ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 400

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
4. lokakuuta 2021


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2021/C 400/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10209 – Ceravis/Fraunhofer-Gesellschaft/E-VITA JV) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2021/C 400/02

Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko: — 0,00 % 1. lokakuuta 2021 — Euron kurssi

2

 

Tilintarkastustuomioistuin

2021/C 400/03

Erityiskertomus nro 19/2021 – Europolin tuki muuttajien salakuljetuksen torjumiseksi: Europolia arvostetaan kumppanina, mutta se käyttää tietolähteitä liian vähän ja mittaa tuloksia puutteellisesti

3


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2021/C 400/04

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia: M.10353 – Graphic Packaging Holding Company/AR Packaging Group) ( 1 )

4

2021/C 400/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10054 – Kombiverkehr/Hupac/DXI Intermodal JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

6

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2021/C 400/06

Nimen rekisteröintihakemuksen julkaiseminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

8


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

4.10.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 400/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.10209 – Ceravis/Fraunhofer-Gesellschaft/E-VITA JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 400/01)

Komissio päätti 30. huhtikuuta 2021 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain saksaksi kielellä ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32021M10209. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

4.10.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 400/2


Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko (1):

0,00 % 1. lokakuuta 2021

Euron kurssi (2)

1. lokakuuta 2021

(2021/C 400/02)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1600

JPY

Japanin jeniä

128,97

DKK

Tanskan kruunua

7,4372

GBP

Englannin puntaa

0,85653

SEK

Ruotsin kruunua

10,1538

CHF

Sveitsin frangia

1,0791

ISK

Islannin kruunua

149,70

NOK

Norjan kruunua

10,0204

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,309

HUF

Unkarin forinttia

358,16

PLN

Puolan zlotya

4,5826

RON

Romanian leuta

4,9470

TRY

Turkin liiraa

10,2583

AUD

Australian dollaria

1,5985

CAD

Kanadan dollaria

1,4698

HKD

Hongkongin dollaria

9,0304

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6751

SGD

Singaporen dollaria

1,5733

KRW

Etelä-Korean wonia

1 371,32

ZAR

Etelä-Afrikan randia

17,3449

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,4781

HRK

Kroatian kunaa

7,4980

IDR

Indonesian rupiaa

16 563,71

MYR

Malesian ringgitiä

4,8482

PHP

Filippiinien pesoa

58,752

RUB

Venäjän ruplaa

84,7187

THB

Thaimaan bahtia

39,022

BRL

Brasilian realia

6,2816

MXN

Meksikon pesoa

23,7955

INR

Intian rupiaa

85,9750


(1)  Korko, jota sovellettiin viimeiseen ennen ilmoitettua päivää suoritettuun rahoitusoperaatioon. Jos sovellettu korko on vaihtuva huutokauppakorko, korko on marginaalinen korko.

(2)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


Tilintarkastustuomioistuin

4.10.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 400/3


Erityiskertomus nro 19/2021

Europolin tuki muuttajien salakuljetuksen torjumiseksi: Europolia arvostetaan kumppanina, mutta se käyttää tietolähteitä liian vähän ja mittaa tuloksia puutteellisesti

(2021/C 400/03)

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tiedottaa, että sen laatima erityiskertomus nro 19/2021 ”Europolin tuki muuttajien salakuljetuksen torjumiseksi: Europolia arvostetaan kumppanina, mutta se käyttää tietolähteitä liian vähän ja mittaa tuloksia puutteellisesti” on juuri julkaistu.

Kertomus on luettavissa ja ladattavissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla (http://eca.europa.eu).


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

4.10.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 400/4


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia: M.10353 – Graphic Packaging Holding Company/AR Packaging Group)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 400/04)

1.   

Komissio vastaanotti 7. syyskuuta 2021 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Graphic Packaging International Europe Holdings B.V. (Yhdysvallat), joka kuuluu yrityksen Graphic Packaging Holding Company (GPK, Yhdysvallat) johtamaan konserniin

AR Packaging Group AB (ARP, Ruotsi).

GPK hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yrityksessä ARP.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

GPK: kartongin ja kestävien paperipohjaisten pakkausratkaisujen valmistaminen ja toimittaminen laajalle asiakaskunnalle maailmanlaajuisesti

ARP: elintarvikkeissa ja kulutustavaroissa, kauneudenhoitotuotteissa ja kosmetiikassa, ravitsemuspalveluissa, tupakkatuotteissa sekä lääkkeissä ja lääketeollisuudessa käytettävien kestävien kuitupohjaisten pakkausratkaisujen toimittaminen maailmanlaajuisesti.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.10353 – Graphic Packaging Holding Company/AR Packaging Group

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


4.10.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 400/6


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.10054 – Kombiverkehr/Hupac/DXI Intermodal JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA: n kannalta merkityksellinen teksti)

(2021/C 400/05)

1.   

