ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 265

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
13. elokuu 2020


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2020/C 265/01

Euron kurssi — 12. elokuuta 2020

1

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2020/C 265/02

Valtiontuki – päätös olla vastustamatta tukea

2


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2020/C 265/03

Ilmoitus unionin tutkimusmenettelyn vireillepanosta valituksen perusteella, joka koskee Meksikon yhdysvaltojen soveltamien, tequilan tuontiin vaikuttavien toimenpiteiden muodostamaa, asetuksessa (EU) 2015/1843 tarkoitettua kaupan estettä

3

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2020/C 265/04

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti

5


FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

13.8.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 265/1


Euron kurssi (1)

12. elokuuta 2020

(2020/C 265/01)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1771

JPY

Japanin jeniä

125,92

DKK

Tanskan kruunua

7,4472

GBP

Englannin puntaa

0,90475

SEK

Ruotsin kruunua

10,2513

CHF

Sveitsin frangia

1,0755

ISK

Islannin kruunua

161,10

NOK

Norjan kruunua

10,5463

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

26,117

HUF

Unkarin forinttia

345,15

PLN

Puolan zlotya

4,4033

RON

Romanian leuta

4,8356

TRY

Turkin liiraa

8,6074

AUD

Australian dollaria

1,6514

CAD

Kanadan dollaria

1,5644

HKD

Hongkongin dollaria

9,1236

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7997

SGD

Singaporen dollaria

1,6166

KRW

Etelä-Korean wonia

1 393,92

ZAR

Etelä-Afrikan randia

20,5097

CNY

Kiinan juan renminbiä

8,1758

HRK

Kroatian kunaa

7,4885

IDR

Indonesian rupiaa

17 374,00

MYR

Malesian ringgitiä

4,9362

PHP

Filippiinien pesoa

57,631

RUB

Venäjän ruplaa

86,3013

THB

Thaimaan bahtia

36,620

BRL

Brasilian realia

6,3782

MXN

Meksikon pesoa

26,3381

INR

Intian rupiaa

88,0510


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

EFTAn valvontaviranomainen

13.8.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 265/2


Valtiontuki – päätös olla vastustamatta tukea

(2020/C 265/02)

EFTAn valvontaviranomainen ei vastusta seuraavaa valtiontukitoimenpidettä:

Päätöksen tekopäivä

27.4.2020

Asian nro

85071

Päätöksen nro

043/20/KOL

EFTA-valtio

Norja

Nimike

Covid-19-avustusohjelma startup-ekosysteemille

Oikeusperusta

Kauppa-, teollisuus- ja kalastusministeriön 5.4.2020 päivätty määrärahalisäys vuoden 2020 talousarvioon ja 23.4.2020 päivätyt suuntaviivat innovointiympäristöjen avustuksista (50 milj. Norjan kruunua)

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tarkoitus

Covid-19-pandemian taloudellisten vaikutusten vuoksi äkillisestä likviditeetin puutteesta kärsivien startup-ekosysteemin yritysten tilanteen helpottaminen myöntämällä niille suoria avustuksia.

Tukimuoto

Avustukset

Talousarvio

Noin 50 milj. Norjan kruunua

Kesto

27.4.– 31.12.2020

Toimiala

Startup-yritykset

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Innovasjon Norge

Akersgata 13

0104 Oslo

NORJA

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä EFTAn valvontaviranomaisen verkkosivuilta: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.


V Ilmoitukset

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

13.8.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 265/3


ILMOITUS

unionin tutkimusmenettelyn vireillepanosta valituksen perusteella, joka koskee Meksikon yhdysvaltojen soveltamien, tequilan tuontiin vaikuttavien toimenpiteiden muodostamaa, asetuksessa (EU) 2015/1843 tarkoitettua kaupan estettä

(2020/C 265/03)

Euroopan komissio vastaanotti 8. kesäkuuta 2020 toimialajärjestöltä asetuksen (EU) 2015/1843 (1) 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti valituksen, joka koskee Meksikosta Euroopan unioniin tulevan tequilan tuonnin estettä.

1.   Asianomaiset tuotteet

Meksikon toimenpide koskee tislattua alkoholijuomaa ”Tequila”.

2.   Asianomainen maa

Meksikon yhdysvallat.

3.   Valituksen tiivistelmä

Valituksessa todetaan, että meksikolainen Consejo Regulador del Tequila, jäljempänä ’CRT’, ilmoitti 7. helmikuuta 2020, ettei se enää myönnä vientitodistuksia yritykselle Tequilas del Señor, joka tuottaa ja myy tequilaa vientiin Heineken NV:n tytäryritykselle France Boissons. Valituksen tekijä katsoo, että kieltäytymisen perusteena on CRT:n väite, jonka mukaan Heinekenin Desperados-olut – johon on lisätty tequila-aromia – rikkoo maantieteellisen merkinnän ”Tequila” käyttöön sovellettavaa Meksikon teknistä standardia.

