ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 215

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

61. vuosikerta
23. elokuu 2018


Sisältö

 

III   Muut säädökset

Sivu

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 216/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1154]

1

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 217/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1155]

3

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 218/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1156]

4

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 219/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) ja liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1157]

5

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 220/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1158]

7

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 221/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1159]

8

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 222/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1160]

10

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 223/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1161]

12

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 224/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1162]

14

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 225/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1163]

15

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 226/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1164]

17

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 227/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1165]

18

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 228/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1166]

19

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 229/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1167]

21

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 230/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1168]

22

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 231/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1169]

24

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 232/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1170]

26

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 233/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1171]

28

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 234/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1172]

30

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 235/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1173]

32

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 236/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1174]

33

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 237/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1175]

35

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 238/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1176]

37

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 239/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1177]

38

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 240/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1178]

39

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 241/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) ja liitteen X (Palvelut yleensä) muuttamisesta [2018/1179]

40

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 242/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen XI (Sähköinen viestintä, audiovisuaaliset palvelut ja tietoyhteiskunta) muuttamisesta [2018/1180]

41

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 245/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/1181]

42

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 246/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/1182]

43

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 247/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/1183]

44

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 248/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2018/1184]

45

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 249/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2018/1185]

46

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 250/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2018/1186]

47

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 251/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2018/1187]

49

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 252/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2018/1188]

50

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 253/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen XXII (Yhtiöoikeus) muuttamisesta [2018/1189]

51

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 254/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2018/1190]

52

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 255/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 (Viiniä koskevien kaupan teknisten esteiden poistaminen) muuttamisesta [2018/1191]

53

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


III Muut säädökset

EUROOPAN TALOUSALUE

23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/1


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 216/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1154]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2004/558/EY liitteiden I ja II muuttamisesta Saksan Rheinland-Pfalzin ja Saarlandin osavaltioiden ja Arnsbergin, Detmoldin ja Münsterin hallinnollisten alueiden naudan tarttuvasta rinotrakeiitista vapaan aseman osalta 5 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1101 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee lainsäädäntöä, joka liittyy muihin eläviin eläimiin kuin kaloihin ja vesiviljeltyihin eläimiin. Tämän alan lainsäädäntöä ei sovelleta Islantiin, kuten ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun johdanto-osan 2 kohdassa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Islantiin.

(3)

Tämä päätös koskee eläinlääkintään liittyvää lainsäädäntöä. Eläinlääkintää koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 4.2 osan 80 kohtaan (komission päätös 2004/558/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 D 1101: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1101, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016 (EUVL L 182, 7.7.2016, s. 51).”

2 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1101 norjaksi laadittu teksti, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, on todistusvoimainen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 182, 7.7.2016, s. 51.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/3


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 217/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1155]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luvan antamisesta Korean tasavallassa sijaitsevalle laboratoriolle tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta koirissa, kissoissa ja freteissä mittaavia serologisia valvontatestejä 26 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1235 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee lainsäädäntöä, joka liittyy muihin eläviin eläimiin kuin kaloihin ja vesiviljeltyihin eläimiin. Tämän alan lainsäädäntöä ei sovelleta Islantiin, kuten ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun johdanto-osan 2 kohdassa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Islantiin.

(3)

Tämä päätös koskee eläinlääkintään liittyvää lainsäädäntöä. Eläinlääkintää koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 4.2 osan 101 kohdan (komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/423) jälkeen kohta seuraavasti:

”102.

32016 D 1235: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1235, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2016, luvan antamisesta Korean tasavallassa sijaitsevalle laboratoriolle tehdä raivotautirokotteiden tehokkuutta koirissa, kissoissa ja freteissä mittaavia serologisia valvontatestejä (EUVL L 202, 28.7.2016, s. 43)

Tätä säädöstä ei sovelleta Islantiin.”

2 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1235 norjaksi laadittu teksti, joka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, on todistusvoimainen.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 202, 28.7.2016, s. 43.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/4


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 218/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1156]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 2007/453/EY liitteen muuttamisesta Costa Rican, Espanjan, Liettuan, Namibian ja Saksan BSE-aseman osalta 5 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1100 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee eläinlääkintään liittyvää lainsäädäntöä. Eläinlääkintää koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 7.2 osan 49 kohtaan (komission päätös 2007/453/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 D 1100: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1100, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016 (EUVL L 182, 7.7.2016, s. 47).”

2 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1100 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 182, 7.7.2016, s. 47.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/5


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 219/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) ja liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1157]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisen hallinnollisen avunannon ja yhteistyön järjestelmän (AAC-järjestelmä) perustamisesta 22 päivänä lokakuuta 2015 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1918 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee eläinlääkintä-, rehu- ja elintarvikelainsäädäntöä. Eläinlääkintä-, rehu- ja elintarvikelainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa ja sen liitteessä II olevan XII luvun johdannossa todetaan. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitteitä I ja II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liite I seuraavasti:

1.

Lisätään I luvun 1.1 osan 11 kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004) jälkeen kohta seuraavasti:

”11a.

32015 D 1918: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1918, annettu 22 päivänä lokakuuta 2015, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisen hallinnollisen avunannon ja yhteistyön järjestelmän (AAC-järjestelmä) perustamisesta (EUVL L 280, 24.10.2015, s. 31).”

2.

Lisätään II luvun 31j kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004) jälkeen kohta seuraavasti:

”31ja.

