ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 305

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
30. elokuu 2018


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2018/C 305/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8970 – Sumitomo/Parkwind/Northwester2) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2018/C 305/03

Euron kurssi

2

2018/C 305/04

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön

3

2018/C 305/05

Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön

4

2018/C 305/06

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

6

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2018/C 305/07

Tiivistelmä lausunnosta, joka koskee ehdotusta julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskevaksi uudelleenlaadituksi direktiiviksi

7

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2018/C 305/08

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus – Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden asettaminen ( 1 )

10

2018/C 305/09

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus – Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden muuttaminen ( 1 )

11

2018/C 305/10

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti ( 1 )

12

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTA-valtioiden pysyvä komitea

2018/C 305/11

Vaaralliset aineet – Luettelo ETA:n EFTA-valtioiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 64 artiklan 8 kohdan mukaisesti tekemistä lupapäätöksistä vuoden 2017 jälkipuoliskolla

13

2018/C 305/12

Lääkevalmisteet – Markkinoille saattamista koskevat luvat, jotka Euroopan talousalueen EFTA-valtiot myönsivät vuoden 2017 jälkipuoliskolla

15


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

2018/C 305/13

Ilmoitus avoimesta kilpailusta

34

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 305/14

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9072 – KKR / Altice / SFR Filiale) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

35


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

30.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8970 – Sumitomo/Parkwind/Northwester2)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 305/01)

Komissio päätti 30. heinäkuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8970. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

30.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/2


Euron kurssi (1)

29. elokuuta 2018

(2018/C 305/03)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1660

JPY

Japanin jeniä

129,73

DKK

Tanskan kruunua

7,4571

GBP

Englannin puntaa

0,90500

SEK

Ruotsin kruunua

10,6923

CHF

Sveitsin frangia

1,1385

ISK

Islannin kruunua

124,90

NOK

Norjan kruunua

9,7475

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,745

HUF

Unkarin forinttia

324,63

PLN

Puolan zlotya

4,2838

RON

Romanian leuta

4,6417

TRY

Turkin liiraa

7,5236

AUD

Australian dollaria

1,5989

CAD

Kanadan dollaria

1,5093

HKD

Hongkongin dollaria

9,1524

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7413

SGD

Singaporen dollaria

1,5941

KRW

Etelä-Korean wonia

1 299,27

ZAR

Etelä-Afrikan randia

16,8176

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,9626

HRK

Kroatian kunaa

7,4370

IDR

Indonesian rupiaa

17 087,73

MYR

Malesian ringgitiä

4,8076

PHP

Filippiinien pesoa

62,375

RUB

Venäjän ruplaa

79,4075

THB

Thaimaan bahtia

38,140

BRL

Brasilian realia

4,8451

MXN

Meksikon pesoa

22,3252

INR

Intian rupiaa

82,3405


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


30.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/3


Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön

(2018/C 305/04)

Muutetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (2) seuraavasti:

Sivulla 379

9401

Istuimet (muut kuin nimikkeeseen 9402 kuuluvat), myös vuoteiksi muutettavat, sekä niiden osat

Lisätään nykyisen tekstin jälkeen teksti seuraavasti:

”Tässä nimikkeessä viittaukset bambuun koskevat ainoastaan nimikkeen 1401 kasviaineita. Viittaukset puuhun tai puiseen taasen koskevat tässä nimikkeessä myös nimikkeen 4412 bambulevyjä. (ks. myös 44 ryhmän 1 huomautuksen b kohta ja 6 huomautus).”

9403

Muut huonekalut ja niiden osat

Lisätään nykyisen tekstin jälkeen teksti seuraavasti:

”Nimikkeen 9401 selittävää huomautusta viittauksista ”bambuun” ja ”puuhun tai puiseen” sovelletaan soveltuvin osin.”


(1)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  EUVL C 76, 4.3.2015, s. 1.


30.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/4


Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön

(2018/C 305/05)

Muutetaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla Selittävät huomautukset Euroopan unionin yhdistettyyn nimikkeistöön (2) seuraavasti:

Sivulla 379

9403

Muut huonekalut ja niiden osat

Lisätään nykyisen tekstin jälkeen teksti seuraavasti:

”Tähän nimikkeeseen eivät kuulu ’tietonäytöt’, kuten ’mainoskyltit’ ja ’rullajulisteet’.

Ne luokitellaan yhdistetyn nimikkeistön muihin nimikkeisiin, joissa ne määritellään yksityiskohtaisemmin (esimerkiksi mainoskyltit, joissa on nimikkeen 9610 tuotteita vastaava kirjoitus- tai piirustustaulu), tai niiden perusaineosan mukaisesti:

a)

nimikkeeseen, johon nämä tavarat nimenomaisesti kuuluvat (esimerkiksi nimikkeen 8310 tuotteita vastaavat epäjaloa metallia olevat kyltit ja kilvet luokitellaan tähän nimikkeeseen), tai

b)

nimikkeeseen, johon kuuluu useita tätä materiaalia olevia tavaroita (esimerkiksi nimikkeeseen 3926 tai nimikkeeseen 7616).

Esimerkki nimikkeeseen 9610 luokiteltavasta mainoskyltistä:

Image

Mainoskyltti, jossa on liitutaulu.

Esimerkki nimikkeeseen 8310 luokiteltavasta mainoskyltistä:

Image

Mainoskyltti, joka on valmistettu yksinomaan epäjalosta metallista.

