ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 146

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
26. huhtikuu 2019


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2019/C 146/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9308 – Ansaldo/REPH/JV) ( 1 )

1

2019/C 146/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9306 – ENGIE/CDPQ/TAG) ( 1 )

1

2019/C 146/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9322 – Vista Equity Partners / TA Associates / Aptean) ( 1 )

2


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2019/C 146/04

Ilmoitus tietyille henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2010/413/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 267/2012 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

3

 

Euroopan komissio

2019/C 146/05

Euron kurssi

4


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 146/06

Ilmoitus polkumyynnin tai tukien vastaisten toimenpiteiden sekä suojatoimenpiteiden mahdollisista yhteisvaikutuksista tiettyihin terästuotteisiin

5

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 146/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9300 – Tyson Foods / European and Thai businesses of BRF) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

9

2019/C 146/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9341 – First State Investment International / Iren Mercato / OLT Offshore LNG Toscana) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

10

2019/C 146/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9321 – MRG/PMV/SFPI-FPIM/Euroports) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

11


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

26.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 146/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9308 – Ansaldo/REPH/JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 146/01)

Komissio päätti 15. huhtikuuta 2019 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32019M9308. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


26.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 146/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9306 – ENGIE/CDPQ/TAG)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 146/02)

Komissio päätti 15. huhtikuuta 2019 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32019M9306. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


26.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 146/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9322 – Vista Equity Partners / TA Associates / Aptean)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 146/03)

Komissio päätti 16. huhtikuuta 2019 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32019M9322. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

26.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 146/3


Ilmoitus tietyille henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2010/413/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 267/2012 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

(2019/C 146/04)

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi henkilöille prikaatikenraali Mohammad NADERI (nro 14), Davoud BABAEI (nro 23) ja Kamran DANESHJOO (nro 27) sekä yhteisöille Etemad Amin Invest Co Mobin (nro 10), Fajr Aviation Composite Industries (nro 12), Iran Communications Industries (ICI) (nro 19), Samen Industries (nro 95) ja Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) (nro 153), jotka mainitaan Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP (1) liitteessä II olevassa I osassa ja neuvoston asetuksen (EU) No 267/2012 (2) liitteessä IX olevassa I osassa.

Seuraava ilmoitus annetaan tiedoksi myös henkilöille IRGC:n prikaatikenraali Javad DARVISH-VAND (nro 1), Parviz FATAH (nro 3), IRGC:n prikaatikenraali Seyyed Mahdi FARAHI (nro 4), IRGC:n prikaatikenraali Ali HOSEYNITASH (nro 5), IRGC:n prikaatikenraali Ali SHAMSHIRI (nro 12), IRGC:n prikaatikenraali Ahmad VAHIDI (nro 13) ja Abolghassem Mozaffari SHAMS (nro 15) sekä yhteisölle Behnam Sahriyari Trading Company (nro 11), jotka mainitaan Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevassa II osassa ja asetuksen (EU) No 267/2012 liitteessä IX olevassa II osassa.

Neuvosto on päättänyt pitää edellä mainittuihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet voimassa uusin perustein. Asianomaisille henkilöille ja yhteisöille ilmoitetaan täten, että he/ne voivat toimittaa neuvostolle 3. toukokuuta 2019 mennessä seuraavaan osoitteeseen pyynnön saada tietoonsa nämä uudet perusteet:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: sanctions@consilium.europa.eu

Ennen 17. toukokuuta 2019 toimitetut huomautukset otetaan huomioon neuvoston säännöllisin väliajoin suorittaman uudelleentarkastelun yhteydessä.


(1)  EUVL L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  EUVL L 88, 24.3.2012, s. 1.