32015 D 1918: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1918, annettu 22 päivänä lokakuuta 2015, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisen hallinnollisen avunannon ja yhteistyön järjestelmän (AAC-järjestelmä) perustamisesta (EUVL L 280, 24.10.2015, s. 31).”

2 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54zzzi kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004) jälkeen kohta seuraavasti:

”54zzzia.

32015 D 1918: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1918, annettu 22 päivänä lokakuuta 2015, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisen hallinnollisen avunannon ja yhteistyön järjestelmän (AAC-järjestelmä) perustamisesta (EUVL L 280, 24.10.2015, s. 31).”

3 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1918 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 280, 24.10.2015, s. 31.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/7


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 220/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1158]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 167/2008 muuttamisesta kokkidiostaattia koskevan hyväksynnän haltijan nimen ja kokkidiostaatin kauppanimen osalta 27 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/842 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee rehuihin liittyvää lainsäädäntöä. Rehuja koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun 1zzzzm kohtaan (komission asetus (EY) N:o 167/2008) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32016 R 0842: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/842, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016 (EUVL L 141, 28.5.2016, s. 47).”

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/842 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 141, 28.5.2016, s. 47.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/8


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 221/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1159]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2008 muuttamisesta maitohappobakteereista Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ja Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) tehdyn valmisteen hyväksynnän haltijan nimen osalta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/895 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Rautanatriumtartraattien hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena 8 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/896 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) -organismia sisältävän valmisteen hyväksymisestä munivien kanojen ja akvaariokalojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) ja asetusten (EY) N:o 1444/2006, (EU) N:o 333/2010 ja (EU) N:o 184/2011 muuttamisesta hyväksynnän haltijan osalta 8 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/897 (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Bacillus licheniformis (ATCC 53757) -organismia ja sen proteaasia (E.C.3.4.21.19) sisältävän valmisteen hyväksymisestä broilerien, kananuorikoiden ja lihan- ja munantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien sekä koristetarkoituksessa pidettävien lintujen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Novus Europe SA / N.V.) 8 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/898 (4) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(5)

Trichoderma reesein (ATCC SD-6528) tuottaman 6-fytaasin hyväksymisestä kaikkien siipikarjalajien ja kaikkien siansukuisten eläinten (imeviä porsaita lukuun ottamatta) rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Danisco (UK) Ltd) 8 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/899 (5) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(6)

Bentsoehapon hyväksymisestä emakoiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) 8 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/900 (6) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(7)

Tämä päätös koskee rehuihin liittyvää lainsäädäntöä. Rehuja koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(8)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä I oleva II luku seuraavasti:

1.

Lisätään 1zzzzzd kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1290/2008) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 0895: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/895, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016 (EUVL L 152, 9.6.2016, s. 1).”

2.

Lisätään 1zzz kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1444/2006) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 0897: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/897, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016 (EUVL L 152, 9.6.2016, s. 7).”

3.

Lisätään 2c kohtaan (komission asetus (EU) N:o 333/2010) ja 2v kohtaan (komission asetus (EU) N:o 184/2011) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32016 R 0897: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/897, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016 (EUVL L 152, 9.6.2016, s. 7).”

4.

Lisätään 163 kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/329) jälkeen kohdat seuraavasti:

”164.

32016 R 0896: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/896, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, rautanatriumtartraattien hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena (EUVL L 152, 9.6.2016, s. 3).

165.

32016 R 0897: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/897, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) -organismia sisältävän valmisteen hyväksymisestä munivien kanojen ja akvaariokalojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) ja asetusten (EY) N:o 1444/2006, (EU) N:o 333/2010 ja (EU) N:o 184/2011 muuttamisesta hyväksynnän haltijan osalta (EUVL L 152, 9.6.2016, s. 7).

166.

32016 R 0898: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/898, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, Bacillus licheniformis (ATCC 53757) -organismia ja sen proteaasia (E.C.3.4.21.19) sisältävän valmisteen hyväksymisestä broilerien, kananuorikoiden ja lihan- ja munantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien sekä koristetarkoituksessa pidettävien lintujen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Novus Europe SA / N.V.) (EUVL L 152, 9.6.2016, s. 11).

167.

32016 R 0899: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/899, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, Trichoderma reesein (ATCC SD-6528) tuottaman 6-fytaasin hyväksymisestä kaikkien siipikarjalajien ja kaikkien siansukuisten eläinten (imeviä porsaita lukuun ottamatta) rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Danisco (UK) Ltd) (EUVL L 152, 9.6.2016, s. 15).

168.

32016 R 0900: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/900, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, bentsoehapon hyväksymisestä emakoiden rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (EUVL L 152, 9.6.2016, s. 18).”

2 artikla

Täytäntöönpanoasetusten (EU) 2016/895, (EU) 2016/896, (EU) 2016/897, (EU) 2016/898, (EU) 2016/899 ja (EU) 2016/900 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 152, 9.6.2016, s. 1.

(2)  EUVL L 152, 9.6.2016, s. 3.

(3)  EUVL L 152, 9.6.2016, s. 7.

(4)  EUVL L 152, 9.6.2016, s. 11.

(5)  EUVL L 152, 9.6.2016, s. 15.

