ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2011.320.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 320

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
3. joulukuuta 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan unionin ja Argentiinan tasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta näiden maiden Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimaantulosta

1

 

 

2011/790/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä marraskuuta 2011, metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) allekirjoittamisesta

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1256/2011, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2012 ja asetuksen (EU) N:o 1124/2010 muuttamisesta

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1257/2011, annettu 23 päivänä marraskuuta 2011, korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 810/2008 muuttamisesta

12

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1258/2011, annettu 2 päivänä joulukuuta 2011, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on elintarvikkeissa olevien nitraattien enimmäismääristä ( 1 )

15

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1259/2011, annettu 2 päivänä joulukuuta 2011, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta elintarvikkeissa olevien dioksiinien, dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden enimmäismäärien osalta ( 1 )

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1260/2011, annettu 2 päivänä joulukuuta 2011, varainhoitovuodelle 2011 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi EU:n vähävaraisimmille henkilöille ja tietyistä asetuksen (EU) N:o 807/2010 säännöksistä poikkeamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 945/2010 muuttamisesta

24

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1261/2011, annettu 2 päivänä joulukuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

26

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/791/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 8 päivänä marraskuuta 2011, jolla muutetaan päätös 2011/734/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi

28

 

 

2011/792/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös Atalanta/4/2011, annettu 2 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin joukkojen komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta)

32

 

 

2011/793/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 19 päivänä lokakuuta 2011, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetussa maatalouden sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta mainitun sopimuksen liitteen 9 muuttamiseen

33

 

 

2011/794/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, unionin rahoitustuen vahvistamisesta lintuinfluenssan torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä Alankomaissa vuonna 2010 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8714)

37

 

 

2011/795/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, unionin rahoitustuen vahvistamisesta sian vesikulaaritaudin torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä Italiassa vuonna 2009 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8715)

39

 

 

2011/796/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, unionin osallistumisesta Cloppenburgissa, Saksassa joulukuussa 2008 ja tammikuussa 2009 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8716)

41

 

 

2011/797/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, unionin rahoitustuen vahvistamisesta Newcastlen taudin torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä Espanjassa vuonna 2009 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8717)

43

 

 

2011/798/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, unionin osallistumisesta Espanjassa vuonna 2009 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8721)

45

 

 

2011/799/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, unionin osallistumisesta Puolassa vuonna 2007 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8722)

47

 

 

2011/800/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, unionin osallistumisesta Saksassa vuonna 2007 toteutettujen bluetongue-taudin torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8723)

49

 

 

2011/801/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, unionin rahoitustuen vahvistamisesta bluetongue-taudin vastaisten hätärokotusohjelmien yhteydessä Ranskassa vuonna 2007 ja 2008 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8727)

50

 

 

2011/802/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, unionin rahoitustuen vahvistamisesta bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman yhteydessä Italiassa vuosina 2007 ja 2008 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8728)

52

 

 

2011/803/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, unionin rahoitustuen vahvistamisesta bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman yhteydessä Itävallassa vuosina 2007 ja 2008 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8729)

54

 

 

2011/804/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, unionin rahoitustuen vahvistamisesta bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman yhteydessä Alankomaissa vuosina 2007 ja 2008 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8732)

56

 

 

2011/805/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, unionin rahoitustuen vahvistamisesta bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman yhteydessä Ruotsissa vuosina 2007 ja 2008 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8737)

58

 

 

2011/806/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 30 päivänä marraskuuta 2011, unionin rahoitustuen vahvistamisesta bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman yhteydessä Luxemburgissa vuosina 2007 ja 2008 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8742)

60

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/1


Ilmoitus Euroopan unionin ja Argentiinan tasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta näiden maiden Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimaantulosta

Euroopan unionin ja Argentiinan tasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta näiden maiden Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehty sopimus (1) tulee voimaan 6. joulukuuta 2011.


(1)  EUVL L 317, 30.11.2011, s. 11.


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä marraskuuta 2011,

metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) allekirjoittamisesta

(2011/790/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan komissio antoi toukokuussa 2003 Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedonannon ”Metsälainsäädännön soveltamisen valvonta, metsähallinto ja puukauppa (FLEGT): ehdotus EU:n toimintasuunnitelmaksi”, jossa kehotetaan toimenpiteisiin laittoman puunkorjuun torjumiseksi laatimalla vapaaehtoisia kumppanuussopimuksia puutavaraa tuottavien maiden kanssa. Toimintasuunnitelmaa koskevat neuvoston päätelmät annettiin lokakuussa 2003 (1), ja Euroopan parlamentti antoi asiaa koskevan päätöslauselman 11 päivänä heinäkuuta 2005 (2).

(2)

Neuvosto valtuutti 5 päivänä joulukuuta 2005 komission aloittamaan neuvottelut kumppanuussopimuksista unionin FLEGT-toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi.

(3)

Neuvosto antoi 20 päivänä joulukuuta 2005 asetuksen (EY) N:o 2173/2005 (3), jolla perustetaan FLEGT-lupajärjestelmä unioniin sellaisista maista peräisin olevaa puutavaran tuontia varten, joiden kanssa unioni on tehnyt vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen.

(4)

Neuvottelut Keski-Afrikan tasavallan kanssa on saatu päätökseen, ja metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva Euroopan unionin ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus (FLEGT), jäljempänä ’sopimus’, parafoitiin 21 päivänä joulukuuta 2010.

(5)

Sopimus olisi allekirjoitettava sillä varauksella, että se tehdään,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Annetaan valtuutus allekirjoittaa metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva Euroopan unionin ja Keski-Afrikan tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus (FLEGT), jäljempänä ’sopimus’, unionin puolesta sillä varauksella, että mainittu sopimus tehdään (4).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että mainittu sopimus tehdään.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. SAWICKI


(1)  EUVL C 268, 7.11.2003, s. 1.

(2)  EUVL C 157 E, 6.7.2006, s. 482.

(3)  EUVL L 347, 30.12.2005, s. 1.

(4)  Sopimuksen teksti julkaistaan sen tekemistä koskevan päätöksen kanssa.


ASETUKSET

3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/3


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1256/2011,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2012 ja asetuksen (EU) N:o 1124/2010 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 43 artiklan 3 kohdassa määrätään, että neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet.

(2)

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 (1) edellytetään ottamaan käyttöön toimenpiteitä, jotka koskevat vesialueille pääsyä ja vesiluonnonvarojen käyttöoikeutta sekä kestävän kalastustoiminnan harjoittamista, ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset, tekniset ja taloudelliset lausunnot ja erityisesti tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) laatima kertomus sekä alueellisilta neuvoa-antavilta toimikunnilta saadut lausunnot.

(3)

Neuvoston tehtävänä on hyväksyä kalastus- tai kalastusryhmäkohtaisten kalastusmahdollisuuksien vahvistamista ja jakamista koskevat toimenpiteet sekä tarvittaessa tietyt niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset. Kalastusmahdollisuudet olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken siten, että varmistetaan kunkin jäsenvaltion kalastustoiminnan suhteellinen vakaus kunkin kannan tai kalastuksen osalta ja ottaen asianmukaisesti huomioon asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 vahvistetut yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteet.

(4)

Suurimmat sallitut saaliit (TACit) olisi vahvistettava saatavilla olevien tieteellisten lausuntojen perusteella ottaen huomioon biologiset ja sosioekonomiset näkökohdat ja varmistaen eri kalastussektorien välinen oikeudenmukainen kohtelu sekä niiden kannanottojen nojalla, jotka on tuotu esiin sidosryhmien kuulemisissa, erityisesti neuvoa-antavan kalatalous- ja vesiviljelykomitean ja asianomaisten alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien kanssa järjestetyissä kokouksissa.

(5)

Monivuotisten suunnitelmien kattamien kantojen kalastusmahdollisuudet olisi vahvistettava mainituissa suunnitelmissa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Sen vuoksi Itämeren turskakantojen saaliita ja pyyntiponnistuksia koskevat rajoitukset olisi vahvistettava Itämeren turskakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, jäljempänä ’Itämeren turskan hoitosuunnitelma’, 18 päivänä syyskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1098/2007 (2) vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

(6)

Uusimpien tieteellisten lausuntojen perusteella voidaan noudattaa joustavuutta Itämeren turskakantojen pyyntiponnistuksen hallinnoinnissa vaarantamatta Itämeren turskan hoitosuunnitelman tavoitteita ja aiheuttamatta kalastuskuolevuuden kasvua. Tämä joustavuus mahdollistaisi pyyntiponnistuksen tehokkaamman hallinnoinnin silloin, kun kiintiöitä ei ole jaettu tasaisesti jäsenvaltion laivastolle, ja auttaisi reagoimaan nopeasti kiintiöiden vaihtoihin. Sen vuoksi jäsenvaltiolla olisi oltava mahdollisuus myöntää sen lipun alla purjehtivalle alukselle lisää satamastapoissaolopäiviä, jos vastaava määrä satamastapoissaolopäiviä vähennetään muilta kyseisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta.

(7)

Uusimpien tieteellisten lausuntojen perusteella olisi tarpeen noudattaa sellaista joustavuutta Itämeren turskakantojen pyyntiponnistuksen hallinnoinnissa jo vuonna 2011. Eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2011 29 päivänä marraskuuta 2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1124/2010 (3) liite II olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(8)

Tässä asetuksessa vahvistettujen kalastusmahdollisuuksien käyttöön olisi sovellettava yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1224/2009 (4) ja erityisesti mainitun asetuksen 33 artiklaa, joka koskee saaliiden ja pyyntiponnistuksen kirjaamista, ja 34 artiklaa, joka koskee tietojen ilmoittamista kalastusmahdollisuuksien käyttämisestä loppuun. Sen vuoksi on tarpeen täsmentää koodit, joita jäsenvaltioiden on käytettävä lähettäessään komissiolle tietoja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kantojen puretuista saaliista.

(9)

TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (5) 2 artiklan mukaisesti on määriteltävä kannat, joihin sovelletaan mainitussa asetuksessa tarkoitettuja eri toimenpiteitä.

(10)

Kalastustoiminnan keskeytyksen välttämiseksi ja unionin kalastajien toimeentulon turvaamiseksi on tärkeää avata nämä kalastusmahdollisuudet 1 päivänä tammikuuta 2012. Koska asetusta (EU) N:o 1124/2010 sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011, tämän asetuksen säännöksiä, jotka mahdollistavat Itämeren turskakantojen pyyntiponnistuksen joustavan hallinnoinnin, olisi kuitenkin sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2011. Asian kiireellisyyden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella vahvistetaan eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet Itämerellä vuodeksi 2012 ja muutetaan asetus (EU) N:o 1124/2010 Itämeren turskakantojen pyyntiponnistuksen hallinnan osalta.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Itämerellä toimiviin EU:n aluksiin.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa

a)

’ICES-alueilla’ (International Council for the Exploration of the Sea, Kansainvälinen merentutkimusneuvosto) tarkoitetaan kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla 21 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 (6) liitteessä I määriteltyjä maantieteellisiä alueita;

b)

’Itämerellä’ tarkoitetaan ICES-osa-alueita 22–32;

c)

’EU:n aluksella’ tarkoitetaan jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja unionissa rekisteröityä kalastusalusta;

d)

’suurimmalla sallitulla saaliilla’ (TAC) tarkoitetaan sitä määrää, joka voidaan pyytää kustakin kannasta kunakin vuonna;

e)

’kiintiöllä’ tarkoitetaan unionille, jäsenvaltiolle tai kolmannelle maalle TACista myönnettyä osuutta;

f)

’satamastapoissaolopäivällä’ tarkoitetaan mitä tahansa yhtäjaksoista 24 tunnin jaksoa, jonka aikana alus on poissa satamasta, tai sellaisen ajanjakson osaa.

II   LUKU

KALASTUSMAHDOLLISUUDET

4 artikla

TACit ja niiden jakaminen

TACit, niiden jakaminen jäsenvaltioiden kesken ja tarvittaessa niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset vahvistetaan liitteessä I.

5 artikla

Jakamista koskevat erityiset säännökset

1.   Tässä asetuksessa vahvistettu kalastusmahdollisuuksien jakaminen jäsenvaltioiden kesken ei rajoita seuraavien soveltamista:

a)

asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehtävät vaihdot;

b)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 37 artiklan mukaisesti tehtävät uudelleen jakamiset;

c)

asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan nojalla sallittavat saaliiden lisäpurkamiset;

d)

asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan mukaisesti pidätettävät määrät;

e)

asetuksen (EY) N:o 1224/2009 37, 105, 106 ja 107 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset.

2.   Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa on sovellettava kantoihin, joihin sovelletaan varo-TACia, ja mainitun asetuksen 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 4 artiklaa on sovellettava kantoihin, joihin sovelletaan analyyttistä TACia, jollei tämän asetuksen liitteessä I toisin säädetä.

6 artikla

Saaliiden ja sivusaaliiden aluksesta purkamista koskevat edellytykset

Aluksella ei saa pitää eikä aluksesta saa purkaa sellaisiin kantoihin kuuluvia kaloja, joille on vahvistettu saalisrajoitukset, paitsi jos

a)

saaliit on pyydetty sellaisen jäsenvaltion aluksilla, jolla on olemassa kiintiö, eikä tämä kiintiö ole täyttynyt; tai

b)

saaliit ovat osa unionin kiintiötä, jota ei ole jaettu jäsenvaltioiden kesken kiintiöiksi, eikä tämä unionin kiintiö ole täyttynyt.

7 artikla

Pyyntiponnistusrajoitukset

1.   Pyyntiponnistusrajoitukset vahvistetaan liitteessä II.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja rajoituksia on sovellettava myös ICES-osa-alueisiin 27 ja 28.2, jollei komissio ole tehnyt asetuksen (EY) N:o 1098/2007 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti päätöstä kyseisten osa-alueiden jättämisestä mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, 3, 4 ja 5 kohdassa ja 13 artiklassa säädettyjen rajoitusten ulkopuolelle.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja rajoituksia ei sovelleta ICES-osa-alueeseen 28.1, jollei komissio ole tehnyt asetuksen (EY) N:o 1098/2007 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti päätöstä siitä, että asetuksen (EY) N:o 1098/2007 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3, 4 ja 5 kohdassa säädettyjä rajoituksia on sovellettava kyseiseen osa-alueeseen.

III   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

8 artikla

Tietojen toimittaminen

Kun jäsenvaltiot lähettävät komissiolle pyydettyjen kantojen purettujen saaliiden määriin liittyviä tietoja asetuksen (EY) N:o 1224/2009 33 ja 34 artiklan mukaisesti, niiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I esitettyjä kantojen koodeja.

9 artikla

Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1124/2010 muuttaminen

Korvataan neuvoston asetuksen (EU) N:o 1124/2010 liite II tämän asetuksen liitteessä III olevalla tekstillä.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Sen 9 artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUVL L 248, 22.9.2007, s. 1.

(3)  EUVL L 318, 4.12.2010, s. 1.

(4)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(5)  EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3.

(6)  EUVL L 349, 31.12.2005, s. 1.


