ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 218

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
22. kesäkuu 2018


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2018/C 218/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8835 – Stadtwerke Olching / BAG Netz / NG Olching / Olching VerwaltungsGmbH) ( 1)

1

2018/C 218/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8496 – Strabag / Max Bögl International / SMB) ( 1)

1

2018/C 218/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8901 – HSBC / Global Payments) ( 1)

2


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan parlamentti

2018/C 218/04

Euroopan parlamentin ilmoitus Euroopan kansalaisen palkinnosta – CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

3

 

Euroopan komissio

2018/C 218/05

Euron kurssi

5

2018/C 218/06

Yhteenveto Euroopan komission päätöksistä, jotka koskevat kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteessä XIV lueteltujen aineiden markkinoille käyttöön saattamista ja/tai käyttöä koskevia lupia (julkaistu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 64 artiklan 9 kohdan nojalla)  ( 1)

6

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2018/C 218/07

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen kansallisesta kehityksestä vastaavan Unkarin ministerin tiedonanto

10

2018/C 218/08

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen kansallisesta kehityksestä vastaavan Unkarin ministerin tiedonanto

15

2018/C 218/09

Kansallisesta kehityksestä vastaavan Unkarin ministerin tiedonanto hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/ey 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti

19

2018/C 218/10

Kansallisesta kehityksestä vastaavan Unkarin ministerin tiedonanto hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/ey 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti

24

2018/C 218/11

Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen kansallisesta kehityksestä vastaavan Unkarin ministerin tiedonanto

28


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 218/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8823 – Neste / Demeter Animal Fats and Proteins) ( 1)

34

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2018/C 218/13

Ilmoitus Myrna Ajijul Mabanzalle ja Abdulpatta Escalon Abubakalle, joiden nimet on lisätty tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 2, 3 ja 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon komission asetuksella (EU) 2018/888

36


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

22.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 218/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8835 – Stadtwerke Olching / BAG Netz / NG Olching / Olching VerwaltungsGmbH)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 218/01)

Komissio päätti 28. toukokuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavilla vain saksaksi ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8835. EUR-Lex on Euroopan yhteisön oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


22.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 218/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8496 – Strabag / Max Bögl International / SMB)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 218/02)

Komissio päätti 14. kesäkuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8496. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


22.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 218/2


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8901 – HSBC / Global Payments)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 218/03)

Komissio päätti 19. kesäkuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8901. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan parlamentti

22.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 218/3


Euroopan parlamentin ilmoitus Euroopan kansalaisen palkinnosta

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

(2018/C 218/04)

Euroopan kansalaisen palkinnon kanslia piti vuosittaisen kokouksensa 6. kesäkuuta 2018. Kokouksen puheenjohtajana toimi Euroopan parlamentin varapuhemies Sylvie Guillaume.

Kokouksessa laadittiin jäljempänä esitetty luettelo vuoden 2018 palkinnonsaajista.

Palkinnot jaetaan palkinnonsaajien kotijäsenvaltioissa järjestettävissä julkisissa palkintojenjakotilaisuuksissa. Tilaisuuksien järjestämisestä vastaavat Euroopan parlamentin yhteystoimistot. Lisäksi palkinnonsaajat osallistuvat Euroopan parlamentissa Brysselissä 9. lokakuuta 2018 järjestettävään päätapahtumaan.

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Palkinnonsaajat

 

Alicja Szatkowska

 

Αντρέας Μάτσης/Okan Dugli (Bi-communal Famagusta Initiative)

 

Άνεμος ανανέωσης

 

António Pinto Monteiro

 

Antonio Silvio Caló

 

Архимандрит Партений Фидановски

 

Arrels Fundació

 

Bjorn Formosa

 

Čebelarska zveza Slovenije

 

Centre Mondial de la Paix

 

Dmitri Rõbakov

 

Don Virginio Colmegna

 

Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst der Stadt Ludwigsburg

 

Eurooppanuoret ry

 

Fatta!

 

Fo.B.A.P. ONLUS

 

Förderverein der Sozialklinik Kalamata

 

Fundação Francisco Manuel dos Santos

 

HOPEgenesis

 

Hrvatski ured za kreativnost i inovacije

 

Iespējamā misija

 

Inner City Helping Homeless

 

Institut für Erinnerungskultur 2.0 NeverForgetWhy

 

Irish Men’s Sheds Association

 

J.C.A. Akerboom

 

Κιβωτός του κόσμου

 

La Maison des Femmes de Saint-Denis

 

Laurent Festas

 

MagiCAMP

 

Matthäus Weiß, 1. Landesvorsitzender und der Verband Deutscher Sinti und Roma e.V. Landesverband Schleswig-Holstein

 

Mihai Sora

 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE)

 

Odile Linden

 

Paola Scagnelli

 

Pierre Maurice

 

Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés

 

Polish Jews Forum

 

Post Bellum

 

Pražský studentský summit

 

Proyecto Integra de la Fundación Universidad Camilo José Cela

 

Refugees Welcome Crawley

 

Σενέρ Λεβέντ

 

Spirit of Football e.V.

 

Stichting De Aldenborgh

 

Švento Jokūbo Kelio Savivaldybių Asociacija

 

Szvorák Katalin

 

Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción (UGCMFG) del Hospital Universitario Virgen del Rocío

 

Varga Erika

 

Vzw/asbl HUMAIN

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Euroopan komissio

22.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 218/5


Euron kurssi (1)

21. kesäkuuta 2018

(2018/C 218/05)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1538

JPY

Japanin jeniä

127,59

DKK

Tanskan kruunua

7,4520

GBP

Englannin puntaa

0,87370

SEK

Ruotsin kruunua

10,3248

CHF

Sveitsin frangia

1,1496

ISK

Islannin kruunua

126,60

NOK

Norjan kruunua

9,4253

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,863

HUF

Unkarin forinttia

326,15

PLN

Puolan zlotya

4,3256

RON

Romanian leuta

4,6723

TRY

Turkin liiraa

5,4754

AUD

Australian dollaria

1,5664

CAD

Kanadan dollaria

1,5381

HKD

Hongkongin dollaria

9,0528

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,6846

SGD

Singaporen dollaria

1,5714

KRW

Etelä-Korean wonia

1 280,79

ZAR

Etelä-Afrikan randia

15,7580

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,4977

HRK

Kroatian kunaa

7,3790

IDR

Indonesian rupiaa

16 261,40

MYR

Malesian ringgitiä

4,6331

PHP

Filippiinien pesoa

61,637

RUB

Venäjän ruplaa

73,5577

THB

Thaimaan bahtia

37,995

BRL

Brasilian realia

4,3567

MXN

Meksikon pesoa

23,5286

INR

Intian rupiaa

78,4145


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


22.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 218/6


Yhteenveto Euroopan komission päätöksistä, jotka koskevat kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteessä XIV lueteltujen aineiden markkinoille käyttöön saattamista ja/tai käyttöä koskevia lupia

(julkaistu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 64 artiklan 9 kohdan nojalla (1) )

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 218/06)

Lupien myöntämispäätökset

Päätöksen viite (2)

Päätöksen päivämäärä

Aineen nimi

Luvanhaltija

Lupanumero

Hyväksytty käyttötarkoitus

Uudelleentarkastelujakson päättymispäivä

Perustelut

C(2018) 3734

15. kesäkuuta 2018

Kromitrioksidi

EY-numero 215-607-8, CAS-numero 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, France;

REACH/18/6/0

Kuusiarvoisen kromin yhdisteitä (kromitrioksidi, kaliumdikromaatti tai natriumdikromaatti) sisältävän seoksen teollinen käyttö kadmiumilla pinnoitettujen pyöreiden ja suorakulmaisten liitinten konversioon, jotta saavutetaan kansainvälisten standardien vaatimuksia korkeampi suorituskyky sekä lisätään kestävyyttä ankarissa sääolosuhteissa ja käytettävyyttä turvallisuussovelluksissa (esim. sotilaskäytössä, ilmailussa, avaruusalalla, kaivostoiminnassa, offshore-teollisuudessa ja ydinalalla tai maantieajoneuvojen, liikkuvan kaluston tai alusten turvallisuuslaitteissa).

21. syyskuuta 2029

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 60 artiklan 4 kohdan mukaisesti sosioekonomiset hyödyt ylittävät ihmisten terveydelle ja ympäristölle aineen käytöstä aiheutuvan riskin eikä soveltuvia vaihtoehtoisia aineita tai tekniikoita ole hakijan saatavilla ennen ainetta koskevan määräajan päättymistä.

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, United Kingdom;

REACH/18/6/2

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, France;

REACH/18/6/3

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Germany;

REACH/18/6/4

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier – BP 117, 27091, Evreux, France;

REACH/18/6/5

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, United Kingdom

REACH/18/6/7

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier – BP 117, 27091, Evreux, France;

REACH/18/6/6

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, United Kingdom

REACH/18/6/8

 

 

Kaliumdikromaatti

EY-numero 231-906-6, CAS-numero 7778-50-9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, France;

REACH/18/6/1

Kuusiarvoisen kromin yhdisteitä (kromitrioksidi, kaliumdikromaatti tai natriumdikromaatti) sisältävän seoksen teollinen käyttö pyöreiden ja suorakulmaisten liitinten konversiopinnoitukseen ja passivointiin, jotta täytetään kansainvälisten standardien vaatimukset sekä ankarissa sääolosuhteissa toimivien alojen erityisvaatimukset.

21. syyskuuta 2024

 

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, United Kingdom

REACH/18/6/9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, France;

REACH/18/6/10

 

 

Natriumdikromaatti

EY-numero 234-190-3, CAS-numero 10588-01-9, 7789-12-0

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, United Kingdom;

REACH/18/6/12

 

 

 

 

 

Kromitrioksidi

EY-numero 215-607-8, CAS-numero 1333-82-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, France;

REACH/18/6/14

 

 

 

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Germany;

REACH/18/6/16

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, United Kingdom

REACH/18/6/18

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, France;

REACH/18/6/11

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, United Kingdom;

REACH/18/6/13

 

 

Natriumdikromaatti

EY-numero 234-190-3, CAS-numero 10588-01-9, 7789-12-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, THYEZ, France

REACH/18/6/15

Kromitrioksidia sisältävän seoksen teollinen käyttö ankarissa sääolosuhteissa toimivien alojen käyttämien yhdistelmäliitinten etsaukseen pääasiassa sen varmistamiseksi, että adheesioainekerros on kansainvälisten standardien vaatimusten mukainen.