(6)  EUVL L 152, 9.6.2016, s. 18.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/10


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 222/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1160]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Corynebacterium glutamicum (KCTC 10423BP) -bakteerin tuottaman L-arginiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena 17 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/972 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sinkkibislysinaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena 17 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/973 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-ksylanaasin EC 3.2.1.8 ja Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) -organismin tuottaman endo-1,3(4)-beetaglukanaasin EC 3.2.1.6 hyväksymisestä imettävien emakoiden ja toissijaisten sikaeläinten rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Danisco (UK) Ltd) 21 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/997 (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Ammoniumkloridin hyväksymisestä lisäaineena muiden märehtijöiden kuin lihakaritsoiden, sekä kissojen ja koirien ruokinnassa (hyväksynnän haltija Latochema Co. Ltd) 22 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1007 (4) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(5)

Tämä päätös koskee rehuihin liittyvää lainsäädäntöä. Rehuja koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(6)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun 168 kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/900) jälkeen kohdat seuraavasti:

”169.

32016 R 0972: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/972, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2016, Corynebacterium glutamicum (KCTC 10423BP) -bakteerin tuottaman L-arginiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena (EUVL L 161, 18.6.2016, s. 18).

170.

32016 R 0973: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/973, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2016, sinkkibislysinaatin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena (EUVL L 161, 18.6.2016, s. 21).

171.

32016 R 0997: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/997, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2016, Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) -organismin tuottaman endo-1,4-beeta-ksylanaasin EC 3.2.1.8 ja Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) -organismin tuottaman endo-1,3(4)-beetaglukanaasin EC 3.2.1.6 hyväksymisestä imettävien emakoiden ja toissijaisten sikaeläinten rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Danisco (UK) Ltd) (EUVL L 164, 22.6.2016, s. 4)

172.

32016 R 1007: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1007, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2016, ammoniumkloridin hyväksymisestä lisäaineena muiden märehtijöiden kuin lihakaritsoiden, sekä kissojen ja koirien ruokinnassa (hyväksynnän haltija Latochema Co. Ltd) (EUVL L 165, 23.6.2016, s. 10).”

2 artikla

Täytäntöönpanoasetusten (EU) 2016/972, (EU) 2016/973, (EU) 2016/997 ja (EU) 2016/1007 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 161, 18.6.2016, s. 18.

(2)  EUVL L 161, 18.6.2016, s. 21.

(3)  EUVL L 164, 22.6.2016, s. 4.

(4)  EUVL L 165, 23.6.2016, s. 10.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/12


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 223/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1161]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sinkkiasetaattidihydraatin, vedettömän sinkkikloridin, sinkkioksidin, sinkkisulfaattiheptahydraatin, sinkkisulfaattimonohydraatin, aminohappojen sinkkikelaattihydraatin, proteiinihydrolysaattien sinkkikelaatin, glysiinin sinkkikelaattihydraatin (kiinteä) ja glysiinin sinkkikelaattihydraatin (nestemäinen) hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena sekä asetusten (EY) N:o 1334/2003, (EY) N:o 479/2006, (EU) N:o 335/2010 ja täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 991/2012 ja (EU) N:o 636/2013 muuttamisesta 6 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1095 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee rehuihin liittyvää lainsäädäntöä. Rehuja koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä I oleva II luku seuraavasti:

1.

Lisätään 1zq kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1334/2003) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 1095: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1095, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016 (EUVL L 182, 7.7.2016, s. 7).”

2.

Lisätään 1zzu kohtaan (komission asetus (EY) N:o 479/2006), 1zzzzzj kohtaan (komission asetus (EU) N:o 335/2010), 60 kohtaan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 991/2012) ja 94 kohtaan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 636/2013) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32016 R 1095: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1095, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016 (EUVL L 182, 7.7.2016, s. 7).”

3.

Lisätään 172 kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1007) jälkeen kohta seuraavasti:

”173.

32016 R 1095: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1095, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2016, sinkkiasetaattidihydraatin, vedettömän sinkkikloridin, sinkkioksidin, sinkkisulfaattiheptahydraatin, sinkkisulfaattimonohydraatin, aminohappojen sinkkikelaattihydraatin, proteiinihydrolysaattien sinkkikelaatin, glysiinin sinkkikelaattihydraatin (kiinteä) ja glysiinin sinkkikelaattihydraatin (nestemäinen) hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena sekä asetusten (EY) N:o 1334/2003, (EY) N:o 479/2006, (EU) N:o 335/2010 ja täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 991/2012 ja (EU) N:o 636/2013 muuttamisesta (EUVL L 182, 7.7.2016, s. 7).”

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1095 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 182, 7.7.2016, s. 7.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/14


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 224/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1162]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Escherichia colin tuottaman L-treoniinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena 26 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1220 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee rehuihin liittyvää lainsäädäntöä. Rehuja koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä I olevan II luvun 173 kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1095) jälkeen kohta seuraavasti:

”174.

32016 R 1220: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1220, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2016, Escherichia colin tuottaman L-treoniinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena (EUVL L 201, 27.7.2016, s. 11).”

