ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 304

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
9. syyskuu 2019


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2019/C 304/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9486 – GBL/Webhelp) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2019/C 304/02

Euron kurssi

2


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 304/03

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9097 – Boeing/Embraer) ( 1 )

3

2019/C 304/04

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9409 – Aurubis / Metallo Group Holding) ( 1 )

5

2019/C 304/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9511 – Macquarie Group / Ocean Breeze Energy and Perikles) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

6

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2019/C 304/06

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

7

2019/C 304/07

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen, komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta

12


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

9.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 304/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9486 – GBL/Webhelp)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 304/01)

Komissio päätti 2. syyskuuta 2019 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32019M9486. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

9.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 304/2


Euron kurssi (1)

6. syyskuuta 2019

(2019/C 304/02)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1027

JPY

Japanin jeniä

118,01

DKK

Tanskan kruunua

7,4614

GBP

Englannin puntaa

0,89635

SEK

Ruotsin kruunua

10,6350

CHF

Sveitsin frangia

1,0928

ISK

Islannin kruunua

139,30

NOK

Norjan kruunua

9,9230

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,836

HUF

Unkarin forinttia

330,11

PLN

Puolan zlotya

4,3394

RON

Romanian leuta

4,7325

TRY

Turkin liiraa

6,2875

AUD

Australian dollaria

1,6135

CAD

Kanadan dollaria

1,4583

HKD

Hongkongin dollaria

8,6446

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7208

SGD

Singaporen dollaria

1,5229

KRW

Etelä-Korean wonia

1 314,72

ZAR

Etelä-Afrikan randia

16,2808

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,8442

HRK

Kroatian kunaa

7,4038

IDR

Indonesian rupiaa

15 532,63

MYR

Malesian ringgitiä

4,6098

PHP

Filippiinien pesoa

57,208

RUB

Venäjän ruplaa

72,5679

THB

Thaimaan bahtia

33,819

BRL

Brasilian realia

4,5145

MXN

Meksikon pesoa

21,6550

INR

Intian rupiaa

79,0805


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

9.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 304/3


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9097 – Boeing/Embraer)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 304/03)

1.   

Komissio vastaanotti 30. elokuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Boeing Company (”Boeing”, Yhdysvallat)

Embraer S.A. (”Embraer”, Brasilia)

Embraerin kaupallinen lentotoiminta (Brasilia), joka kuuluu yritykseen Embraer

EB Defense, LLC (Yhdysvallat), joka on yrityksen Embraer määräysvallassa.

Boeing hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan Embraerin koko kaupallisessa lentotoiminnassa ja siihen liittyvissä toiminnoissa ja teknisessä toiminnassa sekä yhteisen määräysvallan Embraerin kanssa yrityksessä EB Defense, LLC rakentaakseen tuotantolaitoksen Embraerin KC-390 sotilaskuljetuslentokoneita varten.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Boeing on amerikkalainen ilmailu- ja puolustusalan yritys, joka toimii Chicagossa, Illinois’ssa. Boeing suunnittelee, valmistaa ja myy kaupallisia ilma-aluksia, sotilaallisia ilma-aluksia ja avaruusaluksia sekä puolustus-, avaruus- ja turvallisuusjärjestelmiä. Boeing tarjoaa myös jälkimarkkinapalveluja ilma- ja avaruusteollisuuden markkinoille, mukaan lukien suorituskykyyn perustuva logistiikka ja koulutus.

Embraer on brasilialainen yritys, joka toimii São José dos Camposissa, São Paulossa kaupallisen lentoliikenteen, liikelentotoiminnan, puolustuksen ja turvallisuuden aloilla.

Embraerin kaupallisen lentotoiminnan yksiköt suunnittelevat, valmistavat ja myyvät kaupallisia ilma-aluksia, joissa on alle 150 matkustajapaikkaa, ja tarjoavat ilma-aluksiin liittyviä jälkimarkkinapalveluja, mukaan lukien operatiivinen ja tekninen tuki ja koulutus.

EB Defense, LLC tulee huolehtimaan lopullisesta kokoonpano-, markkinointi- ja myyntitoiminnasta sekä jälkimarkkinapalveluista tällä hetkellä hyväksymismenettelyjen kohteena olevien Embraerin KC-390 sotilaskuljetuslentokoneiden osalta.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9097 – Boeing/Embraer

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


9.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 304/5


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9409 – Aurubis / Metallo Group Holding)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 304/04)

1.   

Komissio vastaanotti 30. elokuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Aurubis AG (”Aurubis”, Saksa),

Metallo Group Holding N.V. (”Metallo”, Belgia).

Aurubis AG hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä Metallo Group Holding N.V.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Aurubis: on muiden kuin rautametallien toimittaja. Aurubis käsittelee erityisesti kuparirikasteita ja kupariromua: se tuottaa kuparikatodeja ja kuparin puhdistusprosessin sivutuotteita ja toimittaa kupariprofiileja ja kuparista ja kupariseoksista tehtyjä puolivalmisteita, kuten levyvalmisteita, tankoja, putkia ja lankoja;

—   Metallo: muiden kuin rautametallien kierrätys, jalostus ja kauppa. Metallo etenkin puhdistaa kupariromua ja tuottaa kuparikatodeja ja puhdistusprosessin sivutuotteita.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9409 – Aurubis / Metallo Group Holding

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


9.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 304/6


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9511 – Macquarie Group / Ocean Breeze Energy and Perikles)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 304/05)

1.   

Komissio vastaanotti 30. elokuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Sage Holdings S.à.r.l (Luxemburg), joka on viime kädessä yrityksen Macquarie Group Limited (”Macquarie”, Australia) määräysvallassa

Ocean Breeze Energy GmbH & Co. KG ja Perikles 20092 Vermögensverwaltung GmbH (joista käytetään yhteisesti nimitystä ”kohdeyritys”, Saksa).

Macquarie hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan kohdeyrityksessä.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Macquarie: maailmanlaajuinen pankki-, rahoitus-, neuvonta- ja sijoituspalvelujen sekä rahastojen hallinnointipalvelujen tarjoaja

—   kohdeyritys: omistaa i) merituulipuiston Bard Offshore 1, jossa on 80 tuuliturbiinigeneraattoria, sen muuntaja-aseman ja ryhmäkaapeloinnin, ii) jack-up-proomun Wind Lift I sekä iii) maatuulipuiston Rysumer Nacken, jossa on kaksi tuuliturbiinigeneraattoria, ja vastaa niiden toiminnasta.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9511 – Macquarie Group / Ocean Breeze Energy and Perikles

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

9.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 304/7


Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

(2019/C 304/06)

Tämä ilmoitus julkaistaan 17. lokakuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 (1) 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

VAKIOMUUTOKSEN HYVÄKSYNNÄN TIEDOKSI ANTAMINEN

”Lessini Durello” / ”Durello Lessini”

Viitenumero: PDO-IT-A0447-AM02

Tiedonannon päivämäärä: 21.5.2019

HYVÄKSYTYN MUUTOKSEN KUVAUS JA PERUSTELUT

1.   Viiniluokka ja valmistusmenetelmä

Kuvaus ja perustelut

Valmistusmenetelmää koskevat eritelmät lisätään seuraaviin alkuperänimityksen soveltamisalaan kuuluviin tuoteluokkiin:

”Lessini Durello spumante” Charmat-menetelmä ja klassinen menetelmä,

”Lessini Durello spumante” riserva, klassinen menetelmä.

