Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Teorainneacha astaíochtaí agus rialacha cineálcheadaithe le haghaidh innealra soghluaiste neamhbhóthair

Teorainneacha astaíochtaí agus rialacha cineálcheadaithe le haghaidh innealra soghluaiste neamhbhóthair

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2016/1628 — maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Sainítear ann teorainneacha astaíochta truailleán le haghaidh inneall le raoin chumhachta difriúla agus feidhmchlár le haghaidh innealra soghluaiste neamhbhóthair (féach thíos) agus é mar aidhm astaíochtaí a laghdú de réir a chéile agus deireadh a chur le trealamh leis na hinnill thruaillithe is measa de réir a chéile.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cumhdaítear in innealra soghluaiste neamhbhóthair (NRMM) raon an-leathan innealra nach gcuirtear chun bóthair de ghnáth amhail:

 • trealamh beag garraíodóireachta agus láimhe (lomairí faiche, sábha slabhracha, etc.);
 • innealra tógála (tochaltóirí, lódairí, ollscartairí, etc.);
 • innealra talmhaíochta & feirmeoireachta (buainteoirí, saothraithe, etc.);
 • carranna iarnróid, innill fhéinghluaiste agus soithí uiscebhealaí intíre.

Níl feidhm ag an rialachán maidir le hinnill le haghaidh roinnt feidhmeanna sonracha, lena n-áirítear iad sin le haghaidh iad seo a leanas:

 • innealra do-aistrithe,
 • soithí farraige a gcaithfidh deimhniú loingseoireachta muirí nó sábháilteachta a bheith ag gabháil leo,
 • feithiclí áineasa, cé is moite de mhótair sneachta, feithiclí tír-raoin uile agus feithiclí taobh le taobh,
 • feithiclí agus innealra a úsáidtear go heisiach nó a bhfuil sé beartaithe iad a úsáid go heisiach i gcomórtais.

Cineálcheadú

 • Leagtar síos sa rialachán na nósanna imeachta a chaithfidh monaróirí innill a chomhlíonadh d’fhonn cineálcheadú a fháil* dá gcuid inneall.
 • Is ceanglas é cineálcheadú do mhonaróirí a gcuid inneall a chur ar mhargadh an Aontais Eorpaigh (AE).
 • Ní mór do mhonaróirí iarratas ar leithligh a sheoladh isteach maidir le gach cineál innill nó an aicme innill* chuig údarás ceadúcháin thír AE.
 • Eisítear cineálcheaduithe ar feadh tréimhse gan teorainn.
 • Féadfaidh AE cinneadh a dhéanamh go mbeidh rialacháin idirnáisiúnta nó rialacháin as tíortha neamh-AE coibhéiseach leis na coinníollacha agus nósanna imeachta le haghaidh cineálcheadú AE.
 • Iarrtar ar údaráis náisiúnta comhoibriú go héifeachtach le chéile agus leis an gCoimisiún Eorpach, agus sonraí agus faisnéis a mhalartú a bhaineann le cineálcheaduithe AE trí bhíthin Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI).

Astaíochtaí sceite

 • Ní mór do dhearadh, tógáil agus cóimeáil na gcineálacha inneall agus na n-aicmí inneall cloí leis na ceanglais atá leagtha síos sa rialachán.
 • Ní sháróidh na cineálacha inneall agus na haicmí inneall na luachanna teorann astaíochta sceite ó na dátaí atá leagtha amach sa rialachán chun na hinnill sin a chur ar an margadh.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2017.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Cineálcheadú: an nós imeachta ina ndeimhníonn údarás ceadúcháin go gcomhlíonann cineál feithicle, córais, comhpháirt nó aonad teicniúil faoi leith ceanglais dhlíthiúla áirithe.

Aicme inneall: grúpáil cineálacha innill de chuid monaróra a bhfuil saintréithe comhchosúla astaíochta acu mar gheall ar a ndearadh, agus a urramaíonn teorainnluachanna astaíochtaí atá infheidhme.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1024/2012 agus (AE) Uimh. 167/2013, agus lean leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (IO L 252, 16.9.2016, lgh. 53-117)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2008/49/CE ón gCoimisiún (“Rialachán IMI”) (IO L 316, 14.11.2012, lgh. 1-11)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe i ndiaidh a chéile ar Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012. Is chun críocha doiciméadaithe amháin an leagan comhdhlúite seo.

Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le ceadú agus faireachas margaidh feithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta (IO L 60, 2.3.2013, lgh. 1-51)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 25.01.2017

Top