ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 472

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
23. marraskuuta 2021


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2021/C 472/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia 10468 – NREP / NOVO HOLDINGS / INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING / JV) ( 1 )

1

2021/C 472/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10501 – BOUYGUES / DESTIA) ( 1 )

2

2021/C 472/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10424 – FORESTAL ARAUCO / OTPPB / AGRICOLA NEUFUN JV) ( 1 )

3

2021/C 472/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10393 – BROOKFIELD / MODULAIRE) ( 1 )

4

2021/C 472/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10430 – TOWERBROOK / BRUNEAU GROUP) ( 1 )

5


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2021/C 472/06

Euron kurssi — 22. marraskuuta 2021

6

2021/C 472/07

Komission tiedote tämänhetkisistä valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista 1. joulukuuta 2021 lähtien (Julkaistu annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 10 artiklan mukaisesti)

7


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2021/C 472/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10517 – PERMIRA / THOMA BRAVO / MOTUS) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

8

2021/C 472/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10550 – PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP / WESTERN OIL) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

10

2021/C 472/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia: M.10489 – BAXTER/HILL-ROM) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

12

2021/C 472/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10465 – Adecco/AKKA) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

14

2021/C 472/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10527 – INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

15

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2021/C 472/13

Nimen rekisteröintihakemuksen julkaiseminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

17


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

23.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 472/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia 10468 – NREP / NOVO HOLDINGS / INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING / JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 472/01)

Komissio päätti 16. marraskuuta 2021 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32021M10468. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


23.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 472/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.10501 – BOUYGUES / DESTIA)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 472/02)

Komissio päätti 16. marraskuuta 2021 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32021M10501. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


23.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 472/3


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.10424 – FORESTAL ARAUCO / OTPPB / AGRICOLA NEUFUN JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 472/03)

Komissio päätti 6. lokakuuta 2021 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32021M10424. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


23.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 472/4


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.10393 – BROOKFIELD / MODULAIRE)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 472/04)

Komissio päätti 3. syyskuuta 2021 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32021M10393. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


23.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 472/5


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.10430 – TOWERBROOK / BRUNEAU GROUP)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 472/05)

Komissio päätti 6. lokakuuta 2021 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen, kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32021M10430. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

23.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 472/6


Euron kurssi (1)

22. marraskuuta 2021

(2021/C 472/06)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1278

JPY

Japanin jeniä

128,69

DKK

Tanskan kruunua

7,4368

GBP

Englannin puntaa

0,83923

SEK

Ruotsin kruunua

10,1280

CHF

Sveitsin frangia

1,0454

ISK

Islannin kruunua

148,20

NOK

Norjan kruunua

10,0715

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,373

HUF

Unkarin forinttia

369,12

PLN

Puolan zlotya

4,6984

RON

Romanian leuta

4,9496

TRY

Turkin liiraa

12,6714

AUD

Australian dollaria

1,5532

CAD

Kanadan dollaria

1,4257

HKD

Hongkongin dollaria

8,7875

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6095

SGD

Singaporen dollaria

1,5357

KRW

Etelä-Korean wonia

1 338,72

ZAR

Etelä-Afrikan randia

17,7799

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,1975

HRK

Kroatian kunaa

7,5185

IDR

Indonesian rupiaa

16 075,81

MYR

Malesian ringgitiä

4,7204

PHP

Filippiinien pesoa

57,146

RUB

Venäjän ruplaa

84,4872

THB

Thaimaan bahtia

37,116

BRL

Brasilian realia

6,3043

MXN

Meksikon pesoa

23,5855

INR

Intian rupiaa

83,8520


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


23.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 472/7


Komission tiedote tämänhetkisistä valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista 1. joulukuuta 2021 lähtien

(Julkaistu annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 (1) 10 artiklan mukaisesti)

(2021/C 472/07)