LIITE I

EU:n ALUKSIIN SOVELLETTAVAT TACIT ALUEILLA, JOILLA ON LAJI- JA ALUEKOHTAISIA TACEJA

Seuraavissa taulukoissa vahvistetaan TACit ja kiintiöt (tonneina elopainoa, jollei toisin ole mainittu) kalakannoittain ja tarvittaessa niihin toiminnallisesti liittyvät edellytykset.

Viittaukset kalastusalueisiin ovat viittauksia ICES-alueisiin, jollei ole toisin mainittu.

Kunkin alueen kalakannat mainitaan lajin tieteellisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Seuraavassa esitetään tämän asetuksen soveltamiseksi tieteellisten nimien ja yleiskielisten nimien vertaileva taulukko:

Tieteellinen nimi

Kolmikirjaiminen koodi

Yleisnimi

Clupea harengus

HER

Silakka

Gadus morhua

COD

Turska

Pleuronectes platessa

PLE

Punakampela

Salmo salar

SAL

Lohi

Sprattus sprattus

SPR

Kilohaili


Laji

:

Silakka

Clupea harengus

Alue

:

Osa-alueet 30–31

HER/3D30.; HER/3D31.

Suomi

86 905

Analyyttinen TAC

Ruotsi

19 095

Unioni

106 000

TAC

106 000


Laji

:

Silakka

Clupea harengus

Alue

:

Osa-alueet 22–24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Tanska

2 930

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Saksa

11 532

Suomi

1

Puola

2 719

Ruotsi

3 718

Unioni

20 900

TAC

20 900


Laji

:

Silakka

Clupea harengus

Alue

:

EU:n vedet osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Tanska

1 725

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Saksa

457

Viro

8 810

Suomi

17 197

Latvia

2 174

Liettua

2 289

Puola

19 537

Ruotsi

26 228

Unioni

78 417

TAC

Ei sovelleta


Laji

:

Silakka

Clupea harengus

Alue

:

Osa-alue 28.1

HER/03D.RG

Viro

14 120

Analyyttinen TAC

Latvia

16 456

Unioni

30 576

TAC

30 576


Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

EU:n vedet osa-alueilla 25–32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Tanska

15 587

Analyyttinen TAC

Saksa

6 200

Viro

1 519

Suomi

1 193

Latvia

5 795

Liettua

3 818

Puola

17 947

Ruotsi

15 791

Unioni

67 850

TAC

Ei sovelleta


Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

Osa-alueet 22–24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Tanska

9 298

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Saksa

4 546

Viro

206

Suomi

183

Latvia

769

Liettua

499

Puola

2 487

Ruotsi

3 312

Unioni

21 300

TAC

21 300


Laji

:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue

:

EU:n vedet osa-alueilla 22–32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Tanska

2 070

Varo-TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Saksa

230

Puola

433

Ruotsi

156

Unioni

2 889

TAC

2 889


Laji

:

Lohi

Salmo salar

Alue

:

EU:n vedet osa-alueilla 22–31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Tanska

25 396 (1)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Saksa

2 826 (1)

Viro

2 581 (1)

Suomi

31 667 (1)

Latvia

16 153 (1)

Liettua

1 899 (1)

Puola

7 704 (1)

Ruotsi

34 327 (1)

Unioni

122 553 (1)

TAC

Ei sovelleta


Laji

:

Lohi

Salmo salar

Alue

:

EU:n vedet osa-alueella 32

SAL/3D32.

Viro

1 581 (2)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Suomi

13 838 (2)

Unioni

15 419 (2)

TAC

Ei sovelleta


Laji

:

Kilohaili ja sen kanssa saadut sivusaaliit

Sprattus sprattus

Alue

:

EU:n vedet osa-alueilla 22–32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Tanska

22 218

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Saksa

14 076

Viro

25 800

Suomi

11 631

Latvia

31 160

Liettua

11 272

Puola

66 128

Ruotsi

42 952

Unioni

225 237 (3)

TAC

Ei sovelleta


(1)  Yksittäisinä kaloina ilmaistuna.

(2)  Yksittäisinä kaloina ilmaistuna.

(3)  Vähintään 92 prosentin TACiin luetusta puretusta saaliista on oltava kilohailia. Sivusaaliina saatu silakka luetaan TACin jäljelle jäävään 8 prosenttiin.


LIITE II

PYYNTIPONNISTUSRAJOITUKSET

1.

Jäsenvaltiot jakavat niiden lipun alla purjehtiville aluksille, jotka kalastavat trooleilla, ankkuroiduilla kierrenuotilla tai muilla vastaavilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä, tai tavallisilla verkoilla, pussiverkoilla taikka riimuverkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä, tai pohjasiimoilla, pitkäsiimoilla ajosiimoja lukuun ottamatta, käsisiimoilla ja pilkkisiimoilla, oikeuden, joka voi olla enintään:

a)

163 satamastapoissaolopäivää ICES-osa-alueilla 22–24, lukuun ottamatta 1 päivän ja 30 päivän huhtikuuta välistä ajanjaksoa, jolloin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1098/2007 8 artiklan 1 kohdan a alakohtaa; ja

b)

160 satamastapoissaolopäivää ICES-osa-alueilla 25–28, lukuun ottamatta 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän elokuuta välistä ajanjaksoa, jolloin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1098/2007 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

2.

Sellaisten satamastapoissaolopäivien enimmäismäärä vuotta kohti, joina alus voi olla 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuilla kahdella alueella kalastaen 1 kohdan mukaisilla pyydyksillä, ei saa olla suurempi kuin jommallekummalle näistä alueista myönnettyjen satamastapoissaolopäivien enimmäismäärä.

3.

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, ja kalastusmahdollisuuksien tehokkaan hallinnoinnin sitä vaatiessa jäsenvaltio voi myöntää sen lipun alla purjehtiville aluksille oikeuden useampiin satamastapoissaolopäiviin, jos vastaava määrä satamastapoissaolopäiviä vähennetään muilta sen lipun alla purjehtivilta aluksilta, jotka kuuluvat pyyntiponnistusrajoituksen piiriin samalla alueella, ja jos kunkin luovuttavan aluksen kapasiteetti kilowatteina on yhtä suuri tai suurempi kuin vastaanottavien alusten kapasiteetti. Vastaanottavien alusten määrä voi olla enintään 10 prosenttia kyseisen jäsenvaltion kaikkien 1 kohdassa tarkoitettujen alusten määrästä.


LIITE III

”LIITE II

PYYNTIPONNISTUSRAJOITUKSET

1.

Jäsenvaltiot jakavat niiden lipun alla purjehtiville aluksille, jotka kalastavat trooleilla, ankkuroiduilla kierrenuotilla tai muilla vastaavilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä, tai tavallisilla verkoilla, pussiverkoilla taikka riimuverkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä, tai pohjasiimoilla, pitkäsiimoilla ajosiimoja lukuun ottamatta, käsisiimoilla ja pilkkisiimoilla, oikeuden, joka voi olla enintään:

a)

163 satamastapoissaolopäivää ICES-osa-alueilla 22–24, lukuun ottamatta 1 päivän ja 30 päivän huhtikuuta välistä ajanjaksoa, jolloin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1098/2007 8 artiklan 1 kohdan a alakohtaa; ja

b)

160 satamastapoissaolopäivää ICES-osa-alueilla 25–28, lukuun ottamatta 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän elokuuta välistä ajanjaksoa, jolloin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1098/2007 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

2.

Sellaisten satamastapoissaolopäivien enimmäismäärä vuotta kohti, joina alus voi olla 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuilla kahdella alueella kalastaen 1 kohdan mukaisilla pyydyksillä, ei saa olla suurempi kuin jommallekummalle näistä alueista myönnettyjen satamastapoissaolopäivien enimmäismäärä.

3.

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, ja kalastusmahdollisuuksien tehokkaan hallinnoinnin sitä vaatiessa jäsenvaltio voi myöntää sen lipun alla purjehtiville aluksille oikeuden useampiin satamastapoissaolopäiviin, jos vastaava määrä satamastapoissaolopäiviä vähennetään muilta sen lipun alla purjehtivilta aluksilta, jotka kuuluvat pyyntiponnistusrajoituksen piiriin samalla alueella, ja jos kunkin luovuttavan aluksen kapasiteetti kilowatteina on yhtä suuri tai suurempi kuin vastaanottavien alusten kapasiteetti. Vastaanottavien alusten määrä voi olla enintään 10 prosenttia kyseisen jäsenvaltion kaikkien 1 kohdassa tarkoitettujen alusten määrästä.”


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/12


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1257/2011,

annettu 23 päivänä marraskuuta 2011,

korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 810/2008 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:.

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 810/2008 (2) 1 artiklassa avattiin vuotuiset tariffikiintiöt CN-koodeihin 0201 ja 0202 kuuluvalle korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle ja CN-koodeihin 0206 10 95 ja 0206 29 91 kuuluville tuotteille sekä CN-koodiin 0202 30 90 kuuluvalle jäädytetylle luuttomalle puhvelinlihalle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 810/2008 2 artiklan a alakohdassa myönnetään 28 000 tonnia CN-koodeihin 0201 30 00 ja 0206 10 95 kuuluvaa valikoiduiksi paloiksi leikattua, tiettyä määritelmää vastaavaa luutonta naudanlihaa.

(3)

Euroopan unionin ja Argentiinan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa (3), joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 2011/769/EU (4), määrätään Argentinalle myönnetyn, luutonta tuoretta tai jäähdytettyä naudanlihaa koskevan EU:n tariffikiintiön korottamisesta 1 500 tonnilla. Ensimmäisten neljän soveltamisvuoden osalta korotus on 2 000 tonnia vuodessa. Kyseisessä sopimuksessa määrätään lisäksi maakohtaisen 200 tonnin kiintiön perustamisesta Argentiinalle jäädytettyä luutonta puhvelinlihaa koskevaan EU:n tariffikiintiöön siten, että Argentiinalle myönnetty määrä kattaa myös tuoreen ja jäähdytetyn lihan.

(4)

Selkeyden vuoksi on aiheellista täsmentää maa, josta puhvelinliha on peräisin.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 810/2008 2 artiklan e alakohdassa myönnetään 1 300 tonnia CN-koodeihin 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 ja 0206 29 91 kuuluvaa paloiksi leikattua, tiettyä määritelmää vastaavaa korkealaatuista naudanlihaa.

(6)

Euroopan unionin ja Uuden Seelannin välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa (5), joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 2011/767/EU (6), määrätään 1 300 tonnia korkealaatuista naudanlihaa koskevan EU:n tariffikiintiön määritelmän muuttamisesta.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 810/2008 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 810/2008 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

66 750 tonnia CN-koodeihin 0201 ja 0202 kuuluvaa korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa sekä CN-koodeihin 0206 10 95 ja 0206 29 91 kuuluvia tuotteita. Tuontijaksolla 2011/2012 kokonaismäärä on 66 625 tonnia ja tuontijaksoilla 2012/2013, 2013/2014 ja 2014/2015 67 250 tonnia.”;

b)

korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

2 250 tonnia Australiasta peräisin olevaa CN-koodiin 0202 30 90 kuuluvaa jäädytettyä luutonta puhvelinlihaa luuttoman lihan painona ilmaistuna. Tämän kiintiön järjestysnumero on 09.4001.”;

c)

lisätään c alakohta seuraavasti:

”c)

200 tonnia Argentiinasta peräisin olevaa CN-koodeihin 0201 30 00 ja 0202 30 90 kuuluvaa korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä luutonta puhvelinlihaa luuttoman lihan painona ilmaistuna. Tämän kiintiön järjestysnumero 09.4004.”.

2)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

29 500 tonnia CN-koodeihin 0201 30 00 ja 0206 10 95 kuuluvaa luutonta naudanlihaa, joka vastaa seuraavaa määritelmää:

”Valikoituja naudanlihapaloja, jotka on saatu vieroittamisen jälkeen yksinomaan laitumella kasvatetuista sonneista, sonnimulleista tai hiehoista. Sonnien ruhojen on oltava luokiteltuja laatuluokkiin ”JJ”, ”J”, ”U” tai ”U2” ja sonnimullien ja hiehojen ruhojen laatuluokkiin ”AA”, ”A” tai ”B” Argentiinan maatalous-, kotieläintuotanto-, kalastus- ja elintarvikeviraston (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos – SAGPyA) laatiman virallisen naudanlihaluokituksen mukaisesti”.

Tuontijaksolla 2011/2012 kokonaismäärä on kuitenkin 29 375 tonnia ja tuontijaksoilla 2012/2013, 2013/2014 ja 2014/2015 se korotetaan 30 000 tonniin.

Lihapalat on merkittävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 (7) 13 artiklan mukaisesti.

Pakkausmerkinnän tietoihin voidaan lisätä merkintä ”High Quality Beef”.

Tämän kiintiön järjestysnumero on 09.4450.

b)

korvataan e alakohdassa määritelmä seuraavasti:

”Valikoituja naudanlihapaloja, jotka on saatu yksinomaan laitumella kasvatetuista sonneista tai hiehoista, joiden ruhon paino on enintään 370 kilogrammaa. New Zealand Meat Boardin hallinnoiman ruhojen luokittelujärjestelmän mukaisesti ruhojen on oltava luokiteltuja luokkaan A, L, P, T tai F ja viimeisteltyjä niin, että rasvan paksuus on enintään P, ja lihasten on oltava luokiteltuja luokkiin 1 tai 2.”.

3)

Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 1 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 2 artiklan a–e ja g alakohdassa tarkoitettujen määrien tuonti edellyttää 4 artiklan a ja b alakohdan sekä tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti annettavan tuontitodistuksen esittämistä vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen yhteydessä.”.

4)

Korvataan 10 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 2 artiklan a–e ja g alakohdassa tarkoitettuihin määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 376/2008, asetuksen (EY) N:o 1301/2006 III luvun ja asetuksen (EY) N:o 382/2008 säännöksiä, jollei tässä asetuksessa muuta säädetä.”.

5)

Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tuontitariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.4001 tai 09.4004, osalta viimeistään kunkin tuontitariffikiintiökauden päättymistä seuraavana 31 päivänä elokuuta tuotemäärät, tyhjät ilmoitukset mukaan luettuina, joille tuontitodistuksia on myönnetty edellisellä tuontitariffikiintiökaudella;”.

b)

Korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa ja 2 artiklan a–e ja g alakohdassa tarkoitettuja määriä koskevat ilmoitukset on annettava tämän asetuksen liitteiden IV, V ja VI mukaisesti.”.

6)

Korvataan liitteessä I oleva määritelmä seuraavasti:

… peräisin olevaa korkealaatuista naudanlihaa

(asianmukainen määritelmä)

tai Australiasta peräisin olevaa puhvelinlihaa

tai Argentiinasta peräisin olevaa puhvelinlihaa.”.

7)

Korvataan liitteessä II oleva ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

Argentiinasta peräisin olevan lihan osalta:

a)

joka vastaa 1 artiklan 1 kohdan c alakohdan määritelmää;

b)

joka vastaa 2 artiklan a alakohdan määritelmää.”.

8)

Lisätään liitteisiin IV, V ja VI järjestysnumero ja alkuperämaa seuraavasti:

”09.4004”

”Argentiina”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 219, 14.8.2008, s. 3.

