ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 243

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
11. heinäkuu 2018


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2018/C 243/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8919 – Permira / Exclusive Group) ( 1)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2018/C 243/02

Euron kurssi

2

2018/C 243/03

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklassa tarkoitetun, erään viinialan nimityksen eritelmän muutoksen hyväksymistä koskevan pyynnön julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (Côtes de Montravel (SAN))

3


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 243/04

Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

8

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 243/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9000 – Bain Capital / Reifen Krieg Group) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1)

9

2018/C 243/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul) ( 1)

11

2018/C 243/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8959 – Sonatrach / Augusta Refinery Assets) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1)

12

2018/C 243/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8996 – GIC Group / FPL / JustGroup / JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1)

13


 

Oikaisuja

2018/C 243/09

Oikaisu eurokolikoiden uuden kansallisen puolen liikkeeseen laskuun ( EUVL C 235, 6.7.2018 )

14


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

11.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 243/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8919 – Permira / Exclusive Group)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 243/01)

Komissio päätti 26. kesäkuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8919. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

11.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 243/2


Euron kurssi (1)

10. heinäkuuta 2018

(2018/C 243/02)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1713

JPY

Japanin jeniä

130,30

DKK

Tanskan kruunua

7,4536

GBP

Englannin puntaa

0,88338

SEK

Ruotsin kruunua

10,2438

CHF

Sveitsin frangia

1,1649

ISK

Islannin kruunua

125,40

NOK

Norjan kruunua

9,4145

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,898

HUF

Unkarin forinttia

324,84

PLN

Puolan zlotya

4,3208

RON

Romanian leuta

4,6585

TRY

Turkin liiraa

5,5065

AUD

Australian dollaria

1,5739

CAD

Kanadan dollaria

1,5382

HKD

Hongkongin dollaria

9,1926

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7188

SGD

Singaporen dollaria

1,5893

KRW

Etelä-Korean wonia

1 308,63

ZAR

Etelä-Afrikan randia

15,7331

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,7767

HRK

Kroatian kunaa

7,3980

IDR

Indonesian rupiaa

16 799,96

MYR

Malesian ringgitiä

4,7099

PHP

Filippiinien pesoa

62,647

RUB

Venäjän ruplaa

73,2605

THB

Thaimaan bahtia

38,875

BRL

Brasilian realia

4,5513

MXN

Meksikon pesoa

22,4121

INR

Intian rupiaa

80,6170


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


11.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 243/3


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklassa tarkoitetun, erään viinialan nimityksen eritelmän muutoksen hyväksymistä koskevan pyynnön julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(Côtes de Montravel (SAN))

(2018/C 243/03)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 97 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranska on asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklan mukaisesti esittänyt pyynnön nimityksen ”Côtes de Montravel” eritelmän muuttamisesta.

(2)

Komissio on tutkinut kyseisen pyynnön ja todennut, että asetuksen (EU) N:o 1308/2013 93–96 artiklassa, 97 artiklan 1 kohdassa sekä 100, 101 ja 102 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(3)

Jotta vastaväitteitä voitaisiin esittää asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisesti, Euroopan unionin virallisessa lehdessä olisi julkaistava nimityksen ”Côtes de Montravel” eritelmän muutospyyntö,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artiklan mukainen nimityksen ”Côtes de Montravel” (SAN) eritelmän muutospyyntö on tämän päätöksen liitteessä.

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 98 artiklan mukaisesti tämän päätöksen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä antaa oikeuden vastustaa tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua eritelmän muutosta kahden kuukauden kuluessa päätöksen julkaisupäivästä.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2018.

Komission puolesta

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.