21. syyskuuta 2021

 

 

 

Kaliumdikromaatti

EY-numero 231-906-6, CAS-numero 7778-50-9

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier – BP 117, 27091, Evreux, France

REACH/18/6/17

 

 

 

 

 

Kromitrioksidi

EY-numero 215-607-8, CAS-numero 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, France

REACH/18/6/19

 

 

 


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Päätös on saatavilla Euroopan komission verkkosivustolla osoitteessa http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

22.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 218/10


Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen kansallisesta kehityksestä vastaavan Unkarin ministerin tiedonanto

(2018/C 218/07)

TOIMILUPAA KOSKEVA JULKINEN TARJOUSKILPAILUILMOITUS HIILIVETYJEN ETSINTÄÄN, HYÖDYNTÄMISEEN JA TUOTANTOON TARDIN ALUEELLA

Kansallisesta kehityksestä vastaava ministeri (jäljempänä ’tarjouskilpailun järjestäjä’ tai ’ministeri’) järjestää kaivosasioista ja valtion omaisuuden valvonnasta vastaavana ministerinä kansallisesta varallisuudesta vuonna 2011 annetun lain CXCVI (jäljempänä ’varallisuuslaki’), toimiluvista vuonna 1991 annetun lain XVI (jäljempänä ’toimilupalaki’) ja vuoden 1993 kaivoslain XLVIII (jäljempänä ’kaivoslaki’) nojalla Unkarin valtion nimissä julkisen tarjouskilpailun, joka koskee hiilivetyjen etsintää, hyödyntämistä ja tuotantoa toimilupasopimuksen puitteissa, seuraavien ehtojen mukaisesti.

1.

Ministeri hoitaa tarjouskilpailun käynnistämisen ja ratkaisemisen sekä toimilupasopimuksen tekemisen yhteistyössä Unkarin kaivosasioiden ja geologian laitoksen (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, jäljempänä ’MBFSZ’) kanssa toimilupa- ja kaivoslakien nojalla. Ministerin perustama arviointikomitea arvioi tarjouskilpailun ehdot täyttävät tarjoukset.

Ministeri päättää arviointikomitean ehdotuksen pohjalta toimiluvan myöntämisestä, ja ministeri voi päätöksensä perusteella toimilupalain 5 §:n 1 momentin mukaisesti tehdä sopimuksen tarjouskilpailun voittajan kanssa (1).

Tarjouskilpailussa käytettävä kieli on unkari.

2.

Tarjouskilpailumenettelyyn voivat osallistua kaikki unkarilaiset ja ulkomaiset luonnolliset henkilöt sekä varallisuuslaissa määritetyt avoimet organisaatiot, jotka täyttävät tarjouskilpailun ehdot, myös yhteisiä tarjouksia tekemällä. Jos useampi taho esittää yhdessä tarjouksen tähän toimilupaan liittyvästä toiminnasta, niiden velvollisuutena on nimetä keskuudestaan edustaja ja vastata toimilupasopimuksen täytäntöönpanosta yhteisvastuullisesti. Kotimaisia ja ulkomaisia tarjousten esittäjiä kohdellaan tarjouskilpailun aikana yhdenvertaisesti.

Toimilupasopimuksen allekirjoittaneen tarjouksen esittäjän (jäljempänä ’toimiluvan haltija’) on 90 päivän kuluessa sopimuksen voimaantulosta perustettava toimiluvassa tarkoitetun toiminnan harjoittamista varten sellainen Unkariin sijoittautunut yritys (jäljempänä ’toimiluvan saanut yritys’), jonka osakkeista, osuuksista ja äänistä se omistaa enemmistön yrityksen perustamishetkellä ja yrityksen toiminnan aikana, sekä huolehdittava omistajana siitä, että toimiluvan saaneessa yrityksessä sovelletaan toimilupasopimuksen ehtoja. Toimilupasopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvoitteet kuuluvat toimiluvan saaneelle yritykselle eli kaivosyhtiölle.

3.

Toimilupasopimuksen kesto: 20 vuotta toimilupasopimuksen voimaantulosta alkaen. Sopimuksen voimassaoloaikaa voidaan pidentää kerran ilman uutta tarjouskilpailua enintään puolella alkuperäisestä voimassaoloajasta, jos toimiluvan haltija ja toimiluvan saanut yritys ovat täyttäneet kaikki velvollisuutensa sopimuksen mukaisesti ja viivästyksittä.

4.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävää aluetta koskevat tiedot:

Toimiluvan nojalla hyödynnettävä alue: jäljempänä olevassa taulukossa luetellut Borsod-Abaúj-Zemplénin ja Hevesin lääneissä sijaitsevat kunnat.

Kunta

Lääni

Kunta

Lääni

Andornaktálya

Heves

Mályi

Borsod-Abaúj-Zemplén

Besenyőtelek

Heves

Mezőcsát

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bogács

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőkeresztes

Borsod-Abaúj-Zemplén

Borsodgeszt

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőkövesd

Borsod-Abaúj-Zemplén

Borsodivánka

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőnagymihály

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bükkábrány

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőnyárád

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bükkaranyos

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőszemere

Heves

Bükkzsérc

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőtárkány

Heves

Cserépfalu

Borsod-Abaúj-Zemplén

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén

Cserépváralja

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nagytálya

Heves

Csincse

Borsod-Abaúj-Zemplén

Négyes

Borsod-Abaúj-Zemplén

Dormánd

Heves

Noszvaj

Heves

Eger

Heves

Novaj

Heves

Egerbakta

Heves

Nyékládháza

Borsod-Abaúj-Zemplén

Egerfarmos

Heves

Ostoros

Heves

Egerlövő

Borsod-Abaúj-Zemplén

Poroszló

Heves

Egerszalók

Heves

Sajópetri

Borsod-Abaúj-Zemplén

Egerszólát

Heves

Sály

Borsod-Abaúj-Zemplén

Emőd

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sirok

Heves

Füzesabony

Heves

Szentistván

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gelej

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szihalom

Heves

Harsány

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szomolya

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hejőkeresztúr

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tard

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hejőszalonta

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tibolddaróc

Borsod-Abaúj-Zemplén

Igrici

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszabábolna

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kács

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszadorogma

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kisgyőr

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszafüred

Jász-Nagykun-Szolnok

Kistokaj

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszavalk

Borsod-Abaúj-Zemplén

Maklár

Heves

Vatta

Borsod-Abaúj-Zemplén

Toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen yläraja on maanpinta ja alaraja 5 000 m Itämeren pinnan alapuolella.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävään alueeseen eivät kuulu hiilivetyvaroihin osoitettujen kaivosalueiden vuoksi raivatut alueen osat.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen nurkkapisteisiin voi tutustua Unkarin EOV-järjestelmässä (kansallinen koordinaattijärjestelmä), kun taas tietoihin toimiluvan kattamaan alueeseen kuulumattomista, hiilivetyvaroihin osoitettujen kaivosalueiden takia raivatuista alueen osista voi tutustua MBFSZ:n kotisivulla (www.mbfsz.gov.hu) pudotusvalikosta ”Koncesszió” (Toimiluvat) sekä kansallisesta kehityksestä vastaavan ministeriön kotisivulla (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen suuruus: 1 271,76 km2.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävään alueeseen eivät kuulu ne kaivosalueiden osat, joiden yläraja on korkeammalla kuin toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen yläraja ja joiden alaraja on samalla tasolla tai alempana kuin toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen alaraja.

5.

Toimiluvasta maksettava nettokorvaus on vähintään 315 000 000 Unkarin forinttia (kolmesataaviisitoista miljoonaa Unkarin forinttia) + alv. Myös suurempi summa voidaan tarjota. Tarjouskilpailun tulosten julkaisemisen jälkeen tarjouskilpailun voittajan on maksettava toimiluvasta toimilupasopimuksessa vahvistetun suuruinen lupamaksu sopimuksessa vahvistetulla tavalla ja siinä vahvistetussa määräajassa.

6.

Toimiluvasta tehtyjen tarjousten kelpoisuusedellytyksenä on osallistumismaksun maksaminen. Maksun nettomäärä on 10 000 000 Unkarin forinttia (kymmenen miljoonaa Unkarin forinttia) + alv. Maksutapa selviää tarjouskilpailuasiakirjoista.

7.

Jotta tarjous voitaisiin ottaa huomioon, osallistumismaksun lisäksi tarjousten esittäjien on maksettava vakuutena ja osoituksena tarjouksen sitovuudesta 50 000 000 Unkarin forinttia (viisikymmentä miljoonaa Unkarin forinttia) viimeistään tarjousten esittämiselle asetettua määräaikaa edeltävänä päivänä. Tarjouskilpailun järjestäjä pidättää vakuuden itsellään, jos tarjoaja peruuttaa tarjouksensa tai jos tarjouskilpailun voittaja ei tee sopimusta tai ei maksa tarjottua summaa toimilupasopimuksessa vahvistetun suuruisena, siinä vahvistetulla tavalla ja siinä vahvistettuun määräaikaan mennessä. Tarjouskilpailussa maksettavan vakuuden maksutapa esitetään tarjouskilpailuasiakirjoissa.

8.

Toimilupasopimuksen perusteella tavanomaisten hiilivetyjen tuotannosta maksettavan kaivosmaksun suuruus on – ministerin päätöksellä – vähintään 16 prosenttia, mutta myös suurempi summa voidaan tarjota. Kyseinen suurempi summa kirjataan toimilupasopimukseen, ja se on maksettava toimiluvan voimassaolon ajan. Poikkeuksena ovat kaivoslain 20 §:n 3 momentin e ja i kohdassa ja 5 momentissa määritellyt tapaukset, jolloin ohjenuorana on kaivoslaissa määritelty kulloinkin voimassa oleva kaivosmaksun suuruus.

9.

Tarjouskilpailuun liittyvät oikeudelliset, taloudelliset, tekniset ja muut vaatimukset ja tiedot esitetään tarjouskilpailuasiakirjoissa.

10.

Tarjouskilpailuasiakirjat voi noutaa tarjouskilpailun päättymistä edeltävään päivään saakka MBFSZ:n asiakaspalvelutoimistosta (Columbus utca 17–23, 1145 Budapest, Unkari, p. +36 13012900) arkipäivisin klo 8–14 esittämällä asianmukaisen todisteen siitä, että tarjouskilpailuasiakirjat on maksettu. MBFSZ antaa ostajalle tämän nimissä olevan todistuksen.