(3)  EUVL L 317, 30.11.2011, s. 11.

(4)  EUVL L 317, 30.11.2011, s. 10.

(5)  EUVL L 317, 30.11.2011, s. 3.

(6)  EUVL L 317, 30.11.2011, s. 2.

(7)  EYVL L 204, 11.8.2000, s. 1.”;


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/15


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1258/2011,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2011,

asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on elintarvikkeissa olevien nitraattien enimmäismääristä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta 19 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (2) vahvistetaan nitraattien enimmäismäärät tietyissä lehtivihanneksissa.

(2)

Joissain tapauksissa enimmäismäärät ylittyvät hyvän maatalouskäytännön kehittymisestä huolimatta, minkä vuoksi tietyille jäsenvaltioille myönnettiin väliaikaiset poikkeukset tiettyjen vahvistettuja enimmäismääriä suurempia nitraattipitoisuuksia sisältävien, alueellaan kasvatettujen ja siellä käytettäväksi tarkoitettujen lehtivihannesten markkinoille saattamista varten.

(3)

Sen jälkeen, kun nitraattien enimmäismääriä on alettu soveltaa salaattiin ja pinaattiin, on tehty monia tutkimuksia tekijöistä, jotka liittyvät nitraattien esiintymiseen salaatissa ja pinaatissa, sekä toimenpiteistä, joita on toteutettava, jotta nitraattien määrää salaatissa ja pinaatissa voitaisiin vähentää mahdollisimman paljon. Siitä huolimatta, että hyvän maatalouskäytännön alalla on saavutettu edistysaskeleita salaatissa ja pinaatissa esiintyvien nitraattimäärien vähentämiseksi ja että tätä hyvää maatalouskäytäntöä on noudatettu tarkkaan, tietyillä unionin alueilla ei pystytä vähentämään salaatissa ja tuoreessa pinaatissa esiintyviä nitraattipitoisuuksia pysyvästi alle enimmäismäärien. Syynä tähän on se, että ilmasto, etenkin valo-olosuhteet, on tärkein salaatin ja pinaatin nitraattipitoisuuksiin vaikuttava tekijä. Tuottajat eivät voi hallita tai muuttaa ilmasto-olosuhteita.

(4)

Ajantasaisen tieteellisen pohjan luomiseksi vihannesten nitraattipitoisuuteen liittyvää pitkän aikavälin riskinhallintastrategiaa varten tarvittiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tieteellinen riskinarviointi, jossa otettiin huomioon uudet tiedot. Arvioinnissa oli määrä tarkastella kaikkia asiaan liittyviä riskejä ja hyötyjä koskevia näkökohtia, esimerkiksi vertaamalla nitraattien mahdollisia haittavaikutuksia vihannesten syömisestä mahdollisesti aiheutuviin hyötyihin kuten antioksidanttiaktiivisuuteen tai muihin sellaisiin ominaisuuksiin, jotka voivat jollain tavoin ehkäistä tai tasapainottaa nitraattien ja niistä syntyvien nitrosoyhdisteiden riskejä.

(5)

Elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta, jäljempänä ’tiedelautakunta’, antoi komission pyynnöstä 10 päivänä huhtikuuta 2008 tieteellisen lausunnon vihannesten nitraattipitoisuudesta (3). Tiedelautakunta vertaili vihanneksista saatavalle nitraatille altistumisen riskiä ja hyötyjä. Arvioidun vihanneksista saatavalle nitraatille altistumisen ei yleisesti ottaen voida olettaa aiheuttavan merkittäviä terveysriskejä, joten vihannesten käytön tunnustetut hyötyvaikutukset ovat haittoja suuremmat. Tiedelautakunta myönsi, että tiettyjä vihannesten kasvatukseen liittyviä olosuhteita (kuten epäsuotuisia paikallisia tai kotituotanto-olosuhteita), silloin kun vihannekset muodostavat suuren osan ruokavaliosta, ja sellaisia ihmisiä, joiden ruokavalioon kuuluu paljon rucolan kaltaisia vihanneksia, on tarkasteltava tapauskohtaisesti.

(6)

Imeväisten ja pikkulasten ravinnon kautta tapahtuvan akuutin altistumisen aiheuttamiin mahdollisiin riskeihin liittyvistä aiheellisista toimenpiteistä ja huolenaiheista käydyn keskustelun seurauksena komissio pyysi elintarviketurvallisuusviranomaiselta täydentävää tieteellistä lausuntoa vihanneksissa olevista nitraateista; lausunnossa oli määrä arvioida tarkemmin tuoreissa vihanneksissa esiintyvien nitraattien imeväisille ja pikkulapsille mahdollisesti aiheuttamia riskejä ottaen myös huomioon ravinnon kautta tapahtuvan akuutin altistumisen sekä ajantasaiset tiedot nitraattien esiintymisestä vihanneksissa ja tarkemmat tiedot imeväisten ja pikkulasten vihannesten kulutuksesta, minkä lisäksi lausunnossa oli määrä arvioida, voisiko lehtivihanneksissa esiintyvien nitraattien nykyisiä enimmäismääriä korottaa hieman. Tiedelautakunta antoi 1 päivänä joulukuuta 2010 lausunnon lehtivihannesten nitraattiesiintymistä imeväisille ja pikkulapsille mahdollisesti aiheutuvista kansanterveydellisistä riskeistä (4).

(7)

Tiedelautakunta totesi lausunnossaan yhteenvetona, että ei ole aihetta olettaa, että terveydelle aiheutuu vaaraa altistuttaessa sellaisesta pinaatista, joka on keitetty tuoreesta pinaatista, saataville nykyisille tai suunnitelluille enimmäismäärille nitraatteja, vaikka ei voidakaan sulkea pois mahdollisuutta, että riski on olemassa joillekin imeväisille, jotka syövät enemmän kuin yhden pinaattiaterian päivässä. Elintarviketurvallisuusviranomainen huomautti, että se ei ottanut huomioon mahdollisia nitraattipitoisuuden muutoksia, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden käsittelystä kuten pesemisestä, kuorimisesta ja/tai keittämisestä, sillä tästä ei ollut edustavaa aineistoa. Koska elintarvikkeiden käsittelyn vaikutuksia nitraattimääriin ei ole otettu huomioon, altistuminen on saatettu arvioida liian suureksi. Lausunnossa todettiin myös, että salaatin nitraattipitoisuudet eivät aiheuta vaaraa lasten terveydelle. Salaatin ja pinaatin nykyisten nitraattia koskevien enimmäismäärien noudattamisen valvonnalla tai enimmäismäärien nostamisella 500 mg/kg yli nykyisten enimmäismäärien ei ole suurta vaikutusta.

(8)

Oikeusvarmuuden takaamiseksi kaikkien Euroopan unionin alueiden niille tuottajille, jotka soveltavat tarkkaan pinaatin ja salaatin nitraattipitoisuuksien minimoimiseen tähtäävää hyvää maatalouskäytäntöä, on aiheellista korottaa hieman pinaattia ja salaattia koskevia nitraattien enimmäismääriä vaarantamatta kansanterveyttä.

(9)

Koska rucolassa on joskus todettu erittäin korkeita nitraattipitoisuuksia, on aiheellista vahvistaa sitä koskeva enimmäismäärä. Kahden vuoden kuluttua olisi tarkasteltava uudelleen, onko rucolaa koskeva enimmäismäärä alentunut sen jälkeen, kun on saatu määritettyä nitraattien esiintymiseen rucolassa vaikuttavat tekijät ja toteutettua täysimääräisesti rucolaa koskeva hyvä maatalouskäytäntö nitraattipitoisuuden minimoimiseksi.

(10)

Koska komissio on antanut elintarviketurvallisuusviranomaiselle tehtäväksi kerätä kaikki elintarvikkeissa esiintyviä vierasaineita, myös nitraatteja, koskevat tiedot yhteen tietokantaan, tulokset on syytä toimittaa suoraan elintarviketurvallisuusviranomaiselle.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1881/2006 seuraavasti:

1)

Poistetaan 7 artiklan 1, 2 ja 3 kohta.

2)

Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on seurattava niiden vihannesten nitraattipitoisuutta, joissa pitoisuus saattaa olla merkittävä, erityisesti vihreitä lehtivihanneksia, ja ilmoitettava seurannan tulokset säännöllisesti EFSA:lle.”.

3)

Korvataan liitteessä olevassa 1 jaksossa nitraatti tämän asetuksen liitteessä olevalla jaksolla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sen voimaantulopäivästä. Liitteessä olevan 1.5 kohdan rucolaa koskevia enimmäismääriä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä huhtikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables, The EFSA Journal (2008)Journal number, 689, s. 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/689.pdf

(4)  EFSA:n elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä lautakunta (CONTAM); Scientific Opinion on possible health risks for infants and young children from the presence of nitrates in leafy vegetables. EFSA Journal 2010;8(12):1935.doi:10.2903/j.efsa.2010.1935. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf.


LIITE

”1 jakso:   Nitraatti

Elintarvikkeet (1)

Enimmäismäärät (mg NO3/kg)

1.1

Tuore pinaatti (Spinacia oleracea) (2)

 

3 500

1.2

Säilötty, pakastettu tai jäädytetty pinaatti

 

2 000

1.3

Tuore salaatti (Lactuca sativa L.) (kasvihuoneessa ja avomaalla kasvatettu salaatti), lukuun ottamatta 1.4 kohdan salaattia

Sato korjattu 1.10.–31.3.:

 

Katteen alla kasvatettu salaatti

5 000

Avomaalla kasvatettu salaatti

4 000

Sato korjattu 1.4.–30.9.:

 

Katteen alla kasvatettu salaatti

4 000

Avomaalla kasvatettu salaatti

3 000

1.4

Jäävuorisalaatit

Katteen alla kasvatettu salaatti

2 500

Avomaalla kasvatettu salaatti

2 000

1.5

Rucola (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Sato korjattu 1.10.–31.3.:

7 000

Sato korjattu 1.4.–30.9.:

6 000

1.6

Imeväisten ja pikkulasten viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat (3) (4)

 

200”


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/18


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1259/2011,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2011,

asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta elintarvikkeissa olevien dioksiinien, dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden enimmäismäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta 19 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (2) vahvistetaan useissa eri elintarvikkeissa olevien dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden enimmäismäärät.

(2)

Dioksiinit kuuluvat yhdisteryhmään, jossa on 75 polykloorattua dibentso-para-dioksiinia (PCDD) ja 135 polykloorattua dibentsofuraania (PCDF), joista 17 on myrkyllisiä. Polyklooribifenyylit (PCB-yhdisteet) muodostavat 209 yhdisteen ryhmän, joka voidaan jakaa kahteen ryhmään toksikologisten ominaisuuksien mukaan: 12 yhdisteen toksikologiset ominaisuudet vastaavat dioksiinien ominaisuuksia, ja siksi niistä käytetään usein ilmaisua ”dioksiinien kaltaiset PCB:t” (DL-PCB). Muissa PCB-yhdisteissä ei ole dioksiinien kaltaista toksisuutta, vaan niiden toksikologiset ominaisuudet ovat erilaiset; niitä kutsutaan ”muiksi kuin dioksiinien kaltaisiksi PCB-yhdisteiksi” (NDL-PCB).

(3)

Kullakin dioksiiniyhdisteellä tai dioksiinien kaltaisella PCB-yhdisteellä on erilainen toksisuustaso. Jotta näiden eri yhdisteiden kokonaistoksisuutta voidaan arvioida, on otettu käyttöön toksisuusekvivalenssikertoimen (TEF) käsite riskinarvioinnin ja sääntelyn mukaisen valvonnan helpottamiseksi. Tämä tarkoittaa, että kunkin myrkyllisen dioksiiniyhdisteen ja dioksiinien kaltaisen PCB-yhdisteen määritystulokset ilmaistaan yhtenä määrällisenä yksikkönä eli toksisuusekvivalenttina (TCDD toxic equivalent, TEQ).

(4)

Maailman terveysjärjestö (WHO) järjesti 28–30 päivänä kesäkuuta 2005 WHO:n vuonna 1998 käyttöönottamia toksisuusekvivalenssikerroinarvoja käsittelevän asiantuntijaseminaarin. Monia TEF-arvoja muutettiin, erityisesti PCB-yhdisteiden, oktakloorattujen yhdisteiden ja pentakloorattujen furaanien osalta. Uusien TEF-arvojen vaikutuksia koskevat tiedot ja uusimmat esiintymisestä saadut tiedot on koottu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) tieteelliseen raporttiin ”Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed” (3). Sen vuoksi on syytä tarkistella enimmäismääriä uudelleen näiden uusien tietojen pohjalta.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen alainen elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta antoi komission pyynnöstä lausunnon rehuissa ja elintarvikkeissa esiintyvistä muista kuin dioksiinien kaltaisista PCB-yhdisteistä (4).

(6)

Kuuden merkkiaineena tai indikaattorina toimivan PCB-yhdisteen (PCB 28, 52, 101, 138, 153 ja 180) yhteismäärä on noin puolet kaikesta rehuissa ja elintarvikkeissa esiintyvistä muista kuin dioksiinien kaltaisista PCB-yhdisteistä. Kyseinen yhteismäärä soveltuu muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden esiintymisen ja ihmisten altistumisen arviointiin, ja sen vuoksi se olisi vahvistettava enimmäismääräksi.

(7)

Vahvistetuissa enimmäismäärissä on otettu huomioon viimeisimmät esiintymistä koskevat tiedot, jotka on koottu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteelliseen raporttiin ”Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed” (5). Vaikka alhaisemmat määritysrajat (LOQ-arvot) onkin mahdollista saavuttaa, on havaittavissa, että monet laboratoriot käyttävät määritysrajana arvoa 1 μg/kg rasvaa tai jopa 2 μg/kg rasvaa. Jos määritystulos ilmaistaan ylärajana, tuloksena voisi joissain tapauksissa erittäin tiukkoja enimmäismääriä sovellettaessa olla lähellä enimmäismäärää oleva arvo, vaikka PCB-yhdisteitä ei olisikaan laskettu. Lisäksi todettiin, että tiettyjen elintarvikeryhmien tiedot eivät olleet kovin kattavia. Sen vuoksi enimmäismääriä olisi aiheellista tarkistaa kolmen vuoden kuluttua käyttäen laajempaa tietokantaa, jonka tiedot on saatu analyysimenetelmällä, joka on riittävän herkkä alhaisten määrien laskemista varten.

(8)

Suomelle ja Ruotsille on myönnetty poikkeuslupa saattaa markkinoille omalla alueellaan käytettäväksi tarkoitettua Itämeren alueelta peräisin olevaa kalaa, jonka dioksiinipitoisuus on suurempi kuin dioksiineille sekä dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden summalle kalojen osalta vahvistettu enimmäismäärä. Kyseiset jäsenvaltiot ovat noudattaneet luvalla asetettuja edellytyksiä ja tiedottaneet kuluttajille ruokavaliosuosituksista. Ne antavat komissiolle vuosittain raportin Itämeren alueelta peräisin olevien kalojen dioksiinipitoisuuksien seurannasta saaduista tuloksista sekä toimenpiteistä, joilla pyritään vähentämään ihmisten altistumista Itämeren alueelta peräisin oleville dioksiineille.

