ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 102

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

66. vuosikerta
17. huhtikuu 2023


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/813, annettu 8 päivänä helmikuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden suorien tukien määrärahoista ja maaseudun kehittämiseen myönnettävän unionin tuen jäsenvaltiokohtaisesta vuosijakaumasta

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/814, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2023, tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/1925 mukaisten komission menettelyjen toteuttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ( 1 )

6

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2023/815, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2023, Helleenien tasavallalle myönnettävien yhteen koottujen kahdenvälisten lainojen hallinnoinnista annetun päätöksen EKP/2010/4 muuttamisesta (EKP/2023/7)

20

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/816, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2023, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2023) 2511)  ( 1 )

22

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2023/817, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2023, varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista annetun päätöksen (EU) 2019/1743 muuttamisesta (EKP/2019/31) (EKP/2023/9)

56

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2023/818, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2023, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista annettujen suuntaviivojen (EU) 2019/671 muuttamisesta (EKP/2019/7) (EKP/2023/8)

59

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 1/2023, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, Windsorin puitteistoon liittyvistä järjestelyistä [2023/819]

61

 

*

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetun sekakomitean suositus N:o 1/2023, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, markkinavalvonnasta ja täytäntöönpanosta [2023/820]

84

 

*

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan Unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetun sekakomitean suositus N:o 2/2023, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 13 artiklan 3 a kohdasta [2023/821]

86

 

*

Unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen julistus N:o 1/2023 Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023

87

 

*

Unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen julistus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, – Windsorin puitteiston 10 artiklan 1 kohdan soveltamisesta

88

 

*

Unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen julistus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, – Windsorin puitteiston 13 artiklan 3 a kohdan soveltamisesta

90

 

*

Unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen julistus N:o 2/2023 Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023

91

 

*

Unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen julistus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, sellaisiin tavaroihin sovellettavasta arvonlisäverojärjestelmästä, joihin ei liity vaaraa, että ne päätyvät unionin sisämarkkinoille, ja rajat ylittäviä palautuksia koskevista arvonlisäverojärjestelyistä

92

 

*

Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolinen julistus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, markkinavalvonnasta ja täytäntöönpanosta

93

 

*

Unionin yksipuolinen julistus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, ottaen huomioon markkinavalvonnasta ja täytäntöönpanosta 24 päivänä maaliskuuta 2023 annetun Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisen julistuksen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa

95

 

*

Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolinen julistus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, – Pohjois-Irlannista muihin Yhdistyneen kuningaskunnan osiin siirrettävien tavaroiden vientimenettelyistä

96

 

*

Unionin yksipuolinen julistus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, ottaen huomioon Pohjois-Irlannista muihin Yhdistyneen kuningaskunnan osiin siirrettävien tavaroiden vientimenettelyistä 24 päivänä maaliskuuta 2023 annetun Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisen julistuksen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa

97

 

*

Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolinen julistus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, – Windsorin puitteiston 18 artiklan mukaisesta demokraattisen suostumuksen mekanismista

98

 

*

Unionin yksipuolinen julistus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, ottaen huomioon Windsorin puitteiston 18 artiklaan sisältyvästä demokraattisen suostumuksen mekanismista 24 päivänä maaliskuuta 2023 annetun Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisen julistuksen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa,

99

 

*

Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolinen julistus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, – Pohjois-Irlantiin Yhdistyneen kuningaskunnan muista osista paketteina kuljetettavia tavaroita koskevien täytäntöönpanotoimien tehostamisesta

100

 

*

Unionin yksipuolinen julistus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, ottaen huomioon Pohjois-Irlantiin Yhdistyneen kuningaskunnan muista osista paketteina kuljetettavia tavaroita koskevien täytäntöönpanotoimien tehostamisesta 24 päivänä maaliskuuta 2023 annetun Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisen julistuksen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa,

101

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2023/813,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2023,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden suorien tukien määrärahoista ja maaseudun kehittämiseen myönnettävän unionin tuen jäsenvaltiokohtaisesta vuosijakaumasta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laadittavien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta 2 päivänä joulukuuta 2021 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2115 (1) ja erityisesti sen 87 artiklan 2 kohdan ja 89 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Belgia (Flanderi), Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Ranska, Italia, Latvia, Alankomaat ja Romania päättivät asetuksen (EU) 2021/2115 103 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti YMP:n strategiasuunnitelmissaan siirtää kalenterivuosiksi 2023–2026 tietyn prosenttiosuuden suorien tukien määrärahoistaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, jäljempänä ’maaseuturahasto’, määrärahoihin.

(2)

Slovakia päätti asetuksen (EU) 2021/2115 17 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti YMP:n strategiasuunnitelmassaan alentaa viljelijälle kalenterivuosina 2023–2026 myönnettävien suorien tukien määrää ja siirtää alentamisesta johtuvan arvioidun tulon maaseuturahastoon.

(3)

Unkari, Malta, Puola ja Portugali päättivät asetuksen (EU) 2021/2115 103 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 103 artiklan 3 kohdan mukaisesti YMP:n strategiasuunnitelmissaan siirtää suorien tukien määrärahoihinsa tietyn prosenttiosuuden maaseuturahaston määrärahoistaan vuosiksi 2024–2027.

(4)

Bulgaria, Tšekki, Italia, Latvia ja Slovakia päättivät asetuksen (EU) 2021/2115 88 artiklan 6 kohdan mukaisesti YMP:n strategiasuunnitelmassaan käyttää enintään viisi prosenttia suorien tukien määrärahoistaan asetuksen (EU) 2021/2115 III osaston III luvun 7 jaksossa tarkoitettuihin muiden alojen interventiotyyppeihin kalenterivuosiksi 2023–2027. Vastaavat määrät olisi sen vuoksi vähennettävä niiden suorien tukien määrärahoista.

(5)

Näiden päätösten huomioon ottamiseksi on tarpeen mukauttaa asetuksen (EU) 2021/2115 liitteissä V ja IX esitettyjä jäsenvaltioiden suorien tukien määrärahoja sekä mainitun asetuksen liitteessä XI esitettyä maaseudun kehittämiseen myönnettävän unionin tuen jäsenvaltiokohtaista vuosijakaumaa.

(6)

Sen vuoksi asetuksen (EU) 2021/2115 liitteitä V, IX ja XI olisi muutettava.

(7)

Koska tällä asetuksella tehtävät muutokset vaikuttavat asetuksen (EU) 2021/2115 soveltamiseen vuodesta 2023 alkaen erityisesti siltä osin kuin on kyse suorien tukien muodossa olevista interventiotyypeistä, tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sitä olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2023,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) 2021/2115 liitteet V, IX ja XI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2023.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 435, 6.12.2021, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) 2021/2115 liitteet V, IX ja XI seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä V kalenterivuosia 2023–2027 koskevat sarakkeet seuraavasti:

Kalenterivuosi

”2023

2024

2025

2026

2027 ja sitä seuraavat vuodet

Belgia

471 996 006

469 703 014

469 703 014

467 410 022

494 925 924

Bulgaria

808 258 686

816 888 275

825 517 864

834 147 452

834 147 452

Tšekki

823 533 615

823 533 615

823 533 615

802 159 932

844 907 297

Tanska

806 313 404

817 524 179

814 937 077

817 524 179

862 367 277

Saksa

4 424 125 913

4 374 968 959

4 301 233 527

4 178 341 140

4 915 695 459

Viro

196 436 567

199 297 294

202 158 021

205 018 748

205 018 748

Irlanti

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

Kreikka

1 886 490 039

1 886 490 039

1 886 490 039

1 886 490 039

2 075 656 043

Espanja

4 874 879 750

4 882 179 366

4 889 478 982

4 896 778 599

4 896 778 599

Ranska

6 736 440 037

6 736 440 037

6 736 440 037

6 736 440 037

7 285 000 537

Kroatia

374 770 237

374 770 237

374 770 237

374 770 237

374 770 237

Italia

3 496 243 863

3 496 243 863

3 496 243 863

3 496 243 863

3 622 529 155

Kypros

47 647 540

47 647 540

47 647 540

47 647 540

47 647 540

Latvia

331 043 657

334 864 681

339 685 706

344 506 729

363 483 744

Liettua

587 064 372

595 613 853

604 163 335

612 712 816

612 712 816

Luxemburg

32 747 827

32 747 827

32 747 827

32 747 827

32 747 827

Unkari

1 347 402 452

1 347 402 452

1 347 402 452

1 347 402 452

1 243 185 165

Malta

9 590 135

9 590 135

9 590 135

9 590 135

4 594 021

Alankomaat

609 237 340

579 591 503

550 477 666

521 282 629

717 382 327

Itävalta

677 581 846

677 581 846

677 581 846

677 581 846

677 581 846

Puola

3 488 417 133

3 519 600 956

3 550 784 779

3 581 968 602

3 185 968 140

Portugali

698 619 128

707 403 166

716 187 204

724 971 242

639 971 242

Romania

1 897 051 311

1 924 609 371

1 952 167 430

1 979 725 489

2 029 595 196

Slovenia

131 530 052

131 530 052

131 530 052

131 530 052

131 530 052

Slovakia

394 892 166

397 751 933

400 605 131

402 456 080

407 456 080

Suomi

519 350 246

521 168 786

522 987 325

524 805 865

524 805 865

Ruotsi

686 131 966

686 360 116

686 588 267

686 816 417

686 816 417 ”

2)

Korvataan liitteessä IX kalenterivuosia 2023–2027 koskevat sarakkeet seuraavasti:

Kalenterivuosi

”2023

2024

2025

2026

2027 ja sitä seuraavat vuodet

Belgia

471 996 006

469 703 014

469 703 014

467 410 022

494 925 924

Bulgaria

805 700 866

814 330 455

822 960 044

831 589 632

831 589 632

Tšekki

823 533 615

823 533 615

823 533 615

802 159 932

844 907 297

Tanska

806 313 404

817 524 179

814 937 077

817 524 179

862 367 277

Saksa

4 424 125 913

4 374 968 959

4 301 233 527

4 178 341 140

4 915 695 459

Viro

196 436 567

199 297 294

202 158 021

205 018 748

205 018 748

Irlanti

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

1 186 281 996

Kreikka

1 702 494 039

1 702 494 039

1 702 494 039

1 702 494 039

1 891 660 043

Espanja

4 815 189 110

4 822 488 726

4 829 788 342

4 837 087 959

4 837 087 959

Ranska

6 736 440 037

6 736 440 037

6 736 440 037

6 736 440 037

7 285 000 537

Kroatia

374 770 237

374 770 237

374 770 237

374 770 237

374 770 237

Italia

3 496 243 863

3 496 243 863

3 496 243 863

3 496 243 863

3 622 529 155

Kypros

47 647 540

47 647 540

47 647 540

47 647 540

47 647 540

Latvia

331 043 657

334 864 681

339 685 706

344 506 729

363 483 744

Liettua

587 064 372

595 613 853

604 163 335

612 712 816

612 712 816

Luxemburg

32 747 827

32 747 827

32 747 827

32 747 827

32 747 827

Unkari

1 347 402 452

1 347 402 452

1 347 402 452

1 347 402 452

1 243 185 165

Malta

9 590 135

9 590 135

9 590 135

9 590 135

4 594 021

Alankomaat

609 237 340

579 591 503

550 477 666

521 282 629

717 382 327

Itävalta

677 581 846

677 581 846

677 581 846

677 581 846

677 581 846

Puola

3 488 417 133

3 519 600 956

3 550 784 779

3 581 968 602

3 185 968 140

Portugali

698 441 539

707 225 577

716 009 615

724 793 653

639 793 653

Romania

1 897 051 311

1 924 609 371

1 952 167 430

1 979 725 489

2 029 595 196

Slovenia

131 530 052

131 530 052

131 530 052

131 530 052

131 530 052

Slovakia

399 892 166

402 751 933

405 605 131

407 456 080

407 456 080

Suomi

519 350 246

521 168 786

522 987 325

524 805 865

524 805 865

Ruotsi

686 131 966

686 360 116

686 588 267

686 816 417

686 816 417 ”

3)

Korvataan liitteessä XI vuosia 2024–2027 ja vuosien 2023–2027 kokonaismäärää koskevat sarakkeet seuraavasti:

Vuosi

”2024

2025

2026

2027

Vuodet 2023–2027 yhteensä

Belgia

105 730 812

108 023 804

108 023 804

110 316 796

537 826 110

Bulgaria

282 162 644

282 162 644

282 162 644

282 162 644

1 411 630 220

Tšekki

280 561 390

280 561 390

280 561 390

301 935 073

1 410 646 952

Tanska

131 987 933

120 777 158

123 364 260

120 777 158

652 888 569

Saksa

1 583 929 284

1 633 086 238

1 706 821 670

1 829 714 057

8 239 166 987

Viro

88 016 648

88 016 648

88 016 648

88 016 648

440 098 240

Irlanti

311 640 628

311 640 628

311 640 628

311 640 628

1 558 204 140

Kreikka

746 119 604

746 119 604

746 119 604

746 119 604

3 635 970 016

Espanja

1 080 382 825

1 080 382 825

1 080 382 825

1 080 382 825

5 403 084 125

Ranska

2 008 000 570

2 008 000 570

2 008 000 570

2 008 000 570

10 039 187 350

Kroatia

297 307 401

297 307 401

297 307 401

297 307 401

1 458 079 005

Italia

1 476 206 667

1 476 206 667

1 476 206 667

1 476 206 667

7 260 148 043

Kypros

23 770 514

23 770 514

23 770 514

23 770 514

118 852 570

Latvia

135 677 801

135 942 597

136 207 392

136 472 188

687 045 151

Liettua

195 495 162

195 495 162

195 495 162

195 495 162

977 475 810

Luxemburg

12 310 644

12 310 644

12 310 644

12 310 644

60 869 220

Unkari

312 651 862

312 651 862

312 651 862

312 651 862

1 635 146 596

Malta

14 988 383

14 988 383

14 988 383

14 988 383

79 288 028

Alankomaat

181 413 356

211 059 193

240 173 030

269 368 067

1 082 999 015

Itävalta

520 024 752

520 024 752

520 024 752

520 024 752

2 600 123 760

Puola

924 001 077

924 001 077

924 001 077

924 001 077

4 700 585 847

Portugali

455 550 620

455 550 620

455 550 620

455 550 620

2 277 833 100

Romania

1 016 919 599

1 016 919 599

1 016 919 599

1 016 919 599

5 034 728 288

Slovenia

110 170 192

110 170 192

110 170 192

110 170 192

550 850 960

Slovakia

264 077 909

264 077 909

264 077 909

264 077 909

1 316 911 545

Suomi

354 549 956

354 549 956

354 549 956

354 549 956

1 772 751 780

Ruotsi

211 889 741

211 889 741

211 889 741

211 889 741

1 059 448 705

EU-27 yhteensä

13 125 537 974

13 195 687 778

13 301 388 944

13 474 820 736

66 001 840 132

Tekninen apu

30 272 220

30 272 220

30 272 220

30 272 220

151 361 100

Yhteensä

13 155 810 194

13 225 959 998

13 331 661 164

13 505 092 956

66 153 201 232 ”


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/814,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2023,

tiettyjen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/1925 mukaisten komission menettelyjen toteuttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla ja direktiivien (EU) 2019/1937 ja (EU) 2020/1828 muuttamisesta 14 päivänä syyskuuta 2022 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/1925 (digimarkkinasäädös) (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 1 kohdan a, d, e, f, h, i, j, k ja m alakohdan,

pyydettyään asianomaisia osapuolia esittämään huomautuksensa,

kuultuaan digitaalisten markkinoiden neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EU) 2022/1925 siirretään komissiolle valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset järjestelyt mainitun asetuksen tiettyjen näkökohtien soveltamiseksi. Hyvän hallinnon ja oikeusvarmuuden periaatteiden mukaisesti on tarpeen vahvistaa säännöt, jotka koskevat erityisesti ilmoituksia, pyyntöjä, kertomuksia ja muuta tietojen toimittamista, mukaan lukien ilmoitusten ja tietojen toimittamisen voimaantulopäivien vahvistaminen, sekä asetuksen (EU) 2022/1925 mukaisen menettelyn aloittamista. On myös tarpeen vahvistaa säännöt, jotka koskevat komission alustavien havaintojen vastaanottajien oikeutta tulla kuulluksi ja oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon.

(2)

Jotta voidaan varmistaa oikeudenmukainen ja tehokas menettely sekä asetuksen (EU) 2022/1925 tehokas ja täysimääräinen täytäntöönpano ja taata oikeusvarmuus kaikille asianomaisille luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille, on tärkeää vahvistaa muun muassa puitteet asiakirjojen toimittamiselle asetuksen (EU) 2022/1925 nojalla. Erityisesti on tarpeen vahvistaa säännöt, jotka koskevat asiakirjojen muotoa ja enimmäispituutta, käytettäviä kieliä sekä asiakirjojen toimittamis- ja vastaanottomenettelyä. Lisäksi on tarpeen vahvistaa säännöt tiedoista, jotka ydinalustapalveluja tarjoavien yritysten on sisällytettävä asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti toimitettaviin ilmoituksiin tai 3 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun komission pyynnön johdosta toimitettaviin tietoihin. Ydinalustapalveluja tarjoavan yrityksen olisi asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 3 kohdan ja tämän asetuksen 2 artiklan mukaista ilmoitusta valmistellessaan ja kohtuullisessa ajassa ennen tätä ilmoitusta voitava aloittaa ilmoitusta edeltävä yhteydenpito komission kanssa, jotta voidaan varmistaa asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoitusmenettelyn toimivuus. Komissio tukeutuu asetuksen (EU) 2022/1925 mukaisia tehtäviään hoitaessaan pääasiassa asianomaisten yritysten toimittamiin tietoihin. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että tiedot ovat totuudenmukaisia ja täydellisiä, että ne eivät ole harhaanjohtavia ja että ne annetaan tarvittaessa määräajassa.

(3)

Asetus (EU) 2022/1925 edellyttää erillisiä menettelypuitteita, joissa otetaan huomioon mainitun asetuksen erityispiirteet. Näillä puitteilla olisi pyrittävä luomaan nopea ja tehokas tutkinta- ja täytäntöönpanoprosessi ja samalla varmistamaan, että menettelyn osapuolten oikeutta tulla kuulluksi suojellaan tehokkaasti. Sen vuoksi olisi vahvistettava selkeät ja oikeasuhteiset säännöt kuulluksi tulemista koskevan oikeuden käyttämisestä, mukaan lukien oikeus tutustua komission asiakirja-aineistoon. Yrityksellä tai yritysten yhteenliittymällä, jolle komissio on ilmoittanut alustavista havainnoistaan, olisi oltava oikeus esittää kantansa kirjallisesti määräajassa, jonka komissio asettaa siten, että voidaan sovittaa yhteen yhtäältä menettelyn tehokkuus ja vaikuttavuus ja toisaalta mahdollisuus käyttää oikeutta tulla kuulluksi. Sillä, jolle alustavat havainnot on osoitettu, olisi oltava oikeus esittää lyhyesti merkitykselliset tosiseikat ja toimittaa niitä tukevat asiakirjat. Alustavien havaintojen vastaanottajalla olisi aina oltava oikeus saada komissiolta ei-luottamukselliset versiot kaikista alustavissa havainnoissa mainituista asiakirjoista, mutta sille olisi lisäksi annettava oikeus tutustua kaikkiin komission asiakirja-aineistossa oleviin asiakirjoihin, ilman poistoja, komission päätöksessä vahvistettavien ehtojen mukaisesti. Oikeutta tutustua asiakirjoihin olisi rajoitettava tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin, kun tiettyjen asiakirjojen paljastaminen vahingoittaisi niitä toimittanutta osapuolta tai jos muut edut ovat etusijalla.

(4)

Myöntäessään asianomaisille yrityksille tai yritysten yhteenliittymille oikeuden tutustua asiakirja-aineistoon komission olisi varmistettava liikesalaisuuksien ja muiden luottamuksellisten tietojen suojaaminen oikeasuhteisella tavalla. Komission olisi voitava pyytää yrityksiä tai yritysten yhteenliittymiä, jotka toimittavat tai ovat toimittaneet asiakirjoja, mukaan lukien lausunnot, yksilöimään liikesalaisuudet tai muut luottamukselliset tiedot. Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EU) 2022/1925 8 artiklan 6 kohdan, 18 artiklan 5 ja 6 kohdan, 19 artiklan 2 kohdan ja 29 artiklan 4 kohdan mukaisten julkaisuihin tai kuulemisiin liittyvien kolmansien osapuolten huomautusten arvioinnin tehokkuus, tällaisia huomautuksia ei pitäisi pitää luottamuksellisina, jotta voidaan myöntää oikeus tutustua asiakirjoihin ja valmistella komission päätöksiä, mutta kolmansille osapuolille olisi annettava oikeus pyytää tekijän ja lähettäjän nimen tai muiden tunnistetietojen poistamista ennen kuin huomautukset jaetaan alustavien havaintojen vastaanottajalle tai muulle kolmannelle osapuolelle.

(5)

Jotta oikeutta tulla kuulluksi voitaisiin käyttää tehokkaasti, komission olisi ennen asiakirjojen toimittamista sille, jolle sen alustavat havainnot on osoitettu, arvioitava, onko tarve tietojen paljastamiseen suurempi kuin tietojen paljastamisesta kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuva haitta.

(6)

Oikeusvarmuuden vuoksi asetuksen (EU) 2022/1925 ja tämän asetuksen mukaisiin määräaikoihin, mukaan lukien komission mainittujen asetusten nojalla asettamat määräajat, olisi sovellettava neuvoston asetusta (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (2). Määräaikoja koskevat erityissäännöt olisi kuitenkin vahvistettava siinä määrin kuin se on tarpeen.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

SOVELTAMISALA

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset järjestelyt, jotka koskevat

1.

asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan mukaisten ilmoitusten ja toimitusten, 8 artiklan 3 kohdan, 9 artiklan ja 10 artiklan mukaisten perusteltujen pyyntöjen, 11 artiklan mukaisten sääntömääräisten kertomusten sekä 14 ja 15 artiklan nojalla tehtyjen ilmoitusten ja toimitusten muotoa, sisältöä ja muita yksityiskohtia;

2.

asetuksen (EU) 2022/1925 29 artiklan mukaisia menettelyjä;

3.

asetuksen (EU) 2022/1925 34 artiklassa tarkoitetun kuulluksi tulemisoikeuden käyttämistä ja tietojen paljastamisen ehtojen soveltamista;

4.

määräaikoja.

II LUKU

ILMOITUKSET, PYYNNÖT JA MUUT TOIMITUKSET

2 artikla

Ilmoitukset ja tietojen toimittaminen komission pyynnöstä

1.   Asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisten ilmoitusten on sisällettävä kaikki tämän asetuksen liitteessä I olevassa lomakkeessa esitetyt tiedot, myös asiakirjat.

2.   Asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun komission tietopyynnön perusteella toimitettavien tietojen on sisällettävä kaikki komission pyynnössä esitetyt tiedot, myös asiakirjat. Komissio voi tietopyynnössään täsmentää, mitkä tämän asetuksen liitteessä I olevan lomakkeen kohdat on täytettävä.

3.   Jos ilmoituksen tehnyt yritys haluaa asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti esittää ilmoituksessaan riittävän pätevät perustelut osoittaakseen, että vaikka se täyttää kaikki mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaiset kynnysarvot, se ei täytä mainitun asetuksen 3 artiklan 1 kohdan vaatimuksia niissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa asianomainen ydinalustapalvelu toimii, sen on esitettävä tällaiset perustelut ilmoituksensa liitteessä. Kustakin erillisestä ydinalustapalvelusta, jonka osalta ilmoituksen tekevä yritys haluaa esittää perusteluja seikkoja, on toimitettava erillinen liite. Ilmoittavan yrityksen on myös selkeästi yksilöitävä, mihin asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 1 kohdassa säädetyistä kolmesta kumulatiivisesta vaatimuksesta sen perustelut liittyvät, ja selitettävä kunkin väitteen osalta, miksi asianomainen ydinalustapalvelu ei poikkeuksellisesti täytä kyseistä vaatimusta huolimatta siitä, että se täyttää kyseisen asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisen vastaavan kynnysarvon.

4.   Komissiolle 1, 2 ja 3 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen on oltava totuudenmukaisia ja täydellisiä eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia. Ne on esitettävä selkeällä, hyvin jäsennetyllä ja ymmärrettävällä tavalla.

5.   Jos ilmoituksen tehnyt yritys pyytää, että joitain toimitettuja tietoja ei julkaista tai muulla tavoin paljasteta muille osapuolille, sen on toimitettava kyseiset tiedot erillisessä asiakirjassa, jonka jokaisella sivulla on selvästi merkintä ”liikesalaisuus”, ja esitettävä perustelut.

6.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset ja toimitukset on laadittava jollakin unionin virallisista kielistä. Menettelyssä käytettävä kieli on kieli, jota on käytetty 1 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa tai, jos ilmoitusta ei ole, 2 kohdassa tarkoitetussa tietojen toimittamisessa, elleivät komissio ja asianomainen yritys toisin sovi. Kaikki 1 kohdan nojalla mukaan liitetyt liitteet on toimitettava niiden alkukielellä, ja jos niiden alkukieli ei ole jokin unionin virallisista kielistä, niihin on liitettävä tarkka käännös menettelyssä käytetylle kielelle.

7.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin ilmoituksiin ja toimituksiin on liitettävä kirjallinen todiste siitä, että ne toimittavilla henkilöillä on valtuudet toimia asianomaisen yrityksen puolesta.

8.   Komissio voi perustellusta pyynnöstä vapauttaa yrityksen velvollisuudesta toimittaa tiettyjä asiakirjoja tai tietoja, joita 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus edellyttää, jos komissio katsoo, että kyseisten velvoitteiden noudattaminen ei ole tarpeen sen asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti tekemää ilmoituksen arviointia varten.

9.   Komissio ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten tai toimitusten vastaanottamisesta kirjallisesti asianomaiselle yritykselle tai sen edustajille.

3 artikla

Ilmoitusten ja tietojen toimittamisen voimaantulopäivä

1.   Jos tämän asetuksen 2 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen tai tietojen tai perusteltujen väitteiden toimitukseen sisältyvät tiedot ovat olennaisilta osiltaan puutteellisia, komissio ilmoittaa asiasta asianomaiselle yritykselle tai sen edustajille kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä. Tällaisessa tapauksessa ilmoitus tai toimitus tulee voimaan päivänä, jona komissio vastaanottaa täydelliset tiedot, tai päivänä, jona komissio ilmoittaa asianomaiselle yritykselle, että pyydettyjä tietoja ei merkityksellisten olosuhteiden vuoksi enää tarvita.

2.   Jos 2 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu ilmoitus tai tietojen tai perusteltujen väitteiden toimitus koskee kahta tai useampaa ydinalustapalvelua, komissio voi täsmentää, että ilmoituksen tai toimituksen sisältämät tiedot ovat puutteellisia vain yhden tai useamman ydinalustapalvelun osalta. Tällaisessa tapauksessa ja ainoastaan kyseisten ydinalustapalvelujen osalta ilmoitus tai toimitus tulee voimaan päivänä, jona komissio vastaanottaa täydelliset tiedot, tai päivänä, jona komissio ilmoittaa asianomaiselle yritykselle, että pyydettyjä tietoja ei merkityksellisten olosuhteiden vuoksi enää tarvita.

3.   Kun ilmoitus on käsiteltävänä, ilmoituksen tehneen yrityksen on ilmoitettava komissiolle ilman aiheetonta viivytystä seuraavat tiedot:

a)

kaikki 2 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa tai tietojen tai perusteltujen väitteiden toimituksessa esitettyjen tosiseikkojen olennaiset muutokset, jotka tulevat ilmi kyseessä olevan ilmoituksen tai toimituksen jälkeen ja joista yritys on tai sen pitäisi olla tietoinen;

b)

kaikki uudet tiedot, jotka tulevat ilmi yrityksen tekemän ilmoituksen tai toimituksen jälkeen ja joista yritys on tai sen pitäisi olla tietoinen ja jotka olisi pitänyt toimittaa, jos ne olisivat olleet tiedossa ilmoitus- tai toimitushetkellä.

4.   Komissio ilmoittaa asianomaiselle yritykselle 3 kohdan mukaisia olennaisia muutoksia tai uusia tietoja koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta kirjallisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Jos tällaisilla muutoksilla tai tiedoilla voi olla merkittävä vaikutus arviointiin, jonka komission tekee 2 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta tai tietojen tai perusteltujen väitteiden toimittamisesta, ilmoituksen tai toimituksen katsotaan tulevan voimaan päivänä, jona komissio vastaanottaa asiaankuuluvat tiedot. Komissio ilmoittaa tästä yritykselle.

5.   Tätä artiklaa sovellettaessa osittain tai kokonaan virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja pidetään puutteellisina tietoina.

4 artikla

Asiakirjojen muoto ja pituus

1.   Komissiolle asetuksen (EU) 2022/1925 mukaisesti toimitetuissa asiakirjoissa on noudatettava tämän asetuksen liitteessä II esitettyä muotoa ja enimmäissivumääriä.

2.   Komissio voi perustellusta pyynnöstä antaa yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle luvan ylittää enimmäissivumäärä, jos ja siltä osin kuin yritys tai yritysten yhteenliittymä osoittaa, että erityisen monitahoisten oikeudellisten tai tosiasiallisten kysymysten käsittely on objektiivisesti katsoen mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa asiaankuuluvien sivurajojen puitteissa.

3.   Jos yrityksen tai yritysten yhteenliittymän tämän asetuksen tai asetuksen (EU) 2022/1925 mukaisesti toimittama asiakirja ei ole 1 ja 2 kohdan mukainen, komissio voi pyytää yritystä tai yritysten yhteenliittymän korjaamaan asiakirjan puutteet.

III LUKU

MENETTELYN ALOITTAMINEN

5 artikla

Menettelyn aloittaminen

1.   Komissio voi päättää aloittaa menettelyn asetuksen (EU) 2022/1925 29 artiklan mukaisen päätöksen tekemiseksi milloin tahansa, kuitenkin viimeistään sinä päivänä, jona se ilmoittaa alustavat havaintonsa mainitun asetuksen 29 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

2.   Komissio julkistaa menettelyn aloittamisen.

IV LUKU

OIKEUS TULLA KUULLUKSI JA TUTUSTUA ASIAKIRJOIHIN

6 artikla

Alustavia havaintoja koskevat huomautukset

Se, jolle alustavat havainnot on osoitettu asetuksen (EU) 2022/1925 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti, voi komission mainitun asetuksen 34 artiklan 2 kohdan nojalla asettamassa määräajassa ilmoittaa komissiolle lyhyesti ja tämän asetuksen liitteessä II esitettyjen asiakirjojen muotoa ja pituutta koskevien vaatimusten mukaisesti näkökantansa kirjallisesti ja toimittaa näyttöä niiden tueksi. Komissio ei ole velvollinen ottamaan huomioon määräajan päättymisen jälkeen saatuja kirjallisia huomautuksia.

7 artikla

Luottamuksellisten tietojen yksilöiminen ja suojelu

1.   Jollei asetuksessa (EU) 2022/1925 tai tämän asetuksen 8 artiklassa toisin säädetä ja rajoittamatta tämä artiklan 6 kohdan soveltamista, komissio ei saa paljastaa tai asettaa saataville keräämiään tai saamiaan tietoja tai asiakirjoja, jotka sisältävät luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja.