LIITE

”CÔTES DE MONTRAVEL”

AOP-FR-A0188-AM01

Hakemuksen jättämispäivä: 10.9.2014

ERITELMÄN MUUTOSPYYNTÖ

1.   Muutokseen sovellettavat säännöt

Asetuksen (EU) N:o 1308/2013 105 artikla – muu kuin vähäinen muutos

2.   Muutoksen kuvaus ja perustelut

2.1   Maantieteellinen tuotantoalue

Eritelmän 1 luvun IV kohdassa kuvattuun maantieteelliseen tuotantoalueeseen lisätään neljän kunnan alue. Kunnat ovat Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoine-de-Breuilh ja Vélines. Lisäksi tuotantoalueeseen lisätään alue, joka muodosti aiemmin Port-Sainte-Foyn kunnan ennen kunnan sulautumista Ponchapt’n kuntaan. Nämä kunnat sijaitsevat myös SAN-nimityksen ”Haut-Montravel” tuotantoalueella, ja niillä on samat maaperä- ja ilmasto-olot kuin SAN-nimityksen ”Côtes de Montravel” alkuperäisellä tuotantoalueella. Myös rypälelajikkeet ovat samankaltaisia. Muutos on seurausta tuotantoedellytysten mukauttamisesta SAN-nimityksen ”Côtes de Montravel” valkoviinien puolimakeuden esiin nostamiseksi.

Maantieteelliseen alueeseen lisättyjen kuntien kuvattiin aiemmin olevan osa välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa aluetta. Ne on nyt poistettu kyseisestä lähialueesta.

Yhtenäisen asiakirjan 6 kohtaa muutetaan tältä osin.

Nimityksillä ”Côtes de Montravel” ja ”Haut-Montravel” on siis yhteistä tuotantoaluetta, ja niitä yhdistävät samat luonnolliset tekijät.

Erot näiden nimitysten välillä johtuvat inhimillisistä tekijöistä. Nämä tuotteet on jo pitkään tunnettu eri nimillä, mikä johtuu siitä, että viininviljelijät ovat tehneet erilaisia valintoja rypäleiden viljelyn ja korjuun suhteen ja heillä on viiniyttämisessä erilaista taitotietoa.

Alueen viininviljelijöiden taitotieto perustuu vanhaan perinteeseen, jossa valkoviinien viiniyttäminen tapahtui jäännössokerilla. Viinien säilyvyyttä pyrittiin parantamaan, sillä viinejä kulutettiin myös hyvin kaukana niiden alkuperäpaikasta (erityisesti Pohjois-Euroopassa).

Viininviljelijät ovat kautta aikojen osoittaneet hallitsevansa viininviljelyn ja viiniyttämistekniikat täydellisesti. Epäsuotuisista ilmasto-oloista huolimatta he ovat pystyneet tuottamaan laadukkaita puolimakeita tai makeita valkoviinejä nimityksillä ”Côtes de Montravel” ja ”Haut-Montravel”.

Lisätään I luvun IV kohdan 2 alakohtaan päivämäärä, jona toimivaltainen kansallinen viranomainen hyväksyi rajatun viljelyalueen muutoksen uudelleen määritellyn maantieteellisen tuotantoalueen sisällä.

Tämä kohta ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

2.2   Toimituksellinen muutos

Korvataan 1 luvun VI kohdan 1 alakohdan b alakohdassa oleva ilmaisu ”silmut” ilmaisulla ”kukkasilmut”. Tämä toimituksellinen oikaisu ei muuta alkuperäisen tekstin merkitystä.

Yhtenäisen asiakirjan 6 a kohtaa on muutettu tämän osalta seuraavasti: ilmaisu ”10 silmua” on korvattu ilmaisulla ”10 kukkasilmua”.

2.3   Analyyttiset parametrit

Muutetaan 1 luvun VII kohdan 2 alakohdassa, joka koskee rypäleiden kypsyyttä, luonnollista ja todellista vähimmäisalkoholipitoisuutta. Niistä ensiksi mainittu muuttuu 12,5 prosentista 12 prosenttiin ja jälkimmäinen 10,5 prosentista 11 prosenttiin.

Nostetaan IX kohdan 1 kohdan b alakohdassa, joka koskee analyysinormeja, käymiskykyisten sokereiden pitoisuus 51 grammasta litraa kohden 54 grammaan litraa kohden. Tämä kohta ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

Näillä muutoksilla pyritään luonnehtimaan paremmin SAN-nimityksen ”Côtes de Montravel” viinejä ja tuomaan esiin niiden puolimakeutta.