CRT on Meksikon tequilan tuottajien etuja ajava järjestö, jolle Meksikon hallitus on antanut tiettyjä toimivaltuuksia, mukaan lukien Meksikon teollisoikeusviraston ”Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial” toimeksianto suojata maantieteellistä merkintää ”Tequila” petoksilta ja väärinkäytöltä ympäri maailmaa. Yksi CRT:n tehtävistä on myöntää vientitodistuksia tequilan tuottajille, kun se on ensin varmistanut, että kukin tequilalähetys on tuotettu asiaa koskevien teknisten standardien mukaisesti. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksena CRT toimii Meksikon talousministeriön alaisuudessa ministeriön sääntelyvirastossa Dirección General de Normas (DGN).

Valituksessa väitetään, että Meksikon kieltäytyminen myöntämästä vientitodistusta Euroopan unioniin tarkoitetulle tequilalle on ristiriidassa vuoden 1994 GATT-sopimuksen XI artiklan sekä vuoden 1997 EU:n ja Meksikon välisen tislattuja alkoholijuomia koskevan sopimuksen (2) kanssa.

4.   Menettely

Komissio suorittaa tutkimuksen valituksen selvittämiseksi. Asianomaiset osapuolet voivat toimittaa kirjallisesti tietoja valituksen esiin nostamista erityisistä kysymyksistä tai esittää tukevaa näyttöä.

Asetuksen (EU) 2015/1843 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti asianomaiset osapuolet voivat tutustua komission asiakirja-aineistossa oleviin tietoihin, lukuun ottamatta sisäisiä asiakirjoja ja luottamuksellisia tietoja, jos tiedot ovat merkityksellisiä niiden etujen kannalta ja jos komissio käyttää niitä tutkimuksessa. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, jos niiden ilmaiseminen saattaa aiheuttaa merkittäviä epäsuotuisia seurauksia tietojen toimittajalle tai tietolähteelle. Asianomaiset osapuolet voivat myös pyytää tietoja tärkeimmistä tutkimuksessa esille tulevista tosiasioista ja seikoista.

Komissio voi kuulla osapuolia, joita asia koskee.

Viisi kuukautta, ja hankalissa tapauksissa seitsemän kuukautta, julkaisemisen jälkeen komissio raportoi tutkimusmenettelyn tuloksista asetuksen (EU) 2015/1843 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle.

Kaikki tiedot ja kuulemispyynnöt on lähetettävä kirjallisina osoitteeseen

European Commission

Directorate-General for Trade

TRADE.F.3 –Legal aspects of trade and sustainable development and investment

CHAR 6/135

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: trade-tbr@ec.europa.eu

5.   Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja

Asianomaiset osapuolet voivat pyytää kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan osallistumista päätöksen 2019/339 (3) mukaisesti. Kuulemismenettelystä vastaava neuvonantaja toimii välittäjänä asianomaisten osapuolten ja tutkimusta suorittavien komission yksiköiden välillä ja tarkastelee pyyntöjä saada tutustua asiakirja-aineistoon, asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia kiistoja sekä kolmansien osapuolten pyyntöjä tulla kuulluiksi.

Asianomaiset osapuolet voivat saada lisätietoja sekä tarkemmat yhteystiedot kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilta seuraavalla sivustolla: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

6.   Määräajat

Kaikkien muiden henkilöiden kuin valituksen tekijän ja Meksikon edustajien, jotka haluavat tulla kohdelluiksi asianomaisina osapuolina, on pyydettävä komissiolta tätä asemaa kirjallisesti viimeistään 45 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta ja ilmoitettava syyt, miksi menettelyn pitäisi katsoa koskevan niitä. Asianomaisen osapuolen esittämät kuulemista koskevat pyynnöt on toimitettava komissiolle samassa määräajassa, ja niissä on täsmennettävä, miksi menettelyn tulos koskee erityisesti kyseistä henkilöä. Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan osallistumista koskevat pyynnöt on esitettävä mahdollisimman ajoissa ja viimeistään 15 päivän kuluessa pyynnön perusteena olevasta tapahtumasta. Kaikki pyynnöt on esitettävä kirjallisesti, ja niissä on ilmoitettava kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tietoon saatettavat seikat, mukaan lukien selvitys siitä, miten seikat vaikuttavat pyynnön esittäjän puolustautumisoikeuksiin.

7.   Tietosuoja

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään asetuksen (EU) 2018/1725 (4) mukaisesti.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/1843, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, unionin menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä unionille annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi (EUVL L 272, 16.10.2015, s. 1).

(2)  Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen välisen nimitysten vastavuoroista tunnustamista ja suojaa tislattujen alkoholijuomien alalla koskevan sopimuksen tekemisestä (EUVL L 152, 11.6.1997, s. 16).