Tarjouskilpailuasiakirjojen oston yhteydessä on täytettävä yhteydenpitoa ja tiedotusta varten yhteystietolomake, jonka voi ladata MBFSZ:n kotisivulta (www.mbfsz.gov.hu) pudotusvalikon ”Koncesszió” kautta.

11.

Tarjouskilpailuasiakirjat maksavat 100 000 Unkarin forinttia (satatuhatta Unkarin forinttia) + alv. Summa maksetaan MBFSZ:n tilille nro 10032000-01417179-00000000. Maksun viestikenttään on merkittävä koodi TACHDV ja tarjouskilpailuasiakirjojen ostajan nimi. Tarjouskilpailuasiakirjoista perittävää maksua ei voi maksaa käteisellä, eikä sitä voida korvata osittain eikä kokonaan. Jos tarjouskilpailuasiakirjat eivät saavu ostajalle, tarjouskilpailuasiakirjoista peritty maksu palautetaan maksajalle viiden päivän kuluessa tarjousten toimittamisen määräpäivästä.

12.

Tarjouksen voi jättää ainoastaan, jos on ostanut tarjouskilpailuasiakirjat sekä maksanut osallistumismaksun ja vakuuden. Jos useampi taho esittää yhdessä tarjouksen, riittää, että yksi tarjoajista ostaa tarjousasiakirjat.

13.

Tarjous on jätettävä henkilökohtaisesti 26. syyskuuta 2018 klo 10–12 MBFSZ:n asiakaspalvelutoimistoon (osoite: Columbus utca 17–23, 1145 Budapest, Unkari) unkarin kielellä ja tarjouskilpailuasiakirjoissa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

14.

Tarjous on sitova tarjouksen jättämisestä tarjouskilpailun päättymiseen saakka. Tarjouksen esittäjä ei voi perua tarjoustaan.

15.

Ministerillä on oikeus jättää tarjouskilpailu ratkaisematta. Jos tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta, ministeriä, ministerin edustamaa Unkarin valtiota tai ministerin alaisuudessa toimivaa kansallisen kehityksen ministeriötä vastaan ei voida esittää vaateita.

16.

Tarjouskilpailun voittaja saa – toimiluvan saaneen, tätä tarkoitusta varten pakollisesti perustetun yrityksen välityksellä – yksinoikeuden hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon toimiluvan kattamalla alueella toimiluvan voimassaolon ajaksi. Kun kaivosalueen vahvistavasta päätöksestä tulee lainvoimainen, toimilupa rajoittuu etsintäalueen osalta kaivosalueen maaperään.

17.

Kukin tarjouksen esittäjä voi jättää vain yhden tarjouksen.

18.

Toimiluvasta tehtyjen tarjousten arvioinnin määräaika: 90 päivän kuluessa tarjousten tekemiselle asetetun määräajan päättymisestä.

19.

Tarjouskilpailun järjestäjä varmistaa kilpailun tasapuolisuuden eikä suosi ketään valintaperusteissa.

20.

Tarjousten arviointiperusteet:

I)

Toimiluvan kattamaan toimintaan liittyvän etsintäsuunnitelman sisältöä koskevat arviointiperusteet:

Etsintäsuunnitelman ammattimaisuus (suunnitelmat hiilivetyjen etsimiseksi parhaalla mahdollisella tavalla).

Aika, jonka etsintöjen arvioidaan kestävän.

Etsintäsuunnitelman toteuttamiseksi otettava rahoitusvelka.

Ehdotettujen teknisten ratkaisujen nykyaikaisuus.

Toimiluvan kattaman toiminnan aikana ympäristön suojelemiseksi sekä vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi toteutettavat toimet.

Se, kuinka paljon nopeammin tuotanto voidaan käynnistää kuin lainsäädännössä vahvistetussa viiden vuoden määräajassa.

II)

Arviointiperusteet, jotka liittyvät tarjouksen tekijän valmiuksiin toteuttaa toimilupasopimus:

Tarjouksen esittäjän taloudellinen tilanne, suunnitelmat toimiluvan kattaman toiminnan rahoittamiseksi, oma rahoitusosuus.

Hiilivetyihin liittyvän kaivostoiminnan kokonaisarvo kolmen vuoden aikana ennen tarjouskilpailua.

III)

Toimilupasopimuksessa tehtäviin maksusitoumuksiin liittyvät arviointiperusteet:

Ministerin määrittämään toimilupamaksun vähimmäismäärään verrattuna tarjottu nettosumma.

Ministerin määrittämään kaivosmaksun vähimmäismäärään verrattuna tarjottu kaivosmaksu.

Yksityiskohtaiset arviointiperusteet ja säännökset, jotka liittyvät toimiluvan piiriin kuuluvaa toimintaa koskeviin lupamenettelyihin, toiminnan harjoittamiseen ja sen lopettamiseen, esitetään tarjouskilpailuasiakirjoissa.

21.

Toimilupasopimus

Toimilupasopimus on tehtävä 90 päivän kuluessa tarjouskilpailun tulosten julkaisemisesta. Ministeri voi pidentää tätä määräaikaa kerran enintään 60 päivällä.

Tarjouskilpailun voittaja saa harjoittaa toimiluvan nojalla hyväksyttyä, valtion yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvaa taloudellista toimintaa laillisesti toimiluvan voimassaolon ajan hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon varatulla alueella asiaan liittyvien voimassa olevien säännösten ja toimilupasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Tarjousten esittäjien on tarjouksia jättäessään otettava huomioon kaivoslain 22/A §:n 13 momentti, jonka mukaan kaivosyhtiöllä oleva hiilivetyjen etsintäoikeus tai -lupa koskee yhteensä enintään 15 000 km2 etsintäaluetta. Etsintäalueen perustamisen aikana on otettava huomioon myös etsintäoikeuden tai -luvan haluavassa kaivosyhtiössä siviililain mukaisesti määräysvaltaa käyttävän kaivosyhtiön etsintäalueet. Jos useampi taho esittää yhdessä tarjouksen, kaikkien tarjoajien on erikseen täytettävä tämä kriteeri.

Toimilupasopimuksen tekstiluonnos on tarjouskilpailuasiakirjojen liitteenä.

22.

Tietoja voidaan tarjouskilpailun yhteydessä pyytää yksinomaisesti unkarin kielellä kirjallisesti sen jälkeen, kun tarjouskilpailuasiakirjat on ostettu, ja tarjouskilpailuasiakirjoissa vahvistetulla tavalla. MBFSZ lähettää vastauksensa kaikille osapuolille sähköpostiosoitteeseen, joka on tarjouskilpailuasiakirjojen ostohetkellä merkitty yhteystietolomakkeeseen.

Budapest, … … 2018.

Tri Miklós SESZTÁK

Ministeri


(1)  Kansallisesta kehityksestä vastaava ministeri on tämän tarjouskilpailun julkaisuhetkellä eräiden ministereiden ja hallituksen jäsenten tehtävistä ja valtuuksista 6 päivänä kesäkuuta 2014 annetun hallituksen asetuksen 152/2014 109 §:n 3 ja 5 momentin nojalla valtion omaisuuden valvonnasta ja kaivosasioista vastaava hallituksen jäsen.


22.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 218/15


Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen kansallisesta kehityksestä vastaavan Unkarin ministerin tiedonanto

(2018/C 218/08)

TOIMILUPAA KOSKEVA JULKINEN TARJOUSKILPAILUILMOITUS HIILIVETYJEN ETSINTÄÄN, HYÖDYNTÄMISEEN JA TUOTANTOON TISZAFÜREDIN ALUEELLA

Kansallisesta kehityksestä vastaava ministeri (jäljempänä ’tarjouskilpailun järjestäjä’ tai ’ministeri’) järjestää kaivosasioista ja valtion omaisuuden valvonnasta vastaavana ministerinä kansallisesta varallisuudesta vuonna 2011 annetun lain CXCVI (jäljempänä ’varallisuuslaki’), toimiluvista vuonna 1991 annetun lain XVI (jäljempänä ’toimilupalaki’) ja vuoden 1993 kaivoslain XLVIII (jäljempänä ’kaivoslaki’) nojalla Unkarin valtion nimissä julkisen tarjouskilpailun, joka koskee hiilivetyjen etsintää, hyödyntämistä ja tuotantoa toimilupasopimuksen puitteissa, seuraavien ehtojen mukaisesti.

1.

Ministeri hoitaa tarjouskilpailun käynnistämisen ja ratkaisemisen sekä toimilupasopimuksen tekemisen yhteistyössä Unkarin kaivosasioiden ja geologian laitoksen (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, jäljempänä ’MBFSZ’) kanssa toimilupa- ja kaivoslakien nojalla. Ministerin perustama arviointikomitea arvioi tarjouskilpailun ehdot täyttävät tarjoukset.

Ministeri päättää arviointikomitean ehdotuksen pohjalta toimiluvan myöntämisestä, ja ministeri voi päätöksensä perusteella toimilupalain 5 §:n 1 momentin mukaisesti tehdä sopimuksen tarjouskilpailun voittajan kanssa (1).

Tarjouskilpailussa käytettävä kieli on unkari.

2.

Tarjouskilpailumenettelyyn voivat osallistua kaikki unkarilaiset ja ulkomaiset luonnolliset henkilöt sekä varallisuuslaissa määritetyt avoimet organisaatiot, jotka täyttävät tarjouskilpailun ehdot, myös yhteisiä tarjouksia tekemällä. Jos useampi taho esittää yhdessä tarjouksen tähän toimilupaan liittyvästä toiminnasta, niiden velvollisuutena on nimetä keskuudestaan edustaja ja vastata toimilupasopimuksen täytäntöönpanosta yhteisvastuullisesti. Kotimaisia ja ulkomaisia tarjousten esittäjiä kohdellaan tarjouskilpailun aikana yhdenvertaisesti.

Toimilupasopimuksen allekirjoittaneen tarjouksen esittäjän (jäljempänä ’toimiluvan haltija’) on 90 päivän kuluessa sopimuksen voimaantulosta perustettava toimiluvassa tarkoitetun toiminnan harjoittamista varten sellainen Unkariin sijoittautunut yritys (jäljempänä ’toimiluvan saanut yritys’), jonka osakkeista, osuuksista ja äänistä se omistaa enemmistön yrityksen perustamishetkellä ja yrityksen toiminnan aikana, sekä huolehdittava omistajana siitä, että toimiluvan saaneessa yrityksessä sovelletaan toimilupasopimuksen ehtoja. Toimilupasopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvoitteet kuuluvat toimiluvan saaneelle yritykselle eli kaivosyhtiölle.

