ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 204

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta
20. toukokuu 2022


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2022/C 204/01

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta ( 1 )

1

2022/C 204/02

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta

16


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

20.5.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 204/1


Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2022/C 204/01)

Päätöksen tekopäivä

17.3.2022

Tuen numero

SA.49313

Jäsenvaltio

Italia

Alue

 

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Alleged illegal state aid to ENS (Ente Nazionale Sordi)

Oikeusperusta

Art. 1(403) of Italian Law 208 of 28 December 2015

Toimenpidetyyppi

Tapauskohtaiselle tuelle

Ente Nazionale Sordi ONLUS

Tarkoitus

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 1 000 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 0 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

 

Toimiala

Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministry of Labour and Social Policies

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

21.12.2021

Tuen numero

SA.58482

Jäsenvaltio

Kreikka

Alue

 

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Remuneration scheme of Hybrid Power Stations in NIIs of Greece until 2026

Oikeusperusta

Law 3468/2006; Law 4414/2016; Law 4643/2019; Regulation 304 on NIIs.

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu, Uusiutuva energia

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 1 400 000 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 0 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

saakka 31.12.2026

Toimiala

SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministry for the Environment and Energy

Leoforos Mesogeion 119, 11526 Athens

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

17.3.2022

Tuen numero

SA.61536

Jäsenvaltio

Italia

Alue

 

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Compensation to the CAPS project for the provision of services to deaf-mutes

Oikeusperusta

Art 1(403) Law 208 of 2015

Toimenpidetyyppi

Tapauskohtaiselle tuelle

Tarkoitus

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 1 000 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 0 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

 

Toimiala

Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministry of Employment and Social Policy

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

2.3.2022

Tuen numero

SA.62394

Jäsenvaltio

Italia

Alue

 

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

COVID-19 Damage compensation to commercial rail passenger operators – II

Oikeusperusta

(a)

Article 214(3-7) of a Decree-Law (so-called ”Relaunch Decree”) issued by the Italian Government and subsequently converted into law, in combination with (b) an inter-ministerial decree issued by the Ministry of Infrastructures and Transport and the Ministry of Economy and Finance, and (c) Article 1(675-678) of the 2020 budget law

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Luonnonmullistusten tai poikkeuksellisten tapahtumien aiheuttaman tuhon korvaaminen

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 1 000 000 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 0 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

 

Toimiala

Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili – Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Via Caraci 36 00157 Roma

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

12.4.2022

Tuen numero

SA.63709

Jäsenvaltio

Luxemburg

Alue

Luxemburg

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Régime d’aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030 au Luxembourg

Oikeusperusta

Loi instaurant un régime d’aides dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Ympäristönsuojelu

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 500 000 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 50 000 000 EUR

Tuen intensiteetti

75 %

Kesto

1.1.2021 – 31.12.2030

Toimiala

Nahkavaatteiden valmistus, Alumiinin valmistus, Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus, Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus, Massan valmistus, Paperin, kartongin ja pahvin valmistus, Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus, Jalostettujen öljytuotteiden valmistus, Kuparin valmistus, Muiden värimetallien valmistus, Raudan valu

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministre de l'Economie

19-21, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

8.4.2022

Tuen numero

SA.64360

Jäsenvaltio

Tšekki

Alue

Tšekki

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Subsidy Framework for granting financial contribution for forest management

Oikeusperusta

The Forest Act (No. 289/1995 Coll., on forests and amendment of other acts) The Act No. 129/2000 Coll., on regions (establishment of Regions) The Act No. 218/2000 Coll., on budget rules and amendments of some relating acts (Budget Rules) The Act No. 250/2000 Coll., on budget rules of regional budgets The Decree No. 298/2018 Coll., on elaborating regional plans of forest development and on specification of management groups Subsidy Framework for granting financial contribution for forest management

