ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 339

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
8. lokakuuta 2019


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

2019/C 339/01

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

1


Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

FI

 


IV Tiedotteet

8.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 339/1


Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2019/C 339/01)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

19 659 349

 

19 659 349

 

Osasto 1 Yhteensä

19 659 349

 

19 659 349

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

12 377 000

1 236 000

13 613 000

 

Osasto 2 Yhteensä

12 377 000

1 236 000

13 613 000

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

11 873 276

– 300 000

11 573 276

 

Osasto 3 Yhteensä

11 873 276

– 300 000

11 573 276

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

558 504

 

558 504

 

Osasto 4 Yhteensä

558 504

 

558 504

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

0 ,—

 

0 ,—

 

Osasto 6 Yhteensä

0 ,—

 

0 ,—

7

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

Osasto 7 Yhteensä

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

KAIKKI YHTEENSÄ

46 546 873

883 111

47 429 984

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2019

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

25 542 662

936 000

26 478 662

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

380 000

 

380 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

537 000

 

537 000

1 6

KOULUTUS

275 000

 

275 000

 

Osasto 1 Yhteensä

26 734 662

936 000

27 670 662

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

7 330 000

 

7 330 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

250 000

 

250 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

746 500

 

746 500

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

 

5 000

 

Osasto 2 Yhteensä

8 331 500

 

8 331 500

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

1 000

 

1 000

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

7 450 000

 

7 450 000

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

100 000

 

100 000

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

450 000

 

450 000

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

515 000

 

515 000

3 7

VIESTINTÄ

244 000

 

244 000

3 8

KOKOUSKULUT

365 937

 

365 937

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

86 000

 

86 000

 

Osasto 3 Yhteensä

9 211 937

 

9 211 937

4

SIIRRETYT TEHTÄVÄT

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

278 774

–52 889

225 885

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

1 990 000

 

1 990 000

 

Osasto 4 Yhteensä

2 268 774

–52 889

2 215 885

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

46 546 873

883 111

47 429 984

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2018

2017

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

1

1

1

AD 15

2

1

1

AD 14

6

AD 13

2

2

2

AD 12

7

6

5

AD 11

14

9

8

AD 10

17

14

13

AD 9

39

28

26

AD 8

30

28

28

AD 7

58

26

26

AD 6

10

14

14

AD 5

11

15

13

AD yhteensä

197

144

137

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

1

AST 7

3

2

2

AST 6

3

3

3

AST 5

3

4

4

AST 4

1

1

3

AST 3

1

AST 2

AST 1

AST yhteensä

13

12

13

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/ASC1

Total AST/SC

Yhteensä

210

156

150

Kaikki yhteensä

210

156

150

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

Sopimussuhteiset toimet

2019

IV

49

III

25

II

I

Tehtäväryhmät yhteensä

72

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

14

Yhteensä

86