(3)  Euroopan komission puheenjohtajan päätös 2019/339, annettu 21 päivänä helmikuuta 2019, kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtävästä ja toimivaltuuksista tietyissä kauppaan liittyvissä menettelyissä (EUVL L 60, 28.2.2019, s. 20).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

13.8.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 265/5


Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti

(2020/C 265/04)

Tämä tiedonanto julkaistaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 (1) 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

ILMOITUS VAKIOMUUTOKSESTA YHTENÄISEEN ASIAKIRJAAN

”DUNÁNTÚLI/DUNÁNTÚL”

PGI-HU-A1351-AM02

Tiedonannon päivämäärä: 13.5.2020

HYVÄKSYTYN MUUTOKSEN KUVAUS JA PERUSTELUT

1.   Hehtaarikohtaisen enimmäistuotoksen nostaminen 160 hehtolitraan hehtaarilta

a)

Tuote-eritelmän kohta, jota muutos koskee: V. Enimmäistuotos

b)

Yhtenäisen asiakirjan kohta, jota muutos koskee:

Viininvalmistusmenetelmät – Enimmäistuotos

c)

Perustelut: Viime vuosien rakenneuudistusohjelman tuloksena tuotantoalueen viinitilojen rakenne on muuttunut merkittävästi. Valmistajilla on nyt käytössään viinitiloja, joilla viiniköynnöksiä voidaan kasvattaa paljon tehokkaammin ja tuotettavien rypäleiden tuotokset ovat suurempia laadun pysyessä samana. Myös maantieteellisen merkinnän ”Dunántúl” mainetta vastaavia viinituotteita voidaan valmistaa noudattaen näitä tuotosmääriä.

2.   Uudet sallitut rypälelajikkeet (Aletta, Generosa)

a)

Tuote-eritelmän kohta, jota muutos koskee:

VI. Sallitut rypälelajikkeet

b)

Yhtenäisen asiakirjan kohta, jota muutos koskee:

Pääasiallinen rypälelajike / pääasialliset rypälelajikkeet

c)

Perustelut: Unkarissa edellisten 50 vuoden aikana tehdyn viininjalostustyön tuloksena on otettu käyttöön useita uusia ja vanhoja lajikkeita, ja vuosikymmenien viljelykokemus on osoittanut, että ne soveltuvat laaturypäleiden tuottamiseen rajatulla maantieteellisellä alueella. Näistä lajikkeista Aletta ja Generosa ovat erittäin merkittäviä, sillä niistä valmistetut rypäletuotteet parantavat maantieteellisen merkinnän ”Dunántúl” mainetta.

3.   Rajatun alueen laajentaminen siten, että se käsittää koko Transdanubian alueen sekä Budapestin ja Pestin maakunnan Tonavan päähaaran vasemmalla puolella sijaitsevat alueet

a)

Tuote-eritelmän kohta, jota muutos koskee:

IV. Rajattu alue

b)

Yhtenäisen asiakirjan kohta, jota muutos koskee:

Rajattu maantieteellinen alue

c)

Perustelut: Maantieteellisellä merkinnällä ”Dunántúl” merkittyjen viinien tuotantoalue kattaa Transdanubiassa sijaitsevat viinintuotannon osa-alueet, mutta maakuntarajoihin perustuvan rajauksen vuoksi Pestin maakunnan ja Budapestin Tonavan vasemmalla puolella sijaitsevat alueet, jotka ovat merkittävä osa Etyek-Budain osa-aluetta, jätettiin valitettavasti tuotantoalueen ulkopuolelle.

Kyseessä olevat kunnat muodostavat yhtenäisen maantieteellisen yksikön nykyisen tuotantoalueen kanssa, joten niiden alueella voidaan tuottaa luonteeltaan samankaltaisia viinejä kuin nykyisellä tuotantoalueella.

Laajennuksen kattamat alueet ovat erottaman osa Transdanubiaa, minkä vuoksi kuluttajat pitävät siellä valmistettuja viinejä Dunántúli-viineinä.

4.   Rajatun tuotantoalueen ulkopuolella tapahtuvaa tuotteen valmistusta koskeva (tekninen) muutos

a)

Tuote-eritelmän kohta, jota muutos koskee:

VIII. Lisäedellytykset

b)

Yhtenäisen asiakirjan kohta, jota muutos koskee:

Lisäedellytykset

c)

Perustelut: Koska rajattua maantieteellistä aluetta on laajennettu, on tarpeen tehdä tekninen muutos eli poistaa tuotantoalueeseen lisätyt asutusalueet niiden alueiden luettelosta, joilla viiniä valmistetaan tuotantoalueen ulkopuolella.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

1.   Tuotteen nimi

Dunántúli

Dunántúl

2.   Maantieteellisen merkinnän tyyppi

SMM – suojattu maantieteellinen merkintä

3.   Rypäletuotteiden luokat

1.

Viini

4.   Viini(e)n kuvaus

Valkoviini

Viinit ovat kevyitä, niiden väri vaihtelee vihertävänkeltaisesta kullankeltaiseen, ja niissä on kohtuullisen voimakas aromi ja pyöristyneet hapot.

*

Kokonaisalkoholipitoisuuden ja kokonaisrikkidioksidipitoisuuden enimmäismäärään sovelletaan Euroopan unionin lainsäädännössä vahvistettuja rajoja.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)

 

Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%)

9

Vähimmäishappopitoisuus

4 g/l viinihappona ilmaistuna

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (mEq/l)

18

Rikkidioksidipitoisuus enintään (mg/l)

 

Punaviini

Viinien väri vaihtelee karmiininpunaisesta rubiininpunaiseen, niissä on hedelmäinen aromi, keskitasoisesti tanniineja sekä pyöristyneet ja sopusointuiset hapot.

