EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Scaipeadh doiciméad poiblí áirithe laistigh den Aontas Eorpach a shimpliú

Scaipeadh doiciméad poiblí áirithe laistigh den Aontas Eorpach a shimpliú

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2016/1191 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a sholáthar in AE

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

 • Is é is aidhm leis laghdú a dhéanamh ar an rómhaorlathas agus na costais ar shaoránaigh nuair a sholáthraíonn siad doiciméad poiblí d’údaráis i dtír amháin de chuid an Aontais Eorpaigh a d’eisigh údaráis i dtír eile de chuid an Aontais Eorpaigh.
 • Cuirtear deireadh leis an gceanglas apastaile leis (féach an roinn thíos) agus déantar simpliú ar na foirmiúlachtaí maidir le cóipeanna deimhnithe agus aistriúcháin.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

 • Cumhdaítear leis an rialachán doiciméid phoiblí lena n-áirítear doiciméid riaracháin, ionstraimí nótaire, breithiúnas agus doiciméid chonsalacha i réimsí áirithe.
 • Is iad seo a leanas na réimsí atá cumhdaithe leis an rialachán:
  • breith;
  • bás;
  • ainm;
  • pósadh, lena n-áirítear cumas pósta agus stádas pósta;
  • colscaradh, idirscaradh dleathach, neamhniú pósta;
  • páirtnéireacht chláraithe, lena n-áirítear an cumas dul isteach i bpáirtnéireacht chláraithe agus stádas páirtnéireachta cláraithe;
  • scaoileadh páirtnéireachta cláraithe, colscartha dhlíthiúil nó neamhniú páirtnéireachta cláraithe;
  • tuismíocht, lena n-áirítear uchtú;
  • sainchónaí agus/nó cónaí;
  • náisiúntacht;
  • easpa taifid choiriúil;
  • an ceart chun vótála agus seasamh mar iarrthóir i dtoghcháin bhardasacha agus toghcháin chun Pharlaimint na hEorpa.
 • Ní chumhdaítear leis an rialachán ach fíordheimhneacht an doiciméid phoiblí agus ní aitheantas na n-ábhar nó na maoine pearsanta ann.

Deireadh leis an gceanglas apastaile

Sna réimsí atá cumhdaithe leis an rialachán, nuair a sholáthraíonn saoránach doiciméad poiblí d’údaráis i dtír AE a d’eisigh údaráis i dtír AE eile, ní fhéadfaidh na húdaráis a fhaigheann é a éileamh go mbeidh stampa apastaile ar an doiciméad (tá an stampa apastaile deartha chun fíordheimhneacht doiciméid phoiblí arna eisiúint i dtír eachtrach a chruthú).

Cóipeanna deimhnithe

 • Féadfaidh tíortha AE a iarraidh go gcuirfí an bundoiciméad poiblí nó cóip dheimhnithe de i láthair, ach ní an dá rud ag an am céanna.
 • Má ghlacann tír AE le cóip dheimhnithe a sholáthar seachas an bundoiciméad, ní mór di cóip dheimhnithe a rinneadh i dtír AE eile a ghlacadh.

Aistriúcháin

Ní fhéadfaidh an tír AE ina gcuirtear an doiciméad poiblí i láthair aistriúchán a iarraidh má tá an doiciméad poiblí i gceann de theangacha oifigiúla na tíre AE nó i dteanga neamhoifigiúil ar féidir an tír AE glacadh léi.

Lena chois sin, ní fhéadfar aistriúchán a iarraidh sa chás go bhfuil foirm chaighdeánach ilteangach ag gabháil leis an doiciméad poiblí. Is amhlaidh sin ar an gcoinníoll go measann an t-údarás ar cuireadh an doiciméad poiblí ina láthair gur leor an fhaisnéis atá ar an bhfoirm chun an doiciméad a phróiseáil.

Foirmeacha caighdeánacha ilteangacha

 • Leis an rialachán tugtar isteach foirmeacha caighdeánacha ilteangach sna teangacha AE ar fad.
 • Féadfaidh saoránaigh na foirmeacha a sholáthar i dtír AE eile mar áiseanna aistriúcháin ceangailte dá ndoiciméad poiblí chun ceanglais aistriúcháin a sheachaint.
 • Má tá foirm chaighdeánach ilteangach ag gabháil leis an doiciméad poiblí a cuireadh i láthair, ní fhéadfaidh tír ghlactha AE aistriúchán den doiciméad a iarraidh ach i gcúinsí eisceachtúla.
 • Má tá na cúinsí eisceachtúla sin ann agus go n-iarrann tír ghlactha AE aistriúchán deimhnithe, ní mór di glacadh le haistriúchán deimhnithe a rinneadh i dtír AE eile.
 • Tá foirmeacha caighdeánacha ilteangacha mar áiseanna aistriúcháin ar dhoiciméid phoiblí ar fáil do dhoiciméid maidir le:
  • breith;
  • duine atá beo;
  • bás;
  • pósadh, lena n-áirítear cumas pósta agus stádas pósta;
  • páirtnéireacht chláraithe, lena n-áirítear an cumas dul isteach i bpáirtnéireacht chláraithe agus stádas páirtnéireachta cláraithe;
  • sainchónaí agus/nó cónaí;
  • easpa taifid choiriúil.

Doiciméid chalaoiseacha

 • Bunaítear leis an rialachán sásra um chomhar idir údaráis thíortha AE chun doiciméid phoiblí chalaoiseacha a chomhrac. Tá an sásra um chomhar bunaithe ar chóras TF reatha (Córas Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh).
 • Leis an sásra um chomhar féadfaidh údaráis thír ghlactha AE labhairt le húdaráis thír eisiúna AE má bhíonn amhras tromchúiseach orthu faoi fhíordheimhneacht doiciméid phoiblí a sholáthair saoránach.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Beidh sé i bhfeidhm ón 16 Feabhra 2019 seachas:

 • Airteagal 24(2) (faisnéis atá le cur in iúl ag tíortha AE maidir le ceannteidil a bhaineann go sonrach le tír áirithe agus atá le háireamh ar na foirmeacha caighdeánacha ilteangacha) a bheidh i bhfeidhm ón 16 Feabhra 2017;
 • Airteagal 12 agus 24(3) (infhaighteacht na gceannteideal a bhaineann go sonrach le tír áirithe ar an Tairseach Eorpach don r-Cheartas) a bheidh i bhfeidhm ón 16 Feabhra 2018; agus
 • Airteagal 22 agus 24(1) (faisnéis atá le cur in iúl ag tíortha AE don Choimisiún Eorpach) a bheidh i bhfeidhm ón 16 Lúnasa 2018.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 (IO L 200, 26.7.2016, lgh. 1-136)

Nuashonraithe 12.01.2017

Top