ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.228.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 228

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
31. elokuu 2010


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 768/2010, annettu 26 päivänä elokuuta 2010, Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin 1 päivästä heinäkuuta 2009 sovellettavien korjauskertoimien vahvistamisesta

1

 

 

Komission asetus (EU) N:o 769/2010, annettu 30 päivänä elokuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2010/60/EU, annettu 30 päivänä elokuuta 2010, tietyistä poikkeuksista luonnollisen ympäristön säilyttämiseen tarkoitettujen rehukasvien siemenseosten pitämiseen kaupan ( 1 )

10

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2010/470/EU

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä elokuuta 2010, terveystodistusten malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5779)  ( 1 )

15

 

 

2010/471/EU

 

*

Komission päätös, annettu 26 päivänä elokuuta 2010, hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin siltä osin kuin on kyse keinosiemennysasemien, siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien luetteloista sekä todistusvaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5781)  ( 1 )

52

 

 

2010/472/EU

 

*

Komission päätös, annettu 26 päivänä elokuuta 2010, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5780)  ( 1 )

74

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

ASETUKSET

31.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 768/2010,

annettu 26 päivänä elokuuta 2010,

Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin 1 päivästä heinäkuuta 2009 sovellettavien korjauskertoimien vahvistamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 336 artiklan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1) vahvistetut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On syytä ottaa huomioon elinkustannusten kehitys unionin ulkopuolisissa maissa ja vahvistaa korjauskertoimet, joita sovelletaan niiden unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, asemapaikan valuuttana maksettaviin palkkoihin 1 päivästä heinäkuuta 2009.

(2)

Korjauskertoimien soveltaminen voi johtaa siihen, että palkkoja, joihin on sovellettu asetuksessa (EY) N:o 613/2009 (2) säädettyjä korjauskertoimia, tarkistetaan taannehtivasti ylös- tai alaspäin.

(3)

Sellaisia tilanteita varten, joissa uusien korjauskertoimien soveltaminen johtaa palkan nousuun, olisi säädettävä palkan maksamisesta taannehtivasti.

(4)

Olisi säädettävä liikaa maksettujen määrien takaisinperinnästä 1 päivän heinäkuuta 2009 ja tämän asetuksen voimaantulopäivän väliseltä ajalta tilanteessa, jossa uudet korjauskertoimet johtavat palkan laskuun.

(5)

Olisi säädettävä, että maksujen mahdollinen takaisinperintä voi enimmillään koskea tämän asetuksen voimaantulopäivää edeltävää kuuden kuukauden jaksoa ja että takaisinperinnän vaikutukset voidaan porrastaa enintään kahdentoista kuukauden ajalle kyseisestä päivästä, mikä vastaa unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin unionissa sovellettavia korjauskertoimia koskevia säännöksiä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä vahvistetaan korjauskertoimet, joita sovelletaan niiden unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, asemapaikan valuuttana maksettaviin palkkoihin 1 päivästä heinäkuuta 2009.

Palkkojen laskemisessa käytettävä valuuttakurssi vahvistetaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (3) soveltamissääntöjen mukaisesti käyttäen 1 päivänä heinäkuuta 2009 voimassa ollutta kurssia.

2 artikla

1.   Jos liitteessä vahvistettujen korjauskertoimien soveltaminen johtaa palkkojen nousuun, toimielimet suorittavat maksut taannehtivasti.

2.   Jos liitteessä vahvistettujen korjauskertoimien soveltaminen johtaa palkkojen laskuun, toimielimet laskevat palkat taannehtivasti 1 päivän heinäkuuta 2009 ja 31 päivän elokuuta 2010 väliseltä ajalta.

Liikaa maksettujen määrien takaisinperintään johtavat taannehtivat tarkistukset koskevat enimmillään 31 päivää elokuuta 2010 edeltävää kuuden kuukauden ajanjaksoa. Takaisinperintä porrastetaan enintään kahdentoista kuukauden ajalle samasta päivästä laskettuna.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä elokuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. VANACKERE


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  EUVL L 181, 14.7.2009, s. 1.

(3)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.


LIITE

ASEMAMAA

Korjauskertoimet

heinäkuu 2009

Afganistan (1)

0

Albania

73,9

Algeria

76,5

Angola

115,8

Argentiina

57,1

Armenia

68,7

Australia

102,3

Azerbaidžan

93,7

Bangladesh

50,8

Barbados

111

Belize

65,9

Benin

93,1

Bolivia

58,4

Bosnia ja Hertsegovina (Banja Luka)

62,5

Bosnia ja Hertsegovina (Sarajevo)

73,2

Botswana

53,2

Brasilia

87,4

Burkina Faso

95,8

Burundi (1)

0

Chile

61,9

Costa Rica

75,1

Djibouti

97,1

Dominikaaninen tasavalta

64,4

Ecuador

70,3

Egypti

39,2

El Salvador

70,2

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

68,1

Eritrea

50,1

Etelä-Afrikka

57,5

Etelä-Korea

82,8

Etelä-Sudan (Juba)

91,6

Etiopia

83,8

Fidži

61,9

Filippiinit

62,7

Gabon

104,4

Gambia

60,7

Georgia

86,5

Ghana

53,1

Guatemala

75,5

Guinea (Conakry)

63,5

Guinea-Bissau

107,7

Guyana

59,3

Haiti

107,4

Honduras

70,2

Hongkong

95

Indonesia (Banda Aceh)

51,2

Indonesia (Jakarta)

74,3

Intia

54,5

Irak (1)

0

Israel (Tel Aviv)

102,5

Itä-Timor

67,8

Jamaika

84,8

Japani (Tokio)

126,3

Jemen

66,6

Jordania

81,5

Kambodža

71,5

Kamerun

95,6

Kanada

74,6

Kap Verde

73,1

Kazakstan (Almaty)

76,3

Kazakstan (Astana)

68,1

Kenia

75,1

Keski-Afrikan tasavalta

106,7

Kiina

85,6

Kirgisia

85,9

Kolumbia

76

Kongo (Brazzaville)

118,2

Kongon demokraattinen tasavalta (Kinshasa)

125,3

Kosovo (Pristina)

54,6

Kroatia

92,3

Kuuba

83,2

Laos

85,7

Lesotho

57,3

Libanon

81,9

Liberia

90,8

Länsiranta – Gazan alue

100,7

Madagaskar

83,9

Malawi

76

Malesia

70,1

Mali

84,9

Marokko

76,1

Mauritania

61,1

Mauritius

69,7

Meksiko

65,1

Moldova

64,3

Montenegro

68,1

Mosambik

73,4

Namibia

71,2

Nepal

77,7

Nicaragua

55,5

Niger

85,9

Nigeria

87,5

Norja

125,2

Norsunluurannikko

99,5

Pakistan

43,9

Panama

57,6

Papua-Uusi-Guinea

94,2

Paraguay

66,5

Peru

75,1

Ruanda

84,6

Salomonsaaret

90,3

Sambia

49,2

Samoa

70,5

Saudi-Arabia

85,2

Senegal

90,3

Serbia (Belgrad)

66,5

Sierra Leone

75,1

Singapore

97,3

Sri Lanka

62,9

Sudan (Khartum)

52,5

Suriname

45,9

Sveitsi (Bern)

109

Sveitsi (Geneve)

109,5

Swazimaa

58,2

Syyria

77,1

Tadžikistan

56,9

Taiwan

76,6

Tansania

67,6

Thaimaa

55,6

Togo

87,9

Trinidad ja Tobago

74,6

Tšad

122,8

Tunisia

68,7

Turkki

76,6

Uganda

63,4

Ukraina

75,1

Uruguay

71,3

Uusi-Kaledonia

125,9

Uusi-Seelanti

86,4

Uzbekistan

50,9

Valko-Venäjä

61,5

Vanuatu

102,2

Venezuela

92,4

Venäjä

97,1

Vietnam

47,4

Yhdysvallat (New York)

92

Yhdysvallat (Washington)

87,4

Zimbabwe (1)

0


(1)  Tietoja ei saatavilla.


31.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/8


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 769/2010,

annettu 30 päivänä elokuuta 2010,

kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (2) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut kiinteät tuontiarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä elokuuta 2010.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

Kiinteät tuontiarvot tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmansien maiden koodi (1)

Kiinteä tuontiarvo

0702 00 00

MK

38,5

TR

103,0

ZZ

70,8

0707 00 05

TR

141,2

ZZ

141,2

0709 90 70

TR

125,9

ZZ

125,9

0805 50 10

AR

86,0

CL

145,6

TR

149,6

UY

141,2

ZA

158,5

ZZ

136,2

0806 10 10

BA

91,2

EG

132,3

IL

126,0

TR

115,3

ZA

149,9

ZZ

122,9

0808 10 80

AR

106,6

BR

70,5

CL

93,5

CN

65,6

NZ

99,6

US

127,5

UY

95,9

ZA

89,2

ZZ

93,6

0808 20 50

AR

115,4

CL

150,5

CN

76,3

TR

133,1

ZA

110,7

ZZ

117,2

0809 30

TR

143,4

ZZ

143,4

0809 40 05

BA

53,9

IL

161,0

XS

52,3

ZZ

89,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


DIREKTIIVIT

31.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/10


KOMISSION DIREKTIIVI 2010/60/EU,

annettu 30 päivänä elokuuta 2010,

tietyistä poikkeuksista luonnollisen ympäristön säilyttämiseen tarkoitettujen rehukasvien siemenseosten pitämiseen kaupan

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan 4 alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansainvälisellä ja EU:n tasolla tapahtunut kehitys osoittaa, että biologiseen monimuotoisuuteen ja kasvigeenivarojen säilyttämiseen liittyvien asioiden merkitys on kasvanut viime vuosina. Esimerkkeinä kehityksestä ovat biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tekemisestä 25 päivänä lokakuuta 1993 tehty neuvoston päätös 93/626/ETY (2), elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 24 päivänä helmikuuta 2004 tehty neuvoston päätös 2004/869/EY (3), maatalouden geenivarojen säilyttämistä, kuvaamista, keräämistä ja käyttöä koskevasta yhteisön ohjelmasta ja asetuksen (EY) N:o 1467/94 kumoamisesta 26 päivänä huhtikuuta 2004 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 870/2004 (4) sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005 (5). Rehukasvien siemenseosten pitämistä kaupan koskevan EU:n lainsäädännön eli direktiivin 66/401/ETY nojalla olisi vahvistettava erityiset edellytykset näiden kysymysten huomioon ottamiseksi.

