ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 246

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
13. heinäkuu 2018


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2018/C 246/01

Komission tiedonanto sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/30/EU täytäntöönpanosta (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)  ( 1)

1

2018/C 246/02

Radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY sekä radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto (Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)  ( 1)

23


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

13.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 246/1


Komission tiedonanto sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/30/EU täytäntöönpanosta

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 246/01)

ESO:n viitenumero (1)

Standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa

Huomautus 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavaran varastointi siiloissa, bunkkereissa, säiliöissä ja suppiloissa

13.5.2016

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavarakuljettimet ja -laitteistot kiinteitä hihnakuljettimia lukuun ottamatta

13.5.2016

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Kappaletavarakuljettimet ja -laitteistot

13.5.2016

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Kuljetinlaitteet ja -järjestelmät. Turvallisuusvaatimukset ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Massatavaran kuljetuksessa käytettävät kiinteät hihnakuljettimet

13.5.2016

 

 

CEN

EN 1155:1997

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät

13.5.2016

 

 

 

EN 1155:1997/A1:2002

13.5.2016

Huomautus 3

 

CEN

EN 12015:2014

Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Tuoteperhestandardi hisseille, liukuportaille ja liukukäytäville. Häiriönpäästö

13.5.2016

 

 

CEN

EN 12016:2013

Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Tuoteperhestandardi hisseille, liukuportaille ja liukukäytäville. Häiriönsieto

13.5.2016

 

 

CEN

EN 12895:2015

Trukit. Sähkömagneettinen yhteensopivuus

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten teollisuusovet sekä autotallin ovet ja portit. Tuotestandardi. Osa 1: Tuotteet, joilla ei ole palonkestävyys- tai savunhallintaominaisuuksia

13.5.2016

 

 

CEN

EN 13309:2010

Rakennuskoneet. Sisäisen tehonlähteen omaavien koneiden sähkömagneettinen yhteensopivuus

13.5.2016

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Koneturvallisuus. Moottoriajoneuvojen konekäyttöiset pysäköintilaitteistot. Turvallisuus- ja EMC-vaatimukset suunnittelua, valmistusta, asennusta ja käyttöönottoa varten

13.5.2016

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Maatalous- ja metsäkoneet. Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Testimenetelmät ja hyväksymisperusteet (ISO 14982:1998)

13.5.2016

 

 

CEN

EN 16361:2013+A1:2016

Konekäyttöiset käyntiovet. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Käyntiovet, poislukien heilurirakenteiset ovet. Konekäyttöiset ovet, joilla ei ole palonkestävyys- ja savuntiiveysominaisuuksia

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 16361:2013

Huomautus 2.1

30.11.2018

Cenelec

EN 50065-1:2011

Viestinsiirto pienjänniteverkossa taajuusalueella 3…148,5 kHz – Osa 1: Yleiset vaatimukset, taajuusalueet ja sähkömagneettiset häiriöt

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-1:2003

Viestinsiirto pienjänniteverkossa taajuusalueella 3 kHz–148,5 kHz – Osa 2-1: Immuniteettivaatimukset taajuusalueella 95 kHz–148,5 kHz toimiville kotitalous-, toimisto- ja kevyenteollisuuden ympäristössä käytettäville viestin siirtojärjestelmille

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

13.5.2016

Huomautus 3

 

 

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-2:2003

Viestinsiirto pienjänniteverkossa taajuusalueella 3 kHz–148,5 kHz – Osa 2-2: Teollisuusympäristöön tarkoitettujen taajuusalueella 95 kHz–148,5  kHz toimivien viestinsiirtolaitteiden ja -järjestelmien häiriönsietovaatimukset

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

13.5.2016

Huomautus 3

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50065-2-3:2003

Viestinsiirto pienjänniteverkossa taajuusalueella 3 kHz–148,5 kHz – Osa 2-3:Sähköntuottajien ja jakelijoiden käyttöön tarkoitettujen taajuusalueella 3 kHz–95 kHz toimivien viestinsiirtolaitteiden ja -järjestelmien häiriönsietovaatimukset

13.5.2016

 

 

 

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

13.5.2016

Huomautus 3

 

 

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50083-2:2012

Yhteisantennilaitteet – Osa 2: Laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus

13.5.2016

 

 

 

EN 50083-2:2012/A1:2015

13.5.2016

Huomautus 3

14.9.2018

Cenelec

EN 50121-1:2006

Rautatiesovellukset – Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Osa 1: Yleistä

12.8.2016

 

 

 

EN 50121-1:2006/AC:2008

12.8.2016

 

 

Cenelec

EN 50121-2:2006

Rautatiesovellukset – Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Osa 2: Koko rautatiejärjestelmän päästö ulkopuoliseen maailmaan

12.8.2016

 

 

 

EN 50121-2:2006/AC:2008

12.8.2016

 

 

Cenelec

EN 50121-3-1:2017

Rautatiesovellukset – Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Osa 3-1: Liikkuva kalusto – Juna ja täydellinen ajoneuvo

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 50121-3-1:2006

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

Huomautus 2.1

30.11.2018

Cenelec

EN 50121-3-2:2016

Rautatiesovellukset – Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Osa 3-2: Liikkuva kalusto – Laitteet

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 50121-3-2:2006

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

Huomautus 2.1

30.11.2018

Cenelec

EN 50121-4:2016

Rautatiesovellukset – Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Osa 4: Merkinanto- ja tietoliikennelaitteiden häiriönpäästö ja häiriönsieto

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 50121-4:2006

EN 50121-4:2006/AC:2008

Huomautus 2.1

30.11.2018

Cenelec

EN 50121-5:2017

Rautatiesovellukset – Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Osa 5: Kiinteiden teholähdeasennusten ja laitteiden häiriöpäästö ja häiriönsieto

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 50121-5:2006

EN 50121-5:2006/AC:2008

Huomautus 2.1

30.11.2018

Cenelec

EN 50130-4:2011

Hälytysjärjestelmät – Osa 4 Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Tuoteperhestandardi – Immuniteettivaatimukset paloilmoitin, murto- ja ryöstöilmaisu-, kameravalvonta-, kulunvalvonta- sekä turvapuhelinjärjestelmien komponenteille

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50148:1995

Elektroniset taksamittarit

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50270:2015

Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Syttyvien kaasujen, myrkyllisten kaasujen ja hapen ilmaisemiseen ja mittaamiseen käytetyt sähkölaitteet

Tämä on ensimmäinen julkaisu

EN 50270:2006

Huomautus 2.1

30.11.2018

 

EN 50270:2015/AC:2016-08

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Cenelec

EN 50293:2012

Tieliikenteen liikennevalot – Sähkömagneettinen yhteensopivuus

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50370-1:2005

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Tuoteperhestandardi konetyökaluille – Osa 1: Häiriöpäästöt

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50370-2:2003

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Tuoteperhestandardi konetyökaluille – Osa 2: Häiriönsieto

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50412-2-1:2005

Pienjänniteverkossa käytettävät tiedonsiirtolaitteet ja järjestelmät taajuusalueella 1,6 …30 MHz – Osa 2-1: Häiriönsietovaatimukset kotitalous-, toimisto- ja teollisuusympäristöissä

13.5.2016

 

 

 

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut kiinteän asennuksen rasiakytkimet – Koti- ja rakennusautomaatiojärjestelmissä käytettävät kytkimet ja niiden oheislaitteet

13.5.2016

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

13.5.2016

Huomautus 3

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 50470-1:2006

Vaihtosähköenergian mittauslaitteet – Osa 1: Yleiset vaatimukset, testit ja testausolosuhteet – Mittauslaitteet (luokat A, B ja C)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50490:2008

Lentopaikkojen valaistuksen ja valomajakoiden sähköasennukset – Tekniset vaatimukset lentoaseman visuaalisten maalaitteiden ohjaus- ja monitorointijärjestelmille – Laitteet yksilöidyn valaistuspisteen ohjaukseen ja monitorointiin

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-1:2010

Yleiset vaatimukset kotien ja rakennusten elektroniikka järjestelmille (HBES) sekä rakennusautomaatio ja ohjausjärjestelmille (BACS) – Osa 5-1 EMC-vaatimukset, olosuhteet ja testijärjestelyt

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-2:2010

Yleiset vaatimukset kotien ja rakennusten elektroniikka järjestelmille (HBES) sekä rakennusautomaatio ja ohjausjärjestelmille (BACS) – Osa 5-2 EMC-vaatimukset HBES/BACS -järjestelmille, kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-5-3:2010

Yleiset vaatimukset kotien ja rakennusten elektroniikka järjestelmille (HBES) sekä rakennusautomaatio ja ohjausjärjestelmille (BACS) – Osa 5-3 EMC-vaatimukset HBES/BACS -järjestelmille teollisuusympäristöissä

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50498:2010

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Tuoteperhestandardi ajoneuvojen jälkiasennettaville elektroniikkalaitteille

