ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 287

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
28. lokakuuta 2005


Sisältö

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Sivu

 

 

Neuvosto

 

*

AKT—EY-ministerineuvoston päätös N:o 5/2005, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2005, tarkistetun AKT—EY-kumppanuussopimuksen allekirjoittamispäivän ja voimaantulopäivän välisenä aikana sovellettavista siirtymävaiheen toimenpiteistä

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

Neuvosto

28.10.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 287/1


AKT—EY-MINISTERINEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 5/2005,

tehty 25 päivänä kesäkuuta 2005,

tarkistetun AKT—EY-kumppanuussopimuksen allekirjoittamispäivän ja voimaantulopäivän välisenä aikana sovellettavista siirtymävaiheen toimenpiteistä

(2005/750/EY)

AKT—EY-MINISTERINEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun AKT—EY-kumppanuussopimuksen, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti 95 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimus on tehty kahdeksikymmeneksi vuodeksi 1 päivästä maaliskuuta 2000. Sopimuksessa määrätään kuitenkin mahdollisuudesta muuttaa sopimuksen määräyksiä viiden vuoden välein tehtävän tarkistuksen yhteydessä.

(2)

AKT—EY-kumppanuussopimuksen tarkistamiseksi tämän mahdollisuuden mukaisesti käydyt neuvottelut saatettiin päätökseen Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2005. Tarkistettu AKT—EY-kumppanuussopimus, jäljempänä ”tarkistettu sopimus”, allekirjoitettiin Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005, ja se tulee voimaan, kun sen 93 artiklan mukaiset ratifiointimenettelyt on saatettu päätökseen.

(3)

Sopimuksen 95 artiklan 3 kohdan mukaan ministerineuvosto hyväksyy tarkistetun sopimuksen allekirjoittamispäivän ja voimaantulopäivän välisen siirtymävaiheen toimenpiteet.

(4)

Osapuolet pitävät asianmukaisena tarkistetun sopimuksen soveltamista ennakolta sen allekirjoittamispäivästä alkaen monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamista ja täytäntöönpanoa, terrorismin torjuntaa ja yhteistyötä joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi koskevia määräyksiä sekä sopimuksen 100 artiklan puitteissa neuvoteltavia liitteessä IV olevia määräyksiä lukuun ottamatta.

(5)

Monivuotisen rahoituskehyksen, josta määrätään tarkistetun sopimuksen liitteessä I a, määrärahojen vahvistamiseen ja täytäntöönpanoon liittyvät määräykset eivät voi tulla voimaan ennen rahoituskehyksen voimaantuloa. Tästä syystä siirtymävaiheen aikana, joka kestää enintään 31 päivään joulukuuta 2007, rahoitusyhteistyö rahoitetaan yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston varoista ja sitä edeltävistä Euroopan kehitysrahastoista siirretyistä käyttämättömistä määristä.

(6)

Monivuotisen rahoituskehyksen varojen käytön suunnittelu voidaan aloittaa ennen kehyksen voimaantuloa. Kun kokonaismääräraha on vahvistettu, voidaan ohjelmasuunnittelussa varata ohjeellisia määrärahoja. Varoja ei kuitenkaan voida sitoa ennen monivuotisen rahoituskehyksen voimaantuloa.

(7)

Euroopan unionin neuvosto päättää terrorismin torjunnassa ja yhteistyössä joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi annettavasta taloudellisesta ja teknisestä avusta. Tämä apu rahoitetaan muilla kuin AKT—EY-yhteistyöhön tarkoitetuilla erityisvälineillä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA (1):

1 artikla

Tarkistetun sopimuksen väliaikainen soveltaminen

1.   Sopimuksen tarkistettuja määräyksiä sovelletaan ennakolta sopimuksen allekirjoittamispäivästä alkaen lukuun ottamatta monivuotiseen rahoituskehykseen ja siihen liittyviin Cotonoun sopimuksen osiin tarvittavia muutoksia, joista sopimuksen 95 artiklasta poiketen päättää AKT—EY-ministerineuvosto liitteessä I a olevan 3 kohdan mukaisesti ennen tarkistetun sopimuksen voimaantuloa.

2.   Seuraavissa artikloissa olevien määräysten väliaikainen soveltaminen edellyttää kuitenkin sitä, että Euroopan unionin neuvosto on aiemmin päättänyt, että kyseisissä artikloissa lukuina esitettyjä varoja on käytettävissä:

a)

11 a artikla: Terrorismin torjunta;

b)

11 b artikla: Yhteistyö joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi.

3.   Sopimuksen tarkistetut määräykset ovat tämän päätöksen liitteenä II.

2 artikla

Tämän päätöksen täytäntöönpano

AKT-valtioiden, jäsenvaltioiden ja yhteisön on kunkin osaltaan toteutettava asianmukaiset toimenpiteet tämän päätöksen panemiseksi täytäntöön.

3 artikla

Tämän päätöksen voimaantulo ja voimassaoloaika

Tämä päätös tulee voimaan tarkistetun sopimuksen allekirjoituspäivänä. Sitä sovelletaan tarkistetun sopimuksen voimaantulopäivään asti.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005

AKT—EY-ministerineuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. BORGES


(1)  AKT—EY-ministerineuvosto antoi tämän päätöksen liitteenä I olevan julistuksen.


LIITE I

AKT—EY-JULISTUS

Kukin osapuoli pyrkii ratifioimaan tarkistetun Cotonoun sopimuksen 18 kuukauden kuluessa sen allekirjoittamisesta ottaen huomioon kansalliset ja yhteisön tason toimivaltuudet ja menettelyt.


LIITE II

SOPIMUS

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen muuttamisesta

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS,

TŠEKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

VIRON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ESPANJAN KUNINGAS,

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

IRLANNIN PRESIDENTTI,

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KYPROKSEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

LATVIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

LIETTUAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA,

UNKARIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MALTAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR,

ITÄVALLAN TASAVALLAN LIITTOPRESIDENTTI,

PUOLAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SLOVENIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SLOVAKIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

RUOTSIN KUNINGASKUNNAN HALLITUS,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sopimuspuolet, jäljempänä ”yhteisö”, joiden valtioista käytetään jäljempänä nimitystä ”jäsenvaltiot”,

ja

EUROOPAN YHTEISÖ,

toisaalta, sekä

ANGOLAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ANTIGUAN JA BARBUDAN KUNINGATAR,

BAHAMAN LIITTOVALTION VALTIONPÄÄMIES,

BARBADOSIN VALTIONPÄÄMIES,

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELIZEN KUNINGATAR,

BENININ TASAVALLAN PRESIDENTTI,

BOTSWANAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

BURKINA FASON PRESIDENTTI,

BURUNDIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KAMERUNIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KAP VERDEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KESKI-AFRIKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KOMORIEN ISLAMILAISEN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

KONGON DEMOKRAATTISEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KONGON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

COOKINSAARTEN HALLITUS,

NORSUNLUURANNIKON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

DJIBOUTIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

DOMINICAN LIITTOVALTION HALLITUS,

DOMINIKAANISEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ERITREAN VALTION PRESIDENTTI,

ETIOPIAN DEMOKRAATTISEN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

FIDŽIN TÄYSIVALTAISEN DEMOKRAATTISEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

GABONIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

GAMBIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI JA VALTIONPÄÄMIES,

GHANAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA GRENADAN KUNINGATAR,

GUINEAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

GUINEA-BISSAUN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

PÄIVÄNTASAAJAN GUINEAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

GUYANAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HAITIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

JAMAIKAN VALTIONPÄÄMIES,

KENIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KIRIBATIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA LESOTHON KUNINGASKUNNAN KUNINGAS,

LIBERIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MADAGASKARIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MALAWIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MARSHALLINSAARTEN TASAVALLAN HALLITUS,

MAURITANIAN ISLAMILAISEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MAURITIUKSEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MIKRONESIAN LIITTOVALTION HALLITUS,

MOSAMBIKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

NAMIBIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

NAURUN HALLITUS,

NIGERIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

NIGERIAN LIITTOTASAVALLAN PÄÄMIES,

NIUESAAREN TASAVALLAN HALLITUS,

PALAUN TASAVALLAN HALLITUS,

HÄNEN MAJESTEETTINSA PAPUA-UUSI-GUINEAN ITSENÄISEN VALTION KUNINGATAR,

RUANDAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA SAINT KITTS JA NEVISIN KUNINGATAR,

HÄNEN MAJESTEETTINSA SAINT LUCIAN KUNINGATAR,

HÄNEN MAJESTEETTINSA SAINT VINCENT JA GRENADIINIEN KUNINGATAR,

SAMOAN ITSENÄISEN VALTION VALTIONPÄÄMIES,

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPEN DEMOKRAATTISEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SENEGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SEYCHELLIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SIERRA LEONEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA SALOMONSAARTEN KUNINGATAR,

ETELÄ-AFRIKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SUDANIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SURINAMIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA SWAZIMAAN KUNINGASKUNNAN KUNINGAS,

TANSANIAN YHDISTYNEEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

TŠADIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

TOGON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA TONGAN KUNINGAS TAUFA'AHAU TUPOU IV,

TRINIDAD JA TOBAGON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA TUVALUN KUNINGATAR,

UGANDAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

VANUATUN TASAVALLAN HALLITUS,

SAMBIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ZIMBABWEN TASAVALLAN HALLITUS,

joiden valtioista käytetään jäljempänä nimitystä ”AKT-valtiot”,

toisaalta,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sekä Georgetownin sopimuksen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän, jäljempänä ”AKT-valtiot”, perustamisesta,

OTTAVAT HUOMIOON Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen, jäljempänä ”Cotonoun sopimus”.

KATSOVAT, että Cotonoun sopimuksen 95 artiklan 1 kohdassa säädetään, että sopimus tehdään kahdeksikymmeneksi vuodeksi 1 päivästä maaliskuuta 2000.

KATSOVAT, että Cotonoun sopimuksen 95 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että osapuolet aloittavat kymmenen kuukautta ennen kunkin viisivuotiskauden päättymistä neuvottelut Cotonoun sopimuksen määräyksiin mahdollisesti tehtävien muutosten tutkimiseksi.

OVAT PÄÄTTÄNEET allekirjoittaa tämän sopimuksen Cotonoun sopimuksen muuttamisesta ja tätä varten nimenneet täysivaltaisiksi edustajikseen:

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS,

TŠEKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

VIRON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ESPANJAN KUNINGAS,

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

IRLANNIN PRESIDENTTI,

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KYPROKSEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

LATVIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

LIETTUAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA,

UNKARIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MALTAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR,

ITÄVALLAN TASAVALLAN LIITTOPRESIDENTTI,

PUOLAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SLOVENIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SLOVAKIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

RUOTSIN KUNINGASKUNNAN HALLITUS,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR,

EUROOPAN YHTEISÖ,

ANGOLAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ANTIGUAN JA BARBUDAN KUNINGATAR,

BAHAMAN LIITTOVALTION VALTIONPÄÄMIES,

BARBADOSIN VALTIONPÄÄMIES,

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELIZEN KUNINGATAR,

BENININ TASAVALLAN PRESIDENTTI,

BOTSWANAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

BURKINA FASON PRESIDENTTI,

BURUNDIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KAMERUNIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KAP VERDEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KESKI-AFRIKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KOMORIEN ISLAMILAISEN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

KONGON DEMOKRAATTISEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KONGON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

COOKINSAARTEN HALLITUS,

NORSUNLUURANNIKON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

DJIBOUTIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

DOMINICAN LIITTOVALTION HALLITUS,

DOMINIKAANISEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ERITREAN VALTION PRESIDENTTI,

ETIOPIAN DEMOKRAATTISEN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

FIDŽIN TÄYSIVALTAISEN DEMOKRAATTISEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

GABONIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

GAMBIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI JA VALTIONPÄÄMIES,

GHANAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA GRENADAN KUNINGATAR,

GUINEAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

GUINEA-BISSAUN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

PÄIVÄNTASAAJAN GUINEAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

GUYANAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HAITIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

JAMAIKAN VALTIONPÄÄMIES,

KENIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KIRIBATIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA LESOTHON KUNINGASKUNNAN KUNINGAS,

LIBERIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MADAGASKARIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MALAWIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MARSHALLINSAARTEN TASAVALLAN HALLITUS,

MAURITANIAN ISLAMILAISEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MAURITIUKSEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MIKRONESIAN LIITTOVALTION HALLITUS,

MOSAMBIKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

NAMIBIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

NAURUN HALLITUS,

NIGERIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

NIGERIAN LIITTOTASAVALLAN PÄÄMIES,

NIUESAAREN TASAVALLAN HALLITUS,

PALAUN TASAVALLAN HALLITUS,

HÄNEN MAJESTEETTINSA PAPUA-UUSI-GUINEAN ITSENÄISEN VALTION KUNINGATAR,

RUANDAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA SAINT KITTS JA NEVISIN KUNINGATAR,

HÄNEN MAJESTEETTINSA SAINT LUCIAN KUNINGATAR,

HÄNEN MAJESTEETTINSA SAINT VINCENT JA GRENADIINIEN KUNINGATAR,

SAMOAN ITSENÄISEN VALTION VALTIONPÄÄMIES,

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPEN DEMOKRAATTISEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SENEGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SEYCHELLIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SIERRA LEONEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA SALOMONSAARTEN KUNINGATAR,

ETELÄ-AFRIKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SUDANIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SURINAMIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA SWAZIMAAN KUNINGASKUNNAN KUNINGAS,

TANSANIAN YHDISTYNEEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

TŠADIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA TONGAN KUNINGAS TAUFA'AHAU TUPOU IV,

TRINIDAD JA TOBAGON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

TOGON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA TUVALUN KUNINGATAR,

UGANDAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

VANUATUN TASAVALLAN HALLITUS,

SAMBIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ZIMBABWEN TASAVALLAN HALLITUS,

JOTKA vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisiksi todetut valtakirjansa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Muutetaan Cotonoun sopimuksen määräykset sen 95 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti seuraavasti:

A.   JOHDANTO

1.