(2)

On tarpeellista säätää tietyistä poikkeuksista, jotta voitaisiin pitää kaupan sellaisiakin luonnollisen ympäristön säilyttämiseen osana geenivarojen säilyttämistä tarkoitettuja rehukasvien siemenseoksia, jäljempänä ’monimuotoisuutta säilyttävät siemenseokset’, joiden koostumus ei ole joidenkin direktiivissä 66/401/ETY säädettyjen kaupan pitämistä koskevien yleisten vaatimusten mukainen.

(3)

Jotta varmistetaan, että monimuotoisuutta säilyttävinä siemenseoksina kaupan pidettävät siemenseokset täyttävät näiden poikkeusten edellytykset, on näiden seosten pitäminen kaupan tarpeellista säätää luvanvaraiseksi. Lupa olisi myönnettävä hakemuksesta.

(4)

Mitä tässä direktiivissä säädetään monimuotoisuutta säilyttävistä siemenseoksista, joissa on tietyistä poikkeuksista sellaisten viljelykasvien maatiaiskantojen ja -lajikkeiden hyväksymiseksi, jotka ovat luonnostaan sopeutuneet paikallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin ja joita uhkaa geneettinen köyhtyminen, sekä kyseisten maatiaiskantojen ja -lajikkeiden siementen ja siemenperunoiden pitämiseksi kaupan 20 päivänä kesäkuuta 2008 annetun komission direktiivin 2008/62/EY (6) mukaisia suojeltavia lajikkeita, ei kuitenkaan rajoittaisi direktiivin 2008/62/EY soveltamista.

(5)

Erityisten suojelutoimien alueilla, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY (7) mukaisesti, on suojelemisen arvoisia luonnonympäristöjä ja perinneympäristöjä. Näitä alueita olisi pidettävä monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten lähdealueina. Jäsenvaltioilla olisi myös oltava mahdollisuus nimetä muita alueita, jotka edistävät kasvigeenivarojen suojelua, jos ne ovat vastaavanlaisten sääntöjen mukaisia.

(6)

Olisi säädettävä, että monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten koostumus on merkittävä lupaan ja etikettiin lajeittain ja tarvittaessa alalajeittain. Direktiivin 66/401/ETY soveltamisalaan kuuluvien siemenseoksen sisältämien eri lajien itävyydestä olisi myös säädettävä, jos näiden lajien itävyys ei vastaa kyseisen direktiivin liitteessä II vahvistettuja vaatimuksia. Suoraan luonnosta korjattujen monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten itävyyttä koskevien vaatimusten kohdalla on tarpeen ottaa huomioon korjuumenetelmä.

(7)

On tarpeen säätää jäsenvaltioiden ennen myyntiluvan myöntämistä tekemien monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten tarkastusten poikkeuksista. Seosten tarkastustavan olisi tietyissä tapauksissa sallittava eroja viljelijän lisäämien ja suoraan luonnosta korjattujen monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten korjuutapojen välillä.

(8)

Sen varmistamiseksi, että monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten pitäminen kaupan tapahtuu osana geenivarojen säilyttämistä, olisi säädettävä erityisesti alkuperäseutuun ja lähdealueeseen liittyvistä rajoituksista.

(9)

Monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten kaupan pitämiselle olisi vahvistettava enimmäismäärä. Jotta enimmäismäärää noudatettaisiin, jäsenvaltioiden olisi edellytettävä, että tuottajat ilmoittavat ne monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten määrät, joille he aikovat hakea lupaa, ja jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa kohdennettava määrät tuottajille.

(10)

Monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten jäljitettävyys olisi varmistettava asianmukaisilla sinetöinti- ja merkintävaatimuksilla.

(11)

Virallista valvontaa olisi toteutettava sen varmistamiseksi, että tässä direktiivissä säädettyjä sääntöjä sovelletaan oikein.

(12)

Asianmukaisen määräajan jälkeen komission olisi arvioitava, ovatko tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet tehokkaita.

(13)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)

’lähdealueella’

i)

aluetta, jonka jäsenvaltio on osoittanut erityisten suojelutoimien alueeksi direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti, tai

ii)

aluetta, joka edistää kasvien geenivarojen suojelua ja jonka jäsenvaltio on nimennyt direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 4 kohdassa ja 1 artiklan k ja l alakohdassa säädettyihin vaatimuksiin verrattavien kansallisten menettelyjen mukaisesti, ja jota hoidetaan, suojellaan ja valvotaan direktiivin 6 ja 11 artiklassa säädettyyn tapaan verrattavalla tavalla,

b)

’keruupaikalla’ sitä osaa lähdealueesta, mistä siemenet on kerätty,

c)

’suoraan luonnosta korjatulla siemenseoksella’ siemenseosta, jota pidetään kaupan keruupaikalta kerättynä puhdistettuna tai puhdistamattomana siemenenä,

d)

’viljelijän lisäämällä siemenseoksella’ siemenseosta, joka on tuotettu seuraavan menetelmän mukaisesti:

i)

yksittäisen lajin siemeniä kerätään keruupaikalta;

ii)

edellä i alakohdassa tarkoitettuja siemeniä lisätään keruupaikan ulkopuolella yhtenä lajina;

iii)

tällaisten lajien siemenet sekoitetaan siemenseokseksi, jotka koostuvat keruupaikan luontotyypille ominaisista suvuista, lajeista ja tarvittaessa alalajeista.

2 artikla

Monimuotoisuutta säilyttävät siemenseokset

1.   Poiketen siitä, mitä direktiivin 66/401/ETY 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat myöntää luvan pitää kaupan monien eri sukujen, lajien ja tarvittaessa alalajien siemenistä koostuvia seoksia, jotka on tarkoitettu luonnollisen ympäristön säilyttämiseen osana kyseisen direktiivin 22 a artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua geenivarojen säilyttämistä.

Tällaisissa seoksissa saa olla direktiivin 66/401/ETY soveltamisalaan kuuluvia rehukasvien siemeniä ja lisäksi sellaisten kasvien siemeniä, jotka eivät ole kyseisessä direktiivissä tarkoitettuja rehukasveja.

Tällaisia seoksia kutsutaan jäljempänä ’monimuotoisuutta säilyttäviksi siemenseoksiksi’.

2.   Jos monimuotoisuutta säilyttävä siemenseos sisältää suojeltavan lajikkeen siemeniä, sovelletaan direktiiviä 2008/62/EY.

3.   Jollei tässä direktiivissä toisin säädetä, sovelletaan direktiiviä 66/401/ETY.

3 artikla

Alkuperäalue

Kun jäsenvaltio myöntää luvan monimuotoisuutta säilyttävän siemenseoksen pitämiselle kaupan, sen on määriteltävä seoksen luontainen alue, jäljempänä ’alkuperäalue’. Sen on otettava huomioon kasvigeenivaroista vastaavilta viranomaisilta tai muilta jäsenvaltioiden tätä tarkoitusta varten hyväksymiltä laitoksilta saadut tiedot. Jos alkuperäalue sijaitsee useamman kuin yhden jäsenvaltion alueella, kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden on määriteltävä se yhteisellä sopimuksella.

4 artikla

Lupien myöntäminen

1.   Jäsenvaltiot voivat myöntää luvan monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten pitämiselle kaupan alkuperäalueella, jos seokset täyttävät 5 artiklassa vahvistetut vaatimukset suoraan luonnosta korjattujen monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten osalta ja 6 artiklassa vahvistetut vaatimukset viljelijän lisäämien monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten osalta.

2.   Luvassa on täsmennettävä erityisesti:

a)

tuottajan nimi ja osoite;

b)

korjuumenetelmä: suoraan luonnosta korjattu tai viljelijän lisäämä;

c)

koostumus lajien ja tarvittaessa alalajien prosenttiosuutena painosta;

d)

viljelijän lisäämien monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten osalta direktiivin 66/401/ETY sovellusalaan kuuluvien siemenseoksessa olevien kasvilajien siementen itävyys, jos se ei vastaa kyseisen direktiivin liitteessä II vahvistettuja vaatimuksia;

e)

seoksen määrä, johon lupaa sovelletaan;

f)

alkuperäalue;

g)

rajoite pitää kaupan alkuperäalueella;

h)

lähdealue;

i)

keruupaikka ja viljelijän lisäämän monimuotoisuutta säilyttävän siemenseoksen kohdalla lisäksi siementen lisäyspaikka;

j)

keruupaikan luontotyyppi, ja

k)

korjuuvuosi.

3.   Edellä olevaa 2 kohdan c alakohtaa sovellettaessa suoraan luonnosta korjattujen monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten kohdalla riittää, että koostumuksesta ilmoitetaan lajit ja tarvittaessa alalajit, jotka ovat ominaisia keruupaikan luontotyypille ja jotka ovat seoksen osina tärkeitä luonnollisen ympäristön säilyttämiselle osana geenivarojen säilyttämistä.

5 artikla

Vaatimukset luvan myöntämiselle suoraan luonnosta korjatuille monimuotoisuutta säilyttäville siemenseoksille

1.   Suoraan luonnosta korjattu monimuotoisuutta säilyttävä siemenseos on kerättävä lähdealueensa keruupaikalta, joka on ollut kylvämättä 40 vuotta ennen sitä päivää, jona tuottaja on tehnyt 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen. Lähdealueen on oltava alkuperäalueella.