Esimerkkejä ’tietonäytöistä’, jotka luokitellaan perusaineosansa mukaisesti nimikkeeseen, johon kuuluu useita tätä materiaalia olevia tavaroita:

Image

Image

Kovamuovijalusta, jonka päällä on alumiinikehys, jonka keskellä on molemmin puolin läpinäkyvällä PVC-kalvolla päällystetty muovilevy.

Alumiininen jalusta ja kehys, jossa on kumiset kiinnittimet ja paperiarkki, jota peittävät läpinäkyvät PVC-kalvot.

Nimike 7616 (olennaisen luonteen muodostaa alumiinirunko).

Nimike 7616 (olennaisen luonteen muodostaa alumiinirunko).

Image

 

Muovilevy, joka on kiinnitetty viiteen lähes yhtä pitkään muovitankoon, joita kaikkia voidaan kallistaa eri suuntiin. Neljän tangon päässä on muovinen koukku ja viidenteen on asennettu muovinen kanta.

 

Nimike 3926 (tavara on valmistettu yksinomaan muovista).”

 


(1)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  EUVL C 76, 4.3.2015, s. 1.


30.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/6


Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

(2018/C 305/06)

Image

Luxemburgin liikkeeseen laskeman kahden euron arvoisen uuden erikoisrahan kansallinen puoli

Liikkeeseen tarkoitetut eurokolikot ovat laillisia maksuvälineitä koko euroalueella. Komissio julkaisee kaikkien uusien eurokolikoiden ulkoasut tiedoksi kolikoita työssään käsitteleville henkilöille sekä suurelle yleisölle (1). Erikoisrahoja voivat 10. helmikuuta 2009 annettujen neuvoston päätelmien (2) mukaan laskea liikkeeseen euroalueen jäsenvaltiot sekä maat, jotka saavat Euroopan unionin kanssa valuuttasuhteista tekemänsä sopimuksen mukaan laskea liikkeeseen eurokolikoita. Tähän oikeuteen sovelletaan tiettyjä edellytyksiä, joista yksi on, että liikkeeseen lasketun kolikon on oltava yksikköarvoltaan 2 euroa. Erikoisrahoilla on tavanomaisten 2 euron kolikoiden tekniset ominaisuudet, mutta niissä on kansallisella puolella erityinen kuva-aihe, jolla on suuri kansallinen tai eurooppalainen symboliarvo.

Liikkeeseenlaskun toteuttava maa : Luxemburg

Aihe : Suurherttua Vilhelm I:n kuoleman 175-vuotispäivä

Kuvaus ulkoasusta : Kolikon oikeassa reunassa on vasemmalle katsovan suurherttua Henrin kuva ja vasemmassa reunassa suurherttua Vilhelm I:n kuva. Suurherttuoiden väliin on kaiverrettu pystysuoraan vuodet ”1772–1843” sekä nimi ”Guillaume Ier”. Kolikon alareunassa on teksti ”LUXEMBOURG” ja vuosi ”2018”.

Kolikon ulkokehää koristavat Euroopan unionin lipun 12 tähteä.

Liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä :

500 000

Liikkeeseenlaskun päivämäärä : Syyskuu 2018


(1)  Ks. EYVL C 373, 28.12.2001, s. 1, jossa esitellään kaikkien vuonna 2002 liikkeeseen laskettujen kolikoiden kansalliset puolet.

(2)  Ks. talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 10. helmikuuta 2009 antamat päätelmät ja komission 19. joulukuuta 2008 antama suositus liikkeeseen tarkoitettujen eurokolikoiden kansallisia puolia ja liikkeeseenlaskua koskeviksi yhteisiksi suuntaviivoiksi (EUVL L 9, 14.1.2009, s. 52).


Euroopan tietosuojavaltuutettu

30.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/7


Tiivistelmä lausunnosta, joka koskee ehdotusta julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskevaksi uudelleenlaadituksi direktiiviksi

(Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla www.edps.europa.eu)

(2018/C 305/07)

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetulla direktiivillä pyritään helpottamaan julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koko Euroopan unionissa yhdenmukaistamalla perusedellytykset, joilla uudelleenkäyttäjät voivat käyttää julkisen sektorin hallussa olevia tietoja, tehostamaan julkisen sektorin hallussa oleviin tietoihin perustuvien yhteisön tuotteiden ja -palvelujen kehittämistä sekä välttämään kilpailun vääristymistä.

Uusilla säännöksillä muun muassa laajennetaan direktiivin soveltamisalaa asiakirjoihin, joita pitävät hallussaan julkisten hankintojen alalla toimivat julkiset yritykset, kuten vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivat yksiköt. Lisäksi direktiiviä sovelletaan julkisen liikenteen harjoittajina toimivien julkisten yritysten hallussa oleviin asiakirjoihin, siltä osin kuin asiakirjat on tuotettu osana yleistä etua koskevien palvelujen tarjoamista. Ehdotuksen soveltamisalaa laajennetaan edelleen koskemaan myös tiettyjä tutkimustietoja, kuten tieteellisen tiedonhankintaprosessin tuloksia.

Tässä lausunnossa painotetaan suosituksia, joiden tavoitteena on selkeyttää julkisen sektorin hallussa olevista tiedoista annetun direktiivin suhdetta yleisen tietosuoja-asetuksen poikkeuksiin ja yhtenäistää direktiiviä niiden kanssa. Lisäksi tuodaan esiin viittaus sovellettavaan tietosuojalainsäädäntöön. Lausunnossa annetaan vielä suosituksia, jotka koskevat anonymisointia ja sen suhdetta kustannuksiin ja tietosuojaan, ja tähdennetään myös tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia ottamalla samalla huomioon hyväksyttävää uudelleenkäyttöä koskevat toimintalinjat.