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50512:2009

Lentopaikkojen valaistuksen ja valomajakoiden sähköasennukset – Kehittynyt visuaalinen telakoitumisen opastusjärjestelmä (A-VDGS)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50529-1:2010

Tietoverkkojen EMC-standardi – Osa 1: Puhelinverkko

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50529-2:2010

Tietoverkkojen EMC-standardi – Osa 2: Yhteisantenniverkko

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50550:2011

Kotitalous- ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut verkkotaajuiset ylijännitesuojalaitteet

13.5.2016

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

13.5.2016

Huomautus 3

28.7.2017

Cenelec

EN 50557:2011

Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetuille ylivirtasuojilla varustetuille (RCBO) ja ilman ylivirtasuojaa oleville (RCCB) vikavirtasuojakytkimille tarkoitettujen automaattisten jälleenkytkentälaitteiden (ARD) vaatimukset

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 50561-1:2013

Pienjänniteverkossa käytettävä tiedonsiirtolaitteet – Radiohäiriöt – Raja-arvot ja mittausmenetelmät – Osa 1: Kotikäyttöön tarkoitetut laitteet

13.5.2016

EN 55022:2010

EN 55032:2012

Huomautus 2.3

9.10.2016

Cenelec

EN 55011:2009

Teollisuuden, tieteen ja lääketieteen – Radiotaajuiset häiriöt – Raja-arvot ja mittausmenetelmät

CISPR 11:2009 (Muutettu)

13.5.2016

 

 

 

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 55012:2007

Ajoneuvot, veneet ja sisäisellä polttomoottorilla varustetut laitteet – Radiohäiriöt – Raja-arvot ja mittausmenetelmät ulkopuolisten radiovastaanottimien suojaamiseksi

CISPR 12:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 55014-1:2006

Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Vaatimukset kotitalouslaitteille, sähkötyökaluille ja vastaaville laitteille – Osa 1: Päästöt

CISPR 14-1:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 55014-1:2006/A1:2009

CISPR 14-1:2005/A1:2008

13.5.2016

Huomautus 3

 

 

EN 55014-1:2006/A2:2011

CISPR 14-1:2005/A2:2011

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 55014-2:1997

Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Vaatimukset kotitalouslaitteille, sähkötyökaluille ja vastaaville laitteille – Osa 2: Häiriönsieto – Tuoteperhestandardi

CISPR 14-2:1997

12.8.2016

 

 

 

EN 55014-2:1997/A1:2001

CISPR 14-2:1997/A1:2001

12.8.2016

Huomautus 3

 

 

EN 55014-2:1997/A2:2008

CISPR 14-2:1997/A2:2008

12.8.2016

Huomautus 3

 

 

EN 55014-2:1997/AC:1997

12.8.2016

 

 

Cenelec

EN 55015:2013

Valaisimien ja vastaavien laitteiden radiohäiriöiden raja-arvot ja mittausmenetelmät

CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013

13.5.2016

EN 55015:2006

+ A1:2007

+ A2:2009

Huomautus 2.1

12.6.2016

Cenelec

EN 55024:2010

Tietotekniikan laitteet – Häiriönsieto – Raja-arvot ja mittausmenetelmät

CISPR 24:2010

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 55032:2012

Multimedialaitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus – Häiriönpäästövaatimukset

CISPR 32:2012

12.8.2016

EN 55022:2010

EN 55103-1:2009

+ A1:2012

Huomautus 2.2

5.3.2017

 

EN 55032:2012/AC:2013

12.8.2016

 

 

Cenelec

EN 55103-1:2009

Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Tuoteryhmästandardi ammattikäyttöön tarkoitetuille audio-, video-, audiovisuaali- ja valoshowlaitteille – Osa 1: Häiriönpäästö

12.8.2016

 

 

 

EN 55103-1:2009/A1:2012

12.8.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 55103-2:2009

Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Tuoteryhmästandardi ammattikäyttöön tarkoitetuille audio-, video-, audiovisuaali- ja valoshowlaitteille – Osa 2: Häiriönsieto

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Pyörivät sähkökoneet – Osa 1: Mitoitus ja suorituskyky

IEC 60034-1:2010 (Muutettu)

13.5.2016

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Koneturvallisuus – Koneiden sähkölaitteisto – Osa 31: Ompelukoneiden, -yksiköiden ja -järjestelmien erityiset turvallisuus- ja EMC-vaatimukset

IEC 60204-31:2013

13.5.2016

EN 60204-31:1998

Huomautus 2.1

28.5.2016

Cenelec

EN 60255-26:2013

Mittausreleet ja suojalaitteet – Osa 26: Vaatimukset sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle

IEC 60255-26:2013

13.5.2016

 

 

 

EN 60255-26:2013/AC:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Kotitalouksiin ja vastaaviin olosuhteisiin tarkoitetut kiinteän asennuksen rasiakytkimet – Osa 2-1: Erityisvaatimukset – Elektroniset kytkimet

IEC 60669-2-1:2002 (Muutettu) + IS1:2011 + IS2:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Muutettu)

13.5.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

13.5.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60730-1:2010 (Muutettu)

13.5.2016

EN 60730-1:2000

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A16:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

Huomautus 2.1

28.6.2016

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-5: Sähköisten poltinautomatiikoiden erityisvaatimukset

IEC 60730-2-5:2000 (Muutettu)

12.8.2016

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

12.8.2016

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Muutettu)

12.8.2016

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Muutettu)

12.8.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2: Automaattisten painesäätimien erityisvaatimukset sisältäen mekaaniset vaatimukset

IEC 60730-2-6:2007 (Muutettu)

12.8.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-7: Ajastimien ja aikakytkimien erityisvaatimukset

IEC 60730-2-7:2008 (Muutettu)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-8: Sähkötoimisten vesiventtiilien erityisvaatimukset sisältäen mekaaniset vaatimukset

IEC 60730-2-8:2000 (Muutettu)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Muutettu)

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-9: Lämpötilansäätimien erityisvaatimukset

IEC 60730-2-9:2008 (Muutettu)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2: Erityisvaatimukset sähköisille ohjaimille

IEC 60730-2-14:1995 (Muutettu)

13.5.2016

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet – Osa 2-15: Lämminvesivaraajissa käytettävien virtaus- tai elektrododitunnistimella varustettujen veden pinnankorkeuden automaattisten sähköisten ohjaimien erityisvaatimukset

IEC 60730-2-15:2008 (Muutettu)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60870-2-1:1996

Kaukokäyttölaitteet ja -järjestelmät – Osa 2: Käyttöolosuhteet – Luku 1:Tehonsyöttö ja sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

IEC 60870-2-1:1995

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60945:2002

Merenkulun navigointi ja radiolaitteet – Yleiset vaatimukset – Testausmenetelmät ja vaatimukset testaustuloksille

IEC 60945:2002

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 60947-1:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

13.5.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

13.5.2016

Huomautus 3

14.10.2017

Cenelec

EN 60947-2:2006

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 2: Katkaisijat

IEC 60947-2:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

13.5.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 3: Kytkimet, erottimet, kytkinerottimet ja varokekytkinyhdistelmät

IEC 60947-3:2008

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Pienjännitekytkinlaitteet Osa 4-1: Kontaktorit ja moottorikäynnistimet – Sähkömekaaniset kontaktorit ja moottorinkäynnistimet

IEC 60947-4-1:2009

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 4-2: Kontaktorit ja moottorinkäynnistimet – Vaihtovirtamoottorien puolijohdesäätimet ja -käynnistimet

IEC 60947-4-2:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 4-3: Kontaktorit ja moottorinkäynnistimet. Muille kuin moottorikuormille tarkoitetut vaihtosähköpuolijohdesäätimet ja -kontaktorit

IEC 60947-4-3:2014

13.5.2016

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Huomautus 2.1

11.6.2017

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-1: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Sähkömekaaniset ohjauspiirin laitteet

IEC 60947-5-1:2003

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

13.5.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-2: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Lähestymiskytkimet

IEC 60947-5-2:2007

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-3: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Vikatapauksissa määritetyllä tavalla käyttäytyvien lähestymiskytkimien erityisvaatimukset

IEC 60947-5-3:1999

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60947-5-6:2000

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-6: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Lähestymistunnistimien ja kytkentävahvistimien tasajänniterajapinnat (NAMUR)

IEC 60947-5-6:1999

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-7: Ohjauspiirin laitteen ja kytkinelementit – Analogisella lähdöllä varustettujen lähestymiskytkimien erityisvaatimukset

IEC 60947-5-7:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 5-9: Ohjauspiirin laitteet ja kytkinelementit – Virtauskytkimet

IEC 60947-5-9:2006

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 6-1: Monitoimikytkimet – Verkonvaihtokytkimet

IEC 60947-6-1:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

13.5.2016

Huomautus 3

17.1.2017

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 6-2: Monitoimikytkimet – Kytkinlaitteenlaitteet (tai laitteistot) ohjaukseen ja suojaukseen (CPS)