Komissio vastaanotti 23. päivänä syyskuuta 2021 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Hupac SA (Hupac, Sveitsi)

Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr GmbH & Co. KG (Kombiverkehr, Saksa), joka on Deutsche Bahn AG:n ja huolitsija- ja kuljetusyritysryhmän yhteisessä määräysvallassa

DX Intermodal JV (DX Intermodal, Saksa).

Hupac SA ja Kombiverkehr hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä DX Intermodal.

Keskittymä toteutetaan ostamalla uuden yhteisyrityksen osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Hupac: hallinnoi multimodaalisten tavarajunien verkkoa Euroopan tärkeimpien talousalueiden sekä Venäjän ja Kaukoidän välillä

Kombiverkehr: Euroopan laajuisen yhdistettyjen rautatie-maantiekuljetusten verkoston intermodaalioperaattori

DX Intermodal: datakeskus, joka mahdollistaa liikenteeseen liittyvän datan ja tiedon integroidun ja reaaliaikaisen siirron intermodaalisten liikennepalvelujen käyttäjille Euroopassa.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.10054 – Kombiverkehr/Hupac/DX Intermodal JV

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIUM


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

4.10.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 400/8


Nimen rekisteröintihakemuksen julkaiseminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

(2021/C 400/06)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) 51 artiklassa tarkoitetulla tavalla kolmen kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”Bračko maslinovo ulje”

EU-nro: PDO-HR-02599 – 18. maaliskuuta 2020

SAN (X) SMM ( )

1.   Nimi

”Bračko maslinovo ulje”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Kroatia

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1.   Tuotelaji

Luokka 1.5 Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.)

3.2.   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Markkinoille saatettaessa Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyllä on seuraavat fysikaalis-kemialliset ja aistinvaraiset ominaisuudet:

vapaat rasvahapot ≤ 0,6 %

peroksidiluku ≤ 15 mekv O2/kg

K270 ≤ 0,22

kokonaisfenolipitoisuus > 300 mg/kg öljyä

tuoreen oliivin, lehtien/ruohon aromi (hedelmäisyyden mediaani ≥ 3)

terveen, tuoreen oliivin maku, jonka karvauden ja pistävyyden arvot ovat seuraavat: karvauden mediaani: ≥ 3; pistävyyden mediaani: ≥ 3

Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyssä ei saa olla aistein havaittavia virheitä; myönteisten aistinvaraisten ominaisuuksien mediaanien summan on oltava ≥ 10.

3.3.   Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)

”Bračko maslinovo ulje” tuotetaan kotoperäisestä Oblica-oliivilajikkeesta, jonka osuuden on oltava vähintään 80 prosenttia tuotteesta. Tuotantoon voidaan käyttää myös muita oliivilajikkeita, mutta niiden osuus saa olla enintään 20 prosenttia Bračko maslinovo ulje -oliiviöljystä. Kaikkien Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyn tuotantoon käytettävien oliivien on oltava peräisin rekisteröidyistä oliivitarhoista, jotka sijaitsevat yhtenäisen asiakirjan 4 kohdassa yksilöidyllä tuotantoalueella.

Oblica-lajikkeen oliivit kuuluvat oliiviryhmään, jonka ominaisuudet vaihtelevat. Hedelmän öljypitoisuus vaihtelee 17 prosentista 22 prosenttiin.

3.4.   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Kaikkien Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyn tuotantovaiheiden on tapahduttava 4 kohdassa yksilöidyllä maantieteellisellä alueella. Vaiheet ovat

1.

oliivinviljely

2.

sadonkorjuu ja oliivien kuljetus

3.

oliivien jalostus öljyksi

4.

öljyn varastointi.

3.5.   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista ja pakkaamista koskevat erityiset säännöt

”Bračko maslinovo ulje” saatetaan markkinoille pakkauksissa, jotka on valmistettu materiaalista, joka ei reagoi öljyn kanssa, eli tuote pakataan tummiin lasi- tai muovisäiliöihin taikka metallisäiliöihin tai keraamisiin säiliöihin, jotka on päällystetty elintarvikepakkausmateriaalilla, kuten sovellettavassa lainsäädännössä edellytetään. Tuottajat voivat vapaasti valita pullotuslaitoksen, jonka he katsovat ammatillisen harkintansa perusteella parhaimmaksi.

”Bračko maslinovo ulje” on herkkä ulkopuolisille tekijöille (valo, lämpö ja ilma), joten on vältettävä kaikkia tekijöitä, jotka voisivat vaikuttaa kielteisesti sen ominaisuuksiin ennen pakkaamista.

