EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12010A/PRO/06R(01)

Prótacal lena leasaítear an Prótacal maidir le forálacha idirthréimhseacha atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach

IO C 263, 29.9.2010, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2010   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C NaN/1


PRÓTACAL

LENA LEASAÍTEAR AN PRÓTACAL MAIDIR LE FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA ATÁ I GCEANGAL LEIS AN GCONRADH AR AN AONTAS EORPACH, LEIS AN GCONRADH AR FHEIDHMIÚ AN AONTAIS EORPAIGH AGUS LEIS AN GCONRADH AG BUNÚ AN CHOMHPHOBAIL EORPAIGH DO FHUINNEAMH ADAMHACH

2010/C 263/01

RÍOCHT NA BEILGE,

POBLACHT NA BULGÁIRE,

POBLACHT NA SEICE,

RÍOCHT NA DANMHAIRGE,

POBLACHT CHÓNAIDHME NA GEARMÁINE,

POBLACHT NA hEASTÓINE,

ÉIRE,

AN PHOBLACHT HEILLÉANACH,

RÍOCHT NA SPÁINNE,

POBLACHT NA FRAINCE,

POBLACHT NA hIODÁILE,

POBLACHT NA CIPIRE,

POBLACHT NA LAITVIA,

POBLACHT NA LIOTUÁINE,

ARD-DIÚCACHT LUCSAMBURG,

POBLACHT NA hUNGÁIRE,

POBLACHT MHÁLTA,

RÍOCHT NA hÍSILTÍRE,

POBLACHT NA hOSTAIRE,

POBLACHT NA POLAINNE,

POBLACHT NA PORTAINGÉILE,

AN RÓMÁIN,

POBLACHT NA SLÓIVÉINE,

POBLACHT NA SLÓVAICE,

POBLACHT NA FIONLAINNE,

RÍOCHT NA SUALAINNE,

RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN,

dá ngairtear ‘NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA’ anseo feasta,

DE BHRÍ gur gá forálacha idirthréimhseacha a leagan síos maidir leis an gcomhdhéanamh a bheidh ar Pharlaimint na hEorpa idir seo agus deireadh an téarma pharlaimintigh 2009-2014, toisc gur tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm tar éis thoghcháin Pharlaimint na hEorpa a bhí ann ón 4 Meitheamh go dtí an 7 Meitheamh 2009, agus mar a fhoráiltear sa dearbhú a ghlac an Chomhairle Eorpach ag a cruinniú an 11 agus an 12 Nollaig 2008 agus sa chomhaontú polaitiúil ar tháinig an Chomhairle Eorpach air ag a cruinniú an 18 agus an 19 Meitheamh 2009,

DE BHRÍ go bhfuil na forálacha idirthréimhseacha sin ann le go gcuirfear ar chumas na mBallstát sin a mbeadh líon is airde comhaltaí acu i bParlaimint na hEorpa dá mba rud é go raibh Conradh Liospóin i bhfeidhm tráth thoghcháin Pharlaimint na hEorpa i Meitheamh 2009, líon iomchuí suíochán breise a bheith acu agus na suíocháin bhreise sin a líonadh,

AG CUR SAN ÁIREAMH DÓIBH an líon suíochán in aghaidh an Bhallstáit dá bhforáiltear sa dréacht-Chinneadh ón gComhairle Eorpach a d’fhormheas Parlaimint na hEorpa go polaitiúil an 11 Deireadh Fómhair 2007 agus a d’fhormheas an Chomhairle Eorpach (Dearbhú Uimh. 5 atá i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach na Comhdhála Idir-Rialtasaí a rinne Conradh Liospóin a ghlacadh) agus ag cur san áireamh dóibh Dearbhú Uimh. 4 atá i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach na Comhdhála Idir-Rialtasaí a rinne Conradh Liospóin a ghlacadh,

DE BHRÍ gur gá, don tréimhse atá fágtha idir an dáta a dtiocfaidh an Prótacal seo i bhfeidhm agus deireadh an téarma pharlaimintigh 2009-2014, na 18 suíochán bhreise a chruthú dá bhforáiltear sa chomhaontú polaitiúil ar tháinig an Chomhairle Eorpach air ag a cruinniú an 18 agus an 19 Meitheamh 2009 do na Ballstáit lena mbaineann,

DE BHRÍ, gur gá chuige sin, go bhféadfaí dul, go sealadach, thar líon na gcomhaltaí in aghaidh an Bhallstáit agus thar an uaslíon comhaltaí dá bhforáiltear sna Conarthaí a bhí i bhfeidhm tráth thoghcháin Pharlaimint na hEorpa i Meitheamh 2009 agus dá bhforáiltear leis an gcéad fhomhír d’Airteagal 14(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, arna leasú le Conradh Liospóin,

DE BHRÍ gur gá freisin na socruithe mionsonraithe a leagan síos lena gcuirfear ar chumas na mBallstát lena mbaineann na suíocháin bhreise a chruthófar go sealadach a líonadh,