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Tuki investointeihin, joilla parannetaan metsäekosysteemien häiriönsietokykyä ja ympäristöarvoa, Metsätalouden tekniikoihin sekä metsätuotteiden jalostukseen, käyttöönottoon ja kaupan pitämiseen tehtäviin investointeihin tarkoitettu tuki, Metsätalouden kehittämiseen, uudenaikaistamiseen tai mukauttamiseen liittyvään infrastruktuuriin tehtäviin investointeihin tarkoitettu tuki, Metsätalouden ympäristö- ja ilmastopalveluihin ja metsien suojeluun tarkoitettu tuki, Tuki metsäalan erityisiin toimiin, joiden ensisijainen tavoite on metsien ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden tai perinteisten metsämaisemien säilyttäminen tai palauttaminen, Tuki maaperän laadun säilyttämiseen ja parantamiseen sekä tasapainoisen ja terveen puuston kasvun varmistamiseen metsätalousalalla

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 30 700 000 000 CZK

Vuotuinen talousarvio: 0 CZK

Tuen intensiteetti

100 %

Kesto

saakka 31.12.2027

Toimiala

Metsätalous ja puunkorjuu

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

The Ministry of Agriculture (notification coordinator), the Ministry of Environment, the Ministry of Defence and Armed Forces, the Ústecký Region, the Karlovarský Region, the Plzeňský Region, the Liberecký Region, the Jihočeský Region, the Středočeský Region, the Pardubický Region, the Královéhradecký Region, the Vysočina Region, the Jihomoravský Region, the Zlínský Region, the Olomoucký Region, and the Moravskoslezský Region.

The Ministry of Agriculture, Těšnov 17, Praha 1 (notification coordinator). For the full list of adresses of all granting authorities, please see Section 11. and the attached MS Word form ”Part I General Information”.

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

5.4.2022

Tuen numero

SA.100236

Jäsenvaltio

Italia

Alue

 

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Reintroduzione del regime di trasporto integrato nella Provincia di Trento (2022 – 2024)

Oikeusperusta

Legge provinciale n. 16/1993 art. 16 bis – Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento Delibera della giunta provinciale n. 2300 del 23 dicembre 2021

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Muu

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 2 550 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 900 000 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

1.1.2022 – 31.12.2024

Toimiala

Rautateiden tavaraliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Provincia Autonoma di Trento

Piazza Dante n. 15 – 38122 Trento

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

29.4.2022

Tuen numero

SA.100658

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Espanja

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

SA100658 – TRTEL – Eco-incentivo para el impulso del transporte marítimo de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico (MRR)

Oikeusperusta

Orden TMA/…/2022 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-incentivo para el impulso del transporte marítimo de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU,

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Kuljetusten koordinointi

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 60 000 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 20 000 000 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

saakka 30.6.2026

Toimiala

Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavarakuljetus, Tieliikenteen tavarakuljetus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Paseo de la Castellana, 67, 28046 Madrid

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

21.12.2021

Tuen numero

SA.100917

Jäsenvaltio

Tšekki

Alue

 

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

COVID-19: Prolongation of the schemes SA.57358, as already amended, SA.58018, as already amended, SA.58167, as already amended, SA.62471, SA.62477 and SA.62970

Oikeusperusta

amended schemes: SA.57358, SA.62970, SA.58167, SA.61912, SA.62477, SA.62471 The Act No. 218/2000 Coll., On the Budgetary Rules and the Amendments to Certain Related Acts (Budgetary Rules), as amended. The Resolution of the Czech Government No. 1060 of 22 November 2021, which approves the intention to implement the next programme call of COVID-19 – Programme of Uncovered Costs

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

 

Talousarvio

 

Tuen intensiteetti

 

Kesto

26.3.2020 – 30.6.2022

Toimiala

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministry of Industry and Trade

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

4.5.2022

Tuen numero

SA.101428

Jäsenvaltio

Italia

Alue

 

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

COVID-19: support for cabotage and other maritime services

Oikeusperusta

Art. 88, decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e modificato dalla L. 09 novembre 2021, n. 156

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Sosiaaliturvamaksujen alennus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 119 000 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 119 000 000 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

saakka 30.6.2022

Toimiala

Vesiliikenne

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Viale dell'Arte n. 16 – 00144 ROMA

