Unionin yleisen tuomioistuimen määräys (neljäs jaosto) 10.11.2015 – Compagnia Trasporti Pubblici ym. vastaan komissio

(asia T‑187/15)

”Valtiontuet — Campanian alueella linja-autoreittien verkostoa liikennöivä yritys — Hyvitys, jota Italian viranomaiset ovat maksaneet julkisen palvelun velvoitteista Consiglio di Staton antaman tuomion jälkeen — Komission päätös, jolla toimenpide todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Tuensaajan kanssa vastaavanlaisessa tilanteessa olevien yritysten nostama kanne”

1. 

Kumoamiskanne — Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt — Näitä suoraan ja erikseen koskevat toimet — Erikseen koskeminen — Komission päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Tuensaajan kanssa vastaavanlaisessa tilanteessa olevien yritysten nostama kanne — Tutkimatta jättäminen (SEUT 263 artiklan neljäs kohta) (ks. 18 ja 20–23 kohta)

2. 

Kumoamiskanne — Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt — Näitä suoraan ja erikseen koskevat toimet — Erikseen koskeminen — Komission päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Yhdistyksen, joka valvoo sellaisten oikeussubjektien yhteisiä etuja, joita päätös ei koske erikseen, nostama kanne — Yhdistys, jolla ei itsellään ole oikeussuojan tarvetta — Tutkimatta jättäminen (SEUT 108 artikla ja SEUT 263 artiklan neljäs kohta) (ks. 24–26 kohta)

3. 

Kumoamiskanne — Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt — Näitä suoraan ja erikseen koskevat toimet — Valtiontukia koskeva päätös — Yritysten etuja valvovan yhdistyksen nostama kanne — Tutkittavaksi ottaminen — Edellytykset — Yhdistyksen jäsenen tämän rinnalla nostama erillinen kanne — Yhdistyksen kanteen tutkimatta jättäminen (SEUT 263 artiklan neljäs kohta) (ks. 27 kohta)

4. 

Kumoamiskanne — Luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt — Näitä suoraan ja erikseen koskevat toimet — Luonteeltaan kumulatiiviset edellytykset — Kannetta ei tutkita yhdenkin tällaisen edellytyksen jäädessä täyttymättä (SEUT 263 artiklan neljäs kohta) (ks. 29 kohta)

Aihe

Vaatimus valtiontuesta SA.35842 (2014/C) (ex 2012/NN), jonka Italia on toteuttanut – Julkisen palvelun velvoitteesta maksettava lisähyvitys CSTP:lle – 19.1.2015 annetun komission päätöksen (EU) 2015/1074 (EUVL L 179, s. 112) kumoamiseksi

Ratkaisu

1) 

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

2) 

Compagnia Trasporti Pubblici SpA, Atap – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA, Actv SpA, Ferrovie Appulo Lucane Srl, Asstra – Associazione Trasporti ja Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.