3.

Toimilupasopimuksen kesto: 20 vuotta toimilupasopimuksen voimaantulosta alkaen. Sopimuksen voimassaoloaikaa voidaan pidentää kerran ilman uutta tarjouskilpailua enintään puolella alkuperäisestä voimassaoloajasta, jos toimiluvan haltija ja toimiluvan saanut yritys ovat täyttäneet kaikki velvollisuutensa sopimuksen mukaisesti ja viivästyksittä.

4.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävää aluetta koskevat tiedot:

Toimiluvan nojalla hyödynnettävä alue: jäljempänä olevassa taulukossa luetellut Borsod-Abaúj-Zemplénin, Hajdú-Biharin, Hevesin ja Jász-Nagykun-Szolnokin lääneissä sijaitsevat kunnat.

Kunta

Lääni

Kunta

Lääni

Abádszalók

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszaderzs

Jász-Nagykun-Szolnok

Egyek

Hajdú-Bihar

Tiszadorogma

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hortobágy

Hajdú-Bihar

Tiszafüred

Jász-Nagykun-Szolnok

Kunmadaras

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszaigar

Jász-Nagykun-Szolnok

Nádudvar

Hajdú-Bihar

Tiszaörs

Jász-Nagykun-Szolnok

Nagyiván

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszaszentimre

Jász-Nagykun-Szolnok

Poroszló

Heves

Tiszaszőlős

Jász-Nagykun-Szolnok

Sarud

Heves

Tiszavalk

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszabábolna

Borsod-Abaúj-Zemplén

Újlőrincfalva

Heves

Tiszacsege

Hajdú-Bihar

 

 

Toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen yläraja on maanpinta ja alaraja 5 000 m Itämeren pinnan alapuolella.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävään alueeseen eivät kuulu hiilivetyvaroihin osoitettujen kaivosalueiden vuoksi raivatut alueen osat.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen nurkkapisteisiin voi tutustua Unkarin EOV-järjestelmässä (kansallinen koordinaattijärjestelmä), kun taas tietoihin toimiluvan kattamaan alueeseen kuulumattomista, hiilivetyvaroihin osoitettujen kaivosalueiden takia raivatuista alueen osista voi tutustua MBFSZ:n kotisivulla (www.mbfsz.gov.hu) pudotusvalikosta ”Koncesszió” (Toimiluvat) sekä kansallisesta kehityksestä vastaavan ministeriön kotisivulla (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen suuruus: 654 km2.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävään alueeseen eivät kuulu ne kaivosalueiden osat, joiden yläraja on korkeammalla kuin toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen yläraja ja joiden alaraja on samalla tasolla tai alempana kuin toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen alaraja.

5.

Toimiluvasta maksettava nettokorvaus on vähintään 321 000 000 Unkarin forinttia (kolmesataakaksikymmentäyksi miljoonaa Unkarin forinttia) + alv. Myös suurempi summa voidaan tarjota. Tarjouskilpailun tulosten julkaisemisen jälkeen tarjouskilpailun voittajan on maksettava toimiluvasta toimilupasopimuksessa vahvistetun suuruinen lupamaksu sopimuksessa vahvistetulla tavalla ja siinä vahvistetussa määräajassa.

6.

Toimiluvasta tehtyjen tarjousten kelpoisuusedellytyksenä on osallistumismaksun maksaminen. Maksun nettomäärä on 10 000 000 Unkarin forinttia (kymmenen miljoonaa Unkarin forinttia) + alv. Maksutapa selviää tarjouskilpailuasiakirjoista.

7.

Jotta tarjous voitaisiin ottaa huomioon, osallistumismaksun lisäksi tarjousten esittäjien on maksettava vakuutena ja osoituksena tarjouksen sitovuudesta 50 000 000 Unkarin forinttia (viisikymmentä miljoonaa Unkarin forinttia) viimeistään tarjousten esittämiselle asetettua määräaikaa edeltävänä päivänä. Tarjouskilpailun järjestäjä pidättää vakuuden itsellään, jos tarjoaja peruuttaa tarjouksensa tai jos tarjouskilpailun voittaja ei tee sopimusta tai ei maksa tarjottua summaa toimilupasopimuksessa vahvistetun suuruisena, siinä vahvistetulla tavalla ja siinä vahvistettuun määräaikaan mennessä. Tarjouskilpailussa maksettavan vakuuden maksutapa esitetään tarjouskilpailuasiakirjoissa.

8.

Toimilupasopimuksen perusteella tavanomaisten hiilivetyjen tuotannosta maksettavan kaivosmaksun suuruus on – ministerin päätöksellä – vähintään 16 prosenttia, mutta myös suurempi summa voidaan tarjota. Kyseinen suurempi summa kirjataan toimilupasopimukseen, ja se on maksettava toimiluvan voimassaolon ajan. Poikkeuksena ovat kaivoslain 20 §:n 3 momentin e ja i kohdassa ja 5 momentissa määritellyt tapaukset, jolloin ohjenuorana on kaivoslaissa määritelty kulloinkin voimassa oleva kaivosmaksun suuruus.

9.

Tarjouskilpailuun liittyvät oikeudelliset, taloudelliset, tekniset ja muut vaatimukset ja tiedot esitetään tarjouskilpailuasiakirjoissa.

10.

Tarjouskilpailuasiakirjat voi noutaa tarjouskilpailun päättymistä edeltävään päivään saakka MBFSZ:n asiakaspalvelutoimistosta (Columbus utca 17–23, 1145 Budapest, Unkari, p. +36 13012900) arkipäivisin klo 8–14 esittämällä asianmukaisen todisteen siitä, että tarjouskilpailuasiakirjat on maksettu. MBFSZ antaa ostajalle tämän nimissä olevan todistuksen.

Tarjouskilpailuasiakirjojen oston yhteydessä on täytettävä yhteydenpitoa ja tiedotusta varten yhteystietolomake, jonka voi ladata MBFSZ:n kotisivulta (www.mbfsz.gov.hu) pudotusvalikon ”Koncesszió” kautta.

11.

Tarjouskilpailuasiakirjat maksavat 100 000 Unkarin forinttia (satatuhatta Unkarin forinttia) + alv. Summa maksetaan MBFSZ:n tilille nro 10032000-01417179-00000000. Maksun viestikenttään on merkittävä koodi TFCHDV ja tarjouskilpailuasiakirjojen ostajan nimi. Tarjouskilpailuasiakirjoista perittävää maksua ei voi maksaa käteisellä, eikä sitä voida korvata osittain eikä kokonaan. Jos tarjouskilpailuasiakirjat eivät saavu ostajalle, tarjouskilpailuasiakirjoista peritty maksu palautetaan maksajalle viiden päivän kuluessa tarjousten toimittamisen määräpäivästä.

12.

Tarjouksen voi jättää ainoastaan, jos on ostanut tarjouskilpailuasiakirjat sekä maksanut osallistumismaksun ja vakuuden. Jos useampi taho esittää yhdessä tarjouksen, riittää, että yksi tarjoajista ostaa tarjousasiakirjat.

13.

Tarjous on jätettävä henkilökohtaisesti 26. syyskuuta 2018 klo 10–12 MBFSZ:n asiakaspalvelutoimistoon (osoite: Columbus utca 17–23, 1145 Budapest, Unkari) unkarin kielellä ja tarjouskilpailuasiakirjoissa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

14.

Tarjous on sitova tarjouksen jättämisestä tarjouskilpailun päättymiseen saakka. Tarjouksen esittäjä ei voi perua tarjoustaan.

15.

Ministerillä on oikeus jättää tarjouskilpailu ratkaisematta. Jos tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta, ministeriä, ministerin edustamaa Unkarin valtiota tai ministerin alaisuudessa toimivaa kansallisen kehityksen ministeriötä vastaan ei voida esittää vaateita.

16.

Tarjouskilpailun voittaja saa – toimiluvan saaneen, tätä tarkoitusta varten pakollisesti perustetun yrityksen välityksellä – yksinoikeuden hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon toimiluvan kattamalla alueella toimiluvan voimassaolon ajaksi. Kun kaivosalueen vahvistavasta päätöksestä tulee lainvoimainen, toimilupa rajoittuu etsintäalueen osalta kaivosalueen maaperään.

17.

Kukin tarjouksen esittäjä voi jättää vain yhden tarjouksen.

18.

Toimiluvasta tehtyjen tarjousten arvioinnin määräaika: 90 päivän kuluessa tarjousten tekemiselle asetetun määräajan päättymisestä.

19.

Tarjouskilpailun järjestäjä varmistaa kilpailun tasapuolisuuden eikä suosi ketään valintaperusteissa.

20.

Tarjousten arviointiperusteet:

I)

Toimiluvan kattamaan toimintaan liittyvän etsintäsuunnitelman sisältöä koskevat arviointiperusteet:

Etsintäsuunnitelman ammattimaisuus (suunnitelmat hiilivetyjen etsimiseksi parhaalla mahdollisella tavalla).

Aika, jonka etsintöjen arvioidaan kestävän.

Etsintäsuunnitelman toteuttamiseksi otettava rahoitusvelka.

Ehdotettujen teknisten ratkaisujen nykyaikaisuus.

Toimiluvan kattaman toiminnan aikana ympäristön suojelemiseksi sekä vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi toteutettavat toimet.

Se, kuinka paljon nopeammin tuotanto voidaan käynnistää kuin lainsäädännössä vahvistetussa viiden vuoden määräajassa.

II)

Arviointiperusteet, jotka liittyvät tarjouksen tekijän valmiuksiin toteuttaa toimilupasopimus:

Tarjouksen esittäjän taloudellinen tilanne, suunnitelmat toimiluvan kattaman toiminnan rahoittamiseksi, oma rahoitusosuus.

Hiilivetyihin liittyvän kaivostoiminnan kokonaisarvo kolmen vuoden aikana ennen tarjouskilpailua.

III)

Toimilupasopimuksessa tehtäviin maksusitoumuksiin liittyvät arviointiperusteet:

Ministerin määrittämään toimilupamaksun vähimmäismäärään verrattuna tarjottu nettosumma.

Ministerin määrittämään kaivosmaksun vähimmäismäärään verrattuna tarjottu kaivosmaksu.

Yksityiskohtaiset arviointiperusteet ja säännökset, jotka liittyvät toimiluvan piiriin kuuluvaa toimintaa koskeviin lupamenettelyihin, toiminnan harjoittamiseen ja sen lopettamiseen, esitetään tarjouskilpailuasiakirjoissa.