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

3.3.2022

Tuen numero

SA.101957

Jäsenvaltio

Belgia

Alue

REGION WALLONNE

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Walloon aid scheme for self-employed and undertakings mandatorily closed or affected by COVID-19 restrictive measures in the first quarter of 2022

Oikeusperusta

Arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif à l’octroi d’aides à destination des indépendants et des entreprises qui ont dû fermer ou qui ont été impactés par des décisions au premier trimestre 2022 à la suite de la crise du coronavirus COVID-19

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 39 430 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 39 430 000 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

saakka 30.6.2022

Toimiala

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Gouvernement Wallon, représenté par le Ministre de l'Economie Willy Borsus – SPW Département de l'Investissement

Place de la Wallonie 1 – 5100 NAMUR

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

3.3.2022

Tuen numero

SA.101958

Jäsenvaltio

Belgia

Alue

REGION WALLONNE

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Walloon aid scheme for self-employed and undertakings mandatorily closed or affected by COVID-19 restrictive measures in the last quarter of 2021

Oikeusperusta

arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif à l’octroi d’aides à destination des indépendants et des entreprises qui ont dû fermer ou qui ont été impactés au quatrième trimestre 2021 par des décisions à la suite de la crise du coronavirus COVID-19

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 20 420 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 20 420 000 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

saakka 30.6.2022

Toimiala

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Gouvernement Wallon, représenté par le Ministre de l'Economie Willy Borsus – SPW Département de l'Investissement

Place de la Wallonie 1 – 5100 NAMUR

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

7.3.2022

Tuen numero

SA.102005

Jäsenvaltio

Portugali

Alue

ACORES

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

COVID-19: Direct grants to micro, small and medium-sized enterprises in specific sectors established in the Outermost Region of the Azores (”APOIAR.PT Açores”) – November 2021 to January 2022

Oikeusperusta

Draft Resolution of the Council of the Government

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 5 000 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 5 000 000 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

saakka 30.6.2022

Toimiala

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

Rua de São João n.o 55 – 9500-107 Ponta Delgada

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

11.5.2022

Tuen numero

SA.102137

Jäsenvaltio

Italia

Alue

 

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

COVID19: Additional tax concessions for the tourism and spa sector

Oikeusperusta

Decree-Law No 104 of 14 Agust 2020 on ”Urgent measures to support and revive the economy” converted, with amendments, into Law No 126 of 13 October 2020, article 79 ”Additional tax concessions for the tourism and spa sector”, in reference to Article 10 ”Urgent provisions to redevelop and improve the facilities tourist-hotel accommodation and encourage entrepreneurship in the tourism sector” of Decree-Law No 83 of 31 May 2014, converted, with amendments, into Law No 106 of 29 July 2014.

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Muut veroetuuksien muodot

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 380 000 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 380 000 000 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

saakka 30.6.2022

Toimiala

Majoitus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministero del Turismo

Via di Villa Ada n. 55, I-00199 Roma

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

31.3.2022

Tuen numero

SA.102164

Jäsenvaltio

Italia

Alue

PIEMONTE

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Modifica del regime SA.50986 (2018/N)

Oikeusperusta

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 (recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015). Successivamente modificato, il PSR è stato riapprovato dalla Commissione Europea con Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 (recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-4264 del 3 dicembre 2021). — Linee guida per l’attuazione della Misura 19 approvate con Determinazione Dirigenziale del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera n. 129 del 21 gennaio 2016. In particolare: Paragrafo 3 (Indirizzi attuativi per le Misure non comprese nel PSR). — Programmi di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) approvati con Determinazione Dirigenziale del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera n. 2987 del 27 ottobre 2016. — Decisione C(2018)4865 del 19.7.2018 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: JOCE C/127/2019)

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Maatalous; metsätalous; maaseutu

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 12 083 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 0 EUR

Tuen intensiteetti

90 %

Kesto

saakka 31.12.2025

Toimiala

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Regione Piemonte

Piazza Castello 165, 10122 Torino

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

27.4.2022

Tuen numero

SA.102370

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

 

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

ECON – Programa Solvencia COVID-19 Euskadi

Oikeusperusta

ANUNCIO del Acuerdo de Consejo de Administración del Instituto Vasco de Finanzas, por el que se aprueba la convocatoria y bases reguladoras de un programa de apoyo financiero para empresas afectadas por la COVID-19. Programa Solvencia COVID-19 Euskadi.