2.4   Viiniköynnöslajikkeet ja seokset

Tarkennetaan 1 luvun V kohdan 2 alakohtaa, joka koskee sallittujen viiniköynnöslajikkeiden suhteellisiin osuuksiin liittyviä sääntöjä, seuraavasti: lajikkeen Sémillon B osuuden on oltava vähintään 30 prosenttia. Tämä lajike on pääasiallinen lajike tuotantoalueella ja kypsyy helposti ylikypsäksi tuotantoalueella vallitsevassa rannikkoilmastossa.

Muutetaan 1 luvun IX kohdan 1 alakohdan a alakohdassa, joka koskee rypäleseoksia, pääasiallisen lajikkeen vähimmäisosuus 50 prosentista 80 prosenttiin. Samoin täsmennetään, että lajikkeen Sémillon B osuuden on oltava seoksessa vähintään 30 prosenttia. Tämä on linjassa tilan viiniköynnöslajikkeita koskevan säännöksen kanssa.

Näillä muutoksilla pyritään luonnehtimaan paremmin SAN-nimityksen ”Côtes de Montravel” viinejä ja tuomaan esiin niiden puolimakeutta.

2.5   Yhteys alkuperään

Muutetaan 1 luvun X kohtaa, joka koskee yhteyttä maantieteellisen alueeseen, sen mukaan, mitä maantieteellisen alueen laajentamisesta on todettu.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

1.   Nimi/nimet

Côtes de Montravel

2.   Maantieteellisen merkinnän tyyppi

SAN – Suojattu alkuperänimitys

3.   Rypäletuotteiden luokat

1.

Viini

4.   Viinin/viinien kuvaus

Viinit ovat hiilihapottomia valkoviinejä, jotka ovat puolimakeita, elegantteja, hienoja ja miellyttäviä ja joissa käymiskykyiset sokerit eivät koskaan kätke virkistävää hapokkuutta. Rypäleet korjataan ylikypsinä, hieman rusinoituneina. Jotta viineistä tulee samalla raikkaita ja hedelmäisiä, käytetään seoksia, joissa pääosassa ovat pääasialliset lajikkeet. Käymisen jälkeen käymiskelpoisten sokerien pitoisuus on 25–54 g/l. Viinin kokonaisalkoholipitoisuus saa olla väkevöinnin jälkeen enintään 14,5 tilavuusprosenttia. Viinien luonnollinen alkoholipitoisuus on vähintään 12 tilavuusprosenttia.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)

 

Kokonaisalkoholipitoisuus vähintään (til-%)

11

Vähimmäishappopitoisuus

 

Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)

 

Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/litra)

 

Yleisiä lakisääteisiä vaatimuksia sovelletaan kokonaisalkoholin enimmäispitoisuuden, kokonaishappojen vähimmäispitoisuuden, haihtuvien happojen enimmäispitoisuuden ja kokonaisrikkidioksidin enimmäispitoisuuden osalta.

5.   Viininvalmistusmenetelmät

a.    Erityiset viininvalmistusmenetelmät

Erityinen viininvalmistusmenetelmä

Korjatun rypälesadon kaikenlainen lämpökäsittely alle -5 °C:ssa ja kaikenlainen kuivaaminen asiaan tarkoitetuissa tunneleissa tai huoneissa on kielletty. Puupalojen käyttö ja tanniinien lisääminen on kielletty. Viinin kokonaisalkoholipitoisuus saa olla väkevöinnin jälkeen enintään 14,5 tilavuusprosenttia. Edellä mainittujen säännösten lisäksi viinien on viininvalmistusmenetelmien osalta täytettävä unionin tasolla ja Ranskan maatalous- ja merikalastuslaissa säädetyt velvoitteet.

Viljelykäytäntö

Viiniköynnösten vähimmäistiheys on istutettaessa 5 000 köynnöstä hehtaaria kohden. Köynnösrivien välinen etäisyys ei saa olla yli 2 metriä eikä köynnösten välinen etäisyys samassa rivissä alle 0,80 metriä.

Viiniköynnökset leikataan seuraavilla tekniikoilla: Guyot-leikkaus, Royat-leikkaus tai matalaleikkaus.

Kussakin köynnöksessä saa olla enintään 10 kukkasilmua.