Tämän muutoksen tarkoituksena on sallia klassisella menetelmällä valmistetun kuohuviinin myyntiin saattaminen ennen kuin ”riserva”-luokan viinien hiivan kanssa kypsyttämistä koskeva 36 kuukauden vaatimus on täyttynyt. Klassisella menetelmällä valmistettujen kuohuviinien kysyntä kasvaa, sillä menetelmä tuottaa miellyttävän raikkaan, pirteän ja ryhdikkään maun.

Muutos koskee tuote-eritelmän 1 artiklaa ja yhtenäisen asiakirjan 1.3 kohtaa (viinin/viinien kuvaus).

2.   Viinin valmistus – tekstin uudelleenmuotoilu

Kuvaus ja perustelut

Luokan ”Lessini Durello Spumante” kohdalla on poistettu tuoteluokkien myyntiin saattamista koskeva viittaus, joka sisältää tiedon sokeripitoisuudesta ja maininnan siitä, että käyminen tapahtuu kokonaan suljetuissa tankeissa.

Teksti on muotoiltava uudelleen, jotta se vastaa kyseisiin viittauksiin tehtyjä muodollisia muutoksia tuote-eritelmän muissa artikloissa.

Muutos koskee tuote-eritelmän 5 artiklaa ja yhtenäisen asiakirjan 1.3 kohtaa (viinin/viinien kuvaus).

3.   Kulutushetken ominaisuudet – yksittäisten tuoteluokkien valmistusmenetelmiä sekä sokeri- ja alkoholipitoisuutta koskevat tiedot

Kuvaus ja perustelut

Kuohuviinien erilaiset valmistusmenetelmät on eritelty alkuperänimityksen soveltamisalaan kuuluville eri tuoteluokille: ”Lessini Durello Spumante” Charmat-menetelmä ja klassinen menetelmä ja ”Lessini Durello Spumante riserva” klassinen menetelmä.

Viittaus ”dosaggio zero” -sokeripitoisuuteen on otettu käyttöön kaikissa luokissa.

Alkoholipitoisuus on laskettu 12,00 tilavuusprosentista 11,50 tilavuusprosenttiin ”Lessini Durello Spumante riserva” -luokassa.

Muutoksissa eritellään eri tuoteluokat ja kuvataan yksityiskohtaisesti niiden aistinvaraiset ominaisuudet. Ilmoitetut fysikaalis-kemialliset ominaisuudet, jotka saadaan enologisista testeistä, vahvistavat alkuperänimityksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden laadun.

Klassisella menetelmällä valmistettuihin kuohuviineihin, joita on kypsytetty hiivan kanssa 9–36 kuukautta, on lisätty erityinen aistinvaraisten ominaisuuksien kuvaus tämän tuoteluokan erottamiseksi ”Lessini Durello spumante riserva” -luokasta.

Viittaus ”dosaggio zero” -sokeripitoisuuteen on otettu käyttöön kaikissa luokissa.

Muutos koskee tuote-eritelmän 6 artiklaa ja yhtenäisen asiakirjan 1.3 kohtaa (viinin/viinien kuvaus).

4.   Pakkaus – lisätään mahdollisuus käyttää pulloja, joiden tilavuus on enintään 15 litraa.

Kuvaus ja perustelut

Tehdyllä muutoksella lisätään alkuperänimityksen soveltamisalaan kuuluvien viinien pullojen enimmäistilavuutta yhdeksästä 15 litraan.

Tehdyn muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa suurten pullojen käyttö markkinoiden kysynnän mukaisesti.

Muutos koskee tuote-eritelmän 8 artiklaa, eikä se vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

1.   Tuotteen nimi

Lessini Durello

Durello Lessini

2.   Maantieteellisen merkinnän tyyppi

SAN – Suojattu alkuperänimitys

3.   Rypäletuotteiden luokat

5.

Laatukuohuviini

4.   Viinin/viinien kuvaus

”Lessini Durello” tai ”Durello Lessini” spumante, Charmat-menetelmä

Tämän tuoteluokan viinissä on hienojakoinen ja pitkäkestoinen vaahto, vaalean oljenkeltainen väri, jossa on myös aavistus vihreää, sekä hienostunut, hennon hedelmäinen aromi. Maku on raikas, miellyttävä ja tasapainoinen, ja jäännössokeripitoisuus vaihtelee ”dosaggio zero” -pitoisuudesta puolikuivaan.

Kokonaisalkoholipitoisuus on vähintään 11 tilavuusprosenttia, ja sokeriton uutos vähintään 14 g/l.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)

 

Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%)

 

Vähimmäishappopitoisuus

6,5 g/l viinihappona ilmaistuna

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)

 

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra)

 

”Lessini Durello” tai ”Durello Lessini” spumante, klassinen menetelmä

Tämän tuoteluokan viinissä on hienojakoinen, pitkäkestoinen vaahto, ja sen väri vaihtelee oljenkeltaisen eri sävyjen välillä. Aromissa on häivähdys hiivaa. Maku on miellyttävän maukas ja tasapainoinen, ja jäännössokeripitoisuus vaihtelee ”dosaggio zero” -pitoisuudesta puolikuivaan. Kokonaisalkoholipitoisuus on vähintään 11,50 tilavuusprosenttia, ja sokeriton uutos vähintään 15 g/l.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)

 

Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%)

 

Vähimmäishappopitoisuus

5,5 g/l viinihappona ilmaistuna

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)

 

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra)

 

”Lessini Durello” tai ”Durello Lessini” spumante riserva, klassinen menetelmä

Tämän laatuluokan viinissä on hienojakoinen, tiivis vaahto, ja sen väri vaihtelee oljenkeltaisen eri sävyistä kullankeltaiseen, jossa voi olla kuparin sävyjä. Aromissa on monitahoisia, kypsiä vivahteita. Maku on tasapainoinen, ja jäännössokeripitoisuus vaihtelee ”dosaggio zero” -pitoisuudesta puolikuivaan. Sokeriton uutos vähintään: 15 g/l.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)

 

Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%)

11,50

Vähimmäishappopitoisuus

 

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)

 

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra)

 

5.   Viininvalmistusmenetelmät

a.   Olennaiset viininvalmistusmenetelmät

Ei ole.

b.   Enimmäistuotokset

Durella

112 hehtolitraa hehtaaria kohden

6.   Rajattu maantieteellinen alue

”Lessini Durello” tai ”Durello Lessini” -alkuperänimityksen soveltamisalaan kuuluvien viinien tuotantoalue kattaa seuraavat:

a)

Veronan maakunta: seuraavat kunnat kokonaisuudessaan: Vestenanova, San Giovanni Ilarione ja osia seuraavista kunnista: Montecchia di Crosara, Roncà, Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia Calavena.

b)

Vicenzan maakunta: seuraavat kunnat kokonaisuudessaan: Arzignano, Castelgomberto, Chiampo, Brogliano, Gambugliano, Trissino; ja osia seuraavista kunnista: Cornedo, Costabissara, Gambellara, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio, Zermeghedo.

