ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 407

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
3. joulukuuta 2019


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2019/C 407/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9432 – Allianz Holdings / Legal and General Insurance) ( 1 )

1

2019/C 407/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9538 – Broadcom / Symantec Enterprise Security Business) ( 1 )

2


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2019/C 407/03

Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko: 0,00 % 1. joulukuuta 2019 — Euron kurssi

3

2019/C 407/04

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 3. toukokuuta 2019 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.40134 – Yritystä AB InBev koskevat olutkaupan rajoitukset Esittelijä: Saksa

4

2019/C 407/05

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus Asia AT.40134 – Yritystä AB InBev koskevat olutkaupan rajoitukset

5

2019/C 407/06

Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 13 päivänä toukokuuta 2019, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.40134 – yritystä AB InBev koskevat olutkaupan rajoitukset) (tiedoksiannettu asiakirjanumerolla C(2019) 3465)

6


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 407/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9630 — CDC / Total / JMB Solar Nogara / Quadran Nogara) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

9


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

3.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9432 – Allianz Holdings / Legal and General Insurance)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 407/01)

Komissio päätti 26. syyskuuta 2019 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32019M9432. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


3.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9538 – Broadcom / Symantec Enterprise Security Business)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 407/02)

Komissio päätti 30. lokakuuta 2019 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32019M9538. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

3.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/3


Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko (1):

0,00 % 1. joulukuuta 2019

Euron kurssi (2)

2. joulukuuta 2019

(2019/C 407/03)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1023

JPY

Japanin jeniä

120,75

DKK

Tanskan kruunua

7,4712

GBP

Englannin puntaa

0,85218

SEK

Ruotsin kruunua

10,5385

CHF

Sveitsin frangia

1,0995

ISK

Islannin kruunua

134,80

NOK

Norjan kruunua

10,1353

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,534

HUF

Unkarin forinttia

332,98

PLN

Puolan zlotya

4,3001

RON

Romanian leuta

4,7794

TRY

Turkin liiraa

6,3436

AUD

Australian dollaria

1,6240

CAD

Kanadan dollaria

1,4656

HKD

Hongkongin dollaria

8,6297

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7019

SGD

Singaporen dollaria

1,5085

KRW

Etelä-Korean wonia

1 306,52

ZAR

Etelä-Afrikan randia

16,1770

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,7625

HRK

Kroatian kunaa

7,4380

IDR

Indonesian rupiaa

15 569,99

MYR

Malesian ringgitiä

4,6071

PHP

Filippiinien pesoa

56,317

RUB

Venäjän ruplaa

70,9217

THB

Thaimaan bahtia

33,383

BRL

Brasilian realia

4,6654

MXN

Meksikon pesoa

21,5670

INR

Intian rupiaa

78,9785


(1)  Korko, jota sovellettiin viimeiseen ennen ilmoitettua päivää suoritettuun rahoitusoperaatioon. Jos sovellettu korko on vaihtuva huutokauppakorko, korko on marginaalinen korko.

(2)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


3.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/4


Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 3. toukokuuta 2019 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.40134 – Yritystä AB InBev koskevat olutkaupan rajoitukset

Esittelijä: Saksa

(2019/C 407/04)

1.   

Neuvoa-antava komitea (kahdeksan jäsenvaltiota) on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että päätösluonnoksessa tarkoitettua menettelytapaa on pidettävä SEUT-sopimuksen 102 artiklan vastaisena määräävän aseman väärinkäyttönä.

2.   

Neuvoa-antava komitea (kahdeksan jäsenvaltiota) yhtyy päätösluonnoksessa esitettyyn komission arvioon rikkomisen kestosta.

3.   

Neuvoa-antava komitea (kahdeksan jäsenvaltiota) on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että päätösluonnoksessa esitetty korjaava toimenpide olisi pantava täytäntöön.

4.   

Neuvoa-antava komitea (kahdeksan jäsenvaltiota) on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että yrityksille, joille päätösluonnos on osoitettu, olisi määrättävä sakko.

5.   

Neuvoa-antava komitea (kahdeksan jäsenvaltiota) on komission kanssa yhtä mieltä sakon lopullisesta määrästä ja sen alentamisesta asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta vuonna 2006 annettujen suuntaviivojen 37 kohdan perusteella.

6.   

Neuvoa-antava komitea (kahdeksan jäsenvaltiota) suosittelee lausuntonsa julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


3.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/5


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus  (1)

Asia AT.40134 – Yritystä AB InBev koskevat olutkaupan rajoitukset

(2019/C 407/05)

(1)   

Yrityksille Anheuser-Busch InBev NV/SA, InBev Belgium BVBA/SPRL ja InBev Nederland NV, jäljempänä yhdessä ’AB InBev’, osoitetussa päätösluonnoksessa todetaan, että AB InBev syyllistyi SEUT-sopimuksen 102 artiklan yhtenäiseen ja jatkuvaan rikkomiseen 9. helmikuuta 2009 ja 31. lokakuuta 2016 välisenä aikana rajoittamalla useiden käytäntöjen avulla tiettyjen oluttuotteidensa tuontia Alankomaista Belgiaan yleisenä tavoitteenaan pitää Belgiassa hinnat ja voitot korkeammalla tasolla.

(2)   

Vähittäismyyjän tiloihin Alankomaissa sekä AB InBevin tiloihin Alankomaissa ja Belgiassa vuonna 2015 tehtyjen yllätystarkastusten jälkeen komissio käynnisti 29. kesäkuuta 2016 asetuksen (EY) N:o 1/2003 (2) 11 artiklan 6 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 773/2004 (3) 2 artiklan 1 kohdan mukaiset menettelyt AB InBeviä vastaan.

(3)   

Komissio antoi väitetiedoksiannon 30. marraskuuta 2017.

(4)   

AB InBevin ja kilpailun pääosaston käymien useiden keskustelujen jälkeen AB InBev toimitti […] (4) virallisen yhteistyötarjouksen, jäljempänä ’sovintoehdotus’, jotta komissio antaisi päätöksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 7 ja 23 artiklan nojalla. Sovintoehdotuksen sisällössä keskeistä oli

selkeä ja yksiselitteinen toteamus, että AB InBev on yhteisvastuullisesti vastuussa rikkomisesta;

enimmäissakko, jonka AB InBev hyväksyisi yhteistyömenettelyn puitteissa;

sen vahvistaminen, että AB InBeviä oli kuultu riittävällä tavalla komission väitetiedoksiannossaan esittämien väitteiden osalta ja siten, että se oli voinut tutustua komission koko asiakirja-aineistoon;

ehdotus korjaavaksi toimenpiteeksi, jolla varmistetaan, että AB InBev sisällyttää InBev Belgiumin, AB InBev Francen ja InBev Nederlandin myymien oluttuotteidensa pakkauksiin pakolliset tiedot elintarvikkeen sisällöstä hollanniksi ja ranskaksi;

toteamus, että korjaava toimenpide on sopiva ja oikeasuhteinen sen varmistamiseen, että väitetiedoksiannossa tarkoitettu käytäntö loppuu kokonaan ja pysyvästi, ja että Alankomaissa, Belgiassa ja Ranskassa käytävän rinnakkaiskaupan katsotaan toimenpiteen seurauksena lisääntyvän.

(5)   

Päätösluonnoksessa komissio toteaa, että koska AB InBev on tehnyt toimivaa yhteistyötä, kuten edellä on esitetty, sakon määrää olisi alennettava 15 prosenttia.

(6)   

Olen tutkinut päätöksen 2011/695/EU 16 artiklan mukaisesti, käsitelläänkö päätösluonnoksessa ainoastaan sellaisia väitteitä, joista AB InBeville on annettu mahdollisuus esittää näkemyksensä. Katson, että asia on näin.

(7)   

En ole saanut AB Inbeviltä tai kolmansilta osapuolilta menettelyyn liittyviä valituksia. Katson kaiken kaikkiaan, että menettelylliset oikeudet ovat tosiasiallisesti toteutuneet tässä asiassa.

Bryssel 6. toukokuuta 2019

Joos STRAGIER


(1)  Laadittu kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtävästä ja toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 13 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan komission puheenjohtajan päätöksen 2011/695/EU (EUVL L 275, 20.10.2011, s. 29), jäljempänä ’päätös 2011/695/EU’, 16 ja 17 artiklan mukaisesti.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1) (’asetus (EY) N:o 1/2003’).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 773/2004, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2004, EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisten komission menettelyjen kulusta (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18).

(4)  Tätä tekstiä on muokattu, jotta varmistetaan, ettei luottamuksellista tietoa paljasteta. Kyseisten kohtien tilalla esitetään hakasulkeissa tiivistelmä, joka ei ole luottamuksellinen, tai ne merkitään seuraavasti: […].


3.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/6


Tiivistelmä komission päätöksestä,

annettu 13 päivänä toukokuuta 2019,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan mukaisesta menettelystä

(Asia AT.40134 – yritystä AB InBev koskevat olutkaupan rajoitukset)

(tiedoksiannettu asiakirjanumerolla C(2019) 3465)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2019/C 407/06)

Komissio antoi 13. toukokuuta 2019 päätöksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan mukaisesta menettelystä. Komissio julkaisee osapuolten nimet ja päätöksen olennaisen sisällön sekä mahdollisesti määrättävät seuraamukset neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (1) 30 artiklan säännösten mukaisesti. Se ottaa huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta.

1.   JOHDANTO

(1)

Päätös on annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 102 artiklan nojalla, ja se on osoitettu yritykselle Anheuser-Busch InBev NV/SA ja sen kahdelle tytäryritykselle, jäljempänä yhdessä ’AB InBev’. AB InBev on maailman suurin olutpanimo, ja sen olutmerkkejä myydään yli sadassa maassa.

(2)

AB InBev osallistui 9. helmikuuta 2009 ja 31. lokakuuta 2016 välisenä aikana yhtenäiseen ja jatkuvaan rikkomiseen, johon sisältyi neljän määräävän aseman väärinkäyttöön perustuvan rajoituksen soveltaminen. Rajoittamalla tahallisesti oluttuotteidensa tuontia Belgiaan AB InBev pyrki pitämään Belgiassa oluttuotteidensa hinnat ja niistä saatavat voitot korkeammalla tasolla.

2.   TAPAUKSEN KUVAUS

2.1   Menettely

(3)

Komissio aloitti tapauksen käsittelyn viran puolesta vuoden 2014 lopussa oman markkinoiden seurantansa perusteella.

(4)

Komissio teki marraskuussa 2015 ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia AB InBevin toimitiloissa Belgiassa ja Alankomaissa.

(5)

Komissio aloitti 30. kesäkuuta 2016 AB InBeviä koskevan menettelyn tehdäkseen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 III luvun mukaisen päätöksen.

(6)

Komissio antoi 30. marraskuuta 2017 AB InBeville osoitetun väitetiedoksiannon, jossa AB InBevin väitettiin soveltaneen rajoittavia käytäntöjä, joita on pidettävä SEUT-sopimuksen 102 artiklassa tarkoitettuna määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä.

(7)

AB InBev jätti myöhemmin virallisen yhteistyötarjouksen, jäljempänä ’sovintoehdotus’, jotta komissio antaisi päätöksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 7 ja 23 artiklan nojalla.

(8)

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi 3. toukokuuta 2019 asiasta myönteisen lausunnon.

(9)

Komissio teki päätöksen 13. toukokuuta 2019.

2.2   Yhteenveto rikkomisesta

(10)

Päätöksessä todetaan, että AB InBev toteutti 9. helmikuuta 2009 ja 31. lokakuuta 2016 välisenä aikana määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön perustuvaa strategiaa, jolla se rajoitti oluttuotteidensa myyntiä Alankomaista Belgiaan vähittäiskaupan asiakkaille. AB InBev sovelsi vähittäiskaupan asiakkaisiinsa neljää rajoittavaa käytäntöä, joihin kuuluivat erityisesti seuraavat toimet:

a)

alankomaiselle tukkumyyjälle toimitettujen oluttuotteiden määrien rajoittaminen tavoitteena rajoittaa tuotteiden vientiä Belgiaan

b)

alankomaisille vähittäiskaupan asiakkaille toimitettujen oluttuotteiden pakkausten muuttaminen tavoitteena rajoittaa tuotteiden vientiä Belgiaan

c)

sellaisten oluttuotteiden, joita ei ole saatavilla Alankomaissa, toimittaminen vähittäismyyjälle Belgiaan ainoastaan sillä ehdolla, että se ostaa Belgiaan muita, myös Alankomaissa saatavilla olevia oluttuotteita

d)

oluttuotteita koskevien alennusten antaminen vähittäismyyjälle Alankomaissa ainoastaan sillä ehdolla, ettei alennuksia tarjota Belgiassa.

(11)

Nämä käytännöt olivat luonteeltaan SEUT-sopimuksen 102 artiklassa tarkoitettua kilpailun rajoittamista, koska niillä pyrittiin jakamaan sisämarkkinoita kansallisten rajojen mukaan.

2.3   Yritykset, joille päätös on osoitettu, ja rikkomisen kesto

(12)

Päätös on osoitettu yritykselle Anheuser-Busch InBev NV/SA ja sen kokonaan omistamille tytäryrityksille InBev Belgium Bvba/Sprl ja InBev Nederland NV.

(13)

Yhtenäisen ja jatkuvan rikkomisen kesto kattaa 9. helmikuuta 2009 ja 31. lokakuuta 2016 välisen ajan.

2.4   Korjaustoimenpiteet

(14)

Päätöksessä edellytetään, että AB InBev sisällyttää Belgiassa, Ranskassa ja Alankomaissa 19 olutmerkkinsä kaikkien nykyisten ja uusien oluttuotteiden pakkauksiin pakolliset elintarvikemerkinnät sekä hollanniksi että ranskaksi, ei vain yhdellä kielellä.

(15)

AB InBev ehdotti tätä korjaavaksi toimenpiteeksi sovintoehdotuksessaan, ja päätöksen myötä siitä tulee sitova viideksi vuodeksi päätöksen tiedoksiantamisesta lähtien. AB InBev toteaa, että korjaava toimenpide on sopiva ja oikeasuhteinen yhteistyömenettelyn yhteydessä sen varmistamiseen, että sen oluttuotteiden pakkausten muuttamisen käytäntöä ei toisteta. Korjaavan toimenpiteen pitäisi myös helpottaa vähittäiskaupan asiakkaiden kannalta tuotteiden vientiä Alankomaiden, Belgian ja Ranskan välillä ja siten parantaa mahdollisuuksia rajat ylittävään kaupankäyntiin.

2.5   Sakot

(16)

Päätöksessä sovelletaan sakkojen laskentaa koskevia suuntaviivoja (2) vuodelta 2006.

2.5.1   Sakon perusmäärä

(17)

Sakkoa määrittäessään komissio otti huomioon myynnin arvon Belgiassa ja Alankomaissa vuonna 2015 eli viimeisenä kokonaisena tilikautena, jolloin AB InBev osallistui rikkomiseen.

(18)

Komissio otti huomioon, että määräävän aseman väärinkäyttöön perustuvaan toimintaan sisältyi se, että rikottiin tahallisesti ja tarkoitukseen perustuen selkeää, perustavanlaatuista sääntöä olla jakamatta sisämarkkinoita kansallisten rajojen mukaan. Lisäksi rikkominen koskee tuotteita, joilla on välitön vaikutus kuluttajiin. Kun otetaan huomioon nämä tekijät ja asiaan liittyvät erityisolosuhteet, huomioon otettavan myynnin arvon osuudeksi vahvistettiin 10 prosenttia.