Keinokastelu on kielletty.

b.    Enimmäistuotto

60 hehtolitraa/ha

6.   Rajattu alue

Rypäleet on korjattava ja viiniytettävä ja viini on valmistettava seuraavissa Dordognen departementissa sijaitsevissa kunnissa: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien ja Vélines.

7.   Viininvalmistuksen pääasialliset rypälelajikkeet

Sauvignon B, Muscadelle B, Sauvignon G, Semillon B

8.   Yhteyden/yhteyksien kuvaus

Rajattu viljelyalue koostuu pääasiassa vettä hyvin läpäisevää kalkkipitoista savimaata olevista lohkoista tasangolla ja suoraan etelään viettävillä rinteillä. Maaperä on lisäksi niukkaravinteista ja huuhtoutunutta, mutta siinä on riittävästi savea, jotta kesän kuivuus ei muodostu ongelmaksi. Viljelylohkot valitaan huolellisesti, jotta saadaan rypäleitä, jotka soveltuvat parhaalla mahdollisella tavalla nimityksen ”Côtes de Montravel” tuotantoon.

Nimityksen tuotantosäännöissä on keskeistä se, että vähimmäisistutustiheys on 5 000 köynnöstä hehtaaria kohden ja köynnöskohtainen korjuupaino on alhainen. Näin voidaan taata, että rypäleet ovat riittävän kypsiä varhaisessa vaiheessa, jotta ne rusinoituvat hyvin. Tämä koskee alueen paikallisia lajikkeita muscadelle B, sauvignon B ja sauvignon gris G, myös lajiketta ondenc B, ja erityisesti lajiketta sémillon B, joka on usein pääasiallinen lajike ja kypsyy helposti ylikypsäksi rannikkoilmastossa. Jotta viinistä voitaisiin käyttää nimitystä SAN ”Côtes de Montravel”, rypäleet korjataan hyvin kypsyneinä, jotta rypälemehussa olisi sokeria yli 198 grammaa litrassa. Rypäleiden kuivattaminen kylmässä tai tunneleissa on kiellettyä. Lisäksi on kielletty kaikenlainen jatkuvatoimisten puristimien ja pumpuilla varustettujen itsepurkavien rypälevaunujen käyttö, jotta voidaan säilyttää rypäleet sellaisenaan puristamiseen saakka.

Alueen viininviljelijöiden taitotieto perustuu vanhaan perinteeseen, jossa viiniyttäminen tapahtui jäännössokerilla. Viininviljelijät osaavat tämän tekniikan täydellisesti ja pystyvät tuottamaan laadukkaita puolimakeita tai makeita valkoviinejä nimityksillä ”Côtes de Montravel” ja ”Haut-Montravel”.

Nimityksen ”Côtes de Montravel” viinit ovat valkoviinejä, jotka ovat yleensä puolimakeita, joskus makeita, elegantteja, hienoja ja miellyttäviä ja joissa käymiskykyiset sokerit eivät koskaan peitä virkistävää hapokkuutta. Jotta viineistä tulee samalla raikkaita ja hedelmäisiä, nimityksen ”Côtes de Montravel” viinit valmistetaan seoksista, joissa pääosassa ovat pääasialliset lajikkeet. Koska käymiskykyisten sokereiden pitoisuus on 25–54 grammaa litralta, viinit ovat makeita ja samaan aikaan samettisia ja pehmeitä. Niinpä ne eroavat nimityksen ”Haut-Montravel” valkoviineistä. Kyseinen nimitys on varattu viineille, joissa käymiskelpoisia sokereita on enemmän (yli 85 g/l) ja jotka valmistetaan ylikypsinä korjatuista, jalohomeen (botrytis cynerea) kenties peittämistä rypäleistä.