Peruskorot on laskettu viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamista koskevan komission tiedonannon (EUVL C 14, 19.1.2008, s. 6) mukaisesti. Viitekoron käytöstä riippuen tämän tiedonannon mukaisesti määritellyt marginaalit on vielä lisättävä peruskorkoon. Diskonttokoron osalta tämä tarkoittaa sitä, että peruskorkoon on lisättävä 100 peruspisteen marginaali. Asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta 30. tammikuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 271/2008 säädetään, että erillisiä päätöksiä lukuun ottamatta myös takaisinperintäkorko lasketaan lisäämällä 100 peruspistettä peruskorkoon.

Muutetut korot on lihavoitu.

Edellinen taulukko on julkaistu EUVL:ssä C 414, 13. lokakuuta 2021, s. 3.

Alkamispäivä

Päättymispäivä

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.12.2021

31.12.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

1,76

-0,45

0,00

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

1,94

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,53

-0,45

1,75

-0,02

-0,45

-0,45

0,36

1.11.2021

30.11.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

1,28

-0,45

0,03

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

1,69

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,24

-0,45

1,75

-0,02

-0,45

-0,45

0,22

1.10.2021

31.10.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

1,03

-0,45

0,03

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

1,46

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,18

-0,45

1,75

-0,01

-0,45

-0,45

0,17

1.9.2021

30.9.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,82

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

1,22

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

-0,01

-0,45

-0,45

0,17

1.7.2021

31.8.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,60

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,93

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

0,01

-0,45

-0,45

0,15

1.6.2021

30.6.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,50

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

0,01

-0,45

-0,45

0,15

1.5.2021

31.5.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,50

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

0,01

-0,45

-0,45

0,11

1.4.2021

30.4.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,50

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

-0,02

-0,45

-0,45

0,11

1.3.2021

31.3.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,44

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

2,07

-0,02

-0,45

-0,45

0,11

1.2.2021

28.2.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,44

-0,45

0,05

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,19

-0,45

2,07

-0,02

-0,45

-0,45

0,12

1.1.2021

31.1.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,44

-0,45

0,06

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,23

-0,45

2,07

0,00

-0,45

-0,45

0,15


(1)  EUVL L 140, 30.4.2004, s. 1.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

23.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 472/8


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.10517 – PERMIRA / THOMA BRAVO / MOTUS)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 472/08)

1.   

Komissio vastaanotti 9. marraskuuta 2021 neuvoston asetuksen (EY) (1) N:o 139/2004 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Permira Holdings Limited (Permira, Yhdistynyt kuningaskunta)

Thoma Bravo, L.P. (Thoma Bravo, Yhdysvallat)

Motus Group LLC (Motus, Yhdysvallat), joka on yrityksen Thoma Bravo määräysvallassa.

Permira ja Thoma Bravo hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä Motus.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Permira on salkunhoitopalveluja sijoitusrahastoille tarjoava pääomasijoitusyhtiö, joka käyttää määräysvaltaa eri toimialoilla ja eri oikeudenkäyttöalueilla toimivissa portfolioyhtiöissä.

Thoma Bravo on pääomasijoitusyhtiö, joka tarjoaa pääomaa ja strategista tukea kokeneille johtoryhmille ja kasvaville ohjelmisto- ja teknologiayrityksille muun muassa infrastruktuurin, rahoituksen, terveydenhuollon ja kyberturvallisuuden aloilla.

Motus toimii yrityssovellusohjelmistojen alalla ja tarjoaa yrityksille etätyöhön liittyviä ratkaisuja, mukaan lukien i) ajoneuvokorvausten ja kilometrimäärien laskenta, ii) laitekustannuskorvaukset ja hallinnoidut liikkuvuuspalvelut ja iii) sijainnista aiheutuvien kulujen korvaaminen.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.10517 – PERMIRA / THOMA BRAVO / MOTUS

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


23.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 472/10


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.10550 – PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP / WESTERN OIL)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 472/09)

1.   