2.   Kun komissio pyytää tietoja asetuksen (EU) 2022/1925 21 artiklan mukaisesti tai kuulee henkilöitä asetuksen (EU) 2022/1925 22 artiklan mukaisesti, se ilmoittaa asianomaisille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, että antaessaan tietoja komissiolle ne hyväksyvät sen, että näihin tietoihin voidaan antaa tutustumisoikeus tämän asetuksen 8 artiklan mukaisesti. Tämän asetuksen 8 artiklan säännöksiä sovelletaan joka tapauksessa kaikkiin asiakirjoihin, jotka toimitetaan oma-aloitteisesti komissiolle asetuksen (EU) 2022/1925 tai tämän asetuksen nojalla.

3.   Komissio voi pyytää asiakirja-aineistoa toimittavia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä yksilöimään asiakirjat, lausunnot tai niiden osat, joiden ne katsovat sisältävän liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. Komissio voi myös asettaa määräajan, jonka kuluessa luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden on yksilöitävä ne mahdolliset komission päätöksen osat, jotka niiden mielestä sisältävät liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja.

4.   Komissio voi asettaa määräajan, jonka kuluessa luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden on

a)

perusteltava täsmällisesti liikesalaisuuksia ja muita luottamuksellisia tietoja koskevat väitteensä kunkin yksittäisen asiakirjan, lausunnon tai sen osan osalta;

b)

toimitettava komissiolle asiakirjoista tai lausunnoista ei-luottamuksellinen versio, josta liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot on poistettu selkeästi ja ymmärrettävästi;

c)

esitettävä lyhyt, ei-luottamuksellinen ja selkeä kuvaus kustakin poistetusta tiedosta.

5.   Jos luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt eivät noudata määräaikaa, jonka komissio on asettanut pyynnölle 3 tai 4 kohdan mukaisesti, komissio voi katsoa, että kyseiset asiakirjat tai lausunnot eivät sisällä liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja.

6.   Jos komissio katsoo, että tietyt luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön luottamuksellisiksi väittämät tiedot voidaan paljastaa joko siksi, että kyseiset tiedot eivät ole liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja, tai siksi, että ylivoimainen yleinen etu edellyttää niiden paljastamista, se ilmoittaa asianomaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle aikeestaan paljastaa kyseiset tiedot, ellei kyseinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ilmoita viikon kuluessa komissiolle vastustavansa paljastamista. Jos kyseinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö vastustaa paljastamista, komissio voi tehdä perustellun päätöksen, jossa vahvistetaan päivämäärä, jonka jälkeen tiedot paljastetaan. Tämä päivä voi olla aikaisintaan viikon kuluttua tiedoksiantopäivästä. Päätös on annettava tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle.

7.   Jollei komissio toisin ilmoita, kolmansien osapuolten asetuksen (EU) 2022/1925 8 artiklan 6 kohdan, 18 artiklan 5 ja 6 kohdan, 19 artiklan 2 kohdan ja 29 artiklan 4 kohdan mukaiseen julkaisuun tai kuulemiseen esittämiä huomautuksia ei pidetä luottamuksellisina. Huomautuksia esittäneillä kolmansilla osapuolilla on oikeus pyytää tekijän ja lähettäjän nimen tai muiden tunnistetietojen poistamista ennen kuin huomautukset jaetaan alustavien havaintojen vastaanottajalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Komissio voi asettaa nämä huomautukset tai niiden ei-luottamukselliset versiot julkisesti saataville edellyttäen, että se on ilmoittanut tästä mahdollisuudesta julkaisemisen tai kuulemisen yhteydessä.

8 artikla

Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon

1.   Komissio myöntää yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle, jolle se on osoittanut alustavat havainnot, jäljempänä ’vastaanottaja’, pyynnöstä oikeuden tutustua asiakirja-aineistoon asetuksen (EU) 2022/1925 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon ei myönnetä ennen alustavien havaintojen tiedoksi antamista.

2.   Kun komissio antaa oikeuden tutustua asiakirja-aineistoon, se toimittaa vastaanottajalle kaikki alustavissa havainnoissa mainitut asiakirjat, jollei liikesalaisuuksien tai muiden luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi 7 artiklan 3 kohdan nojalla tehdyistä poistoista muuta johdu.

3.   Komissio antaa myös oikeuden tutustua kaikkiin asiakirja-aineistossaan oleviin asiakirjoihin, ilman poistoja, komission päätöksessä vahvistettavien tietojen paljastamista koskevien ehtojen mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista. Paljastamisehdot on määriteltävä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

a)

Oikeus tutustua asiakirjoihin myönnetään vain rajatulle määrälle nimettyjä ulkopuolisia oikeudellisia ja taloudellisia neuvonantajia ja ulkopuolisia teknisiä asiantuntijoita, jotka ovat vastaanottajan palveluksessa ja joiden nimet on ilmoitettava komissiolle etukäteen.

b)

Nimettyjen ulkopuolisten oikeudellisen ja taloudellisten neuvonantajien ja ulkopuolisten teknisten asiantuntijoiden on oltava yrityksiä tai yritysten työntekijöitä tai heidän on oltava yritysten työntekijöihin rinnastettavassa tilanteessa. Paljastamisehdot sitovat kaikkia niitä.

c)

Henkilöt, jotka on nimetty ulkopuolisiksi oikeudellisiksi ja taloudellisiksi neuvonantajiksi ja ulkopuolisiksi teknisiksi asiantuntijoiksi, eivät saa olla työsuhteessa vastaanottajaan tai olla siihen työntekijään rinnastettavassa suhteessa päivänä, jona tehdään komission päätös, jossa paljastamisehdot vahvistetaan. Jos ulkopuolinen oikeudellinen tai taloudellinen neuvonantaja tai ulkopuolinen tekninen asiantuntija solmii tällaisen suhteen vastaanottajan kanssa tai muiden vastaanottajan kanssa samoilla markkinoilla toimivien yritysten kanssa myöhemmin tutkimuksen aikana tai komission tutkimuksen päättymistä seuraavien kolmen vuoden aikana, nimetyn ulkopuolisen oikeudellisen tai taloudellisen neuvonantajan tai ulkopuolisen teknisen asiantuntijan ja vastaanottajan on viipymättä ilmoitettava komissiolle tällaisen suhteen ehdoista. Kyseisen nimetyn ulkopuolisen oikeudellisen tai taloudellisen neuvonantajan tai ulkopuolisen teknisen asiantuntijan on myös annettava komissiolle vakuutus siitä, että hänellä ei ole enää mahdollisuutta tutustua niihin asiakirja-aineistossa oleviin tietoihin tai asiakirjoihin, joihin hänelle oli annettu oikeus tutustua a alakohdan mukaisesti ja joita komissio ei ollut asettanut vastaanottajan saataville. Heidän on myös annettava komissiolle takeet siitä, että he noudattavat jatkossakin tämän kohdan d alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

d)

Nimetyt ulkopuoliset oikeudelliset ja taloudelliset neuvonantajat ja ulkopuoliset tekniset asiantuntijat eivät saa paljastaa toimitettuja asiakirjoja tai niiden sisältöä luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, joita paljastamisehdot eivät sido, ja ne saavat käyttää toimitettuja asiakirjoja tai niiden sisältöä ainoastaan jäljempänä 8 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin.

e)

Komissio täsmentää paljastamisehdoissa julkistamisen tekniset välineet ja keston. Tiedot voidaan paljastaa sähköisesti tai (joidenkin tai kaikkien asiakirjojen osalta) fyysisesti komission tiloissa.

4.   Poikkeuksellisissa olosuhteissa komissio voi päättää olla myöntämättä oikeutta tutustua tiettyihin asiakirjoihin tai myöntää oikeuden tutustua osittain muokattuihin asiakirjoihin 3 kohdassa tarkoitettujen paljastamisehtojen mukaisesti, jos se katsoo, että haitta, joka kyseiset asiakirjat toimittaneelle osapuolelle todennäköisesti aiheutuisi tietojen paljastamisesta kyseisten ehtojen mukaisesti, on suurempi kuin koko asiakirjan paljastamisen merkitys kuulluksi tulemista koskevan oikeuden kannalta. Komissio voi samasta syystä päättää olla paljastamatta tai paljastaa osittain komission ja jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden viranomaisten välistä kirjeenvaihtoa ja muun tyyppisiä arkaluonteisia asiakirjoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) 2022/1925 34 artiklan 4 kohdan neljännen ja viidennen virkkeen soveltamista.

5.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetut nimetyt ulkopuoliset oikeudelliset ja taloudelliset neuvonantajat ja ulkopuoliset tekniset asiantuntijat voivat viikon kuluessa siitä, kun ne ovat saaneet oikeuden tutustua asiakirja-aineistoon paljastamisehtojen mukaisesti, esittää komissiolle perustellun pyynnön saada tutustua minkä tahansa komission asiakirja-aineistossa olevan asiakirjan ei-luottamukselliseen versioon, jota ei ole vielä toimitettu vastaanottajalle 2 kohdan mukaisesti, saattaakseen tällaisen ei-luottamuksellisen version vastaanottajan saataville tai laajentaakseen paljastamisehdot koskemaan muita nimettyjä ulkopuolisia oikeudellisia ja taloudellisia neuvonantajia ja ulkopuolisia teknisiä asiantuntijoita. Tällainen lisäoikeus tai laajennus voidaan myöntää vain poikkeuksellisesti ja edellyttäen, että se on välttämätön vastaanottajan kuulluksi tulemista koskevan oikeuden asianmukaisen käyttämisen kannalta.

6.   Edellä olevan 4 tai 5 kohdan soveltamiseksi komissio voi pyytää kyseiset asiakirjat toimittanutta osapuolta toimittamaan niistä ei-luottamuksellisen version 7 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

7.   Jos komissio katsoo, että 5 kohdan mukainen pyyntö on perusteltu, kun otetaan huomioon tarve varmistaa, että vastaanottaja pystyy käyttämään tehokkaasti oikeuttaan tulla kuulluksi, komissio pyytää kyseessä olevat asiakirjat toimittanutta osapuolta suostumaan joko siihen, että ei-luottamuksellinen versio asetetaan vastaanottajan saataville, tai siihen, että paljastamisehtoja laajennetaan ainoastaan kyseisten asiakirjojen osalta koskemaan tiettyjä henkilöitä tai yrityksiä. Jos asiakirjat toimittanut osapuoli ei suostu tähän, komissio tekee päätöksen, jossa vahvistetaan kyseisten asiakirjojen paljastamisen ehdot.

8.   Asiakirja-aineistoon kohdistuvan tutustumisoikeuden kautta saatuja asiakirjoja saa käyttää ainoastaan niihin menettelyihin, joiden yhteydessä oikeus tutustua kyseisiin asiakirjoihin on annettu, tai kyseisiin menettelyihin liittyviin hallinnollisiin tai oikeudellisiin menettelyihin, jotka koskevat asetuksen (EU) 2022/1925 soveltamista.

9.   Komissio voi milloin tahansa menettelyn aikana antaa edellä 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn sijasta tai yhdessä sen kanssa oikeuden tutustua joihinkin tai kaikkiin 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti muokattuihin asiakirjoihin kohtuuttoman viivästyksen tai hallinnollisen taakan välttämiseksi.

V LUKU

MÄÄRÄAJAT

9 artikla

Määräaikojen alkaminen

1.   Asetuksen (EU) 2022/1925 ja tämän asetuksen mukaiset määräajat lasketaan asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, määräajat alkavat kulua sitä tapahtumaa seuraavasta työpäivästä, johon asetuksen (EU) 2022/1925 asiaa koskevassa säännöksessä tai tässä asetuksessa viitataan.

3.   Jos asiakirja ei täytä tämän asetuksen liitteessä II vahvistettuja muotoa ja pituutta koskevia vaatimuksia, määräajat alkavat kulua vasta, kun asiakirjan puutteet on korjattu komission 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti esittämän pyynnön mukaisesti.

10 artikla

Määräaikojen asettaminen

1.   Kun komissio asettaa määräajan asetuksen (EU) 2022/1925 tai tämän asetuksen nojalla, se ottaa asianmukaisesti huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja oikeudelliset seikat sekä kaikki asiaan liittyvät edut, erityisesti yksilöiden mahdollisuuden käyttää oikeuttaan tulla kuulluksi ja menettelyn tarkoituksenmukaisuuden.

2.   Määräaikaa voidaan tarvittaessa pidentää asianomaisten yritysten tai yritysten yhteenliittymien perustellusta pyynnöstä ennen komission asetuksen (EU) 2022/1925 tai tämän asetuksen nojalla asettaman määräajan päättymistä. Päättäessään tällaisen pidennyksen myöntämisestä komissio arvioi, onko pyyntö perusteltu riittävästi ja voiko pyydetty pidennys vaarantaa asetuksessa (EU) 2022/1925 säädettyjen sovellettavien menettelyllisten määräaikojen noudattamisen.

VI LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

11 artikla

Asiakirjojen toimittaminen ja vastaanottaminen

1.   Asetuksen (EU) 2022/1925 ja tämän asetuksen mukainen asiakirjojen toimittaminen komissiolle ja komissiosta on tehtävä digitaalisesti. Komissio voi julkaista lähetys- ja allekirjoitustapoja koskevat tekniset eritelmät ja päivittää niitä säännöllisesti.

2.   Digitaalisesti lähetetyt asiakirjat on allekirjoitettava käyttäen vähintään yhtä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014 (3) vahvistettujen vaatimusten mukaista hyväksyttyä sähköistä allekirjoitusta.

3.   Komissiolle digitaalisesti toimitetut asiakirjat katsotaan vastaanotetuiksi päivänä, jona komission vastaanottoilmoitus on lähetetty.

4.   Komissiolle digitaalisesti toimitettua asiakirjaa ei katsota vastaanotetuksi, jos jokin seuraavista olosuhteista toteutuu:

a)

asiakirja tai sen osat ovat toimintakyvyttömiä tai käyttökelvottomia;

b)

asiakirja sisältää viruksia, haittaohjelmia tai muita uhkia;

c)

asiakirja sisältää sähköisen allekirjoituksen, jonka pätevyyttä komissio ei voi todentaa.

5.   Komissio ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä lähettäjälle, jos jokin 4 kohdassa tarkoitetuista olosuhteista toteutuu, ja antaa tälle mahdollisuuden esittää näkemyksensä ja korjata tilanne kohtuullisen ajan kuluessa.

6.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, asiakirjat voidaan toimittaa komissiolle kirjattuna kirjeenä poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka tekevät digitaalisen lähettämisen mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi. Komission katsotaan vastaanottaneen kyseiset asiakirjat päivänä, jona ne toimitetaan asiasta vastaavan komission yksikön osoitteeseen, jonka komissio on julkaissut verkkosivustollaan.

7.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, asiakirjat voidaan toimittaa komissiolle henkilökohtaisesti poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka tekevät digitaalisen lähettämisen ja lähettämisen kirjattuna kirjeenä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi. Kyseiset asiakirjat katsotaan vastaanotetuiksi päivänä, jona ne toimitetaan asiasta vastaavan komission yksikön osoitteeseen, jonka komissio on julkaissut verkkosivustollaan. Komissio vahvistaa toimituksen vastaanottotodistuksella.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä toukokuuta 2023.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä huhtikuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 265, 12.10.2022, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1182/71, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1971, määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä (EYVL L 124, 8.6.1971, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).


LIITE I

ASETUKSEN (EU) 2022/1925 3 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISEEN ILMOITUKSEEN LIITTYVÄ LOMAKE PORTINVARTIJAN NIMEÄMISTÄ VARTEN (GD-lomake)

1 JAKSO

Tiedot ilmoituksen tekevästä yrityksestä

1.1

Antakaa seuraavat tiedot ilmoituksen tekevästä yrityksestä:

1.1.1

yrityksen nimi;

1.1.2

kuvaus ilmoituksen tekevän yrityksen yhtiörakenteesta, mukaan lukien seuraavien tunnistetiedot: i) yksiköt, jotka vastaavat kunkin jäljempänä 2.1.1 kohdassa yksilöidyn ydinalustapalvelun toiminnasta, ja ii) tahot, joilla on yksinomainen tai yhteinen suora tai välillinen määräysvalta edellä mainituissa yksiköissä (1); ja

1.1.3

yhteystiedot, mukaan lukien:

1.1.3.1

yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä asema; ilmoitetun osoitteen on oltava osoite, johon asiakirjat ja erityisesti komission päätökset ja muut menettelyyn liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa, ja ilmoitetun yhteyshenkilön on oltava valtuutettu vastaanottamaan asiakirjoja;

1.1.3.2

jos nimitetään yksi tai useampi valtuutettu yritystä edustava henkilö, edustaja tai edustajat, joille asiakirjat ja erityisesti komission päätökset ja muut menettelyyn liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa; kunkin edustajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä asema; ja alkuperäinen kirjallinen todiste siitä, että kullakin edustajalla on toimintavaltuudet (komission verkkosivuilla olevan valtakirjan mallin mukaisesti).

1.2

Ilmoittakaa, onko ilmoituksen tekevä yritys nimetty aiemmin portinvartijaksi asetuksen (EU) 2022/1925 nojalla. Jos on, ilmoittakaa nimeämisen kohteena olleet ydinalustapalvelut ja komission nimeämispäätöksen numero ja päivämäärä.

2 JAKSO

Ydinalustapalveluja koskevat tiedot

Tässä GD-lomakkeessa ydinalustapalvelun uskottavalla vaihtoehtoisella rajauksella tarkoitetaan kyseisen ydinalustapalvelun rajausta, joka poikkeaa laajuudeltaan ilmoittavan yrityksen merkityksellisenä pitämästä rajauksesta ja joka on uskottava, kun otetaan huomioon asetuksen (EU) 2022/1925 kaikki asiaa koskevat säännökset, erityisesti sen liitteessä olevan D jakson 2 kohta ja E jakso sekä johdanto-osan 14 kappale.

Ydinalustapalvelun uskottavia vaihtoehtoisia rajauksia voivat olla seuraavat: i) rajaukset, jotka ovat laajempia kuin ne, joita ilmoittava yritys pitää merkityksellisinä (esimerkiksi jos ilmoittava yritys pitää tiettyjä palveluja erillisinä ydinalustapalveluina sillä perusteella, että niitä tarjotaan erityyppisissä laitteissa), tai ii) rajaukset, jotka ovat suppeampia kuin ne, joita ilmoittava yritys pitää merkityksellisinä (esimerkiksi jos ilmoittava yritys katsoo, että tietyt palvelut, joita se tarjoaa ja markkinoi erikseen, ovat osa yhtä ydinalustapalvelua).

2.1

Antakaa kunkin asetuksen (EU) 2022/1925 2 artiklan 2 alakohdassa luetellun asiaankuuluvan ydinalustapalvelujen luokan osalta:

2.1.1.

tyhjentävä luettelo kaikista ilmoituksen tekevän yrityksen tarjoamista ydinalustapalveluista, mukaan lukien kunkin ydinalustapalvelun mahdollinen uskottava vaihtoehtoinen rajaus; ja

2.1.2.

yksityiskohtainen selvitys erillisten ydinalustapalvelujen välisistä rajoista, mukaan lukien tapa, jolla asetuksen (EU) 2022/1925 liitteessä olevan D jakson 2 kohdassa ja E jaksossa esitettyä menetelmää, kun otetaan huomioon mainitun asetuksen kaikki asiaa koskevat säännökset ja erityisesti johdanto-osan 14 kappale, on sovellettu erillisten ydinalustapalvelujen ja näiden ydinalustapalvelujen mahdollisten uskottavien vaihtoehtoisten rajausten määrittelyyn.

2.2

Ilmoittakaa kaikkien ilmoituksen tekevän yrityksen tarjoamien ydinalustapalvelujen osalta tämän lomakkeen 4.1 ja 4.2 kohdassa annettujen tietojen perusteella:

2.2.1.

mitkä ydinalustapalvelut täyttävät, tarvittaessa uskottavan vaihtoehtoisen rajauksen mukaan, asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa säädetyt kynnysarvot; ja

2.2.2.

mitkä ydinalustapalvelut täyttävät, tarvittaessa uskottavan vaihtoehtoisen rajauksen mukaan, asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt kynnysarvot mutta eivät c alakohdassa säädettyjä kynnysarvoja.

2.3

Antakaa kustakin ilmoituksen tekevän yrityksen tarjoamasta ydinalustapalvelusta, joka täyttää asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt kynnysarvot, tarvittaessa uskottavan vaihtoehtoisen rajauksen mukaan, lyhyt kuvaus ilmoituksen tekevän yrityksen toiminnasta tältä osin, mukaan lukien sen liiketoiminnan luonne, tärkeimmät tytäryritykset, tuotemerkit, tuotenimet ja tavaramerkit.

2.4

Ilmoittakaa, esittääkö ilmoituksen tekevä yritys asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti ilmoituksessaan riittävän pätevät perustelut osoittaakseen, että vaikka se täyttää kaikki mainitun asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaiset kynnysarvot, se ei täytä mainitun asetuksen 3 artiklan 1 kohdan vaatimuksia niissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa asianomainen ydinalustapalvelu toimii. Jos esittää, ilmoittakaa asiaankuuluvat ydinalustapalvelut ja viitatkaa asianomaisiin liitteisiin.

3 JAKSO

Asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädettyihin määrällisiin kynnysarvoihin liittyvät tiedot

Antakaa seuraavat tiedot ilmoituksen tekevästä yrityksestä:

3.1

sen vuotuinen liikevaihto unionissa kunakin kolmena viimeksi kuluneena tilikautena (2);

3.2

sen keskimääräinen pörssiarvo tai vastaava käypä markkina-arvo viimeksi kuluneen tilikauden aikana;

3.3

kunkin ilmoituksen tekevän yrityksen tarjoaman ydinalustapalvelun osalta, tarvittaessa uskottavan vaihtoehtoisten rajauksen mukaan, luettelo jäsenvaltioista, joissa se tarjoaa kyseistä palvelua;

3.4

täsmälliset ja ytimekkäät selvitykset menetelmistä, joita käyttämällä tämän lomakkeen kohdissa 3.1–3.3 annettuihin tietoihin on päädytty.

4 JAKSO

Asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa säädettyihin määrällisiin kynnysarvoihin liittyvät tiedot

Antakaa kustakin ilmoituksen tekevän yrityksen tarjoamasta ydinalustapalvelusta, joka täyttää asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetyt kynnysarvot, tarvittaessa uskottavan vaihtoehtoisen rajauksen mukaan, erikseen seuraavat tiedot asetuksen (EU) 2022/1925 liitteessä olevassa A, B, C, D ja E jaksossa vahvistettujen menetelmien ja indikaattoreiden mukaisesti:

4.1

unioniin sijoittautuneiden tai unionissa sijaitsevien kuukausittaisten aktiivisten loppukäyttäjien (3) määrä kultakin kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta;

4.2

unioniin sijoittautuneiden vuotuisten aktiivisten yrityskäyttäjien määrä kultakin kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta;

4.3

täsmälliset ja ytimekkäät selvitykset menetelmistä, joita käyttämällä tämän lomakkeen kohdissa 4.1 ja 4.2 annetut tiedot on määritetty;

4.4

mahdolliset ulkoiset raportit ja sisäiset asiakirjat, joita on käytetty tämän lomakkeen kohdissa 4.1 ja 4.2 annettuja tietoja määritettäessä.

5 JAKSO

Vakuutus

Ilmoituksen lopussa on oltava seuraava vakuutus, joka ilmoituksen tekijän on allekirjoitettava tai joka on allekirjoitettava sen puolesta:

”Ilmoittava yritys vakuuttaa, että sen parhaan tiedon ja käsityksen mukaan tässä ilmoituksessa ja sen liitteissä annetut tiedot ovat totuudenmukaisia ja täydellisiä eivätkä ne ole harhaanjohtavia, että lomakkeessa vaadituista asiakirjoista on toimitettu totuudenmukaiset ja täydelliset jäljennökset, että kaikki arviot on yksilöity sellaisiksi ja että ne ovat sen parhaita arvioita taustalla olevista tosiseikoista ja että kaikki esitetyt mielipiteet ovat vilpittömiä. Se on tietoinen asetuksen (EU) 2022/1925 30 artiklan 3 kohdan a alakohdan säännöksistä.”

Digitaalisesti allekirjoitettujen lomakkeiden osalta seuraava kenttä on pelkästään tiedoksi. Sen olisi vastattava vastaavien sähköisten allekirjoitusten metatietoja.

Päiväys:

[allekirjoittaja]

Nimi:

Organisaatio:

Asema:

Osoite:

Puhelinnumero:

Sähköposti:

[”sähköisesti allekirjoitettu” / allekirjoitus]


(1)  ”Yrityksen” ja ”määräysvallan” määritelmästä, ks. kilpailullisista ja oikeudenmukaisista markkinoista digitaalialalla ja direktiivien (EU) 2019/1937 ja (EU) 2020/1828 muuttamisesta 14 päivänä syyskuuta 2022 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/1925 (digimarkkinasäädös), 2 artiklan 27 ja 28 alakohta (EUVL L 265, 12.10.2022, s. 1).

(2)  Liikevaihdon laskennasta ks. komission konsolidoitu tiedonanto toimivaltakysymyksistä, annettu yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 mukaisesti (EYVL C 95, 16.4.2008, s. 1).

(3)  Kuten asetuksen (EU) 2022/1925 liitteessä olevan B jakson 2 kohdassa säädetään, kuukausittaisten aktiivisten loppukäyttäjien määrällä tarkoitetaan aktiivisten loppukäyttäjien kuukausittaista keskimääräistä lukumäärää suurimmassa osassa tilikautta.


LIITE II

ASETUKSEN (EU) 2022/1925 NOJALLA TOIMITETTAVIEN ASIAKIRJOJEN MUOTO JA PITUUS

ASETUKSEN (EU) 2022/1925 NOJALLA TOIMITETTAVIEN ASIAKIRJOJEN MUOTO

Komissiolle asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan, 8 artiklan 3 kohdan ja 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 29 ja 34 artiklan mukaisesti toimitetut asiakirjat on toimitettava muodossa, joka mahdollistaa niiden sähköisen käsittelyn komissiossa ja erityisesti niiden digitoinnin ja tekstintunnistuksen.

Tätä varten on noudatettava seuraavia vaatimuksia:

a)

teksti on A4-kokoisella arkilla helposti luettavaa ja vain paperin yhdellä puolella;

b)

paperimuotoisina toimitettujen asiakirjojen sivut on liitetty yhteen siten, että ne on helppo irrottaa toisistaan (ei sidontaa eikä muuta liimauksen tai nidonnan kaltaista pysyvää liitosta);

c)

tekstissä käytetään tavanomaista kirjasintyyliä (esim. Times New Roman, Courier tai Arial), jonka pistekoko on tekstissä vähintään 12 ja alaviitteissä vähintään 10, sekä riviväliä 1 ja vähintään 2,5 senttimetrin marginaaleja sivun ylä- ja alareunassa ja oikeassa ja vasemmassa reunassa (enintään 4 700 merkkiä sivua kohti);

d)

kunkin asiakirjan sivut ja kohdat on numeroitu juoksevasti.

ASETUKSEN (EU) 2022/1925 NOJALLA TOIMITETTAVIEN ASIAKIRJOJEN PITUUS

Seuraavia sivurajoja koskevia sääntöjä sovelletaan jäljempänä esitettyihin asiakirjatyyppeihin. Poikkeuksellisesti näiden asiakirjojen mukana olevia liitteitä ei oteta huomioon sovellettavia sivurajoja laskettaessa edellyttäen, että kyseisillä liitteillä on puhtaasti todistuksellinen ja välineellinen tehtävä ja että ne ovat lukumäärältään ja pituudeltaan oikeasuhteisia.

a)   Asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaiset ilmoitukset ja 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaiset komission pyynnöstä toimitettavat tiedot

Kaikki asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 2 kohdassa säädettyjä kynnysarvoja koskevat tiedot on esitettävä tämän asetuksen liitteessä I olevan GD-lomakkeen varsinaisessa tekstissä.

Kustakin erillisestä ydinalustapalvelusta, tarvittaessa mukaan lukien uskottavat vaihtoehtoiset rajaukset, jonka osalta ilmoituksen tekevä yritys täyttää kaikki asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 2 kohdassa vahvistetut kynnysarvot, tehtävän ilmoituksen sivujen enimmäismäärä on 50. Tätä sivurajaa sovelletaan ydinalustapalveluista GD-lomakkeen kohdissa 2 ja 4 annettaviin tietoihin. Ilmoituksen tekevää yritystä kehotetaan lomakkeen kohtia 2, 3 ja 4 täyttäessään harkitsemaan, olisiko nämä kohdat selvyyden vuoksi parasta esittää numerojärjestyksessä vai voidaanko ne koota yhteen kunkin erillisen ydinalustapalvelun osalta.

b)   Asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 5 kohdan mukaiset pätevät perustelut

Kunkin erillisen ydinalustapalvelun osalta, josta ilmoituksen tekevä yritys päättää esittää päteviä perusteluja asetuksen (EU) 2022/1925 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sivujen enimmäismäärä on 30.

c)   Asetuksen (EU) 2022/1925 9 ja 10 artiklan mukaiset perustellut pyynnöt

Asetuksen (EU) 2022/1925 9 ja 10 artiklan mukaisissa perustelluissa pyynnöissä sivujen enimmäismäärä on 30.

d)   Vastaukset asetuksen (EU) 2022/1925 mukaisiin alustaviin havaintoihin

Jos komissio on ilmoittanut asianomaiselle yritykselle tai yritysten yhteenliittymälle kirjallisesti alustavista havainnoistaan tehdäkseen päätöksen asetuksen (EU) 2022/1925 8 artiklan, 9 artiklan 1 kohdan, 10 artiklan 1 kohdan, 17, 18, 24, 25, 29 tai 30 artiklan tai 31 artiklan 2 kohdan nojalla, kirjallisen vastauksen sivujen enimmäismäärä on 50 sivua tai alustavien havaintojen sivumäärä riippuen siitä, kumpi on suurempi.


PÄÄTÖKSET

17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/20


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2023/815,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2023,

Helleenien tasavallalle myönnettävien yhteen koottujen kahdenvälisten lainojen hallinnoinnista annetun päätöksen EKP/2010/4 muuttamisesta (EKP/2023/7)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 132 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 17 ja 21 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin neuvosto päätti 8 päivänä syyskuuta 2022 muuttaa väliaikaisesti korkoa, jota maksetaan Euroopan keskuspankissa (EKP) oleville talletuksille ja jota sovelletaan Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2019/1743 (EKP/2019/31) (1) 2 artiklan ja Euroopan keskuspankin päätöksen EKP/2010/4 (2) 5 artiklan mukaisesti. Tämä väliaikainen kehys toteutettiin Euroopan keskuspankin päätöksellä (EU) 2022/1521 (EKP/2022/30) (3), jonka mukaan tällaisille talletuksille maksettava korko on talletusmahdollisuuden korko tai euromääräisten markkinoiden lyhyt korko (€STR) sen mukaan, kumpi niistä on matalampi. Päätös (EU) 2022/1521 (EKP/2022/30) ei ole 30 päivän huhtikuuta 2023 jälkeen enää voimassa.