IEC 60947-6-2:2002

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Pienjännitekytkinlaitteet – Osa 8: Pyörivien sähkökoneiden sisäisten lämpösuojien (PTC) ohjausyksiköt

IEC 60947-8:2003

13.5.2016

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

13.5.2016

Huomautus 3

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 60974-10:2014

Kaarihitsauslaitteet – Osa 10: Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimukset

IEC 60974-10:2014

13.5.2016

EN 60974-10:2007

Huomautus 2.1

13.3.2017

Cenelec

EN 61000-3-2:2014

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Osa 3-2: Raja-arvot – Harmoniset virrat (laitteet, joiden ottovirta on enintään 16 A/vaihe)

IEC 61000-3-2:2014

13.5.2016

EN 61000-3-2:2006

+ A1:2009

+ A2:2009

Huomautus 2.1

30.6.2017

Cenelec

EN 61000-3-3:2013

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Osa 3-3: Raja-arvot – Yleiseen pienjänniteverkkoon aiheutuvat jännitteenvaihtelut ja välkyntä – Laitteet, joiden nimellisvirta on enintään 16 A/vaihe ja joiden liittämiselle ei ole erityisehtoja

IEC 61000-3-3:2013

13.5.2016

EN 61000-3-3:2008

Huomautus 2.1

18.6.2016

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Osa 3-11: Raja-arvot – Yleiseen pienjänniteverkkoon aiheutuvat jännitteenvaihtelut, huojunta ja välkyntä – Laitteet, joiden nimellisvirta on enintään 75 A ja joiden liittämiselle on erityisiä ehtoja

IEC 61000-3-11:2000

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Osa 3-12: Yleiseen pienjänniteverkkoon liitettävien laitteiden, joiden ottovirta vaihetta kohti on suurempi kuin 16 A ja pienempi tai yhtä suuri kuin 75 A, tuottamien harmonisten virtojen raja-arvot

IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Osa 6-1: Yleiset standardit – Häiriönsieto kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä

IEC 61000-6-1:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Osa 6-2: Yleiset standardit – Häiriönsieto teollisuusympäristöissä

IEC 61000-6-2:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Osa 6-3: Yleiset standardit – Häiriönpäästöt kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä

IEC 61000-6-3:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Osa 6-4: Yleiset standardit – Häiriönpäästöt teollisuusympäristöissä

IEC 61000-6-4:2006

13.5.2016

 

 

 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 61000-6-5:2015

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Osa 6-5: Yleiset standardit – Häiriönsieto voimalaitoksissa ja sähköasemilla käytettäville laitteille

IEC 61000-6-5:2015

Tämä on ensimmäinen julkaisu

 

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ilman ylivirtasuojaa olevat vikavirtasuojakytkimet (RCCB) – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 61008-1:2010 (Muutettu)

13.5.2016

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

Huomautus 2.1

18.6.2017

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Muutettu)

13.5.2016

Huomautus 3

4.8.2017

Cenelec

EN 61009-1:2012

Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ylivirtasuojalla varustetut vikavirtasuojakytkimet (RCBO) – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 61009-1:2010 (Muutettu)

13.5.2016

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

Huomautus 2.1

18.6.2017

Cenelec

EN 61131-2:2007

Ohjelmoitavat ohjauslaitteet – Osa 2: Laitevaatimukset ja testit

IEC 61131-2:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61204-3:2000

Pienjännitetehonsyöttölaitteet, tasasähkölähtö – Osa 3: EMC-tuotestandardi

IEC 61204-3:2000

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-1:2013

Sähkölaitteet mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön. EMC-vaatimukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 61326-1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-1:2013

Sähkölaitteet mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön. EMC-vaatimukset. Osa 2-1: Erityisvaatimukset. EMC-suojaamattomia herkkiä testaus- ja mittauslaitteita koskevat testausjärjestelyt, toimintaolosuhteet ja suoritusperusteet

IEC 61326-2-1:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-2:2013

Sähkölaitteet mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön. EMC-vaatimukset. Osa 2-2: Pienjännitejakelujärjestelmissä käytettävien siirrettävien testaus-, mittaus- ja valvontalaitteiden testausjärjestelyt, toimintaolosuhteet ja suoritusperusteet

IEC 61326-2-2:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-3:2013

Sähkölaitteet mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön. EMC-vaatimukset. Osa 2-3: Erityisvaatimukset. Sisäisellä tai ulkoisella signaalien käsittelyllä varustettujen muuntimien testausjärjestelyt, toimintaolosuhteet ja suoritusperusteet

IEC 61326-2-3:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-4:2013

Sähkölaitteet mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön. EMC-vaatimukset. Osa 2-4: Erityisvaatimukset. Standardin IEC 61557-8 määrittelemien eristysvikojen valvontalaitteiden ja standardin IEC 61557-9 määrittelemien eristysvikojen paikallistamiseen tarkoitettujen laitteiden testauksien, mittausten ja valvontalaitteiden testausjärjestelyt, toimintaolosuhteet ja suoritusperusteet

IEC 61326-2-4:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61326-2-5:2013

Sähkölaitteet mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön. EMC-vaatimukset. Osa 2-5: Erityisvaatimukset. Testausjärjestelyt, toimintaolosuhteet ja suoritusperusteet laitteille, joissa on standardin IEC 61784-1 määrittelemät kenttäväylärajapinnat

IEC 61326-2-5:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Pienjännitekeskukset – Osa 1: Yleisvaatimukset

IEC 61439-1:2011

13.5.2016

 

 

EN 61439-1:2011 ei anna vaatimustenmukaisuusolettamusta ilman standardin toista osaa.

Cenelec

EN 61439-2:2011

Pienjännitekeskukset – Osa 2: Ammattikäyttöön tarkoitetut kojeistot

IEC 61439-2:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Pienjännitekeskukset – Osa 3: Maallikkokäyttöön tarkoitetut jakokeskukset

IEC 61439-3:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Pienjännitekeskukset – Osa 4: Työmaakeskukset

IEC 61439-4:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Pienjännitekeskukset – Osa 5: Jakeluverkkokeskukset

IEC 61439-5:2010

12.8.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Pienjännitekeskukset – Osa 6: Jakelukiskojärjestelmät

IEC 61439-6:2012

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61543:1995

Vikavirtasuojat kotitalous- ja vastaavaan käyttöön – Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

IEC 61543:1995

13.5.2016

 

 

 

EN 61543:1995/A11:2003

13.5.2016

Huomautus 3

 

 

EN 61543:1995/A12:2005

13.5.2016

Huomautus 3

 

 

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

13.5.2016

Huomautus 3

 

 

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 61543:1995/AC:1997

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61547:2009

Valaisimet – Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Immuniteettia koskevat vaatimukset

IEC 61547:2009 + IS1:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Enintään 1 000  V (vaihtosähkö) ja 1 500  V (tasasähkö) jakelujärjestelmän sähköturvallisuuden testaukseen, mittaukseen ja valvontaan tarkoitetut laitteet – Osa 12: Toiminnan mittaus- ja valvontalaitteet

IEC 61557-12:2007

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 61800-3:2004

Nopeussäädetyt sähkökäytöt – Osa 3: EMC vaatimukset ja erityiset testimenetelmät

IEC 61800-3:2004

13.5.2016

 

 

 

EN 61800-3:2004/A1:2012

IEC 61800-3:2004/A1:2011

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Aikareleet teollisuus- ja asuinkäyttöön – Osa 1: Vaatimukset ja testit

IEC 61812-1:2011

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Sähkötarvikkeet – Vikavirtanäytöt kotitalous- ja vastaaviin käyttöihin

IEC 62020:1998

13.5.2016

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Muutettu)

13.5.2016

Huomautus 3

 

Cenelec

EN 62026-1:2007

Pienjännitekytkinlaitteet – Ohjainlaitteiden rajapinnat – Osa 1: Yleiset vaatimukset

IEC 62026-1:2007

13.5.2016

 

 

EN 62026-1:2007 ei anna vaatimustenmukaisuusolettamusta ilman standardin toista osaa.

Cenelec

EN 62026-2:2013

Pienjännitekytkinlaitteet – Ohjainlaitteiden rajapinnat – Osa 2: Toimilaitteiden tunnistinrajapinnat (As-i)

IEC 62026-2:2008 (Muutettu)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62026-3:2009

Pienjännitekytkinlaitteet – Ohjauslaitteiden rajapinnat – Osa 3: Kenttäväyläliitäntä (DeviceNet)

IEC 62026-3:2008

12.8.2016

 

 

Cenelec

EN 62026-7:2013

Pienjännitekytkinlaitteet – Ohjainlaitteiden rajapinnat – Osa 7: CompoNet

IEC 62026-7:2010 (Muutettu)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62040-2:2006

Keskeytymättömän tehonsyötön järjestelmät (UPS) – Osa 2: Vaatimukset sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle (EMC)

IEC 62

IEC 62040-2:2005

13.5.2016

 

 

 

EN 62040-2:2006/AC:2006

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62052-11:2003

Vaihtosähköenergian mittauslaitteet – Yleiset vaatimukset, testit ja testausolosuhteet – Osa 11: Mittauslaitteisto

IEC 62052-11:2003

13.5.2016

 

 

EN 62052-11:2003 ei anna vaatimustenmukaisuusolettamusta ilman standardisarjan EN 62053 osaa.