21.

Toimilupasopimus

Toimilupasopimus on tehtävä 90 päivän kuluessa tarjouskilpailun tulosten julkaisemisesta. Ministeri voi pidentää tätä määräaikaa kerran enintään 60 päivällä.

Tarjouskilpailun voittaja saa harjoittaa toimiluvan nojalla hyväksyttyä, valtion yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvaa taloudellista toimintaa laillisesti toimiluvan voimassaolon ajan hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon varatulla alueella asiaan liittyvien voimassa olevien säännösten ja toimilupasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Tarjousten esittäjien on tarjouksia jättäessään otettava huomioon kaivoslain 22/A §:n 13 momentti, jonka mukaan kaivosyhtiöllä oleva hiilivetyjen etsintäoikeus tai -lupa koskee yhteensä enintään 15 000 km2 etsintäaluetta. Etsintäalueen perustamisen aikana on otettava huomioon myös etsintäoikeuden tai -luvan haluavassa kaivosyhtiössä siviililain mukaisesti määräysvaltaa käyttävän kaivosyhtiön etsintäalueet. Jos useampi taho esittää yhdessä tarjouksen, kaikkien tarjoajien on erikseen täytettävä tämä kriteeri.

Toimilupasopimuksen tekstiluonnos on tarjouskilpailuasiakirjojen liitteenä.

22.

Tietoja voidaan tarjouskilpailun yhteydessä pyytää yksinomaisesti unkarin kielellä kirjallisesti sen jälkeen, kun tarjouskilpailuasiakirjat on ostettu, ja tarjouskilpailuasiakirjoissa vahvistetulla tavalla. MBFSZ lähettää vastauksensa kaikille osapuolille sähköpostiosoitteeseen, joka on tarjouskilpailuasiakirjojen ostohetkellä merkitty yhteystietolomakkeeseen.

Budapest, … … 2018.

Tri Miklós SESZTÁK

Ministeri


(1)  Kansallisesta kehityksestä vastaava ministeri on tämän tarjouskilpailun julkaisuhetkellä eräiden ministereiden ja hallituksen jäsenten tehtävistä ja valtuuksista 6 päivänä kesäkuuta 2014 annetun hallituksen asetuksen 152/2014 109 §:n 3 ja 5 momentin nojalla valtion omaisuuden valvonnasta ja kaivosasioista vastaava hallituksen jäsen.


22.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 218/19


Kansallisesta kehityksestä vastaavan Unkarin ministerin tiedonanto hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/ey 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti

(2018/C 218/09)

TOIMILUPAA KOSKEVA JULKINEN TARJOUSKILPAILUILMOITUS HIILIVETYJEN ETSINTÄÄN, HYÖDYNTÄMISEEN JA TUOTANTOON TISZATARJÁNIN ALUEELLA

Kansallisesta kehityksestä vastaava ministeri (jäljempänä ’tarjouskilpailun järjestäjä’ tai ’ministeri’) järjestää kaivosasioista ja valtion omaisuuden valvonnasta vastaavana ministerinä kansallisesta varallisuudesta vuonna 2011 annetun lain CXCVI (jäljempänä ’varallisuuslaki’), toimiluvista vuonna 1991 annetun lain XVI (jäljempänä ’toimilupalaki’) ja vuoden 1993 kaivoslain XLVIII (jäljempänä ’kaivoslaki’) nojalla Unkarin valtion nimissä julkisen tarjouskilpailun, joka koskee hiilivetyjen etsintää, hyödyntämistä ja tuotantoa toimilupasopimuksen puitteissa, seuraavien ehtojen mukaisesti.

1.

Ministeri hoitaa tarjouskilpailun käynnistämisen ja ratkaisemisen sekä toimilupasopimuksen tekemisen yhteistyössä Unkarin kaivosasioiden ja geologian laitoksen (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, jäljempänä ’MBFSZ’) kanssa toimilupa- ja kaivoslakien nojalla. Ministerin perustama arviointikomitea arvioi tarjouskilpailun ehdot täyttävät tarjoukset.

Ministeri päättää arviointikomitean ehdotuksen pohjalta toimiluvan myöntämisestä, ja ministeri voi päätöksensä perusteella toimilupalain 5 §:n 1 momentin mukaisesti tehdä sopimuksen tarjouskilpailun voittajan kanssa (1).

Tarjouskilpailussa käytettävä kieli on unkari.

2.

Tarjouskilpailumenettelyyn voivat osallistua kaikki unkarilaiset ja ulkomaiset luonnolliset henkilöt sekä varallisuuslaissa määritetyt avoimet organisaatiot, jotka täyttävät tarjouskilpailun ehdot, myös yhteisiä tarjouksia tekemällä. Jos useampi taho esittää yhdessä tarjouksen tähän toimilupaan liittyvästä toiminnasta, niiden velvollisuutena on nimetä keskuudestaan edustaja ja vastata toimilupasopimuksen täytäntöönpanosta yhteisvastuullisesti. Kotimaisia ja ulkomaisia tarjousten esittäjiä kohdellaan tarjouskilpailun aikana yhdenvertaisesti.

Toimilupasopimuksen allekirjoittaneen tarjouksen esittäjän (jäljempänä ’toimiluvan haltija’) on 90 päivän kuluessa sopimuksen voimaantulosta perustettava toimiluvassa tarkoitetun toiminnan harjoittamista varten sellainen Unkariin sijoittautunut yritys (jäljempänä ’toimiluvan saanut yritys’), jonka osakkeista, osuuksista ja äänistä se omistaa enemmistön yrityksen perustamishetkellä ja yrityksen toiminnan aikana, sekä huolehdittava omistajana siitä, että toimiluvan saaneessa yrityksessä sovelletaan toimilupasopimuksen ehtoja. Toimilupasopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvoitteet kuuluvat toimiluvan saaneelle yritykselle eli kaivosyhtiölle.

3.

Toimilupasopimuksen kesto: 20 vuotta toimilupasopimuksen voimaantulosta alkaen. Sopimuksen voimassaoloaikaa voidaan pidentää kerran ilman uutta tarjouskilpailua enintään puolella alkuperäisestä voimassaoloajasta, jos toimiluvan haltija ja toimiluvan saanut yritys ovat täyttäneet kaikki velvollisuutensa sopimuksen mukaisesti ja viivästyksittä.

4.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävää aluetta koskevat tiedot:

Toimiluvan nojalla hyödynnettävä alue: jäljempänä olevassa taulukossa mainitut Borsod-Abaúj-Zemplénin, Hajdú-Biharin, Jász-Nagykun-Szolnokin ja Szabolcs-Szatmár-Beregin lääneissä sijaitsevat kunnat.

Kunta

Lääni

Kunta

Lääni

Alsózsolca

Borsod-Abaúj-Zemplén

Muhi

Borsod-Abaúj-Zemplén

Arnót

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nádudvar

Hajdú-Bihar

Ároktő

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nagycsécs

Borsod-Abaúj-Zemplén

Balmazújváros

Hajdú-Bihar

Nagyhegyes

Hajdú-Bihar

Bekecs

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nemesbikk

Borsod-Abaúj-Zemplén

Berzék

Borsod-Abaúj-Zemplén

Nyékládháza

Borsod-Abaúj-Zemplén

Bőcs

Borsod-Abaúj-Zemplén

Onga

Borsod-Abaúj-Zemplén

Egyek

Hajdú-Bihar

Ónod

Borsod-Abaúj-Zemplén

Emőd

Borsod-Abaúj-Zemplén

Oszlár

Borsod-Abaúj-Zemplén

Felsőzsolca

Borsod-Abaúj-Zemplén

Polgár

Hajdú-Bihar

Folyás

Hajdú-Bihar

Prügy

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gesztely

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sajóhídvég

Borsod-Abaúj-Zemplén

Girincs

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sajólád

Borsod-Abaúj-Zemplén

Görbeháza

Hajdú-Bihar

Sajóörös

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hajdúszoboszló

Hajdú-Bihar

Sajópetri

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hejőbába

Borsod-Abaúj-Zemplén

Sajószöged

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hejőkeresztúr

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szakáld

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hejőkürt

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szerencs

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hejőpapi

Borsod-Abaúj-Zemplén

Taktaharkány

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hejőszalonta

Borsod-Abaúj-Zemplén

Taktakenéz

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hernádkak

Borsod-Abaúj-Zemplén

Taktaszada

Borsod-Abaúj-Zemplén

Hernádnémeti

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszacsege

Hajdú-Bihar

Hortobágy

Hajdú-Bihar

Tiszadada

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Igrici

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszadob

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Karcag

Jász-Nagykun-Szolnok

Tiszadorogma

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kesznyéten

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszagyulaháza

Hajdú-Bihar

Kiscsécs

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszakeszi

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kistokaj

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszalúc

Borsod-Abaúj-Zemplén

Köröm

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszapalkonya

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mályi

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszatarján

Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyaszó

Borsod-Abaúj-Zemplén

Tiszaújváros

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőcsát

Borsod-Abaúj-Zemplén

Újcsanálos

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőnagymihály

Borsod-Abaúj-Zemplén

Újszentmargita

Hajdú-Bihar

Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén

Újtikos

Hajdú-Bihar

Toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen yläraja on maanpinta ja alaraja 5 000 m Itämeren pinnan alapuolella.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävään alueeseen eivät kuulu hiilivetyvaroihin osoitettujen kaivosalueiden vuoksi raivatut alueen osat.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen nurkkapisteisiin voi tutustua Unkarin EOV-järjestelmässä (kansallinen koordinaattijärjestelmä), kun taas tietoihin toimiluvan kattamaan alueeseen kuulumattomista, hiilivetyvaroihin osoitettujen kaivosalueiden takia raivatuista alueen osista voi tutustua MBFSZ:n kotisivulla (www.mbfsz.gov.hu) pudotusvalikosta ”Koncesszió” (Toimiluvat) sekä kansallisesta kehityksestä vastaavan ministeriön kotisivulla (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen suuruus: 1 770,8 km2.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävään alueeseen eivät kuulu ne kaivosalueiden osat, joiden yläraja on korkeammalla kuin toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen yläraja ja joiden alaraja on samalla tasolla tai alempana kuin toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen alaraja.

5.

Toimiluvasta maksettava nettokorvaus on vähintään 318 000 000 Unkarin forinttia (kolmesataakahdeksantoista miljoonaa Unkarin forinttia) + alv. Myös suurempi summa voidaan tarjota. Tarjouskilpailun tulosten julkaisemisen jälkeen tarjouskilpailun voittajan on maksettava toimiluvasta toimilupasopimuksessa vahvistetun suuruinen lupamaksu sopimuksessa vahvistetulla tavalla ja siinä vahvistetussa määräajassa.