2.   Suoraan luonnosta korjatun monimuotoisuutta säilyttävän siemenseoksen sisältämien lajien ja mahdollisten alalajien, jotka ovat tyypillisiä keruupaikan luontotyypille ja jotka ovat seoksen osina tärkeitä luonnollisen ympäristön säilyttämiselle osana geenivarojen säilyttämistä, prosenttiosuuksien on oltava riittävät keruupaikan luontotyypin tuottamiseksi.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen siemenseoksen eri lajien itävyyden on oltava riittävä keruupaikan luontotyypin tuottamiseksi.

4.   Lajin tai mahdollisen alalajin, joka ei ole 2 kohdan edellytysten mukainen, enimmäismäärä ei saa ylittää yhtä prosenttia painosta. Suoraan luonnosta korjatussa monimuotoisuutta säilyttävässä siemenseoksessa ei saa olla lajeja Avena fatua, Avena sterilis tai Cuscuta spp. Muiden Rumex spp. -lajien kuin lajien Rumex acetosella ja Rumex maritimus enimmäismäärä ei saa ylittää 0,05:tä prosenttia painosta.

6 artikla

Vaatimukset luvan myöntämiselle viljelijän lisäämille monimuotoisuutta säilyttäville siemenseoksille

1.   Viljelijän lisäämien monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten osalta siemenet, josta viljelijän lisäämä siemenseos tuotetaan, on kerättävä lähdealueensa keruupaikalta, joka on ollut kylvämättä 40 vuotta ennen sitä päivää, jona tuottaja on tehnyt 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen. Lähdealueen on oltava alkuperäalueella.

2.   Viljelijän lisäämän monimuotoisuutta säilyttävän siemenseoksen siementen on oltava sellaista lajia ja tarvittaessa alalajia, jotka ovat tyypillisiä keruupaikan luontotyypille ja jotka ovat seoksen osina tärkeitä luonnollisen ympäristön säilyttämiselle osana geenivarojen säilyttämistä.

3.   Viljelijän lisäämän monimuotoisuutta säilyttävän siemenseoksen eri lajien siementen, jotka ovat direktiivissä 66/401/ETY tarkoitettuja rehukasvien siemeniä, on täytettävä ennen sekoittamistaan direktiivin 66/401/ETY liitteessä II olevassa III osassa säädetyt kauppasiemeniä koskevat vaatimukset analyyttisen puhtauden osalta kuten saman liitteen I osan 2 kohdan A alakohdassa olevan taulukon 4–11 sarakkeessa säädetään, liitteessä III olevassa 4 sarakkeessa määritellyn painoisessa näytteessä olevien muiden kasvilajien siementen enimmäislukumäärän (yhteensä sarakkeittain) osalta kuten liitteessä II olevan I osan 2 kohdan A alakohdassa olevan taulukon 12, 13 ja 14 sarakkeessa säädetään, ja lupiinilajien siemeniä koskevien edellytysten osalta kuten saman liitteen I osan 2 kohdan A alakohdassa olevan taulukon 15 sarakkeessa säädetään.

4.   Siemeniä voidaan lisätä viiden sukupolven ajan.

7 artikla

Menettelyä koskevat vaatimukset

1.   Lupa myönnetään tuottajan hakemuksesta.

Hakemukseen on liitettävä tarvittavat tiedot, jotta voidaan varmistaa 4 ja 5 artiklan noudattaminen suoraan luonnosta korjattujen monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten kohdalla tai 4 ja 6 artiklan noudattaminen viljelijän lisäämien monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten kohdalla.

2.   Suoraan luonnosta korjattujen monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten kohdalla jäsenvaltion, jossa keruupaikka sijaitsee, on suoritettava silmämääräiset tarkastukset.

Silmämääräiset tarkastukset on suoritettava keruupaikalla kasvukauden aikana sellaisin väliajoin, että pystytään varmistamaan, että siemenseos täyttää vähintään 5 artiklan 2 ja 4 kohdassa säädetyt edellytykset luvan myöntämiselle.

Silmämääräiset tarkistukset suorittaneen jäsenvaltion on kirjattava niiden tulokset.

3.   Viljelijän lisäämien monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten kohdalla jäsenvaltion on hakemusta tutkiessaan suoritettava testejä tai järjestettävä virallinen valvonta niiden suorittamiselle varmistaakseen, että monimuotoisuutta säilyttävät siemenseokset täyttävät vähintään 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt edellytykset luvan myöntämiselle.

Kyseiset testit on suoritettava käytössä olevien kansainvälisten menetelmien mukaisesti, tai jos tällaisia menetelmiä ei ole olemassa, muiden asianmukaisten menetelmien mukaisesti.

Näiden testien osalta asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava, että näytteet otetaan homogeenisistä eristä. Sen on varmistettava, että direktiivin 66/401/ETY 7 artiklan 2 kohdassa säädettyjä erän ja näytteen painoa koskevia sääntöjä noudatetaan.

8 artikla

Määrällinen rajoitus

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että vuosittain kaupan pidettävä monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten siementen kokonaismäärä ei ylitä 5:tä prosenttia niiden direktiivin 66/401/ETY mukaisten rehukasvien siemenseosten kokonaispainosta, joita pidetään kaupan samana vuonna asianomaisessa jäsenvaltiossa.

9 artikla

Määrällisten rajoitusten soveltaminen

1.   Suoraan luonnosta korjattujen monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat ilmoittavat ennen kunkin tuotantokauden alkua sen monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten siemenmäärän, jolle he aikovat hakea lupaa, ja aiotun keruupaikan tai aiottujen keruupaikkojen koon ja sijainnin.

Viljelijän lisäämien monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat ilmoittavat ennen kunkin tuotantokauden alkua sen monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten siemenmäärän, jolle he aikovat hakea lupaa, ja aiotun keruupaikan tai aiottujen keruupaikkojen koon ja sijainnin tai aiotun lisäyspaikan tai aiottujen lisäyspaikkojen koon ja sijainnin.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten perusteella on todennäköistä, että 8 artiklassa vahvistetut määrät ylittyvät, jäsenvaltioiden on kohdennettava kullekin asianomaiselle tuottajalle määrät, joita niiden on sallittua pitää kaupan kyseisellä tuotantokaudella.

10 artikla

Pakkausten ja säiliöiden sinetöinti

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että monimuotoisuutta säilyttäviä siemenseoksia pidetään kaupan vain suljetuissa pakkauksissa tai säiliöissä, joissa on suljinjärjestelmä.

2.   Sulkemisen varmistamiseksi suljinjärjestelmän on koostuttava vähintään etiketistä tai kiinnitettävästä sulkimesta.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut siemenpakkaukset tai -säiliöt on sinetöitävä siten, että pakkausta avattaessa sinetöintijärjestelmä vahingoittuu tai että pakkauksen avaamisesta jää selvät jäljet joko tuottajan etikettiin tai pakkaukseen tai säiliöön.

11 artikla

Merkinnät

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten pakkauksissa on tuottajan etiketti tai painettu tai leimattu ilmoitus, joka sisältää vähintään seuraavat tiedot:

a)

ilmaisu ’EU-säännöt ja -vaatimukset’;

b)

merkintöjen kiinnittämisestä vastuussa olevan henkilön nimi ja osoite tai tunnistenumero;

c)

korjuumenetelmä: suoraan luonnosta korjattu tai viljelijän lisäämä;

d)

sinetöintivuosi ilmaistuna seuraavasti: ’sinetöity …’ (vuosi);

e)

alkuperäalue;

f)

lähdealue;

g)

keruupaikka;

h)

keruupaikan luontotyyppi;

i)

ilmaisu ’monimuotoisuutta säilyttävä rehukasvisiemenseos, joka on tarkoitettu käytettäväksi alueella, jolla on keruupaikkaa vastaava luontotyyppi bioottisia tekijöitä huomioon ottamatta’;

j)

erän viitenumero, jonka antaa merkintöjen kiinnittämisestä vastuussa oleva henkilö;

k)

koostumus painoprosenttina lajeittain ja tarvittaessa alalajeittain;

l)

ilmoitettu netto- tai bruttopaino;

m)

jos rakeisia torjunta-aineita, pilleröintiaineita tai muita kiinteitä lisäaineita käytetään, on ilmoitettava lisäaineen laatu sekä arvioitu sykeröiden tai puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon, sekä

n)

viljelijän lisäämien monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten osalta direktiivin 66/401/ETY soveltamisalaan kuuluvien siemenseoksessa olevien kasvilajien siementen itävyys, jos niiden itävyys ei vastaa kyseisen direktiivin liitteessä II vahvistettuja vaatimuksia.

2.   Edellä olevan 1 kohdan k alakohdan osalta riittää, että suoraan luonnosta korjattujen monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten koostumus ilmoitetaan 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3.   Edellä olevan 1 kohdan n alakohdan osalta riittää, että ilmoitettavista lajikohtaisista itävyyksistä ilmoitetaan keskiarvo, jos lajeja, joiden itävyys olisi ilmoitettava, on enemmän kuin viisi.

12 artikla

Seuranta

Jäsenvaltioiden on varmistettava virallisilla valvontatoimilla, että tätä direktiiviä noudatetaan.

13 artikla

Raportointi

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella toimivat tuottajat ilmoittavat kunakin tuotantokautena markkinoille saatettujen monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten määrän.

Jäsenvaltioiden on pyydettäessä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille alueellaan markkinoille saatettujen monimuotoisuutta säilyttävien siemenseosten määrä.

14 artikla

Kasvigeenivaroista vastaavista hyväksytyistä laitoksista ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on pyydettäessä ilmoitettava komissiolle jäsenvaltion tätä tarkoitusta varten hyväksymät kasvigeenivaroista vastaavat viranomaiset tai järjestöt.

15 artikla

Arviointi

Komissio arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

16 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä marraskuuta 2011. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

18 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  EYVL L 309, 13.12.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 378, 23.12.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 162, 30.4.2004, s. 18.

(5)  EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.

(6)  EUVL L 162, 21.6.2008, s. 13.

(7)  EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.


PÄÄTÖKSET

31.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/15


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä elokuuta 2010,

terveystodistusten malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5779)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/470/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan neljännen luetelmakohdan ja 11 artiklan 3 kohdan kolmannen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 92/65/ETY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa siltä osin kuin niitä eivät koske erityisten unionin säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Siihen sisältyy vaatimuksia, jotka koskevat hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden, jäljempänä ‘tavara’, kauppaa. Lisäksi siinä säädetään terveystodistuksista, jotka laaditaan tavaran unionin sisäistä kauppaa varten.

(2)

Direktiivin 92/65/ETY liitteessä D, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 176/2010 (2), vahvistetaan tietyt tavaraa koskevat uudet vaatimukset, joita on sovellettava 1 päivästä syyskuuta 2010.

(3)

Direktiivin 92/65/ETY liitteessä D, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 176/2010, otetaan käyttöön siemennesteen varastointiasemia koskevat säännöt ja niiden hyväksyntää ja valvontaa koskevat yksityiskohtaiset edellytykset. Siinä vahvistetaan myös yksityiskohtaiset edellytykset, jotka koskevat alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien hyväksyntää ja valvontaa, in vivo -tuotettujen alkioiden keräämistä ja käsittelyä sekä in vitro -hedelmöitettyjen alkioiden ja mikromanipuloitujen alkioiden tuottamista ja käsittelyä. Liitteessä D, sellaisena kuin se on muutettuna, muutettiin myös edellytyksiä, joita on sovellettava hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden luovuttajaeläimiin.

(4)

On tarpeen laatia uudet terveystodistusten mallit kyseisen tavaran unionin sisäistä kauppaa varten ottaen huomioon direktiivin 92/65/ETY liitteessä D, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 176/2010, vahvistetut eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

(5)

Lisäksi olisi säädettävä unionissa olemassa olevista sellaisen tavaran varastoista, joka on niiden direktiivin 92/65/ETY säännösten mukaista, jotka vahvistettiin ennen asetuksella (EU) N:o 176/2010 tehtyjen muutosten voimaantuloa. Näin ollen on tarpeen vahvistaa erilliset terveystodistusten mallit unionin sisäistä kauppaa varten, kun on kyse hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteestä, munasoluista ja alkioista sekä sikaeläinten munasoluista ja alkioista, jotka on kerätty tai tuotettu, käsitelty ja varastoitu direktiivin 92/65/ETY liitteen D mukaisesti ennen 1 päivää syyskuuta 2010.

(6)

Tällaisen tavaran mahdollisten pitkien varastointiaikojen vuoksi on mahdotonta vahvistaa päivämäärää olemassa olevien varastojen käyttämiselle loppuun. Sen vuoksi ei ole mahdollista vahvistaa päivämäärää kyseisten olemassa olevien varastojen terveystodistusten mallien käytön lopettamiselle.

(7)

Unionin lainsäädännön johdonmukaisuuden ja yksinkertaistamisen vuoksi terveystodistusten mallit olisi vahvistettava yhdessä päätöksessä, ja niissä olisi otettava huomioon eläinten ja eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastuspöytäkirjan hyväksymisestä 30 päivänä maaliskuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 599/2004 (3).

(8)

Tavaran täyden jäljitettävyyden varmistamiseksi olisi tässä päätöksessä vahvistettava terveystodistusten mallit sellaisen hyväksytyillä keinosiemennysasemilla kerätyn hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen unionin sisäistä kauppaa varten, joka on lähetetty hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta, riippumatta siitä, onko jälkimmäinen osa keinosiemennysasemaa, joka on hyväksytty toisella hyväksyntänumerolla.

(9)

Unionin lainsäädännön selkeyden vuoksi unionin säädökset, joissa esitetään terveystodistusten mallit kyseisen tavaran unionin sisäistä kauppaa varten, olisi nimenomaisesti kumottava. Näin ollen olisi kumottava hevoseläinten munasolujen ja alkioiden kaupassa käytettävän terveystodistuksen mallista 24 päivänä heinäkuuta 1995 tehty komission päätös 95/294/EY (4), hevosen sukuisten eläinten siemennesteen kaupassa käytettävän terveystodistuksen mallista 24 päivänä heinäkuuta 1995 tehty komission päätös 95/307/EY (5), todistusmallin vahvistamisesta lampaiden ja vuohien siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäistä kauppaa varten 19 päivänä syyskuuta 1995 tehty komission päätös 95/388/EY (6) sekä todistusmallin vahvistamisesta sikojen munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäistä kauppaa varten 9 päivänä marraskuuta 1995 tehty komission päätös 95/483/EY (7).

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä säädetään terveystodistusten malleista seuraavan tavaran unionin sisäistä kauppaa varten:

a)

hevoseläinten siemenneste;

b)

hevoseläinten munasolut ja alkiot;

c)

lammas- ja vuohieläinten siemenneste;

d)

lammas- ja vuohieläinten munasolut ja alkiot;

e)

sikaeläinten munasolut ja alkiot.

2 artikla

Hevoseläinten siemennesteen kauppa

Hevoseläinten siemennesteen lähetysten mukana on oltava jonkin seuraavan liitteessä I esitetyn mallin mukainen terveystodistus, kun niitä kuljetetaan jäsenvaltiosta toiseen:

a)

A osassa esitetty terveystodistuksen malli IA, kun on kyse sellaisen siemennesteen lähetyksistä, joka on kerätty 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen ja lähetetty siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta siemenneste on peräisin;

b)

B osassa esitetty terveystodistuksen malli IB, kun on kyse sellaisen siemennesteen varastojen lähetyksistä, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 1 päivää syyskuuta 2010 ja lähetetty 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta siemenneste on peräisin;

c)

C osassa esitetty terveystodistuksen malli IC, kun on kyse sellaisen siemennesteen ja sellaisen siemennesteen varastojen lähetyksistä, jota tarkoitetaan a ja b alakohdassa ja joka on lähetetty hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta.

3 artikla

Hevoseläinten munasolujen ja alkioiden kauppa

Hevoseläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten mukana on oltava jonkin seuraavan liitteessä II esitetyn mallin mukainen terveystodistus, kun niitä kuljetetaan jäsenvaltiosta toiseen:

a)

A osassa esitetty terveystodistuksen malli IIA, kun on kyse sellaisten munasolujen ja alkioiden lähetyksistä, jotka on kerätty tai tuotettu 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen ja jotka on lähettänyt hyväksytty alkionsiirtoryhmä tai alkiontuotantoryhmä, jolta munasolut tai alkiot ovat peräisin;

b)

B osassa esitetty terveystodistuksen malli IIB, kun on kyse sellaisten munasolujen ja alkioiden varastojen lähetyksistä, jotka on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 1 päivää syyskuuta 2010 ja jotka on lähettänyt 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen hyväksytty alkionsiirtoryhmä, jolta munasolut tai alkiot ovat peräisin.

4 artikla

Lammas- ja vuohieläinten siemennesteen kauppa

Lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten mukana on oltava jonkin seuraavan liitteessä III esitetyn mallin mukainen terveystodistus, kun niitä kuljetetaan jäsenvaltiosta toiseen:

a)

A osassa esitetty terveystodistuksen malli IIIA, kun on kyse sellaisen siemennesteen lähetyksistä, joka on kerätty 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen ja lähetetty siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta siemenneste on peräisin;

b)

B osassa esitetty terveystodistuksen malli IIIB, kun on kyse sellaisen siemennesteen varastojen lähetyksistä, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 1 päivää syyskuuta 2010 ja lähetetty 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta siemenneste on peräisin;

c)

C osassa esitetty terveystodistuksen malli IIIC, kun on kyse sellaisen siemennesteen ja sellaisen siemennesteen varastojen lähetyksistä, jota tarkoitetaan a ja b alakohdassa ja joka on lähetetty hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta.

5 artikla

Lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden kauppa

Lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten mukana on oltava jonkin seuraavan liitteessä IV esitetyn mallin mukainen terveystodistus, kun niitä kuljetetaan jäsenvaltiosta toiseen:

a)

A osassa esitetty terveystodistuksen malli IVA, kun on kyse sellaisten munasolujen ja alkioiden lähetyksistä, jotka on kerätty tai tuotettu 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen ja jotka on lähettänyt hyväksytty alkionsiirtoryhmä tai alkiontuotantoryhmä, jolta munasolut tai alkiot ovat peräisin;

b)

B osassa esitetty terveystodistuksen malli IVB, kun on kyse sellaisten munasolujen ja alkioiden varastojen lähetyksistä, jotka on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 1 päivää syyskuuta 2010 ja jotka on lähettänyt 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen hyväksytty alkionsiirtoryhmä, jolta munasolut tai alkiot ovat peräisin.

6 artikla

Sikaeläinten munasolujen ja alkioiden kauppa

Sikaeläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten mukana on oltava jonkin seuraavan liitteessä V esitetyn mallin mukainen terveystodistus, kun niitä kuljetetaan jäsenvaltiosta toiseen:

a)

A osassa esitetty terveystodistuksen malli VA, kun on kyse sellaisten munasolujen ja alkioiden lähetyksistä, jotka on kerätty tai tuotettu 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen ja jotka on lähettänyt hyväksytty alkionsiirtoryhmä tai alkiontuotantoryhmä, jolta munasolut tai alkiot ovat peräisin;

b)

B osassa esitetty terveystodistuksen malli VB, kun on kyse sellaisten munasolujen ja alkioiden varastojen lähetyksistä, jotka on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 1 päivää syyskuuta 2010 ja jotka on lähettänyt 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen hyväksytty alkionsiirtoryhmä, jolta munasolut tai alkiot ovat peräisin.

