Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012DC0573

An Margadh Aonair a nuachóiriú agus a neartú: 12 thosaíocht nua fáis

An Margadh Aonair a nuachóiriú agus a neartú: 12 thosaíocht nua fáis

Féachtar le Gníomh um an Margadh Aonair II fás eacnamaíoch agus poist a spreagadh do 500 milliún duine de mhuintir na hEorpa agus cumhdaítear ann na nithe seo a leanas le 12 phríomhghníomh: gréasáin chomhtháthaithe, soghluaisteacht, an geilleagar digiteach, mar aon le fiontraíocht shóisialta agus iontaoibh tomhaltóirí.

ACHT

Teachtaireacht ón gCoimisiún Eorpach maidir leis an Ghníomh um an Margadh Aonair II Fás a spreagadh i dteannta a chéile [COM(2012) 573 final - gan a bheith foilsithe san Iris Oifigiúil].

ACHOIMRE

Dírítear sa Teachtaireacht ar an Ghníomh um an Margadh Aonair II Fás a spreagadh i dteannta a chéile ar fhorbairt bhreise a dhéanamh ar an Mhargadh Aonair, rud a chuirfeadh fás geilleagrach, comhtháthú sóisialta agus cruthú post chun cinn. Glacadh leis an teachtaireacht seo sa Choimisiún Eorpach i mí Dheireadh Fómhair 2012 tráth chomóradh fiche bliana an Mhargaidh Aonair.

Is comhlimistéar an Margadh Aonair ina gceadaítear saorghluaiseacht earraí, seirbhísí, caipitil agus daoine idir 28 mBallstát an Aontais Eorpaigh (AE). Chomh maith leis sin, cuirtear ar chumas saoránach dul chun cónaí pé áit is mian leo san AE, nó dul chun obair, chun staidéar nó chun gnó a dhéanamh inti.

Gineadh timpeall 2.8 milliún post breise agus 2.13 % sa bhreis in olltáirgeacht intíre (OTI) idir 1992 agus 2008 buíochas leis an Mhargadh Aonair. Chomh maith leis sin, cuirtear tuilleadh roghanna ar phraghsanna níos ísle ar fáil do thomhaltóirí Eorpacha.

12 phríomhghníomh

Rangaítear príomhghníomhartha an Dara Gníomh um an Margadh Aonair faoi na ceithre theideal seo:

  • Gréasáin atá comhtháthaithe go hiomlán a fhorbairt sa Mhargadh Aonair (m.sh. bóthair iarainn, iompar muirí, eitlíocht agus fuinneamh);
  • Soghluaisteacht thrasteorann saoránach agus gnóthas a fheabhsú (m.sh. tairseach EURES i gcomhair post, rochtain ar airgeadas do chuideachtaí, cistí fadtéarmacha infheistíochta);
  • An geilleagar digiteach trasna na hEorpa a thacú (m.sh. íocaíocht ar líne, líonraí leathanbhanda, sonrascú leictreonach);
  • Fiontraíocht shóisialta, comhtháthú agus iontaoibh tomhaltóirí a neartú (m.sh. táirgí níos sábháilte, rochtain ar bhaincéireacht do chách).

Cuireann an Dara Gníomh um an Margadh Aonair leis an chéad Ghníomh um an Margadh Aonair den 27 Deireadh Fómhair 2010.

An Gníomh um an Margadh Aonair a Chur i bhFeidhm

Nuashonrú is déanaí: 09.03.2014

Barr