*

Kokonaisalkoholipitoisuuden ja kokonaisrikkidioksidipitoisuuden enimmäismäärään sovelletaan Euroopan unionin lainsäädännössä vahvistettuja rajoja.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)

 

Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%)

9

Vähimmäishappopitoisuus

4 g/l viinihappona ilmaistuna

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (mEq/l)

20

Rikkidioksidipitoisuus enintään (mg/l)

 

Roseeviini

Viinien väri vaihtelee lohenpunaisesta vaaleanpunaiseen, niissä on keskivoimakas aromi ja pyöristyneet hapot.

*

Kokonaisalkoholipitoisuuden ja kokonaisrikkidioksidipitoisuuden enimmäismäärään sovelletaan Euroopan unionin lainsäädännössä vahvistettuja rajoja.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)

 

Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%)

9

Vähimmäishappopitoisuus

4 g/l viinihappona ilmaistuna

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (mEq/l)

18

Rikkidioksidipitoisuus enintään (mg/l)

 

5.   Viininvalmistusmenetelmät

a.   Erityiset viininvalmistusmenetelmät

Viiniköynnösten kasvatustapoja koskevat säännöt

Viiniköynnösten kasvatustavat

Viinitarhoilla, jotka on istutettu 1. elokuuta 2010 jälkeen, voidaan käyttää seuraavia kasvatustapoja: sateenvarjoleikkaus, Moser- ja Sylvos-leikkaus, matala, keskimatala tai korkea kannusleikkaus, Guyot-leikkaus, toispuolinen tukilangoitus, korkea Gobelet-leikkaus tai Gobelet-leikkaus sekä Lyre-leikkaus.

Istutustiheys: vähintään 3 300 köynnöstä hehtaaria kohden.

Ennen 1. elokuuta 2010 istutetuilla viinitarhoilla sallitaan kaikki aiemmin hyväksytyt kasvatustavat ja istutustiheydet, kunhan tuotanto viinitarhalla on ollut jatkuvaa.

Rypäleiden vähimmäissokeripitoisuus ilmaistuna potentiaalisena alkoholipitoisuutena ja rypäleen puristemehun unkarilaisen luokituksen mukaan

Viiniköynnösten kasvatustavat

Valkoinen, roseenvärinen ja punainen: 8,0 til-% (13,4 astetta rypäleen puristemehun unkarilaisessa luokituksessa)

Sadonkorjuumenetelmä ja -ajankohta

Viiniköynnösten kasvatustavat

Sadonkorjuumenetelmä: koneellinen ja manuaalinen sadonkorjuu sallittu.

Sadonkorjuupäivän vahvistaminen: varhaisin mahdollinen sadonkorjuupäivä on kunkin vuoden 1. elokuuta.

Kielletyt viininvalmistusmenetelmät:

Erityiset viininvalmistusmenetelmät

1.

Dunántúli-viiniin käytettävät rypäleet jalostetaan käyttäen yleisiä jalostusmenetelmiä. Komission asetuksen (EY) N:o 606/2009 liitteessä I A olevassa taulukossa luetelluista viininvalmistusmenetelmistä kiellettyjä ovat riveillä 14–32 määritetyt valmistusmenetelmät.

b.   Enimmäistuotos

Viini

160 hehtolitraa/ha

Viini – manuaalinen sadonkorjuu

22 700 kg rypäleitä/ha

Viini – koneellinen sadonkorjuu

21 700 kg rypäleitä/ha

6.   Rajattu maantieteellinen alue

Viinitarharekisterissä luokkaan I tai II luokitellut alueet, jotka sijaitsevat Budapestissä tai Baranyan tai Pestin maakunnassa Tonavan päähaaran oikealla puolella tai Fejérin, Győr-Moson-Sopronin, Komárom-Esztergomin, Somogyn, Tolnan, Vasin, Veszprémin tai Zalan maakunnassa.