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1220 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 201, 27.7.2016, s. 11.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/15


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 225/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2018/1163]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY ja 2002/57/EY muuttamisesta siemenpakkausten virallisen etiketin osalta 3 päivänä maaliskuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2016/317 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Täytäntöönpanosäännöistä, joiden nojalla jäsenvaltiot voivat antaa luvan saattaa markkinoille sellaisten lajikkeiden siemeniä, joista on tehty viljelykasvilajien tai vihanneslajien kansalliseen lajikeluetteloon lisäämistä koskeva hakemus, tehdyn komission päätöksen 2004/842/EY muuttamisesta 3 päivänä maaliskuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/320 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Tämä päätös koskee kasvinsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä. Kasvinsuojeluun liittyvää lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteen I alakohtaisissa mukautuksissa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä I,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä I oleva III luku seuraavasti:

1.

Lisätään 2 kohtaan (neuvoston direktiivi 66/401/ETY), 3 kohtaan (neuvoston direktiivi 66/402/ETY), 11 kohtaan (neuvoston direktiivi 2002/54/EY), 12 kohtaan (neuvoston direktiivi 2002/55/EY) ja 13 kohtaan (neuvoston direktiivi 2002/57/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 L 0317: komission täytäntöönpanodirektiivi (EU) 2016/317, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2016 (EUVL L 60, 5.3.2016, s. 72).”

2.

Lisätään 36 kohtaan (komission päätös 2004/842/EY) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32016 D 0320: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/320, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2016 (EUVL L 60, 5.3.2016, s. 88).”

2 artikla

Täytäntöönpanodirektiivin (EU) 2016/317 ja täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/320 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 60, 5.3.2016, s. 72.

(2)  EUVL L 60, 5.3.2016, s. 88.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/17


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 226/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1164]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 10 päivänä maaliskuuta 2016 annettu komission asetus (EU) 2016/427 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan I luvun 45zu kohtaan (komission asetus (EY) N:o 692/2008) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 0427: komission asetus (EU) 2016/427, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2016 (EUVL L 82, 31.3.2016, s. 1).”

2 artikla

Asetuksen (EU) 2016/427 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 82, 31.3.2016, s. 1.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/18


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 227/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1165]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta siltä osin kuin on kyse kannettavilla päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) tehtävää testausta sekä korvaavien pilaantumista rajoittavien laitteiden kestävyyden testausmenettelyä koskevista säännöksistä 20 päivänä syyskuuta 2016 annettu komission asetus (EU) 2016/1718 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan I luvun 45zzl kohtaan (komission asetus (EU) N:o 582/2011) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 1718: komission asetus (EU) 2016/1718, annettu 20 päivänä syyskuuta 2016 (EUVL L 259, 27.9.2016, s. 1).”

2 artikla

Asetuksen (EU) 2016/1718 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 259, 27.9.2016, s. 1.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/19


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 228/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1166]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetus (EU) 2015/1933, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen enimmäismääristä kaakaokuidussa, banaanilastuissa, ravintolisissä, kuivatuissa yrteissä ja kuivatuissa mausteissa (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Komission asetus (EU) 2015/1940, annettu 28 päivänä lokakuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta tiettyjen käsittelemättömien viljojen torajyväpahkojen enimmäismäärien sekä seurantaa ja raportointia koskevien säännösten osalta (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54zzzz kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1881/2006) luetelmakohdat seuraavasti:

”—

32015 R 1933: komission asetus (EU) 2015/1933, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015 (EUVL L 282, 28.10.2015, s. 11)

32015 R 1940: komission asetus (EU) 2015/1940, annettu 28 päivänä lokakuuta 2015 (EUVL L 283, 29.10.2015, s. 3).”

2 artikla

Asetusten (EU) 2015/1933 ja (EU) 2015/1940 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä, 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 282, 28.10.2015, s. 11.

(2)  EUVL L 283, 29.10.2015, s. 3.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/21


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 229/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1167]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetus (EU) 2016/1244, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteen I muuttamisesta alfa-beeta-tyydyttymättömän rakenteen sisältävien tiettyjen aromiaineiden ryhmän osalta (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 54zzzzs kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 1244: komission asetus (EU) 2016/1244, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2016 (EUVL L 204, 29.7.2016, s. 7).”

2 artikla

Asetuksen (EU) 2016/1244 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä, 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 204, 29.7.2016, s. 7.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/22


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 230/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1168]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksymisestä sekä asetuksen (EU) N:o 432/2012 muuttamisesta 30 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/854 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä 31 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/862 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XII luku seuraavasti:

1.

Lisätään 54zzzzzp kohtaan (komission asetus (EU) N:o 432/2012) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 0854: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/854, annettu 30 päivänä toukokuuta 2016 (EUVL L 142, 31.5.2016, s. 5).”

2.

Lisätään 111 kohdan (komission asetus (EU) 2016/372) jälkeen kohdat seuraavasti:

”112.

32016 R 0854: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/854, annettu 30 päivänä toukokuuta 2016, tiettyjen muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksymisestä sekä asetuksen (EU) N:o 432/2012 muuttamisesta (EUVL L 142, 31.5.2016, s. 5).

113.

32016 R 0862: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/862, annettu 31 päivänä toukokuuta 2016, muun kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (EUVL L 144, 1.6.2016, s. 24).”

2 artikla

Täytäntöönpanoasetusten (EU) 2016/854 ja (EU) 2016/862 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 142, 31.5.2016, s. 5.

(2)  EUVL L 144, 1.6.2016, s. 24.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/24


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 231/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1169]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2284 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Asetuksella (EU) 2015/2284 kumotaan neuvoston direktiivi 76/621/ETY (2), joka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava ETA-sopimuksesta.

