ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.088.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 88

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
27. maaliskuu 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 251/2013, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aminopyralidin, bifenatsaatin, kaptaanin, fluatsinamin, fluopikolidin, folpetin, kresoksiimi-metyylin, pentiopyradin, prokinatsidin, pyridaatin ja tembotrionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( 1 )

1

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

27.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 251/2013,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aminopyralidin, bifenatsaatin, kaptaanin, fluatsinamin, fluopikolidin, folpetin, kresoksiimi-metyylin, pentiopyradin, prokinatsidin, pyridaatin ja tembotrionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bifenatsaatin, kaptaanin, dimetoaatin, folpetin, iprodionin, kresoksiimi-metyylin, pymetrotsiinin ja pyridaatin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II ja liitteessä III olevassa B osassa. Aminopyralidin, fluatsinamin, fluopikolidin, prokinatsidin ja tembotrionin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä III olevassa A osassa. Pentiopyradille ei vahvistettu erityisiä jäämien enimmäismääriä liitteessä II tai III eikä aine sisälly asetuksen (EY) N:o 369/2005 liitteeseen IV, joten siihen sovelletaan oletusarvoa 0,01 mg/kg.

(2)

Aminopyralidi-tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen käyttöä rapsinsiemeniin koskevan hyväksymismenettelyn yhteydessä tehtiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus voimassa olevien jäämien enimmäismäärien muuttamiseksi.

(3)

Bifenatsaatin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä sitrushedelmiin, siemenhedelmiin, kivellisiin hedelmiin, syötäväksi ja viinin valmistukseen tarkoitettuihin viinirypäleisiin, humalaan, mansikoihin, tomaatteihin, paprikoihin, munakoisoihin ja paksukuorisiin Cucurbitaceae-heimon vihanneksiin. Kaptaanin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä tomaatteihin. Dimetoaatin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä syötäväksi tarkoitettuihin oliiveihin ja öljyntuotantoon tarkoitettuihin oliiveihin. Fluatsinamin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä omenoihin. Fluopikolidin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä lehtisalaattiin ja muihin salaattikasveihin, pinaattiin ja vastaaviin (lehdet) sekä tuoreisiin yrtteihin. Folpetin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä karhunvatukoihin, vadelmiin, herukoihin ja karviaismarjoihin. Iprodionin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä mukulasellereihin. Kresoksiimi-metyylin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä ohraan, rukiiseen ja vehnään. Prokinatsidin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä tomaatteihin, munakoisoihin ja syötäväkuorisiin Cucurbitaceae-heimon vihanneksiin. Pymetrotsiinin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä vuonankaaliin ja (silpimättömiin) papuihin. Pyridaatin osalta tällainen hakemus tehtiin sen käytöstä tillin lehtiin. Tembotrionin osalta tällainen hakemus tehtiin sen esiintymisestä naudan ja sian munuaisissa ja maksassa, sillä rehussa voi olla jäämiä, jotka johtuvat tembotrionin käytöstä maissiin.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti tehtiin hakemus fluopikolidin käytöstä porkkanoihin, retiiseihin ja sokerijuurikkaisiin. Hakija väittää, että fluopikolidin sallittu käyttö mainittuihin viljelykasveihin Yhdysvalloissa johtaa siihen, että jäämämäärät ylittävät asetuksessa (EY) N:o 396/2005 vahvistetut sallitut enimmäismäärät, ja että jäämien enimmäismäärien on oltava korkeammat, jotta vältetään näiden viljelykasvien tuontia koskevat kaupan esteet.

(5)

Pentiopyradin osalta tehtiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti hakemus, joka koski jäämien enimmäismäärien vahvistamista pähkinöille (lukuun ottamatta kookospähkinöitä ja pinjansiemeniä), siemenhedelmille, kirsikoille, persikoille, luumuille, mansikoille, juureksille ja juurimukuloille, valkosipulille, sipuleille, salottisipuleille, varhaissipuleille, tomaateille, paprikoille, munakoisoille, Cucurbitaceae-heimon vihanneksille, sokerimaissille, kukinnon muodostaville kaaleille, keräkaalille, kiinankaalille, lehtisalaatille ja muille salaattikasveille Brassicacea-heimo mukaan lukien, pinaatille ja vastaaville (lehdet), kirvelille, persiljan lehdille, (silpimättömille ja silvityille) pavuille, (silpimättömille ja silvityille) herneille, kardonille, sellerille, fenkolille, raparperille, purjolle, kuivatuille palkokasveille, maapähkinöille, auringonkukansiemenille, rapsinsiemenille, soijapavuille, puuvillansiemenille, ohralle, maissille, kauralle, rukiille, durralle, vehnälle, sokerijuurikkaille ja eläinperäisille tuotteille, ottaen huomioon rehussa esiintyvät jäämämäärät. Hakija väittää, että kyseisen aineen sallittu käyttö tällaisiin tuotteisiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa johtaa siihen, että jäämämäärät ylittävät asetuksessa (EY) N:o 396/2005 vahvistetut enimmäismäärät, ja että hakemuksessa ilmoitetut jäämien enimmäismäärät ovat tarpeen, jotta voidaan mukauttaa toisiinsa aiottu käyttö Euroopan unionissa ja sallittu käyttö Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Korkeampi jäämien enimmäismäärä on tarpeen, jotta vältetään kyseisten tuotteiden tuontia koskevat kaupan esteet.