DE BHRÍ gur gá, i dtaca le forálacha idirthréimhseacha, leasú a dhéanamh ar an bPrótacal maidir le forálacha idirthréimhseacha, ar Prótacal é atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach,

TAR ÉIS COMHAONTÚ AR NA FORÁLACHA SEO A LEANAS,

Airteagal 1

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 2 den Phrótacal maidir le forálacha idirthréimhseacha, ar Prótacal é atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach:

‘Airteagal 2

1.   Don tréimhse sin den téarma parlaiminteach 2009-2014 atá fágtha an dáta a dtiocfaidh an tAirteagal seo i bhfeidhm, agus de mhaolú ar an dara mír d’Airteagal 189 agus ar Airteagal 190(2) den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh agus ar an dara mír d’Airteagal 107 agus ar Airteagal 108(2) den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, a bhí i bhfeidhm tráth thoghcháin Pharlaimint na hEorpa i Meitheamh 2009, agus de mhaolú ar líon na suíochán dá bhforáiltear leis an gcéad fhomhír d’Airteagal 14(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, cuirfear na 18 suíochán seo a leanas leis na 736 shuíochán atá ann cheana, rud a fhágfaidh gur 754 líon iomlán chomhaltaí Pharlaimint na hEorpa go sealadach go dtí deireadh an téarma pharlaimintigh 2009-2014:

an Bhulgáir

1

an Spáinn

4

an Fhrainc

2

an Iodáil

1

an Laitvia

1

Málta

1

an Ísiltír

1

an Ostair

2

an Pholainn

1

an tSlóivéin

1

an tSualainn

2

an Ríocht Aontaithe

1

2.   De mhaolú ar Airteagal 14(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, déanfaidh na Ballstáit lena mbaineann na daoine a líonfaidh na suíocháin bhreise dá dtagraítear i mír 1 a ainmniú i gcomhréir le reachtaíocht na mBallstát lena mbaineann agus ar choinníoll gur trí vótáil chomhchoiteann dhíreach a toghadh na daoine a bheidh i gceist:

(a)

trí thoghcháin ad hoc le vótáil chomhchoiteann dhíreach sa Bhallstát lena mbaineann, i gcomhréir leis na forálacha atá infheidhme maidir le toghcháin do Pharlaimint na hEorpa;

(b)

trí thagairt do thorthaí thoghcháin Pharlaimint na hEorpa a bhí ann ón 4 Meitheamh go dtí an 7 Meitheamh 2009; nó

(c)

trí líon na gcomhaltaí is gá a bheith á ainmniú ag parlaimint náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann, as measc a comhaltaí, i gcomhréir leis an nós imeachta a chinnfidh gach ceann de na Ballstáit sin.

3.   In am trátha roimh thoghcháin Pharlaimint na hEorpa sa bhliain 2014, glacfaidh an Chomhairle, i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 14(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, cinneadh lena socrófar comhdhéanamh Pharlaimint na hEorpa.’.

Airteagal 2

Déanfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha daingniú ar an bPrótacal seo, i gcomhréir lena rialacha bunreachtúla faoi seach. Taiscfear na hionstraimí daingniúcháin le Rialtas Phoblacht na hIodáile.

Tiocfaidh an Prótacal seo i bhfeidhm an 1 Nollaig 2010, más féidir, ar an gcoinníoll go mbeidh gach ionstraim dhaingniúcháin taiscthe, nó, ina éagmais sin, ar an gcéad lá den mhí i ndiaidh thaisceadh na hionstraime daingniúcháin ag an Stát sínitheach is déanaí a dhéanfaidh an taisceadh sin.

Airteagal 3

Rinneadh an Prótacal seo a tharraingt suas i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Bhulgáiris, sa Danmhairgis, san Eastóinis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, sa Laitvis, sa Liotuáinis, sa Mháltais, san Ollainnis, sa Pholainnis, sa Phortaingéilis, sa Rómáinis, sa tSeicis, sa tSlóivéinis, sa tSlóvaicis, sa Spáinnis, sa tSualainnis agus san Ungáiris agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; taiscfear é i gcartlann Rialtas Phoblacht na hIodáile agus cuirfidh an Rialtas sin cóip dheimhnithe chuig Rialtas gach ceann eile de na Stáit shínitheacha.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an bPrótacal seo.

Съставено в Брюксел на двадесет и трети юни две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de junio de dos mil diez.

V Bruselu dne dvacátého třetího června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende juni to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the twenty-third day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juin deux mille dix.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle a deich.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré giugno duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit trešajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év június huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, la trei iunie două mii zece.

V Bruseli dňa dvadsiateho tretieho júna dvetisícdesať.

V Bruslju, dne triindvajsetega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje juni tjugohundratio.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

За Репyблика Бългaрия

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskύ republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


Top