Alueen rajat ovat seuraavat: Raja alkaa idästä Vicenzan maakunnan rajalta Calderinan taajamasta 36 metrin korkeudelta ja seuraa Roncàan johtavaa tietä kulkien Binellon ja Momellon taajamien ohi. Se kulkee Roncàn kylän läpi ja sitä tietä pitkin, joka leikkaa Monteforte Montecchian maantien, Montecchia di Crosaran kunnan rajalle saakka. Se seuraa kyseisen kunnan rajaa 64 metrin korkeuteen ja sitten tietä, joka johtaa jälleen Montecchia di Crosarassa sijaitsevan viiniosuuskunnan eteläpuolella olevalle maantielle. Se kulkee vähän matkaa pohjoiseen Val d’Alponen maantietä samannimisen vuoripuron yli kulkevalle sillalle ja sitten taajamatietä, joka kulkee Molinon, Castellon ja San Pietron taajamien läpi Montecchia di Corsaran kylän eteläpuolella. Sitten se jatkuu Rio Albon vuoripurolle saakka (korkeus 85 metriä), joka rajaa alueen, aina 406 metrin korkeuteen Corgnanin ja Tolottin eteläpuolella, missä se kohtaa Cazzano di Tramignan kunnan rajan. Sitten se kulkee Marsilioon johtavaa taajamatietä pitkin ja noudattelee geodeettista korkeutta Rio V. Bràan ja V. Magragnaan saakka aina 149 metrin korkeuteen Caliarin taajamassa. Caliarin taajamasta se jatkuu pohjoiseen Campianoon johtavaa tietä pitkin aina Panizzolon taajamaan saakka (korkeus 209 metriä), missä se kohtaa Tramignan vuoripuron. Se jatkuu Tramignaa pitkin pohjoiseen Tregnanon kunnan rajalle saakka ja kulkee sitten vähän matkaa sitä pitkin länteen Roveren taajamaan saakka (korkeus 357 metriä ja sitten 284 metriä). Se kulkee Tregnanoon johtavaa tietä pitkin 295 metrin korkeuden kautta Tregnanon kylään ja kulkee sen läpi päätietä pitkin jatkuen 330 metrin korkeuteen saakka. Siellä se tulee Marcemigoon johtavalle taajamatielle, kulkee kylän läpi ja poistuu sieltä Morinin taajamassa (korkeus 481 metriä). Sitten se seuraa San Mauro di Salineen johtavaa maantietä (korkeus 523 metriä) pohjoisen suuntaan Bettolan taajamaan, joka sijaitsee Badia Calavenan kunnan rajalla. Bettolan taajamasta se seuraa laaksoon johtavaa taajamatietä Canovin, Vallen, Antonellin, Rivan ja Fornarin taajamien kautta Badia Calavenan kunnan alueelle. 451 metrin korkeudesta se seuraa taajamatietä itään Collin taajaman (korkeus 734 metriä) ohi, missä se kohtaa Vestenanovan rajan (korkeus 643 metriä). Jatkaen taajamatiellä se ohittaa Castelveron kylän ja jatkuu Vestenavecchiaan ja sen jälkeen Vestenanovan keskustaan. Se jatkuu taajamatiellä Siveriin ja saavuttaa Alberomaton taajaman. Sieltä se kulkee Bacchin kylän kautta Vicenzan maakunnan rajalle. Se seuraa maakunnan rajaa pohjoiseen 474 metrin korkeuteen merenpinnasta ja sitten Chiampon kunnan pohjoisrajaa pitkin ensin itään ja sitten etelään, kunnes saavuttaa rajan ja Chiampo–Nogarole Vicentino-maantien risteyskohdan (468 metrin korkeudessa merenpinnasta). Se jatkuu tätä tietä pitkin Nogarolen kylän ohi ja sitten Selva di Trissinon tietä 543 metrin korkeuden kautta Capitelloon, missä se kääntyy vasemmalle ja jatkuu akveduktille johtavaa polkua pitkin. Se kulkee tätä polkua Prizzin läpi, kunnes yhtyy 530 metrin korkeudessa Cornedoon johtavaan maantiehen, jota se seuraa Pellizzarin ja Duellon kautta Caliariin, Stellaan ja Ambrosiin johtavan taajamatien risteykseen saakka ohittaen Grigion kylän ennen kuin yhtyy jälleen Cornedoon johtavaan maantiehen. Cornedossa se yhtyy valtatie 246:een, jota se seuraa lähes Norin sillalle ennen kuin kääntyy itään taajamatielle, joka kulkee Colombaran, Bastiancin, Muzzolonin ja Milanin ohitse (korkeus 547 metriä). Sieltä se seuraa kärrytietä koilliseen Crestaniin saakka (korkeus 532 metriä). Sitten se seuraa taajamatietä, joka johtaa Mieghiin, Milaniin (korkeus 626 metriä), Casare di Sopraan, Casare di Sottoon ja Godegheen, kunnes tulee Monte di Malo–Monte Magrè -taajamatien risteykseen ja seuraa tätä Monte Magrèen. Sieltä se seuraa tietä Magrèen 294 metrin korkeuteen saakka, jatkuu luoteeseen 218 metrin korkeuteen, kulkee Valfredan tietä pitkin Ragaan (korkeus 414 metriä) ja jatkuu sitten Schion ja Torrebelvicinon kuntien rajalle, jota se seuraa 216 metrin korkeuteen saakka. Siitä se seuraa Leogran puroa valtatie 46:n sillalle saakka ja jatkuu jokitietä 188 metrin korkeuteen. Sitten se seuraa valtatie 46:ta (Schio–Vicenza) Fonte di Castelnovon taajamaan. Se kulkee taajaman läpi ja seuraa sitten Costabissaran tietä Ca’ de Tommasin ja Pilastron ohitse.

Sitten alueen raja seuraa taajamatietä Costabissarasta Creazzoon S. Valentinon taajaman ohi, kunnes saavuttaa Costabissaran kunnan etelärajan. Sitten se jatkuu länteen Costabissaran kunnan etelärajalle Gamgublianosta Sovizzoon johtavan tien risteykseen, Valdiezzan tien suuntaisesti. Se seuraa tietä Castelgombertoon, kunnes kohtaa Busan, Pilotton ja Valloronan kyliin johtavan tien vasemmalla puolella. Stop-merkistä se seuraa Sinistran tietä yhtyen siihen jälleen Monteschiavin kylän risteyksen jälkeen. Contrà Calloronan, Rubbon ja Spinatin risteyksessä se ohittaa tien näihin kyliin ja jatkuu suoraan Valloronan tielle. Siitä se jatkuu oikealle mäkeä myötäillen Valdimolinoon. Se jatkuu Montecchio Maggioresta Sant’Urbanoon johtavaa tietä (Cavallaran tie) pitkin. Sitten se siirtyy Bastianin tielle ja jatkuu sitä pitkin Castelgombertosta tulevan tien risteykseen. Se kulkee Bernuffin tietä pitkin, kääntyy oikealle ja jatkuu Sant’Urbanon kylään saakka. Risteyksessä se kääntyy vasemmalle ja kulkee Sovizzo Alton tietä Casa Cattanaan, missä se kääntyy oikealle Caussan tielle, jonka lopussa se kääntyy jälleen oikealle tietä pitkin (Carbonaran kylä) Bastia Bassan taajamaan, mistä se jatkuu Campestrinin taajamaan ja sitten Villa Cordellinaan. Sen jälkeen se kääntyy oikealle, kunnes saavuttaa valtatie 246:n risteyksen ja kääntyy vasemmalle Montorson tielle. Romeon ja Julian linnat sijaitsevat alueella.

