ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 90

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
30. maaliskuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 337/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön Bulgariaan ja Romaniaan suuntautuviin virkamatkoihin sovellettavan maksutaulukon mukauttamisesta 1 päivästä tammikuuta 2007

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 338/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 339/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 340/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 341/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, kolmansista maista tuotavan valkosipulin ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 342/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 489/2005 muuttamisesta interventiokeskusten määrittämisen ja interventioelinten suorittaman paddy- eli raakariisin haltuunoton osalta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 343/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 344/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 345/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 958/2006 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 346/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

31

 

 

Komission asetus (EY) N:o 347/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 348/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

37

 

 

Komission asetus (EY) N:o 349/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

40

 

 

Komission asetus (EY) N:o 350/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

42

 

 

Komission asetus (EY) N:o 351/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, oliiviöljyn tuontitodistusten myöntämisestä Tunisian tariffikiintiössä

43

 

 

Komission asetus (EY) N:o 352/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 38/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

44

 

 

Komission asetus (EY) N:o 353/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 354/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, voin ostoista eräissä jäsenvaltioissa 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän elokuuta 2007 välisenä aikana annetun asetuksen (EY) N:o 195/2007 muuttamisesta

47

 

 

Komission asetus (EY) N:o 355/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

48

 

 

Komission asetus (EY) N:o 356/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

50

 

 

Komission asetus (EY) N:o 357/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

52

 

 

Komission asetus (EY) N:o 358/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

54

 

 

Komission asetus (EY) N:o 359/2007, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

56

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/198/Euratom

 

*

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007, eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle

58

 

 

Komissio

 

 

2007/199/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2006, Belgian toteuttamasta ilmailualan tutkimus- ja kehitystukiohjelmasta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5792)  ( 1 )

73

 

 

2007/200/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2006, tutkimus- ja kehitystuesta, jonka Belgia on myöntänyt Techspace Aeron hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5799)  ( 1 )

79

 

 

2007/201/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007, väliaikaisista kiireellisistä kasvinsuojelutoimenpiteistä Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi tehdyn päätöksen 2002/757/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1292)

83

 

 

2007/202/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen liha-, kala- ja maitoalan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1305)  ( 1 )

86

 

 

SOPIMUKSET

 

 

Neuvosto

 

*

Tiedonanto vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimaantulosta

92

 

*

Tiedonanto vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimaantulosta

92

 

*

Tiedonanto vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Euroopan yhteisön ja Malesian välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimaantulosta

92

 

*

Tiedonanto Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittujen myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimaantulosta

92

 

*

Tiedonanto Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi Euroopan yhteisön ja Brasilian välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimaantulosta

93

 

*

Tiedonanto Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittujen myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi Euroopan yhteisön ja Uruguayn välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimaantulosta

93

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/203/YUTP, hyväksytty 27 päivänä maaliskuuta 2007, ryhmän, johon kuuluu myös Euroopan unionin erityisedustaja ja joka on asetettu osallistumaan mahdollisen Kosovon kansainvälisen siviilioperaation perustamisen valmisteluun, toimeksiannon jatkamisesta (ICM/EUSR-valmisteluryhmä)

94

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/1


NEUVOSTON ASETUS (EY, EURATOM) N:o 337/2007,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007,

Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön Bulgariaan ja Romaniaan suuntautuviin virkamatkoihin sovellettavan maksutaulukon mukauttamisesta 1 päivästä tammikuuta 2007

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1) ja erityisesti henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 13 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

Bulgarian ja Romanian 1 päivänä tammikuuta 2007 tapahtuneen Euroopan unioniin liittymisen johdosta virkamiesten ja muun henkilöstön näihin maihin suuntautuvien virkamatkojen kulukorvauksiin olisi mainitusta päivästä alkaen sovellettava henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 13 artiklassa olevia sääntöjä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 13 artiklan 2 kohdan a alakohdassa oleva virkamatkoihin sovellettava maksutaulukko taulukolla seuraavasti:

(euroina)

Matkakohde

Majoituskulujenenimmäismäärä (hotelli)

Päiväraha

Belgia

140

92

Bulgaria

169

58

Tšekki

155

75

Tanska

150

120

Saksa

115

93

Viro

110

71

Kreikka

140

82

Espanja

125

87

Ranska

150

95

Irlanti

150

104

Italia

135

95

Kypros

145

93

Latvia

145

66

Liettua

115

68

Luxemburg

145

92

Unkari

150

72

Malta

115

90

Alankomaat

170

93

Itävalta

130

95

Puola

145

72

Portugali

120

84

Romania

170

52

Slovenia

110

70

Slovakia

125

80

Suomi

140

104

Ruotsi

160

97

Yhdistynyt kuningaskunta

175

101

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä päätös on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. STEINBRÜCK


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1066/2006 (EUVL L 194, 14.7.2006, s. 1).


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 338/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 29 päivänä maaliskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

IL

175,4

MA

101,9

SN

320,6

TN

162,2

TR

123,6

ZZ

176,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

99,2

TR

117,3

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

60,6

TR

109,1

ZZ

84,9

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

38,6

EG

43,5

IL

49,2

MA

49,9

TN

53,5

TR

53,8

ZZ

48,1

0805 50 10

IL

62,2

TR

52,4

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

84,9

BR

78,1

CA

101,7

CL

84,3

CN

78,3

NZ

114,6

US

110,9

UY

78,7

ZA

82,6

ZZ

90,5

0808 20 50

AR

70,6

CL

117,6

CN

54,5

ZA

77,0

ZZ

79,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 339/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan a–e ja g kohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Kuitenkin tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maitotuotteiden tapauksessa korkeiden tukimäärien vahvistaminen etukäteen voi vaarantaa kyseisiin tukiin liittyvät maksusitoumukset. Vaaran välttämiseksi on tarpeen toteuttaa asiaankuuluvia varotoimenpiteitä sulkematta kuitenkaan pois mahdollisuutta pitkäaikaisten sopimusten tekemiseen. Nämä kaksi tavoitetta ovat saavutettavissa, jos kyseisille tuotteille vahvistetaan erityiset tukimäärät niitä tapauksia varten, joissa käytetään tukien ennakkovahvistusta.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tuen määrää vahvistettaessa otetaan soveltuvissa tapauksissa huomioon asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I lueteltujen perustuotteiden tai niihin rinnastettavien tuotteiden osalta kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavat tuotantotuet, avustukset tai muut vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet kyseisen alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen säännösten mukaisesti.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 12 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisössä tuotetulle ja kaseiiniksi muutetulle rasvattomalle maidolle myönnetään tukea, jos tämä maito ja tästä maidosta valmistettu kaseiini täyttävät tietyt edellytykset.

(7)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 (3) sallitaan voin ja kerman toimittaminen alennettuun hintaan tiettyjä tavaroita valmistavalle teollisuudelle.

(8)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1255/1999 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina, sovellettavat vientitukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1713/2006 (EUVL L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrät 30 päivästä maaliskuuta 2007 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaroiden kuvaus

Tuen määrä

tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

ex 0402 10 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (TJ 2):

 

 

a)

vietäessä CN-koodiin 3501 kuuluvia tavaroita

b)

vietäessä muita tavaroita

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus 26 painoprosenttia (TJ 3):

 

 

a)

vietäessä TJ 3:n kaltaisina tuotteina voita tai kermaa sisältäviä tavaroita alennetulla hinnalla asetuksen (EY) N:o 1898/2005 mukaisesti

20,02

21,09

b)

vietäessä muita tavaroita

0,00

0,00

ex 0405 10

Voi, jossa on rasvaa 82 painoprosenttia (TJ 6):

 

 

a)

vietäessä alennetulla hinnalla toimitettua voita tai kermaa sisältäviä tavaroita, jotka on valmistettu asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 annettujen edellytysten mukaisesti

63,14

66,50

b)

vietäessä CN-koodiin 2106 90 98 kuuluvia tavaroita, joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 40 painoprosenttia

81,61

85,96

c)

vietäessä muita tavaroita

79,75

84,00


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Andorraan, Gibraltariin, Ceutaan, Melillaan, Vatikaanivaltioon Liechtensteiniin, Livignon ja Campione d'Italian kuntiin, Helgolandiin, Grönlantiin, Färsaariin s tai Yhdysvaltoihin suuntautuvaan vientiin eikä Sveitsin valaliiton alueelle vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 340/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan 1 kohdan mukaan kummankin mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja yhteisön markkinoiden hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (3) täsmennetään ne tuotteet, joille olisi vahvistettava tuen määrä, jota sovelletaan vietäessä niitä joko asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV lueteltuina tavaroina.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(5)

Neuvoston päätöksellä 87/482/ETY (4) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn makaronivalmisteiden vientiä yhteisöstä Yhdysvaltoihin koskeva sopimus huomioon ottaen on tarpeen eritellä CN-koodeihin 1902 11 00 ja 1902 19 kuuluvien tavaroiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti on tarpeen vahvistaa alennetun tuen määrä ottaen huomioon kyseiseen perustuotteeseen sovellettava komission asetuksen (ETY) N:o 1722/93 (5) mukainen tuotantotuen määrä, joka on ollut voimassa tavaroiden oletettuna valmistusajankohtana.

(7)

Alkoholijuomia ei pidetä erityisen herkkinä niiden valmistamiseen käytettävien viljojen hinnanvaihteluille. Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 19 kuitenkin määrätään, että on säädettävä tarpeellisista toimenpiteistä, joilla helpotetaan yhteisön viljojen käyttöä viljoista valmistettavien alkoholijuomien tuotannossa. Alkoholijuomien muodossa vietyihin viljoihin sovellettavaa vientitukea on syytä mukauttaa vastaavasti.

(8)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV mainittuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1713/2006 (EUVL L 321, 21.11.2006, s. 8).

(4)  EYVL L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1584/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 30 päivästä maaliskuuta 2007 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaran kuvaus (2)

Tuen määrä 100 kg:lle perustuotetta

Tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

Muissa tapauksissa

1001 10 00

Durumvehnä:

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa

1001 90 99

Tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja:

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa:

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– – muissa tapauksissa

1002 00 00

Ruis

1003 00 90

Ohra

– vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– muissa tapauksissa

1004 00 00

Kaura

1005 90 00

Maissi, käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:

– tärkkelys:

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– – muissa tapauksissa

– CN-koodeihin 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 kuuluva glukoosi, glukoosisiirappi, maltodekstriini, maltodekstriinisiirappi (5):

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– – muissa tapauksissa

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– muut (mukaan lukien jalostamaton käyttö)

CN-koodiin 1108 13 00 kuuluva perunatärkkelys, joka rinnastetaan maissin jalostuksesta saatavaan tuotteeseen:

– sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– muissa tapauksissa

ex 1006 30

Kokonaan hiottu riisi:

– lyhytjyväinen

– keskipitkäjyväinen

– pitkäjyväinen

1006 40 00

Rikkoutuneet riisinjyvät

1007 00 90

Durra, ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut hybridit


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.

(2)  Perustuotteita ja/tai niihin rinnastettavia tuotteita jalostamalla saatuihin maataloustuotteisiin sovelletaan komission asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä V vahvistettuja kertoimia.

(3)  Kyseessä olevat tavarat kuuluvat CN-koodiin 3505 10 50.

(4)  Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III luetellut tai asetuksen (ETY) N:o 2825/93 (EYVL L 258, 16.10.1993, s. 6) 2 artiklassa tarkoitetut tavarat.

(5)  CN-koodeihin 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 kuuluvien siirappien osalta, jotka on saatu sekoittamalla glukoosi- ja fruktoosisiirappia, vientituki koskee ainoastaan glukoosisiirappia.


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 341/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

kolmansista maista tuotavan valkosipulin ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 2 kohdan ja 34 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kesäkuun 1 päivästä 2001 alkaen CN-koodiin 0703 20 00 kuuluvan valkosipulin tuonnista kannettava tavanomainen tuontitulli koostuu 9,6 prosentin arvotullista ja paljoustullista, jonka suuruus on 1 200 euroa nettotonnilta. GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisella, GATT-sopimuksen liitteenä olevassa CXL-luettelossa määrättyjen valkosipulia koskevien myönnytysten muuttamista koskevalla Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välisellä kirjeenvaihtona tehdyllä sopimuksella (2), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2001/404/EY (3), avattiin kuitenkin 38 370 tonnin kiintiö, jossa kyseistä paljoustullia ei kanneta.

(2)

Vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisessa kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan välillä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden liittyessä Euroopan unioniin (4), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2006/398/EY (5), määrätään, että Kiinan osuuteen lisätään 20 500 tonnin suuruinen valkosipulin tariffikiintiö.

(3)

Kyseisten kiintiöiden, jäljempänä ’GATT-kiintiö’, hallinnointia koskevat edellytykset vahvistetaan kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden hallinnointitavan vahvistamisesta ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta 16 päivänä marraskuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1870/2005 (6). Selkeyden vuoksi kyseinen asetus olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella 1 päivästä huhtikuuta 2007. Asetusta (EY) N:o 1870/2005 olisi kuitenkin vielä sovellettava sen mukaisesti myönnettyihin tuontitodistuksiin 31 päivänä toukokuuta 2007 päättyvällä tuontitariffikiintiökaudella.

(4)

Valkosipulia voidaan tuoda myös GATT-kiintiön ulkopuolella tavanomaisin tullein tai etuuskohteluun oikeuttavien yhteisön ja tiettyjen kolmansien maiden tekemien sopimusten mukaisesti.

(5)

Valkosipuli on tärkeä tuote yhteisön hedelmä- ja vihannesalalla, ja sen vuosituotanto yhteisössä on noin 250 000 tonnia. Vuosittaiset tuontimäärät kolmansista maista ovat myös merkittäviä, ja ne vaihtelevat 60 000 tonnista 80 000 tonniin. Kaksi tärkeintä kolmansien maiden toimittajaa ovat Kiina (30 000–40 000 tonnia vuodessa) ja Argentiina (noin 15 000 tonnia vuodessa).

(6)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (7) sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 alkavien tuontitariffikiintiökausien tuontitodistuksiin. Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 vahvistetaan erityisesti hakemuksia, hakijoiden asemaa ja todistusten myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännökset. Kyseisessä asetuksessa säädetään, että todistusten voimassaolo päättyy tuontitariffikiintiökauden viimeisenä päivänä. Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä olisi sovellettava sen mukaisiin tuontitariffikiintiöihin sen estämättä, mitä lisäedellytyksiä ja poikkeuksia tässä asetuksessa säädetään hakijoiden ja komissiolle annettavien ilmoitusten osalta.

(7)

Koska GATT-kiintiön ulkopuolella kannetaan muusta kuin etuuskohteluun oikeuttavasta tuonnista paljoustulli, GATT-kiintiön hallinnointi edellyttää tuontitodistusmenettelyn perustamista. Tällaisella menettelyllä olisi voitava valvoa tarkasti kaikkea valkosipulin tuontia. Tämän menettelyn soveltamista koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä olisi täydennettävä maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (8) säännöksiä ja niillä saatetaan joutua poikkeamaan näistä säännöksistä.

(8)

Jotta tuontia voidaan valvoa niin tarkkaan kuin mahdollista, etenkin kun viime aikoina on esiintynyt petoksia, joissa tuotteen alkuperä on ilmoitettu väärin, kaikessa valkosipulin ja muiden sellaisten tuotteiden tuonnissa, joita voidaan käyttää valkosipulin virheellisessä kuvaamisessa, on edellytettävä tuontitodistuksen myöntämistä. Olisi otettava käyttöön kaksi tuontitodistusten luokkaa, joista toinen koskee GATT-kiintiössä tapahtuvaa ja toinen kaikkea muuta tuontia.

(9)

Niiden nykyisten tuojien edun vuoksi, jotka tavallisesti tuovat suuria määriä valkosipulia, ja myös markkinoille tulevien uusien tuojien, joilla olisi oltava myös oikeudenmukaiset mahdollisuudet hakea tuontitodistuksia valkosipulien tariffikiintiöiden mukaista määrää varten, olisi tehtävä ero perinteisten ja uusien tuojien välillä. Olisi säädettävä näitä kahta tuojaryhmää koskeva selkeä määritelmä, ja olisi säädettävä tietyt hakijoiden asemaan sekä myönnettyjen tuontitodistusten käyttöön liittyvät perusteet.

(10)

Kyseisille tuojaryhmille myönnettävät määrät olisi vahvistettava tosiasiallisesti tuotujen määrien eikä myönnettyjen tuontitodistusten perusteella.

(11)

Olisi säädettävä siirtymätoimenpiteitä, jotta tätä asetusta voidaan soveltaa Bulgarian, Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Romanian, Slovenian ja Slovakian tuojiin. Nämä säännöt olisi korvattava tavanomaisilla säännöillä heti, kun nämä tuojat kykenevät noudattamaan niitä.

(12)

Bulgarian, Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Romanian, Slovenian ja Slovakian erilaisten kauppatapojen huomioon ottamiseksi olisi sallittava, että näiden maiden toimivaltaiset viranomaiset voivat valita kahden menetelmän välillä perinteisten tuojiensa viitemäärän vahvistamiseksi.

(13)

Kunkin tuojaryhmän jättämiin valkosipulin tuontia kolmansista maista koskeviin tuontitodistushakemuksiin olisi sovellettava tiettyjä rajoituksia. Rajoitukset ovat tarpeen paitsi sen varmistamiseksi, että turvataan tuojien välinen kilpailu, myös sen vuoksi, että tuojille, joilla on tosiasiallista kaupallista toimintaa hedelmä- ja vihannesmarkkinoilla, annetaan mahdollisuus puolustaa perusteltuja kauppa-asemiaan muihin tuojiin nähden, ja ettei kukaan yksittäinen tuoja voi hallita markkinoita.

(14)

Tosiasiallisten tuojien välisen kilpailun turvaamiseksi ja keinottelun estämiseksi GATT-kiintiöön kuuluvan valkosipulin tuontitodistusten myöntämisessä sekä uusien ja perinteisten tuojien perusteltujen kauppa-asemien vastaisten järjestelmän väärinkäytösten estämiseksi tuontitodistusten moitteettoman käytön valvontaa varten olisi otettava käyttöön aiempaa tiukemmat tarkastukset. Tätä varten tuontitodistusten siirtäminen olisi kiellettävä ja otettava käyttöön useiden hakemusten jättämistä koskeva seuraamus.

(15)

Toimenpiteitä tarvitaan myös sitä varten, että tuontitodistushakemuksilla keinottelu olisi mahdollisimman vähäistä, koska keinottelu voi johtaa siihen, ettei tariffikiintiöitä käytetä kokonaan. Tuotteen luonteen ja arvon vuoksi olisi asetettava vakuus kultakin valkosipulitonnilta, josta jätetään tuontitodistushakemus. Vakuuden olisi oltava riittävän suuri keinottelumielessä tehtävien hakemusten välttämiseksi, muttei niin suuri, että haitataan tuojia, joilla on tosiasiallista valkosipuliin liittyvää kaupallista toimintaa. Vakuuden soveltuvin puolueeton taso on viisi prosenttia CN-koodiin 0703 20 00 kuuluvaan yhteisöön tuotavaan valkosipuliin sovellettavasta keskimääräisestä lisätullista.

(16)

Valvonnan tiukentamiseksi ja epätarkkojen asiakirjojen aiheuttaman kauppasäännösten kiertämisen estämiseksi olisi säilytettävä voimassa oleva eräistä kolmansista maista tuotavaa valkosipulia koskeva alkuperätodistusten menettely sekä vaatimus, jonka mukaan tällainen valkosipuli on kuljetettava suoraan alkuperämaana olevasta kolmannesta maasta yhteisöön, ja lisätietojen perusteella olisi laajennettava maiden luetteloa. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava tällaiset alkuperätodistukset tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (9) 55–62 artiklan mukaisesti.

(17)

Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 säädettyjen tiedonantojen lisäksi olisi täsmennettävä jäsenvaltioiden ja komission välinen tarpeellinen tiedonvaihto, erityisesti tariffikiintiöiden hallinnoimiseksi sekä petostentorjuntatoimenpiteiden ja markkinoiden valvonnan toteuttamiseksi.

(18)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tariffikiintiöiden avaaminen ja kannettavat tullit

1.   Avataan päätöksillä 2001/404/EY ja 2006/398/EY hyväksyttyjen sopimusten mukaisesti CN-koodiin 0703 20 00 kuuluvan tuoreen tai jäähdytetyn valkosipulin, jäljempänä ’valkosipuli’, yhteisöön tuontia koskevat tariffikiintiöt tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti. Kunkin tariffikiintiön määrä, tuontitariffikiintiökausi ja osakiintiökaudet, joina kiintiötä sovelletaan, sekä järjestysnumero vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kiintiöissä tuotavasta valkosipulista kannetaan 9,6 prosentin arvotulli.

2 artikla

Asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1301/2006 soveltaminen

Asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’tuontitariffikiintiökaudella’ tarkoitetaan jaksoa, joka alkaa 1 päivänä kesäkuuta ja päättyy seuraavan vuoden 31 päivänä toukokuuta;

2)

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ tarkoitetaan viranomaista tai viranomaisia, jonka tai jotka jäsenvaltio on nimennyt tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten.

4 artikla

Tuojaryhmät

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa säädetään, 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen A-todistusten hakijoiden on täytettävä tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt asiaa koskevat vaatimukset.