3.6.   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt

Kun erityyppisiin pakkauksiin pakattu ”Bračko maslinovo ulje” saatetaan markkinoille, nimen ”Bračko maslinovo ulje” kirjainten on erotuttava päällysmerkinnöissä muista merkinnöistä kooltaan, tyypiltään ja väriltään (eli typografialtaan). Tuottajan nimen kirjaimet saavat olla kooltaan enintään 70 prosenttia tuotteen nimen kirjainten koosta.

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyä voidaan tuottaa vain Bračin saarella. Bračin saari kuuluu hallinnollisesti Split-Dalmatian maakuntaan ja käsittää Supetarin kaupungin sekä Postiran, Pučišćan, Selcan, Bolin, Nerežišćan, Milnan ja Sutivanin kunnat. Saaren erottaa pohjoisessa mantereesta Bračin kanaali, lännessä Šoltan saaresta Splitin salmi ja etelässä Hvarin saaresta Hvarin kanaali.

5.   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyn kemiallisiin ja aistinvaraisiin erityisominaisuuksiin vaikuttavat useat tekijät, kuten Bračin saaren eli Adrianmeren korkeimman saaren geologiset ja ilmastolliset olosuhteet, yksilöidyllä tuotantoalueella hyvin kasvavan kotoperäisen Oblica-lajikkeen vallitsevuus ja Bračin saaren oliivinviljelijöiden taito viljellä oliivipuita ja jalostaa hedelmät oliiviöljyksi.

Brač on Adrianmeren korkein (778 metriä) saari, jonka kokonaispinta-ala on 395 km2. Saarella on kolme erilaista geomorfologista aluetta: matala rannikkovyöhyke (enimmäiskorkeus 170 metriä), keskiylänkö (400 metriin asti) ja korkeampi vuoristoinen alue. Köppenin ilmastoluokituksen mukaan Bračin rannikkovyöhyke kuuluu Csa-ilmastotyyppiin, jolle ovat ominaisia kuivat, kuumat kesät ja lyhyet, leudot talvet ja joka tunnetaan myös ns. oliivinviljelyilmastona. Keskilämpötila on 8–8,4 °C tammi- ja helmikuussa ja 25,4–25,7 °C heinä- ja elokuussa. Bračin saari sijaitsee Adrianmeren aurinkoisimmalla kohdalla, ja siellä saadaan aurinkoa noin 2 600 tuntia vuodessa. Tämä edistää oliivinviljelyä, sillä oliivit tarvitsevat paljon aurinkoa erityisesti kypsyessään ja öljyn kertyessä hedelmiin. Heinä–syyskuun keskimääräinen sademäärä on 18,7 mm heinäkuussa, 30,4 mm elokuussa ja 81,2 mm syyskuussa. Tämä lisää fenoliyhdisteiden kokonaismäärän osuutta, koska oliivipuut eivät saa runsaasti vettä hedelmien kypsymisvaiheessa. Nämä Bračin saarelle tyypilliset ilmastotekijät, ennen kaikkea korkea lämpötila, ultraviolettisäteily ja vähäinen sademäärä, aiheuttavat ympäristötekijöistä johtuvaa stressiä, joka edistää oliivipuiden sekundaarista aineenvaihduntaa ja määrittää 3.2 kohdassa kuvatut Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyn kemialliset ja aistinvaraiset erityisominaisuudet.

Laajentaakseen viljelyyn käytettävissä olevaa maa-alaa mahdollisimman paljon paikalliset asukkaat ovat muokanneet luonnonalueita raivaamalla, kaivamalla ja lannoittamalla. Tärkein tapa, jolla ihmiset ovat muotoilleet maata uusien viljelyalueiden luomiseksi, on perinteisesti ollut pengertäminen. Maastoleikkauksia tekemällä ja penkereitä rakentamalla on pienennetty tuotantoalaa, mutta näin on saatu säilytettyä viljava maaperä ja voitu ottaa maa viljelyyn. Tällä tavalla viljelty maa soveltuu parhaiten oliivinviljelyyn, ja Bračin saaren oliivitarhat sijaitsevat juuri penkereillä.

Bračin saarella on ollut oliivipuita jo yli 2 000 vuoden ajan. Koska oliivi on perinteisesti ollut Bračin saaren tärkein viljelykasvi, oliiveista on tullut saaren vertauskuva. Saaren tärkein oliivilajike – Oblica – on merkitty maailman oliivilajikeluetteloon (World Catalogue of Olive Varieties) nimellä ”Bračka” [Brač-oliivi]. Bračin saarelaiset ovat muokanneet ympäristöään oliivinviljelyn tarpeisiin ja valinneet Oblica-lajikkeen parhaimpana lajikkeena. Lajiketta on istutettu ja vartettu luonnonvaraisiin oliivipuihin, joten siitä on tullut saarella vallitseva lajike, jonka osuus Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyn tuottamiseen käytettävistä oliiveista on yli 80 prosenttia.