Euroopan tietosuojavaltuutettu nojaa tässä julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskevassa lausunnossa jo aiemmin tehtyyn työhön, joka koskee ns. hyvää massadataa (EU:n arvoihin perustuvaa tietojen yhteiskäyttöä), ja erityisesti aiemmin annettuihin lausuntoihin ja virallisiin huomautuksiin valvontatapauksia koskevan tietosuojavaltuutetun käytännön mukaisesti. Lisäksi tietosuojavaltuutettu kiinnittää huomiota kysymyksiin, joita on tarpeen yhdenmukaistaa EU:n tasolla, jotta julkisen sektorin hallussa olevista tiedoista annetun direktiivin uudelleenlaadinnasta saataisiin odotettu hyöty.

Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee ehdotuksen 1 artiklan 2 kohdan g alakohdan osalta, että julkisen sektorin hallussa olevista tiedoista annetun direktiivin suhdetta yleiseen tietosuoja-asetukseen selkeytetään ja sitä yhtenäistetään yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa, ja tekee sitä koskevan muotoiluehdotuksen.

Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu ehdottaa, että direktiivin keskeisiin säännöksiin lisätään uudelleen nykyisin direktiivin 2013/37/EU 1 artiklan 4 kohdassa oleva säännös. Ehdotuksessa olisi sitä paitsi todettava selkeästi, että sovelletaan yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaista henkilötietojen määritelmää. Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittaa myös, että ehdotuksen 4 artiklan 4 kohtaan lisätään viittaus yleisen tietosuoja-asetuksen 51 artiklan nojalla perustettuun valvontaviranomaiseen.

Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittaa myös anonymisoinnin käytön tukemista viittaamalla artiklaosassa ”anonyymeihin tietoihin” ja laajentamalla niiden tahojen alaa, jotka saavat sisällyttää anonymisointikustannukset uudelleenkäyttäjiltä veloitettaviin kustannuksiin.

Lopuksi Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittaa säädettäväksi tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista sellaisilla aloilla, jotka käsittelevät arkaluonteisia tietoja, kuten terveydenhuoltoalalla. Tällöin käyttöluvan antajan olisi perustettava päätöksensä tietosuojaa koskevaan vaikutustenarviointiin ja otettava siten huomioon uudelleenkäytön ehdot.

1.   JOHDANTO JA TAUSTA

1.

Komissio antoi 25. huhtikuuta 2018 ehdotuksen direktiiviksi (julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY tarkistuksen jälkeen annetun) direktiivin 2013/37/EU muuttamisesta, jäljempänä ’ehdotus’. Ehdotus on osa niin sanottua vuoden 2018 datapakettia, johon kuuluu myös muita tärkeitä asiakirjoja: i) komission tiedonanto ”Päämääränä yhteinen eurooppalainen data-avaruus”, jäljempänä ’tiedonanto’; ii) yksityisen sektorin hallussa olevien tietojen yhteiskäyttöä koskevat ohjeet komission yksiköiden valmisteluasiakirjan muodossa, jäljempänä ’ohjeet’; ja iii) julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin arviointi.

2.

Ehdotuksen tavoitteena on päivittää ja muuttaa julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annettujen direktiivien 2013/37/EU ja 2003/98/EY nykyistä tekstiä.

3.

Direktiivin tarkistus oli yksi kolmesta toimenpiteestä, joita komissio ehdotti tiedonannossaan ”Päämääränä yhteinen eurooppalainen data-avaruus” (ks. komission ”sateenvarjotiedonanto” COM(2018) 232), yhdessä yksityisen sektorin hallussa olevien tietojen yhteiskäyttöä koskevien ohjeiden […] ja tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä annetun suosituksen päivityksen […] kanssa.

4.

Euroopan komissio pyrkii julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin muutosehdotuksella helpottamaan julkisen sektorin hallussa olevien tietojen, kuten oikeudellisten, meteorologisten, taloudellisten sekä finanssi- ja liikennetietojen, uudelleenkäyttöä koko Euroopan unionissa yhdenmukaistamalla perusedellytykset, joilla uudelleenkäyttäjät voivat käyttää julkisen sektorin hallussa olevia tietoja, tehostamaan julkisen sektorin hallussa oleviin tietoihin perustuvien yhteisön tuotteiden ja -palvelujen kehittämistä ja välttämään kilpailun vääristymistä.

5.

Ehdotuksen yleistavoitteen on erityisesti oltava yhdensuuntainen digitaalisten sisämarkkinoiden strategian tavoitteiden kanssa. Ehdotuksella pyritään tehostamaan direktiivin vaikutusta vahvistamalla sen erityissäännöksiä ja muuttamalla niitä siten, että lisätään julkisen sektorin hallussa uudelleenkäyttöön saatavilla olevien tietojen määrää. Aloitteella pyritään erityisesti vahvistamaan pienten ja keskisuurten yritysten asemaa datamarkkinoilla varmistamalla entistä tasapuolisemmat kilpailuedellytykset ja helpompi markkinoille pääsy samalla, kun edistetään rajat ylittävää innovointia.

6.