Komissio vastaanotti 15. marraskuuta 2021 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Phillips 66 (Yhdysvallat)

Fortress Investment Group LLC (”Fortress”, Yhdysvallat), joka kuuluu konserniin SoftBank Group Corp (”SoftBank Group”, Yhdysvallat)

Western Oil, Inc. (”Western Oil”, Yhdysvallat).

Phillips 66 ja Fortress hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä Western Oil.

Keskittymä toteutetaan ostamalla omaisuutta.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Phillips 66: monikansallinen energiayhtiö, jonka salkkuun kuuluu integroituja tuotantoketjun keskivaiheen liiketoimintoja sekä kemikaali-, jalostus- ja markkinointialan liiketoimintoja. Phillips 66 käsittelee, kuljettaa, varastoi ja markkinoi polttoaineita ja tuotteita maailmanlaajuisesti.

Fortress: vaihtoehtoinen sijoitus- ja omaisuudenhoitoyhtiö, joka hoitaa erityyppisten sijoittajien (muun muassa eläkerahastojen, lahjarahastojen, säätiöiden, rahoituslaitosten, rahasto-osuusrahastojen ja varakkaiden yksityishenkilöiden) varoja.

Western Oil: Missourin ja Illinoisin osavaltioissa Yhdysvalloissa sijaitsevien huoltoasemien ja myymälöiden perheomistuksessa oleva toiminnanharjoittaja, joka myy moottoripolttoainetta tukku- ja vähittäismyyjänä, päivittäistavaroita sekä kuljetuspalveluja kolmansille osapuolille.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.10550 – PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP / WESTERN OIL

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


23.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 472/12


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia: M.10489 – BAXTER/HILL-ROM)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 472/10)

1.   

Komissio vastaanotti 12. marraskuuta 2021 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä (1).

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Baxter International Inc. (Baxter, Yhdysvallat)

Hill-Rom Holdings, Inc. (Hill-Rom, Yhdysvallat).

Baxter hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yrityksessä Hill-Rom.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Baxter on maailmanlaajuinen terveydenhuoltoyhtiö, joka pääasiassa kehittää, valmistaa ja markkinoi sairaaloissa, hoivakeskuksissa ja kotona kroonisten ja akuuttien sairauksien hoitoon käytettäväksi tarkoitettuja tuotteita.

Hill-Rom on maailmanlaajuinen terveydenhuollon laitteisiin erikoistunut yritys, joka kehittää ja markkinoi sairaalavuoteita ja -kalusteita, terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita, kuten monitoreja, hengityskoneita ja verenpainelaitteita, sekä kirurgisia tuotteita.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.10489 – Baxter / Hill-Rom

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


23.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 472/14


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.10465 – Adecco/AKKA)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 472/11)

1.   

Komissio vastaanotti 16. marraskuuta 2021 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Adecco Group AG (Adecco, Sveitsi)

AKKA Technologies SE (AKKA, Belgia).

Adecco hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä AKKA. Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Adecco: inhimilliseen pääomaan liittyvien ratkaisujen tarjoaminen, mukaan lukien joustavat ja vakituiset työpaikat, uranvaihto, henkilöstöhallinnon ulkoistaminen, konsultointi, koulutus ja muut henkilöstöpalvelut maailmanlaajuisesti. Adecco tarjoaa lisäksi tytäryhtiönsä Modisin kautta tieto- ja digitaalitekniikan palveluja.

AKKA: teknisen suunnittelun sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelujen tarjoaminen. AKKA harjoittaa toimintaansa pääasiassa ETA:n alueella, mutta se on laajentanut toimintaansa myös ETA:n ulkopuolelle etenkin Pohjois-Amerikkaan.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.10465 – Adecco/AKKA

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

Euroopan komissio

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


23.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 472/15


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.10527 – INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 472/12)

1.   