Cenelec

EN 62052-21:2004

Vaihtosähköenergian mittauslaitteistot – Yleiset vaatimukset, testit ja testausolosuhteet – Osa 21: Tariffien ja kuormitusten ohjauslaitteet

IEC 62052-21:2004

13.5.2016

 

 

EN 62052-21:2004 ei täytä vaatimuksenmukaisuusolettamusta ilman EN 62054 sarjan osaa.

Cenelec

EN 62053-11:2003

Vaihtosähköenergian mittauslaitteet – Erityisvaatimukset – Osa 11: Sähkömekaaniset pätöenergiamittarit (luokat 0,5 , 1 ja 2)

IEC 62053-11:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-21:2003

Vaihtosähköenergian mittauslaitteet – Erityisvaatimukset – Osa 21: Staattiset pätöenergiamittarit (luokat 1 ja 2)

IEC 62053-21:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-22:2003

Vaihtosähköenergian mittauslaitteet – Erityisvaatimukset – Osa 22: Staattiset pätöenergiamittarit (luokat 0,2 S ja 0,5 S)

IEC 62053-22:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62053-23:2003

Vaihtosähköenergian mittauslaitteet – Erityisvaatimukset – Osa 23: Staattiset loisenergiamittarit (luokat 2 ja 3)

IEC 62053-23:2003

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62054-11:2004

Vaihtosähköenergian mittaus – Tariffien ja kuormitusten ohjaus – Osa 11: Verkkokäskynvastaanottimien erityisvaatimukset

IEC 62054-11:2004

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62054-21:2004

Vaihtosähköenergian mittaus – Tariffien ja kuormitusten ohjaus – Osa 21: Kellokytkimien erityisvaatimukset

IEC 62054-21:2004

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62135-2:2008

Vastushitsauslaitteet – Osa 2: Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimukset

IEC 62135-2:2007

12.8.2016

 

 

Cenelec

EN 62310-2:2007

Staattinen vaihtokytkin – Osa 2: Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimukset

IEC 62310-2:2006 (Muutettu)

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

Kotitalouksiin ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut ilman ylivirtasuojaa olevat tai ylivirtasuojalla varustetut tyypin F ja tyypin B vikavirtasuojakytkimet

IEC 62423:2009 (Muutettu)

13.5.2016

EN 62423:2009

Huomautus 2.1

19.6.2017

Cenelec

EN 62586-1:2014

Sähkön laadun mittausmenetelmät – Osa 1: Sähkön laadun mittauslaitteet

IEC 62586-1:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62586-2:2014

Sähkön laadun mittausmenetelmät – Osa 2: Toiminnalliset testit ja mittausepävarmuutta koskevat vaatimukset

IEC 62586-2:2013

13.5.2016

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Yleiset vaatimukset valokaaren tunnistuslaitteille

IEC

IEC 62606:2013 (Muutettu)

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Viestintäverkkolaitteet; Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimukset

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Sähkömagneettinen yhteensopivuusstandardi (EMC) radiolaitteille ja -järjestelmille; Osa 1: Yleiset tekniset vaatimukset

13.5.2016

 

 

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Sähkömagneettinen yhteensopivuusstandardi radiolaitteille ja järjestelmille; Osa 34: Erityisehdot matkapuhelinten ulkoisille virtalähteille

13.5.2016

 

 

Huomautus 1:

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointiorganisaatio poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 2.1:

Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2:

Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3:

Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin soveltamisalaan.

Huomautus 3:

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten mukaisuudesta.

HUOM:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointiorganisaatioilta tai kansallisilta standardointielimiltä, joita koskeva luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (2) 27 artiklan mukaisesti.

Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot vahvistavat standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät standardien otsikot myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen otsikoiden oikeellisuudesta.

Viittaukset oikaisuihin ”…/AC:YYYY” julkaistaan vain tiedoksi. Oikaisulla poistetaan paino-, kieli- ja vastaavat virheet standardin tekstistä, ja ne voivat koskea eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymän standardin yhtä tai useampaa kieliversiota (englanti, ranska ja/tai saksa).

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut luettelot. Euroopan komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista ja muista eurooppalaisista standardeista saa internetosoitteesta

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eurooppalainen standardointiorganisaatio:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, p. +32 25500811, f. +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Rue de la Science 23, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, p. +32 25500811, f. +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, p.+33 492944200, f. +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EUVL C 338, 27.9.2014, s. 31.


13.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 246/23


Radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY sekä radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 246/02)

Direktiivi 1999/5/EY

Direktiivin 2014/53/EU (1) 48 artiklaan sisältyvän siirtymäsäännöksen mukaan jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisen radiolaitteen asettamista saataville markkinoilla tai käyttöön ottamista, joka kuuluu direktiivin 2014/53/EU soveltamisalaan, on direktiivin 1999/5/EY (2) mukainen ja saatettu markkinoille ennen 13. päivää kesäkuuta 2017. Näin ollen yhdenmukaistetut standardit, joita koskevat viitteet on julkaistu direktiivin 1999/5/EY nojalla, sellaisina kuin ne ovat viimeksi lueteltuina komission tiedonannossa 8. heinäkuuta 2016 julkaistussa Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 249, s. 1, ja oikaistuina Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 342, 17. syyskuuta 2016, s. 15; ja oikaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 403, 1. marraskuuta 2016, s. 26 luovat edelleen olettamuksen mainitun direktiivin noudattamisesta 12. kesäkuuta 2017 saakka.

Direktiivi 2014/53/EU

(Unionin yhdenmukaistamislainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien yhdenmukaistettujen standardien otsikot ja viitenumerot)

ESO:n viitenumero (3)

Standardin viitenumero ja nimi

(ja viiteasiakirja)

Ensimmäinen julkaisu EYVL/EUVL

Korvattavan standardin viitenumero

Päivä, jona korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa

Huomautus 1

Standardin kattama(t) direktiivin 2014/53/EU artikla(t)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Tuotestandardi langattomien viestintälaitteiden perusrajoitusten ja altistumisen raja-arvojen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi koskien henkilöiden altistumista sähkömagneettisille kentille (300 MHz – 6 GHz): korvalla käytettävät laitteet

17.11.2017

 

 

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

Cenelec

EN 50385:2017

Langattomien tietoliikenneverkkojen tukiasemalaitteiden tuotestandardi, jolla osoitetaan radiotaajuisten sähkömagneettisten kenttien (110 MHz – 40 GHz) raja-arvojen vaatimusten mukaisuus, kun laitteisto saatetaan markkinoille

17.11.2017

 

 

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

Cenelec

EN 50401:2017

Langattomien tietoliikenneverkkojen tukiasemalaitteiden tuotestandardi, jolla osoitetaan radiotaajuisten sähkömagneettisten kenttien (110 MHz – 40 GHz) raja-arvojen vaatimusten mukaisuus, kun laitteisto otetaan käyttöön

17.11.2017

 

 

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

Cenelec

EN 50566:2017

Tuotestandardi langattomien viestintälaitteiden perusrajoitusten ja altistumisen raja-arvojen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi koskien henkilöiden altistumista sähkömagneettisille kentille (30 MHz – 6 GHz): lähellä kehoa olevat kädessä pidettävät ja kehoon kiinnitetyt laitteet

17.11.2017

 

 

3 artiklan 1 kohdan a alakohta

Cenelec

EN 55035:2017

Multimedialaitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus – Häiriönsietovaatimukset

CISPR 35:2016 (Muutettu)

17.11.2017

 

 

3 artiklan 1 kohdan b alakohta

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Kapeakaistaiset suoraan tulostavat lennätinlaitteet sään ja merenkulun tietojen vastaanottoon (NAVTEX); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan g alakohdan mukaiset olennaiset vaatimukset

8.7.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2;3 artiklan 3 kohdan g alakohta

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Siirtyvän maaradioliikenteen järjestelmät; Integraali- tai ulkoisella RF-liittimellä varustetut pääasiassa analogiseen puheensiirtoon tarkoitetut radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

9.12.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Siirtyvän maaradioliikenteen järjestelmät; Antenniliittimellä varustetut datasiirtoon (ja/tai puheensiirtoon) tarkoitetut vakioverhokäyrämodulaatiota tai ei-vakioverhokäyrämodulaatiota käyttävät radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Siirtyvän maaradioliikenteen järjestelmät; Selektiivikutsun lähettämiseen tarkoitetut radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Taajuusalueella 25 MHz–1 000  MHz toimivat lyhyen kantaman laitteet (SRD); Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset yleisille radiolaitteille

