EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0671

Malartú faisnéise agus comhar i dtaca le cionta sceimhlitheoireachta

Malartú faisnéise agus comhar i dtaca le cionta sceimhlitheoireachta

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle maidir le malartú faisnéise agus comhar i dtaca le cionta sceimhlitheoireachta

CAD A DHÉANTAR SA CHINNEADH?

Tá an comhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta ar cheann de chuspóirí tosaíochta an Aontais Eorpaigh (AE). Leagtar amach sa chinneadh nós imeachta maidir le comhroinnt faisnéise ar imscrúduithe coiriúla, ionchúisimh agus ciontuithe maidir le cionta sceimhlitheoireachta i measc thíortha AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Chun dul i ngleic leis an sceimhlitheoireacht, tá sé riachtanach go bhfuil an fhaisnéis is iomláine agus is cothroime le dáta agus is féidir ag na seirbhísí ábhartha. Ba cheart do thíortha AE faisnéis a bhailiú maidir le himscrúduithe coiriúla, ionchúiseamh agus ciontuithe maidir le cionta sceimhlitheoireachta, a bhaineann le dhá thír AE nó níos mó, agus í a chur ar aghaidh chuig EuropolEurojust, de réir mar is cuí.
 • Tá seirbhís speisialaithe ainmnithe ó laistigh d’údaráis forfheidhmiúcháin tíre freagrach as an bhfaisnéis ábhartha ar fad a thagann as imscrúduithe coiriúla maidir le cionta sceimhlitheoireachta a chur chuig Europol, lena n-áirítear:
  • aitheantas an duine nó an ghrúpa;
  • na gníomhartha a bhfuil imscrúdú á ndéanamh orthu agus na cúinsí;
  • an cion;
  • naisc le cásanna ábhartha eile;
  • úsáid as teicneolaíochtaí cumarsáide;
  • an bhagairt a chuireann seilbh arm ollscriosta i láthair.
 • Tá údarás amháin ar a laghad i ngach tír ainmnithe mar chomhfhreagróir Eurojust maidir le cúrsaí sceimhlitheoireachta, agus tá sé freagrach as an bhfaisnéis ábhartha ar fad maidir le hionchúisimh agus ciontuithe sceimhlitheoireachta a chur chuig Eurojust, lena n-áirítear:
  • aitheantas an duine nó an ghrúpa a bhfuil imscrúdú coiriúil á dhéanamh air nó atá faoi réir ionchúisimh;
  • an cion lena mbaineann agus a chúinsí faoi leith;
  • faisnéis faoi chiontuithe deiridh do chionta sceimhlitheoireachta agus na cúinsí faoi leith a bhaineann leis na cionta sin;
  • naisc le cásanna ábhartha eile;
  • iarratais ar chúnamh breithiúnach chuig tír AE nó as tír AE, agus freagairt ar bith.
 • Cinntíonn gach tír AE go ndéantar an fhaisnéis ábhartha ar fad ó dhoiciméid nó ó fhianaise ar bith eile a fuarthas le linn imscrúduithe nó imeachtaí sceimhlitheoireachta a chur ar fáil chomh luath agus is féidir do thíortha AE eile.
 • De réir mar is cuí, ba cheart do thíortha comhfhoirne imscrúdaitheacha a chur ar bun chun imscrúduithe a dhéanamh. Ba cheart tús áite a thabhairt d’iarratais ó thíortha AE eile ar chúnamh dlíthiúil agus ar fhorfheidhmiú breithiúnas.
 • Níor cheart don chinneadh dochar a dhéanamh do shábháilteacht daoine aonair nó do rath imscrúdaithe leanúnaigh nó d’oibríocht faisnéise faoi leith, agus níor cheart dó dul thar a bhfuil riachtanach lena chuspóirí a bhaint amach.

Moladh 2007/562/CE ón gComhairle maidir le comhroinnt faisnéise ar fhuadach sceimhlitheoireachta i measc thíortha AE.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Cuireadh i bhfeidhm é an 30 Meán Fómhair 2005.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle an 20 Meán Fómhair 2005 maidir le malartú faisnéise agus comhar i dtaca le cionta sceimhlitheoireachta (IO L 253, 29.9.2005, lgh. 22-24)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Moladh ón gComhairle an 12 Meitheamh 2007 maidir le comhroinnt faisnéise ar fhuadach sceimhlitheoireachta (IO L 214, 17.8.2007, lgh. 9-12)

Nuashonraithe 18.08.2016

Barr