(2)

EKP:n neuvosto päätti 6 päivänä helmikuuta 2023, että tällaisille talletuksille maksettava korko on 1 päivästä toukokuuta 2023 alkaen euromääräisten markkinoiden lyhyt korko (€STR) vähennettynä 20 korkopisteellä. Tämä korko vastaa Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa (EU) 2019/671 (EKP/2019/7) (4) määritettyä koron enimmäismäärää, jota sovelletaan jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, kansallisiin keskuspankkeihin tehtyihin valtion talletuksiin ja joka on 1 päivästä toukokuuta 2023 myös euromääräisten markkinoiden lyhyt korko (€STR) vähennettynä 20 korkopisteellä.

(3)

Päätöksessä EKP/2010/4 on maksettavaa korkoa koskeva säännös, joka olisi yhdenmukaistettava päätöksen (EU) 2019/1743 (EKP/2019/31) 2 artiklan 1 kohdassa täsmennetyn koron kanssa, jotta varmistetaan keskenään vastaaville talletuksille maksettavien korkojen johdonmukaisuus eurojärjestelmässä. Avoimuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi päätökseen EKP/2010/4 olisi sisällytettävä nimenomainen viittaus mainittuun säännökseen.

(4)

Näin ollen päätös EKP/2010/4 olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutos

Korvataan päätöksen EKP/2010/4 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Korko

Lainanantajien nimissä EKP:ssä olevalle tilille maksetaan korkoa Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2019/1743 (EKP/2019/31) (*1) 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä päätös tulee voimaan viidentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2023.

Tehty Frankfurt am Mainissa 28 päivänä maaliskuuta 2023.

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1743, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019, varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista (EKP/2019/31) (EUVL L 267, 21.10.2019, s. 12).

(2)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2010/4, annettu 10 päivänä toukokuuta 2010, Helleenien tasavallalle myönnettävien yhteen koottujen kahdenvälisten lainojen hallinnoinnista ja päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EUV L 119, 13.5.2010, s. 24).

(3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2022/1521, annettu 12 päivänä syyskuuta 2022, tietyille rahapolitiikkaan liittymättömille, kansallisissa keskuspankeissa ja Euroopan keskuspankissa pidettäville talletuksille maksettavan koron väliaikaisista muutoksista (EKP/2022/30) (EUVL L 236 I, 13.9.2022, p. 1).

(4)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/671, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (EKP/2019/7) (EUVL L 113, 29.4.2019, s. 11).


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/22


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2023/816,

annettu 5 päivänä huhtikuuta 2023,

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2023) 2511)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (”eläinterveyssäännöstö”) (1) ja erityisesti sen 259 artiklan 1 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa on lintujen tarttuva virustauti, joka voi vaikuttaa merkittävästi siipikarjan kasvatuksen kannattavuuteen ja aiheuttaa häiriöitä unionin sisäisessä kaupassa ja viennissä kolmansiin maihin. Korkeapatogeeniset lintuinfluenssavirukset voivat tarttua muuttolintuihin, jotka voivat levittää viruksia pitkien matkojen päähän syys- ja kevätmuuttojensa aikana. Tämän vuoksi korkeapatogeenisten lintuinfluenssavirusten esiintyminen luonnonvaraisissa linnuissa muodostaa jatkuvan uhkan näiden virusten suorasta tai välillisestä kulkeutumisesta pitopaikkoihin, joissa pidetään siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja. Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan puhjetessa on olemassa vaara, että taudinaiheuttaja saattaa levitä muihin pitopaikkoihin, joissa pidetään siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja.

(2)

Asetuksessa (EU) 2016/429 vahvistetaan eläinten välillä tarttuvien ja eläimestä ihmiseen tarttuvien tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskeva uusi oikeudellinen kehys. Korkeapatogeeninen lintuinfluenssa kuuluu mainitussa asetuksessa esitetyn luetteloitujen tautien määritelmän piiriin, ja siihen sovelletaan kyseisessä asetuksessa vahvistettuja taudinehkäisy- ja taudintorjuntasääntöjä. Asetusta (EU) 2016/429 täydennetään komission delegoidulla asetuksella (EU) 2020/687 (2) tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien sääntöjen osalta, mukaan lukien korkeapatogeenista lintuinfluenssaa koskevat taudintorjuntatoimenpiteet.

(3)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/641 (3) hyväksyttiin asetuksen (EU) 2016/429 puitteissa, ja siinä vahvistetaan korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksiin liittyvät kiireelliset toimenpiteet unionin tasolla.

(4)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2021/641 säädetään erityisesti, että suoja- ja valvontavyöhykkeiden ja muiden rajoitusvyöhykkeiden, joita jäsenvaltiot muodostavat korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten jälkeen delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti, on katettava vähintään kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä suoja- ja valvontavyöhykkeinä ja muina rajoitusvyöhykkeinä luetellut alueet.

(5)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitettä muutettiin äskettäin komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2023/719 (4), kun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksia oli esiintynyt siipikarjassa tai vankeudessa pidettävissä linnuissa Tanskassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Liettuassa ja Ruotsissa, ja nämä taudinpurkaukset oli huomioitava kyseisessä liitteessä.

(6)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2023/719 hyväksymisen jälkeen Tšekki, Unkari, Italia ja Puola ovat ilmoittaneet komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan uusista taudinpurkauksista pitopaikoissa, joissa pidetään siipikarjaa tai vankeudessa pidettäviä lintuja ja jotka sijaitsevat Keski-Böömin alueella Tšekissä, Veneton ja Toscanan alueilla Italiassa, Bács-Kiskunin ja Nógrádin lääneissä Unkarissa ja Ison-Puolan voivodikunnassa Puolassa.

(7)

Lisäksi Bulgaria on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta kyseisessä jäsenvaltiossa Veliko Tarnovon alueella sijaitsevassa pitopaikassa, jossa pidettiin siipikarjaa.

(8)

Bulgarian, Tšekin, Italian, Unkarin ja Puolan toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti vaaditut taudintorjuntatoimenpiteet, joihin kuuluu suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen kyseisten taudinpurkausten ympärille.

(9)

Yksi Unkarissa vahvistetuista taudinpurkauksista sijaitsee Slovakian rajan läheisyydessä. Sen vuoksi kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet asianmukaisesti yhteistyötä tarvittavien suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostamisessa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti, sillä suoja- ja valvontavyöhykkeet ulottuvat Slovakian alueelle.

(10)

Komissio on tutkinut kyseiset Bulgarian, Tšekin, Italian, Unkarin, Puolan ja Slovakian toteuttamat taudintorjuntatoimenpiteet yhteistyössä näiden jäsenvaltioiden kanssa ja katsoo, että näiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden rajat Bulgariassa, Tšekissä, Italiassa, Unkarissa, Puolassa ja Slovakiassa ovat riittävällä etäisyydellä pitopaikoista, joissa korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukset on vahvistettu.

(11)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteessä ei tällä hetkellä ole Puolan osalta suojavyöhykkeinä lueteltuja alueita eikä Bulgarian ja Slovakian osalta suoja- tai valvontavyöhykkeinä lueteltuja alueita.

(12)

Jotta estetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja vältetään se, että kolmannet maat asettaisivat kaupalle perusteettomia esteitä, on välttämätöntä määritellä pikaisesti unionin tasolla, yhteistyössä Bulgarian, Tšekin, Italian, Unkarin, Puolan ja Slovakian kanssa, suoja- ja valvontavyöhykkeet, jotka kyseiset jäsenvaltiot ovat delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti muodostaneet.

(13)

Tämän vuoksi alueita, jotka on lueteltu täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteessä suoja- ja valvontavyöhykkeinä Tšekin, Italian, Unkarin ja Puolan osalta, olisi muutettava.

(14)

Lisäksi täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteessä olisi lueteltava Puolan valvontavyöhyke sekä Bulgarian ja Slovakian suoja- ja valvontavyöhykkeet.

(15)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitettä olisi tämän vuoksi muutettava aluekuvauksen päivittämiseksi unionin tasolla siten, että otetaan huomioon Bulgarian, Tšekin, Italian, Unkarin, Puolan ja Slovakian delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 mukaisesti muodostamat suoja- ja valvontavyöhykkeet ja niillä sovellettavien rajoitusten kesto.

(16)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2021/641 olisi muutettava.

(17)

Koska korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämiseen liittyvä epidemiologinen tilanne unionissa on kriittinen, on tärkeää, että täytäntöönpanopäätökseen (EU) 2021/641 tällä päätöksellä tehtävät muutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian.

(18)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä huhtikuuta 2023.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/687, annettu 17 päivänä joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen luetteloitujen tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/641, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2021, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä (EUVL L 134, 20.4.2021, s. 166).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/719, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä kiireellisistä toimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/641 liitteen muuttamisesta (EUVL L 93, 31.3.2023, s. 108).


LIITE

”LIITE

A OSA

1 ja 2 artiklassa tarkoitetut suojavyöhykkeet asianomaisissa jäsenvaltioissa*:

Jäsenvaltio: Bulgaria

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Region: Veliko Tarnovo

BG-HPAI(P)-2023-00002

The folowing village in Veliko Tarnovo municipality: Novo selo

21.4.2023

Jäsenvaltio: Tšekki

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Central Bohemian Region

CZ-HPAI(P)-2023-00020

Chodouň (652113); Libomyšl (683205); Želkovice u Libomyšle (683213); Málkov u Suchomast (690996); Neumětely (704202); Otmíče (716561); Stašov u Zdic (755311);

Lochovice (686468) – KU Lochovice vyjma částí obce Lochovice – Obora a Netolice.

13.4.2023

Jäsenvaltio: Tanska

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

DK-HPAI(P)-2023-00002

The parts of Gribskov municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 56.0319; E 12.1340

9.4.2023

Jäsenvaltio: Saksa

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

BAYERN

DE-HPAI(P)-2023-00019

Landkreis Ansbach

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.370223/49.339214. Betroffen sind Teile der Gemeinden Buch a. Wald, Colberg, Geslau und Leutershausen

4.4.2023

RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(P)-2023-00021

Kreis Cochem-Zell

3 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten:

7.156477/ 50.228485

Betroffen sind die Ortsgemeinden Düngenheim, Eulgem, Gamlen, Hambuch, Illerich, Kaisersesch, Landkern, Masburg, Urmersbach und Zettingen

11.4.2023

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2023-00020

Dithmarschen

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.118042/ 54.088966

Gemeinde Nindorf sowie Teile der Gemeinden Bargenstedt, Elpersbüttel, Krumstedt, Meldorf, Sarzbüttel, Windbergen und Wolmersdorf

7.4.2023

Jäsenvaltio: Ranska

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Département: Eure-et-Loir (28)

FR-HPAI(P)-2023-00064

FONTAINE-LA-GUYON

SAINT-ARNOULT-DES-BOIS

SAINT-AUBIN-DES-BOIS

SAINT-LUPERCE

3.4.2023

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01523

GROSBREUIL

CHÂTEAU D’OLONNE

SAINTE FOY

LE GIROUARD

GROSBREUIL

TALMONT SAINT HILAIRE

LES ACHARDS

SAINT MATHURIN

SAINTE FLAIVE DES LOUPS

3.4.2023

FR-HPAI(P)-2022-01526

AUIGNY LES CLOUZEAUX

BEAULIEU SOUS LA ROCHE

LANDERONDE

LA ROCHE SUR YON

VENANSAULT

3.4.2023

FR-HPAI(P)-2022-01465

FR-HPAI(P)-2022-01468

FR-HPAI(P)-2022-01439

FR-HPAI(P)-2022-01453

CHALLANS

LE PERRIER

SALLERTAINE

SOULLANS

APPREMONT

COMMEQUIERS

LA CHAPELLE PALLAU

SAINT PAUL MONT PENIT

SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

3.4.2023

FR-HPAI(P)-2022-01536

LES LUCS SUR BOULOGNE

MONTREVERD

ROCHESERVIERE

SAINT PHILBERT DE BOUAINE

10.3.2023

FR-HPAI(P)-2022-01424

FR-HPAI(P)-2022-01426

FR-HPAI(P)-2022-01438

FR-HPAI(P)-2022-01440

FR-HPAI(P)-2022-01441

FR-HPAI(P)-2022-01442

FR-HPAI(P)-2022-01446

FR-HPAI(P)-2022-01451

FR-HPAI(P)-2022-01454

FR-HPAI(P)-2022-01455

FR-HPAI(P)-2022-01456

FR-HPAI(P)-2022-01459

FR-HPAI(P)-2022-01460

FR-HPAI(P)-2022-01461

FR-HPAI(P)-2022-01462

FR-HPAI(P)-2022-01463

FR-HPAI(P)-2022-01464

FR-HPAI(P)-2022-01469

FR-HPAI(P)-2022-01470

FR-HPAI(P)-2022-01478

FR-HPAI(P)-2022-01479

FR-HPAI(P)-2022-01488

FR-HPAI(P)-2022-01490

FR-HPAI(P)-2022-01491

FR-HPAI(P)-2022-01493

FR-HPAI(P)-2022-01494

FR-HPAI(P)-2022-01495

FR-HPAI(P)-2022-01500

FR-HPAI(P)-2022-01503

FR-HPAI(P)-2022-01507

FR-HPAI(P)-2022-01508

FR-HPAI(P)-2022-01509

FR-HPAI(P)-2022-01510

FR-HPAI(P)-2022-01513

FR-HPAI(P)-2022-01514

FR-HPAI(P)-2022-01520

FR-HPAI(P)-2022-01525

FR-HPAI(P)-2022-01527

FR-HPAI(P)-2022-01528

FR-HPAI(P)-2022-01529

FR-HPAI(P)-2022-01530

FR-HPAI(P)-2022-01531

FR-HPAI(P)-2022-01533

FR-HPAI(P)-2022-01537

FR-HPAI(P)-2022-01539

FR-HPAI(P)-2022-01540

FR-HPAI(P)-2022-01542

FR-HPAI(P)-2022-01543

FR-HPAI(P)-2022-01546

FR-HPAI(P)-2022-01551

FR-HPAI(P)-2022-01552

FR-HPAI(P)-2022-01553

FR-HPAI(P)-2022-01555

FR-HPAI(P)-2022-01556

FR-HPAI(P)-2022-01557

FR-HPAI(P)-2022-01560

FR-HPAI(P)-2022-01561

FR-HPAI(P)-2022-01562

FR-HPAI(P)-2022-01563

FR-HPAI(P)-2022-01565

FR-HPAI(P)-2022-01566

FR-HPAI(P)-2022-01567

FR-HPAI(P)-2022-01568

FR-HPAI(P)-2022-01570

FR-HPAI(P)-2022-01572

FR-HPAI(P)-2022-01574

FR-HPAI(P)-2022-01575

FR-HPAI(P)-2022-01576

FR-HPAI(P)-2022-01577

FR-HPAI(P)-2022-01583

FR-HPAI(P)-2022-01585

FR-HPAI(P)-2022-01589

FR-HPAI(P)-2022-01590

FR-HPAI(P)-2022-01593

FR-HPAI(P)-2022-01595

FR-HPAI(P)-2022-01596

FR-HPAI(P)-2022-01599

FR-HPAI(P)-2022-01600

FR-HPAI(P)-2022-01601

FR-HPAI(P)-2022-01602

FR-HPAI(P)-2022-01604

FR-HPAI(P)-2022-01607

FR-HPAI(P)-2022-01608

FR-HPAI(P)-2022-01610

FR-HPAI(P)-2022-01611

FR-HPAI(P)-2022-01613

FR-HPAI(P)-2022-01614

FR-HPAI(P)-2022-01615

FR-HPAI(P)-2022-01618

FR-HPAI(P)-2022-01620

FR-HPAI(P)-2023-00002

FR-HPAI(P)-2023-00003

FR-HPAI(P)-2023-00004

FR-HPAI(P)-2023-00005

FR-HPAI(P)-2023-00006

FR-HPAI(P)-2023-00020

ANTIGNY

BAZOGES EN PAILLERS

BAZOGES EN PAREDS

BEAUREPAIRE

BOUFFERE

BOURNEZEAU

CHANTONNAY

CHANVERRIE

CHAVAGNES EN PAILLERS

CHAVAGNES LES REDOUX

CHEFFOIS

FOUGERE

LA BOISSIERE DE MONT TAIGU

LA BRUFFIERE

LA CAILLERE SAINT HILAIRE

LA CHATAIGNERAIE

LA GUYONNIERE

LA JAUDONNIERE

LA MEILLERAIE TILLAY

LA TARDIERE

LE BOUPERE

LES EPESSES

LES HERBIERS

LES LANDES GENUSSON

MENOMBLET

MONSIREIGNE

MONTAIGU

MONTOURNAIS

MORTAGNE SUR SEVRE

MOUCHAMPS

MOUILLERON SAINT GERMAIN

POUZAUGES

REAUMUR

ROCHETREJOUX

SAINT AUBIN DES ORMEAUX

SAINT CYR DES GATS

SAINT GEORGES DE MONTAIGU

SAINT GERMAIN DE PRINCAY

SAINT HILAIRE DE LOULAY

SAINT HILAIRE LE VOUHIS

SAINT LAURENT SUR SEVRE

SAINT MALO DU BOIS

SAINT MARS LA REORTHE

SAINT MARTIN DES NOYERS

SAINT MARTINS DES TILLEULS

SAINT LMAURICE LE GIRARD

SAINT MESMIN

SAINT PAUL EN PÄREDS

SAINT PIERRE DU CHEMIN

SAINT PROUANT

SAINT SULPICE EN PAREDS

SAINT VINCENT STERLANGES

SAINTE CECILE

SEVREMONT

SIGOURNAIS

TALLUD SAINTE GEMME

THOUARSAIS BOUILDROUX

TIFFAUGES

VENDRENNES

3.4.2023

FR-HPAI(P)-2022-01602

FR-HPAI(P)-2022-01618

FR-HPAI(P)-2023-00011

L’HERMENAULT

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

SAINT CYR DES GATS

SAINT MARTIN DES FONTAINES

SAINT VALERIEN est de la D52, D14 puis D99

POUILLE

SAINT ETIENNE DE BRILLOUET

THIRE

3.4.2023

FR-HPAI(P)-2022-01604

FR-HPAI(P)-2022-01611

FR-HPAI(P)-2023-00003

FR-HPAI(P)-2023-00004

LA GARNACHE

FROIDFOND

FALLERON

GRAND’LANDES

3.4.2023

Jäsenvaltio: Italia

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Regions: Veneto and Lombardia

IT-HPAI(P)-2023-00003

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.290374, E 10.902535

25.4.2023

IT-HPAI(P)-2023-00005

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.307002212, E 10.924128439

10.5.2023

Region: Emilia Romagna

IT-HPAI(P)-2023-00002

The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.172952, E 12.323829

12.4.2023

Region: Toscana

IT-HPAI(P)-2023-00004

The area of the parts of Toscana Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 43.924961, E 10.225462

26.4.2023

Jäsenvaltio: Unkari

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

Bács-Kiskun vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00005

HU-HPAI(P)-2023-00006

HU-HPAI(P)-2023-00008

HU-HPAI(P)-2023-00011- HU-HPAI(P)-2023-00013

HU-HPAI(P)-2023-00018

HU-HPAI(P)-2023-00025

Kiskunmajsa, Jásszentlászló, Móricgát és Szank települések közigazgatási területének a 46.567675 és a 19.643564, a 46.560250 és a 19.653790, a 46.551046 és a 19.790439, a 46.561767 és a 19.663297, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.570880 és a 19.682400, a 46.550029 és a 19.723605, a 46.544094 és a 19.746475, valamint a 46.589123 és a 19.752358 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

20.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00009

HU-HPAI(P)-2023-00010

HU-HPAI(P)-2023-00015 – HU-HPAI(P)-2023-00017

HU-HPAI(P)-2023-00019 – HU-HPAI(P)-2023-00021

HU-HPAI(P)-2023-00024

HU-HPAI(P)-2023-00029

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Soltvadkert, Szank és Tázlár települések közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.556370 és a 19.521271, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.607374 és a 19.538858, a 46.616224 és a 19.444349, a 46.635031 és a 19.545341, a 46.609697 és a 19.530675, a 46.598273 és a 19.462954, a 46.631954 és a 19.533666, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

4.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00022

HU-HPAI(P)-2023-00023

Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás és Móricgát települések közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317, avalamint a 46.675382 és a 19.663231 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

4.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00030

HU-HPAI(P)-2023-00032

HU-HPAI(P)-2023-00035 – HU-HPAI(P)-2023-00039

HU-HPAI(P)-2023-00041 – HU-HPAI(P)-2023-00043

Csólyospálos, Kiskunmajsa és Kömpöc a települések közigazgatási területének a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444530 és a 19.840710, a 46.411530 és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.450524 és a 19.779081, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.421357 és a 19.851937, a 46.403984 és a 19.880357, a 46.464470 és a 19.763320, valamint a 46.403803 és a 19.834630 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00040

HU-HPAI(P)-2023-00044

Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás települések közigazgatási területének a 46.642973 és a 19.896612, valamint a 46.664167 és a 19.838889 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00045

Pálmonostora település közigazgatási területének a 46.554700 és a 19.983900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.4.2023

Csongrád-Csanád vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00008

Csengele település közigazgatási területének a 46.551046 és a 19.790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

20.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00030

HU-HPAI(P)-2023-00035

HU-HPAI(P)-2023-00036

HU-HPAI(P)-2023-00038

HU-HPAI(P)-2023-00041

HU-HPAI(P)-2023-00043

Balástya, Forráskút és Üllés települések közigazgatási területének a 46.443106 és a 19.844167, a 46.411530 és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.403984 és a 19.880357 valamint a 46.403803 és a 19.834630 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00045

Kistelek és Pusztaszer települések közigazgatási területének a 46.554700 és a 19.983900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.4.2023

Nógrád vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00031

Cered és Zabar települések közigazgatási területének a 48.160610 és a 20.013815 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

14.4.2023

Jäsenvaltio: Liettua

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

LT-HPAI(P)-2023-00001

Varėnos r. sav. Matuizų sen., Valkininkų sen.

10.4.2023

Jäsenvaltio: Puola

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

PL-HPAI(P)-2023-00066

PL-HPAI(P)-2023-00067

W województwie wielkopolskim:

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski: Topola Mała, Smardowskie Olendry, Wysocko Wielkie;

2.

Miasto Ostrów Wielkopolski;

3.

W gminie Przygodzice: Wysocko Małe, Smardów, Przygodzice, Janków Przygodzki, Topola Wielka

w powiecie ostrowskim.

14.4.2023

Jäsenvaltio: Slovakia

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

HU-HPAI(P)-2023-00031

Municipality of Petrovce and part Bakov in the municipality of Nová Bašta

14.4.2023

Jäsenvaltio: Ruotsi

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 39 artiklan mukaisesti

SE-HPAI(P)-2023-00001

Those parts of the municipality Kävlinge contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.777073 and E13.012336

14.4.2023

B OSA

1 ja 3 artiklassa tarkoitetut valvontavyöhykkeet asianomaisissa jäsenvaltioissa*:

Jäsenvaltio: Bulgaria

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Regions: Veliko Tarnovo and Gabrovo

BG-HPAI(P)-2023-00002

The following villages in Veliko Tarnovo region, Veliko Tarnovo municipality: Balvan, Emen, Momin sbor, Vetrintsi, Pushevo;

The following villages in Veliko Tarnovo region, Pavlikeni municipality: Vishovgrad, Musina;

The following villages in Gabrovo region, Dryanovo municipality: Kalomen, Elentsite, Kereka, Balvantsite, Plachka, Denchevtsi, Chukovo, Gostilitsa, Slaveykovo;

The following villages in Gabrovo region, Sevlievo municipality: Burya, Idilevo, Dobromirka.

30.4.2023

The folowing village in the Veliko Tarnovo municipality: Novo selo

22.4.2023–30.4.2023

Jäsenvaltio: Tšekki

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Central Bohemian Region

CZ-HPAI(P)-2023-00020

Bavoryně (601217); Jarov u Berouna (603091); Běštín (603368); Březová u Hořovic (614602); Bykoš (616494); Bzová u Hořovic (617318); Felbabka (634468); Hořovice (645371); Velká Víska (645389); Bezdědice u Hostomic (645877); Hostomice pod Brdy (645885); Radouš (738697); Hředle u Zdic (648931); Hudlice (649252); Chlustina (651869); Běřín (603180); Jince (660281); Rejkovice (740047); Bítov u Koněprus (669024); Koněprusy (669032); Kotopeky (671070); Králův Dvůr (672947); Levín u Berouna (680796); Počaply (672971); Popovice u Králova Dvora (672963); Zahořany u Berouna (789844); Křešín (676101); Lážovice (679577); Lhotka u Hořovic (681300); Měňany (693014); Tobolka (693022); Nesvačily u Berouna (703842); Ohrazenice u Jinec (709310); Osov (713325); Podbrdy (723363); Podluhy (724033); Praskolesy (732940); Rpety (743062); Skřipel (748919); Suchomasty (759244); Svatá (759961); Tlustice (767603); Lounín (767611); Tmaň (767620); Točník (795704); Trubín (768961); Trubská (768979); Velký Chlumec (779598); Vinařice u Suchomast (782246); Vižina (783200); Všeradice (787299); Záluží u Hořovic (790770); Černín u Zdic (792420); Knížkovice (792438); Zdice (792446); Sedlec u Žebráku (795691); Žebrák (795712);

Broumy (612871) – část katastrálního území Broumy na východ od silnice č. 23613;

Lochovice (686468) – KU Lochovice v částech obce Obora a Netolice.

22.4.2023

Chodouň (652113); Libomyšl (683205); Želkovice u Libomyšle (683213); Málkov u Suchomast (690996); Neumětely (704202); Otmíče (716561); Stašov u Zdic (755311);

Lochovice (686468) – KU Lochovice vyjma částí obce Lochovice – Obora a Netolice.

14.4.2023–22.4.2023

Pardubice Region

CZ-HPAI(P)-2023-00019

Anenská Studánka (600377); Helvíkov (600385); Borušov (608041); Prklišov (608050); Svojanov u Borušova (608068); Damníkov (624683); Dětřichov u Svitav (626031); Dětřichov u Moravské Třebové (626074); Dlouhá Loučka (626431); Gruna (636231); Žipotín (636258); Česká Kamenná Horka (662798); Moravská Kamenná Horka (662801); Koclířov (667595); Koruna (669636); Krasíkov (673200); Linhartice (683868); Květná u Lukové (689017); Luková (689025); Malíkov (690945); Pacov u Moravské Třebové (717274); Stará Trnávka (693367); Mladějov na Moravě (696927); Boršov u Moravské Třebové (607991); Moravská Třebová (698806); Nová Ves u Moravské Třebové (705641); Opatov v Čechách (711454); Radkov u Moravské Třebové (737976); Rozstání u Moravské Třebové (742473); Rychnov na Moravě (744093); Petrušov (754463); Tatenice (765180); Trpík (624691); Třebařov (769355); Útěchov u Moravské Třebové (775541); Žichlínek (796913).

2.4.2023

Kunčina (677141); Radišov (754471); Staré Město u Moravské Třebové (754480).