2.   ’Perinteisellä tuojalla’ tarkoitetaan tuojia, jotka voivat todistaa

a)

saaneensa ja käyttäneensä valkosipulin tuontitodistuksia komission asetuksen (EY) N:o 565/2002 (10) nojalla taikka asetuksen (EY) N:o 1870/2005 tai tämän asetuksen mukaisia A-todistuksia kolmena edellisenä tuontitariffikiintiökautena, jotka ovat päättyneet; ja

b)

tuoneensa yhteisöön vähintään 50 tonnia asetuksen (EY) N:o 2200/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja hedelmiä ja vihanneksia hakemustaan edeltävällä viimeksi päättyneellä tuontitariffikiintiökaudella.

Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian osalta tuontitariffikiintiökaudella 2007/2008

a)

ei sovelleta ensimmäisen kohdan a alakohtaa; ja

b)

’tuonnilla yhteisöön’ tarkoitetaan tuontia muista alkuperämaista kuin yhteisön 31 päivänä joulukuuta 2006 muodostaneista jäsenvaltioista.

Bulgarian ja Romanian osalta tuontitariffikiintiökausina 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 ja 2010/2011

a)

ei sovelleta ensimmäisen kohdan a alakohtaa; ja

b)

’tuonnilla yhteisöön’ tarkoitetaan tuontia muista alkuperämaista kuin yhteisön 1 päivänä tammikuuta 2007 muodostaneista jäsenvaltioista.

3.   ’Uusilla tuojilla’ tarkoitetaan muita kuin 2 kohdassa tarkoitettuja tuojia, jotka ovat tuoneet yhteisöön vähintään 50 tonnia asetuksen (EY) N:o 2200/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja hedelmiä ja vihanneksia kahtena edellisenä tuontitariffikiintiökautena, jotka ovat päättyneet, tai kahtena edellisenä kalenterivuonna.

Jäsenvaltiot valitsevat jommankumman ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista menetelmistä ja soveltavat sitä kaikkiin uusiin tuojiin puolueettomin perustein ja siten, että varmistetaan tasapuolinen kohtelu toimijoiden välillä.

4.   Perinteisten ja uusien tuojien on toimitettava todisteet siitä, että 2 tai 3 kohdassa säädetyt perusteet on täytetty, silloin kun ne jättävät tiettyä tuontitariffikiintiökautta koskevan ensimmäisen tuontitodistushakemuksensa sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon ne ovat sijoittautuneet ja rekisteröityneet alv-veron maksamista varten.

Todisteet kolmansien maiden kanssa käydystä kaupasta annetaan ainoastaan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevien tulliasiakirjojen avulla, joiden on oltava tulliviranomaisten asianmukaisesti hyväksymiä ja sisällettävä viittaus kyseiseen, vastaanottajaksi mainittuun hakijaan.

5 artikla

Tuontitodistusten esittäminen

1.   Liitteessä II lueteltujen tuotteiden luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää tämän asetuksen mukaisesti annettavan tuontitodistuksen esittämistä.

2.   Liitteessä I mainituissa kiintiöissä vapaaseen liikkeeseen luovutettujen valkosipulien tuontitodistuksista käytetään jäljempänä ilmaisua ’A-todistus’.

Muista tuontitodistuksista käytetään jäljempänä ilmaisua ’B-todistus’.

II   LUKU

A-TODISTUKSET

6 artikla

A-todistushakemuksia ja -todistuksia koskevat yleiset säännökset

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklassa säädetään, A-todistukset ovat voimassa ainoastaan sen osakiintiökauden, jolle ne on myönnetty. Todistusten kohdassa 24 on oltava yksi liitteessä III olevista maininnoista.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vakuuden määrä on 50 euroa tonnilta.

3.   A-todistushakemusten ja -todistusten kohdassa 8 on mainittava alkuperämaa, ja kyllä-merkinnän on oltava rastittu. Tuontitodistus on voimassa ainoastaan mainitusta maasta peräisin olevien tuotteiden tuonnille.

4.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, A- todistuksista johtuvia oikeuksia ei voi siirtää.

7 artikla

Kokonaismäärien jakaminen perinteisten ja uusien tuojien kesken

Argentiinalle, Kiinalle ja muille kolmansille maille liitteen I mukaisesti myönnetty kokonaismäärä jaetaan seuraavasti:

a)

70 prosenttia perinteisille tuojille;

b)

30 prosenttia uusille tuojille.

8 artikla

Perinteisten tuojien viitemäärä

Tässä luvussa ”viitemäärä” on perinteisen tuojan 4 artiklan mukaisesti tuoma valkosipulin määrä seuraavasti:

a)

valkosipulia yhteisöön, sellaisena kuin se oli 1 päivänä tammikuuta 1995, vuosina 1998, 1999 ja 2000 tuoneiden perinteisten tuojien yhtenä kalenterivuosista 1998, 1999 ja 2000 harjoittaman valkosipulin tuonnin enimmäismäärä;

b)

vuosina 2001, 2002 ja 2003 valkosipulia Tšekkiin, Viroon, Kyprokseen, Latviaan, Liettuaan, Unkariin, Maltaan, Puolaan, Sloveniaan tai Slovakiaan tuoneiden perinteisten tuojien harjoittaman valkosipulin tuonnin enimmäismäärä

i)

joko kalenterivuonna 2001, 2002 tai 2003;

ii)

tai tuontitariffikiintiökaudella 2001/2002, 2002/2003 tai 2003/2004;

c)

vuosina 2003, 2004 ja 2005 valkosipulia Bulgariaan tai Romaniaan tuoneiden perinteisten tuojien valkosipulin tuonnin enimmäismäärä

i)

joko kalenterivuonna 2003, 2004 tai 2005;

ii)

tai tuontitariffikiintiökaudella 2003/2004, 2004/2005 tai 2005/2006;

d)

muiden kuin a, b tai c alakohdassa tarkoitettujen perinteisten tuojien osalta valkosipulin enimmäismäärä, joka on tuotu jollakin päättyneestä ensimmäisestä kolmesta tuontitariffikiintiökaudesta, jona asianomaiset tuojat ovat saaneet tuontitodistuksia asetuksen (EY) N:o 565/2002, asetuksen (EY) N:o 1870/2005 tai tämän asetuksen mukaisesti.

Viitemäärän laskemisessa ei oteta huomioon yhteisöstä, sellaisena kuin se oli 1 päivänä tammikuuta 2007, peräisin olevan valkosipulin tuontia.

Tšekki, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia ja Slovakia valitsevat jommankumman ensimmäisen kohdan b alakohdassa tarkoitetuista menetelmistä ja soveltavat sitä kaikkiin perinteisiin tuojiin puolueettomin perustein ja siten, että varmistetaan tasapuolinen kohtelu toimijoiden välillä.

Bulgaria ja Romania valitsevat jommankumman ensimmäisen kohdan c alakohdassa tarkoitetuista menetelmistä ja soveltavat sitä kaikkiin perinteisiin tuojiin puolueettomin perustein ja siten, että varmistetaan tasapuolinen kohtelu toimijoiden välillä.

9 artikla

A-todistushakemuksiin sovellettavat rajoitukset

1.   Perinteisen tuojan tariffikiintiökaudella jättämien A-todistushakemusten kokonaismäärä ei saa ylittää kyseisen tuojan viitemäärää. Toimivaltaisten viranomaisten on hylättävä hakemukset, joissa ei noudateta tätä sääntöä.

2.   Uuden tuojan millä tahansa osakiintiökaudella jättämien A-todistushakemusten kokonaismäärä ei saa ylittää 10:tä prosenttia kyseisen osakiintiökauden ja alkuperän osalta liitteessä I mainitusta kokonaismäärästä. Toimivaltaisten viranomaisten on hylättävä hakemukset, joissa ei noudateta tätä sääntöä.

10 artikla

A-todistushakemusten jättäminen

1.   Tuojien on jätettävä A-todistushakemuksensa asianomaista osakiintiökautta edeltävän huhti-, heinä-, loka- ja tammikuun ensimmäisenä viitenä työpäivänä.

2.   A-todistushakemusten kohdassa 20 on oltava maininta ”perinteinen tuoja” tai ”uusi tuoja” tapauksen mukaan.

3.   A-todistushakemuksia ei voi jättää jollekin tietylle osakiintiökaudelle tai tiettyä alkuperää varten, jos liitteessä I ei ole ilmoitettu määrää kyseiselle osakiintiökaudelle ja kyseiselle alkuperälle.

4.   Jos hakija esittää useamman kuin yhden hakemuksen, hakijan kaikki hakemukset hylätään ja asianomainen jäsenvaltio pidättää hakemusta jätettäessä asetetut vakuudet.

5.   B-todistusta ei voida myöntää A-todistushakemuksen perusteella.

11 artikla

A-todistusten myöntäminen

Toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä A-todistukset 12 artiklan 1 kohdassa säädettyä ilmoituksen viimeistä jättöpäivää seuraavana seitsemäntenä työpäivänä.

12 artikla

Ilmoitukset komissiolle

1.   Jäsenvaltioiden on kunkin 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kuukauden 15 päivään mennessä ilmoitettava komissiolle kilogrammoina määrät, joista on jätetty A-todistushakemuksia kyseiselle osakiintiökaudelle, myös ilmoitukset siitä, ettei hakemuksia ole jätetty.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on annettava mainitussa alakohdassa tarkoitetut tiedot samaan päivämäärään mennessä.

Ilmoitukset on eriteltävä alkuperän mukaan. Ilmoituksissa on eriteltävä myös perinteisten ja uusien tuojien hakemat valkosipulimäärät.

2.   Kunkin 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kuukauden viimeiseen päivään mennessä jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi luettelo perinteisistä ja uusista tuojista, jotka hakevat A-todistuksia kyseiselle osakiintiökaudelle. Kun kyse on kansallisen lainsäädännön mukaisesti järjestäytyneistä toimijoiden ryhmittymistä, ryhmittymän muodostavat toimijat on myös ilmoitettava. Tämä ilmoitus on tehtävä sähköisesti lomakkeella, jonka komissio asettaa jäsenvaltioiden saataville tähän tarkoitukseen.

III   LUKU

B-TODISTUKSET

13 artikla

B-todistushakemuksia ja -todistuksia koskevat säännökset

1.   Hakijat voivat jättää B-todistushakemuksia ainoastaan sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, joihin hakijat ovat sijoittautuneet ja joissa ne on kirjattu alv-rekisteriin.

2.   Asetuksen 6 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan B-todistuksiin soveltuvin osin.

3.   B-todistukset on myönnettävä viipymättä.

4.   B-todistukset ovat voimassa kolme kuukautta.

14 artikla

Ilmoitukset komissiolle

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle B-todistushakemuksiin sisältyvät kokonaismäärät, myös ilmoitukset siitä, ettei hakemuksia ole jätetty, viimeistään toisena työpäivänä kunakin viikkona, jonka osalta hakemuksia on saatu edellisellä viikolla.

Määrät jaotellaan tuontitodistuksen hakupäivän, alkuperän ja CN-koodin mukaan. Muiden tuotteiden kuin valkosipulin osalta annetaan tiedoksi myös tuotteen nimi sellaisena kuin se on tuontitodistushakemuksen kohdassa 14.

Tämä ilmoitus on tehtävä sähköisesti lomakkeella, jonka komissio asettaa jäsenvaltioiden saataville tähän tarkoitukseen.

IV   LUKU

ALKUPERÄTODISTUKSET JA SUORA KULJETUS

15 artikla

Alkuperätodistukset

Liitteessä IV mainitusta kolmannesta maasta peräisin oleva valkosipuli voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen yhteisössä ainoastaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

esitetään kyseisen maan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (ETY) N:o 2454/93 55–62 artiklan säännösten mukaisesti myöntämä alkuperätodistus;

b)

tuote on kuljetettu suoraan yhteisöön kyseisestä maasta 16 artiklan mukaisesti.

16 artikla

Suora kuljetus

1.   Liitteessä IV mainitusta kolmannesta maasta yhteisöön tapahtuvana suorana kuljetuksena pidetään

a)

sellaista tuotteiden kuljetusta, joka tehdään käymättä muun kolmannen maan alueella;

b)

tuotteita, jotka kuljetetaan yhden tai useamman sellaisen kolmannen maan kautta, joka ei ole alkuperämaa, ja jotka voidaan lastata kuljetusvälineestä toiseen tai varastoida väliaikaisesti kyseisissä maissa, jos kauttakulku voidaan perustella maantieteellisillä syillä tai kuljetusvaatimuksilla ja jos

i)

tuotteet ovat pysyneet tulliviranomaisten valvonnassa kauttakulku- tai varastointimaassa;

ii)

tuotteita ei ole saatettu siellä markkinoille eikä luovutettu kulutukseen;

iii)

tuotteille ei ole tehty siellä muita toimenpiteitä kuin purkaminen ja uudelleenlastaus tai muut niiden säilymisen varmistamiseksi tarvitut toimenpiteet.

2.   Todiste 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä toimitetaan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille seuraavien asiakirjojen kanssa:

a)

alkuperämaassa myönnetty kuljetusasiakirja, jonka perusteella kauttakuljetus on tapahtunut; tai

b)

kauttakuljetusmaiden tulliviranomaisten myöntämä todistus, jossa on:

i)

tarkka kuvaus tavaroista;

ii)

purkamisen ja uudelleenlastauksen päivämäärät sekä tiedot käytetyistä kuljetusvälineistä;

iii)

todistus tavaroiden säilytysolosuhteista; tai

c)

jos a tai b alakohdassa tarkoitettuja todistuksia ei voida toimittaa, muut asian kannalta olennaiset asiakirjat.

17 artikla

Hallinnollinen yhteistyö eräiden kolmansien maiden kanssa

1.   Heti kun tämän asetuksen liitteessä IV mainitut kolmannet maat toimittavat tarvittavat tiedot asetuksen (ETY) N:o 2454/93 63, 64 ja 65 artiklan mukaisen hallinnollisen yhteistyömenettelyn perustamiseksi, julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa kyseistä tietojen toimittamista koskeva tiedonanto.

2.   A-todistuksia valkosipulin tuomiseksi liitteessä IV luetelluista maista voidaan myöntää vain siinä tapauksessa, että kyseinen maa on toimittanut komissiolle 1 kohdassa tarkoitetut tiedot. Tiedot katsotaan toimitetuiksi päivänä, jona 1 kohdan mukainen julkaiseminen tapahtuu.

V   LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

18 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1870/2005.

Asetusta (EY) N:o 1870/2005 sovelletaan kuitenkin vielä sen mukaisesti myönnettyihin tuontitodistuksiin 31 päivänä toukokuuta 2007 päättyvällä tuontitariffikiintiökaudella.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 142, 29.5.2001, s. 8.

(3)  EYVL L 142, 29.5.2001, s. 7.

(4)  EUVL L 154, 8.6.2006, s. 24.

(5)  EUVL L 154, 8.6.2006, s. 22.

(6)  EUVL L 300, 17.11.2005, s. 19. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2000/2006 (EUVL L 379, 28.12.2006, s. 37).

(7)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(8)  EUVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006 (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52).

(9)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).

(10)  EYVL L 86, 3.4.2002, s. 11. Asetus kumottu asetuksella (EY) N:o 1870/2005.


LIITE I

Päätösten 2001/404/EY ja 2006/398/EY mukaisesti avatut tariffikiintiöt CN-koodiin 0703 20 00 kuuluvan valkosipulin tuonnille

Alkuperä

Järjestysnumero

Kiintiö (tonnia)

Ensimmäinen osakiintiökausi

(kesäkuu–elokuu)

Toinen osakiintiökausi

(syyskuu–marraskuu)

Kolmas osakiintiökausi

(joulukuu–helmikuu)

Neljäs osakiintiökausi

(maaliskuu–toukokuu)

Yhteensä

Argentiina

 

 

 

19 147

Perinteiset tuojat

09.4104

9 590

3 813

Uudet tuojat

09.4099

4 110

1 634

Yhteensä

 

13 700

5 447

Kiina

 

 

 

 

 

33 700

Perinteiset tuojat

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

Uudet tuojat

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

Yhteensä

 

8 725

8 725

8 125

8 125

Muut kolmannet maat

 

 

 

 

 

6 023

Perinteiset tuojat

09.4106

941

1 960

929

386

Uudet tuojat

09.4102

403

840

398

166

Yhteensä

 

1 344

2 800

1 327

552

Yhteensä

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870


LIITE II

Luettelo 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tuotteista

(CN-koodi)

Tavaran kuvaus

0703 20 00

Tuore tai jäähdytetty valkosipuli

ex 0703 90 00

Muut Allium-sukuiset kasvikset, tuoreet tai jäähdytetyt

ex 0710 80 95

Valkosipuli (1) ja Allium ampeloprasum (myös höyryssä tai vedessä keitetyt), jäädytetyt

ex 0710 90 00

Kasvissekoitukset, joissa on valkosipulia (1) ja Allium ampeloprasum -kasviksia (myös höyryssä tai vedessä keitetyt), jäädytetyt

ex 0711 90 80

Valkosipuli (1) ja Allium ampeloprasum väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

ex 0711 90 90

Kasvissekoitukset, joissa on valkosipulia (1) ja/tai Allium ampeloprasum -kasviksia väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

ex 0712 90 90

Kuivattu valkosipuli (1) ja Allium ampeloprasum sekä kasvissekoitukset, joissa on valkosipulia (1) ja/tai Allium ampeloprasum -kasviksia, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut


(1)  Tähän luetaan myös tuotteet, joiden kuvauksesta sana ’valkosipuli’ muodostaa vain osan. Tällaisia voivat olla mm. ’solo-valkosipuli’, ’elefanttivalkosipuli’, ’yksikyntinen valkosipuli’ tai ’jättivalkosipuli’.


LIITE III

Asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

:

espanjaksi

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

:

tšekiksi

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

:

tanskaksi

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

:

saksaksi

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

:

viroksi

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

:

kreikaksi

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

:

englanniksi

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

:

ranskaksi

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

:

iiriksi

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

:

italiaksi

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

:

latviaksi

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

:

liettuaksi

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

:

unkariksi

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

:

maltaksi

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

:

hollanniksi

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

:

puolaksi

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

:

portugaliksi

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

:

romaniaksi

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

:

slovakiksi

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

:

sloveeniksi

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

:

suomeksi

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

:

ruotsiksi

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]


LIITE IV

Luettelo 15, 16 ja 17 artiklassa tarkoitetuista kolmansista maista

 

Iran

 

Libanon

 

Malesia

 

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

 

Vietnam.


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 342/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

asetuksen (EY) N:o 489/2005 muuttamisesta interventiokeskusten määrittämisen ja interventioelinten suorittaman paddy- eli raakariisin haltuunoton osalta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1785/2003 6 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komissio vahvistaa paddyriisin interventiokeskusten luettelon sen jälkeen, kun se on kuullut jäsenvaltioita. Tämä luettelo on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventiokeskusten määrittämisen ja interventioelinten suorittaman paddy- eli raakariisin haltuunoton osalta 29 päivänä maaliskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 489/2005 (2) liitteessä I. Bulgarian ja Romanian liityttyä Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 2007 on tarpeen määrittää näiden uusien jäsenvaltioiden osalta interventiokeskukset ja lisätä ne mainittuun luetteloon.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1785/2003 7 artiklan 1 kohdassa rajoitetaan interventioelinten ostama määrä 75 000 tonniin koko yhteisössä. Tämän määrän oikeudenmukaisen jakamisen varmistamiseksi asetuksessa (EY) N:o 489/2005 vahvistetaan tuottajajäsenvaltiokohtaiset määrät ottaen huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 (3) vahvistetut kansalliset perusalat sekä mainitun asetuksen liitteessä VII vahvistetut keskisadot. Bulgarian ja Romanian liittymisen vuoksi tuottajajäsenvaltioiden välistä jakoa olisi tarkistettava soveltamalla samoja jakoperusteita, joita sovellettiin asetuksen (EY) N:o 489/2005 hyväksymisen yhteydessä mutta ottamalla huomioon Bulgarian ja Romanian perusalat.

(3)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 489/2005 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 489/2005 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2)

Korvataan liite V tämän asetuksen liitteen II tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 81, 30.3.2005, s. 26.

(3)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2013/2006 (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 13).


LIITE I

Lisätään asetuksen (EY) N:o 489/2005 liitteeseen I 7 ja 8 kohta seuraavasti:

”7.   Bulgaria

Alue

Keskuksen nimi

Пазарджишка област

Пазарджик

Пловдивска област

Пловдив

Старозагорска област

Стара Загора


8.   Romania

Alue

Keskuksen nimi

Ialomita

Slobozia”


LIITE II

”LIITE V

Erä numero 1, jota tarkoitetaan 5 artiklassa

Jäsenvaltio

Erä nro 1

Bulgaria

584 t

Kreikka

4 636 t

Espanja

20 320 t

Ranska

4 148 t

Italia

40 432 t

Unkari

305 t

Portugali

4 549 t

Romania

26 t”


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 343/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 318/2006 vaatimukset.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin tuotteisiin ja määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1585/2006 (EUVL L 294, 25.10.2006, s. 19).


