ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 196

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
12. kesäkuu 2019


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2019/C 196/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9355 – VW Group / Intel / Allied Holdings / JV) ( 1 )

1

2019/C 196/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9372 – EPH / AES Ballylumford / AES Kilroot Power) ( 1 )

1

2019/C 196/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9380 – Bâloise/Fidea) ( 1 )

2


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2019/C 196/04

Euron kurssi

3

2019/C 196/05

Lausunto, jonka keskittymiä käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi kokouksessaan 6. elokuuta 2018 päätösluonnoksesta asiassa M.8480 – Praxair/Linde – Esittelijä: Unkari ( 1 )

4

2019/C 196/06

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (M.8480 – Praxair/Linde) ( 1 )

6

2019/C 196/07

Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 20 päivänä elokuuta 2018, yrityskeskittymän julistamisesta sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia M.8480 – Praxair/Linde) (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5534)  ( 1 )

8

2019/C 196/08

Komission päätös, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2019, radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän perustamisesta ja päätöksen 2002/622/EY kumoamisesta ( 1 )

16


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 196/09

Ehdotuspyyntö 2018 – EAC/A01/2019 – Euroopan solidaarisuusjoukot – Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla

22

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 196/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9327 – YZJ Group / Mitsui E&S Group / Mitsui & CO Group / JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

25


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

12.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 196/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9355 – VW Group / Intel / Allied Holdings / JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 196/01)

Komissio päätti 29. toukokuuta 2019 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32019M9355. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


12.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 196/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9372 – EPH / AES Ballylumford / AES Kilroot Power)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 196/02)

Komissio päätti 4. kesäkuuta 2019 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32019M9372. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


12.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 196/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9380 – Bâloise/Fidea)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 196/03)

Komissio päätti 5. kesäkuuta 2019 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32019M9380. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

12.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 196/3


Euron kurssi (1)

11. kesäkuuta 2019

(2019/C 196/04)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1320

JPY

Japanin jeniä

123,09

DKK

Tanskan kruunua

7,4687

GBP

Englannin puntaa

0,89085

SEK

Ruotsin kruunua

10,6828

CHF

Sveitsin frangia

1,1233

ISK

Islannin kruunua

140,50

NOK

Norjan kruunua

9,7700

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,640

HUF

Unkarin forinttia

320,50

PLN

Puolan zlotya

4,2678

RON

Romanian leuta

4,7252

TRY

Turkin liiraa

6,5752

AUD

Australian dollaria

1,6273

CAD

Kanadan dollaria

1,5002

HKD

Hongkongin dollaria

8,8700

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7206

SGD

Singaporen dollaria

1,5446

KRW

Etelä-Korean wonia

1 337,48

ZAR

Etelä-Afrikan randia

16,7140

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,8243

HRK

Kroatian kunaa

7,4140

IDR

Indonesian rupiaa

16 116,85

MYR

Malesian ringgitiä

4,7123

PHP

Filippiinien pesoa

58,810

RUB

Venäjän ruplaa

73,0227

THB

Thaimaan bahtia

35,403

BRL

Brasilian realia

4,3893

MXN

Meksikon pesoa

21,6783

INR

Intian rupiaa

78,6155


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


12.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 196/4


Lausunto, jonka keskittymiä käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi kokouksessaan 6. elokuuta 2018 päätösluonnoksesta asiassa M.8480 – Praxair/Linde

Esittelijä: Unkari

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 196/05)

Lainkäyttövalta

1.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että ilmoitettu liiketoimi muodostaa yrityskeskittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004, jäljempänä ’sulautuma-asetus’, 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun keskittymän (1).

2.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) on komission kanssa samaa mieltä siitä, että ilmoitetulla liiketoimella on sulautuma-asetuksen 1 artiklan 2 kohdan mukainen unionin laajuinen ulottuvuus.

Markkinoiden määritelmä

3.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) yhtyy komission päätösluonnoksessa tekemiin päätelmiin merkityksellisten maantieteellisten ja tuotemarkkinoiden määritelmästä, joka koskee seuraavia osa-alueita:

a.

teollisuuskaasujen toimitukset

b.

lääkkeellisten kaasujen toimitukset

c.

erikoiskaasujen toimitukset

d.

heliumin toimitukset

e.

tuotantolaitosten ja niiden osien rakennuspalvelut

f.

kotisairaanhoitona annettavat hengityshoitopalvelut

g.

pinnoituspalvelut.

Kilpailuvaikutusten arviointi

4.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) yhtyy komission arvioon siitä, että ilmoitettu liiketoimi johtaa sellaisiin monialaisiin yhteensovittamattomiin vaikutuksiin, jotka estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua markkinoilla, jotka liittyvät

a.

päätösluonnoksen 8.14 kohdassa tarkoitettuihin teollisuuskaasujen toimituksiin

b.

päätösluonnoksen 8.14 kohdassa tarkoitettuihin lääkkeellisten kaasujen toimituksiin

c.

päätösluonnoksen 8.14 kohdassa tarkoitettuihin jalokaasujen ja jalokaasuseosten toimituksiin

d.

päätösluonnoksen 8.14 kohdassa tarkoitettuihin sähköä johtavien kaasujen toimituksiin

e.

päätösluonnoksen 8.14 kohdassa tarkoitettuihin kemiallisten kaasujen toimituksiin

f.

päätösluonnoksen 8.14 kohdassa tarkoitettuihin kalibrointi- ja muiden kaasujen toimituksiin

g.

heliumin tukkumyyntiin

h.

päätösluonnoksen 8.14 kohdassa tarkoitettuun heliumin vähittäismyyntiin

i.

kotisairaanhoitona annettavien hengityshoitopalvelujen toimituksiin Portugalissa ja Espanjassa.

5.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) yhtyy komission arvioon siitä, että ilmoitettu liiketoimi ei estä olennaisesti tehokasta kilpailua siten, että se aiheuttaisi alakohtaisia yhteensovittamattomia vaikutuksia heliumin maailmanlaajuisten alkupään tukkumyyntimarkkinoiden ja heliumin loppupään vähittäismyyntimarkkinoiden välisiin vertikaalisiin yhteyksiin.

6.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) yhtyy komission arvioon siitä, että ilmoitettu liiketoimi ei todennäköisesti estä tehokasta kilpailua seuraavien vaikutusten vuoksi:

a.

monialaiset yhteensovitetut vaikutukset muihin kuin kohdassa 4 tarkoitettuihin markkinoihin

b.

monialaiset yhteensovitetut vaikutukset

c.

muut kuin heliumin maailmanlaajuisten alkupään tukkumyyntimarkkinoiden ja heliumin loppupään vähittäismyyntimarkkinoiden välisiin vertikaalisiin yhteyksiin liittyvät alakohtaiset yhteensovittamattomat vaikutukset.

Sitoumukset

7.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) on komission kanssa samaa mieltä siitä, että ilmoituksen tekijöiden 10. heinäkuuta 2018 esittämät lopulliset sitoumukset poistavat päätösluonnoksessa tarkoitetut tehokkaan kilpailun olennaiset esteet.

8.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) on komission kanssa samaa mieltä siitä, että jos ilmoituksen tekijät noudattavat kaikilta osin 10. heinäkuuta 2018 antamiaan lopullisia sitoumuksia, ilmoitettu liiketoimi ei todennäköisesti olennaisesti estä tehokasta kilpailua sisämarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla.

Soveltuvuus sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan

9.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) on komission kanssa samaa mieltä siitä, että ilmoitettu liiketoimi olisi näin ollen julistettava sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi sulautuma-asetuksen 2 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan sekä ETA-sopimuksen 57 artiklan mukaisesti.

(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


12.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 196/6


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (1)

(M.8480 – Praxair/Linde)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 196/06)

1.   

Komissio vastaanotti 12. tammikuuta 2018 sulautuma-asetuksen 4 artiklan (2) mukaisesti ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jäljempänä ’liiketoimi’, jossa yritykset Praxair, Inc., jäljempänä ’Praxair’, ja Linde AG, jäljempänä ’Linde’, sulautuisivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Lindeen ja Praxairiin viitataan jäljempänä yhdessä nimityksellä ’osapuolet’. Osapuolten ydinliiketoimintoja ovat kaasujen valmistus ja jakelu.

2.   

Ensimmäisen tutkimusvaiheen perusteella komissiolla oli vakavia epäilyjä siitä, soveltuuko liiketoimi sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan. Komissio antoi 16. helmikuuta 2018 päätöksen sulautuma-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen menettelyn aloittamisesta, jäljempänä ’6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen päätös’.

3.   

Osapuolten pyynnöstä komissio antoi 22. helmikuuta 2018 sulautuma-asetuksen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen virkkeen nojalla päätöksen, jolla toisen vaiheen menettelyn määräaikaa jatkettiin vielä 10 työpäivällä.

4.   

Osapuolet eivät vastanneet 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiseen päätökseen sellaisenaan mutta toimittivat 9. ja 15. maaliskuuta 2018 kirjallisia huomautuksia näkökohdista, joiden osalta ne pyysivät komissiota tarkastelemaan uudelleen alustavia päätelmiään.

5.   

Komissio antoi 15. maaliskuuta 2018 sulautuma-asetuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla päätöksen, koska Linde ei ollut toimittanut täydellisiä tietoja vastauksena komission tietopyyntöön. Päätös keskeytti sulautuma-asetuksen 10 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun määräajan. Määräajan kulumisen keskeyttäminen päättyi 19. maaliskuuta 2018 sen jälkeen, kun Linde oli toimittanut pyydetyt tiedot.

6.   

Komissio antoi 31. toukokuuta 2018 väitetiedoksiannon, jossa se katsoi alustavasti, että liiketoimi estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua sisämarkkinoiden merkittävällä osalla sulautuma-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja ETA-sopimuksen 57 artiklassa tarkoitetulla alueella useiden eri kaasujen (teollisuuskaasut, lääkkeelliset kaasut, erikoiskaasut ja helium) ja niihin liittyvien palvelujen tarjontaan liittyvillä markkinoilla monialaisten ja alakohtaisten yhteensovittamattomien vaikutusten vuoksi.

7.   

Osapuolille myönnettiin oikeus tutustua asiakirjoihin 1. kesäkuuta 2018 alkaen. Osapuolten taloudellisille neuvonantajille myönnettiin oikeus tutustua luottamuksellisiin tietoihin data room -menettelyn mukaisesti. En ole saanut pyyntöjä tutustua asiakirjoihin toimivaltuuksien 7 artiklan perusteella.

8.   

Osapuolet toimittivat vastauksensa väitetiedoksiantoon 14. kesäkuuta 2018. Osapuolet eivät pyytäneet tilaisuutta yksityiskohtaisempien kannanottojen esittämiseen virallisessa suullisessa kuulemisessa.