7 artikla

Kumoamiset

Kumotaan päätökset 95/294/EY, 95/307/EY, 95/388/EY ja 95/483/EY.

8 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2010.

9 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUVL L 52, 3.3.2010, s. 14.

(3)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 44.

(4)  EYVL L 182, 2.8.1995, s. 27.

(5)  EYVL L 185, 4.8.1995, s. 58.

(6)  EYVL L 234, 3.10.1995, s. 30.

(7)  EYVL L 275, 18.11.1995, s. 30.


LIITE I

Terveystodistusten mallit hevoseläinten siemennesteen lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten

A   OSA

Terveystodistuksen malli IA hevoseläinten sellaisen siemennesteen unionin sisäistä kauppaa varten, joka on kerätty neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31. elokuuta 2010 jälkeen ja lähetetty hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta siemenneste on peräisin

Image

Image

Image

Image

Image

B   OSA

Terveystodistuksen malli IB hevoseläinten sellaisen siemennesteen varastojen lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti ennen 1. syyskuuta 2010 ja lähetetty 31. elokuuta 2010 jälkeen siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta siemenneste on peräisin

Image

Image

Image

C   OSA

Terveystodistuksen malli IC unionin sisäiseen kauppaan hevoseläinten sellaisen siemennesteen lähetyksille, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31. elokuuta 2010 jälkeen, ja sellaisen siemennesteen varastojen lähetyksille, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti ennen 1. syyskuuta 2010 ja lähetetty hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta 31. elokuuta 2010 jälkeen

Image

Image

Image


LIITE II

Terveystodistusten mallit hevoseläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten

A   OSA

Terveystodistuksen malli IIA hevoseläinten sellaisten munasolujen ja alkioiden lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten, jotka on kerätty tai tuotettu 31. elokuuta 2010 jälkeen neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti ja jotka on lähettänyt hyväksytty alkionsiirtoryhmä tai alkiontuotantoryhmä, jolta munasolut tai alkiot ovat peräisin

Image

Image

Image

B   OSA

Terveystodistuksen malli IIB hevoseläinten sellaisten munasolujen ja alkioiden varastojen lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten, jotka on kerätty, käsitelty ja varastoitu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti ennen 1. syyskuuta 2010 ja jotka on 31. elokuuta 2010 jälkeen lähettänyt hyväksytty alkionsiirtoryhmä, jolta munasolut tai alkiot ovat peräisin

Image

Image

Image


LIITE III

Terveystodistusten mallit lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten kauppaa varten

A   OSA

Terveystodistuksen malli IIIA lammas- ja vuohieläinten sellaisen siemennesteen lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten, joka on kerätty neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31 päivänä elokuuta 2010 jälkeen ja lähetetty hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta siemenneste on peräisin

Image

Image

B   OSA

Terveystodistuksen malli IIIB lammas- ja vuohieläinten sellaisen siemennesteen varastojen lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti ennen 1 päivänä syyskuuta 2010 ja lähetetty 31 päivänä elokuuta 2010 jälkeen siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta siemenneste on peräisin

Image

Image

C   OSA

Terveystodistuksen malli IIIC unionin sisäiseen kauppaan lammas- ja vuohieläinten sellaisen siemennesteen lähetyksille, joka on kerätty neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31 päivänä elokuuta 2010 jälkeen, ja sellaisen siemennesteen varastojen lähetyksille, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti ennen 1 päivänä syyskuuta 2010 ja lähetetty hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta 31 päivänä elokuuta 2010 jälkeen

Image

Image

Image


LIITE IV

Terveystodistusten mallit lammas- ja vuohieläinten munasolujen/alkioiden lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten

A   OSA

Terveystodistuksen malli IVA lammas- ja vuohieläinten sellaisten munasolujen ja alkioiden lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten, jotka on kerätty tai tuotettu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31 päivänä elokuuta 2010 jälkeen ja jotka on lähettänyt hyväksytty alkionsiirtoryhmä tai alkiontuotantoryhmä, jolta munasolut tai alkiot ovat peräisin

Image

Image

Image

B   OSA

Terveystodistuksen malli IVB lammas- ja vuohieläinten sellaisten munasolujen ja alkioiden varastojen lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten, jotka on kerätty, käsitelty ja varastoitu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti ennen 1 päivää syyskuuta 2010 ja jotka on 31 päivänä elokuuta 2010 jälkeen lähettänyt hyväksytty alkionsiirtoryhmä, jolta munasolut tai alkiot ovat peräisin

Image

Image


LIITE V

Terveystodistusten mallit sikaeläinten munasolujen/alkioiden lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten

A OSA

Terveystodistuksen malli VA sikaeläinten sellaisten munasolujen ja alkioiden lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten, jotka on kerätty tai tuotettu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31. elokuuta 2010 jälkeen ja jotka on lähettänyt hyväksytty alkionsiirtoryhmä tai alkiontuotantoryhmä, jolta munasolut tai alkiot ovat peräisin

Image

Image

Image

B OSA

Terveystodistuksen malli VB sikaeläinten sellaisten munasolujen ja alkioiden varastojen lähetysten unionin sisäistä kauppaa varten, jotka on kerätty, käsitelty ja varastoitu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti ennen 1. syyskuuta 2010 ja jotka on 31. elokuuta 2010 jälkeen lähettänyt hyväksytty alkionsiirtoryhmä, jolta munasolut tai alkiot ovat peräisin

Image

Image


31.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/52


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä elokuuta 2010,

hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin siltä osin kuin on kyse keinosiemennysasemien, siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien luetteloista sekä todistusvaatimuksista

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5781)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/471/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan sekä 19 artiklan johdantolauseen ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 92/65/ETY vahvistetaan hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden, jäljempänä ‘tavara’, unioniin tapahtuvassa tuonnissa sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Siinä säädetään, että unioniin saa tuoda ainoastaan sellaista tavaraa, joka tulee kyseisen direktiivin mukaisesti laadittuun kolmansien maiden luetteloon sisältyvästä kolmannesta maasta tai kolmannen maan osasta ja jonka mukana on kyseisen direktiivin mukaisesti laaditun mallin mukainen terveystodistus. Terveystodistuksessa on vahvistettava, että tavara tulee hyväksytyltä keinosiemennysasemalta ja varastointiasemalta tai siirto- ja tuotantoryhmältä, joka tarjoaa vähintään kyseisen direktiivin liitteessä D olevassa I luvussa esitettyjä takeita vastaavat takeet.

(2)

Niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien alueiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, 6 päivänä tammikuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/211/EY (2) vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista tai kolmansien maiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava kyseisen tavaran tuonti. Unionin lainsäädännön johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden vuoksi kyseinen luettelo olisi otettava huomioon tässä päätöksessä.

(3)

Direktiivillä 92/65/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2008/73/EY (3), otetaan käyttöön yksinkertaistettu menettely sellaisten kolmansissa maissa toimivien keinosiemennysasemien ja siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien luetteloimiseksi, joilta on hyväksyttyä tuoda tavaraa unioniin.

(4)

Direktiivin 92/65/ETY liitteessä D, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 176/2010 (4), asetetaan tälle tavaralle tietyt uudet vaatimukset, joita on sovellettava 1 päivästä syyskuuta 2010. Siinä otetaan käyttöön siemennesteen varastointiasemia koskevat säännöt ja yksityiskohtaiset edellytykset niiden hyväksymistä ja valvontaa varten. Lisäksi siinä asetetaan yksityiskohtaiset edellytykset alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien hyväksyntää ja valvontaa, in vivo -tuotettujen alkioiden keräämistä ja käsittelyä sekä in vitro -hedelmöitettyjen alkioiden ja mikromanipuloitujen alkioiden tuottamista ja käsittelyä varten. Siinä myös muutetaan hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden luovuttajaeläimiin sovellettavia edellytyksiä niiden edellytysten lisäksi, joista säädetään eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetussa neuvoston direktiivissä 2009/156/EY (5).

(5)

Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa uudet terveystodistusten mallit tämän tavaran tuonnissa unioniin ottaen huomioon direktiiviin 92/65/ETY direktiivillä 2008/73/EY ja asetuksella (EU) N:o 176/2010 tehdyt muutokset.

(6)

Lisäksi olisi säädettävä tämän tavaran sellaisten olemassa olevien varastojen tuonnista unioniin, jotka täyttävät ne direktiivin 92/65/ETY säännökset, jotka vahvistettiin ennen asetuksella (EU) N:o 176/2010 tehtyjen muutosten voimaantuloa. Sen vuoksi on tarpeen esittää erilliset terveystodistuksen mallit sellaisen tavaran lähetysten tuonnille, joka on kerätty tai tuotettu, käsitelty ja varastoitu direktiivin 92/65/ETY liitteen D mukaisesti ennen 1 päivää syyskuuta 2010.

(7)

Tällaisen tavaran pitkäaikaisen varastoitavuuden vuoksi ei olemassa olevien varastojen käyttämiselle loppuun ole tällä hetkellä mahdollista vahvistaa päivämäärää. Sen vuoksi ei ole mahdollista vahvistaa päivämäärää, johon mennessä kyseisten terveystodistusten mallien käyttö olisi lopetettava nykyisten varastojen osalta.

(8)

Tavaran täyden jäljitettävyyden varmistamiseksi olisi tässä päätöksessä vahvistettava terveystodistusten mallit sellaisen hyväksytyillä keinosiemennysasemilla kerätyn hevoseläinten siemennesteen unioniin tuontia varten, joka on lähetetty hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta, riippumatta siitä, onko jälkimmäinen osa keinosiemennysasemaa, joka on hyväksytty toisella hyväksyntänumerolla.