10.3.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Taajuusalueella 25 MHz–1 000  MHz toimivat lyhyen kantaman laitteet (SRD); Osa 3-1: Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Taajuusalueella 869,200  MHz–869,250  MHz toimivat turvapuhelinlaitteet, joilla on pieni toimintasuhde ja korkea käyttövarmuus

10.3.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Taajuusalueella 25 MHz–1 000  MHz toimivat lyhyen kantaman laitteet (SRD); Osa 3-2: Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Langattomat hälytyslaitteet, jotka toimivat taajuuskaistoilla 868,60  MHz–868,70  MHz, 869,25  MHz–869,40  MHz, 869,65  MHz–869,70  MHz

10.3.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Taajuusalueella 25 MHz–1 000  MHz toimivat lyhyen kantaman laitteet (SRD); Osa 4: Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Taajuuskaistalla 169,400  MHz–169,475  MHz toimivat mittariluentalaitteet

10.3.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Siirtyvän maaradioliikenteen järjestelmät; Taajuusalueella 25–470 MHz toimivat henkilöhakujärjestelmien radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.10.2017

EN 300 224-2 V1.1.1

Huomautus 2.1

28.2.2019

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Paikalliset kaukohakujärjestelmät; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Siirtyvän maaradioliikenteen järjestelmät; Integraaliantennilla varustetut radiolaitteet pääasiassa analogiseen puheensiirtoon; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Laajakaistasiirtojärjestelmät; Datasiirtolaitteet, jotka toimivat 2,4  GHz:n ISM-kaistalla ja käyttävät laajakaistamodulaatiotekniikkaa; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Lyhyen kantaman laitteet (SRD); 9 kHz:n ja 25 MHz:n välisellä taajuusalueella toimivat radiolaitteet ja 9 kHz:n ja 30 MHz:n välisellä taajuusalueella toimivat induktiiviset kehäantennijärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

10.3.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Siirtyvän maaradioliikenteen järjestelmät; Selektiivikutsun lähettämiseen tarkoitetut integraaliantennilla varustetut radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Siirtyvän maaradioliikenteen järjestelmät; Datansiirtoon (ja puheensiirtoon) tarkoitetut integraaliantennia käyttävät radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Langattomat mikrofonit; Enintään 3 GHz:n taajuudella toimivat ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomat audiolaitteistot; Osa 1: A-luokan vastaanottimet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

10.2.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Langattomat mikrofonit; Enintään 3 GHz:n taajuudella toimivat ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomat audiolaitteistot; Osa 2: B-luokan vastaanottimet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

10.3.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Langattomat mikrofonit; Enintään 3 GHz:n taajuudella toimivat ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomat audiolaitteistot; Osa 3: C-luokan vastaanottimet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

10.3.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 422-4 V2.1.1

Langattomat mikrofonit; Enintään 3 GHz:n taajuudella toimivat ohjelma- ja tapahtumatuotannon langattomat audiolaitteistot; Osa 4: Enintään 3 GHz:n taajuudella toimivat kuunteluapuvälineet ja henkilökohtaiset äänenvahvistimet ja induktiojärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

9.2.2018

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

LA-radiopuhelinlaitteet (CB); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Taajuuskaistalla 1 GHz – 40 GHz käytettävät radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

14.7.2017

EN 300 440-2 V1.4.1

Huomautus 2.1

31.12.2018

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä taulukossa 5 määriteltyjen vastaanotinluokkien 2 ja 3 osalta vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia, eikä sen katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Taajuuskaistalla 1 GHz–40 GHz käytettävät radiolaitteet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Laajakaistaiset audiolinkit; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi vain vastaanottoon tarkoitetuille siirtyville maa-asemille (ROMES), jotka toimivat 1,5  GHz:n kaistalla ja mahdollistavat dataviestinnän; Radiotaajuuden (RF) spesifikaatiot, jotka kattavat direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 674-2-2 V2.1.1

Kuljetusten ja liikenteen telematiikka (TTT); Erikoistuneet lyhyen kantaman tiedonsiirtolaitteet (500 kbit/s / 250 kbit/s), jotka toimivat 5 795  – 5 815  MHz:n taajuuskaistalla; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Aliosa 2: Ajoneuvoihin asennettavat paatelaitteet

9.3.2018

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Siirtyvän ilmailuradioliikenteen amplitudimodulaatiota käyttävät maasta toimivat kannettavat, siirrettävät ja kiinteät VHF-radiolähettimet, vastaanottimet ja lähetin-vastaanottimet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.7.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 300 698 V2.1.1

Siirtyvän meriradioliikenteen VHF-taajuuksilla toimivat sisävesialueiden radiolähettimet ja -vastaanottimet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan g alakohdan mukaiset olennaiset vaatimukset

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2;3 artiklan 3 kohdan g alakohta

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Siirtyvän meriradioliikenteen VHF-taajuuksilla toimivat sisävesialueiden radiolähettimet ja -vastaanottimet Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan g alakohdan mukaiset olennaiset vaatimukset

15.12.2017

EN 300 698 V2.1.1

Huomautus 2.1

31.5.2018

Artikla 3, kohta 2;3 artiklan 3 kohdan g alakohta

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Lumivyöryn uhrien paikannuslaitteet; lähetin- ja vastaanotinjärjestelmät; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 300 718-2 V2.1.1

Taajuudella 457 kHz toimivat lumivyöryn uhrien paikannuslaitteet; Lähetin- ja vastaanotinjärjestelmät; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi hätäpalvelujen ominaisuuksille

9.3.2018

EN 300 718-3 V1.2.1

Huomautus 2.1

30.9.2019

3 artiklan 3 kohdan g alakohta

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Lumivyöryn uhrien paikannuslaitteet; lähetin- ja vastaanotinjärjestelmät; Osa 3: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 3 kohdan e alakohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

3 artiklan 3 kohdan g alakohta

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Alusten sisäisen liikenteen UHF-järjestelmät ja laitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

10.3.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Yleisen liikenteen VHF-meriradiopuhelimet ja D-luokan digitaalisen selektiivikutsun (DSC) lisälaitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan g alakohdan olennaiset vaatimukset

12.8.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2;3 artiklan 3 kohdan g alakohta

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

Yleisen liikenteen VHF-meriradiopuhelimet ja D-luokan digitaalisen selektiivikutsun (DSC) lisälaitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan g alakohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

EN 301 025 V2.1.1

Huomautus 2.1

30.11.2018

Artikla 3, kohta 2;3 artiklan 3 kohdan g alakohta

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kantaman laitteet; Maantiekuljetusten ja liikenteen telematiikka (RTTT); 76–77 GHz:n taajuusalueilla toimivat tutkalaitteet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Siirtyvän maaradioliikenteen järjestelmät; Antenniliitintä käyttävät analogiseen ja/tai digitaaliseen tiedonsiirtoon (puhe ja/tai data) tarkoitetut radiolaitteet, jotka toimivat kapeakaistaisilla kanavilla; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

10.2.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Siirtyvän meriradioliikenteen VHF-taajuuksilla toimivat käsiradiopuhelimet (ei GMDSS-tarkoituksiin); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.5.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Langattomat audiolaitteet taajuusalueella 25 MHz–2 000  MHz; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

14.7.2017

EN 301 357-2 V1.4.1

Huomautus 2.1

28.2.2019

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Langattomat audiolaitteet taajuusalueella 25 MHz–2 000  MHz; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset olennaiset vaatimukset taajuusalueella 27,5 – 29,5  GHz toimiville geostationaarisella radalla olevia satelliitteja kohti lähettäville interaktiivisille satelliittipäätelaitteille (SIT) ja satelliittien käyttäjäpäätelaitteille (SUT)

11.11.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Langaton tietoliikennejärjestelmä (DECT); Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset olennaiset vaatimukset

11.11.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset olennaiset vaatimukset taajuusalueella 1,5  GHz/1,6  GHz hitaalla tiedonsiirtonopeudella toimiville siirtyvän satelliittimaaradioliikenteen maa-asemille (LMES) ja siirtyvän satelliittimeriradioliikenteen maa-asemille (MMES), joita ei ole tarkoitettu hätä- ja turvallisuusviestintään

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset. Taajuusalueilla 11/12/14 GHz hitaalla tiedonsiirtonopeudella toimivat siirtyvän satelliittiliikenteen maa-asemat poislukien ilmailun siirtyvän satelliittiliikenteen maa-asemat

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset taajuusalueilla 11/12/14 GHz toimiville lähetykseen, vastaanottoon tai lähetykseen ja vastaanottoon tarkoitetuille VSAT-maa-asemille

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset taajuusalueilla 11–12/13–14 GHz toimiville, ohjelmien keruuseen tarkoitetuille siirrettäville satelliittimaa-asemille (SNG TES)

14.10.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset siirtyvän satelliittiliikenteen taajuusalueilla 1,6  GHz/2,4  GHz toimivien henkilökohtaisten satelliittiviestinjärjestelmien (S-PCN) liikkuville maa-asemille (MES) mukaan lukien käsipäätelaitteet

