ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 420

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
20. marraskuuta 2018


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2018/C 420/01

Euron kurssi

1


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 420/02

Ehdotuspyyntö – EACEA/21/2018 – Erasmus+-ohjelma – Avaintoimi 3: Tuki toimintalinjojen uudistamiselle – Sosiaalinen osallisuus ja yhteiset arvot: koulutusalan tukeminen

2

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 420/03

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9124 – Dana / Oerlikon Drive Systems) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

5

2018/C 420/04

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9032 – E.ON/Helen/Virta) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

7


 

Oikaisuja

2018/C 420/05

Oikaisu ilmoitukseen (2014/C 414/06), annettu 20 päivänä marraskuuta 2014, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnissa unioniin voimassa olevista polkumyyntitoimenpiteistä: sellaisten yritysten nimenmuutos, joihin sovelletaan yhteistyössä toimineisiin mutta otoksen ulkopuolisiin yrityksiin sovellettavaa polkumyyntitullia ( EUVL C 414, 20.11.2014 )

8


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

20.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 420/1


Euron kurssi (1)

19. marraskuuta 2018

(2018/C 420/01)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1427

JPY

Japanin jeniä

128,89

DKK

Tanskan kruunua

7,4625

GBP

Englannin puntaa

0,89083

SEK

Ruotsin kruunua

10,2815

CHF

Sveitsin frangia

1,1391

ISK

Islannin kruunua

140,80

NOK

Norjan kruunua

9,6493

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

26,013

HUF

Unkarin forinttia

321,65

PLN

Puolan zlotya

4,3293

RON

Romanian leuta

4,6666

TRY

Turkin liiraa

6,0735

AUD

Australian dollaria

1,5660

CAD

Kanadan dollaria

1,5055

HKD

Hongkongin dollaria

8,9491

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6740

SGD

Singaporen dollaria

1,5684

KRW

Etelä-Korean wonia

1 287,63

ZAR

Etelä-Afrikan randia

16,0122

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,9349

HRK

Kroatian kunaa

7,4253

IDR

Indonesian rupiaa

16 672,00

MYR

Malesian ringgitiä

4,7848

PHP

Filippiinien pesoa

60,020

RUB

Venäjän ruplaa

75,2885

THB

Thaimaan bahtia

37,623

BRL

Brasilian realia

4,2907

MXN

Meksikon pesoa

23,1660

INR

Intian rupiaa

81,8825


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan komissio

20.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 420/2


EHDOTUSPYYNTÖ – EACEA/21/2018

Erasmus+-ohjelma – Avaintoimi 3: Tuki toimintalinjojen uudistamiselle

Sosiaalinen osallisuus ja yhteiset arvot: koulutusalan tukeminen

(2018/C 420/02)

1.   TAVOITTEET

Ehdotuspyyntö tukee valtioiden välisiä koulutusalan yhteistyöhankkeita.

Kussakin hakemuksessa täytyy käsitellä yhtä yleistä tavoitetta ja yhtä erityisistä tavoitteista. Yleiset tavoitteet ja erityiset tavoitteet on käsiteltävä tyhjentävästi ehdotuspyynnössa tai niitä ei oteta huomioon.

Yleiset tavoitteet

Ehdotuksissa tulee käsitellä toista kahdesta alla olevasta yleisestä tavoitteesta:

1.

Erityisesti paikallisella tasolla toteutettujen osallistavan oppimisen ja yhteisten arvojen edistämisen hyvien käytäntöjen levittäminen ja/tai kehittäminen. Tämän ehdotuspyynnön yhteydessä kehittämisellä tarkoitetaan hyvän käytännön toistamista laajemmassa mittakaavassa tai hyvän käytännön siirtämistä toiseen asiayhteyteen tai toteuttamista korkeammalla/systeemisellä tasolla

tai

2.

innovatiivisten menetelmien ja käytäntöjen kehittämistä ja toteuttamista osallistavan koulutuksen ja yhteisten arvojen edistämiseksi.

Erityiset tavoitteet

Ehdotuksissa tulee käsitellä jotakin seuraavista erityisistä tavoitteista:

sosiaalisten taitojen ja kansalaistaitojen hankkimisen parantaminen sekä arvoja ja perusoikeuksia koskevan tietämyksen, ymmärryksen ja vastuun kehittäminen;

osallistavan koulutuksen ja heikommassa asemassa olevien oppijoiden koulutuksen edistäminen, mukaan lukien opetushenkilöstön tukeminen moninaisuuden käsittelyssä ja monimuotoisen lähestymistavan vahvistaminen opetushenkilöstössä;

oppijoiden, vanhempien ja opetushenkilöstön kriittisen ajattelun ja medialukutaidon edistäminen;

hiljattain saapuneiden maahanmuuttajien laadukkaaseen koulutukseen pääsyn tukeminen, myös tietämyksen arvioinnin ja aiempien opintojen validoinnin avulla;

digitaalisesti syrjäytyneiden ryhmien (kuten vanhusten, maahanmuuttajien ja lähtökohdiltaan heikompien nuorten) digitaalisten taitojen ja digitaalisen osaamisen kehittäminen koulujen, yritysten ja virallisen järjestelmän ulkopuolisten tahojen, yleiset kirjastot mukaan lukien, välisten kumppanuuksien avulla.