Euroopan komissio

26.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 146/4


Euron kurssi (1)

25. huhtikuuta 2019

(2019/C 146/05)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1123

JPY

Japanin jeniä

124,45

DKK

Tanskan kruunua

7,4663

GBP

Englannin puntaa

0,86435

SEK

Ruotsin kruunua

10,6295

CHF

Sveitsin frangia

1,1368

ISK

Islannin kruunua

136,00

NOK

Norjan kruunua

9,6638

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,737

HUF

Unkarin forinttia

322,41

PLN

Puolan zlotya

4,2950

RON

Romanian leuta

4,7586

TRY

Turkin liiraa

6,6255

AUD

Australian dollaria

1,5906

CAD

Kanadan dollaria

1,5023

HKD

Hongkongin dollaria

8,7243

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6884

SGD

Singaporen dollaria

1,5189

KRW

Etelä-Korean wonia

1 293,77

ZAR

Etelä-Afrikan randia

16,1628

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,5047

HRK

Kroatian kunaa

7,4185

IDR

Indonesian rupiaa

15 831,37

MYR

Malesian ringgitiä

4,6049

PHP

Filippiinien pesoa

58,156

RUB

Venäjän ruplaa

72,2100

THB

Thaimaan bahtia

35,749

BRL

Brasilian realia

4,4443

MXN

Meksikon pesoa

21,2997

INR

Intian rupiaa

78,1790


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


V Ilmoitukset

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

26.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 146/5


Ilmoitus polkumyynnin tai tukien vastaisten toimenpiteiden sekä suojatoimenpiteiden mahdollisista yhteisvaikutuksista tiettyihin terästuotteisiin

(2019/C 146/06)

Asetuksella (EU) 2019/159 (1) komissio otti käyttöön tiettyjä terästuotteita koskevia suojatoimenpiteitä kolmen vuoden ajaksi. Suojatoimenpiteet ovat muodoltaan tiettyinä ajanjaksoina sovellettavia tariffikiintiöitä, joiden ylittävältä osalta on maksettava 25 prosentin suojatullia.

Joihinkin näihin terästuoteluokkiin sovelletaan tällä hetkellä myös polkumyynnin tai tukien vastaisia toimenpiteitä. Luettelo kaikista niistä asetuksista, joilla on otettu käyttöön nyt voimassa olevia toimenpiteitä, on tämän ilmoituksen liitteessä. Kun suojatoimenpiteiden nojalla vahvistetut tariffikiintiöt on näissä tuoteluokissa käytetty loppuun, samanlaisesta tuonnista olisi näin ollen maksettava sekä suojatulli että polkumyynti- tai tasoitustulli.

Komissio totesi jo asetuksessa (EU) 2019/159 (johdanto-osan 186 kappale), että polkumyyntitoimenpiteiden tai tukien vastaisten toimenpiteiden kumuloituminen suojatoimenpiteiden kanssa voi johtaa haluttua suurempaan vaikutukseen ja että kysymystä tarkasteltaisiin aikanaan. Komissio katsoi erityisesti, että kun tariffikiintiö on käytetty loppuun, komissio voi ”kaksinkertaisten korjausten” välttämiseksi katsoa tarpeelliseksi voimassa olevan polkumyynti- ja tasoitustullin suspendoimisen tai alentamisen, jotta varmistetaan, että näiden toimenpiteiden yhteisvaikutus ei ylitä käytössä olevien suojatoimenpiteiden taikka polkumyynti- tai tasoitustullien suurinta tasoa.

1.   Polkumyynti- tai tasoitustullin sekä suojatoimenpidetullin yhteisvaikutus

Asetuksessa (EU) N:o 2015/477 (2) todetaan, että samaan tuotteeseen sovellettavilla polkumyynnin tai tukien vastaisilla toimenpiteillä ja suojatoimenpiteillä voisi yhdessä olla suurempi vaikutus kuin kaupan suojakeinoja koskevilla unionin politiikalla tavoitellaan, ja niistä voisi aiheutua toivottua raskaampi rasitus tietyille vientiä harjoittaville tuottajille, jotka pyrkivät harjoittamaan vientiä unioniin. Tämän vuoksi asetukseen sisällytettiin erityissäännöksiä, jotta komissio voi tarvittaessa toteuttaa toimia varmistaakseen, että samaan tuotteeseen kohdistuvien polkumyynnin tai tukien vastaisten toimenpiteiden ja suojatoimenpiteiden yhdistelmällä ei ole tällaista vaikutusta.