(9)

Unionin lainsäädännön yhtenäisyyden ja yksinkertaistamisen vuoksi tavaran tuonnissa käytettävissä terveystodistusten malleissa olisi otettava huomioon komission päätös 2007/240/EY (6), jossa säädetään, että elävien eläinten, siemennesteen, alkioiden, munasolujen ja eläinperäisten tuotteiden unioniin tuonnissa vaadittavat erilaiset eläinlääkärintodistukset, terveystodistukset ja eläintautitodistukset laaditaan kyseisen päätöksen liitteessä I olevien eläinlääkärintodistusmallien pohjalta.

(10)

Lisäksi on aiheellista, että Sveitsistä unioniin tuotavien tavaralähetysten mukana on terveystodistukset, jotka on laadittu hevoseläinten siemennesteellä, munasoluilla ja alkioilla unionin sisällä käytävää kauppaa varten tehtyjen mallien mukaisesti; nämä mallit annetaan terveystodistusten malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten annetussa komission päätöksessä 2010/470/EU annettu 26 päivänä elokuuta 2010 (7); ja huomioon otetaan ne mukautukset, jotka on esitetty maataloustuotteiden kauppaa koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteen 11 lisäyksessä 2 olevan IX kohdan B osan 8 ja 9 kohdassa, sellaisena kuin sopimus on hyväksytty seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyllä neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (8).

(11)

Tätä päätöstä sovellettaessa olisi otettava huomioon ne erityiset todistusvaatimukset ja terveystodistusten mallit, jotka voidaan vahvistaa kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen (9) mukaisesti sellaisena kuin se on hyväksyttynä neuvoston päätöksellä 1999/201/EY (10).

(12)

Tätä päätöstä sovellettaessa olisi otettava huomioon ne erityiset todistusvaatimukset ja terveystodistusten mallit, jotka voidaan vahvistaa elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin sopimuksen (11) mukaisesti sellaisena kuin se on hyväksyttynä neuvoston päätöksellä 97/132/EY (12).

(13)

Unionin lainsäädännön selkeyden vuoksi on tarpeen kumota ne unionin säädökset, joissa tätä nykyä asetetaan todistusvaatimukset tämän tavaran tuonnille unioniin. Sen vuoksi olisi kumottava eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja terveystodistuksesta hevosen siemennesteen tuonnissa 4 päivänä syyskuuta 1996 tehty komission päätös 96/539/EY (13) ja eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja terveystodistuksesta hevoseläinten munasolujen ja alkioiden tuonnissa Euroopan yhteisöön 4 päivänä syyskuuta 1996 tehty komission päätös 96/540/EY (14).

(14)

Lisäksi kolmansista maista tulevaan hevoseläinten siemennesteen tuontiin hyväksyttyjä keinosiemennysasemia koskevasta luettelosta 26 päivänä heinäkuuta 2004 tehty komission päätös 2004/616/EY (15) on nyt vanhentunut, ja se olisi kumottava.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan tietyt hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten unioniin suuntautuvassa tuonnissa sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

Siinä esitetään terveystodistusten mallit, joita on käytettävä tuotaessa tätä tavaraa unioniin.

2 artikla

Siemennesteen tuonti

Jäsenvaltioiden on sallittava hevoseläinten siemennesteen lähetysten tuonti edellyttäen, että ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne tulevat päätöksen 2004/211/EY liitteessä I olevassa 2 ja 4 sarakkeessa luetelluista kolmansista maista tai kolmansien maiden alueen osista, joista rekisteröityjen hevosten, rekisteröityjen hevoseläinten tai jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten pysyvä tuonti on sallittua;

b)

ne tulevat direktiivin 92/65/ETY 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti luetellulta hyväksytyltä keinosiemennysasemalta tai siemennesteen varastointiasemalta;

c)

niiden mukana on terveystodistus, joka on laadittu jonkin seuraavassa mainitun, liitteessä I olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukaisesti; ja se on täytetty kyseisessä liitteessä olevassa 1 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti:

i)

A jaksossa esitetty MALLI 1 sellaisen siemennesteen lähetyksiä varten, joka on kerätty 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen ja lähetetty siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin;

ii)

B jaksossa esitetty MALLI 2 sellaisen siemennesteen varastojen lähetyksiä varten, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 1 päivää syyskuuta 2010 ja lähetetty 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin;

iii)

C jaksossa esitetty MALLI 3 sellaisten i ja ii alakohdassa tarkoitettujen siemennesteen ja siemennesteen varastojen lähetyksiä varten, jotka on lähetetty hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta;

Jos Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisissä kahdenvälisissä sopimuksissa kuitenkin vahvistetaan erityiset todistusvaatimukset, on kyseisiä vaatimuksia sovellettava.

d)

ne täyttävät c alakohdassa tarkoitetussa terveystodistuksessa esitetyt vaatimukset.

3 artikla

Munasolujen ja alkioiden tuonti

Jäsenvaltioiden on sallittava hevoseläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten tuonti edellyttäen, että ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne tulevat päätöksen 2004/211/EY liitteessä I olevassa 2 ja 4 sarakkeessa luetelluista kolmansista maista tai kolmansien maiden alueen osista, joista rekisteröityjen hevosten, rekisteröityjen hevoseläinten tai jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten pysyvä tuonti on sallittua;

b)

ne tulevat direktiivin 92/65/ETY 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti luetellulta hyväksytyltä alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmältä;

c)

niiden mukana on terveystodistus, joka on laadittu liitteessä II olevassa 2 osassa esitetyn terveystodistuksen mallin mukaisesti; ja se on täytetty liitteessä II olevassa 1 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti;

Jos Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisissä kahdenvälisissä sopimuksissa kuitenkin vahvistetaan erityiset todistusvaatimukset, on kyseisiä vaatimuksia sovellettava.

d)

ne täyttävät c alakohdassa tarkoitetussa terveystodistuksessa esitetyt vaatimukset.

4 artikla

Euroopan unioniin kuljetettavia siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetyksiä koskevat yleiset edellytykset

1.   Siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetyksiä ei saa kuljettaa samassa kontissa kuin muita siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetyksiä,

a)

joita ei ole tarkoitettu tuotaviksi unionin alueelle tai

b)

joiden terveydentila on heikompi.

2.   Unioniin tapahtuvan kuljetuksen aikana siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetykset on sijoitettava suljettuihin ja sinetöityihin kontteihin, eikä sinettiä saa rikkoa kuljetuksen aikana.

5 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätökset 96/539/EY, 96/540/EY ja 2004/616/EY.

6 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2010.

7 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 219, 14.8.2008, s. 40.

(4)  EUVL L 52, 3.3.2010, s. 14.

(5)  EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1.

(6)  EUVL L 104, 21.4.2007, s. 37.

(7)  Ks. tämän Euroopan unionin virallisen lehden sivu 15.

(8)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1.

(9)  EYVL L 71, 18.3.1999, s. 3.

(10)  EYVL L 71, 18.3.1999, s. 1.

(11)  EYVL L 57, 26.2.1997, s. 5.

(12)  EYVL L 57, 26.2.1997, s. 4.

(13)  EYVL L 230, 11.9.1996, s. 23.

(14)  EYVL L 230, 11.9.1996, s. 28.

(15)  EUVL L 278, 27.8.2004, s. 64.


LIITE I

Hevoseläinten siemennesteen tuonnissa käytettävät terveystodistusten mallit

1   OSA

Todistusta koskevat selittävät huomautukset

a)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava terveystodistukset liitteessä II olevassa 2 osassa esitettyjen mallien mukaisesti.

Jos määränpääjäsenvaltio edellyttää lisätodistuksia, terveystodistuksen alkuperäiskappaleeseen on sisällytettävä myös muita vakuutuksia, joilla todistetaan, että kyseiset vaatimukset on täytetty.

b)

Kunkin terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

c)

Kun todistusmallissa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkamies voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

d)

Terveystodistus laaditaan vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka saapumisrajatarkastusaseman kautta lähetys tuodaan Euroopan unioniin, ja yhdellä määränpääjäsenvaltion virallisella kielellä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia todistuksen laatimisen jonkin muun jäsenvaltion virallisella kielellä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

e)

Jos lähetyksessä olevien tuotteiden tunnistamiseksi (todistusmallin I.28 kohdassa oleva luettelo) terveystodistukseen kiinnitetään lisäsivuja, näiden sivujen katsotaan olevan osa terveystodistuksen alkuperäiskappaletta, ja todistuksen antavan virkamiehen on allekirjoitettava ja leimattava jokainen sivu.

f)

Jos terveystodistuksessa, myös e kohdassa tarkoitetuissa lisäluetteloissa, on enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on laitettava sivunumero – (sivunumero) / (sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen viitenumero.

g)

Virkaeläinlääkärin on täytettävä ja allekirjoitettava terveystodistuksen alkuperäiskappale viimeisenä työpäivänä ennen kuin lähetys lastataan Euroopan unioniin vientiä varten. Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että noudatetaan todistuksen myöntämistä koskevia vaatimuksia, jotka vastaavat neuvoston direktiivissä 96/93/EY (1) vahvistettuja vaatimuksia.

Virkaeläinlääkärin allekirjoituksen ja leiman värin on oltava eri kuin terveystodistuksen painoväri. Sama koskee leimoja, jotka eivät ole kohopainettuja tai vesileimoja.–

h)

Terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana Euroopan unionin saapumisrajatarkastusasemalle asti.

i)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava terveystodistuksen mallin I.2 ja II.a kohdassa tarkoitettu todistuksen viitenumero.

2   OSA

A   jakso

MALLI 1 –

Terveystodistuksen malli käytettäväksi sellaisen hevoseläinten siemennesteen lähetysten tuonnissa, joka on kerätty, käsitelty ja/tai varastoitu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31 päivänä elokuuta 2010 jälkeen ja lähetetty siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin

Image

Image

Image

Image

Image

Image

B   jakso

MALLI 2 –

Terveystodistuksen malli käytettäväksi sellaisen hevoseläinten siemennesteen varastojen lähetysten tuonnissa, joka on kerätty, käsitelty ja/tai varastoitu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti ennen 1 päivää syyskuuta 2010 ja lähetetty 31 päivänä elokuuta 2010 jälkeen siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin

Image

Image

Image

Image

C   jakso

MALLI 3 –

Terveystodistuksen malli tuotaessa neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31 päivänä elokuuta 2010 jälkeen kerätyn, käsitellyn ja varastoidun hevoseläinten siemennesteen lähetyksiä ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti ennen 1 päivää syyskuuta 2010 kerätyn, käsitellyn ja varastoidun ja 31 päivänä elokuuta 2010 jälkeen hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta lähetetyn hevoseläinten siemennesteen varastojen lähetyksiä

Image

Image

Image


(1)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.


LIITE II

Hevoseläinten munasolujen ja alkioiden tuonnissa käytettävän terveystodistuksen malli

1   OSA

Todistusta koskevat selittävät huomautukset

a)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava terveystodistukset liitteessä II olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukaisesti.

Jos määränpääjäsenvaltio edellyttää lisätodistuksia, terveystodistuksen alkuperäiskappaleeseen on sisällytettävä myös muita vakuutuksia, joilla todistetaan, että kyseiset vaatimukset on täytetty.

b)

Kunkin terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

c)

Kun todistusmallissa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkamies voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

d)

Terveystodistus laaditaan vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka saapumisrajatarkastusaseman kautta lähetys tuodaan Euroopan unioniin, ja yhdellä määränpääjäsenvaltion virallisella kielellä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia todistuksen laatimisen jonkin muun jäsenvaltion virallisella kielellä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

e)

Jos lähetyksessä olevien tuotteiden tunnistamiseksi (todistusmallin I.28 kohdassa oleva luettelo) terveystodistukseen kiinnitetään lisäsivuja, näiden sivujen katsotaan olevan osa terveystodistuksen alkuperäiskappaletta, ja todistuksen antavan virkamiehen on allekirjoitettava ja leimattava jokainen sivu.

f)

Jos terveystodistuksessa, myös e kohdassa tarkoitetuissa lisäluetteloissa, on enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on laitettava sivunumero – (sivunumero) / (sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen viitenumero.

g)

Virkaeläinlääkärin on täytettävä ja allekirjoitettava terveystodistuksen alkuperäiskappale viimeisenä työpäivänä ennen kuin lähetys lastataan Euroopan unioniin vientiä varten. Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että noudatetaan todistuksen myöntämistä koskevia vaatimuksia, jotka vastaavat neuvoston direktiivissä 96/93/EY (1) vahvistettuja vaatimuksia.

Virkaeläinlääkärin allekirjoituksen ja leiman värin on oltava eri kuin terveystodistuksen painoväri. Sama koskee leimoja, jotka eivät ole kohopainettuja tai vesileimoja.

h)

Terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana Euroopan unionin saapumisrajatarkastusasemalle asti.

i)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava terveystodistuksen mallin I.2. ja II.a. kohdassa tarkoitettu todistuksen viitenumero.

2   OSA

Terveystodistuksen malli käytettäväksi sellaisten hevoseläinten munasolujen ja alkioiden tuonnissa, jotka on kerätty, käsitelty ja varastoitu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31. elokuuta 2010 jälkeen ja jotka on lähettänyt hyväksytty alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmä

Image

Image

Image

Image


(1)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.


31.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/74


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä elokuuta 2010,

lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5780)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/472/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan sekä 19 artiklan johdantolauseen ja b alakohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 92/65/ETY vahvistetaan lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden, jäljempänä ’tavara’, unioniin tapahtuvassa tuonnissa sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Siinä säädetään, että unioniin saa tuoda ainoastaan sellaista tavaraa, joka tulee kyseisen direktiivin mukaisesti laadittuun kolmansien maiden luetteloon sisältyvästä kolmannesta maasta ja jonka mukana on kyseisen direktiivin mukaisesti laaditun mallin mukainen terveystodistus. Terveystodistuksessa on vahvistettava, että tavara tulee hyväksytyltä keinosiemennysasemalta ja varastointiasemalta tai siirto- ja tuotantoryhmältä, joka tarjoaa vähintään kyseisen direktiivin liitteessä D olevassa I luvussa esitettyjä takeita vastaavat takeet.

(2)

Lampaiden ja vuohien siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista yhteisöön siltä osin kuin kyse on kolmansien maiden, keinosiemennysasemien ja alkionsiirtoryhmien luetteloista sekä todistusvaatimuksista 22 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyssä komission päätöksessä 2008/635/EY (2) on luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tämän tavaran tuonti.

(3)

Direktiivillä 92/65/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2008/73/EY (3), otetaan käyttöön yksinkertaistettu menettely sellaisten kolmansissa maissa toimivien keinosiemennysasemien ja siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien luetteloimiseksi, joilta on hyväksyttyä tuoda tavaraa unioniin.

(4)

Lisäksi direktiivin 92/65/ETY liitteessä D, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 176/2010 (4), asetetaan tälle tavaralle tietyt uudet vaatimukset, joita on sovellettava 1 päivästä syyskuuta 2010. Siinä otetaan käyttöön siemennesteen varastointiasemia koskevat säännöt ja yksityiskohtaiset edellytykset niiden hyväksymistä ja valvontaa varten. Lisäksi siinä asetetaan yksityiskohtaiset edellytykset alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien hyväksyntää ja valvontaa, in vivo -tuotettujen alkioiden keräämistä ja käsittelyä sekä in vitro -hedelmöitettyjen alkioiden ja mikromanipuloitujen alkioiden tuottamista ja käsittelyä varten. Siinä myös muutetaan lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden luovuttajaeläimiin sovellettavia edellytyksiä.

(5)

Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa uudet terveystodistukset tämän tavaran tuonnissa unioniin ottaen huomioon direktiiviin 92/65/ETY direktiivillä 2008/73/EY ja asetuksella (EU) N:o 176/2010 tehdyt muutokset.

(6)

Lisäksi on aiheellista, että Sveitsistä unioniin tuotavien tavaralähetysten mukana on terveystodistus, joka on laadittu lammas- ja vuohieläinten siemennesteellä, munasoluilla ja alkioilla unionin sisällä käytävää kauppaa varten tehtyjen mallien mukaisesti; nämä mallit annetaan terveystodistusten malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten annettu 26 päivänä elokuuta 2010 annetussa komission päätöksessä 2010/470/EU (5); ja huomioon otetaan ne mukautukset, jotka on esitetty maataloustuotteiden kauppaa koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteen 11 lisäyksessä 2 olevan IX kohdan B osan 7 kohdassa, sellaisena kuin sopimus on hyväksytty seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyllä neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (6).

(7)

Tätä päätöstä sovellettaessa olisi otettava huomioon ne erityiset todistusvaatimukset ja terveystodistusten mallit, jotka voidaan vahvistaa kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen (7) mukaisesti sellaisena kuin se on hyväksyttynä neuvoston päätöksellä 1999/201/EY (8).

(8)

Tätä päätöstä sovellettaessa olisi otettava huomioon ne erityiset todistusvaatimukset ja terveystodistusten mallit, jotka voidaan vahvistaa elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin sopimuksen (9) mukaisesti sellaisena kuin se on hyväksyttynä neuvoston päätöksellä 97/132/EY (10).

(9)

Unionin lainsäädännön selkeyden ja yhtenäisyyden vuoksi päätös 2008/635/EY olisi kumottava ja korvattava tällä päätöksellä.

(10)

Kaupan häiriöiden välttämiseksi siirtymäkaudella olisi tietyin edellytyksin sallittava päätöksen 2008/635/EY mukaisesti myönnettyjen terveystodistusten käyttö.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä esitetään luettelo kolmansista maista tai kolmansien maiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten tuonti unioniin.

Lisäksi siinä vahvistetaan todistusvaatimukset tuotaessa tätä tavaraa unioniin.

2 artikla

Siemennesteen tuonti

Jäsenvaltioiden on sallittava lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten tuonti edellyttäen, että ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne tulevat liitteessä I luetellusta kolmannesta maasta tai sen osasta;

b)

ne tulevat direktiivin 92/65/ETY 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti luetellulta hyväksytyltä keinosiemennysasemalta tai siemennesteen varastointiasemalta;

c)

niiden mukana on terveystodistus, joka on laadittu seuraavassa mainittujen, liitteessä II olevassa 2 osassa esitettyjen terveystodistusmallien mukaisesti ja täytetty kyseisessä liitteessä olevassa 1 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti:

i)

A jaksossa esitetty malli 1 sellaisen siemennesteen lähetyksiä varten, joka on lähetetty siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin;

ii)

B jaksossa esitetty malli 2 sellaisen siemennesteen lähetyksiä varten, joka on lähetetty hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta.

Jos unionin ja kolmansien maiden välisissä kahdenvälisissä sopimuksissa kuitenkin vahvistetaan erityiset todistusvaatimukset, on kyseisiä vaatimuksia sovellettava.

d)

ne täyttävät c alakohdassa tarkoitetuissa terveystodistuksissa esitetyt vaatimukset.

3 artikla

Munasolujen ja alkioiden tuonti

Jäsenvaltioiden on sallittava lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten tuonti edellyttäen, että ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne tulevat liitteessä III luetellusta kolmannesta maasta tai sen osasta;

b)

ne tulevat direktiivin 92/65/ETY 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti luetellulta hyväksytyltä alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmältä;

c)

niiden mukana on terveystodistus, joka on laadittu liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukaisesti ja täytetty kyseisessä liitteessä olevassa 1 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti.