Hankkeissa rohkaistaan ottamaan toimintaan mukaan tarvittaessa roolimalleja.

2.   TUKIKELPOISUUS

2.1   Tukikelpoiset hakijat

Tukikelpoisia hakijoita ovat koulutuksen ja nuorten parissa tai muilla sosioekonomisilla aloilla aktiivisesti toimivat julkiset ja yksityiset organisaatiot tai monialaista toimintaa harjoittavat organisaatiot (esimerkiksi kulttuurijärjestöt, kansalaisyhteiskunta, urheilujärjestöt, todistusten tunnustamiskeskukset, kauppakamarit ja kauppajärjestöt).

Vain seuraaviin ohjelmaan kuuluviin maihin sijoittautuneet oikeushenkilöt ovat tukikelpoisia:

Euroopan unionin 28 jäsenvaltiota (1)

EFTA-/ETA-maat: Islanti, Liechtenstein ja Norja

EU:n ehdokasvaltiot: entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Turkki ja Serbia (2).

Tässä ehdotuspyynnössä edellytetään, että kumppanuus käsittää vähintään neljä tukikelpoista organisaatiota neljästä eri ohjelmamaasta.

Jos hankkeeseen osallistuu verkostoja, yhteenliittymässä on oltava vähintään kaksi organisaatiota, jotka eivät ole verkosto(je)n jäseniä, ja yhteenliittymän on edustettava vähintään neljää tukikelpoista maata.

2.2   Tukikelpoiset toimet ja hankkeen kesto

Vain ohjelmamaissa (katso kohta 2.1) toteutetut toimet katsotaan tukikelpoisiksi. Tukea ei voi saada kustannuksiin, jotka liittyvät näiden maiden ulkopuolella toteutettuihin toimiin tai sellaisten organisaatioiden toimiin, jotka eivät ole rekisteröityneet ohjelmamaissa. Poikkeustapauksissa ja tapauskohtaisesti tukea voidaan myöntää toimiin, joihin osallistuu muita kuin ohjelmamaihin kuuluvia maita, mutta toimilla on oltava ennalta hankittu toimeenpanoviraston erityislupa.

Toimien täytyy alkaa joko 1. marraskuuta, 1. joulukuuta 2019 tai 15. tammikuuta 2020.

Hankkeen keston on oltava 24 tai 36 kuukautta.

3.   ODOTETTAVAT TULOKSET:

Hankkeista odotetaan saatavan tuloksia, kuten

parempi hyviä käytäntöjä koskeva tietoisuus, tietämys ja ymmärrys asiaankuuluvissa koulutuslaitoksissa ja yhteisöissä

lisääntynyt uusimpien innovatiivisten lähestymistapojen hyödyntäminen politiikassa tai käytännössä

koulutusalan johtajien ja kouluttajien parempi tietoisuus, motivaatio ja osaaminen opetuksen osallistavien toimintatapojen ja yhteisten arvojen edistämisen osalta

perheiden ja paikallisyhteisöjen aktiivinen osallistuminen opetuksen osallistavien toimintatapojen ja yhteisten arvojen edistämisen tukemiseen

laajemmalle levinneiden ja tehokkaampien työkalujen saaminen koulutuslaitosten ja koulutuksen tarjoajien tueksi; niillä toteutetaan osallistavia toimintatapoja koulutuksessa ja edistetään yhteisiä arvoja.

4.   KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT:

Hankkeiden osarahoitukseen on käytettävissä tässä ehdotuspyynnössä kaikkiaan 10 000 000 euroa.

EU:n myöntämä taloudellinen tuki voi olla korkeintaan 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hankekohtainen enimmäisavustus on 500 000 euroa.

Virasto pidättää oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.

5.   MYÖNTÄMISPERUSTEET

Tukikelpoiset ehdotukset arvioidaan seuraavin perustein:

1)

Hankkeen merkitys (30 %)

2)

Hankkeen suunnittelun ja toteutuksen laadukkuus (20 %)

3)

Kumppanuus- ja yhteistyöjärjestelyjen laadukkuus (20 %)

4)

Vaikutukset, levittäminen ja kestävyys (30 %).

6.   HAKUMENETTELY JA SEN MÄÄRÄAIKA

Hakemusten toimittamisen määräaika on 26. helmikuuta 2019 klo 12.00 (keskipäivällä Brysselin aikaa).

Hakijoita pyydetään lukemaan huolellisesti kaikki ehdotuspyynnön EACEA/21/2018 ja hakumenettelyn tiedot ja käyttämään vaadittavia asiakirjoja, jotka ovat saatavana osoitteessa

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en(pyynnön viite EACEA/21/2018)

Hakemus ja sen pakolliset liitteet on toimitettava verkossa käyttämällä siihen tarkoitettua sähköistä lomaketta.