Lisätään johdanto-osan kahdeksannen kappaleen, joka alkaa ”PITÄVÄT Euroopan neuvoston yleissopimusta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi,…” jälkeen johdanto-osan kappaleet seuraavasti:

”VAHVISTAVAT uudelleen, että kansainvälisen yhteisön vakavimmiksi katsomilla rikoksilla on oltava rangaistusseuraamukset ja että syytteen tosiasiallinen nostaminen on varmistettava toteuttamalla kansallisen tason toimenpiteitä ja tehostamalla maailmanlaajuista yhteistyötä,

KATSOVAT, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen perustaminen ja tehokas toiminta edistävät merkittävällä tavalla rauhaa ja kansainvälistä oikeutta,”

2.

Korvataan johdanto-osan kymmenes kappale, joka alkaa ”KATSOVAT, että Yhdistyneiden kansakuntien konferensseissa…” seuraavasti:

”KATSOVAT, että Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen vuonna 2000 antamaan vuosituhatjulistukseen sisältyvät kehitystavoitteet, erityisesti äärimmäisen köyhyyden ja nälän poistaminen, samoin kuin Yhdistyneiden Kansakuntien konferensseissa sovitut kehitystä koskevat tavoitteet ja periaatteet muodostavat selkeän tulevaisuudenkuvan, ja niiden on oltava tähän sopimukseen perustuvan AKT — EU-yhteistyön perustana,”

B.   COTONOUN SOPIMUKSEN ARTIKLOJEN TEKSTI

1.

Korvataan 4 artiklan johdanto-osa seuraavasti:

”AKT-valtiot määrittelevät kehitystä koskevat periaatteet ja strategiat sekä talous- ja yhteiskuntamallinsa täysivaltaisesti. Ne laativat Euroopan yhteisön kanssa tässä sopimuksessa tarkoitetut yhteistyöohjelmat. Osapuolet kuitenkin tunnustavat valtiosta riippumattomien toimijoiden ja hajautetun hallinnon paikallisviranomaisten täydentävän roolin ja vaikutusmahdollisuudet kehitysprosessissa. Tästä syystä ja tässä sopimuksessa määrätyin edellytyksin, sekä milloin se on tarkoituksenmukaista, valtioista riippumattomille toimijoille ja hajautetun hallinnon paikallisviranomaisille:”

2.

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Vuoropuhelun tavoitteena on vaihtaa tietoja, edistää keskinäistä ymmärtämystä ja helpottaa painopisteistä sopimista ja yhteisten asialistojen laatimista erityisesti tunnustamalla olemassa olevat yhteydet osapuolten välisten suhteiden eri osatekijöiden ja tässä sopimuksessa määriteltyjen yhteistyön eri osa-alueiden välillä. Vuoropuhelulla helpotetaan osapuolten välisiä keskusteluja kansainvälisissä yhteyksissä. Vuoropuhelun tavoitteena on myös estää sellaisten tilanteiden syntyminen, joissa jokin osaspuoli katsoisi tarpeelliseksi soveltaa 96 ja 97 artiklassa tarkoitettuja neuvottelumenettelyjä.”

b)

Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Vuoropuhelua käydään joustavasti. Se on tarpeen mukaan joko virallista tai epävirallista, ja sitä käydään sekä toimielinjärjestelmän puitteissa että sen ulkopuolella, myös AKT-valtioiden ryhmässä ja yhteisessä edustajakokouksessa, tarkoituksenmukaisessa muodossa ja tarkoituksenmukaisella tasolla, mukaan lukien alueellinen, tätä pienempien yksiköiden tai kansallinen taso.”

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”6 a.   Tarvittaessa ja sellaisten tilanteiden välttämiseksi, joissa jokin osapuoli voisi katsoa aiheelliseksi soveltaa 96 artiklassa tarkoitettua neuvottelumenettelyä, sopimuksen olennaisista osista käytävä vuoropuhelu on liitteessä VII esitettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti järjestelmällistä ja määrämuotoista.”

3.

Korvataan 9 artiklan nimi seuraavasti:

Ihmisoikeuksia sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatetta koskevat olennaiset osat ja hyvää hallintoa koskeva perusosa

4.

Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”3a.   Lisäksi osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä palkkasoturitoiminnan estämiseksi kansainvälisistä sopimuksista ja muista asiakirjoista johtuvien velvoitteidensa sekä lainsäädäntönsä ja sääntöjensä mukaisesti.”

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”6.   Edistääkseen rauhan ja kansainvälisen oikeuden lujittamista osapuolet vakuuttavat pyrkivänsä edelleen

vaihtamaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön ratifioinnin ja täytäntöönpanon edellyttämien oikeudellisten muutosten tekemisestä saatuja kokemuksia, ja

torjumaan kansainvälistä rikollisuutta kansainvälistä oikeutta noudattaen ja edellä tarkoitetun perussäännön asianmukaisesti huomioon ottaen.

Osapuolet pyrkivät toteuttamaan toimet perussäännön ja siihen liittyvien asiakirjojen ratifioimiseksi ja täytäntöön panemiseksi.”

5.

Lisätään artiklat seuraavasti:

”11 a artikla

Terrorismin torjunta

Osapuolet toistavat tuomitsevansa jyrkästi kaikenlaiset terroriteot ja sitoutuvat torjumaan terrorismia kansainvälisellä yhteistyöllä Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan, kansainvälisen oikeuden sekä asiaa koskevien sopimusten ja muiden asiakirjojen mukaisesti sekä erityisesti panemalla täysimääräisesti täytäntöön Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1373 (2001) ja 1456 (2003) sekä muut asiaa koskevat Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselmat. Tätä tarkoitusta varten osapuolet sopivat vaihtavansa

tietoja terroristiryhmistä ja niiden tukiverkostoista, ja

kokemuksia terrorismin ehkäisemisestä ja näkemyksiä muun muassa teknisistä ja koulutuksellisista keinoista ja menetelmistä torjua terroritekoja.

11 b artikla

Yhteistyö joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi

1.   Osapuolet katsovat, että joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviäminen niin valtiollisille kuin valtioista riippumattomille toimijoille on yksi vakavimmista kansainvälisen vakauden ja turvallisuuden uhkatekijöistä.

Tästä syystä osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ja osallistuvansa joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviämisen estämiseen panemalla kansallisella tasolla täytäntöön kansainvälisistä aseriisunta- ja asesulkusopimuksista johtuvat velvoitteensa ja noudattamalla niitä sekä muita asiaa koskevia kansainvälisiä velvoitteita täysimääräisesti.

Osapuolet sopivat, että tämä määräys on yksi sopimuksen olennaisista osista.

2.   Lisäksi osapuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä ja edistävänsä aseiden leviämisen estämisen tavoitetta

toteuttamalla toimia kaikkien muiden asiaa koskevien kansainvälisten asiakirjojen allekirjoittamiseksi, ratifioimiseksi tai niihin liittymiseksi tapauksesta riippuen ja niiden panemiseksi täysimääräisesti täytäntöön,

luomalla tehokkaan kansallisen vientivalvontajärjestelmän, jolla valvotaan joukkotuhoaseisiin liittyvien tavaroiden vientiä ja kauttakulkua, mukaan luettuna kaksikäyttöteknologian loppukäytön valvonta, ja johon sisältyy tehokkaita seuraamuksia vientivalvonnan laiminlyömisestä.

Joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi tehtävän yhteistyön puitteissa annettavaa taloudellista ja teknistä apua rahoitetaan muista kuin AKT: n ja EY: n välisen yhteistyön rahoittamiseen tarkoitetuista erityisvälineistä.

3.   Osapuolet sopivat käyvänsä säännöllistä poliittista vuoropuhelua, jolla näitä sopimuksen osia täydennetään ja vahvistetaan.

4.   Jos osapuoli tiivistä poliittista vuoropuhelua käytyään ja erityisesti Kansainvälisen atomienergiajärjestön, Kemiallisten aseiden kieltojärjestön ja muiden alalla vaikuttavien monenvälisten laitosten raporttien perusteella katsoo, että toinen osapuoli ei ole täyttänyt 1 kohdasta johtuvaa velvoitetta, se toimittaa kyseiselle toiselle osapuolelle sekä EU: n ja AKT: n ministerineuvostoille tilanteen perusteelliseksi selvittämiseksi tarvittavat tiedot osapuolten kannalta hyväksyttävän ratkaisun löytämiseksi erityisen kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta. Tätä tarkoitusta varten se kutsuu toisen osapuolen neuvotteluihin, joissa keskitytään toimenpiteisiin, joihin asianomainen osapuoli on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä tilanteen korjaamiseksi.

5.   Neuvottelut käydään tasolla ja kokoonpanossa, joka katsotaan soveliaimmaksi ratkaisun löytämistä varten.

Neuvottelut aloitetaan 30 päivän kuluessa kutsun esittämisestä, ja ne jatkuvat rikkomuksen luonteen ja vakavuuden perusteella määräytyvän yhteisesti sovitun ajan. Neuvottelut eivät missään tapauksessa voi kestää pidempään kuin 120 päivää.

6.   Jos neuvottelut eivät johda molempien osapuolten hyväksymään ratkaisuun, jos toinen osapuoli kieltäytyy neuvotteluista tai jos kyseessä on erityisen kiireellinen tapaus, voidaan toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet kumotaan heti, kun syyt niiden toteuttamiselle ovat poistuneet.”

6.

Lisätään 23 artiklaan kohta seuraavasti:

”l)

perinteisen osaamisen edistämistä.”

7.

Korvataan 25 artiklan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

edistämään

HI-viruksen ja aidsin torjuntaa huolehtimalla naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä niihin liittyvien oikeuksien suojelusta,

köyhyyteen liittyvien muiden sairauksien, erityisesti malarian ja tuberkuloosin, torjuntaa;”

8.

Muutetaan 26 artikla seuraavasti:

a)

korvataan c ja d alakohta seuraavasti:

”c)

auttaa yhteiskunnan instituutioita antamaan lapsille mahdollisuus kehittää fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia voimavarojaan;

d)

sopeuttaa selkkausten jälkeisissä olosuhteissa elävät lapset uudelleen yhteiskuntaan kuntoutusohjelmien avulla; ja”

b)

Lisätään kohta seuraavasti:

”e)

edistää nuorten aktiivista osallistumista julkiseen elämään, opiskelijavaihtoa sekä AKT-valtioiden ja EU: n nuorisojärjestöjen välistä vuorovaikutusta.”

9.

