EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TO0883(02)

Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 20 décembre 2019.
République de Pologne contre Commission européenne.
Affaire T-883/16 REC.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:900

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

POSTANOWIENIE SĄDU (ósma izba)

z dnia 20 grudnia 2019 r. ( *1 )

Sprostowanie

W sprawie T‑883/16 REC

Rzeczpospolita Polska, reprezentowana przez B. Majczynę, K. Rudzińską i M. Kawnika, działających w charakterze pełnomocników,

strona skarżąca,

popierana przez:

Republikę Łotewską, reprezentowaną przez G. Bambāne i V. Soņecę, działające w charakterze pełnomocników,

oraz przez

Republikę Litewską, reprezentowaną przez R. Dzikoviča, działającego w charakterze pełnomocnika,

interwenienci,

przeciwko

Komisji Europejskiej, reprezentowanej przez O. Beynet i K. Herrmann, działające w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

popieranej przez:

Republikę Federalną Niemiec, reprezentowaną przez J. Möllera i R. Kanitza, działających w charakterze pełnomocników,

interwenient,

mającej za przedmiot sprostowanie wyroku z dnia 10 września 2019 r., Polska/Komisja (T-883/16, w odwołaniu, EU:T:2019:567),

SĄD (ósma izba),

w składzie: J. Svenningsen, prezes (sprawozdawca), C. Mac Eochaidh i T. Pynnä, sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

wydaje następujące

Postanowienie

1

W dniu 10 września 2019 r. Sąd wydał wyrok w sprawie T-883/16 Polska/Komisja (T-883/16, EU:T:2019:567).

2

Zgodnie z art. 164 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem należy sprostować, w wersji w języku postępowania, błąd pisarski stwierdzony w pkt 35 tego wyroku.

 

Z powyższych względów

SĄD (ósma izba)

postanawia, co następuje:

 

W pkt 35 wyroku w wersji w języku postępowania należy w miejsce „w dniu 19 grudnia 2016 r.” wpisać „w dniu 16 grudnia 2016 r.”.

 

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 20 grudnia 2019 r.

 

Sekretarz

E. Coulon

Prezes

J. Svenningsen


( *1 ) Język postępowania: polski.

Top