Mitä tulee asetuksella (EU) 2019/159 käyttöön otettuihin toimenpiteisiin – ja vaikka onkin jonkin verran epävarmuutta siitä, käytettäisiinkö kyseiset tariffikiintiöt loppuun ja milloin tämä tapahtuisi – on mahdollista, että niiden terästuoteluokkien tuonnissa, joihin kohdistuu polkumyynnin tai tukien vastaisia toimenpiteitä, sovellettaisiin myös suojatullimaksua.

Komissio katsoo, että on perusteita päätellä, että tällaisten toimenpiteiden yhdistelmällä voisi todellakin olla suurempi vaikutus kuin kaupan suojakeinoja koskevalla unionin politiikalla tavoitellaan, kuten asetuksessa (EU) 2015/477 säädetään. Tämän vuoksi komissio katsoo, että voi olla aiheellista muuttaa liitteessä mainittuja nykyisiä polkumyynnin ja tukien vastaisia toimenpiteitä sinä ajanjaksona, jona voidaan soveltaa sekä polkumyynnin tai tukien vastaisia toimenpiteitä että suojatulleja.

Jotta turvataan asiaomaisten talouden toimijoiden oikeusvarmuus, komissio katsoo, että on tarpeen määrittää tällaisissa tapauksissa polkumyynti- tai tasoitustulli, jota olisi sovellettava, jos suojatoimenpiteen tariffikiintiöt on käytetty loppuun.

Erityisesti tapauksissa, joissa olisi yleensä maksettava sekä polkumyynti- tai tasoitustulli että suojatulli ja joissa polkumyynti- tai tasoitustulli on pienempi tai yhtä suuri kuin suojatulli, komissio katsoo asianmukaiseksi, että polkumyynti- tai tasoitustullia ei makseta kyseiseltä jaksolta. Kun polkumyynti- tai tasoitustulli on suurempi kuin suojatullin määrä, komissio katsoo aiheelliseksi, että ainoastaan se polkumyynti- tai tasoitustullin osa, joka on suojatullia suurempi, olisi maksettava kyseiseltä jaksolta.

2.   Menettely

2.1   Kirjalliset huomautukset

Kaikkia asianomaisia osapuolia, tarkasteltavana olevien tuotteiden vientiä harjoittavat tuottajat, tuojat ja käyttäjät sekä niiden yhdistykset mukaan luettuina, kehotetaan esittämään vapaamuotoiset kirjalliset huomautuksensa sähköpostitse 14 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Käyttämällä sähköpostia asianomaiset osapuolet ilmaisevat hyväksyvänsä sähköisiin lähetyksiin sovellettavat säännöt, jotka on julkaistu asiakirjassa ”CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES” kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla osoitteessa

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Asianomaisten osapuolten on ilmoitettava nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja voimassa oleva sähköpostiosoitteensa sekä varmistettava, että ilmoitettu sähköpostiosoite on yrityksen virallinen toimiva osoite, jota seurataan päivittäin. Kun yhteystiedot on toimitettu, komissio on yhteydessä asianomaisiin osapuoliin ainoastaan sähköpostitse, jolleivät ne nimenomaisesti pyydä saada kaikkia asiakirjoja komissiolta muulla tavoin tai jollei lähetettävän asiakirjan luonne edellytä sen lähettämistä kirjattuna kirjeenä. Lisäsäännöt ja -tiedot komission kanssa käytävästä kirjeenvaihdosta, mukaan lukien sähköpostitse toimitettavia tietoja koskevat periaatteet, ovat saatavilla edellä mainituista asianomaisten osapuolten kanssa käytävää viestintää koskevista ohjeista.