6.

Toimiluvasta tehtyjen tarjousten kelpoisuusedellytyksenä on osallistumismaksun maksaminen. Maksun nettomäärä on 10 000 000 Unkarin forinttia (kymmenen miljoonaa Unkarin forinttia) + alv. Maksutapa selviää tarjouskilpailuasiakirjoista.

7.

Jotta tarjous voitaisiin ottaa huomioon, osallistumismaksun lisäksi tarjousten esittäjien on maksettava vakuutena ja osoituksena tarjouksen sitovuudesta 50 000 000 Unkarin forinttia (viisikymmentä miljoonaa Unkarin forinttia) viimeistään tarjousten esittämiselle asetettua määräaikaa edeltävänä päivänä. Tarjouskilpailun järjestäjä pidättää vakuuden itsellään, jos tarjoaja peruuttaa tarjouksensa tai jos tarjouskilpailun voittaja ei tee sopimusta tai ei maksa tarjottua summaa toimilupasopimuksessa vahvistetun suuruisena, siinä vahvistetulla tavalla ja siinä vahvistettuun määräaikaan mennessä. Tarjouskilpailussa maksettavan vakuuden maksutapa esitetään tarjouskilpailuasiakirjoissa.

8.

Toimilupasopimuksen perusteella tavanomaisten hiilivetyjen tuotannosta maksettavan kaivosmaksun suuruus on – ministerin päätöksellä – vähintään 16 prosenttia, mutta myös suurempi summa voidaan tarjota. Kyseinen suurempi summa kirjataan toimilupasopimukseen, ja se on maksettava toimiluvan voimassaolon ajan. Poikkeuksena ovat kaivoslain 20 §:n 3 momentin e ja i kohdassa ja 5 momentissa määritellyt tapaukset, jolloin ohjenuorana on kaivoslaissa määritelty kulloinkin voimassa oleva kaivosmaksun suuruus.

9.

Tarjouskilpailuun liittyvät oikeudelliset, taloudelliset, tekniset ja muut vaatimukset ja tiedot esitetään tarjouskilpailuasiakirjoissa.

10.

Tarjouskilpailuasiakirjat voi noutaa tarjouskilpailun päättymistä edeltävään päivään saakka MBFSZ:n asiakaspalvelutoimistosta (Columbus utca 17–23, 1145 Budapest, Unkari, puh. +36 13012900) arkipäivisin klo 8–14 esittämällä asianmukaisen todisteen siitä, että tarjouskilpailuasiakirjat on maksettu. MBFSZ antaa ostajalle tämän nimissä olevan todistuksen.

Tarjouskilpailuasiakirjojen oston yhteydessä on täytettävä yhteydenpitoa ja tiedotusta varten yhteystietolomake, jonka voi ladata MBFSZ:n kotisivulta (www.mbfsz.gov.hu) pudotusvalikon ”Koncesszió” kautta.

11.

Tarjouskilpailuasiakirjat maksavat 100 000 Unkarin forinttia (satatuhatta Unkarin forinttia) + alv. Summa maksetaan MBFSZ:n tilille nro 10032000-01417179-00000000. Maksun viestikenttään on merkittävä koodi TTCHDV ja tarjouskilpailuasiakirjojen ostajan nimi. Tarjouskilpailuasiakirjoista perittävää maksua ei voi maksaa käteisellä, eikä sitä voida korvata osittain eikä kokonaan. Jos tarjouskilpailuasiakirjat eivät saavu ostajalle, tarjouskilpailuasiakirjoista peritty maksu palautetaan maksajalle viiden päivän kuluessa tarjousten toimittamisen määräpäivästä.

12.

Tarjouksen voi jättää ainoastaan, jos on ostanut tarjouskilpailuasiakirjat sekä maksanut osallistumismaksun ja vakuuden. Jos useampi taho esittää yhdessä tarjouksen, riittää, että yksi tarjoajista ostaa tarjousasiakirjat.

13.

Tarjous on jätettävä henkilökohtaisesti 27. syyskuuta 2018 klo 10–12 MBFSZ:n asiakaspalvelutoimistoon (osoite: Columbus utca 17–23, 1145 Budapest, Unkari) unkarin kielellä ja tarjouskilpailuasiakirjoissa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

14.

Tarjous on sitova tarjouksen jättämisestä tarjouskilpailun päättymiseen saakka. Tarjouksen esittäjä ei voi perua tarjoustaan.

15.

Ministerillä on oikeus jättää tarjouskilpailu ratkaisematta. Jos tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta, ministeriä, ministerin edustamaa Unkarin valtiota tai ministerin alaisuudessa toimivaa kansallisen kehityksen ministeriötä vastaan ei voida esittää vaateita.

16.

Tarjouskilpailun voittaja saa – toimiluvan saaneen, tätä tarkoitusta varten pakollisesti perustetun yrityksen välityksellä – yksinoikeuden hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon toimiluvan kattamalla alueella toimiluvan voimassaolon ajaksi. Kun kaivosalueen vahvistavasta päätöksestä tulee lainvoimainen, toimilupa rajoittuu etsintäalueen osalta kaivosalueen maaperään.

17.

Kukin tarjouksen esittäjä voi jättää vain yhden tarjouksen.

18.

Toimiluvasta tehtyjen tarjousten arvioinnin määräaika: 90 päivän kuluessa tarjousten tekemiselle asetetun määräajan päättymisestä.

19.

Tarjouskilpailun järjestäjä varmistaa kilpailun tasapuolisuuden eikä suosi ketään valintaperusteissa.

20.

Tarjousten arviointiperusteet:

I)

Toimiluvan kattamaan toimintaan liittyvän etsintäsuunnitelman sisältöä koskevat arviointiperusteet:

Etsintäsuunnitelman ammattimaisuus (suunnitelmat hiilivetyjen etsimiseksi parhaalla mahdollisella tavalla).

Aika, jonka etsintöjen arvioidaan kestävän.

Etsintäsuunnitelman toteuttamiseksi otettava rahoitusvelka.

Ehdotettujen teknisten ratkaisujen nykyaikaisuus.

Toimiluvan kattaman toiminnan aikana ympäristön suojelemiseksi sekä vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi toteutettavat toimet.

Se, kuinka paljon nopeammin tuotanto voidaan käynnistää kuin lainsäädännössä vahvistetussa viiden vuoden määräajassa.

II)

Arviointiperusteet, jotka liittyvät tarjouksen tekijän valmiuksiin toteuttaa toimilupasopimus:

Tarjouksen esittäjän taloudellinen tilanne, suunnitelmat toimiluvan kattaman toiminnan rahoittamiseksi, oma rahoitusosuus.

Hiilivetyihin liittyvän kaivostoiminnan kokonaisarvo kolmen vuoden aikana ennen tarjouskilpailua.

III)

Toimilupasopimuksessa tehtäviin maksusitoumuksiin liittyvät arviointiperusteet:

Ministerin määrittämään toimilupamaksun vähimmäismäärään verrattuna tarjottu nettosumma.

Ministerin määrittämään kaivosmaksun vähimmäismäärään verrattuna tarjottu kaivosmaksu.

Yksityiskohtaiset arviointiperusteet ja säännökset, jotka liittyvät toimiluvan piiriin kuuluvaa toimintaa koskeviin lupamenettelyihin, toiminnan harjoittamiseen ja sen lopettamiseen, esitetään tarjouskilpailuasiakirjoissa.

21.

Toimilupasopimus

Toimilupasopimus on tehtävä 90 päivän kuluessa tarjouskilpailun tulosten julkaisemisesta. Ministeri voi pidentää tätä määräaikaa kerran enintään 60 päivällä.

Tarjouskilpailun voittaja saa harjoittaa toimiluvan nojalla hyväksyttyä, valtion yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvaa taloudellista toimintaa laillisesti toimiluvan voimassaolon ajan hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon varatulla alueella asiaan liittyvien voimassa olevien säännösten ja toimilupasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Tarjousten esittäjien on tarjouksia jättäessään otettava huomioon kaivoslain 22/A §:n 13 momentti, jonka mukaan kaivosyhtiöllä oleva hiilivetyjen etsintäoikeus tai -lupa koskee yhteensä enintään 15 000 km2 etsintäaluetta. Etsintäalueen perustamisen aikana on otettava huomioon myös etsintäoikeuden tai -luvan haluavassa kaivosyhtiössä siviililain mukaisesti määräysvaltaa käyttävän kaivosyhtiön etsintäalueet. Jos useampi taho esittää yhdessä tarjouksen, kaikkien tarjoajien on erikseen täytettävä tämä kriteeri.

Toimilupasopimuksen tekstiluonnos on tarjouskilpailuasiakirjojen liitteenä.

22.

Tietoja voidaan tarjouskilpailun yhteydessä pyytää yksinomaisesti unkarin kielellä kirjallisesti sen jälkeen, kun tarjouskilpailuasiakirjat on ostettu, ja tarjouskilpailuasiakirjoissa vahvistetulla tavalla. MBFSZ lähettää vastauksensa kaikille osapuolille sähköpostiosoitteeseen, joka on tarjouskilpailuasiakirjojen ostohetkellä merkitty yhteystietolomakkeeseen.

Budapest, … …2018.

Tri Miklós SESZTÁK

Ministeri


(1)  Kansallisesta kehityksestä vastaava ministeri on tämän tarjouskilpailun julkaisuhetkellä eräiden ministereiden ja hallituksen jäsenten tehtävistä ja valtuuksista 6 päivänä kesäkuuta 2014 annetun hallituksen asetuksen 152/2014 109 §:n 3 ja 5 momentin nojalla valtion omaisuuden valvonnasta ja kaivosasioista vastaava hallituksen jäsen.


22.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 218/24


Kansallisesta kehityksestä vastaavan Unkarin ministerin tiedonanto hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/ey 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti

(2018/C 218/10)

TOIMILUPAA KOSKEVA JULKINEN TARJOUSKILPAILUILMOITUS HIILIVETYJEN ETSINTÄÄN, HYÖDYNTÄMISEEN JA TUOTANTOON ÚJSZILVÁSIN ALUEELLA

Kansallisesta kehityksestä vastaava ministeri (jäljempänä ’tarjouskilpailun järjestäjä’ tai ’ministeri’) järjestää kaivosasioista ja valtion omaisuuden valvonnasta vastaavana ministerinä kansallisesta varallisuudesta vuonna 2011 annetun lain CXCVI (jäljempänä ’varallisuuslaki’), toimiluvista vuonna 1991 annetun lain XVI (jäljempänä ’toimilupalaki’) ja vuoden 1993 kaivoslain XLVIII (jäljempänä ’kaivoslaki’) nojalla Unkarin valtion nimissä julkisen tarjouskilpailun, joka koskee hiilivetyjen etsintää, hyödyntämistä ja tuotantoa toimilupasopimuksen puitteissa, seuraavien ehtojen mukaisesti.

1.

Ministeri hoitaa tarjouskilpailun käynnistämisen ja ratkaisemisen sekä toimilupasopimuksen tekemisen yhteistyössä Unkarin kaivosasioiden ja geologian laitoksen (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, jäljempänä ’MBFSZ’) kanssa toimilupa- ja kaivoslakien nojalla. Ministerin perustama arviointikomitea arvioi tarjouskilpailun ehdot täyttävät tarjoukset.

Ministeri päättää arviointikomitean ehdotuksen pohjalta toimiluvan myöntämisestä, ja ministeri voi päätöksensä perusteella toimilupalain 5 §:n 1 momentin mukaisesti tehdä sopimuksen tarjouskilpailun voittajan kanssa (1).

Tarjouskilpailussa käytettävä kieli on unkari.

2.

Tarjouskilpailumenettelyyn voivat osallistua kaikki unkarilaiset ja ulkomaiset luonnolliset henkilöt sekä varallisuuslaissa määritetyt avoimet organisaatiot, jotka täyttävät tarjouskilpailun ehdot, myös yhteisiä tarjouksia tekemällä. Jos useampi taho esittää yhdessä tarjouksen tähän toimilupaan liittyvästä toiminnasta, niiden velvollisuutena on nimetä keskuudestaan edustaja ja vastata toimilupasopimuksen täytäntöönpanosta yhteisvastuullisesti. Kotimaisia ja ulkomaisia tarjousten esittäjiä kohdellaan tarjouskilpailun aikana yhdenvertaisesti.

Toimilupasopimuksen allekirjoittaneen tarjouksen esittäjän (jäljempänä ’toimiluvan haltija’) on 90 päivän kuluessa sopimuksen voimaantulosta perustettava toimiluvassa tarkoitetun toiminnan harjoittamista varten sellainen Unkariin sijoittautunut yritys (jäljempänä ’toimiluvan saanut yritys’), jonka osakkeista, osuuksista ja äänistä se omistaa enemmistön yrityksen perustamishetkellä ja yrityksen toiminnan aikana, sekä huolehdittava omistajana siitä, että toimiluvan saaneessa yrityksessä sovelletaan toimilupasopimuksen ehtoja. Toimilupasopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvoitteet kuuluvat toimiluvan saaneelle yritykselle eli kaivosyhtiölle.

3.

Toimilupasopimuksen kesto: 20 vuotta toimilupasopimuksen voimaantulosta alkaen. Sopimuksen voimassaoloaikaa voidaan pidentää kerran ilman uutta tarjouskilpailua enintään puolella alkuperäisestä voimassaoloajasta, jos toimiluvan haltija ja toimiluvan saanut yritys ovat täyttäneet kaikki velvollisuutensa sopimuksen mukaisesti ja viivästyksittä.

4.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävää aluetta koskevat tiedot:

Toimiluvan nojalla hyödynnettävä alue: jäljempänä olevassa taulukossa mainitut Bács-Kiskunin, Jász-Nagykun-Szolnokin ja Pestin lääneissä sijaitsevat kunnat.

Kunta

Lääni

Kunta

Lääni

Abony

Pest

Nyársapát

Pest

Albertirsa

Pest

Pánd

Pest

Cegléd

Pest

Pilis

Pest

Ceglédbercel

Pest

Pusztavacs

Pest

Csemő

Pest

Tápióbicske

Pest

Dánszentmiklós

Pest

Tápiógyörgye

Pest

Jászkarajenő

Pest

Tápiószele

Pest

Káva

Pest

Tápiószentmárton

Pest

Kocsér

Pest

Tápiószőlős

Pest

Kőröstetétlen

Pest

Törtel

Pest

Lajosmizse

Bács-Kiskun

Újszász

Jász-Nagykun-Szolnok

Mikebuda

Pest

Újszilvás

Pest

Nagykőrös

Pest

 

 

Toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen yläraja on maanpinta ja alaraja 5 000 m Itämeren pinnan alapuolella.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävään alueeseen eivät kuulu hiilivetyvaroihin osoitettujen kaivosalueiden vuoksi raivatut alueen osat.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen nurkkapisteisiin voi tutustua Unkarin EOV-järjestelmässä (kansallinen koordinaattijärjestelmä), kun taas tietoihin toimiluvan kattamaan alueeseen kuulumattomista, hiilivetyvaroihin osoitettujen kaivosalueiden takia raivatuista alueen osista voi tutustua MBFSZ:n kotisivulla (www.mbfsz.gov.hu) pudotusvalikosta ”Koncesszió” (Toimiluvat) sekä kansallisesta kehityksestä vastaavan ministeriön kotisivulla (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen suuruus: 1 050 km2.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävään alueeseen eivät kuulu ne kaivosalueiden osat, joiden yläraja on korkeammalla kuin toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen yläraja ja joiden alaraja on samalla tasolla tai alempana kuin toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen alaraja.

5.

Toimiluvasta maksettava nettokorvaus on vähintään 321 000 000 Unkarin forinttia (kolmesataakaksikymmentäyksi miljoonaa Unkarin forinttia) + alv. Myös suurempi summa voidaan tarjota. Tarjouskilpailun tulosten julkaisemisen jälkeen tarjouskilpailun voittajan on maksettava toimiluvasta toimilupasopimuksessa vahvistetun suuruinen lupamaksu sopimuksessa vahvistetulla tavalla ja siinä vahvistetussa määräajassa.

6.

Toimiluvasta tehtyjen tarjousten kelpoisuusedellytyksenä on osallistumismaksun maksaminen. Maksun nettomäärä on 10 000 000 Unkarin forinttia (kymmenen miljoonaa Unkarin forinttia) + alv. Maksutapa selviää tarjouskilpailuasiakirjoista.

7.

Jotta tarjous voitaisiin ottaa huomioon, osallistumismaksun lisäksi tarjousten esittäjien on maksettava vakuutena ja osoituksena tarjouksen sitovuudesta 50 000 000 Unkarin forinttia (viisikymmentä miljoonaa Unkarin forinttia) viimeistään tarjousten esittämiselle asetettua määräaikaa edeltävänä päivänä. Tarjouskilpailun järjestäjä pidättää vakuuden itsellään, jos tarjoaja peruuttaa tarjouksensa tai jos tarjouskilpailun voittaja ei tee sopimusta tai ei maksa tarjottua summaa toimilupasopimuksessa vahvistetun suuruisena, siinä vahvistetulla tavalla ja siinä vahvistettuun määräaikaan mennessä. Tarjouskilpailussa maksettavan vakuuden maksutapa esitetään tarjouskilpailuasiakirjoissa.

8.

Toimilupasopimuksen perusteella tavanomaisten hiilivetyjen tuotannosta maksettavan kaivosmaksun suuruus on – ministerin päätöksellä – vähintään 16 prosenttia, mutta myös suurempi summa voidaan tarjota. Kyseinen suurempi summa kirjataan toimilupasopimukseen, ja se on maksettava toimiluvan voimassaolon ajan. Poikkeuksena ovat kaivoslain 20 §:n 3 momentin e ja i kohdassa ja 5 momentissa määritellyt tapaukset, jolloin ohjenuorana on kaivoslaissa määritelty kulloinkin voimassa oleva kaivosmaksun suuruus.

9.

Tarjouskilpailuun liittyvät oikeudelliset, taloudelliset, tekniset ja muut vaatimukset ja tiedot esitetään tarjouskilpailuasiakirjoissa.

10.

Tarjouskilpailuasiakirjat voi noutaa tarjouskilpailun päättymistä edeltävään päivään saakka MBFSZ:n asiakaspalvelutoimistosta (Columbus utca 17–23, 1145 Budapest, Unkari, puh. +36 13012900) arkipäivisin klo 8–14 esittämällä asianmukaisen todisteen siitä, että tarjouskilpailuasiakirjat on maksettu. MBFSZ antaa ostajalle tämän nimissä olevan todistuksen.

Tarjouskilpailuasiakirjojen oston yhteydessä on täytettävä yhteydenpitoa ja tiedotusta varten yhteystietolomake, jonka voi ladata MBFSZ:n kotisivulta (www.mbfsz.gov.hu) pudotusvalikon ”Koncesszió” kautta.

11.

Tarjouskilpailuasiakirjat maksavat 100 000 Unkarin forinttia (satatuhatta Unkarin forinttia) + alv. Summa maksetaan MBFSZ:n tilille nro 10032000-01417179-00000000. Maksun viestikenttään on merkittävä koodi UJCHDV ja tarjouskilpailuasiakirjojen ostajan nimi. Tarjouskilpailuasiakirjoista perittävää maksua ei voi maksaa käteisellä, eikä sitä voida korvata osittain eikä kokonaan. Jos tarjouskilpailuasiakirjat eivät saavu ostajalle, tarjouskilpailuasiakirjoista peritty maksu palautetaan maksajalle viiden päivän kuluessa tarjousten toimittamisen määräpäivästä.

12.

Tarjouksen voi jättää ainoastaan, jos on ostanut tarjouskilpailuasiakirjat sekä maksanut osallistumismaksun ja vakuuden. Jos useampi taho esittää yhdessä tarjouksen, riittää, että yksi tarjoajista ostaa tarjousasiakirjat.

13.

Tarjous on jätettävä henkilökohtaisesti 27. syyskuuta 2018 klo 10–12 MBFSZ:n asiakaspalvelutoimistoon (osoite: Columbus utca 17–23, 1145 Budapest, Unkari) unkarin kielellä ja tarjouskilpailuasiakirjoissa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

14.

Tarjous on sitova tarjouksen jättämisestä tarjouskilpailun päättymiseen saakka. Tarjouksen esittäjä ei voi perua tarjoustaan.

15.

Ministerillä on oikeus jättää tarjouskilpailu ratkaisematta. Jos tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta, ministeriä, ministerin edustamaa Unkarin valtiota tai ministerin alaisuudessa toimivaa kansallisen kehityksen ministeriötä vastaan ei voida esittää vaateita.