(3)

Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XII luku seuraavasti:

1.

Lisätään 113 kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/862) jälkeen kohta seuraavasti:

”114.

32015 R 2284: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2284, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta (EUVL L 327, 11.12.2015, s. 23).”

2.

Poistetaan 12 kohdan (neuvoston direktiivi 76/621/ETY) teksti.

2 artikla

Asetuksen (EU) 2015/2284 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 327, 11.12.2015, s. 23.

(2)  EUVL L 202, 28.7.1976, s. 35.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/26


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 232/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1170]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä 16 päivänä elokuuta 2016 annettu komission asetus (EU) 2016/1379 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevan tietyn terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä 16 päivänä elokuuta 2016 annettu komission asetus (EU) 2016/1381 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 114 kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2015/2284) jälkeen kohdat seuraavasti:

”115.

32016 R 1379: komission asetus (EU) 2016/1379, annettu 16 päivänä elokuuta 2016, muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (EUVL L 222, 17.8.2016, s. 1).

116.

32016 R 1381: komission asetus (EU) 2016/1381, annettu 16 päivänä elokuuta 2016, lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevan tietyn terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (EUVL L 222, 17.8.2016, s. 8).”

2 artikla

Asetusten (EU) 2016/1379 ja (EU) 2016/1381 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 222, 17.8.2016, s. 1.

(2)  EUVL L 222, 17.8.2016, s. 8.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/28


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 233/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1171]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksymisestä 17 päivänä elokuuta 2016 annettu komission asetus (EU) 2016/1389 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä 17 päivänä elokuuta 2016 annettu komission asetus (EU) 2016/1390 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Tämä päätös koskee elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä. Elintarvikkeita koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XII luvun 116 kohdan (komission asetus (EU) 2016/1381) jälkeen kohdat seuraavasti:

”117.

32016 R 1389: komission asetus (EU) 2016/1389, annettu 17 päivänä elokuuta 2016, lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksymisestä (EUVL L 223, 18.8.2016, s. 55).

118.

32016 R 1390: komission asetus (EU) 2016/1390, annettu 17 päivänä elokuuta 2016, lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavan elintarvikkeita koskevan terveysväitteen hyväksynnän epäämisestä (EUVL L 223, 18.8.2016, s. 58).”

2 artikla

Asetusten (EU) 2016/1389 ja (EU) 2016/1390 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 223, 18.8.2016, s. 55.

(2)  EUVL L 223, 18.8.2016, s. 58.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/30


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 234/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1172]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Difenakumia sisältävän biosidivalmisteen lupaa koskevista ehdoista ja edellytyksistä, jotka Espanja on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 36 artiklan mukaisesti siirtänyt komission käsiteltäviksi, 15 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1174 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Spinosadia sisältävän biosidivalmisteen lupaa koskevista ehdoista ja edellytyksistä, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 36 artiklan mukaisesti siirtänyt komission käsiteltäviksi, 15 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1175 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XV luvun 12nnx kohdan (komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/904) jälkeen kohdat seuraavasti:

”12nny.

32016 D 1174: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1174, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2016, difenakumia sisältävän biosidivalmisteen lupaa koskevista ehdoista ja edellytyksistä, jotka Espanja on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 36 artiklan mukaisesti siirtänyt komission käsiteltäviksi (EUVL L 193, 19.7.2016, s. 110).

”12nnz.

32016 D 1175: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1175, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2016, spinosadia sisältävän biosidivalmisteen lupaa koskevista ehdoista ja edellytyksistä, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 36 artiklan mukaisesti siirtänyt komission käsiteltäviksi (EUVL L 193, 19.7.2016, s. 113).”

2 artikla

Täytäntöönpanopäätösten (EU) 2016/1174 ja (EU) 2016/1175 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 193, 19.7.2016, s. 110.

(2)  EUVL L 193, 19.7.2016, s. 113.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/32


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 235/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1173]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen VII muuttamisesta ihon herkistymisen osalta 20 päivänä syyskuuta 2016 annettu komission asetus (EU) 2016/1688 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XV luvun 12zc kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 1688: komission asetus (EU) 2016/1688, annettu 20 päivänä syyskuuta 2016 (EUVL L 255, 21.9.2016, s. 14).”

2 artikla

Asetuksen (EU) 2016/1688 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 255, 21.9.2016, s. 14.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/33


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 236/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1174]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perusaineen diammoniumfosfaatti hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 8 päivänä huhtikuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/548 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden bentatsoni, syhalofoppibutyyli, dikvatti, famoksadoni, flumioksatsiini, DPX KE 459 (flupyrsulfuronimetyyli), metalaksyyli-M, pikolinafeeni, prosulfuroni, pymetrotsiini, tiabendatsoli ja tifensulfuronimetyyli hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä 8 päivänä huhtikuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/549 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Perusaineen hera hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 11 päivänä huhtikuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/560 (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XV luku seuraavasti:

1.

Lisätään 13a kohtaan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011) luetelmakohdat seuraavasti:

”—

32016 R 0548: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/548, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2016 (EUVL L 95, 9.4.2016, s. 1),

32016 R 0549: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/549, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2016 (EUVL L 95, 9.4.2016, s. 4),

32016 R 0560: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/560, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016 (EUVL L 96, 12.4.2016, s. 23).”

2.

Lisätään 13zzzzzzd kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/638) jälkeen kohdat seuraavasti:

”13zzzzzze.

32016 R 0548: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/548, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2016, perusaineen diammoniumfosfaatti hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 95, 9.4.2016, s. 1).

13zzzzzzf.

32016 R 0560: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/560, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2016, perusaineen hera hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 96, 12.4.2016, s. 23).”

2 artikla

Täytäntöönpanoasetusten (EU) 2016/548, (EU) 2016/549 ja (EU) 2016/560 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 95, 9.4.2016, s. 1.

(2)  EUVL L 95, 9.4.2016, s. 4.

(3)  EUVL L 96, 12.4.2016, s. 23.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/35


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 237/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1175]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tehoaineen triasulfuroni hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta 31 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/864 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tehoaineen amitroli hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta 1 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/871 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Tehoaineen isoproturoni hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta 1 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/872 (3) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XV luku seuraavasti:

1.

Lisätään 13a kohtaan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011) luetelmakohdat seuraavasti:

”—

32016 R 0864: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/864, annettu 31 päivänä toukokuuta 2016 (EUVL L 144, 1.6.2016, s. 32),

32016 R 0871: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/871, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016 (EUVL L 145, 2.6.2016, s. 4),

32016 R 0872: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/872, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016 (EUVL L 145, 2.6.2016, s. 7).”

2.

Lisätään 13zzzzzzf kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/560) jälkeen kohdat seuraavasti:

”13zzzzzzg.

32016 R 0864: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/864, annettu 31 päivänä toukokuuta 2016, tehoaineen triasulfuroni hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta (EUVL L 144, 1.6.2016, s. 32).

13zzzzzzh.

32016 R 0871: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/871, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016, tehoaineen amitroli hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta (EUVL L 145, 2.6.2016, s. 4).

13zzzzzzi.

32016 R 0872: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/872, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016, tehoaineen isoproturoni hyväksynnän uusimatta jättämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta (EUVL L 145, 2.6.2016, s. 7).”

2 artikla

Täytäntöönpanoasetusten (EU) 2016/864, (EU) 2016/871 ja (EU) 2016/872 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 144, 1.6.2016, s. 32.

(2)  EUVL L 145, 2.6.2016, s. 4.

(3)  EUVL L 145, 2.6.2016, s. 7.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/37


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 238/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1176]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vähäriskisen tehoaineen Trichoderma atroviride kannan SC1 hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 15 päivänä kesäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/951 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä II oleva XV luku seuraavasti:

1.

Lisätään 13a kohtaan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 540/2011) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 0951: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/951, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2016 (EUVL L 159, 16.6.2016, s. 6).”

2.

Lisätään 13zzzzzzi kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/872) jälkeen kohta seuraavasti:

”13zzzzzzj.

32016 R 0951: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/951, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2016, vähäriskisen tehoaineen Trichoderma atroviride kannan SC1 hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 159, 16.6.2016, s. 6).”

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/951 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 159, 16.6.2016, s. 6.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/38


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 239/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1177]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse puolustukseen liittyvien tuotteiden luettelosta 27 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission direktiivi (EU) 2016/970 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XIX luvun 3q kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/43/EY) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 L 0970: komission direktiivi (EU) 2016/970, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016 (EUVL L 163, 21.6.2016, s. 1).”

2 artikla

Direktiivin (EU) 2016/970 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 163, 21.6.2016, s. 1.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/39


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 240/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2018/1178]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteen II muuttamisesta 18 päivänä helmikuuta 2016 annettu komission asetus (EU) 2016/235 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee tislattuihin alkoholijuomiin liittyvää lainsäädäntöä. Tislattuja alkoholijuomia koskevaa lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XXVII luvun johdannossa täsmennetään. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XXVII luvun 9 kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 0235: komission asetus (EU) 2016/235, annettu 18 päivänä helmikuuta 2016 (EUVL L 44, 19.2.2016, s. 7).”

2 artikla

Asetuksen (EU) 2016/235 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 44, 19.2.2016, s. 7.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/40


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 241/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) ja liitteen X (Palvelut yleensä) muuttamisesta [2018/1179]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista 17 päivänä syyskuuta 2013 annettu komission suositus 2013/461/EU (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Suositus 2013/461/EU korvaa komission suosituksen 2001/893/EY (2), joka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava ETA-sopimuksesta.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II ja liitettä X,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan ETA-sopimuksen liitteessä II olevassa XX luvussa otsakkeen ”SÄÄDÖKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETTÄVÄ HUOMIOTA” alla oleva 5 kohta (komission suositus 2001/893/EY).

2 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä X olevan 3a kohdan (komission täytäntöönpanopäätös 2014/89/EU) jälkeen seuraava:

SÄÄDÖKSET, JOIHIN SOPIMUSPUOLTEN ON KIINNITETTÄVÄ HUOMIOTA

1.

32013 H 0461: komission suositus 2013/461/EU, annettu 17 päivänä syyskuuta 2013, SOLVIT-ongelmanratkaisuverkkoa koskevista periaatteista (EUVL L 249, 19.9.2013, s. 10).”

3 artikla

Suosituksen 2013/461/EU islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 249, 19.9.2013, s. 10.

