EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1335R(03)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1335/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 z dnia 26 lipca 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 13, s. 463)

Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 021 P. 400 - 400

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1335/corrigendum/2004-05-01/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

01/ 21

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

400


32003R1335R(03)


L 187/16

DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1335/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 z dnia 26 lipca 2003 r. )

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 13, s. 463)

1.

W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast:

„należności celne”,

powinno być:

„należności”.

2.

Strona 463, art. 1 pkt 1 — art. 869 lit. b) zdanie drugie:

zamiast:

„(…) decyzji uchylającej księgowanie (…)”,

powinno być:

„(…) decyzji o odstąpieniu od księgowania (…)”.

3.

Strona 464, art. 1 pkt 2 — art. 871 ust. 1:

zamiast:

„(…) Kodeksu:”,

powinno być:

„(…) Kodeksu oraz:”.

4.

Strona 465, art. 1 pkt 4 — art. 899 ust. 2 akapit drugi:

zamiast:

„(…) o zezwoleniu na (…)”,

powinno być:

„(…) o pozwoleniu na (…)”.

5.

Strona 467, art. 1 pkt 6 — art. 906 akapit drugi:

zamiast:

„(…) określonej w art. 873”,

powinno być:

„(…) określonej w art. 907.”.


Top