25.3.2023–2.4.2023

Jäsenvaltio: Tanska

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

DK-HPAI(P)-2023-00002

The parts of Gribskov, Halsnæs and Hillerød municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 56.0319; E 12.1340

18.4.2023

The parts of Gribskov municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 56.0319; E 12.1340

10.4.2023–18.4.2023

Jäsenvaltio: Saksa

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

BAYERN

DE-HPAI(P)-2023-00019

Landkreis und Stadt Ansbach

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.370223/49.339214. Betroffen ist die Stadt Ansbach mit den Stadtteilen Dornberg, Liegenbach, Neudorf, Oberdormbach. Betroffen ist der Landkreis Ansbach mit der Gemeinde Herrieden mit dem Ortsteil Niederdombach, den Gemeinden oder Teilen der Gemeinden Leutershausen, Schillingsfürst, Aurach, Buch a. Wald, Colmberg, Dombühl, Gebsattel, Geslau, Lehrberg, Oberdachstetten und Windelsbach

13.4.2023

Landkreis Ansbach

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.370223/49.339214. Betroffen sind Teile der Gemeinden Buch a. Wald, Colberg, Geslau und Leutershausen

5.4.2023–13.4.2023

DE-HPAI(P)-2023-00019

Landkreis Neustadt a.d. Aisch- Bad Windsheim

Betroffen sind die Gemeindeteile Marktbergel (Gemarkung Marktbergel), Munasiedlung (Gemarkung Marktbergel) und Ermetzhof (Gemarkung Ermetzhof) der Marktgemeinde Marktbergel

13.4.2023

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(P)-2023-00018

Landkreis Ludwigslust-Parchim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 11,696565 / 53,457479

Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Brenz, Domsühl, Friedrichsruhe, Lewitzrand, Neustadt-Glewe, Parchim, Spornitz und Tramm

11.4.2023

RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(P)-2023-00021

Kreis Cochem-Zell

3 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten:

7.156477/ 50.228485

Betroffen sind die Ortsgemeinden Düngenheim, Eulgem, Gamlen, Hambuch, Illerich, Kaisersesch, Landkern, Masburg, Urmersbach und Zettingen

12.4.2023–20.4.2023

Kreis Cochem-Zell

10 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten:

7.156477/ 50.228485

Betroffen sind die Ortsgemeinden und Ortsgemeindeteile Alflen, Binningen, Brachtendorf, Brieden, Brohl, Büchel, Cochem, Dünfus, Eppenberg, Faid, Forst (Eifel), Gevenich, Greimersburg, Hauroth, Kaifenheim, Kail, Kalenborn, Klotten, Laubach, Leienkaul, Möntenich, Müllenbach, Pommern, Roes, Treis-Karden (nördlich der Mosel und nördlich von Allmesch), Ulmen (östlich des Endertbaches), Valwig und Wirfus

20.4.2023

Kreis Mayen-Koblenz

10 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten:

7.156477/ 50.228485

Betroffen sind die Ortsgemeinden Alzheim, Anschau, Bermel, Ditscheid, Gering, Kehrig, Kollig, Monreal, Reudelsterz, Weiler

20.4.2023

Kreis Vulkaneifel

10 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten:

7.156477/ 50.228485

Betroffen sind die Ortsgemeinden Arbach, Höchstberg, Kaperich, Kötterichen, Lirstal, Oberelz, Retterath, Uersfeld

20.4.2023

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2023-00020

Dithmarschen

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.118042/ 54.088966

Teile der Gemeinden Bargenstedt, Elpersbüttel, Krumstedt, Meldorf, Sarzbüttel, Windbergen und Wolmersdorf, die nicht in der Schutzzone liegen, die Gesamtflächen der Gemeinden Epenwöhrden, Gudendorf, Hemmingstedt, Lieth, Odderade, Süderhastedt und Teile der Gemeinden Albersdorf, Arkebek, Barlt, Busenwurth, Eggstedt, Frestedt, Großenrade, Heide, Lohe-Rickelshof, Nordhastedt, Nordermeldorf, Quickborn, Schafstedt, Tensbüttel-Röst, St. Michaelisdonn und Wöhrden

16.4.2023

Dithmarschen

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.118042/ 54.088966

Gemeinde Nindorf sowie Teile der Gemeinden Bargenstedt, Elpersbüttel, Krumstedt, Meldorf, Sarzbüttel, Windbergen und Wolmersdorf

8.4.2023 – 16.4.2023

Jäsenvaltio: Viro

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

EE-HPAI(P)-2023-00001

The parts of Harju and Rapla county, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 59.190840; E 24.792034

7.4.2023

The parts of Harju and Rapla county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 59.190840; E 24.792034

30.3.2023–7.4.2023

Jäsenvaltio: Ranska

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Département: Calvados (14)

FR-HPAI(NON-P)-2023-00246

VALAMBRAY

ARGENCES

BELLENGREVILLE

LE BU-SUR-ROUVRES

CANTELOUP

CESNY-AUX-VIGNES

CLEVILLE

CONDE-SUR-IFS

ERNES

MAIZIERES

MERY-BISSIERES-EN-AUGE

MEZIDON VALLEE D’AUGE

MOULT-CHICHEBOVILLE

NOTRE-DAME-D’ESTREES-CORBON

OUEZY

BELLE VIE EN AUGE

SAINT-OUEN-DU-MESNIL-OGER

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

SAINT-SYLVAIN

SASSY

VENDEUVRE

VIMONT

5.4.2023

CESNY-AUX-VIGNES

MEZIDON VALLEE D’AUGE

OUEZY

28.3.2023–5.4.2023

FR-HPAI(P)-2023-00063

ABLON

LES AUTHIEUX-SUR-CALONNE

BONNEVILLE-LA-LOUVET

VANDEINS

QUETTEVILLE

LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR

SAINT-ANDRE-D’HEBERTOT

VONGNES

LE THEIL-EN-AUGE

VIEUX-BOURG

6.4.2023

Département: Côtes-d’Armor (22)

FR-HPAI(P)-2023-00035

FR-HPAI(P)-2023-00037

FR-HPAI(P)-2023-00038

FR-HPAI(P)-2023-00039

FR-HPAI(P)-2023-00040

FR-HPAI(P)-2023-00045

FR-HPAI(P)-2023-00046

FR-HPAI(P)-2023-00047

FR-HPAI(P)-2023-00048

FR-HPAI(P)-2023-00049

FR-HPAI(P)-2023-00050

FR-HPAI(P)-2023-00051

FR-HPAI(P)-2023-00053

FR-HPAI(P)-2023-00054

FR-HPAI(P)-2023-00055

FR-HPAI(P)-2023-00056

FR-HPAI(P)-2023-00057

FR-HPAI(P)-2023-00058

FR-HPAI(P)-2023-00061

BOQUEHO

BOURBRIAC

CANIHUEL

KERIEN

KERPERT

MAGOAR

LA HARMOYE

LANRIVAIN

LANRODEC

LE HAUT-CORLAY

LE LESLAY

LE VIEUX-BOURG

SAINT-ADRIEN

SAINT-GILLES-PLIGEAUX

CORLAY

PLUSSULIEN

SAINT-IGEAUX

SAINT-MAYEUX

BON REPOS SUR BLAVET

PLOUNEVEZ-QUINTIN

SAINT-MARTIN-DES-PRES

SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE

SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM

ALLINEUC

CAUREL

COADOUT

MERLEAC

LANFAINS

LE BODEO

PLAINE HAUTE

QUINTIN

SAINT AGATHON

SAINT BRANDAN

SAINT DONAN

SAINTE TREPHINE

COHINIAC

LE FOEIL

CHATELAUDREN PLOUAGAT

PLOEUC L’HERMITAGE

PLOUMAGOAR

PLOUVARA

SAINT JEAN KERDANIEL

CAUREL

14.4.2023

SAINT CONNAN

KERPERT

PLÉSIDY

SAINT-GILLES-PLIGEAUX

SEVEN-LÉHART

BOQUEHO

LANDRODEC

LA HARMOYE

LANFAINS

LE FOEIL

LE VIEUX BOURG

SAINT ADRIEN

SAINT BIHY

SAINT FIACRE

SAINT GILDAS

SAINT GILLES PLIGEAUX

SAINT PEVER

6.4.2023–14.4.2023

Département: Eure (27)

FR-HPAI(P)-2023-00063

BERVILLE-SUR-MER

LE BOIS-HELLAIN

LA CHAPELLE-BAYVEL

CONTEVILLE

EPAIGNES

FATOUVILLE-GRESTAIN

FIQUEFLEUR-EQUAINVILLE

FOULBEC

LA LANDE-SAINT-LEGER

MARTAINVILLE

LES PREAUX

SAINT-PIERRE-DU-VAL

SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE

SAINT-SULPICE-DE-GRIMBOUVILLE

SAINT-SYMPHORIEN

SELLES

TOUTAINVILLE

TRIQUEVILLE

VANNECROCQ

6.4.2023

BEUZEVILLE

BOULLEVILLE

FORT-MOVILLE

MANNEVILLE-LA-RAOULT

SAINT-MACLOU

LE TORPT

29.3.2023–6.4.2023

Département: Eure-et-Loir (28)

FR-HPAI(P)-2023-00064

AMILLY

BAILLEAU-LE-PIN

BAILLEAU-L’EVEQUE

BILLANCELLES

BRICONVILLE

CernAY

CHAUFFOURS

CHUISNES

CINTRAY

CLEVILLIERS

COURVILLE-SUR-EURE

DANGERS

FAVIERES

FONTENAY-SUR-EURE

FRESNAY-LE-GILMERT

FRUNCE

LANDELLES

LUCE

MAINVILLIERS

MITTAINVILLIERS-VERIGNY

NOGENT-SUR-EURE

OLLE

ORROUER

SAINT-GEORGES-SUR-EURE

SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD

THIMERT-GATELLES

12.4.2023

FONTAINE-LA-GUYON

SAINT-ARNOULT-DES-BOIS

SAINT-AUBIN-DES-BOIS

SAINT-LUPERCE

4.4.2023–12.4.2023

Département: Deux-Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

FR-HPAI(P)-2022-01414

FR-HPAI(P)-2022-01417

FR-HPAI(P)-2022-01430

FR-HPAI(P)-2022-01436

FR-HPAI(P)-2022-01428

FR-HPAI(P)-2022-01447

FR-HPAI(P)-2022-01448

FR-HPAI(P)-2022-01477

FR-HPAI(P)-2022-01450

FR-HPAI(P)-2022-01475

FR-HPAI(P)-2022-01474

FR-HPAI(P)-2022-01482

FR-HPAI(P)-2022-01484

FR-HPAI(P)-2022-01473

FR-HPAI(P)-2022-01502

FR-HPAI(P)-2022-01504

FR-HPAI(P)-2022-01515

FR-HPAI(P)-2022-01499

FR-HPAI(P)-2022-01521

FR-HPAI(P)-2022-01522

FR-HPAI(P)-2022-01532

FR-HPAI(P)-2022-01541

FR-HPAI(P)-2022-01534

FR-HPAI(P)-2022-01538

FR-HPAI(P)-2022-01544

FR-HPAI(P)-2022-01569

FR-HPAI(P)-2022-01587

FR-HPAI(P)-2022-01588

CERIZAY

MONTRAVERS

SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE

LA FORÊT-SUR-SÈVRE

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

3.4.2023

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01424

FR-HPAI(P)-2022-01426

FR-HPAI(P)-2022-01438

FR-HPAI(P)-2022-01440

FR-HPAI(P)-2022-01441

FR-HPAI(P)-2022-01442

FR-HPAI(P)-2022-01446

FR-HPAI(P)-2022-01451

FR-HPAI(P)-2022-01454

FR-HPAI(P)-2022-01455

FR-HPAI(P)-2022-01456

FR-HPAI(P)-2022-01459

FR-HPAI(P)-2022-01460

FR-HPAI(P)-2022-01461

FR-HPAI(P)-2022-01462

FR-HPAI(P)-2022-01463

FR-HPAI(P)-2022-01464

FR-HPAI(P)-2022-01469

FR-HPAI(P)-2022-01470

FR-HPAI(P)-2022-01478

FR-HPAI(P)-2022-01479

FR-HPAI(P)-2022-01488

FR-HPAI(P)-2022-01490

FR-HPAI(P)-2022-01491

FR-HPAI(P)-2022-01493

FR-HPAI(P)-2022-01494

FR-HPAI(P)-2022-01495

FR-HPAI(P)-2022-01500

FR-HPAI(P)-2022-01503

FR-HPAI(P)-2022-01507

FR-HPAI(P)-2022-01508

FR-HPAI(P)-2022-01509

FR-HPAI(P)-2022-01510

FR-HPAI(P)-2022-01513

FR-HPAI(P)-2022-01514

FR-HPAI(P)-2022-01520

FR-HPAI(P)-2022-01525

FR-HPAI(P)-2022-01527

FR-HPAI(P)-2022-01528

FR-HPAI(P)-2022-01529

FR-HPAI(P)-2022-01530

FR-HPAI(P)-2022-01531

FR-HPAI(P)-2022-01533

FR-HPAI(P)-2022-01537

FR-HPAI(P)-2022-01539

FR-HPAI(P)-2022-01540

FR-HPAI(P)-2022-01542

FR-HPAI(P)-2022-01543

FR-HPAI(P)-2022-01546

FR-HPAI(P)-2022-01551

FR-HPAI(P)-2022-01552

FR-HPAI(P)-2022-01553

FR-HPAI(P)-2022-01555

FR-HPAI(P)-2022-01556

FR-HPAI(P)-2022-01557

FR-HPAI(P)-2022-01583

FR-HPAI(P)-2022-01585

FR-HPAI(P)-2022-01589

FR-HPAI(P)-2022-01590

FR-HPAI(P)-2022-01593

FR-HPAI(P)-2022-01595

FR-HPAI(P)-2022-01596

FR-HPAI(P)-2022-01599

FR-HPAI(P)-2022-01600

FR-HPAI(P)-2022-01601

FR-HPAI(P)-2022-01602

FR-HPAI(P)-2022-01604

FR-HPAI(P)-2022-01607

FR-HPAI(P)-2022-01608

FR-HPAI(P)-2022-01610

FR-HPAI(P)-2022-01611

FR-HPAI(P)-2022-01613

FR-HPAI(P)-2022-01614

FR-HPAI(P)-2022-01615

FR-HPAI(P)-2022-01618

FR-HPAI(P)-2022-01620

FR-HPAI(P)-2023-00002

FR-HPAI(P)-2023-00003

FR-HPAI(P)-2023-00004

FR-HPAI(P)-2023-00005

FR-HPAI(P)-2023-00006

FR-HPAI(P)-2023-00007

FR-HPAI(P)-2023-00011

FR-HPAI(P)-2023-00017

FR-HPAI(P)-2023-00018

FR-HPAI(P)-2023-00020

FR-HPAI(P)-2023-00030

SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745

FOUSSAIS PAYRE a l’ouest de la D49

FAYMOREAU

MARILLET

ANTIGNY

BOURNEAU

CEZAIS

FONTENAY-LE-COMTE

L’ORBRIE

LA CHATAIGNERAIE

LA TARDIERE

LOGE-FOUGEREUSE

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SERIGNE

PISSOTTE

MARVENT

NIEUL-SUR-L’AUTISTE

PUY-DE-SERRE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

VOUVANT

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

XANTON-CHASSENON

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745

FOUSSAIS PAYRE à l’est de la D49

BREUIL-BARRET

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LOGE-FOUGEREUSE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

BAZOGES-EN-PAILLERS

BEAUREPAIRE

BESSAY

BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B

CHAILLE-LES-MARAIS

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

CHANTONNAY à l’ouest de la D137

CHÂTEAU-GUIBERT à l’est de la D746

CHAUCHE à l’ouest de l’A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6

CORPE

DOMPIERRE-SUR-YON

ESSARTS EN BOCAGE

FOUGERE

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72

LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948

LA COPECHAGNIERE

LA FERRIERE

LA MERLATIERE

LA RABATELIERE

LA REORTHE

LA ROCHE-SUR-YON à l’est de la D746 et D763

LES BROUZILS

LES HERBIERS au nord de la D160 et à l’ouest de la D23

LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l’est de la D746

MESNARD-LA-BAROTIERE

MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19

RIVES-DE-L’YON à l’est de la D746

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE au sud de l’A87

SAINTE-CECILE

SAINTE-HERMINE

SAINTE-PEXINE au sud de la D19

SAINT-FULGENT à l’est de l’A87

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l’est de la D7

THORIGNY

LES MAGNILS-REIGNIERS

LUCON

MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

NALLIERS

PUYRAVAULT

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES6NOYERS

SAINTE-ETIENNE-DE6BRILLOUET

TRIAIZE

VENDRENNES

BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B

LES PINEAUX

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

SAINTE-PEXINE au nord de la D19

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l’ouest de la D7

LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948

LA FERRIERE au sud de la D160

CHAUCHE à l’est de l’A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE au nord de l’A87

SAINT-FULGENT à l’ouest de l’A87

BREM-SUR-MER

BRETIGNOLLES-SUR-MER

COEX

GIVRAND

LA CHAIZE-GIRAUD

LA CHAPELLE-HERMIER

L’AIUGUILLON-SUR-VIE

LES ACHARDS

L’ILE-D’OLONNE

MARTINET

OLONNE-SUR-MER

SAINTE-FOY

SAINT-GEORGES-DES-POINTINDOUX

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

SAINT-MATHURIN

SAINT-REVEREND

BREM-SUR-MER

LANDEVIEILLE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

VAIRE

12.4.2023

Jäsenvaltio: Italia

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Regions: Veneto and Lombardia

IT-HPAI(P)-2023-00001

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.189848901, E11.01251936

8.4.2023

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.189848901, E11.01251936

31.3.2023–8.4.2023

IT-HPAI(P)-2023-00003

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.290374, E 10.902535

4.5.2023

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.290374, E 10.902535

26.4.2023–4.5.2023

IT-HPAI(P)-2023-00005

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.307002212, E 10.924128439

19.5.2023

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.307002212, E 10.924128439

11.5.2023–19.5.2023

Region: Emilia Romagna

IT-HPAI(P)-2023-00002

The area of the parts of Emilia Romagna Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.172952, E 12.323829

21.4.2023

The area of the parts of Emilia Romagna Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 44.172952, E 12.323829

13.4.2023–21.4.2023

Region: Toscana

IT-HPAI(P)-2023-00004

The area of the parts of Toscana Region extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 43.924961, E 10.225462

5.5.2023

The area of the parts of Toscana Region contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 43.924961, E 10.225462

27.4.2023–5.5.2023

Jäsenvaltio: Unkari

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00005 – HU-HPAI(P)-2023-00013

HU-HPAI(P)-2023-00015 – HU-HPAI(P)-2023-00025

HU-HPAI(P)-2023-00029

HU-HPAI(P)-2023-00030

HU-HPAI(P)-2023-00032 – HU-HPAI(P)-2023-00045

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos

Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Baks, Balástya, Csanytelek, Csengele, Forráskút, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztaszer

Tömörkény települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

Kecskemét település közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Kiskőrös település közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.616224 és a 19.444349, a 46.598273 és a 19.462954, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.551046 és a 19.790439, a 46.561767 és a 19.663297, a 46.569793 és a19.692088, a 46.570880 és a 19.682400, a 46.550029 és a 19.723605, a 46.698392 és a 19.650317, a 46.675382 és a 19.663231, valamint a 46.537062 és a 19.727489

koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.556370 és a 19.521271, valamint a 46.598273 és a 19.462954 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.642973 és a 19.896612, valamint a 46.664167 és a 19.838889 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Kunszállás település közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317, valamint a 46.675382 és a 19.663231 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Orgovány település közigazgatási területének a 46.641252 és a 19.532421, a 46.607374 és a 19.538858, a 46.635031 és a 19.545341, a 46.609697 és a 19.530675, valamint a 46.631954 és a 19.533666 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Páhi település közigazgatási területének a 46.641252 és a 19.532421, 46.616224 és a 19.444349, a 46.631954 és a 19.533666, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Tabdi település közigazgatási területének a 46.616224 és a 19.444349, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Bordány, Pusztamérges, Ruzsa, Szatymaz, Üllés, Zákányszék

és Zsombó települések közigazgatási területének a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444530 és a 19.840710, a 46.411530és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.450524 és a 19.779081, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.421357 és a 19.851937, a 46.403984 és a 19.880357, a 46.464470 és a 19.763320, valamint a 46.403803 és a 19.834630 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Csongrád és Felgyő települések közigazgatási területének a 46.642973 és a 19.896612, valamint a 46.554700 és a 19.983900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

4.5.2023

HU-HPAI(P)-2023-00005

HU-HPAI(P)-2023-00006

HU-HPAI(P)-2023-00008

HU-HPAI(P)-2023-00011 – HU-HPAI(P)-2023-00013

HU-HPAI(P)-2023-00018

HU-HPAI(P)-2023-00025

Kiskunmajsa, Jásszentlászló, Móricgát és Szank települések közigazgatási területének a 46.567675 és a 19.643564, a 46.560250 és a 19.653790, a 46.551046 és a 19.790439, a 46.561767 és a 19.663297, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.570880 és a 19.682400, valamint a 46.550029 és a 19.723605 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31.3.2023–13.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00007

Kiskunmajsa település közigazgatási területének a 46.475730 és a 19.743580 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.3.2023–13.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00009

HU-HPAI(P)-2023-00010

HU-HPAI(P)-2023-00015 – HU-HPAI(P)-2023-00017

HU-HPAI(P)-2023-00019 – HU-HPAI(P)-2023-00021

HU-HPAI(P)-2023-00024

HU-HPAI(P)-2023-00029

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Kaskantyú, Soltvadkert, Szank és Tázlár települések közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.556370 és a 19.521271, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.607374 és a 19.538858, a 46.616224 és a 19.444349, a 46.635031 és a 19.545341, a 46.609697 és a 19.530675, a 46.598273 és a 19.462954, a 46.631954 és a 19.533666, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

2.4.2023–13.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00022

HU-HPAI(P)-2023-00023

Bugac, Bugacpusztaháza, Jakabszállás és Móricgát települések közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317, avalamint a 46.675382 és a 19.663231 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

5.4.2023–13.4.2023

HU-HPAI(P)-2023-00008

Csengele település közigazgatási területének a 46.551046 és a 19.790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31.3.2023–13.4.2023

Békés vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00026 – HU-HPAI(P)-2023-00028

Békés, Békéscsaba, Csabaszabadi, Csanádapáca, Gerendás, Gyula, Kamut, Kétegyháza, Kétsoprony, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőberény, Murony, Pusztaottlaka, Szabadkígyós, Telekgerendás és Újkígyós települések közigazgatási területének a 46.717690 és a 21.046991, a 46.595656 és a 21.028554, valamint a 46.686160 és a 21.069071 790439 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

7.4.2023

Nógrád vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00031

Bárna, Cered, Mátranovák, Salgótarján, Szilaspogony

és Zabar települések közigazgatási területének a 48.160610 és a 20.013815 GPS-koordináták koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

23.4.2023

Cered és Zabar települések közigazgatási területének a 48.160610 és a 20.013815 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

15.4.2023–23.4.2023

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00031

Arló, Borsodszentgyörgy, Domaháza, Hangony és Kissikátor települések közigazgatási területének a 48.160610 és a 20.013815 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.4.2023

Heves vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00031

Bükkszenterzsébet, Istenmezeje, Pétervására, Tarnalelesz és Váraszó települések közigazgatási területének a 48.160610 és a 20.013815 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.4.2023

Jäsenvaltio: Liettua

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

LT-HPAI(P)-2023-00001

Varėnos r. sav. Jakėnų sen., Vydenių sen. Barčių k., Kamorūnų k., Vaidagų k., and Šalčininkų r. sav. Kalesninkų sen., Dainavos sen., Pabarės sen.

19.4.2023

Varėnos r. sav. Matuizų sen., Valkininkų sen.

11.4.2023–19.4.2023

Jäsenvaltio: Puola

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

PL-HPAI(P)-2023-00066

PL-HPAI(P)-2023-00067

W województwie wielkopolskim:

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski: Nowe Kamienice, Łąkociny, Radziwiłłów, Gorzyce Wielkie, Lamki, Zacharzew, Świeligów, Sadowie, Wtórek, Czekanów, Karski, Kołątajew, Lewków, Kwiatków, Franklinów, Lewkowiec;

2.

W gminie Przygodzice: Bogufałów, Chynowa, Przygodziczki, Antonin, Ludwików, Dębnica;

3.

W gminie Odolanów: Świeca Pierwsza, Huta, Nadstawki, Odolanów, Tarchały Wielkie, Gliśnica, Tarchały Małe, Gorzyce Małe, Wierzbno;

4.

W gminie Raszków: Radłów, Jaskółki, Przybysławice, Jelitów, Rąbczyn;

5.

W gminie Nowe Skalmierzyce: Fabianów, Ociąż, Biskupice Ołoboczne;

6.

W gminie Sieroszewice: Latowice, Sieroszewice, Parczew, Strzyżew, Bibianki, Westrza

w powiecie ostrowskim.

1.

W gminie Mikstat: część miejscowości Mikstat Pustkowie – od granicy miejscowości na północ, do rzeki Leśna Struga na południe, część miejscowości Kotłów – od granicy miejscowości na północnym zachodzie do drogi powiatowej nr 5316 na wschód w powiecie ostrzeszowskim.

23.4.2023

W województwie wielkopolskim:

1.

W gminie Ostrów Wielkopolski: Topola Mała, Smardowskie Olendry, Wysocko Wielkie;

2.

Miasto Ostrów Wielkopolski;

3.

W gminie Przygodzice: Wysocko Małe, Smardów, Przygodzice, Janków Przygodzki, Topola Wielka

w powiecie ostrowskim.

15.4.2023–23.4.2023

Jäsenvaltio: Slovakia

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

HU-HPAI(P)-2023-00031

The municipalities of:

Dubno, Jestice, Hostice, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Stará bašta, Nová Bašta, Večelkov, Studená, Tachty

23.4.2023

Municipality of Petrovce and part Bakov in the municipality of Nová Bašta

15.4.2023–23.4.2023

Jäsenvaltio: Ruotsi

Taudinpurkauksen ADIS-viitenumero

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa delegoidun asetuksen (EU) 2020/687 55 artiklan mukaisesti

SE-HPAI(P)-2023-00001

The area of the parts of the municipality Kävlinge extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.777073 and E13.012336

23.4.2023

Those parts of the municipality Kävlinge contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N55.777073 and E13.012336

15.4.2023–23.4.2023

C OSA

1 ja 3 a artiklassa tarkoitetut muut rajoitusvyöhykkeet asianomaisissa jäsenvaltioissa*:

Jäsenvaltio: Ranska

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti toimenpiteet ovat voimassa 3 a artiklan mukaisesti

Les communes suivantes dans le département: Calvados (14)

VALAMBRAY

ANGERVILLE

AUVILLARS

BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE

BAROU-EN-AUGE

BASSENEVILLE

BAVENT

BERNIERES-D’AILLY

BEUVRON-EN-AUGE

LA BOISSIERE

BONS-TASSILLY

BOURGUEBUS

BRETTEVILLE-LE-RABET

BRETTEVILLE-SUR-LAIZE

BREVILLE-LES-MONTS

BRUCOURT

CAGNY

CAMBREMER

CASTILLON-EN-AUGE

CAUVICOURT

CINTHEAUX

CORMELLES-LE-ROYAL

COURCY

CRICQUEVILLE-EN-AUGE

CUVERVILLE

DAMBLAINVILLE

DEMOUVILLE

DOZULE

BEAUFOUR-DRUVAL

EMIEVILLE

EPANEY

ESCOVILLE

ESTREES-LA-CAMPAGNE

FONTAINE-LE-PIN

FONTENAY-LE-MARMION

FRENOUVILLE

FRESNEY-LE-PUCEUX

GERROTS

GIBERVILLE

GOUSTRANVILLE

GOUVIX

GRAINVILLE-LANGANNERIE

GRENTHEVILLE

HEROUVILLETTE

HOTOT-EN-AUGE

LA HOUBLONNIERE

IFS

JANVILLE

JORT

LEAUPARTIE

LESSARD-ET-LE-CHENE

LIVAROT-PAYS-D’AUGE

LOUVAGNY

LE MESNIL-SIMON

MEZIDON VALLEE D’AUGE

LES MONCEAUX

MONDEVILLE

MONTREUIL-EN-AUGE

MORTEAUX-COULIBÅ’UF

NOTRE-DAME-DE-LIVAYE

OLENDON

OUILLY-LE-TESSON

PERRIERES

PETIVILLE

POTIGNY

LE PRE-D’AUGE

PUTOT-EN-AUGE

REPENTIGNY

CASTINE-EN-PLAINE

LA ROQUE-BAIGNARD

ROUVRES

RUMESNIL

LE CASTELET

SAINT-GERMAIN-LE-VASSON

SAINT-JOUIN

SAINT-LEGER-DUBOSQ

SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY

SAINT-OUEN-LE-PIN

SAINT-PAIR

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

SAINT-SAMSON

SASSY

SOIGNOLLES

SOLIERS

SOULANGY

SOUMONT-SAINT-QUENTIN

TOUFFREVILLE

SALINE

URVILLE

VENDEUVRE

VERSAINVILLE

VICQUES

VICTOT-PONTFOL

5.4.2023

BARNEVILLE-LA-BERTRAN

BLANGY-LE-CHATEAU

BONNEVILLE-SUR-TOUQUES

LE BREVEDENT

CANAPVILLE

CRICQUEBÅ’UF

ENGLESQUEVILLE-EN-AUGE

EQUEMAUVILLE

FAUGUERNON

LE FAULQ

FIERVILLE-LES-PARCS

FOURNEVILLE

FUMICHON

GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR

HONFLEUR

MANNEVILLE-LA-PIPARD

LE MESNIL-SUR-BLANGY

MOYAUX

NOROLLES

PENNEDEPIE

PIERREFITTE-EN-AUGE

LE PIN

PONT-L’EVEQUE

REUX

SAINT-ETIENNE-LA-THILLAYE

SAINT-GATIEN-DES-BOIS

SAINT-HYMER

SAINT-JULIEN-SUR-CALONNE

SAINT-MARTIN-AUX-CHARTRAINS

SAINT-PHILBERT-DES-CHAMPS

SURVILLE

TOUQUES

TOURVILLE-EN-AUGE

TROUVILLE-SUR-MER

VILLERVILLE

6.4.2023

Les communes suivantes dans le département: Cher (18)

GENOUILLY

GRACAY

SAINT-OUTRILLE

4.4.2023

Les communes suivantes dans le département: Eure (27)

AIZIER

ASNIERES

BAILLEUL-LA-VALLEE

BOUQUELON

BOURNEVILLE-SAINTE-CROIX

CAMPIGNY

COLLETOT

COLLETOT

CONDE-SUR-RISLE

CORMEILLES

CORNEVILLE-SUR-RISLE

EPREVILLE-EN-LIEUVIN

LE PERREY

FRESNE-CAUVERVILLE

HEUDREVILLE-EN-LIEUVIN

LIEUREY

MANNEVILLE-SUR-RISLE

MARAIS-VERNIER

MORAINVILLE-JOUVEAUX

NOARDS

LA NOE-POULAIN

PIENCOURT

PONT-AUDEMER

LA POTERIE-MATHIEU

QUILLEBEUF-SUR-SEINE

SAINT-AUBIN-DE-SCELLON

SAINT-AUBIN-SUR-QUILLEBEUF

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-CONDE

SAINT-ETIENNE-L’ALLIER

LE MESNIL-SAINT-JEAN

SERRE-LES-SAPINS

SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE

SAINT-MARTIN-SAINT-FIRMIN

SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE

SAINT-PIERRE-DE-CORMEILLES

SAINT-PIERRE-DES-IFS

SAINT-SIMEON

SAINT-SYLVESTRE-DE-CORMEILLES

TOCQUEVILLE

TOURVILLE-SUR-PONT-AUDEMER

TROUVILLE-LA-HAULE

VALLETOT

VIEUX-PORT

6.4.2023

Les communes suivantes dans le département: Eure-et-Loir (28)

ARDELLES

AUNAY-SOUS-CRECY

BARJOUVILLE

BELHOMERT-GUEHOUVILLE

BERCHERES-LES-PIERRES

BERCHERES-SAINT-GERMAIN

BLANDAINVILLE

LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP

BOUGLAINVAL

LE BOULLAY-LES-DEUX-EGLISES

LE BOULLAY-THIERRY

CHALLET

CHAMPHOL

CHAMPROND-EN-GATINE

CHARONVILLE

CHARTAINVILLIERS

CHARTRES

CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS

LES CHATELLIERS-NOTRE-DAME

COLTAINVILLE

CORANCEZ

LES CORVEES-LES-YYS

LE COUDRAY

DAMMARIE

DIGNY

EPEAUTROLLES

ERMENONVILLE-LA-GRANDE

ERMENONVILLE-LA-PETITE

LE FAVRIL

FRESNAY-LE-COMTE

FRIAIZE

GASVILLE-OISEME

GELLAINVILLE

HAPPONVILLIERS

ILLIERS-COMBRAY

JAUDRAIS

JOUY

LEVES

LA LOUPE

LUISANT

LUPLANTE

MAGNY

MARCHEVILLE

MAILLEBOIS

MEREGLISE

MESLAY-LE-GRENET

MIGNIERES

MONTIREAU

MORANCEZ

NERON

NOGENT-LE-PHAYE

NONVILLIERS-GRANDHOUX

POISVILLIERS

PONTGOUIN

PUISEUX

SAINT-ANGE-ET-TORCAY

SAINT-AVIT-LES-GUESPIERES

SAINT-DENIS-DES-PUITS

SAINT-ELIPH

SAINT-EMAN

SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS

SAINT-MAIXME-HAUTERIVE

SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN

SAINT-PREST

SAINT-SAUVEUR-MARVILLE

SANDARVILLE

SAULNIERES

SAUMERAY

SENONCHES

SERAZEREUX

SOURS

LE THIEULIN

THIVARS

TREMBLAY-LES-VILLAGES

VER-LES-CHARTRES

VILLEBON

VITRAY-EN-BEAUCE

12.4.2023

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

AUCHAY SUR VENDEE

BESSAY

BOURNEZEAU

CHÂTEAU GUIBERT

CORPE

FONTENAY LE COMTE

FOUGERE

L’HERMANAULT

LA COUTURE

LE LANGON

LE TABLIER

LES MAGNILS REIGNIERS

LES VELLUIRE SUR VENDEE

LONGEVES

LUCON

MAREUIL SUR LAY DISSAIS

MOUZEUIL SAINT MARTIN

NALLIERS

PEAULT

PETOSSE

POUILLE

RIVE DE L’YON

ROSNAY

SAINT AUBIN LA PLAINE

SAINT ETIENNE DE BRILLOUET

SAINT JEAN DE BEUGNE

SAINTE GEMME LA PLAINE

SAINTE PEXINE

SERIGNE

THIRE

12.4.2023

*

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen ja erityisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen pöytäkirjan liitteen 2 kanssa, mukaisesti tässä liitteessä olevilla viittauksilla jäsenvaltioihin tarkoitetaan myös Yhdistynyttä kuningaskuntaa Pohjois-Irlannin osalta.

