Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2424-20171001

Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na h Eorpa agus ón g Comhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2424/2017-10-01

02015R2424 — GA — 01.10.2017 — 001.001


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

RIALACHÁN (AE) 2015/2424 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 16 Nollaig 2015

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí)

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

(IO L 341 24.12.2015, lch. 21)

Arna leasú:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

►M1

RIALACHÁN (AE) 2017/1001 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 14 Meitheamh 2017

  L 154

1

16.6.2017


Arna cheartú le

►C1

Ceartúchán, IO L 071, 16.3.2016, lch.  1 (2015/2424)

►C2

Ceartúchán, IO L 110, 26.4.2016, lch.  1 (2015/2424)

►C3

Ceartúchán, IO L 267, 30.9.2016, lch.  1 (2015/2424)
▼B

RIALACHÁN (AE) 2015/2424 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 16 Nollaig 2015

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí)

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)▼M1 —————

▼B

Airteagal 2

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 mar a leanas:

(1) Scriostar Riail 1(3)

(2) Scriostar Riail 2;

(3) Scriostar Riail 4;

(4) Scriostar Riail 5;

(5) Scriostar Riail 5a;

(6) Leasaítear Riail 9(3) mar a leanas:

(a) i bpointe (a), cuirtear na focail “Riail 1 agus Riail 3 agus Airteagal 28 den Rialachán” in ionad na bhfocal “Riail 1, Riail 2 agus Riail 3”;

(b) i bpointe (b), cuirtear tagairt do “Airteagal 26(2) den Rialachán”; in ionad na tagartha do “Riail 4 (b)”;

▼C2

(6a) I mír 1 de Riail 10, cuirtear tagairt do “Airteagal 38(2) den Rialachán” in ionad na tagartha do “Riail 4(c)”;

▼B

(7) Scriostar Riail 11(2);

(8) Scriostar Riail 12(k);

▼C2

(8a) Scriostar Riail 23;

(8b) I mír 1 de Riail 24, cuirtear tagairt do “Airteagal 87(2) den Rialachán” in ionad na tagartha do “Riail 84(2)”;

▼B

(9) Scriostar Teideal IV;

▼C2

(9a) I Riail 47, cuirtear tagairt do“Airteagal 87(2) den Rialachán” in ionad na tagartha do “Riail 84(2)”;

▼B

(10) I mír 2 de Riail 62, cuirtear “sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch” in ionad na bhfocal “sa Chomhphobal”;

(11) I mír 1 de Riail 71, cuirtear “laistigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch” in ionad na bhfocal “laistigh den Chomhphobal”;

(12) Scriostar Riail 76(2);

(13) Leasaítear Riail 78 mar a leanas:

(a) i bpointe (c) de mhír 2, cuirtear “sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch” in ionad na bhfocal “sa Chomhphobal”;

(b) i míreanna (2)(b), (3) agus (5), cuirtear “Ballstát an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch” agus “Ballstáit an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch” in ionad na bhfocal “Ballstát” agus “Ballstáit” faoi seach;

(14) Scriostar Riail 84;

(15) Scriostar Riail 87;

(16) I dTeideal XI, scriostar Cuid K;

▼C2

(16a) I mír 1 de Riail 93, scriostar an frása “, nó ní bheidh feidhm ag Riail 89”;

(16b) I mír 3 de Riail 93, scriostar na focail “agus Riail 88”;

▼B

(17) Scriostar Riail 112(2);

▼C2

(17a) I mír 6 de Riail 115, scriostar an tagairt do mhír 2 de Riail 112;

(17b) Sa dara fomhír de mhír 3 de Riail 121, scriostar an tagairt do mhír 2 de Riail 112.

▼B

Airteagal 3

Aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95.

Déanfar tagairtí don Rialachán aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí do Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil a leagtar amach in Iarscríbhinn II.

Airteagal 4

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an 23 Márta 2016.

▼C3

Beidh feidhm ag na pointí seo a leanas d'Airteagal 1 den Rialachán seo amhail ón 1 Deireadh Fómhair 2017:

pointí (8), (18) seachas mír 5b d'Airteagal 17 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (19), (20), (21), (22), (23), (24), (26) a mhéid a bhaineann sé le mír 1, pointe (d), agus le mír 3 d'Airteagal 26 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (29), (30) a mhéid a bhaineann sé le mír 1 agus le mír 3 d'Airteagal 30 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (31) a mhéid a bhaineann sé le mír 1 agus mír 2 d'Airteagal 33 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (32) a mhéid a bhaineann sé le mír 1a, le mír 4 agus le mír 6 d'Airteagal 34 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (33), (34), (35) a mhéid a bhaineann sé le mír 3 d'Airteagal 37 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (37) a mhéid a bhaineann sé le mír 1, an dara habairt, agus le mír 3 agus le mír 4 d'Airteagal 39 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (43) a mhéid a bhaineann sé le míreanna 2, 3, 4a agus 8 d'Airteagal 44 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (46) a mhéid a bhaineann sé le mír 5, an tríú habairt d'Airteagal 48 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (47) a mhéid a bhaineann sé le mír 1, an chéad fhomhír, agus mír 2 go mír 5 d'Airteagal 48a de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (48) a mhéid a bhaineann sé le mír 3 d'Airteagal 49 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (49) a mhéid a bhaineann sé le mír 2, mír 3 agus mír 4 d'Airteagal 50 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (61), (62), (63), (64) a mhéid a bhaineann sé le mír 1 d'Airteagal 67 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (67) seachas mír 3 d'Airteagal 74b de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (68), (71) a mhéid a bhaineann sé le mír 3 agus le mír 5 d'Airteagal 78 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (72) a mhéid a bhaineann sé le mír 1 go mír 4 d'Airteagal 79 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (73) seachas mír 2 d'Airteagal 79b de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, agus mír 5 d'Airteagal 79c de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (74) a mhéid a bhaineann sé le mír 1, mír 2 agus mír 4 d'Airteagal 80 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (75) a mhéid a bhaineann sé le mír 2 d'Airteagal 82 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (76) a mhéid a bhaineann sé le mír 1 agus mír 2 d'Airteagal 82a de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (77), (78) a mhéid a bhaineann sé le mír 1, mír 6 agus mír 7 d'Airteagal 85 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (80) a mhéid a bhaineann sé le pointe (m) de mhír 2 agus le pointe (y) de mhír 3 d'Airteagal 87 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (84) a mhéid a bhaineann sé le mír 1, mír 2 agus mír 3 d'Airteagal 89 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (97) seachas mír 6 d'Airteagal 113 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (98), (102) a mhéid a bhaineann sé le míreanna 5, 5a, 6, 8 agus 9 d'Airteagal 119 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (103), (108) a mhéid a bhaineann sé le hAirteagal 128(4)(o) de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (111), a mhéid a bhaineann sé leis an tríú habairt i mír 2 d'Airteagal 132 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (113), (125), (126) a mhéid a bhaineann sé le mír 1 agus mír 3 go mír 8 d'Airteagal 147 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (127) a mhéid a bhaineann sé le mír 1 d'Airteagal 148a de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (128) a mhéid a bhaineann sé le mír 1, mír 3 agus mír 4 d'Airteagal 149 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (129) a mhéid a bhaineann sé le hAirteagal 153 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (130) a mhéid a bhaineann sé le agus mír 1 go mír 5 d'Airteagal 153a de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (132) seachas mír 3 d'Airteagal 154a de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (135) a mhéid a bhaineann sé le mír 3 d'Airteagal 158 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (136), (137) a mhéid a bhaineann sé le mír 4 go mír 9 d'Airteagal 159 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, (138) a mhéid a bhaineann sé le mír 3 go mír 5 d'Airteagal 161 de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, agus (139).

▼B

Beidh feidhm ag pointe (108) d'Airteagal 1 den Rialachán seo, ►C1  a mhéid a bhaineann sé le hAirteagal 124(1)(h) agus Airteagal 128(4)(n) de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009, ón dáta ar a dtiocfaidh an cinneadh dá bhforáiltear in Airteagal 124(2) de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 i bhfeidhm, nó ►C3  12 mhí tar éis an dáta a shonraítear sa chéad mhír den Airteagal seo, ◄ cibé acu is túisce. Go dtí an dáta sin, feidhmeoidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin na cumhachtaí dá dtagraítear in Airteagal 124(1)(h) ◄ de Rialachán (CE) Uimh. 207/2009.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go hiomlán agus beidh feidhm dhíreach aige i ngach Ballstát.
IARSCRÍBHINN I

