Unionin yleisen tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 11.1.2012 – Phoenix‑Reisen ja DRV vastaan komissio

(asia T-58/10)

Kumoamiskanne – Valtiontuet – Maksukyvyttömyystapauksessa yritysten työntekijöille maksettuja avustuksia ja niiden rahoittamista koskeva Saksan järjestelmä – Päätös, jossa todetaan, ettei valtiontukea ole – Tutkimatta jättäminen

1.                     Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Suoraan ja erikseen luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä koskevat toimet – Komission päätös, jolla virallista tutkintamenettelyä aloittamatta katsottiin, ettei kansallinen toimenpide ole valtiontukea – EY 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen niiden, joita asia koskee, nostama kanne – Tutkittavaksi ottamisen edellytykset (SEUT 108 artiklan 2 ja 3 kohta sekä SEUT 263 artiklan neljäs kohta) (ks. 30–34 kohta)

2.                     Kumoamiskanne – Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt – Suoraan ja erikseen luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä koskevat toimet – Komission päätös, jolla katsottiin, ettei kansallinen toimenpide ole valtiontukea – Kilpailevan yrityksen nostama kanne, jolla riitautetaan päätöksen perusteltavuus – Yritys, joka ei ole osoittanut, että sen markkina-asemaan on olennaisesti vaikutettu – Tutkimatta jättäminen (SEUT 108 artiklan 2 ja 3 kohta sekä SEUT 263 artiklan neljäs kohta) (ks. 35, 44, 46 ja 48 kohta)

Aihe

Vaatimus komission 19.11.2009 tekemän päätöksen K(2009) 8707 lopullinen, jossa todettiin, että Saksan lainsäädännössä säädetty järjestelmä, joka koskee maksukyvyttömyystapauksessa maksettuja avustuksia ja niiden rahoittamista, ei ole valtiontukea (tuki NN 55/2009) (EUVL C 323, s. 5), kumoamiseksi

Ratkaisu

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Phoenix-Reisen GmbH ja Deutscher Reiseverband eV (DRV) vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

3)

Saksan liittotasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.