LIITE

Sellaisenaan vietäviin valkoiseen sokeriin ja raakasokeriin 30 päivästä maaliskuuta 2007 (1) alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1701 11 90 9100

S00

euroa/100 kg

22,61 (2)

1701 11 90 9910

S00

euroa/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9100

S00

euroa/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9910

S00

euroa/100 kg

22,61 (2)

1701 91 00 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2458

1701 99 10 9100

S00

euroa/100 kg

24,58

1701 99 10 9910

S00

euroa/100 kg

24,58

1701 99 10 9950

S00

euroa/100 kg

24,58

1701 99 90 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2458

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

:

kaikki määräpaikat paitsi Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein, Livignon ja Campione d'Italian kunnat, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka saanto on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin saanto poikkeaa 92 prosentista, sovellettavan tuen määrä kerrotaan jokaisen käsiteltävänä olevan vientitapahtuman osalta muuntokertoimella, joka saadaan jakamalla viedyn raakasokerin saanto 92:lla asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevan III kohdan 3 alakohdan mukaisesti.


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 344/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan c, d ja g alakohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) vaatimukset.

(5)

Vientitukia voidaan myöntää kattamaan kilpailukyvyn erot yhteisön ja kolmansien maiden viennin välillä. Yhteisön vienti tiettyihin lähellä sijaitseviin määräpaikkoihin ja kolmansiin maihin, jotka myöntävät yhteisön tuotteille tuonnin etuuskohtelun, on nykyään erityisen edullisessa kilpailuasemassa. Tästä syystä kyseisiä määräpaikkoja koskevat vientituet olisi poistettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetystä edellytyksestä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetuksen (EY) N:o 951/2006 3 ja 4 artiklassa säädetyt asiaa koskevat vaatimukset.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1585/2006 (EUVL L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24.


LIITE

Sellaisenaan vietäviin siirappeihin ja tiettyihin muihin sokerialan tuotteisiin 30 päivästä maaliskuuta 2007 alkaen sovellettavat vientituet (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1702 40 10 9100

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

24,58

1702 60 10 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

24,58

1702 60 95 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2458

1702 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

24,58

1702 90 60 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2458

1702 90 71 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2458

1702 90 99 9900

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2458 (2)

2106 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

24,58

2106 90 59 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2458

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

:

kaikki määräpaikat paitsi Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein, Livignon ja Campione d'Italian kunnat, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Perusmäärää ei sovelleta komission asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/30


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 345/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 958/2006 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja kolmannen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientitukien vahvistamiseksi markkinointivuodeksi 2006/2007 28 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 958/2006 (2) edellytetään osittaisten tarjouskilpailujen järjestämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 958/2006 8 artiklan 1 kohdan ja 29 päivänä maaliskuuta 2007 päättyvässä osittaisessa tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tarkastelun perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 958/2006 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen vientituen enimmäismääräksi vahvistetaan 29 päivänä maaliskuuta 2007 päättyvää osittaista tarjouskilpailua varten 29,583 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1585/2006 (EUVL L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUVL L 175, 29.6.2006, s. 49.


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 346/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdassa säädetään, että mainitun asetuksen 1 artiklassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Maidon ja maitotuotteiden markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Neuvoston päätöksellä 98/486/EY (2) hyväksytyn maitojauheen tuontisuojaa Dominikaanisessa tasavallassa koskevan Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan (3) yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti tiettyyn määrään Dominikaaniseen tasavaltaan vietäviä yhteisön maitotuotteita voidaan soveltaa tullinalennusta. Tämän vuoksi kyseisen järjestelyn mukaisesti vietäviin tuotteisiin sovellettavan vientituen määrää olisi alennettava tietyllä prosenttimäärällä.

(5)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin tuotteisiin ja määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklassa säädettyjä vientitukia, jollei komission asetuksen (EY) N:o 1282/2006 (4) 3 artiklan 2 kohdasta muuta johdu.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 218, 6.8.1998, s. 45.

(3)  EYVL L 218, 6.8.1998, s. 46.

(4)  EUVL L 234, 29.8.2006, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1919/2006 (EUVL L 380, 28.12.2006, s. 1).


LIITE

Maitoon ja maitotuotteisiin 30 päivästä maaliskuuta 2007 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

45,35

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

18,97

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

11,35

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

15,71

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

22,99

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

22,99

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

81,96

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

87,10

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

76,84

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

79,91

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

104,82

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

83,83

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Määräpaikat määritellään seuraavasti:

L20

:

Kaikki määräpaikat paitsi Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein, Livignon ja Campione d'Italian alueet, Helgolandin saari, Grönlanti, Färsaaret, Amerikan yhdysvallat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

L04

:

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

L40

:

Kaikki määräpaikat paitsi L04, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Livignon ja Campione d'Italian alueet, Helgolandin saari, Grönlanti, Färsaaret, Amerikan yhdysvallat, Kroatia, Turkki, Australia, Kanada, Uusi-Seelanti sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


(1)  Dominikaaniseen tasavaltaan päätöksessä 98/486/EY tarkoitetussa vuoden 2007/2008 kiintiössä vietävien ja asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa vahvistetut edellytykset täyttävien tuotteiden osalta sovelletaan seuraavia määriä:

a)

CN-koodeihin 0402 10 11 9000 ja 0402 10 19 9000 kuuluvat tuotteet

0,00 EUR/100 kg

b)

CN-koodeihin 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 ja 0402 21 99 9200 kuuluvat tuotteet

0,00 EUR/100 kg

Määräpaikat määritellään seuraavasti:

L20

:

Kaikki määräpaikat paitsi Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein, Livignon ja Campione d'Italian alueet, Helgolandin saari, Grönlanti, Färsaaret, Amerikan yhdysvallat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

L04

:

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia.

L40

:

Kaikki määräpaikat paitsi L04, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Livignon ja Campione d'Italian alueet, Helgolandin saari, Grönlanti, Färsaaret, Amerikan yhdysvallat, Kroatia, Turkki, Australia, Kanada, Uusi-Seelanti sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 347/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 581/2004 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailusta.

(2)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (3) 5 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä 27 päivänä maaliskuuta 2007 päättyvälle tarjouskilpailujaksolle.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 581/2004 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 27 päivänä maaliskuuta 2007, vientituen enimmäismäärä mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille on tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 64. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 276/2007 (EUVL L 76, 16.3.2007, s. 16).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 128/2007 (EUVL L 41, 13.2.2007, s. 6).


LIITE

(EUR/100 kg)

Tuote

Vientituen nimikkeistön koodi

Vientituen enimmäismäärä asetuksen (EY) N:o 581/2004 1 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin määräpaikkoihin suuntautuvan viennin osalta

Voi

ex ex 0405 10 19 9700

90,00

Voiöljy

ex ex 0405 90 10 9000

110,00


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/37


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 348/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan mukaan kyseisten asetusten 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan nojalla tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta viljojen, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien saatavuutta sekä niiden yhteisön markkinoiden hintoja ja toisaalta viljojen, riisin, rikkoutuneiden riisinjyvien ja vilja-alan tuotteiden maailmanmarkkinahintoja koskeva tilanne ja niiden kehitysnäkymät; näiden samojen artiklojen nojalla on myös varmistettava vilja- ja riisimarkkinoiden tasapainoinen tilanne sekä hintojen ja kaupan luonnollinen kehitys ja lisäksi otettava huomioon suunnitellun viennin taloudelliset seikat ja tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla.

(3)

Vilja- ja riisijalosteiden tuonti- ja vientijärjestelmästä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1518/95 (3) 4 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(4)

Tietyille jalostetuille tuotteille myönnettävä tuki olisi porrastettava tuotteiden tuhka-, raakakuitu-, kuoriaine-, valkuaisaine-, rasva- tai tärkkelyspitoisuuden mukaan, koska tämä pitoisuus osoittaa erityisen hyvin jalostettuun tuotteeseen tosiasiallisesti sisältyvän perustuotteen määrän.

(5)

Maniokkijuurten ja muiden trooppisten juurten ja mukuloiden sekä niistä valmistettujen jauhojen suunniteltavissa olevan viennin taloudelliset seikat eivät, erityisesti kyseisten tuotteiden luonteen ja alkuperän huomioon ottaen, tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista; tiettyjen viljajalosteiden osalta yhteisön maailmankauppaan osallistumisen vähäinen merkitys ei tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista.

(6)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(8)

Tietyt maissijalosteet voivat olla lämpökäsiteltyjä, ja tämä saattaa johtaa sellaisen tuen myöntämiseen, joka ei vastaa tuotteen laatua; olisi tarkennettava, että tällaiset esihyytelöityä tärkkelystä sisältävät tuotteet eivät voi saada vientitukea.

(9)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1518/95 1 artiklassa tuotteiden tuet vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1549/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 55. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2993/95 (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 25).


LIITE

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 29 päivänä maaliskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C14

:

Kaikki määräpaikat, Sveitsi ja Liechtenstein pois lukien.


(1)  Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka on lämpökäsitelty siten, että tärkkelys on esihyytelöitynyt.

(2)  Tuet myönnetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2730/75 (EYVL L 281, 1.11.1975, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti.

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C14

:

Kaikki määräpaikat, Sveitsi ja Liechtenstein pois lukien.


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/40


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 349/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytettäviin viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja vientijärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1517/95 (2) 2 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(3)

Laskemisessa on otettava huomioon myös viljatuotepitoisuus; yksinkertaisuuden vuoksi tukea olisi maksettava kahdelle ”viljatuotteiden” luokalle, eli maissille, jota käytetään yleisimmin vientiin tarkoitettujen rehuseosten valmistuksessa, ja maissipohjaisille tuotteille, sekä ”muille viljoille”, jotka muodostuvat tukeen oikeutetuista viljatuotteista, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuotteita; tukea on myönnettävä rehuseosten sisältämän viljatuotteiden määrän mukaan.

(4)

Tuen määrässä on lisäksi otettava huomioon kyseisten tuotteiden myyntimahdollisuudet ja -edellytykset maailmanmarkkinoilla, tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla ja viennin taloudelliset seikat.

(5)

Viljojen tämänhetkisen markkinatilanteen ja erityisesti hankintanäkymien perusteella vientituet on syytä poistaa.

(6)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteen mukaisesti vientituet vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamisalaan kuuluville rehuseoksille, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1517/95 säännöksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 51.


LIITE

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta 29 päivänä maaliskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

Vientitukea saavan tuotteen koodi:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Viljatuotteet

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukien määrä

Maissi ja maissipohjaiset tuotteet

CN-koodit 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Viljatuotteet, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuotteita

C10

EUR/t

0,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

C10

:

Kaikki määräpaikat.


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/42


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 350/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetusten (ETY) N:o 1766/92 ja (ETY) N:o 1418/76 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja- ja riisialan tuotantotukien osalta 30 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1722/93 (2) määritellään tuotantotukien myöntämisen edellytykset. Laskentaperuste määrätään kyseisen asetuksen 3 artiklassa. Näin lasketut tuotantotuet, jotka eriytetään tarvittaessa perunatärkkelystä varten, on vahvistettava kerran kuukaudessa, ja niitä voidaan muuttaa, jos maissin ja/tai vehnän hinta muuttuu merkittävästi.

(2)

On syytä kertoa tällä asetuksella vahvistettavat tuotantotuet asetuksen (ETY) N:o 1722/93 liitteessä II esitetyillä kertoimilla täsmällisen maksettavan määrän määrittämiseksi.

(3)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1722/93 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi, tonneina ilmaistuksi tuotantotueksi vahvistetaan:

a)

0,00 EUR/t maissi-, vehnä-, ohra- ja kauratärkkelykselle;

b)

0,00 EUR/t perunatärkkelykselle.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1950/2005 (EUVL L 312, 29.11.2005, s. 18).


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/43


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 351/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

oliiviöljyn tuontitodistusten myöntämisestä Tunisian tariffikiintiössä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä sekä EY:n ja Tunisian tasavallan assosiaatiosopimuksen maatalouspöytäkirjojen muuttamista koskevan Euroopan yhteisön ja Tunisian tasavallan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 22 päivänä joulukuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/822/EY (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisen Euroopan ja Välimeren alueen assosiointia koskevan sopimuksen (3) pöytäkirjassa N:o 1 olevan 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa avataan tulliton tariffikiintiö CN-koodeihin 1509 10 10 ja 1509 10 90 kuuluvan käsittelemättömän, kokonaan Tunisiassa tuotetun ja sieltä suoraan yhteisöön kuljetetun oliiviöljyn tuonnille kunkin vuoden osalta säädetyissä rajoissa.

(2)

Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 20 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksen (EY) N:o 1918/2006 (4) 2 artiklan 2 kohdassa säädetään niin ikään todistusten myöntämisessä sovellettavista kuukausittaisista määrällisistä rajoituksista.

(3)

Toimivaltaisille viranomaisille on jätetty asetuksen (EY) N:o 1918/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakemuksia, jotka koskevat tuontitodistusten myöntämistä kokonaismäärälle, joka ylittää maaliskuuksi vahvistetun 5 000 tonnin enimmäismäärän.

(4)

Näissä oloissa komission on vahvistettava prosentin jako-osuus, joka mahdollistaa todistusten myöntämisen suhteessa käytettävissä olevaan määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään asetuksen (EY) N:o 1918/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti 26 ja 27 päivänä maaliskuuta 2007 jätetyissä tuontitodistushakemuksissa haettavasta määrästä 24,897202 prosenttia. Maaliskuuksi säädetty 5 000 tonnin enimmäismäärä on saavutettu.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 336, 30.12.2000, s. 92.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EYVL L 97, 30.3.1998, s. 1.

(4)  EUVL L 365, 21.12.2006, s. 84.


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/44


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 352/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 38/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja kolmannen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 38/2007 annettu 17 päivänä tammikuuta 2007 (2), pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian, Tšekin, Espanjan, Irlannin, Italian, Unkarin, Puolan, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten hallussa olevan sokerin myymiseksi uudelleen vientiä varten edellytetään osittaisten tarjouskilpailujen järjestämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 38/2007 4 artiklan 1 kohdan ja 28 päivänä maaliskuuta 2007 päättyvässä osittaisessa tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tarkastelun perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 38/2007 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen vientituen enimmäismääräksi vahvistetaan 28 päivänä maaliskuuta 2007 päättyvää osittaista tarjouskilpailua varten 363,50 EUR/tonni.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1585/2006 (EUVL L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUVL L 11, 18.1.2007, s. 4.


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/45


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 353/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan voidaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b, c, d, ja g alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä VII mainittuina tavaroina.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VII lueteltuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklan 4 kohdassa säädetään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(5)

Tässä asetuksessa vahvistettujen tukien määrien osalta voidaan käyttää ennakkovahvistusta, sillä tulevien kuukausien markkinatilannetta ei ole mahdollista vielä varmuudella arvioida.

(6)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 318/2006 1 artiklan 1 kohdassa ja 2 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VII lueteltuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1585/2006 (EUVL L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1713/2006 (EUVL L 321, 21.11.2006, s. 11).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 30 päivästä maaliskuuta 2007 (1)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuen määrä EUR/100 kg

tukien ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1701 99 10

valkoinen sokeri

24,58

24,58


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Albaniaan, Kroatiaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon, Kosovoon, entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan, Andorraan, Gibraltariin, Ceutaan, Melillaan, Pyhään istuimeen (Vatikaanivaltio), Liechtensteiniin, Livignon ja Campione d'Italian kuntiin, Helgolandiin, Grönlantiin ja Färsaarille suuntautuvaan vientiin eikä Sveitsin valaliiton alueelle vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/47


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 354/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

voin ostoista eräissä jäsenvaltioissa 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän elokuuta 2007 välisenä aikana annetun asetuksen (EY) N:o 195/2007 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 195/2007 (3) vahvistetaan luettelo jäsenvaltioista, joissa aloitetaan voin ostot asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(2)

Komissio on todennut Espanjan toimittamien tuoreimpien tiedonantojen perusteella, että voin markkinahinnat ovat kahden peräkkäisen viikon ajan olleet vähintään 92 prosenttia interventiohinnasta. Sen vuoksi tässä jäsenvaltiossa on keskeytettävä interventio-ostot. Espanja olisi myös poistettava asetuksessa (EY) N:o 195/2007 vahvistetusta luettelosta.

(3)

Asetus (EY) N:o 195/2007 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 195/2007 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Aloitetaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt voin ostot seuraavissa jäsenvaltioissa:

Portugali.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).

(3)  EUVL L 59, 27.2.2007, s. 62.


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/48


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 355/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Tuet on vahvistettava ottaen huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2).

(3)

Vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja karkeisiin jauhoihin sovellettava tuki on laskettava ottaen huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava viljamäärä. Nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1501/95.

(4)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(5)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa. Sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta vilja-alan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liitteessä mainitun suuruiseksi.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan a, b ja c kohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden, maltaita lukuun ottamatta, vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 29 päivänä maaliskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

C01

:

Kaikki kolmannet maat, ei kuitenkaan Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegroa, Serbiaa, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Liechtenstein ja Sveitsi.


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/50


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 356/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 14 artiklan 2 kohdan nojalla lupahakemuksen jättöpäivänä sovellettavaa vientitukea on sovellettava hakemuksesta tämän luvan voimassaoloaikana toteutuvaan vientiin. Tässä tapauksessa tukeen on sovellettava korjauskerrointa.

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1501/95 (2) sallitaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevan korjauskertoimen vahvistaminen. Tämä kerroin on laskettava ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa esitetyt tekijät.

(3)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää korjauskertoimen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(4)

Korjauskerroin ja tuki on vahvistettava samaa menettelyä noudattaen. Kerrointa voidaan muuttaa kahden vahvistamisen välisenä aikana.

(5)

Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että korjauskerroin on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden, lukuun ottamatta maltaita, ennakolta vahvistettuihin vientitukiin sovellettava korjauskerroin vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE

viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 29 päivänä maaliskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/t)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Kuluva

4

1. jakso

5

2. jakso

6

3. jakso

7

4. jakso

8

5. jakso

9

6. jakso

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Kaikki kolmannet maat, ei kuitenkaan Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Liechtenstein ja Sveitsi.

C02

:

Algeria, Saudi-Arabia, Bahrain, Egypti, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Iran, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Libanon, Libya, Marokko, Mauritania, Oman, Qatar, Syyria, Tunisia ja Jemen.

C03

:

Kaikki maat, ei kuitenkaan Norja, Sveitsi eikä Liechtenstein.


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/52


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 357/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Tuet on vahvistettava ottaen huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2) 1 artiklassa tarkoitetut tekijät.

(3)

Maltaisiin sovellettava tuki on laskettava ottaen huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava viljamäärä. Nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1501/95.

(4)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(5)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa. Sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta vilja-alan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liitteessä mainitun suuruiseksi.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen maltaiden vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE

maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 29 päivänä maaliskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/54


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 358/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 14 artiklan 2 kohdan nojalla lupahakemuksen jättöpäivänä sovellettavaa vientitukea on sovellettava hakemuksesta tämän luvan voimassaoloaikana toteutuvaan vientiin. Tässä tapauksessa tukeen on sovellettava korjauskerrointa.

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1501/95 (2) sallitaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevan korjauskertoimen vahvistaminen. Tämä kerroin on laskettava ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa esitetyt tekijät.

(3)

Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että korjauskerroin olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu maltaiden ennakolta vahvistettuihin vientitukiin sovellettava korjauskerroin vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE

maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 29 päivänä maaliskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Kuluva

4

1. jakso

5

2. jakso

6

3. jakso

7

4. jakso

8

5. jakso

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Tuotekoodi

Määräpaikka

6. jakso

10

7. jakso

11

8. jakso

12

9. jakso

1

10. jakso

2

11. jakso

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/56


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 359/2007,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2007,

yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikeapuna toimitettavista maataloustuotteista aiheutuvien menojen yhteisörahoituksesta 21 päivänä lokakuuta 1974 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2681/74 (3) 2 artiklassa säädetään, että asiaa koskevien yhteisön sääntöjen mukaisesti vahvistettuja vientitukia vastaava osa menoista kuuluu Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastoon.

(2)

Yhteisön elintarvikeaputoimia koskevan talousarvion laatimisen ja hallinnon helpottamiseksi ja jotta jäsenvaltiot saisivat tietoonsa kansallisia elintarvikeaputoimia koskevan yhteisön rahoitusosuuden, olisi määriteltävä näille toimille myönnettävien tukien taso.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 13 artiklassa säädettyjä vientitukea koskevia yleisiä sääntöjä ja sen soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin edellä mainittuihin toimiin.

(4)

Riisin vientituen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet määritellään asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklassa.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kansainvälisissä yleissopimuksissa tai muissa täydentävissä ohjelmissa sekä muissa yhteisön veloituksetonta toimittamista koskevissa toimenpiteissä määrättyjen yhteisön elintarvikeaputoimien ja kansallisten elintarvikeaputoimien osalta vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavat tuet vahvistetaan liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EYVL L 288, 25.10.1974, s. 1.