9.   

Hyväksyin Air Liquiden, joka on osapuolten kilpailija, kolmanneksi osapuoleksi, jonka etua asia koskee. Air Liquide on saanut ei-luottamuksellinen toisinnon väitetiedoksiannosta, ja sille on ilmoitettu määräaika, johon mennessä sen on toimitettava näkökantansa.

10.   

Komissio jatkoi 20. kesäkuuta 2018 menettelyn määräaikaa 10 työpäivällä sulautuma-asetuksen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan kolmannen virkkeen mukaisesti. Osapuolet toimittivat samana päivänä viralliset sitoumuksensa. Niissä ne vastasivat komission havaitsemiin ongelmakohtiin. Markkinatestin jälkeen sitoumuksista saamansa palautteen pohjalta osapuolet esittivät sitoumuksiinsa muutoksia 4. heinäkuuta 2018 ja vielä kertaalleen 10. heinäkuuta 2018, jäljempänä ’lopulliset sitoumukset’.

11.   

Päätösluonnoksessaan komissio katsoo, että lopulliset sitoumukset ovat riittävät ja sopivat poistamaan täysin tehokkaan kilpailun olennaiset esteet, joita ilmoitettu liiketoimi todennäköisesti aiheuttaisi. Näin ollen komissio katsoo, että lopullisten sitoumusten ansiosta liiketoimi soveltuu sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan.

12.   

Olen tarkastellut päätösluonnosta päätöksen 2011/695/EU 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja tullut siihen tulokseen, että siinä käsitellään ainoastaan sellaisia väitteitä, joista osapuolille on annettu mahdollisuus esittää näkemyksensä.

13.   

Kaiken kaikkiaan katson, että menettelyllisten oikeuksien tosiasiallinen toteutuminen on varmistettu koko menettelyn ajan.

Bryssel 7. elokuuta 2018.

Joos STRAGIER


(1)  Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtävästä ja toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 13 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan komission puheenjohtajan päätöksen 2011/695/EU, jäljempänä ’toimivaltuudet’, 16 ja 17 artiklan mukaisesti (EUVL L 275, 20.10.2011, s. 29).

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (”EY:n sulautuma-asetus”), (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1), jäljempänä ’sulautuma-asetus’.


12.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 196/8


Tiivistelmä komission päätöksestä,

annettu 20 päivänä elokuuta 2018,

yrityskeskittymän julistamisesta sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi

(Asia M.8480 – Praxair/Linde)

(tiedoksiannettu numerolla C(2018) 5534)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 196/07)

Komissio antoi 20 päivänä elokuuta 2018 päätöksen sulautuma-asiassa yrityskeskittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan nojalla. Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavilla mahdollisesti väliaikaisena versiona todistusvoimaisella kielellä kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

I   JOHDANTO

(1)

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, vastaanotti 12. tammikuuta 2018 sulautuma-asetuksen 4 artiklan mukaisesti ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jäljempänä ’liiketoimi’, jossa yritykset Praxair, Inc., jäljempänä ’Praxair’, ja Linde AG, jäljempänä ’Linde’, sulautuisivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Liiketoimi toteutetaan ostamalla uuden yrityksen osakkeita. Lindeen ja Praxairiin viitataan jäljempänä yhdessä nimityksellä ’ilmoituksen tekijät’ ja yksittäin nimityksellä ’ilmoituksen tekijä’.

II   OSAPUOLET JA LIIKETOIMI

(2)

Praxair ja Linde ovat molemmat kansainvälisiä konserniyrityksiä, jotka toimittavat markkinoille useita eri kaasuja (teollisuuskaasut, lääkkeelliset kaasut, erikoiskaasut ja helium) ja niihin liittyviä palveluja, etenkin hengitystievaivoista kärsiville potilaille suunnattuja kotisairaanhoidonpalveluja sekä teknisiä suunnittelu- ja tehdasrakennuspalveluja. Lisäksi Praxair toimittaa myös pinnoitustekniikkapalveluja.

(3)

Praxair ja Linde tekivät 1. kesäkuuta 2017 yritysten yhdistämistä koskevan sopimuksen, jossa ne sopivat liiketoimintojensa yhdistämisestä ”tasavertaisten yhtiöiden sulautumana”. Liiketoimessa perustetaan uusi yritys, jonka kotipaikka on Irlannissa ja jonka nimeksi tulee Linde plc, jäljempänä ’New HoldCo’. Liiketoimi on toteutettu Linden osakkeenomistajien kannalta Saksan lainsäädännön mukaisena vaihtotarjouksena ja Praxairin kannalta Delawaren osavaltion lainsäädännön mukaisena käänteisenä kolmikantaisena sulautumana. Tämän seurauksena ilmoituksen tekijöistä tulee New HoldCon kokonaan omistamia tytäryhtiöitä. Uudessa yrityksessä Praxairin ja Linden osakkeenomistajat omistavat vastaavasti noin 50 prosenttia toistensa osakeantikorjatuista osakkeista.

(4)

Näin ollen liiketoimi on sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yrityskeskittymä.

III   EU:N LAAJUINEN ULOTTUVUUS

(5)

Asianomaisten yritysten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto on yli 5 miljardia euroa. Kummankin yrityksen EU:n laajuinen liikevaihto ylittää 250 miljoonaa euroa, mutta kumpikaan yritys ei saa yli kahta kolmasosaa yhteenlasketusta EU:n alueelta kertyneestä liikevaihdostaan yhdestä ja samasta jäsenvaltiosta. Ilmoitettu liiketoimi on tämän vuoksi sulautuma-asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu unioninlaajuinen yrityskeskittymä.

IV   MENETTELY

(6)

Ilmoituksen alustavan tutkinnan ja suorittamansa ensimmäisen vaiheen markkinatutkimuksen perusteella komissio päätti 16. helmikuuta 2018 sulautuma-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen menettelyn aloittamisesta, jäljempänä ’6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen päätös’. Komissio esitti 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisessa päätöksessään vakavia epäilyjä liiketoimen soveltuvuudesta sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan.

(7)

Ilmoituksen tekijöiden pyynnöstä komissio antoi 22. helmikuuta 2018 sulautuma-asetuksen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen virkkeen nojalla päätöksen, jolla toisen vaiheen menettelyn määräaikaa jatkettiin vielä 10 työpäivällä.

(8)

Ilmoituksen tekijät toimittivat 9. ja 15. maaliskuuta 2018 asiakirjoja, jäljempänä yhdessä ’temaattiset asiakirjat’, näkökohdista, joiden osalta ne pyysivät komissiota tarkastelemaan uudelleen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen päätöksen alustavia päätelmiään.

(9)

Komissio antoi 15. maaliskuuta 2018 sulautuma-asetuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla päätöksen, koska Linde ei ollut toimittanut täydellisiä tietoja vastauksena komission tietopyyntöön, jäljempänä ’15. maaliskuuta annettu 11 artiklan 3 kohdan mukainen päätös’. 15. maaliskuuta annettu 11 artiklan 3 kohdan mukainen päätös keskeytti asetuksen (EY) N:o 139/2004 10 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun määräajan. Linde vastasi kyseessä olevaan tietopyyntöön 19. maaliskuuta 2018, ja määräajan kulumisen keskeyttäminen päättyi kyseisen päivän päättyessä.

(10)

Ensimmäisen vaiheen havaintoja täydentävän toisen vaiheen tutkimuksensa perusteella komissio esitti 31. toukokuuta 2018 sulautuma-asetuksen 18 artiklan ja ETA-sopimuksen pöytäkirjan 21 mukaisesti väitetiedoksiannon, jäljempänä ’väitetiedoksianto’.

(11)

Ilmoituksen tekijät antoivat 14. kesäkuuta 2018 väitetoimeksiantoon kirjallisen vastauksensa, jäljempänä ’vastaus väitetoimeksiantoon’.

(12)

Komissio antoi 20. kesäkuuta 2018 sulautuma-asetuksen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan nojalla päätöksen, jolla menettelyn määräaikaa jatkettiin vielä 10 työpäivällä.

(13)

Vastatakseen komission havaitsemiin epäilyihin kilpailuongelmista ilmoituksen tekijät esittivät komissiolle ensimmäiset sitoumuksensa, jäljempänä ’alustavat sitoumukset’, 20. kesäkuuta 2018. Komissio käynnisti alustavia sitoumuksia koskevan markkinatestin 22. kesäkuuta 2018.

(14)

Markkinatestin tulosten perusteella komissio antoi ilmoituksen tekijöille palautteensa alustavista sitoumuksista. Kaiken kaikkiaan komissio katsoi, että alustavat sitoumukset poistivat kokonaan kilpailuongelmat kaikilla markkinoilla, joilla ongelmia oli havaittu.

(15)

Näin ollen ilmoituksen tekijät esittivät 10. heinäkuuta 2018 lisää sitoumuksia, jäljempänä ’lopulliset sitoumukset’, jotka ovat olennaisilta osiltaan yhteneviä alustavien sitoumusten kanssa ja tuovat niihin vain joitakin muutoksia.

(16)

Neuvoa-antava komitea keskusteli lopullisen päätöksen luonnoksesta 6. elokuuta 2018 ja antoi siitä myönteisen lausunnon.

