EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_309_R_0042_01_REG_2007_614_43

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 z  23. mája 2007 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+) ( Ú. v. EÚ L 149, 9.6.2007 )

OJ L 309, 20.11.2008, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, ET, EL, FR, IT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/42


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 z 23. mája 2007 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+)

( Úradný vestník Európskej únie L 149 z 9. júna 2007 )

1.

Na strane 2 v odôvodnení 9, na strane 4 v článku 4 ods. 3 písm. a), na strane 10 v prílohe I bode i):

namiesto:

„…; prezentácie inovačných prístupov…“ (v príslušnom gramatickom tvare)

má byť:

„…; demonštrácie inovačných prístupov…“ (v príslušnom gramatickom tvare).

2.

Na strane 2 v odôvodnení 10, na strane 4 v článku 4 ods. 1 druhej zarážke, na strane 11 v prílohe II:

namiesto:

„environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia“ (v príslušnom gramatickom tvare)

má byť:

„environmentálna politika a riadenie“ (v príslušnom gramatickom tvare).

3.

Na strane 4 v článku 4 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. e):

namiesto:

„riadenie v oblasti životného prostredia“ (v príslušnom gramatickom tvare)

má byť:

„environmentálne riadenie“ (v príslušnom gramatickom tvare).

4.

Na strane 4 v článku 3 ods. 1 písm. b):

namiesto:

„… a zodpovedajú vynaloženým finančným prostriedkom“

má byť:

„… a sú primerané k plánovaným vynaloženým finančným prostriedkom“.

5.

Na strane 4 v článku 4 ods. 2 písm. a):

namiesto:

„…, najmä smernice …“

má byť:

„…, najmä smerníc …“.

6.

Na strane 5 v článku 6 ods. 2 písm. b) bode i):

namiesto:

„… vyjadrená ako časť celkovej rozlohy území európskeho významu …“

má byť:

„… vyjadrená v pomere k celkovej rozlohe území európskeho významu …“.

7.

Na strana 4 v článku 4 ods. 2 písm. d):

namiesto:

„podporovať lepšie riadenie v oblasti životného prostredia …“

má byť:

„podporovať lepšiu správu v oblasti životného prostredia …“.

8.

Na strane 3 v odôvodnení 14, na strane 6 v článku 6 ods. 3 druhom pododseku, v ods. 6 druhom pododseku, v ods. 4 a 9, na strane 8 v článku 14 ods. 2 písm. a):

namiesto:

„… ročné národné priority …“ (v príslušnom gramatickom tvare)

má byť:

„… národné ročné priority …“ (v príslušnom gramatickom tvare).

9.

Na strane 6 v článku 6 ods. 3 sa dopĺňa táto posledná veta:

„Ak sa členský štát rozhodne predložiť národné ročné priority Komisii, môže obsahovať nadnárodné priority.“

10.

Na strane 10 v prílohe I písm. c):

namiesto:

„… štúdií a prehľadov …“

má byť:

„… štúdií a prieskumov …“.

11.

Na strane 10 v prílohe I písm. j) prvej zarážke:

namiesto:

„riadenie druhov a riadenie a plánovanie lokalít…“

má byť:

„manažment lokalít, manažment druhov a plánovanie lokalít…“.

12.

Na strane 10 v prílohe I písm. j) druhej zarážke:

namiesto:

„stav monitorovania …“

má byť:

„monitorovanie stavu …“.

13.

Na strane 10 v prílohe I písm. j) piatej zarážke tretej podzarážke:

namiesto:

„je nákup pozemkov vyhradený z dlhodobého hľadiska na využitie …“

má byť:

„sú zakúpené pozemky dlhodobo rezervované na účely, ktoré sú …“.

14.

Na strane 11 v prílohe II bode 1:

namiesto:

„… a zjednodušovať fungovanie …“

má byť:

„… a napomáhať fungovanie …“.

15.

Na strane 12 v prílohe II bode 4 v názve:

namiesto:

„Základný cieľ „Vzduch“ “

má byť:

„Základný cieľ „Ovzdušie“ “.

16.

Na strane 12 v prílohe II bode 4:

namiesto:

„… kvality vzduchu …“

má byť:

„… kvality ovzdušia …“.

17.

Na strane 13 v prílohe II bode 8.1 tretej zarážke:

namiesto:

„vykonávať tematickú stratégiu o udržateľnosti používania využívania pesticídov“

má byť:

„vykonávať tematickú stratégiu o udržateľnom používaní pesticídov“.


Top