LIITE

yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 29 päivänä maaliskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/t)

Tuotekoodi

Tuen määrä

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,00

1102 20 10 9400

0,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

0,00

1104 12 90 9100

0,00

Huom. Tuotekoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/58


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007,

eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle

(2007/198/Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan kolmannen ja neljännen alakohdan sekä 48 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tarjoamalla Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) tutkimus- ja koulutusohjelmista annettavaa vahvaa, jatkuvaa ja yhteensovitettua yhteisön tukea ja hyödyntämällä kansallisissa fuusiolaboratorioissa, jotka toimivat yhteistyössä erityisesti Euroopan fuusiokehityssopimuksen (European Fusion Development Agreement, EFDA) puitteissa, kehittynyttä tietämystä ja inhimillisiä voimavaroja, yhteisö on luonut yhteisen ja täysin kattavan fuusiotutkimusohjelman, joka on saavuttanut kansainvälisesti johtavan aseman fuusioteknologian kehittämisessä potentiaalisesti rajattomana, turvallisena, kestävänä, ympäristön kannalta vastuullisena ja taloudellisesti kilpailukykyisenä energialähteenä.

(2)

Vuonna 1978 käynnistetty Joint European Torus (JET) -fuusiotutkimushanke (1), joka on saavuttanut ja ylittänyt kaikki sille suunnitteluvaiheessa asetetut tavoitteet muun muassa osoittamalla mahdollisuudet tuottaa hallitusti huomattavat määrät fuusioenergiaa ja pitämällä edelleen hallussaan sekä fuusiotehon että fuusioenergian tuotannon maailmanennätyksiä, on osoittanut, mitä lisäarvoa saadaan kokoamalla yhteisön tasolla voimavaroja ja osaamista yhteen yhteisyritykseksi.

(3)

Yhteisö on ollut keskeisessä asemassa seuraavan vaiheen kansainvälisen fuusiohankkeen (International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER) kehittämisessä. Se käynnistyi vuonna 1988 rakennekonseptin suunnittelulla (2) ja jatkui vuonna 1992 teknisellä suunnittelulla (3), jota jatkettiin vielä kolmella vuodella vuonna 1998 (4). Teknisestä suunnittelusta tehtiin vuonna 1994 toinen sopimus (5), jonka pohjalta saatiin vuonna 2001 valmiiksi yksityiskohtainen ja täysin kattava tekninen rakennesuunnitelma tutkimuslaitteistosta, jolla pyritään osoittamaan fuusion toteutettavuus energianlähteenä, josta yhteisö voisi saada huomattavaa hyötyä varsinkin turvattaessa yhteisön energiansaannin varmuutta ja monimuotoisuutta pitkällä aikavälillä.

(4)

ITER-neuvottelujen seitsemän osapuolta (Euratom, Kiinan kansantasavalta, Intia, Japani, Korean tasavalta, Venäjä ja Yhdysvallat), jotka edustavat yli puolta maailman väestöstä, ovat tehneet sopimuksen ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation perustamisesta (6), jäljempänä ’ITER-sopimus’, jolla perustetaan fuusioenergia-alan kansainvälinen ITER-organisaatio, jäljempänä ’ITER-organisaatio’. ITER-organisaation kotipaikka on Saint-Paul-lès-Durance (Bouches-du-Rhône) (Ranska). ITER-organisaatiolla on täysi vastuu ITER-laitteistojen rakentamisesta, käytöstä, hyödyntämisestä ja deaktivoinnista.

(5)

ITER-sopimuksen mukaan kaikkien sopimuspuolten on tuettava ITER-organisaation toimintaa erityisten oikeussubjektien kautta, joita kutsutaan hallinnointivirastoiksi (Domestic Agency). Jotta ITERin rakentaminen voisi alkaa ilman viivästyksiä ja koska Euratomilla on isäntäosapuolena ja ITER-organisaation jäsenenä erityisvastuita, kuten suurin vastuu voimavaroista ja sijoituspaikan valmisteluista, Euratomin oma hallinnointivirasto olisi perustettava mahdollisimman nopeasti.

(6)

Euratom ja Japani ovat tehneet laajemman lähestymistavan toimien yhteistoteutuksesta kahdenvälisen sopimuksen, jäljempänä ’laajemman lähestymistavan Japani-sopimus’, jossa määritellään yhteisiä täydentäviä fuusiotutkimustoimia osana niin sanottua laajempaa lähestymistapaa fuusioenergian nopeaan toteuttamiseen, mistä sovittiin ITER-sopimuksen neuvotteluissa. Laajemman lähestymistavan Japani-sopimuksen mukaan Euratomin olisi toteutettava tällaiset laajemman lähestymistavan toimet siten, että täytäntöönpanoelimenä toimii Euratomin oma hallinnointivirasto.

(7)

Mahdollisimman suurten synergia- ja mittakaavaetujen saavuttamiseksi Euratomin hallinnointiviraston olisi toteutettava myös pitkän aikavälin toimintaohjelma, jolla valmisteltaisiin koefuusioreaktoreiden ja niihin liittyvien laitteistojen rakentamista Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi tällä alalla. Toimintaohjelma on osa riippumattoman asiantuntijaryhmän tutkimusministerien pyynnöstä Belgian puheenjohtajuuskaudella tarkastelemaa nopeutettua ”fast track” -lähestymistapaa.

(8)

Eurooppa-neuvosto päätti 26–27 päivänä marraskuuta 2003 antamissaan päätelmissä yksimielisesti valtuuttaa komission esittämään Ranskaa ITERin isäntävaltioksi ja Cadarache’ia ITERin sijoituspaikaksi. Lisäksi se päätti, että Euratomin osuudesta vastaava hallinnointivirasto olisi sijoitettava Espanjaan.

(9)

Koska ITER-hankkeella ja laajemman lähestymistavan toimilla on perustavanlaatuinen merkitys fuusioteknologian kehittämisessä potentiaalisesti rajattomana, turvallisena, kestävänä, ympäristön kannalta vastuullisena ja taloudellisesti kilpailukykyisenä energialähteenä, Euratomin osuudesta vastaava hallinnointivirasto on syytä perustaa yhteisyrityksenä, josta määrätään Euratomin perustamissopimuksen V luvussa.

(10)

Yhteisyrityksen olisi harjoitettava eurooppalaisten ja kansainvälisten etujen mukaista julkisrahoitteista tutkimustoimintaa ja huolehdittava kansainvälisistä sopimuksista johtuvista sitoumuksista. Sitä olisi pidettävä yhteisestä arvonlisäjärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (7) 151 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna kansainvälisenä järjestönä, valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY (8) 23 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuna kansainvälisenä toimielimenä sekä vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY (9) 22 artiklassa ja julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (10) 15 artiklassa tarkoitettuna kansainvälisenä järjestönä.

(11)

Tässä päätöksessä vahvistetaan yhteisyritykselle määrätyn keston ajaksi rahoitusohje, joka ilmentää lainsäädäntövallan käyttäjän tahtoa ja joka ei vaikuta perustamissopimuksessa määriteltyyn budjettivallan käyttäjän toimivaltaan.

(12)

Yhteisyrityksellä olisi oltava omat taloushallintoa koskevat säännöt, joista komissiota on kuultava ennakolta ja jotka perustuvat Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19 päivänä marraskuuta 2002 annettuun komission asetukseen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 (11), jäljempänä ’varainhoidon puiteasetus’, periaatteisiin. Säännöissä olisi otettava huomioon yhteisyrityksen toiminnalle erityisesti sen kansainvälisistä velvoitteista aiheutuvat erityisvaatimukset.

(13)

Kansainvälisen tutkimusyhteistyön vahvistamiseksi yhteisyrityksen olisi oltava avoin sellaisten maiden osallistumiselle, jotka ovat tehneet ydinfuusioalan yhteistyösopimuksen Euratomin kanssa ja assosioineet näin omat ohjelmansa Euratomin ohjelmiin.

(14)

Ehdotuksissa neuvoston päätöksiksi Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännen ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2007–2011) ja puiteohjelman täytäntöönpanevasta erityisohjelmasta, jäljempänä ’seitsemäs puiteohjelma’, pidetään ITERiä keskeisen tärkeänä Euroopan fuusiostrategian kannalta ja kaavaillaan Euratomin osallistumista yhteisyrityksen kautta ITER-organisaatioon, laajemman lähestymistavan toimiin ja muihin koefuusioreaktoreiden valmisteluun tähtääviin toimiin.

(15)

JET-yhteisyrityksestä saadut kokemukset osoittavat, että mahdollisimman pätevän tieteellisen ja teknisen henkilöstön saamiseksi henkilöstölle on taattava vakaat työehdot ja yhdenvertainen kohtelu. Tämän vuoksi yhteisyrityksen koko henkilöstöön olisi sovellettava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja, joista säädetään asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (12), jäljempänä ’henkilöstösäännöt’.

(16)

Koska yhteisyrityksen ei ole tarkoitus tavoitella taloudellista voittoa ja koska se hallinnoi Euratomin osallistumista yleistä etua koskevaan kansainväliseen tutkimushankkeeseen, sen tehtävien täyttäminen edellyttää, että yhteisyritykseen, sen pääjohtajaan ja sen henkilöstöön sovelletaan 8 päivänä huhtikuuta 1965 tehtyä Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa (13).

(17)

Yhteisyrityksen toiminnan erityisluonteen ja fuusiotutkimuksen kehityksen kannalta suuren merkityksen vuoksi sekä yhteisyritykselle myönnettävän julkisen rahoituksen järkevän ja tehokkaan käytön edistämiseksi yhteisyritykselle olisi myönnettävä kaikki perustamissopimuksen liitteessä III luetellut edut.

(18)

Oikeushenkilönä yhteisyrityksen olisi vastattava toimistaan. Sopimuksia koskevissa kysymyksissä ilmenevien riitojen ratkaisemisen osalta yhteisyrityksen tekemissä sopimuksissa olisi voitava määrätä, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta asiassa.

(19)

Ottaen huomioon perustamissopimuksen toisen osaston II luvussa määrätyt tiedon levittämistä koskevat yhteisön oikeudet ja velvollisuudet, yhteisyrityksen olisi sovittava komission kanssa tarvittavista tätä koskevista järjestelyistä.

(20)

Yhteisyrityksen ja isäntävaltiona toimivan Espanjan välillä olisi tehtävä sopimus toimistotiloista, etuoikeuksista ja vapauksista sekä muusta Espanjan yhteisyritykselle antamasta tuesta.

(21)

Tässä päätöksessä otetaan huomioon komission tekemän selvityksen tulokset ja erityisesti ydinenergiaa (fuusio) koskevan Euratomin tutkimuksen ja koulutuksen erityisohjelman neuvoa-antavan komitean ehdotuksista antama puoltava lausunto,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteisyrityksen perustaminen

1.   Perustetaan 19 päivänä huhtikuuta 2007 alkavaksi 35 vuoden jaksoksi eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (Fusion for Energy), jäljempänä ’yhteisyritys’.

2.   Yhteisyrityksen tehtävänä on:

a)

vastata Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) osuudesta fuusioenergia-alan kansainvälisessä ITER-organisaatiossa;

b)

vastata Euratomin osuudesta Japanin kanssa toteutettavissa fuusioenergian nopeaan toteuttamiseen tähtäävissä laajemman lähestymistavan toimissa;

c)

valmistella ja sovittaa yhteen toimintaohjelma, jolla valmistellaan koefuusioreaktorin ja muiden asiaan liittyvien laitteistojen, kuten kansainvälisen fuusiomateriaalien säteilytyslaitoksen (International Fusion Materials Irradation Facility, IFMIF), rakentamista.

3.   Yhteisyrityksen toimipaikka on Barcelona, Espanja.

4.   Yhteisyritystä on pidettävä neuvoston direktiivin 2006/112/EY 151 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna kansainvälisenä järjestönä, direktiivin 92/12/ETY 23 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuna kansainvälisenä toimielimenä sekä direktiivin 2004/17/EY 22 artiklan c alakohdassa ja direktiivin 2004/18/EY 15 artiklan c alakohdassa tarkoitettuna kansainvälisenä järjestönä.

2 artikla

Osakkaat

Yhteisyrityksen osakkaita ovat:

a)

Euratom, jota edustaa komissio;

b)

Euratomin jäsenvaltiot;

c)

kolmannet maat, jotka ovat tehneet Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen hallitun ydinfuusion alalla, assosioineet näin omat tutkimusohjelmansa Euratomin ohjelmiin ja ilmaisseet halukkuutensa tulla yhteisyrityksen osakkaiksi.

3 artikla

Perussääntö

Hyväksytään liitteessä oleva yhteisyrityksen perussääntö.

4 artikla

Rahoitus

1.   Yhteisyrityksen tehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemat varat määritellään seuraavasti:

a)

edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tehtävien osalta ITER-sopimuksen mukaisesti;

b)

edellä 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tehtävien osalta laajemman lähestymistavan Japani-sopimuksen mukaisesti; ja

c)

edellä 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tehtävien osalta perustamissopimuksen 7 artiklan nojalla hyväksyttyjen tutkimus- ja koulutusohjelmien mukaisesti.

2.   Yhteisyrityksen varat koostuvat Euratomin osuudesta, ITERin isäntävaltion osuuksista, muiden yhteisyrityksen osakkaiden kuin Euratomin vuotuisista osakasosuuksista ja vapaaehtoisista maksuosuuksista sekä muista varoista.

3.   Edellä 1 kohdan mukaisesti määriteltyjen yhteisyrityksen tarvitsemien varojen ohjeellinen kokonaismäärä on 9 653 miljoonaa euroa (14). Määrä jakautuu seuraavasti:

(miljoonaa euroa)

2007–2016

2017–2041

2007–2041

 

josta vuosina 2007–2011

 

Nykyarvoina

Yhteensä

4 127

1 717

5 526

3 544

9 653

4.   Euratomin ohjeellinen kokonaisosuus 3 kohdassa tarkoitetuista varoista on 7 649 miljoonaa euroa, josta enintään 15 prosenttia kohdistuu hallintomenoihin. Määrä jakautuu seuraavasti:

(miljoonaa euroa)

2007–2016

2017–2041

2007–2041

 

josta seitsemäs puiteohjelma (2007–2011)

 

Nykyarvoina

Yhteensä

3 147

1 290

4 502

2 887

7 649

5 artikla

Taloushallintoa koskevat säännöt

1.   Yhteisyrityksellä on oltava erilliset taloushallintoa koskevat säännöt, jotka perustuvat varainhoidon puiteasetuksen periaatteisiin. Yhteisyrityksen taloushallintoa koskevat säännöt, jäljempänä ’taloushallintoa koskevat säännöt’, voivat poiketa varainhoidon puiteasetuksesta, jos yhteisyrityksen toiminnan erityistarpeet sitä edellyttävät ja jos asiassa on ennalta kuultu komissiota.

2.   Yhteisyrityksen on perustettava oma sisäinen tarkastusyksikkö.

3.   Euroopan parlamentti myöntää neuvoston suosituksesta yhteisyrityksen talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden.

6 artikla

Henkilöstö

Yhteisyrityksen henkilöstöön sovelletaan henkilöstösääntöjä sekä Euroopan yhteisön toimielinten näiden henkilöstösääntöjen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.

7 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

Yhteisyritykseen, sen pääjohtajaan ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.

8 artikla

Edut

Jäsenvaltioiden on myönnettävä yhteisyritykselle sen virallisen toiminnan puitteissa sen olemassaolon ajaksi kaikki perustamissopimuksen liitteen III mukaiset edut.

9 artikla

Vastuu ja yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta

1.   Yhteisyrityksen sopimusperusteinen korvausvastuu määritellään asiaa koskevissa sopimusmääräyksissä ja kyseiseen sopimukseen sovellettavassa lainsäädännössä.

Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista asia yhteisyrityksen tekemässä sopimuksessa olevan välityslausekkeen nojalla.

2.   Muuta kuin sopimukseen perustuvaa vastuuta koskevissa asioissa yhteisyrityksen on korvattava henkilöstönsä tehtäviään suorittaessaan aiheuttamat vahingot jäsenvaltioiden lainsäädännön yhteisten yleisten periaatteiden mukaisesti.

Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista tällaisten vahinkojen korvaamista koskevat riidat.

3.   Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista yhteisyritystä, mukaan lukien sen hallintoneuvoston tekemät päätökset, vastaan nostetut kanteet perustamissopimuksen 146 ja 148 artiklassa määrätyin edellytyksin.

4.   Kaikkien 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun vastuuseen liittyvien yhteisyrityksen maksujen ja niihin liittyvien kulujen ja kustannusten katsotaan olevan yhteisyrityksen menoja, jotka katetaan yhteisyrityksen varoista.

10 artikla

Tiedon levittäminen

Yhteisyritys sopii komission kanssa tarvittavista järjestelyistä, jotta yhteisö voi käyttää niitä oikeuksia ja täyttää ne velvollisuudet, joista määrätään perustamissopimuksen toisen osaston II luvussa.

11 artikla

Isäntävaltion kanssa tehtävä sopimus

Sopimus yhteisyrityksen ja isäntävaltiona toimivan Espanjan välillä on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa yhteisyrityksen perustamisesta.

12 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan kahdennestakymmenennestä päivästä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. STEINBRÜCK


(1)  Neuvoston päätös 78/741/Euratom, tehty 30 päivänä toukokuuta 1978, Joint European Torus (JET) -yhteisyrityksen perustamisesta (EYVL L 151, 7.6.1978, s. 10). Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 98/585/Euratom (EYVL L 282, 20.10.1998, s. 65).

(2)  Komission päätös 88/229/Euratom (EYVL L 102, 21.4.1988, s. 31).

(3)  Komission päätös 92/439/Euratom (EYVL L 244, 26.8.1992, s. 13).

(4)  Neuvoston päätös 98/704/Euratom (EYVL L 335, 10.12.1998, s. 61).

(5)  Komission päätös 94/267/Euratom (EYVL L 114, 5.5.1994, s. 25).

(6)  EUVL L 358, 16.12.2006, s. 62.

(7)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/138/EY (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 92).

(8)  EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/106/EY (EUVL L 359, 4.12.2004, s. 30).

(9)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/97/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 107).

(10)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/97/EY.

(11)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1895/2006 (EUVL L 397, 30.12.2006, s. 6).

(13)  EYVL 152, 13.7.1967, s. 13. Pöytäkirja sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella ja Nizzan sopimuksella.

(14)  Kaikki luvut on esitetty nykyarvoina, jollei toisin mainita. Niiden edellytyksenä on, että perustamissopimuksen 7 artiklan nojalla toteutettavien yhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmien asianomaiset talousarviot hyväksytään.


LIITE

ITERIÄ JA FUUSIOENERGIAN KEHITTÄMISTÄ VARTEN

(FUSION FOR ENERGY)

PERUSTETUN EUROOPPALAISEN YHTEISYRITYKSEN PERUSSÄÄNTÖ

1 artikla

Nimi, toimipaikka, jäsenet

1.   Yhteisyrityksen nimi on ”Eurooppalainen yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten (Fusion for Energy)” (jäljempänä ’yhteisyritys’).

2.   Yhteisyrityksen päätoimipaikka on Barcelona, Espanja.

3.   Yhteisyrityksen osakkaita ovat:

a)

Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom), jota edustaa komissio;

b)

Euratomin jäsenvaltiot;

c)

kolmannet maat, jotka ovat tehneet Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen hallitun ydinfuusion alalla, assosioineet näin omat tutkimusohjelmansa Euratomin ohjelmiin ja ilmaisseet halukkuutensa tulla yhteisyrityksen osakkaiksi, jäljempänä ’assosioituneet kolmannet maat’.

2 artikla

Tavoitteet

Yhteisyrityksen tavoitteena on:

1)

vastata Euratomin osuudesta fuusioenergia-alan kansainvälisessä ITER-organisaatiossa, jäljempänä ’ITER-organisaatio’, ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation perustamisesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ITER-sopimus’, mukaisesti;

2)

vastata Euratomin osuudesta Japanin kanssa toteutettavissa fuusioenergian nopeaan toteuttamiseen tähtäävissä laajemman lähestymistavan toimissa, jäljempänä ’laajemman lähestymistavan toimet’, laajemman lähestymistavan toimien yhteistoteutuksesta tehdyn kahdenvälisen sopimuksen, jäljempänä ’laajemman lähestymistavan Japani-sopimus’, mukaisesti; ja

3)

valmistella ja koordinoida toimintaohjelmaa, jolla valmistellaan koefuusioreaktorin ja muiden asiaan liittyvien laitteistojen, kuten kansainvälisen fuusiomateriaalien säteilytyslaitoksen (International Fusion Materials Irradation Facility, IFMIF), rakentamista.

3 artikla

Toiminta

1.   Euratomin ITER-hallinnointivirastona yhteisyritys ottaa ITER-sopimuksen voimassaoloajaksi hoitaakseen ITER-sopimuksessa määritellyt Euratomin velvollisuudet ITER-organisaatiota kohtaan. Erityisesti se

a)

valvoo ITER-hankkeen sijoituspaikan valmisteluja;

b)

hankkii ITER-organisaation käyttöön komponentteja, laitteita, materiaaleja ja muita voimavaroja;

c)

hallinnoi hankintajärjestelyjä suhteessa ITER-organisaatioon ja varsinkin tähän liittyviä laadunvarmistusmenettelyjä;

d)

valmistelee ja sovittaa yhteen Euratomin osallistumista ITER-hankkeen tieteelliseen ja tekniseen hyödyntämiseen;

e)

sovittaa yhteen tieteellisiä ja teknologisia tutkimus- ja kehitystoimia, joilla tuetaan Euratomin osuutta ITER-organisaatiossa;

f)

vastaa Euratomin rahoitusosuudesta ITER-organisaatiossa;

g)

toteuttaa järjestelyt henkilöstön antamiseksi ITER-organisaation käyttöön;

h)

toimii yhteyskanavana ITER-organisaatioon päin ja harjoittaa muunlaista ITER-sopimusta hyödyttävää toimintaa.

