ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 318

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
10. syyskuu 2018


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2018/C 318/01

Euron kurssi

1

2018/C 318/02

Sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut sähköisen tunnistamisen järjestelmät

2

 

Tilintarkastustuomioistuin

2018/C 318/03

Erityiskertomus nro 22/2018 – Liikkuvuus Erasmus+ -ohjelmassa: miljoonia osallistujia ja monitahoista eurooppalaista lisäarvoa, mutta tuloksellisuuden mittaamista on edelleen parannettava

3


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 318/04

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9080 – CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel (II)) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

4


 

Oikaisuja

2018/C 318/05

Oikaisu matkustajarekisteritietoihin (PNR) – Luettelo matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/681 2 artiklassa tarkoitetuista jäsenvaltioista, jotka ovat päättäneet soveltaa matkustajarekisteridirektiiviä EU:n sisäisiin lentoihin – Jos jäsenvaltio päättää soveltaa tätä direktiiviä EU:n sisäisiin lentoihin, sen on ilmoitettava aikomuksestaan kirjallisesti komissiolle. Jäsenvaltio voi toimittaa tai peruuttaa tällaisen ilmoituksen milloin tahansa. Komissio julkaisee tämän ilmoituksen ja sitä koskevan mahdollisen peruutuksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ( EUVL C 196, 8.6.2018 )

6


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

10.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 318/1


Euron kurssi (1)

7. syyskuuta 2018

(2018/C 318/01)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1615

JPY

Japanin jeniä

128,74

DKK

Tanskan kruunua

7,4580

GBP

Englannin puntaa

0,89275

SEK

Ruotsin kruunua

10,5163

CHF

Sveitsin frangia

1,1217

ISK

Islannin kruunua

129,50

NOK

Norjan kruunua

9,7745

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,697

HUF

Unkarin forinttia

324,65

PLN

Puolan zlotya

4,3081

RON

Romanian leuta

4,6413

TRY

Turkin liiraa

7,4772

AUD

Australian dollaria

1,6219

CAD

Kanadan dollaria

1,5238

HKD

Hongkongin dollaria

9,1175

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7647

SGD

Singaporen dollaria

1,5976

KRW

Etelä-Korean wonia

1 304,07

ZAR

Etelä-Afrikan randia

17,5530

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,9476

HRK

Kroatian kunaa

7,4253

IDR

Indonesian rupiaa

17 213,43

MYR

Malesian ringgitiä

4,8165

PHP

Filippiinien pesoa

62,453

RUB

Venäjän ruplaa

80,6765

THB

Thaimaan bahtia

38,080

BRL

Brasilian realia

4,7150

MXN

Meksikon pesoa

22,2326

INR

Intian rupiaa

83,3200


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


10.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 318/2


Sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 (1) 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitetut sähköisen tunnistamisen järjestelmät

(2018/C 318/02)

Järjestelmän nimi

Ilmoitetun järjestelmän mukainen sähköisen tunnistamisen menetelmä

Ilmoittava jäsenvaltio

Varmuustaso

Järjestelmästä vastaava viranomainen

Julkaistu virallisessa lehdessä

Laajennettuun pääsynvalvontaan perustuva Saksassa käytössä oleva sähköisen tunnistamisen järjestelmä

Kansallinen henkilökortti

Sähköinen oleskelulupa

Saksa

Korkea

Liittovaltion sisäministeriö

Alt-Moabit 140

10557 Berliini

SAKSA

ITI4@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

SPID-tunnisteen tarjoajat:

Aruba PEC SpA.

Namirial SpA.

InfoCert SpA.

In.Te.S.A. SpA.

Poste Italiane S.p.A

Register.it SpA.

Sielte SpA.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Italia

Korotettu Matala

AgID - Agenzia per l’Italia digitale

Viale Liszt, 21

00144 Rooma

ITALIA

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018


(1)  EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73.


Tilintarkastustuomioistuin

10.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 318/3


Erityiskertomus nro 22/2018

”Liikkuvuus Erasmus+ -ohjelmassa: miljoonia osallistujia ja monitahoista eurooppalaista lisäarvoa, mutta tuloksellisuuden mittaamista on edelleen parannettava”

(2018/C 318/03)

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tiedottaa, että erityiskertomus nro 22/2018 ”Liikkuvuus Erasmus+ -ohjelmassa: miljoonia osallistujia ja monitahoista eurooppalaista lisäarvoa, mutta tuloksellisuuden mittaamista on edelleen parannettava” on juuri julkaistu.

Kertomus on luettavissa ja ladattavissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla (http://eca.europa.eu).


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

10.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 318/4


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9080 – CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel (II))

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 318/04)

1.   

Komissio vastaanotti 3. syyskuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

CEFC Group (Europe) Company a.s. (CEFC, Kiina), joka on yrityksen CITIC Group määräysvallassa

Rockaway Capital SE (Rockaway, Tšekki).

CEFC ja Rockaway hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä European Bridge Travel a.s. (yhteisyritys), joka on nyt Rockawayn määräysvallassa.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

CEFC:n toimialoja ovat metallurgia, tekninen suunnittelu, hotellipalvelut, kiinteistövuokraus (toimistot ja vähittäismyymälät) ja urheiluseuratoiminta (jalkapallo)

Rockaway toteuttaa investointeja olemassa oleviin yrityksiin ja startup-yrityksiin teknologia-alalla, sähköinen kaupankäynti mukaan lukien

yhteisyritys on holdingyritys, jonka välillisessä määräysvallassa on muita yrityksiä, jotka tarjoavat matkustuspalveluja, erityisesti kolmannen osapuolen matkustuspalvelujen myynti ja lentolippujen verkkomyynti.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9080 – CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel (II)

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


Oikaisuja

10.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 318/6


Oikaisu matkustajarekisteritietoihin (PNR)

Luettelo matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/681 2 artiklassa tarkoitetuista jäsenvaltioista, jotka ovat päättäneet soveltaa matkustajarekisteridirektiiviä EU:n sisäisiin lentoihin

Jos jäsenvaltio päättää soveltaa tätä direktiiviä EU:n sisäisiin lentoihin, sen on ilmoitettava aikomuksestaan kirjallisesti komissiolle. Jäsenvaltio voi toimittaa tai peruuttaa tällaisen ilmoituksen milloin tahansa. Komissio julkaisee tämän ilmoituksen ja sitä koskevan mahdollisen peruutuksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä

( Euroopan unionin virallinen lehti C 196, 8. kesäkuuta 2018 )

(2018/C 318/05)

Sivulla 29:

Lisätään seuraavat jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet komissiolle matkustajarekisteridirektiivin soveltamisesta EU:n sisäisiin lentoihin:

Ranska;

Itävalta