Cuirtear an iarscríbhinn seo a leanas isteach:
“IARSCRÍBHINN -I

MÉID NA DTÁILLÍ

A. Is iad seo a leanas na táillí atá le híoc leis an Oifig faoin Rialachán seo (in EUR):

1. Táille bhunúsach chun iarratas a dhéanamh ar thrádmharc aonair de chuid AE (Airteagal 26(2)):

EUR 1 000

2. Táille bhunúsach chun iarratas a dhéanamh go leictreonach ar thrádmharc aonair de chuid AE (Airteagal 26(2)):

EUR 850

3. Táille i gcás an dara haicme d'earraí agus de sheirbhísí le haghaidh trádmharc aonair de chuid AE (Airteagal 26(2)):

EUR 50

4. Táille i gcás gach aicme d'earraí agus de sheirbhísí os cionn dhá aicme le haghaidh trádmharc aonair de chuid AE (Airteagal 26(2)):

EUR 150

5. Táille bhunúsach don iarratas ar chómharc de chuid AE nó ar mharc deimhniúcháin de chuid AE (Airteagal 26(2) agus Airteagal 66(3) nó Airteagal 74a(3)):

EUR 1 800

6. Táille bhunúsach chun iarratas a dhéanamh go leictreonach ar chómharc de chuid AE nó ar mharc deimhniúcháin de chuid AE (Airteagal 26(2) agus Airteagal 66(3) nó Airteagal 74a(3)):

EUR 1 500

7. Táille i gcás an dara haicme d'earraí agus de sheirbhísí le haghaidh cómharc de chuid AE nó marc deimhniúcháin de chuid AE: (Airteagal 26(2) agus Airteagal 66(3) nó Airteagal 74a(3)):

EUR 50

8. Táille i gcás gach aicme d'earraí agus de sheirbhísí os cionn trí aicme le haghaidh cómharc de chuid AE nó marc deimhniúcháin de chuid AE (Airteagal 26(2) agus Airteagal 66(3) nó Airteagal 74a(3)):

EUR 150

9. Táille chuardaigh i gcás iarratas ar thrádmharc de chuid AE (Airteagal 38(2)) nó i gcás clárú idirnáisiúnta lena n-ainmnítear an tAontas (Airteagal 38(2) agus Airteagal 155(2)): EUR 12 iolraithe faoi líon na n-oifigí lárnacha maoine tionscail dá dtagraítear in Airteagal 38(2); déanfaidh an Oifig an méid sin, agus na hathruithe ina dhiaidh sin a fhoilsiú in Iris Oifigiúil na hOifige.

10. Táille fhreasúra (Airteagal 41(3)):

EUR 320

11. Táille bhunúsach chun trádmharc aonair de chuid AE a athnuachan (Airteagal 47(3)):

EUR 1 000

12. Táille bhunúsach chun trádmharc aonair de chuid AE a athnuachan go leictreonach (Airteagal 47(3)):

EUR 850

13. Táille chun an dara haicme d'earraí agus de sheirbhísí a athnuachan le haghaidh trádmharc aonair de chuid AE (Airteagal 47(3)):

EUR 50

14. Táille i gcás gach aicme d'earraí agus de sheirbhísí a athnuachan os cionn dhá aicme le haghaidh trádmharc aonair de chuid AE (Airteagal 47(3)):

EUR 150

15. Táille bhunúsach maidir leis an athnuachan ar chómharc de chuid AE nó ar mharc deimhniúcháin de chuid AE (Airteagal 47(3) agus Airteagal 66(3) nó Airteagal 74a(3)):

EUR 1 800

16. Táille bhunúsach chun cómharc de chuid AE nó marc deimhniúcháin de chuid AE a athnuachan go leictreonach (Airteagal 47(3) agus Airteagal 66(3) nó Airteagal 74a(3))

EUR 1 500

17. Táille chun an dara haicme d'earraí agus de sheirbhísí a athnuachan le haghaidh cómharc de chuid AE nó marc deimhniúcháin de chuid AE (Airteagal 47(3) agus Airteagal 66(3) nó Airteagal 74a(3)):

EUR 50

18. Táille chun gach aicme, os cionn dhá ceann d'earraí agus de sheirbhísí a athnuachan le haghaidh cómharc de chuid AE nó marc deimhniúcháin de chuid AE (Airteagal 47(3) agus Airteagal 66(3) nó Airteagal 74a(3)):

