ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 97

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
14. maaliskuu 2019


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2019/C 97/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9267 – KKR/Telepizza) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2019/C 97/02

Euron kurssi

2

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2019/C 97/03

ETA-sopimuksen liitteessä VII olevassa 1 kohdassa tarkoitetun säädöksen 21 artiklan 7 kohdan mukainen EFTAn valvontaviranomaisen ilmoitus (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta)

3


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2019/C 97/04

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9253 – Mercuria/Aegean) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

4


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

14.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 97/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9267 – KKR/Telepizza)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 97/01)

Komissio päätti 8. maaliskuuta 2019 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32019M9267. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

14.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 97/2


Euron kurssi (1)

13. maaliskuuta 2019

(2019/C 97/02)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1303

JPY

Japanin jeniä

125,89

DKK

Tanskan kruunua

7,4601

GBP

Englannin puntaa

0,85880

SEK

Ruotsin kruunua

10,5540

CHF

Sveitsin frangia

1,1373

ISK

Islannin kruunua

133,20

NOK

Norjan kruunua

9,7245

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,668

HUF

Unkarin forinttia

314,60

PLN

Puolan zlotya

4,2993

RON

Romanian leuta

4,7737

TRY

Turkin liiraa

6,1771

AUD

Australian dollaria

1,6005

CAD

Kanadan dollaria

1,5087

HKD

Hongkongin dollaria

8,8728

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6538

SGD

Singaporen dollaria

1,5325

KRW

Etelä-Korean wonia

1 279,12

ZAR

Etelä-Afrikan randia

16,1987

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,5818

HRK

Kroatian kunaa

7,4175

IDR

Indonesian rupiaa

16 091,85

MYR

Malesian ringgitiä

4,6224

PHP

Filippiinien pesoa

59,572

RUB

Venäjän ruplaa

74,0008

THB

Thaimaan bahtia

35,729

BRL

Brasilian realia

4,3260

MXN

Meksikon pesoa

21,8210

INR

Intian rupiaa

78,6620


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

EFTAn valvontaviranomainen

14.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 97/3


ETA-sopimuksen liitteessä VII olevassa 1 kohdassa tarkoitetun säädöksen 21 artiklan 7 kohdan mukainen EFTAn valvontaviranomaisen ilmoitus

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta)

(2019/C 97/03)

ETA-sopimuksen liitteessä VII olevassa 1 kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta) 21 artiklan 7 kohdassa säädetään, että jokaisen EFTAn jäsenvaltion on ilmoitettava EFTAn valvontaviranomaiselle, jäljempänä ’valvontaviranomainen’, antamistaan laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä, jotka koskevat mainitun säädöksen III luvun soveltamisalaan kuuluvien muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen myöntämistä.

Valvontaviranomaisen tehtävänä on julkaista asianmukainen ilmoitus, jossa mainitaan Islannin, Liechtensteinin ja Norjan hyväksymät muodollista pätevyyttä osoittavien asiakirjojen nimikkeet sekä tarvittaessa muodollista pätevyyttä osoittavan asiakirjan antava elin, asiakirjaan liitettävä todistus ja sitä vastaava ammattinimike, jotka mainitaan kyseisen säädöksen liitteessä V olevassa 5.1.1, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 ja 5.7.1 kohdassa.

Koska Norja on ilmoittanut muutoksista, jotka koskevat lääketieteen erikoisalojen nimikkeitä, valvontaviranomainen julkaisee säädöksen 21 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen.

Lääketieteen erikoisalojen nimikkeet

Norja on ilmoittanut seuraavista muutoksista, jotka koskevat lääketieteen erikoisalojen nimikkeitä (direktiivin 2005/36/EY liitteessä V oleva 5.1.3 kohta):

Maa

Nimike

Suu- ja leukakirurgia (lääkärin ja hammaslääkärin peruskoulutus)

Norge

 


Maa

Nimike

Leukakirurgia (lääkärin peruskoulutus)

Norge

Maxillofacial kirurgi


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

14.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 97/4


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9253 – Mercuria/Aegean)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 97/04)

1.   

Komissio vastaanotti 7. maaliskuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Mercuria Energy Group Limited (”Mercuria”, Kypros), joka on yrityksen MDJ Oil Trading Limited määräysvallassa

Aegean Marine Petroleum Network Inc. (”Aegean”, Marshallinsaarten tasavalta).

Mercuria hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä Aegean.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Mercuria on globaali energialla ja hyödykkeillä kauppaa käyvä konserni, jolla on päätoimipaikka Sveitsissä ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa

Aegean on kansainvälinen meriliikenteen polttoaineen logistiikkayritys, jonka päätoimipaikka on Kreikassa. Se myy ja toimittaa fyysisesti meriliikenteen polttoainetta satamissa, merellä, joissa ja muilla vesiväylillä ei puolilla maailmaa.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9253 – Mercuria/Aegean

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.