Sieltä raja seuraa Montecchio Maggioren ja Montorson tietä Chiampon puron yli kulkevalla sillalle saakka. Se ylittää puron ja jatkuu etelään Zermeghedon tielle, joka jatkuu Mielin tielle. Mielin tien risteyksestä se jatkuu vasemmalle Belloccherian taajamaa kohti. Rajattu alue myötäilee mäkeä Perosan tien risteykseen saakka. Sieltä se jatkuu Montebellon kylää kohti Castelleton tietä pitkin Miran tien risteykseen. Sieltä se jatkuu Contrada Selvan tietä Casa Cavazzan risteykseen ja Zermeghedon tielle.

Raja seuraa Aguglianan tietä ja jatkuu La Guardan suuntaan. Noin 300 metrin päässä kylästä se kääntyy oikeaan polulle, joka johtaa sen Gambellaran rajalle, jatkuen pohjoiseen 143 metrin korkeuteen.

Sitten se laskeutuu Gambellaraan johtavaa sivutietä, joka kulkee länteen Gambellara–Calderina-tien suuntaisesti, ja yhtyy lopulta alkuperäiseen alueeseen Veronan maakunnassa.

7.   Pääasiallinen rypälelajike / pääasialliset rypälelajikkeet

durella b.

8.   Yhteyden/yhteyksien kuvaus

”Lessini Durello” / ”Durello Lessini”

Perinteinen ”Pergola Veronese” -viljelyjärjestelmä mahdollistaa sen, että Durella (alueelta peräisin oleva vanha rypälelajike) saavuttaa optimaalisen kypsyyden. Se tuottaa yhdessä niiden tosiseikkojen kanssa, että maa viettää alaspäin ja että maaperä on vulkaanista alkuperää, viineissä hapokkuuden, joka on tyypillistä tälle kuohuviinille. Durellolle tyypillisiä ovat kivennäis- ja piivivahteet, joihin sekoittuu mietoja tai voimakkaampia vihreiden omenoiden vivahteita. Aromit ovat monitahoisia, muistuttavat kivennäisalkuperästä, mutta niissä on merellinen aavistus jodia ja rikkiä.

9.   Olennaiset lisäedellytykset (pakkaaminen, merkinnät, muut vaatimukset)

Ei ole.

Linkki eritelmään

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13964


(1)  EUVL L 9, 11.1.2019, s. 2.


9.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 304/12


Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen, komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta

(2019/C 304/07)

Tämä ilmoitus julkaistaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 (1) 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

VAKIOMUUTOKSEN HYVÄKSYNNÄN TIEDOKSI ANTAMINEN

”Bianco di Custoza” / ”Custoza”

Viitenumero: PDO-IT-A0468-AM02

Tiedonannon päivämäärä: 24.6.2019

HYVÄKSYTYN MUUTOKSEN KUVAUS JA PERUSTELUT

1.   Eritelmän 1 artikla: Nimi ja viinit

Kuvaus ja perustelut

Kuvaus:

Riserva-luokan lisäys

Perustelu:

Riserva-luokan lisääminen Custoza-viineille parantaa nimen laatua ja kuvaa paremmin tälle luokalle ominaisia vanhentamiseen liittyviä ominaisuuksia.

Tämä muutos kattaa myös yhtenäisen asiakirjan kohtiin 1.4 (Viinien kuvaus) ja 1.5 (Viininvalmistusmenetelmät – Enimmäistuotokset) tehtävät muutokset.

2.   Eritelmän 2 artikla: Rypälelajikkeet

Kuvaus ja perustelut

Kuvaus:

Päälajikkeiden ja prosenttiosuuksien tarkistaminen: Kolmen pakollisen lajikkeen (Garanega, Trebbiano Toscano ja Trebbianello (Tocai Friulanon paikallinen biotyyppi)) ohelle on lisätty Bianca Fernanda. Näiden lajikkeiden osuuden käytettävistä rypäleistä on oltava vähintään 70 %, eikä yhdenkään osuus saa olla yli 45 %.

Perustelu:

Bianca Fernandasta on perinteisen paikallisen käytännön huomioon ottamiseksi tehty pakollinen lajike. Kun näiden neljän päälajikkeen osuus käytettävistä rypäleistä on vähintään 70 % eikä yhdenkään osuus saa olla 45 %, yhdenkään lajikkeen osuus ei tule olemaan yli 31,5 %. Uuden ehdotuksen mukaan DOC-viini ”Bianco di Custoza” / ”Custoza” valmistuksessa on käytettävä vähintään kolmea neljästä pakollisesta lajikkeesta. Näin määrätään jo nykyisessä eritelmässä, mutta muutoksen myötä voidaan laadun parantamiseksi käyttää neljää lajiketta ottaen huomioon sadon kypsyminen, sadonkorjuun ajoittuminen, viinitilan sijainti tai tiettyjä tuotantoon liittyviä seikkoja.

Bianca Fernandan (Cortesen paikallinen klooni) osuus Custozan tuotantoalueen viininviljelyalasta on yli 13 %, ja sitä pidetään paikallisesti Custozan synonyyminä. Kun Bianca Fernandasta tulee yksi neljästä päälajikkeesta, nimen laatu ja maine paranee merkittävästi.

Tämä muutos kattaa myös yhtenäisen asiakirjan kohtiin 1.4 (Viinien kuvaus) ja 1.7 (Pääasialliset viininvalmistuksessa käytettävät rypälelajikkeet) tehtävät muutokset.

3.   Eritelmän 4 artikla: Viininviljelyä koskevat säännöt

Kuvaus ja perustelut

Kuvaus:

a)

Käytetään viiniluokkia superiore, riserva, spumante (kuohuviini) ja passito (kuivatuista rypäleistä valmistettu viini)

b)

Poistetaan viittaus mahdollisuuteen käyttää viinitilalla Custoza-viinin valmistukseen käytettäviä lohkoja DOC-viinien ”Garda” valmistukseen

c)

Alennetaan Custoza-viinin hehtaarituotos 13 tonniin

d)

Lisätään taulukko, jossa esitetään eri luokkien enimmäistuotokset ja enimmäisalkoholipitoisuudet

e)

Muotoillaan uudelleen kohta, joka koskee rypäleiden valintaa passito-viinien valmistukseen; parametrien arvoja ei muuteta

f)

Lisätään neljä kohtaa, joissa täsmennetään, että suojeluyhdistyksen pyynnöstä ja ammattialan organisaatioiden konsultoinnin perusteella alueelliset viranomaiset voivat tehdä päätöksiä rypäleiden erilaisista käyttötavoista ja käytettävien rypäleiden hehtaarikohtaisesta enimmäismäärästä; alentaa sallittuja rypäleiden ja viinien tuotoksia; ja sallia ylijäämätuotoksen varastoinnin tulevaa käyttöä varten siten, että se on enintään 20 prosenttia enimmäistuotoksesta.

Perustelu:

a)

Tämä liittyy 1 artiklaan tehtävään muutokseen.

b)

Tästä mahdollisuudesta säädetään kansallisessa lainsäädännössä eikä sitä sen vuoksi tarvitse enää sisällyttää eritelmään.

c)

Hehtaarituotosta on alennettava nimen ilmaiseman laadun parantamiseksi. Tällä muutoksella tuotantomääräykset saadaan vastaamaan viiniköynnösten todellista istutustapaa (vanha menetelmä on korvattu rivi-istutuksilla). Analyysien mukaan viiden viime vuoden aikana pullotetun viinin määrä on pysynyt varsin vakaana ja markkinat pystyvät vastaanottamaan vain osan tuotetusta viinistä. Vain pieni osuus myydään sellaiseen hintaan, joka tuo viininvalmistajille voittoa ja edistää näiden viinien mainetta laatuviininä kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Viininvalmistajat ovat sen vuoksi päättäneet pienentää tuotantoa, joka pidetään kaupan DOC-viininä ”Custoza”, ja käyttää loput muihin viineihin.

d)

Eritelmän tulkitsemisen helpottamiseksi tarvitaan numerotaulukko.

e)

Teksti on kirjoitettava uudelleen eritelmän tulkitsemisen helpottamiseksi.

f)

Tekstissä on nyt tietyissä erityistilanteissa sovellettavia viininviljelysääntöjä.

Tämä muutos kattaa myös yhtenäisen asiakirjan kohtaan 1.5 (Viininvalmistusmenetelmät – Enimmäistuotokset) tehtävät muutokset.

4.   Eritelmän 5 artikla: Viininviljelyä koskevat säännöt

Kuvaus ja perustelut

Kuvaus:

Lisätään mahdollisuus valmistaa eri lajikkeista viiniä jokaisesta erikseen tai kaikista yhdessä, ja täsmennetään, että jos rypäleistä valmistetaan erilliset viinit, ne on sekoitettava viininvalmistajan tiloissa aina ennen kuin viinille haetaan sertifikaattia markkinoille saattamista varten.

Nostetaan rypäleistä saatavan viinin tuotos 65 prosentista 70 prosenttiin viineillä Custoza, Custoza spumante, Custoza superiore ja Custoza riserva ja esitetään tuotokset taulukossa.

Vahvistetaan eri vuosien viinejä sekoituksissa 15 prosentin enimmäisosuus, rajoitetaan käytäntö edellisvuoden viiniin ja määrätään, että sekoitus on tehtävä viimeistään rypäleiden kasvuvuoden 31 päivänä joulukuuta.

Lisätään päivämäärä, joka koskee Custoza-viinin luovuttamista kulutukseen: rypäleiden kasvuvuoden 1 päivä joulukuuta.

Lisätään riserva-luokka, jonka viinejä kypsytetään vähintään 12 kuukautta tuotantovuoden 1 päivästä marraskuuta,

Lisätään kolme kohtaa, joissa täsmennetään, että suojeluyhdistyksen pyynnöstä ja ammattialan organisaatioiden konsultoinnin perusteella alueelliset viranomaiset voivat vahvistaa viinille, joka voidaan sertifioida, eritelmässä vahvistettua pienemmän enimmäismäärän. Ylijäämärypäleistä, saatu rypäleen puristemehu ja viini, joka voidaan suojeluyhdistyksen pyynnöstä sertifioida, on säilytettävä pullottamattomana.

Perustelu:

Rypäleistä saatavan viinin tuotos on nostettu 70 prosenttiin, jotta se vastaisi viininvalmistajien tosiasiallisia tuotoksia, jotka ovat parantuneet tuotantoalueella viimeisten 15 vuoden aikana sovelletun tekniikan kehityksen ansiosta.

Se, että sekoituksessa käytettävän vanhan viinin määrää on rajoitettu ja ainoastaan edellisvuoden viinin käyttö on sallittu, liittyy laadun parantamistavoitteeseen.

Uusi päivämäärä, joka koskee viinin luovuttamista kulutukseen, on vahvistettu laadun parantamiseksi.

Riserva-luokan käyttöönotto Custoza-viineille parantaa nimen ilmaisemaa laatua. Markkinoilla on jo useita vuosia ollut laadukkaita Custoza-viinejä, joita on vanhennettu vähintään 12 vuotta. Ne ovat pääasiassa viinejä, joita vanhennetaan pitkään ja jotka on tarkoitettu kypsemmille Italian ja kansainvälisille markkinoille.

Viimeksi mainitut kolme kohtaa on lisätty, jotta teksti olisi yhdenmukainen lainsäädännön kanssa.

Tämä muutos kattaa myös yhtenäisen asiakirjan kohtaan 1.5 (Viininvalmistusmenetelmät – Enimmäistuotokset) tehtävät muutokset.

5.   Eritelmän 6 artikla: Kulutushetken ominaispiirteet

Kuvaus ja perustelut

Kuvaus:

a)

Lisätään Custoza-viinille värin kuvaus

b)

Korotetaan sokerittoman uutoksen vähimmäismäärää 17 grammaan/litra

c)

Lisätään uudelle riserva-luokalle kemialliset, fysikaaliset ja aistinvaraiset ominaisuudet

d)

Uusi makukuvaus spumante-kuohuviineille, joiden makeus on asteiden zero dosage ja demi-sec välillä.

e)

Lisätään viimeinen kohta, jossa täsmennetään, että kaikkien luokkien viineissä on oltava puumainen aromi, jos niitä on kypsytetty puutynnyreissä.

Perustelu:

a)

Tällä lisäyksellä varmistetaan, että viinin väri kuvataan tarkasti.

b)

Tämän muutoksen tarkoituksena on saattaa eritelmä vastaamaan sitä, että markkinoilla jo olevilla Custoza-viineillä on tämän parametrin osalta korkeammat arvot.

c)

Riserva-luokka ei sisältynyt aiempaan eritelmään, ja nyt tälle uudelle luokalle määritellään ominaisuudet.

d)

Tämä muutos on tehty markkinoiden vaatimuksiin vastaamiseksi.

e)

Teksti on muotoiltu selkeämmin kuin edellisessä versiossa, joten kuvaus on tarkempi.

Tämä muutos kattaa myös yhtenäisen asiakirjan kohtaan 1.4 (Viinien kuvaus) tehtävät muutokset.

6.   Eritelmän 8 artikla: Pakkaaminen

Kuvaus ja perustelut

Kuvaus:

a)

Lisätään sääntö, jonka mukaan Custoza, Custoza superiore, Custoza riserva ja Custoza passito voidaan saattaa markkinoille ainoastaan enintään 9 litran lasipulloissa eikä niitä saa pitää kaupan astioissa, jotka tunnetaan nimellä dama tai fiasco.

b)

Sallitaan enintään 18 litran lasiastioiden käyttö spumante-kuohuviinien luokassa.

c)

Lisätään sääntö, jonka mukaan ainoastaan 3 artiklassa kuvatun tuotantoalueen viininvalmistajat saavat myydä Custoza-viiniä (mutta ei minkään muun lisäluokan viiniä) suoraan loppukuluttajille enintään 60 litran astioissa perinteisen käytännön mukaisesti; mitkään muut osapuolet eivät saa tätä tehdä.

d)

Täsmennetään, että muiden kuin lasisten astioiden (hanapakkausten) käytön salliminen ei koske superiore- ja riserva-luokkia.

e)

Sallitaan käyttää mitä tahansa laissa sallittua suljinta.

Perustelu:

a)

Nykyisessä eritelmässä mainitaan vain, että superiore, passito (kuivatuista rypäleistä valmistettu viini) ja spumante (kuohuviini) on pakattava lasipulloihin. Ehdotetulla muutoksella velvollisuus ulotetaan koskemaan kaikkia Custoza-viinejä. Näin otetaan erittäin tärkeä askel tämän historiallisen nimen maineen parantamiseksi sekä viinien aseman uudelleen määrittelemiseksi markkinoilla ja maineen edistämiseksi.

b)

Näin sallitaan markkinoilla kysytyimpien astioiden käyttö.

c)

Tämä sallitaan, koska paikalliset loppukäyttäjät perinteisesti ostavat Custoza-viiniä pullottamattomana.

d)

Selkeys lisääntyy.

e)

Näin teksti on yhdenmukainen lainsäädännön kanssa.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

1.   Tuotteen nimi

”Bianco di Custoza”

”Custoza”

2.   Maantieteellisen merkinnän tyyppi

SAN – Suojattu alkuperänimitys

3.   Rypäletuotteiden luokat

1.

Viini

5.

Laatukuohuviini

4.   Viinin/viinien kuvaus

”Bianco di Custoza” / ”Custoza” mukaan lukien luokat riserva, superiore, spumante (kuohuviini) ja passito (kuivatuista rypäleistä valmistettu viini)

Viinien ominaisvärejä ovat syvyydeltään vaihtelevat oljenkeltaiset, joissa on toisinaan vihertäviä vivahteita (nuoret viinit) tai kultaisia sävyjä (tietyt erityisviinit). Bukee on hedelmäinen ja kevyen aromaattinen, ja siinä on kukkaisia ja joskus yrttisiä ja mausteisia vivahteita. Viinien maku on raikas, pehmeä ja hienovarainen.

Viinit ovat hyvin suunmyötäisiä ja helposti yhdistettävissä eri ruokalajeihin. Ne juodaan yleensä nuorina. Tietyt ominaisuudet saadaan kuitenkin säilymään eräin viinitiloilla tehtävin valinnoin.

Vähimmäisalkoholipitoisuus on 11,0 tilavuusprosenttia ja sokeriton uutos vähintään 16,5 g/l.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)

 

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään (til-%)

 

Vähimmäishappopitoisuus

4,5 ilmoitettuna grammoina viinihappoa litraa kohden

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)

 

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra)

 

”Bianco di Custoza” / ”Custoza”

Väri: oljenkeltainen, joskus vaaleanvihrein vivahtein

Bukee: hedelmäinen, omalaatuinen ja kevyen aromaattinen

Maku: maukas, herkkä, sopivan ryhdikäs

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään: 11 tilavuusprosenttia

Sokeriton uutos vähintään: 17 g/l

Pelkistävät jäännössokerit: enintään 7 g/l

Jos taulukkoon ei ole merkitty arvoa, viini on kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä vahvistettujen rajojen mukainen.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)

 

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään (til-%)

 

Vähimmäishappopitoisuus

4,5 ilmoitettuna grammoina viinihappoa litraa kohden

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)

 

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra)

 

”Bianco di Custoza” riserva / ”Custoza” riserva

Väri: oljenkeltaisesta kullankeltaiseen, voimakkuus vaihtelee

Bukee: voimakas, omalaatuinen ja kevyen aromaattinen

Maku: tasapainoinen, maukas, sopivan ryhdikäs

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään: 12,5 tilavuusprosenttia

Sokeriton uutos vähintään: 20 g/l

Pelkistävät jäännössokerit: enintään 7 g/l

Jos taulukkoon ei ole merkitty arvoa, viini on kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä vahvistettujen rajojen mukainen.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)

 

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään (til-%)

 

Vähimmäishappopitoisuus

4,5 ilmoitettuna grammoina viinihappoa litraa kohden

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)

 

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra)

 

”Bianco di Custoza” superiore / ”Custoza” superiore

Väri: oljenkeltainen, vanhetessaan kullankeltainen

Bukee: puolimakea, omalaatuinen ja kevyen aromaattinen

Maku: tasapainoinen, täyteläinen

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään: 12,50 tilavuusprosenttia

Sokeriton uutos vähintään: 20 g/l

Pelkistävät jäännössokerit: 7 g/l

Jos taulukkoon ei ole merkitty arvoa, viini on kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä vahvistettujen rajojen mukainen.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)

 

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään (til-%)

 

Vähimmäishappopitoisuus

4,5 ilmoitettuna grammoina viinihappoa litraa kohden

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)

 

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra)

 

”Bianco di Custoza” spumante / ”Custoza” spumante

Vaahto: hienojakoinen, pitkäkestoinen

Väri: oljenkeltaisen eri sävyt, mahdollisesti kullanvärisiä vivahteita

Bukee: tuoksuva, hedelmäinen ja Charmat-menetelmää käytettäessä kevyen aromaattinen herkkä, elegantti ja omalaatuinen pullossa käytettynä

Maku: raikas, maukas, herkkä ja tasapainoinen; viinit, joiden makeusaste välillä zero dosage ja demi-sec

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään: 11,5 tilavuusprosenttia

Sokeriton uutos vähintään: 15 g/l

Jos taulukkoon ei ole merkitty arvoa, viini on kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä vahvistettujen rajojen mukainen.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)

 

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään (til-%)

 

Vähimmäishappopitoisuus

5,0 ilmoitettuna grammoina viinihappoa litraa kohden

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)

 

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra)

 

”Bianco di Custoza” passito / ”Custoza” passito

Väri: kullankeltainen

Bukee: voimakas ja hedelmäinen

Maku: puolimakeasta makeaan, tasapainoinen, ryhdiltään kevyen aromaattinen

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään: 15 tilavuusprosenttia

Sokeriton uutos vähintään: 22 g/l

Jos taulukkoon ei ole merkitty arvoa, viini on kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä vahvistettujen rajojen mukainen.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)

 

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään (til-%)

12,00

Vähimmäishappopitoisuus

4,5 ilmoitettuna grammoina viinihappoa litraa kohden

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)

 

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra)

 

5.   Viininvalmistusmenetelmät

a.   Olennaiset viininvalmistusmenetelmät

Ei ole.

b.   Enimmäistuotokset

”Bianco di Custoza” / ”Custoza”

13 000 kg rypäleitä hehtaaria kohden

”Bianco di Custoza” superiore / ”Custoza” superiore

12 000 kg rypäleitä hehtaaria kohden

”Bianco di Custoza” riserva / ”Custoza” riserva

13 000 kg rypäleitä hehtaaria kohden

”Bianco di Custoza” spumante / ”Custoza” spumante

13 000 kg rypäleitä hehtaaria kohden

”Bianco di Custoza” passito / ”Custoza” passito

5 000 kg rypäleitä hehtaaria kohden

6.   Rajattu maantieteellinen alue

DOC-viinit ”Bianco di Custoza” / ”Custoza” tuotetaan alueella, joka kattaa kaikki tai osan seuraavista kunnista: Sommacampagna, Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Bussolengo ja Sona. Alueen rajat ovat seuraavat: Raja alkaa Sommacampagnan eteläpuolelta Cesuren alueelta (korkeus merenpinnasta 89 m), kulkee lounaaseen Alto Agro Veronesen maankäytön kehittämislautakunnan kastelukanavaa pitkin Bosconeen, kulkee hetkisen Villafrancan tietä pitkin ja yhtyy Pozzomoretton ja Colombaran läpi johtavaan kunnalliseen tiehen. Sieltä raja yhtyy seuraavaan kunnalliseen tiehen Cà Delian lähellä ja kulkee sitä pitkin C. Nuova Pignon ja Le Grattarolen ohi Villafranca-Valeggion maantien risteykseen aina Valeggio sul Mincion kaupunkiin saakka. Sieltä raja kääntyy etelään Pozzoloon vievälle kunnalliselle tielle ja seuraa sitä C. Buseen, jossa yhtyy Seriola Prevaldescan kastelukanavan kanssa risteävään tiehen, jota seuraa pohjoiseen Ponte Lungon sillalle asti. Sillan jälkeen raja kulkee Seriosa Serenellin kastelukanavaa pitkin etelään Mantuan maakunnan ja Lombardian rajalle (korkeus merenpinnasta 63 m). Raja seuraa aluerajaa pohjoiseen Pignoladan, Staffaloneron, Prandinan, Stazione di Salionzen, Villan, Dolcin ja Pontatan läpi ja poikkeaa aluerajalta hetkiseksi Broglie-Madonna del Frassinon koillissuuntaiselle tielle ja ylittää Pignolinin lähellä Serenissiman moottoritien. Sieltä raja kulkee Cà Gozzetton itäpuolelta Cà Serraglion läpi, kääntyy länteen 101 metrin korkeudessa ja päättyy Cà Berra Nuovaan (korkeus merenpinnasta 91 m) Frassinojärven rantaan. Raja seuraa jonkin matkaa rantaa ja yhtyy Bertolettan läpi kulkevaan polkuun, jota seuraa rautatien ylityskohtaan 84 metrin kokeudessa. Sieltä rajaa kulkee pitkin rautatietä itään seuraavalle ylikulkupaikalle (korkeus merenpinnasta 84 metriä) ja kääntyy Villa Montresorin ohi kulkevalle tielle aina Gardajärven rannalla sijaitsevaan Cappucciniin. Cappuccinista rajalinja kulkee Gardajärven itärantaa ja kääntyy sisämaahan Pacengon sataman lähellä, jatkaa 93 ja 107 metrin korkeudessa käyvää polkua pitkin aina Pacengo to Cà Allegrin alapuolelle. Sieltä raja kulkee Pacengon kunnallista tietä C. Fontana Freddaan, nousee polkua pitkin 122 metrin korkeuteen aina Le Tendeen saakka. Raja jatkaa Pacengo-Colàn tietä C. alle Crociin asti, laskeutuu kaakkoon 118 ja 113 metrin korkeuteen Sarnighen läpi Lazisen ja Castelnuovon kuntarajalle 112 metrin korkeudessa. Sieltä raja jatkaa nousuaan kohti pohjoista kuntarajaa pitkin ja yhtyy Lazisen ja Pastrengon kuntarajaan Mirandolan lähellä. Raja seuraa kuntarajaa kunnes risteää Verona-Lagon maantien kanssa Osteria Vecchian länsipuolella ja yhtyy siihen jatkaen itään kohti Veronaa kunnes saavuttaa Bussolengon lähellä kohdan, jossa yhtyy Criston kunnalliseen tiehen lähes 130 metrin korkeudessa. Raja kulkee pitkin Palazzolon kunnallista tietä kohtaan, jossa Brennerin moottoritie ylittää Bussolengo-Sonan kuntarajan. Raja jatkuu kuntarajaa pitkin etelään Civeliin asti, missä se yhtyy Bussolengo-Sommacampagnan maantiehen ja kulkee sitä pitkin Sommacampagnan yli Custozaan johtavalle tielle, jota pitkin johtaa lähtöpisteeseen Cesuressa. Alueeseen sisältyy myös pieni ala Peschiera del Gardan kuntaa, mukaan lukien Monte Zecchinon alue. Se sijaitsee Broglien länsipuolella ja sen rajat ovat seuraavat: Raja lähtee Broglien eteläpuolella olevasta polusta (entisen alakoulun vieressä) kohti länttä Cà Boschettin ja Cà Rondinellin suuntaan ja seuraa maakunnan ja alueen rajaa Cà Boffein, Soregonej ja Cà Nuova Bazzolin ohi. Sieltä se kulkee pitkin tietä kohti Broglieta rajan alkupisteessä sijaitsevan polun risteykseen.

7.   Pääasiallinen rypälelajike / pääasialliset rypälelajikkeet

 

Pinot bianco (W) [Pinot blanc]

 

Trebbiano toscano (W) – Trebbiano

 

Trebbiano toscano (W) – Biancame (W)

 

Trebbiano toscano (W) – Ugni blanc

 

Trebbiano toscano (W) – Procanico

 

Riesling italico (W) – Riesling [Italian Riesling]

 

Riesling renano (W) – Riesling [Weisser Riesling]

 

Tocai friulano (W)

 

Tocai friulano (W) – Tuchì

 

Garganega (W) – Grecanico dorato (W)

 

Pinot bianco (W) – Pinot blanc

 

Malvasia bianca (W) – Malvasia

 

Malvasia bianca (W) – Verdina

 

Malvasia bianca (W) – Iuvarella

 

Manzoni bianco (W) – Incrocio Manzoni 6.0.13 W [Manzoni hybrid]

 

Garganega (W) – Garganego

 

Chardonnay (W)

 

Cortese (W) – Bianca Fernanda

 

Pinot bianco (W) – Pinot

8.   Yhteyden/yhteyksien kuvaus

”Bianco di Custoza” / ”Custoza”

Maantieteellisen alueen erityisyys

Luontoon liittyvät tekijät

Custoza-viinejä tuotetaan varsin pienellä alueella, joka kattaa suuren osan Veronan ja Gardajärven välillä sijaitsevien moreenikukkuloiden eteläosasta.

Tuotantoalueen lounaisrajana on Minciojoki.

Alue kattaa Gardajärveltä sisämaahan ulottuvan itäisen ”amfiteatterin” molemmat osat, joiden maaperä on moreenia. Lisäksi siihen kuuluvat olennaisesti jokiperäisistä ja glasiaalisista kerrostumista muodostuvat tasangot, joiden ominaisuudet ovat samanlaiset vaikkeivät olekaan samaa alkuperää.

DOC-viinin ”Custoza” moreenimaaperäisellä tuotantoalueella on paljon pitkänmallisia kukkuloita. Nämä samankeskiset kukkulat ovat varsin loivarinteisiä 50–100 metrin nousuineen ja laskuineen. Kukkulat ovat muodostuneet läheisen Gardajärven muovanneiden jäätiköiden jälkeensä jättämästä aineksesta, ja niiden maaperärakenne on hyvin moninainen. Kukkuloiden välillä on laajoja soratasankoja.

