ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 349

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
21. joulukuuta 2016


Sisältö

 

Oikaisuja

Sivu

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta ( EUVL L 353, 31.12.2008 )

1

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta ( EUVL L 257, 28.8.2014 )

16

 

*

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2015/848, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, maksukyvyttömyysmenettelyistä ( EUVL L 141, 5.6.2015 )

17

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Oikaisuja

21.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/1


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 353, 31. joulukuuta 2008 )

1.

Sivulla 46, liite I, 2 osa, taulukko 2.1.2, otsikkorivi:

on:

”Luokitus

Epästabiili räjähde

Vaarallisuusluokka 1.1

Vaarallisuusluokka

Vaarallisuusluokka

Vaarallisuusluokka

Vaarallisuusluokka

Vaarallisuusluokka”

pitää olla:

”Luokitus

Epästabiili räjähde

Vaarallisuusluokka 1.1

Vaarallisuusluokka 1.2

Vaarallisuusluokka 1.3

Vaarallisuusluokka 1.4

Vaarallisuusluokka 1.5

Vaarallisuusluokka 1.6”

2.

Sivulla 48, liite I, 2 osa, kaavio 2.1.1, ruudun yläpuolella vasemmalla oleva soikio:

on:

”LUOKITELLAAN EPÄSTABIILIKSI”

pitää olla:

”LUOKITELLAAN EPÄSTABIILIKSI RÄJÄHTEEKSI”

3.

Sivulla 48, liite I, 2 osa, kaavio 2.1.1, ruudun yläpuolella oikealla oleva soikio:

on:

”HYLÄTÄÄN

Ei ole räjähde

Ei ole räjähde”

pitää olla:

”HYLÄTÄÄN

Ei ole räjähde”

4.

Sivulla 71, liite I, 2 osa, kaavio 2.11.1, otsikko:

on:

”ITSESTÄÄN KUUMENEVAT AINEET JA SEOKSET”

pitää olla:

”Itsestään kuumenevat aineet ja seokset”

5.

Sivulla 71, liite I, 2 osa, kaavio 2.11.1, kaavion oikeanpuoleisen rivin ylin ja neljäs ruutu:

on:

”EI LUOKITELTU”

pitää olla:

”EI LUOKITELLA”

6.

Sivulla 76, liite I, 2 osa, 2.15 kohta:

on:

”2.15 ORGAANISET PEROKSIDIT”

pitää olla:

”2.15 Orgaaniset peroksidit”

7.

Sivulla 79, liite I, 2 osa, 2.16 kohta:

on:

”2.16 METALLEJA SYÖVYTTÄVÄT AINEET JA SEOKSET”

pitää olla:

”2.16 Metalleja syövyttävät aineet ja seokset”

8.

Sivulla 80, liite I, 2 osa, taulukon 2.16.1 alla oleva huomautus:

on:

”Jos joko teräksellä tai alumiinilla tehty alkuperäinen testi osoittaa, että testattava aine tai seos on syövyttävä, seurantatestiä toisella metallilla ei vaadita.”

pitää olla:

”Jos joko teräksellä tai alumiinilla tehty ensimmäinen testi osoittaa, että testattava aine tai seos on syövyttävä, seurantatestiä toisella metallilla ei vaadita.”

9.

Sivulla 159, liite III, 1 osa, taulukko 1.1, vaaralauseke H252, romanian kieltä (RO) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Se autoîncălzește, în cantități mari pericol de aprindere.”

pitää olla:

”Se autoîncălzește în cantități mari; pericol de aprindere.”

10.

Sivulla 163, liite III, 1 osa, taulukko 1.1, vaaralauseke H281, espanjan kieltä (ES) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Contiene un gas refrigerado; …”

pitää olla:

”Contiene gas refrigerado; …”

11.

Sivulla 163, liite III, 1 osa, taulukko 1.1, vaaralauseke H281, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -Verletzungen verursachen.”

pitää olla:

”Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.”

12.

Sivulla 180, liite III, 1 osa, taulukko 1.2, vaaralauseke H351, englannin kieltä (EN) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routs of exposure cause the hazard>.”

pitää olla:

”Suspected of causing cancer <state route of exposure if it is conclusively proven that no other routes of exposure cause the hazard>.”

13.