Korvataan 28 artiklan johdanto-osa seuraavasti:

”Yhteistyöllä tuetaan tehokkaasti niiden tavoitteiden ja painopisteiden toteutumista, jotka AKT-valtiot ovat asettaneet itselleen osana alueiden ja tätä pienempien yksiköiden yhteistyötä ja yhdentymistä, alueiden välinen ja AKT-valtioiden keskinäinen yhteistyö mukaan luettuina. Alueelliseen yhteistyöhön saavat osallistua myös AKT-ryhmään kuulumattomat kehitysmaat samoin kuin merentakaiset maat ja alueet sekä syrjäisimmät alueet. Tässä yhteydessä yhteistyötuella pyritään”

10.

Korvataan 29 artiklan a alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

AKT-valtioiden alueellisen yhdentymisen toteuttamiseksi perustamat sekä sellaiset alueellista yhdentymistä ja yhteistyötä edistävät instituutiot ja järjestöt, joiden toimintaan AKT-valtiot osallistuvat; ja”

11.

Korvataan 30 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Yhteistyöllä tuetaan myös AKT-valtioiden välisiä ja niiden sisäisiä yhteistyöjärjestelyjä ja ‐aloitteita mukaan luettuina sellaiset, joissa on osallisina AKT-ryhmään kuulumattomia kehitysmaita.”

12.

Lisätään 43 artiklan 4 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

kehittämällä tieto- ja viestintätekniikoilla välitettävän aineiston paikallista tuotantoa ja edistämällä tällaisen aineiston käyttöä.”

13.

Korvataan 58 artikla seuraavasti:

”58 artikla

Rahoituskelpoisuus

1.   Seuraavat tahot tai elimet voivat saada tämän sopimuksen mukaista rahoitustukea:

a)

AKT-valtiot;

b)

alueelliset tai valtioidenväliset elimet, joihin kuuluu yksi tai useampi AKT-valtio, myös sellaiset, joiden jäseninä on muitakin kuin AKT-valtioita, ja joilla on näiden AKT-valtioiden valtuutus; ja

c)

AKT-valtioiden ja yhteisön yhteiset elimet, jotka ne ovat perustaneet tiettyjen erityistavoitteiden saavuttamiseksi.

2.   Asianomaisen yhden tai useamman AKT-valtion suostumuksella rahoitustukea voidaan myöntää myös

a)

AKT-valtioiden kansallisille ja/tai alueellisille julkisille tai osittain julkisille virastoille ja ministeriöille, myös parlamenteille, sekä erityisesti niiden rahoituslaitoksille ja kehityspankeille;

b)

AKT-valtioiden yrityksille sekä muille yksityisille järjestöille ja toimijoille;

c)

yhteisön jäsenvaltion yrityksille, jotta ne voisivat oman panoksensa lisäksi sitoutua tuotannollisiin hankkeisiin jonkun AKT-valtion alueella;

d)

AKT-valtioista tai yhteisöstä peräisin oleville rahoituksen välittäjille, jotka tekevät, edistävät ja rahoittavat yksityissijoituksia AKT-valtioissa;

e)

AKT-valtioiden ja yhteisön hajautetun hallinnon paikallisviranomaisille; ja

f)

AKT-valtioiden ryhmään kuulumattomille kehitysmaille niiden osallistuessa yhteiseen aloitteeseen tai alueellisen järjestön toimintaan AKT-valtioiden kanssa.

3.   Valtiosta riippumattomat, luonteeltaan paikalliset AKT-valtioiden ja yhteisön toimijat voivat saada tämän sopimuksen mukaista rahoitustukea maa- ja alueohjelmissa sovittujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.”

14.

Korvataan 68 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2.   Vientitulojen lyhytaikaisten vaihtelujen takia myönnettävän tuen tarkoituksena on turvata sosioekonomiset uudistukset ja politiikat, joihin tulojen väheneminen voisi vaikuttaa kielteisesti, sekä lieventää erityisesti maatalouden ja kaivostoiminnan tuotteiden viennistä saatavien tulojen epävakauden haittavaikutuksia.

3.   AKT-valtioiden taloudet ovat erittäin riippuvaisia erityisesti maatalouden ja kaivostoiminnan tuotteiden viennistä. Tämä otetaan huomioon osoitettaessa varoja soveltamisvuonna. Tässä suhteessa AKT-valtiot, jotka ovat vähiten kehittyneitä tai sisämaa- tai saarivaltioita tai jotka ovat konfliktin tai luonnononnettomuuden jälkitilanteessa, saavat muita edullisemman kohtelun.”

15.

Korvataan 89 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Erityistoimien toteuttamista jatketaan AKT-saarivaltioiden tukemiseksi niiden pyrkiessä pysäyttämään haavoittuvuutensa kasvun uusien ja vakavien taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten haasteiden edessä ja kääntämään tämän kehityksen suunnan. Näillä toimilla on tarkoitus edistää pienten saarikehitysmaiden kestävää kehitystä koskevien ensisijaisten tavoitteiden täytäntöönpanoa niin, että samalla sovelletaan yhdenmukaista lähestymistapaa niiden talouskasvuun ja inhimilliseen kehitykseen.”

16.

Muutetaan 96 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään kohta seuraavasti:

”1a.   Molemmat osapuolet sopivat erityisen kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta käyttävänsä kaikki 8 artiklassa esitetyt vuoropuhelumahdollisuudet ennen tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen neuvottelujen aloittamista.”

b)

Korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Jos olennaisista osista 8 artiklan ja tämän artiklan 1a kohdan mukaisesti käytävästä poliittisesta vuoropuhelusta huolimatta jokin osapuoli katsoo, että toinen osapuoli ei täytä velvoitetta, joka liittyy 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteen kunnioittamiseen, sen on, paitsi erityisen kiireellisissä tapauksissa, toimitettava toiselle osapuolelle ja ministerineuvostolle tiedot, joita tarvitaan perusteellisen selvityksen tekemiseen tilanteesta osapuolten hyväksymän ratkaisun löytämiseksi. Tätä tarkoitusta varten osapuoli kutsuu toisen osapuolen neuvotteluihin, joissa keskitytään toimenpiteisiin, joihin asianomainen osapuoli on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä tilanteen korjaamiseksi liitteen VII mukaisesti.

Neuvottelut käydään tasolla ja kokoonpanossa, joka katsotaan soveliaimmaksi sopivan ratkaisun löytämistä varten.

Neuvottelut on aloitettava 30 päivän kuluessa kutsun esittämisestä ja ne jatkuvat rikkomuksen luonteen ja vakavuuden mukaan määräytyvän yhteisesti sovitun ajan. Neuvottelumenettelyn puitteissa käytävä vuoropuhelu ei missään tapauksessa saa kestää pidempään kuin 120 päivää.

Jos neuvottelut eivät johda molempien osapuolten hyväksymään ratkaisuun, jos osapuoli kieltäytyy neuvotteluista tai jos kyse on erityisen kiireellisestä tapauksesta, voidaan toteuttaa aiheelliset toimenpiteet. Nämä toimenpiteet lopetetaan heti, kun niiden toteuttamisen syyt ovat poistuneet.”

17.

Korvataan 97 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tällaisissa tapauksissa kumpi tahansa osapuoli voi kutsua toisen neuvotteluihin. Neuvottelut on aloitettava viimeistään 30 päivän kuluttua kutsusta, ja neuvottelumenettelyn puitteissa käytävä vuoropuhelu saa kestää enintään 120 päivää.”

18.

Korvataan 100 artikla seuraavasti:

”100 artikla

Tekstien asema

Tähän sopimukseen liitetyt pöytäkirjat ja liitteet ovat erottamaton osa tätä sopimusta. Ministerineuvosto voi kehitysrahoitusyhteistyö AKT — EY-komitean suosituksen perusteella tarkistaa, tarkastella uudelleen ja/tai muuttaa liitteitä Ia, II, III, IV ja VI.

Tämä sopimus laaditaan englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, slovakian, sloveenin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä kahtena kappaleena, jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön ja AKT-valtioiden sihteeristön arkistoihin, jotka molemmat toimittavat oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kunkin allekirjoittajavaltion hallitukselle.”

C.   LIITTEET

1.

Lisätään liitteeseen I kohta seuraavasti:

”9.

Tämän sopimuksen 58 artiklasta poiketen yhdeksännestä EKR: stä AKT-valtioiden keskinäiseen yhteistyöhön varattuihin määrärahoihin siirretään 90 miljoonaa euroa. Tämä komission suoraan hallinnoima määrä voidaan osoittaa sisäisen hajauttamisen rahoittamiseen vuosina 2006 ja 2007.”

2.

Lisätään liite seuraavasti:

”LIITE I a

Tämän sopimuksen mukaisesti tehtävää yhteistyötä koskeva monivuotinen rahoituskehys

1.

Tässä sopimuksessa esitettyihin tarkoituksiin ja 1 päivästä maaliskuuta 2005 alkavasta kaudesta lukien yhteistyötä koskeva monivuotinen rahoituskehys kattaa 1 päivästä tammikuuta 2008 alkavan viisi- tai kuusivuotiskauden sitoumukset.

2.

Tämän uuden kauden ajan Euroopan unioni pitää AKT-valtioille antamansa avun vähintään samalla tasolla kuin yhdeksännessä EKR: ssä jäljellä olevia määriä lukuun ottamatta; määrään lisätään yhteisön arvioiden perusteella inflaation vaikutukset, kasvu Euroopan unionissa ja laajentuminen kymmenellä uudella jäsenvaltiolla vuonna 2004.

3.

Monivuotiseen rahoituskehykseen tai siihen liittyviin sopimuksen osiin tarvittavista muutoksista päättää tämän sopimuksen 95 artiklasta poiketen ministerineuvosto.”

3.

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

i)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Tavallisia lainoja on myönnettävä edullisin ehdoin seuraavissa tapauksissa:

a)

yksityissektorin kehityksen kannalta välttämättömiin infrastruktuurihankkeisiin vähiten kehittyneissä tai selkkauksista tai luonnonmullistuksista toipuvissa — muissa kuin jäljempänä aa alakohdassa tarkoitetuissa — maissa; tällöin lainan korkoa alennetaan kolmella prosentilla;

aa)

yksityissektorin kehityksen kannalta välttämättömiin kaupallisesti johdettujen julkisen sektorin toimijoiden infrastruktuurihankkeisiin maissa, joiden lainansaantiehtoja on rajoitettu jonkin velanhoitokyvyn parantamiseen tähtäävän kansainvälisen järjestelyn, kuten voimakkaasti velkaantuneita köyhiä maita koskevan velka-aloitteen (HIPC), puitteissa; tällaisissa tapauksissa EIP pyrkii alentamaan rahoituksen keskimääräisiä kustannuksia osallistumalla asianmukaiseen yhteisrahoitukseen muiden avunantajien kanssa; ellei tätä pidetä mahdollisena, lainan korkoa voidaan alentaa HIPC-aloitteessa tai jossakin uudessa velanhoitokyvyn parantamiseen tähtäävässä kansainvälisessä järjestelyssä vahvistetulle tasolle;

b)

hankkeisiin, joihin sisältyy rakenneuudistustoimia osana yksityistämistä tai joiden sosiaaliset tai ympäristöön liittyvät edut ovat merkittäviä ja selvästi osoitettavissa; tällöin lainoille voidaan myöntää korkotukea, jonka määrä ja muoto määritellään hankkeen erityispiirteiden perusteella; korkotuki on kuitenkin enintään kolme prosenttia.