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H, Unit H5

Office: CHAR 03/66

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sähköposti: TRADE-SAFE009-DOUBLE-REMEDY@ec.europa.eu

2.2.   Henkilötietojen käsittely

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (3) mukaisesti.

Tietosuojailmoitus, jossa annetaan tietoa henkilötietojen käsittelystä komission toteuttamissa kaupan suojatoimenpiteissä, on saatavilla kauppapolitiikan pääosaston verkkosivustolla http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.


(1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/159, annettu 31 päivänä tammikuuta 2019 2019, lopullisten suojatoimenpiteiden käyttöönotosta tiettyjen terästuotteiden tuonnissa (EUVL L 31, 1.2.2019, s. 27).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/477, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, toimenpiteistä, joita unioni voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteiden tai tukien vastaisten toimenpiteiden ja suojatoimenpiteiden yhteisvaikutuksen yhteydessä (EUVL L 83, 27.3.2015, s. 11).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


LIITE

Luettelo asetuksista, joilla otetaan käyttöön sellaisia polkumyynnin ja tukien vastaisia toimenpiteitä, joita sovelletaan suojatoimenpiteen kohteena oleviin tuotteisiin

1)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1795, annettu 5 päivänä lokakuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Brasiliasta, Iranista, Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa ja Serbiasta peräisin olevien raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuontia koskevan tutkimuksen päättämisestä (EUVL L 258, 6.10.2017, s. 24);

2)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/969, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/649 muuttamisesta (EUVL L 146, 9.6.2017, s. 17);

3)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1328, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Venäjän federaatiosta peräisin olevien kylmävalssattujen teräslevytuotteiden tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 210, 4.8.2016, s. 1);

4)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/186, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tietyn korroosionkestävän teräksen tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 34, 8.2.2018, s. 16);

5)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 214/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien orgaanisella aineella pinnoitettujen terästuotteiden tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 73, 15.3.2013, s. 1);

6)

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 215/2013, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2013, tasoitustullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen orgaanisella aineella pinnoitettujen terästuotteiden tuonnissa (EUVL L 73, 15.3.2013, s. 16);

7)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/336, annettu 27 päivänä helmikuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tietyn seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistetun raskaslevyn tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöönotetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 50, 28.2.2017, s. 18);

8)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1429, annettu 26 päivänä elokuuta 2015, Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kylmävalssattujen levyvalmisteiden tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta (EUVL L 224, 27.8.2015, s. 10);

9)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1246, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2016, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuonnissa (EUVL L 204, 29.7.2016, s. 70);

10)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1019, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Valko-Venäjän tasavallasta peräisin olevien betonin raudoitukseen tarkoitettujen tankojen tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 155, 17.6.2017, s. 6);

11)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1141, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2017, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomien terästankojen tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 18 artiklan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 165, 28.6.2017, s. 2);

12)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1846, annettu 14 päivänä lokakuuta 2015, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan valssilangan tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 268, 15.10.2015, s. 9);

13)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/110, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta sellaisten tiettyjen raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen hitsattujen putkien tuonnissa, jotka ovat peräisin Valko-Venäjältä, Kiinan kansantasavallasta ja Venäjältä, sekä menettelyn päättämisestä Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen hitsattujen putkien tuonnin osalta asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 20, 27.1.2015, s. 6);

14)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/330, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 15);

15)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1469, annettu 1 päivänä lokakuuta 2018, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 246, 2.10.2018, s. 20);

16)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/804, annettu 11 päivänä toukokuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen raudasta (muusta kuin valuraudasta) tai teräksestä (muusta kuin ruostumattomasta teräksestä) valmistettujen poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoisten ja ulkoläpimitaltaan yli 406,4 mm:n suuruisten saumattomien putkien tuonnissa (EUVL L 121, 12.5.2017, s. 3);

17)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/251, annettu 12 päivänä helmikuuta 2019, yrityksen Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd tuontiin sovellettavista lopullisista polkumyyntitulleista ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2272 muuttamisesta (EUVL L 42, 13.2.2019, s. 25) ja

18)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/865, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen seostamattomasta teräksestä valmistettujen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 139, 5.6.2015, s. 12).