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset ei-geostationäärisen siirtyvän satelliittiliikenteen taajuusalueilla 1 980  MHz-2 010  MHz (maasta satelliittiin) ja 2 170  MHz-2 200  MHz (satelliitista maahan) toimivien satelliittiviestinjärjestelmien (S-PCN) liikkuville maa-asemille (MES) mukaan lukien käsipäätelaitteet

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset taajuusalueilla 4 GHz ja 6 GHz toimiville lähetykseen, vastaanottoon tai lähetykseen ja vastaanottoon tarkoitetuille VSAT-maa-asemille

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset taajuusalueilla 1,5  GHz ja 1,6  GHz toimiville, puheen- ja/tai datansiirtoon käytettäville siirtyvän satelliittimaaradioliikenteen maa-asemille

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset aluksissa käytettäville satelliittimaa-asemille, jotka toimivat kiinteälle satelliittiliikenteelle osoitetuilla 4/6 GHz:n taajuusalueilla

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset taajuusalueella 29,5 –30,0  GHz toimiville, geostationaarisella radalla olevia satelliitteja kohti lähettäville interaktiivisille satelliittipäätelaitteille (SIT) ja satelliitin käyttäjäpäätelaitteille (SUT)

14.10.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset. Alle 3 GHz:n taajuusalueella toimivat lentokonemaa-asemat, jotka tarjoavat ilmailun siirtyvää satelliittiliikennettä/siirtyvää satelliittiliikennettä ja/tai ilmailun siirtyvää satelliittiliikennettä reittiliikenteessä/siirtyvässä satelliittiliikenteessä

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

GSM-matkaviestinjärjestelmä; Tukiasemalaitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

GSM-matkaviestinjärjestelmä; Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin (1999/5/EY) 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset GSM 900- ja GSM 1800 -taajuisille matkaviestimille

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Huomautus: Tämän yhdenmukaistetun standardin noudattaminen luo vaatimustenmukaisuusolettaman direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten noudattamisesta, jos myös kohdissa 4.2.20, 4.2.21 ja 4.2.26 annettuja vastaanottoparametreja sovelletaan

ETSI

EN 301 511 V12.5.1

GSM-matkaviestinjärjestelmä; Päätelaitteet (MS); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

9.2.2018

EN 301 511 V9.0.2

Huomautus 2.1

30.4.2019

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Lyhyen kantaman laitteet (SRD); 2 483,5 –2 500  MHz:n taajuusalueella toimivat pienitehoiset aktiiviset lääketieteelliset implantit (ULP-AMI) ja niiden oheislaitteet (ULP-AMI-P); yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Vapaana olevia radiotaajuuksia hyödyntävät laitteet (WSD); Taajuuskaistalla 470 MHz–790 MHz toimivat langattomat liityntäjärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset geostationäärisen satelliittijärjestelmän siirtyvän liikenteen maa-asemille (MES), mukaan lukien kannettavat maa-asemat, henkilökohtaisille satelliittiviestintäverkoille (S-PCN) 1,5  GHz:n ja 1,6  GHz:n taajuusalueilla siirtyvän liikenteen satelliittijärjestelmissä (MSS)

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset siirtyville maa-asemille (MES), jotka tarjoavat matalanopeuksista dataviestintää (LBRDC) ja jotka käyttävät alle 1 GHz:n alueella toimivia LEO-satelliitteja

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Kaupallisesti saatavilla olevat radioamatöörilaitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.7.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

402–405 MHz:n taajuusalueella toimivat erittäin pienitehoiset aktiiviset lääketieteelliset implantit (ULP-AMI) ja niiden oheislaitteet (ULP-AMI-P); Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset olennaiset vaatimukset

8.7.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

VHF-alueella toimiva ilma-aluksen ja maa-aseman välinen digitaalinen linkki (VDL) Mode 2; Maa-asemalaitteiden tekniset ominaisuudet ja mittausmenetelmät; Osa 3: Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

VHF-alueella toimiva ilma-aluksen ja maa-aseman välinen digitaalinen linkki (VDL) Mode 4 radiolaitteet; Maa-asemalaitteiden tekniset ominaisuudet ja mittausmenetelmät; Osa 5: Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz RLAN; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 1: Johdanto ja yleiset vaatimukset

9.12.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa radiolaitedirektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 2: CDMA suorasekvenssihajaspektritekniikkaa (UTRA FDD) käyttävät päätelaitteet (UE)

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa radiolaitedirektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 2: CDMA suorasekvenssihajaspektritekniikkaa (UTRA FDD) käyttävät päätelaitteet (UE)

13.10.2017

EN 301 908-2 V11.1.1

Huomautus 2.1

28.2.2019

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 3: CDMA suorasekvenssihajaspektritekniikkaa (UTRA FDD) käyttävät tukiasemat (BS)

12.5.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); IMT-2000 kolmannen sukupolven matkaviestinjärjestelmien tukiasemat (BS), toistimet ja päätelaiteet (UE); Osa 10: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset olennaiset vaatimukset IMT-2000 aika- ja taajuusjakotekniikkaa (DECT) käyttäville radiolaitteille

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 11: CDMA suorasekvenssihajaspektritekniikkaa (UTRA FDD) käyttävät toistimet

10.2.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 12: CDMA monikantoaaltotekniikkaa (cdma2000) käyttävät toistimet

9.9.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa radiolaitedirektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 13: Kehittynyttä UTRA-radioliityntäteknologiaa (E-UTRA) käyttävät päätelaitteet (UE)

12.5.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa radiolaitedirektiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 13: Kehittynyttä UTRA-radioliityntäteknologiaa (E-UTRA) käyttävät päätelaitteet (UE)

13.10.2017

EN 301 908-13 V11.1.1

Huomautus 2.1

28.2.2019

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 14: Kehittynyttä UTRA-radioliityntäteknologiaa (E-UTRA) käyttävät tukiasemat (BS)

12.5.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 15: Kehittynyttä UTRA-radioliityntäteknologiaa (E-UTRA) käyttävät FDD-toistimet

10.2.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 18: Monia radiostandardeja (E-UTRA, UTRA ja GSM/EDGE) tukeva tukiasema

12.5.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 19: OFDMA TDD WMAN (mobiili WiMAXTM) -aikajakotekniikkaa käyttävät päätelaitteet (UE)

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 20: OFDMA TDD WMAN (mobiili WiMAXTM) -aikajakotekniikkaa käyttävät tukiasemat (BS)

14.10.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 21: OFDMA TDD WMAN (mobiili WiMAXTM) -taajuusjakotekniikkaa käyttävät päätelaitteet (UE)

14.10.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

IMT-matkaviestinjärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 22: OFDMA TDD WMAN (mobiili WiMAXTM) -taajuusjakotekniikkaa (FDD) käyttävät tukiasemat (BS)

9.12.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

Rannikkoasemien VHF-lähettimet ja -vastaanottimet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi GMDSS-järjestelmässä ja muissa siirtyvän meriradioliikenteen sovelluksissa; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Amplitudimoduloidut (AM) ääniyleisradiolähettimet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.5.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Taajuusmodulaatiota käyttävät ääniyleisradiotoiminnan ULA-lähettimet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

EN 302 018-2 V1.2.1

Huomautus 2.1

31.12.2018

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Taajuusmodulaatiota käyttävät ääniyleisradiotoiminnan ULA-lähettimet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Ilmatieteen laitteet; Taajuusalueella 400,15 –406 MHz käytettävät radiosondit, joiden teho on enintään 200 mW; Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset olennaiset vaatimukset

15.12.2017

EN 302 054-2 V1.2.1

Huomautus 2.1

31.5.2018

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 054 V2.2.1

Ilmatieteen laitteet; Taajuusalueella 400,15 –406 MHz käytettävät radiosondit, joiden teho on enintään 200 mW; Yhdenmukaistettu standardi radiospektrin käyttämiseksi

9.3.2018

EN 302 054 V2.1.1

Huomautus 2.1

31.10.2018

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1

Ilmatieteen laitteet; Taajuusalueella 400,15 –406 MHz käytettävät radiosondit, joiden teho on enintään 200 mW; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset olennaiset vaatimukset

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Taajuusalueella 1,3  GHz–50 GHz toimivat langattomat videolinkit (WVL); Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

UWB-teknologiaa käyttävät lyhyen kantaman laitteet (SRD); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 1: Vaatimukset yleisille UWB-sovelluksille

10.3.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 065-2 V2.1.1

UWB-teknologiaa käyttävät lyhyen kantaman laitteet (SRD); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 2: UWB-paikannusta koskevat vaatimukset

10.3.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 065-3 V2.1.1

UWB-teknologiaa käyttävät lyhyen kantaman laitteet (SRD); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 3: Vaatimukset maanpäällisissä liikennevälineissä käytettäville UWB-laitteille

10.3.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 065-4 V1.1.1

UWB-teknologiaa käyttävät lyhyen kantaman laitteet (SRD); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 4: UWB-teknologiaa käyttävät materiaalintunnistimet alle 10,6  GHz:n taajuudella