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen lainojen lopullinen korko on joka tapauksessa aina vähintään 50 prosenttia viitekorosta.”

ii)

Korvataan 9 kohta seuraavasti:

”9.   Korkotuet voidaan kapitalisoida tai käyttää avustuksina; enintään 10 prosenttia korkotukiin tarkoitetuista määrärahoista voidaan käyttää hankkeisiin liittyvän teknisen avun tukemiseen AKT-valtioissa.”

b)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Investointikehys koskee kaikkia talouden osa-alueita, ja sillä tuetaan yksityissektorin ja kaupallisesti johdettujen julkisen sektorin toimijoiden investointeja, myös yksityissektorille välttämätöntä ja tuloja tuottavaa talouden ja tekniikan alan infrastruktuuria.

a)

Kehystä hallinnoidaan uudistuvana rahastona, ja sen on tarkoitus olla taloudellisesti kestävä. Sen alaisiin toimiin sovelletaan markkinaperusteisia ehtoja, ja niissä pyritään välttämään paikallisten markkinoiden vääristyminen ja yksityisten rahoituslähteiden syrjäyttäminen;

b)

Kehyksestä tuetaan AKT-valtioiden rahoitussektoria, ja sillä saadaan aikaan katalyyttinen vaikutus kannustamalla pitkäaikaisten paikallisten varojen käyttöönottoa ja houkuttelemalla yksityisiä ulkomaisia investoijia ja lainanantajia mukaan AKT-valtioissa toteutettaviin hankkeisiin;

c)

Kehyksestä katetaan osittain siitä rahoitettavien hankkeiden riskit. Kehyksen rahoituksen kestävyys varmistetaan kokonaisuutena eikä suhteessa yksittäisiin toimiin;

d)

Kehyksestä myönnettävä rahoitus pyritään kanavoimaan sellaisten AKT-valtioissa toimivien kansallisten ja alueellisten laitosten ja ohjelmien kautta, jotka edistävät pienten ja keksisuurten yritysten kehittämistä.”

ii)

Lisätään kohta seuraavasti:

”1a.   EIP: lle korvataan investointikehyksen hallinnoinnista aiheutuvat kulut. Toisen rahoituspöytäkirjan voimaantuloa seuraavina kahtena vuonna korvauksen määrä voi vuosittain olla enintään 2 prosenttia investointikehykseen alun perin myönnetyistä varoista. Sen jälkeen EIP: lle maksettava korvaus muodostuu kiinteästä osuudesta, joka on vuosittain 0,5 prosenttia kehykseen alun perin myönnetyistä varoista, ja muuttuvasta osuudesta, joka on vuosittain enintään 1,5 prosenttia AKT-valtioissa toteutettaviin hankkeisiin investointikehyksestä myönnetystä kokonaisrahoituksesta. Korvaus maksetaan investointikehyksen varoista.”

c)

Korvataan 5 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

pienten ja keskisuurten yritysten tavallisissa lainoissa ja riskipääomarahoituksessa valuuttakurssiriski jaetaan yleensä yhteisön ja muiden osapuolten kesken; keskimäärin valuuttakurssiriski olisi jaettava tasan; ja”

d)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”6 a artikla

Investointikehystä koskeva vuotuinen raportointi

Investointikehyksestä vastaavat EU: n jäsenvaltioiden edustajat ja AKT-valtioiden edustajat sekä EIP: n, Euroopan komission, EU: n neuvoston pääsihteeristön ja AKT-valtioiden sihteeristön edustajat kokoontuvat vuosittain keskustelemaan investointikehystä koskevista toimista, tuloksista ja toimintapoliittisista kysymyksistä.

6 b artikla

Investointikehyksen toiminnan tarkastelu

Investointikehyksen kokonaistoimintaa tarkastellaan yhteisesti rahoituspöytäkirjan voimassaoloajan puolivälissä ja lopussa. Tässä yhteydessä voidaan antaa kehyksen täytäntöönpanon parantamiseen tähtääviä suosituksia.”

4.

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

tarpeiden arvioimisessa käytetään perusteina tuloja asukasta kohti, väestömäärää, sosiaalisia mittareita ja velkaantuneisuusastetta, vientitulojen menetystä ja riippuvuutta vientituloista erityisesti maatalouden ja kaivosteollisuuden aloilla. Vähiten kehittyneille AKT-valtioille annetaan erityiskohtelu, ja saarivaltioiden ja sisämaavaltioiden haavoittuvuus otetaan asianmukaisesti huomioon. Lisäksi otetaan huomioon selkkauksista ja luonnonkatastrofeista toipuvien valtioiden erityisvaikeudet; ja”

ii)

Lisätään kohta seuraavasti:

”5.   Maan erityistarpeet ja poikkeuksellisen suorituskyvyn huomioon ottaen yhteisö voi korottaa asianomaiselle maalle kohdennettua määrää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarkistetun 5 artiklan 7 kohdan määräysten soveltamista.”

b)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

i)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä mainitut tiedot saatuaan kukin AKT-valtio toimittaa yhteisölle maakohtaisessa tukistrategiassa esitettyjen kehitystavoitteiden ja painopisteiden perusteella laaditun maaohjelmaluonnoksen, joka on johdonmukainen kyseisten tavoitteiden ja painopisteiden kanssa. Maaohjelmaluonnokseen on sisällyttävä

a)

yksi tai useampi keskeinen ala tai alueet, jolle tai joille tuki olisi keskitettävä;

b)

parhaiten soveltuvat toimenpiteet ja toimet tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi yhdellä tai useammalla keskeisellä alalla tai alueilla;

c)

yhden tai useamman keskeisen alan ulkopuolisille ohjelmille ja hankkeille varatut varat ja/tai tällaisten toimien pääpiirteet sekä viite näitä kutakin osatekijää varten käytettävistä varoista;

d)

ministerineuvoston vahvistamien perusteiden mukaisesti tukikelpoisten valtiosta riippumattomien toimijoiden lajien yksilöiminen, niille kohdennetut varat ja tuettavan toiminnan laji; toiminta ei saa olla voittoa tavoittelevaa;

e)

ehdotuksia alueellisiksi ohjelmiksi ja hankkeiksi; ja

f)

varauma vakuutuksen ottamiseksi mahdollisten korvausvaatimusten sekä kustannusten kasvun ja ennakoimattomien menojen varalta.”

ii)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Maaohjelmaluonnoksesta vaihdetaan näkemyksiä asianomaisen AKT-valtion ja yhteisön kesken. Maaohjelma hyväksytään yhteisön puolesta komission ja asianomaisen AKT-valtion yhteisellä sopimuksella. Tultuaan hyväksytyksi se sitoo sekä yhteisöä että kyseistä valtiota. Maaohjelma liitetään maakohtaiseen tukistrategiaan, ja lisäksi siihen on sisällyttävä

a)

erityiset ja selkeästi määritellyt toimet, etenkin sellaiset, joihin voidaan sitoutua ennen seuraavaa tarkistusta;

b)

aikataulu maaohjelman täytäntöönpanemiseksi ja tarkistamiseksi, sitoumukset ja varojen maksut mukaan luettuina; ja

c)

tarkastelun yhteydessä huomioon otettavat muuttujat ja arviointiperusteet.”

iii)

Lisätään kohta seuraavasti:

”5.   Jos AKT-valtio joutuu sotien tai muiden selkkausten tai vastaavalla tavalla vaikuttavien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kriisitilanteeseen, joka estää kansallista tulojen ja menojen hyväksyjää hoitamasta tehtäviään, komissio voi käyttää kyseiselle valtiolle 3 artiklan mukaisesti kohdennettuja varoja erityistukena ja hallinnoida sitä itse. Erityistuella voidaan pyrkiä edistämään rauhanpolitiikkaa tai selkkausten hallintaa ja ratkaisua tai se voi olla selkkausten jälkitilanteessa muun muassa instituutioiden kehittämiseen ja talouden ja yhteiskunnan kehittämistä koskeviin toimiin annettavaa tukea, jonka yhteydessä huomiota kiinnitetään erityisesti kaikkein huono-osaisimpien väestöryhmien tarpeisiin. Komission ja asianomaisen AKT-valtion on palattava tavanomaisiin täytäntöönpano- ja hallintomenettelyihin heti, kun toimivaltaiset viranomaiset pystyvät taas hallinnoimaan yhteistyötä.”

c)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

i)

Korvataan ilmaisu ”lähetystön päällikkö” ilmaisulla ”komissio” kautta koko artiklan.

ii)

Korvataan 4 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

yhden tai useamman keskeisen alan ulkopuolisista ohjelmista ja hankkeista;”

iii)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Tukijakson puolivälissä ja lopussa tehtävien tarkistusten päättämisen jälkeen komissio voi yhteisön puolesta tarkistaa varojen kohdentamista senhetkisten tarpeiden ja asianomaisen AKT-valtion edistymisen perusteella.”

d)

Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Alueellinen yhteistyö kattaa toimet, joista hyötyy ja joissa on mukana

a)

vähintään kaksi AKT-valtiota tai ne kaikki sekä kyseisiin toimiin osallistuvat, AKT-valtioiden ulkopuoliset kehitysmaat; ja/tai

b)

alueellinen elin, jonka jäseninä on vähintään kaksi AKT-valtiota, myös sellainen, jonka jäseninä on AKT-valtioiden ulkopuolisia valtioita.”

e)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Varojen kohdentaminen

1.   Rahoituspöytäkirjan kattaman jakson alussa yhteisö ilmoittaa kullekin alueelle, paljonko varoja tämä voi saada viisivuotisjakson aikana. Tämä viitteellinen varojen kohdentaminen perustuu arvioon tarpeista sekä suoriutumisesta alueellisessa yhteistyössä ja yhdentymisessä sekä tulevaisuuden näkymistä. Riittävän suuruusluokan saavuttamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi voidaan alueellisia ja kansallisia varoja yhdistää sellaisten alueellisten toimien rahoittamiseksi, joihin liittyy selvä kansallinen tekijä.

2.   Alueen uudet tarpeet ja poikkeuksellisen suorituskyvyn huomioon ottaen yhteisö voi korottaa asianomaiselle alueelle kohdennettua määrää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarkistetun 11 artiklan määräysten soveltamista.”

f)

Korvataan 10 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

ohjelmat ja hankkeet, joiden avulla kyseiset tavoitteet voidaan saavuttaa, sikäli kuin ne on selkeästi yksilöity, sekä ilmoitus näitä kutakin osatekijää varten käytettävistä varoista ja aikataulu toimien toteuttamiseksi.”

g)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

AKT-valtioiden välinen yhteistyö

1.   Rahoituspöytäkirjan voimassaolojakson alussa yhteisö ilmoittaa AKT-ministerineuvostolle, mikä osa alueellisiin toimiin varatuista varoista on varattava toimiin, joista hyötyvät useat tai kaikki AKT-valtiot. Näiden toimien ei tarvitse olla maantieteelliseen sijaintiin sidottuja.

2.   Ottaen huomioon uudet tarpeet parantaa AKT-valtioiden välisten toimien vaikutuksia yhteisö voi korottaa AKT-valtioiden väliseen yhteistyöhön kohdennettua määrää.”

h)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Rahoitushakemukset

1.   Alueellisen ohjelman rahoitusta koskevan hakemuksen esittäjän on oltava

a)

asianmukaisesti valtuutettu alueellinen elin tai järjestö; tai

b)

asianmukaisesti valtuutettu pienaluetta edustava elin tai järjestö taikka ohjelmointivaiheessa mukana oleva asianomaisen alueen AKT-valtio, edellyttäen että kyseinen toimi on yksilöity alueohjelmassa.

2.   AKT-valtioiden välisiä ohjelmia koskevien hakemusten esittäjinä on oltava

a)

vähintään kolme valtuutettua alueellista elintä tai järjestöä, jotka kuuluvat eri maantieteellisiin alueisiin, tai vähintään kaksi AKT-valtiota kultakin kolmelta alueelta; tai

b)

AKT-ministerineuvosto tai AKT-suurlähettiläskomitea; tai

c)

kansainvälisiä järjestöjä, kuten Afrikan unioni, jotka toteuttavat alueellista yhteistyötä ja yhdentymistä edistäviä toimia, edellyttäen että AKT-suurlähettiläskomitea antaa etukäteen asiaa koskevan suostumuksen.”

i)

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

”14 artikla

Täytäntöönpanomenettelyt

1.   [poistettu]

2.   [poistettu]

3.   Toteutettaviin toimiin sovelletaan soveltuvin osin kehitysrahoitusyhteistyötä varten vahvistettuja menettelyjä ottaen huomioon alueellisen yhteistyön, mukaan luettuna AKT-valtioiden välinen yhteistyö, tavoitteet ja ominaispiirteet.