2.   Laajemman lähestymistavan Japani-sopimuksen täytäntöönpanoelimenä yhteisyritys ottaa hoitaakseen laajemman lähestymistavan toimien toteuttamiseen liittyvät Euratomin velvollisuudet. Erityisesti se

a)

hankkii laajemman lähestymistavan toimien käyttöön komponentteja, laitteita, materiaaleja ja muita voimavaroja;

b)

valmistelee ja sovittaa yhteen Euratomin osallistumista laajemman lähestymistavan toimien toteuttamiseen;

c)

sovittaa yhteen tieteellisiä ja teknologisia tutkimus- ja kehitystoimia;

d)

vastaa Euratomin rahoitusosuudesta laajemman lähestymistavan toimissa;

e)

toteuttaa järjestelyt henkilöstön antamiseksi laajemman lähestymistavan toimien käyttöön;

f)

harjoittaa muunlaista toimintaa, joka on tarpeen Euratomin velvollisuuksien täyttämiseksi laajemman lähestymistavan Japani-sopimusta edistävällä tavalla.

3.   Valmistauduttaessa koefuusioreaktorin ja muiden asiaan liittyvien laitteistojen, kuten IFMIFin, rakentamiseen yhteisyritys valmistelee ja sovittaa yhteen ITERistä ja laajemman lähestymistavan toimista erillisen tutkimus-, kehitys- ja suunnitteluohjelman.

4.   Yhteisyritys harjoittaa kaikkea muuta toimintaa, jolla pyritään edistämään 2 artiklassa määrättyjä kokonaistavoitteita esimerkiksi lisäämällä yleistä tietoisuutta yhteisyrityksestä ja sen tehtävästä.

4 artikla

Oikeushenkilöllisyys

Yhteisyritys on oikeushenkilö. Sillä on osakkaidensa lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla laajin oikeushenkilölle kansallisen lainsäädännön mukaan kuuluva oikeuskelpoisuus. Erityisesti se voi tehdä sopimuksia, hankkia lisenssejä, hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, ottaa lainaa sekä esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä.

5 artikla

Hallintoelimet

1.   Yhteisyrityksen hallintoelimet ovat hallintoneuvosto ja pääjohtaja.

2.   Hallintoneuvostoa avustaa hallitus 7 artiklan mukaisesti.

3.   Hallintoneuvosto ja pääjohtaja pyytävät 9 artiklan mukaisesti neuvoja tieteellisiltä ohjelmaryhmiltä.

6 artikla

Hallintoneuvosto

1.   Hallintoneuvosto vastaa yhteisyrityksen valvonnasta sen pyrkiessä 2 artiklan mukaisiin tavoitteisiinsa sekä varmistaa toiminnassaan tiiviin yhteistyön yhteisyrityksen ja sen osakkaiden välillä.

2.   Kullakin yhteisyrityksen osakkaalla on hallintoneuvostossa kaksi edustajaa, joista toisella on oltava tieteellistä ja/tai teknistä asiantuntemusta yhteisyrityksen toimintaan liittyvillä aloilla.

3.   Hallintoneuvosto antaa suosituksia ja tekee päätöksiä tämän perussäännön mukaisesti perussäännön alaan kuuluvissa asioissa. Hallintoneuvoston tehtävänä on erityisesti:

a)

hyväksyä tämän perussäännön muutokset 21 artiklan mukaisesti;

b)

päättää kaikista hallituksen sen päätettäviksi siirtämistä kysymyksistä;

c)

nimittää hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet;

d)

hyväksyä hankesuunnitelma, työohjelmat, resurssienkäyttösuunnitelma, henkilöstötaulukko ja henkilöstöpolitiikkaa koskeva suunnitelma;

e)

vahvistaa vuotuinen talousarvio, hyväksyä vuotuinen tilinpäätös, myös hallinto- ja henkilöstömenoihin liittyvät erityisosat, ja myöntää pääjohtajalle talousarvion toteuttamista koskeva vastuuvapaus taloushallintoa koskevien sääntöjen mukaisesti;

f)

käyttää pääjohtajan suhteen 10 artiklan 3 kohdassa määrättyä toimivaltaa;

g)

hyväksyä yhteisyrityksen perusorganisaatiorakenne;

h)

hyväksyä taloushallintoa koskevat säännöt ja niiden täytäntöönpanosäännöt 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

i)

hyväksyä 10 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitetut henkilöstöä koskevat täytäntöönpanosäännökset;

j)

vahvistaa täytäntöönpanosäännöt, jotka koskevat henkilöstön asettamista ITER-organisaation ja laajemman lähestymistavan toimien käyttöön;

k)

hyväksyä petosten ja sääntöjenvastaisuuksien torjuntaa sekä mahdollisten eturistiriitojen hallintaa koskevat toimenpiteet ja ohjeet sekä soveltaa niitä;

l)

hyväksyä yhteisyrityksen ja Espanjan, jäljempänä ’isäntävaltio’, välinen sopimus;

m)

päättää kaikesta maa- ja muun kiinteän omaisuuden hankinnasta, myynnistä ja kiinnittämisestä, takaussitoumusten ja vakuuksien antamisesta, osakkuuksien hankkimisesta muissa yrityksissä tai instituutioissa sekä lainojen myöntämisestä ja ottamisesta;

n)

hyväksyä kolmansien maiden tai niiden instituutioiden, yritysten tai henkilöiden taikka kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä koskevien sopimusten tai järjestelyjen tekeminen;

o)

hyväksyä vuosittaiset toimintakertomukset, jotka koskevat yhteisyrityksen edistymistä sen työohjelmien mukaisessa toiminnassa ja voimavarojen käyttöä;

p)

hyväksyä yhteisymmärryksessä komission kanssa säännöt, jotka koskevat teollisuuspolitiikan periaatteita, teollis- ja tekijänoikeuksia ja tiedon levittämistä;

q)

perustaa tieteelliset ohjelmaryhmät ja nimittää niiden jäsenet;

r)

käyttää sellaista muuta toimivaltaa ja vastata muusta toiminnasta, täydentävien elinten perustaminen mukaan luettuna, joka voi olla tarpeen sen tehtävien hoitamiseksi sen tavoitteita edistävällä tavalla.

4.   Yhteisyrityksen osakkaiden äänimäärät määritellään liitteessä I. Kunkin osakkaan äänioikeus on jakamaton.

5.   Edellä 3 kohdan a alakohdan mukaiset päätökset tehdään hallintoneuvoston yksimielisellä päätöksellä.

Edellä 3 kohdan b–m alakohdan mukaiset päätökset tehdään hallintoneuvoston kaikkien äänten kahden kolmasosan enemmistöllä.

Jollei toisin mainita, kaikki muut hallintoneuvoston päätökset edellyttävät äänten yksinkertaista enemmistöä.

6.   Euratomilla on oikeus tehdä hallintoneuvoston päätökseen varauma, kun se katsoo, että kyseinen päätös saattaa olla yhteisön lainsäädännön vastainen, mukaan lukien erityisesti kansainvälisestä ITER-sopimuksesta aiheutuvat Euratomin kansainväliset sitoumukset. Euratomin on annettava tällaiselle varaumalle asianmukainen laillinen peruste.

Tällöin päätöstä lykätään ja asia siirretään yhdessä hallintoneuvoston sitä koskevan näkemyksen kanssa komission käsiteltäväksi sen laillisuuden arviointia varten.

Komissio voi tehdä päätöksen hallintoneuvoston päätöksen laillisuudesta kuukauden kuluessa siitä, kun asia on siirretty komission käsiteltäväksi. Mikäli päätöstä ei tehdä kuukauden kuluessa, hallintoneuvoston päätöksen katsotaan pysyvän voimassa.

Hallintoneuvoston on käsiteltävä päätöstään uudelleen komission kanta huomioiden ja tehtävä asiassa lopullinen päätös.

7.   Hallintoneuvosto valitsee puheenjohtajansa jäsentensä keskuudesta Euratomin ehdotuksesta kahden kolmasosan enemmistöllä kaikista äänistä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi, ja hänet voidaan valita kerran uudelleen.

8.   Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsumana vähintään kahdesti vuodessa. Hallintoneuvosto voidaan kutsua kokoon myös sen jäsenten yksinkertaisen enemmistön taikka pääjohtajan tai Euratomin pyynnöstä. Kokoukset pidetään yleensä yhteisyrityksen toimipaikassa.

9.   Yhteisyrityksen pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja osallistuvat hallintoneuvoston kokouksiin, jollei erityistapauksissa toisin päätetä.

10.   Hallintoneuvosto vahvistaa oman työjärjestyksensä. Lisäksi se hyväksyy hallituksen työjärjestyksen kaikkien äänten kahden kolmasosan enemmistöllä.

7 artikla

Hallitus

1.   Hallitus avustaa hallintoneuvostoa sen päätösten valmistelussa ja suorittaa muut hallintoneuvoston sille osoittamat tehtävät.

2.   Hallitus koostuu kolmestatoista jäsenestä, jotka hallintoneuvosto nimittää sellaisten arvostetussa asemassa olevien henkilöiden keskuudesta, joilla on ammattikokemusta tässä artiklassa säädettyjen tehtävien kannalta merkityksellisissä tieteellisissä, teknisissä ja taloudellisissa kysymyksissä. Yksi hallituksen jäsen edustaa Euratomia.

3.   Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

a)

hyväksyä hankintasopimusten tekeminen taloushallintoa koskevien sääntöjen mukaisesti;

b)

antaa hallintoneuvostolle lausuntoja ja suosituksia, jotka koskevat pääjohtajan laatimia ehdotuksia hankesuunnitelmaksi, työohjelmiksi, resurssienkäyttösuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi ja tilinpäätökseksi; ja

c)

siirtää Euratomin tai jäsenten enemmistön pyynnöstä hankintasopimuksia koskevia päätöksiä tai muita sille kuuluvia päätöksiä hallintoneuvoston ratkaistaviksi.

4.   Kullakin hallituksen jäsenellä on yksi ääni.

5.   Jollei toisin mainita, hallituksen päätökset edellyttävät yhdeksää puoltavaa ääntä.

6.   Hallituksen jäsenet nimitetään kahden vuoden kaudeksi, ja heidät voidaan nimittää kerran uudelleen. Vähintään puolet jäsenistä on joka toinen vuosi korvattava uusilla.

7.   Kun jäsenen toimikausi päättyy, hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänet on nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen. Jäsenen erotessa hän jatkaa tehtävässään, kunnes hänen tilalleen on nimitetty uusi jäsen.

8.   Hallintoneuvosto nimittää hallituksen puheenjohtajan kahden vuoden kaudeksi, ja hänet voidaan nimittää kerran uudelleen.

9.   Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana vähintään kuudesti vuodessa. Hallitus voidaan kutsua kokoon myös vähintään kolmen sen jäsenen, pääjohtajan tai Euratomin pyynnöstä. Kokoukset pidetään yleensä yhteisyrityksen toimipaikassa.

10.   Hallituksen puheenjohtaja osallistuu hallintoneuvoston kokouksiin, jollei hallintoneuvosto toisin päätä.

11.   Hallitus vahvistaa työjärjestyksensä, jonka hallintoneuvosto on ennalta hyväksynyt.

8 artikla

Pääjohtaja

1.   Pääjohtaja vastaa toimitusjohtajana yhteisyrityksen päivittäisestä johtamisesta, ja hän on sen laillinen edustaja.

2.   Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan viiden vuoden kaudeksi ehdokasluettelon perusteella, jonka komissio esittää Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja muissa lehdissä tai verkkosivuilla julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön tuloksena. Euratomin tehtyä arvioinnin pääjohtajan toiminnasta yllä mainittuna aikana ja sen tehtyä asiaa koskevan ehdotuksen hallintoneuvosto voi jatkaa pääjohtajan toimikautta kerran enintään viidellä vuodella.

3.   Pääjohtajaan sovelletaan asetuksessa (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 säädettyjä Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja, jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, sekä Euroopan yhteisön toimielinten näiden henkilöstösääntöjen yhteisesti antamia sääntöjä, jollei tässä perussäännössä toisin määrätä.

4.   Pääjohtaja panee täytäntöön työohjelmat ja ohjaa 3 artiklassa säädetyn toiminnan toteuttamista. Hän toimittaa hallintoneuvostolle, hallitukselle, tieteellisille ohjelmaryhmille ja mahdollisille täydentäville elimille kaikki tiedot, joita ne tarvitsevat tehtäviensä suorittamisessa.

Pääjohtajan tehtävänä on erityisesti:

a)

organisoida henkilöstö, johtaa sitä ja valvoa sitä, sekä käyttää sen suhteen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja nimittävälle viranomaiselle annettuja valtuuksia;

b)

määritellä yhteisyrityksen perusorganisaatiorakenne ja antaa se hallintoneuvoston hyväksyttäväksi;

c)

laatia hankesuunnitelma, yhteisyrityksen työohjelmat ja henkilöstöpolitiikkaa koskeva suunnitelma sekä pitää niitä säännöllisesti ajan tasalla;

d)

laatia ITER-sopimuksen ja laajemman lähestymistavan Japani-sopimuksen mukaisesti täytäntöönpanosäännöt, jotka koskevat henkilöstön asettamista ITER-organisaation ja laajemman lähestymistavan toimien käyttöön;

e)

laatia taloushallintoa koskevien sääntöjen mukaisesti resurssienkäyttösuunnitelmat ja vuotuinen talousarvioesitys, mukaan luettuna yhteisyrityksen henkilöstötaulukko;

f)

toteuttaa talousarvio, pitää kirjanpitoa ja laatia vuotuiset tilinpäätökset taloushallintoa koskevien sääntöjen mukaisesti;

g)

varmistaa moitteettoman varainhoidon ja sisäisen valvonnan soveltaminen;

h)

laatia säännöt, jotka koskevat teollis- ja tekijänoikeuksia, teollisuuspolitiikan periaatteita ja tiedon levittämistä;

i)

laatia vuosittaiset toimintakertomukset, jotka koskevat yhteisyrityksen edistymistä työohjelmien ja resurssienkäyttösuunnitelmien mukaisessa toiminnassa;

j)

laatia muita hallintoneuvoston tai hallituksen mahdollisesti pyytämiä raportteja;

k)

avustaa hallintoneuvostoa, hallitusta ja mahdollisia täydentäviä elimiä antamalla niiden käyttöön sihteeristöpalveluja;

l)

osallistua hallintoneuvoston kokouksiin, jollei hallintoneuvosto toisin päätä, ja osallistua hallituksen kokouksiin;

m)

varmistaa, että yhteisyrityksen käytössä on tieteellistä ja teknistä asiantuntemusta sen toiminnan kehittämistä varten; ja

n)

harjoittaa muunlaista yhteisyrityksen tavoitteita edistävää toimintaa ja tehdä tarvittaessa asiaa koskevia ehdotuksia hallintoneuvostolle.

9 artikla

Tieteelliset ohjelmaryhmät

1.   Hallintoneuvosto nimeää tieteellisten ohjelmaryhmien jäsenet. Tieteellisen ohjelmaryhmän puheenjohtaja valitaan sen jäsenten keskuudesta.

2.   Tieteellinen ohjelmaryhmä antaa hallintoneuvostolle ja pääjohtajalle tarvittaessa neuvoja hankesuunnitelman ja työohjelmien laadintaan ja täytäntöönpanoon liittyvissä kysymyksissä.

10 artikla

Henkilöstö

1.   Yhteisyrityksen henkilöstö avustaa pääjohtajaa tämän tehtävien suorittamisessa ja koostuu pääsääntöisesti yhteisyrityksen osakkaiden kansalaisista.

2.   Yhteisyrityksen henkilöstöön sovelletaan henkilöstösääntöjä sekä Euroopan yhteisön toimielinten näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.

Hallintoneuvosto hyväksyy yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat täytäntöönpanosäännökset noudattaen henkilöstösääntöjen 110 artiklassa säädettyjä menettelyjä.

3.   Yhteisyritys käyttää henkilöstönsä suhteen nimittävälle viranomaiselle annettuja valtuuksia.

4.   Hallintoneuvosto voi hyväksyä säännöksiä, jotka mahdollistavat yhteisyrityksen osakkaiden kansallisten asiantuntijoiden tilapäisen siirron yhteisyrityksen palvelukseen.

11 artikla

Työohjelmat ja resurssienkäyttösuunnitelma

Pääjohtaja laatii vuosittain hallintoneuvostolle toimitettavaksi hankesuunnitelman, resurssienkäyttösuunnitelman sekä yksityiskohtaiset vuotuiset työohjelmat ja talousarvion. Kutakin yhteisyrityksen 3 artiklassa määriteltyä kolmea toimintakokonaisuutta varten laaditaan oma työohjelma.

12 artikla

Varat

1.   Yhteisyrityksen varat koostuvat Euratomin osuudesta, muiden osakkaiden kuin Euratomin vuotuisista osakasosuuksista ja vapaaehtoisista maksuosuuksista, ITERin isäntävaltion osuuksista sekä muista varoista:

a)

Euratomin osuus suoritetaan perustamissopimuksen 7 artiklan nojalla toteutettavien tutkimus- ja koulutusohjelmien kautta;

b)

vuotuiset osakasosuudet suoritetaan rahoitusosuuksina ja asetetaan käyttöön liitteen II mukaisesti;

c)

vapaaehtoiset osuudet voidaan suorittaa rahamääräisinä tai luontaissuorituksina, eikä niiden katsota sisältyvän vuotuiseen osakasosuuteen;

d)

ITERin isäntävaltion osuudet;

e)

lisävaroja voidaan saada käyttöön hallintoneuvoston hyväksymin ehdoin.

2.   Yhteisyrityksen varoja on käytettävä yksinomaan 2 artiklassa määriteltyjen yhteisyrityksen tavoitteiden edistämiseen. Yhteisyritys määrittelee luontaissuoritusten arvon. Menojen kattamisen jälkeen yhteisyritykselle mahdollisesti jääviä varoja ei jaeta yhteisyrityksen osakkaille, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 19 artiklan soveltamiseen.

13 artikla

Taloushallintoa koskevat säännöt

1.   Hallintoneuvosto hyväksyy taloushallintoa koskevat säännöt ja niiden täytäntöönpanosäännöt.

2.   Taloushallintoa koskevissa säännöissä annetaan yhteisyrityksen talousarvion laatimista ja toteuttamista koskevat säännöt.

3.   Taloushallintoa koskevien sääntöjen on oltava liitteessä III esitettyjen yleisten periaatteiden mukaiset.

14 artikla

Vuotuinen toimintakertomus

Vuotuisessa toimintakertomuksessa annetaan tiedot yhteisyrityksen työohjelmien toteuttamisesta. Kertomuksessa selostetaan erityisesti yhteisyrityksen suorittamat toimet ja arvioidaan tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja aikatauluun. Siinä arvioidaan toteutettuihin toimiin liittyviä riskejä sekä voimavarojen käyttöä ja yhteisyrityksen yleistä toimintaa. Pääjohtaja laatii vuotuisen toimintakertomuksen, ja hallintoneuvosto hyväksyy sen. Se toimitetaan osakkaille, komissiolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle.

15 artikla

Vuotuinen tilinpäätös ja valvonta

1.   Yhteisyrityksen alustava tilinpäätös on toimitettava komissiolle ja Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimelle, jäljempänä ’tilintarkastustuomioistuin’, kunkin varainhoitovuoden päättymistä seuraavien kahden kuukauden kuluessa.

Tilintarkastustuomioistuin antaa kunkin varainhoitovuoden päättymistä seuraavan kesäkuun 15 päivään mennessä huomautuksensa yhteisyrityksen alustavasta tilinpäätöksestä.

Pääjohtajan on toimitettava yhteisyrityksen lopullinen tilinpäätös komissiolle, neuvostolle, Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle kunkin varainhoitovuoden päättymistä seuraavien kuuden kuukauden kuluessa.

Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta ennen vuoden n+2 huhtikuun 30 päivää pääjohtajalle vastuuvapauden, joka koskee yhteisyrityksen talousarvion toteuttamista vuonna n.

2.   Komission päätöksellä 1999/352/EY, EHTY, Euratom (1) perustetulla Euroopan petostentorjuntavirastolla (OLAF) on yhteisyrityksen ja sen henkilöstön suhteen sama toimivalta kuin sillä on komission yksiköiden suhteen. Yhteisyritys liittyy heti sen jälkeen, kun se on perustettu, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 25 päivänä toukokuuta 1999 tekemään toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista (2). Hallintoneuvosto hyväksyy tämän liittymisen ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet petostentorjuntaviraston suorittamien sisäisten tutkimusten helpottamiseksi.

3.   Kaikissa yhteisyrityksen tekemissä päätöksissä ja sopimuksissa on nimenomaisesti mainittava, että petostentorjuntavirasto ja tilintarkastustuomioistuin voivat suorittaa kaikkien yhteisöltä varoja saaneiden hankkijoiden ja näiden alihankkijoiden asiakirjojen tarkastuksia paikan päällä, myös lopullisten edunsaajien toimitiloissa.