SAN-nimityksen ”Côtes de Montravel” viinien historiaa ei juuri tunneta ajalta ennen viinikirvaongelmaa. Viittauksia löytyy ainoastaan Montravel-viineistä, ja nekin ovat yleisluontoisia. Niissä ei mainita, onko kyse kuivista viineistä vai sellaisista, joiden sokerit ovat käymiskykyisiä. Edouard Feret kartoitti kattavasti viininviljelyä Bergeracin alueella vuonna 1903 julkaistussa teoksessaan ”Bergerac et ses vins”. Hän kirjoittaa muun muassa, että ”Vélinesin kantonissa valkoviinit ovat erityisen runsaita ja niissä on erityinen bukee, joiden ansiosta viinit ovat saaneet nimen ”Côtes de Montravel”. Nämä viinit ovat hyvin vaaleita ja hienoja, puolimakeita tai makeita, ja usein niiden bukee on miellyttävä.” Edouard Feret toteaa myös, että Montcaret-valkoviinit ovat parhaita Côtes de Montravelin viinejä ja niille on luonteenomaista erinomainen runsaus ja miellyttävyys.

9.   Olennaiset lisäedellytykset

Suurempi maantieteellinen yksikkö

Oikeudellinen kehys:

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöihin liittyvät täydentävät säännökset

Edellytyksen kuvaus:

Tarkistetun alkuperänimityksen ”Côtes de Montravel” saaneiden viinien etiketissä voidaan mainita laajempi maantieteellinen alue ”Sud-Ouest”. Kyseinen maantieteellinen alue voidaan ilmoittaa myös kaikentyyppisissä esitteissä ja astioissa. Laajempi maantieteellinen alue voidaan kirjoittaa enintään yhtä korkeilla ja yhtä leveillä kirjaimilla kuin tarkistettu alkuperänimitys.

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue

Oikeudellinen kehys:

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Tuotantoa rajatulla maantieteellisellä alueella koskeva poikkeus

Edellytyksen kuvaus:

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue koostuu viiniyttämistä ja valmistusta koskevan poikkeuksen mukaisesti seuraavista kunnista:

Dordognen departementti: Bergerac, Le Fleix, Monfaucon ja Saint-Laurent-des-Vignes.

Gironden departementti: Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire ja Saint-Emilion.

Eritelmän julkaisutiedot

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2014/semaine-26


V Ilmoitukset

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

11.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 243/8


Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

(2018/C 243/04)

1.   Komissio ilmoittaa polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8. kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (1) 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että jäljempänä mainittujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolo päättyy jäljempänä olevassa taulukossa ilmoitettuna päivänä, jollei asiassa panna vireille tarkastelua seuraavassa kuvatun menettelyn mukaisesti.

2.   Menettely

Unionin tuottajat voivat esittää kirjallisen tarkastelupyynnön. Pyynnössä on oltava riittävä näyttö siitä, että toimenpiteiden voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja vahingon jatkumiseen tai toistumiseen. Jos komissio päättää tarkastella kyseisiä toimenpiteitä, tuojille, viejille, viejämaan edustajille ja unionin tuottajille annetaan tilaisuus täsmentää tai todistaa vääräksi tarkastelupyynnössä esitettyjä näkökohtia tai esittää niitä koskevia huomautuksia.

3.   Määräaika

Edellä esitetyn perusteella unionin tuottajat voivat jättää kirjallisen tarkastelupyynnön Euroopan komissiolle (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1049 Brussels, Belgium) (2) milloin tahansa tämän ilmoituksen julkaisemisen jälkeen mutta kuitenkin viimeistään kolme kuukautta ennen jäljempänä olevassa taulukossa mainittua päivämäärää.

4.   Ilmoitus julkaistaan polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8. kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tuote

Alkuperä- tai viejämaa(t)

Toimenpiteet

Viite

Voimassaolon päättymispäivä (3)

Ferropii

Kiinan kansantasavalta

Venäjä

Polkumyyntitulli

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 360/2014 lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Venäjältä peräisin olevan ferropiin tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 107, 10.4.2014, s. 13).

11.4.2019


(1)  EUVL L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Toimenpiteen voimassaolo päättyy tässä sarakkeessa mainittuna päivänä keskiyöllä.


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

11.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 243/9


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9000 – Bain Capital / Reifen Krieg Group)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 243/05)

1.   

Komissio vastaanotti 4. heinäkuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Bain Capital Investors LLC (Bain Capital, Yhdysvallat)

Reifen Krieg GmbH, Secura Reifenservice GmbH, Reifen24 AG, Moti Reifen GmbH, SW Reifenhandel GmbH, Komplettradlager.de GmbH, Duro Reifenservice GmbH ja MUTAVI-Solutions GmbH (yhdessä Reifen Krieg Group, Saksa).