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 066-2 V1.2.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Maa- ja seinätutkasovellusten kuvantamisjärjestelmät; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 302 077-2 V1.1.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Digitaalisten ääniyleisradiolähetysten maanpäälliseen (T-DAB) jakeluun tarvittavat lähetinlaitteet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 186 V2.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset siirtyvässä satelliittiliikenteessä käytettäville ilma-alusten maa-asemille (AES), jotka toimivat taajuusalueilla 11/12/14 GHz

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 194-2 V1.1.2

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Sisävesiliikenteessä käytettävät navigointitutkat; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 302 195 V2.1.1

Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Taajuusalueella 9–315 kHz toimivat erittäin pienitehoiset aktiiviset lääketieteelliset implantit (ULP-AMI) ja niiden oheislaitteet (ULP-AMI-P); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

11.11.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 208 V3.1.1

Radiotaajuiset etätunnistuslaitteet, jotka toimivat taajuusalueella 865–868 MHz ja joiden tehotaso on enintään 2 W sekä taajuusalueella 915–921 MHz ja joiden tehotaso on enintään 4 W; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 217-2 V3.1.1

Kiinteät radiojärjestelmät; Kahden pisteen välisten radiolinkkilaitteiden ja antennien ominaisuudet ja vaatimukset; Osa 2: Taajuuskaistoilla 1 GHz–86 GHz toimivat digitaaliset järjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Huomautus 2.1

31.12.2018

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 217-2-2 V2.2.1

Kiinteät radiojärjestelmät; Kahden pisteen välisten radiolinkkilaitteiden ja antennien ominaisuudet ja vaatimukset; Osa 2-2: Koordinoiduilla taajuuskaistoilla toimivat digitaaliset järjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Huomautus: Tämän yhdenmukaistetun standardin noudattaminen luo vaatimustenmukaisuusolettaman direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten noudattamisesta, jos myös kohdissa 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 ja 4.3.4 annettuja vastaanottoparametreja sovelletaan

ETSI

EN 302 245-2 V1.1.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Maailmanlaajuisen digitaalisen radion (DRM) lähetysjärjestelmän lähetinlaitteet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 248 V2.1.1

Non-SOLAS-aluksilla käytettävät navigointitutkat; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

10.3.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 264-2 V1.1.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Maantiekuljetusten ja liikenteen telematiikka; 77–81 GHz:n taajuusalueella toimivat lyhyen kantaman tutkalaitteet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukaiset olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 302 288-2 V1.6.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kantaman laitteet; Maantiekuljetusten ja liikenteen telematiikka; 24 GHz:n taajuusalueella toimivat lyhyen kantaman tutkalaitteet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 302 296-2 V1.2.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Maanpäällisen DVB-T-televisioverkon lähetyslaitteet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 326-2 V1.2.2

Kiinteät radiojärjestelmät; Monitaholinkit (multipoint) ja niiden antennit; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset digitaalisille monitahoradiolinkeille

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 340 V2.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset laivoissa käytettäville satelliittimaa-asemille, jotka toimivat kiinteälle satelliittiliikenteelle osoitetuilla 11/12/14 GHz:n taajuusalueilla

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 372 V2.1.1

Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Säiliöiden pinnankorkeutta mittaavat tutkat, jotka toimivat taajuusalueilla 4,5  GHz–7 GHz, 8,5  GHz–10,6  GHz, 24,05  GHz–27 GHz, 57 GHz–64 GHz, 75 GHz–85 GHz; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

10.3.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 448 V2.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset 14/12 GHz:n taajuusalueella toimiville satelliitin seurantajärjestelmällä varustetuille juniin asennetuille maa-asemille

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 454 V2.1.1

Ilmatieteen laitteet; Taajuusalueella 1 668,4  MHz – 1 690  MHz käytettävät radiosondit; Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset olennaiset vaatimukset

15.12.2017

EN 302 454-2 V1.2.1

Huomautus 2.1

31.5.2018

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 454-2 V1.2.1

Ilmatieteen laitteet; Taajuusalueella 1 668,4  MHz – 1 690  MHz käytettävät radiosondit; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset olennaiset vaatimukset

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 480 V2.1.2

Matkaviestinpalvelujen tarjoamiseen ilma-aluksessa tarkoitettujen järjestelmien tukiasemat; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

10.3.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 502 V2.1.1

Langattomat liityntäjärjestelmät (WAS); 5,8  GHz:n taajuudella toimivat kiinteät laajakaistaiset datasiirtojärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.5.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 510-2 V1.1.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); 30–37,5  MHz:n taajuusalueella toimivat radiolaitteet erittäin pienitehoisille aktiivisille lääketieteellisille kalvoistutteille ja niiden lisälaitteille; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 302 536-2 V1.1.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Taajuusalueella 315–600 kHz toimivat radiolaitteet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 302 537 V2.1.1

Taajuusalueella 401 – 402 MHz ja 405 – 406 MHz toimivat erittäin pienitehoiset lääketieteen datansiirtojärjestelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 561 V2.1.1

Siirtyvän maaradioliikenteen järjestelmät; Vakioverhokäyrämodulaatiota tai ei-vakioverhokäyrämodulaatiota käyttävät radiolaitteet, jotka toimivat 25 kHz:n, 50 kHz:n, 100 kHz:n tai 150 kHz:n kanavanleveydellä; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 567 V1.2.1

Laajakaistaiset radioliityntäverkot (BRAN); 60 GHz:n taajuudella toimivat erittäin laajakaistaiset langattomat järjestelmät (WAS/RLAN); Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan mukaiset olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 302 571 V2.1.1

Älykkäät kuljetusjärjestelmät; Taajuuskaistalla 5 855 –5 925  MHz toimivat radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 574-1 V2.1.2

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset siirtyvän satelliittiliikenteen maa-asemille, jotka toimivat taajuusalueilla 1 980  MHz-2 010  MHz (maasta sateliittiin) ja 2 170  MHz-2 200  MHz (satelliitista maahan); Osa 1: Täydentävä maakomponentti laajakaistajärjestelmille

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 574-2 V2.1.2

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset siirtyvän satelliittiliikenteen maa-asemille, jotka toimivat taajuusalueilla 1 980  MHz-2 010  MHz (maasta sateliittiin) ja 2 170  MHz-2 200  MHz (satelliitista maahan); Osa 2: Laajakaistajärjestelmien päätelaitteet (UE)

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 574-3 V2.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset siirtyvän satelliittiliikenteen maa-asemille, jotka toimivat taajuusalueilla 1 980  MHz-2 010  MHz (maasta sateliittiin) ja 2 170  MHz-2 200  MHz (satelliitista maahan); Osa 3: Kapeakaistaisten järjestelmien päätelaitteet (UE)

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 608 V1.1.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Rautateillä käytettävän Eurobalise-järjestelmän radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 302 609 V2.1.1

Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Rautateillä käytettävän Euroloop-järjestelmän radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 617-2 V2.1.1

Siirtyvän ilmailuradioliikenteen amplitudimodulaatiota käyttävät maasta toimivat UHF-radiolähettimet, vastaanottimet ja lähetin-vastaanottimet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 686 V1.1.1

Älykkäät kuljetusjärjestelmät; Taajuuskaistalla 63–64 GHz toimivat radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 302 729 V2.1.1

Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Pinnankorkeustutkat, jotka toimivat taajuusalueilla 6–8,5  GHz, 24,05 –26,5  GHz, 57–64 GHz ja 75–85 GHz; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.5.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 752 V1.1.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Aktiiviset tutkaheijastimet; Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 302 858-2 V1.3.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Maantiekuljetusten ja liikenteen telematiikka;24,05 -24,25  GHz:n tai 24,05 -24,50  GHz:n taajuusalueella toimivat ajoneuvokäyttöön tarkoitetut tutkalaitteet Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

ETSI

EN 302 885 V2.1.1

Siirtyvän meriradioliikenteen VHF-taajuuksilla toimivat käsiradiopuhelimet varustettuna sisäänrakennetulla D-luokan DSC-laitteella; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan g alakohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2;3 artiklan 3 kohdan g alakohta

ETSI

EN 302 885 V2.2.2

Siirtyvän meriradioliikenteen VHF-taajuuksilla toimivat käsiradiopuhelimet varustettuna sisäänrakennetulla H-luokan DSC-laitteella; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan g alakohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

EN 302 885 V2.1.1

Huomautus 2.1

31.12.2018

Artikla 3, kohta 2;3 artiklan 3 kohdan g alakohta

ETSI

EN 302 885 V2.2.3

Siirtyvän meriradioliikenteen VHF-taajuuksilla toimivat käsiradiopuhelimet varustettuna sisäänrakennetulla H-luokan DSC-laitteella; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan g alakohdan olennaiset vaatimukset