7.   EHDOTUSPYYNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

Kaikki ehdotuspyyntöä EACEA/21/2018 koskevat tiedot ovat saatavana seuraavalla verkkosivustolla:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en(pyynnön viite EACEA/21/2018)

Yhteydenotto sähköpostitse: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Hakijat Yhdistyneestä kuningaskunnasta: On syytä huomata, että kaikki tukikelpoisuusvaatimukset on täytettävä hankkeen koko keston ajan. Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta hankkeen aikana tekemättä EU:n kanssa sopimusta, jolla nimenomaan varmistetaan, että hakijat Yhdistyneestä kuningaskunnasta ovat edelleen tukikelpoisia, hakija ei saa enää EU:n rahoitusta (vaikka osallistuminen mahdollisuuksien mukaan jatkuisi) tai hakijan on jätettävä hanke avustussopimuksen II artiklan 16.3.1 kohdan a alakohdan nojalla.

(2)  Serbiasta tulee Erasmus+-ohjelman ohjelmamaa, minkä seurauksena talousarvioon tehtäviä muutoksia sovelletaan 1. tammikuuta 2019 alkaen sillä edellytyksellä, että komission päätös hyväksyä sopimus (muuttaa sopimusta) Euroopan unionin ja Serbian tasavallan välillä Serbian osallistumisesta unionin ”Erasmus+”-koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmaan 1. tammikuuta 2019 alkaen hyväksytään.


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

20.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 420/5


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9124 – Dana / Oerlikon Drive Systems)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 420/03)

1.   

Komissio vastaanotti 9. marraskuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Dana Incorporated (Dana, Yhdysvallat)

GrazianoFairfield AG, Pfaffikon (GrazianoFairfield AG, Sveitsi), joka on yrityksen OC Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon (Oerlikon, Sveitsi) määräysvallassa.

Dana hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä GrazianoFairfield AG.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Dana toimittaa maailmanlaajuisesti voimansiirto-, tiiviste- ja lämmönhallintatuotteita kevyiden ajoneuvojen, hyötyajoneuvojen ja muiden kuin tieliikenteen ajoneuvojen valmistajille sekä kiinteisiin teollisuuslaitteistoihin tarkoitettuja vaihdelaatikoita, hydraulisia tuotteita ja vetoakseleita

GrazianoFairfield AG on liikkuviin ajoneuvoihin ja teollisuuslaitteistoihin tarkoitettujen vaihde-, veto- ja vaihteenvalintaratkaisujen tarjoaja.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9124 – Dana / Oerlikon Drive Systems

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


20.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 420/7


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9032 – E.ON/Helen/Virta)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 420/04)

1.   

Komissio vastaanotti 13. marraskuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

E.ON SE tytäryhtiönsä E.ON Drive Infrastructure GmbH välityksellä (E.ON, Saksa)

Helen Oy (Helen, Suomi)

Liikennevirta Oy (Virta, Suomi).

E.ON ja Helen hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä Virta.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

E.ON keskittyy liiketoiminnassaan seuraaviin kolmeen osa-alueeseen: i) sähkön tuottaminen uusiutuvista energialähteistä, ii) energian jakeluverkot ja iii) asiakasratkaisut (myös sähkön ja kaasun vähittäismyynti). Lisäksi E.ON tarjoaa sähköisen liikkuvuuden palveluja, kuten sähköajoneuvojen latausasemia useissa EU:n jäsenvaltioissa.

Helenin liiketoiminta koostuu pääasiassa sähköntuotannosta, kaukolämmöstä ja -jäähdytyksestä sekä energian jakelusta ja myynnistä. Lisäksi Helen tarjoaa monenlaisia palveluja, jotka liittyvät pienimuotoiseen energiantuotantoon ja asiakkaiden omaan energiankulutukseen. Se on vuodesta 2012 lähtien tarjonnut myös sähköajoneuvojen latauspisteitä Suomessa.

Virta tarjoaa monenlaisia sähköajoneuvojen lataamiseen liittyviä palveluja. Se toimii ensi sijassa Suomessa, mutta sillä on toimintaa myös Islannissa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Sveitsissä, Tšekissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9032 – E.ON/Helen/Virta

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


Oikaisuja

20.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 420/8


Oikaisu ilmoitukseen (2014/C 414/06), annettu 20 päivänä marraskuuta 2014, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnissa unioniin voimassa olevista polkumyyntitoimenpiteistä: sellaisten yritysten nimenmuutos, joihin sovelletaan yhteistyössä toimineisiin mutta otoksen ulkopuolisiin yrityksiin sovellettavaa polkumyyntitullia

( Euroopan unionin virallinen lehti C 414, 20. marraskuuta 2014 )

(2018/C 420/05)

Sivulla 9 olevan taulukon kolmannella rivillä toisessa sarakkeessa:

on:

”Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.”

pitää olla:

”Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.”