Bain Capital hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä Reifen Krieg Group.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Bain Capital on Yhdysvaltoihin rekisteröity pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa yrityksiin eri puolilla maailmaa useilla eri toimialoilla.

Reifen Krieg Group on pääasiassa Saksassa toimiva vaihtorenkaiden tukku- ja vähittäisjakelija.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9000 – Bain Capital / Reifen Krieg Group

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


11.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 243/11


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 243/06)

1.   

Komissio vastaanotti 3. heinäkuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Tenneco Inc. (Tenneco, Yhdysvallat)

Federal-Mogul LLC (Federal-Mogul, Yhdysvallat).

Tenneco hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä Federal-Mogul.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Tenneco valmistaa ja jakelee moottoriajoneuvojen komponentteja, etenkin ilmanpuhtautta ja ajo-ominaisuuksia parantavia tuotteita, sekä alkuperäisille laitevalmistajille että erillisille korjaukseen ja osien vaihtoon erikoistuneille jälkimarkkinoille maailmanlaajuisesti.

Federal-Mogul valmistaa ja jakelee moottoriajoneuvojen komponentteja, rautatie- ja muita sovelluksia, etenkin moottori- ja voimansiirtokomponentteja, sekä jarrujen kitkamateriaaleja, alustakomponentteja, tiivistekomponentteja ja pyyhkimiä.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


11.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 243/12


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8959 – Sonatrach / Augusta Refinery Assets)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 243/07)

1.   

Komissio vastaanotti 3. heinäkuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Société Nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SPA (Sonatrach, Algeria)

Augusta Refinery Assets, joka on tällä hetkellä yrityksen Esso Italiana S.r.l. omistuksessa ja määräysvallassa; Esso Italiana S.r.l. on yrityksen ExxonMobil Corporation sidosyritys.

Sonatrach hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan yrityksessä Augusta Refinery Assets.

Keskittymä toteutetaan ostamalla omaisuutta.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Sonatrach: Sonatrach on Algerian valtion omistama öljy- ja kaasualan yritys, jolla on hiilivetyjen etsintään, tuotantoon, jalostukseen, kuljetukseen ja markkinointiin liittyviä integroituja toimintoja.

—   Augusta Refinery Assets: Augusta Refinery Assets muodostuu Italiassa Augustassa sijaitsevasta jalostamosta ja siihen liittyvistä omaisuuseristä. Yritys jalostaa raakaöljyä polttoainetuotteiksi ja muiksi kuin polttoainetuotteiksi sekä myy jalostettuja polttoainetuotteita ja muita kuin polttoainetuotteita.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8959 – Sonatrach / Augusta Refinery Assets

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


11.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 243/13


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8996 – GIC Group / FPL / JustGroup / JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 243/08)

1.   

Komissio vastaanotti 4. heinäkuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Reco Jedi Private Limited (Reco, Singapore), joka on yrityksen GIC (Realty) Private Limited (GIC, Singapore) määräysvallassa

Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. (FPV, Singapore), joka on yrityksen Frasers Property Limited (FPL, Singapore) määräysvallassa

JustGroup Holdings Pte. Ltd. (JustGroup, Singapore)

JustCo Holdings Pte. Ltd. (JustCo, Singapore).

Reco, FPL ja JustGroup hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä JustCo.

Keskittymä toteutetaan ostamalla uuden yhteisyrityksen osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   GIC: Singaporen hallituksen puolesta tehtyjen kiinteistöinvestointien holdingyhtiö

—   FPL: kehittää ja hoitaa omistamaansa monipuolista integroitua kiinteistösalkkua

—   JustGroup ja JustCo: yhteisöllisten työtilojen (co-working) kehittäminen ja hallinnointi.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8996 – GIC Group / FPL / JustGroup / JV

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


Oikaisuja

11.7.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 243/14


Oikaisu eurokolikoiden uuden kansallisen puolen liikkeeseen laskuun

( Euroopan unionin virallinen lehti C 235, 6. heinäkuuta 2018 )

(2018/C 243/09)

 

Julkaiseminen (2018/C 235/07) sivulla 6 peruutetaan.