7.   Pääasiallinen rypälelajike / pääasialliset rypälelajikkeet

Aletta

Alibernet

Alicante boushet

Bacchus

Bianca

Blauburger

Blauer Frühburgunder

Blauer Silvaner

Budai – Budai zöld

Budai – Zöld budai

Budai – Zöldfehér

Budai – Zöldszőlő

Bíbor kadarka

Cabernet franc – Cabernet

Cabernet franc – Carbonet

Cabernet franc – Carmenet

Cabernet franc – Gros cabernet

Cabernet franc – Gros vidur

Cabernet franc – Kaberne fran

Cabernet sauvignon

Chardonnay – Chardonnay blanc

Chardonnay – Kereklevelű

Chardonnay – Morillon blanc

Chardonnay – Ronci bilé

Chasselas – Chrupka belia

Chasselas – Fehér fábiánszőlő

Chasselas – Fehér gyöngyszőlő

Chasselas – Fendant blanc

Chasselas – Saszla belaja

Chasselas – Weisser Gutedel

Csabagyöngye – Pearl of Csaba

Csabagyöngye – Perla czabanska

Csabagyöngye – Perla di Csaba

Csabagyöngye – Perle di Csaba

Csabagyöngye – Perle von Csaba

Csabagyöngye – Vengerskii muskatnii rannüj

Csabagyöngye – Zsemcsug szaba

Cserszegi fűszeres

Csomorika – Csomor

Csomorika - |Gyüdi fehér

Csomorika – Szederkényi fehér

Csókaszőlő

Domina

Dornfelder

Ezerfürtű

Ezerjó – Kolmreifler

Ezerjó – Korponai

Ezerjó – Szadocsina

Ezerjó – Tausendachtgute

Ezerjó – Tausendgute

Ezerjó – Trummertraube

Furmint – Furmint bianco

Furmint – Moslavac bijeli

Furmint – Mosler

Furmint – Posipel

Furmint – Som

Furmint – Szigeti

Furmint – Zapfner

Generosa

Hamburgi muskotály – Miszket hamburgszki

Hamburgi muskotály – Moscato d’Amburgo

Hamburgi muskotály – Muscat de Hambourg

Hamburgi muskotály – Muscat de Hamburg

Hamburgi muskotály – Muszkat gamburgszkij

Hárslevelű – Feuilles de tilleul

Hárslevelű – Garszleveljü

Hárslevelű – Lindeblättrige

Hárslevelű – Lipovina

Irsai Olivér – Irsai

Irsai Olivér – Muskat Olivér

Irsai Olivér – Zolotis

Irsai Olivér – Zolotisztüj rannüj

Juhfark – Fehérboros

Juhfark – Lämmerschwantz

Juhfark – Mohácsi

Juhfark – Tarpai

Kadarka – Csetereska

Kadarka – Fekete budai

Kadarka – Gamza

Kadarka – Jenei fekete

Kadarka – Kadar

Kadarka – Kadarka negra

Kadarka – Negru moale

Kadarka – Szkadarka

Kadarka – Törökszőlő

Karát

Királyleányka – Dánosi leányka

Királyleányka – Erdei sárga

Királyleányka – Feteasca regale

Királyleányka – Galbena de ardeal

Királyleányka – Königliche Mädchentraube

Királyleányka – Königstochter

Királyleányka – Little princess

Korai piros veltelini – Crvena babovina

Korai piros veltelini – Eper szőlő

Korai piros veltelini – Frühroter Velteliner

Korai piros veltelini – Malvasia rossa

Korai piros veltelini – Piros malvazia

Korai piros veltelini – Velteliner rouge précoce

Korai piros veltelini – Veltlinske cervené skoré

Korona

Kék bakator

Kékfrankos – Blauer lemberger

Kékfrankos – Blauer limberger

Kékfrankos – Blaufränkisch

Kékfrankos – Limberger

Kékfrankos – Moravka

Kéknyelű – Blaustängler

Kékoportó – Blauer portugieser

Kékoportó – Modry portugal

Kékoportó – Portugais bleu

Kékoportó – Portugalske modré

Kékoportó – Portugizer

Kövidinka – a Dinka crvena

Kövidinka – a Dinka mala

Kövidinka – a Dinka rossa

Kövidinka – a Kamena dinka

Kövidinka – a Ruzsica

Kövidinka – Steinschiller

Kövérszőlő – Grasa

Kövérszőlő – Grasa de cotnari

Leányka – Dievcenske hrozno

Leányka – Feteasca alba

Leányka – Leányszőlő

Leányka – Mädchentraube

Menoire

Merlot

Nektár

Nero

Olasz rizling – Grasevina

Olasz rizling – Nemes rizling

Olasz rizling – Olaszrizling

Olasz rizling – Riesling italien

Olasz rizling – Risling vlassky

Olasz rizling – Taljanska grasevina

Olasz rizling – Welschrieslig

Ottonel muskotály – Miszket otonel

Ottonel muskotály – Muscat ottonel

Ottonel muskotály – Muskat ottonel

Pinot blanc – Fehér burgundi

Pinot blanc – Pinot beluj

Pinot blanc – Pinot bianco

Pinot blanc – Weissburgunder

Pinot noir – Blauer Burgunder

Pinot noir – Kisburgundi kék

Pinot noir – Kék burgundi

Pinot noir – Kék rulandi

Pinot noir – Pignula

Pinot noir – Pino csernüj

Pinot noir – Pinot cernii

Pinot noir – Pino nero

Pinot noir – Pino tinto

Pinot noir – Rulandski modre

Pinot noir – Savagnin noir

Pinot noir – Spätburgunder

Pintes

Piros bakator – Bakar rózsa

Piros bakator – Bakator rouge

Piros bakator – Bakatortraube

Piros veltelini – Nagyságos

Piros veltelíni – Fleischtraube

Piros veltelíni – Somszőlő

Piros veltelini – Velteliner rouge

Piros veltelíni – Veltlinské cervené

Piros veltelíni – Veltlinszki rozovij

Pátria

Pölöskei muskotály

Rajnai rizling – Johannisberger

Rajnai rizling – Rheinriesling

