EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_309_R_0042_01_REG_2007_614_43

Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+) ( JO L 149, 9.6.2007 )

OJ L 309, 20.11.2008, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, ET, EL, FR, IT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.11.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 309/42


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 9 iunie 2007 )

La pagina 2, la considerentul 9:

în loc de:

„… încurajarea bunei guvernări, promovarea constituirii unei rețele de contact, a învățării reciproce și a schimbului de bune practici …”,

se va citi:

„… încurajarea bunei guvernări, promovarea constituirii de rețele de contact, a învățării reciproce și a schimbului de bune practici …”.

La pagina 2, la considerentul 11:

în loc de:

„În vederea îndeplinirii rolului său în inițierea procesului de dezvoltare și punere în aplicare a politicii de mediu, Comisia ar trebui să folosească resurse din cadrul LIFE+ pentru a realiza studii și evaluări, a presta servicii în vederea punerii în aplicare și integrării politicii și legislației în materie de mediu, a organiza reuniuni, seminarii și ateliere cu experți și factori interesați, a dezvolta și menține rețelele și sistemele informatice. De asemenea, Comisia ar trebui să folosească o parte a bugetului LIFE+ pentru a desfășura activități de informare, publicare și difuzare, inclusiv evenimente, expoziții și măsuri de sensibilizare similare, pentru costurile de pregătire și producție a materialelor audio-vizuale și pentru a obține asistență tehnică și/sau administrativă privind identificarea, pregătirea, gestionarea, monitorizarea și supervizarea programelor și proiectelor.”,

se va citi:

„În vederea îndeplinirii rolului său în inițierea procesului de dezvoltare și punere în aplicare a politicii de mediu, Comisia ar trebui să folosească resurse din cadrul LIFE+ pentru a realiza studii și evaluări, a presta servicii în vederea punerii în aplicare și integrării politicii și legislației în materie de mediu, a organiza reuniuni, seminarii și ateliere cu experți și factori interesați, a dezvolta și menține rețelele de contact și a dezvolta și menține sistemele informatice. De asemenea, Comisia ar trebui să folosească o parte a bugetului LIFE+ pentru a desfășura activități de informare, publicare și difuzare, inclusiv evenimente, expoziții și măsuri de sensibilizare similare, pentru costurile de pregătire și producție a materialelor audiovizuale și pentru a obține asistență tehnică și/sau administrativă privind identificarea, pregătirea, gestionarea, monitorizarea, auditul și supervizarea programelor și proiectelor.”

La pagina 4, la articolul 4 alineatul (3) litera (e):

în loc de:

„(e)

susținerea unei mai bune guvernări de mediu prin sporirea participării părților interesate, inclusiv a ONG-urilor, în procesul consultării politice și punerii în aplicare.”,

se va citi:

„(e)

susținerea unei mai bune guvernări de mediu prin sporirea participării părților interesate, inclusiv a ONG-urilor, în consultările cu privire la politicile specifice și în punerea în aplicare a acestora.”

La pagina 6, la articolul 6 alineatul (3) litera (a):

în loc de:

„(a)

determină domenii prioritare și tipuri de proiecte, ținând seama de nevoile pe termen lung care au fost identificate;”,

se va citi:

„(a)

determină domenii și tipuri de proiecte prioritare, ținând seama de nevoile pe termen lung care au fost identificate;”.

La pagina 6, la articolul 6 alineatul (6):

în loc de:

„Proiectul va fi luat în considerare în mod proporțional în scopul alocărilor naționale orientative ale statelor membre implicate.”,

se va citi:

„Proiectul va fi luat în considerare în mod proporțional față de alocările naționale orientative ale statelor membre implicate.”

La pagina 6, la articolul 6 alineatul (7) al doilea paragraf:

în loc de:

„La întocmirea listei proiectelor reținute în vederea acordării asistenței financiare în conformitate ci alocările naționale orientative stabilite în conformitate cu alineatul (2), Comisia acordă prioritate acelor proiecte care aduc cea mai mare contribuție la atingerea obiectivelor comunitare, cu respectarea:”,

se va citi:

„La întocmirea listei proiectelor reținute în vederea acordării asistenței financiare în conformitate cu alocările naționale orientative stabilite în conformitate cu alineatul (2), Comisia acordă prioritate acelor proiecte care aduc cea mai mare contribuție la atingerea obiectivelor comunitare, luând în considerare:”.

La pagina 7, la articolul 9 ultima teză:

în loc de:

„Comisia raportează în aceste domenii în contextul revizuirii intermediare și a evaluării finale prevăzute la articolul 15.”,

se va citi:

„Comisia raportează în aceste domenii în contextul examinării intermediare și a evaluării finale prevăzute la articolul 15.”

La pagina 8, la articolul 15 alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Până la 30 septembrie 2010, Comisia prezintă Parlamentului European și comitetului menționat la articolul 13 alineatul (1) un raport la jumătatea perioadei asupra instrumentului financiar LIFE+. Raportul la jumătatea perioadei evaluează punerea în aplicare a prezentului regulament în cursul perioadei 2007-2009. Dacă este necesar, Comisia propune modificări ale deciziilor de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 14.”,

se va citi:

„(2)   Până la 30 septembrie 2010, Comisia prezintă Parlamentului European și comitetului menționat la articolul 13 alineatul (1) un raport de examinare intermediară cu privire la instrumentul financiar LIFE+. În raportul de examinare intermediară se evaluează punerea în aplicare a prezentului regulament în cursul perioadei 2007-2009. Dacă este necesar, Comisia propune modificări ale deciziilor de punere în aplicare, în conformitate cu articolul 14.”

La pagina 10, la anexa I litera (e):

în loc de:

„(e)

acordarea asistenței pentru consolidarea capacităților;”,

se va citi:

„(e)

asistență pentru consolidarea capacității instituționale;”.

La pagina 11, la anexa II punctul 3 teza introductivă:

în loc de:

„Contribuția la îmbunătățirea calității apei prin elaborarea unor măsuri eficiente sub aspectul costurilor pentru obținerea unei situații ecologice bune în vederea întocmirii până în 2009 a primului plan de gospodărire a bazinului hidrografic în temeiul Directivei 2000/60/CE (1).”,

se va citi:

„Contribuția la îmbunătățirea calității apei prin elaborarea unor măsuri eficiente sub aspectul costurilor pentru obținerea unei situații ecologice bune în vederea întocmirii până în 2009 a primelor planuri de gospodărire a bazinelor hidrografice în temeiul Directivei 2000/60/CE (1).”

La pagina 12, la anexa II punctul 3.1 a doua liniuță:

în loc de:

„… transferul rezultatelor în sprijinul statelor membre pentru a pregăti planurile de gospodărire a bazinului hidrografic, …”,

se va citi:

„… transferul rezultatelor în sprijinul statelor membre pentru a pregăti planurile de gospodărire a bazinelor hidrografice, …”.


Top