ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 1

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
1. tammikuu 2021


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen, Euroopan unionin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan sopimuksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Euroopan atomienergiayhteisön välisen, ydinenergian turvallista ja rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyötä koskevan sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

1.1.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 1/1


Ilmoitus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen, Euroopan unionin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan sopimuksen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Euroopan atomienergiayhteisön välisen, ydinenergian turvallista ja rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyötä koskevan sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

Euroopan unioni ja Euroopan atomienergiayhteisö sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ovat ilmoittaneet saattaneensa päätökseen menettelyt, joita Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen, jäljempänä 'kauppa- ja yhteistyösopimus', Euroopan unionin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen turvallisuusluokiteltujen tietojen vaihtoon ja suojaamiseen sovellettavia turvallisuusmenettelyjä koskevan sopimuksen, jäljempänä 'tietoturvallisuussopimus', ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Euroopan atomienergiayhteisön välisen, ydinenergian turvallista ja rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyötä koskevan sopimuksen, jäljempänä 'turvallista ydinenergiaa koskeva sopimus', väliaikainen soveltaminen edellyttää kauppa- ja yhteistyösopimuksen FINPROV.11 artiklan 2 kohdan, tietoturvallisuussopimuksen 19 artiklan 2 kohdan ja turvallista ydinenergiaa koskevaa sopimusta koskevan kirjeenvaihdon mukaisesti.

Näin ollen kyseisiä sopimuksia sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen

Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välillä kauppa- ja yhteistyösopimuksen osalta;

Euroopan unionin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välillä tietoturvallisuussopimuksen osalta; sekä

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Euroopan atomienergiayhteisön välillä ydinenergian turvallista ja rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyötä koskevan sopimuksen osalta.

Kuten kauppa- ja yhteistyösopimuksen FINPROV.9 artiklassa, tietoturvallisuussopimuksen 21 artiklassa ja ydinenergian turvallista ja rauhanomaista käyttöä koskevaa yhteistyötä koskevan sopimuksen 25 artiklassa määrätään, lingvistijuristit viimeistelevät tulevina kuukausina lopullisesti kyseisten sopimusten bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, kroaatin, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä laaditut toisinnot. Lingvistijuristien viimeistelemät todistusvoimaiset ja lopulliset tekstit korvaavat ab initio sopimusten allekirjoitetut toisinnot.