Rajnai rizling – Rhine riesling

Rajnai rizling – Riesling

Rajnai rizling – Riesling blanc

Rajnai rizling – Weisser Riesling

Rizlingszilváni – Müller Thurgau

Rizlingszilváni – Müller Thurgau bijeli

Rizlingszilváni – Müller Thurgau blanc

Rizlingszilváni – Rivaner

Rizlingszilváni – Rizvanac

Rozália

Rubintos

Rózsakő

Sagrantino

Sauvignon – Sauvignon bianco

Sauvignon – Sauvignon bijeli

Sauvignon – Sauvignon blanc

Sauvignon – Sovinjon

Semillon – Petit semillon

Semillon – Semillon bianco

Semillon – Semillon blanc

Semillon – Semillon weisser

Syrah – Blauer Syrah

Syrah – Marsanne noir

Syrah – Serine noir

Syrah – Shiraz

Syrah – Sirac

Szürkebarát – Auvergans gris

Szürkebarát – Grauburgunder

Szürkebarát – Graumönch

Sszürkebarát – Pinot grigio

Szürkebarát – Pinot gris

Szürkebarát – Ruländer

Sárfehér

Sárga muskotály – Moscato bianco

Sárga muskotály – Muscat blanc

Sárga muskotály – Muscat bélüj

Sárga muskotály – Muscat de Frontignan

Sárga muskotály – Muscat de Lunel

Sárga muskotály – Muscat Lunel

Sárga muskotály – Muscat sylvaner

Sárga muskotály – Muscat zlty

Sárga muskotály – Muskat weisser

Sárga muskotály – Weiler

Sárga muskotály – Weisser

Tannat

Tramini – Gewürtztraminer

Tramini – Roter traminer

Tramini – Savagnin rose

Tramini – Tramin cervené

Tramini – Traminer

Tramini – Traminer rosso

Turán

Viktória gyöngye

Viognier

Vulcanus

Zalagyöngye

Zefír

Zengő

Zenit

Zeus

Zweigelt – Blauer Zweigeltrebe

Zweigelt – Rotburger

Zweigelt – Zweigeltrebe

Zöld szagos – Decsi szagos

Zöld szagos – Zöld muskotály

Zöld szilváni – Grüner Sylvaner

Zöld szilváni – Silvanec zeleni

Zöld szilváni – Sylvánske zelené

Zöld veltelíni – Grüner muskateller

Zöld veltelíni – Grüner veltliner

Zöld veltelíni – Veltlinské zelené

Zöld veltelíni – Zöldveltelíni

8.   Yhteyden/yhteyksien kuvaus

Viini – Rajatun alueen kuvaus

Suojatun maantieteellisen merkinnän ”Dunántúl” rajattu tuotantoalue käsittää Transdanubian alueen Unkarissa. Seuraavat kaksi tekijää tekevät alueen mannerilmastosta luonteeltaan submediterraanisen: ylämailta ja valtamereltä saapuvat läntiset ilmavirtaukset tuovat alueelle viileää ja kosteaa ilmaa ja etelästä käyvät ilmavirtaukset tuovat Transdanubian alueelle kuivaa ja lämmintä ilmaa Välimereltä. Kesät ovat kosteampia eivätkä yhtä kuumia kuin Välimeren alueella, ja syksyt ovat aurinkoisempia ja kuivempia kuin muilla mannerilmaston alueilla.

Vuotuinen keskilämpötila on 9–11 °C, ja auringonpaistetta saadaan noin 1 900 tuntia vuodessa. Vuotuinen sademäärä on 600–800 mm. Transdanubian alue on kukkulaista, ja sitä halkovat keskikorkeat vuorijonot. Näiden tekijöiden johdosta useimpien asutusten lähellä on puroja tai jokia ja toisinaan myös järviä. Dunántúl-viinin rajatun tuotantoalueen maaperä on Ramann-tyyppistä ruskomaata, jossa on veden mukanaan kuljettamia savisaostumia.

Viini – Viinien kuvaus

Kaikille Dunántúli-viineille on viinityypistä riippumatta ominaista hienovaraiset, keskivoimakkaat aromit, pyöristyneet hapot ja kevyt raikkaus; viinien maine perustuu näihin piirteisiin, jotka ovat olleet havaittavissa niissä jo vuosisatojen ajan. Alueen viininviljelyperinne on todennäköisesti peräisin esiroomalaiselta kelttiväestöltä. Rooman valtakunnan Pannonian provinssissa, joka vastaa nykyistä Transdanubian aluetta, oli niin pitkälle kehittynyt viinikulttuuri ja siellä tuotettiin niin korkealaatuisia viinejä, että keisari Domitianus kielsi rypäleiden kasvatuksen alueella, koska siellä valmistetut viinit kilpailivat italialaisten viinien kanssa. Myöhemmin keisari Probus kumosi kiellon, jolloin pannonialaiset viinit eli nykyiset Dunántúl-viinit alkoivat kehittyä nopeasti.

Viininviljely oli tärkeää myös Transdanubian ensimmäisille unkarilaisille asuttajille, ja se oli yksi paikallisten asukkaiden tulonlähteistä, sillä viini oli tärkeä vientituote, jota myytiin suuria määriä naapurimaihin.

Alueen väestö kutistui ottomaanien valloituksen aikana, mutta maahan saapuneet serbialaiset toivat mukanaan useita uusia rypälelajikkeita, joista parhaiten tunnettu on Kadarka.

Punaisten viinirypäleiden, kuten Kékoportó-lajikkeen, viljelykäytäntö saapui Transdanubian alueelle etnisten saksalaisten mukana. Heitä saapui suurina joukkoina niille asutusalueille, joilla harjoitettiin viininviljelyä, kun turkkilaiset oli häädetty pois. Ottomaanien valtakauden lopulta viinikirvaepidemiaan asti Dunántúl-viinit olivat kysyttyjä kaikissa Habsburgin valtakunnan maakunnissa.