Asiaankuuluvilla uusilla säännöksillä muun muassa laajennetaan direktiivin soveltamisalaa asiakirjoihin, joita pitävät hallussaan julkisten hankintojen alalla toimivat julkiset yritykset, kuten vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivat yksiköt. Lisäksi direktiiviä sovelletaan julkisen liikenteen harjoittajina toimivien julkisten yritysten hallussa oleviin asiakirjoihin, siltä osin kuin asiakirjat on tuotettu osana yleistä etua koskevien palvelujen tarjoamista. Ehdotuksen soveltamisalaa laajennetaan koskemaan myös tiettyjä tutkimustietoja, kuten tieteellisen tiedonhankintaprosessin (eli kokeiden ja kyselytutkimusten) tuloksia. Käytännössä ”– – ehdotus muodostaa monialaisen kehyksen uudelleenkäyttöä koskevien ehtojen vähimmäistasoiselle yhdenmukaistamiselle eri aloilla ja sektoreilla” (1).

7.

Euroopan tietosuojavaltuutettu panee myönteisesti merkille, että Euroopan komission mukaan julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin uudelleenlaatimisella pyritään edistämään julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä tiedonannon mukaan vähentämällä (etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kohtaamia) markkinoille pääsyn esteitä, vähentämällä edelläkävijöiden liiallista kilpailuetua, josta hyötyvät suuret yritykset ja joka rajoittaa kyseisen datan mahdollista uudelleenkäyttöä, ja lisäämällä liiketoimintamahdollisuuksia kannustamalla toimijoita julkaisemaan dynaamista dataa ja ottamaan käyttöön sovellusliittymiä (Application Programming Interface, API) (2).

8.

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annettu direktiivi sisältyy EU:n visioon ”hyvän massadatan” edistämisestä. Julkisen sektorin hallussa olevat tiedot ovat digitaalisten sisämarkkinoiden massadatan keskeinen raaka-ainelähde. Datan älykäs käyttö, myös käsittelemällä sitä tekoälyn avulla, voi muuttaa kaikkia talouden sektoreita.

9.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on jo syyskuussa 2016 tehokasta lainvalvontaa digitaalitaloudessa koskevassa lausunnossaan (3) esittänyt strategian EU:n kybertoimintaympäristön muovaamiseksi EU:n arvojen perusteella ja tuonut esiin ongelmakohtia, kuten markkinoiden ja tiedonkäyttöön liittyvän vallan keskittyminen sekä heikot markkinat yksityisyyden suojaa parantavalle tekniikalle, jonka avulla henkilötietojen käsittely voidaan minimoida tuotteen tai palvelun toimivuutta menettämättä (sisäänrakennettua (4) ja oletusarvoista yksityisyyden suojaa koskevan periaatteen innoittamana).

10.

Toisekseen Euroopan tietosuojavaltuutettu haluaa palauttaa mieleen niiden keskeisten periaatteiden merkityksen tietosuojan kannalta, joita olisi Euroopan komission mukaan kunnioitettava tietojen uudelleenkäytön yhteydessä ja jotka ovat i) yhteen pilvipalvelujen tarjoajaan lukkiutumisen (data lock-in) vähentäminen minimiin ja vääristymättömän kilpailun varmistaminen; ii) uudelleenkäytön tarkoituksen osalta avoimuus kansalaisten/rekisteröityjen suuntaan ja yhteiskunnallinen osallistuminen sekä avoimuus ja käyttötarkoituksen selkeä määrittely käyttöluvan antajan ja sen saajan välillä; iii) tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja asianmukaiset tietosuojatakeet uudelleenkäyttöä varten (haitan välttämistä koskevan periaatteen mukaisesti – tietosuojanäkökulmasta).

11.

Vaikka Euroopan komissio on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua epävirallisesti, se ei ole kuullut tietosuojavaltuutettua virallisesti asetuksen (EY) N:o 45/2001 28 artiklan 2 kohdassa edellytetyllä tavalla. Lausunto perustuu siten saman asetuksen 41 artiklan 2 kohtaan. Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittaa, että hyväksytyn säädöksen johdanto-osassa viitataan tähän lausuntoon.

7.   PÄÄTELMÄT

Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee seuraavaa:

Ehdotuksen 1 artiklan 2 kohdan g alakohtaa muutetaan ja käytetään erityistä muotoilua, joka koskee eroa niiden ”asiakirjojen” ja ”asiakirjan osien” välillä, joihin julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annettua direktiiviä ei tietosuojasyistä sovellettaisi.

Lisätään ehdotuksen 4 artiklan 4 kohtaan viittaus yleisen tietosuoja-asetuksen 51 artiklan nojalla perustettuun valvontaviranomaiseen, jotta yhteys julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytön ja henkilötietojen suojan välillä lujittuisi entisestään.

Lisätään ehdotuksen artiklaosaan uudelleen nykyisin direktiivin 2013/37/EU 1 artiklan 4 kohdassa oleva sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä koskeva erityissäännös (samalla viittaukset nykyisin voimassa oleviin säädöksiin on saatettava ajan tasalle).

Tuodaan anonymisoinnin käyttö korostetusti esiin julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytön yhteydessä viittaamalla artiklaosassa ”anonyymeihin tietoihin” ja laajentamalla niiden tahojen alaa, jotka saavat sisällyttää anonymisointikustannukset uudelleenkäyttäjiltä veloitettaviin kustannuksiin.

Ehdotuksessa todetaan selkeästi, että sovelletaan yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaista henkilötietojen määritelmää.

Säädetään tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista sellaisilla aloilla, jotka käsittelevät arkaluonteisia tietoja, kuten terveydenhuoltoalalla. Tällöin käyttöluvan antajan olisi perustettava päätöksensä tietosuojaa koskevaan vaikutustenarviointiin ja otettava siten huomioon uudelleenkäytön ehdot.

Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaa näiden suositusten viimeisenä kohtana seuraavien keskeisten periaatteiden – joita komission mukaan olisi kunnioitettava tietojen uudelleenkäytön yhteydessä – merkittävyyttä tietosuojan kannalta:

i)

yhteen pilvipalvelujen tarjoajaan lukkiutumisen (data lock-in) vähentäminen minimiin ja vääristymättömän kilpailun varmistaminen

ii)

uudelleenkäytön tarkoituksen osalta avoimuus kansalaisten/rekisteröityjen suuntaan ja yhteiskunnallinen osallistuminen sekä avoimuus ja käyttötarkoituksen selkeä määrittely käyttöluvan antajan ja sen saajan välillä

iii)

tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja asianmukaiset tietosuojatakeet uudelleenkäyttöä varten (haitan välttämistä koskevan periaatteen mukaisesti – tietosuojanäkökulmasta).

Tehty Brysselissä 10. heinäkuuta 2018.

Giovanni BUTTARELLI

Euroopan tietosuojavaltuutettu


(1)  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu), perustelut, s. 3.

(2)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: ”Päämääränä yhteinen eurooppalainen data-avaruus”, s. 5.

(3)  Opinion on coherent enforcement of fundamental rights in the age of big data, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-23_bigdata_opinion_en.pdf, uudelleenkäytöstä s. 9.

(4)  Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto 5/2018, Preliminary Opinion on Privacy by Design.


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

30.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/10


Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus

Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden asettaminen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 305/08)

Jäsenvaltio

Portugali

Reitti

Bragança – Vila Real – Viseu – Cascais – Portimão – Cascais – Viseu – Vila Real – Bragança

Julkisen palvelun velvoitteen voimaantulopäivä

23. joulukuuta 2018

Osoite, jossa julkisen palvelun velvoitteita koskeva teksti ja kaikki siihen liittyvät merkitykselliset tiedot ja/tai asiakirjat ovat saatavilla

Kaikki asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa: http://www.saphety.com

Lisätietoja:

Ministry of Planning and Infrastructure

Office of the Secretary of State for Infrastructure

Av. Barbosa do Bocage n.o 5 – 2.o andar

1049-039 Lisboa

PORTUGAL

Sähköposti: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt


30.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/11


Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission ilmoitus

Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden muuttaminen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 305/09)

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Reitti

Oban–Coll

Oban–Colonsay

Oban–Tiree

Coll–Tiree

Julkisen palvelun velvoitteiden alkuperäinen voimaantulopäivä

2. maaliskuuta 2007

Muutosten voimaantulopäivä

16. toukokuuta 2019

Osoite, jossa julkisen palvelun velvoitetta koskeva teksti ja kaikki siihen liittyvät merkitykselliset tiedot ja/tai asiakirjat ovat saatavilla

Kaikki asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Lisätietoja:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Puhelin: +44 1546604239

Yhteystiedot: Christine Todd

Sähköposti: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


30.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/12


Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus

Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 305/10)

Jäsenvaltio

Yhdistynyt kuningaskunta

Reitti

Oban–Coll

Oban–Colonsay

Oban–Tiree

Coll–Tiree

Sopimuksen voimassaoloaika

16. toukokuuta 2019–15. toukokuuta 2022

Hakemusten ja tarjousten jättämisen määräaika

19. marraskuuta 2018

Osoite, jossa tarjouspyyntöä koskeva teksti ja kaikki julkiseen hankintaan ja julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvät merkitykselliset tiedot ja/tai asiakirjat ovat saatavilla

Kaikki asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Lisätietoja:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Puhelin: +44 1546604239

Yhteystiedot: Christine Todd

Sähköposti: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

EFTA-valtioiden pysyvä komitea

30.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/13


Vaaralliset aineet – Luettelo ETA:n EFTA-valtioiden asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 64 artiklan 8 kohdan mukaisesti tekemistä lupapäätöksistä vuoden 2017 jälkipuoliskolla

(2018/C 305/11)

Tavaroiden vapaata liikkuvuutta käsittelevä alakomitea I

Tiedoksi ETA:n sekakomitealle

ETA:n sekakomitean 14. maaliskuuta 2008 tekemän päätöksen N:o 25/2008 mukaisesti ETA:n sekakomiteaa pyydetään ottamaan huomioon 27. huhtikuuta 2018 pidettävässä kokouksessaan jäljempänä olevat luettelot 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta 2017 asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 64 artiklan 8 kohdan perusteella tehdyistä lupapäätöksistä.


LIITE

Luettelo lupapäätöksistä

Seuraavat lupapäätökset on tehty ETA:n EFTA-valtioissa 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta 2017 asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 64 artiklan 8 kohdan mukaisesti:

Aineen nimi

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 64 artiklan 8 kohdan mukainen komission päätös

Maa

Päätöksen päivämäärä

Ammoniumdikromaatti

C(2017) 3237

Islanti

7.7.2017

Natriumdikromaatti

C(2017) 3453

Islanti

7.7.2017

Natriumdikromaatti

C(2017) 3764

Islanti

7.7.2017

Natriumdikromaatti

C(2017) 3765

Islanti

7.7.2017

Natriumdikromaatti

C(2017) 3801

Islanti

7.7.2017

Natriumdikromaatti

C(2017) 3806

Islanti

7.7.2017

Natriumdikromaatti

C(2017) 3816

Islanti

7.7.2017

1,2-dikloorietaani

C(2017) 3821

Islanti

7.7.2017

Kaliumdikromaatti

C(2017) 3910

Islanti

7.7.2017

Kromitrioksidi ja kromi(III)kromaatti

C(2017) 5001

Islanti

5.10.2017

Kromitrioksidi ja kromi(III)kromaatti

C(2017) 5001

Liechtenstein

4.9.2017

Kromitrioksidi ja kromi(III)kromaatti

C(2017) 5001

Norja

18.8.2017

Bis(2-metoksietyyli)eetteri (diglyymi)

C(2017) 5025

Islanti

5.10.2017

Bis(2-metoksietyyli)eetteri (diglyymi)

C(2017) 5025

Liechtenstein

4.9.2017

Bis(2-metoksietyyli)eetteri (diglyymi)

C(2017) 5025

Norja

18.8.2017

Lyijykromaatti

C(2017) 5012

Islanti

5.10.2017

Lyijykromaatti

C(2017) 5012

Liechtenstein

4.9.2017

Lyijykromaatti

C(2017) 5012

Norja

18.8.2017

Kromitrioksidi

C(2017) 5880

Islanti

5.10.2017

Kromitrioksidi

C(2017) 5880

Liechtenstein

20.9.2017

Kromitrioksidi

C(2017) 5880

Norja

25.9.2017

Kromitrioksidi

C(2017) 6727

Islanti

9.11.2017

Kromitrioksidi

C(2017) 6727

Liechtenstein

25.10.2017

Kromitrioksidi

C(2017) 6727

Norja

8.11.2017


30.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/15


Lääkevalmisteet – Markkinoille saattamista koskevat luvat, jotka Euroopan talousalueen EFTA-valtiot myönsivät vuoden 2017 jälkipuoliskolla

(2018/C 305/12)

Tavaroiden vapaata liikkuvuutta käsittelevä alakomitea I

Tiedoksi ETA:n sekakomitealle

ETA:n sekakomitean 28. toukokuuta 1999 antaman päätöksen N:o 74/1999 mukaisesti ETA:n sekakomiteaa pyydetään ottamaan huomioon 23. maaliskuuta 2018 pidettävässä kokouksessaan jäljempänä olevat luettelot 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta 2017 käsitellyistä lääkevalmisteiden markkinoille saattamista koskevista luvista:

Liite I

Uudet markkinoille saattamista koskevat luvat

Liite II

Uusitut markkinoille saattamista koskevat luvat

Liite III

Markkinoille saattamista koskevat luvat, joiden voimassaoloaikaa on pidennetty

Liite IV

Peruutetut markkinoille saattamista koskevat luvat

Liite V

Jäädytetyt markkinoille saattamista koskevat luvat


LIITE I

Uudet markkinoille saattamista koskevat luvat

Euroopan talousalueen EFTA-valtioissa myönnettiin 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta 2017 seuraavat markkinoille saattamista koskevat luvat:

EU-numero

Tuote

Maa

Hyväksymispäivä

EU/1/02/226

InductOs

Islanti

18.8.2017

EU/1/15/999

Zykadia (muuttaminen ei-ehdolliseksi luvaksi)

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Islanti

16.8.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Norja

14.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Islanti

11.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Norja

9.8.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Islanti

24.7.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Norja

13.9.2017

EU/1/17/1184

Riximyo

Islanti

11.7.2017

EU/1/17/1185

Rixathon

Islanti

11.7.2017

EU/1/17/1191

Dinutuximab beta Apeiron

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1194

Febuxostat Mylan

Islanti

11.7.2017

EU/1/17/1195

Erelzi

Islanti

14.7.2017

EU/1/17/1195

Erelzi

Norja

7.7.2017

EU/1/17/1196

Kevzara

Islanti

14.7.2017

EU/1/17/1196

Kevzara

Norja

5.7.2017

EU/1/17/1197

Oxervate

Islanti

24.7.2017

EU/1/17/1197

OXERVATE

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1197

OXERVATE

Norja

17.7.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Islanti

13.9.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Norja

13.9.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Islanti

24.7.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Norja

13.7.2017

EU/1/17/1201

Skilarence

Islanti

14.7.2017

EU/1/17/1201

Skilarence

Norja

7.7.2017

EU/1/17/1202

Ucedane

Islanti

12.7.2017

EU/1/17/1202

Ucedane

Norja

5.7.2017

EU/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Islanti

11.8.2017

EU/1/17/1203

Insulin Lispro Sanofi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Norja

18.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Islanti

9.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Norja

1.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Islanti

9.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Norja

1.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Islanti

10.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Norja

1.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Islanti

11.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Norja

9.8.2017

EU/1/17/1209

Reagila

Islanti

9.8.2017

EU/1/17/1209

Reagila

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1209

Reaglia

Norja

9.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisproksil Zentiva

Norja

8.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Islanti

10.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Islanti

5.10.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Norja

20.10.2017

EU/1/17/1212

Mavenclad

Islanti

13.9.2017

EU/1/17/1212

MAVENCLAD

Norja

30.8.2017

EU/1/17/1212

MAVENCLAD

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Islanti

17.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Norja

7.8.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Islanti

4.10.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Norja

25.9.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Islanti

13.9.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Norja

31.8.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Islanti

12.9.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Norja

11.9.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Islanti

19.9.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Norja

1.9.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Islanti

4.10.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Norja

25.9.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Norja

27.9.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Islanti

5.10.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Islanti

12.9.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Norja

30.8.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Islanti

8.11.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Norja

27.9.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Islanti

16.8.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Norja

8.8.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Islanti

4.10.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Norja

3.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Islanti

5.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Norja

11.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Islanti

10.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Norja

3.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Islanti

4.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Norja

27.9.2017

EU/1/17/1228

Tookad

Islanti

29.11.2017

EU/1/17/1228

TOOKAD

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1228

TOOKAD

Norja

22.11.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Islanti

10.10.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Norja

10.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Islanti

5.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Norja

27.9.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Islanti

30.11.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Norja

27.11.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Islanti

29.11.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Norja

22.11.2017

EU/1/17/1234

Tremfya

Islanti

4.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Islanti

4.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Norja

27.11.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Islanti

30.11.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Norja

22.11.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Islanti

30.11.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Norja

27.11.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Islanti

29.11.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Norja

27.11.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Islanti

30.11.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Norja

1.12.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Islanti

29.11.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Norja

1.12.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Islanti

30.11.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Norja

27.11.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Islanti

29.11.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Norja

22.11.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Islanti

30.11.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Norja

22.11.2017

EU/1/17/1244

Tacforius

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Islanti

13.7.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Liechtenstein

31.8.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Norja

18.7.2017

EU/2/17/211

Prevomax

Islanti

13.7.2017

EU/2/17/211

Prevomax

Norja

6.7.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Islanti

30.8.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Liechtenstein

31.10.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Norja

15.9.2017

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Islanti

11.9.2017

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Norja

18.9.2017

EU/2/17/214

VEPURED

Islanti

12.9.2017

EU/2/17/214

VEPURED

Norja

15.9.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Islanti

11.9.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Liechtenstein

31.10.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Norja

18.9.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Islanti

9.11.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Norja

14.11.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Islanti

1.12.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Norja

19.12.2017


LIITE II

Uusitut markkinoille saattamista koskevat luvat

Euroopan talousalueen EFTA-valtioissa myönnettiin 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta 2017 seuraavat markkinoille saattamista koskevat luvat:

EU-numero

Tuote

Maa

Hyväksymispäivä

EU/1/07/401

alli

Islanti

14.7.2017

EU/1/07/401

alli

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/07/401

alli

Norja

5.7.2017

EU/1/07/402

Increlex

Islanti

12.7.2017

EU/1/07/402

INCRELEX

Norja

5.7.2017

EU/1/07/403

Atriance

Islanti

11.7.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Islanti

13.9.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Norja

22.9.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Islanti

30.11.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Norja

22.11.2017

EU/1/07/424

Torisel

Islanti

24.7.2017

EU/1/07/424

Torisel

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/07/424

Torisel

Norja

1.8.2017

EU/1/08/446

Privigen

Islanti

4.12.2017

EU/1/08/446

Privigen

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/08/446

Privigen

Norja

5.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Islanti

4.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Norja

5.12.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Islanti

11.8.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Norja

9.8.2017

EU/1/12/787

Revestive

Islanti

13.7.2017

EU/1/12/787

Revestive

Norja

5.7.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Islanti

11.8.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Norja

9.8.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Islanti

24.7.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Norja

9.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Islanti

14.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Norja

9.8.2017

EU/1/12/794

Adcetris

Islanti

4.12.2017

EU/1/12/794

ADCETRIS

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/12/794

ADCETRIS

Norja

27.11.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Islanti

13.9.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Norja

27.9.2017

EU/1/12/796

Picato

Islanti

24.7.2017

EU/1/12/796

Picato

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/796

Picato

Norja

8.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Islanti

10.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Norja

18.8.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Islanti

6.10.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Norja

27.9.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Islanti

24.7.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Norja

9.8.2017

EU/1/12/800

Zoledronic Acid Hospira

Islanti

11.9.2017

EU/1/12/800

Zoledronic acid Hospira

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/12/800

Zoledronsyre Hospira

Norja

4.9.2017

EU/1/12/801

Constella

Islanti

14.9.2017

EU/1/12/801

Constella

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/801

Constella

Norja

22.9.2017

EU/1/12/802

Capecitabine medac

Islanti

12.7.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Islanti

30.11.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Norja

11.12.2017

EU/1/12/805

AMYViD

Islanti

9.10.2017

EU/1/12/805

Amyvid

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/805

Amyvid

Norja

3.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Islanti

4.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Norja

10.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Islanti

9.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Norja

10.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Islanti

9.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Norja

27.9.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Islanti

6.10.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Norja

3.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Islanti

6.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Norja

9.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Islanti

9.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Norja

3.10.2017

EU/1/12/814

Zaltrap

Islanti

9.10.2017

EU/1/12/814

ZALTRAP

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/12/814

ZALTRAP

Norja

27.9.2017

EU/1/12/815

Selincro

Islanti

30.11.2017

EU/1/12/815

Selincro

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/12/815

Selincro

Norja

1.12.2017

EU/1/13/813

Perjeta

Islanti

19.12.2017

EU/1/13/813

Perjeta

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/817

Actelsar HCT

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Islanti

15.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Norja

19.12.2017

EU/1/13/902

Translarna

Islanti

12.7.2017

EU/1/13/902

Translarna

Norja

5.7.2017

EU/1/14/987

Holoclar

Islanti

19.12.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Islanti

6.10.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Norja

26.9.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Islanti

24.7.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Norja

4.8.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Islanti

6.11.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Norja

14.11.2017

EU/1/16/1139

Ocaliva

Islanti

8.12.2017

EU/1/16/1139

OCALIVA

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/16/1139

OCALIVA

Norja

18.12.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Islanti

6.10.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Norja

27.9.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Islanti

8.12.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Norja

15.12.2017

EU/1/43/890

Cometriq

Norja

3.8.2017

EU/2/12/142

Cardalis

Islanti

4.7.2017

EU/2/12/144

Contacera

Islanti

5.12.2017

EU/2/12/144

Contacera

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/12/144

Contacera

Norja

15.12.2017

EU/2/12/145

Kexxtone

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/12/145

Kexxtone

Norja

28.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Islanti

5.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Liechtenstein

31.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Norja

6.12.2017


LIITE III

Markkinoille saattamista koskevat luvat, joiden voimassaoloaikaa on pidennetty

Euroopan talousalueen EFTA-valtioissa pidennettiin 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta 2017 seuraavien markkinoille saattamista koskevien lupien voimassaoloaikaa:

EU-numero

Tuote

Maa

Hyväksymispäivä

EU/1/01/177/002

SonoVue

Norja

4.9.2017

EU/1/03/256/022

Humira

Islanti

19.12.2017

EU/1/03/256/022

Humira

Norja

10.11.2017

EU/1/04/292/013-015

Mimpara

Islanti

15.9.2017

EU/1/04/292/013-015

Mimpara

Norja

28.8.2017

EU/1/06/356/020-022

Exjade

Norja

28.11.2017

EU/1/06/356/020-022

Exjade

Islanti

1.12.2017

EU/1/07/418/011-013

Celsentri

Norja

3.8.2017

EU/1/07/418/011-013

Celsentri

Islanti

13.7.2017

EU/1/07/422/015

Tasigna

Islanti

4.12.2017

EU/1/07/422/015

Tasigna

Norja

28.11.2017

EU/1/07/436/006

Isentress

Islanti

9.8.2017

EU/1/07/436/006

Isentress

Norja

7.8.2017

EU/1/08/481/004-005

Kuvan

Islanti

10.8.2017

EU/1/08/481/004-005

Kuvan

Norja

13.7.2017

EU/1/09/522/003

ellaOne

Islanti

1.12.2017

EU/1/09/522/003

ellaOne

Norja

10.11.2017

EU/1/09/531/022-033

Instanyl

Islanti

6.11.2017

EU/1/09/539/005-006

Samsca

Islanti

5.10.2017

EU/1/09/539/005-006

Samsca

Norja

18.9.2017

EU/1/10/618

Prolia

Norja

27.9.2017

EU/1/11/703

Xgeva

Norja

27.9.2017

EU/1/12/753/018-019

Signifor

Islanti

4.10.2017

EU/1/12/753/018-019

Signifor

Norja

18.9.2017

EU/1/12/787/003

Revestive

Norja

5.7.2017

EU/1/12/787/003

Revestive

Islanti

13.7.2017

EU/1/13/846/002-003

Xtandi

Norja

3.10.2017

EU/1/13/846/002-003

Xtandi

Islanti

6.10.2017

EU/1/13/860/003

Nexium Control

Islanti

11.7.2017

EU/1/13/860/003

Nexium Control

Norja

5.7.2017

EU/1/15/1070/002

Oncaspar

Islanti

19.12.2017


LIITE IV

Peruutetut markkinoille saattamista koskevat luvat

Euroopan talousalueen EFTA-valtioissa peruutettiin 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta 2017 seuraavat markkinoille saattamista koskevat luvat:

EU-numero

Tuote

Maa

Peruuttamispäivä

EU/1/00/167

Prevenar

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/00/167

Prevenar

Norja

11.12.2017

EU/1/00/167

Prevenar

Islanti

1.12.2017

EU/1/07/394

Optaflu

Norja

18.10.2017

EU/1/07/398

Optimark

Islanti

10.10.2017

EU/1/09/561

Clopidogrel Teva Pharma

Islanti

11.7.2017

EU/1/11/674

Repso

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/11/674

Repso

Norja

8.8.2017

EU/1/11/674

Repso

Islanti

10.8.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Liechtenstein

31.12.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Norja

28.11.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Islanti

4.12.2017

EU/1/14/976

Zontivity

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Liechtenstein

31.10.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Norja

9.10.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Islanti

9.10.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Islanti

11.8.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Liechtenstein

31.8.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Norja

8.8.2017


LIITE V

Jäädytetyt markkinoille saattamista koskevat luvat

Euroopan talousalueen EFTA-valtioissa jäädytettiin 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta 2017 seuraavat markkinoille saattamista koskevat luvat:

EU-numero

Tuote

Maa

Jäädyttämispäivä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

30.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/34


ILMOITUS AVOIMESTA KILPAILUSTA

(2018/C 305/13)

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää avoimen kilpailun

 

EPSO/AST-SC/07/18 – ASEISTETTU TURVA- JA SUOJELUHENKILÖSTÖ (SC 1 / SC 2)

Kilpailuilmoitus julkaistaan 24 kielellä Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 305 A 30. elokuuta 2018.

Lisätietoja on EPSO:n verkkosivuilla osoitteessa https://epso.europa.eu/


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

30.8.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 305/35


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9072 – KKR / Altice / SFR Filiale)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 305/14)

1.   

Komissio vastaanotti 24. elokuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

KKR & Co. Inc (KKR, Yhdysvallat)

Altice France S.A. (Altice, Ranska), joka kuuluu yhtymään Altice

SFR Filiale SAS (SFR Filiale), joka on Alticen määräysvallassa.

KKR ja Altice hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä SFR Filiale.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

KKR on sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa omaisuudenhoitopalveluja ja pääomamarkkinaratkaisuja

Altice tarjoaa televiestintä-, sisältö-, media-, viihde- ja mainospalveluja

SFR Filiale harjoittaa Alticen Ranskassa toimivan tytäryhtiön SFR S.A.:n televiestintämastoja koskevaa liiketoimintaa.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9072 – KKR / Altice / SFR Filiale

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.