17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/56


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2023/817,

annettu 5 päivänä huhtikuuta 2023,

varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista annetun päätöksen (EU) 2019/1743 muuttamisesta (EKP/2019/31) (EKP/2023/9)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 17 artiklan ja 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin neuvosto päätti 8 päivänä syyskuuta 2022 muuttaa väliaikaisesti korkoa, jota maksetaan Euroopan keskuspankissa (EKP) oleville talletuksille ja jota sovelletaan Euroopan keskuspankin päätöksen (EU) 2019/1743 (EKP/2019/31) (1) 2 artiklan ja Euroopan keskuspankin päätöksen EKP/2010/4 (2) 5 artiklan mukaisesti. Tämä väliaikainen kehys toteutettiin Euroopan keskuspankin päätöksellä (EU) 2022/1521 (EKP/2022/30) (3), jonka mukaan tällaisille talletuksille maksettava korko on talletusmahdollisuuden korko tai euromääräisten markkinoiden lyhyt korko (€STR) sen mukaan, kumpi niistä on matalampi. Päätös (EU) 2022/1521 (EKP/2022/30) ei ole 30 päivän huhtikuuta 2023 jälkeen enää voimassa.

(2)

EKP:n neuvosto päätti 6 päivänä helmikuuta 2023, että tällaisille talletuksille maksettava korko on 1 päivästä toukokuuta 2023 alkaen euromääräisten markkinoiden lyhyt korko (€STR) vähennettynä 20 korkopisteellä. Tämä korko vastaa Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa (EU) 2019/671 (EKP/2019/7) (4) määritettyä koron enimmäismäärää, jota sovelletaan jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, kansallisiin keskuspankkeihin tehtyihin valtion talletuksiin ja joka on 1 päivästä toukokuuta 2023 myös euromääräisten markkinoiden lyhyt korko (€STR) vähennettynä 20 korkopisteellä.

(3)

Päätös (EU) 2019/1743 (EKP/2019/31) olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan päätöksen (EU) 2019/1743 (EKP/2019/31) 2 artikla seuraavasti:

1)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Talletuksille, joita pidetään seuraavilla tileillä EKP:ssä, maksetaan korkoa, joka on euromääräisten markkinoiden lyhyt korko (€STR) vähennettynä 20 korkopisteellä:

a)

Euroopan keskuspankin päätöksen EKP/2003/14 (*1), Euroopan keskuspankin päätöksen EKP/2010/4 (*2), Euroopan keskuspankin päätöksen EKP/2010/17 (*3), Euroopan keskuspankin päätöksen EKP/2010/31 (*4) ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/672 (*5) mukaisesti pidetyt tilit;

b)

muut Euroopan vakausmekanismia ja Euroopan rahoitusvakausvälinettä varten pidettävät talletustilit, jotka eivät kuulu a alakohdan soveltamisalaan.

Jos talletuksia on kuitenkin tarpeen pitää asianomaisilla tileillä ennen päivää, jona asianomaiseen talletusmahdollisuuteen sovellettavien oikeudellisten sääntöjen tai sopimukseen perustuvien sääntöjen mukainen maksu on suoritettava, tällaisille talletuksille maksetaan kyseisenä aikana nollakorkoa tai euromääräisten markkinoiden lyhyttä korkoa (€STR) sen mukaan, kumpi niistä on korkeampi.

(*1)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2003/14, tehty 7 päivänä marraskuuta 2003, niiden luotonanto- ja luotonotto-operaatioiden hoitamisesta, joista Euroopan yhteisö on päättänyt osana keskipitkän ajan maksujärjestelmää (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 35)."

(*2)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2010/4, annettu 10 päivänä toukokuuta 2010, Helleenien tasavallalle myönnettävien yhteen koottujen kahdenvälisten lainojen hallinnoinnista ja päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EUVL L 119, 13.5.2010, s. 24)."

(*3)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2010/17, annettu 14 päivänä lokakuuta 2010, niiden lainanotto- ja lainanantotoimien hallinnoinnista, joita unioni toteuttaa Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin nojalla (EUVL L 275, 20.10.2010, s. 10)."

(*4)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2010/31, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, tilien avaamisesta niiden maksujen käsittelyä varten, jotka liittyvät jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettäviin ERVV-lainoihin (EUVL L 10, 14.1.2011, s. 7)."

(*5)  Neuvoston asetus (EU) 2020/672, annettu 19 päivänä toukokuuta 2020, eurooppalaisen hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisen tukivälineen (SURE) perustamisesta covid-19:n leviämisen seurauksena (EUVL L 159, 20.5.2020, s. 1).”"

2)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa täsmennettyä korkokantaa sovelletaan myös neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 mukaisten lainanottotoimien ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/241 15 artiklan mukaisesti myönnettyihin lainoihin liittyvien lainanantotoimien hallinnoimiseksi tarvittavista järjestelyistä 14 päivänä huhtikuuta 2021 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (*) 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti EKP:ssa pidettävään erityiseen tiliin, jota käytetään seuraaviin tarkoituksiin liittyviä, toiminnan vakautta turvaavia käteisvaroja varten:

a)

NextGenerationEU (NGEU);

b)

väline tuen antamiseksi Ukrainalle vuonna 2023 (makrotaloudellinen rahoitusapu plus) (**);

c)

muut Euroopan unionin rahoitusohjelmat, joiden sisällyttämisen EKP ja komissio hyväksyvät.

Tällaisella erityisellä tilillä olevien enintään 20 miljardin euron talletusten yhteenlasketulle määrälle maksettava korko on kuitenkin nollakorko tai euromääräisten markkinoiden lyhyt korko (€STR) vähennettynä 20 korkopisteellä sen mukaan, kumpi on korkeampi.

(*)  C (2021)2502 final."

(**)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2463, annettu 14 päivänä joulukuuta 2022, välineen perustamisesta tuen antamiseksi Ukrainalle vuonna 20203 (makrotaloudellinen rahoitusapu plus) (EUVL L 322, 16.12.2022, s. 1).”."

2 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä päätös tulee voimaan viidentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2023.

Tehty Frankfurt am Mainissa 5 päivänä huhtikuuta 2023.

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2019/1743, annettu 15 päivänä lokakuuta 2019, varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista ja tietyistä muista talletuksista maksettavista koroista (EKP/2019/31) (EUVL L 267, 21.10.2019, s. 12).

(2)  Euroopan keskuspankin päätös EKP/2010/4, annettu 10 päivänä toukokuuta 2010, Helleenien tasavallalle myönnettävien yhteen koottujen kahdenvälisten lainojen hallinnoinnista ja päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EUVL L 119, 13.5.2010, s. 24).

(3)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2022/1521, annettu 12 päivänä syyskuuta 2022, tietyille rahapolitiikkaan liittymättömille, kansallisissa keskuspankeissa ja Euroopan keskuspankissa pidettäville talletuksille maksettavan koron väliaikaisista muutoksista (EKP/2022/30) (EUVL LI 236, 13.9.2022, p. 1).

(4)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/671, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (EKP/2019/7) (EUVL L 113, 29.4.2019, s. 11).


SUUNTAVIIVAT

17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/59


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2023/818,

annettu 5 päivänä huhtikuuta 2023,

kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista annettujen suuntaviivojen (EU) 2019/671 muuttamisesta (EKP/2019/7) (EKP/2023/8)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1 ja 14.3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin neuvosto päätti 8 päivänä syyskuuta 2022 muuttaa väliaikaisesti korkoa, jota maksetaan niiden jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, kansallisissa keskuspankeissa pidettäville talletuksille näiden keskuspankkien toimiessa verojen ja maksujen välittäjinä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 21.2 artiklan mukaisesti, kuten Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa (EU) 2019/671 (EKP/2019/7) (1) täsmennetään. Tämä väliaikainen kehys toteutettiin Euroopan keskuspankin päätöksellä (EU) 2022/1521 (EKP/2022/30) (2), jonka mukaan tällaisille talletuksille maksettavan koron enimmäismäärä on talletusmahdollisuuden korko tai euromääräisten markkinoiden lyhyt korko (€STR) sen mukaan, kumpi niistä on matalampi. Päätös (EU) 2022/1521 (EKP/2022/30) ei ole 30 päivän huhtikuuta 2023 jälkeen enää voimassa.

(2)

EKP:n neuvosto päätti 6 päivänä helmikuuta 2023, että tällaisille kansallisissa keskuspankissa pidettäville talletuksille maksettavan koron enimmäismäärää muutetaan 1 päivästä toukokuuta 2023 alkaen siten, että se on muiden valtion talletusten kuin sopeutusohjelmaan liittyvien valtion talletusten osalta euromääräisten markkinoiden lyhyt korko (€STR) vähennettynä 20 korkopisteellä, ja että valtion talletuksille tiettyyn kynnysarvoon saakka maksettavan suotuisamman koron mahdollisuus poistetaan. Mainitun päätöksen tarkoituksena on tarjota kannustimia tällaisten kansallisissa keskuspankeissa olevien talletusten asteittaiseen ja hallittuun vähentämiseen ja siten minimoida markkinoiden toimintaan kohdistuvien kielteisten vaikutusten riski ja varmistaa rahapolitiikan sujuva välittyminen.

(3)

EKP:n neuvosto päätti 12 päivänä toukokuuta 2022 muuttaa suuntaviivojen (EU) 2019/671 (EKP/2019/7) täytäntöönpanoa koskevan arvioinnin, jonka Euroopan keskuspankki (EKP) toimittaa EKP:n neuvostolle, aikaväliä yhdestä vuodesta kahteen vuoteen. Näin ollen on tarkoituksenmukaista, että myös aikaväliä, jota sovelletaan kansallisten keskuspankkien ilmoittaessa EKP:lle asiaan liittyvistä hallinnollisista järjestelyistä, muutetaan yhdestä vuodesta kahteen vuoteen.

(4)

Näin ollen suuntaviivat (EU) 2019/671 (EKP/2019/7) olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan suuntaviivat (EU) 2019/671 (EKP/2019/7) seuraavasti:

1)

korvataan 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:lle kahden vuoden välein tämän artiklan mukaisesti toteutetuista järjestelyistä.”

;

2)

korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Valtion talletuksille maksettavaan korkoon sovelletaan seuraavia enimmäismääriä:

a)

muiden euromääräisten valtion talletusten kuin sopeutusohjelmaan liittyvien valtion talletusten tapauksessa

i)

valtion yön yli -talletusten osalta vakuudeton yön yli -markkinakorko vähennettynä 20 korkopisteellä;

ii)

valtion määräaikaistalletusten osalta maturiteetiltaan vastaava vakuudellinen markkinakorko vähennettynä 20 korkopisteellä, tai jos sellaista ei ole saatavilla, vakuudeton yön yli -markkinakorko vähennettynä 20 korkopisteellä;

b)

muun rahayksikön määräisten, muiden kuin sopeutusohjelmaan liittyvien valtion talletusten tapauksessa menettely, joka vastaa kyseisen rahayksikön osalta edellä a kohdassa vahvistettua euromääräisiä talletuksia koskevaa menettelyä;

c)

sopeutusohjelmaan liittyvien valtion talletusten tapauksessa korkeampi seuraavista koroista: i) nollakorko tai ii) vakuudeton yön yli -markkinakorko tai soveltuvin osin vastaava vakuudellinen markkinakorko.”

;

3)

korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   EKP laatii ja toimittaa kahden vuoden välein EKP:n neuvostolle kertomuksen näiden suuntaviivojen täytäntöönpanosta kahden edeltävän vuoden ajalta.”

.

2 artikla

Voimaantulo ja täytäntöönpano

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan päivänä, jona ne annetaan tiedoksi kansallisille keskuspankeille.

2.   Kansalliset keskuspankit toteuttavat näiden suuntaviivojen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja soveltavat niitä 1 päivästä toukokuuta 2023. Ne antavat 1 artiklan 2 kohdassa täsmennettyihin toimenpiteisiin liittyvät asiakirjat ja toteutustavat EKP:lle tiedoksi viimeistään 17 päivänä huhtikuuta 2023.

3 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu kansallisille keskuspankeille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 5 päivänä huhtikuuta 2023.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Christine LAGARDE


(1)  Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/671, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2019, kansallisten keskuspankkien suorittamista varojen ja vastuiden kotimaisista hallintatoimista (EKP/2019/7) (EUVL L 113, 29.4.2019, s. 11).

(2)  Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2022/1521, annettu 12 päivänä syyskuuta 2022, tietyille rahapolitiikkaan liittymättömille, kansallisissa keskuspankeissa ja Euroopan keskuspankissa pidettäville talletuksille maksettavan koron väliaikaisista muutoksista (EKP/2022/30) (EUVL L 236 I, 13.9.2022, p. 1).


KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/61


ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROAMISESTA EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖSTÄ TEHDYLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2023,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023,

Windsorin puitteistoon liittyvistä järjestelyistä [2023/819]

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen (1), jäljempänä ’erosopimus’, ja erityisesti sen 164 artiklan 5 kohdan d alakohdan, Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, 5 artiklan 2 kohdan sekä erosopimuksen 164 artiklan 5 kohdan c alakohdan ja pöytäkirjan 8 artiklan viidennen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Erosopimuksen 166 artiklan 2 kohdan mukaan erosopimuksen 164 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun sekakomitean, jäljempänä ’sekakomitea’, päätökset sitovat unionia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan on pantava täytäntöön nämä päätökset, joilla on samat oikeusvaikutukset kuin erosopimuksella.

(2)

Erosopimuksen 182 artiklan nojalla pöytäkirja on kyseisen sopimuksen erottamaton osa.

(3)

Erosopimuksen 164 artiklan 5 kohdan d alakohdalla annetaan sekakomitealle toimivalta tehdä päätöksiä erosopimuksen muuttamisesta edellyttäen, että muutokset ovat tarpeen virheiden korjaamiseksi, puutteiden tai muiden epäkohtien poistamiseksi tai sellaisiin tilanteisiin puuttumiseksi, jotka eivät olleet ennakoitavissa sopimuksen allekirjoitushetkellä; kyseisillä päätöksillä ei saa muuttaa kyseisen sopimuksen olennaisia kohtia.

(4)

Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat antaneet sekakomiteassa yhteisen julistuksen, jonka mukaan ne käyttävät erosopimuksen mukaisissa toimissaan tarvittaessa ja oikeusvarmuuden vaatimuksia noudattaen pöytäkirjasta, sellaisena kuin se on muutettuna, nimitystä ’Windsorin puitteisto’ ja ne voivat kansallisessa lainsäädännössään viitata muutettuun pöytäkirjaan samalla tavoin.

(5)

Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta palauttavat mieleen yhteisen sitoumuksensa, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, Irlannin hallituksen ja monenvälisten neuvottelujen muiden osanottajien välillä 10 päivänä huhtikuuta 1998 tehtyä pitkänperjantain sopimusta eli Belfastin sopimusta, jäljempänä ’vuoden 1998 sopimus’, joka on liitetty samana päivänä tehtyyn Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin väliseen sopimukseen, sekä sen täytäntöönpanosta myöhemmin tehtyjä sopimuksia ja järjestelyjä, olisi suojeltava kaikilta osin.

(6)

Kun otetaan huomioon Pohjois-Irlannin erityisolosuhteet, pöytäkirjan 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin helpotuksiin olisi sisällyttävä tavaroiden liikkumista Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoilla koskevia erityisjärjestelyjä, jotka ovat johdonmukaisia suhteessa Pohjois-Irlannin asemaan osana Yhdistyneen kuningaskunnan tullialuetta pöytäkirjan mukaisesti, silloin kun tavarat on tarkoitettu loppukulutukseen tai lopulliseen käyttöön Pohjois-Irlannissa ja kun käytössä on tarvittavat suojatoimet unionin sisämarkkinoiden ja tulliliiton eheyden suojaamiseksi.

(7)

Olisi perustettava hätäjarrumekanismi, joka mahdollistaa sen, että Pohjois-Irlannin lakiasäätävän edustajakokouksen jäsenet voivat kaikkien tähän päätökseen liitetyn, vuoden 1998 sopimuksessa tarkoitettujen instituutioiden osallistumista koskevan Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisen julistuksen 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten nojalla puuttua yhteisöjen jokapäiväiseen elämään kohdistuviin merkittäviin vaikutuksiin, jotka johtuvat unionin oikeuden säännösten, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tai korvattuina tulevilla unionin säädöksillä, soveltamisesta Pohjois-Irlannissa.

(8)

Kun otetaan huomioon Pohjois-Irlannin erityisolosuhteet, mukaan lukien se, että Pohjois-Irlanti on erottamaton osa Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoita, pöytäkirjan liitteeseen 3 olisi tehtävä tiettyjä muutoksia arvonlisä- ja valmisteverotuksen osalta. Nämä muutokset eivät saisi johtaa veropetosten riskeihin eivätkä mahdolliseen kilpailun vääristymiseen. Muutosten täytäntöönpano Pohjois-Irlannissa ja erityisesti kolmansilta alueilta tai kolmansista maista tuotujen tavaroiden etämyyntiä koskevan erityisjärjestelmän täytäntöönpano ei myöskään saisi aiheuttaa riskejä unionin sisämarkkinoille ja Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoille eikä luoda tarpeetonta rasitetta Pohjois-Irlannissa toimiville yrityksille.

(9)

Tiettyjen pöytäkirjan liitteessä 3 jo lueteltujen säädösten soveltamisalan selventämiseksi kyseiseen liitteeseen olisi lisättävä kaksi huomautusta. Sen varmistamiseksi, että kyseiseen liitteeseen voidaan milloin tahansa lisätä muita huomautuksia, tällaisesta mahdollisuudesta olisi säädettävä tässä päätöksessä.

(10)

Tavaroiden liikkuvuuden osalta pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdalla annetaan sekakomitealle toimivalta tehdä päätöksiä, joilla vahvistetaan edellytykset, joiden täyttyessä jalostuksen ei katsota olevan kaupallista jalostusta, ja edellytykset, joiden täyttyessä katsotaan, että Pohjois-Irlantiin unionin ulkopuolelta tuotuun tavaraan ei liity vaaraa, että se myöhemmin viedään unioniin.

(11)

Olisi suotavaa parantaa sekakomitean päätöksessä N:o 4/2020 (2) vahvistettujen järjestelyjen toimintaa muun muassa sellaisten tavaroiden osalta, jotka lähetetään paketteina Pohjois-Irlantiin Yhdistyneen kuningaskunnan muista osista, jotta voidaan antaa sääntelyä pitkälle menevistä helpotuksista tullialalla.

(12)

Erosopimuksen 175 artiklan nojalla unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta toteuttavat tarvittavat toimenpiteet noudattaakseen nopeasti ja vilpittömässä mielessä välimiespaneelin ratkaisua, joka koskee tämän päätöksen säännösten soveltamisen keskeyttämisen, lopettamisen ja alkamisen edellytyksiä.

(13)

Sekakomitean päätös N:o 4/2020 olisi korvattava tämän päätöksen 2 jaksolla.

(14)

Pöytäkirjan toimintaa arvonlisä- ja valmisteverotuksen osa-alueilla koskevan tiivistetyn koordinoinnin mekanismin perustamisen osalta sekakomitea voi erosopimuksen 164 artiklan 5 kohdan c alakohdan mukaisesti muun muassa muuttaa erityiskomiteoille osoitettuja tehtäviä.

(15)

Pöytäkirjan 8 artiklan neljännen kohdan nojalla sekakomitea keskustelee säännöllisesti kyseisen artiklan täytäntöönpanosta, mukaan lukien mainitun artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä säädetyt alennukset ja vapautukset, ja hyväksyy tarvittaessa toimenpiteitä sen asianmukaista soveltamista varten.

(16)

Sekakomitea voi pöytäkirjan 8 artiklan viidennen kohdan nojalla tarkastella uudelleen kyseisen artiklan soveltamista ottaen huomioon, että Pohjois-Irlanti on erottamaton osa Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoita, ja voi tarvittaessa hyväksyä asianmukaisia toimenpiteitä.

(17)

Pöytäkirjan 8 artiklan vaikuttavuuden varmistamiseksi ja erityisesti sen ottamiseksi huomioon, että Pohjois-Irlanti on erottamaton osa Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoita, unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan olisi arvioitava jäsennellysti 8 artiklan täytäntöönpanosta ja soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvia kysymyksiä, mukaan lukien erityisesti mahdolliset vaikutukset, joita Pohjois-Irlannille aiheutuu unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevista politiikka- ja sääntelyaloitteista tavaroiden arvonlisä- ja valmisteverotuksen osa-alueilla.

(18)

Sen vuoksi on aiheellista perustaa tiivistetyn koordinoinnin mekanismi, jotta unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta voivat tunnistaa pöytäkirjan toimintaan arvonlisä- ja valmisteverotuksen osa-alueilla mahdollisesti liittyvät ongelmat, keskustella niistä ja ehdottaa tarvittaessa asianmukaisia toimia. Sen vuoksi olisi kutsuttava koolle erosopimuksen 165 artiklan 1 kohdan c alakohdalla perustetun, Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä käsittelevän erityiskomitean erityiskokouksia, joissa keskustellaan tavaroiden arvonlisä- ja valmisteverotuksesta. Näistä kokouksista käytetään nimitystä ’arvonlisä- ja valmisteverotusta koskeva tiivistetyn koordinoinnin mekanismi’,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 JAKSO

Muutokset pöytäkirjaan

1 artikla

Lisätään pöytäkirjan 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen jälkeen virke seuraavasti:

”Tähän sisältyy tavaroiden liikkumista Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoilla koskevia erityisjärjestelyjä, jotka ovat johdonmukaisia suhteessa Pohjois-Irlannin asemaan osana Yhdistyneen kuningaskunnan tullialuetta tämän pöytäkirjan mukaisesti, silloin kun tavarat on tarkoitettu loppukulutukseen tai lopulliseen käyttöön Pohjois-Irlannissa ja kun käytössä on tarvittavat suojatoimet unionin sisämarkkinoiden ja tulliliiton eheyden suojaamiseksi.”.

2 artikla

Lisätään pöytäkirjan 13 artiklan 3 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”3 a.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa määrätään, ja jollei tämän kohdan neljännestä alakohdasta muuta johdu, tämän kohdan soveltamisalaan kuuluvaa unionin säädöstä, jota on muutettu tai joka on korvattu erityisellä unionin säädöksellä, jäljempänä ’erityinen unionin säädös’, ei sovelleta, sellaisena kuin se on muutettuna tai korvattuna erityisellä unionin säädöksellä, kahden viikon kuluttua siitä päivästä, jona Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut unionille kirjallisesti sekakomiteassa, että vuoden 1998 sopimuksessa tarkoitettujen instituutioiden osallistumista koskevassa, sekakomitean päätöksen N:o 1/2023 (*1) liitteessä I olevassa Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisessa julistuksessa esitettyä menettelyä on noudatettu. Tällainen ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa erityisen unionin säädöksen julkaisemisesta, ja siihen on sisällyttävä yksityiskohtainen selvitys Yhdistyneen kuningaskunnan arviosta, joka koskee tämän kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja edellytyksiä, sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen ilmoituksen tekemistä toteutetuista menettelyn eri vaiheista.

Jos unioni katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan selvitys on riittämätön tämän kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettujen olosuhteiden osalta, se voi pyytää lisäselvityksiä kahden viikon kuluessa ilmoituksen päivämäärästä, ja Yhdistyneen kuningaskunnan on toimitettava kyseiset lisäselvitykset kahden viikon kuluessa pyynnön päivämäärästä. Siinä tapauksessa tämän kohdan soveltamisalaan kuuluvaa unionin säädöstä ei sovelleta, sellaisena kuin se on muutettuna tai korvattuna erityisellä unionin säädöksellä, sitä päivää seuraavasta kolmannesta päivästä, jona Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut kyseiset lisäselvitykset.

Yhdistyneen kuningaskunnan on tehtävä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ilmoitus ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

a)

erityisellä unionin säädöksellä muutetun tai korvatun unionin säännöksen sisältö tai soveltamisala eroaa merkittävästi kokonaan tai osittain sen unionin säädöksen sisällöstä tai soveltamisalasta, jota sovellettiin ennen sen muuttamista tai korvaamista; ja

b)

erityisellä unionin säädöksellä muutetun tai korvatun unionin säädöksen tai tilanteen mukaan sen asiaankuuluvan osan soveltaminen Pohjois-Irlannissa vaikuttaisi erityisesti Pohjois-Irlannin yhteisöjen jokapäiväiseen elämään merkittävästi ja todennäköisesti pysyvällä tavalla.

Jos a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ainoastaan erityisellä unionin säädöksellä muutetun tai korvatun unionin säädöksen jonkin osan osalta, ilmoitus tehdään ainoastaan kyseisen osan osalta edellyttäen, että kyseinen osa voidaan erottaa erityisellä unionin säädöksellä muutetun tai korvatun unionin säädöksen muista osista. Jos kyseistä osaa ei voida erottaa muista osista, ilmoitus tehdään pienimmän sellaisen erityisellä unionin säädöksellä muutetusta tai korvatusta unionin säädöksestä erotettavissa olevan osan osalta, joka sisältää kyseisen osan.

Kun ilmoitus koskee erityisellä unionin säädöksellä muutetun tai korvatun unionin säädöksen osaa, edellisen alakohdan toisen virkkeen mukaisesti unionin säädöstä, sellaisena kuin se on muutettuna tai korvattuna erityisellä unionin säädöksellä, ei sovelleta kyseisen osan osalta.

Kun tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu ilmoitus on tehty, 4 kohtaa sovelletaan unionin säädöksen osalta, sellaisena kuin se on muutettuna tai korvattuna erityisellä unionin säädöksellä; jos unionin säädös, sellaisena kuin se on muutettuna tai korvattuna erityisellä unionin säädöksellä, lisätään tähän pöytäkirjaan, tämä korvaa unionin säädöksen ennen sen muuttamista tai korvaamista.

Tämä kohta koskee tämän pöytäkirjan liitteessä 2 olevan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja 7–47 kohdassa sekä sen 5 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa olevia unionin säädöksiä.

3 artikla

Muutetaan pöytäkirjan liite 3 seuraavasti:

1)

lisätään kohdassa ”1. Arvonlisävero” luetelmakohdan ”Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä” jälkeen seuraava huomautus:

”Sellaisten tavaroiden osalta, jotka verovelvolliset ovat luovuttaneet ja asentaneet Pohjois-Irlannissa sijaitsevaan kiinteään omaisuuteen, Yhdistynyt kuningaskunta voi soveltaa Pohjois-Irlannin osalta alennettuja verokantoja, alhaisempia kuin 5 prosentin verokantoja tai vapautusta, johon liittyy edeltävässä vaiheessa maksetun arvonlisäveron vähennysoikeus.

Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Pohjois-Irlannin osalta velvollinen soveltamaan direktiivin 2006/112/EY 98 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa ja 98 artiklan 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa ja voi siten soveltaa alennettuja arvonlisäverokantoja luovutuksiin, joita koskee enemmän kuin 24 liitteen III kohtaa, ja voi soveltaa 5 prosentin vähimmäismäärää alhaisempaa verokantaa ja vapautusta, johon liittyy edeltävässä vaiheessa maksetun arvonlisäveron vähennysoikeus, luovutuksiin, joita koskee enemmän kuin seitsemän direktiivin 2006/112/EY liitteen III kohtaa.

Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Pohjois-Irlannin osalta velvollinen soveltamaan pienten yritysten erityisjärjestelmää, joka vahvistetaan direktiivin 2006/112/EY, sellaisena kuin se on muutettuna yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta pienten yritysten erityisjärjestelmän osalta ja asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta pienten yritysten erityisjärjestelmän asianmukaisen soveltamisen valvomiseksi tehtävän hallinnollisen yhteistyön ja tietojenvaihdon osalta 18 päivänä helmikuuta 2020 annetulla neuvoston direktiivillä (EU) 2020/285 (*2), XII osaston 1 luvussa, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta ja voi siten soveltaa mitä tahansa verovapautusjärjestelyä verovelvollisiin, joiden vuosittainen tavaroiden luovutuksesta ja palvelujen suorittamisesta johtuva liikevaihto on direktiivin 2006/112/EY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä (EU) 2020/285, 284 artiklan 1 kohdassa, 288 artiklassa ja 288 a artiklan 1 ja 3 kohdassa vahvistettujen liikevaihdon raja-arvoa koskevien sääntöjen mukainen. Direktiivin 284 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu liikevaihdon raja-arvo muunnetaan Englannin punniksi käyttämällä Euroopan keskuspankin direktiivin (EU) 2020/285 voimaantulopäivää seuraavana päivänä julkaisemaa valuuttakurssia. Valuuttakurssin ajallisten vaihteluiden huomioon ottamiseksi 85 000 euron raja-arvoa vastaavaa määrää laskettaessa sallitaan enintään 15 prosentin ero.

Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Pohjois-Irlannin osalta velvollinen soveltamaan direktiivin 2006/112/EY XII osaston 6 luvun 4 jaksossa säädettyä kolmansilta alueilta tai kolmansista maista tuotujen tavaroiden etämyyntiä koskevaa erityisjärjestelmää tavaroiden etämyyntiin Isosta-Britanniasta Pohjois-Irlantiin edellyttäen, että tavarat on tarkoitettu loppukulutukseen Pohjois-Irlannissa ja että arvonlisävero on kannettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

(*2)  EUVL L 62, 2.3.2020, s. 1.”;"

2)

lisätään kohdassa ”2. Valmistevero” luetelmakohdan ”Neuvoston direktiivi 92/83/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta” jälkeen seuraava huomautus:

”Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Pohjois-Irlannin osalta velvollinen soveltamaan neuvoston direktiivin 92/83/ETY 3 artiklan 1 kohtaa eikä 9, 13, 18 ja 21 artiklaa ja voi siksi soveltaa alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverokantoja aina alkoholipitoisuuden perusteella ja voi soveltaa alennettuja verokantoja alkoholijuomiin, jotka on pakattu suuriin tynnyreihin ja tarkoitettu välittömästi nautittavaksi majoitus- ja ravitsemisliikkeissä, edellyttäen, että tällaiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin suhteen sovellettavat verokannat eivät ole missään tapauksessa, edes minkään sovellettavan huojennuksen jälkeen, direktiivin 92/84/ETY 3 artiklan 1 kohdassa sekä 4, 5 ja 6 artiklassa vahvistettuja vähimmäisverokantoja alhaisempia ja niitä sovelletaan vähintään yhtä suopeasti unionista toimitettuihin tuotteisiin kuin vastaaviin kotimaisiin tuotteisiin.

Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Pohjois-Irlannin osalta velvollinen soveltamaan neuvoston direktiivin 92/83/ETY 4, 9 a, 13 a ja 18 a artiklaa, 22 artiklan 1–5 kohtaa ja 23 a artiklaa ja voi siksi määritellä pienet valmistajat ja vahvistaa alennettuja verokantoja pienten valmistajien tuottamille alkoholille ja alkoholijuomille edellyttäen, että tällaiset alennetut verokannat eivät ole missään tapauksessa, edes minkään sovellettavan huojennuksen jälkeen, direktiivin 92/84/ETY 3 artiklan 1 kohdassa sekä 4, 5 ja 6 artiklassa vahvistettuja vähimmäisverokantoja alhaisempia ja että alennetun verokannan soveltamisesta hyötyvien pienten valmistajien vuosituotanto ei missään tapauksessa ylitä neuvoston direktiivin 92/83/ETY 4 artiklan 1 kohdan, 9 a artiklan 1 kohdan, 13 a artiklan 1 kohdan, 18 a artiklan 1 kohdan ja 22 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa vahvistettua enimmäismäärää. Direktiivin 92/83/ETY 4 artiklan 3 kohdassa, 9 a artiklan 3 kohdassa, 13 a artiklan 5 kohdassa, 18 a artiklan 4 kohdassa, 22 artiklan 3 kohdassa ja 23 a artiklan 3 kohdassa vahvistettuja vastavuoroisen tunnustamisen menettelyjä ei sovelleta jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä Pohjois-Irlannin osalta.”.

4 artikla

1.   Pöytäkirjan liitteessä 3 olevaan kohtaan ”1. Arvonlisävero” lisätään muita huomautuksia kuin tämän päätöksen 3 artiklan 1 kohdassa esitetyt huomautukset, sellaisina kuin ne hyväksytään sekakomiteassa, edellyttäen, että tällaisissa huomautuksissa tarkennetaan tapa, jolla liitteessä 3 olevassa 1 kohdassa lueteltuja unionin säädöksiä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta. Tällaisilla huomautuksilla varmistetaan, että unionin sisämarkkinoille ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia veropetosten riskien tai mahdollisen kilpailun vääristymisen muodossa.

2.   Pöytäkirjan liitteessä 3 olevaan kohtaan ”2. Valmistevero” lisätään muita huomautuksia kuin tämän päätöksen 3 artiklan 2 kohdassa esitetyt huomautukset, sellaisina kuin ne hyväksytään sekakomiteassa, edellyttäen, että tällaisissa huomautuksissa tarkennetaan tapa, jolla liitteessä 3 olevassa 2 kohdassa lueteltuja unionin säädöksiä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta. Tällaisilla huomautuksilla varmistetaan, että unionin sisämarkkinoille ei aiheudu kielteisiä vaikutuksia veropetosten riskien tai mahdollisen kilpailun vääristymisen muodossa.

2 JAKSO

Sellaisten tavaroiden määrittely, joihin ei liity vaaraa, ja päätöksen N:o 4/2020 kumoaminen

5 artikla

Kohde

Tässä jaksossa vahvistetaan pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa koskevat säännöt seuraavien seikkojen osalta:

a)

edellytykset, joiden täyttyessä katsotaan, että unionin ulkopuolelta Pohjois-Irlantiin tuotua tavaraa ei jalosteta kaupallisesti Pohjois-Irlannissa;

b)

edellytykset, joiden täyttyessä katsotaan, että Pohjois-Irlantiin unionin ulkopuolelta tuotuun tavaraan ei liity vaaraa, että se myöhemmin viedään unioniin.

6 artikla

Muu kuin kaupallinen jalostaminen

Pöytäkirjan 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja kolmannen alakohdan soveltamiseksi tavaran jalostusta pidetään muuna kuin kaupallisena, kun

a)

henkilön, joka antaa kyseisestä tavarasta vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen tai jonka puolesta tällainen ilmoitus annetaan, jäljempänä ’tuoja’, vuotuinen kokonaisliikevaihto viimeksi päättyneeltä kokonaiselta tilikaudelta on alle 2 000 000 Englannin puntaa; tai

b)

jalostaminen tapahtuu Pohjois-Irlannissa, ja sen ainoana tarkoituksena on

i)

elintarvikkeiden myynti loppukuluttajalle Yhdistyneessä kuningaskunnassa;

ii)

rakentaminen, jos jalostettujen tavaroiden on tarkoitus muodostaa pysyvä osa rakenteesta, jonka tuoja tai yksi toimintaa jatkava yksikkö rakentaa ja sijoittaa Pohjois-Irlantiin;

iii)

suora toimittaminen tuojalta tai yhdeltä toimintaa jatkavalta yksiköltä terveys- tai hoitopalvelujen vastaanottajalle Pohjois-Irlannissa;

iv)

tuojan tai yhden toimintaa jatkavan yksikön voittoa tavoittelematon toiminta Pohjois-Irlannissa, jossa jalostettua tavaraa ei myydä myöhemmin; tai

v)

tuojan tai yhden toimintaa jatkavan yksikön suorittama rehun loppukäyttö Pohjois-Irlannissa sijaitsevissa tiloissa.

7 artikla

Edellytykset, joiden täyttyessä katsotaan, ettei vaarana ole tavaran myöhempi siirtäminen unioniin

1.   Tavaraan ei katsota liittyvän vaaraa, että se siirretään myöhemmin unioniin, jos sen ei tämän päätöksen 6 artiklan mukaisesti katsota olevan kaupallisen jalostuksen kohteena ja jos

a)

siinä tapauksessa, että on kyseessä Pohjois-Irlantiin suoraan muualta Yhdistyneestä kuningaskunnasta tuotu tavara,

i)

unionin yhteisen tullitariffin mukaisesti maksettava tulli on nolla; tai

ii)

tuojalle on annettu tämän päätöksen 9–11 artiklan mukaisesti lupa tuoda kyseinen tavara Pohjois-Irlantiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville loppukuluttajille myytäväksi tai loppukäyttöön, myös siinä tapauksessa, että kyseinen tavara on muun kuin kaupallisen jalostuksen kohteena tämän päätöksen 6 artiklan mukaisesti ennen kuin se myydään tai se päätyy loppukäyttöön loppukuluttajille; tai

iii)

se lähetetään pakettina ja

aa)

se on luonteeltaan muu kuin kaupallinen ja sen lähettää yksityishenkilö toiselle yksityishenkilölle, joka asuu Pohjois-Irlannissa; tai

bb)

sen lähettää talouden toimija tämän päätöksen 12 artiklan mukaisesti valtuutetun liikenteenharjoittajan välityksellä Pohjois-Irlannissa asuvalle yksityishenkilölle ja se on tarkoitettu yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöön;

b)

siinä tapauksessa, että on kyseessä Pohjois-Irlantiin suoraan muualta kuin unionista tai Yhdistyneen kuningaskunnan muista osista tuotu tavara,

i)

unionin yhteisen tullitariffin mukaisesti maksettava tulli on yhtä suuri tai pienempi kuin Yhdistyneen kuningaskunnan tullitariffin mukaisesti maksettava tulli; tai

ii)

tuojalle on annettu tämän päätöksen 9–11 artiklan mukaisesti lupa tuoda kyseinen tavara Pohjois-Irlantiin myytäväksi tai loppukäyttöön Pohjois-Irlannissa oleville loppukuluttajille (myös siinä tapauksessa, että kyseinen tavara on muun kuin kaupallisen jalostuksen kohteena tämän päätöksen 6 artiklan mukaisesti ennen kuin se myydään tai se päätyy loppukäyttöön loppukuluttajille) ja unionin yhteisen tullitariffin mukaisesti maksettavan tullin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tullitariffin mukaisesti maksettavan tullin välinen erotus on alle 3 prosenttia tavaran tullausarvosta.

2.   Edellä olevia 1 kohdan a alakohdan ii alakohtaa, 1 kohdan a alakohdan iii alakohtaa ja 1 kohdan b alakohdan ii alakohtaa ei sovelleta tavaroihin, jotka ovat unionin käyttöön ottamien kaupan suojatoimenpiteiden kohteena.

3.   Tämän päätöksen soveltamiseksi ’paketilla’ tarkoitetaan pakkausta, joka sisältää

a)

tavaroita, jotka eivät ole kirjelähetyksiä ja joiden kokonaisbruttopaino on enintään 31,5 kilogrammaa; tai

b)

yhden tavaran, joka ei ole kirjelähetys ja jonka kokonaisbruttopaino on enintään 100 kilogrammaa ja joka liittyy liiketoimeen.

8 artikla

Sovellettavien tullien määrittäminen

Sovellettaessa tämän päätöksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa noudatetaan seuraavia sääntöjä:

a)

tavarasta unionin yhteisen tullitariffin mukaisesti maksettava tulli määritetään unionin tullilainsäädännön sääntöjen mukaisesti;

b)

tavarasta Yhdistyneen kuningaskunnan tullitariffin mukaisesti maksettava tulli määritetään Yhdistyneen kuningaskunnan tullilainsäädännön sääntöjen mukaisesti.

9 artikla

Lupa 7 artiklassa mainittuihin tarkoituksiin

1.   Sovellettaessa tämän päätöksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohtaa lupahakemus, joka koskee tavaran tuontia suoraan Pohjois-Irlantiin loppukuluttajille myytäväksi tai loppukäyttöön, on toimitettava Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun lupahakemuksen on sisällettävä tiedot hakijan liiketoiminnasta, Pohjois-Irlantiin tyypillisesti tuoduista tavaroista sekä kuvaus siitä, minkä tyyppistä kirjanpitoa, järjestelmiä ja tarkastuksia hakija on ottanut käyttöön varmistaakseen, että luvan kattamat tavarat ilmoitetaan asianmukaisesti tullitarkoituksia varten ja että tämän päätöksen 10 artiklan b alakohdassa tarkoitetun sitoumuksen tueksi voidaan esittää todisteita. Kaupan alan toimijan on säilytettävä todisteet, esimerkiksi laskut, viimeisten viiden vuoden ajalta ja toimitettava ne toimivaltaisille viranomaisille näiden pyynnöstä. Hakemusta koskevat tietovaatimukset esitetään yksityiskohtaisesti tämän päätöksen liitteessä II.

3.   Luvassa on mainittava ainakin seuraavat:

a)

sen henkilön nimi, jolle lupa on myönnetty ('luvanhaltija');

b)

toimivaltaisen tulliviranomaisen päätökselle antama viitenumero (’luvan viitenumero’);

c)

luvan myöntänyt viranomainen;

d)

luvan voimaantulopäivä.

4.   Tässä artiklassa tarkoitettuihin hakemuksiin ja lupiin sovelletaan tullilainsäädännön soveltamiseen liittyviä päätöksiä koskevia unionin tullilainsäädännön säännöksiä, myös valvonnan osalta.

5.   Jos Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen tulliviranomainen havaitsee luvan tahallista väärinkäyttöä tai tässä päätöksessä vahvistettujen lupaehtojen rikkomista, sen on keskeytettävä tai peruutettava lupa.

6.   Unionin edustajat voivat pyytää Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaista tulliviranomaista tarkastamaan tietyn luvan. Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen tulliviranomainen toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet tällaiseen pyyntöön vastaamiseksi ja toimittaa tiedot toteutetuista toimista 30 päivän kuluessa.

10 artikla

Luvan antamisen yleiset edellytykset

Sovellettaessa tämän päätöksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohtaa lupa voidaan myöntää hakijalle, joka

a)

täyttää seuraavat sijoittautumista koskevat kriteerit:

i)

hakija on sijoittautunut Pohjois-Irlantiin tai sillä on kiinteä toimipaikka Pohjois-Irlannissa,

jossa sillä on pysyvästi henkilöstöä ja teknisiä resursseja; ja

josta tavarat myydään loppukuluttajille tai toimitetaan loppukäyttöön loppukuluttajille; ja

jossa tulli-, kaupankäynti- ja kuljetusasiakirjat ja -tiedot ovat saatavilla tai käytettävissä, tai

ii)

hakija on sijoittautunut muihin Yhdistyneen kuningaskunnan osiin kuin Pohjois-Irlantiin ja täyttää seuraavat kriteerit:

sen tulliin liittyvät toiminnot suoritetaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa;

sillä on välillinen tulliedustaja Pohjois-Irlannissa;

sen tulli-, kaupankäynti- ja kuljetusasiakirjat ja -tiedot ovat Yhdistyneessä kuningaskunnassa Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten ja unionin edustajien saatavilla tai käytettävissä, jotta voidaan tarkistaa, että ne ovat tämän päätöksen nojalla asetettujen edellytysten ja annettujen sitoumusten mukaisia; ja

b)

sitoutuu tuomaan Pohjois-Irlantiin tavaroita yksinomaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville loppukuluttajille myytäviksi tai loppukäyttöön, myös siinä tapauksessa, että kyseiset tavarat ovat muun kuin kaupallisen jalostuksen kohteena tämän päätöksen 6 artiklan mukaisesti ennen kuin ne myydään tai ne päätyvät loppukäyttöön Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville loppukuluttajille; ja siinä tapauksessa, että kyseessä on myynti loppukuluttajille Pohjois-Irlannissa, sitoutuu siihen, että myynti tapahtuu yhdestä tai useammasta Pohjois-Irlannissa sijaitsevasta fyysisestä myyntipisteestä, joista tavara myydään fyysisesti suoraan loppukuluttajille.

11 artikla

Tuojien valtuuttamisen erityiset edellytykset

1.   Sovellettaessa tämän päätöksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohtaa lupa tuoda tavaroita Pohjois-Irlantiin myönnetään ainoastaan tämän päätöksen 10 artiklassa säädetyt edellytykset täyttävälle hakijalle, joka täyttää myös seuraavat edellytykset, joita selitetään tarkemmin tämän päätöksen liitteessä III:

a)

hakija vakuuttaa ilmoittavansa vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi tämän päätöksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan tai 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti Pohjois-Irlantiin tuotuja tavaroita;

b)

hakijalla ei saa olla hakemuksen tekemistä edeltävien kolmen vuoden aikana vakavia tai toistuvia tullilainsäädännön tai verotussääntöjen rikkomisia eikä merkintöjä taloudelliseen toimintaansa liittyvistä vakavista rikoksista;

c)

kun on kyse tavaroista, joiden osalta on ilmoitettava, että niihin ei liity vaaraa, hakijan on osoitettava, että sen operaatioihin ja tavaravirtoihin kohdistuu korkeatasoista valvontaa sellaisen liiketoimintaa ja tarvittaessa kuljetuksia koskevan tiedonhallintajärjestelmän avulla, joka mahdollistaa asianmukaiset tarkastukset ja todisteiden toimittamisen tämän päätöksen 10 artiklan b alakohdassa tarkoitetun sitoumuksen tueksi;

d)

hakijalla on hakemuksen tekemistä edeltävien kolmen vuoden aikana tai sen perustamisesta lähtien, jos siitä on aikaa vähemmän kuin kolme vuotta, ollut hyvä taloudellinen asema, joka riittää siihen, että hakija voi täyttää sitoumuksensa asianomaisen liiketoiminnan lajin ominaisuudet asiaankuuluvasti huomioon ottaen;

e)

hakijan olisi voitava osoittaa ymmärtävänsä selkeästi velvoitteensa, jotka liittyvät tähän lupaan ja järjestelmän mukaiseen tavaroiden liikkumiseen, sekä sen, miten niitä noudatetaan.

2.   Hakijoiden on voitava määritellä, vastaavatko niiden Pohjois-Irlantiin tuomat tavarat jotakin tämän päätöksen liitteessä IV esitetyistä luokista.

3.   Lupa voidaan myöntää ainoastaan, jos tulliviranomainen katsoo voivansa tehdä tarkastuksia asiaa koskevien sovittujen operatiivisten järjestelyjen mukaisesti ilman kohtuutonta hallinnollista rasitetta, mukaan lukien sellaisten todisteiden tarkastaminen, jotka osoittavat, että tavarat on myyty loppukuluttajille tai että ne on tarkoitettu loppukulutukseen loppukuluttajalle.

12 artikla

Liikenteenharjoittajien valtuuttamisen erityiset edellytykset

1.   Sovellettaessa tämän päätöksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan bb alakohtaa paketteja siirtävä talouden toimija, mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan nimetty postitoiminnan harjoittaja, voi hakea lupaa toimia valtuutettuna liikenteenharjoittajana, joka kuljettaa paketteja Yhdistyneen kuningaskunnan muista osista Pohjois-Irlantiin, jäljempänä ’valtuutettu liikenteenharjoittaja’, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

a)

se on rekisteröitynyt talouden toimijaksi;

b)

se on sijoittautunut Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja, siinä tapauksessa, että se ei ole sijoittautunut Pohjois-Irlantiin, sillä on siellä välillinen tulliedustaja;

c)

sillä ei saa olla hakemuksen tekemistä edeltävien kolmen vuoden aikana vakavia tai toistuvia sellaisten lainsäädäntöön tai sääntelyyn perustuvien vaatimusten rikkomisia, joilla on merkitystä sen taloudellisen toiminnan kannalta;

d)

sen operaatioihin on kohdistuttava korkeatasoista valvontaa sellaisen liiketoimintaa ja tarvittaessa kuljetuksia koskevan tiedonhallintajärjestelmän avulla, joka mahdollistaa asianmukaiset tarkastukset ja todisteiden toimittamisen sen taloudellisen toiminnan tueksi.

2.   Lupa voidaan myöntää ainoastaan, jos Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen viranomainen katsoo voivansa tehdä tarkastuksia asiaa koskevien sovittujen operatiivisten järjestelyjen mukaisesti ilman kohtuutonta hallinnollista rasitetta, mukaan lukien sellaisten todisteiden tarkastaminen, jotka osoittavat, että tavarat on toimitettu Pohjois-Irlannissa asuville yksityishenkilöille.

13 artikla

Valtuutettujen liikenteenharjoittajien velvoitteet

Valtuutetun liikenteenharjoittajan on

a)

otettava vastuu sen vahvistamisesta, että kussakin paketissa olevat tavarat ovat komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 (3) 138 artiklan l alakohdassa kuvattua tyyppiä;

b)

ylläpidettävä toimintaprosesseja, jotka mahdollistavat talouden toimijoiden ja yksityishenkilöiden erottamisen toisistaan pakettien vastaanottajina tai lähettäjinä;

c)

voitava määritellä, vastaavatko sen Pohjois-Irlantiin tuomat tavarat tämän päätöksen liitteessä IV esitettyä luokkaa 1;

d)

ylläpidettävä järjestelmiä, joiden avulla se voi kerätä ja jakaa delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 liitteessä 52-03 tarkoitettuja tietoja;

e)

toimitettava Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiselle viranomaiselle delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 141 artiklan 1 kohdan d alakohdan vii alakohdassa tarkoitetut tiedot säännöllisin väliajoin ja kyseisessä alakohdassa vahvistetuin edellytyksin;

f)

raportoitava Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiselle viranomaiselle kaikesta epäilyttävästä toiminnasta, joka liittyy tämän päätöksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan bb alakohdassa tarkoitettuun pakettien siirtämiseen;

g)

vastattava Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen viranomaisen tapauskohtaisiin lisätietopyyntöihin;

h)

noudatettava Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen viranomaisen ohjeita, jotka koskevat tämän päätöksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan bb alakohdassa tarkoitettua pakettien siirtämistä.

14 artikla

Tietojenvaihto pöytäkirjan 5 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisesta

1.   Yhdistyneen kuningaskunnan on toimitettava unionille kuukausittain tietoja pöytäkirjan 5 artiklan 1 ja 2 kohdan ja tämän päätöksen soveltamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen velvollisuuksia, jotka johtuvat pöytäkirjan 5 artiklan 4 kohdasta luettuna yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 638/2004 (4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 471/2009 (5) kanssa. Näihin tietoihin on sisällyttävä seuraavista tavaroista määrät ja arvot, yhteen koottuina ja lähetystä kohti, sekä kuljetusvälineet:

a)

Pohjois-Irlantiin tuodut tavarat, joista ei ole kannettu tulleja pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti;

b)

Pohjois-Irlantiin tuodut tavarat, joista on kannettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavat tullit pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti; ja

c)

Pohjois-Irlantiin tuodut tavarat, joista on kannettu tullit unionin yhteisen tullitariffin mukaisesti.

2.   Yhdistyneen kuningaskunnan on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sitä kuukautta seuraavan kuukauden 15. työpäivänä, jolta tiedot toimitetaan.

3.   Tiedot on toimitettava sähköisiä tietojenkäsittelymenetelmiä käyttäen.

4.   Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetun sekakomitean päätöksessä N:o 6/2020 (6) tarkoitettujen unionin edustajien pyynnöstä ja vähintään kaksi kertaa vuodessa kyseisille edustajille yhteen koottuina ja lupakohtaisesti tiedot tämän päätöksen 9–12 artiklan nojalla myönnetyistä luvista, mukaan lukien myönnettyjen, hylättyjen ja peruutettujen lupien määrä sekä luvanhaltijoiden sijoittautumispaikka.

15 artikla

Tämän päätöksen 2 jakson tarkistaminen ja sen soveltamisen keskeyttäminen ja lopettaminen

1.   Sekakomitea keskustelee tämän jakson soveltamisesta, elleivät osapuolet toisin päätä.

2.   Unioni voi tehdä Yhdistyneelle kuningaskunnalle sekakomiteassa ilmoituksen, jos Yhdistynyt kuningaskunta

a)

ei pysyvästi pane täytäntöön sekakomitean päätöksen N:o 6/2020 5 artiklaa tarjoamalla pääsyä tietoihin, jotka sisältyvät kyseisen sekakomitean päätöksen liitteessä I tarkoitettuihin Yhdistyneen kuningaskunnan verkkoihin, tietojärjestelmiin ja tietokantoihin sekä unionin järjestelmien Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisiin moduuleihin; tai

b)

ei varmista kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen 23 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä eikä missään vaiheessa sen jälkeen, että unionin edustajilla on pääsy tietoihin, jotka sisältyvät a alakohdassa tarkoitettuihin Yhdistyneen kuningaskunnan verkkoihin, tietojärjestelmiin ja tietokantoihin sekä unionin järjestelmien Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisiin moduuleihin, saavutettavassa muodossa ja tavalla, jonka ansiosta ne voivat suorittaa riskianalyyseja ja muun muassa havaita viimeaikaisia ja aiempia suuntauksia; tai

c)

laiminlyö vakavalla tavalla tämän päätöksen 9–14 artiklan ja liitteen III täytäntöönpanon.

Unioni esittää Yhdistyneelle kuningaskunnalle syyt, joiden vuoksi se on tehnyt ilmoituksen. Osapuolet pyrkivät parhaansa mukaan löytämään asiassa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Jos osapuolet eivät pääse molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun 30 työpäivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä tai sekakomitean mahdollisesti päättämässä pidemmässä ajassa, tämän päätöksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan ja 9–14 artiklan soveltaminen päättyy kyseisen ajanjakson päättymistä seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Toisessa alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta aloittavat välittömästi neuvottelut sekakomiteassa ja pyrkivät parhaansa mukaan löytämään asiassa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun tai sopimaan vaihtoehtoisista säännöksistä keskeyttämisen ajaksi.

Jos kyseisen ilmoituksen tekemiseen johtanut tilanne on korjattu, unioni ilmoittaa asiasta Yhdistyneelle kuningaskunnalle sekakomiteassa. Tässä tapauksessa toisessa alakohdassa tarkoitettuja säännöksiä aletaan soveltaa uudelleen sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jonka aikana toinen ilmoitus tehtiin.

3.   Yhdistynyt kuningaskunta voi tehdä unionille ilmoituksen sekakomiteassa, jos unionin säädösten, joissa säädetään tämän päätöksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden liikkumiseen liittyvistä helpotuksista, voimassaolo lakkaa kokonaan tai osittain siten, että ne eivät enää tarjoa samantasoisia helpotuksia.

Yhdistynyt kuningaskunta esittää unionille syyt, joiden vuoksi se on tehnyt ilmoituksen. Osapuolet pyrkivät parhaansa mukaan löytämään asiassa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Jos osapuolet eivät pääse molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun 30 työpäivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä tai sekakomitean mahdollisesti päättämässä pidemmässä ajassa, tämän päätöksen 9, 10, 11 ja 14 artiklan soveltaminen päättyy kyseisen ajanjakson päättymistä seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, ja niiden sijasta sovelletaan sekakomitean päätöksen N:o 4/2020 5–8 artiklaan sisältyviä sääntöjä vastaavia sääntöjä.

Jos ilmoituksen antamiseen johtanut tilanne on korjattu, Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittaa asiasta unionille sekakomiteassa. Tässä tapauksessa tämän päätöksen 9, 10, 11 ja 14 artiklaa aletaan jälleen soveltaa, ja sekakomitean päätöksen N:o 4/2020 5–8 artiklaan sisältyviä sääntöjä vastaavien sääntöjen soveltaminen päättyy sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jonka aikana toinen ilmoitus tehtiin.

4.   Jos jompikumpi osapuoli katsoo, että kauppa on merkittävästi vinoutunut tai että on tehty petoksia tai toimittu muutoin laittomasti, sen on ilmoitettava asiasta toiselle osapuolelle sekakomiteassa viimeistään vuoden kuluttua tämän päätöksen 23 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä, ja osapuolten on pyrittävä parhaansa mukaan löytämään asiassa molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Jos osapuolet eivät pääse molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, tämän päätöksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan ja 9–14 artiklan soveltaminen päättyy 24 kuukauden kuluttua tämän päätöksen 23 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä, ellei sekakomitea päätä 18 kuukauden kuluessa tämän päätöksen 23 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä jatkaa niiden soveltamista.

Siinä tapauksessa, että tämän päätöksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan ja 9–14 artiklan soveltaminen päättyy ensimmäisen alakohdan mukaisesti, sekakomitea muuttaa tätä päätöstä viimeistään 24 kuukauden kuluttua tämän päätöksen 23 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä, jotta tarkoituksenmukaista vaihtoehtoista sääntelyä voidaan alkaa soveltaa 24 kuukauden kuluttua tämän päätöksen 23 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä, ottaen huomioon Pohjois-Irlannin erityisolosuhteet ja kaikilta osin kunnioittaen Pohjois-Irlannin asemaa Yhdistyneen kuningaskunnan tullialueella.

Siinä tapauksessa, että tämän päätöksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan ja 9–14 artiklan soveltaminen on keskeytetty tämän artiklan 2 kohdan a tai b alakohdan mukaisesti, ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa mainittuja ajanjaksoja pidennetään tällaisen keskeytyksen kestoa vastaavalla ajalla.

16 artikla

Sekakomitean päätöksen N:o 4/2020 kumoaminen

Tämän päätöksen tällä jaksolla korvataan sekakomitean päätös N:o 4/2020, joka kumotaan tällä päätöksellä.

3 JAKSO

Pöytäkirjan toimintaa arvonlisä- ja valmisteverotuksen osa-alueilla koskevan tiivistetyn koordinoinnin mekanismin perustaminen

17 artikla

Kohde

1.   Perustetaan tavaroiden arvonlisä- ja valmisteverotusta koskeva tiivistetyn koordinoinnin mekanismi, jäljempänä ’mekanismi’.

2.   Mekanismin tarkoituksena on avustaa sekakomiteaa sen tehtävässä tarkastella pöytäkirjan 8 artiklan täytäntöönpanoa ja soveltamista pöytäkirjan liitteessä 3 lueteltujen unionin oikeuden säännösten osalta ottaen huomioon Pohjois-Irlannin aseman erottamattomana osana Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoita, samalla kun varmistetaan unionin sisämarkkinoiden eheys.

18 artikla

Tehtävät

Mekanismin tarkoituksena on avustaa sekakomiteaa seuraavissa tehtävissä:

a)

tarjota foorumi, jolla voidaan tiivistetysti ja oikea-aikaisesti koordinoida asiaankuuluvien tietojen vaihtoa ja saada tietoa Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin tulevasta arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädännöstä etenkin silloin, kun se vaikuttaa erityisesti Pohjois-Irlannin tavarakauppaan sovellettavaan lainsäädäntökehykseen kaavailtujen merkittävien muutosten tai tavaroiden ja palvelujen erilaisesta kohtelusta arvonlisäverotuksen alalla mahdollisesti aiheutuvien suurten vaikeuksien vuoksi;

b)

tarjota foorumi, jolla arvioidaan a alakohdassa tarkoitetun lainsäädännön mahdollisia vaikutuksia ja valmistellaan sen sujuvaa täytäntöönpanoa Pohjois-Irlannissa. Tässä arvioinnissa olisi erityisesti pyrittävä välttämään yrityksille ja verohallinnoille aiheutuvaa tarpeetonta hallinnollista rasitusta ja tarpeettomia kustannuksia;

c)

tarjota foorumi, jolla voidaan keskustella käytännön ongelmista, jotka liittyvät Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin voimassa olevan arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädännön soveltamiseen, sellaisena kuin sitä sovelletaan pöytäkirjan nojalla;

d)

hyväksyä pöytäkirjan liitteessä 3 lueteltuihin unionin oikeuden säännöksiin liittyviä päätöksiä tai suosituksia välttäen haitallisia vaikutuksia veropetoksiin liittyviin riskeihin ja mahdollisiin kilpailun vääristymiin unionissa. Tällaiset päätökset ja suositukset eivät saa vaikuttaa tavaroista kannettavan arvonlisäveron ja valmisteveron tasoon; ja

e)

keskustella muista aiheellisista toimenpiteistä pöytäkirjan 8 artiklan täytäntöönpanosta ja soveltamisesta johtuvien kysymysten ratkaisemiseksi ja hyväksyä tällaisia toimenpiteitä.

19 artikla

Toiminta

1.   Erosopimuksen 165 artiklan 1 kohdan c alakohdalla perustetun, Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä käsittelevän erityiskomitean, jäljempänä ’erityiskomitea’, puheenjohtajat kutsuvat tarvittaessa koolle erityiskomitean erityiskokouksia, joissa keskustellaan tavaroiden arvonlisä- ja valmisteverotuksesta. Näistä kokouksista käytetään nimitystä ’arvonlisä- ja valmisteverotusta koskeva tiivistetyn koordinoinnin mekanismi’.

Erityiskomitean puheenjohtajat nimeävät kukin arvonlisä- ja valmisteveroalan johtavan asiantuntijan, jäljempänä ’johtavat asiantuntijat’.

2.   Mekanismin kokouksia järjestetään tarvittaessa. Johtavat asiantuntijat voivat vaihtaa näkemyksiä epävirallisesti mekanismin kokousten välillä ja kokoontua myös epävirallisesti. Kunkin epävirallisen kokouksen jälkeen johtavat asiantuntijat laativat pöytäkirjan ja toimittavat sen erityiskomitean ja pöytäkirjan 15 artiklalla perustetun neuvoa-antavan yhteisen työryhmän, jäljempänä ’neuvoa-antava yhteinen työryhmä’, puheenjohtajille.

3.   Johtavat asiantuntijat toimittavat erityiskomitean puheenjohtajille loppuraportin, jossa esitetään yhteenveto tiettyä kysymystä koskevan keskustelun tuloksista ja esitetään mahdolliset suositellut toimet, mukaan lukien kysymykset, joista ei päästy yhteisymmärrykseen.

4.   Johtavat asiantuntijat voivat kutsua kolmansien osapuolten edustajia tai muita asiantuntijoita keskustelemaan erityisistä asioista. He ilmoittavat näiden asiantuntijoiden nimet erityiskomitean puheenjohtajille.

Neuvoa-antavan yhteisen työryhmän puheenjohtajat voivat osallistua mekanismin kokouksiin. Neuvoa-antavan yhteisen työryhmän puheenjohtajat voivat tiedottaa johtaville asiantuntijoille suunnitelluista unionin säädöksistä ja muista tavaroiden arvonlisä- ja valmisteverotukseen liittyvistä kysymyksistä.