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen, Aluekehitys (mukaan lukien alueellinen yhteistyö)

Tuen muoto

Muut pääomatuen muodot

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 30 000 000 EUR

Vuotuinen talousarvio: 30 000 000 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

saakka 30.6.2022

Toimiala

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Instituto Vasco de Finanzas

Alameda Urquijo, 36, 7a planta. 48011 Bilbao (Bizkaia)

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

22.4.2022

Tuen numero

SA.102522

Jäsenvaltio

Italia

Alue

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

TCF: Regime quadro per i settori agricolo, forestale e della pesca ed acquacoltura nel rispetto del Quadro temporaneo di crisi

Oikeusperusta

Condizioni per la concessione degli aiuti di Stato per il sostegno delle imprese dei settori agricolo, forestale e della pesca ed acquacoltura nel rispetto del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina (Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 23 marzo 2022 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 131 I del 24 marzo 2022)

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Suora avustus, Laina / Takaisinmaksettavat ennakot

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 50 000 000 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

saakka 31.12.2022

Toimiala

MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Urizio Maurizio

via Sabbadini, 31- 33100 Udine

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

19.4.2022

Tuen numero

SA.102542

Jäsenvaltio

Saksa

Alue

 

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine (”BKR- Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022”)

Oikeusperusta

Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine (”BKR- Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022”)

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Suora avustus, Takaisinmaksettavat ennakot, Takaus, Muut pääomatuen muodot, Muut veroetuuksien muodot, Muu (täsmennettävä)

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 20 000 000 000 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

saakka 31.12.2022

Toimiala

Kaikki tukikelpoiset toimialat

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Ministry of Economy and Climate

Scharnhorststraße 34-37, 10115 Berlin

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


20.5.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 204/16


Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen

Tapaukset, joita komissio ei vastusta

(2022/C 204/02)

Päätöksen tekopäivä

13.12.2021

Tuen numero

SA.62968

Jäsenvaltio

Tšekki

Alue

Tšekki

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

DP 13. Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu

Oikeusperusta

1)

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 2) Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro příslušný rok na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Maataloustuotteiden jalostukseen ja maataloustuotteiden kaupan pitämiseen liittyvä investointituki

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 4 620 000 000 CZK

Vuotuinen talousarvio: 660 000 000 CZK

Tuen intensiteetti

50 %

Kesto

1.1.2022 – 31.12.2028

Toimiala

Elintarvikkeiden valmistus, Juomien valmistus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, Praha 1 – 110 00

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

2.5.2022

Tuen numero

SA.102645

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Espanja

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

TCF: Ayudas a empresas armadoras de buques pesqueros

Oikeusperusta

Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 18 185 492 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

saakka 31.12.2022

Toimiala

Kalastus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

LUIS PLANAS PUCHADES, MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PASEO INFANTA ISABEL 1, MADRID

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Päätöksen tekopäivä

28.4.2022

Tuen numero

SA.102650

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Espanja

Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi)

TCF: Ayudas por el incremento de los costes de los productores de leche

Oikeusperusta

Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Vakavien taloushäiriöiden korjaaminen

Tuen muoto

Suora avustus

Talousarvio

Kokonaistalousarvio: 169 000 000 EUR

Tuen intensiteetti

 

Kesto

saakka 31.12.2022

Toimiala

Lypsykarjan kasvatus, Lampaiden ja vuohien kasvatus

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

LUIS PLANAS PUCHADES, MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PASEO INFANTA ISABEL 1, 28014 MADRID

Muita tietoja

 

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm