Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 18.2.2016 – Saksa vastaan komissio

(asia C‑446/14 P) ( 1 )

”Muutoksenhaku — Valtiontuet — Eläinten ruhojen ja teurastusjätteen hävittämispalvelu — Epidemiareservin ylläpitäminen — Päätös, jossa tuet todetaan sisämarkkinoille soveltumattomiksi — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu — Ilmeinen arviointivirhe — Julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvä korvaus — Perusteluvelvollisuus”

1. 

Valtiontuki — Käsite — Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on korvata yrityksen hoitamien julkisen palvelun tehtävien kustannukset, eivät ole valtiontukea — Tuomiossa Altmark todetut edellytykset (SEUT 107 artiklan 1 kohta) (ks. 23–38 kohta)

2. 

Muutoksenhaku — Valitusperusteet — Tuomion sellaista perustelua koskeva valitusperuste, joka ei ole tarpeen tuomiolauselman perustelemiseksi — Tehoton valitusperuste (ks. 42–45 kohta)

Ratkaisu

1) 

Valitus hylätään.

2) 

Saksan liittotasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


( 1 )   EUVL C 409, 17.11.2014