(9)

Suomen ja Ruotsin dioksiinipitoisuuksien ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien seurannasta välittämien tulosten perusteella poikkeus voitaisiin rajoittaa tiettyihin kalalajeihin. Koska ympäristössä ja siten myös kalassa esiintyy jatkossakin dioksiineja ja PCB-yhdisteitä, poikkeus on aiheellista myöntää ilman aikarajoitusta.

(10)

Latvia on hakenut luonnosta pyydetylle lohelle samanlaista poikkeuslupaa kuin mikä on myönnetty Suomelle ja Ruotsille. Latvia on osoittanut tätä tarkoitusta varten, että ihmisten altistuminen dioksiineille ja dioksiinien kaltaisille PCB-yhdisteille ei sen alueella ylitä minkään jäsenvaltion korkeinta keskiarvoa ja että sillä on järjestelmä, jolla varmistetaan, että kuluttajille tiedotetaan asianmukaisesti kaikista ruokavaliosuosituksista, jotka koskevat Itämeren alueelta peräisin olevien kalojen syönnin rajoittamista tiettyjen erittäin alttiiden väestöryhmien osalta mahdollisten terveysriskien välttämiseksi. Lisäksi olisi seurattava Itämeren alueelta peräisin olevan kalan dioksiinipitoisuuksia ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksia, ja komissiolle olisi ilmoitettava seurannan tuloksista sekä toimenpiteistä, joita on toteutettu, jotta voitaisiin vähentää ihmisten altistumista Itämeren alueelta peräisin olevasta kalasta saatavalle dioksiineille ja dioksiinien kaltaisille PCB-yhdisteille. Tarvittavat toimenpiteet on toteutettu sen varmistamiseksi, että kaloja ja kalatuotteita, joiden pitoisuudet ylittävät EU:ssa sallitut PCB-yhdisteiden enimmäismäärät, ei pidetä kaupan muissa jäsenvaltioissa.

(11)

Koska Itämeren alueelta peräisin olevan kalan muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden kuormitukset muistuttavat dioksiinin ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden kuormituksia ja koska myös muut kuin dioksiinien kaltaiset PCB-yhdisteet hajoavat ympäristössä hyvin hitaasti, on aiheellista myöntää muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden osalta samanlainen poikkeus kuin on myönnetty Itämeren alueelta peräisin olevissa kaloissa esiintyvien dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden osalta.

(12)

Elintarviketurvallisuusviranomaista on pyydetty antamaan tieteellinen lausunto dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden esiintymisestä lampaiden ja hirvieläinten maksassa sekä siitä, olisiko maksassa ja siitä johdetuissa tuotteissa esiintyvien dioksiinien ja PCB-yhdisteiden enimmäismäärät vahvistettava tuotteessa olevien pitoisuuksien perusteella vai nykyiseen tapaan rasvassa olevien pitoisuuksien perusteella. Maksaa ja siitä johdettuja tuotteita koskevia säännöksiä olisi sen vuoksi elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon valmistuttua tarkistettava erityisesti lampaan ja hirvieläinten maksan osalta. Tällä välin on aiheellista vahvistaa dioksiinien ja PCB-yhdisteiden enimmäismäärät rasvassa olevien pitoisuuksien perusteella.

(13)

Elintarvikkeisiin, joissa rasvaa on alle 1 prosentti, ei tähän mennessä ole sovellettu dioksiineja ja dioksiinien kaltaisia PCB-yhdisteitä koskevia enimmäismääriä, koska kyseisten elintarvikkeiden osuus ihmisten altistumisesta on yleisesti ottaen vähäinen. On kuitenkin ilmennyt tapauksia, joissa elintarvikkeessa on ollut alle 1 prosentti rasvaa, mutta kyseisessä rasvassa on kuitenkin ollut erittäin suuria dioksiinipitoisuuksia ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksia. Sen vuoksi on aiheellista soveltaa kyseisiin elintarvikkeisiin enimmäismääriä, kuitenkin tuotteessa olevien pitoisuuksien perusteella. Koska tiettyihin vähän rasvaa sisältäviin elintarvikkeisiin sovelletaan jo tuotteessa olevien pitoisuuksien perusteella vahvistettuja enimmäismääriä, on aiheellista soveltaa alle 2 prosenttia rasvaa sisältäviin tuotteisiin enimmäismääriä tuotteessa olevien pitoisuuksien perusteella.

(14)

Niiden tietojen perusteella, jotka saadaan imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa elintarvikkeissa esiintyvien dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden seurannasta, on aiheellista vahvistaa erikseen alhaisemmat enimmäismäärät imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa elintarvikkeissa esiintyville dioksiineille ja dioksiinien kaltaisille PCB-yhdisteille. Saksan liittovaltion riskienarviointilaitos (Bundesinstitut für Risikobewertung) on osoittanut elintarviketurvallisuusviranomaiselle erityispyynnön arvioida imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa elintarvikkeissa esiintyvistä dioksiineista ja dioksiinien kaltaisista PCB-yhdisteistä aiheutuvia riskejä. Sen vuoksi imeväisille ja pikkulapsille tarkoitettuja elintarvikkeita koskevia säännöksiä olisi tarkistettava, kun elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto on valmistunut.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto ole vastustaneet niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1881/2006 seuraavasti:

1.

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko ”Väliaikaiset poikkeukset” otsikolla ”Poikkeukset”.

b)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä 1 artiklassa säädetään, Suomelle, Ruotsille ja Latvialle annetaan lupa sallia liitteessä olevassa 5.3 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä suurempia dioksiinipitoisuuksia ja/tai dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja/tai muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksia sisältävän, alueellaan käytettäväksi tarkoitetun, Itämeren alueelta luonnosta pyydetyn lohen (Salmo salar) ja siitä saatavien tuotteiden markkinoille saattaminen edellyttäen, että käytössä on järjestelmä sen varmistamiseksi, että kuluttajille tiedotetaan asianmukaisesti kaikista ruokavaliosuosituksista, jotka koskevat Itämeren alueelta luonnosta pyydetyn lohen ja siitä saatavien tuotteiden syönnin rajoittamista tiettyjen alttiiden väestöryhmien osalta mahdollisten terveysriskien välttämiseksi.

Suomen, Ruotsin ja Latvian on myös edelleen sovellettava tarvittavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että luonnosta pyydettyä lohta ja siitä saatavia tuotteita, jotka eivät täytä liitteessä olevan 5.3 kohdan vaatimuksia, ei saateta markkinoille muissa jäsenvaltioissa.

Suomi, Ruotsi ja Latvia ilmoittavat komissiolle vuosittain, mitä toimenpiteitä ne ovat toteuttaneet tiedottaakseen tietyille alttiille väestöryhmille ruokavaliosuosituksista ja varmistaakseen, että luonnosta pyydettyä lohta ja siitä saatavia tuotteita, jotka eivät täytä enimmäismääriä koskevia vaatimuksia, ei saateta markkinoille muissa jäsenvaltioissa. Kyseisten jäsenvaltioiden on lisäksi osoitettava toimenpiteiden vaikuttavuus.”

c)

Lisätään seuraava 5 kohta:

”5.   Poiketen siitä, mitä 1 artiklassa säädetään, Suomelle ja Ruotsille annetaan lupa sallia liitteessä olevassa 5.3 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä suurempia dioksiinipitoisuuksia ja/tai dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja/tai muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksia sisältävän, alueellaan käytettäväksi tarkoitetun, Itämeren alueelta luonnosta pyydetyn, yli 17 cm:n mittaisen silakan (Clupea harengus), pyydetyn luonnonvaraisen nieriän (Salvelinus spp.), pyydetyn luonnonvaraisen jokinahkiaisen (Lampetra fluviatilis) ja pyydetyn luonnonvaraisen taimenen (Salmo trutta) sekä niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattaminen edellyttäen, että käytössä on järjestelmä sen varmistamiseksi, että kuluttajille tiedotetaan asianmukaisesti kaikista ruokavaliosuosituksista, jotka koskevat Itämeren alueelta luonnosta pyydetyn, yli 17 cm:n mittaisen silakan, luonnosta pyydetyn nieriän, luonnosta pyydetyn jokinahkiaisen ja luonnosta pyydetyn taimenen sekä niistä saatavien tuotteiden syönnin rajoittamista tiettyjen alttiiden väestöryhmien osalta mahdollisten terveysriskien välttämiseksi.

Suomen ja Ruotsin on edelleen sovellettava tarvittavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että luonnosta pyydettyä, yli 17 cm:n mittaista silakkaa, luonnosta pyydettyä nieriää, luonnosta pyydettyä jokinahkiaista ja luonnosta pyydettyä taimenta sekä niistä saatavia tuotteita, jotka eivät täytä liitteessä olevan 5.3 kohdan vaatimuksia, ei saateta markkinoille muissa jäsenvaltioissa.

Suomi ja Ruotsi ilmoittavat komissiolle vuosittain, mitä toimenpiteitä ne ovat toteuttaneet tiedottaakseen tietyille alttiille väestöryhmille ruokavaliosuosituksista ja varmistaakseen, että kalaa ja siitä saatavia tuotteita, jotka eivät täytä enimmäismääriä koskevia vaatimuksia, ei saateta markkinoille muissa jäsenvaltioissa. Kyseisten jäsenvaltioiden on lisäksi osoitettava toimenpiteiden vaikuttavuus.”

2.

Muutetaan liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5.

(3)  EFSA Journal 2010; 8(3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf

(4)  EFSA Journal (2005) 284, s. 1, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf

(5)  EFSA Journal 2010; 8(7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1701.pdf


LIITE

5 jakso:muutetaan dioksiineja ja PCB-yhdisteitä koskevan tiedon asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitettä seuraavasti:

a)

5 jakso: korvataan dioksiineja ja PCB-yhdisteitä koskevat tiedot seuraavasti:

5 jakso:   dioksiinit ja PCB-yhdisteet (31)

Elintarvikkeet

Enimmäismäärät

Dioksiinien summa (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten pcb-yhdisteiden summa (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

Yhdisteiden PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 ja PCB180 (ICES – 6) (32) Summa

5.1

Liha ja lihatuotteet (lukuun ottamatta syötäviä sivutuotteita), jotka ovat peräisin seuraavista eläimistä (6):

 

 

 

nautaeläimet ja lampaat

2,5 pg/g rasvaa (33)

4,0 pg/g rasvaa (33)

40 ng/g rasvaa (33)

siipikarja

1,75 pg/g rasvaa (33)

3,0 pg/g rasvaa (33)

40 ng/g rasvaa (33)

siat

1,0 pg/g rasvaa (33)

1,25 pg/g rasvaa (33)

40 ng/g rasvaa (33)

5.2

Kohdassa 5.1 tarkoitettujen maaeläinten maksa (6) ja siitä johdetut tuotteet

4,5 pg/g rasvaa (33)

10,0 pg/g rasvaa (33)

40 ng/g rasvaa (33)

5.3

Kalanliha ja kalastustuotteet ja niistä saatavat tuotteet (25) (34), lukuun ottamatta

luonnosta pyydettyä ankeriasta

luonnosta pyydettyä makean veden kalaa, lukuun ottamatta makean veden diadromisia kalalajeja

kalanmaksaa ja siitä johdettuja tuotteita

meren eliöistä saatavaa öljyä

Äyriäisiä koskevaa enimmäismäärää sovelletaan raajojen ja vatsapuolen lihaan (44). Rapujen ja ravun kaltaisten äyriäisten (Brachyura ja Anomura) tapauksessa sitä sovelletaan raajojen lihaan.

3,5 pg/g tuorepainoa

6,5 pg/g tuorepainoa

75 ng/g tuorepainoa

5.4

Luonnosta pyydetyn makean veden kalan liha, lukuun ottamatta makean veden diadromisia kalalajeja ja niistä saatavia tuotteita (25)

3,5 pg/g tuorepainoa

6,5 pg/g tuorepainoa

125 ng/g tuorepainoa

5.5

Luonnosta pyydetyn ankeriaan (Anguilla anguilla) liha ja siitä saatavat tuotteet

3,5 pg/g tuorepainoa

10,0 pg/g tuorepainoa

300 ng/g tuorepainoa

5.6

Kalanmaksa ja siitä johdetut tuotteet, lukuun ottamatta 5.7 kohdassa tarkoitettua meren eliöistä saatavaa öljyä

20,0 pg/g tuorepainoa (38)

200 ng/g tuorepainoa (38)

5.7

Meren eliöistä saatava öljy (kalaöljy, kalanmaksaöljy ja muista meren eliöistä saatavat öljyt, jotka on tarkoitettu ihmisravinnoksi)

1,75 pg/g rasvaa

6,0 pg/g rasvaa

200 ng/g rasvaa

5.8

Raakamaito (6) ja maitovalmisteet (6), voirasva mukaan luettuna

2,5 pg/g rasvaa (33)

5,5 pg/g rasvaa (33)

40 ng/g rasvaa (33)

5.9

Kananmunat ja munatuotteet (6)

2,5 pg/g rasvaa (33)

5,0 pg/g rasvaa (33)

40 ng/g rasvaa (33)

5.10

Seuraavien eläinten rasva:

 

 

 

nautaeläimet ja lampaat

2,5 pg/g rasvaa

4,0 pg/g rasvaa

40 ng/g rasvaa

siipikarja

1,75 pg/g rasvaa

3,0 pg/g rasvaa

40 ng/g rasvaa

siat

1,0 pg/g rasvaa

1,25 pg/g rasvaa

40 ng/g rasvaa

5.11

Eläinperäiset sekarasvat

1,5 pg/g rasvaa

2,50 pg/g rasvaa

40 ng/g rasvaa

5.12

Kasvirasvat ja -öljyt

0,75 pg/g rasvaa

1,25 pg/g rasvaa

40 ng/g rasvaa

5.13

Imeväisten ja pikkulasten ruoat (4)

0,1 pg/g tuorepainoa

0,2 pg/g tuorepainoa

1,0 ng/g tuorepainoa”

b)

Korvataan alaviite 31 seuraavasti:

”(31)

Dioksiinit (polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien (PCDD:t) ja polykloorattujen dibentsofuraanien (PCDF:t) summa ilmaistuna Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia (WHO-TEF)) ja dioksiinien ja dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden (PCDD:n, PCDF:n ja polykloorattujen bifeenyylien (PCB:t) summa ilmaistuna Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia WHO-TEF)). Ihmisille aiheutuvan riskin arvioinnissa käytettävät WHO-TEF-arvot perustuvat Genevessä kesäkuussa 2005 pidetyn Maailman terveysjärjestön (WHO) asiantuntijakokouksen päätelmiin (Martin van den Berg et al., The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)).

Yhdiste

TEF-arvo

Dibentso-para-dioksiinit (PCDD:t)

2,3,7,8 – TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibentsofuraanit (PCDF:t)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Dioksiinien kaltaiset PCB-yhdisteet. Ei-orto-PCB-yhdisteet + mono-orto-PCB-yhdisteet

Ei-orto-PCB-yhdisteet

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono-orto-PCB-yhdisteet

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB123

0,00003

PCB156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB167

0,00003

PCB189

0,00003

Käytetyt lyhenteet: T = tetra; Pe = penta; Hx = heksa; Hp = hepta; O = okta; CDD = klooridibentsodioksiini, CDF = klooridibentsofuraani; CB = klooribifenyyli.”

c)

Korvataan alaviite 33 seuraavasti:

”(33)

Rasvassa olevien pitoisuuksien mukaan ilmoitettua enimmäismäärää ei sovelleta alle 2 % rasvaa sisältäviin elintarvikkeisiin. Elintarvikkeisiin, jotka sisältävät alle 2 % rasvaa, sovelletaan tuotteessa olevien pitoisuuksien perusteella laskettavaa enimmäismäärää, joka vastaa sellaisten elintarvikkeiden, jotka sisältävät alle 2 % rasvaa, tuotteessa olevien pitoisuuksien perusteella laskettavaa enimmäismäärää, joka on laskettu rasvassa olevien pitoisuuksien mukaan vahvistetun enimmäismäärän perusteella seuraavalla laskukaavalla:

Alle 2 % rasvaa sisältävien elintarvikkeiden enimmäismäärä ilmaistuna tuotteessa olevien pitoisuuksien mukaan = kyseisen elintarvikkeen enimmäismäärä ilmaistuna rasvassa olevien pitoisuuksien mukaan x 0,02”


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1260/2011,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2011,

varainhoitovuodelle 2011 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi EU:n vähävaraisimmille henkilöille ja tietyistä asetuksen (EU) N:o 807/2010 säännöksistä poikkeamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 945/2010 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 43 artiklan f ja g alakohdan yhdessä 4 artiklan kanssa,

ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98 (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Koska interventiovarastoja on edellisiin vuosiin verrattuna huomattavasti vähemmän saatavilla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 562/2011 (3) hyväksyttyä vähävaraisimmille henkilöille suunnattua vuoden 2012 vuosisuunnitelman mukaista elintarvikkeiden jakeluohjelmaa varten, on asianmukaista jatkaa komission asetuksella (EU) N:o 945/2010 (4) hyväksytyn vuoden 2011 vuosisuunnitelman täytäntöönpanokautta, jotta jäsenvaltiot voivat täydentää vuoden 2012 vuosisuunnitelman mukaisesti lopullisille vastaanottajille jaettavia elintarvikkeita vuoden 2011 vuosisuunnitelmasta mahdollisesti säästyvillä tuotteilla.

(2)

Tarjouskilpailumenettelyjä vastaan esitettyjen valitusten ja asiaan liittyneiden oikeudellisten menettelyjen viivästymisen vuoksi Kreikka ei ole pystynyt suorittamaan tiettyjen markkinoilta tehtyjen elintarvikeostojen loppumaksuja eikä pyytämään kokonaisuudessaan unionin interventiovarastoista myönnetyn voimäärän toimittamista. Kreikan viranomaiset esittivät komissiolle interventiovarastoista tulevien elintarvikkeiden unionin vähävaraisimpien henkilöiden hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 14 päivänä syyskuuta 2010 annetun komission asetuksen (EU) N:o 807/2010 (5) 3 artiklan 3 kohdassa sekä asetuksen (EU) N:o 945/2010 4 artiklassa vahvistetun määräajan jatkamista koskevan pyynnön. Portugali esitti vastaavanlaisen pyynnön asetuksen (EU) N:o 807/2010 3 artiklan 3 kohdassa vahvistetun maksutoimia koskevan määräajan osalta. Ottaen huomioon näiden jäsenvaltioiden vaikea taloudellinen tilanne on aiheellista sallia niiden saattaa päätökseen markkinoilta hankittuihin tuotteisiin liittyvät maksutoimet ja ottaa jäljellä olevat määrät interventiovarastoista, jotta nämä määrät ovat käytettävissä lisättävinä vähävaraisimmille henkilöille jaettavien elintarvikkeiden määrään. Sen vuoksi on tarpeen jatkaa näitä kahta määräaikaa. Jäsenvaltioiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi poikkeusten olisi koskettava kaikkia vuoden 2011 vuosisuunnitelman mukaisesti markkinoilta hankittuihin tuotteisiin liittyviä maksutoimia ja kaikkia interventiovarastoista otettavia maitotuotteita. Koska määräaika markkinoilta hankittuihin tuotteisiin liittyville maksutoimille oli vahvistettu 1 päiväksi syyskuuta ja maitotuotteiden poistamiselle unionin interventiovarastoista 30 päiväksi syyskuuta, näitä kahta poikkeusta olisi sovellettava takautuvasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 945/2010 seuraavasti:

1)

Lisätään 3 a artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 807/2010 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, vuoden 2011 jakelusuunnitelman täytäntöönpanokausi päättyy 29 päivänä helmikuuta 2012.”

2)

Korvataan 4 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 807/2010 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä ja kolmannessa alakohdassa säädetään, vuoden 2011 jakelusuunnitelman osalta voi ja rasvaton maitojauhe on poistettava interventiovarastoista 1 päivän kesäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2011 välisenä aikana. Myönnettyjen voin ja rasvattoman maitojauheen määrien pitämisestä interventiovarastoissa 30 päivän syyskuuta ja niiden tosiasiallisen interventiovarastoista poistamispäivän välisenä aikana aiheutuvista kuluista vastaa jäsenvaltio, jolle tuotteet on myönnetty vuoden 2011 jakelusuunnitelman mukaisesti.”

3)

Lisätään 5 a artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EU) N:o 807/2010 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, vuoden 2011 jakelusuunnitelman osalta siinä tapauksessa, että tuotteita hankitaan markkinoilta 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan iii ja iv alakohdan soveltamiseksi, toimijan toimittamien tuotteiden maksutoimet on saatettava päätökseen ennen 31 päivää joulukuuta 2011.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklan 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 31 päivästä elokuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  EUVL L 152, 11.6.2011, s. 24.

(4)  EUVL L 278, 22.10.2010, s. 1.

(5)  EUVL L 242, 15.9.2010, s. 9.


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/26


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1261/2011,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2011,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 7 päivänä kesäkuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 (2) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XVI olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanosetuksen (EU) N:o 543/2011 136 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2011.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 157, 15.6.2011, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

AL

58,8

IL

98,1

MA

39,1

MK

68,6

TN

143,0

TR

75,8

ZZ

80,6

0707 00 05

EG

193,3

TR

97,0

ZZ

145,2

0709 90 70

MA

31,4

TR

125,9

ZZ

78,7

0805 10 20

AR

36,9

BR

41,5

MA

56,6

UY

42,5

ZA

50,9

ZZ

45,7

0805 20 10

MA

66,2

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

31,3

IL

78,6

JM

129,1

TR

88,8

UY

71,0

ZZ

79,8

0805 50 10

TR

56,9

ZZ

56,9

0808 10 80

CA

120,5

CL

90,0

CN

74,9

US

119,9

ZA

180,1

ZZ

117,1

0808 20 50

CN

59,0

TR

133,1

ZZ

96,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


PÄÄTÖKSET

3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/28


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2011,

jolla muutetaan päätös 2011/734/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi

(2011/791/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ‘SEUT-sopimus’, ja erityisesti sen 126 artiklan 9 kohdan ja 136 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

SEUT-sopimuksen 136 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määrätään mahdollisuudesta toteuttaa toimenpiteitä, jotka koskevat niitä jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro, ja joilla tehostetaan näiden jäsenvaltioiden talousarvioita koskevan kurinalaisuuden yhteensovittamista ja sen valvontaa.

(2)

SEUT-sopimuksen 126 artiklassa määrätään, että jäsenvaltioiden on vältettävä liiallisia julkistalouden alijäämiä, ja vahvistetaan tätä tarkoitusta varten liiallisia alijäämiä koskeva menettely. Vakaus- ja kasvusopimus, jonka korjaavalla osiolla pannaan täytäntöön liiallisia alijäämiä koskeva menettely, tarjoaa tukikehyksen julkisen talouden rahoitusaseman ripeään tervehdyttämiseen tähtääville hallitusten politiikoille, joissa otetaan huomioon talouden tilanne.

(3)

Neuvosto päätti 27 päivänä huhtikuuta 2009 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, jäljempänä ‘EY:n perustamissopimus’, 104 artiklan 6 kohdan mukaisesti, että Kreikassa oli liiallinen alijäämä.

(4)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä toukokuuta 2010 päätöksen 2010/320/EU (1), joka on osoitettu Kreikalle SEUT-sopimuksen 126 artiklan 9 kohdan ja 136 artiklan nojalla julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi ja jolla vaaditaan Kreikkaa toteuttamaan alijäämää pienentäviä toimenpiteitä, joita pidetään tarpeellisina liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi viimeistään vuonna 2014. Neuvosto vahvisti liiallisen alijäämän korjaamiseksi sopeutusuran, jonka mukaan julkisen talouden alijäämä saa olla enintään 18 508 miljoonaa euroa vuonna 2010, 17 065 miljoonaa euroa vuonna 2011, 14 916 miljoonaa euroa vuonna 2012, 11 399 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 6 385 miljoonaa euroa vuonna 2014.

(5)

Päätöstä 2010/320/EU on muutettu huomattavasti useaan otteeseen (2). Koska siihen oli tarkoitus tehdä uusia muutoksia, se laadittiin selkeyden vuoksi uudelleen 12 päivänä heinäkuuta 2011 neuvoston päätöksellä 2011/734/EU (3).

(6)

Kun otetaan huomioon talousarvion toteuttaminen syyskuuhun saakka, syyskuussa 2011 kävi selväksi, että Kreikan alijäämä olisi politiikan pysyessä muuttumattomana huomattavasti vuodelle 2011 asetettua alijäämätavoitetta suurempi, mikä vaarantaisi ohjelman yleisen uskottavuuden. Lokakuussa 2011 Kreikan hallitus ilmoitti toimenpiteistä, joiden tavoitteena on minimoida vuonna 2011 tapahtunut talousarviosta poikkeaminen, ja antoi vuoden 2012 talousarvioesityksen, jonka tavoitteena on noudattaa päätöksessä 2010/320/EU vuodelle 2012 vahvistettua tavoitetta. Näitä toimenpiteistä koskevan lainsäädännön on määrä tulla voimaan lokakuun 2011 loppuun mennessä. Näistä toimenpiteistä on keskusteltu laajasti Kreikan viranomaisten ja komission yksiköiden välillä.

(7)

Edellä esitettyjen näkökohtien perusteella olisi aiheellista muuttaa päätöstä 2011/734/EU monelta osin säilyttäen kuitenkin liiallisen alijäämän korjaamiselle asetettu määräaika muuttumattomana,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2011/734/EU 2 artikla seuraavasti:

1.

Lisätään kohta seuraavasti:

”6 a.   Kreikan on viipymättä hyväksyttävä ja toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

Sen on vähennettävä verovapautuksia ja erityisesti alennettava verottoman henkilökohtaisen tulon rajaa vähintään 2 831 miljoonan euron lisätulojen saamiseksi vuonna 2012.

b)

Sen on otettava käyttöön kiinteistöjä koskeva pysyvä maksu, joka kannetaan sähkölaskujen yhteydessä, vähintään 1 667 miljoonan euron lisätulojen saamiseksi vuonna 2011 ja 1 750 miljoonan euron vuosittaisten lisätulojen vuodesta 2012.

c)

Sen on alettava viipymättä soveltaa valtion virkamiesten tarkistettua palkkataulukkoa, jolla supistetaan menoja vähintään 101 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja jonka ansiosta vuonna 2012 saadaan säästöjä vähintään 552 miljoonaa euroa, keskipitkän aikavälin vuoteen 2015 ulottuvan finanssipoliittisen strategian ansiosta saavutettavien säästöjen lisäksi. Uudistuksen on katettava kaikki julkishallinnon työntekijät, lukuun ottamatta niitä, joihin sovelletaan erityisiä palkkajärjestyjä. Nettosäästöissä otetaan huomioon tämän toimenpiteen vaikutus tuloveroon ja sosiaaliturvamaksuihin sekä erityisille työntekijäluokille maksettaviin bonuksiin.

d)

Sen on leikattava perus- ja lisäeläkkeitä sekä eläkkeelle jääville maksettavia kiinteämääräisiä kertakorvauksia vähintään 219 miljoonan euron säästötavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2011 ja 446 miljoonan euron säästöjen saavuttamiseksi vuonna 2012 keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen strategian ansiosta saavutettavien säästöjen lisäksi.

e)

Sen on rajoitettava ”vihreän rahaston” menot viiteen prosenttiin rahaston talletuksista 360 miljoonan euron säästötavoitteen saavuttamiseksi vuonna 2012.

f)

Sen on annettava ministeriön päätökset tai kiertokirjeet, jotka liittyvät keskipitkän aikavälin finanssipoliittisessa strategiassa tarkoitettuihin maakaasun valmisteveroa, lämmitysöljyä ja ajoneuvoveroja koskeviin toimenpiteisiin.

g)

Sen on annettava ministeriön päätökset, joilla yhdenmukaistetaan terveydenhuoltoalan etuuksien sääntelyä useiden sosiaaliturvarahastojen osalta.

h)

Sen on annettava lainsäädäntö, jota sovelletaan solidaarisuuslisän kantamiseen veronpidätyksen kautta.

i)

Se on annettava ministeriön päätökset yksikköjen toiminnan lakkauttamisesta, yhdistämisestä tai huomattavasta supistamisesta. Tämä koskee seuraavia: KED, ETA, ODDY, National Youth Institute, EOMEX, IGME, OSK, DEPANOM, THEMIS, ETHYAGE ja ERT. Lisäksi se koskee 35:tä pienempää yksikköä.

j)

Sen on annettava keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen strategian säästötavoitteita noudattaen ministeriön päätös, jossa täsmennetään työkyvyttömyyseläkettä myönnettäessä sovellettavat perusteet.

k)

Sen on annettava laki perus- ja lisäeläkkeiden indeksoinnin jäädyttämisestä vuoden 2015 loppuun asti.

l)

Sen on saatettava päätökseen lääkkeiden positiiviluettelo, jossa vahvistetaan sosiaaliturvarahastojen maksamat hinnat.

m)

Sen on siirrettävä yksityistämisrahastoon (Hellenic Republic Asset Development Fund, HRADF) seuraavat omaisuuserät: Alpha Bank (0,619 % osakkeista); Kreikan keskuspankki (1,234 % osakkeista); Piraeus Bank (1,308 % osakkeista); Pireuksen satamaviranomainen (23,1 % osakkeista); Thessalonikin satamaviranomainen (23,3 % osakkeista); Elefsinan, Lavrion, Igoumenitsan, Alexandroupolisin, Volosin, Kavalan, Korfun, Patrasin, Rafinan ja Heraklionin satamaviranomaiset (100 %); Ateenan vesi- ja viemäriyhtiö (27,3 %); Thessalonikin vesi- ja viemäriyhtiö (40 %); alueelliset valtionlentokentät (toimilupaoikeuksien siirtäminen); Etelä-Kavalan rannikon edustalla oleva maakaasun varastointilaitos (nykyisten ja tulevien toimilupien oikeuksien siirtäminen); Kreikan moottoritiet (nykyisten ja tulevien toimilupien taloudellisten oikeuksien siirtäminen); Egnatia odos (100 %); Kreikan posti (90 %); OPAP, SA (29 %); neljä valtion omistuksessa olevaa rakennusta.

n)

Sen on nimitettävä oikeudelliset, tekniset ja taloudelliset neuvonantajat vähintään 14:ää edellä mainittua yksityistämishanketta varten, jotka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2012 loppuun mennessä.

o)

Työmarkkinaosapuolten kanssa käydyn vuoropuhelun perusteella ja ottaen huomioon työpaikkojen luomista ja säilyttämistä sekä yritysten kilpailukyvyn parantamista koskeva tavoite sen on hyväksyttävä lisätoimenpiteitä palkkojen mukauttamiseksi taloudelliseen tilanteeseen. Erityisesti sen on lakkautettava ammatti- ja toimialakohtaisten sopimusten ulottaminen ulkopuolisiin ja ns. suosituimmuusperiaatteen soveltaminen keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen strategian soveltamisaikana siten, että yrityskohtaiset sopimukset tulevat vallitseviksi toimiala- ja ammattikohtaisiin sopimuksiin verrattuna; yrityskohtaisten työehtosopimusten allekirjoittajina voivat olla joko ammattiyhdistykset tai, jollei liittoa ole olemassa yritysten tasolla, yritysneuvostot taikka muut työtekijöiden edustajat yritysten koosta riippumatta.”

2.

Muutetaan 7 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

Sen on laadittava vuoden 2012 talousarvio keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen strategian tavoitteita ja tässä päätöksessä vahvistettuja alijäämätavoitteita noudattaen; sen on päivitettävä ja julkistettava keskipitkän aikavälin finanssipoliittisessa strategiassa vahvistettuja useita toimenpiteitä koskevat tiedot ja säädettävä talousarvion toteuttamisen edellyttämät veroja ja menoja koskevat lait, samaan aikaan kuin talousarvio hyväksytään.”

b)

Korvataan d alakohta seuraavasti:

”d)

Sen on arvioitava keskushallinnon toimintaa koskevan riippumattoman selvityksen ensimmäisen vaiheen tulokset ja laadittava tämän perusteella toimintasuunnitelma selvityksessä annettujen konkreettisten poliittisten suositusten panemiseksi täytäntöön. Näissä suosituksessa on täsmennettävä, kuinka julkisen sektori toimintaa saadaan yksinkertaistettua ja tehostettua entisestään, määriteltävä selkeästi ministeriötason yksiköiden vastuualueet ja työnjako, poistettava päällekkäiset toimivaltuudet ja parannettava ministeriöiden välistä ja niiden sisäistä liikkuvuutta; lisäksi olemassa olevia sosiaalisia ohjelmia koskeva keskeneräinen selvitys on saatettava päätökseen.”

c)

Lisätään alakohdat seuraavasti:

”i)

Sen on nimitettävä neuvonantajat sellaisia vuodelle 2012 suunniteltuja muita yksityistämishankkeita varten, joita ei mainita 6 a kohdan n alakohdassa; sen on nopeutettava valtion maiden omistusoikeuden rekisteröintiä sekä matkailijoiden asuntoja ja maankäyttöä koskevan sekundaarilainsäädännön antamista; sen on perustettava julkisessa omituksessa olevista kiinteistöistä vastaava uusi pääsihteeristö, joka huolehtii sellaisista valtion omistuksessa olevista kiinteistöistä, jotka eivät ole yksityistettävissä, yhteistyössä vasta yhdistyneen KED/ETA:n (KED kiinteistövirasto ja ETA matkailualan kiinteistövirasto) kanssa, joiden on määrä valmistella kaupallisten ja vaihdettavissa olevien omaisuuserien yksityistämistä. Tavoitteena on parantaa kiinteistöomaisuuden hoitoa, poistaa kiinteistöomaisuuteen kohdistuvat rasitteet ja valmistella kiinteistöomaisuutta yksityistämistä varten; HRDAFin on perustettava kuusi kiinteistösalkkua; lisäksi on säädettävä lakkautettujen yksiköiden irtaimen ja kiinteän omaisuuden siirtämisestä valtiolle.

j)

Sen on uudistettava verotulojen hallinnointia seuraavien toimien avulla: oman yksikön avaaminen suuria veronmaksajia varten; esteiden poistaminen tehokkaan verohallinnon tieltä panemalla täytäntöön uuteen verolakiin sisältyvät tärkeimmät uudistukset, mukaan luettuna sellaisten virkamiesten korvaaminen toisilla, jotka eivät yllä tulostavoitteisiin, ja arvioimalla uudelleen verotarkastajien pätevyyttä; huomattavien riitatapausten nopeutettua ratkaisemista (90 päivän kuluessa) varten äskettäin perustetun uuden hallinnollisten riitojen ratkaisuelimen toiminta; ainakin 31 verotoimiston toimintojen keskittäminen ja yhdistäminen.

k)

Sen on tehostettava menojen valvontaa nimittämällä vakinaiset tilinpitäjät kaikkiin ministeriöihin.

l)

Sen on julkaistava vuoteen 2015 ulottuva keskipitkän aikavälin henkilöstösuunnitelma, jossa noudatetaan sääntöä, jonka mukaan kutakin viittä palveluksesta poistuvaa työntekijää kohden voidaan palkata vain yksi uusi työntekijä ja jota on sovellettava koko julkishallintoon ilman alakohtaisia poikkeuksia; lisäksi sen on siirrettävä noin 15 000 hallinnon eri yksiköissä tällä hetkellä työskentelevää työntekijää työvoimareserviin ja sijoitettava noin 15 000 työntekijää varhaiseläkkeelle. Työvoimareserviin ja varhaiseläkkeelle sijoitetuille työntekijöille maksetaan 60 prosenttia heidän peruspalkastaan (ylityökorvaukset ja muut ylimääräiset maksut pois luettuina) enintään 12 kuukauden ajan. Tämä 12 kuukauden jakso voidaan pidentää enintään 24 kuukauteen, kun kyseessä on lähellä eläkeikää oleva henkilöstö. Maksut työvoimareservissä olevalle työntekijälle ovat osa hänen erorahaansa.

m)

Sen on tarkistettava raskaiksi ja rasittaviksi ammateiksi luokiteltujen ammattien luetteloa ja lyhennettävä sitä siten, että se kattaa enintään 10 prosenttia työvoimasta. Sen on tarkistettava perusteellisesti julkisten oheis-/lisäeläkejärjestelmiin liittyvien rahastojen toiminta, mukaan luettuina sosiaaliturvarahastot ja kertakorvausjärjestelmät, jotta varmistettaisiin eläkemenojen vakauttaminen ja se, ettei näillä järjestelmillä ole vaikutuksia talousarvioon ja jotta varmistettaisiin järjestelmän keskipitkän ja pitkän aikavälin kestävyys. Tarkistuksella on saavutettava seuraavat tulokset: olemassa olevien rahastojen lukumäärää vähennetään entisestään; alijäämäisten rahastojen epätasapainot poistetaan; juoksevat menot vakautetaan kestävälle tasolle 1 päivästä tammikuuta 2012 toteuttavien asianmukaisten mukautusten avulla; ja oheisjärjestelmien pitkän aikavälin kestävyys varmistetaan ottamalla käyttöön tiukka yhteys rahastojen saamien maksujen ja niiden maksamien etuuksien välillä.”.

3.

Lisätään 8 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”c)

Sen on käynnistettävä olemassa olevien sosiaalisten ohjelmien selvityksen toinen vaihe, jossa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin tiettyjä ohjelmia ja jossa tavoitteena on vähentää liiallista hajanaisuutta, saada aikaan säästöjä ja lisätä tehokkuutta.

d)

Sen on sisällytettävä kaikki lääketieteellinen toiminta sähköiseen lääkemääräysjärjestelmään (lääkkeet, lähetteet, diagnosointi, kirurgia), olivatpa sitten kyseessä kansalliseen terveydenhoitojärjestelmään kuuluvat laitokset ja palveluntarjoajat, joiden kanssa EOPYY on tehnyt sopimuksen, tai sosiaaliturvarahastot; julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään kuuluvien laitosten ja palveluntarjoajien on laadittava kuukausittain yksityiskohtaisia tarkastusraportteja; sen on sovellettava muissa jäsenvaltioissa saatujen kokemusten perusteella alempaa omavastuuosuutta sellaisiin geneerisiin lääkkeisiin, joiden hinta on huomattavasti viitehintaa alhaisempi (alle 60 prosenttia merkkilääkkeen hinnasta); sosiaaliturvarahastojen on julkaistava vuosikertomus lääkemääräyksistä; kaikkien sairaaloiden on otettava käyttöön maksusitoumusrekisterit.

e)

Sen on otettava käyttöön kansallisessa terveydenhuoltojärjestelmässä käytettävien farmaseuttisten tuotteiden ja sairaan- ja terveydenhoidon tarvikkeiden uusi keskitetty hankintajärjestelmä tavaranhankintojen koordinointikomitean välityksellä ja tarjouseritelmäkomitean avustuksella käyttäen yhdenmukaista sairaan- ja terveydenhuollon tarvikkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden koodijärjestelmää.

f)

Menojen valvonnan tehostamiseksi sen on annettava lainsäädäntöä, jolla yksinkertaistetaan lisätalousarvioiden esittämis- ja hyväksymismenettelyä; sen on jatkettava menettelyä koko julkisen hallinnon kattavan maksusitoumusrekisterin käyttöönottamiseksi.”.

4.

Lisätään kohta seuraavasti:

”9.   Kreikan on toteutettava seuraavat toimenpiteet kesäkuun 2012 loppuun mennessä:

a)

Sen on valmisteltava toimenpiteitä, jotka hyväksytään samaan aikaan kuin vuoden 2013 talousarvio ja samaan aikaan kuin vuoden 2014 talousarvio ja käynnistettävä julkisia menoja koskeviin ohjelmiin liittyvä selvitys voidakseen yksilöidä toimenpiteitä, joiden vaikutus on vähintään 3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Selvitystä laadittaessa on käytettävä ulkopuolista teknistä apua, ja siinä on keskityttävä eläkkeisiin ja sosiaalisiin tulonsiirtoihin (siten, että sosiaalisen suojelun perustaso säilyy), lisäksi on pyrittävä vähentämään puolustusmenoja vaarantamatta kuitenkaan maan puolustusvalmiuksia, toteuttamaan keskus- ja paikallishallinnon rakenneuudistus, mukauttamaan erityisiä palkkajärjestelyjä sekä järkeistämään entisestään lääkealan menoja ja sairaaloiden toimintamenoja sekä rahana annettavia sosiaalietuuksia.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Helleenien tasavallalle.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2011.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  EUVL L 145, 11.6.2010, s. 6.

(2)  Päätös 2010/486/EU (EUVL L 241, 14.9.2010, s. 12); päätös 2011/57/EU (EUVL L 26, 29.1.2011, s. 15); päätös 2011/257/EU (EUVL L 110, 29.4.2011, s. 26).

(3)  EUVL L 296, 15.11.2011, s. 38.


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/32


POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEAN PÄÄTÖS ATALANTA/4/2011,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2011,

Euroopan unionin joukkojen komentajan nimittämisestä Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta)

(2011/792/YUTP)

POLIITTISTEN JA TURVALLISUUSASIOIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 38 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionin sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä (Atalanta), 10 päivänä marraskuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP 6 artiklan 1 kohdan nojalla neuvosto on valtuuttanut poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean tekemään päätökset Euroopan unionin joukkojen komentajan nimittämisestä.

(2)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea hyväksyi 5 päivänä heinäkuuta 2011 päätöksen Atalanta/3/2011 (2), jolla kontra-amiraali Thomas JUGEL nimitettiin Euroopan unionin joukkojen komentajaksi Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä.

(3)

Euroopan unionin operaation komentaja on suosittanut, että kapteeni Jorge MANSO nimitetään uudeksi Euroopan unionin joukkojen komentajaksi Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä.

(4)

Euroopan unionin sotilaskomitea tukee tätä suositusta.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan (N:o 22) 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimitetään kapteeni Jorge MANSO Euroopan unionin joukkojen komentajaksi Euroopan unionin sotilasoperaatioon, jolla osallistutaan merirosvouksen ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 6 päivänä joulukuuta 2011.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2011.

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean puolesta

Puheenjohtaja

O. SKOOG


(1)  EUVL L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  EUVL L 177, 6.7.2011, s. 26.


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/33


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 19 päivänä lokakuuta 2011,

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetussa maatalouden sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta mainitun sopimuksen liitteen 9 muuttamiseen

(2011/793/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyn neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätöksen 2002/309/EY, Euratom (1), ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan kuudennen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden kauppaa koskeva sopimus (2), jäljempänä ’sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

(2)

Sopimuksen 6 artiklalla perustetaan maatalouden sekakomitea, jäljempänä ’komitea’, joka vastaa sopimuksen hallinnoinnista ja sen moitteettomasta täytäntöönpanosta.

(3)

Sopimuksen 6 artiklan 4 ja 7 kohdan mukaisesti komitea vahvisti 21 päivänä lokakuuta 2003 työjärjestyksensä (3) ja perusti sopimuksen liitteiden hallinnointia varten tarvittavat työryhmät (4).

(4)

Luonnonmukaisten tuotteiden kahdenvälinen työryhmä kokoontui tarkastellakseen etenkin liitteen 9 soveltamisalaa, osapuolten soveltamia tuontisääntöjä ja niiden välistä tietojenvaihtoa antaakseen komitealle näitä seikkoja koskevia suosituksia sopimuksen liitteen 9 mukauttamiseksi.

(5)

Sopimuksen 11 artiklan mukaisesti komitea voi päättää muuttaa sopimuksen liitteitä.

(6)

Euroopan unionin valtuuskunnan johtaja maatalouden sekakomiteassa ilmoittaa Euroopan unionin hyväksyvän sekakomitean päätösluonnoksen lopullisen version.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (5) 37 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Euroopan unionin kanta Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen 6 artiklalla perustetussa maatalouden sekakomiteassa perustuu tämän päätöksen liitteenä olevaan maatalouden sekakomitean päätösluonnokseen.

2 artikla

Maatalouden sekakomitean päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä sen jälkeen, kun se on hyväksytty.

Tehty Brysselissä 19 päivänä lokakuuta 2011.

Komission puolesta

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132.

(3)  Neuvoston 21 päivänä heinäkuuta 2003 hyväksymä yhteinen kanta. Sekakomitean päätös N:o 1/2003, tehty 21 päivänä lokakuuta 2003, sekakomitean työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 303, 21.11.2003, s. 24).

(4)  Neuvoston 21 päivänä heinäkuuta 2003 hyväksymä yhteinen kanta. Sekakomitean päätös N:o 2/2003, tehty 21 päivänä lokakuuta 2003, työryhmien perustamisesta ja niiden tehtävien hyväksymisestä (EUVL L 303, 21.11.2003, s. 27).

(5)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.


LIITE

LUONNOS

MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2011,

annettu 25 päivänä marraskuuta 2011,

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteen 9 muuttamisesta

MAATALOUDEN SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden kauppaa koskeva sopimus, jäljempänä ’sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

(2)

Sopimuksen liitteen 9 tavoitteena on helpottaa ja edistää Euroopan unionista ja Sveitsistä peräisin olevien luonnonmukaisten tuotteiden kahdenvälistä kauppaa.

(3)

Luonnonmukaisten tuotteiden työryhmä käsittelee sopimuksen liitteessä 9 olevan 8 artiklan nojalla kaikkia liitteeseen 9 ja sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä sekä antaa komitealle suosituksia. Työryhmä kokoontui tarkastellakseen etenkin sopimuksen soveltamisalaa, osapuolten soveltamia tuontisääntöjä ja niiden välistä tietojenvaihtoa. Työryhmän päätelmien mukaan näitä seikkoja koskevia liitteen 9 artikloja olisi mukautettava luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisten tuotteiden markkinoiden kehitykseen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liite 9 seuraavasti:

1.

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”kasvituotteisiin” ilmaisulla ”maataloustuotteisiin”;

b)

poistetaan 2 kohta.

2.

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Kolmannet maat ja kolmansien maiden tarkastuslaitokset

1.   Osapuolet pyrkivät varmistamaan kaikin tavoin, että kolmansista maista peräisin oleviin luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotettuihin tuotteisiin sovellettavat tuontijärjestelmät vastaavat toisiaan.

2.   Varmistaakseen, että kolmansia maita ja kolmansien maiden tarkastuslaitoksia koskevat hyväksymiskäytännöt vastaavat toisiaan, osapuolet tekevät soveltuvaa yhteistyötä hyödyntääkseen kokemuksiaan ja neuvottelevat etukäteen jonkin kolmannen maan tai tarkastuslaitoksen hyväksymisestä ja sisällyttämisestä luetteloihin, jotka on vahvistettu tätä tarkoitusta varten niiden omassa lainsäädännössä.”.

3.

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Tietojenvaihto

1.   Sopimuksen 8 artiklan nojalla osapuolet ja jäsenvaltiot antavat toisilleen erityisesti seuraavat tiedot ja asiakirjat:

luettelo toimivaltaisista viranomaisista, tarkastuslaitoksista ja niiden numerokoodeista sekä tarkastuksista vastaavien viranomaisten kertomukset,

luettelo hallinnollisista päätöksistä, joilla sallitaan kolmansista maista peräisin olevien luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotettujen tuotteiden tuonti,

lisäyksessä 1 olevaa lainsäädäntöä koskevat sääntöjenvastaisuudet tai rikkomukset, jotka muuttavat tuotteen luonnonmukaisuutta. Tiedottamisen taso riippuu todettujen sääntöjenvastaisuus- tai rikkomistapausten vakavuudesta ja laajuudesta lisäyksen mukaisesti.

2.   Osapuolet takaavat, että 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuja tietoja käsitellään luottamuksellisina.”.

4.

Korvataan lisäys 1 tämän päätökseen liitteessä olevalla lisäyksellä 1 ja lisäys 2 tämän päätöksen liitteessä olevalla lisäyksellä 2.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2011.

Tehty Brysselissä 25 päivänä marraskuuta 2011.

Maatalouden sekakomitean puolesta

Euroopan unionin valtuuskunnan johtaja

Nicolas VERLET

Puheenjohtaja ja Sveitsin valtuuskunnan johtaja

Jacques CHAVAZ

Komitean sihteeri

Michaël WÜRZNER

LIITE

”Lisäys 1

Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotettuja maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevista säädöksistä

Euroopan unionissa sovellettavat säädökset

Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 29 päivänä syyskuuta 2008 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 967/2008 (EUVL L 264, 3.10.2008, s. 1).

Komission asetus (EY) N:o 889/2008, annettu 5 päivänä syyskuuta 2008, luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta (EUVL L 250, 18.9.2008, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 2 päivänä toukokuuta 2011 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 426/2011 (EUVL L 113, 13.5.2011, s. 1).

Komission asetus (EY) N:o 1235/2008, annettu 8 päivänä joulukuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansista maista tuotavien luonnonmukaisten tuotteiden tuontijärjestelyjen osalta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 25), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 20 päivänä kesäkuuta 2011 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 590/2011 (EUVL L 161, 21.6.2011, s. 9).

Sveitsin valaliitossa sovellettavat säädökset

Määräys, annettu 22 päivänä syyskuuta 1997, luonnonmukaisesta maataloustuotannosta ja siihen viittaavista kasvituotteiden ja elintarvikkeiden merkinnöistä (Luonnonmukaisesta maataloudesta annettu määräys), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 27 päivänä lokakuuta 2010 (RO 2010 5859).

Valaliiton valtiovarainministeriön määräys, annettu 22 päivänä syyskuuta 1997, luonnonmukaisesta maataloudesta, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25 päivänä toukokuuta 2011 (RO 2011 2369).

Vastaavuussääntöjen ulkopuolella

Sveitsiläiset tuotteet, joiden pohjana olevat ainekset on tuotettu siirtymävaiheen aikana luonnonmukaiseen tuotantoon siirryttäessä.

Vuohenkasvatuksesta Sveitsissä saatavat tuotteet silloin, kun eläimiin sovelletaan luonnonmukaisesta maataloustuotannosta ja siihen viittaavista kasvituotteiden ja elintarvikkeiden merkinnöistä annetun määräyksen (1) 39 d artiklassa säädettyä poikkeusta.

”Lisäys 2

Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen merkintöjä koskevia tuojaosapuolen lainsäädännössä voimassa olevia sääntöjä sovelletaan toisen osapuolen tuontiin.”.


(1)  (RS 910.18)”


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/37


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin rahoitustuen vahvistamisesta lintuinfluenssan torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä Alankomaissa vuonna 2010 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8714)

(Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/794/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Auttaakseen lintuinfluenssan mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa säädetään säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioille aiheutuviin kustannuksiin sovellettavaa prosenttiosuutta.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 (2) 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.

(4)

Unionin osallistumisesta Tanskassa ja Alankomaissa vuonna 2010 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen 31 päivänä maaliskuuta 2011 annetulla komission täytäntöönpanopäätöksellä 2011/204/EU (3) myönnettiin unionin rahoitustukea muun muassa Alankomaissa vuonna 2010 toteutettuihin lintuinfluenssan torjuntaa koskeviin hätätoimenpiteisiin. Alankomaat esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 20 päivänä toukokuuta 2011.

(5)

Unionin rahoitusosuuden maksaminen edellyttää, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(6)

Alankomaat on päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoittanut viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille unionin lainsäädännön mukaisesti toteutetuista tiedotus- ja hävittämistoimenpiteistä sekä niiden tuloksista. Korvaushakemuksen liitteenä oli asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan vaatimusten mukaisesti rahoituskertomus, tositteet, epidemiologinen kertomus kaikilta tiloilta, joiden eläimet on lopetettu tai hävitetty, sekä tilintarkastusten tulokset.

(7)

Komission huomautukset, tukikelpoisten kustannusten laskentamenetelmät ja loppupäätelmät ilmoitettiin Alankomaille 8 päivänä elokuuta 2011. Alankomaat ilmaisi 16 päivänä elokuuta 2011 päivätyssä sähköpostissa olevansa asiasta samaa mieltä.

(8)

Nyt voidaan näin ollen vahvistaa Alankomaille vuonna 2010 lintuinfluenssan hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen kokonaismäärä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin rahoitusosuuden kokonaismääräksi Alankomaille vuonna 2010 aiheutuneista lintuinfluenssan hävittämiseen liittyvistä kustannuksista vahvistetaan 54 203,48 euroa.

2 artikla

Tämä varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös on osoitettu Alankomaiden kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 86, 1.4.2011, s. 73.


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/39


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin rahoitustuen vahvistamisesta sian vesikulaaritaudin torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä Italiassa vuonna 2009 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8715)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/795/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Edistääkseen sian vesikulaaritaudin mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 3 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetään säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioille aiheutuviin kustannuksiin sovellettavaa prosenttiosuutta.

(3)

Komission asetuksessa (EY) N:o 349/2005 (2) säädetään neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä. Kyseisen asetuksen 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.

(4)

Unionin osallistumisesta Italiassa vuonna 2009 toteutettujen sian vesikulaaritaudin torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen 5 päivänä maaliskuuta 2010 annetussa komission päätöksessä 2010/143/EU (3) Italialle myönnettiin unionin rahoitustukea sian vesikulaaritaudin hävittämiseksi toteutetuista toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten rahoittamiseen.

(5)

Italia esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 3 ja 4 päivänä toukokuuta 2010. Komission loppupäätelmät ilmoitettiin Italialle 29 päivänä kesäkuuta 2011 päivätyllä sähköpostiviestillä. Italia ilmaisi 23 päivänä elokuuta 2011 päivätyssä sähköpostissa olevansa asiasta samaa mieltä.

(6)

Unionin rahoitusosuuden maksamiseksi on edellytettävä, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(7)

Italian viranomaiset ovat täyttäneet kaikilta osin päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklassa säädetyt tekniset ja hallinnolliset velvoitteet.

(8)

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen olisi vahvistettava Italialle vuonna 2009 sian vesikulaaritaudin hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen kokonaismäärä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin rahoitusosuuden kokonaismääräksi Italialle vuonna 2009 aiheutuneista sian vesikulaaritaudin hävittämiseen liittyvistä kustannuksista vahvistetaan 93 998,39 euroa. Kyseessä on varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 56, 6.3.2010, s. 12.


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/41


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin osallistumisesta Cloppenburgissa, Saksassa joulukuussa 2008 ja tammikuussa 2009 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8716)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/796/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Neuvoston päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Auttaakseen lintuinfluenssan mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa täsmennetään unionin rahoituksen prosenttiosuus, joka voidaan maksaa jäsenvaltiolle aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 (2) 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.

(4)

Yhteisön osallistumisesta Cloppenburgissa, Saksassa joulukuussa 2008 ja tammikuussa 2009 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen 29 päivänä heinäkuuta 2009 tehdyllä komission päätöksellä 2009/581/EY (3) myönnettiin unionin rahoitustukea Saksassa joulukuussa 2008 ja tammikuussa 2009 toteutettuihin lintuinfluenssan torjuntaa koskeviin hätätoimenpiteisiin.

(5)

Saksa esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 3 päivänä syyskuuta 2009.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan mukaan unionin rahoitusosuuden maksamiseksi edellytetään, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(7)

Päätöksessä 2009/581/EY säädetään, että osana unionin rahoitustukea olisi maksettava ensimmäinen 2 000 000 euron erä.

(8)

Komission yksiköiden asetuksen (EY) N:o 349/2005 10 artiklan mukaisesti toteuttamassa tarkastuksessa tuli esiin vain vähäisiä rahoitukseen liittyviä näkökohtia.

(9)

Saksa on näin ollen tähän mennessä täyttänyt päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklassa säädetyt tekniset ja hallinnolliset velvoitteet.

(10)

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen olisi vahvistettava Cloppenburgissa, Saksassa joulukuussa 2008 ja tammikuussa 2009 lintuinfluenssan hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen toinen erä.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maksetaan Saksalle osana unionin rahoitustukea toinen 4 000 000 euron rahoituserä.

2 artikla

Tämä varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 198, 30.7.2009, s. 83.


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/43


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin rahoitustuen vahvistamisesta Newcastlen taudin torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä Espanjassa vuonna 2009 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8717)

(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/797/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Edistääkseen Newcastlen taudin mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 3 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetään säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioille aiheutuviin kustannuksiin sovellettavaa prosenttiosuutta.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 (2) 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.

(4)

Unionin osallistumisesta Espanjassa vuonna 2009 toteutettujen Newcastlen taudin torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen 1 päivänä huhtikuuta 2011 annetulla komission täytäntöönpanopäätöksellä 2011/208/EU (3) myönnettiin unionin rahoitustukea Espanjassa vuonna 2009 toteutettuihin Newcastlen taudin torjuntaa koskeviin hätätoimenpiteisiin. Espanja esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 31 päivänä toukokuuta 2011.

(5)

Unionin rahoitusosuuden maksamiseksi edellytetään, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(6)

Espanja on päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoittanut viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille unionin lainsäädännön mukaisesti toteutetuista tiedotus- ja hävittämistoimenpiteistä sekä niiden tuloksista. Korvaushakemuksen liitteenä oli asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan vaatimusten mukaisesti rahoituskertomus, tositteet, epidemiologinen kertomus kaikilta tiloilta, joiden eläimet on lopetettu tai hävitetty, sekä tilintarkastusten tulokset.

(7)

Komission huomautukset, tukikelpoisten kustannusten laskentamenetelmät ja loppupäätelmät ilmoitettiin Espanjalle 20 päivänä lokakuuta 2011. Espanja ilmaisi 20 päivänä lokakuuta 2011 päivätyssä sähköpostissa olevansa asiasta samaa mieltä.

(8)

Nyt voidaan näin ollen vahvistaa Espanjalle vuonna 2009 Newcastlen taudin hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen kokonaismäärä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin rahoitusosuuden kokonaismääräksi Espanjalle vuonna 2009 aiheutuneista Newcastlen taudin hävittämiseen liittyvistä kustannuksista vahvistetaan 103 219,22 euroa.

2 artikla

Tämä varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 87, 2.4.2011, s. 29.


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/45


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin osallistumisesta Espanjassa vuonna 2009 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8721)

(Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/798/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Auttaakseen lintuinfluenssan mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa täsmennetään unionin rahoituksen prosenttiosuus, joka voidaan maksaa jäsenvaltiolle aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 (2) 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.

(4)

Unionin osallistumisesta Tšekissä, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa vuonna 2009 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen 5 päivänä maaliskuuta 2010 annetulla komission päätöksellä 2010/148/EU (3) myönnettiin unionin rahoitustukea muun muassa Espanjassa vuonna 2009 toteutettuihin lintuinfluenssan torjuntaa koskeviin hätätoimenpiteisiin.

(5)

Espanja esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 3 päivänä toukokuuta 2010.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan mukaan unionin rahoitusosuuden maksamiseksi edellytetään, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(7)

Komission yksiköiden asetuksen (EY) N:o 349/2005 10 artiklan mukaisesti toteuttamassa tarkastuksessa tuli esiin vain vähäisiä rahoitukseen liittyviä näkökohtia.

(8)

Espanja on näin ollen tähän mennessä täyttänyt päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklassa säädetyt tekniset ja hallinnolliset velvoitteet.

(9)

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen olisi vahvistettava Espanjalle vuonna 2009 lintuinfluenssan hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen ensimmäinen erä.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maksetaan Espanjalle osana unionin rahoitustukea ensimmäinen 500 000 euron rahoituserä.

2 artikla

Tämä varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös on osoitettu Espanjan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 60, 10.3.2010, s. 22.


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/47


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin osallistumisesta Puolassa vuonna 2007 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8722)

(Ainoastaan puolankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/799/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Auttaakseen lintuinfluenssan mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa täsmennetään unionin rahoituksen prosenttiosuus, joka voidaan maksaa jäsenvaltiolle aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 (2) 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.

(4)

Yhteisön osallistumisesta Puolassa vuonna 2007 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen 27 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyllä komission päätöksellä 2008/557/EY (3) myönnettiin unionin rahoitustukea Puolassa vuonna 2007 toteutettuihin lintuinfluenssan torjuntaa koskeviin hätätoimenpiteisiin.

(5)

Puola esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 13 päivänä maaliskuuta 2008.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan mukaan unionin rahoitusosuuden maksamiseksi edellytetään, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(7)

Päätöksessä 2008/557/EY säädetään, että osana unionin rahoitustukea olisi maksettava ensimmäinen 845 000 euron erä.

(8)

Komission yksiköiden asetuksen (EY) N:o 349/2005 10 artiklan mukaisesti toteuttamassa tarkastuksessa tuli esiin vain vähäisiä rahoitukseen liittyviä näkökohtia.

(9)

Puola on näin ollen tähän mennessä täyttänyt päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklassa säädetyt tekniset ja hallinnolliset velvoitteet.

(10)

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen olisi vahvistettava Puolalle vuonna 2007 lintuinfluenssan hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen toinen erä.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maksetaan Puolalle osana unionin rahoitustukea toinen 750 000 euron rahoituserä.

2 artikla

Tämä varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös on osoitettu Puolan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 180, 9.7.2008, s. 15.


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/49


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin osallistumisesta Saksassa vuonna 2007 toteutettujen bluetongue-taudin torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8723)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/800/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Edistääkseen bluetongue-taudin mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 3 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa määritellään prosenttiosuus, jonka unionin rahoitusosuus voi kattaa jäsenvaltioille aiheutuvista kuluista.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 (2) 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kuluja.

(4)

Yhteisön osallistumisesta Saksassa vuonna 2007 toteutettujen bluetongue-taudin torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen 5 päivänä kesäkuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/444/EY (3) säädettiin unionin osuudesta Saksassa vuonna 2007 toteutettujen bluetongue-taudin torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen.

(5)

Saksa esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 6 päivänä kesäkuuta 2008.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan mukaan unionin rahoitusosuuden maksamiseksi edellytetään, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(7)

Päätöksessä 2008/444/EY säädettiin, että 950 000 euron suuruinen ensimmäinen erä maksetaan osana unionin rahoitusosuutta.

(8)

Komission yksiköiden asetuksen (EY) N:o 349/200510 artiklan mukaisesti suorittamassa tilintarkastuksessa ilmeni vain vähäisiä rahoitukseen liittyviä kysymyksiä.

(9)

Saksa on näin ollen tähän mennessä täyttänyt päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklassa säädetyt tekniset ja hallinnolliset velvoitteet.

(10)

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen olisi vahvistettava Saksalle vuonna 2007 bluetongue-taudin hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen toinen erä.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maksetaan Saksalle 1 950 000,00 euron suuruinen toinen erä osana unionin rahoitusosuutta.

2 artikla

Tämä varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 156, 14.6.2008, s. 18.


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/50


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin rahoitustuen vahvistamisesta bluetongue-taudin vastaisten hätärokotusohjelmien yhteydessä Ranskassa vuonna 2007 ja 2008 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8727)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/801/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 ja 4 kohdan ja 6 kohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Edistääkseen bluetongue-taudin mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 3 artiklan 6 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädetään säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioille aiheutuviin kustannuksiin sovellettavaa prosenttiosuutta.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 349/2005 (2). Kyseisen asetuksen 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.

(4)

Komission päätöksessä 2008/655/EY (3), sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2009/19/EY (4), myönnettiin unionin rahoitustukea bluetongue-taudin torjumiseksi Ranskassa vuosina 2007 ja 2008 toteutettuihin hätätoimenpiteisiin.

(5)

Ranska esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 31 päivänä maaliskuuta 2009.

(6)

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto toteutti 24–28 päivänä marraskuuta 2008 Ranskassa tarkastuksen, jossa todettiin joitakin teknisiä puutteita. Kyseiset puutteet eivät kuitenkaan ole vaarantaneet ohjelman yleistä täytäntöönpanoa eivätkä aiheuttaneet lisämenoja unionin talousarvioon.

(7)

Ranskassa toteutettiin 1–4 päivänä joulukuuta 2009 varainkäytön tarkastus, jossa todettiin, että Ranskan esittämät kustannukset olivat tukikelpoisia.

(8)

Komission huomautukset, tukikelpoisten kustannusten laskentamenetelmät ja loppupäätelmät ilmoitettiin Ranskalle 14 päivänä heinäkuuta 2011 päivätyssä kirjeessä.

(9)

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen olisi nyt päätöksen 2008/655/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettava Ranskalle vuosina 2007 ja 2008 bluetongue-taudin hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin taloudellisen tuen kokonaismäärä.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin rahoitusosuuden kokonaismääräksi Ranskalle vuosina 2007 ja 2008 aiheutuneista bluetongue-taudin hävittämiseen liittyvistä kustannuksista vahvistetaan 23 162 004,20 euroa. Kyseessä on varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös.

2 artikla

Rahoitustuen loppueräksi vahvistetaan 2 041 295,20 euroa.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  EUVL L 8, 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/52


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin rahoitustuen vahvistamisesta bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman yhteydessä Italiassa vuosina 2007 ja 2008 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8728)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/802/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 ja 4 kohdan sekä 6 kohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Edistääkseen bluetongue-taudin mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 3 artiklan 6 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädetään säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioille aiheutuviin kustannuksiin sovellettavaa prosenttiosuutta.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY (2) tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä säädetään annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 349/2005. Kyseisen asetuksen 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.

(4)

Bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman hyväksymisestä tietyissä jäsenvaltioissa ja yhteisön rahoitusosuuden määrän vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/655/EY (3), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2009/19/EY (4), unioni myönsi rahoitustukea bluetongue-taudin vastaisille hätätoimenpiteille Italiassa vuosina 2007 ja 2008.

(5)

Italia esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 12 päivänä maaliskuuta 2009. Komission huomautukset, tukikelpoisten kustannusten laskentamenetelmät ja loppupäätelmät ilmoitettiin Italialle 28 päivänä maaliskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä.

(6)

Unionin rahoitusosuuden maksamiseksi on edellytettävä, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(7)

Italian viranomaiset ovat täyttäneet kaikilta osin päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklassa säädetyt tekniset ja hallinnolliset velvoitteet.

(8)

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen olisi vahvistettava Italialle vuosina 2007 ja 2008 bluetongue-taudin hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen kokonaismäärä päätöksen 2008/655/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin rahoitusosuuden kokonaismääräksi Italialle vuosina 2007 ja 2008 aiheutuneista bluetongue-taudin hävittämiseen liittyvistä kustannuksista vahvistetaan 732 680,67 euroa. Kyseessä on varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös.

2 artikla

Rahoitustuen loppueräksi vahvistetaan 1 336,20 euroa.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  EUVL L 8, 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/54


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin rahoitustuen vahvistamisesta bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman yhteydessä Itävallassa vuosina 2007 ja 2008 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8729)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/803/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 ja 4 kohdan sekä 6 kohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Edistääkseen bluetongue-taudin mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 3 artiklan 6 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädetään säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioille aiheutuviin kustannuksiin sovellettavaa prosenttiosuutta.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 349/2005 (2). Kyseisen asetuksen 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kuluja.

(4)

Bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman hyväksymisestä tietyissä jäsenvaltioissa ja yhteisön rahoitusosuuden määrän vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/655/EY (3), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2009/19/EY (4), unioni myönsi rahoitustukea bluetongue-taudin vastaisille hätätoimenpiteille Itävallassa vuosina 2007 ja 2008.

(5)

Itävalta esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 31 päivänä maaliskuuta 2009. Komission huomautukset, tukikelpoisten kustannusten laskentamenetelmät ja loppupäätelmät ilmoitettiin Itävallalle 28 päivänä maaliskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä.

(6)

Unionin rahoitusosuuden maksamiseksi on edellytettävä, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(7)

Itävallan viranomaiset ovat täyttäneet kaikilta osin päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklassa säädetyt tekniset ja hallinnolliset velvoitteet.

(8)

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen olisi vahvistettava Itävallalle vuosina 2007 ja 2008 bluetongue-taudin hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen kokonaismäärä päätöksen 2008/655/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin rahoitusosuuden kokonaismääräksi Itävallalle vuosina 2007 ja 2008 aiheutuneista bluetongue-taudin hävittämiseen liittyvistä kustannuksista vahvistetaan 1 706 326,35 euroa. Kyseessä on varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Itävallan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  EUVL L 8, 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/56


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin rahoitustuen vahvistamisesta bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman yhteydessä Alankomaissa vuosina 2007 ja 2008 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8732)

(Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/804/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 ja 4 kohdan sekä 6 kohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Edistääkseen bluetongue-taudin mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 3 artiklan 6 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädetään säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioille aiheutuviin kustannuksiin sovellettavaa prosenttiosuutta.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 349/2005 (2). Kyseisen asetuksen 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.

(4)

Bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman hyväksymisestä tietyissä jäsenvaltioissa ja yhteisön rahoitusosuuden määrän vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/655/EY (3), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2009/19/EY (4), unioni myönsi rahoitustukea bluetongue-taudin vastaisille hätätoimenpiteille Alankomaissa vuosina 2007 ja 2008.

(5)

Alankomaat esitti 26 päivänä maaliskuuta 2009 asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen. Komission huomautukset, tukikelpoisten kustannusten laskentamenetelmät ja loppupäätelmät ilmoitettiin Alankomaille 27 päivänä syyskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä.

(6)

Unionin rahoitusosuuden maksamiseksi on edellytettävä, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(7)

Alankomaiden viranomaiset ovat täyttäneet kaikilta osin päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklassa säädetyt tekniset ja hallinnolliset velvoitteet.

(8)

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen olisi vahvistettava Alankomaille vuosina 2007 ja 2008 bluetongue-taudin hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen kokonaismäärä päätöksen 2008/655/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin rahoitusosuuden kokonaismääräksi Alankomaille vuosina 2007 ja 2008 aiheutuneista bluetongue-taudin hävittämiseen liittyvistä kustannuksista vahvistetaan 7 672 725,00 euroa. Kyseessä on varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös.

2 artikla

Rahoitustuen loppueräksi vahvistetaan 1 120 985,00 euroa.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Alankomaiden kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 214, 9.8.2008, s. 66.

(4)  EUVL L 8, 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/58


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin rahoitustuen vahvistamisesta bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman yhteydessä Ruotsissa vuosina 2007 ja 2008 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8737)

(Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/805/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 ja 4 kohdan sekä 6 kohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Edistääkseen bluetongue-taudin mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 3 artiklan 6 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädetään säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioille aiheutuviin kustannuksiin sovellettavaa prosenttiosuutta.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 349/2005 (2). Kyseisen asetuksen 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.

(4)

Bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman hyväksymisestä tietyissä jäsenvaltioissa ja yhteisön rahoitusosuuden määrän vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/655/EY (3), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2009/19/EY (4), unioni myönsi rahoitustukea bluetongue-taudin vastaisille hätätoimenpiteille Ruotsissa vuosina 2007 ja 2008.

(5)

Ruotsi esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 30 päivänä maaliskuuta 2009. Komission huomautukset, tukikelpoisten kustannusten laskentamenetelmät ja loppupäätelmät ilmoitettiin Ruotsille 28 päivänä maaliskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä.

(6)

Unionin rahoitusosuuden maksamiseksi on edellytettävä, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(7)

Ruotsin viranomaiset ovat täyttäneet kaikilta osin päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklassa säädetyt tekniset ja hallinnolliset velvoitteet.

(8)

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen olisi vahvistettava Ruotsille vuosina 2007 ja 2008 bluetongue-taudin hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen kokonaismäärä päätöksen 2008/655/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin rahoitusosuuden kokonaismääräksi Ruotsille vuosina 2007 ja 2008 aiheutuneista bluetongue-taudin hävittämiseen liittyvistä kustannuksista vahvistetaan 1 281 076,73 euroa. Kyseessä on varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ruotsin kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 214, 9.8.2009, s. 66.

(4)  EUVL L 8, 13.1.2009, s. 31.


3.12.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/60


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 30 päivänä marraskuuta 2011,

unionin rahoitustuen vahvistamisesta bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman yhteydessä Luxemburgissa vuosina 2007 ja 2008 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2011) 8742)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2011/806/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn neuvoston päätöksen 2009/470/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 ja 4 kohdan sekä 6 kohdan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Varainhoitoasetuksen 75 artiklassa ja soveltamissääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ennen kuin unionin talousarviosta sitoudutaan menoihin, on tehtävä rahoituspäätös, jossa määritetään rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat ja jonka tekee toimielin tai sen valtuuttamat viranomaiset.

(2)

Päätöksessä 2009/470/EY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä unionin rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Edistääkseen bluetongue-taudin mahdollisimman nopeaa hävittämistä unionin olisi osallistuttava jäsenvaltioille aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen. Kyseisen päätöksen 3 artiklan 6 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädetään säännöistä, jotka koskevat jäsenvaltioille aiheutuviin kustannuksiin sovellettavaa prosenttiosuutta.

(3)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 349/2005 (2). Kyseisen asetuksen 3 artiklassa säädetään säännöistä, jotka koskevat unionin rahoituksen osalta tukikelpoisia kustannuksia.

(4)

Bluetongue-taudin vastaisen hätärokotusohjelman hyväksymisestä tietyissä jäsenvaltioissa ja yhteisön rahoitusosuuden määrän vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/655/EY (3), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2009/19/EY (4), unioni myönsi rahoitustukea bluetongue-taudin vastaisille hätätoimenpiteille Luxemburgissa vuosina 2007 ja 2008.

(5)

Luxemburg esitti asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisen virallisen korvaushakemuksen 27 päivänä maaliskuuta 2009. Komission huomautukset, tukikelpoisten kustannusten laskentamenetelmät ja loppupäätelmät ilmoitettiin Luxemburgille 30 päivänä maaliskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä.

(6)

Unionin rahoitusosuuden maksamiseksi on edellytettävä, että suunnitellut toimet on tosiasiallisesti toteutettu ja että viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat tiedot asetettujen määräaikojen kuluessa.

(7)

Luxemburgin viranomaiset ovat täyttäneet kaikilta osin päätöksen 2009/470/EY 3 artiklan 4 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 349/2005 7 artiklassa säädetyt tekniset ja hallinnolliset velvoitteet.

(8)

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen olisi vahvistettava Luxemburgille vuosina 2007 ja 2008 bluetongue-taudin hävittämisestä aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia varten myönnettävän unionin rahoitustuen kokonaismäärä päätöksen 2008/655/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Unionin rahoitusosuuden kokonaismääräksi Luxemburgille vuosina 2007 ja 2008 aiheutuneista bluetongue-taudin hävittämiseen liittyvistä kustannuksista vahvistetaan 471 212,25 euroa. Kyseessä on varainhoitoasetuksen 75 artiklassa tarkoitettu rahoituspäätös.

2 artikla

Rahoitustuen loppueräksi vahvistetaan 18 202,25 euroa.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Luxemburgin suurherttuakunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 2011.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUVL L 214, 9.8.2009, s. 31.

(4)  EUVL L 8, 13.1.2009, s. 31.