Komissio vastaanotti 17. marraskuuta 2021 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Insight Venture Management LLC (”Insight”, Yhdysvallat), joka on kokonaan yrityksen Insight Holdings Group, LLC omistama

Vector CM Holdings (Caymansaaret), L.P. (”Vector Capital”, Yhdysvallat), joka on yrityksen Vector Capital IV International, L.P. omistama

Insight ja Vector Capital hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan uudessa yhteisyrityksessä Iris Holdings JV yhdistääkseen tällä hetkellä yrityksen Insight yksinomaisessa määräysvallassa olevan yrityksen Campaign Monitor Limited (”CM Group”, Yhdistyneet kuningaskunnat) ja tällä hetkellä yrityksen Vector Capital yksinomaisessa määräysvallassa olevan yrityksen Cheetah Holdings Limited (”Cheetah”, Yhdistyneet kuningaskunnat) toiminnot. Sekä CM Group että Cheetah toimivat sähköposti- ja monikanavamarkkinointiratkaisujen alalla.

Keskittymä toteutetaan ostamalla uuden yhteisyrityksen osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Insight: globaali riskirahoitus- ja pääomasijoitusyhtiö, joka on erikoistunut kasvupääomaan ja yritysostoihin sekä tarjoamaan pääomaa fuusioihin ja yritysostoihin sekä myöhäisvaiheen / middle market -tason / kypsän vaiheen pääomitukseen ja oman pääoman karsimiseen. Insight investoi pääasiassa teknologia-alaan, etenkin kuluttajia palvelevaan teknologiaan, ja verkkosovelluspalveluihin (SaaS) perustuvaan ohjelmistoinfrastruktuuriin; ja

Vector Capital: teknologiayrityksiin ja teknologiaperustaisiin yrityksiin sijoittava pääomasijoitusyhtiö.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (2) nojalla.

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.10527 – INSIGHT/VECTOR CAPITAL/IRIS HOLDINGS JV

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

23.11.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 472/17


Nimen rekisteröintihakemuksen julkaiseminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

(2021/C 472/13)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklassa (1) tarkoitetulla tavalla kolmen kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”Poivre de Penja”

EU-nro: PGI-CM-02635 – 19. syyskuuta 2020

SAN ( ) SMM (X)

1.   Nimi tai nimet

”Poivre de Penja”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Kamerun

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1.   Tuotelaji

Luokka 1.8 Muut liitteeseen I kuuluvat tuotteet (mausteet jne.)

3.2.   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Poivre de Penja -pippuri on mauste, jota saadaan monivuotisen Piper nigrum -köynnöskasvin marjoista. Tämä maultaan voimakkaan tulinen pippuri kuuluu Piperaceae-kasvien heimoon.

Viherpippuria lukuun ottamatta sitä markkinoidaan sellaisenaan ilman lisäaineita. Pippurit ovat yleensä erikokoisia (pieniä, keskikokoisia ja suuria).

Tätä pippuria voidaan tuottaa ja saattaa markkinoille seuraavissa muodoissa sadonkorjuuajankohdan ja sadonkorjuun jälkeisen käsittelyn mukaan: vihreä, musta, valkoinen ja punainen.

Poivre de Penja -pippurilla on voimakas samettinen maku. Sillä on raskaita ja puumaisia sekä meripihkan ja myskin aromeja. Sen lämpimään makuun yhdistyvä hienostunut tuoksu luokitellaan tuoreiden mausteiden (”épicés frais”) ryhmään.

Tuoksu on melko kestävä, siinä on runsaasti perusvivahteita ja kuivan pippurimainen ydinvivahde.

Poivre de Penja -pippurin polttavuus tai sen aiheuttama kuumahko aistimus johtuu pääasiassa siitä, että sen piperiinipitoisuus on vähintään 10,48 % (enimmäispitoisuus 12,28 %).