(2)  EYVL L 331, 15.12.2001, s. 79.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/41


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 242/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen XI (Sähköinen viestintä, audiovisuaaliset palvelut ja tietoyhteiskunta) muuttamisesta [2018/1180]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Taajuusalueen 694–790 MHz käytön yhdenmukaistamisesta langattomien sähköisten laajakaistaviestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvia maanpäällisiä järjestelmiä ja joustavaa kansallista käyttöä varten unionissa 28 päivänä huhtikuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/687 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XI,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XI olevan 5czl kohdan (komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/339) jälkeen kohta seuraavasti:

”5czm.

32016 D 0687: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/687, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2016, taajuusalueen 694–790 MHz käytön yhdenmukaistamisesta langattomien sähköisten laajakaistaviestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvia maanpäällisiä järjestelmiä ja joustavaa kansallista käyttöä varten unionissa (EUVL L 118, 4.5.2016, s. 4).”

2 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/687 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 118, 4.5.2016, s. 4.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/42


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 245/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/1181]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 72/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse termin ’komission tarkastaja’ määritelmästä 31 päivänä maaliskuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/472 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XIII,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liitteessä XIII oleva 66hc kohta (komission asetus (EU) N:o 72/2010) seuraavasti:

1.

Lisätään seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32016 R 0472: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/472, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2016 (EUVL L 85, 1.4.2016, s. 28).”

2.

Korvataan mukautuksen b teksti seuraavasti:

”Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan seuraava:

EFTAn valvontaviranomainen voi pyytää EU:n jäsenvaltioiden luetteloimia kansallisia auditoijia ja komission palveluksessa olevia tarkastajia osallistumaan tarkastuksiinsa.”

2 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/472 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 85, 1.4.2016, s. 28.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/43


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 246/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/1182]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) N:o 452/2014 muuttamisesta kolmansien maiden lentotoiminnan harjoittajille annettua hyväksyntää ja siihen liittyviä ehtoja koskevien mallien poistamiseksi 15 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission asetus (EU) 2016/1158 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XIII,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XIII olevaan 66ng kohtaan (komission asetus (EU) N:o 452/2014) seuraava:

”, sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

32016 R 1158: komission asetus (EU) 2016/1158, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2016 (EUVL L 192, 16.7.2016, s. 21).”

2 artikla

Asetuksen (EU) 2016/1158 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 192, 16.7.2016, s. 21.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/44


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 247/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/1183]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 muuttamisesta yhteisten lentosääntöjen sekä lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevien operatiivisten säännösten päivittämiseksi ja täydentämiseksi (SERA, osa C) sekä asetuksen (EY) N:o 730/2006 kumoamisesta 20 heinäkuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1185 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1185 kumotaan komission asetus (EY) N:o 730/2006 (2), joka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava ETA-sopimuksesta.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XIII,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liite XIII seuraavasti:

1.

Lisätään 66wk kohtaan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 1185: komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1185, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2016 (EUVL L 196, 21.7.2016, s. 3).”

2.

Poistetaan 66wa kohdan (komission asetus (EY) N:o 730/2006) teksti.

2 artikla

Asetuksen (EU) 2016/1185 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 196, 21.7.2016, s. 3.

(2)  EUVL L 128, 16.5.2006, s. 3.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/45


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 248/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2018/1184]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi kasvualustoille, maanparannusaineille ja katteelle 18 päivänä marraskuuta 2015 annettu komission päätös (EU) 2015/2099 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Päätöksellä (EU) 2015/2099 kumotaan komission päätökset 2006/799/EY (2) ja 2007/64/EY (3), jotka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja jotka näin ollen olisi poistettava ETA-sopimuksesta.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liite XX seuraavasti:

1.

Korvataan 2d kohdan (komission päätös 2006/799/EY) teksti seuraavasti:

32015 D 2099: komission päätös (EU) 2015/2099, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi kasvualustoille, maanparannusaineille ja katteelle (EUVL L 303, 20.11.2015, s. 75).”

2.

Poistetaan 2da kohdan (komission päätös 2007/64/EY) teksti.

2 artikla

Päätöksen (EU) 2015/2099 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 303, 20.11.2015, s. 75.

(2)  EUVL L 325, 24.11.2006, s. 28.

(3)  EUVL L 32, 6.2.2007, s. 137.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/46


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 249/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2018/1185]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätösten 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU ja 2012/721/EU muuttamisesta aineiden luokituksessa tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi 7 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission päätös (EU) 2016/1796 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XX 2e kohtaan (komission päätös 2011/264/EU), 2h kohtaan (komission päätös 2011/263/EU), 2zg kohtaan (komission päätös 2012/720/EU) ja 2zh kohtaan (komission päätös 2012/721/EU) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 D 1796: komission päätös (EU) N:o 2016/1796, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2016 (EUVL L 274, 11.10.2016, s. 55).”

2 artikla

Päätöksen (EU) 2016/1796 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 274, 11.10.2016, s. 55.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/47


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 250/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2018/1186]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi jalkineille 5 päivänä elokuuta 2016 annettu komission päätös (EU) 2016/1349 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi henkilökohtaisille tietokoneille, kannettaville tietokoneille ja taulutietokoneille 10 päivänä elokuuta 2016 annettu komission päätös (EU) 2016/1371 (2) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(3)

Päätöksellä (EU) 2016/1349 kumotaan komission päätös 2009/563/EY (3), joka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava ETA-sopimuksesta.