Oblica-lajike on valittu Bračin saarella vallitsevaksi lajikkeeksi, koska se reagoi ympäristötekijöistä johtuvaan stressiin (korkea lämpötila ja veden puute) myönteisesti. Juuri näissä olosuhteissa fenoliyhdisteiden kokonaismäärän osuus kasvaa Oblica-lajikkeessa hedelmän kypsyessä, mikä määrittää Bračko maslinovo ulje -oliiviöljylle tyypilliset aistinvaraiset ominaisuudet.

Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyn tunnusomainen piirre on korkea laatu. Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyn fysikaalis-kemialliset ja aistinvaraiset analyysit osoittavat, että se on ekstra-neitsytoliiviöljy, jossa vapaiden rasvahappojen osuus on pieni (≤ 0,6 %), jonka peroksidiluku on alhainen, jolla on tuoreen oliivin ja lehtien/ruohon aromi (hedelmäisyyden mediaani ≥ 3) ja jossa karvaus ja pistävyys ovat tasapainossa (karvauden mediaani ≥ 3 ja pistävyyden mediaani ≥ 3). Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyssä ei ole aistein havaittavia virheitä. Myönteisten aistinvaraisten ominaisuuksien mediaanien summa on vähintään 10.

Nämä Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyn aistinvaraiset ominaisuudet johtuvat suuresta fenoliyhdistepitoisuudesta. Fenoliyhdisteet ovat luonnollisia antioksidantteja, jotka vaikuttavat oliiviöljyn laatuun ja hapettumisvakauteen. Fenoliyhdisteiden osuus ja koostumus riippuvat ilmasto- ja maaperätekijöistä sekä agronomisista ja teknologisista tekijöistä, kuten oliivilajikkeesta, ilmasto-olosuhteista, hedelmän kypsyysasteesta ja tuotantoprosessista. Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyssä fenoliyhdisteiden kokonaismäärä on yli 300 mg/kg öljyä.

Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyn erityisyyteen vaikuttavat tärkeimmät inhimilliset tekijät ovat korjuuajan valinta, oliivien kuljetustapa ja tapa, jolla oliivit jalostetaan öljyksi, sekä varastointiolosuhteet. Sadonkorjuu alkaa Bračin saarella syyskuun lopussa tai lokakuun alussa, kun oliivin hedelmät ovat vasta tummempien vivahteiden sävyttämiä ja yhä kiinteitä, joten ne soveltuvat paremmin öljypuristamolle kuljetettaviksi. Oliivien korjuu tässä kypsymisvaiheessa pienentää öljysatoa merkittävästi mutta takaa Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyn korkean laadun. Korjuun ja jalostuksen ajallinen läheisyys, huolellinen kuljetus ja oliivien erityinen jalostusprosessi, jossa oliivimassan lämpötilan on oltava alle 27 °C, vaikuttavat kaikki myönteisesti Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyn kemiallisiin ja aistinvaraisiin erityisominaisuuksiin. Hyvien varastointikäytäntöjen ansiosta öljy säilyttää nämä ominaisuudet myyntiin ja käyttöön asti. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tämä öljyntuotantotapa antaa Bračko maslinovo ulje -oliiviöljylle sen tunnusomaiset piirteet, kuten vapaiden rasvahappojen alhaisen arvon ja alhaisen peroksidiluvun, fenoliyhdisteiden kokonaismäärän korkean arvon, karvauden ja pistävyyden tasapainon sekä voimakkaan hedelmäisyyden.

Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyn keskeytymätön tuotanto 1500-luvulta lähtien sekä viljelytekniikoiden ja oliivien öljyksi jalostamiseen käytettävän teknologian jatkuva hiominen selittävät tuotteen maineikkuuden, jota kuvastavat lukuisat tuotteen aiemmin ja yhä nykyään saamat laatupalkinnot.

Kokoavasti voidaan todeta, että edellä mainittujen maantieteellisen alueen erityispiirteiden ja niihin perustuvien inhimillisten tekijöiden vuorovaikutus sekä vallitsevan Oblica-oliivilajikkeen geneettiset ominaisuudet ja sopeutuminen ympäristöolosuhteisiin vaikuttavat ratkaisevasti Bračko maslinovo ulje -oliiviöljyn fysikaalis-kemiallisiin ja aistinvaraisiin erityisominaisuuksiin.

Eritelmän julkaisutiedot

(tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/zoi-zozp-zts/dokumenti-zoi-zozp-zts/SPECIFIKACIJA_BRACKO_MASLINOVO_ULJE.pdf


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.