EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D1892

Cinneadh Uimh. 192/2022 ó Chomhchoiste LEE an 10 Meitheamh 2022 lena leasaítear Iarscríbhinn XIII (Iompar) a ghabhann le Comhaontú LEE [2022/1892]

OJ L 267, 13.10.2022, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1892/oj

13.10.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 267/45


CINNEADH Uimh. 192/2022 Ó CHOMHCHOISTE LEE

an 10 Meitheamh 2022

lena leasaítear Iarscríbhinn XIII (Iompar) a ghabhann le Comhaontú LEE [2022/1892]

TÁ COMHCHOISTE LEE,

Ag féachaint don Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (“Comhaontú LEE”), agus go háirithe Airteagal 98 de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Cinneadh (AE) 2021/2147 ón gCoimisiún an 3 Nollaig 2021 maidir le trealamh slándála eitlíochta sibhialta ar a bhfuil an marcáil “Stampa AE” a fhormheas (1), tá sé le hionchorprú i gComhaontú LEE.

(2)

Dá bhrí sin, ba cheart Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Comhaontú LEE a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirtear an pointe seo a leanas isteach i ndiaidh phointe 66hf (Cinneadh Cur Chun Feidhme C(2015) 8005 ón gCoimisiún) d’Iarscríbhinn XIII a ghabhann le Comhaontú LEE:

“66hg.

32021 D 2147: Cinneadh (AE) 2021/2147 ón gCoimisiún an 3 Nollaig 2021 maidir le trealamh slándála eitlíochta sibhialta ar a bhfuil an marcáil ‘Stampa AE’ a fhormheas (IO L 433, 6.12.2021, lch. 25).”

Airteagal 2

Is téacs barántúil a bheidh i dtéacs Chinneadh (AE) 2021/2147 san Íoslainnis agus san Ioruais, téacs atá le foilsiú i bhForlíonadh LEE d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an 11 Meitheamh 2022, ar choinníoll go mbeidh na fógraí uile faoi Airteagal 103(1) de Chomhaontú LEE tugtha (*).

Airteagal 4

Foilseofar an Cinneadh seo i Roinn LEE, agus i bhForlíonadh LEE, d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 10 Meitheamh 2022.

Thar ceann Chomhchoiste an LEE

An tUachtarán

Nicolas VON LINGEN


(1)  IO L 433, 6.12.2021, lch. 25.

(*)  Ní shonraítear aon cheanglas bunreachtúil.


Top