European flag

virallinen lehti
Euroopan unionin

FI

Sarjan C


C/2023/268

18.10.2023

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

SA.101109

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(C/2023/268)

Päätöksen tekopäivä

24.7.2023

Tuen numero

SA.101109

Jäsenvaltio

Ranska

Alue

 

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Régime d’aides aux porteurs de projets de géothermie profonde

Oikeusperusta

Articles L131-3 à L131-7 et R131-1 à R131-26-4 du code de l’environnement

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Uusiutuva energia, Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

 

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 195 600 000 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

 

Toimiala

SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

ADEME

20 avenue du Grésillé – BP 90406 – 49004 ANGERS CEDEX 01

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/268/oj

ISSN 1977-1053 (electronic edition)