ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 398

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
5. marraskuuta 2018


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2018/C 398/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8957 – Silver Lake / ZPG) ( 1 )

1

2018/C 398/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8981 – IFF/Frutarom) ( 1 )

1

2018/C 398/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9006 – Deutsche Asphalt / Bunte / JV) ( 1 )

2

2018/C 398/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8977 – Lone Star / Imerys TC) ( 1 )

2

2018/C 398/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9116 – Morgan Stanley / VTG) ( 1 )

3

2018/C 398/06

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9089 – Hellman & Friedman / Concardis Payment Group) ( 1 )

3

2018/C 398/07

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9115 – BC Partners / VetPartners) ( 1 )

4

2018/C 398/08

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9119 – SEGRO/PSPIB/Warehouse) ( 1 )

4


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2018/C 398/09

Euron kurssi

5

2018/C 398/10

Euron kurssi

6

2018/C 398/11

Euron kurssi

7

2018/C 398/12

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 5 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklassa tarkoitetun, erään viinialan nimityksen eritelmän muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (Vinos de Madrid (SAN))

8

2018/C 398/13

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

17


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 398/14

Ehdotuspyyntö – EACEA/41/2018 – Erasmus+-ohjelma, avaintoimi 3 – Toimintalinjojen uudistamisen tuki – Kansalaisyhteiskuntayhteistyö nuorisoalalla

18


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8957 – Silver Lake / ZPG)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 398/01)

Komissio päätti 29. kesäkuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8957. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8981 – IFF/Frutarom)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 398/02)

Komissio päätti 6. syyskuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8981. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9006 – Deutsche Asphalt / Bunte / JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 398/03)

Komissio päätti 21. syyskuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain saksaksi ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M9006. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8977 – Lone Star / Imerys TC)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 398/04)

Komissio päätti 4. lokakuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8977. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/3


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9116 – Morgan Stanley / VTG)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 398/05)

Komissio päätti 8. lokakuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M9116. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/3


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9089 – Hellman & Friedman / Concardis Payment Group)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 398/06)

Komissio päätti 12. lokakuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M9089. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/4


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9115 – BC Partners / VetPartners)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 398/07)

Komissio päätti 25. lokakuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M9115. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/4


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.9119 – SEGRO/PSPIB/Warehouse)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 398/08)

Komissio päätti 25. lokakuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M9119. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/5


Euron kurssi (1)

31. lokakuuta 2018

(2018/C 398/09)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1318

JPY

Japanin jeniä

128,15

DKK

Tanskan kruunua

7,4614

GBP

Englannin puntaa

0,88873

SEK

Ruotsin kruunua

10,4015

CHF

Sveitsin frangia

1,1399

ISK

Islannin kruunua

137,70

NOK

Norjan kruunua

9,5528

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,922

HUF

Unkarin forinttia

325,10

PLN

Puolan zlotya

4,3392

RON

Romanian leuta

4,6643

TRY

Turkin liiraa

6,2255

AUD

Australian dollaria

1,5972

CAD

Kanadan dollaria

1,4856

HKD

Hongkongin dollaria

8,8787

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7322

SGD

Singaporen dollaria

1,5696

KRW

Etelä-Korean wonia

1 291,10

ZAR

Etelä-Afrikan randia

16,7942

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,8935

HRK

Kroatian kunaa

7,4325

IDR

Indonesian rupiaa

17 206,19

MYR

Malesian ringgitiä

4,7360

PHP

Filippiinien pesoa

60,471

RUB

Venäjän ruplaa

74,4074

THB

Thaimaan bahtia

37,535

BRL

Brasilian realia

4,1943

MXN

Meksikon pesoa

22,9029

INR

Intian rupiaa

83,7305


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/6


Euron kurssi (1)

1. marraskuuta 2018

(2018/C 398/10)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1393

JPY

Japanin jeniä

128,52

DKK

Tanskan kruunua

7,4604

GBP

Englannin puntaa

0,88173

SEK

Ruotsin kruunua

10,3158

CHF

Sveitsin frangia

1,1430

ISK

Islannin kruunua

137,90

NOK

Norjan kruunua

9,5150

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,879

HUF

Unkarin forinttia

322,96

PLN

Puolan zlotya

4,3269

RON

Romanian leuta

4,6640

TRY

Turkin liiraa

6,3245

AUD

Australian dollaria

1,5857

CAD

Kanadan dollaria

1,4904

HKD

Hongkongin dollaria

8,9293

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7190

SGD

Singaporen dollaria

1,5701

KRW

Etelä-Korean wonia

1 285,70

ZAR

Etelä-Afrikan randia

16,6021

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,9046

HRK

Kroatian kunaa

7,4360

IDR

Indonesian rupiaa

17 192,30

MYR

Malesian ringgitiä

4,7674

PHP

Filippiinien pesoa

60,642

RUB

Venäjän ruplaa

74,8346

THB

Thaimaan bahtia

37,529

BRL

Brasilian realia

4,2078

MXN

Meksikon pesoa

22,9917

INR

Intian rupiaa

83,6800


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/7


Euron kurssi (1)

2. marraskuuta 2018

(2018/C 398/11)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1417

JPY

Japanin jeniä

128,89

DKK

Tanskan kruunua

7,4603

GBP

Englannin puntaa

0,87870

SEK

Ruotsin kruunua

10,3123

CHF

Sveitsin frangia

1,1422

ISK

Islannin kruunua

138,10

NOK

Norjan kruunua

9,5143

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,782

HUF

Unkarin forinttia

321,62

PLN

Puolan zlotya

4,3202

RON

Romanian leuta

4,6612

TRY

Turkin liiraa

6,2539

AUD

Australian dollaria

1,5840

CAD

Kanadan dollaria

1,4956

HKD

Hongkongin dollaria

8,9391

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7154

SGD

Singaporen dollaria

1,5686

KRW

Etelä-Korean wonia

1 276,25

ZAR

Etelä-Afrikan randia

16,3720

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,8712

HRK

Kroatian kunaa

7,4393

IDR

Indonesian rupiaa

17 031,88

MYR

Malesian ringgitiä

4,7483

PHP

Filippiinien pesoa

60,693

RUB

Venäjän ruplaa

75,3127

THB

Thaimaan bahtia

37,539

BRL

Brasilian realia

4,2205

MXN

Meksikon pesoa

22,8399

INR

Intian rupiaa

82,7085


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/8


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 5 päivänä lokakuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklassa tarkoitetun, erään viinialan nimityksen eritelmän muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(Vinos de Madrid (SAN))

(2018/C 398/12)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 97 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Espanja on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklan mukaisesti esittänyt pyynnön nimityksen ”Vinos de Madrid” eritelmän muuttamisesta.

(2)

Komissio on tutkinut kyseisen hakemuksen ja todennut, että asetuksen (EU) N:o 1308/2013 93–96 artiklassa, 97 artiklan 1 kohdassa sekä 100, 101 ja 102 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(3)

Jotta vastaväitteitä voitaisiin esittää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisesti, Euroopan unionin virallisessa lehdessä olisi julkaistava nimityksen ”Vinos de Madrid” eritelmän muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklan mukainen nimityksen ”Vinos de Madrid” (SAN) eritelmän muutoksen hyväksymistä koskeva hakemus on tämän päätöksen liitteessä.

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisesti tämän päätöksen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä antaa oikeuden vastustaa tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua eritelmän muutosta kahden kuukauden kuluessa päätöksen julkaisupäivästä.

Tehty Brysselissä 5 päivänä lokakuuta 2018.

Komission puolesta

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.


LIITE

”VINOS DE MADRID”

PDO-ES-A1525-AM02

Hakemuksen jättöpäivä: 25.2.2016

TUOTE-ERITELMÄÄN TEHTÄVÄÄ MUUTOSTA KOSKEVA HAKEMUS

1.   Muutokseen sovellettavat säännöt

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artikla – Muu kuin vähäinen muutos

2.   Muutoksen kuvaus ja perustelut

2.1   Muutos suojatun nimityksen maantieteellisen alueen laajentamiseksi lisäämällä siihen uusi osa-alue nimeltä ”El Molar”

Muutoksen kuvaus ja perustelut

Käytettävissä olevat tutkimukset ja asiakirjat ovat osoittaneet, että alkuperänimityksen ”Vinos de Madrid” nykyisen maantieteellisen alueen hallinnollinen raja ei ole täysin asianmukainen, sillä siitä puuttuu yksi alue, jolla on tosiasiallista viinintuotantoa ja jolla on säilytetty viinin perinteiset valmistusmenetelmät kyseessä olevan alkuperänimityksen kahdessa viiniluokassa (viini ja laatukuohuviini). Tämän vuoksi viininviljelijät ja viinien valmistajat sekä viranomaiset niissä yhdessätoista kunnassa, jotka muodostavat ”El Molarin osa-alueen”, ovat ilmaisseet olevansa kiinnostuneita liittymään ”Vinos de Madrid” -alkuperänimitykseen.

On tarpeen muuttaa tuote-eritelmän 4 jaksossa maantieteellistä aluetta, jolla alkuperänimityksen ”Vinos de Madrid” viinejä tuotetaan. Nykyisiin kolmeen osa-alueeseen (Arganda, Navalcarnero ja San Martín de Valdeiglesias) lisätään neljäs osa-alue nimeltä ”El Molar”.

Uusi osa-alue ”El Molar” koostuu 11 kunnasta: Colmenar Viejo, El Molar, El Vellón, Patones de Arriba, Pedrezuela, San Agustín de Guadalix, Talamanca del Jarama, Torrelaguna, Torremocha del Jarama, Valdetorres de Jarama ja Venturada. Näille kaikille ovat ominaisia samat luonnolliset ja inhimilliset tekijät kuin alkuperänimitykselle ”Vinos de Madrid” nykyisin rajatulle alueelle sekä sama yhteys tuotteen ja maantieteellisen alueen välillä.

Tämä merkitsee sitä, että suojatun nimityksen maantieteellinen alue kattaakin nyt 70 kuntaa niiden nykyisten 59 kunnan sijasta, jotka muodostavat muut kolme osa-aluetta.

Lisäksi on tarpeen muuttaa yhtenäisen asiakirjan 6 kohtaa siten, että sen sanamuoto vastaa tuote-eritelmän 4 jaksoa.

2.2   Viinien kuvaus

Tuote-eritelmän analyyttisia ominaisuuksia koskevan 2 kohdan a alakohtaa muutetaan täsmentämällä vähimmäisalkoholipitoisuus, joka vaaditaan uuden osa-alueen ”El Molar” yhtenäisyyden varmistamiseksi. Vähimmäispitoisuudeksi määritellään valkoviinien osalta 11 %, roseeviinien osalta 11,5 % ja punaviinien osalta 12 %. On huomattava, että nämä arvot ovat samat kuin kahdella nykyisistä osa-alueista (Navalcarnero ja San Martin de Valdeiglesias). Muilla uuden osa-alueen analyyttisillä ominaisuuksilla ei ole erityisiä raja-arvoja vaan niiden osalta sovelletaan suojatulle alkuperänimitykselle ”Vinos de Madrid” asetettuja arvoja.

Tämä ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

2.3   Viininvalmistuksessa käytettävä rypälelajike tai -lajikkeet

Tuote-eritelmän 6 kohtaa muutetaan siten, että siinä täsmennetään uuden osa-alueen ”El Molar” pääasialliset viiniköynnöslajikkeet, jotka ovat valkoviinien tapauksessa Malvar ja punaviinien tapauksessa Red Grenache.

Joka tapauksessa säilytetään samat nykyisin hyväksytyt lajikkeet uuden osa-alueen ja entisten kolmen osa-alueen osalta: valkoviinit: Malvar, Albillo Real, Airén, Viura, Torrontés, Parellada, Moscatel de grano menudo (pienirypäleinen Muscat) ja Sauvignon Blanc; punaviinit: Tinto Fino (Tempranillo tai Cencibel), Red Grenache, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot, Graciano ja Grenache Tintorera.

Tämä ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

2.4   Yhteys maantieteelliseen alueeseen

Ensimmäisiä merkkejä viininvalmistuksesta osa-alueella ”El Molar” on jo varhaiselta keskiajalta. Vanhimmat alueen arabialaista alkuperää olevista ”viiniluolista” ovat 800- ja 900-luvuilta. Ensimmäisiä kirjallisia todisteita viinitarhoista on San Agustín de Guadalixin kunnan alueelta 1200-luvulta ja muiden kuntien alueelta 1300-luvulta. Toiminta on jatkunut nykypäivään asti, ja se käsittää 4 tuotantolaitosta, 600 viininviljelylohkoa ja yli 300 aktiivista viininviljelijää. Näin ollen alkuperänimitykseen ”Vinos de Madrid” sisällytetään uusi osa-alue ”El Molar”, jolla on ”Vinos de Madrid” -alueen kanssa samanlainen historiallinen tausta.

Lisäksi voidaan varmistaa, että uudella osa-alueella ”El Molar” vallitsee ”Vinos de Madrid” -alkuperänimityksen mukaisesti suojatun maantieteellisen alueen kanssa samanlainen yhtenäisyys maaperä- ja ilmasto-olosuhteiden, lajikkeiden, viljely- ja viininvalmistusmenetelmien ja maaperän suhteen.

Tavallisimmat lajikkeet El Molarin osa-alueella ovat Red Grenache ja Malvar. Niitä on viljelty jo ammoisista ajoista kyseisellä alueella ja myös muilla nykyisillä osa-alueilla, joilla ovat tavallisia myös muut viiniköynnöslajikkeet, jotka ovat jo ikimuistoisista ajoista alkaen antaneet alueen viineille erittäin hyvän maineen.

Tuote-eritelmän 7 jakson a kohtaan ”Yksityiskohtaiset tiedot maantieteellisestä alueesta. Luonnolliset tekijät” lisätään uutta osa-aluetta ”El Molar” koskevia mainintoja.

Osa-alueen ”El Molar” sijainti Kastilian rajavuorten ja Jaramajoen välissä.

Osa-alueen ”El Molar” maaperän kuvaus: osa-alueen maalajien perustan muodostavat geologiset materiaalit ovat graniitti, kvartsi, liuskekivi, saviliuske, gneissi, hiekkakivi, hiesu, kalkkisavi, kalkkikivi ja arkoosi. Viiniköynnökset kasvavat avoimella maaseudulla ja Jaramajoen tulva-alueiden lietemaalla. Maaperä on yhdistelmä kolmen muun osa-alueen maaperän piirteistä, joille on ominaista kohtalaisen tasaiset kohoumat jokien välillä (koskee kaikkia neljää osa-aluetta). pH vaihtelee hyvin happamasta hyvin emäksiseen.

Kohdassa ”Korkeus ja sademäärä” lisätään vuorilla sijaitseviin ylimpiin alueisiin kunnat El Vellón ja Colmenar Viejo, ja San Martín ja El Molar mainitaan osa-alueina, joilla sataa eniten.

Tuote-eritelmän 7 jakson b kohdassa, joka koskee inhimillisiä tekijöitä, korvataan ilmaisu ”Malvar, joka on Argandan ja Navalcarneron kotoperäinen lajike” ilmaisulla ”Malvar, joka on Argandan, Navalcarneron ja El Molarin kotoperäinen lajike”. Samoin muutetaan kohtaa, jossa selitetään Grenache-lajikkeen (”kuningatar”) merkitystä Navalcarneron ja San Martínin alueelle siten, että siinä mainitaan Navalcarnero, El Molar ja San Martín.

Maantieteellisen alueen muuttamisen vuoksi mainittavia lukuja muutetaan siten, että aikaisempien kolmen osa-alueen sijasta viitataan neljään osa-alueeseen.

Tuote-eritelmän 7 jakson c kohta, joka koskee syy-seuraussuhdetta, on muotoiltu uusiksi siten, että korostetaan selvemmin piirteitä, jotka johtuvat olennaisesti tai yksinomaan alkuperänimityksen ”Vinos de Madrid” kummankin viiniköynnöstuoteluokan maantieteellisestä ympäristöstä. Nämä luokat ovat viini ja laatukuohuviini, ja piirteet liittyvät kaikkiin neljään osa-alueeseen:

”Maantieteellisen ympäristön fyysiset ominaispiirteet yhdessä ilmasto-olojen kanssa (tietyllä korkeudella sijaitseva tasanko, mannerilmasto, vähäinen sademäärä, ankarat maaperäolosuhteet ja keskituotto noin 3 000 kg hehtaarilta) tuottavat kuivia ja täyteläisiä valkoviinejä, joissa on karvas jälkimaku ja vivahteita kypsistä vaaleista hedelmistä sekä keskivoimakas tai vähäinen hapokkuus. Ne tuottavat myös rosee- ja punaviinejä, joissa on korkea alkoholipitoisuus ja voimakas väri, joka tuo mieleen kypsät tai ylikypsät punaiset tai tummat hedelmät.

Kuohuviineissä (valko- ja roseeviinit) on samat alueen erityispiirteet (luonteenomaiset maaperä- ja ilmasto-olosuhteet), ja niihin liittyvät samat kulttuuriset ja inhimilliset tekijät (koko, istutustiheys, lajikkeet, viljelykäytännöt, kokonaishappoisuus vähintään 5 g/l) jotka antavat viineille niiden erityisominaisuudet ulkonäön, sakkamaisen tuoksun ja maun osalta. Koska kuohuviinit valmistetaan perinteisellä menetelmällä, ne ovat pehmeitä ja kermaisia ja niissä yhdistyvät kyseisellä maantieteellisellä alueella tuotettujen viinien tuoksut ja maut. Toisen käymisprosessin läpikäyminen pullotettuna, ylipaine ja kypsyminen viinisakan päällä antavat näille viineille hienojakoiset pitkäkestoiset kuplat, hedelmäisen, mikrobiologisen aromin sekä raikkaan ja terävän maun.

Nämä maantieteellisen ympäristön luonnolliset piirteet ovat vuosisatojen saatossa yhdistyneet viininviljelijöiden huolelliseen työhön ja oikeanlaisten lajikkeiden istuttamiseen oikeanlaiseen maaperään, mikä tuottaa laatuviinejä, joilla on ainutlaatuinen identiteetti.”

8 kohta. Kuvausta yhteydestä/yhteyksistä yhtenäisessä asiakirjassa muutetaan tuote-eritelmän uuden tekstin tiivistelmän esittämiseksi.

2.5   Mahdollisuus lisätä satoa

Kuvaus ja perustelut:

Keväällä laaditaan hedelmällisyysraportti (kukinta) ja ennen sadonkorjuuta perusteltu tekninen raportti (jossa arvioidaan sellaisia tekijöitä kuin sademäärä talvella tai hallattomuus keväällä) sen osoittamiseksi, että vaihtelu ei vaikuta negatiivisesti nimisuojatun tuotteen laatuun. Sallittu enimmäislisäys ei saa missään tapauksessa olla yli 25 % vahvistetuista rajoista.

Tuote-eritelmän 8 kohdan (Lisävaatimukset) ja yhtenäisen asiakirjan 2.5.1 kohdan muutos koskee mahdollisuutta lisätä satoa.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

1.   Rekisteröity nimi

Vinos de Madrid

2.   Maantieteellisen merkinnän tyyppi

SAN – Suojattu alkuperänimitys

3.   Rypäletuotteiden luokat

1.

Viini

5.

Laatukuohuviini

4.   Viinin/viinien kuvaus

Viini – Valkoviinit

Ulkonäkö: Väriltään vaalean oljenkeltainen. Nuorissa viineissä joskus voimakkaita sävyjä vihertävästä harmahtavaan, jotka Crianza- tai Reserva-viineissä muuttuvat kullankeltaisiksi tai kullanvärisiksi. Valkoviineissä, joita käytetään tai kypsytetään tammitynnyreissä, on oljenkeltaisia sävyjä, jotka kypsyessä muuttuvat kullanvärisiksi.

Tuoksu: Raikas ja hedelmäinen, jossa tuntuu siemeniä tai siemenkiviä sisältävien hedelmien aromi, trooppisia aromeja ja poltettua sokeria. Viineissä, joita on kypsytetty ja/tai käytetty tai kypsytetty tammitynnyreissä, on mausteisia, balsamimaisia ja/tai puumaisia aromeja niiden iästä riippuen. Sobremadres-viinien aromi voi olla hiivainen.

Maku: Raikas, hieman hapokas ja makeiden ja puolimakeiden viinien tapauksessa makea. Täyteläinen; karvaahko jälkimaku. Kevyt ja keskipitkä.

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään: 10 til-% Argandan osa-alueella.

Rikkidioksidipitoisuus enintään: 250, jos > 5 g/l sokereita

Volatiliteetin raja: 16,7 meq/l yli vuoden ikäisissä viineissä.

Sobremadres-viinien tapauksessa kokonaishappopitoisuus vähintään: 5 g/l

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (tilavuus-%):

 

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään (tilavuus-%):

11

Vähimmäishappopitoisuus:

4,5 g/litra viinihappona ilmaistuna

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalentteina litrassa)

13,3

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra):

180

Arvot, joita ei mainita, ovat asiaa koskevan EU-lainsäädännön rajojen mukaisia.

Viini – Roseeviinit

Ulkonäkö: Vaaleanpunainen, jossa on mansikan, vadelman ja lohenpunaisen sävyjä; yli kahden vuoden ikäisissä tai kypsytetyissä roseeviineissä voi olla oranssia väriä.

Tuoksu: tuore ja hedelmäinen, jossa on mukana punaisten hedelmien aromia ja/tai kukkaismaista ja/tai kasvimaista tuoksua. Yli kahden vuoden ikäisissä viineissä tähän voi sisältyä mausteista aromia suhteessa viinin ikään.

Maku: Raikas, hieman hapokas ja makeiden ja puolimakeiden viinien tapauksessa makea. Täyteläinen, kevyen tanniininen ja keskipitkä.

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään: 11 til-% Argandan osa-alueella.

Rikkidioksidipitoisuus enintään: 250, jos > 5 g/l pelkistävää sokeria

Enimmäisvolatiliteetti: 16,7 meq/l yli vuoden ikäisissä viineissä.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (tilavuus-%):

 

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään (tilavuus-%):

11,5

Vähimmäishappopitoisuus:

4,5 g/litra viinihappona ilmaistuna

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalentteina/litra)

13,3

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra):

180

Arvot, joita ei mainita, ovat asiaa koskevan EU-lainsäädännön rajojen mukaisia.

Viini – Punaviinit

Ulkonäkö: Punainen, nuorissa viineissä violetista kirsikanpunaiseen ja kypsytettäessä rubiininpunaisesta tiilenpunaiseen.

Tuoksu: Nuorissa viineissä raikas, hedelmäinen ja/tai kasvimainen; tammitynnyreissä kypsytetyissä viineissä voi olla puumaisia vivahteita. Kypsytetyissä viineissä voi olla kuivattujen hedelmien, mausteiden tai yrttien aromeja taikka paahteisuutta tai mineraalisuutta. Sobremadres-viinien aromi voi olla hiivainen.

Maku: Tanniininen, lämmin ja pitkä. Nuorissa viineissä hedelmäinen, johon voi sekoittua tammisuutta, jos viiniä on käytetty ja/tai kypsytetty tammitynnyreissä.

Sobremadres-viineille on ominaista täyteläisyys.

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään: 11,5 til-% Argandan osa-alueella.

Rikkidioksidipitoisuus enintään: 200, jos > 5 g/l pelkistävää sokeria.

Volatiliteetin raja: 16,7 meq/l yli vuoden ikäisissä viineissä.

Sobremadres-viinien tapauksessa kokonaishappopitoisuus vähintään: 5 g/l

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (tilavuus-%):

 

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään (tilavuus-%)::

12

Vähimmäishappopitoisuus:

4,5 g/litra viinihappona ilmaistuna

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalentteina/litra)

13,3

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra):

150

Arvot, joita ei mainita, ovat asiaa koskevan EU-lainsäädännön rajojen mukaisia.

Laatukuohuviini

Ulkonäkö: vaalean oljenkeltaisesta kullankeltaiseen, riippuen viinin iästä. Hieno- ja runsaskuplainen; pitkäkestoisesti kupliva. Roseekuohuviinien väri on mansikan- tai lohenpunainen.

Tuoksu: Hedelmäinen, mikrobiologisia aromeja sisältävä

Maku: Raikas ja voimakas; roseeviinien tapauksessa melko täyteläinen; yli 10 g:n sokeripitoisuuden viinien tapauksessa makea.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (tilavuus-%):

 

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään (tilavuus-%):

 

Vähimmäishappopitoisuus:

5 g/litra viinihappona ilmaistuna

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalentteina/litra)

10

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra):

 

Arvot, joita ei mainita, ovat asiaa koskevan EU-lainsäädännön rajojen mukaisia.

5.   Viininvalmistusmenetelmät

a)   Olennaiset viininvalmistusmenetelmät

Viljelykäytäntö

Kaikkien viinien viljelytekniikat:

Istutustiheys: 900–4 000 köynnöstä hehtaaria kohden.

Koulinta ja karsiminen: Koulintamenetelmä goblet tai espalier, jossa tuottavia nuppuja enintään 16 kasvia tai 36 000 hehtaaria kohden.

Sääntelyneuvosto voi muuttaa hehtaarikohtaista enimmäistuotosta joko oman harkintansa mukaan tai viininviljelijöiden pyynnöstä. Tätä varten alan toimivaltaisten viranomaisten on laadittava teknisten raporttien perusteella selvitys siitä, että muutoksella ei ole kielteistä vaikutusta suojatun tuotteen laatuun. Missään tapauksessa muutos ei saa olla yli 25 % vahvistetuista rajoista.

Erityinen viininvalmistusmenetelmä

Enimmäistuotoksi vahvistetaan 74 litraa rypälemehua kutakin korjattua 100 kilogrammaa kohden.

Alkuperänimityksellä varustettujen viinien tuotannossa käytettäviksi soveltuvien rypäleiden sokeripitoisuus on vähintään 170 astetta litrassa rypälemehua.

Valkoviinit ja punaviinit, joissa on niiden erityisen tuotantomenetelmän ansiosta sisäsyntyistä hiilikaasua, jota syntyy rypälemehun käymisestä murskattujen tertuista irrotettujen rypäleiden (”madres”) päällä, voidaan varustaa merkinnällä ”Sobremadres”.

Kuohuviiniä valmistetaan valko- ja roseeviinistä.

Tuotannossa saa käyttää ainoastaan hyväksyttyjä rypälelajikkeita ja perinteistä menetelmää.

Viiniyttämistä koskeva rajoitus

Kun on kyse rypälemehun uuttamisesta tuoreista rypäleistä ensimmäistä kertaa tai punaviinin tapauksessa käyneen puristejäännöksen avulla tuotetusta viinistä, alkuperänimityksen ”Vinos de Madrid” saamiseksi tuotteille prosessissa saa käyttää mekaanisia järjestelmiä ainoastaan, jos ne eivät vahingoita rypäletertun kiinteitä osia. Suuritehoisten linkomurskaimien käyttö on kiellettyä.

Kiellettyä on myös esikuumentaa viinirypäleitä tai kuumentaa rypälemehua tai viiniä kuumennetaan puristejäännöksen kanssa väriaineen uuttamisen edistämiseksi.

b)   Enimmäistuotokset

Lajikkeet Malvar, Airén, Viura, Parellada ja Torrontés

8 000 kilogrammaa rypäleitä hehtaaria kohden

Lajikkeet Malvar, Airén, Viura, Parellada ja Torrontés

56 hehtolitraa hehtaaria kohden

Muut lajikkeet

7 000 kilogrammaa rypäleitä hehtaaria kohden

Muut lajikkeet

49 hehtolitraa hehtaaria kohden

6.   Rajattu alue

Alkuperänimityksen ”Vinos de Madrid” kattamien viinien tuotantoalue käsittää seuraavat kunnat Madridin alueella ja osa-alueilla Arganda, Navalcarnero, San Martin de Valdeiglesias ja El Molar:

Argandan osa-alue

Ambite, Aranjuez, Arganda del Rey, Belmonte de Tajo, Brea del Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, Chinchón, suurtila ”El Encín” (Alcalá de Henares), Estremera, Fuentidueña de Tajo, Getafe, Loeches, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo ja Villarejo de Salvanés.

Navalcarneron osa-alue

El Alamo, Aldea del Fresno, Arroyomolinos, Batres, Brunete, Fuenlabrada, Griñón, Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Valdemorillo, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de la Cañada ja Villaviciosa de Odón.

San Martin de Valdeiglesiasin osa-alue

Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar del Arroyo, Chapinería, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias ja Villa del Prado.

El Molarin osa-alue

Colmenar Viejo, El Molar, El Vellón, Patones de Arriba, Pedrezuela, San Agustín de Guadalix, Talamanca del Jarama, Torrelaguna, Torremocha del Jarama, Valdetrorres del Jarama ja Venturada.

7.   Pääasialliset viininvalmistuksessa käytettävät rypälelajikkeet

 

RED GRENACHE – LLADONER

 

ALBILLO REAL

 

MALVAR

 

TEMPRANILLO – CENCIBEL TEMPRANILLO – TINTO FINO

8.   Yhteyden/yhteyksien kuvaus

Viini ja laatukuohuviini

SAN-tuotteen ”Vinos de Madrid” tuotantoalue rajoittuu pohjoisessa ja lännessä Kastilian rajavuoriin, jotka erottavat Madridin ja Kastilia ja Leónin alueet. Idässä alue rajoittuu Acarriaan. Se on ylävä tasanko, jolle on ominaista alhainen tai olematon hedelmällisyys ja ankara ilmasto ja joka muodostaa luonnollisen rajan Kastilia-La Manchan tasangon kanssa. Etelässä luonnollisen rajan muodostaa Tajojoki. Aluetta halkoo kuusi vesiväylää, jotka määrittävät olosuhteita viininviljelyalueilla: San Martín de Valdeiglesiasin osa-alue Kastilian rajavuorten ja Alberchejoen välissä; Navalcarneron osa-alue Alberche- ja Guadarramajokien välissä; El Molarin osa-alue Kastilian rajavuorten ja Jaramajoen välissä sekä Argandan osa-alue Guadarrama- ja Tajojokien välissä.

Argandan osa-alueella pääasiallinen maaperä on kalkkipitoista ja joillakin alueilla kipsipitoista savea (pH emäksinen); Navalcarneron osa-alueella maa on kvartsiperäistä tasankoa, jonka pH on hapan; San Martín de Valdeiglesiasin osa-alueen maalajit ovat enimmäkseen graniittista alkuperää, ja rinteillä sijaitsevien viljelymaiden pH on hapan; El Molarin osa-alueen maaperä pohjautuu hyvin vaihteleviin geologisiin materiaaleihin, ja se onkin yhdistelmä muiden kolmen osa-alueen maalajeista.

Viiniköynnökset kasvavat 480–1 000 metrin korkeudessa. Alueella vallitsee Välimeren ilmasto. Vuotuinen keskimääräinen sademäärä on 658 mm ja lämpötila vaihtelee välillä -17-40°. Aurinkoista on 2 300–2 800 tuntia.

Nämä maaperä- ja ilmasto-olosuhteet ovat vaikuttaneet siihen, miten viiniköynnöksiä käsitellään: perinteisesti on käytetty goblet-kasvatustapaa ilman keinokastelua, istutustiheys on harva ja kasvinsuojeluaineiden käyttö rajoitettua. Luonnolliset tekijät ovat vaikuttaneet myös siihen, mitä lajikkeita on istutettu: kotoperäistä Malvaria Argandan, Navalcarneron ja El Molarin osa-alueilla ja perinteistä Albillo Realia San Martín de Valdeiglesiasin osa-alueella. Punaviinilajikkeista tärkeimpinä pidetään Argansassa lajiketta Tinto Fino ja Navalcarneron, San Martín de Valdeiglesiasin ja El Molarin osa-alueilla lajiketta Red Grenache. Niitä on viljelty näillä ajoilla jo ammoisista ajoista lähtien, ja niillä on ratkaiseva vaikutus tuotettujen viinien tuoksuun ja makuun.

Paikallisista lajikkeista Malvar on kotoperäinen Argandan, Navalcarneron ja El Molarin osa-alueilla ja Albillo Real perinteinen lajike San Martín de Valdeiglesiasin osa-alueella. Punaviinilajikkeista Argandan paikallinen lajike on Tinto Fino ja Navalcarnerossa, San Martín de Valdeiglesiasissa ja El Molarissa se on Red Grenache.

Perinteisten viininvalmistusmenetelmien osalta on syytä mainita ”Sobremadre” -viinit, jotka pullotetaan juoksuttamatta sen jälkeen, kun rypälemehu on jätetty kosketuksiin murskattujen tertuista irrotettujen rypäleiden (”madres”) kanssa.

Albillo Real- ja Malvar -lajikkeista valmistetut viinit ovat aromiltaan monivivahteisia: niiden tuoksussa on pääasiassa vaaleita hedelmiä, omenaa ja päärynää. Maultaan ne ovat kypsän hedelmäisiä. Grenache- ja Tempranillo -lajikkeista valmistetuissa puna- ja roseeviineissä on punaisten marjojen tuoksua ja kypsän hedelmäinen maku.

Kaikki nämä ilmastoon, maaperään ja lajikkeisiin liittyvät ja inhimilliset tekijät yhdessä antavat tämän alkuperänimityksen viineille niiden tietyt ainutlaatuiset ominaisuudet: tuotos on yleensä vähäinen (keskisato hehtaaria kohden noin 3 000 kg rypäleitä), viineissä on keskimäärin korkea alkoholipitoisuus (punaviineissä 14 ° ja valkoviineissä 12,5 °), miedosti hapokkuutta ja punaviineissä voimakas väri, kypsien tai ylikypsien hedelmien aromi – usein jopa hillomainen; valkoviinien tuoksussa on tavallisesti vivahteita päärynästä ja omenasta ja rosee- ja punaviineissä punaisista ja tummista hedelmistä. Mineraalisessa aromissa on häivähdyksiä varpukasveista, ja sekä maku että tuoksu ovat kypsän hedelmäisiä.

Laatukuohuviinit valmistetaan valko- ja roseeviineistä. Näihin käytetään yksinomaan lajikkeita Malvar, Albillo Real, Torrontés, Viura, Parellada, Red Grenache ja Tinto Fino. Niillä on samat alueen erityispiirteet (luonteenomaiset maaperä- ja ilmasto-olosuhteet), ja niihin liittyvät samat kulttuuriset ja inhimilliset tekijät (koko, istutustiheys, lajikkeet, viljelykäytännöt, kokonaishappoisuus vähintään 5 g/l), jotka antavat viineille niiden erityisominaisuudet ulkonäön, sakkamaisen tuoksun ja maun (pehmeä ja kermainen) osalta. Perinteinen menetelmä, jolla nämä luonnolliset kuohuviinit valmistetaan, sisältää vaiheen, jossa niitä kypsytetään pulloissa, sekä toisen käyttämisen, joiden tuloksena niiden kuplat ovat hienojakoisia ja pitkäkestoisia, tuoksu on hedelmäinen ja mikrobiologinen aromi ja maku raikas ja terävä.

9.   Olennaiset lisäedellytykset

Oikeudellinen kehys:

Kansallisessa lainsäädännössä

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöjä koskevat lisämääräykset

Edellytyksen kuvaus:

Kulutukseen tarkoitetuissa viineissä on oltava takuusinetti sekä sääntelyneuvoston myöntämät etiketit tai numeroidut takaetiketit. Ne on kiinnitettävä viinivalmistamossa sääntelyneuvoston määrittelemien vaatimusten mukaisesti, edellyttäen että tämä ei mahdollista toista käyttöä myöhemmin.

Oikeudellinen kehys:

Kansallisessa lainsäädännössä

Lisäedellytyksen tyyppi:

Pakkaaminen rajatulla maantieteellisellä alueella

Edellytyksen kuvaus:

Alkuperänimityksen ”Vinos de Madrid” saaneita viinejä saavat pakata ja lähettää ainoastaan sääntelyneuvoston rekisteröimät ja hyväksymät pullotusyritykset, jotka ovat sijoittautuneet viinien tuotantoalueelle. Tämän säännön tarkoituksena on varmistaa tuotteen erityisten fysikaalis-kemiallisten ja/tai aistinvaraisten ominaisuuksien säilyminen ja siten suojata alkuperänimityksen laatu ja maine, jotka perustuvat toiminnanharjoittajien (erityispiirteiden perusteellisen tuntemuksen kautta vuosien varrella hankittuun) perinteiseen osaamiseen suojatulla alueella.

Tavoitteena on varmistaa viinien alkuperä ja erityislaatu sekä välttää viinin altistuminen sopimattomille ympäristöolosuhteille (redox-ilmiöt, lämpötilan vaihtelut jne.), jotka voivat vaikuttaa tuotteen aistinvaraisiin ominaisuuksiin ja siten muuttaa niitä ominaisuuksia, joiden perusteella suojattu alkuperänimitys on myönnetty.

Kaikki kulutukseen tarkoitetut SAN-viinit on pullotettava ennen niiden lähettämistä. Viiniyritykset saavat luovuttaa ja lähettää SAN-nimityksellä suojattuja viinejä ainoastaan pulloissa, jotka eivät heikennä viinin laatua tai arvostusta. Koska viinien pullotus on yksi kriittisistä vaiheista valmistusprosessin aikana hankittujen ominaisuuksien säilyttämisen kannalta, ja ottaen tarvittaessa huomioon kypsytysprosessi, pullottamisen saavat tehdä ainoastaan viiniyritykset pullotustiloissaan, jotka sijaitsevat asianomaisella rajatulla alueella.

Linkki tuote-eritelmään

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPliego+de+condiciones+DO+vinos+de+Madrid.+Modificacion+subzona+El+Molar.+v180215.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352947741300&ssbinary=true


5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/17


Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

(2018/C 398/13)

Image

Andorran liikkeeseen laskeman 2 euron arvoisen uuden erikoisrahan kansallinen puoli

Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikkien uusien eurokolikoiden ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle (1). Erikoisrahoja voivat 10. helmikuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat Euroopan unionin kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseen lasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan 2 euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten 2 euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa : Andorra

Aihe : Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 70-vuotispäivä.

Kuvaus ulkoasusta : Kolikon kuva-aiheena on seitsemän portaikkoa, jotka edustavat Andorran seitsemää piirikuntaa / hallintoaluetta. Portaikot muodostavat kuvassa vuoriston, jonka juurella olevassa laaksossa on kolikon liikkeeseen laskevan maan nimi ”ANDORRA” ja liikkeeseenlaskuvuosi ”2018”. Nämä portaikot ovat samalla oksia ihmiskuntaa symboloivassa puussa, jonka erottamaton osa Andorra on. Puun oksissa on 30 lehteä, jotka edustavat ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 30:tä artiklaa. Kuva-aihetta ympäröi katalaaninkielinen teksti ”70 ANYS DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS” (70 vuotta ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta), joka korostaa muistopäivän merkitystä.

Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä :

75 000

Liikkeeseenlaskun päivämäärä : Syys-lokakuu 2018


(1)  Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikkien vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

(2)  Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan komissio

5.11.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 398/18


EHDOTUSPYYNTÖ – EACEA/41/2018

Erasmus+-ohjelma, avaintoimi 3 – Toimintalinjojen uudistamisen tuki

Kansalaisyhteiskuntayhteistyö nuorisoalalla (1)

(2018/C 398/14)

Johdanto

Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa koulutus- ja nuorisoalalla on tärkeää pyrittäessä lisäämään sitoutumista oppimisen strategioihin ja toimintalinjoihin ja ottamaan huomioon sidosryhmien ideat ja huolenaiheet kaikilla tasoilla.

Yhteistyö on erittäin tärkeää pyrittäessä varmistamaan sidosryhmien aktiivinen osallistuminen toimintalinjojen, edistämään sidosryhmien osallistumista Erasmus+-ohjelmaan ja muihin EU:n ohjelmiin sekä levittämään toimintalinjojen ja ohjelman tuloksia ja hyviä käytäntöjä kattavien jäsenyysverkostojen kautta.

1.   Tavoitteet

Ehdotuspyynnön tavoitteena on antaa rakenteellista tukea, jota kutsutaan toiminta-avustukseksi, nuorisoalalla aktiivisesti toimiville eurooppalaisille kansalaisjärjestöille (ENGO) ja EU:n laajuisille verkostoille, jotka pyrkivät seuraaviin yleisiin tavoitteisiin:

tietoisuuden lisääminen sidosryhmissä EU:n nuorisostrategiasta (2) kaudella 2019–2027, joka perustuu komission ehdotukseen (3) ja jonka odotetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä,

kehitetään, edistetään ja tuetaan toimia nuorten osallistumiseksi, yhdistämiseksi ja valtuuden lisäämiseksi EU: n nuorisostrategian hengessä,

Lisätään nuorten tietoisuutta ja nuorten osallistumista EU:n toimiin nuorille, mukaan lukien äskettäin perustetut toimet, kuten Euroopan Solidaarisuusjoukot ja Discover EU,

sidosryhmien sitoutumisen vahvistaminen ja yhteistyön lisääminen julkisten viranomaisten nuorten kannalta tärkeiden alojen politiikan toteuttamiseen,

sidosryhmien osallistumisen lisääminen nuorisoalalla

sidosryhmien sitoutumisen vahvistaminen toimintalinjojen ja ohjelmien toimien ja tulosten sekä hyvien käytäntöjen levittämiseksi jäsenten keskuudessa ja muualla.

Nämä tavoitteet on sisällytettävä selvästi hakijajärjestöjen työsuunnitelmiin, toimintaan ja tuotoksiin.

Lisäksi nuorisoalalla aktiivisesti toimivien järjestöjen, joita tuetaan tässä ehdotuspyynnössä, odotetaan toteuttavan toimia, joiden tavoitteena on

edistää nuorten aktiivisempaa osallistumista demokratiaan ja kansalaistoimintaan Euroopassa, tuoda osansa keskusteluun nuoria ja nuorisojärjestöjä koskevista toimintalinjakysymyksistä sekä niiden kehittämisestä Euroopan tasolla, kansallisella tasolla tai alue- tai paikallistasolla, saada nuorten ääni paremmin kuuluviin yhteiskunnassa; kannustaa äänestämään Euroopan parlamenttivaaleissa sekä edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa ja osallistumista päätöksentekoprosesseihin

edistää nuorten oikeudenmukaisia ja yhtäläisiä mahdollisuuksia, helpottaa siirtymistä nuoruudesta aikuisuuteen, erityisesti siirtymistä työelämään ja nuorten työllistettävyyttä; parantaa nuorten sosiaalista osallisuutta ja osallistumista yhteisvastuulliseen toimintaan

edistää tietojen ja taitojen kehittämistä epävirallisen oppimisen kautta, nuorisojärjestöissä ja nuorisotyössä; edistää digitaalista lukutaitoa, kulttuurien välistä oppimista, kriittistä ajattelua, erilaisuuden kunnioittamista sekä solidaarisuuden, yhtäläisten mahdollisuuksien ja ihmisoikeuksien arvoja nuorten keskuudessa Euroopassa

edistää heikommassa asemassa olevien nuorten osallistumista

toteuttaa osaltaan Pariisissa 17. maaliskuuta 2015 hyväksyttyä julistusta kansalaisuuden sekä vapauden, suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden yhteisten arvojen edistämisestä koulutuksen avulla esimerkiksi sisällyttämällä kansalaiskasvatuksen, kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja demokraattisen kansalaisuuden edistämisen työohjelmiinsa

auttaa toteuttamaan 7. kesäkuuta 2016 hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiseksi käynnistämällä ja edistämällä toimia ja hankkeita, jotka koskevat maahanmuuttotaustaisten nuorten, mukaan lukien äskettäin saapuneet pakolaiset, kotoutumista vastaanottavaan yhteiskuntaan.

Kaikkien edellä mainittujen toimien tulee lisätä erilaisia kanavia käyttäen aktiivista palvelutarjontaa nuorille, jotta mahdollisimman laaja monimuotoisuus varmistuisi ja tavoitettaisiin nuoria, jotka toimivat nuorisojärjestöissä tai niiden ulkopuolella, ja nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.

2.   Tukikelpoisuus

2.1   Tukikelpoiset hakijat

Tähän ehdotuspyyntöön voivat osallistua seuraavat ryhmät: eurooppalaiset kansalaisjärjestöt (ENGO) ja EU:n laajuiset verkostot (epäviralliset verkostot).

Nuorisoalan kansalaisyhteiskuntayhteistyön yhteydessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Ryhmä 1 : Eurooppalaisen kansalaisjärjestön (ENGO)

on toimittava virallisesti hyväksytyn rakenteen kautta, joka muodostuu a) eurooppalaisesta organisaatiosta/sihteeristöstä (hakija), joka on hakemuksen jättämisen määräpäivänä ollut laillisesti rekisteröitynä vähintään yhden vuoden ajan tukikelpoisessa maassa ja b) kansallisista järjestöistä/osastoista, jotka toimivat vähintään 12 tukikelpoisessa maassa, joilla on lakisääteinen yhteys eurooppalaiseen organisaatioon/sihteeristöön

on toimittava aktiivisesti nuorisoalalla ja toteutettava toimia, jotka tukevat EU:n nuorisostrategian toiminta-alojen toteuttamista

on otettava nuoret mukaan järjestön johtoon ja hallintoon.

Ryhmä 2 : EU:n laajuisen verkoston (epävirallinen verkosto)

on muodostuttava oikeudellisesti itsenäisistä voittoa tavoittelemattomista järjestöistä, jotka toimivat aktiivisesti nuorisoalalla ja joiden toiminta tukee EU:n nuorisostrategian toiminta-alojen toteuttamista

on toimittava epävirallisen hallintorakenteen kautta, joka muodostuu a) organisaatiosta, joka on hakemuksen jättämisen määräpäivänä ollut laillisesti rekisteröitynä vähintään yhden vuoden ajan tukikelpoisessa maassa ja jonka tehtävänä on Euroopan tason verkoston (hakija) koordinointi ja tukeminen ja b) muista järjestöistä, jotka ovat sijoittuneet vähintään 12 tukikelpoiseen maahan

on otettava nuoret mukaan verkoston johtoon ja hallintoon.

2.2   Tukikelpoiset maat

Hakemuksia voivat esittää oikeushenkilöt, jotka ovat sijoittautuneet johonkin seuraavista maista:

EU:n jäsenvaltiot: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta,

Brittiläisten hakijoiden osalta: Huomatkaa, että avustuskelpoisuusperusteiden on täytyttävä avustuksen koko keston aikana. Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta avustuskauden aikana eikä ole tehnyt EU:n kanssa sopimusta, jolla nimenomaan varmistetaan, että brittiläiset hakijat ovat edelleen avustuskelpoisia, hakija ei enää saa EU:lta rahoitusta (vaikka hakija mahdollisesti jatkaisi osallistumista hankkeeseen) tai hakijaa voidaan vaatia poistumaan hankkeesta osallistumisen päättymistä koskevan avustussopimuksen artiklan II.16.2.1. (a) perusteella.

Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maat, jotka kuuluvat Euroopan talousalueeseen (ETA): Islanti, Liechtenstein ja Norja

jäsenehdokasmaat, joita varten on laadittu liittymistä valmisteleva strategia, niiden yleisten periaatteiden ja yleisten ehtojen mukaisesti, jotka näiden maiden kanssa tehdyissä puitesopimuksissa on esitetty niiden osallistumisesta EU:n ohjelmiin: entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Serbia (4) ja Turkki.

3.   Toimet

Hakijajärjestöjen on esitettävä johdonmukainen työsuunnitelma. Siihen on sisällyttävä toimia, joilla ei tavoitella voittoa ja jotka ovat nuorten johtamia sekä ehdotuspyynnön tavoitteiden mukaisia,

erityisesti seuraavia:

nuorille ja nuorisotyöntekijöille tarkoitetut epäviralliset, koulutusjärjestelmän ulkopuoliset oppimis- ja toimintaohjelmat

nuorisotyön laadulliseen kehittämiseen tähtäävät toimet

tunnustamista ja avoimuutta edistävien välineiden kehittämiseen ja edistämiseen tähtäävät toimet nuorisoalalla

nuorisopolitiikkaa ja/tai eurooppalaisia asioita koskevat nuorten seminaarit, kokoukset, työpajat, neuvottelut ja keskustelut

nuorten kuulemiset, tarkoituksena kehittää kuulemisen työkaluja, menetelmiä ja malleja tulevaa EU:n nuorisoasioita koskevaa vuoropuhelua varten (5)

toimet, joilla edistetään nuorten aktiivista osallistumista demokraattiseen toimintaan

toimet, joilla edistetään kulttuurien välistä oppimista ja ymmärtämystä Euroopassa

tiedotus- ja viestintätoimet sekä -välineet nuorisoasioissa ja Eurooppaan liittyvissä asioissa.

Yleisenä periaatteena on, että hakijajärjestöjen strategioiden tulisi tähdätä eritaustaisten nuorten tavoittamiseen ruohonjuuritasolla tavoitteena varmistaa, että saadaan yhteys yhä suurempaan joukkoon nuoria ruohonjuuritasolla.

Erasmus+-ohjelman kansalliset toimistot ja organisaatiot, joiden jäsenistä suurin osa (vähintään 2/3) on Erasmus+-ohjelman kansallisia toimistoja, eivät ole tukikelpoisia tässä ehdotuspyynnössä.

4.   Käytettävissä olevat määrärahat

Tässä ehdotuspyynnössä on mahdollisuus hakea vuotuisia toiminta-avustuksia (6).

Vuotuiset toiminta-avustukset keskittyvät lyhytaikaiseen yhteistyöhön Euroopan tasolla. Hakemuksissa on oltava yksityiskohtainen 12 kuukauden työohjelma (vuotuinen työohjelma) vuodelle 2019 sekä tarvittavat tiedot avustuksen määrän laskemiseksi.

5.   Myöntämisperusteet

Tukikelpoiset hakemukset arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella (7):

asiaankuuluvuus (enintään 30 pistettä)

työsuunnitelman ja sen toteutuksen laatu (enintään 20 pistettä)

profiili, osallistujien määrä ja niiden taustojen moninaisuus ja toimiin osallistuvien maiden määrä (enintään 30 pistettä)

vaikutus, tiedonlevitys ja kestävyys (enintään 20 pistettä).

6.   Hakemusten jättäminen

Hakemukset on jätettävä sähköisellä hakulomakkeella (eForm).

Sähköinen hakulomake on saatavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi osoitteessa http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en Lomake on täytettävä asianmukaisesti jollakin EU:n virallisella kielellä.

Asianmukaisesti täytetty sähköinen hakulomake on toimitettava verkossa viimeistään 6. joulukuuta 2018 klo 12.00 (Brysselin aikaa), ja siihen on liitettävä asianmukaiset liitteet (8):

Pakolliset lisäliitteet (9) on lähetettävä sähköpostina virastolle samaan määräaikaan mennessä.

7.   Lisätietoja

Hakemusten on oltava hakuohjeiden – ehdotuspyyntö EACEA/41/2018 – mukaisia. Ne ovat saatavissa internetistä osoitteesta https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en


(1)  Katso Erasmus+-ohjelman vuotuinen työohjelma sellaisena kuin se on hyväksyttynä, EUVL C (2018) 6572 11.10.2018, WPI 3.77

(2)  https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

(3)  Komission tiedonanto ”Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU Youth Strategy”, 22.5.2018, COM(2018) 269

(4)  Talousarvion mukautuksia, jotka johtuvat siitä, että Serbiasta tulee Erasmus+-ohjelman ohjelmamaa, sovelletaan 1. tammikuuta 2019 alkaen, mikäli komissio tekee päätöksen, jolla hyväksytään Euroopan unionin ja Serbian tasavallan välinen sopimus (ja sen muutos) Serbian tasavallan osallistumisesta Erasmus+-ohjelmaan: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmaan 1. tammikuuta 2019 alkaen.

(5)  Komissio suunnitteli tätä ehdotetun EU:n nuorisostrategian 2019–2027 yhteydessä ja esitti sen tiedonannossa ”EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet”, 22.5.2018, COM(2018) 269. Tuleva EU:n nuorisoasioita koskeva vuoropuhelu ”hyväksyy uudet ja vaihtoehtoiset osallistumisen muodot, esimerkiksi internetkampanjat ja Euroopan nuorisoportaaliin yhdistettyjen digitaalisten alustojen kautta käydyt kuulemiset. Vuoropuhelua koordinoidaan EU-tasolla, nuoret osallistuvat siihen kaikilla tasoilla ja sitä tuetaan kansallisissa työryhmissä parannetuilla seurantajärjestelyillä. Vuoropuhelun tulisi olla vaikuttavuudeltaan avointa ja näkyvää. Jotta nuoret voivat muodostaa mielipiteensä faktojen ja perusteltujen väitteiden perusteella, laadukkaan tiedon saatavuus on olennaisen tärkeää.

(6)  Nuorisoalan kansalaisyhteiskuntayhteistyölle osoitettu kokonaisbudjetti vuonna 2019 on 4 000 000 euroa, ja määrärahat jakautuvat seuraavasti: 3 500 000 euroa – varattu tuensaajille, jotka ovat vuonna 2018 allekirjoittaneet puitekumppanuussopimuksia kansalaisyhteiskuntayhteistyöstä nuorisoalalla eivätkä siksi ole käytettävissä tätä ehdotuspyyntöä varten; 500 000 euroa – saatavissa hakijoille, jotka tekevät tässä ehdotuspyynnössä ehdotuksia vuotuisista toiminta-avustuksista.

(7)  Katso Erasmus+-ohjelman vuotuinen työohjelma sellaisena kuin se on hyväksyttynä, EUVL C (2018) 6572 11.10.2018, WPI 3.77

(8)  Kaikki muut hakuohjeissa vaaditut hallinnolliset asiakirjat on lähetettävä sähköpostitse koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle viimeistään 6.12.2018 (klo 12.00 Brysselin aikaa) sähköpostiosoitteeseen: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu

(9)  Tarkempia tietoja toimitettavista liitteistä on hakuoppaan kohdassa 14.