4.   Jollei 5 ja 6 kohdasta muuta johdu, komissio ja jokin 13 artiklassa tarkoitettu taho tekevät kaikkia rahaston varoilla rahoitettavia ohjelmia ja hankkeita varten

a)

joko rahoitussopimuksen 17 artiklan mukaisesti; tässä tapauksessa asianomainen taho nimittää alueellisen tulojen ja menojen hyväksyjän, jonka tehtävät vastaavat soveltuvin osin kansallisen tulojen ja menojen hyväksyjän tehtäviä;

b)

tai 19 a artiklassa tarkoitetun avustussopimuksen toimen luonteen mukaan silloin, kun asianomainen taho, joka ei ole AKT-valtio, vastaa ohjelman tai hankkeen toteutuksesta.

5.   Rahaston varoilla rahoitettavista ohjelmista ja hankkeista, joiden rahoittamista ovat pyytäneet 13 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut kansainväliset järjestöt, tehdään avustussopimus.

6.   Rahaston varoilla rahoitettavat ohjelmat ja hankkeet, joiden rahoittamista on pyytänyt AKT-ministerineuvosto tai AKT-suurlähettiläskomitea, panee täytäntöön kyseisen toimen luonteen mukaan joko AKT-sihteeristö, jolloin komission ja sihteeristön välillä tehdään rahoitussopimus 17 artiklan mukaisesti, tai komissio.”

j)

Korvataan 3 luvun nimi seuraavasti:

”ENNAKKOARVIOINTI JA RAHOITUS”

k)

Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artikla

Ohjelmien ja hankkeiden yksilöinti, valmistelu ja ennakkoarviointi

1.   Asianomaisen AKT-valtion esittämistä ohjelmista ja hankkeista on tehtävä yhteinen ennakkoarviointi. Kehitysrahoitusyhteistyön AKT — EY-komitea laatii yleiset suuntaviivat ja perusteet ohjelmien ja hankkeiden ennakkoarviointia varten. Kyseiset ohjelmat ja hankkeet ovat yleensä monivuotisia, ja ne voivat käsittää pienimuotoisista toimista muodostuvia kokonaisuuksia jollain tietyllä alalla.

2.   Rahoituksen hakemista varten laadituissa ja esitetyissä ohjelma- tai hankeasiakirjoissa on oltava kaikki tarvittavat tiedot ohjelmien tai hankkeiden ennakkoarviointia varten tai, jos ohjelmia ja hankkeita ei ole määritelty kokonaan, asiakirjoissa on esitettävä niiden ennakkoarvioinnin päälinjat.

3.   Ohjelmien ja hankkeiden ennakkoarvioinnissa on otettava asianmukaisesti huomioon inhimillisiä voimavaroja koskevat kansalliset rajoitteet ja varmistettava sellaisen strategian laatiminen, jolla edistetään kyseisiä voimavaroja. Ennakkoarvioinnissa on myös otettava huomioon kullekin AKT-valtiolle ominaiset piirteet ja rajoitteet.

4.   Komissio voi yksin suorittaa ennakkoarvioinnin sellaisille ohjelmille ja hankkeille, joiden täytäntöönpanosta vastaavat tämän sopimuksen mukaan tukikelpoiset valtiosta riippumattomat toimijat, ja niitä varten tehdään välittömästi komission ja valtiosta riippumattomien toimijoiden välillä avustussopimukset 19 a artiklan mukaisesti. Tässä ennakkoarvioinnissa on noudatettava 4 artiklan 1 kohdan d alakohtaa, joka koskee toimijalajeja, niiden tukikelpoisuutta ja tuettavan toiminnan lajia. Komissio ilmoittaa lähetystön päällikön välityksellä kansalliselle tulojen ja menojen hyväksyjälle tällä tavoin myönnetyistä avustuksista.”

l)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Rahoitusehdotus ja -päätös

1.   Ennakkoarvioinnin päätelmistä tehdään yhteenveto rahoitusehdotuksessa, jonka lopullisen version komissio laatii läheisessä yhteistyössä asianomaisen AKT-valtion kanssa.

2.   [poistettu]

3.   [poistettu]

4.   Komissio ilmoittaa yhteisön puolesta rahoituspäätöksensä asianomaiselle AKT-valtiolle 90 päivän kuluessa rahoitusehdotuksen lopullisen version laatimispäivästä.

5.   Jollei komissio hyväksy yhteisön puolesta rahoitusehdotusta, asianomaiselle AKT-valtiolle ilmoitetaan välittömästi päätöksen syistä. Tällöin asianomaisen AKT-valtion edustajat voivat 60 päivän kuluessa pyytää, että

a)

asia annetaan tämän sopimuksen nojalla perustetun kehitysrahoitusyhteistyön AKT — EY-komitean käsiteltäväksi; tai

b)

niille annetaan tilaisuus tulla yhteisön edustajien kuulemiksi.

6.   Kuulemisen jälkeen komissio tekee yhteisön puolesta lopullisen päätöksen rahoitusehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Asianomainen AKT-valtio voi toimittaa komissiolle ennen päätöksen tekemistä kaikki tarpeellisina pitämänsä tiedot komissiolla olevien tietojen täydentämiseksi.”

m)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Rahoitussopimus

1.   Jollei tässä sopimuksessa rahaston varoilla rahoitettavan ohjelman tai hankkeen osalta toisin määrätä, rahoitussopimus laaditaan komission ja asianomaisen AKT-valtion välillä.

2.   Rahoitussopimus laaditaan komission ja asianomaisen AKT-valtion välillä 60 päivän kuluessa komission yhteisön puolesta tekemästä päätöksestä. Rahoitussopimuksessa

a)

on täsmennettävä erityisesti yhteisön myöntämän rahoituksen yksityiskohdat sekä rahoitusjärjestelyt ja -ehdot, asianomaista ohjelmaa tai hanketta koskevat yleiset ja yksityiskohtaiset määräykset; ja

b)

on varauduttava riittävin määrärahoin kustannusten kasvuun ja ennakoimattomiin menoihin.

3.   Ohjelmia ja hankkeita koskevien tilien sulkemisen jälkeen mahdollisesti käyttämättä jääneet määrärahat saa asianomainen yksi tai useampi AKT-valtio”.

n)

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

Kustannusten ylittyminen

1.   Jos näyttää siltä, että kustannukset ylittävät todennäköisesti rahoitussopimuksen nojalla käytettävissä olevan määrän, kansallisen tulojen ja menojen hyväksyjän on ilmoitettava komissiolle asiasta ja pyydettävä siltä ennakkolupa toimenpiteisiin, jotka se aikoo toteuttaa kattaakseen ylittävät kustannukset joko supistamalla ohjelmaa tai hanketta taikka turvautumalla kansallisiin tai muihin yhteisön ulkopuolisiin varoihin.

2.   Jos ei ole mahdollista supistaa ohjelmaa tai hanketta tai kattaa kustannusten ylittymistä muilla varoilla, komissio voi tehdä yhteisön puolesta kansallisen tulojen ja menojen hyväksyjän perustellusta pyynnöstä ohjelmasta otettavia varoja koskevan lisärahoituspäätöksen.”

o)

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

”19 artikla

Taannehtiva rahoitus

1.   Jotta varmistetaan hankkeiden nopea käynnistyminen, vältetään tauot toisiaan seuraavien hankkeiden välillä ja ehkäistään viivästyksiä, AKT-valtiot voivat hankkeen ennakkoarvioinnin jälkeen ja ennen rahoituspäätöksen tekemistä rahoittaa etukäteen ohjelmien käynnistämiseen liittyviä toimia, alustavia ja kausittaisia töitä, laitetilauksia, joissa on pitkä toimitusaika, ja joitakin meneillään olevia toimintoja. Tällaisten menojen on oltava tässä sopimuksessa määrättyjen menettelyjen mukaisia.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut menot on mainittava rahoitusehdotuksessa, ja sillä ei rajoiteta komission yhteisön puolesta tekemää rahoituspäätöstä.

3.   Tämän artiklan mukaiset AKT-valtion menot rahoitetaan ohjelman tai hankkeen määrärahoista taannehtivasti sitten, kun rahoitussopimus on allekirjoitettu.”

p)

Korvataan 4 luvun nimi seuraavasti:

”TÄYTÄNTÖÖNPANO”

q)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”19a artikla

Täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1.   Rahaston varoilla rahoitettavat ohjelmat ja hankkeet, joiden rahoituksellisesta täytäntöönpanosta vastaa komissio, toteutetaan pääasiallisesti seuraavilla tavoilla:

a)

hankintasopimusten myöntäminen;

b)

avustusten myöntäminen;

c)

julkisoikeudellisten laitosten toteuttamat toimet;

d)

suorat maksut talousarviotuen, alakohtaisille ohjelmille kohdennettavan tuen, velkahelpotustuen sekä vientitulojen lyhytaikaisten vaihtelujen tasoittamiseksi annettavan tuen yhteydessä.

2.   Tässä liitteessä tarkoitetut hankintasopimukset ovat kirjallisia taloudellisia sopimuksia, joiden tarkoituksena on saada hinnan maksamista vastaan kiinteän omaisuuden toimitus, rakennusurakan suoritus tai palvelusuoritus.

3.   Avustuksilla tarkoitetaan tässä liitteessä lahjoituksena annettavaa suoraa rahoitusta, jonka kohteena on:

a)

joko toimenpide jonkin tähän sopimukseen liittyvän tavoitteen tai sopimuksen määräysten mukaisesti hyväksytyn ohjelman tai hankkeen tavoitteen edistämiseksi; tai

b)

tällaista tavoitetta edistävän elimen toiminta.

Avustuksista tehdään kirjallinen sopimus.

19b artikla

Tarjouspyyntö ja siihen liittyvä lykkäysehto

Jotta varmistetaan hankkeiden nopea käynnistyminen, AKT-valtiot voivat kaikissa asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja yhteisymmärryksessä komission kanssa esittää välittömästi hankkeen ennakkoarvioinnin jälkeen ja ennen rahoituspäätöksen tekemistä kaikentyyppisiä sopimuksia koskevia tarjouspyyntöjä, joihin liittyy lykkäysehto. Tämä määräys on mainittava rahoitusehdotuksessa.”

r)

Korvataan 20 artikla seuraavasti:

”20 artikla

Tukikelpoisuus

Jollei ole myönnetty 22 artiklan mukaisesti poikkeusta ja rajoittamatta 26 artiklan määräysten soveltamista:

1)

Hankintasopimusten ja rahaston varoilla rahoitettavien avustusten myöntämismenettelyihin voivat osallistua kaikki AKT-valtioiden ja yhteisön jäsenvaltioiden luonnolliset ja oikeushenkilöt.

2)

Kaikkien rahaston varoilla rahoitettavan sopimuksen nojalla hankittavien tarvikkeiden ja materiaalien on oltava peräisin 1 kohdassa tarkoitetusta tukikelpoisesta valtiosta. Tässä yhteydessä ’peräisin olevien tuotteiden’ määritelmää arvioidaan asiaa koskevien kansainvälisten sopimusten perusteella, ja yhteisöstä peräisin oleviin tuotteisiin katsotaan kuuluviksi myös merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin olevat tuotteet.

3)

Hankintasopimusten ja rahaston varoilla rahoitettavien avustusten myöntämismenettelyihin voivat osallistua kansainväliset järjestöt.

4)

Silloin kun rahoitus koskee jonkin kansainvälisen järjestön välityksellä täytäntöönpantavaa toimea, hankintasopimusten ja avustusten myöntämismenettelyihin voivat osallistua kaikki 1 kohdan mukaan tukikelpoiset luonnolliset ja oikeushenkilöt sekä kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen mukaan tukikelpoiset luonnolliset ja oikeushenkilöt kaikkien avunantajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi. Samoja sääntöjä sovelletaan sekä tarvikkeisiin että materiaaleihin.

5)

Silloin kun rahoitus koskee alueellisen aloitteen yhteydessä täytäntöönpantavaa toimea, hankintasopimusten ja avustusten myöntämismenettelyihin voivat osallistua kaikki 1 kohdan mukaan tukikelpoiset luonnolliset ja oikeushenkilöt sekä kaikki asianomaiseen aloitteeseen osallistuvien valtioiden luonnolliset ja oikeushenkilöt. Samoja sääntöjä sovelletaan sekä tarvikkeisiin että materiaaleihin.