V   PERUSTELUT

A.   Merkitykselliset markkinat

1.   Teollisuuskaasut

(17)

Teollisuuskaasujen osalta merkityksellisiä tuotemarkkinoita ovat

markkinat, jotka liittyvät seuraavien kaasujen suurtoimituksiin: happi, typpi, hiilimonoksidi, hiilidioksidi (mukaan luettuna kaikkien kaasujen toimitus putkistoa pitkin ja suurista käyttöpaikalla olevista laitoksista yli 100 tonnia päivässä) ja vety (mukaan luettuna toimitus putkistoa pitkin ja laitoksista, joiden nimelliskapasiteetti on yli 0,3 tonnia päivässä);

markkinat, jotka liittyvät seuraavien kaasujen toimituksiin pienistä käyttöpaikalla olevista laitoksista: happi, typpi (mukaan luettuina laitokset, joiden nimelliskapasiteetti on alle 100 tonnia päivässä) ja vety (mukaan luettuina laitokset, joiden nimelliskapasiteetti on alle 0,3 tonnia päivässä);

markkinat, jotka liittyvät seuraavien kaasujen toimituksiin irtomyyntinä: happi, typpi, argon, asetyleeni, hiilimonoksidi, hiilidioksidi ja dityppioksidi (mukaan luettuina maanteitse tai rautateitse säiliövaunussa tapahtuvat toimitukset, jossa toimitusmäärä on 20–100 tonnia päivässä, ja pois luettuina kaasun ja typen toimitukset pienistä käyttöpaikalla olevista laitoksista) ja vety (mukaan luettuina maanteitse tai rautateitse säiliövaunussa tapahtuvat toimitukset, jossa toimitusmäärä on alle 0,3 tonnia päivässä, ja pois luettuina toimitukset pienistä käyttöpaikalla olevista laitoksista);

markkinat, jotka liittyvät seuraavien kaasujen kaasupullotoimituksiin (mukaan luettuina toimitukset, jossa toimitusmäärä on 1–1 000 tonnia kuukaudessa kaasupulloissa): happi, typpi, argon, vety ja asetyleeni, sekä kunkin kaasun mahdolliset tavallisen puhtausasteen segmentit ja erikoispuhtaiden kaasujen segmentit;

markkinat, jotka liittyvät kunkin tavallisen puhtausasteen hiilimonoksidin ja dityppioksidin kaasupullotoimituksiin (erityispuhtaat hiilimonoksidi ja dityppioksidi ovat erityistuotteita ja muodostavat erilliset markkinat);

markkinat, jotka liittyvät hiilidioksidin kaasupullotoimituksiin, pois luettuina toimitukset kiinteässä muodossa, ja hiilidioksidin mahdolliset segmentit, pois luettuina tavallisen puhtausasteen ja erityispuhtaan hiilidioksidin toimitukset kiinteässä muodossa;

markkinat, jotka liittyvät kiinteässä muodossa myytävän hiilidioksidin (niin sanottu kuivajää) toimituksiin.

(18)

Teollisuuskaasumarkkinat ovat maantieteelliseltä laajuudeltaan

ETA:n laajuiset markkinoilla, jotka liittyvät suurtoimituksiin ja toimituksiin pienistä käyttöpaikalla olevista laitoksista, sekä mahdollisesti markkinoilla, jotka liittyvät argonin ja dityppioksidin toimituksiin irtomyyntinä ja erityispuhtaiden hapen, typin, argonin, vedyn, asetyleenin ja hiilidioksidin kaasupullotoimituksiin hypoteettisilla segmenteillä ja ala-segmenteillä;

kansalliset, kansallisten rajojen perusteella, kaikilla muilla edellä yksilöidyillä markkinoilla ja segmenteillä, lukuun ottamatta aluetta, joka käsittää Alankomaat, Belgian ja Luxemburgin (Benelux-maat) ja joka on katsottava merkityksellisten tuotemarkkinoiden yhtenäiseksi maantieteelliseksi ulottuvuudeksi.

2.   Lääkkeelliset kaasut

(19)

Lääkkeellisten kaasujen osalta merkityksellisiä tuotemarkkinoita ovat

markkinat, jotka liittyvät seuraavien lääkkeellisten kaasujen toimituksiin irtomyyntinä: lääkkeellinen happi, lääkkeellinen typpi, lääkkeellinen dityppioksidi, lääkkeellinen hiilidioksidi;

markkinat, jotka liittyvät seuraavien lääkkeellisten kaasujen kaasupullotoimituksiin: lääkkeellinen happi, lääkkeellinen typpi, lääkkeellinen dityppioksidi, lääkkeellinen hiilidioksidi, lääkkeellinen typpimonoksidi ja lääkkeellinen argon.

(20)

Lääkkeellisten kaasujen markkinat ovat maantieteelliseltä laajuudeltaan kansalliset.

3.   Erikoiskaasut

(21)

Erikoiskaasujen osalta merkityksellisiä tuotemarkkinoita ovat

markkinat, jotka liittyvät seuraavien jalokaasujen ja jalokaasuseosten kaasupullotoimituksiin: krypton, ksenon, neon, bromattujen yhdisteiden kaasuseokset, fluorin jalokaasuseokset, vetykloridin jalokaasuseokset, inerttien jalokaasujen seokset;

markkinat, jotka liittyvät sähköä johtavien erikoiskaasujen kaasupullotoimituksiin ja toimituksiin irtomyyntinä – kukin kaasu muodostaa merkitykselliset tuotemarkkinat;

markkinat, jotka liittyvät kemiallisten kaasujen kaasupullotoimituksiin – kukin kaasu muodostaa merkitykselliset tuotemarkkinat;

markkinat, jotka liittyvät seuraavien kalibrointi- ja muiden kaasuseosten kaasupullotoimituksiin: ympäristön parantamisessa käytetyt seokset, erikoisprosessiseokset ja muut kalibrointiseokset;

markkinat, jotka liittyvät jäähdytysaineiden kaasupullotoimituksiin – kukin kaasu muodostaa merkitykselliset tuotemarkkinat.

(22)

Erikoiskaasumarkkinat ovat maantieteelliseltä laajuudeltaan

ETA:n laajuiset markkinoilla, jotka liittyvät jalokaasujen ja jalokaasuseosten kaasupullotoimituksiin ja sähköä johtavien erikoiskaasujen kaasupullotoimituksiin ja toimituksiin irtomyyntinä;

kansalliset markkinoilla, jotka liittyvät kemiallisten kaasujen, kalibrointi- ja muiden kaasuseosten ja jäähdytysaineiden kaasupullotoimituksiin.

4.   Helium

(23)

Heliumin osalta merkityksellisiä tuotemarkkinoita ovat

markkinat, jotka liittyvät heliumin tukkumyyntiin (mukaan luettuna heliumin hankinta);

markkinat, jotka liittyvät heliumin vähittäismyyntiin, ja seuraavat mahdolliset alamarkkinat: vähittäismyynti kuljetettavissa kryogeenisissa säiliöissä, vähittäismyynti dewar-säiliöissä, vähittäismyynti säiliöperävaunuissa, tavallisen puhtausasteen heliumin vähittäismyynti kaasupulloissa ja erikoispuhtaan heliumin vähittäismyynti kaasupulloissa.

(24)

Heliumin markkinat ovat maantieteelliseltä laajuudeltaan

maailmanlaajuiset markkinoilla, jotka liittyvät heliumin tukkumyyntiin ja kuljetettavissa kryogeenisissa säiliöissä toimitettavan heliumin mahdolliseen vähittäismyyntiin;

kansalliset markkinoilla, jotka liittyvät heliumin vähittäismyyntiin, ja heliumin mahdollisilla alamarkkinoilla (lukuun ottamatta kuljetettavissa kryogeenisissa säiliöissä toimitettavan heliumin mahdollisia vähittäismarkkinoita).

5.   Tuotantolaitosten ja niiden osien rakennuspalvelut

(25)

Tuotantolaitosten ja niiden osien rakennuspalvelujen osalta tuote- ja maantieteellinen määrittely voidaan jättää avoimeksi, koska liiketoimi ei todennäköisesti estä olennaisesti tehokasta kilpailua kummassakaan vaihtoehdossa markkinamääritelmän määritelmästä huolimatta.

6.   Kotisairaanhoitona annettavat hengityshoitopalvelut

(26)

Kotisairaanhoitona annettavien hengityshoitopalvelujen osalta merkittäviä tuotemarkkinoita ovat

mahdolliset markkinat, jotka kattavat kaikki kotisairaanhoitona annettavat hengitysterapiapalvelut;

mahdolliset markkinat, jotka kattavat kaikki happiterapiamuodot, ja kutakin happiterapiamuotoa eli nestemäistä happea (LOX), kaasumaista happea (GOX) ja happirikastimia (COX) käyttävien hoitomuotojen mahdolliset erilliset markkinat;

mahdolliset markkinat, jotka kattavat kaikki muut kuin happea käyttävät terapiamuodot ja kaikkien muiden kuin happea käyttävien terapiamuotojen eli unihoitoa, ventilaattoria ja aerosolia käyttävien hoitomuotojen mahdolliset erilliset markkinat.

(27)

Kotisairaanhoitona annetavat hengityshoitopalvelut ovat maantieteelliseltä laajuudeltaan kansalliset.

7.   Pinnoituspalvelut

(28)

Pinnoituspalvelujen osalta tuote- ja maantieteellinen määrittely voidaan jättää avoimeksi, koska liiketoimi ei todennäköisesti estä olennaisesti tehokasta kilpailua kummassakaan vaihtoehdossa valitun markkinamääritelmän määritelmästä huolimatta.

B.   Kilpailuvaikutusten arviointi

1.   Yksipuoliset vaikutukset

(29)

Päätöksessä tullaan siihen päätelmään, että liiketoimi johtaa sellaisiin monialaisiin yhteensovittamattomiin vaikutuksiin, jotka estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua seuraavilla markkinoilla:

(30)

Teollisuuskaasujen osalta

a)

ETA:n laajuisilla markkinoilla, jotka liittyvät hiilimonoksidin, typen ja hapen suurtoimituksiin, sekä ETA:n laajuisilla markkinoilla, jotka liittyvät hapen ja typen toimituksiin pienistä käyttöpaikalla olevista laitoksista, koska liiketoimi aiheuttaa sen merkittävän kilpailupaineen poistumisen, joka ilmoituksen tekijöillä on toisiinsa ja jäljelle jääviin kilpailijoihin nähden. Tarjouskilpailujen analyysin perusteella komissio katsoo lisäksi, että ilmoituksen tekijät ovat näillä markkinoilla toistensa lähimpiä kilpailijoita ja että liiketoimi aiheuttaa merkittävän kilpailupaineen poistumisen ETA:n laajuisilta markkinoilta, jotka liittyvät hapen suurtoimituksiin sekä hapen ja typen toimituksiin pienistä käyttöpaikalla olevista laitoksista. Komissio havaitsi, että näiden markkinoiden muut kilpailupaineet eivät todennäköisesti toimi riittävänä vastapainona liiketoimesta aiheutuvalle kilpailupaineelle. Näin ollen komissio katsoo, että liiketoimi johtaa todennäköisesti vaikutuksiin, jotka estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua hinnankorotuksina;

b)

valtaosassa kansallisia/Benelux-maiden markkinoita, jotka liittyvät teollisuuskaasujen toimituksiin irtomyyntinä ja kaasupullotoimituksiin sekä kuivajään toimituksiin, siitä syystä, että liiketoimella luodaan määräävä asema tai vahvistetaan sitä tai että liiketoimi poistaa ainakin merkittävän kilpailupaineen. Komissio havaitsi, että ilmoituksen tekijät ovat näillä markkinoilla toistensa lähimpiä kilpailijoita ja aiheuttavat toisilleen ja jäljelle jääville kilpailijoille merkittävän kilpailupaineen. Lisäksi komissio havaitsi, että markkinoiden muut kilpailupaineet eivät todennäköisesti toimi riittävänä vastapainona liiketoimesta aiheutuvalle pienentyvälle kilpailupaineelle. Näin ollen komissio katsoo, että liiketoimi johtaa todennäköisesti vaikutuksiin, jotka estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua hinnankorotuksina;

(31)

Lääkkeellisten kaasujen osalta valtaosassa markkinoita, jotka liittyvät lääkkeellisten kaasujen toimituksiin irtomyyntinä ja kaasupullotoimituksiin, koska liiketoimella luodaan määräävä asema tai vahvistetaan sitä tai koska liiketoimi ainakin poistaa merkittävän kilpailupaineen. Komissio havaitsi, että ilmoituksen tekijät ovat näillä markkinoilla toistensa lähimpiä kilpailijoita ja aiheuttavat toisilleen ja jäljelle jääville kilpailijoille merkittävän kilpailupaineen. Lisäksi komissio havaitsi, että markkinoiden muut kilpailupaineet eivät todennäköisesti toimi riittävänä vastapainona liiketoimesta aiheutuvalle pienentyvälle kilpailupaineelle. Näin ollen komissio katsoo, että liiketoimi johtaa todennäköisesti vaikutuksiin, jotka estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua hinnankorotuksina;

(32)

Erikoiskaasujen osalta ETA:n laajuisilla markkinoilla, jotka liittyvät jalokaasujen ja jalokaasuseosten kaasupullotoimituksiin ja sähköä johtavien kaasujen (2) kaasupullotoimituksiin tai toimituksiin irtomyyntinä, sekä joillakin kansallisilla markkinoilla, jotka liittyvät kemiallisten kaasujen (3) kaasupullotoimituksiin ja kalibrointi- ja muiden kaasuseosten (4) kaasupullotoimituksiin. Näin käy joko siitä syystä, että liiketoimella luodaan määräävä asema tai vahvistetaan sitä, tai siitä syystä, että liiketoimi ainakin poistaa merkittävän kilpailupaineen. Komissio havaitsi, että ilmoituksen tekijät ovat toistensa lähimpiä kilpailijoita ja aiheuttavat toisilleen ja jäljelle jääville kilpailijoille merkittävän kilpailupaineen. Lisäksi komissio havaitsi, että markkinoiden muut kilpailupaineet eivät näillä markkinoilla todennäköisesti toimi riittävänä vastapainona liiketoimesta aiheutuvalle pienentyvälle kilpailupaineelle. Näin ollen liiketoimi johtaa todennäköisesti vaikutuksiin, jotka estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua hinnankorotuksina;

(33)

Heliumin osalta

a)

Maailmanlaajuisilla tukkumyyntimarkkinoilla siitä syystä, että liiketoimella luodaan määräävä asema tai vahvistetaan sitä tai että liiketoimi poistaa ainakin merkittävän kilpailupaineen. Komissio havaitsi, että tukkumyyntimarkkinat ovat oligopolistiset ja markkinoille pääsylle on olemassa suuria esteitä etenkin siksi, että heliumista on puutetta ja sitä saadaan maailmanlaajuisesti vain muutamista lähteistä. Komissio havaitsi lisäksi, että ilmoituksen tekijät ovat näillä markkinoilla toistensa lähimpiä kilpailijoita ja aiheuttavat toisilleen ja jäljelle jääville kilpailijoille merkittävän kilpailupaineen. Erityisesti liiketoimen tuloksena syntyvän sulautuman heliumin hankintasalkku olisi niin mittava, ettei markkinoilla olisi (kokonsa ja laajuutensa puolesta) vastaavaa. Komissio katsoo, että markkinoiden muut kilpailupaineet eivät todennäköisesti toimi riittävänä vastapainona liiketoimesta aiheutuvalle pienentyvälle kilpailupaineelle. Näin ollen liiketoimi johtaa todennäköisesti vaikutuksiin, jotka estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua hinnankorotuksina;

b)

Monilla markkinoilla, jotka liittyvät heliumin vähittäismyyntiin (ja mahdollisilla alamarkkinoilla), koska liiketoimella luodaan määräävä asema tai vahvistetaan sitä tai koska liiketoimi poistaa ainakin merkittävän kilpailupaineen. Komissio havaitsi, että ilmoituksen tekijät ovat toistensa lähimpiä kilpailijoita ja aiheuttavat toisilleen ja jäljelle jääville kilpailijoille merkittävän kilpailupaineen. Erityisesti useissa ETA-maissa sulautumalla olisi hyvin suuret markkinaosuudet ja rajoitettu määrä uskottavia kilpailijoita. Komissio havaitsi, että markkinoiden muut kilpailupaineet eivät näillä markkinoilla todennäköisesti toimi riittävänä vastapainona liiketoimesta aiheutuvalle pienentyvälle kilpailupaineelle. Näin ollen liiketoimi johtaa todennäköisesti vaikutuksiin, jotka estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua hinnankorotuksina;

(34)

Kotisairaanhoitona annettavien hengityshoitopalvelujen (5) osalta Espanjan ja Portugalin markkinoilla (kaikkien mahdollisten markkinamääritelmien puitteissa), koska liiketoimi vähentäisi merkittävien toimijoiden määrän kolmesta kahteen. Tämän jälkeen Air Liquide olisi markkinoiden ainoa uskottava vaihtoehto. Komissio havaitsi lisäksi, että ilmoituksen tekijät ovat molemmissa maissa toistensa lähimpiä kilpailijoita ja aiheuttavat merkittävän kilpailupaineen toisilleen ja yleisemmin ottaen koko markkinoille. Lisäksi komissio havaitsi, että markkinoiden muut kilpailupaineet eivät todennäköisesti toimi riittävänä vastapainona liiketoimesta aiheutuvalle pienentyvälle kilpailupaineelle. Näin ollen komissio katsoo, että liiketoimi johtaa todennäköisesti vaikutuksiin, jotka estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua hinnankorotuksina.

(35)

Typen ETA:n laajuisten suurtoimitusmarkkinoiden osalta päätöksessä myönnetään, että liiketoimen monialaisia yhteensovittamattomia vaikutuksia koskevat näytöt eivät ole yhtä vakuuttavat kuin muiden suurtoimitusmarkkinoiden kohdalla. Komissio katsoo joka tapauksessa, että päätelmää liiketoimen monialaisista yhteensovittamattomista vaikutuksista typen ETA:n laajuisiin suurtoimitusmarkkinoihin ei ole tarpeen tehdä. Lopullisten sitoumusten tarkoituksena on lieventää liiketoimen monialaisia yhteensovittamattomia vaikutuksia teollisuuskaasujen muihin markkinoihin. Niinpä sitoumukset sulkevat pois myös sen mahdollisuuden, että liiketoimella olisi monialaisia yhteensovittamattomia vaikutuksia typen ETA:n laajuisiin suurtoimitusmarkkinoihin. Lopulliset sitoumukset poistavat todellakin täysin päällekkäisyydet Linden ja Praxairin toiminnassa viimeksi mainituilla markkinoilla.

(36)

Monialaisten vaikutusten kohteena olevien kaikkien muiden markkinoiden osalta päätöksessä tullaan siihen päätelmään, että liiketoimi ei todennäköisesti johda sellaisiin monialaisiin yhteensovittamattomiin vaikutuksiin, jotka estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua. Joka tapauksessa komissio toteaa lisäksi, että lopullisten sitoumusten tarkoituksena on lieventää liiketoimen monialaisia yhteensovittamattomia vaikutuksia, jotka estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua. Sitoumukset sulkevat pois myös sen mahdollisuuden, että liiketoimella olisi monialaisia vaikutuksia muihin markkinoihin. Lopulliset sitoumukset poistavat todellakin täysin päällekkäisyydet Linden ja Praxairin toiminnassa kaikilla muilla markkinoilla, joihin liiketoimella on monialaisia vaikutuksia.

2.   Alakohtaiset vaikutukset

(37)

Päätöksessä päädytään toteamaan, että liiketoimi estää olennaisesti tehokasta kilpailua siten, että se aiheuttaa alakohtaisia yhteensovittamattomia vaikutuksia heliumin maailmanlaajuisten alkupään tukkumyyntimarkkinoiden ja heliumin loppupään vähittäismyyntimarkkinoiden välisiin vertikaalisiin yhteyksiin. Komissio havaitsi seuraavaa:

a)

Ilmoituksen tekijöillä on valmiudet ja kannustin estää pääsy heliumin markkinoille. Komissio toteaa erityisesti, että (i) sulautumalla olisi määräävä asema alkupään markkinoilla ja valmiudet vähentää heliumin tarjontaa, (ii) vaihtoehtoisia toimittajia on vähän ja niiden kapasiteetti on rajoitettu ja että (iii) heliumin markkinoille pääsyn estäminen olisi tuottavaa, koska kilpailijoilta suljetuille loppupään markkinoille ovat ominaisia korkeat marginaalit, jolloin hyödyn keräisi todennäköisesti uusi yhtiö;

b)

Toteutuessaan uuden yhtiön markkinoiden sulkemiseen tähtäävä strategia todennäköisesti (i) nostaisi heliumin markkinahintaa, (ii) vaikeuttaisi potentiaalisten kilpailijoiden pääsyä markkinoille ja (iii) vaikuttaisi muihin markkinoihin, koska helium on välttämätön tuote, joka mahdollistaa muiden kaasujen myynnin.

(38)

Alakohtaisten vaikutusten kohteena olevien kaikkien muiden markkinoiden osalta päätöksessä tullaan siihen päätelmään, että liiketoimi ei todennäköisesti johda sellaisiin alakohtaisiin yhteensovittamattomiin vaikutuksiin, jotka estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua. Joka tapauksessa komissio toteaa lisäksi, että lopullisten sitoumusten tarkoituksena on lieventää liiketoimen monialaisia yhteensovittamattomia vaikutuksia, jotka estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua. Sitoumukset sulkevat pois myös sen mahdollisuuden, että liiketoimella olisi alakohtaisia vaikutuksia. Lopulliset sitoumukset poistavat todellakin täysin päällekkäisyydet Linden ja Praxairin toiminnassa kaikilla alkupään ja loppupään markkinoilla, joihin liiketoimella on alakohtaisia vaikutuksia.

3.   Yhteensovitetut vaikutukset

(39)

Komissio ei löytänyt kiistatonta näyttöä siitä, että sulautuman tai liiketoimen jälkeen jäljelle jäävien kilpailijoiden yhteensovittamisen kannustimet olisivat muuttuneet merkittävästi millään markkinoilla, joihin liiketoimella on monialaisia vaikutuksia.

(40)

Komissio katsoo joka tapauksessa, että päätelmää liiketoimen monialaisista yhteensovitetuista vaikutuksista ei ole tarpeen tehdä. Lopullisten sitoumusten tarkoituksena on lieventää liiketoimen monialaisia yhteensovittamattomia vaikutuksia noihin markkinoihin. Sitoumukset sulkevat pois myös sen mahdollisuuden, että liiketoimella olisi monialaisia yhteensovitettuja vaikutuksia. Lopulliset sitoumukset poistavat todellakin täysin päällekkäisyydet Linden ja Praxairin toiminnassa kaikilla muilla markkinoilla, joihin liiketoimella on monialaisia vaikutuksia.

VI.   SITOUMUKSET

(41)

Lopulliset sitoumukset sisältävät seuraavat kolme osatekijää: tarkistetut ETA-sitoumukset, tarkistetut SIAD-sitoumukset ja tarkistetut heliumin hankintasitoumukset.

(42)

Tarkistetut ETA-sitoumukset sisältävät sitoumuksen myydä yhdelle sopivalle ostajalle asetetussa määräajassa Praxairin koko ETA-alueen kaasuliiketoiminnot, jäljempänä ’tarkistettu ETA-alueen luovutettava liiketoiminta’, mukaan luettuna Praxairin Euroopan suunnitteluliiketoiminta ja pois luettuna SIAD (Società Italiana Acetilene e Derivati SpA), jäljempänä ’SIAD’. ETA-alueen luovutettavan liiketoiminnan luovutus toteutetaan osakkeiden ja/tai omaisuuden ostosopimuksilla, joilla kaikki ETA-alueen luovutettavan liiketoiminnan asianosaiset oikeushenkilöt, omaisuus ja henkilöstö siirtyvät ostajalle.

(43)

SIAD (mukaan luettuina sidosyhtiöt) ja Rivoira (mukaan luettuina sidosyhtiöt) ovat tällä hetkellä Praxairin ja Flow Fin of Italyn yhteisessä määräysvallassa. Tarkistettujen SIAD-sitoumusten mukaisessa osakevaihdossa Praxair siirtää SIADin ja sen sidosyhtiöiden suoran ja epäsuoran osakeomistuksensa Flow Finille ja Flow Fin siirtää Rivoiran ja sen sidosyhtiöiden suoran ja epäsuoran osakeomistuksensa Praxairille. Tämän seurauksensa SIAD (ja sen sidosyhtiöt) siirtyy sen nykyisen toisen osakkeenomistajan yksinomaiseen määräysvaltaan ja Rivoira (ja sen sidosyhtiöt) siirtyy tarkistetun ETA-alueen luovutettavan liiketoiminnan yksinomaiseen määräysvaltaan.

(44)

Lisäksi SIAD-sitoumukset sisältävät joitakin siirtymäjärjestelyjä niiden tuotteiden ja palvelujen toimittamiselle, joita Praxair (mukaan luettuina tahot, jotka kuuluvat tarkistettuun ETA-alueen luovutettavaan liiketoimintaan) toimittaa SIADille ja SIAD vastaavasti Praxairille (mukaan luettuina tahoille, jotka kuuluvat tarkistettuun ETA-alueen luovutettavaan liiketoimintaan).

(45)

Tarkistettuun ETA-alueen luovutettavaan liiketoimintaan kuuluvat heliumin hankintasopimukset sisältyvät tarkistettuihin ETA-sitoumuksiin (edellä kuvatulla tavalla). Tarkistetuissa heliumin hankintasitoumuksissa sitoudutaan divestoimaan heliumin hankintasopimukset (joko siirtämällä voimassa olevat sopimukset tai siirtymällä back-to-back-toimitusjärjestelyihin) ja muu niihin liittyvä omaisuus, jäljempänä ’tarkistettu heliumin hankintaan liittyvä luovutettava liiketoiminta’, luovutettavien kokonaisuuksien ostajille. Luovutettavista kokonaisuuksista sovitaan muiden kilpailuviranomaisten kuin Euroopan komission kanssa, etenkin Yhdysvaltojen kilpailuviraston (United States Federal Trade Commission) kanssa.

(46)

Tarkistettu heliumin hankintaan liittyvä luovutettava liiketoiminta kattaa suuren määrän heliumin hankintasopimuksia. Jos niihin lisätään tarkistetun ETA-alueen luovutettavaan liiketoimintaan kuuluvat heliumin hankintasopimukset, maailmanlaajuisesti divestoitavan heliumin hankinnan kokonaismäärä on käytännössä yhtä suuri kuin Praxairin nykyiset heliumin hankintamäärät yhteensä.

(47)

Komissio päätyi siihen, että lopulliset sitoumukset vastaavat liiketoimen aiheuttamiin kilpailuongelmiin, sillä sitoumukset poistavat täysin päällekkäisyydet Linden ja Praxairin toiminnassa kaikilla markkinoilla, joihin liiketoimella on vaikutuksia. Kahden yrityksen liiketoimintojen erottaminen ei vaikuta tarkistetun ETA-alueen luovutettavan liiketoiminnan ja SIADin elinkelpoisuuteen, sillä tutkimuksessa saatiin näyttöä siitä, että ne toimivat verrattain itsenäisesti jo ennen liiketoimea.

VII   PÄÄTELMÄ

(48)

Edellä mainituista syistä ja sillä edellytyksellä, että ilmoituksen tekijät noudattavat lopullisia sitoumuksiaan, päätöksessä todetaan, että ehdotettu yrityskeskittymä ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua sisämarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla.

(49)

Näin ollen komissio julistaa yrityskeskittymän sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi sulautuma-asetuksen 2 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan sekä ETA-sopimuksen 57 artiklan mukaisesti.

(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Seuraavien sähköä johtavien erikoiskaasujen kaasupullotoimitus: (i) ammoniakki, (ii) booritrikloridi, (iii) kloori, (iv) deuterium, (v) diboraani ja seokset, (vi) dikloorisilaani, (vii) germaani ja seokset, (viii) halogenoitu hiilivety 116, (ix) halogenoitu hiilivety 23, (x) halogenoitu hiilivety 318, (xi) halogenoitu hiilivety 41, (xii) erikoispuhdas dityppioksidi, (xiii) bromivety, (xiv) vetykloridi, (xv) vetyfluoridi, (xvi) typpitrifluoridi, (xvii) fosfiini ja seokset, (xviii) silaani ja seokset, (xix) piitetrakloridi, (xx) piitetrafluoridi, (xxi) rikkiheksafluoridi, (xxii) tetrafluorimetaani, (xxiii) trikloorisilaani. Seuraavien sähköä johtavien erikoiskaasujen toimitukset irtomyyntinä: (i) typpitrifluoridi.

(3)  (i) Itävallassa etyleenin ja rikkidioksidin osalta; (ii) Tšekissä kloorin, etaanin, etyleenin, rikkivedyn, typpimonoksidin, rikkidioksidin ja rikkiheksafluoridin osalta; (iii) Tanskassa ammoniakin, buteenin, metaanin ja typpimonoksidin osalta; (iv) Saksassa etyleenin, hiilimonoksidin, metaanin ja typpimonoksidin osalta; (v) Italiassa etyleenioksidin ja isobutaanin osalta; (vi) Alankomaissa butaanin, hiilimonoksidin, metaanin ja propaanin osalta; (vii) Norjassa ammoniakin, butaanin, etaanin ja metaanin osalta; (viii) Portugalissa metaanin osalta; (ix) Romaniassa etyleenin, metaanin ja propaanin osalta; (x) Slovakiassa metaanin osalta; (xi) Sloveniassa rikkioksidin ja rikkiheksafluoridin osalta; (xii) Espanjassa metaanin osalta; (xiii) Ruotsissa metaanin osalta; ja (xiv) Yhdistyneessä kuningaskunnassa metaanin ja propaanin osalta.

(4)  (i) Itävallassa ympäristön parantamisessa käytettyjen ja erikoisprosessiseosten osalta; (ii) Bulgariassa ympäristön parantamisessa käytettyjen ja erikoisprosessiseosten osalta; (iii) Tšekissä ympäristön parantamisessa käytettyjen, muiden kalibrointiseosten ja erikoisprosessiseosten osalta; (iv) Tanskassa ympäristön parantamisessa käytettyjen ja erikoisprosessiseosten osalta; (v) Saksassa ympäristön parantamisessa käytettyjen, muiden kalibrointiseosten ja erikoisprosessiseosten osalta; (vi) Unkarissa ympäristön parantamisessa käytettyjen, muiden kalibrointiseosten ja erikoisprosessiseosten osalta; (vii) Italiassa ympäristön parantamisessa käytettyjen seosten osalta; (viii) Alankomaissa ympäristön parantamisessa käytettyjen, muiden kalibrointiseosten ja erikoisprosessiseosten osalta; (ix) Norjassa ympäristön parantamisessa käytettyjen ja erikoisprosessiseosten osalta; (x) Puolassa erikoisprosessiseosten osalta; (xi) Portugalissa ympäristön parantamisessa käytettyjen ja erikoisprosessiseosten osalta; (xii) Romaniassa erikoisprosessiseosten osalta; (xiii) Slovakiassa muiden kalibrointiseosten ja erikoisprosessiseosten osalta; (xiv) Sloveniassa ympäristön parantamisessa käytettyjen, muiden kalibrointiseosten ja erikoisprosessiseosten osalta; (xv) Espanjassa ympäristön parantamisessa käytettyjen ja erikoisprosessiseosten osalta; (xvi) Ruotsissa ympäristön parantamisessa käytettyjen ja erikoisprosessiseosten osalta; ja (xvii) Yhdistyneessä kuningaskunnassa erikoisprosessiseosten osalta.

(5)  ETA-alueella Praxair toimii vain Espanjassa, Portugalissa ja Italiassa. Kotisairaanhoitona annettaviin hengityshoitopalveluihin liittyvien Italian markkinoiden osalta päätöksessä tullaan siihen päätelmään, että liiketoimi ei todennäköisesti johda tehokkaan kilpailun olennaiseen estymiseen.


12.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 196/16


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 11 päivänä kesäkuuta 2019,

radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän perustamisesta ja päätöksen 2002/622/EY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 196/08)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 676/2002/EY (1) (radiotaajuuspäätös) luotiin oikeudellinen kehys unionin radiotaajuuspolitiikalle. Näin varmistetaan, että poliittiset toimintavaihtoehdot sovitetaan yhteen ja että tarvittaessa luodaan radiotaajuuksien saatavuutta ja tehokasta käyttöä koskevat yhdenmukaiset ehdot, jotka mahdollistavat sisämarkkinoiden perustamisen ja toiminnan sellaisilla unionin politiikan aloilla kuin sähköinen viestintä, liikenne sekä tutkimus ja kehitys.

(2)

Päätöksen N:o 676/2002/EY mukaisesti komissio voi järjestää kuulemisia ottaakseen huomioon jäsenvaltioiden, unionin toimielinten, yritysten ja radiotaajuuksien kaikkien asianosaisten käyttäjien, niin kaupallisten kuin ei-kaupallisten, sekä muiden sidosryhmien näkemykset, jotka koskevat tekniikan, markkinoiden ja sääntelyn kehitystä ja voivat liittyä radiotaajuuksien käyttöön.

(3)

Komission päätöksellä 2002/622/EY (2) perustettiin neuvoa-antava radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä, jäljempänä ’ryhmä’, joka avustaa ja neuvoo komissiota radiotaajuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Ne voivat koskea esimerkiksi radiotaajuuksien saatavuutta, yhdenmukaistamista ja varaamista, taajuuksien varaamista koskevien tietojen tarjontaa, taajuuksien saatavuutta ja käyttöä, taajuuksien käyttöoikeuksien myöntämismenetelmiä, taajuusalueiden uudelleenjakoa, arvottamista ja tehokasta käyttöä sekä ihmisten terveyden suojelua.

(4)

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät joulukuussa 2018 direktiivin (EU) 2018/1972 (3), jolla laadittiin uudelleen sähköistä viestintää koskeva unionin sääntelykehys ja tarkistettiin sitä muun muassa antamalla ryhmälle uusia tehtäviä.

(5)

Ryhmän olisi myötävaikutettava sellaisen radiotaajuuspolitiikan kehittämiseen unionissa, jossa otetaan huomioon teknisten tekijöiden ohella myös taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset, strategiset, terveyteen liittyvät ja sosiaaliset seikat sekä radiotaajuuksien käyttäjien monet mahdollisesti keskenään ristiriitaiset tarpeet siten, että varmistetaan tasapuolisuus, syrjimättömyys ja oikeasuhteisuus.

(6)

Ryhmään tulisi kuulua hallituksen korkean tason asiantuntijoita jäsenvaltioista. Lisäksi ryhmään voisi kuulua tarkkailijoita, ja ryhmä voisi kutsua kokouksiinsa tarvittaessa muita henkilöitä, jotka voisivat edustaa muun muassa sääntelyviranomaisia, kilpailuviranomaisia, markkinatoimijoita ja käyttäjä- tai kuluttajaryhmiä.

(7)

Koska radiotaajuusasioiden tarkastelu kaikkien asiaan liittyvien unionin politiikan alojen yhteydessä tapahtuu keskitetysti ryhmän kautta, sen olisi pidettävä tiiviisti yhteyttä erityisiin ryhmiin tai komiteoihin, joita on perustettu unionin politiikan toteuttamista varten eri aloilla. Tällaisia politiikan aloja ovat muiden muassa liikennepolitiikka, radiolaitteita koskeva sisämarkkinapolitiikka, audiovisuaalialan politiikka, avaruusalan politiikka ja viestintäpolitiikka.

(8)

Vaikka radiotaajuuksien eri osat kuuluvatkin eri kansallisten elinten vastuulle, ryhmän keskustelujen tuloksellisuuden varmistamiseksi kullakin ryhmän kokouksiin osallistuvalla jäsenvaltion valtuuskunnalla tulisi olla kansallisella tasolla muodostettu ja koordinoitu näkemys kaikista toimintalinjoista, jotka vaikuttavat radiotaajuuksien käyttöön kyseisessä jäsenvaltiossa ja liittyvät sisämarkkinoiden ohella myös yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä väestönsuojelu- ja maanpuolustuspolitiikkaan, sillä radiotaajuuksien käyttö näillä politiikan aloilla voi vaikuttaa radiotaajuuksien järjestämiseen yleensä.

(9)

Ryhmän olisi kuultava asianosaisia radiotaajuuksien käyttäjiä, niin kaupallisia kuin ei-kaupallisia, sekä mahdollisia muita sidosryhmiä radiotaajuuksien käyttöön liittyvästä tekniikan, markkinoiden ja sääntelyn kehityksestä. Ryhmän olisi varmistettava, että kuulemiset ovat laajoja ja että ne tehdään kaukokatseisesti.

(10)

Koska radiotaajuuksien käyttö ei pysähdy valtioiden rajoille, myös liittyvien maiden ja Euroopan talousalueen maiden edustajien pitäisi voida osallistua ryhmään tarkkailijoina.

(11)

Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyökonferenssi (CEPT) olisi kutsuttava osallistumaan ryhmän työhön tarkkailijana, koska ryhmän toimet vaikuttavat merkittävästi radiotaajuuksiin koko Euroopan tasolla ja koska CEPT:llä ja siihen liittyvillä elimillä on laaja tekninen asiantuntemus radiotaajuuksien hallinnoinnissa. Lisäksi on aiheellista hyödyntää CEPT:n asiantuntemusta valtuutuksissa, joita myönnetään radiotaajuuspäätöksen perusteella sellaisten teknisten täytäntöönpanotoimenpiteiden kehittämiseksi, jotka koskevat radiotaajuuksien varaamista ja taajuuksien varaamiseen liittyvien tietojen saatavuutta. Koska eurooppalaisella standardoinnilla on tärkeä asema radiotaajuuksia käyttävien laitteiden kehittämisessä, on tärkeää, että myös Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI) osallistuu ryhmän työskentelyyn tarkkailijana.

(12)

Direktiivin (EU) 2018/1972 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1971 (4) tultua voimaan olisi mukautettava ryhmän tehtävät uuden sääntelykehyksen mukaisiksi ja vahvistettava sen roolia. Tämä auttaisi unionin radiotaajuuspolitiikan muotoilussa Euroopan sähköisen viestinnän markkinoiden eri osa-alueilla ja etenkin langattoman laajakaistan alalla, parantaisi radiotaajuuspolitiikan strategista linjaamista ja avoimuutta entisestään ja tukisi radiotaajuuspoliittisten toimintaperiaatteiden suunnittelua ja yhteensovittamista unionin tasolla.

(13)

Ryhmälle direktiivillä (EU) 2018/1972 annettujen uusien tehtävien mukaisesti ryhmän olisi annettava radiotaajuuskysymyksiin liittyviä neuvoja Euroopan parlamentille ja neuvostolle näiden pyynnöstä. Tällä päätöksellä olisi lisäksi muodostettava perusta, jonka pohjalta ryhmästä voi tulla foorumi, jossa esimerkiksi vertaisarvioinnin kautta koordinoidaan toimia, jotka jäsenvaltiot panevat täytäntöön mainitusta direktiivistä johtuvien radiotaajuuksiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi, ja jonka avulla se voi toimia keskeisessä roolissa sisämarkkinoiden kannalta olennaisilla aloilla, joita ovat esimerkiksi radiotaajuuksien rajat ylittävä koordinointi ja standardointi.

(14)

Kun otetaan huomioon direktiivin (EU) 2018/1972 voimaantulon vuoksi tarpeellisten muutosten määrä, olisi päätös 2002/622/EY selkeyden vuoksi kumottava ja korvattava.

(15)

Lisäksi olisi vahvistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (5) mukaiset säännöt, joiden mukaisesti ryhmän jäsenet saavat luovuttaa tietoja, ja henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 (6).

(16)

Tässä päätöksessä olisi noudatettava komission vahvistamia komission asiantuntijaryhmien perustamista ja toimintaa koskevia horisontaalisia sääntöjä (7), jotka koskevat etenkin ryhmän jäsenyyttä, tarkkailijoita, kutsuttujen asiantuntijoiden osallistumista ja kokouskuluja,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Kohde

Perustetaan radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä neuvoa-antava ryhmä, jonka nimi on radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä, jäljempänä ’ryhmä’.

2 artikla

Tehtävät

1)   Ryhmä avustaa ja neuvoo komissiota

a)

strategisissa radiotaajuuspoliittisissa kysymyksissä unionissa

b)

radiotaajuuspoliittisten toimintaperiaatteiden koordinoinnissa unionissa

c)

antamalla lausuntoja säädösehdotuksista, jotka koskevat monivuotisia radiotaajuuspoliittisia ohjelmia ja yhdenmukaistettujen radiotaajuuksien vapauttamista yhteiskäyttöön ja ilman toimilupaa tapahtuvaan käyttöön

d)

antamalla lausuntoja komission suosituksista, jotka liittyvät sähköisen viestinnän sääntelykehyksen säännösten yhdenmukaistettuun soveltamiseen radiotaajuuksien alalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen, jäljempänä ’BEREC’, tehtäviä

e)

komission, jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien toimivaltaisten viranomaisten keskinäisessä koordinoinnissa ja yhteistyössä, joka liittyy radiotaajuuksia koskevien voimassa olevien unionin lainsäädännön, ohjelmien ja politiikan täytäntöönpanoon

f)

soveltuvissa tapauksissa radiotaajuuksien saatavuuden ja tehokkaan käytön yhdenmukaisissa ehdoissa, jotka ovat tarpeen sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan kannalta.

2)   Ryhmä avustaa jäsenvaltioita niiden keskenään ja komission kanssa sekä neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä niiden kanssa tekemässä yhteistyössä radiotaajuuksia koskevien poliittisten toimintavaihtoehtojen strategisen suunnittelun ja yhteensovittamisen tukemiseksi

a)

kehittämällä parhaita käytäntöjä radiotaajuuksiin liittyvissä asioissa unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa varten

b)

helpottamalla jäsenvaltioiden välistä koordinointia unionin lainsäädännön panemiseksi täytäntöön ja sisämarkkinoiden kehittämisen edistämiseksi

c)

sovittamalla yhteen jäsenvaltioiden menettelytavat radiotaajuuksien jakamisessa ja valtuuttamisessa niiden käyttöön ja julkaisemalla selvityksiä ja lausuntoja radiotaajuuksiin liittyvistä asioista.

3)   Ryhmä avustaa jäsenvaltioita radiotaajuuksien käytön rajatylittävässä koordinoinnissa sen varmistamiseksi, että radiotaajuuksien käyttö on järjestetty niiden alueella niin, ettei millään muulla jäsenvaltiolla ole estettä sallia alueellaan radiotaajuuksien ja etenkään yhdenmukaistettujen radiotaajuuksien käyttöä unionin lainsäädännön mukaisesti erityisesti jäsenvaltioiden rajat ylittävien haitallisten häiriöiden aiheutumisen vuoksi.

Tätä varten ryhmä antaa sellaisen jäsenvaltion pyynnöstä, jota asia koskee, tukea sellaisen jäsenvaltioiden keskinäisen tai jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisen ongelman tai riidan ratkaisemiseen, joka liittyy rajaylittävään koordinaatioon tai rajat ylittäviin haitallisiin häiriöihin, jotka estävät jäsenvaltioita käyttämästä radiotaajuuksia alueellaan.

Yhdenmukaistettujen radiotaajuuksien tapauksessa ryhmä voi antaa lausunnon, jossa esitetään koordinoitu ratkaisu tällaiseen jäsenvaltioiden väliseen ongelmaan tai riitaan.

4)   Ryhmä avustaa komissiota sen valmistellessa neuvostolle esitettäviä ehdotuksia päätöksiksi, jotka tehdään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 9 kohdan mukaisesti kannoista, jotka otetaan unionin puolesta radiotaajuuskysymyksissä toimivaltaisissa kansainvälisissä järjestöissä.

5)   Ryhmä voi järjestää kansallisten sääntelyviranomaisten tai muiden toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä kokouksia, joissa ne voivat keskustella ja vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia radiotaajuuksien käyttöä koskevista valtuutusmenettelyistä ja -ehdoista.

6)   Rajoittamatta 5 kohdan soveltamista ryhmän on 21 päivästä joulukuuta 2020 alkaen sen jäsenvaltion, jota asia koskee, kansallisen sääntelyviranomaisen tai muun toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä taikka säännöstön 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa poikkeustapauksissa omasta aloitteestaan järjestettävä direktiivin (EU) 2018/1972 35 artiklan soveltamiseksi vertaisarviointifoorumi, joka liittyy päätöksen N:o 676/2002/EY mukaisilla teknisillä täytäntöönpanotoimenpiteillä yhdenmukaistettujen radiotaajuuksien käyttöön laajakaistan tarjoamiseen pystyvien langattomien sähköisten viestintäverkkojen ja palvelujen käytön mahdollistamiseksi.

3 artikla

Jäsenyys

Ryhmän jäseniä ovat jäsenvaltioiden viranomaiset.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä korkean tason edustaja, jolla on kokonaisvastuu strategisesta radiotaajuuspolitiikasta.

Komissio osallistuu ryhmän kaikkiin kokouksiin asianmukaisella tasolla ja huolehtii ryhmän sihteeristön tehtävistä.

4 artikla

Toiminta

1)   Ryhmä antaa komission pyynnöstä tai omasta aloitteestaan lausuntoja ja kertomuksia, jotka osoitetaan komissiolle. Lausunnot ja kertomukset laaditaan yksimielisesti, tai jos yksimielisyyteen ei päästä, niistä päätetään yksinkertaisella enemmistöllä äänestyksessä, jossa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Vastaan äänestäneillä jäsenillä on oikeus siihen, että lausuntoihin tai kertomuksiin liitetään yhteenveto niiden kannan perusteluista.

2)   Euroopan parlamentin tai neuvoston pyydettyä ryhmältä lausuntoa tai kertomusta sähköiseen viestintään liittyvistä radiotaajuuspoliittisista kysymyksistä ryhmä antaa lausunnon tai kertomuksen 1 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Ryhmä toimittaa lausuntonsa ja kertomuksensa sitä pyytäneelle toimielimelle ja komissiolle. Tarvittaessa ryhmän puheenjohtaja tai ryhmän nimeämä ryhmän jäsen voi antaa lausunnon tai kertomuksen Euroopan parlamentille tai neuvostolle suullisen esityksen muodossa.

3)   Ryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Komissio voi perustaa alaryhmiä tarkastelemaan erityisiä kysymyksiä komission määrittelemän toimeksiannon perusteella. Alaryhmien on toiminnassaan noudatettava komission vahvistamia komission asiantuntijaryhmien perustamista ja toimintaa koskevia horisontaalisia sääntöjä (8) ja raportoitava ryhmälle. Alaryhmät lakkautetaan heti, kun ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa.

4)   Komissio voi sihteeristön välityksellä kutsua ryhmän koolle käsittelemään sen toimivaltaan kuuluvia asioita sovittuaan asiasta puheenjohtajan kanssa. Komissio toimii näin aina, kun se on tarpeen tämän päätöksen 2 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi.

5)   Ryhmä vahvistaa työjärjestyksensä komission ehdotuksesta yksimielisesti, tai jos yksimielisyyteen ei päästä, yksinkertaisella enemmistöllä äänestyksessä, jossa kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni. Työjärjestykselle on saatava komission hyväksyntä.

6)   Ryhmä voi kutsua kokouksiinsa tarkkailijoita, mukaan luettuna Euroopan talousalueen maiden ja unionin jäsenyyttä hakeneiden maiden sekä CEPT:n ja ETSIn edustajat, ja kuulla asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Tarkkailijat nimeävät edustajansa. Puheenjohtaja voi sallia tarkkailijoiden ja niiden edustajien osallistua keskusteluihin ja jakaa asiantuntemustaan. Tarkkailijoilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta, eivätkä ne osallistu ryhmän suositusten tai ohjeiden laatimiseen. Jos ryhmä katsoo aiheelliseksi kerätä näyttöä lausunnon tai kertomuksen laatimista varten, se voi kutsua asianomaisia toimialan edustajia kokouksiinsa esittelemään kantansa.

7)   Ryhmä voi aiheellisiksi katsomissaan tapauksissa kutsua kansallisten sääntelyviranomaisten tai muiden toimivaltaisten viranomaisten ja BERECin asiantuntijoita osallistumaan kokouksiinsa.

Direktiivin (EU) 2018/1972 35 artiklan soveltamiseksi ryhmä antaa osallistumisoikeuden direktiivissä (EU) 2018/1972 tarkoitettujen kansallisten sääntelyviranomaisten tai muiden toimivaltaisten viranomaisten sekä BERECin asiantuntijoille.

Ellei BERECin ja komission kanssa sovituista yksityiskohtaisista säännöistä muuta johdu, ryhmä sallii BERECin osallistumisen toimiinsa kysymyksissä, joissa on kyse radiotaajuuksiin liittyvästä markkinoiden sääntelystä ja kilpailusta ja jotka kuuluvat BERECin toimivaltaan.

5 artikla

Suhde Euroopan parlamenttiin

Kun kyse on Euroopan parlamentille toimitettavista tiedoista ja Euroopan parlamentin asiantuntijoiden osallistumisesta ryhmän kokouksiin, sovelletaan Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen (9) 15 kohtaa, liitettä I ja liitettä II, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 ja 4 artiklan soveltamista.

6 artikla

Kuulemiset

Ryhmän on kuultava varhaisessa vaiheessa, laajasti ja avoimuutta noudattaen markkinatoimijoita, kuluttajia ja loppukäyttäjiä.

7 artikla

Luottamuksellisuus

Silloin kun komissio katsoo, että pyydetty lausunto tai käsiteltävä kysymys on luonteeltaan luottamuksellinen, ryhmän jäsenet, tarkkailijat ja mahdolliset muut ryhmän kokouksen osallistujat ovat velvollisia pitämään salassa sen, mitä heidän tietoonsa on tullut ryhmän sekä sen alaryhmien ja asiantuntijoiden työryhmien työskentelyn yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa komissio voi päättää, että kokouksiin saavat osallistua ainoastaan ryhmän jäsenet.

8 artikla

Salassapitovelvollisuus ja turvallisuusluokiteltujen tietojen käsittely

Ryhmän jäsenten ja näiden edustajien sekä kutsuttujen asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden on noudatettava salassapitovelvollisuutta, jota perussopimusten ja niiden täytäntöönpanosääntöjen nojalla sovelletaan kaikkiin toimielinten jäseniin ja niiden henkilöstöön, sekä unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevia komission sääntöjä, jotka on vahvistettu komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/443 (10) ja (EU, Euratom) 2015/444 (11). Komissio voi toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet, jos kyseiset henkilöt eivät noudata näitä velvollisuuksia.

9 artikla

Avoimuus

1)   Ryhmä ja sen alaryhmät on rekisteröitävä asiantuntijaryhmien rekisteriin.

2)   Asiantuntijaryhmien rekisterissä julkaistaan ryhmästä seuraavat tiedot:

a)

tarkkailijoiden nimet

b)

jäsenvaltioiden viranomaisten nimet

c)

kolmansien maiden viranomaisten nimet.

3)   Kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, kuten kokousten esityslistat, pöytäkirjat ja osallistujien kannanotot, on asetettava saataville joko asiantuntijaryhmien rekisterissä tai erityisellä verkkosivustolla, johon on linkki rekisteristä. Pääsy tällaiselle verkkosivustolle ei saa edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä, eikä sitä saa rajoittaa millään muullakaan tavalla. Varsinkin esityslista ja muut olennaiset tausta-asiakirjat on julkaistava hyvissä ajoin ennen kokousta ja pöytäkirja pian kokouksen jälkeen. Julkaisemisesta voi poiketa vain silloin kun katsotaan, että asiakirjan sisältämien tietojen ilmaiseminen vaarantaisi julkisen tai yksityisen edun suojan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklassa määritellyllä tavalla.

4)   Ryhmä voi komission suostumuksella ja jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä päättää, että asian käsittely on julkista.

10 artikla

Kokouskulut

1)   Ryhmän ja alaryhmien toimintaan osallistuvat henkilöt eivät saa palkkiota tarjoamistaan palveluista.

2)   Komissio korvaa ryhmän kokouksiin osallistumisesta kunkin jäsenvaltion valtuuskunnan yhden jäsenen matkakulut. Komissio ei korvaa 4 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen tarkkailijoiden, asiantuntijoiden tai muiden sidosryhmien edustajien matkakuluja eikä kuluja, jotka aiheutuvat ryhmän taikka sen puheenjohtajan tai hänen edustajiensa tapaamisista sidosryhmien kanssa.

3)   Komissio korvaa ryhmän kokousten järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, kun kokoukset järjestetään Brysselissä. Jos ryhmän kokous pidetään muualla Euroopan unionissa kuin Brysselissä, komissio korvaa ainoastaan matkakulut.

4)   Komissio voi teettää ulkoisia tutkimuksia ryhmän työn tueksi. Tällöin komissiolla on oikeus päättää tutkimuksen tarpeesta ja se kattaa siitä aiheutuvat kustannukset ja vastaa tutkimusten hallinnoinnista.

5)   Komissio kattaa ryhmän verkkosivuston perustamiseen ja ylläpitoon liittyvät kustannukset.

11 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2002/622/EY.

Tehty Brysselissä 11 päivänä kesäkuuta 2019.

Komission puolesta

Mariya GABRIEL

Komission jäsen


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 676/2002/EY, tehty 7 päivänä maaliskuuta 2002, Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1).

(2)  Komission päätös 2002/622/EY, tehty 26 päivänä heinäkuuta 2002, radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän perustamisesta (EUVL L 198, 27.7.2002, s. 49).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1971, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja BERECin tukiviraston (BEREC-virasto) perustamisesta, asetuksen (EU) 2015/2120 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1211/2009 kumoamisesta (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(7)  Komission päätös, annettu 30 päivänä toukokuuta 2016, komission asiantuntijaryhmien perustamista ja toimintaa koskevien horisontaalisten sääntöjen vahvistamisesta (C(2016) 3301 final).

(8)  Komission päätös, annettu 30 päivänä toukokuuta 2016, komission asiantuntijaryhmien perustamista ja toimintaa koskevien horisontaalisten sääntöjen vahvistamisesta (C(2016) 3301 final).

(9)  EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.

(10)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

(11)  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan komissio

12.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 196/22


EHDOTUSPYYNTÖ 2018 – EAC/A01/2019

Euroopan solidaarisuusjoukot

Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla

(2019/C 196/09)

1.   Johdanto / Taustatietoja

Tämä ehdotuspyyntö perustuu Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetuksen (EU) N:o 1288/2013, asetuksen (EU) N:o 1293/2013 ja päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta 2 päivänä lokakuuta 2018 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1475 (1) ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2018 työohjelmaan. Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintakausi kattaa vuodet 2018–2020. Euroopan solidaarisuusjoukkojen yleiset ja erityiset tavoitteet esitetään mainitun asetuksen 3 ja 4 artiklassa.

2.   Kuvaus

Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla ovat laajamittaisia hankkeita, joilla tuetaan vapaaehtoistiimien toimintaa. Tavoitteena on toteuttaa lyhytkestoisia ja vaikutuksiltaan merkittäviä toimenpiteitä, joilla vastataan yhteiskunnallisiin haasteisiin EU:n tasolla määritellyillä politiikan aloilla.

3.   Tavoitteet ja painopisteet

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteena on edistää solidaarisuutta arvona pääasiassa vapaaehtoistoiminnalla, tehostaa nuorten ja organisaatioiden osallistumista helposti saavutettaviin ja laadukkaisiin solidaarisuustoimiin, jotta voidaan vahvistaa yhteenkuuluvuutta, solidaarisuutta, demokratiaa ja kansalaisuutta Euroopassa sekä samalla vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin, lujittaa yhteisöjä ja etenkin edistää sosiaalista osallisuutta. Solidaarisuusjoukoilla edistetään myös nuorten kannalta merkityksellistä eurooppalaista yhteistyötä.

Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla pyrkivät erityisesti

vastaamaan selkeästi määritettyihin täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin,

edistämään jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta,

antamaan nuorille vapaaehtoisille mahdollisuuksia hankkia taitoja ja osaamista, jotka ovat hyödyksi heidän henkilökohtaisen, koulutuksellisen, sosiaalisen ja ammatillisen kehittymisensä kannalta,

tarjoamaan konkreettisia hyötyjä yhteisöille, joiden parissa toimintaa toteutetaan,

tavoittamaan nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, mukaan lukien pakolaiset, turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat,

edistämään moniarvoisuutta, kulttuurien- ja uskontojenvälistä vuoropuhelua sekä vapautta, suvaitsevuutta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevia yhteisiä arvoja sekä hankkeita, joissa edistetään medialukutaitoa, kriittistä ajattelua ja nuorten oma-aloitteisuutta,

parantamaan osallistujaorganisaatioiden valmiuksia ja lisäämään niiden toiminnan kansainvälisyyttä,

lisäämään osallistujien tietämystä ja ymmärrystä muista kulttuureista ja maista tarjoamalla heille tilaisuus luoda kansainvälisiä kontaktiverkostoja ja osallistua aktiivisesti yhteiskuntaelämään, jotta he tuntisivat itsensä Euroopan kansalaisiksi ja heille kehittyisi eurooppalainen identiteetti.

Tämän pyynnön mukaisesti esitettyjen ehdotusten on edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi liityttävä vähintään yhteen seuraavista painopistealoista:

Euroopan kulttuuriperintö,

kolmansien maiden kansalaisten (myös turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten) kotouttaminen,

ympäristöhaasteisiin vastaaminen, mukaan lukien katastrofien ehkäisy, katastrofivalmius ja jälleenrakennustoiminta (ei kuitenkaan välitön katastrofiapu).

Osana Euroopan kulttuuriperintöä koskevaa painopistealaa voidaan tukea myös jälleenrakennushankkeita, esimerkiksi Pariisin Notre Damen jälleenrakentamista.

4.   Avustuskelpoiset hakijat

Avustuskelpoisia hakijoita ovat julkiset ja yksityiset organisaatiot, joilla on hakemuksen jättämisen määräpäivänä voimassa oleva Erasmus+ -vapaaehtoispalvelun akkreditointi tai vapaaehtoistoimintaa koskeva laatumerkki.

Avustuskelpoisia ovat vain hakemukset, joiden laatijana on johonkin EU:n 28 jäsenvaltiosta sijoittautunut oikeushenkilö.

Brittiläisten hakijoiden osalta: Huomatkaa, että kelpoisuusperusteiden on täytyttävä avustuksen koko keston ajan. Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta avustuskauden aikana eikä se ole tehnyt EU:n kanssa sopimusta, jolla nimenomaan varmistetaan, että brittiläiset hakijat ovat edelleen avustuskelpoisia, hakija ei enää saa EU:lta rahoitusta (vaikka hakija mahdollisesti jatkaisi osallistumista hankkeeseen) tai hakijaa voidaan vaatia poistumaan hankkeesta osallistumisen päättymistä koskevien avustussopimuksen määräysten mukaisesti.

5.   Avustuskelpoiset toiminnot ja hankkeen kesto

Seuraavat toimintotyypit ovat avustuskelpoisia:

Vapaaehtoistiimit ovat solidaarisuustoimintoja, joissa ryhmä osallistujia vähintään kahdesta eri maasta voi tehdä yhdessä vapaaehtoistyötä kahdesta viikosta kahteen kuukauteen kestävän ajanjakson. Vapaaehtoistiimeissä Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoiset suorittavat tiettyyn hankkeeseen liittyviä tehtäviä lyhyen ajanjakson ajan. Lyhyestä kestostaan huolimatta nämä toiminnot ovat arvokkaita sekä yksittäisille ihmisille että vapaaehtoispalvelusta hyötyville yhteisöille.

Valmistelutapaamiset ovat ennen vapaaehtoistoiminnon alkamista järjestettäviä suunnittelutapaamisia, joiden tarkoituksena on varmistaa toimintojen korkea laatu. Niiden avulla helpotetaan ja valmistellaan hallinnollisia järjestelyjä, rakennetaan luottamusta ja ymmärrystä ja luodaan vankka kumppanuus osallistuvien organisaatioiden ja ihmisten välille.

Täydentävät toiminnot ovat oheistoimintoja, joiden tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa ja kasvattaa hankkeen tuloksia sekä tehostaa sen vaikutuksia paikallis-, alue- ja/tai Euroopan tasolla. Täydentävillä toiminnoilla pyritään myös lisäämään tietoisuutta vapaaehtoistoiminnan arvosta nuorille ja yhteisöille sekä lujittamaan vapaaehtoisten hankkimien taitojen ja osaamisen tunnustamista.

Hankkeen keston on oltava 3–24 kuukautta.

6.   Talousarvio

Tämän ehdotuspyynnön mukaisten hankkeiden yhteisrahoitukseen varatut määrärahat ovat 1 018 325 euroa, ja ne perustuvat Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2018 työohjelmaan. EU:n myöntämä rahoitustuki on enintään 80 prosenttia hankkeen avustuskelpoisten kustannusten kokonaismäärästä.

Toimeenpanovirasto arvioi myöntävänsä rahoitusta yhdeksälle ehdotukselle.

Toimeenpanovirasto varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.

7.   Hakemusten jättäminen

Avustushakemukset on toimitettava sähköisellä hakulomakkeella (eForm). Sähköinen hakulomake on saatavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi verkko-osoitteessa http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en. Lomake on täytettävä huolellisesti jollakin EU:n virallisella kielellä.

Täytetty sähköinen hakulomake on jätettävä verkossa viimeistään 19. syyskuuta 2019 klo 12.00 (Brysselin aikaa).

8.   Lisätiedot

Tämän ehdotuspyynnön yksityiskohtaiset ehdot esitetään vapaaehtoistiimejä ensisijaisilla aloilla koskevassa oppaassa, joka on saatavissa verkko-osoitteessa

https://eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/funding_en

Vapaaehtoistiimit ensisijaisilla aloilla -opas on erottamaton osa tätä ehdotuspyyntöä, ja siinä esitetyt osallistumis- ja rahoitusehdot koskevat täysimääräisesti tätä ehdotuspyyntöä.


(1)  EUVL L 250, 4.10.2018, s. 1.


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

12.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 196/25


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9327 – YZJ Group / Mitsui E&S Group / Mitsui & CO Group / JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 196/10)

1.   

Komissio vastaanotti 3. kesäkuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd (Japani) ja Mitsui E&S Co., Ltd (Kiina), jotka kuuluvat Mitsui E&S -konserniin (MES-konserni),

Mitsui & Co., Ltd (Japani), joka kuuluu Mitsui & Co -konserniin (Mitsui & Co -konserni),

Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding Co., Ltd (Kiina), joka kuuluu YZJ-konserniin (YZJ-konserni),

Jiangsu Yangzi-Mitsui Shipbuilding Co., Ltd (Kiina) (yhteisyritys).

MES-konserni, Mitsui & Co -konserni ja YZJ-konserni hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yhteisyrityksessä.

Keskittymä toteutetaan ostamalla uuden yhteisyrityksen osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   MES-konserni: alusten, kuten sota-alusten, irtolastialusten, säiliöalusten ja LNG-säiliöalusten, valmistus sekä insinööripalvelujen ja konsulttipalvelujen tarjoaminen. MES-konserni harjoittaa myös laivojen ja laivavarusteiden tukkumyyntiä, tuontia ja vientiä;

—   Mitsui & Co -konserni: logistiikan tarjoaminen maailmanlaajuisesti ja suurten kansainvälisten infrastruktuurihankkeiden rahoittaminen esimerkiksi rauta-, teräs-, mineraali- ja metalliresurssien sekä kuljetusjärjestelmien kehittämisen aloilla;

—   YZJ-konserni: kaupallisten alusten (mm. konttialukset, irtolastialukset ja erityisalukset) valmistus sekä finanssisijoitustoiminta ja metallikauppa;

—   yhteisyritys: toimii kauppalaivojen, erityisesti irtolastialusten, öljysäiliöalusten ja nesteytetyn maakaasun kuljetusalusten rakennuksessa Kiinan ja maailman markkinoilla.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (2) nojalla.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9327 – YZJ Group / Mitsui E&S Group / Mitsui & CO Group / JV

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.