(6)

Asianomaiset jäsenvaltiot arvioivat nämä hakemukset asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti, ja arviointiraportit toimitettiin komissiolle.

(7)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, arvioi hakemukset ja arviointiraportit ja tarkasteli etenkin kuluttajille ja tarpeen mukaan eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi perustellut lausunnot ehdotetuista jäämien enimmäismääristä (2). Se toimitti lausunnot komissiolle ja jäsenvaltioille sekä julkisti ne.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti johtopäätöksensä perustelluissa lausunnoissaan ja totesi siltä osin kuin on kyse dimetoaatin käytöstä syötäväksi tarkoitettuihin oliiveihin ja öljyntuotantoon tarkoitettuihin oliiveihin, että perusteltuun lausuntoon liittyvää riskinarviointia olisi pidettävä väliaikaisena ja että siinä saatetaan aliarvioida kuluttajille aiheutuva tosiasiallinen riski, sillä lopullinen arviointi on vielä tekemättä. Siltä osin kuin on kyse iprodionin käytöstä mukulasellereihin elintarviketurvallisuusviranomainen korosti, että kasvien aineenvaihduntatutkimuksissa oli puutteita. Siltä osin kuin on kyse pentiopyradin käytöstä kiinankaaliin ja endiiveihin elintarviketurvallisuusviranomainen ei suosittele ehdotettujen jäämien enimmäismäärien vahvistamista, sillä kuluttajille aiheutuvaa riskiä ei voida sulkea pois. Lisäksi maissin, rapsin, puuvillan, auringonkukan ja soijan jäämätestit on tehty muuntogeenisillä viljelykasveilla. Hakijan on vahvistettava, että pentiopyradin aineenvaihdunta tapahtuu muuntogeenisissä viljelykasveissa samalla tavoin kuin sen tavanomaisessa vastineessa. Siltä osin kuin on kyse pymetrotsiinin käytöstä vuonankaaliin ja (silpimättömiin) papuihin elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että toimitetut tiedot eivät ole riittävät jäämien uuden enimmäismäärän vahvistamiseksi. Sen vuoksi nykyiset jäämien enimmäismäärät olisi jätettävä ennalleen.

(9)

Kaikista muista hakemuksista elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että kaikki toimitettavia tietoja koskevat vaatimukset täyttyivät ja että hakijoiden pyytämät muutokset jäämien enimmäismääriin olivat kuluttajien turvallisuuden kannalta hyväksyttäviä 27 erityiselle kuluttajaryhmälle Euroopassa tehdyn kuluttajien altistumisen arvioinnin perusteella. Se otti huomioon aineiden toksikologisia ominaisuuksia koskevat uusimmat tiedot. Kaikkien näitä aineita mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden kulutuksesta johtuva elinikäinen altistuminen näille aineille taikka asianomaisten kasvien ja tuotteiden erittäin suuresta kulutuksesta johtuva lyhytaikainen altistuminen eivät kumpikaan osoittaneet, että hyväksyttävä päivittäinen saanti (ADI) tai akuutin altistumisen viiteannos (ARfD) olisivat vaarassa ylittyä.

(10)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(11)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliset raportit ovat saatavilla verkossa osoitteessa http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for aminopyralid in rape seed. EFSA Journal 2012;10(9):2894 [28 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2894.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL(s) for bifenazate in citrus fruit, pome fruit, stone fruit, grapes, hops, strawberries, tomatoes, peppers, aubergines, melons and watermelons. EFSA Journal 2012;10(10):2920 [45 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2920.

 

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for captan in certain berries. EFSA Journal 2011;9(11):2452 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2452.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethoate in olives for oil production and table olives. EFSA Journal 2012;10(5):2709 [31 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2709.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fluazinam in apples. EFSA Journal 2012;10(5):2710 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2710.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in various vegetable crops. EFSA Journal 2012;10(9):2895 [43 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2895.

 

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for folpet in wine grapes, garlic and tomatoes. EFSA Journal 2011;9(9):2391 [40 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2391.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for iprodione in celeriac. EFSA Journal 2012;10(10):2947 [29 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2947.