6)

Silloin kun rahoitus koskee jonkin kolmannen valtion kanssa yhteisrahoitettavaa toimea, hankintasopimusten ja avustusten myöntämismenettelyihin voivat osallistua kaikki 1 kohdan mukaan tukikelpoiset luonnolliset ja oikeushenkilöt sekä kaikki asianomaisen kolmannen valtion sääntöjen mukaan tukikelpoiset luonnolliset ja oikeushenkilöt. Samoja sääntöjä sovelletaan sekä tarvikkeisiin että materiaaleihin.”

s)

Korvataan 22 artikla seuraavasti:

”22 artikla

Poikkeukset

1.   Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa sellaiset kolmansien maiden luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka eivät ole 20 artiklan mukaan tukikelpoisia, voivat saada asianomaisten AKT-valtioiden perustelemasta pyynnöstä luvan osallistua yhteisön rahoittamien hankintasopimusten ja avustusten myöntämismenettelyihin. Asianomaisten AKT-valtioiden on kussakin tapauksessa toimitettava komissiolle tiedot, jotka se tarvitsee päättääkseen tällaisesta poikkeuksesta, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä

a)

asianomaisen AKT-valtion maantieteelliseen sijaintiin;

b)

jäsenvaltioiden ja AKT-valtioiden urakoitsijoiden, tavaroiden ja palvelujen toimittajien sekä konsulttien kilpailukykyyn;

c)

tarpeeseen välttää sopimuksen täytäntöönpanosta aiheutuvien kustannusten liiallista nousua;

d)

kuljetusvaikeuksiin tai viivästyksiin toimitusaikojen tai muiden vastaavien ongelmien vuoksi;

e)

paikallisiin olosuhteisiin parhaiten soveltuvaan teknologiaan;

f)

pakottavan kiireellisiin tapauksiin; ja

g)

tuotteiden ja palvelujen saatavuuteen kyseisillä markkinoilla.

2.   Investointikehyksestä rahoitettaviin hankkeisiin sovelletaan sopimusten myöntämistä koskevia pankin sääntöjä.”

t)

Korvataan 24 artikla seuraavasti:

”24 artikla

Julkisoikeudellisten laitosten toteuttamat toimet

1.   Julkisoikeudellisten laitosten toteuttamassa toiminnassa ohjelmien ja hankkeiden täytäntöönpanijoina ovat asianomaisen AKT-valtion tai asianomaisten AKT-valtioiden julkiset tai puolijulkiset virastot tai yksiköt taikka toiminnon toteutuksesta vastaava oikeushenkilö.

2.   Yhteisö osallistuu toteutuksesta vastaavan yksikön kustannuksiin antamalla sen käyttöön siltä puuttuvia laitteita ja/tai materiaaleja ja/tai varoja, jotta se voisi hankkia tarvittavaa lisähenkilöstöä eli asiantuntijoita asianomaisista tai muista AKT-valtioista. Yhteisön osallistuminen kattaa ainoastaan täydentävistä toimenpiteistä ja väliaikaisista menoista aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät puhtaasti kyseisen ohjelman tai hankkeen vaatimuksiin.

3.   Julkisoikeudellisten laitosten toimien täytäntöönpanoa koskevien työsuunnitelmien on vastattava yhteisön sääntöjä ja menettelyjä ja komission vahvistamia asiakirjamalleja sellaisina kuin ne ovat voimassa asianomaisten työsuunnitelmien hyväksymisen ajankohtana.”

u)

Korvataan 26 artikla seuraavasti:

”26 artikla

Etuudet

1.   AKT-valtioiden luonnollisten ja oikeushenkilöiden mahdollisimman laajan rahastosta rahoitettujen sopimusten täytäntöönpanoon osallistumisen kannustamiseksi toteutetaan toimenpiteitä, joilla pyritään optimoimaan kyseisten valtioiden fyysisten ja inhimillisten voimavarojen käyttö. Tätä varten

a)

rakennusurakoissa, joiden arvo on alle 5 000 000 euroa, AKT-valtioiden tarjoajille myönnetään 10 prosentin hintaetuus taloudellisesti, teknisesti ja hallinnollisesti vastaavan tasoisiin tarjoajiin verrattuna, edellyttäen että vähintään neljännes yrityksen osakepääomasta ja sen johtohenkilöstöstä on yhdestä tai useammasta AKT-valtiosta;

b)

toimitussopimuksissa, riippumatta toimitusten arvosta, AKT-valtioiden tarjoajille, joiden toimitusten sopimusarvosta vähintään 50 prosenttia on peräisin AKT-valtioista, myönnetään 15 prosentin hintaetuus taloudellisesti, teknisesti ja hallinnollisesti vastaavan tasoisiin tarjoajiin verrattuna;

c)

palvelusopimuksissa annetaan etusija taloudellisesti ja teknisesti vastaavan tasoisiin tarjoajiin verrattuna

i)

AKT-valtioiden asiantuntijoille, instituutioille tai konsulttiyrityksille, joilla on vaadittu pätevyys,

ii)

tarjouksille, jotka AKT-valtion yritykset tekevät joko yksin tai yhteenliittymässä eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, ja

iii)

tarjouksille, joiden esittäjä on eurooppalainen ja jolla on alihankkijoita tai asiantuntijoita AKT-valtioista;

d)

alihankintaa kaavailtaessa valitun tarjoajan on annettava etusija AKT-valtioiden luonnollisille henkilöille ja yrityksille, jotka pystyvät hoitamaan sopimuksessa edellytetyt tehtävät vastaavin ehdoin; ja

e)

AKT-valtio voi ehdottaa tarjouspyynnössä mahdollisille tarjoajille muiden AKT-valtioiden yritysten tai yhteisellä sopimuksella valittujen kansallisten asiantuntijoiden tai konsulttien apua. Tämä yhteistyö voi tapahtua yhteisyrityksen, alihankintasopimuksen tai työharjoittelun muodossa.

2.   Jos kahta tarjousta pidetään edellä mainituin perustein samanarvoisina, etusija annetaan

a)

AKT-valtion tarjoajalle; tai

b)

sellaisen puuttuessa

i)

tarjoukselle, joka mahdollistaa AKT-valtioiden fyysisten ja inhimillisten voimavarojen optimaalisen käytön,

ii)

tarjoukselle, joka tarjoaa parhaat alihankintamahdollisuudet AKT-valtioiden yrityksille tai luonnollisille henkilöille, tai

iii)

AKT-valtioiden ja yhteisön luonnollisten henkilöiden ja yritysten yhteenliittymälle.”

v)

Korvataan 6 luvun nimi seuraavasti:

”RAHASTON VAROJEN HALLINTO- JA TÄYTÄNTÖÖNPANOELIMET”

w)

Korvataan 34 artikla seuraavasti:

”34 artikla

Komissio

1.   Komissio vastaa rahaston varoilla toteutettavien toimien rahoituksellisesta täytäntöönpanosta, investointikehystä ja korkohyvityksiä lukuun ottamatta, soveltaen seuraavia pääasiallisia hallinnointitapoja:

a)

keskitetty hallinnointi;

b)

hajautettu hallinnointi.

2.   Yleensä komissio hallinnoi rahaston varoja hajautetusti.

Tällöin AKT-valtiot hoitavat täytäntöönpanoon liittyvät tehtävät 35 artiklan mukaisesti.

3.   Rahaston varojen rahoituksellista täytäntöönpanoa varten komissio siirtää täytäntöönpanovaltuuksia omille yksiköilleen. Komissio ilmoittaa tästä tehtävien siirrosta AKT-valtioille ja kehitysrahoitusyhteistyön AKT — EY-komitealle.”

x)

Korvataan 35 artikla seuraavasti:

”35 artikla

Kansallinen tulojen ja menojen hyväksyjä

1.   Kunkin AKT-valtion hallitus nimittää kansallisen tulojen ja menojen hyväksyjän edustamaan itseään kaikissa toimissa, jotka rahoitetaan komission ja EIP: n hallinnoiman rahaston varoista. Kansallinen tulojen ja menojen hyväksyjä nimittää itselleen yhden tai useamman varamiehen, joka toimii kansallisen tulojen ja menojen hyväksyjän sijaisena tämän ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään ja ilmoittaa tällaisesta sijaisuudesta komissiolle. Kansallinen tulojen ja menojen hyväksyjä voi siirtää asianomaisten ohjelmien ja hankkeiden täytäntöönpanoa koskevaa toimivaltaansa vastuuyksikölle oman kansallisen hallintonsa sisällä aina, kun institutionaalisia valmiuksia ja moitteetonta varainhoitoa koskevat edellytykset täyttyvät. Sen on ilmoitettava tästä komissiolle.

Jos komissio saa tietää rahaston varojen hallinnointiin liittyvien menettelyjen toteuttamisessa ilmenneistä ongelmista, se neuvottelee tilanteen korjaamiseksi kansallisen tulojen ja menojen hyväksyjän kanssa ja toteuttaa tarvittaessa kaikki aiheelliset toimenpiteet.

Kansallisella tulojen ja menojen hyväksyjällä on ainoastaan rahoituksellinen vastuu hänelle uskotuista täytäntöönpanotehtävistä.

Silloin kun rahaston varoja hallinnoidaan hajautetusti ja sillä varauksella, että komissio myöntää kansalliselle tulojen ja menojen hyväksyjälle lisävaltuuksia, tämä

a)

vastaa yhteistyön täytäntöönpanon koordinoinnista, ohjelmoinnista, säännöllisestä seurannasta sekä vuosittaisista ja tukijakson puolivälissä ja lopussa tehtävistä tarkistuksista sekä koordinoinnista muiden avunantajien kanssa;

b)

vastaa läheisessä yhteistyössä komission kanssa ohjelmien ja hankkeiden valmistelusta, esittämisestä ja ennakkoarvioinnista;

c)

laatii tarjouspyyntöasiakirjat ja tarvittaessa ehdotuspyyntöasiakirjat;

d)

toimittaa tarjouspyyntöasiakirjat ja tarvittaessa ehdotuspyyntöasiakirjat komissiolle ennen tarjouspyyntöjen ja tarvittaessa ehdotuspyyntöjen julkaisemista;

e)

julkaisee läheisessä yhteistyössä komission kanssa tarjouspyyntöjä ja tarvittaessa ehdotuspyyntöjä koskevat ilmoitukset;

f)

ottaa vastaan tarjoukset ja tarvittaessa ehdotukset ja toimittaa niiden jäljennökset komissiolle; toimii puheenjohtajana tarjousten käsittelyssä ja vahvistaa käsittelyn tulokset tarjousten voimassaolon aikana ottaen huomioon sopimusten hyväksymiseen tarvittavan ajan;

g)

kutsuu komission tarjousten ja tarvittaessa ehdotusten käsittelyyn ja ilmoittaa käsittelyn tuloksen komissiolle sopimusten ja avustusten myöntämistä koskevien ehdotusten hyväksymistä varten;

h)

toimittaa sopimukset ja työsuunnitelmat sekä niiden lisäykset komission hyväksyttäviksi;

i)

allekirjoittaa komission hyväksymät sopimukset ja niiden lisäykset;

j)

hyväksyy menot osoitettujen varojen rajoissa; ja

k)

tekee toimien täytäntöönpanon aikana mahdollisesti tarvittavat mukautukset sen varmistamiseksi, että hyväksyttyjen ohjelmien tai hankkeiden täytäntöönpano on taloudellisesti ja teknisesti asianmukaista.