16 artikla

Liittyminen

1.   Euroopan unionin uudesta jäsenvaltiosta tulee sen liittyessä Euratomiin myös yhteisyrityksen osakas.

2.   Myös sellaisesta kolmannesta maasta, joka tekee Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen hallitun ydinfuusion alalla, assosioi näin omat tutkimusohjelmansa Euratomin ohjelmiin ja ilmaisee halukkuutensa ryhtyä yhteisyrityksen osakkaaksi, tulee osakas.

17 artikla

Kesto

Yhteisyritys perustetaan 35 vuodeksi 19 päivästä huhtikuuta 2007 alkaen.

18 artikla

Isäntävaltion tarjoama tuki

Yhteisyrityksen ja isäntävaltion välillä tehdään erillinen sopimus, joka koskee erityisesti toimipaikkaa ja tarjottavaa tukea.

19 artikla

Yhteisyrityksen purkaminen

1.   Yhteisyritys puretaan 17 artiklassa määrätyn kauden päättyessä tai neuvoston niin päättäessä.

2.   Yhteisyrityksen purkamiseen liittyviä menettelyjä varten hallintoneuvosto nimittää yhden tai useita selvittäjiä, jotka toimivat hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

3.   Yhteisyritystä purettaessa se palauttaa isäntävaltiolle kaikki fyysiset hyödykkeet, jotka isäntävaltio on antanut sen käyttöön tukena 18 artiklassa tarkoitetun, isäntävaltion kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

4.   Kun tukena saadut fyysiset hyödykkeet on palautettu 3 kohdassa määrätyllä tavalla, jäljelle jäävät varat käytetään yhteisyrityksen vastuiden ja sen purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Mahdollinen yli- tai alijäämä jaetaan purkamisajankohtana yhteisyrityksen osakkaina olevien kesken sen mukaan, mikä on kunkin osakkaan yhteisyritykseen suorittama tosiasiallinen kokonaisosuus.

20 artikla

Oikeuksien omistajuus ja kohdentuminen

1.   Yhteisyritys omistaa kaikki aikaansaamansa tai hankkimansa aineelliset ja aineettomat voimavarat ja rahoitusomaisuuden, jollei toisin ole sovittu komission ja yhteisyrityksen välillä.

2.   Osakkaiden ja näiden kansallisten fuusio-organisaatioiden on annettava veloituksetta yhteisyrityksen käyttöön yhteisyrityksen toimintaan liittyvistä, Euratomin toimesta tai sen tuella ennen yhteisyrityksen perustamista tehdyistä hankintasopimuksista ja tilauksista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet.

3.   Yhteisyritys voi ottaa nimiinsä 2 kohdassa tarkoitetut hankintasopimukset ja tilaukset.

21 artikla

Muutokset

1.   Jokainen yhteisyrityksen osakas voi tehdä hallintoneuvostolle ehdotuksia tämän perussäännön muuttamiseksi.

Euratom tekee kuitenkin ehdotukset, jotka koskevat äänestysjärjestelmän ja äänimäärien muutoksia sekä uusien osakkaiden äänimäärien määrittelyä.

2.   Hallintoneuvoston hyväksyttyä ehdotuksen se annetaan komission käsiteltäväksi.

3.   Komissio tekee perustamissopimuksen 50 artiklan mukaisesti neuvostolle ehdotuksen muutosten hyväksymisestä.

22 artikla

Riitojen ratkaiseminen

1.   Mikä tahansa yhteisyrityksen osakkaiden välinen taikka yhden tai useamman osakkaan ja yhteisyrityksen välinen, tämän perussäännön tulkintaa tai soveltamista koskeva riita, jota ei voida sopia hallintoneuvoston myötävaikutuksella, voidaan minkä tahansa riidan osapuolen pyynnöstä antaa sovittelulautakunnan ratkaistavaksi, tämän kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 154 artiklan soveltamista.

2.   Sovittelulautakunta perustetaan kutakin yksittäistä tapausta varten. Lautakunta koostuu kolmesta riidan osapuolten yhdessä nimeämästä jäsenestä. Sovittelulautakunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajansa.

3.   Jos riidan osapuolet eivät pysty nimeämään sovittelulautakunnan jäseniä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö riidan ratkaisemisesta sovittelulautakunnassa on tehty, tai jos sovittelulautakunnan jäsenet eivät ole kuukauden kuluessa nimeämisestään kyenneet valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajaa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen presidentti nimeää jäsenen, jäsenet tai puheenjohtajan yhden riidan osapuolen pyynnöstä.

4.   Sovittelulautakunta tekee päätöksensä äänten enemmistöllä. Päätös on sitova ja lopullinen.


(1)  EYVL L 136, 31.5.1999, s. 20.

(2)  EYVL L 136, 31.5.1999, s. 15.

YHTEISYRITYKSEN PERUSSÄÄNNÖN LIITE I

HALLINTONEUVOSTON ÄÄNIMÄÄRÄT

Hallintoneuvoston jäsenten äänimäärät jakautuvat seuraavasti:

Euratom

5

Itävalta

2

Belgia

2

Bulgaria

1

Kypros

1

Tšekki

2

Tanska

2

Viro

1

Suomi

2

Ranska

5

Kreikka

2

Saksa

5

Unkari

2

Irlanti

2

Italia

5

Latvia

2

Liettua

2

Luxemburg

1

Malta

1

Puola

3

Portugali

2

Romania

2

Slovakia

2

Slovenia

2

Ruotsi

2

Sveitsi

2

Espanja

3

Alankomaat

2

Yhdistynyt kuningaskunta

5

YHTEISYRITYKSEN PERUSSÄÄNNÖN LIITE II

VUOTUISET OSAKASMAKSUOSUUDET

1.

Euratomia lukuun ottamatta osakkaat suorittavat yhteisyritykselle vuotuisen osakasmaksun.

2.

Vuotuisten osakasmaksujen kokonaismäärä vuonna n lasketaan käyttäen perustana hallintoneuvoston määrittelemää yhteisyrityksen hallintoon kyseisenä vuonna tarvittavaa varojen määrää.

3.

Vuotuisten osakasmaksujen kokonaismäärä saa olla enintään 10 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta yhteisyrityksen hallintoon kyseisenä vuonna tarvittavasta varojen määrästä.

4.

Jollei hallintoneuvosto yksimielisesti toisin päätä, kunkin osakkaan vuotuinen osakasmaksuosuus määräytyy seuraavasti:

a)

vähintään 0,1 prosentin osuus 2 kohdassa tarkoitetusta vuotuisten osakasmaksujen kokonaismäärästä;

b)

lisäosuus, joka lasketaan suhteessa Euratomin (euromääräiseen) osuuteen osakkaan rahoitusosuudessa (1) yhteisön fuusiotutkimusohjelmaan vuonna n–2, ottamatta huomioon sen vapaaehtoista osuutta laajemman lähestymistavan Japani-sopimukseen sisältyviin Euratomin velvoitteisiin.


(1)  Lukuun ottamatta Euratomin rahoitusosuutta JET-hankkeeseen.

YHTEISYRITYKSEN PERUSSÄÄNNÖN LIITE III

TALOUSHALLINTOA KOSKEVAT SÄÄNNÖT: YLEISET PERIAATTEET

1.

Taloushallintoa koskevissa säännöissä noudatetaan seuraavia budjettiperiaatteita:

a)

yhtenäisyyden ja talousarvion totuudenmukaisuus;

b)

vuotuisuus;

c)

tasapaino;

d)

laskentayksikkö;

e)

yleiskatteisuus;

f)

erittely;

g)

moitteeton varainhoito;

h)

seurattavuus.

2.

Yhteisyrityksellä on oltava käytössä sisäisen valvonnan normit ja mekanismit, mukaan luettuina rahoitusketjuja koskevat säännöt ja rahoitustoimia koskevat menettelyt.

3.

Yhteisyritys perustaa sisäisen tarkastusyksikön.

4.

Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tasapainon periaatteen estämättä yhteisyrityksellä on tämän perussäännön 4 artiklan mukaisesti mahdollisuus ottaa lainaa saatuaan siihen hallintoneuvoston hyväksynnän ja edellytyksin, jotka on määritelty taloushallintoa koskevissa säännöissä.

5.

Taloushallintoa koskevissa säännöissä määritellään erityisesti seuraavat seikat:

a)

varainhoitovuosi, joka alkaa tammikuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä;

b)

monivuotista hankesuunnitelmaa, resurssienkäyttösuunnitelmaa sekä niiden esitystapaa ja rakennetta koskevat säännöt ja menettelyt, mukaan luettuina budjettisäännökset ja -arviot viiden vuoden kaudeksi;

c)

vuotuisia työohjelmia, resurssienkäyttösuunnitelmaa sekä niiden esitystapaa ja rakennetta koskevat säännöt ja menettelyt, mukaan luettuina budjettisäännökset ja -arviot kahden vuoden kaudeksi;

d)

vuotuisen talousarvion laatimiseen, hyväksymiseen ja toteuttamiseen liittyvät säännöt ja menettelyt, mukaan luettuina sitoumuksia ja maksuja koskevat menettelyt;

e)

osakkailta saatavien varojen perintää ja niiden tuottamaa korkoa koskevat periaatteet;

f)

sisäisen rahoitustarkastuksen säännöt ja menettelyt, mukaan luettuina toimivallan siirto ja varsinkin enimmäismäärät, joiden puitteissa pääjohtaja voi tehdä hankintasopimuksia saatuaan hallituksen hyväksynnän tai ilman sitä;

g)

yhteisyrityksen osakkaiden maksuosuuksien laskentamenetelmää ja siirtämistä koskevat säännöt ja menettelyt;

h)

resurssien hallintaa koskevat säännöt ja menettelyt, mukaan luettuina aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintaa, myyntiä ja arvon määrittelyä koskevat menettelyt;

i)

kirjanpitoa ja inventaareja ja niiden muotoa sekä vuosittaisen taseen laadintaa ja esitystapaa koskevat säännöt ja menettelyt;

j)

eturistiriitojen hallintaa sekä epäillyistä sääntöjenvastaisuuksista ja petoksista ilmoittamista koskevat säännöt ja menettelyt.

6.

Yhteisyrityksellä on oltava suoriteperusteinen kirjanpito, joka noudattaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja ja IFRS-standardeja (International Financial Reporting Standards). Tulot ja menot kirjataan erillisinä laadittaessa vuotuista tilinpäätöstä, joka sisältää talousarvion mukaisesti toteutuneet sitoumukset ja maksut sekä hallintomenot. Yhteisyritys ei pidä eri tilejä eri osakkailta tulevalle rahoitukselle, mutta vuotuiset osakasmaksuosuudet ja harjoitettu toiminta on eriteltävä kirjanpidossa.

7.

Yhteisyrityksen henkilöstötaulukko laaditaan yhteisymmärryksessä komission kanssa ja noudattaen Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1) 46 artiklaa.

8.

Yhteisyrityksen kunkin varainhoitovuoden tulo- ja menoarviot, liikekirjanpito ja tasetiedot on esitettävä komissiolle, neuvostolle ja Euroopan parlamentille.

9.

Yhteisyritys hyväksyy määräykset ja säännöt, jotka muodostavat ITER-organisaation hankintajärjestelmään yhdistetyn ja sen kanssa yhteensopivan hankintajärjestelmän. Tällöin otetaan huomioon yhteisyrityksen toiminnan aiheuttamat erityistarpeet, jotka johtuvat muun muassa kansainvälisistä sitoumuksista. Tällä tavoin päästään siihen, että yhteisyritys suoriutuu suunnitelluista hankintatehtävistään tehokkaasti ja nopeasti.


(1)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).


Komissio

30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/73


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä joulukuuta 2006,

Belgian toteuttamasta ilmailualan tutkimus- ja kehitystukiohjelmasta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5792)

(Ainoastaan ranskan- ja hollanninkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/199/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan talousalueesta ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn aloittamisesta 22 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyn komission päätöksen (2), joka koskee tukea C 27/2006 (ex NN 22/2004),

on mainitun artiklan mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

(1)

Belgia ilmoitti komissiolle 13 päivänä helmikuuta 2004 päivätyllä, komissiossa 18 päivänä helmikuuta 2004 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä ilmailualan tutkimusta ja kehitystä (T&K) koskevasta tukiohjelmasta. Belgia toimitti lisätietoja 23 päivänä joulukuuta 2004 ja 1 päivänä heinäkuuta 2005 päivätyillä, komissiossa 3 päivänä tammikuuta ja 5 päivänä heinäkuuta 2005 saapuneeksi kirjatuilla kirjeillä.

(2)

Komissio ilmoitti Belgialle 22 päivänä kesäkuuta 2006 päivätyllä kirjeellä päätöksestään aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely, joka koskee kyseistä tukea.

(3)

Belgia toimitti komissiolle huomautuksensa 11 päivänä syyskuuta 2006 päivätyllä, samana päivänä saapuneeksi kirjatulla kirjeellä.

(4)

Komissio pyysi Belgialta 2 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä lisätietoja, jotka Belgia toimitti 23 ja 24 päivänä marraskuuta 2006 päivätyillä, samana päivänä saapuneeksi kirjatuilla kirjeillä.

(5)

Komission päätös menettelyn aloittamisesta on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3). Komissio on kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa tarkasteltavana olevasta toimenpiteestä.

(6)

Komissio ei ole saanut huomautuksia asianomaisilta.

2.   TOIMENPITEEN KUVAUS

2.1   Tukiohjelman tarkoitus, oikeusperusta, kesto ja talousarvio

(7)

Toimenpiteen tarkoituksena on vahvistaa siviili-ilmailun kehitysohjelmaan osallistuvien belgialaisten yritysten teknisiä valmiuksia sekä ylläpitää ja kehittää työllisyyttä ilmailualalla. Belgian viranomaisten arvion mukaan ohjelman avulla voidaan luoda 2 500–3 000 uutta työpaikkaa 20 seuraavan vuoden aikana.

(8)

Belgian ministerineuvosto päätti 1 päivänä joulukuuta 2000 myöntää rahoitusta ilmailualan tutkimus- ja kehitystukiohjelmalle. Liittovaltio myönsi tuen valtion ja alueiden välillä 20 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn sopimuksen mukaan budjettilain (”Loi concernant le premier ajustement du budget général des dépenses de l’année budgétaire 2001” – annettu 27.7.2001, Moniteur belge, 14.5.2002) perusteella.

(9)

Valtio voi maksaa ohjelmasta ennakkoja tuensaajayrityksille vuosien 2002 ja 2006 välisenä aikana. Yhteensä 195 038 000 euron määrärahat jaetaan 1 päivänä joulukuuta 2000 tehdyn ministerineuvoston päätöksen mukaisesti seuraavasti: 112 457 000 euroa lentokoneen rungon valmistajille, 41 307 000 euroa varaosatoimittajille ja 41 274 000 euroa moottorien valmistajille.

2.2   Tuensaajat, tutkimustoiminta ja tukikelpoiset kustannukset

(10)

Ohjelmasta voivat saada rahoitusta Belgiaan sijoittautuneet yritykset, jotka ovat siviili-ilmailun kehitysohjelmaan osallistuvia moottorien tai varaosien toimittajien yhteistyökumppaneita tai alihankkijoita. Tuensaajayrityksillä on oltava valikoimassaan tekniikkaa, jota lentokoneen valmistaja tai sen yhteistyökumppanit ovat kiinnostuneet käyttämään valmistamassaan lentokonetyypissä.

(11)

Belgian valtio myöntää rahoitusta tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtion tukea koskevien yhteisön puitteiden (4) (jäljempänä ’T&K-puitteet’) liitteessä I tarkoitetun teollisen tutkimuksen ja kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan kustannusten kattamiseen.

(12)

Tukikelpoisia ovat hankkeeseen suoraan liittyvät T&K-kustannukset, pois luettuina sopimusten hankkimiseen tarvittavat liiketoiminta- ja/tai markkinointikustannukset, edellyttäen, että kyseiset T&K-kustannukset ovat aiheutuneet 1 päivän joulukuuta 2000 jälkeen, yritys on toimittanut niistä tositteet, jotka liittovaltio on tarkastanut ja hyväksynyt, ja kustannukset ovat välttämättömiä edellä määriteltyjen T&K-tehtävien hoitamiseksi. Tukikelpoisten kustannusten on oltava T&K-puitteiden liitteessä II olevien määritelmien mukaisia. Varmentamiskustannukset eivät ole tukikelpoisia.

2.3   Tuen muoto, intensiteetti ja kasautuminen

(13)

Tuki myönnetään yrityksille ennakkoina, jotka on maksettava takaisin valtiolle kyseisten tuotteiden tai tekniikoiden kaupallisen hyödyntämisen perusteella tarkistettavina maksuina. Teolliseen tutkimukseen myönnettävän tuen enimmäisintensiteetti on 75 prosenttia (60 prosentin perusintensiteetti + mahdolliset korotukset, kuitenkin enintään 75 prosenttiin asti) ja kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan 50 prosenttia (40 prosentin perusintensiteetti + mahdolliset korotukset, kuitenkin enintään 50 prosenttiin asti).

(14)

Ennakon takaisinmaksussa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan tuensaaja suorittaa hankkeesta kertyvään liikevaihtoon perustuvan maksun siten, että tavoitteena on maksaa ennakko kokonaisuudessaan takaisin. Belgian valtion ja tuensaajayrityksen väliselle sopimukselle laaditun mallisopimuksen mukaan yritys ei joudu missään olosuhteissa maksamaan ennakosta korkoa. Takaisinmaksu päättyy, kun ennakon pääoma on maksettu takaisin.

(15)

Belgian viranomaiset sitoutuvat noudattamaan tuen kasautumista koskevia sääntöjä ja T&K-puitteiden mukaisia tuen enimmäisintensiteettejä. Samaan hankkeeseen ei myönnetä mitään muuta julkista tukea nyt tarkasteltavana olevan liittovaltion myöntämän tuen lisäksi.

2.4   Tuen kannustinvaikutus ja valtion antamat sitoumukset

(16)

Tukiohjelmassa noudatetaan tuen välttämättömyyttä ja kannustinvaikutusta koskevia edellytyksiä. Tukikelpoisiin hankkeisiin on liityttävä tekninen ja/tai taloudellinen riski, joka estää tukea hakevaa yritystä rahoittamasta hanketta kokonaan itse. Tukea hakevan yrityksen on toimitettava ennen tuen mahdollista myöntämistä kaikki tarvittavat tiedot sisältävä tekninen ja taloudellinen selvitys. Talous- ja tiedeministeriön toimivaltaisten osastojen on laadittava selvityksistä erilliset arvioinnit. Belgian viranomaiset sitoutuvat varmistamaan tuen kannustinvaikutuksen tuensaajayrityksissä tehtävien tutkimusten perusteella ja esittämään kannustinvaikutuksesta todisteita komissiolle vuosittain annettavissa raporteissa.

(17)

Belgian viranomaiset sitoutuvat ilmoittamaan T&K-puitteiden 4.7 kohdan mukaisesti erikseen suurista tukihankkeista. Ne ovat jo ilmoittaneet Techspace Aero -yrityksen hyväksi GP7000-moottorin matalapaineosan toteuttamiseen myönnetystä tuesta (tuki C 28/2006 – ex NN 23/2004).

2.5   Menettelyn aloittamisen syyt

(18)

Tarkasteltuaan 22 päivänä kesäkuuta 2006 tekemässään päätöksessä toimenpidettä T&K-puitteiden perusteella komissio esitti epäilyjä siitä, onko toimenpide kyseisten puitteiden mukainen.

(19)

Komissio toteaa päätöksessään, että tuki oli maksettu ennakkona, jonka takaisinmaksumenettely on sidoksissa tutkimustoiminnan tuloksena syntyvän tuotteen kaupalliseen hyödyntämiseen. Tämäntyyppiset ennakot, joiden takaisinmaksu riippuu tutkimustoiminnan tuloksellisuudesta, ovat tyypillisiä ilmailualalla.

(20)

T&K-puitteiden 5.6 kohdassa mahdollistetaan nimenomaan tämäntyyppisen ennakon myöntäminen. Kyseisessä kohdassa todetaan, että tällaiselle ennakolle voidaan hyväksyä tavanomaista (25 prosenttia kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan tapauksessa ja 50 prosenttia teollisen tutkimuksen tapauksessa) suurempi tuki-intensiteetti ja että komissio arvioi takaisinmaksuedellytykset tapauskohtaisesti.

(21)

Komissiolle on ilmoitettu T&K-puitteiden voimaantuloon jälkeen lukuisista tuista, jotka on myönnetty ennakkona, joka on maksettava takaisin, jos tutkimustoiminta on tuloksellista. Komissio on kehittänyt näiden tapausten myötä käytännön, jota se soveltaa T&K-puitteiden 5.6 kohdan tulkinnassa. (5)

(22)

Komission toistaiseksi analysoimissa tapauksissa noudatetun ennakoiden takaisinmaksumenettelyn mukaan tuensaajan oli maksettava ohjelman tuloksellisuuden tapauksessa ennakon pääoman lisäksi myös korot, jotka lasketaan komission kyseiselle jäsenvaltiolle tuen myöntämisen aikaan vahvistamien viite- ja diskonttokorkojen mukaan. Takaisinmaksettu määrä oli joskus jopa myönnettyä ennakkoa suurempi, jos ohjelmasta oli saatu erityisen hyviä tuloksia.

(23)

Tällöin komission käytäntönä on ollut rajoittaa ennakko suhteessa tukikelpoisiin kustannuksiin enintään 40 prosenttiin kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan osalta ja 60 prosenttiin teollisen tutkimuksen osalta. Näitä tuki-intensiteettejä voidaan mahdollisesti korottaa T&K-puitteiden 5.10 kohdan mukaisesti.

(24)

Tarkasteltavana olevan tukiohjelman osalta komissio toteaa kuitenkin, että Belgian viranomaiset ovat soveltaneet näitä 40 ja 60 prosentin enimmäisintensiteettejä (joihin lisätään mahdolliset T&K-puitteiden 5.10 kohdan mukaiset korotukset), vaikka maksetusta ennakosta ei aiota periä takaisinmaksumenettelyssä minkäänlaista korkoa edes siinä tapauksessa, että ohjelma on tuloksellinen.

(25)

Kyseisten tukien takaisinmaksumenettely on lisäksi ohjelman tuensaajayritysten kannalta huomattavasti edullisempi kuin komission tähän mennessä tutkimien tukien saajiin sovelletut tavanomaiset takaisinmaksumenettelyt. Koska korkoja ei peritä, kohdeyritys voi olla kaikissa tapauksissa varma tuen saamisesta, vaikka tavanomaisessa takaisinmaksumenettelyssä tukea ei välttämättä saada lainkaan, jos toiminta on tuloksellista (ja jos toiminta on erityisen tuloksellista, tukimäärä voi jopa jäädä miinukselle, sillä valtio saa yrityksen ansiosta voittoa, myös konkreettisesti).

3.   BELGIAN HUOMAUTUKSET

3.1   Toimenpiteen talousarvio

(26)

Belgian viranomaiset täsmensivät 22 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyn komission päätöksen jälkeen, että lentokoneen rungon valmistajille tarkoitettu rahoitus ei kuulu kyseisen tukiohjelman soveltamisalaan. Rahoituksesta 1 päivänä joulukuuta 2000 tehdyssä ministerineuvoston päätöksessä erotetaan toisistaan lentokoneen rungon valmistajille myönnetty rahoitus sekä varaosatoimittajille ja moottorien valmistajille myönnetty rahoitus. Lentokoneen rungon valmistajille suunnattujen tukien myöntämismenettely eroaa selkeästi varaosatoimittajiin ja moottorien valmistajiin sovelletusta menettelystä. Ainostaan viimeksi mainitut yritykset ovat 1 päivänä joulukuuta 2000 tehdyllä ministerineuvoston päätöksellä myönnettyjen valtiontukien kohteena.

3.2   Varaosatoimittajille ja moottorien valmistajille myönnettyihin valtiontukiin tehtävät muutokset

(27)

Belgian viranomaiset aikovat muuttaa varaosatoimittajille ja moottorien valmistajille myönnettyjä tukia komissiolle 23 päivänä marraskuuta 2006 toimitettujen sopimusmallien mukaan. Viranomaiset ovat esitelleet kaksi muutosvaihtoehtoa. Kullekin tuetulle hankkeelle valitaan yksi vaihtoehto.

(28)

Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan osa tuesta peritään takaisin tuki-intensiteetin mukauttamiseksi T&K-puitteiden mukaiselle tasolle (50 prosenttia teollisen tutkimuksen osalta ja 25 prosenttia kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan osalta sekä mahdolliset korotukset). Belgian viranomaiset perivät liiallisen tuen takaisin viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2007 ja perivät siitä tuen myöntämisen aikaan voimassa olevan, komission vahvistaman viite- ja diskonttokoron mukaisen koron. Ensimmäisessä vaiheessa takaisin perityn määrän lisäksi Belgian viranomaiset perivät tuen myöntämisestä tehdyn sopimuksen mukaisesti yritykselle jääneen tukiosan takaisin ilman korkoa, jos hanke on ollut tuloksellinen.

Taulukko 1

Tuki-intensiteetteihin mukautetut ennakot

Tuensaajat

Tukikelpoiset kustannukset

(tuhatta euroa)

Lopullinen intensiteetti

Maksettu ennakko

(tuhatta euroa)

Takaisin perittävä määrä korkoinen

(tuhatta euroa)

Korko

Teollinen tutkimus

Kilp. edelt. kehittämistoim.

Teollinen tutkimus

Kilp. edelt. kehittämistoim.

Septentrio

[…] (6)

[…]

60 %

35 %

5 454

912

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

1 473

407

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 434

988

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

3 308

1 180

3,70 %

LMS

[…]

[…]

50 %

25 %

3 264

782

4,43 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

0

0

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 120

575

3,95 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

904

189

4,08 %

Advanced Products

[…]

[…]

60 %

35 %

23

8

4,43 %

(29)

Toisessa vaihtoehdossa ennakko on maksettava takaisin vain siinä tapauksessa, että hanke on tuloksellinen, ja takaisinmaksussa noudatetaan komission käytäntöä. Belgian viranomaisten vahvistama takaisinmaksumenettely on asteittainen ja mahdollistaa ennakon pääoman ja tuen myöntämisen aikaan voimassa olevan, komission soveltaman viite- ja diskonttokoron perusteella laskettujen korkojen perinnän, jos hanke on tuloksellinen.

Taulukko 2

Ennakot, joiden takaisinmaksu mukautetaan yhteisön käytäntöön

Tuensaajat

Tukikelpoiset kustannukset

(tuhatta euroa)

Intensiteetti

Ennakko

(tuhatta euroa)

Korot

(tuhatta euroa) (7)

Korko

Tulokset

(myydyt tuotteet)

Teoll. tutkimus

Kilp. edelt. kehittämistoim.

Teoll. tutkimus

Kilp. edelt. kehittämistoim.

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 262

525

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

719

290

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 202

362

4,80 %

[…]

Electronic Apparatus

[…]

[…]

70 %

50 %

8 131

3 062

4,08 %

[…]

Samtech

[…]

[…]

70 %

50 %

1 075

305

4,36 %

[…]

XenICS/FOS & S

[…]

[…]

70 %

50 %

8 214

3 482

4,08 %

[…]

(30)

Hankkeiden kaupallinen menestys määritellään tuen myöntämisen aikaan laadittujen myyntiennusteiden perusteella. Ennakon takaisinmaksussa otetaan huomioon kokonaismyynti.

(31)

Electronic Apparatus -yrityksen ja XenICS/FOS & S:n tapauksessa kunkin myyntitapahtuman yhteydessä takaisin maksettava määrä on kiinteä. Kiinteä maksu mahdollistaa sekä ennakon pääoman takaisinmaksun että korkojen maksun.

(32)

Europlasman ja Samtechin osalta kyseinen määrä sitä vastoin vaihtelee. Muuttuva maksu koostuu tällöin seuraavista:

kiinteästä osuudesta, joka vastaa ennakon pääomaa jaettuna tuloksellisuuden määritysperusteena käytettävän myyntitapahtumien määrän mukaan,

myyntitapahtumien toteutumisen myötä laskettavasta muuttuvasta osuudesta, joka kattaa maksamatta olevan ennakon pääomaa vastaavat korot.

(33)

Europlasman kohdalla takaisinmaksettavat määrät pysyvät vakiona.

(34)

Electronic Apparatus maksaa ennakon takaisin taso tasolta. Myytävänä olevat […] tuotetta on jaettu viidelle tasolle. Jos ohjelma keskeytyy ennen tason saattamista tuloksellisesti päätökseen, yritys maksaa takaisin määrän, joka perustuu viimeksi loppuun saatetun tason jälkeiseen myyntimäärään.

(35)

Samtechin ja XenICS/FOS & S:n takaisinmaksuosuudet kasvavat vaiheittain ja takaisinmaksu on jaettu kolmeen vaiheeseen:

ensimmäinen vaihe vastaa myynnin ensimmäistä kolmannesta,

toisessa vaiheessa, joka vastaa myynnin toista kolmannesta, takaisin maksettava määrä on kaksi kertaa suurempi kuin ensimmäisessä vaiheessa,

kolmannessa vaiheessa, joka vastaa myynnin kolmatta kolmannesta, takaisin maksettava määrä on kolme kertaa suurempi kuin ensimmäisessä vaiheessa.

(36)

Belgian viranomaiset ovat asettaneet kaikkien taulukossa 2 mainittujen sopimusten määräajaksi 31 päivän joulukuuta 2018 lukuun ottamatta Samtechin kanssa tehtyä sopimusta, jonka määräaika on 31 päivä joulukuuta 2021. Tämä johtuu siitä, että Samtechin sopimuksen mukainen tuki myönnettiin äskettäin.

3.3   Sitoumukset

(37)

Belgian viranomaiset sitoutuvat:

muuttamaan alkuperäisiä sopimuksia 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä niiden yhdenmukaistamiseksi 23 päivänä marraskuuta 2006 toimitettujen mallisopimusten ja tämän päätöksen johdanto-osan 28–36 kappaleessa esitettyjen takaisinmaksumenettelyiden kanssa,

toimittamaan muutetut ja allekirjoitetut sopimukset 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä,

noudattamaan komission käytännön mukaista takaisinmaksumenettelyä, jos ennen 31 päivää joulukuuta 2006 myönnetään uusia ennakoita, joiden intensiteetit ylittävät T&K-puitteissa asetetut tasot,

toteuttamaan aiheellisia toimenpiteitä, jos tästä tukiohjelmasta myönnetään uusia tukia tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioon myönnettävää valtiontukea koskevien suuntaviivojen voimaantulon jälkeen.

4.   ARVIOINTI

4.1   Onko kyse valtiontuesta

(38)

Ohjelma rahoitetaan Belgian liittovaltion varoin. Ohjelma hyödyttää joitakin ilmailualan varaosatoimittajia ja moottorien valmistajia. Ennakot maksetaan takaisin vain siinä tapauksessa, että tutkimuskohteena oleva tuote on kaupallinen menestys, ja jotkin ennakot ovat korottomia. Tästä saadaan etua suhteessa markkinaehtoisiin lainoihin. Ohjelma vääristää todennäköisesti kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska alalla toimii muista jäsenvaltioista tulevia varaosatoimittajia ja moottorien valmistajia. Toimenpide täyttää sen vuoksi perusteet sen katsomiseksi perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi valtiontueksi.

(39)

Tarkasteltavana olevasta ohjelmasta on myönnetty valtiontukea yhteensä 82 581 000 euroa, josta 41 307 000 euroa myönnettiin varaosatoimittajille ja 41 274 000 euroa moottorien valmistajille.

4.2   Valtiontuen sääntöjenvastaisuus

(40)

Ohjelman puitteissa myönnetyistä yksittäisistä tuista on tehty sopimukset valtion ja tuensaajayritysten välillä. Belgian viranomaisten toimittamassa sopimusmallissa ei ole ennakoiden maksamista koskevaa lykkäysehtoa, joka tarvitaan, jotta komissio voi analysoida toimenpiteen yhteisön valtiontukisääntöjen mukaisesti. Koska toimenpide on jo toteutettu, se on katsottava asetuksen (EY) N:o 659/1999 1 artiklan b ja f kohdassa tarkoitetuksi sääntöjenvastaiseksi tueksi.

4.3   Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille

(41)

Johdanto-osan 28 kappaleessa kuvaillun ensimmäisen vaihtoehdon mukainen muutos merkitsee tuensaajien alun perin saaman edun poistamista muuttamalla tuen intensiteetti T&K-puitteiden mukaiseksi (50 prosenttia teollisen tutkimuksen osalta ja 25 prosenttia kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan osalta sekä mahdolliset korotukset). Sen lisäksi, että liiallinen tuki peritään korkoineen takaisin, myös tuen loppuosa on maksettava takaisin, mikä menee T&K-puitteiden vaatimuksia pitemmälle. Mukautetut tuet ovat sen vuoksi T&K-puitteiden mukaisia.

(42)

Myönnettyjen tukien muuttaminen johdanto-osan 29–36 kappaleessa kuvaillun toisen vaihtoehdon mukaisesti mukauttaa ennakoiden takaisinmaksumenettelyn komission noudattamaan käytäntöön: takaisinmaksu tapahtuu asteittain ja jos hanke on tuloksellinen, takaisin maksettava määrä vastaa ennakon pääoman ja kertyneiden korkojen määrää. Tuet ovat mukautusten jälkeen komission käytännön mukaisia.

(43)

Tästä ohjelmasta toistaiseksi hyötyneet yritykset luetellaan taulukoissa 1 ja 2. Belgian viranomaiset sitoutuvat perumaan lisäedun, jonka ne ovat myöntäneet tilapäisesti kyseisille yrityksille suhteessa komission tähän mennessä tutkimien, takaisinmaksettavina ennakoina myönnettyjen tukien saajiin. Belgian viranomaiset sitoutuvat lisäksi noudattamaan käytäntöä, jota komissio noudattaa tukien takaisinmaksussa, jos ennen vuoden 2006 päättymistä myönnetään uusia ennakoita, joiden intensiteetit ylittävät T&K-puitteiden mukaiset intensiteetit. Viranomaiset sitoutuvat lisäksi toteuttamaan aiheellisia toimenpiteitä, jos tästä ohjelmasta myönnetään uusia tukia tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioon myönnettävää valtiontukea koskevien suuntaviivojen voimaantulon jälkeen.

5.   PÄÄTELMÄ

(44)

Komissio toteaa, että Belgia on ottanut sääntöjenvastaisesti käyttöön ilmailualan tutkimus- ja kehitystukiohjelman varaosatoimittajien ja moottorien valmistajien hyväksi ja rikkonut sen vuoksi perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohtaa. Belgia sitoutuu kuitenkin muuttamaan myöntämiään valtiontukia 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä niiden yhdenmukaistamiseksi tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioon myönnettävää valtiontukea koskevien suuntaviivojen ja komission käytännön kanssa,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tuki, jonka Belgia on myöntänyt ilmailualan tutkimus- ja kehitystukiohjelmasta varaosatoimittajien ja moottorien valmistajien hyväksi, soveltuu yhteismarkkinoille sillä varauksella, että 2 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

2 artikla

Belgia vaatii 1 artiklassa tarkoitetusta ohjelmasta tukea saaneita yrityksiä maksamaan saamansa ennakot takaisin noudattamalla jompaakumpaa johdanto-osan 28–36 kappaleessa kuvailtua menetelmää.

Belgia muuttaa tätä varten 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä 1 artiklassa tarkoitetun tukiohjelman edunsaajien kanssa tekemiään sopimuksia niiden sopimusmallien mukaisesti, jotka Belgian viranomaiset toimittivat komissiolle 23 päivänä marraskuuta 2006 ja joihin on sisällytetty johdanto-osan 28–36 kappaleessa kuvailtu uusi takaisinmaksumenettely.

Muutetut ja allekirjoitetut sopimukset toimitetaan komissiolle 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä.

3 artikla

Belgian on ilmoitettava komissiolle kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen vastaanottamisesta sen noudattamiseksi toteuttamansa toimenpiteet.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Neelie KROES

Komission jäsen


(1)  EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL C 196, 19.8.2006, s. 7.

(3)  Katso alaviite 2.

(4)  EYVL C 45, 17.2.1996, s. 5.

(5)  Ks. 22 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyn komission päätöksen sivulla 10 olevassa alaviitteessä 5 mainitut asiat (EUVL C 196, 19.8.2006, s. 7).

(6)  Liikesalaisuus

(7)  Peritään ennakon takaisinmaksun aikana.


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/79


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä joulukuuta 2006,

tutkimus- ja kehitystuesta, jonka Belgia on myöntänyt Techspace Aeron hyväksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5799)

(Ainoastaan ranskan- ja hollanninkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/200/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan talousalueesta ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn aloittamisesta 22 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyn komission päätöksen (2), joka koskee tukea C28/2006 (ex NN23/2004),

on mainitun artiklan mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

(1)

Belgia ilmoitti komissiolle 13 päivänä helmikuuta 2004 päivätyllä, komissiossa 18 päivänä helmikuuta 2004 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä Techspace Aeron hyväksi myönnetystä ilmailualan tutkimus- ja kehitystuesta (T&K-tuesta). Belgia toimitti komissiolle lisätietoja 23 päivänä joulukuuta 2004, 1 päivänä heinäkuuta 2005 ja 8 päivänä maaliskuuta 2006 päivätyillä, komissiossa 3 päivänä tammikuuta 2005, 5 päivänä heinäkuuta 2005 ja 13 päivänä maaliskuuta 2006 saapuneeksi kirjatuilla kirjeillä.

(2)

Kyseinen ilmoitus liitettiin ilmailualan tutkimus- ja kehitystukiohjelmasta annettuun ilmoitukseen, sillä toimenpide koski kyseisestä tukiohjelmasta myönnettyä suurta tukimäärää, josta on ilmoitettava erikseen tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävää valtiontukea koskevien yhteisön puitteiden (3), jäljempänä ’T&K-puitteet’, 4.7 kohdan mukaisesti. Mainittu ohjelma on ollut erillisen muodollisen tutkintamenettelyn kohteena tukinumerolla C27/2006 (ex NN22/2004).

(3)

Komissio ilmoitti Belgialle 22 päivänä kesäkuuta 2006 päivätyllä kirjeellä päätöksestään aloittaa perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely, joka koskee Techspace Aerolle myönnettyä yksittäistä tukea.

(4)

Belgia toimitti komissiolle huomautuksensa 11 päivänä syyskuuta 2006 päivätyllä, samana päivänä saapuneeksi kirjatulla kirjeellä.

(5)

Komissio pyysi Belgialta 2 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä lisätietoja, jotka Belgia toimitti 23 ja 24 päivänä marraskuuta 2006 päivätyillä, samoina päivinä saapuneeksi kirjatuilla kirjeillä.

(6)

Komission päätös menettelyn aloittamisesta on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (4). Komissio on pyytänyt asianomaisia esittämään huomautuksensa kyseisestä tuesta.

(7)

Komissio ei ole saanut huomautuksia asianomaisilta.

2.   TOIMENPITEEN KUVAUS

2.1   Tuensaaja

(8)

Techspace Aero on belgialainen yritys, joka on erikoistunut ilma- ja avaruusalusten moottorien valmistuksessa käytettävien osakokoonpanojen tuotantoon. Yrityksen verkkosivuston mukaan ranskalaisella Safran-konsernilla on siitä 51 prosentin omistusosuus, Vallonian alueella 28,4 prosentin osuus, yhdysvaltalaisella Pratt & Whitney -yrityksellä 19 prosentin osuus ja Société Wallonne d’Investissement -yrityksellä 1,6 prosentin osuus. Vuonna 2004 yrityksessä oli 1 230 työntekijää ja sen liikevaihto oli 271 miljoonaa euroa.

(9)

Techspace Aerolla on matalapainekompressorien alan erityisasiantuntemusta. Se on osallistunut moniin tärkeisiin siviililentokoneiden moottorien kehityshankkeisiin kokonaispalveluntarjoajien, kuten General Electric ja Pratt & Whitney, ja SNECMA-yhtiön kanssa.

2.2   Tuettu T&K-hanke

(10)

Techspace Aero osallistuu siviililentokoneissa käytettävän GP7000-moottorin kehityshankkeeseen. Yhdysvaltalaiset teollisuusyritykset General Electric ja Pratt & Whitney toteuttavat GP7000-moottorihanketta yhteistyössä. Hankkeeseen osallistuu myös muita eurooppalaisia yrityksiä, kuten saksalainen MTU ja ranskalainen SNECMA.

(11)

Techspace Aero vastaa GP7000-moottorin matalapainekompressorin kehittämisestä. Yritykselle tähän hankkeeseen liittyvistä T&K-töistä aiheutuneiden tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärä on […] (5) vuosilta 2002–2006. Belgian viranomaisten mukaan T&K-puitteiden liitteessä I tarkoitetun teollisen tutkimustoiminnan osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on […] ja kyseisessä liitteessä tarkoitetun kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan […].

(12)

Teolliseksi tutkimustoiminnaksi luokiteltu toiminta vastaa ensimmäisiä moottoritestejä edeltäviä hankkeen vaiheita. Kilpailua edeltävä kehittämistoiminta vastaa moottoritestivaiheita. Tyyppihyväksyntäkustannukset eivät ole tukikelpoisia.

2.3   Tukeen sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt

(13)

Techspace Aero pyysi vuonna 2000 Belgian hallitukselta tukea tämän hankkeen toteutukseen. Belgian viranomaiset myönsivät kyseisen tuen 1 päivänä lokakuuta 2003.

(14)

Tuki myönnetään ennakkona, joka on maksettava takaisin ja jonka enimmäismäärä on 41 274 000 euroa. Teollisesta tutkimuksesta aiheutuvien kustannusten osuus tästä määrästä on 65 prosenttia ja kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan kustannusten 45 prosenttia.