EUR 150

19. Táille bhreise chun an táille athnuachana a íoc go déanach nó chun an iarraidh ar athnuachan a thíolacadh go déanach (Airteagal 47(3)): 25 % den táille athnuachana dhéanach, faoi réir uasmhéid EUR 1 500

20. Táille i gcás iarratais ar chúlghairm nó ar dhearbhú neamhbhailíochta (Airteagal 56(2)):

EUR 630

21. Táille achomhairc (Airteagal 60(1)):

EUR 720

22. Táille chun restitutio in integrum a chur i bhfeidhm (Airteagal 81(3))

EUR 200

23. Táille chun iarratas ar thrádmharc de chuid AE a thiontú ina gceann acu seo a leanas nó chun trádmharc de chuid AE a thiontú ina gceann acu seo a leanas (Airteagal 113(1), i gcomhar freisin le hAirteagal 159(1)):

(a) ina iarratas ar thrádmharc náisiúnta;

(b) ina ainmniúchán Ballstát faoi Phrótacal Mhaidrid:

200 EUR

24. Táille chun leanúint ar aghaidh leis na himeachtaí (Airteagal 82(1)):

EUR 400

25. Táille i gcás dearbhú roinnte i dtaca le trádmharc cláraithe de chuid AE (Airteagal 49(4) nó iarratas ar thrádmharc de chuid AE (Airteagal 44(4)):

EUR 250

26. Táille i gcás an iarratais ar cheadúnas nó ceart eile a chlárú maidir le trádmharc cláraithe de chuid AE (roimh an 1 Deireadh Fómhair 2017, Riail 33(2) de Rialachán (CE) Uimh. 2868/95; agus ón dáta sin, Airteagal 22a(2)) nó iarratas ar thrádmharc de chuid AE (roimh an 1 Deireadh Fómhair 2017, Riail 33(2) de Rialachán (CE) Uimh. 2868/95; agus ón dáta sin, Airteagal 22a(2)):

(a) ceadúnas a dheonú;

(b) ceadúnas a aistriú;

(c) ceart in rem a chruthú;

(d) ceart in rem a aistriú;

(e) tobhach forghníomhaithe:

EUR 200 in aghaidh an chláraithe, ach má thíolactar iarrataí iolracha san iarratas céanna nó ag an am céanna, gan dul thar EUR 1 000 ar an iomlán

27. Táille chun clárú ceadúnais nó cirt eile a chealú (roimh an 1 Deireadh Fómhair 2017, Riail 35(3) de Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 agus ón dáta sin Airteagal 24a(3)): EUR 200 in aghaidh an chealaithe, ach má thíolactar iarrataí iolracha san iarratas céanna nó ag an am céanna, gan dul thar EUR 1 000 ar an iomlán

28. Táille chun trádmharc cláraithe de chuid AE (Airteagal 48(4)) a athrú:

200 EUR

29. Táille chun an tsaincheist a bhaineann le cóip den iarratas ar thrádmharc de chuid AE (Airteagal 88(7)), cóip den deimhniú cláraithe (Airteagal (45(2)), nó sliocht as an gclár (Airteagal 87(7)):

(a) cóip nó sliocht neamhdheimhnithe:

EUR 10

(b) cóip nó sliocht dheimhnithe/deimhnithe:

EUR 30

30. Táille chun na comhaid a iniúchadh (Airteagal 88(6)):

30 EUR

31. Táille chun cóipeanna de dhoiciméid chomhaid a eisiúint (Airteagal 88(7)):

(a) cóip neamhdheimhnithe:

EUR 10

(b) cóip dheimhnithe:

EUR 30

agus in aghaidh an leathanaigh, ar mó é ná 10

EUR 1

32. Táille chun faisnéis i gcomhad a chur in iúl (Airteagal 88(9)):

EUR 10

33. Táille má dhéantar athbhreithniú ar na costais nós imeachta atá le haisíoc (roimh an 1 Deireadh Fómhair 2017, Riail 94(4) de Rialachán (CE) Uimh. 2838/95 agus ón dáta sin Airteagal 85(7)):

100 EUR

34. Táille chun iarratas idirnáisiúnta a chomhdú san Oifig (roimh an 1 Deireadh Fómhair 2017, Airteagal 147(5) agus ón dáta sin Airteagal 147(4)):

300 EUR

B. Táillí le híoc leis an mBiúró Idirnáisiúnta

I.   Táille aonair i gcás clárú idirnáisiúnta lena n-ainmnítear an tAontas

1. Éileofar ar an iarratasóir ar chlárú idirnáisiúnta lena n-ainmnítear an tAontas táille aonair a íoc leis an mBiúró Idirnáisiúnta chun an tAontas a ainmniú i gcomhréir le hAirteagal 8(7) de Phrótacal Mhaidrid.