(19)

Komissio otti huomioon yhtenäisen ja jatkuvan rikkomisen keston, kuten edellä on mainittu.

2.5.2   Raskauttavat ja lieventävät seikat

(20)

Asiaan ei liity raskauttavia eikä lieventäviä seikkoja.

2.5.3   Perusmäärän korottaminen estävän vaikutuksen aikaansaamiseksi

(21)

Sakkoa korotetaan käyttämällä kerrointa 1,1, jolla varmistetaan pelotevaikutus yritykseen AB InBev, koska sillä on erityisen laaja maailmanlaajuinen liikevaihto, joka ylittää sen rikkomiseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen myynnin.

2.5.4   Liikevaihtoon sovellettava 10 prosentin yläraja

(22)

Laskettu sakko ei ylitä 10 prosenttia AB InBevin maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.

2.5.5   Sakon lieventäminen yhteistyön perusteella

(23)

Jotta voidaan ottaa huomioon se, että AB InBev on tehnyt asiassa toimivaa yhteistyötä, ja erityisesti se, että AB InBev on tunnustanut rikkomisen ja ehdottanut korjaavaa toimenpidettä, jolla estetään sen oluttuotteiden pakkausten muuttamisen käytännön toistaminen, sakon määrää alennetaan sakkojen laskentaa koskevien suuntaviivojen 37 kohdan mukaisesti 15 prosentilla.

3.   PÄÄTELMÄT

(24)

AB InBev rikkoi SEUT-sopimuksen 102 artiklaa osallistumalla yhtenäiseen ja jatkuvaan rikkomiseen rajat ylittävän oluttuotteiden kaupan rajoittamiseksi Alankomaiden ja Belgian välillä. Rikkomiseen kuului neljän käytännön soveltaminen AB InBevin vähittäiskaupan asiakkaisiin tavoitteena pitää Belgiassa AB InBevin oluttuotteiden hinnat ja niistä saatavat voitot korkeammalla tasolla.

(25)

AB InBeville yhtenäisestä ja jatkuvasta rikkomisesta asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävän sakon lopullinen määrä on 200 409 000 euroa.

(1)  EUVL L 68, 6.3.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 210, 1.9.2006, s. 2.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

3.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 407/9


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9630 — CDC / Total / JMB Solar Nogara / Quadran Nogara)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 407/07)

1.   

Komissio vastaanotti 25. marraskuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Caisse des dépôts et consignations (”CDC”, Ranska)

Total Quadran (Ranska), joka kuuluu yhtymään Total SA.

JMB Solar Nogara ja Quadran Nogara (jäljempänä yhdessä ”kohdeyritykset”, Ranska), jotka ovat yrityksen Total SA määräysvallassa.

CDC ja Total Quadran hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksissä JMB Solar Nogara ja Quadran Nogara. Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

CDC on erityisasemassa oleva julkinen laitos, joka suorittaa yleishyödyllisiä tehtäviä ja harjoittaa kilpailulle avointa toimintaa. Viimeksi mainittu toiminta toteutetaan pääasiassa Ranskassa, ja se keskittyy neljään alueeseen: i) kiinteistöt, ii) ympäristö ja energia, iii) palvelut ja iv) pääomasijoitukset.

Total SA on kansainvälinen integroitu energian tuottaja ja toimittaja, joka toimii kaikilla öljy- ja kaasuteollisuuden aloilla sekä uusiutuvien energialähteiden ja energian tuotannon aloilla.

JMB Solar Nogara ja Quadran Nogara kehittävät ja rakentavat aurinkosähkövoimaloita ja tuulipuistoja ja vastaavat niiden toiminnasta Ranskassa.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9630 — CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.