Viinikirvaepidemian jälkeen koittaneella elpymiskaudella alettiin käyttää esimerkiksi alueelle tyypillisiä Olasz rizling- ja Szürkebarát-lajikkeita sekä kansainvälisiä lajikkeita, kuten chardonnayta, joista saadaan korkealaatuisia rypäleitä ja jotka soveltuvat hyvin paikallisiin kasvuolosuhteisiin.

Edellisten 60 vuoden aikana tuotettavien lajikkeiden valikoima on kasvanut useilla uusilla lajikkeilla, jotka yhdistetään nykyään vahvasti Transdanubian alueeseen. Niihin kuuluu aromaattisia lajikkeita, kuten Irsai Olivér, Cserszegi fűszeres ja Sauvignon, joista on sittemmin tullut erottamaton osa Transdanubian viiniperinnettä, sekä punaisia rypälelajikkeita, kuten Merlot, Cabernet sauvignon ja Cabernet franc.

Unkarin hallintomuodon muutoksen jälkeisten rakenneuudistusten, yhä uusien aromaattisten lajikkeiden käyttöönoton sekä voimakkaan markkinoinnin myötä Dunántúlista tuli 2000-lukuun mennessä eräs kysytyimmistä unkarilaisista viineistä. Sitä myydään kotimaassa ja ulkomailla; tärkeimmät ulkomaan markkina-alueet ovat pohjoismaat (Ruotsi ja Suomi) sekä Visegrad-maat.

Viini – Syy-yhteyden esittely ja kuvaus

Transdanubian ilmastoon vaikuttavat läntiset ilmavirtaukset varmistavat riittävän sademäärän myös kesäkaudella, minkä vuoksi kuivia päiviä on vähän verrattuna muihin samalla leveysasteella sijaitseviin manneralueisiin. Ruskomaannoksen hyvän vedenpidätyskyvyn ansiosta viiniköynnökset saavat riittävästi vettä jopa kesähelteillä.

Dunántúlin tuotantoalueen viljelijät istuttavat Transdanubian alueelle tyypilliset melko myöhään kypsyvät rypälelajikkeet (esimerkiksi Kadarka ja Kékoportó) sekä myöhään kypsyvät lajikkeet (esimerkiksi Olaszrizling, Kékfrankos ja Szürkebarát) yleensä kukkuloiden ja vuorten lännen-, kaakon- tai lounaanpuoleisille rinteille. Kukkuloiden juurella olevien purojen, jokien ja järvien pinnasta heijastuvat auringonsäteet edistävät rypäleiden kypsymistä syyskaudella, joka on Välimereltä saapuvien korkeapaineiden ansiosta aurinkoinen ja pitkä. Tämän ansiosta Dunántúli-viineissä on pyöristetyt ja kypsät hapot ja rosee- ja punaviinien tanniinit ovat silkkisiä ja hienostuneita ja maku täyteläinen

Dunántúli-viinien maine kotimaisilla ja ulkomaanmarkkinoilla johtuu nimenomaan viinien täyteläisestä mausta sekä viininvalmistajien kaupallisista taidoista. Dunántúli-viinien laadun osoituksena voidaan pitää sitä, että edellisten 19 vuoden aikana 13 Transdanubian alueen viininvalmistajaa on voittanut Vuoden viininvalmistaja -palkinnon. Kyseessä on Unkarin arvostetuin viinialan palkinto, joka on myönnetty vuosittain vuodesta 1991 lähtien.

Dunántúli-viinien kaupallisesta menestyksestä kertoo se, että lähes kaksi kolmasosaa Dunántúli (SMM) -viineistä myydään EU:n muissa 26 jäsenvaltiossa. Dunántúli-merkinnällä merkittyjen viinien osuus on noin kymmenen prosenttia kaikista Unkarin vientiin päätyvistä viineistä.

9.   Olennaiset lisäedellytykset (pakkaaminen, merkinnät, muut vaatimukset)

Alkuperäsuojatyypin merkintää koskevat vaatimukset

Oikeudellinen kehys:

Kansallisessa lainsäädännössä

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöjä koskevat lisämääräykset

Edellytyksen kuvaus:

Merkintöjä koskevat säännöt

Ilmaisun ”oltalom alatt álló földrajzi jelzés” (suojattu maantieteellinen merkintä) sijasta voidaan käyttää perinteistä ilmaisua ”tájbor” (maaviini).

Ilmaisu ”Transdanubia” voidaan lisätä samaan kenttään ilmaisun ”Dunántúl oltalom alatt álló földrajzi jelzés” (suojattu maantieteellinen merkintä Dunántúl) kanssa.