 

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance kresoxim-methyl. EFSA Journal 2010;8(11):1891 [88 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1891.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penthiopyrad in various crops. EFSA Journal 2012;10(10):2948 [96 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2948.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for proquinazid in tomatoes, aubergines and cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2012;10(9):2896 [27 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2896.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in lamb's lettuce and beans (with pods). EFSA Journal 2012;10(10):2939 [20 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2939.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyridate in celery leaves (dill leaves). EFSA Journal 2012;10(9):2892 [25 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2892.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for tembotrione in kidney and liver of bovine and swine. EFSA Journal 2012;10(10):2932 [39 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2932.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä II olevat bifenatsaattia, kaptaania, folpettia, kresoksiimi-metyyliä ja pyridaattia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Bifenatsaatti

Kaptaani (R)

Folpetti (R)

Kresoksiimimetyyli (F) (R)

Pyridaatti (pyridaatin, sen hydrolyysituotteen CL 9673 (6-kloori-4-hydroksi-3-fenyylipyridatsiini) ja CL 9673:n hydrolysoituvien kunjugaattien summa ilmaistuna pyridaattina)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄ; PÄHKINÄT

 

 

 

 

0,05 (2)

0110000

i)

Sitrushedelmät

0,9

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0110010

Greipit (Pummelo, pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

 

 

 

 

 

0110030

Sitruunat (Sukaattisitruuna, sitruuna)

 

 

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriini, mineola ja muut hybridit)

 

 

 

 

 

0110990

Muut

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Pähkinät (kuoritut tai kuorimattomat)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0120010

Mantelit

 

0,3

 

 

 

0120020

Parapähkinät

 

0,02 (2)

 

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

0,02 (2)

 

 

 

0120040

Kastanjat

 

0,02 (2)

 

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

0,02 (2)

 

 

 

0120060

Hasselpähkinät (Filbert)

 

0,02 (2)

 

 

 

0120070

Australianpähkinät

 

0,02 (2)

 

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

0,02 (2)

 

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

0,02 (2)

 

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

0,02 (2)

 

 

 

0120110

Saksanpähkinät

 

0,02 (2)

 

 

 

0120990

Muut

 

0,02 (2)

 

 

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

0,5

3

3

0,2

 

0130010

Omenat (Metsäomena)

 

 

 

 

 

0130020

Päärynät (Päärynäomena)

 

 

 

 

 

0130030

Kvittenit

 

 

 

 

 

0130040

Mispelit

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japaninmispeli

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Muut

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Kivihedelmät

2

 

 

0,05 (2)

 

0140010

Aprikoosit

 

4

0,02 (2)

 

 

0140020

Kirsikat (Imeläkirsikat, hapankirsikat)

 

5

2

 

 

0140030

Persikat (Nektariinit ja vastaavat hybridit)

 

4

0,02 (2)

 

 

0140040

Luumut (Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu, oratuomenmarja)

 

7

0,02 (2)

 

 

0140990

Muut

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,7

0,02 (2)

 

1

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

 

0,02 (2)

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

 

10

 

 

0152000

b)

Mansikat

3

3

3

1

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

7

 

 

0,05 (2)

 

0153010

Karhunvatukat

 

10

10

 

 

0153020

Sinivatukat (Loganinmarja, boysenmarja ja lakka)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja/vadelma, (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus x idaeus))

 

10

10

 

 

0153990

Muut

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

 

 

0154010

Pensasmustikat (Mustikat)

0,01 (2)

15

0,02 (2)

0,9

 

0154020

Karpalot (Puolukat)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,9

 

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

0,7

15

15

1

 

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

0,01 (2)

15

15

1

 

0154050

Ruusunmarjat

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Mulperinmarjat (Mansikkapuun hedelmä)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli) (Kiivimarja (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Mustaselja (Musta marja-aronia, pihlaja, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Muut

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

0,02 (2)

 

 

 

0161010

Taatelit

 

 

 

0,05 (2)

 

0161020

Viikunat

 

 

 

0,05 (2)

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

 

0,2

 

0161040

Kumkvatit (Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti, limekvatti (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,05 (2)

 

0161050

Karambolat (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Kakit

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolaani (jaavanluumu) (Jaavanomena (vesiomena), malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka, surinaminkirsikka (grumichama, Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Muut

 

 

 

0,05 (2)

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0162010

Kiivihedelmät

 

 

 

 

 

0162020

Litsi (Pulasan, rambutan, mangostani)

 

 

 

 

 

0162030

Passionhedelmät

 

 

 

 

 

0162040

Kaktusviikuna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Tähtiomena

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Amerikanpersimoni (kaki) (Musta sapote, valkoinen sapote, vihreä sapote, poutapuu-laji (keltainen sapote) ja mammisapote)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Muut

 

 

 

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

 

0,05 (2)

 

0163010

Avokadot

 

0,02 (2)

 

 

 

0163020

Banaanit (Kääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani)

 

0,02 (2)

 

 

 

0163030

Mangot

 

2

 

 

 

0163040

Papaijat

 

0,02 (2)

 

 

 

0163050

Granaattiomenat

 

0,02 (2)

 

 

 

0163060

Annonat, kirimoija (Annona reticulata, Annona squamosa, llama ja Annonacea-heimoon kuuluvat keskikokoiset hedelmät)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guavat (Pitaija (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananakset

 

0,02 (2)

 

 

 

0163090

Leipäpuu (Jakkipuun hedelmä)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Duriot

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Annonat, guanabana

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Muut

 

0,02 (2)

 

 

 

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

 

 

 

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0211000

a)

Perunat

 

0,05

0,1

 

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0212010

Kassavat (Taaro eli dasheen eli eddo (japanintaaro), tannia)

 

 

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

 

 

0212030

Jamssit (Mukulapapu (jamssipapu), Meksikon jamssipapu)

 

 

 

 

 

0212040

Nuolijuuri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Muut

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

 

0,02 (2)

 

 

0213010

Punajuuret

 

0,02 (2)

 

 

 

0213020

Porkkanat

 

0,1

 

 

 

0213030

Mukulasellerit

 

0,1

 

 

 

0213040

Piparjuuri (Angelikajuuri, liperinjuuri, gentianjuuri)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213050

Maa-artisokat

 

0,02 (2)

 

 

 

0213060

Palsternakat

 

0,02 (2)

 

 

 

0213070

Juuripersiljat

 

0,02 (2)

 

 

 

0213080

Retiisit ja retikat (Musta retikka, japaninretikka eli daikon, retiisi ja vastaavat lajikkeet, maakastanja (Cyperus esculentus))

 

0,02 (2)

 

 

 

0213090

Kaurajuuret (Sikojuuri, mustajuuri (espanjankultaohdake))

 

0,02 (2)

 

 

 

0213100

Lantut

 

0,02 (2)

 

 

 

0213110

Nauriit

 

0,02 (2)

 

 

 

0213990

Muut

 

0,02 (2)

 

 

 

0220000

ii)

Sipulikasvit

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0220010

Valkosipulit

 

 

0,1

 

 

0220020

Kepasipulit (Hillosipuli/hopeasipuli)

 

 

0,1

 

 

0220030

Salottisipulit

 

 

0,02 (2)

 

 

0220040

Varhaissipulit (Pillisipuli ja vastaavat lajikkeet)

 

 

0,02 (2)

 

 

0220990

Muut

 

 

0,02 (2)

 

 

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

 

 

 

 

0,05 (2)

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

 

 

 

0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, puutomaatit, Physalis, gojimarjat (Lycium barbarum a L. chinense))

0,5

3

3

0,5

 

0231020

Paprikat (Maustepaprikat)

3

0,1

0,02 (2)

1

 

0231030

Munakoisot (Pepino (eli päärynämeloni))

0,5

0,02 (2)

0,02 (2)

0,5

 

0231040

Okra, ”syötävä hibiskus”

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0231990

Muut

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,3

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232010

Kurkut

 

 

 

 

 

0232020

Pikkukurkut

 

 

 

 

 

0232030

Kesäkurpitsat (Koristekurpitsa, kasviydin, (kiekkokurpitsa))

 

 

 

 

 

0232990

Muut

 

 

 

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,4

 

1

0,2

 

0233010

Melonit (Kiwano)

 

0,1

 

 

 

0233020

Kurpitsat (Jättikurpitsa)

 

0,02 (2)

 

 

 

0233030

Vesimelonit

 

0,02 (2)

 

 

 

0233990

Muut

 

0,02 (2)

 

 

 

0234000

d)

Sokerimaissi

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0240000

iv)

Kaalikasvit

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0241010

Parsakaali (Calabrese, kiinalainen parsakaali, peltokaali)

 

 

 

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

 

 

 

0241990

Muut

 

 

 

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

 

 

 

 

 

0242020

Keräkaali (Suippukaali, punakaali, savoijinkaali eli kurttukaali, valkokaali)

 

 

 

 

 

0242990

Muut

 

 

 

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

0,02 (2)

 

 

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali (Sareptansinappi, pinaattikiinankaali eli paksoi, tatsoi-kaali, sellerikaali eli choy sum, kiinankaali eli pe-tsai)

 

 

 

 

0,05 (2)

0243020

Lehtikaalit (Lehtikaali, (rehukaali), portugalinkaalit, Brassica oleracea palmifolia)

 

 

 

 

0,2

0243990

Muut

 

 

 

 

0,05 (2)

0244000

d)

Kyssäkaali

 

 

0,05

 

0,05 (2)

0250000

v)

Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

 

0251000

a)

Lehtisalaatti ja muut salaattikasvit, myös Brassicacea-heimo

 

 

 

 

0,05 (2)

0251010

Vuonankaali (Valerianella eriocarpa Desv.)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251020

Lehtisalaatti (Keräsalaatti, lollo rosso, rapealehtinen keräsalaatti, sidesalaatti)

 

0,02 (2)

2

 

 

0251030

Endiivi (leveälehtinen siloendiivi) (Sikuri, salaattisikuri, punasikuri, kähärälehtinen endiivi, salaattisikuri)

 

2

0,02 (2)

 

 

0251040

Vihanneskrassi

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251050

Krassikanankaali

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Sinappikaali, (rocket, rucola) (Isohietasinappi)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251070

Mustasinappi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Brassica spp:n lehdet ja idut (Mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten Brassica-lajien lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä))

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251990

Muut

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0252000

b)

Pinaatti ja vastaavat (lehdet)

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0252010

Pinaatti (Uudenseelanninpinaatti, amarantti)

 

 

10

 

 

0252020

Portulakat (Salaattikleitonia eli talviportulakka, vihannesportulakka, suolaheinä, suolayrtti, Agretti (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Mangoldi eli lehtijuurikas (Punajuuren lehdet)

 

 

0,02 (2)

 

 

0252990

Muut

 

 

0,02 (2)