Koska DOC-viinin ”Custoza” tuotantoalue on pieni ja varsin yhdenmukainen, ilmasto-olot ovat käytännössä samat koko alueella. Kesät ovat kuumia mutteivät tukahduttavia ja talvet varsin kylmiä Gardajärven läheisyyden takia. Näin syntyy mikroilmasto, joka suosii viiniköynnösten lisäksi tälle maisemalle tyypillisiä oliivipuita ja sypressejä.

Sadetta saadaan varsin tasaisesti koko vuoden ajan.

Kukkuloiden rinteet lämpenevät päivisin ja viilenevät öisin, mikä luo optimaaliset olosuhteet valkoisten rypäleiden aromaattisten ominaisuuksien kehittymiselle.

DOC-valkoviinin ”Custoza” tuotantoalueen maisemat ja ilmasto eivät juurikaan vaihtele.

Historialliset ja inhimilliset tekijät

Ensimmäiset tiedot viiniköynnösten viljelystä DOC-viinin ”Custoza” nykyisellä tuotantoalueella on saatu sieltä löydetyistä rypäleiden siemenistä (Vitis sylvestris), jotka ovat peräisin ajalta, jolloin Pacengon ja Peschieran alueella oli paalutaloasusta. Alueella tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa on saatu todisteita viininviljelystä jo roomalaisajalla: on löydetty muun muassa esineitä, joista voidaan päätellä viiniä käytetyn uskonnollisissa rituaaleissa, sekä viinin säilytykseen kuljetukseen käytettyjä esineitä. Lisäksi on runsaasti asiakirjatodisteita viininviljelyksestä erityisesti Pastrengon ja Sommacampagnan välisellä alueella 800-luvulta aina keskiajan loppuun.

Paikallinen viini alettiin 1800-luvun toisella puoliskolla tuntea nimellä ”Custoza”, joka on kahdesta Italian itsenäisyyssodissa käydystä taistelusta tunnetussa Sommacampagnan kunnassa sijaitseva kylä. Sona-Custozan alue myös nimettiin Stazione Sperimentale di Viticoltura ed Enologia di Coneglianon vuonna 1939 tekemässä tutkimuksessa yhdeksi Veronan maakunnan länsiosan parhaista viininviljelyalueista.

DOC-viinin ”Bianco di Custoza” asema vahvistettiin virallisesti 8. helmikuuta 1971 annetulla presidentin asetuksella, ja se oli ensimmäisiä Italiassa alkuperänimityksen saaneista valkoviineistä. Lyhytnimi ”Custoza” hyväksyttiin vuonna 2005, ja Custoza-viinin suojeluyhdistys perustettiin vuonna 1972.

Inhimilliset tekijät

DOC-viinin ”Custoza” tuotantoalueella yleisimmin käytetty viininviljelymenetelmä perustui pitkään tukiristikoihin. Entisaikaan rypäleitä ei viljelty viinitarhoissa vaan muiden kasvien seassa, ja viljelyala oli vuoristoisen maaston vuoksi rajallinen.

1980-luvulla Custoza-viinin tuotantoalueella alkoi tapahtua suuria muutoksia sekä viininviljelymenetelmissä että viljelykäytännöissä. Niiden myötä viininvalmistajat pystyivät parhaiten hyödyntämään kotoperäisiä viiniköynnöslajikkeita Garganega, Trebbianello (Tocai friulanon paikallinen biotyyppi) ja Bianca Fernanda (Cortesen paikallinen klooni). Nykyään viininviljelijät pystyvät tekniikan kehityksen ja ajan mittaan karttuneen kokemuksen ansiosta tunnistamaan ja toteuttamaan soveltuvimpia menettelyjä laadukkaiden rypäleiden kasvatuksessa. He osaavat myös valita parhaan sadonkorjuuhetken ja näin hyödyntää rypäleisiin lajikkeen, kukkuloiden maaperän ja mikroilmaston yhdistelmästä syntyvät erityiset ominaisuudet.

Paikallisten tuottajien erityisosaaminen tulee kuitenkin parhaiten esiin, kun rypäleistä aletaan tehdä viiniä. Sen ansiosta Custoza-viiniin käytettävien rypäleiden sekoituksessa yhdistyvät Garganegan herkkä, kukkainen ja hedelmäinen bukee, Trebbianellon ominaisväri, Bianca Fernandan kevyen aromaattiset vivahteet sekä muiden alueella viljeltyjen valkoisten rypäleiden erikoispiirteet. Kaikkien näiden tekijöiden yhdistelmän myötä Custoza-viini saa tuotantoalueeseensa liittyvän konnotaation, on helposti tunnistettavissa raikkautensa ja suunmyötäisyytensä ansiosta.

”Bianco di Custoza” / ”Custoza”

Tuotteen erityisyys

Custoza-viinien olennaiset ominaisuudet ovat ja ovat aina olleet raikkaus, kevyen aromaattinen luonne, suunmyötäisyys ja helppo yhdistettävyys eri ruokalajeihin. Viinit soveltuvat myös pidempään säilytettäviksi, kun viinitiloilla tehdään tiettyjä valintoja.

Custoza-viinien valmistuksessa käytetään Garganegan, Trebbianellon ja Bianca Fernandan ohella muita alueella viljeltäviä lajikkeita, joiden ansiosta viinit saavat omalaatuisen ja monenkirjavan arominsa, joka erottaa ne pelkästään yksittäisistä lajikkeista valmistetuista viineistä. Makuprofiilissa korostuvat hedelmäiset ja kukkaiset vivahteet, joskus yhdistyneinä yrttimäisyyteen ja mausteisuuteen. Toisin sanoen Custoza-viini saa identiteettinsä peruslajikkeiden sekoituksesta, jonka erityistä bukeeta rikastaa entisestään muiden lajikkeiden käyttö.

Hyvin harvinainen, joskin perinteinen tuote on kullankeltainen Custoza passito (kuivatuista rypäleistä valmistettu viini), joka on puolimakea tai makea ja saanut inspiraationsa juhla-aterioiden päätteeksi perinteisesti nautituista viineistä.

c)   Ympäristön ja tuotteen välinen syy-seuraussuhde

Koska DOC-viinin ”Custoza” koko (varsin pienellä) tuotantoalueella on hyvin samankaltaiset ilmasto-olot, siellä viljellyt rypälelajit kypsyvät tasaisesti. Tämä seikka vaikuttaa merkittävästi näiden valkoviinien identiteettiin.

Yhtä merkittävä vaikutus on monilajisella maaperällä, joka on syntynyt eri jäätikkömuodostumien alueelle jättämistä vaihtelevista kerrostumista. Nämä seikat aineellistuvat Custoza-viinin raikkaassa, nuoressa ja pirteässä luonteessa.

Moreenipitoinen maaperä edistää kaikkien viiniköynnösten siementen itämistä. Maaperän ja ilmaston yhteisvaikutus tukee rypäleiden ja versojen kehitystä ja kypsymistä.

Kesät ovat kuumia mutteivät tukahduttavia, mikä auttaa sokereiden konsentroitumista. Päivä- ja yölämpötilojen sopivat erot puolestaan edistävät DOC-viinien ”Custoza” hedelmäisten ja kukkaisten aromien kehitystä.

9.   Olennaiset lisäedellytykset (pakkaaminen, merkinnät, muut vaatimukset)

Ei ole.

Linkki eritelmään

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14117


(1)  EUVL L 9, 11.1.2019, s. 2.