5.   Mekanismiin sovelletaan soveltuvin osin erosopimuksen liitteessä VIII olevaa sekakomitean ja erityiskomiteoiden työjärjestystä, jollei tässä päätöksessä toisin säädetä.

20 artikla

Tähän jaksoon liittyvät päätös- tai suositusehdotukset

Erityiskomitea voi 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun johtavien asiantuntijoiden loppuraportin perusteella laatia ehdotuksia päätöksiksi tai suosituksiksi ja antaa ne sekakomitean hyväksyttäviksi. Näissä ehdotuksissa on esitettävä

a)

unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhdessä yksilöimät kysymykset, jotka liittyvät pöytäkirjan 8 artiklan soveltamiseen; ja

b)

ehdotetut ratkaisut.

21 artikla

Tämän jakson uudelleentarkastelu

Mekanismia tarkastellaan säännöllisesti uudelleen ja tarkistetaan tarvittaessa.

Ensimmäinen uudelleentarkastelu tehdään viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2027.

4 JAKSO

Loppusäännökset

22 artikla

Liitteet I–IV ovat tämän päätöksen erottamaton osa.

23 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on annettu.

2.   Edellä olevia 1, 3 ja 4 jaksoa sovelletaan tämän päätöksen voimaantulopäivästä.

3.   Tämän päätöksen 9, 11 ja 12 artiklaa ja sen liitettä III sovelletaan tämän päätöksen voimaantulopäivästä. Sekakomitean päätöksen N:o 4/2020 5 ja 7 artiklan soveltaminen lakkaa kyseisestä päivästä. Sekakomitean päätöksen N:o 4/2020 5 ja 7 artiklan nojalla myönnetty lupa on voimassa siihen päivään saakka, jona tämän päätöksen säännöksiä, lukuun ottamatta 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohtaa, 9, 11, 12 ja 13 artiklaa ja 15 artiklan 3 kohtaa, sovelletaan tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tämän päätöksen 9 ja 11 artiklan nojalla myönnettyjä lupia käsitellään sekakomitean päätöksen N:o 4/2020 5 ja 7 artiklan nojalla myönnettyinä lupina niin kauan kuin kyseisen sekakomitean päätöksen No 4/2020 muita säännöksiä sovelletaan.

4.   Jollei toisesta alakohdasta muuta johdu, muita tämän päätöksen säännöksiä, lukuun ottamatta 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohtaa, 13 artiklaa ja 15 artiklan 3 kohtaa, sovelletaan 30 päivästä syyskuuta 2023, edellyttäen että sekakomiteassa on annettu seuraavat julistukset:

a)

unionin julistus, jonka mukaan se on tyytyväinen siihen, että

i)

Yhdistynyt kuningaskunta panee sekakomitean päätöksen N:o 6/2020 5 artiklan täytäntöön tarjoamalla pääsyn tietoihin, jotka sisältyvät kyseisen sekakomitean päätöksen liitteessä I tarkoitettuihin Yhdistyneen kuningaskunnan verkkoihin, tietojärjestelmiin ja tietokantoihin sekä unionin järjestelmien Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisiin moduuleihin; ja

ii)

kaikki olemassa olevat XI-alkuiset EORI-rekisteröinnit on myönnetty asianmukaisesti; ja

iii)

Yhdistynyt kuningaskunta on antanut paketteja koskevia uusia ohjeita tässä päätöksessä vahvistettujen järjestelyjen mukaisesti; ja

iv)

Yhdistynyt kuningaskunta on antanut yksipuolisen julistuksensa Pohjois-Irlannista muihin Yhdistyneen kuningaskunnan osiin vietävien tavaroiden vientimenettelyistä.

b)

Yhdistyneen kuningaskunnan julistus siitä, että kaikille tuojille, jotka haluavat toimia tämän päätöksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti, on myönnetty luvat tämän päätöksen 9 ja 11 artiklan ja liitteen III mukaisesti.

Jos jotakin ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua julistusta ei ole annettu 30 päivään syyskuuta 2023 mennessä, tämän päätöksen säännöksiä, lukuun ottamatta 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohtaa, 9, 11, 12 ja 13 artiklaa ja 15 artiklan 3 kohtaa, sovelletaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jonka aikana viimeinen näistä julistuksista on annettu.

5.   Edellyttäen, että unionin säädökset, joissa säädetään tämän päätöksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden liikkumiseen liittyvistä helpotuksista, ovat tulleet voimaan ja jollei toisesta alakohdasta muuta johdu, 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohtaa, 13 artiklaa ja 15 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 30 päivästä syyskuuta 2024 edellyttäen, että sekakomiteassa on annettu seuraavat julistukset:

a)

unionin julistus, jonka mukaan se on tyytyväinen siihen, että Yhdistynyt kuningaskunta on perustanut delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 141 artiklan 10 kohdan d alakohdan vii alakohdassa tarkoitettuja, Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavia tietoja koskevat verkot, tietojärjestelmät ja tietokannat, ja siihen, että Yhdistynyt kuningaskunta on pannut täytäntöön sekakomitean päätöksen N:o 6/2020 5 artiklan tarjoamalla pääsyn tietoihin, jotka sisältyvät näihin verkkoihin, tietojärjestelmiin ja tietokantoihin; ja

b)

Yhdistyneen kuningaskunnan julistus, jonka mukaan kaikki valtuutetut liikenteenharjoittajat pystyvät noudattamaan tämän päätöksen 13 artiklassa säädettyjä velvoitteita.

Jos molemmat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut julistukset on annettu ennen 30 päivää syyskuuta 2024 tai jos jompaakumpaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua julistusta ei ole annettu kyseiseen päivämäärään mennessä, 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohtaa, 13 artiklaa ja 15 artiklan 3 kohtaa sovelletaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jonka aikana viimeinen näistä julistuksista on annettu.

Tehty Lontoossa 24 päivänä maaliskuuta 2023.

Sekakomitean puolesta

Puheenjohtajat

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


(1)  EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7.

(2)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 4/2020, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, sellaisten tavaroiden määrittelystä, joihin ei liity vaaraa 2020/2248 (EUVL L 443, 30.12.2020, s. 6).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 638/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 kumoamisesta (EUVL L 102, 7.4.2004, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 471/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 23).

(6)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 6/2020, annettu 17 päivänä joulukuuta 2020, Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin edustajien oikeuksien käyttöön liittyvistä käytännön työjärjestelyistä [2020/2250] (EUVL L 443, 30.12.2020, s. 16).


LIITE I

Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolinen julistus

Vuoden 1998 sopimuksessa tarkoitettujen instituutioiden osallistuminen

1.   

Yhdistynyt kuningaskunta hyväksyy Windsorin puitteiston (1) 13 artiklan 3 a kohdassa tarkoitetun hätäjarrumekanismin käyttämiseksi seuraavan menettelyn. Kyseistä mekanismia sovelletaan tässä julistuksessa tarkoitetuissa ainutlaatuisissa olosuhteissa eikä se vaikuta cross-community-äänestysten asemaan eikä vuoden 1998 sopimuksen mukaisiin suojatoimiin, joita sovelletaan ainoastaan aluehallinnolle siirretyn lainsäädäntövallan piiriin kuuluviin asioihin.

a.

Mekanismia sovelletaan ainoastaan siinä tapauksessa, että Pohjois-Irlannin täytäntöönpanoelin on tämän julistuksen antamisen jälkeen palautettu toimintakykyiseksi niin, että muun muassa pääministeri ja varapääministeri on nimitetty, ja että Pohjois-Irlannin edustajakokous on kokoontunut sääntömääräiseen istuntoon. Sen jälkeen lakiasäätävän edustajakokouksen jäsenten, jotka haluavat käyttää mekanismia, on henkilökohtaisesti ja kollektiivisesti pyrittävä vilpittömässä mielessä siihen, että instituutiot ovat kaikilta osin toiminnassa, muun muassa nimittämällä ministereitä ja tukemalla edustajakokouksen normaalia toimintaa.

b.

Mekanismin käyttöönottoa koskeva vähimmäiskynnysarvo toimii samalla perusteella kuin vuoden 1998 sopimukseen sisältyvä erillinen vetoomusprosessi (Petition of Concern), sellaisena kuin se on päivitettynä vuonna 2020 tehdyllä New Decade, New Approach -sopimuksella. Tämä tarkoittaa, että 30 lakiasäätävän edustajakokouksen jäsenen, jotka edustavat vähintään kahta puoluetta (puhemies ja varapuhemiehet pois lukien), on ilmoitettava Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle, että he haluavat hätäjarrumekanismin soveltamista.

c.

Lakiasäätävän edustajakokouksen jäsenten on osoitettava Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle tehtävässä ilmoituksessa yksityiskohtaisella ja julkisesti saatavilla olevalla kirjallisella selvityksellä, että

i.

he ovat täyttäneet samat vaatimukset kuin ne, jotka esitetään New Decade, New Approach -sopimuksen 2 osan liitteessä B, eli että ilmoitus tehdään ainoastaan kaikkein poikkeuksellisimmissa olosuhteissa ja viimeisenä keinona sen jälkeen kun kaikki muut käytettävissä olevat mekanismit on käyty läpi;

ii.

Windsorin puitteiston 13 artiklan 3 a kohdan kolmannessa alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät; ja

iii.

lakiasäätävän edustajakokouksen jäsenet ovat pyrkineet etukäteen keskustelemaan asiasisällöstä Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Pohjois-Irlannin täytäntöönpanoelimen kanssa kaikkien kyseiseen unionin säädökseen liittyvien mahdollisuuksien tarkastelemiseksi; toteuttaneet toimia kuullakseen yrityksiä, muita kaupan alan toimijoita ja kansalaisyhteiskuntaa, joihin asiaankuuluva unionin säädös vaikuttaa; ja kaikin kohtuullisiksi katsotuin tavoin käyttäneet soveltuvia Euroopan unionin tarjoamia kuulemismenettelyjä, jotka koskevat Pohjois-Irlannin kannalta merkityksellisiä uusia unionin säädöksiä.

2.   

Jos Yhdistynyt kuningaskunta katsoo, että 1 kohdan a ja b alakohdan edellytykset ovat täyttyneet ja että 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tehty selvitys on tyydyttävä, se ilmoittaa asiasta unionille Windsorin puitteiston 13 artiklan 3 a kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti.

3.   

Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuu ilmoittamaan unionille lakiasäätävän edustajakokouksen jäsenten ilmoituksesta viipymättä sen saatuaan.

4.   

Ilmoitettuaan unionille hätäjarrun käyttöönotosta Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuu neuvottelemaan sekakomiteassa tiiviisti asiaankuuluvasta unionin säädöksestä Windsorin puitteiston 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti.


(1)  Ks. yhteinen julistus N:o 1/2023.


LIITE II

Hakemus luvan saamiseksi tavaroiden tuonnille Pohjois-Irlantiin loppukuluttajia varten

(9 artiklassa tarkoitettu)

Hakemuksen tiedot

1.

Liiteasiakirjat

Pakolliset liiteasiakirjat ja tiedot, jotka kaikkien hakijoiden on toimitettava:

 

Perustamisasiakirja / osoitus pysyvästä toimipaikasta

2.

Muut liiteasiakirjat ja tiedot, jotka hakijan on toimitettava:

 

Muut liiteasiakirjat tai tiedot, joita pidetään merkityksellisinä arvioitaessa, täyttääkö hakija tämän päätöksen 10 ja 11 artiklassa tarkoitetut edellytykset.

Hakemukseen liitettyjen liiteasiakirjojen tyyppi ja mahdollinen viitenumero ja/tai päiväys. Liitettyjen asiakirjojen kokonaismäärä.

3.

Päiväys ja hakijan allekirjoitus

Hakemuksen tekevän henkilön on varmennettava sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen tehty hakemus.

Päivä, jona hakija on allekirjoittanut tai muulla tavoin varmentanut hakemuksen.

Tiedot hakijasta

4.

Hakija

Hakija on henkilö, joka hakee tulliviranomaisilta päätöstä.

Ilmoitetaan asianomaisen henkilön nimi ja osoite.

5.

Hakijan tunnistenumero

Hakija on henkilö, joka hakee tulliviranomaisilta päätöstä.

Ilmoitetaan asianomaisen henkilön taloudellisen toimijan rekisteröinti- ja tunnistenumero (EORI-numero), joka määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 1 artiklan 18 alakohdassa.

6.

Hakijan oikeudellinen muoto

Perustamisasiakirjassa mainittu oikeudellinen muoto.

7.

Alv-tunnus tai -tunnukset

Ilmoitetaan alv-tunnus, jos sellainen on.

8.

Liiketoiminta

Ilmoitetaan tiedot hakijan liiketoiminnasta. Lyhyt kuvaus liiketoiminnasta ja roolista toimitusketjussa (esim. tavaroiden valmistaja, maahantuoja, vähittäismyyjä jne.). Täsmennetään:

maahantuotavien tavaroiden käyttötarkoitus, mukaan lukien kuvaus tavaralajista ja siitä, jalostetaanko niitä millään tavalla;

arvio kyseisten tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevien tulli-ilmoitusten määrästä vuotta kohti;

10 artiklan b alakohdassa tarkoitetun sitoumuksen tueksi käyttöön otettujen kirjanpitotietojen, järjestelmien ja tarkastusten tyyppi.

9.

Vuotuinen liikevaihto

Tämän päätöksen 6 artiklaa sovellettaessa ilmoitetaan vuotuinen liikevaihto viimeisimmältä kokonaiselta tilikaudelta. Vastaperustettu yritys toimittaa asiakirjat ja tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida odotettavissa olevaa liikevaihtoa, esim. johdon/osakkaiden/ainoan omistajan hyväksymät tuoreimmat kassavirta-, tase- ja tuloslaskelmaennusteet.

10.

Hakemuksesta vastaava yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö vastaa yhteydenpidosta tulliin hakemusta koskevissa asioissa.

Ilmoitetaan yhteyshenkilön nimi ja jokin seuraavista: puhelinnumero, sähköpostiosoite (mieluiten asiointiosoite).

11.

Henkilö, joka johtaa hakemuksen tehnyttä yritystä tai vastaa sen liikkeenjohdosta

Tämän päätöksen 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi ilmoitetaan asianomaisen henkilön nimi tai asianomaisten henkilöiden nimet ja muut tiedot hakijayrityksen oikeudellisen sijoittautumisen/muodon mukaisesti, erityisesti: yrityksen johtaja sekä mahdolliset hallintoneuvoston puheenjohtajat ja jäsenet. Tietoihin on sisällyttävä: koko nimi ja osoite sekä syntymäaika ja kansallinen tunnistenumero.

Päivämäärät, ajankohdat, ajanjaksot ja paikat

12.

Perustamispäivä

Perustamispäivä, -kuukausi ja -vuosi numeroin.

13.

Sijoittautumispaikan/kotipaikan osoite

Henkilön sijoittautumis- tai kotipaikan täydellinen osoite, mukaan luettuna maan tai alueen tunniste.

14.

Paikka, jossa kirjanpitoa säilytetään

Ilmoitetaan sen paikan tai niiden paikkojen täydellinen osoite, jossa tai joissa hakijan kirjanpitoa säilytetään tai aiotaan säilyttää. Osoitteen sijasta voidaan ilmoittaa YK:n paikkakoodi (UN/LOCODE), jos se mahdollistaa asianomaisen sijaintipaikan yksiselitteisen määrittämisen.

15.

Jalostus- tai käyttöpaikka tai -paikat

Ilmoitetaan sen paikan tai niiden paikkojen osoite, jossa tai joissa tavarat jalostetaan, jos siitä on kyse, ja myydään loppukuluttajille.


LIITE III

Selvitys 11 artiklassa tarkoitetuista edellytyksistä

Tässä liitteessä selitetään 11 artiklassa tarkoitetut edellytykset, eikä sillä muuteta (rajoiteta tai laajenneta) kyseisiä edellytyksiä.

11 artiklan 1 kohdan b alakohta

1.

Tämän päätöksen 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn edellytyksen katsotaan täyttyvän, jos

a)

hallinto- tai oikeusviranomainen ei ole tehnyt päätöstä, jonka mukaan joku b alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä on hakemuksen tekemistä edeltävien kolmen vuoden aikana syyllistynyt vakavaan tai toistuvaan tullilainsäädännön tai verotussääntöjen rikkomiseen taloudellisessa toiminnassaan; ja

b)

yhdelläkään seuraavista henkilöistä ei ole merkintöjä taloudelliseen toimintaansa, mukaan lukien hakijan taloudellinen toiminta, liittyvistä vakavista rikoksista:

i)

hakija,

ii)

työntekijä(t), mukaan lukien mahdolliset välittömät edustajat, jotka vastaavat hakijan hallinnosta, joka liittyy tämän järjestelmän mukaiseen tavaroiden liikkumiseen,

iii)

henkilö(t), jo(t)ka käyttä(v)ä(t) määräysvaltaa hakijaan tai vastaa(vat) sen liikkeenjohdosta, ja

iv)

henkilö, joka toimii omissa nimissään ja hakijan puolesta tämän järjestelmän mukaisen tavaroiden liikkumisen osalta.

2.

Edellytyksen voidaan kuitenkin katsoa täyttyvän, jos toimivaltainen viranomainen katsoo mahdollisen rikkomisen olevan merkitykseltään vähäinen siihen liittyvien toimien määrään tai kokoon nähden eikä toimivaltaisella viranomaisella ole epäilystä siitä, että hakija toimii vilpittömässä mielessä.

3.

Jos 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa tarkoitettu henkilö, joka ei ole hakija, on sijoittautunut Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle tai hänen asuinpaikkansa on Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava edellä mainitun edellytyksen täyttymistä käytettävissään olevien asiakirjojen ja tietojen perusteella.

4.

Jos hakemuksen jättänyt yritys on perustettu alle kolme vuotta aiemmin, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava edellytyksen täyttymistä hakijan osalta käytettävissään olevien asiakirjojen ja tietojen perusteella.

11 artiklan 1 kohdan c alakohta

Tämän päätöksen 11 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn edellytyksen katsotaan täyttyvän, jos

5.

Hakijalla on yrityksen tyyppiä ja kokoa vastaava hallinnollinen organisaatio ja sisäinen valvonta, jotka soveltuvat tavaravirtojen hallintaan. Hakijoilla on oltava käytössä sisäinen valvonta, jonka avulla voidaan ehkäistä, havaita ja korjata virheitä sekä ehkäistä ja havaita laitonta toimintaa niiden organisaatiossa.

6.

Hakijan olisi osoitettava riittävä kirjanpito tämän järjestelmän mukaisista tavaroiden liikkeistä. Olisi esitettävä menettelyt, joilla suojaudutaan tietojen häviämiseltä, ja arkistointimenettelyt historiallisten tietojen säilyttämiseksi, mukaan lukien asiakirjojen arviointi, varmuuskopiointi ja suojaaminen viiden vuoden ajan.

7.

Aineistojen hallinnoinnissa olisi noudatettava Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavia kirjanpitoperiaatteita.

8.

Pohjois-Irlantiin suuntautuvia tavaroiden siirtoja koskevat tiedot olisi joko sisällytettävä kirjanpitojärjestelmään tai, jos niitä säilytetään erikseen, olisi oltava mahdollista tehdä ristiintarkastuksia ostoihin, myynteihin, varastojen valvontaan ja tavaroiden liikkeisiin liittyvien tietojen välillä.

9.

Valtuutetun kaupan alan toimijan on pyynnöstä annettava toimivaltaiselle viranomaiselle sähköinen ja/tai fyysinen pääsy 8 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin sopivassa muodossa.

10.

Valtuutetun kaupan alan toimijan on ilmoitettava Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisille viranomaisille kaikista havaituista vaatimusten noudattamiseen liittyvistä vaikeuksista sekä kaikista sellaisista seikoista, jotka ilmenevät valtuutetun kaupan alan toimijan aseman myöntämistä koskevan päätöksen jälkeen ja jotka voivat vaikuttaa sen jatkamiseen tai sisältöön. Käytössä olisi oltava sisäiset ohjeet sen varmistamiseksi, että asiaankuuluva henkilöstö on tietoinen siitä, miten toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan tällaisista vaatimusten noudattamiseen liittyvistä vaikeuksista.

11.

Jos valtuutetut kaupan alan toimijat käsittelevät kiellettyjä tai rajoitusten alaisia tavaroita, käytössä olisi oltava asianmukaiset menettelyt kyseisten tavaroiden käsittelyä varten asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

12.

Valtuutetulla kaupan alan toimijalla on oltava hallussaan asiakkaitaan koskevia todisteita sen varmistamiseksi, että ne voivat tehdä totuudenmukaisia arvioita tämän järjestelmän mukaisesti kuljetettavista tavaroista. On toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tämän järjestelmän mukaisesti kuljetettavat tavarat voidaan myydä tai niitä voidaan käyttää ainoastaan, jos se on tämän sekakomitean päätöksen mukaista. Valtuutetulla kaupan alan toimijalla on velvollisuus olla jatkuvasti perillä uusien ja olemassa olevien asiakkaiden liiketoiminnasta, jotta voidaan varmistaa tässä sekakomitean päätöksessä vahvistettujen luotettavaa kaupan alan toimijaa koskevien edellytysten noudattaminen. Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, joissa valtuutettu kaupan alan toimija, joka ei ole vastuussa tavaroiden lopullisesta määränpäästä, voisi siirtää tavaroita järjestelmässä:

a)

asiakkaan kirjallinen ja allekirjoitettu ilmoitus siitä, että tavarat pysyvät Pohjois-Irlannissa;

b)

todisteet siitä, että asiakas harjoittaa vähittäismyyntiä ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuvaan loppukäyttöön tai loppukulutukseen Pohjois-Irlannissa sijaitsevasta fyysisestä myyntipisteestä;

c)

todisteet siitä, että asiakas myy ainoastaan tavaroita, jotka on tarkoitettu loppukäyttöön Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville loppukäyttäjille ja jotka toimitetaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa;

d)

kauppasopimukset ja ostotoimeksiannot, jotka osoittavat, että tavarat on tarkoitettu loppukäyttöön Yhdistyneessä kuningaskunnassa;

e)

todisteet siitä, että myynti koskee tavaraa, joka asennetaan pysyvästi Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

11 artiklan 1 kohdan d alakohta

13.

Tämän päätöksen 11 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetyn edellytyksen katsotaan täyttyvän, jos toimivaltainen viranomainen toteaa, että hakija täyttää erityisesti seuraavat vaatimukset:

a)

hakijaa vastaan ei ole käynnissä konkurssimenettelyä;

b)

hakija on hakemuksen jättämistä edeltäneiden kolmen vuoden aikana täyttänyt tavaroiden tuonnissa tai viennissä tai niiden yhteydessä kannettavien tullien, verojen ja muiden maksujen maksamista koskevat taloudelliset velvoitteensa;

c)

hakija osoittaa hakemuksen jättämistä edeltäneiltä kolmelta vuodelta saatavilla olevan kirjanpito- ja tietoaineiston perusteella, että hakijan taloudellinen tilanne on riittävän hyvä hakijan velvoitteiden täyttämiseksi ja sitoumusten noudattamiseksi liiketoiminnan laji ja suuruus huomioon ottaen.

14.

Jos hakija on perustettu alle kolme vuotta aiemmin, hakijan taloudellinen vakavaraisuus on tarkastettava saatavissa olevien asiakirjojen ja tietojen perusteella.

11 artiklan 1 kohdan e alakohta

Tämän päätöksen 11 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetyn edellytyksen katsotaan täyttyvän, jos

15.

Hakijan tai henkilön, joka vastaa tämän järjestelmän mukaiseen tavaroiden liikkumiseen liittyvästä hakijan hallinnosta, olisi kyettävä osoittamaan selvä ymmärrys näihin edellytyksiin liittyvistä velvollisuuksistaan ja siitä, miten niitä noudatetaan, ja tällä on oltava riittävä pätevyys antaa toimivaltaiselle viranomaiselle täsmälliset tiedot näistä velvollisuuksista ja sovellettavista menettelyistä.

LIITE IV

Luokka 1

Luokkaan 1 kuuluvat tavarat ovat tavaroita, joihin sovelletaan seuraavia:

1.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 215 artiklaan perustuvat voimassa olevat rajoittavat toimenpiteet, siltä osin kuin ne koskevat unionin ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa;

2.

täydelliset tai osittaiset kiellot;

3.

kaupan suojatoimet pöytäkirjan liitteessä 2 olevan 5 jakson mukaisesti;

4.

unionin tariffikiintiöt, kun tuoja hakee kiintiön soveltamista;

5.

muut unionin kiintiöt kuin tariffikiintiöt.

Luokka 2

Luokkaan 2 kuuluvat tavarat ovat tavaroita, joihin sovelletaan seuraavia:

1.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 273/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, huumausaineiden lähtöaineista

2.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta

3.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä

4.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1013/2006, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2006, jätteiden siirrosta

5.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/852, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta

6.

Neuvoston asetus (EY) N:o 338/97, annettu 9 päivänä joulukuuta 1996, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä

7.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3254/91, annettu 4 päivänä marraskuuta 1991, ansarautojen käytön yhteisössä sekä yhteisöön tapahtuvan, turkisten ja sellaisten maiden alkuperää olevien tietyistä villielämistä valmistettujen tuotteiden tuonnin kieltämisestä, joissa käytetään pyynnissä ansarautoja tai kansainvälisten, kivutonta ansastusta koskevien standardien vastaisia menetelmiä

8.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta

9.

Neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta

10.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2173/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta

11.

Neuvoston direktiivi 83/129/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, eräiden hylkeiden kuuttien nahkojen ja niistä valmistettujen tuotteiden tuonnista jäsenvaltioihin

12.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1007/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, hyljetuotteiden kaupasta

13.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/28/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta

14.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/29/EU, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta

15.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 98/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä

16.

Neuvoston direktiivi 91/477/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1991, aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta

17.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1236/2005, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2005, tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen

18.

Neuvoston asetus (EY) N:o 2368/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä

19.

Unionin tariffikiintiöt, kun tuoja ei hae kiintiön soveltamista

20.

Virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) 47 artikla, paitsi jos tavaroihin sovelletaan myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta erityisistä säännöistä, jotka koskevat vähittäiskaupan tavaroiden, istutettaviksi tarkoitettujen kasvien, siemenperunoiden ja maa- tai metsätalouskäytössä olleiden koneiden ja tiettyjen ajoneuvojen tiettyjen lähetysten tuloa Pohjois-Irlantiin muista Yhdistyneen kuningaskunnan osista sekä tiettyjen lemmikkieläinten muita kuin kaupallisia siirtoja Pohjois-Irlantiin, sellaisina kuin ne hyväksytään Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksen (COM(2023) 124 final) perusteella.

21.

Pöytäkirjan liitteessä 3 olevassa 2 kohdassa luetellut unionin säädökset

22.

Pöytäkirjan liitteessä 2 olevassa 20 kohdassa luetellut unionin säädökset

23.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista

24.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta

25.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/880, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019, kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämisestä ja tuonnista

26.

Kaikki unionin säädökset, joita sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta pöytäkirjan mukaisesti; pöytäkirjassa määrätään toimenpiteistä, jotka talouden toimijan tai toimivaltaisen kumppaniviranomaisen on suoritettava ennen tavaroiden saapumista unioniin tai kun tavarat saapuvat unioniin, tavaroiden tarkastamista tai muiden muodollisuuksien valvontaa varten. Unioni ilmoittaa Yhdistyneelle kuningaskunnalle viipymättä, jos kyseessä on ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu unionin säädös.


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/84


ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROAMISESTA EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖSTÄ TEHDYLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUN SEKAKOMITEAN SUOSITUS N:o 1/2023,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023,

markkinavalvonnasta ja täytäntöönpanosta [2023/820]

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen (1), jäljempänä ’erosopimus’, ja erityisesti sen 166 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Erosopimuksen 166 artiklan 3 kohdassa määrätään, että suositukset on annettava yhteisellä suostumuksella.

(2)

Erosopimuksen 182 artiklan nojalla Irlantia/Pohjois-Irlantia koskeva pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’, on kyseisen sopimuksen erottamaton osa.

(3)

Pöytäkirjan 6 artiklan 2 kohdassa määrätään, että on otettava käyttöön tavaroiden liikkumista Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoilla koskevia erityisjärjestelyjä, jotka ovat johdonmukaisia suhteessa Pohjois-Irlannin asemaan osana Yhdistyneen kuningaskunnan tullialuetta kyseisen pöytäkirjan mukaisesti, silloin kun tavarat on tarkoitettu loppukulutukseen tai lopulliseen käyttöön Pohjois-Irlannissa ja kun käytössä on tarvittavat suojatoimet unionin sisämarkkinoiden ja tulliliiton eheyden suojaamiseksi pöytäkirjan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1 artikla

Sekakomitea suosittaa unionille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle seuraavaa:

 

Pöytäkirjan 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen erityisjärjestelyjen yhteydessä markkinavalvonta- ja täytäntöönpanovälineitä olisi käytettävä yhteistyössä tavaroiden kulun seuraamiseksi ja sellaisten riskien hallitsemiseksi, että tavaroita saattaa päätyä laittomasti unioniin tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

 

Olisi varmistettava tiivistetty yhteistyö Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin välillä sekä tarvittaessa Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäsenvaltioiden viranomaisten välillä, jotta kyseisiä järjestelyjä voidaan tukea vaikuttavilla markkinavalvonta- ja täytäntöönpanotoimilla. Tällä olisi tuettava kyseisten järjestelyjen seurantaa ja hallinnointia ilman, että Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisellä rajalla vaaditaan tarkastuksia tai valvontaa.

 

Tähän yhteistyöhön voisi sisältyä tietämyksen jakaminen, tietojenvaihto, yhteistyö toimijoiden kanssa ja tarvittaessa yhteinen toiminta erityisesti Pohjois-Irlannin ja asiaankuuluvan jäsenvaltioiden viranomaisten välillä laittoman toiminnan ja salakuljetuksen torjumiseksi, sekä sen varmistaminen, että markkinoille ei saateta tavaroita, jotka eivät täytä sovellettavia vaatimuksia, ja että täytäntöönpano- ja valvontatoimet pannaan riskien ja tiedustelutietojen perusteella tärkeysjärjestykseen. Viranomaiset varmistavat myös, että yritykset ja toimijat ovat tietoisia Pohjois-Irlannin ja unionin välillä liikkuvien tavaroiden oikeudesta päästä markkinoille, jos kyseiset tavarat täyttävät sovellettavat vaatimukset, pöytäkirjan mukaisesti.

 

Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin olisi tehtävä rakentavaa yhteistyötä erosopimuksen rakenteiden puitteissa, sekakomitea mukaan luettuna, tukeakseen uusien järjestelyjen tuloksellista toimintaa Pohjois-Irlannin kansalaisten ja yritysten edun mukaisesti.

2 artikla

Tämä suositus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on annettu.

Tehty Lontoossa 24 päivänä maaliskuuta 2023.

Sekakomitean puolesta

Puheenjohtajat

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


(1)  EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7.


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/86


ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROAMISESTA EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖSTÄ TEHDYLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUN SEKAKOMITEAN SUOSITUS N:o 2/2023,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023,

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 13 artiklan 3 a kohdasta [2023/821]

SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen (1), jäljempänä ’erosopimus’, ja erityisesti sen 166 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Erosopimuksen 166 artiklan 3 kohdassa määrätään, että suositukset on annettava yhteisellä suostumuksella.

