European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan C


C/2024/62

15.1.2024

Kanne 8.10.2023 – ZZ v. parlamentti

(Asia T-680/23)

(C/2024/62)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat J. Martínez Gimeno, X. Codina García-Andrade, F. Díaz-Grande Rojo ja S. Fernández Tourné)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen maksuunpanopäätöksen Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeista 19.5. ja 9.7.2008 tehdyn Euroopan parlamentin puhemiehistön päätöksen, sellaisena kuin se on muutettuna 12.6.2023 tehdyllä Euroopan parlamentin puhemiehistön päätöksellä (1), 76 artiklan 1 a kohdan lainvastaisuuden vuoksi ja kumoamaan myös kaikki riidanalaista maksuunpanopäätöstä myöhemmät etuuksien maksamista koskevat päätökset samasta syystä

velvoittamaan Euroopan parlamentin tekemään uusia maksuunpanopäätöksiä kantajan vapaaehtoiseen lisäeläkejärjestelmään perustuvien etuuksien maksamiseksi siihen määrään asti, jota olisi sovellettu edellä mainittujen soveltamisohjeiden 76 artiklan ennen vuoden 2023 päätöstä voimassa olleen version perusteella sekä riidanalaisessa maksuunpanopäätöksessä että kaikissa sitä myöhemmissä etuuksien maksamista koskevissa päätöksissä

velvoittamaan Euroopan parlamentin uusissa maksuunpanopäätöksissä pysyttämään kantajalle vapaaehtoiseen lisäeläkejärjestelmään perustuvina etuuksina jo maksetut määrät sekä maksamaan riidanalaisen maksuunpanopäätöksen mukaisen määrän (ja tuomion antamiseen mennessä maksettavien myöhempien määrien) ja edellä mainittujen soveltamisohjeiden 76 artiklan ennen vuoden 2023 päätöstä voimassa olleen version perusteella maksettavien määrien erotuksen laillisine korkoineen siitä päivästä lukien, jona erotus olisi pitänyt maksaa, siihen saakka, kunnes erotus on kokonaisuudessaan maksettu, ja

velvoittamaan Euroopan parlamentin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samankaltaiset kuin ne, joihin on vedottu asiassa T-620/23 Barón Crespo vastaan parlamentti.


(1)  Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden muuttamisesta 12.6.2023 tehty Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös (2023/C 227/05) (EUVL 2023, C 227, s. 5).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/62/oj

ISSN 1977-1053 (electronic edition)