Poivre de Penja -pippurin eri tyyppien yksityiskohtainen kuvaus

Tyyppi

Muoto

Koko ja Tilavuuspaino vähintään

Väri

Tuoksu/maku

Muut

Viherpippuri

Tertussa tai irrallisena

Marjat tai kokonaiset tertut suolavedessä tai etikassa

Pippurin vähimmäiskoko 3 mm

Vaaleasta tummaan vihreään

Pippurimainen ja yrttimäinen tuoksu

Kokonaisen pippurin tuoksu ei ole kirpeä

Kun pippurit murskataan, niiden kirpeä tuoksu vapautuu, mutta se ei ole yhtä pitkäkestoinen kuin mustapippurilla

Virheet, joita ei sallita:

pöly

sora

kasvinjätteet

epäpuhtaudet

home

Mustapippuri

Kuivatut marjat

Pippurin vähimmäiskoko 3 mm

3 mm:n kokovaatimuksen täyttävien pippurien osuus: 90 %

Tiheys 480 g/l

Tummanmusta, musta, ruskeaan taittava musta

Voimakas tuoksu

Kiristävä ja tulinen maku

Virheet, joita ei sallita:

pöly

sora

kasvinjätteet

epäpuhtaudet

pilaantuneet marjat

leikkautuneet marjat

Pippurin puhtaus ennen markkinoille saattamista:

99 %

Valkopippuri

Kuivatut marjat

Pippurin vähimmäiskoko 3 mm

Kokovaatimuksen täyttävien pippurien osuus: 90 %

Tiheys 510 g/l

Valkoinen, harmaa tai beige

Melko voimakas ja vahva tuoksu

Kiristävä ja erittäin tulinen maku

Virheet, joita ei sallita:

pöly

sora

kasvinjätteet

epäpuhtaudet

pilaantuneet marjat

leikkautuneet marjat

Pippurin puhtaus ennen markkinoille saattamista:

99 %

Punainen pippuri

Kuivatut marjat

Pippurin vähimmäiskoko 3 mm

3 mm:n kokovaatimuksen täyttävien pippurien osuus: 90 %

Tiheys 480 g/l

Punaruskea tai tummanruskea

Melko voimakas ja vahva tuoksu

Kiristävä ja erittäin tulinen maku

Virheet, joita ei sallita:

pöly

sora

kasvinjätteet

epäpuhtaudet

jäljellä olevien marjojen takertuminen

home

Varastoinnin aikana kosteuspitoisuus saa olla enintään 13 %.

3.3.   Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)

3.4.   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Kaikkien tuotantovaiheiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella. Niihin kuuluvat:

viljely

viljelytoimet

marjojen keruu

kuivatus (musta- ja valkopippuri ja punainen pippuri)

liotus (vain valkopippuri)

pesu (vain valkopippuri)

marjojen lajittelu

käsittely suolavedessä tai etikassa (vain viherpippuri).

3.5.   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista ja pakkaamista koskevat erityiset säännöt

3.6.   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt

Euroopan unionin markkinoilla merkinnöissä on oltava kaikki tarvittavat tiedot Poivre de Penja -pippurista, erityisesti nimi ”Poivre de Penja”.

Nimityksen ”Poivre de Penja” vieressä voi olla merkintä ”suojattu maantieteellinen merkintä” tai eurooppalaisen SMM:n virallinen tunnus.

Merkinnässä on oltava selkeästi näkyvillä tunnus, josta käy ilmi OAPI:n rekisteröimät suojatut maantieteelliset merkinnät (IGP-OAPI):

Image 1

Merkinnässä on oltava myös

eränumero, jonka avulla varmistetaan tuotteen jäljitettävyys, jos tämä numero ei ole suoraan pakkauksessa tai erityisessä merkinnässä,

maantieteellisestä merkinnästä vastaavan yhdistyksen osoite,

viimeinen käyttöpäivä

ja muut lain edellyttämät tiedot.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Penja on Moungon departementissa Kamerunin Littoralin maakunnassa sijaitsevan kunnan nimi. Penja kattaa Njombe-Penjan arrondissementin alueen. Sama nimi on myös laaksolla, jossa on useita kuntia.