Jos unionin ja kolmansien maiden välisissä kahdenvälisissä sopimuksissa kuitenkin vahvistetaan erityiset todistusvaatimukset, on kyseisiä vaatimuksia sovellettava.

d)

ne täyttävät c alakohdassa tarkoitetussa terveystodistuksessa esitetyt vaatimukset.

4 artikla

Unioniin kuljetettavia siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetyksiä koskevat yleiset edellytykset

1.   Lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetyksiä ei saa kuljettaa samassa kontissa kuin muita siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetyksiä,

a)

joita ei ole tarkoitettu tuotaviksi unionin alueelle tai

b)

joiden terveystilanne on heikompi.

2.   Euroopan unioniin tapahtuvan kuljetuksen aikana siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetykset on sijoitettava suljettuihin ja sinetöityihin kontteihin, eikä sinettiä saa rikkoa kuljetuksen aikana.

5 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2008/635/EY.

6 artikla

Siirtymäsäännökset

Jäsenvaltioiden on 31 päivään elokuuta 2011 ulottuvan siirtymäkauden aikana sallittava seuraavan tavaran varastojen tuonti kolmansista maista:

a)

lammas- ja vuohieläinten siemenneste, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31 päivään elokuuta 2010 mennessä ja jonka mukana on viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2011 annettu, päätöksen 2008/635/EY liitteessä II esitetyn mallin mukainen terveystodistus.

b)

lammas- ja vuohieläinten munasolut ja alkiot, jotka on kerätty tai tuotettu, käsitelty ja varastoitu direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31 päivään elokuuta 2010 mennessä ja joiden mukana on viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2011 annettu, päätöksen 2008/635/EY liitteessä VI esitetyn mallin mukainen terveystodistus.

7 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2010.

8 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUVL L 206, 2.8.2008, s. 17.

(3)  EUVL L 219, 14.8.2008, s. 40.

(4)  EUVL L 52, 3.3.2010, s. 14.

(5)  Katso tämän virallisen lehden sivu 15.

(6)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1.

(7)  EYVL L 71, 18.3.1999, s. 3.

(8)  EYVL L 71, 18.3.1999, s. 1.

(9)  EYVL L 57, 26.2.1997, s. 5.

(10)  EYVL L 57, 26.2.1997, s. 4.


LIITE I

Luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten tuonti

ISO-koodi

Kolmannen maan nimi

Huomautuksia

Alueen kuvaus

(tarvittaessa)

Lisätakeet

AU

Australia

 

Liitteessä II olevan 2 osan A jaksossa esitetyn terveystodistuksen II.4.9 ja II.4.10 kohdassa vahvistetut testaamista koskevat lisätakeet ovat pakolliset.

CA

Kanada

Alue siten kuin se on kuvattu komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 (1) liitteessä I olevassa 1 osassa.

Liitteessä II olevan 2 osan A jaksossa esitetyn terveystodistuksen II.4.9 kohdassa vahvistettu testaamista koskeva lisätae on pakollinen.

CH

Sveitsi (2)

 

 

CL

Chile

 

 

GL

Grönlanti

 

 

HR

Kroatia

 

 

IS

Islanti

 

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

 

US

Yhdysvallat

 

Liitteessä II olevan 2 osan A jaksossa esitetyn terveystodistuksen II.4.9 kohdassa vahvistettu testaamista koskeva lisätae on pakollinen.


(1)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.

(2)  Todistukset maataloustuotteiden kaupasta tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen mukaisesti, sellaisena kuin sopimus on hyväksytty seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyllä neuvoston, ja tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).


LIITE II

1   OSA

Todistusta koskevat selittävät huomautukset

(a)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava terveystodistukset liitteessä II olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukaisesti.

Jos määränpääjäsenvaltio edellyttää lisätodistusvaatimuksia, terveystodistuksen alkuperäiskappaleeseen on sisällytettävä myös muita vakuutuksia, joilla todistetaan, että kyseiset vaatimukset on täytetty.

(b)

Kunkin terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

(c)

Kun todistusmallissa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkamies voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

(d)

Terveystodistus laaditaan vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka saapumisrajatarkastusaseman kautta lähetys tuodaan Euroopan unioniin, ja yhdellä määränpääjäsenvaltion virallisella kielellä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia todistuksen laatimisen jonkin muun jäsenvaltion virallisella kielellä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

(e)

Jos lähetyksessä olevien tuotteiden tunnistamiseksi (todistusmallin I.28 kohdassa oleva luettelo) terveystodistukseen kiinnitetään lisäsivuja, näiden sivujen katsotaan olevan osa terveystodistuksen alkuperäiskappaletta, ja todistuksen antavan virkamiehen on allekirjoitettava ja leimattava jokainen sivu.

(f)

Jos terveystodistuksessa, myös e kohdassa tarkoitetuissa lisäluetteloissa, on enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on laitettava sivunumero – (sivunumero) / (sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen viitenumero.

(g)

Virkaeläinlääkärin on täytettävä ja allekirjoitettava terveystodistuksen alkuperäiskappale viimeisenä työpäivänä ennen kuin lähetys lastataan Euroopan unioniin vientiä varten. Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että noudatetaan todistuksen myöntämistä koskevia vaatimuksia, jotka vastaavat neuvoston direktiivissä 96/93/EY (1) vahvistettuja vaatimuksia.

Virkaeläinlääkärin allekirjoituksen ja leiman värin on oltava eri kuin terveystodistuksen painoväri. Sama koskee leimoja, jotka eivät ole kohopainettuja tai vesileimoja.

(h)

Terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana Euroopan unionin saapumisrajatarkastusasemalle asti.

(i)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava terveystodistuksen mallin I.2 ja II.a kohdassa tarkoitettu todistuksen viitenumero.

2   OSA

Lammas- ja vuohieläinten siemennesteen lähetysten tuonnissa käytettävät terveystodistusten mallit

A   jakso

MALLI 1 –

Terveystodistus siemennesteelle, joka on lähetetty siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin

Image

Image

Image

Image

Image

B   jakso

MALLI 2 –

Terveystodistus siemennesteelle, joka on lähetetty hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta

Image

Image

Image


(1)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.


LIITE III

Luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten tuonti

ISO-koodi

Kolmannen maan nimi

Huomautuksia

Alueen kuvaus

(tarvittaessa)

Lisätakeet

AU

Australia

 

Liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetyn terveystodistuksen II.2.6 ja II.2.7 kohdassa vahvistetut testaamista koskevat lisätakeet ovat pakolliset.

CA

Kanada

Alue siten kuin se on kuvattu komission asetuksen (EU) N:o 206/2010 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna, liitteessä I olevassa 1 osassa.

Liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetyn terveystodistuksen II.2.7 kohdassa vahvistettu testaamista koskeva lisätae on pakollinen.

CH

Sveitsi (2)

 

 

CL

Chile

 

 

GL

Grönlanti

 

 

HR

Kroatia

 

 

IS

Islanti

 

 

NZ

Uusi-Seelanti

 

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

 

US

Yhdysvallat

 

Liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetyn terveystodistuksen II.2.7 kohdassa vahvistettu testaamista koskeva lisätae on pakollinen.


(1)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.

(2)  Todistukset maataloustuotteiden kaupasta tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen mukaisesti, sellaisena kuin sopimus on hyväksytty seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyllä neuvoston, ja tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132).


LIITE IV

1   OSA

Todistusta koskevat selittävät huomautukset

a)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava terveystodistukset liitteessä IV olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukaisesti.

Jos määränpääjäsenvaltio edellyttää lisätodistusvaatimuksia, terveystodistuksen alkuperäiskappaleeseen on sisällytettävä myös muita vakuutuksia, joilla todistetaan, että kyseiset vaatimukset on täytetty.

b)

Kunkin terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

c)

Kun todistusmallissa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkamies voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

d)

Terveystodistus laaditaan vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka saapumisrajatarkastusaseman kautta lähetys tuodaan Euroopan unioniin, ja yhdellä määränpääjäsenvaltion virallisella kielellä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia todistuksen laatimisen jonkin muun jäsenvaltion virallisella kielellä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

e)

Jos lähetyksessä olevien tuotteiden tunnistamiseksi (todistusmallin I.28 kohdassa oleva luettelo) terveystodistukseen kiinnitetään lisäsivuja, näiden sivujen katsotaan olevan osa terveystodistuksen alkuperäiskappaletta, ja todistuksen antavan virkamiehen on allekirjoitettava ja leimattava jokainen sivu.

f)

Jos terveystodistuksessa, myös e kohdassa tarkoitetuissa lisäluetteloissa, on enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on laitettava sivunumero – (sivunumero)/(sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen viitenumero.

g)

Virkaeläinlääkärin on täytettävä ja allekirjoitettava terveystodistuksen alkuperäiskappale viimeisenä työpäivänä ennen kuin lähetys lastataan Euroopan unioniin vientiä varten. Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että noudatetaan todistuksen myöntämistä koskevia vaatimuksia, jotka vastaavat neuvoston direktiivissä 96/93/EY (1) vahvistettuja vaatimuksia.

Virkaeläinlääkärin allekirjoituksen ja leiman värin on oltava eri kuin terveystodistuksen painoväri. Sama koskee leimoja, jotka eivät ole kohopainettuja tai vesileimoja.

h)

Terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana Euroopan unionin saapumisrajatarkastusasemalle asti.

i)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava terveystodistuksen mallin I.2. ja II.a. kohdassa tarkoitettu todistuksen viitenumero.

2   OSA

Lammas- ja vuohieläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten tuonnissa käytettävä terveystodistuksen malli

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.