(2)

Erosopimuksen 182 artiklan nojalla Irlantia/Pohjois-Irlantia koskeva pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’, on kyseisen sopimuksen erottamaton osa.

(3)

Jos välimiespaneeli on todennut, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole noudattanut pöytäkirjan 13 artiklan 3 a kohdan kolmannessa alakohdassa vahvistettuja edellytyksiä, olisi tällaista välimiespaneelin ratkaisua noudatettava ripeästi,

ON ANTANUT TÄMÄN SUOSITUKSEN:

1 artikla

Sekakomitea suosittaa unionille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle seuraavaa:

Jos välimiespaneeli on todennut erosopimuksen 175 artiklan mukaisesti, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole noudattanut pöytäkirjan 13 artiklan 3 a kohdan kolmatta alakohtaa, unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta sopivat viimeistään 30 päivän kuluttua tällaisesta ilmoituksesta, että välimiespaneelin ratkaisun noudattamiseksi ja tapauksen mukaan siinä määrätyssä laajuudessa kyseistä unionin säädöstä, sellaisena kuin se on muutettuna tai korvattuna erityisellä unionin säädöksellä, sellaisena kuin se määritellään pöytäkirjan 13 artiklan 3 a kohdassa, sovelletaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona välimiespaneelin ratkaisu on annettu tiedoksi unionille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle.

2 artikla

Tämä suositus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on annettu.

Tehty Lontoossa 24 päivänä maaliskuuta 2023.

Sekakomitean puolesta

Puheenjohtajat

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY


(1)  EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7.


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/87


UNIONIN JA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN YHTEINEN JULISTUS N:o 1/2023 ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROAMISESTA EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖSTÄ TEHDYLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUSSA SEKAKOMITEASSA,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023

Sekakomitean päätöksessä N:o 1/2023 vahvistettujen järjestelyjen mukaisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevaa pöytäkirjaa, jäljempänä ’pöytäkirja’, sellaisena kuin se on muutettuna kyseisellä sekakomitean päätöksellä, olisi nyt kutsuttava nimellä ’Windsorin puitteisto’.

Sen vuoksi pöytäkirjasta, sellaisena kuin se on muutettuna sekakomitean päätöksellä N:o 1/2023, käytetään unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä erosopimuksen mukaisissa toimissa tarvittaessa ja oikeusvarmuuden vaatimusten mukaisesti nimitystä ’Windsorin puitteisto’. Pöytäkirjasta, sellaisena kuin se on muutettuna sekakomitean päätöksellä N:o 1/2023, voidaan käyttää nimitystä ’Windsorin puitteisto’ myös unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisessa lainsäädännössä.


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/88


UNIONIN JA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN YHTEINEN JULISTUS ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROAMISESTA EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖSTÄ TEHDYLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUSSA SEKAKOMITEASSA,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023,

Windsorin puitteiston (1) 10 artiklan 1 kohdan soveltamisesta

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen määräyksillä säännellään yleisesti Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin välisiä tukien valvontaan liittyviä velvoitteita ja varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin välillä.

Windsorin puitteiston 10 artiklan 1 kohta on erillinen kyseisistä määräyksistä. Windsorin puitteisto kuvastaa sekä Pohjois-Irlannin ainutlaatuista pääsyä unionin sisämarkkinoille että sen asemaa Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoiden erottamattomana osana. Tässä yhteydessä Windsorin puitteiston 10 artiklan 1 kohta olisi ymmärrettävä siten, että sillä on merkitystä ainoastaan Pohjois-Irlannin ja unionin välisessä tavarakaupassa tai Pohjois-Irlannin ja unionin välisillä sähkömarkkinoilla, jäljempänä ’tavarat’, joihin sovelletaan Windsorin puitteistoa.

Unioni esitti 17 päivänä joulukuuta 2020 Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen 164 artiklan nojalla perustetussa sekakomiteassa seuraavan yksipuolisen julistuksen: ”Sovellettaessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklaa pöytäkirjan 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin tilanteisiin, Euroopan komissio ottaa asianmukaisesti huomioon, että Pohjois-Irlanti on erottamaton osa Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoita. Euroopan unioni korostaa, että joka tapauksessa vaikutus pöytäkirjassa tarkoitettuun kauppaan Pohjois-Irlannin ja unionin välillä ei voi olla pelkästään hypoteettinen, oletettu tai ilman aitoa ja suoraa yhteyttä Pohjois-Irlantiin. On määritettävä toimenpiteen todellisten ennakoitavissa olevien vaikutusten perusteella, miksi toimenpiteellä voi olla tällainen vaikutus Pohjois-Irlannin ja unionin väliseen kauppaan.”

Tämä Windsorin puitteiston 10 artiklan 1 kohdan soveltamista koskeva yhteinen julistus perustuu unionin yksipuoliseen julistukseen, jossa vahvistetaan Pohjois-Irlannin asema Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoilla ja varmistetaan samalla unionin sisämarkkinoiden suojelu. Siinä selvennetään Windsorin puitteiston 10 artiklan 1 kohdan soveltamisedellytyksiä, joissa määritellään ne erityiset olosuhteet, joissa kyseinen kohta todennäköisesti otetaan käyttöön silloin, kun tukia myönnetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja sitä voidaan hyödyntää kyseistä määräystä tulkittaessa.

Jotta voidaan katsoa, että toimenpiteellä on aito ja suora yhteys Pohjois-Irlantiin ja näin ollen vaikutus Windsorin puitteiston soveltamisalaan kuuluvaan Pohjois-Irlannin ja unionin väliseen kauppaan, kyseisellä toimenpiteellä on oltava todellisia ennakoitavissa olevia vaikutuksia kyseiseen kauppaan. Merkityksellisten todellisten ennakoitavissa olevien vaikutusten olisi oltava olennaisia eikä pelkästään hypoteettisia tai oletettuja.

Isossa-Britanniassa sijaitsevalle tuensaajalle myönnettyjen toimenpiteiden osalta olennaisuuteen vaikuttavia tekijöitä voivat olla yrityksen koko, tuen suuruus ja yrityksen läsnäolo merkityksellisillä markkinoilla Pohjois-Irlannissa. Vaikka pelkkä tavaroiden saattaminen Pohjois-Irlannin markkinoille ei yksinään riitä muodostamaan aitoa ja todellista yhteyttä, joka käynnistäisi Windsorin puitteiston 10 artiklan 1 kohdan soveltamisen, Pohjois-Irlannissa sijaitseville tuensaajille myönnettävillä toimenpiteillä on todennäköisemmin olennaisia vaikutuksia.

Jotta voitaisiin katsoa, että Isossa-Britanniassa sijaitseville tuensaajille myönnetyillä toimenpiteillä on olennainen vaikutus, on lisäksi osoitettava, että tuesta saatava taloudellinen hyöty siirrettäisiin kokonaan tai osittain Pohjois-Irlannissa sijaitsevalle yritykselle tai Pohjois-Irlannissa markkinoille saatettujen asiaankuuluvien tavaroiden kautta esimerkiksi myymällä tuotteita alle markkinahinnan, jolloin olisi olemassa aito ja suora yhteys, joka käynnistäisi Windsorin puitteiston 10 artiklan 1 kohdan soveltamisen.

Euroopan komissio ja Yhdistynyt kuningaskunta esittävät kumpikin omissa ohjeissaan olosuhteet, joissa Windsorin puitteiston 10 artiklaa sovelletaan, ja antavat tarkempia tietoja, jotta sekä tuen myöntäjät että yritykset kaikkialla Yhdistyneessä kuningaskunnassa voivat toimia varmemmalta pohjalta.


(1)  Ks. yhteinen julistus N:o 1/2023.


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/90


UNIONIN JA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN YHTEINEN JULISTUS ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROAMISESTA EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖSTÄ TEHDYLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUSSA SEKAKOMITEASSA,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023,

Windsorin puitteiston (1) 13 artiklan 3 a kohdan soveltamisesta

Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta toteavat, että jotta Windsorin puitteiston 13 artiklan 3 a kohdan mukainen ilmoitus voidaan tehdä vilpittömässä mielessä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen (2), jäljempänä ’erosopimus’, 5 artiklan mukaisesti, se on tehtävä kaikkia päätökseen N:o 1/2023 (3) liitetyn, vuoden 1998 sopimuksessa tarkoitettujen instituutioiden osallistumista koskevan Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisen julistuksen 1 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä noudattaen.

Jos välimiespaneeli on todennut erosopimuksen 175 artiklan mukaisesti, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole Windsorin puitteiston 13 artiklan 3 a kohdan mukaisen ilmoituksen osalta noudattanut erosopimuksen 5 artiklaa, välimiespaneelin ratkaisua olisi noudatettava ripeästi suosituksen N:o 2/2023 (4) mukaisesti.


(1)  Ks. yhteinen julistus N:o 1/2023.

(2)  EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7.

(3)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 1/2023, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, Windsorin puitteiston järjestelyistä (katso tämän virallisen lehden sivu 61).

(4)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetun sekakomitean suositus N:o 2/2023, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 13 artiklan 3 a kohdasta (katso tämän virallisen lehden sivu 86).


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/91


UNIONIN JA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN YHTEINEN JULISTUS N:o 2/2023 ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROAMISESTA EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖSTÄ TEHDYLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUSSA SEKAKOMITEASSA,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023

Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta vahvistavat sitoumuksensa hyödyntää kaikilta osin Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyssä sopimuksessa, jäljempänä ’erosopimus’, määrättyjä rakenteita eli sekakomiteaa, erityiskomiteoita ja sopimuksen täytäntöönpanoa käsittelevää neuvoa-antavaa yhteistä työryhmää. Ne auttavat täysimääräisen molemminpuolisen kunnioituksen ja vilpittömän mielen hengessä toisiaan hoitamaan Windsorin puitteistosta (1) aiheutuvat tehtävät erosopimuksen 5 artiklan mukaisesti.

Yhdistynyt kuningaskunta muistuttaa yksipuolisesta sitoumuksestaan varmistaa Pohjois-Irlannin pääministerin ja varapääministerin täysipainoinen osallistuminen Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskuntaan sekakomiteassa ja tässä yhteydessä vakaasti varmistaa, että Windsorin puitteiston soveltaminen vaikuttaa yhteisöjen jokapäiväiseen elämään mahdollisimman vähän.

Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta aikovat järjestää säännöllisesti asiaankuuluvien yhteisten elinten kokouksia vuoropuhelun ja osallistumisen edistämiseksi. Windsorin puitteiston täytäntöönpanoa käsittelevä erityiskomitea voi tässä yhteydessä tarjota tilaisuuden vaihtaa näkemyksiä mahdollisesta tulevasta Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännöstä, joka koskee Windsorin puitteiston toiminnan kannalta merkityksellisiä tavaroita. Erityisesti tämä antaisi Yhdistyneelle kuningaskunnalle ja unionille mahdollisuuden arvioida kyseisen tulevan lainsäädännön mahdollisia vaikutuksia Pohjois-Irlannissa sekä ennakoida mahdollisia käytännön ongelmia ja keskustella niistä.

Sen vuoksi erityiskomitea voi kokoontua erityisessä kokoonpanossa, eli tavaralainsäädännön erityiselimessä. Se voi tarvittaessa pyytää neuvoa-antavaa yhteistä työryhmää ja sen asiaankuuluvia alaryhmiä, jotka koostuvat Euroopan komission ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen asiantuntijoista, tarkastelemaan tiettyä asiaa ja antamaan sitä koskevia tietoja. Yritysten ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien edustajia voidaan tarvittaessa kutsua osallistumaan asiaankuuluviin kokouksiin. Erityiskomitea voi tarvittaessa antaa sekakomitealle asiaa koskevia suosituksia.

Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat sitoutuneet ratkaisemaan Windsorin puitteiston toiminnassa mahdollisesti esiintyvät ongelmat parhaalla mahdollisella tavalla ja mahdollisimman nopeasti. Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta hyödyntävät yhteisiä elimiä käsitelläkseen Windsorin puitteiston täytäntöönpanossa mahdollisesti esiin tulevia ongelmia. Tällaisista kysymyksistä voidaan näin ollen käydä osapuolten pyynnöstä vuoropuhelua erosopimuksen mukaisissa yhteisissä elimissä. Näin osapuolet voivat keskustella säännöllisesti asiaan liittyvästä kehityksestä, jolla on merkitystä niiden Windsorin puitteiston mukaisten velvoitteiden asianmukaisen täyttämisen kannalta.

Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta uudistavat sitoumuksensa pyrkiä vuoropuhelun avulla kaikin tavoin pääsemään molempia osapuolia tyydyttäviin ratkaisuihin asioissa, jotka vaikuttavat erosopimuksen toimintaan. Tätä varten unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta aikovat käyttää sekakomitean toimivaltaa täysimääräisesti ja vilpittömässä mielessä tavoitteenaan päästä yhteisesti sovittuihin ratkaisuihin yhteistä etua koskevissa kysymyksissä.

Tällaisissa puitteissa tapahtuva tietojenvaihto ei vaikuta unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksenteon riippumattomuuteen eikä kummankaan oikeusjärjestykseen.


(1)  Ks. yhteinen julistus N:o 1/2023.


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/92


UNIONIN JA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN YHTEINEN JULISTUS ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROAMISESTA EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖSTÄ TEHDYLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUSSA SEKAKOMITEASSA,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023,

sellaisiin tavaroihin sovellettavasta arvonlisäverojärjestelmästä, joihin ei liity vaaraa, että ne päätyvät unionin sisämarkkinoille, ja rajat ylittäviä palautuksia koskevista arvonlisäverojärjestelyistä

Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta aikovat tarkastella mahdollisuutta hyväksyä päätöksen N:o 1/2023 (1) 4 artiklaan perustuva sekakomitean päätös, jossa säädetään siitä, että neuvoston direktiivin 2006/112/EY (2) 98 artiklassa, luettuna yhdessä liitteen III kanssa, vahvistettuja verokantoja koskevia sääntöjä ei sovelleta tiettyihin tavaroihin, lukuun ottamatta tavaroita, jotka verovelvolliset ovat luovuttaneet ja asentaneet Pohjois-Irlannissa sijaitsevaan kiinteään omaisuuteen. Kyseinen päätös koskisi ainoastaan sellaisia tavaroita, jotka luonteensa ja luovutusedellytystensä vuoksi katsottaisiin tarkoitetuiksi loppukulutukseen Pohjois-Irlannissa ja joiden osalta direktiivin 2006/112/EY 98 artiklassa, luettuna yhdessä liitteen III kanssa, vahvistettujen verokantoja koskevien sääntöjen soveltamatta jättäminen ei vaikuttaisi kielteisesti unionin sisämarkkinoihin veropetosten riskien ja mahdollisen kilpailun vääristymisen muodossa. Tällaisessa päätöksessä olisi vahvistettava yksityiskohtainen luettelo, joka olisi voimassa viisi vuotta. Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta ilmaisevat halukkuutensa arvioida ja tarkistaa tällaista luetteloa säännöllisesti.

Unioni ja Yhdistynyt kuningaskunta aikovat myös arvioida rajat ylittäviin palautuksiin tällä hetkellä sovellettavia, neuvoston direktiivin 2008/9/EY (3) ja neuvoston direktiivin 86/560/ETY (4) mukaisia arvonlisäverojärjestelyjä ja tarkastella, onko tarpeen hyväksyä tarvittaessa päätöksen N:o 1/2023 4 artiklan perusteella sekakomitean päätös, jossa vahvistettaisiin tarvittavat mukautukset tai jolla palautusjärjestelyt rajoitettaisiin koskemaan ainoastaan direktiivin 86/560/ETY soveltamista. Arvioinnissa olisi otettava huomioon verovelvollisille aiheutuva hallinnollinen rasitus ja verohallinnoille aiheutuvat hallinnolliset kustannukset.


(1)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 1/2023, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, Windsorin puitteiston järjestelyistä (katso tämän virallisen lehden sivu 61).

(2)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(3)  Neuvoston direktiivi 2008/9/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2008 , yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi palautusjäsenvaltioon sijoittautumattomille mutta toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneille verovelvollisille (EUVL L 44, 20.2.2008, s. 23).

(4)  Kolmastoista neuvoston direktiivi 86/560/ETY, annettu 17 päivänä marraskuuta 1986, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteisön alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt (EYVL L 326, 21.11.1986, s. 40).


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/93


YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN YKSIPUOLINEN JULISTUS ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROAMISESTA EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖSTÄ TEHDYLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUSSA SEKAKOMITEASSA,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023,

markkinavalvonnasta ja täytäntöönpanosta

Yhdistynyt kuningaskunta palauttaa mieleen sitoumuksensa varmistaa vankka markkinavalvonta- ja täytäntöönpanojärjestelmä niiden ainutlaatuisten järjestelyjen yhteydessä, joista on sovittu Euroopan unionin kanssa Windsorin puitteiston (1) mukaisesti kaupan suojaamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoilla sekä Pohjois-Irlannin aseman suojelemiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan tullialueella, samalla kun varmistetaan Euroopan unionin sisämarkkinoiden ja tulliliiton eheys.

Yhdistynyt kuningaskunta korostaa, että täytäntöönpanon on oltava tehokasta sen varmistamiseksi, että kaupan alan toimijat eivät käytä väärin näitä uusia Yhdistyneen kuningaskunnan sisäisiä kauppajärjestelyjä tavaroiden siirtämiseksi Euroopan unioniin.

Markkinavalvonta

Yhdistynyt kuningaskunta tunnustaa markkinavalvonnan sekä markkinavalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten työn merkityksen näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Yhdistynyt kuningaskunta aikoo näin ollen jatkossakin varmistaa, että kyseiset viranomaiset esittävät toimintaohjelman turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden edistämiseksi, mukaan lukien yritysten kanssa tehtävä yhteistyö sen varmistamiseksi, että ne ovat tietoisia velvoitteistaan, asiakirjojen arviointi ja tarvittaessa markkinoilla olevien tuotteiden tarkastaminen.

Yhdistynyt kuningaskunta aikoo jatkossakin

kehittää markkinavalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten valmiuksia ja kapasiteettia;

parantaa tuoteturvallisuusriskien arviointimenetelmiä;

varmistaa, että asiaankuuluvilla viranomaisilla on tarvittavat valtuudet toteuttaa tehokkaita valvontatoimia Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin välisellä kansainvälisellä rajalla;

tukea asiaankuuluvien viranomaisten riskiperusteisia ja tiedusteluun perustuvia toimia, mukaan lukien asianmukaiset tarkastukset ja pistokokeet, sovellettavien vaatimusten noudattamisen tarkastamiseksi;

hyödyntää vankkaa tiedustelutietoa ja tiedonkeruuta, jotta voidaan varmistaa yksityiskohtainen näyttö kehittymässä olevien riskien tunnistamiseksi, mukaan lukien mahdollisista siirroista Euroopan unioniin;

hyödyntää tarkkoja ja yksityiskohtaisia tietoja toimintapoliittisia ja täytäntöönpanopäätöksiä varten; ja

jakaa ja vastaanottaa markkinavalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten toteuttamia vaatimustenmukaisuustoimia koskevia tietoja asiaankuuluvien tietojärjestelmien kautta.

Yhdistynyt kuningaskunta jatkaa myös muilla markkinoilla toimivien markkinavalvontaviranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön tukemista markkinavalvonnan yhteysviraston kautta.

Täytäntöönpano

Tehokas täytäntöönpano ei edellytä uusia tarkastuksia tai valvontaa Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisellä rajalla, vaan se merkitsee asianomaisten Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten tehostettua toimintaa kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti ja tarvittaessa yhteistyössä Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, jotta voidaan suojella Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoita ja Euroopan unionin sisämarkkinoita ja tulliliittoa sekä torjua tehokkaasti muun muassa järjestäytyneiden rikollisryhmien harjoittamaa laitonta toimintaa ja salakuljetusta.

Niiden tavaroiden osalta, joihin sovelletaan terveys- ja kasvinsuojelusääntöjä, markkinavalvonta ja täytäntöönpanotoimet tehostavat edelleen erityismenettelyjä, jotka vahvistetaan kyseisten tavaroiden saapumista Pohjois-Irlantiin koskevissa sovellettavissa säännöissä. Lisäksi Yhdistynyt kuningaskunta tehostaa seuranta- ja täytäntöönpanotoimiaan voidakseen tehokkaasti hallita paketteina kuljetettavista tavaroista aiheutuvia riskejä, sillä kuluttajat tukeutuvat erityisen paljon tällaisiin kuljetuksiin.

Yhdistynyt kuningaskunta aikoo myös säilyttää laitonta kauppaa ja salakuljetusta koskevan vahvan seuraamusjärjestelmänsä. Tätä on tarkoitus seurata tiiviisti, jotta voidaan tiukentaa seuraamuksia, joita määrätään silloin, kun näitä uusia sääntöjä käytetään väärin siirtämällä tavaroita Euroopan unioniin, jos se on tarpeen varoittavan vaikutuksen vahvistamiseksi.

Yhdistynyt kuningaskunta toteuttaa tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia toimia mahdollisen sääntöjen rikkomisen suhteen. Tähän sisältyvät riskianalyysi, sääntöjen noudattamista koskevat riskiperusteiset toimet ja kaupan alan toimijaryhmien jatkuvat riskinarvioinnit, joita tuetaan seuraamuksilla.


(1)  Ks. yhteinen julistus N:o 1/2023.


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/95


UNIONIN YKSIPUOLINEN JULISTUS ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROAMISESTA EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖSTÄ TEHDYLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUSSA SEKAKOMITEASSA,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023,

ottaen huomioon markkinavalvonnasta ja täytäntöönpanosta 24 päivänä maaliskuuta 2023 annetun Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisen julistuksen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa

Unioni panee merkille Yhdistyneen kuningaskunnan julistuksen markkinavalvonnasta ja täytäntöönpanosta.


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/96


YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN YKSIPUOLINEN JULISTUS ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROAMISESTA EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖSTÄ TEHDYLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUSSA SEKAKOMITEASSA,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023,

Pohjois-Irlannista muihin Yhdistyneen kuningaskunnan osiin siirrettävien tavaroiden vientimenettelyistä

Yhdistynyt kuningaskunta toteaa Pohjois-Irlannin aseman Yhdistyneen kuningaskunnan tullialueella, tarpeen suojella 10 päivänä huhtikuuta 1998 tehdyn pitkänperjantain/Belfastin sopimuksen kaikkia ulottuvuuksia ja sitoutumisensa Pohjois-Irlannin yritysten esteettömään pääsyyn koko Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille.

Yhdistynyt kuningaskunta vahvistaa kaikkien Pohjois-Irlannista Yhdistyneen kuningaskunnan sisämarkkinoiden muihin osiin liikkuvien tavaroiden osalta, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (1) mukaisia vientimenettelyjä sovelletaan ainoastaan tavaroihin,

1.

jotka on asetettu johonkin mainitun asetuksen 210 artiklassa luetelluista menettelyistä,

2.

jotka ovat väliaikaisesti varastoituina mainitun asetuksen 144 artiklan mukaisesti,

3.

joihin sovelletaan Windsorin puitteiston (2) 6 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettuja unionin oikeuden säännöksiä, joilla kielletään tavaroiden vienti tai rajoitetaan sitä,

4.

jotka on asetettu mainitun asetuksen V ja VIII osaston mukaisesti vientimenettelyyn unionissa, tai

5.

joiden arvo on enintään 3 000 euroa ja jotka on pakattu tai lastattu vientilähetystä varten unionin alueella komission asetuksen (EU) 2015/2447 (3) 221 artiklan mukaisesti.

Yhdistynyt kuningaskunta palauttaa mieleen sitoumuksensa varmistaa niiden kansainvälisten vaatimusten ja sitoumusten täysimääräinen noudattaminen, joilla on merkitystä tavaroiden vientiä unionista kolmansiin maihin koskevien, unionin oikeudessa säädettyjen kieltojen ja rajoitusten kannalta.

Yhdistynyt kuningaskunta vahvistaa antavansa unionille merkityksellisiä tietoja Pohjois-Irlannista muihin Yhdistyneen kuningaskunnan osiin siirrettävistä kieltojen ja rajoitusten kohteena olevista tavaroista siltä osin kuin on kyse kaksikäyttötuotteiden viennistä, siirrosta, välityksestä ja kauttakulusta, kulttuuriesineiden viennistä tai jätteiden siirrosta.

Tämä yksipuolinen julistus korvaa vienti-ilmoituksia koskevan yksipuolisen julistuksen, jonka Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta antoi sekakomiteassa 17 päivänä joulukuuta 2020.


(1)  EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Ks. yhteinen julistus N:o 1/2023.

(3)  EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558.


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/97


UNIONIN YKSIPUOLINEN JULISTUS ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROAMISESTA EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖSTÄ TEHDYLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUSSA SEKAKOMITEASSA,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023,

ottaen huomioon Pohjois-Irlannista muihin Yhdistyneen kuningaskunnan osiin siirrettävien tavaroiden vientimenettelyistä 24 päivänä maaliskuuta 2023 annetun Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisen julistuksen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa

Unioni panee merkille Yhdistyneen kuningaskunnan julistuksen Pohjois-Irlannista Yhdistyneen kuningaskunnan muihin osiin siirrettävien tavaroiden vientimenettelyistä.


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/98


YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN YKSIPUOLINEN JULISTUS ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROAMISESTA EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖSTÄ TEHDYLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUSSA SEKAKOMITEASSA,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023,

Windsorin puitteiston (1) 18 artiklan mukaisesta demokraattisen suostumuksen mekanismista

Yhdistynyt kuningaskunta toteaa, että Windsorissa julkistettujen yhteisten ratkaisujen on tarkoitus muodostaa joukko käytännöllisiä ja kestäviä toimenpiteitä, joilla ratkaistaan lopullisesti Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, voimaantulon jälkeen ilmenneet puutteet ja ongelmatilanteet, joita ei ole voitu ennakoida.

Yhdistynyt kuningaskunta tunnustaa, että on tärkeää varmistaa, että näille järjestelyille saadaan aina mahdollisimman laaja tuki koko Pohjois-Irlannin yhteisössä, ottaen huomioon sen velvollisuus noudattaa 10 päivänä huhtikuuta 1998 tehtyä pitkänperjantain/Belfastin sopimusta, mukaan lukien sen täytäntöönpanosta myöhemmin tehdyt sopimukset ja järjestelyt, kaikissa sen osissa sekä ottaen huomioon sen erityiset velvollisuudet kunnioittaa kummankin yhteisön identiteettiä, eettisiä arvoja ja pyrkimyksiä. Windsorin puitteiston 18 artiklaan sisältyvä demokraattisen suostumuksen mekanismi on tältä osin jatkuva ja tärkeä suojatoimi, jonka ohella Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut teettämään riippumattoman arvioinnin suostumusta koskevassa yksipuolisessa julistuksessaan (2) määritetyissä olosuhteissa. Tällaisissa olosuhteissa Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuu joko demokraattisen suostumuksen mekanismin ensimmäisen käytön seurauksena tai sen jälkeen toimittamaan arvioinnin pohjalta annetut suositukset sekakomitealle, tunnustaen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen 164 artiklan mukaisen sekakomitean vastuun tarkastella kaikkia Windsorin puitteiston kattamaan alaan liittyviä kysymyksiä, ja etsimään asianmukaisia keinoja ja menetelmiä Windsorin puitteiston kattamilla aloilla mahdollisesti ilmenevien ongelmien ehkäisemiseksi.


(1)  Ks. yhteinen julistus N:o 1/2023.

(2)  Declaration by Her Majesty’s Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the operation of the ’Democratic consent in Northern Ireland’ provision of the Protocol on Ireland/Northern Ireland (Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen julistus Pohjois-Irlannin demokraattista suostumusta koskevista määräyksistä).


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/99


UNIONIN YKSIPUOLINEN JULISTUS ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROAMISESTA EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖSTÄ TEHDYLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUSSA SEKAKOMITEASSA,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023,

ottaen huomioon Windsorin puitteiston (1) 18 artiklaan sisältyvästä demokraattisen suostumuksen mekanismista 24 päivänä maaliskuuta 2023 annetun Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisen julistuksen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa,

Unioni ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan julistuksen Windsorin puitteiston 18 artiklaan sisältyvästä demokraattisen suostumuksen mekanismista ja palauttaa mieleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen 164 artiklan mukaiset sekakomitean tehtävät.


(1)  Ks. yhteinen julistus N:o 1/2023.


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/100


YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN YKSIPUOLINEN JULISTUS ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROAMISESTA EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖSTÄ TEHDYLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUSSA SEKAKOMITEASSA,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023,

Pohjois-Irlantiin Yhdistyneen kuningaskunnan muista osista paketteina kuljetettavia tavaroita koskevien täytäntöönpanotoimien tehostamisesta

Ennen kuin päätöksen N:o 1/2023 (1) kaikkia säännöksiä aletaan soveltaa, Yhdistynyt kuningaskunta on sitoutunut tekemään yhteistyötä unionin kanssa unionin sisämarkkinoiden suojaamiseksi tehostamalla täytäntöönpanotoimia, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan muista osista Pohjois-Irlantiin paketteina kuljetettavia tavaroita. Tässä yhteydessä Yhdistynyt kuningaskunta sitoutuu

Tekemään yhteistyötä talouden toimijoiden, erityisesti pikapakettipalvelujen tarjoajien ja postitoiminnan harjoittajien kanssa, jotta Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja unionin edustajat saisivat kaupallisia tietoja pakettien liikkeistä, mukaan lukien lähettäjän ja vastaanottajan tiedot ja asianomaisten tavaroiden kuvaus. Nämä tiedot tukisivat täytäntöönpanoa ja sääntöjen noudattamista koskevia toimia ja täydentäisivät nykyistä riskeihin ja tiedusteluun perustuvaa toimintaa;

Tehostamaan nykyistä yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan tulliviranomaisten ja Euroopan komission välillä tekemällä yhteistyötä täytäntöönpanoon ja säännösten noudattamiseen liittyvien riskien osalta päätöksessä N:o 1/2023 tarkoitettujen sovittujen operatiivisten järjestelyjen pohjalta.

Yhdistynyt kuningaskunta tiedottaa säännöllisesti Windsorin puitteiston (2) täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä käsittelevälle erityiskomitealle edellä mainittujen kysymysten käsittelyn edistymisestä.


(1)  Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 1/2023, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023, Windsorin puitteiston järjestelyistä (ks. tämän virallisen lehden s. 61).

(2)  Ks. yhteinen julistus N:o 1/2023.


17.4.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 102/101


UNIONIN YKSIPUOLINEN JULISTUS ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN EROAMISESTA EUROOPAN UNIONISTA JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖSTÄ TEHDYLLÄ SOPIMUKSELLA PERUSTETUSSA SEKAKOMITEASSA,

annettu 24 päivänä maaliskuuta 2023,

ottaen huomioon Pohjois-Irlantiin Yhdistyneen kuningaskunnan muista osista paketteina kuljetettavia tavaroita koskevien täytäntöönpanotoimien tehostamisesta 24 päivänä maaliskuuta 2023 annetun Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolisen julistuksen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa,

Unioni panee merkille Yhdistyneen kuningaskunnan julistuksen Pohjois-Irlantiin Yhdistyneen kuningaskunnan muista osista paketteina kuljetettavia tavaroita koskevien täytäntöönpanotoimien tehostamisesta.