Merkinnöissä sallittuja ilmaisuja koskevat säännöt

Oikeudellinen kehys:

Kansallisessa lainsäädännössä

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöjä koskevat lisämääräykset

Edellytyksen kuvaus:

Merkinnöissä sallitut ilmaisut

Valkoviini:

”virgin vintage” (uuden istutuksen ensimmäinen viini) tai ”első szüret” (ensimmäinen sato)

Muskotály (muskat)

”Cuvée” tai ”Küvé”

”Szűretlen” (suodattamaton)

”Primőr” (”primeur”, varhainen) tai ”Újbor” (uusi viini)

”barrique” tai ”barrique-ban erjesztett” (barrique-tynnyrissä fermentoitu) tai ”…hordóban erjesztett” (...tynnyrissä fermentoitu) tai ”barrique-ban érlelt” (barrique-tynnyrissä kypsytetty) tai ”…hordóban érlelt” (...tynnyrissä kypsytetty)

Roseeviini:

”virgin vintage” (uuden istutuksen ensimmäinen viini) tai ”első szüret” (ensimmäinen sato)

”Cuvée” tai ”Küvé”

”Szűretlen” (suodattamaton)

”Primőr” (”primeur”, varhainen) tai ”Újbor” (uusi viini)

Punaviini:

”Siller”

”virgin vintage” (uuden istutuksen ensimmäinen viini) tai ”első szüret” (ensimmäinen sato)

”Cuvée” tai ”Küvé”

”Szűretlen” (suodattamaton)

”Primőr” (”primeur”, varhainen) tai ”Újbor” (uusi viini)

”barrique” tai ”barrique-ban erjesztett” (barrique-tynnyrissä fermentoitu) tai ”…hordóban erjesztett” (...tynnyrissä fermentoitu) tai ”barrique-ban érlelt” (barrique-tynnyrissä kypsytetty) tai ”…hordóban érlelt” (...tynnyrissä kypsytetty)

Ilmaisun ”muskotály” käyttöä koskevat säännöt

Oikeudellinen kehys:

Kansallisessa lainsäädännössä

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöjä koskevat lisämääräykset

Edellytyksen kuvaus:

Ilmaisun ”muskotály” käyttö on rajoitettu. Ilmaisua voidaan käyttää niiden viinien yhteydessä, joissa on seuraava lajikekoostumus:

i)

vähintään 85 prosenttia (pois lukien makeutukseen käytetyt tuotteet) seuraavia lajikkeita: Csabagyöngye, Hamburgi muskotály, Mátrai muskotály, Cserszegi fűszeres, Irsai Olivér, Nektár, Ottonel muskotály, Pölöskei muskotály, Sárga muskotály tai Zefír

ii)

vähintään 15 prosenttia seuraavia lajikkeita: Bacchus, Piros Bakator, Bianca, Blauer Silvaner, Budai, Chardonnay, Chasselas, Csomorika, Ezerfürtű, Ezerjó, Furmint, Generosa, Hárslevelű, Juhfark, Karát, Kéknyelű, Királyleányka, Korai piros veltelíni, Korona, Kövérszőlő, Kövidinka, Leányka, Olasz rizling, Pátria, Pinot blanc, Pintes, Piros veltelíni, Rajnai rizling, Rizlingszilváni, Rozália, Rózsakő, Sárfehér, Sauvignon, Semillon, Szürkebarát, Tramini, Viktória gyöngye, Vulcanus, Zala gyöngye, Zengő, Zenit, Zeus, Zöld veltelíni, Zöld szagos, Zöld szilváni tai Viognier.

Tuotanto rajatun tuotantoalueen ulkopuolella

Oikeudellinen kehys:

Kansallisessa lainsäädännössä

Lisäedellytyksen tyyppi:

Rajatulla maantieteellisellä alueella tapahtuvaa tuotantoa koskeva poikkeus

Edellytyksen kuvaus:

Bács-Kiskunin maakunta:

Akasztó, Apostag, Ágasegyháza, Baja, Ballószög, Balotaszállás, Bácsalmás, Bácsszőlős, Bátmonostor, Bócsa, Borota, Bugac, Császártöltés, Csátalja, Csávoly, Csengőd, Csikéria, Csólyospálos, Dávod, Dunapataj, Dunavecse, Dusnok, Érsekcsanád, Érsekhalma, Felsőlajos, Fülöpháza, Fülöpjakab, Fülöpszállás, Hajós, Harkakötöny, Harta, Helvécia, Imrehegy, Izsák, Jakabszállás, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kecel, Kecskemét, Kelebia, Kéleshalom, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kunbaja, Kunbaracs, Kunfehértó, Kunszállás, Kunszentmiklós, Ladánybene, Lajosmizse, Lakitelek, Mélykút, Móricgát, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Nyárlőrinc, Orgovány, Páhi, Pirtó, Rém, Solt, Soltszentimre, Soltvadkert, Sükösd, Szabadszállás, Szank, Szentkirály, Tabdi, Tázlár, Tiszaalpár, Tiszakécske, Tiszazug, Tompa, Vaskút ja Zsana

sekä

Pestin maakunta:

Abony, Albertirsa, Budapest-Rákosliget, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dány, Dömsöd, Gomba, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kerepes, Kisnémedi, Kocsér, Kóka, Mogyoród, Monor, Monori erdő, Nagykőrös, Nyársapát, Ócsa, Őrbottyán, Örkény, Pilis, Ráckeve, Szada, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tóalmás, Tököl, Újlengyel, Vác, Vácegres, Vácrátót ja Veresegyház.

Linkki eritelmään

https://boraszat.kormany.hu/admin/download/4/e8/92000/Dunantul%20OFJ_%20standard_v3.pdf


(1)  EUVL L 9, 11.1.2019, s. 2.