Maantieteellinen alue käsittää Manjo/NLohén, Loumin, Njombé Penjan ja Mbangan kunnat Moungon departementissa Littoralin maakunnassa sekä Tombelin kunnan Koupé Manengouban departementissa Sud-Ouestin maakunnassa.

Image 2

Maatalous- ja ympäristöolot

Hallinnollinen yksikkö / kunta

Maatalous- ja ympäristötekijät

Manjo/Nlohé

Loum

Njombé

Penja

Tombel

Mbanga

Korkeus merenpinnasta

390  m –579  m

300  m –350  m

150  m –200  m

400  m –500  m

140  m –150  m

Sateet

3 500  mm

3 500  mm

3 500  mm

3 000  mm

2 800  mm

Lämpötila

25 °C

26 °C

28 °C

26 °C

28 °C

Ilman kosteus

61  %

70  %

70  %

65  %

79  %

Lähde: Njombén CARBAP-tutkimuskeskuksen meteorologiset tiedot, marraskuu 2011.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

Tuotteen laadun ja maineen sekä sen maantieteellisen alueen välillä on syy-seuraussuhde.

Maantieteellisen alueen erityisyys:

Poivre de Penja -pippurin maantieteellinen alue sijaitsee Koupén vuoriston eteläpuolisilla kukkuloilla Littoralin ja Sud-Ouestin maakuntien välissä. Pippuria viljellään basalttisilla ja jokseenkin kivikkoisilla lohkoilla, jotka sijaitsevat kukkuloiden rinteillä tai niiden juurella. Tällä hetkellä käytössä olevat viljelmät sijaitsevat 140–600 metrin korkeudessa.

Siellä ne hyötyvät mikroilmastosta: ilmasto on kuuma ja kostea huhtikuusta lokakuuhun, mutta muun ajan vuodesta se on melko kuiva.

Viljely tapahtuu perinteisin menetelmin, ja sato korjataan käsin. Tätä seuraavat jalostustoimet, jotka toteutetaan lähellä viljelyksiä. Vaiheet ovat seuraavat: liotus, pesu, kuivatus ja pakkaus irtotavarana.

Poivre de Penja -pippurin erityispiirteet ovat seuraavat:

1)

Poikkeukselliset aistinvaraiset ominaisuudet:

Poivre de Penja -pippurilla on voimakas samettinen maku. Sillä on raskaita ja puumaisia sekä meripihkan ja myskin aromeja. Mieto ja hienostunut tuoksu yhdistyy lämpimään makuun. Aluksi elegantti tuoksu hemmottelee sieraimia, minkä jälkeen tuoksu muuttuu lämpimäksi, pyöreäksi ja tuliseksi. Tuoksussa on runsas perusvivahde ja kuivan pippurimainen vivahde.

Poivre de Penja -pippuri on myös voimakas, olematta aggressiivinen, se on tuore ja tulinen ja asiantuntijat luokittelevat sen tuoreeksi mausteeksi (”épicé frais”).

Kohtalaisen suuresta piperiinipitoisuudesta johtuva tulisuus on Poivre de Penjan erityispiirre, jollaista ei ole muissa pippureissa.

2)

Marjat ovat korkealaatuisia ja ne säilyvät vahingoittumattomina, koska marjat korjataan käsin.

Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen Poivre de Penjan erityiseen laatuun

Penjan alueen tunnusomaiset piirteet perustuvat sen maantieteellisiin ja ilmastollisiin olosuhteisiin.

