European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan L


2023/2759

7.12.2023

NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2023/2759,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2023,

alueiden komitean viiden jäsenen ja kuuden varajäsenen, joita Alankomaiden kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta 21 päivänä toukokuuta 2019 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2019/852 (1),

ottaa huomioon Alankomaiden hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Perussopimuksen 300 artiklan 3 kohdan nojalla alueiden komitea muodostuu alueellisten ja paikallisten julkisyhteisöjen edustajista, joilla on joko alueellisen tai paikallisen julkisyhteisön vaaleissa saatu valtuutus tai jotka ovat poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle.

2)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä joulukuuta 2019 päätöksen (EU) 2019/2157 (2) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2020 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2025 päättyväksi kaudeksi. Neuvosto hyväksyi 24 päivänä huhtikuuta 2020 päätöksen (EU) 2020/577 (3) alueiden komitean kahden varajäsenen, joita Alankomaiden kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä. Neuvosto hyväksyi 29 päivänä huhtikuuta 2021 päätöksen (EU) 2021/721 (4) alueiden komitean yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joita Alankomaiden kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä. Neuvosto hyväksyi 20 päivänä joulukuuta 2021 päätöksen (EU) 2021/2294 (5) alueiden komitean yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joita Alankomaiden kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä. Neuvosto hyväksyi 21 päivänä kesäkuuta 2022 päätöksen (EU) 2022/1001 (6) alueiden komitean yhden jäsenen, jota Alankomaiden kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä.

3)

Viisi alueiden komitean jäsenen paikkaa on vapautunut niiden kansallisten tehtävien päätyttyä, joiden perusteella Johan HAMSTERin, Michiel Alexander RIJSBERMANin, Tjisse STELPSTRAn, Yde Johan VAN HIJUMin ja Ilse ZAALin nimeämistä ehdotettiin.

4)

Kuusi alueiden komitean varajäsenen paikkaa on vapautunut Maarten VAN GAANS-GIJBELSin erottua tehtävästään ja niiden kansallisten tehtävien päätyttyä, joiden perusteella Jeannette Nicole BALJEUn, Johannes Cornelius Gerardus Maria (John) BERENDSin, Klaas FOKKINGAn, Anna PIJPELINKin ja Robertus Cornelis Leonardus STRIJKin nimeämistä ehdotettiin.

5)

Alankomaiden hallitus on ehdottanut seuraavia alueellisten julkisyhteisöjen edustajia, jotka ovat poliittisesti vastuussa vaaleissa valitulle elimelle, alueiden komitean jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2025: Rang Friso DOUWSTRA, Gedeputeerde provincie Fryslân (Fryslânin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen), Johanna Everdina MOL, Gedeputeerde provincie Gelderland (Gelderlandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen), Willemina Roziena Catharina STERK, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland (Zuid-Hollandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen), Arthur Theodorus Hendrikus VAN DIJK, Commissaris van de Koning provincie Noord-Holland (kruunun asiamies Noord-Hollandin läänissä) ja Mariette Elsbeth VAN LEEUWEN Gedeputeerde provincie Zuid-Holland (Zuid-Hollandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen).

6)

Alankomaiden hallitus on ehdottanut seuraavia alueellisten julkisyhteisöjen edustajia, jotka ovat poliittisesti vastuussa vaaleissa valitulle elimelle, alueiden komitean varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2025: Elisabeth Anna Maria Bernard DEMOLLIN-SCHNEIDERS, Gedeputeerde provincie Limburg (Limburgin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen), Erwin Nico Willem HOOGLAND, Gedeputeerde provincie Overijssel (Overijsselin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen), Jan KLOPMAN, Gedeputeerde provincie Flevoland (Flevolandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen), Wilfried Robert Leonia NIELEN, Gedeputeerde provincie Zeeland (Zeelandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen), Abraham SCHMAAL, Gedeputeerde provincie Groningen (Groningenin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen) ja Egbert VAN DIJK Gedeputeerde provincie Drenthe (Drenthen lääninvaltuuston johtokunnan jäsen),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään seuraavat alueellisten julkisyhteisöjen edustajat, jotka ovat poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle, jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2025 alueiden komitean

a)

jäseniksi:

Rang Friso DOUWSTRA, Gedeputeerde provincie Fryslân (Fryslânin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen),

Johanna Everdina MOL, Gedeputeerde provincie Gelderland (Gelderlandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen),

Willemina Roziena Catharina STERK, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland (Zuid-Hollandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen),

Arthur Theodorus Hendrikus VAN DIJK, Commissaris van de Koning provincie Noord-Holland (kruunun asiamies Noord-Hollandin läänissä),

Mariette Elsbeth VAN LEEUWEN Gedeputeerde provincie Zuid-Holland (Zuid-Hollandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen)

ja

b)

varajäseniksi:

Elisabeth Anna Maria Bernard DEMOLLIN-SCHNEIDERS, Gedeputeerde provincie Limburg (Limburgin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen),

Erwin Nico Willem HOOGLAND, Gedeputeerde provincie Overijssel (Overijsselin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen),

Jan KLOPMAN, Gedeputeerde provincie Flevoland (Flevolandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen),

Wilfried Robert Leonia NIELEN, Gedeputeerde provincie Zeeland (Zeelandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen),

Abraham SCHMAAL, Gedeputeerde provincie Groningen (Groningenin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen) ja

Egbert VAN DIJK Gedeputeerde provincie Drenthe (Drenthen lääninvaltuuston johtokunnan jäsen).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. BOLAÑOS GARCÍA


(1)   EUVL L 139, 27.5.2019, s. 13.

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2019/2157, annettu 10 päivänä joulukuuta 2019, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2020 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2025 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 327, 17.12.2019, s. 78).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2020/577, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2020, alueiden komitean kahden varajäsenen, joita Alankomaiden kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 134, 28.4.2020, s. 1).

(4)  Neuvoston päätös (EU) 2021/721, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2021, alueiden komitean yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joita Alankomaiden kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 154, 4.5.2021, s. 3).

(5)  Neuvoston päätös (EU) 2021/2294, annettu 20 päivänä joulukuuta 2021, alueiden komitean yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joita Alankomaiden kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 458, 22.12.2021, s. 517).

(6)  Neuvoston päätös (EU) 2022/1001, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2022, alueiden komitean yhden jäsenen, jota Alankomaiden kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä (EUVL L 168, 27.6.2022, s. 79).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2759/oj

ISSN 1977-0812 (electronic edition)