2.   Kansallinen tulojen ja menojen hyväksyjä päättää toimien täytäntöönpanon aikana seuraavista asioista ja antaa kyseiset päätökset komission tiedoksi:

a)

ohjelmien ja hankkeiden teknisistä mukautuksista ja muutoksista yksityiskohtia koskevissa asioissa, kunhan ne eivät vaikuta hyväksyttyyn tekniseen ratkaisuun vaan pysyvät rahoitussopimukseen sisältyvän mukautuksia koskevan varauman rajoissa;

b)

moniosaisten ohjelmien tai hankkeiden toteutuspaikan muutoksista, jos se on perusteltua teknisistä, taloudellisista tai sosiaalisista syistä;

c)

viivästyssakkojen käyttöönotosta tai niistä vapauttamisesta;

d)

vastuuvapauden myöntämisestä takaajille;

e)

tuotteiden hankkimisesta paikallisilta markkinoilta niiden alkuperästä riippumatta;

f)

sellaisten rakennusvälineiden ja -koneiden käytöstä, jotka eivät ole peräisin jäsenvaltioista tai AKT-valtioista, edellyttäen että vastaavia välineitä ja koneita ei valmisteta jäsenvaltioissa tai AKT-valtioissa;

g)

alihankinnasta;

h)

lopullisesta hyväksymisestä, edellyttäen että komissio on edustettuna alustavan hyväksymisen yhteydessä, hyväksyy asian käsittelyä koskevan pöytäkirjan ja on tarvittaessa edustettuna lopullisen hyväksymisen yhteydessä erityisesti, jos alustavan hyväksymisen yhteydessä kirjattujen varaumien laajuus edellyttää huomattavaa lisätyötä; ja

i)

konsulttien ja muiden teknisen avun asiantuntijoiden palkkaamisesta.”

y)

Korvataan 36 artikla seuraavasti:

”36 artikla

Lähetystön päällikkö

1.   Komissiota edustaa asianomaisen yhden tai useamman AKT-valtion suostumuksella kussakin AKT-valtiossa tai alueellisessa ryhmittymässä, joka nimenomaisesti sitä pyytää, päällikön johdolla toimiva lähetystö. Jos lähetystön päällikkö nimitetään AKT-valtioiden ryhmittymää varten, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet. Lähetystön päällikkö edustaa komissiota kaikilla sen toimivaltaan kuuluvilla aloilla ja sen kaikissa toimissa.

2.   Lähetystön päällikkö on tämän sopimuksen nojalla annettavan rahoitustuen suhteen tukikelpoisten AKT-valtioiden ja -elinten tärkein yhteyshenkilö. Hän toimii läheisessä yhteistyössä kansallisen tulojen ja menojen hyväksyjän kanssa.

3.   Lähetystön päälliköllä on oltava tarvittavat ohjeet ja valtuudet tämän sopimuksen mukaisten toimien helpottamiseksi ja jouduttamiseksi.

4.   Lähetystön päällikkö tiedottaa säännöllisesti kansallisille viranomaisille yhteisön toimista, jotka voivat koskea suoraan yhteisön ja AKT-valtioiden välistä yhteistyötä.”

z)

Korvataan 37 artikla seuraavasti:

”37 artikla

Maksut

1.   Maksujen suorittamiseksi AKT-valtioiden kansallisissa valuutoissa komissio voi avata AKT-valtioihin kansallisen julkisen tai puolijulkisen, AKT-valtion ja komission välisellä sopimuksella valitun rahoituslaitoksen yhteyteen nimissään olevat tilit jäsenvaltioiden valuutoissa tai euromääräisinä. Kyseinen rahoituslaitos toimii kansallisena valtuutettuna maksajana.

2.   Kansallinen valtuutettu maksaja ei saa palkkiota palveluistaan eikä se maksa talletuksille korkoa. Komissio siirtää paikallisille tileille varoja jonkin jäsenvaltion valuutassa tai euroissa tulevia rahantarpeita koskevien arvioiden perusteella; arviot laaditaan riittävän hyvissä ajoin, jotta AKT-valtioiden ei tarvitsisi antaa ennakkorahoitusta ja jotta vältettäisiin maksujen viivästyminen.

3.   [poistettu]

4.   Komissio suorittaa maksut yhteisön ja komission vahvistamien sääntöjen mukaisesti, tarvittaessa sen jälkeen, kun kansallinen tulojen ja menojen hyväksyjä on vahvistanut ja hyväksynyt menot.

5.   [poistettu]

6.   Menojen hyväksymistä ja maksamista koskevat menettelyt on saatettava päätökseen 90 päivän kuluessa maksun eräpäivästä. Kansallinen tulojen ja menojen hyväksyjä käsittelee maksujen hyväksymiset ja toimittaa ne lähetystön päällikölle viimeistään 45 päivää ennen eräpäivää.

7.   Maksuviivästyksiä koskevista vaatimuksista vastaa asianomainen AKT-valtio tai asianomaiset AKT-valtiot tai komissio omista varoistaan siltä viivästyksen osalta, josta kukin sopimuspuoli on vastuussa edellä olevien menettelyjen mukaisesti.”

5.

Lisätään liite seuraavasti:

LIITE VII

Ihmisoikeuksia sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatetta koskeva poliittinen vuoropuhelu

1 artikla

Tavoitteet

1.   Sopimuksen 96 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut neuvottelut käydään sopimuksen 8 artiklan ja 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti perusteellisen poliittisen vuoropuhelun jälkeen, paitsi erityisen kiireellisissä tapauksissa.

2.   Molempien osapuolten olisi käytävä tätä poliittista vuoropuhelua sopimuksen hengessä ja ottaen huomioon ministerineuvoston laatimat AKT-valtioiden ja EU: n välistä poliittista vuoropuhelua koskevat suuntaviivat.

3.   Poliittisen vuoropuhelun prosessin olisi osaltaan vahvistettava AKT-valtioiden ja EU: n välisiä suhteita ja edistettävä kumppanuuden tavoitteiden saavuttamista.

2 artikla

Sopimuksen 96 artiklassa tarkoitettuja neuvotteluja edeltävä tiivis poliittinen vuoropuhelu

1.   Ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteen kunnioittamista koskevaa poliittista vuoropuhelua käydään sopimuksen 8 artiklan ja 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja kansainvälisesti tunnustettujen standardien ja normien puitteissa. Tällaisen vuoropuhelun yhteydessä osapuolet voivat sopia yhteisistä asialistoista ja painopisteistä.

2.   Osapuolet voivat yhteisestä sopimuksesta laatia ja ottaa käyttöön ihmisoikeuksia sekä demokratian tai oikeusvaltion periaatetta koskevia erityisiä arviointiperusteita tai tavoitteita, jotka ovat kansainvälisesti tunnustettujen standardien ja normien puitteissa ja joissa otetaan huomioon kyseisen AKT-valtion erityisolosuhteet. Arviointiperusteita käytettäessä tavoitteisiin pyritään välitavoitteiden ja aikataulujen avulla.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu poliittinen vuoropuhelu on säännöllistä ja määrämuotoista, ja kaikki vuoropuhelumahdollisuudet käytetään ennen sopimuksen 96 artiklassa tarkoitettujen neuvottelujen käynnistämistä.

4.   Sopimuksen 96 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen erityisen kiireellisten tapausten lisäksi 96 artiklassa tarkoitetut neuvottelut voidaan käynnistää ilman edeltävää tiivistä poliittista vuoropuhelua myös silloin, jos jompikumpi osapuoli jättää jatkuvasti noudattamatta aiemman vuoropuhelun aikana tekemiään sitoumuksia tai jollei vuoropuhelua voida käydä vilpittömässä mielessä.

5.   Sopimuksen 8 artiklan mukaista poliittista vuoropuhelua hyödynnetään osapuolten välillä myös silloin, kun halutaan auttaa sopimuksen 96 artiklan mukaisten aiheellisten toimenpiteiden kohteena olevia maita palauttamaan suhteensa ennalleen.

3 artikla

Sopimuksen 96 artiklan mukaisia neuvotteluja koskevia lisäsääntöjä

1.   Osapuolet pyrkivät tasa-arvon edistämiseen valitessaan edustajia sopimuksen 96 artiklan mukaisiin neuvotteluihin.

2.   Osapuolet sitoutuvat avoimeen keskinäiseen vuorovaikutukseen ennen virallisten neuvottelujen aloittamista, niiden kuluessa ja niiden jälkeen ja ottavat huomioon tämän liitteen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut erityiset arviointiperusteet ja tavoitteet.

3.   Osapuolet käyttävät sopimuksen 96 artiklan 3 kohdassa määrätyn neuvotteluja edeltävän 30 päivän ajan tehokkaaseen valmisteluun ja perusteellisempiin AKT-valtioiden välisiin ja yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisiin neuvotteluihin. Neuvotteluprosessin aikana osapuolten olisi sovittava joustavasta aikataulusta, mutta huomattava kuitenkin, että sopimuksen 96 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja tämän liitteen 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa erityisen kiireellisissä tapauksissa saattaa olla tarpeen reagoida välittömästi.

4.   Osapuolet tunnustavat AKT-valtioiden ryhmän roolin poliittisessa vuoropuhelussa ryhmän määrittelemien sääntöjen perusteella, joista ilmoitetaan Euroopan yhteisölle ja sen jäsenvaltioille.

5.   Osapuolet myöntävät tarpeen käydä suunnitelmallisia ja jatkuvia neuvotteluja sopimuksen 96 artiklan mukaisesti. Ministerineuvosto voi antaa asiaa koskevia täydentäviä sääntöjä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

PÄÄTÖSASIAKIRJA

Seuraavien täysivaltaiset edustajat:

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS,

TŠEKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

VIRON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ESPANJAN KUNINGAS,

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

IRLANNIN PRESIDENTTI,

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KYPROKSEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

LATVIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

LIETTUAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA,

UNKARIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MALTAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR,

ITÄVALLAN TASAVALLAN LIITTOPRESIDENTTI,

PUOLAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SLOVENIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SLOVAKIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

RUOTSIN KUNINGASKUNNAN HALLITUS,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen osapuolet, jäljempänä ”yhteisö”, joiden valtioista käytetään jäljempänä nimitystä ”jäsenvaltiot”,

ja EUROOPAN YHTEISÖ,

toisaalta, sekä

seuraavien täysivaltaiset edustajat:

ANGOLAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ANTIGUAN JA BARBUDAN KUNINGATAR,

BAHAMAN LIITTOVALTION VALTIONPÄÄMIES,

BARBADOSIN VALTIONPÄÄMIES,

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELIZEN KUNINGATAR,

BENININ TASAVALLAN PRESIDENTTI,

BOTSWANAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

BURKINA FASON PRESIDENTTI,

BURUNDIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KAMERUNIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KAP VERDEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KESKI-AFRIKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KOMORIEN ISLAMILAISEN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

KONGON DEMOKRAATTISEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KONGON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

COOKINSAARTEN HALLITUS,

NORSUNLUURANNIKON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

DJIBOUTIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

DOMINICAN LIITTOVALTION HALLITUS,

DOMINIKAANISEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ERITREAN VALTION PRESIDENTTI,

ETIOPIAN DEMOKRAATTISEN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

FIDŽIN TÄYSIVALTAISEN DEMOKRAATTISEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

GABONIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

GAMBIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI JA VALTIONPÄÄMIES,

GHANAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA GRENADAN KUNINGATAR,

GUINEAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

GUINEA-BISSAUN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

PÄIVÄNTASAAJAN GUINEAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

GUYANAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HAITIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

JAMAIKAN VALTIONPÄÄMIES,

KENIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KIRIBATIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA LESOTHON KUNINGASKUNNAN KUNINGAS,

LIBERIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MADAGASKARIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MALAWIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MARSHALLINSAARTEN TASAVALLAN HALLITUS,

MAURITANIAN ISLAMILAISEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MAURITIUKSEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MIKRONESIAN LIITTOVALTION HALLITUS,

MOSAMBIKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

NAMIBIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

NAURUN HALLITUS,

NIGERIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

NIGERIAN LIITTOTASAVALLAN PÄÄMIES,

NIUESAAREN TASAVALLAN HALLITUS,

PALAUN TASAVALLAN HALLITUS,

HÄNEN MAJESTEETTINSA PAPUA-UUSI-GUINEAN ITSENÄISEN VALTION KUNINGATAR,

RUANDAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA SAINT KITTS JA NEVISIN KUNINGATAR,

HÄNEN MAJESTEETTINSA SAINT LUCIAN KUNINGATAR,

HÄNEN MAJESTEETTINSA SAINT VINCENT JA GRENADIINIEN KUNINGATAR,

SAMOAN ITSENÄISEN VALTION VALTIONPÄÄMIES,

SÃO TOMÉ JA PRÍNCIPEN DEMOKRAATTISEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SENEGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SEYCHELLIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SIERRA LEONEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA SALOMONSAARTEN KUNINGATAR,

ETELÄ-AFRIKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SUDANIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SURINAMIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA SWAZIMAAN KUNINGASKUNNAN KUNINGAS,

TANSANIAN YHDISTYNEEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

TŠADIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

TOGON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA TONGAN KUNINGAS TAUFA'AHAU TUPOU IV,

TRINIDAD JA TOBAGON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA TUVALUN KUNINGATAR,

UGANDAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

VANUATUN TASAVALLAN HALLITUS,

SAMBIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ZIMBABWEN TASAVALLAN HALLITUS,

joiden valtioista käytetään jäljempänä nimitystä ”AKT-valtiot”,

toisaalta,

jotka kokoontuvat Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun AKT — EU-kumppanuussopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen allekirjoittamista varten,

ovat hyväksyneet seuraavat, tähän päätösasiakirjaan liitetyt julistukset:

Julistus I

Yhteinen julistus Cotonoun sopimuksen 8 artiklasta

Julistus II

Yhteinen julistus Cotonoun sopimuksen 68 artiklasta

Julistus III

Yhteinen julistus liitteestä I a

Julistus IV

Yhteinen julistus liitteessä IV olevasta 3 artiklan 5 kohdasta

Julistus V

Yhteinen julistus liitteessä IV olevasta 9 artiklan 2 kohdasta

Julistus VI

Yhteinen julistus liitteessä IV olevasta 12 artiklan 2 kohdasta

Julistus VII

Yhteinen julistus liitteessä IV olevasta 13 artiklasta

Julistus VIII

Yhteinen julistus liitteessä IV olevasta 19 a artiklasta

Julistus IX

Yhteinen julistus liitteessä IV olevasta 24 artiklan 3 kohdasta

Julistus X

Yhteinen julistus liitteessä VII olevasta 2 artiklasta

Julistus XI

Yhteisön julistus Cotonoun sopimuksen 4 artiklasta ja 58 artiklan 2 kohdasta

Julistus XII

Yhteisön julistus Cotonoun sopimuksen 11 a artiklasta

Julistus XIII

Yhteisön julistus Cotonoun sopimuksen 11 b artiklan 2 kohdasta

Julistus XIV

Yhteisön julistus Cotonoun sopimuksen 28, 29, 30 ja 58 artiklasta sekä liitteessä IV olevasta 6 artiklasta

Julistus XV

Euroopan unionin julistus liitteestä I a

Julistus XVI

Yhteisön julistus liitteessä IV olevista 4 artiklan 3 kohdasta, 5 artiklan 7 kohdasta, 16 artiklan 5 ja 6 kohdasta sekä 17 artiklan 2 kohdasta

Julistus XVII

Yhteisön julistus liitteessä IV olevasta 4 artiklan 5 kohdasta

Julistus XVIII

Yhteisön julistus liitteessä IV olevasta 20 artiklasta

Julistus XIX

Yhteisön julistus liitteessä IV olevista 34, 35 ja 36 artiklasta

Julistus XX

Yhteisön julistus liitteessä VII olevasta 3 artiklasta

JULISTUS I

Yhteinen julistus Cotonoun sopimuksen 8 artiklasta

Cotonoun sopimuksen 8 artiklaa kansallisen ja alueellisen vuoropuhelun osalta sovellettaessa ”AKT-valtioiden ryhmällä” tarkoitetaan AKT-suurlähettiläskomitean troikkaa sekä poliittisten, sosiaalisten, humanitaaristen ja kulttuurisen asioiden AKT-alakomitean puheenjohtajaa; ”yhteisellä edustajakokouksella” tarkoitetaan sen puheenjohtajina yhdessä toimivia henkilöitä tai näiden nimettyjä edustajia.

JULISTUS II

Yhteinen julistus Cotonoun sopimuksen 68 artilasta

AKT — EY-ministerineuvosto tutkii Cotonoun sopimuksen 100 artiklan määräysten mukaisesti AKT-puolen ehdotukset, jotka koskevat vientitulojen lyhytaikaisia vaihteluja koskevaa sopimuksen liitettä II.

JULISTUS III

Yhteinen julistus liitteestä I a

Jos Cotonoun sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus ei ole tullut voimaan 1 päivään tammikuuta 2008 mennessä, yhteistyö rahoitetaan yhdeksännen EKR: n ja aikaisempien EKR: ien taseista.

JULISTUS IV

Yhteinen julistus liitteessä IV olevasta 3 artiklan 5 kohdasta

Liitteessä IV olevassa 3 artiklan 5 kohdassa ’erityistarpeilla’ tarkoitetaan tarpeita, joita voi syntyä poikkeuksellisissa tai ennakoimattomissa olosuhteissa kuten kriisin jälkeisissä tilanteissa. ’Poikkeuksellisella suorituskyvyllä’ tarkoitetaan tukijakson puolivälissä ja lopussa tehtävien tarkistusten ulkopuolella vallitsevaa tilannetta, jossa maalle kohdennetut varat on kokonaan sidottu ja tehokkaan köyhyydenvähentämispolitiikan ja moitteettoman varainhoidon ansiosta pystytään hyödyntämään maaohjelmalle osoitettavia lisävaroja.

JULISTUS V

Yhteinen julistus liitteessä IV olevasta 9 artiklan 2 kohdasta

Liitteessä IV olevassa 9 artiklan 2 kohdassa ”uusilla tarpeilla” tarkoitetaan tarpeita, joita voi syntyä poikkeuksellisissa tai ennakoimattomissa olosuhteissa kuten kriisien jälkeisissä tilanteissa, ”poikkeuksellisella suorituskyvyllä” tarkoitetaan tukijakson puolivälissä ja lopussa tehtävien tarkistusten ulkopuolella vallitsevaa tilannetta, jossa alueelle kohdennetut varat on kokonaan sidottu ja tehokkaan alueellista yhdentymistä koskevan politiikan ja moitteettoman varainhoidon ansiosta pystytään hyödyntämään alueohjelmalle osoitettavia lisävaroja.

JULISTUS VI

Yhteinen julistus liitteessä IV olevasta 12 artiklan 2 kohdasta

Liitteessä IV olevassa 12 artiklan 2 kohdassa ”uusilla tarpeilla” tarkoitetaan tarpeita, joita voivat aiheuttaa poikkeukselliset tai ennakoimattomat olosuhteet kuten kansainvälisiin aloitteisiin liittyvät uudet sitoumukset tai välttämättömyys ratkaista AKT-maille yhteisiä ongelmia.

JULISTUS VII

Yhteinen julistus liitteessä IV olevasta 13 artiklasta

Karibian ja Tyynenmeren alueiden erityisestä maantieteellisestä sijainnista johtuen AKT-ministerineuvosto tai AKT-suurlähettiläskomitea voi liitteessä IV olevan 13 artiklan 2 kohdan a alakohdasta poiketen tehdä jompaakumpaa aluetta koskevan erityisrahoitushakemuksen.

JULISTUS VIII

Yhteinen julistus liitteessä IV olevasta 19 a artiklasta

Cotonoun sopimuksen 100 artiklan mukaisesti ministerineuvosto tutkii sopimusten myöntämistä ja täytäntöönpanoa käsitteleviä liitteen IV määräyksiä niiden vahvistamiseksi ennen Cotonoun sopimusta muuttavan sopimuksen voimaantuloa.

JULISTUS IX

Yhteinen julistus liitteessä IV olevasta 24 artiklan 3 kohdasta

AKT-valtioita kuullaan ennakkoon kaikista liitteessä IV olevan 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja yhteisön sääntöjä koskevista muutoksista.

JULISTUS X

Yhteinen julistus liitteessä VII olevasta 2 artiklasta

Tässä tarkoitetaan samoja kansainvälisesti tunnustettuja standardeja ja normeja kuin Cotonoun sopimuksen johdanto-osassa mainituissa asiakirjoissa.

JULISTUS XI

Yhteisön julistus Cotonoun sopimuksen 4 artiklasta ja 58 artiklan 2 kohdasta

4 artiklaa ja 58 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa käsite ’hajautetun hallinnon paikallisviranomaiset’ kattaa kaikki hajautetun hallinnon tasot, myös paikallishallinnon (’collectivités locales’).

JULISTUS XII

Yhteisön julistus Cotonoun sopimuksen 11 a artiklasta

Terrorismin torjumiseksi tehtävän yhteistyön puitteissa annettavaa taloudellista ja teknistä apua rahoitetaan muista kuin AKT: n ja EY: n välisen kehitysyhteistyön rahoittamiseen tarkoitetuista varoista.

JULISTUS XIII

Yhteisön julistus Cotonoun sopimuksen 11 b artiklan 2 kohdasta

Cotonoun sopimuksen 11 b artiklan 2 kohdassa vahvistetut toimenpiteet on määrä toteuttaa kunkin maan tilanteen mukaan laaditun aikataulun mukaisesti.

JULISTUS XIV

Yhteisön julistus Cotonoun sopimuksen 28, 29, 30 ja 58 artiklasta sekä liitteessä IV olevasta 6 artiklasta

Näiden (alueellista yhteistyötä, johon osallistuu myös AKT-ryhmään kuulumattomia maita, koskevien) määräysten täytäntöönpano edellyttää, että muiden maailman maiden ja alueiden kanssa tehtävää yhteistyötä ohjaavien yhteisön rahoitusvälineiden yhteydessä pannaan täytäntöön vastaavat määräykset. Yhteisö ilmoittaa vastaavien määräysten voimaantulosta AKT-valtioiden ryhmälle.

JULISTUS XV

Euroopan unionin julistus liitteestä I a

1.

Euroopan unioni sitoutuu tekemään ensi tilassa, mahdollisuuksien mukaan syyskuuhun 2005 mennessä, ehdotuksen Cotonoun sopimusta muuttavan sopimuksen puitteissa tehtävää yhteistyötä koskevan monivuotisen rahoituskehyksen tarkasta määrästä ja kehyksen soveltamisajasta.

2.

Liitteessä I a olevassa 2 kohdassa tarkoitettu avun vähimmäismäärä taataan rajoittamatta AKT-maiden kelpoisuutta saada lisävaroja muista jo olemassa olevista tai mahdollisesti luotavista rahoitusvälineistä, joista tuetaan toimia humanitaarisen hätäavun, elintarviketurvan ja köyhyyteen liittyvien sairauksien torjunnan kaltaisilla aloilla, talouskumppanuussopimusten täytäntöönpanoa, sokerimarkkinauudistuksen jatkoksi suunniteltuja toimenpiteitä sekä rauhaan ja vakauteen liittyviä toimenpiteitä.

3.

Yhdeksännen EKR:n varojen sitomisen takarajaa, joka on 31 päivä joulukuuta 2007, voidaan tarvittaessa tarkistaa.

JULISTUS XVI

Yhteisön julistus liitteessä IV olevista 4 artiklan 3 kohdasta, 5 artiklan 7 kohdasta, 16 artiklan 5 ja 6 kohdasta sekä 17 artiklan 2 kohdasta

Näillä määräyksillä ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden rooliin päätöksentekomenettelyssä.

JULISTUS XVII

Yhteisön julistus liitteessä IV olevasta 4 artiklan 5 kohdasta

Liitteessä IV oleva 4 artiklan 5 kohta ja paluu tavanomaisiin hallintomenettelyihin pannaan täytäntöön neuvoston päätöksellä, joka perustuu komission ehdotukseen. Päätös annetaan asianmukaisesti tiedoksi AKT-valtioiden ryhmälle.

JULISTUS XVIII

Yhteisön julistus liitteessä IV olevasta 20 artiklasta

Liitteessä IV olevan 20 artiklan määräykset pannaan täytäntöön noudattaen vastavuoroisuusperiaatetta muiden rahoittajien kanssa.

JULISTUS XIX

Yhteisön julistus liitteessä IV olevista 34, 35 ja 36 artiklasta

Rahaston varojen hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta vastaavien elinten vastuutehtävät esitetään yksityiskohtaisesti menettelykäsikirjassa, josta käydään neuvottelut AKT-valtioiden kanssa Cotonoun sopimuksen 12 artiklan mukaisesti ja joka saatetaan niiden käyttöön Cotonoun sopimusta muuttavan sopimuksen tullessa voimaan. Samoin toimitaan käsikirjaa mahdollisesti muutettaessa.

JULISTUS XX

Yhteisön julistus liitteessä VII olevasta 3 artiklasta

Liitteessä VII olevassa 3 artiklassa tarkoitettuja sääntöjä koskeva Euroopan unionin neuvoston kanta ministerineuvostossa perustuu komission ehdotukseen.