12.5.2017

EN 302 885 V2.2.2

Huomautus 2.1

31.1.2019

Artikla 3, kohta 2;3 artiklan 3 kohdan g alakohta

ETSI

EN 302 961 V2.1.2

Henkilökohtainen suuntimismajakka taajuudella 121,5  MHz merenkulun etsintä- ja pelastustarkoituksiin; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

11.11.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 302 977 V2.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset 14/12 GHz:n taajuusalueella toimiville ajoneuvoihin asennetuille maa-asemille

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 039 V2.1.2

Siirtyvän maaradioliikenteen järjestelmät; Monikanavalähettimen spesifikaatio PMR-järjestelmiä varten; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

11.11.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 084 V2.1.1

Maalaitteisiin perustuva lisäjärjestelmä (GBAS) VHF-datan jakelu maasta ilmaan (VDB); Maalaitteiden tekniset ominaisuudet ja mittausmenetelmät; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

11.11.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 098 V2.1.1

Merenkulun pienitehoiset AIS-järjestelmään perustuvat henkilökohtaiset paikannuslähettimet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 132 V1.1.1

DSC-ominaisuudella varustetut merenkulun pienitehoiset henkilökohtaiset VHF-paikannuslähettimet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.5.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 135 V2.1.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Rannikkovalvontajärjestelmät, alusten liikenneilmoitusjärjestelmät ja satamatutkat (CS/VTS/HR); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Lyhyen kantaman laitteet (SRD); 2 483,5 –2 500  MHz:n taajuusalueella toimivat kehon alueella käytettävät lääketieteelliset järjestelmät (MBANS); Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset olennaiset vaatimukset

12.8.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 204 V2.1.2

Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Taajuuskaistalla 870–876 MHz käytettävät radiolaitteet, joiden tehotaso on enintään 500 mW; Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset olennaiset vaatimukset

11.11.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 213-6-1 V2.1.1

Kehittyneet kenttäalueen liikenteen ohjaus- ja valvontajärjestelmät (A-SMGCS); Osa 6: Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset kenttäalueen tutkailmaisimille; Aliosa 1: Pulssisignaalia käyttävät ja enintään 100 kW:n tehon lähettävät X-kaistan ilmaisimet

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 276 V1.1.1

Laivoissa ja avomerellä käytettävät kiinteästi asennetut laajakaistaiset radiolinkit, jotka toimivat taajuuksilla 5 852  MHz – 5 872  MHz ja/tai 5 880  MHz – 5 900  MHz; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

15.12.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 339 V1.1.1

Suora laajakaistainen yhteys ilma-aluksesta maahan; Taajuuskaistoilla 1 900  MHz–1 920  MHz 5 855  MHz– 5 875  MHz toimivat laitteet; Kiinteän säteilykuvion antennit; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

11.11.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 340 V1.1.2

Digitaaliset maanpäälliset tv-vastaanottimet; Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan mukaiset olennaiset vaatimukset

11.11.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 354 V1.1.1

Tv-lähetysten vastaanottoon kotitalouksissa käytetyt vahvistimet ja aktiiviantennit; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.5.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 372-1 V1.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Satelliittilähetysten vastaanottoon käytettävät laitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset Osa 1: Taajuuskaistalla 10,7  GHz–12,75  GHz vastaanottavat ulkotiloihin sijoitettavat laitteet

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 372-2 V1.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Satelliittilähetysten vastaanottoon käytettävät laitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset; Osa 2: Sisätilayksikkö

9.9.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 402 V2.1.2

MF- ja HF-taajuuksilla käytettävät siirtyvän meriradioliikenteen lähettimet ja vastaanottimet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan ja 3 artiklan 3 kohdan g alakohdan mukaiset olennaiset vaatimukset

13.10.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2;3 artiklan 3 kohdan g alakohta

ETSI

EN 303 406 V1.1.1

Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Taajuusalueella 25 MHz–1 000  MHz toimivat turvapuhelimet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

12.4.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 413 V1.1.1

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) vastaanottimet; Taajuuskaistoilla 1 164  MHz–1 300  MHz ja 1 559  MHz–1 610  MHz toimivat radiolaitteet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

15.12.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 609 V12.5.1

GSM-matkaviestinjärjestelmä; GSM-toistimet; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

13.1.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 978 V2.1.2

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset taajuusalueella 27,5 –30,0  GHz toimiville geostationaarisen radan satelliittien suuntaan lähettäville liikkuville alustoille asennetuille maa-asemille (ESOMP)

11.11.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 303 979 V2.1.2

Satelliittimaa-asemat ja -järjestelmät (SES); Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset taajuusalueella 27,5  GHz-29,1  GHz ja 29,5  GHz-30,0  GHz toimiville ei-geostationaarisen radan satelliittien suuntaan lähettäville liikkuville alustoille asennetuille maa-asemille (ESOMP)

11.11.2016

 

 

Artikla 3, kohta 2

ETSI

EN 305 550-2 V1.2.1

Sähkömagneettinen yhteensopivuus ja radiospektriasiat (ERM); Lyhyen kantaman laitteet (SRD); Taajuuskaistalla 40 GHz – 246 GHz käytettävät radiolaitteet; Osa 2: Yhdenmukaistettu standardi (EN), joka kattaa R&TTE-direktiivin 3 artiklan 2 kohdan olennaiset vaatimukset

8.6.2017

 

 

Artikla 3, kohta 2

Tässä yhdenmukaistetussa standardissa ei käsitellä vastaanottimen suoritusarvoparametreihin liittyviä vaatimuksia eikä sen ei katsota luovan vaatimustenmukaisuusolettamusta näiden parametrien osalta.

Huomautus 1:

Yleensä korvattavan standardin noudattamisesta johtuva vaatimustenmukaisuusolettamus lakkaa päivänä, jona eurooppalainen standardointiorganisaatio poistaa kyseisen standardin käytöstä. Tällaisten standardien käyttäjiä pyydetään kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että joissakin poikkeustapauksissa asia voi olla toisin.

Huomautus 2.1:

Uuden (tai muutetun) standardin soveltamisala on sama kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.2:

Uuden standardin soveltamisala on laajempi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä.

Huomautus 2.3:

Uuden standardin soveltamisala on suppeampi kuin standardin, jonka se korvaa. Olettamus siitä, että unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisia tai muita vaatimuksia noudatetaan, jos (osittain) korvattavaa standardia noudatetaan, lakkaa mainittuna päivänä niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat uuden standardin soveltamisalaan. Olettamus unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten noudattamisesta jatkuu niiden tuotteiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat (osittain) korvattavan standardin soveltamisalaan, mutta eivät kuulu uuden standardin soveltamisalaan.

Huomautus 3:

Kun kyseessä ovat muutokset, viitattuna standardina on EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset sekä tämä uusi muutos. Kumotuksi standardiksi käsitetään EN CCCCC:YYYY ja sen mahdolliset aikaisemmat muutokset mutta ei tätä uutta muutosta. Ilmoitetusta päivästä lähtien korvattu standardi ei enää anna olettamusta unionin asiaankuuluvan lainsäädännön olennaisten tai muiden vaatimusten mukaisuudesta.

HUOM:

Tietoja standardien saatavuudesta saa joko eurooppalaisilta standardointiorganisaatioilta tai kansallisilta standardointielimiltä, joita koskeva luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (4) 27 artiklan mukaisesti.

Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot vahvistavat standardeja englanninkielisinä (CEN ja CENELEC julkaisevat myös ranskaksi ja saksaksi). Kansalliset standardointielimet kääntävät standardien otsikot myöhemmin kaikille muille vaadituille Euroopan unionin virallisille kielille. Euroopan komissio ei vastaa viralliseen lehteen julkaistaviksi esitettyjen otsikoiden oikeellisuudesta.

Viittaukset oikaisuihin ”…/AC:YYYY” julkaistaan vain tiedoksi. Oikaisulla poistetaan paino-, kieli- ja vastaavat virheet standardin tekstistä, ja ne voivat koskea eurooppalaisen standardointiorganisaation hyväksymän standardin yhtä tai useampaa kieliversiota (englanti, ranska ja/tai saksa).

Viitetietojen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä ei tarkoita sitä, että standardit ovat saatavana kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Tämä luettelo korvaa kaikki aiemmin Euroopan unionin virallisessa lehdessä direktiivin 1999/5/EY ja direktiivin 2014/53/EU nojalla julkaistut luettelot. Euroopan komissio huolehtii kyseisen luettelon ajan tasalle saattamisesta.

Lisätietoja yhdenmukaistetuista standardeista ja muista eurooppalaisista standardeista saa internet-osoitteesta

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  EUVL L 153, 22.5.2014, s. 62.

(2)  EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10.

(3)  ESO: Eurooppalainen standardointiorganisaatio:

CEN: Rue de la Science 23,1040 Brussels, Belgium, Puhelin: +32 25500811; Faksi: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, Belgium, Puhelin: +32 255008 11; Faksi: +32 255008 19 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France, puh.+33 492944200; faksi +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(4)  EUVL C 338, 27.9.2014, s. 31.