(15)

Ennakko maksetaan takaisin periaatteella, jonka mukaan kutakin myytyä lopputuotetta kohti suoritetaan maksu, jonka määrä kasvaa tasoittain tuotteen luokituksen mukaan, ja lisäksi suoritetaan varaosien myynnistä ja korjaustöistä kertyvään liikevaihtoon perustuvia maksuja. Belgian valtion ja Techspace Aeron allekirjoittaman sopimuksen mukaan yritykseltä ei peritä missään olosuhteissa korkoja sille maksetusta ennakosta. Takaisinmaksu päättyy, kun ennakon pääoma on maksettu takaisin.

(16)

Belgian viranomaiset ovat kuvailleet komission kanssa käymässään kirjeenvaihdossa skenaariota, jossa yrityksen ennustetaan myyvän […] tuotetta vuoteen 2018 mennessä ja jonka mukaan Techspace Aeron on määrä maksaa ennakko kokonaisuudessaan takaisin vuoteen 2019 mennessä.

2.4   Tuen kannustavuus

(17)

Belgian viranomaisten mukaan Techspace Aeron T&K-menot, jotka olivat ennen ohjelman käynnistämistä […] vuotta kohden, nousivat […] tilikaudella 2005. Vastaavasti T&K-menojen osuus yrityksen liikevaihdosta nousi […] […].

2.5   Menettelyn aloittamisen syyt

(18)

Tarkasteltuaan 22 päivänä kesäkuuta 2006 tekemässään päätöksessä toimenpidettä T&K-puitteiden perusteella komissio esitti epäilyjä siitä, onko toimenpide T&K-puitteiden mukainen.

(19)

Komissio toteaa päätöksessään, että tuki oli maksettu ennakkona, jonka takaisinmaksumenettely on sidoksissa tutkimustoiminnan tuloksena syntyvän tuotteen myyntiin. Tämäntyyppiset ennakot, joiden takaisinmaksu riippuu tuotteen menestyksestä, ovat tyypillisiä ilmailualalla.

(20)

T&K-puitteiden 5.6 kohdassa mahdollistetaan nimenomaan tämäntyyppisen ennakon myöntäminen. Kyseisessä kohdassa todetaan, että tällaiselle ennakolle voidaan hyväksyä tavanomaista (25 prosenttia kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan tapauksessa ja 50 prosenttia teollisen tutkimuksen tapauksessa) suurempi tuki-intensiteetti ja että komissio arvioi takaisinmaksuedellytykset tapauskohtaisesti.

(21)

Komissiolle on ilmoitettu T&K-puitteiden voimaantuloon jälkeen lukuisista tuista, jotka on myönnetty ennakkona, joka on maksettava takaisin, jos tutkimustoiminta on tuloksellista. Komissio on kehittänyt näiden tapausten myötä käytännön, jota se soveltaa T&K-puitteiden 5.6 kohdan tulkinnassa (6).

(22)

Komission toistaiseksi analysoimissa tapauksissa noudatetun ennakoiden takaisinmaksumenettelyn mukaan ohjelman tuloksellisuuden tapauksessa on maksettava ennakon pääoman lisäksi myös korot, jotka lasketaan komission kyseiselle jäsenvaltiolle tuen myöntämisen aikaan vahvistamien viite- ja diskonttokorkojen mukaan. Takaisinmaksettu määrä oli joskus jopa myönnettyä ennakkoa suurempi, jos ohjelmasta oli saatu erityisen hyviä tuloksia.

(23)

Tällöin komission käytäntönä on ollut rajoittaa ennakon määrä suhteessa tukikelpoisiin kustannuksiin enintään 40 prosenttiin kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan osalta ja 60 prosenttiin teollisen tutkimuksen osalta. Näitä tuki-intensiteettejä voidaan mahdollisesti korottaa T&K-puitteiden 5.10 kohdan mukaisesti.

(24)

Tarkasteltavana olevan tukiohjelman tapauksessa komissio toteaa kuitenkin, että Belgian viranomaiset ovat soveltaneet näitä 40 ja 60 prosentin enimmäisintensiteettejä (joihin on lisätty T&K-puitteiden 5.10.2 kohdan toisen luetelmakohdan mukainen 5 prosentin korotus), vaikka maksetun ennakon takaisinmaksumenettelyyn ei ole sisällytetty minkäänlaista korkoa edes siinä tapauksessa, että ohjelma on tuloksellinen.

(25)

Kuten 22 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä todetaan, Techspace Aerolle myönnetyn tuen takaisinmaksuun sovellettava menettely on huomattavasti edullisempi kuin komission tähän mennessä tutkimien tukien saajiin sovelletut tavanomaiset takaisinmaksumenettelyt. Koska korkoja ei peritä, kohdeyritys voi olla kaikissa tapauksissa varma tuen saamisesta, vaikka tavanomaisessa takaisinmaksumenettelyssä tukea ei välttämättä saada lainkaan, jos toiminta on tuloksellista (ja jos toiminta on erityisen tuloksellista, tukimäärä voi jopa jäädä miinukselle, sillä valtio saa yrityksen ansiosta voittoa, myös konkreettista voittoa).

3.   BELGIAN HUOMAUTUKSET

(26)

Belgian viranomaiset ovat muuttaneet Techspace Aerolle myönnetyn tuen myöntämiseen sovellettavia yksityiskohtaisia sääntöjä osapuolten allekirjoittamaan sopimukseen lisätyllä täydennyksellä, joka toimitettiin komissiolle 24 päivänä marraskuuta 2006. Täydennyksen mukaan osa myönnetystä tuesta peritään takaisin tuki-intensiteetin yhdenmukaistamiseksi T&K-puitteiden kanssa (enintään 50 prosenttia teollisen tutkimustoiminnan tapauksessa ja 25 prosenttia kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan tapauksessa sekä 5 prosentin korotus, joka perustuu siihen, että hanke toteutetaan perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvalla alueella). Belgian viranomaiset perivät liiallisen tuen takaisin viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2007 ja soveltavat takaisinperittävään määrään tuen myöntämisen aikaan voimassa olevaa, komission vahvistamaa viite- ja diskonttokorkoa. Ensimmäisessä vaiheessa takaisin perityn määrän lisäksi Belgian viranomaiset perivät tuen myöntämisestä tehdyn sopimuksen mukaisesti yritykselle jääneen tukiosan takaisin ilman korkoa, jos hanke on ollut tuloksellinen.

Taulukko

Avustusintensiteettiin mukautettu ennakko

Tuensaaja

Tukikelpoiset kustannukset

(tuhatta euroa)

Lopullinen intensiteetti

Maksettu ennakko

(tuhatta euroa)

Takaisin perittävä määrä korkoineen

(tuhatta euroa)

Korko

Teoll. tutkimus

Kilp. edelt. kehittämistoim.

Teoll. tutkimus

Kilp. edelt. kehittämistoim.

Techspace Aero

[…]

[…]

55 %

30 %

34 800

8 397

3,95 %

(27)

Techspace Aerolle myönnetyn ennakon lopullinen määrä on 31 978 850 euroa ja tuen intensiteetti on […], joka vastaa teolliseen tutkimukseen ja kilpailua edeltävään kehittämistoimintaan liittyviin kustannuksiin sovellettavien intensiteettien painotettua keskiarvoa.

4.   ARVIOINTI

4.1   Valtiontuki

(28)

Ennakko myönnetään Belgian liittovaltion varoista. Tuki koskee yhtä yritystä. Tuki maksetaan takaisin vain siinä tapauksessa, että tutkimustoiminnan kohteena oleva tuote on kaupallinen menestys. Tästä saadaan etua suhteessa markkinaehtoiseen lainaan. Techspace Aero toimii alalla, jolla käydään vilkasta kauppaa jäsenvaltioiden välillä. Toimenpide täyttää sen vuoksi kaikki edellytykset sen katsomiseksi perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi valtiontueksi.

4.2   Valtiontuen sääntöjenvastaisuus

(29)

Tuki myönnettiin 1 päivänä lokakuuta 2003 eli ennen kuin toimenpiteestä oli ilmoitettu komissiolle ja ennen kuin komissio oli hyväksynyt sen. Tukiohjelmaan ei liity ehtoa, jonka mukaan ennakoiden maksamista lykättäisiin siihen asti kunnes komissio on tutkinut tuen yhteisön valtiontukisääntöjen mukaisesti. Koska toimenpide on jo toteutettu, se on katsottava asetuksen (EY) N:o 659/1999 1 artiklan b ja f kohdassa tarkoitetuksi sääntöjenvastaiseksi tueksi.

4.3   Valtiontuen soveltuvuus yhteismarkkinoille

(30)

Johdanto-osan 26 ja 27 kappaleessa kuvaillun muutoksen myötä tuensaajan alun perin saama etu poistuu, kun tuki-intensiteetti yhdenmukaistetaan T&K-puitteiden mukaisen avustusintensiteetin kanssa (enintään 50 prosenttia teollisen tutkimustoiminnan tapauksessa ja 25 prosenttia kilpailua edeltävän kehittämistoiminnan tapauksessa sekä 5 prosentin korotus, joka perustuu siihen, että hanke toteutetaan perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvalla alueella). Sen lisäksi että liiallinen tuki peritään korkoineen takaisin, myös tuen loppuosa on maksettava takaisin, mikä menee T&K-puitteiden vaatimuksia pitemmälle. Mukautettu tuki on sen vuoksi T&K-puitteiden mukainen.

(31)

Belgian viranomaiset peruvat lisäedun, jonka ne ovat myöntäneet tilapäisesti Techspace Aerolle suhteessa komission tähän mennessä tutkimien, takaisinmaksettavina ennakoina myönnettyjen tukien saajiin.

5.   PÄÄTELMÄ

(32)

Komissio toteaa, että Belgia on pannut sääntöjenvastaisesti täytäntöön tutkimus- ja kehitystuen Techspace Aeron hyväksi ja rikkonut sen vuoksi perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohtaa. Belgia on kuitenkin mukauttanut myöntämäänsä valtiontukea sen yhdenmukaistamiseksi tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävään valtiontukeen sovellettavien yhteisön puitteiden kanssa,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Belgian Techspace Aeron hyväksi täytäntöön panema tutkimus- ja kehitystuki, jonka alkuperäistä 41 274 000 euron määrää on muutettu johdanto-osan 26 ja 27 kappaleessa kuvailtujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan, soveltuu yhteismarkkinoille.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Neelie KROES

Komission jäsen


(1)  EYVL L 83, 27.3.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL C 196, 19.8.2006, s. 16.

(3)  EYVL C 45, 17.2.1996, s. 5.

(4)  Katso alaviite 2.

(5)  Liikesalaisuus

(6)  Ks. 22. kesäkuuta 2006 tehdyn komission päätöksen sivulla 18 olevassa alaviitteessä 4 mainitut tapaukset (EUVL C 196, 19.8.2006, s. 16).


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/83


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007,

väliaikaisista kiireellisistä kasvinsuojelutoimenpiteistä Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi tehdyn päätöksen 2002/757/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1292)

(2007/201/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan neljännen virkkeen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioita pyydettiin komission päätöksellä 2002/757/EY (2) ryhtymään väliaikaisesti kiireellisiin kasvinsuojelutoimenpiteisiin Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. -organismin (jäljempänä ’kasvintuhooja’) yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi.

(2)

Kyseisen kasvintuhoojan aiheuttamia mahdollisia vahinkoja koskevien viimeaikaisten tieteellisten tietojen perusteella näyttää siltä, että kyseisen kasvintuhoojan osalta tartunnalle alttiiden kasvien, puutavaran ja kuoren luetteloa olisi laajennettava ja ajantasaistettava.

(3)

Virheellisten tulkintojen välttämiseksi olisi säädettävä selkeästi, että siirrettäessä tartunnalle alttiiden kasvien tiettyjä lajeja yhteisössä on aina käytettävä kasvipasseja.

(4)

Päätöksen 2002/757/EY nojalla tehtyjen virallisten tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että vuosittain on tehtävä kasvukauden aikana vähintään kaksi taudille alttiiden kasvien tiettyjen lajien virallista tarkastusta tuotantopaikoilla kasvintuhoojan esiintymättömyyden varmistamiseksi. Jotta tähän vaatimukseen olisi riittävästi aikaa sopeutua, sitä olisi sovellettava 1 päivästä toukokuuta 2007.

(5)

Niiden kokemusten perusteella, jotka on saatu tautipesäkkeissä toteutettujen hävittämistoimenpiteiden seurannasta, vaikuttaa siltä, että toimenpiteet olisi ulotettava kasvien lisäksi myös niiden kasvualustoihin ja kasvijätteisiin. Näihin toimenpiteisiin olisi sisällyttävä kasvinsuojelutoimenpiteitä myös kyseisten pesäkkeiden ympärillä olevilla alueilla.

(6)

Lisäksi on tarpeen jatkaa jäsenvaltioiden tekemiä tutkimuksia kasvintuhoojan aiheuttaman tartunnan todisteista ja ilmoittaa niiden tulokset vuosittain.

(7)

Tällaisten toimenpiteiden tuloksia on tarkasteltava uudelleen seuraavan kasvukauden jälkeen, ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä on harkittava tarkastelun tulosten perusteella. Jatkotoimenpiteissä olisi otettava huomioon myös jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ja tieteelliset lausunnot.

(8)

Päätöstä 2002/757/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2002/757/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2, 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”2.   ’tartunnalle alttiilla kasveilla’ seuraavien sukujen ja lajien kasveja, hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta: Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., lukuun ottamatta: Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook.& Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh ja Viburnum spp. L.;

3.   ’tartunnalle alttiilla puulla’Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. ja Taxus brevifolia Nutt. -sukujen ja -lajien puuta;

4.   ’tartunnalle alttiilla kuorella’Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. ja Taxus brevifolia Nutt. -sukujen ja -lajien irrallaan olevaa kuorta.”

2)

Korvataan 5 artiklassa ilmaisu ”niiden tuotantopaikalta” ilmaisulla ”yhteisössä”.

3)

Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjen tutkimusten tulokset on annettava tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain 1 päivään joulukuuta mennessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY 16 artiklan 1 kohdan säännösten soveltamista.”

4)

Korvataan 8 artiklassa ilmaisu ”31 päivään joulukuuta 2004” ilmaisulla ”31 päivään tammikuuta 2008”.

5)

Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/35/EY (EUVL L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  EYVL L 252, 20.9.2002, s. 37. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/426/EY (EUVL L 154, 30.4.2004, s. 1; oikaistu EUVL L 189, 27.5.2004, s. 1).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2002/757/EY liitteessä oleva 3 kohta seuraavasti:

1.

Korvataan ensimmäisessä virkkeessä ilmaisu ”siirtää tuotantopaikalta” ilmaisulla ”siirtää yhteisössä”.

2.

Lisätään b alakohdassa ennen ”tai”-sanaa seuraava virke:

”ja, 1 päivästä toukokuuta 2007 alkaen, jotka on tehty vähintään kaksi kertaa kasvukauden kuluessa tarkoituksenmukaisina aikoina kasvien aktiivisessa kasvuvaiheessa; näiden tarkastusten määrän osalta on otettava huomioon kasvien erityinen tuotantojärjestelmä”

3.

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

jos kasveissa on tuotantopaikalla havaittu merkkejä kasvintuhoojasta, kasvintuhoojan hävittämiseksi on toteutettu tarkoituksenmukaiset menettelyt, jotka sisältävät ainakin seuraavaa:

i)

tartunnan saaneet kasvit ja niistä kahden metrin säteellä olevat kaikki tartunnalle alttiit kasvit, niiden kasvualustat ja kasvijätteet, on tuhottu,

ii)

kaikkien tartunnan saaneista kasveista 10 metrin säteellä olevien tartunnalle alttiiden kasvien ja tartunnalle alttiista erästä mahdollisesti jäljellä olevien kasvien osalta:

kasvit on säilytetty tuotantopaikalla,

virallisia lisätarkastuksia on tehty vähintään kaksi kertaa kolmen kuukauden kuluessa hävittämistoimenpiteiden aloittamisesta kasvien aktiivisessa kasvuvaiheessa,

kasveja ei ole tämän kolmen kuukauden aikana käsitelty mitenkään kasvintuhoojan aiheuttamien oireiden poistamiseksi,

kasvit on näissä virallisissa tarkastuksissa havaittu vapaiksi kasvintuhoojasta,

iii)

kaikille muille tuotantopaikalla oleville tartunnalle alttiille kasveille on tehty tehokkaita virallisia uusintatarkastuksia löydöksen jälkeen ja kasvit on näissä tarkastuksissa havaittu vapaiksi kasvintuhoojasta,

iv)

kahden metrin säteellä tartunnan saaneista kasveista on toteutettu asianmukaisia kasvinsuojelutoimenpiteitä.”


30.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/86


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007,

vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen liha-, kala- ja maitoalan laitosten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1305)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/202/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen liitteessä XII olevan 6 luvun B jakson I kohdan 1 kohdan e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietyille vuoden 2003 liittymisasiakirjan (1) liitteen XII lisäyksessä B luetelluille Puolan laitoksille on myönnetty siirtymäajat.

(2)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäystä B on muutettu komission päätöksillä 2004/458/EY (2), 2004/471/EY (3), 2004/474/EY (4), 2005/271/EY (5), 2005/591/EY (6), 2005/854/EY (7), 2006/14/EY (8), 2006/196/EY (9), 2006/404/EY (10), 2006/555/EY (11) ja 2006/935/EY (12).

(3)

Puolan toimivaltaisen viranomaisen virallisen ilmoituksen mukaan tietyt liha-, kala- ja maitoalan laitokset ovat saattaneet uudistustyönsä loppuun ja täyttävät nyt täysin yhteisön lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Muutamat laitokset ovat lopettaneet toimintansa, jota varten niille oli myönnetty siirtymäaika. Kyseiset laitokset olisi siksi poistettava siirtymäajan piiriin kuuluvien laitosten luettelosta.

(4)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäystä B olisi siksi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä on ilmoitettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan tämän päätöksen liitteessä luetellut laitokset vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksestä B.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 236, 23.9.2003, s. 33.

(2)  EUVL L 156, 30.4.2004, s. 53, oikaisu EUVL L 202, 7.6.2004, s. 39.

(3)  EUVL L 160, 30.4.2004, s. 56, oikaisu EUVL L 212, 12.6.2004, s. 31.

(4)  EUVL L 160, 30.4.2004, s. 73, oikaisu EUVL L 212, 12.6.2004, s. 44.

(5)  EUVL L 86, 5.4.2005, s. 13.

(6)  EUVL L 200, 30.7.2005, s. 96.

(7)  EUVL L 316, 2.12.2005, s. 17.

(8)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 66.

(9)  EUVL L 70, 9.3.2006, s. 80.

(10)  EUVL L 156, 9.6.2006, s. 16.

(11)  EUVL L 218, 9.8.2006, s. 17.

(12)  EUVL L 355, 15.12.2006, s. 105.


LIITE

Luettelo laitoksista, jotka poistetaan vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksestä B

Liha-alan laitokset

Alkuperäinen luettelo

N:o

Eläinlääkinnällinen N:o

Laitoksen nimi

63

12070108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych

91

14170305

Zakład Garmażeryjny sp.j.

105

14250310

Zakład Masarski ”Sadełko” – Czapla-Świniarski sp.j.

197

30020201

Gminna Spółdzielnia ”SCH” Masarnia Osuch


Matalakapasiteettiset liha-alan laitokset

Alkuperäinen luettelo

N:o

Eläinlääkinnällinen N:o

Laitoksen nimi

4

 

FHU ”Pierożki-smakoszki”, ul. Parkowa 15, 30-014 Kraków


Liha-alan laitokset

Täydentävä luettelo

N:o

Eläinlääkinnällinen N:o

Laitoksen nimi

12

06080302

IMPERIAL sp. z o.o.

14

10010205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J.S.A.J. Mielczarek, sp.j.

15

10030201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Bartos

17

10030204

Zakład Mięsny Wacław Szaflik

26

10184001

Zakład Produkcji Konserw ”Marko-Pek” sp. z o.o.

27

10190201

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

28

10190204

ZPHU Ubojnia Masarnia, J. Karczmarek

30

10200322

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ALFA, Jan Chrzęst, Ignacy Karolak sp.j.

31

12070104

Bogdan Grabiec i Wspólnicy sp.j.

35

12100103

Ubojnia Zwierząt Kazimierz Mółka

36

12100104

Zakład Usługowo-Handlowy Zakup Żywca, Ubój i Sprzedaż Mięsa, Mieczysław Gawlik

37

12100105

Obrót Zwierzętami Rzeźnymi Skup i Ubój oraz Sprzedaż Mięsa, Ireneusz Bieniek

43

12120131

Ubój Zwierząt Rzeźnych, Skup, Sprzedaż Żywca i Mięsa, Stanisław Ogonek

44

12120218

Z.P.M. Edmund Barczyk

49

14230102

Rzeźnia Ubojnia, ZUH Jan Tomczyk

51

14250104

Zakład Masarski ”SADEŁKO” sp.j.

52

14250205

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ”DURO” sp. z o.o.

60

18030105

Zakład Handlowo-Produkcyjno-Przetwórczy A. Leja i Wspólnicy sp.j. w Jodłowej

62

18060302

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego ”Radikal”

67

20070205

APIS sp.j.

70

22020201

Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski, W. Gierszewski

71

22070301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego W. Zieliński i Spółka, sp.j.