2. Éileofar ar shealbhóir cláraithe idirnáisiúnta a chomhdaíonn iarraidh ar shíneadh críche lena n-ainmnítear an tAontas, a cuireadh isteach i ndiaidh an chláraithe idirnáisiúnta, táille aonair a íoc leis an mBiúró Idirnáisiúnta chun an tAontas a ainmniú i gcomhréir le hAirteagal 8(7) de Phrótacal Mhaidrid.

3. Is é a bheidh i méid na táille faoi B.I.1 nó B.I.2 méid coibhéiseach i bhFrancanna na hEilvéise, mar a bhunaigh Ard-Stiúrthóir EDMI de bhun Riail 35(2) de na Comhrialacháin faoi Chomhaontú Mhaidrid agus faoi Phrótacal Mhaidrid, leis na méideanna seo a leanas:

(a) as trádmharc aonair: EUR 820 móide, más infheidhme, EUR 50 don dara haicme d'earraí agus de sheirbhísí agus EUR 150 do gach aicme d'earraí agus de sheirbhísí sa chlárú idirnáisiúnta os cionn dhá aicme;

(b) as cómharc nó marc deimhniúcháin: EUR 1 400 móide, más infheidhme, EUR 50 don dara haicme d'earraí agus de sheirbhísí agus EUR 150 do gach aicme d'earraí agus de sheirbhísí os cionn trí aicme.

II.   Táille aonair chun clárú idirnáisiúnta lena n-ainmnítear an tAontas a athnuachan

1. Éileofar ar shealbhóir cláraithe idirnáisiúnta lena n-ainmnítear an tAontas táille aonair, mar chuid de na táillí chun clárú idirnáisiúnta a athnuachan, a íoc leis an mBiúró Idirnáisiúnta chun an tAontas a ainmniú i gcomhréir le hAirteagal 8(7) de Phrótacal Mhaidrid.

2. Is é a bheidh i méid na táille dá dtagraítear in B.II.1 méid coibhéiseach i bhFrancanna na hEilvéise, mar a bhunaigh Ard-Stiúrthóir EDMI de bhun Riail 35(2) de na Comhrialacháin faoi Chomhaontú Mhaidrid agus faoi Phrótacal Mhaidrid, leis na méideanna seo a leanas:

(a) as trádmharc aonair: EUR 820 móide, más infheidhme, EUR 50 don dara haicme d'earraí agus de sheirbhísí agus EUR 150 do gach aicme d'earraí agus de sheirbhísí sa chlárú idirnáisiúnta os cionn dhá aicme;

(b) as cómharc nó marc deimhniúcháin: EUR 1 400 móide, más infheidhme, EUR 50 don dara haicme d'earraí agus de sheirbhísí agus EUR 150 do gach aicme d'earraí agus de sheirbhísí sa chlárú idirnáisiúnta os cionn dhá aicme.”
IARSCRÍBHINN II

TÁBLA COMHGHAOILRialachán (CE) Uimh. 2869/95

Rialachán (CE) Uimh. 207/2009

Airteagal 1

Airteagal 2

Iarscríbhinn -I, Cuid A, pointe 1 go pointe 34

Airteagal 3

Airteagal 144(1)

Airteagal 4

Airteagal 144(2)

Airteagal 5(1)

Airteagal 144a(1), an chéad fhomhír

Airteagal 5(2)

Airteagal 144a(1), an dara fomhír

Airteagal 5(3)

Airteagal 144a(1), an tríú fomhír

Airteagal 6

Airteagal 144a(1), an ceathrú fomhír

Airteagal 7(1)

Airteagal 144a(2)

Airteagal 7(2)

Airteagal 144a(3)

Airteagal 8

Airteagal 144b

Airteagal 9

Airteagal 144c(1) agus (2)

Airteagal 10

Airteagal 144c(4)

Airteagal 11

Iarscríbhinn -I, Cuid B(I), pointe 1 go pointe 3

Airteagal 12

Iarscríbhinn -I, Cuid B(II), pointe 1 agus pointe 2

Airteagal 13

Airteagal 14

Airteagal 15

Top