(4)

Päätöksellä (EU) 2016/1371 kumotaan komission päätökset 2011/330/EU (4) ja 2011/337/EU (5), jotka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja jotka näin ollen olisi poistettava ETA-sopimuksesta.

(5)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liite XX seuraavasti:

1.

Korvataan 2g kohdan (komission päätös 2009/563/EY) teksti seuraavasti:

32016 D 1349: komission päätös (EU) 2016/1349, annettu 5 päivänä elokuuta 2016, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi jalkineille (EUVL L 214, 9.8.2016, s. 16).”

2.

Korvataan 2q kohdan (komission päätös 2011/337/EU) teksti seuraavasti:

32016 D 1371: komission päätös (EU) 2016/1371, annettu 10 päivänä elokuuta 2016, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi henkilökohtaisille tietokoneille, kannettaville tietokoneille ja taulutietokoneille (EUVL L 217, 12.8.2016, s. 9).”

3.

Poistetaan 2s kohdan (komission päätös 2011/330/EU) teksti.

2 artikla

Päätösten (EU) 2016/1349 ja (EU) 2016/1371 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 214, 9.8.2016, s. 16.

(2)  EUVL L 217, 12.8.2016, s. 9.

(3)  EUVL L 196, 28.7.2009, s. 27

(4)  EUVL L 148, 7.6.2011, s. 5.

(5)  EUVL L 151, 10.6.2011, s. 5.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/49


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 251/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2018/1187]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi huonekaluille 28 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission päätös (EU) 2016/1332 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Päätöksellä (EU) 2016/1332 kumotaan komission päätös 2009/894/EY (2), joka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja joka näin ollen olisi poistettava ETA-sopimuksesta.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan ETA-sopimuksen liitteessä XX oleva 2zd kohta (komission päätös 2009/894/EY) seuraavasti:

32016 D 1332: komission päätös (EU) 2016/1332, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2016, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi huonekaluille (EUVL L 210, 4.8.2016, s. 100)”.

2 artikla

Päätöksen (EU) 2016/1332 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 210, 4.8.2016, s. 100.

(2)  EUVL L 320, 5.12.2009, s. 23.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/50


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 252/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta [2018/1188]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vertailuluvusta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta ilma-alusten käyttäjille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 3 f artiklan 5 kohdan mukaisesti 18 päivänä toukokuuta 2016 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/775 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XX olevan 21alh kohdan (komission asetus (EU) N:o 1123/2013) jälkeen kohta seuraavasti:

”21ali

32016 D 0775: komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/775, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, vertailuluvusta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien jakamiseksi maksutta ilma-alusten käyttäjille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 3 f artiklan 5 kohdan mukaisesti (EUVL L 128, 19.5.2016, s. 10).”

2 artikla

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/775 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 128, 19.5.2016, s. 10.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/51


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 253/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen liitteen XXII (Yhtiöoikeus) muuttamisesta [2018/1189]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IFRS 10, IFRS 12 ja IAS 28 osalta 22 päivänä syyskuuta 2016 annettu komission asetus (EU) 2016/1703 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä XXII,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä XXII olevaan 10ba kohtaan (komission asetus (EY) N:o 1126/2008) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 1703: komission asetus (EU) 2016/1703, annettu 22 päivänä syyskuuta 2016 (EUVL L 257, 23.9.2016, s. 1).”

2 artikla

Asetuksen (EU) 2016/1703 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 257, 23.9.2016, s. 1.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/52


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 254/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2018/1190]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On aiheellista laajentaa sopimuspuolten yhteistyö kattamaan pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin perustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2016/344 (1).

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen pöytäkirjaa 31, jotta tätä laajennettua yhteistyötä voitaisiin harjoittaa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 15 artiklan 9 kohdan teksti seuraavasti:

”EFTA-valtiot osallistuvat seuraavissa EU:n säädöksissä tarkoitettuun yhteistyöhön:

32014 D 0573: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 573/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, julkisten työvoimapalvelujen tehostetusta yhteistyöstä (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 32).

EFTA-valtiot osallistuvat täysimääräisesti verkoston johtokunnan toimintaan, mutta niillä ei ole äänestysoikeutta.

32016 D 0344: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2016/344, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin perustamisesta (EUVL L 65, 11.3.2016, s. 12).”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty (*1).

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 65, 11.3.2016, s. 12.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


23.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/53


ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 255/2016,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2016,

ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 (Viiniä koskevien kaupan teknisten esteiden poistaminen) muuttamisesta [2018/1191]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta tiettyjen viininvalmistusmenetelmien osalta 11 päivänä maaliskuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2016/765 (1) olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Tämä päätös koskee viiniin liittyvää lainsäädäntöä. Viiniin liittyvää lainsäädäntöä ei sovelleta Liechtensteiniin niin kauan kuin Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen soveltaminen on laajennettu koskemaan Liechtensteinia, kuten täsmennetään ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 johdannon seitsemännessä kohdassa. Tätä päätöstä ei näin ollen sovelleta Liechtensteiniin.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen pöytäkirjaa 47,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 lisäyksessä 1 olevaan 10 kohtaan (komission asetus (EY) N:o 606/2009) luetelmakohta seuraavasti:

”—

32016 R 0765: komission delegoitu asetus (EU) 2016/765, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2016 (EUVL L 127, 18.5.2016, s. 1).”

2 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2016/765 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2016, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (*1).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2016.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  EUVL L 127, 18.5.2016, s. 1.

(*1)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.