Unionin tuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 11.5.2017 – Exmitiani

(asia C-286/16) ( 1 )

(Ennakkoratkaisupyyntö – Maanteiden henkilöliikenne – Verotus – Tosiseikat, jotka ovat tapahtuneet ennen Romanian liittymistä Euroopan unioniin – Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen)

Ennakkoratkaisukysymykset–Unionin tuomioistuimen toimivalta–Rajat–Yhteisön direktiivin tulkitseminen sellaisen oikeusriidan yhteydessä, joka edeltää valtion liittymistä Euroopan unioniin, ei kuulu toimivaltaan

(SEUT 267 artikla)

(ks. 12–17 kohta)

Ratkaisu

Euroopan unionin tuomioistuin ei selvästikään ole toimivaltainen vastaamaan Curtea de Apel Clujin (Clujin muutoksenhakutuomioistuin, Romania) esittämiin kysymyksiin.


( 1 ) EUVL C 296, 16.8.2016.