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

26.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 146/9


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9300 – Tyson Foods / European and Thai businesses of BRF)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 146/07)

1.   

Komissio vastaanotti 11. huhtikuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Tyson Foods, Inc. (Yhdysvallat)

BRF SA:n Euroopassa ja Thaimaassa toimivat yritykset (Brasilia).

Tyson Foods, Inc. hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan osiin yrityksestä BRF SA.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Tyson Foods: monikansallinen, proteiiniin keskittyvä elintarvikealan yritys, joka toimii pääasiassa neljällä markkinasegmentillä: naudanliha, sianliha, siipikarja ja valmistetut elintarvikkeet

—   BRF: brasilialainen elintarvikealan yritys, jonka eurooppalaiset ja thaimaalaiset yritykset toimivat koko siipikarjan toimitusketjussa Thaimaassa ja tuovat siipikarjanlihaa Euroopan talousalueelle sekä jalostavat sitä edelleen.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9300 – Tyson Foods / European and Thai businesses of BRF

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


26.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 146/10


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9341 – First State Investment International / Iren Mercato / OLT Offshore LNG Toscana)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 146/08)

1.   

Komissio vastaanotti 15. huhtikuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

First State Investments International Limited (”FSI”, Yhdistynyt kuningaskunta), joka on Commonwealth Bank of Australian määräysvallassa

Iren Mercato SpA (”Iren Mercato”, Italia), joka kuuluu yhtymään Iren

OLT Offshore LNG Toscana SpA, (”OLT”, Italia), joka on nyt Iren Mercaton ja Uniper Global Commodities SE:n (”Uniper”, Saksa) yhteisessä määräysvallassa.

FSI ja Iren Mercato hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä OLT.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   FSI: hallinnoi pitkäaikaisia sijoituksia ydininfrastruktuuriyrityksissä eri puolilla Eurooppaa useiden asiakkaiden lukuun

—   Iren Mercato: toimittaa kaasua, sähköä ja lämpöä Italiassa

—   OLT: omistaa Italian rannikon edustalla olevan OLT:n LNG-terminaalin ja johtaa sen toimintaa.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9341 – First State Investment International / Iren Mercato / OLT Offshore LNG Toscana

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


26.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 146/11


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9321 – MRG/PMV/SFPI-FPIM/Euroports)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 146/09)

1.   

Komissio vastaanotti 17. huhtikuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Monaco Resources Group (”MRG”, Monaco)

Participatie Maatschappij Vlaanderen, (”PMV”, Belgia)

Société fédérale de participations et d’investissement – Federale participatie- en investeringsmaatschappij, (”SFPI-FPIM”, Belgia)

Euroports Holdings S.à.r.l., (”Euroports”, Luxemburg).

MRG, PMV ja SFPI-FPIM hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä Euroports.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   MRG: kansainvälinen luonnonvara-alan monialakonserni, jonka toimialoja ovat metallit ja mineraalit, maatalousteollisuus, energia, logistiikka ja teknologia sekä rahoitus ja investoinnit

—   PMV: Flanderin hallintoalueen kokonaan omistama sijoitusyhtiö, jonka pääasialliset toimialat ovat pienyrittäjille, uusyrityksille ja kasvuyrityksille tarjottava rahoitus sekä infrastruktuuriin, kiinteistöihin ja energiahankkeisiin tehtävät investoinnit

—   SFPI-FPIM: Belgian valtion kokonaan omistama sijoitusyhtiö, joka investoi Belgian valtion kannalta strategisesti merkittäviin yksityisiin tai julkisiin yhtiöihin

—   Euroports: tuottaa terminaali- ja huolintapalveluita sekä prosessoinnin, räätälöinnin, säkittämisen ja pakkaamisen kaltaisia lisäarvopalveluita.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9321 – MRG/PMV/SFPI-FPIM/Euroports

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.