Sivulla 182, liite III, 1 osa, taulukko 1.2, vaaralauseke H361, espanjan kieltä (ES) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto …”

pitää olla:

”Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto …”

14.

Sivulla 182, liite III, 1 osa, taulukko 1.2, vaaralauseke H361, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angebe, n sofern bekannt> …”,

pitää olla:

”Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <konkrete Wirkung angeben, sofern bekannt> …”

15.

Sivulla 190, liite III, 1 osa, taulukko 1.3, vaaralauseke H412, viron kieltä (ET) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.”

pitää olla:

”Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.”

16.

Sivulla 192, liite III, 2 osa, taulukko 2.1, fysikaalinen ominaisuus EUH 001, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”In trockenem Zustand explosionsgefährlich.”

pitää olla:

”In trockenem Zustand explosiv.”

17.

Sivulla 194, liite III, 2 osa, taulukko 2.1, fysikaalinen ominaisuus EUH 018, espanjan kieltä (ES) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.”

pitää olla:

”Al usarlo, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.”

18.

Sivulla 201, liite III, 3 osa, taulukko, EUH 201/201A, viron kieltä (ET) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Ettevaatust! Sisaldab pliid.”

pitää olla:

”Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda. Hoiatus! Sisaldab pliid.”

19.

Sivulla 205, liite III, 3 osa, taulukko, EUH 206, viron kieltä (ET) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).”

pitää olla:

”Hoiatus! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori).”

20.

Sivulla 206, liite III, 3 osa, taulukko, EUH 207, viron kieltä (ET) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Ettevaatust! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.”

pitää olla:

”Hoiatus! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju.”

21.

Sivulla 230, liite IV, 2 osa, taulukko 1.2, turvalauseke P201, espanjan kieltä (ES) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Pedir instrucciones especiales antes del uso.”

pitää olla:

”Solicitar instrucciones especiales antes del uso.”

22.

Sivulla 231, liite IV, 2 osa, taulukko 1.2, turvalauseke P201, ranskan kieltä (FR) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Se procurer les instructions avant utilisation.”

pitää olla:

”Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.”

23.

Sivulla 234, liite IV, 2 osa, taulukko 1.2, turvalauseke P221, ruotsin kieltä (SV) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Undvik att blanda med med brännbara ämnen…”

pitää olla:

”Undvik att blanda med brännbara ämnen…”

24.

Sivulla 235, liite IV, 2 osa, taulukko 1.2, turvalauseke P222, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Kontakt mit Luft nicht zulassen.”

pitää olla:

”Keinen Kontakt mit Luft zulassen.”

25.

Sivulla 241, liite IV, 2 osa, taulukko 1.2, turvalauseke P241, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/… verwenden.”

pitää olla:

”Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/… verwenden.”

26.

Sivulla 242, liite IV, 2 osa, taulukko 1.2, turvalauseke P243, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.”

pitää olla:

”Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.”

27.

Sivulla 248, liite IV, 2 osa, taulukko 1.2, turvalauseke P270, kreikan kieltä (EL) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.”,

pitää olla:

”Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.”

28.

Sivulla 248, liite IV, 2 osa, taulukko 1.2, turvalauseke P270, englannin kieltä (EN) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Do no eat, drink or smoke when using this product.”,

pitää olla:

”Do not eat, drink or smoke when using this product.”

29.

Sivulla 252, liite IV, 2 osa, taulukko 1.2, turvalauseke P282, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Schutzhandschuhe/Gesichtsschild/Augenschutz mit Kälteisolierung tragen.”

pitää olla:

”Schutzhandschuhe mit Kälteisolierung/Gesichtsschild/Augenschutz tragen.”

30.

Sivulla 252, liite IV, 2 osa, taulukko 1.2, turvalauseke P282, hollannin kieltä (NL) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.”

pitää olla:

”Gelaatsbescherming/oogbescherming/koude-isolerende handschoenen dragen.”

31.

Sivulla 260, liite IV, 2 osa, taulukko 1.3, turvalauseke P306, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”BEI KONTAMINIERTER KLEIDUNG:”

pitää olla:

”BEI KONTAKT MIT DER KLEIDUNG:”

32.

Sivulla 270, liite IV, 2 osa, taulukko 1.3, turvalauseke P333, viron kieltä (ET) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Nahaärrituse või _obe korral:”

pitää olla:

”Nahaärrituse või lööbe korral:”

33.

Sivulla 276, liite IV, 2 osa, taulukko 1.3, turvalauseke P342, liettuan kieltä (LT) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai:”

pitää olla:

”Jeigu pasireiškia kvėpavimo sutrikimo simptomai:”

34.

Sivulla 294, liite IV, 2 osa, taulukko 1.3, turvalausekkeet P302 + P334, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”BEI KONTAKT MIT DER HAUT: …”

pitää olla:

”BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: …”

35.

Sivulla 299, liite IV, 2 osa, taulukko 1.3, turvalausekkeet P305 + P351 + P338, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.”

pitää olla:

”BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.”

36.

Sivulla 299, liite IV, 2 osa, taulukko 1.3, turvalausekkeet P305 + P351 + P338, suomen kieltä (FI) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.”

pitää olla:

”JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.

Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.”

37.

Sivulla 314, liite IV, 2 osa, taulukko 1.4, turvalauseke P406, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”In korrosionsbeständigem/… Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.”

pitää olla:

”In korrosionsbeständigem/… Behälter mit widerstandsfähiger Innenauskleidung aufbewahren.”

38.

Sivulla 316, liite IV, 2 osa, taulukko 1.4, turvalauseke P411, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Bei Temperaturen von nicht mehr als … °C/…aufbewahren.”

pitää olla:

”Bei Temperaturen nicht über … °C/…°F aufbewahren.”

39.

Sivulla 316, liite IV, 2 osa, taulukko 1.4, turvalauseke P412, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.”

pitää olla:

”Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.”

40.

Sivulla 317, liite IV, 2 osa, taulukko 1.4, turvalauseke P413, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Schüttgut in Mengen von mehr als … kg bei Temperaturen von nicht mehr als … °C

aufbewahren”

pitää olla:

”Schüttgut in Mengen von mehr als … kg/… lbs bei Temperaturen nicht über … °C/… °F

aufbewahren.”

41.

Sivulla 319, liite IV, 2 osa, taulukko 1.4, turvalausekkeet P402 + P 404, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.”

pitää olla:

”An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.”

42.

Sivulla 320, liite IV, 2 osa, taulukko 1.4, turvalausekkeet P403 + P233, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”

pitää olla:

”An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.”

43.

Sivulla 321, liite IV, 2 osa, taulukko 1.4, turvalausekkeet P403 + P235, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.”

pitää olla:

”An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten”

44.

Sivulla 321, liite IV, 2 osa, taulukko 1.4, turvalausekkeet P410 + P403, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Vor Sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”

pitää olla:

”Vor Sonnenbestrahlung schützen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.”

45.

Sivulla 322, liite IV, 2 osa, taulukko 1.4, turvalausekkeet P410 + P412, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.”

pitää olla:

”Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.”

46.

Sivulla 323, liite IV, 2 osa, taulukko 1.4, turvalausekkeet P411 + P235, saksan kieltä (DE) koskeva rivi, kolmas sarake:

on:

”Kühl und bei Temperaturen von nicht mehr als … °C aufbewahren.”

pitää olla:

”Bei Temperaturen nicht über … °C/… °F aufbewahren. Kühl halten.”

47.

Sivulla 332, liite VI, 1 osa, 1.1.2.1.2. kohta, taulukko, vaaralausekekoodi H360D, toinen sarake:

on:

”Voi vaurioittaa sikiötä.”

pitää olla:

”Saattaa vaurioittaa sikiötä.”

48.

Sivulla 332, liite VI, 1 osa, 1.1.2.1.2. kohta, taulukko, vaaralausekekoodi H360FD, toinen sarake:

on:

”Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä.”

pitää olla:

”Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Saattaa vaurioittaa sikiötä.”

49.

Sivulla 333, liite VI, 1 osa, 1.1.2.1.2. kohta, taulukko, vaaralausekekoodi H360Df, toinen sarake:

on:

”Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.”

pitää olla:

”Saattaa vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.”

50.

Sivulla 336, liite VI, 1 osa, 1.1.3.1 kohta, huomautus T, toinen virke:

on:

”Jos asetuksen (EY) N:o 440/2008 mukaisen testimenetelmän tai sen mukaisten testimenetelmien tulokset osoittavat, että …”

pitää olla:

”Jos tämän asetuksen liitteessä I olevan 2 osan mukaisen menetelmän tai mukaisten menetelmien tulokset osoittavat, että …”

51.

Sivulla 349, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 006-041-00-0 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”Carc. 1B; H350: C ≥ 01 %”

pitää olla:

”Carc. 1B; H350: C ≥ 0,001 %”

52.

Sivulla 362, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 009-003-00-1 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… Eye Irrit. 2; H319: % ≤ C < 1 %”

pitää olla:

”… Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %”

53.

Sivulla 363, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 009-007-00-3 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… Skin Irrit. 2; H315: % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: % ≤ C < 1 %”

pitää olla:

”… Skin Irrit. 2; H315: 0,1 % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %”

54.

Sivulla 363, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 009-008-00-9 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… Skin Irrit. 2; H315: % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: % ≤ C < 1 %”

pitää olla:

”… Skin Irrit. 2; H315: 0,1 % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %”

55.

Sivulla 363, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 009-009-00-4 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… Skin Irrit. 2; H315: % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: % ≤ C < 1 %”

pitää olla:

”… Skin Irrit. 2; H315: 0,1 % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %”

56.

Sivulla 365, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 011-002-00-6 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… Skin Irrit. 2; H315: % ≤ C < 2 %

Eye Irrit. 2; H319: % ≤ C < 2 %”

pitää olla:

”… Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %”

57.

Sivulla 373, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 015-015-00-8 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… STOT SE 2; H371: % ≤ C < 1 %”

pitää olla:

”… STOT SE 2; H371: 0,2 % ≤ C < 1 %”

58.

Sivulla 401, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 016-032-00-3 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”Carc. 1B; H350: C ≥ 1 %”

pitää olla:

”Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %”

59.

Sivulla 413, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 019-002-00-8 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… Skin Irrit. 2; H315: % ≤ C < 2 %

Eye Irrit. 2; H319: % ≤ C < 2 %”

pitää olla:

”… Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %”

60.

Sivulla 415, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 024-003-00-1 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… Resp. Sens.; H334: C ≥ %

Skin Sens.; H317: C ≥ %”

pitää olla:

”… Resp. Sens.; H334: C ≥ 0,2 %

Skin Sens.; H317: C ≥ 0,2 %”

61.

Sivulla 417, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 024-005-00-2 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”…Skin Irrit. 2; H315: % ≤ C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: % ≤ C < 5 %

STOT SE 3; H335: % ≤ C < 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ %”

pitää olla:

”… Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 5 %

STOT SE 3; H335: 0,5 % ≤ C < 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,5 %”

62.

Sivulla 419, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 024-018-00-3 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”Resp. Sens.; H334: C ≥ %

Skin Sens.; H317: C ≥ %”

pitää olla:

”Resp. Sens.; H334: C ≥ 0,2 %

Skin Sens.; H317: C ≥ 0,2 %”

63.

Sivulla 431, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 048-003-00-6 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… STOT RE 2; H373: C ≥ 5 %”

pitää olla:

”… STOT RE 2; H373: C ≥ 0,25 %”

64.

Sivulla 431, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 048-004-00-1 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”STOT RE 2; H373: C ≥ % …”

pitää olla:

”STOT RE 2; H373: C ≥ 0,1 % …”

65.

Sivulla 431, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 048-005-00-7 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… STOT RE 2; H373: C ≥ %”

pitää olla:

”… STOT RE 2; H373: C ≥ 0,1 %”

66.

Sivulla 431, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 048-006-00-2 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… STOT RE 2: % ≤ C < 7 %”

pitää olla:

”… STOT RE 2: 0,1 % ≤ C < 7 %”

67.

Sivulla 432, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 048-007-00-8 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… STOT RE 2; H373: C ≥ %”

pitää olla:

”… STOT RE 2; H373: C ≥ 0,1 %”

68.

Sivulla 432, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 048-008-00-3 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”Carc. 1B; H350: C ≥ 1 %

* oral

STOT RE 1; H372: C ≥ 7 %

STOT RE 2; H373: % ≤ C < 7 %”

pitää olla:

”Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

* oral

STOT RE 1; H372: C ≥ 7 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 7 %”

69.

Sivulla 432, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 048-009-00-9 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”Carc. 1B; H350: C ≥ 1 %

* oral

STOT RE 1; H372: C ≥ 7 %

STOT RE 2; H373: % ≤ C < 7 %”

pitää olla:

”Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

* oral

STOT RE 1; H372: C ≥ 7 %

STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 7 %”

70.