Vulkaanisen maan rikastuttama basalttinen maaperä sekä päiväntasaajan ilmasto, joka on kasvukaudella lämmin ja kostea, mahdollistavat pippurikasvin täysipainoisen kasvun. Pippuri kypsyy joulukuussa, ja sadonkorjuuhetkellä Poivre de Penja -pippurit ovat täyteläisiä ja erittäin maukkaita, mikä johtuu erityisesti mineraalipitoisesta ja tasapainoisesta maaperästä.

Taitotieto

Vakiintuneen taitotiedon mukaisesti Poivre de Penja -pippurit poimitaan käsin terttu kerrallaan, jolloin saadaan korkealaatuisia pippureita, joita koneet eivät ole vahingoittaneet.

Valkoinen Poivre de Penja -pippuri on luonnontuote, joka pestään ainoastaan puhtaalla lähdevedellä. Sadonkorjuun jälkeen pippurit pannaan polypropeenisäkkeihin tai upotetaan veteen suoraan (edellyttäen, että ne ovat tiheitä). Seuraavaksi pippurit upotetaan mieluiten betonista tai fajanssista tehtyihin altaisiin luonnonlähteestä saatuun veteen, joka sisältää aineksia vulkaanisesta maaperästä, josta vesi on saatu. Vesi vaihdetaan kahden päivän välein 10 päivän ajan. Tämän jälkeen säkit nostetaan vedestä, ja valkopippureita poljetaan perinteisen menetelmän mukaan niin, että niiden kuori irtoaa. Liotus auttaa saamaan erittäin laadukkaita pippureita, joilla on erityinen maku ja aromi. Lopuksi säkit tyhjennetään suuriin altaisiin ja pippurit pestään huolellisesti ja monta kertaa kaikkien kuoren jäänteiden ja piikkien poistamiseksi.

Mustapippurin, punaisen pippurin ja valkopippurin kuivatusta edistää se, että maantieteellisellä alueella lokakuun ja maaliskuun välinen vuodenaika on kuiva, minkä ansiosta pippurit voidaan kuivattaa auringossa nopeasti (kolmessa päivässä).

Maineen ja maantieteellisen ympäristön välinen yhteys

Poivre de Penja -pippuria on viljelty Njombé-Penjan alueella yli 50 vuoden ajan. Se tunnetaan sekä kaupassa että yleiskielessä tällä nimellä, joka viittaa tällä nimenomaisella maantieteellisellä alueella viljeltyyn pippuriin.

Sen tunnettuudesta on useita esimerkkejä, kuten seuraavat:

Jeune Afrique -lehdessä 2. tammikuuta 2015 julkaistu Julien Clemencot’n artikkeli: Kamerun: ”Poivre de Penja -pippurilla maustetaan aterioita kaikkialla maailmassa.”

Maultaan vahva Poivre de Penja herättää herkuttelijoiden makunystyrät eri puolilla maailmaa. Tämä pippuri valloittaa niin mestarikokkien pöydissä kuin ylellisten ruokakauppojen hyllyillä.”

Pippuri on saanut tunnusomaiset piirteensä kasvupaikastaan. Rikkaassa ja tasapainoisessa trooppisten sateiden kastelemassa vulkaanisessa maaperässä tämä jättimäinen köynnöskasvi kasvaa viiden vuoden ajan (…).”

Artikkeli Le Monde -sanomalehdessä, 8. maaliskuuta 2016: Kamerun: Poivre de Penja, tuotettu taianomaisten aromien maassa.

Katherine Khodorowskyn teoksessa ”Epices – Sublimez vos plats préférés”, (Dunod, Pariisi 2016) todetaan seuraavaa:

Gastronomian temppelissä Poivre de Penja -valkopippuria pidetään erittäin laadukkaana tuotteena. Sen hienostunut aromi on peräisin Länsi-Kamerunin vulkaanisesta maaperästä, jota viljellään perinteisin menetelmin. Päiväntasaajan ilmasto takaa sen, että kasvi kehittyy harmonisesti.

Eritelmän julkaisutiedot

(tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.