 

 

0253000

c)

Viinilehdet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Vesikrassi

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0255000

e)

Sikuri (valkolehti)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0256000

f)

Yrtit

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0256010

Kirveli

 

 

 

 

0,05 (2)

0256020

Ruohosipuli

 

 

 

 

0,05 (2)

0256030

Yrttiselleri (Fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muut Apiaceae-heimon yrtit)

 

 

 

 

0,3

0256040

Persilja

 

 

 

 

0,05 (2)

0256050

Salvia (Talvikynteli, kesäkynteli)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rosmariini

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Timjami (Meirami, oregano)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Basilika (Sitruunamelissa, minttu, piparminttu)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Laakerinlehti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Rakuuna (Iisoppi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Muut (Syötävät kukat)

 

 

 

 

0,05 (2)

0260000

vi)

Palkovihannekset (tuoreet)

 

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät) (Vihreä papu (munuaispapu, leikko-, pensas-, salko- ja vahapapu), ruusupapu, tarhapapu, parsapapu)

7

2

2

 

 

0260020

Tarhapavut (silpimättömät) (Härkäpavut, Canavalia ensiformis, limanpapu, mustasilmäpapu eli pitkäpapu eli lehmänpapu)

0,4

2

2

 

 

0260030

Herneet (silpimättömät) (Sokeriherne)

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260040

Herneet (silvityt) (Tarhaherne, silpoydin- tai sokeriherne, kahviherne)

0,4

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260050

Linssit

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260990

Muut

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0270000

vii)

Varsivihannekset (tuoreet)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0270010

Parsa

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270030

Lehtiselleri

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270040

Fenkoli

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270050

Latva-artisokka

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270060

Purjo

 

2

 

5

1

0270070

Raparperi

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270080

Bambunversot

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palmunsydämet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Muut

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0280000

viii)

Sienet

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0280010

Viljellyt (Herkkusieni, osterivinokas, siitake)

 

 

 

 

 

0280020

Luonnonvaraiset (Kantarelli, tryffeli, huhtasieni, herkkutatti)

 

 

 

 

 

0280990

Muut

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Merilevät

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

KUIVATUT PALKOKASVIT

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0300010

Pavut (Härkäpavut, haricot-pavut (valkoiset pavut), huilupavut, Canavalia ensiformis, limanpavut, mustasilmäpavut)

0,3

 

 

 

 

0300020

Linssit

0,01 (2)

 

 

 

 

0300030

Herneet (Kahviherneet, peltoherneet (Pisum sativum subs. sativum), peltonätkelmä)

0,01 (2)

 

 

 

 

0300040

Lupiinit

0,01 (2)

 

 

 

 

0300990

Muut

0,01 (2)

 

 

 

 

0400000

4.

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0401000

i)

Öljysiemenet

0,02 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0401010

Pellavansiemenet

 

 

 

 

 

0401020

Maapähkinät

 

 

 

 

 

0401030

Unikonsiemenet

 

 

 

 

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

 

 

 

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

 

 

 

 

0401060

Rapsinsiemenet (Rypsinsiemenet, rypsi)

 

 

 

 

 

0401070

Soijapavut

 

 

 

 

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

 

 

 

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

 

 

 

 

0401100

Kurpitsansiemenet (Muut Cucurbitaceae-heimon kasvien siemenet)

 

 

 

 

 

0401110

Saflori

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Kurkkuyrtti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Ruistankio

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Hamppu

 

 

 

 

 

0401150

Risiini

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Muut

 

 

 

 

 

0402000

ii)

Öljysiemenkasvit

0,01 (2)

 

 

 

 

0402010

Öljyoliivit

 

 

 

0,05 (2)

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Öljypalmun hedelmät

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Muut

 

 

 

0,1 (2)

 

0500000

5.

VILJAT

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0500010

Ohra

 

 

2

0,1

 

0500020

Tattari (Amarantti, kvinoa)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500030

Maissi

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500040

Hirssi (Italianpantaheinä, tefheinä)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500050

Kaura

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500060

Riisi

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500070

Ruis

 

 

0,02 (2)

0,1

 

0500080

Durra

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500090

Vehnä (Speltti, ruisvehnä)

 

 

2

0,1

 

0500990

Muut

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0600000

6.

TEE, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT JA KAAKAO

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i)

Tee (kuivatut lehdet ja lehtiruodit, fermentoitu ja muu, Camellia sinensis -laji)

 

 

 

 

0,1 (2)

0620000

ii)

Kahvipavut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Yrttiuutejuomat (kuivatut)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Kukat

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Kamomillan kukat

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Hibiskuksen kukat

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Ruusun terälehdet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Jasmiinin kukat (Mustaselja (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Lehmus

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Lehdet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Mansikan lehdet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Punapensaan (rooibos) lehdet (Neidonhiuspuun lehdet)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Mate

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Juuret

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Rohtovirmajuuren juuri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ginsengjuuri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Muut yrttiuutejuomat

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kaakao (fermentoidut pavut)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Johanneksenleipäpuu eli karob

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HUMALA (kuivattu), humalan siemenet ja tähkäjauhe mukaan luettuina

20

0,05 (2)

150

0,1 (2)

0,1 (2)

0800000

8.

MAUSTEET

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Siemenet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anis

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Ryytineito eli mustakumina

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Sellerin siemenet (Liperin siemenet)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Korianterin sienemet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Kuminansiemenet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Tillin siemenet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Fenkolin siemenet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Sarviapila

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskottipähkinä

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Hedelmät ja marjat

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Maustepippuri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Anispippuri (japaninpippuri)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kumina

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Kardemumma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Katajanmarjat

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Pippuri (musta- ja valkopippuri) (Pitkäpippuri, roseepippuri)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vaniljatangot

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarindi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Kuori/kaarna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Kaneli (Cassia)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Juuret tai juurakko

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lakritsi

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Inkivääri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Kurkuma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Piparjuuri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Nuput/silmut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Mausteneilikat

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kaprikset

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Luotit

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Maustesahrami

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Siemenvaippa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskottikukka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SOKERIKASVIT

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Sokerijuurikas

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Sokeriruoko

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Salaattisikuri

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

 

 

 

 

1010000

i)

Liha, lihavalmisteet, muut eläimenosat, veri ja eläinrasvat – tuore, jäähdytetty tai jäädytetty, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu taikka jalostettu jauhoksi, muut jalostetut tuotteet kuten makkarat ja makkarapohjaiset elintarvikevalmisteet

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

 

1011000

a)

Siat

 

 

 

 

 

1011010

Liha

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011020

Silava vailla lihaskudosta

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011030

Maksa

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011040

Munuaiset

 

 

 

0,05

0,4

1011050

Muut syötävät osat

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011990

Muut

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012000

b)

Naudat

 

 

 

 

 

1012010

Liha

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012020

Rasva

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012030

Maksa

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012040

Munuaiset

 

 

 

0,05

0,4

1012050

Muut syötävät osat

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012990

Muut

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013000

c)

Lampaat

 

 

 

 

 

1013010

Liha

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013020

Rasva

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013030

Maksa

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013040

Munuaiset

 

 

 

0,05

0,4

1013050

Muut syötävät osat

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013990

Muut

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014000

d)

Vuohet

 

 

 

 

 

1014010

Liha

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014020

Rasva

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014030

Maksa

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014040

Munuaiset

 

 

 

0,05

0,4

1014050

Muut syötävät osat

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014990

Muut

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1015000

e)

Hevoset, aasit, muulit tai muuliaasit

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Liha

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Rasva

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Maksa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Munuaiset

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Muut syötävät osat

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Siipikarja – kanat, hanhet, ankat, kalkkunat ja helmikanat –, strutsit, kyyhkyset

 

 

 

 

0,05 (2)

1016010

Liha

 

 

 

0,02 (2)

 

1016020

Rasva

 

 

 

0,02 (2)

 

1016030

Maksa

 

 

 

0,02 (2)

 

1016040

Munuaiset

 

 

 

0,05

 

1016050

Muut syötävät osat

 

 

 

0,02 (2)

 

1016990

Muut

 

 

 

0,02 (2)

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet (Jänikset, kengurut)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Liha

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Rasva

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Maksa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Munuaiset

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Muut syötävät osat

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Maito ja kerma, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai makeutusainetta sisältämätön, voi tai muut maidosta saadut rasvat, juusto ja juustoaine

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

1020010

Nautaeläimet

 

 

 

 

 

1020020

Lampaat

 

 

 

 

 

1020030

Vuohet

 

 

 

 

 

1020040

Hevoset

 

 

 

 

 

1020990

Muut

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1030010

Kanat

 

 

 

 

 

1030020

Ankat

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Hanhet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Viiriäiset

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Muut

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Hunaja (Kuningatarhyytelö, siitepöly)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Sammakkoeläimet ja matelijat (Sammanreidet, krokotiilit)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Etanat

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Muut maaeläinperäiset tuotteet

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F)= rasvaliukoinen.

Kaptaani (R)

Täytäntöönpanossa käytettävä jäämien määritelmä seuraavien koodien osalta on "kaptaanin ja folpetin summa":

Folpetti (R)

Täytäntöönpanossa käytettävä jäämien määritelmä seuraavien koodien osalta on "kaptaanin ja folpetin summa":

Kresoksiimimetyyli (F) (R)

(R)

=

jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta:

 

Kresoksiimimetyyli - koodi 1010000: 490M1 ilmaistuna kresoksiimimetyylinä

 

Kresoksiimimetyyli - koodi 1020000: 490M9 ilmaistuna kresoksiimimetyylinä

 

Metaboliitti 490M1 = 2-metoksi-imino-2-[2-(o-tolyylioksimetyyli)fenyyli]etikkahappo. Metaboliitti 490M9 = 2-[2-(4-hydroksi-2-metyylifenoksimetyyli)fenyyli]-2-metoksi-iminoetikkahappo”

2)

Muutetaan liitteessä III oleva A osa seuraavasti:

a)

Korvataan aminopyralidia, fluatsinamia, fluopikolidia, prokinatsidia ja tembotrionia koskevat sarakkeet seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodi

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (4)

Aminopyralidi

Fluatsinami (F)

Fluopikolidi

Prokinatsidi

Tembotrioni (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄ; PÄHKINÄT

0,01 (5)

 

 

 

0,02 (5)

0110000

i)

Sitrushedelmät

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0110010

Greipit (Pummelo, pomelo, sweetie, tangelo (paitsi mineola), ugli ja muut hybridit)

 

 

 

 

 

0110020

Appelsiinit (Bergamotti, pomeranssi, myrttilehtinen appelsiini ja muut hybridit)

 

 

 

 

 

0110030

Sitruunat (Sukaattisitruuna, sitruuna)

 

 

 

 

 

0110040

Limetit

 

 

 

 

 

0110050

Mandariinit (Klementiini, tangeriini, mineola ja muut hybridit)

 

 

 

 

 

0110990

Muut

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Pähkinät (kuoritut tai kuorimattomat)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0120010

Mantelit

 

 

 

 

 

0120020

Parapähkinät

 

 

 

 

 

0120030

Cashewpähkinät

 

 

 

 

 

0120040

Kastanjat

 

 

 

 

 

0120050

Kookospähkinät

 

 

 

 

 

0120060

Hasselpähkinät (Filbert)

 

 

 

 

 

0120070

Australianpähkinät

 

 

 

 

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

 

 

 

 

0120090

Pinjansiemenet

 

 

 

 

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

 

 

 

 

0120110

Saksanpähkinät

 

 

 

 

 

0120990

Muut

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Siemenhedelmät

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0130010

Omenat (Metsäomena)

 

0,3

 

 

 

0130020

Päärynät (Päärynäomena)

 

0,05 (5)

 

 

 

0130030

Kvittenit

 

0,05 (5)

 

 

 

0130040

Mispelit

 

0,05 (5)

 

 

 

0130050

Japaninmispeli

 

0,05 (5)

 

 

 

0130990

Muut

 

0,05 (5)

 

 

 

0140000

iv)

Kivihedelmät

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0140010

Aprikoosit

 

 

 

 

 

0140020

Kirsikat (Imeläkirsikat, hapankirsikat)

 

 

 

 

 

0140030

Persikat (Nektariinit ja vastaavat hybridit)

 

 

 

 

 

0140040

Luumut (Kriikuna, viherluumu, mirabelle-luumu, oratuomenmarja)

 

 

 

 

 

0140990

Muut

 

 

 

 

 

0150000

v)

Marjat ja pienet hedelmät

 

 

 

 

 

0151000

a)

Viinirypäleet

 

 

2

0,5

 

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

0,05 (5)

 

 

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

3

 

 

 

0152000

b)

Mansikat

 

0,05 (5)

0,01 (5)

1,5

 

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0153010

Karhunvatukat

 

 

 

 

 

0153020

Sinivatukat (Loganinmarja, boysenmarja ja lakka)

 

 

 

 

 

0153030

Vadelmat (Japaninvadelma, mesimarja/vadelma, (Rubus arcticus), mesivadelma (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

Muut

 

 

 

 

 

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0154010

Pensasmustikat (Mustikat)

 

 

 

 

 

0154020

Karpalot (Puolukat)

 

 

 

 

 

0154030

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

 

 

 

 

 

0154040

Karviaismarjat (Myös hybridit muiden Ribes-suvun kasvien kanssa)

 

 

 

 

 

0154050

Ruusunmarjat

 

 

 

 

 

0154060

Mulperinmarjat (Mansikkapuun hedelmä)

 

 

 

 

 

0154070

Acerolakirsikka (Välimeren mispeli) (Kiivimarja (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

0154080

Mustaselja (Musta marja-aronia, pihlaja, tyrni, orapihlaja, marjatuomipihlaja ja muut puumarjat)

 

 

 

 

 

0154990

Muut

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Sekalaiset hedelmät

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

 

 

 

 

0161010

Taatelit

 

 

 

 

 

0161020

Viikunat

 

 

 

 

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

 

 

 

 

0161040

Kumkvatit (Marumin kumkvatti, nagamin kumkvatti, limekvatti (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

 

0161050

Karambolat (Bilimbi)

 

 

 

 

 

0161060

Kakit

 

 

 

 

 

0161070

Jambolaani (jaavanluumu) (Jaavanomena (vesiomena), malakanjambolaani, ruusuomena, brasiliankirsikka, surinaminkirsikka (grumichama, Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

0161990

Muut

 

 

 

 

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

 

 

 

 

0162010

Kiivihedelmät

 

 

 

 

 

0162020

Litsi (Pulasan, rambutan, mangostani)

 

 

 

 

 

0162030

Passionhedelmät

 

 

 

 

 

0162040

Kaktusviikuna

 

 

 

 

 

0162050

Tähtiomena

 

 

 

 

 

0162060

Amerikanpersimoni (kaki) (Musta sapote, valkoinen sapote, vihreä sapote, poutapuu-laji (keltainen sapote) ja mammisapote)

 

 

 

 

 

0162990

Muut

 

 

 

 

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

 

 

 

 

0163010

Avokadot

 

 

 

 

 

0163020

Banaanit (Kääpiöbanaani, plantain (jauhobanaani), omenabanaani)

 

 

 

 

 

0163030

Mangot

 

 

 

 

 

0163040

Papaijat

 

 

 

 

 

0163050

Granaattiomenat

 

 

 

 

 

0163060

Annonat, kirimoija (Annona reticulata, Annona squamosa, llama ja Annonacea-heimoon kuuluvat keskikokoiset hedelmät)

 

 

 

 

 

0163070

Guavat (Pitaija (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

 

0163080

Ananakset

 

 

 

 

 

0163090

Leipäpuu (Jakkipuun hedelmä)

 

 

 

 

 

0163100

Duriot

 

 

 

 

 

0163110

Annonat, guanabana

 

 

 

 

 

0163990

Muut

 

 

 

 

 

0200000

2.

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0210000

i)

Juurekset ja juurimukulat

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0211000

a)

Perunat

 

 

0,03

 

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

 

0,01 (5)

 

 

0212010

Kassavat (Taaro eli dasheen eli eddo (japanintaaro), tannia)

 

 

 

 

 

0212020

Bataatit

 

 

 

 

 

0212030

Jamssit (Mukulapapu (jamssipapu), Meksikon jamssipapu)

 

 

 

 

 

0212040

Nuolijuuri

 

 

 

 

 

0212990

Muut

 

 

 

 

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikas

 

 

 

 

 

0213010

Punajuuret

 

 

0,01 (5)

 

 

0213020

Porkkanat

 

 

0,15

 

 

0213030

Mukulasellerit

 

 

0,01 (5)

 

 

0213040

Piparjuuri (Angelikajuuri, liperinjuuri, gentianjuuri)

 

 

0,01 (5)

 

 

0213050

Maa-artisokat

 

 

0,01 (5)

 

 

0213060

Palsternakat

 

 

0,01 (5)

 

 

0213070

Juuripersiljat

 

 

0,01 (5)

 

 

0213080

Retiisit ja retikat (Musta retikka, japaninretikka eli daikon, retiisi ja vastaavat lajikkeet, maakastanja (Cyperus esculentus))

 

 

0,15

 

 

0213090

Kaurajuuret (Sikojuuri, mustajuuri (espanjankultaohdake))

 

 

0,01 (5)

 

 

0213100

Lantut

 

 

0,01 (5)

 

 

0213110

Nauriit

 

 

0,01 (5)

 

 

0213990

Muut

 

 

0,01 (5)

 

 

0220000

ii)

Sipulikasvit

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0220010

Valkosipulit

 

 

0,01 (5)

 

 

0220020

Kepasipulit (Hillosipuli/hopeasipuli)

 

 

1

 

 

0220030

Salottisipulit

 

 

0,01 (5)

 

 

0220040

Varhaissipulit (Pillisipuli ja vastaavat lajikkeet)

 

 

10

 

 

0220990

Muut

 

 

0,01 (5)

 

 

0230000

iii)

Hedelmävihannekset

 

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae-heimo

 

 

1

 

0,02 (5)

0231010

Tomaatit (Kirsikkatomaatit, puutomaatit, Physalis, gojimarjat (Lycium barbarum a L. chinense))

 

 

 

0,15

 

0231020

Paprikat (Maustepaprikat)

 

 

 

0,02 (5)

 

0231030

Munakoisot (Pepino (eli päärynämeloni))

 

 

 

0,15

 

0231040

Okra, ”syötävä hibiskus”

 

 

 

0,02 (5)

 

0231990

Muut

 

 

 

0,02 (5)

 

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

0,5

0,05

0,02 (5)

0232010

Kurkut

 

 

 

 

 

0232020

Pikkukurkut

 

 

 

 

 

0232030

Kesäkurpitsat (Koristekurpitsa, kasviydin, (kiekkokurpitsa))

 

 

 

 

 

0232990

Muut

 

 

 

 

 

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

 

0,5

0,02 (5)

0,02 (5)

0233010

Melonit (Kiwano)

 

 

 

 

 

0233020

Kurpitsat (Jättikurpitsa)

 

 

 

 

 

0233030

Vesimelonit

 

 

 

 

 

0233990

Muut

 

 

 

 

 

0234000

d)

Sokerimaissi

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,05

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

0,02 (5)

0240000

iv)

Kaalikasvit

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

 

2

 

 

0241010

Parsakaali (Calabrese, kiinalainen parsakaali, peltokaali)

 

 

 

 

 

0241020

Kukkakaali

 

 

 

 

 

0241990

Muut

 

 

 

 

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

 

 

0242010

Ruusukaali eli brysselinkaali

 

 

0,2

 

 

0242020

Keräkaali (Suippukaali, punakaali, savoijinkaali eli kurttukaali, valkokaali)

 

 

0,2

 

 

0242990

Muut

 

 

0,01 (5)

 

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

 

 

 

 

0243010

Kiinankaali eli salaattikiinankaali (Sareptansinappi, pinaattikiinankaali eli paksoi, tatsoi-kaali, sellerikaali eli choy sum, kiinankaali eli pe-tsai)