Sivulla 432, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 048-010-00-4 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… STOT RE 2; H373: % ≤ C < 10 %”

pitää olla:

”STOT RE 2; H373: 0,1 % ≤ C < 10 %”

71.

Sivulla 438, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 053-002-00-9 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… Skin Corr. 1B; H314: % ≤ C < 10 %

Skin Irrit. 2; H315: 2 % ≤ C < %

Eye Irrit. 2; H319: 2 % ≤ C < %

STOT SE 3; H335: C ≥ 2 %”

pitää olla:

”… Skin Corr. 1B; H314: 0,2 % ≤ C < 10 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,02 % ≤ C < 0,2 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,02 % ≤ C < 0,2 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 0,02 %”

72.

Sivulla 441, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 080-002-00-6 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… STOT RE 2; H373: C ≥ %”

pitää olla:

”… STOT RE 2; H373: C ≥ 0,1 %”

73.

Sivulla 441, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 080-004-00-7 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… STOT RE 2; H373: C ≥ %”

pitää olla:

”… STOT RE 2; H373: C ≥ 0,1 %”

74.

Sivulla 442, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 080-007-00-3 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… STOT RE 2; H373: C ≥ 5 %”

pitää olla:

”… STOT RE 2; H373: C ≥ 0,05 %”

75.

Sivulla 444, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 082-001-00-6 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”Repr. 2; H361f: C ≥ %

*

STOT RE 2; H373: C ≥ %”

pitää olla:

”Repr. 2; H361f: C ≥ 2,5 %

*

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,5 %”

76.

Sivulla 444, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 082-002-00-1 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”Repr. 1A; H360D: C ≥ %

*

STOT RE 2; H373: C ≥ 5 %”

pitää olla:

”Repr. 1A; H360D: C ≥ 0,1 %

*

STOT RE 2; H373: C ≥ 0,05 %”

77.

Sivulla 453, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 601-032-00-3 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”Carc. 1B; H350: C ≥ 1 %”

pitää olla:

”Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %”

78.

Sivulla 462, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 602-017-00-4 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… STOT RE 2; H373: % ≤ C < 1 %”

pitää olla:

”… STOT RE 2; H373: 0,2 % ≤ C < 1 %”

79.

Sivulla 466, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 602-039-00-4 koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”STOT RE 2; H373: C ≥ 05 %”

pitää olla:

”STOT RE 2; H373: C ≥ 0,005 %”

80.

Sivulla 472, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 602-073-00-X koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”Carc. 1B; H350: C ≥ 1 % …”

pitää olla:

”Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 % …”

81.

Sivulla 516, liite VI, 3 osa, taulukko 3.1, indeksinumeroa 605-022-00-X koskevan rivin sarake ”Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet”:

on:

”… Skin Irrit. 2; H315: % ≤ C < 10 %

Eye Dam.; H318: 2 % ≤ C < 10 %

Eye Irrit. 2; H319: % ≤ C < 2 %

STOT SE; H335: C ≥ %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ %”

pitää olla:

”… Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 10 %

Eye Dam.; H318: 2 % ≤ C < 10 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %

STOT SE; H335: C ≥ 0,5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,5 %”


21.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/16


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 257, 28. elokuuta 2014 )

Sivulla 56, 54 artiklan 8 kohdan kolmas alakohta:

on:

”Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”

pitää olla:

”Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”


21.12.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/17


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2015/848, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, maksukyvyttömyysmenettelyistä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 141, 5. kesäkuuta 2015 )

Sivulla 56, 84 artiklan 1 kohdassa:

on:

”1.   Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan ainoastaan niihin maksukyvyttömyysmenettelyihin, jotka aloitetaan 26 päivän kesäkuuta 2017 jälkeen. Oikeustoimiin, jotka velallinen on tehnyt ennen kyseistä päivää, sovelletaan edelleen sitä lakia, joka oli niihin niiden tekohetkellä sovellettava laki.”

pitää olla:

”1.   Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan ainoastaan niihin maksukyvyttömyysmenettelyihin, jotka aloitetaan 26 päivänä kesäkuuta 2017 tai sen jälkeen. Oikeustoimiin, jotka velallinen on tehnyt ennen kyseistä päivää, sovelletaan edelleen sitä lakia, joka oli niihin niiden tekohetkellä sovellettava laki.”