16.

Tarjouskilpailun voittaja saa – toimiluvan saaneen, tätä tarkoitusta varten pakollisesti perustetun yrityksen välityksellä – yksinoikeuden hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon toimiluvan kattamalla alueella toimiluvan voimassaolon ajaksi. Kun kaivosalueen vahvistavasta päätöksestä tulee lainvoimainen, toimilupa rajoittuu etsintäalueen osalta kaivosalueen maaperään.

17.

Kukin tarjouksen esittäjä voi jättää vain yhden tarjouksen.

18.

Toimiluvasta tehtyjen tarjousten arvioinnin määräaika: 90 päivän kuluessa tarjousten tekemiselle asetetun määräajan päättymisestä.

19.

Tarjouskilpailun järjestäjä varmistaa kilpailun tasapuolisuuden eikä suosi ketään valintaperusteissa.

20.

Tarjousten arviointiperusteet:

I)

Toimiluvan kattamaan toimintaan liittyvän etsintäsuunnitelman sisältöä koskevat arviointiperusteet:

Etsintäsuunnitelman ammattimaisuus (suunnitelmat hiilivetyjen etsimiseksi parhaalla mahdollisella tavalla).

Aika, jonka etsintöjen arvioidaan kestävän.

Etsintäsuunnitelman toteuttamiseksi otettava rahoitusvelka.

Ehdotettujen teknisten ratkaisujen nykyaikaisuus.

Toimiluvan kattaman toiminnan aikana ympäristön suojelemiseksi sekä vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi toteutettavat toimet.

Se, kuinka paljon nopeammin tuotanto voidaan käynnistää kuin lainsäädännössä vahvistetussa viiden vuoden määräajassa.

II)

Arviointiperusteet, jotka liittyvät tarjouksen tekijän valmiuksiin toteuttaa toimilupasopimus:

Tarjouksen esittäjän taloudellinen tilanne, suunnitelmat toimiluvan kattaman toiminnan rahoittamiseksi, oma rahoitusosuus.

Hiilivetyihin liittyvän kaivostoiminnan kokonaisarvo kolmen vuoden aikana ennen tarjouskilpailua.

III)

Toimilupasopimuksessa tehtäviin maksusitoumuksiin liittyvät arviointiperusteet:

Ministerin määrittämään toimilupamaksun vähimmäismäärään verrattuna tarjottu nettosumma.

Ministerin määrittämään kaivosmaksun vähimmäismäärään verrattuna tarjottu kaivosmaksu.

Yksityiskohtaiset arviointiperusteet ja säännökset, jotka liittyvät toimiluvan piiriin kuuluvaa toimintaa koskeviin lupamenettelyihin, toiminnan harjoittamiseen ja sen lopettamiseen, esitetään tarjouskilpailuasiakirjoissa.

21.

Toimilupasopimus

Toimilupasopimus on tehtävä 90 päivän kuluessa tarjouskilpailun tulosten julkaisemisesta. Ministeri voi pidentää tätä määräaikaa kerran enintään 60 päivällä.

Tarjouskilpailun voittaja saa harjoittaa toimiluvan nojalla hyväksyttyä, valtion yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvaa taloudellista toimintaa laillisesti toimiluvan voimassaolon ajan hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon varatulla alueella asiaan liittyvien voimassa olevien säännösten ja toimilupasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Tarjousten esittäjien on tarjouksia jättäessään otettava huomioon kaivoslain 22/A §:n 13 momentti, jonka mukaan kaivosyhtiöllä oleva hiilivetyjen etsintäoikeus tai -lupa koskee yhteensä enintään 15 000 km2 etsintäaluetta. Etsintäalueen perustamisen aikana on otettava huomioon myös etsintäoikeuden tai -luvan haluavassa kaivosyhtiössä siviililain mukaisesti määräysvaltaa käyttävän kaivosyhtiön etsintäalueet. Jos useampi taho esittää yhdessä tarjouksen, kaikkien tarjoajien on erikseen täytettävä tämä kriteeri.

Toimilupasopimuksen tekstiluonnos on tarjouskilpailuasiakirjojen liitteenä.

22.

Tietoja voidaan tarjouskilpailun yhteydessä pyytää yksinomaisesti unkarin kielellä kirjallisesti sen jälkeen, kun tarjouskilpailuasiakirjat on ostettu, ja tarjouskilpailuasiakirjoissa vahvistetulla tavalla. MBFSZ lähettää vastauksensa kaikille osapuolille sähköpostiosoitteeseen, joka on tarjouskilpailuasiakirjojen ostohetkellä merkitty yhteystietolomakkeeseen.

Budapest, … … 2018.

Tri Miklós SESZTÁK

Ministeri


(1)  Kansallisesta kehityksestä vastaava ministeri on tämän tarjouskilpailun julkaisuhetkellä eräiden ministereiden ja hallituksen jäsenten tehtävistä ja valtuuksista 6 päivänä kesäkuuta 2014 annetun hallituksen asetuksen 152/2014 109 §:n 3 ja 5 momentin nojalla valtion omaisuuden valvonnasta ja kaivosasioista vastaava hallituksen jäsen.


22.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 218/28


Hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon tarkoitettujen lupien antamisen ja käytön edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/22/EY 3 artiklan 2 kohdan mukainen kansallisesta kehityksestä vastaavan Unkarin ministerin tiedonanto

(2018/C 218/11)

TOIMILUPAA KOSKEVA JULKINEN TARJOUSKILPAILUILMOITUS HIILIVETYJEN ETSINTÄÄN, HYÖDYNTÄMISEEN JA TUOTANTOON ZALAERDŐDIN ALUEELLA

Kansallisesta kehityksestä vastaava ministeri (jäljempänä ’tarjouskilpailun järjestäjä’ tai ’ministeri’) järjestää kaivosasioista ja valtion omaisuuden valvonnasta vastaavana ministerinä kansallisesta varallisuudesta vuonna 2011 annetun lain CXCVI (jäljempänä ’varallisuuslaki’), toimiluvista vuonna 1991 annetun lain XVI (jäljempänä ’toimilupalaki’) ja vuoden 1993 kaivoslain XLVIII (jäljempänä ’kaivoslaki’) nojalla Unkarin valtion nimissä julkisen tarjouskilpailun, joka koskee hiilivetyjen etsintää, hyödyntämistä ja tuotantoa toimilupasopimuksen puitteissa, seuraavien ehtojen mukaisesti.

1.

Ministeri hoitaa tarjouskilpailun käynnistämisen ja ratkaisemisen sekä toimilupasopimuksen tekemisen yhteistyössä Unkarin kaivosasioiden ja geologian laitoksen (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, jäljempänä ’MBFSZ’) kanssa toimilupa- ja kaivoslakien nojalla. Ministerin perustama arviointikomitea arvioi tarjouskilpailun ehdot täyttävät tarjoukset.

Ministeri päättää arviointikomitean ehdotuksen pohjalta toimiluvan myöntämisestä, ja ministeri voi päätöksensä perusteella toimilupalain 5 §:n 1 momentin mukaisesti tehdä sopimuksen tarjouskilpailun voittajan kanssa (1).

Tarjouskilpailussa käytettävä kieli on unkari.

2.

Tarjouskilpailumenettelyyn voivat osallistua kaikki unkarilaiset ja ulkomaiset luonnolliset henkilöt sekä varallisuuslaissa määritetyt avoimet organisaatiot, jotka täyttävät tarjouskilpailun ehdot, myös yhteisiä tarjouksia tekemällä. Jos useampi taho esittää yhdessä tarjouksen tähän toimilupaan liittyvästä toiminnasta, niiden velvollisuutena on nimetä keskuudestaan edustaja ja vastata toimilupasopimuksen täytäntöönpanosta yhteisvastuullisesti. Kotimaisia ja ulkomaisia tarjousten esittäjiä kohdellaan tarjouskilpailun aikana yhdenvertaisesti.

Toimilupasopimuksen allekirjoittaneen tarjouksen esittäjän (jäljempänä ’toimiluvan haltija’) on 90 päivän kuluessa sopimuksen voimaantulosta perustettava toimiluvassa tarkoitetun toiminnan harjoittamista varten sellainen Unkariin sijoittautunut yritys (jäljempänä ’toimiluvan saanut yritys’), jonka osakkeista, osuuksista ja äänistä se omistaa enemmistön yrityksen perustamishetkellä ja yrityksen toiminnan aikana, sekä huolehdittava omistajana siitä, että toimiluvan saaneessa yrityksessä sovelletaan toimilupasopimuksen ehtoja. Toimilupasopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvoitteet kuuluvat toimiluvan saaneelle yritykselle eli kaivosyhtiölle.

3.

Toimilupasopimuksen kesto: 20 vuotta toimilupasopimuksen voimaantulosta alkaen. Sopimuksen voimassaoloaikaa voidaan pidentää kerran ilman uutta tarjouskilpailua enintään puolella alkuperäisestä voimassaoloajasta, jos toimiluvan haltija ja toimiluvan saanut yritys ovat täyttäneet kaikki velvollisuutensa sopimuksen mukaisesti ja viivästyksittä.

4.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävää aluetta koskevat tiedot:

Toimiluvan nojalla hyödynnettävä alue: jäljempänä olevassa taulukossa luetellut Győr-Moson-Sopronin, Vasin, Veszprémin ja Zalan lääneissä sijaitsevat kunnat.

Kunta

Lääni

Kunta

Lääni

Adorjánháza

Veszprém

Meggyeskovácsi

Vas

Alsóújlak

Vas

Mersevát

Vas

Apácatorna

Veszprém

Mesteri

Vas

Batyk

Zala

Mezőlak

Veszprém

Bejcgyertyános

Vas

Mihályfa

Zala

Békás

Veszprém

Mihályháza

Veszprém

Beled

Győr-Moson-Sopron

Mikosszéplak

Vas

Bérbaltavár

Vas

Nagyacsád

Veszprém

Boba

Vas

Nagyalásony

Veszprém

Bodorfa

Veszprém

Nagypirit

Veszprém

Borgáta

Vas

Nagysimonyi

Vas

Bögöte

Vas

Nagytilaj

Vas

Celldömölk

Vas

Nemesgörzsöny

Veszprém

Csáfordjánosfa

Győr-Moson-Sopron

Nemeshany

Veszprém

Csánig

Vas

Nemeskeresztúr

Vas

Csehi

Vas

Nemeskocs

Vas

Csehimindszent

Vas

Nemesszalók

Veszprém

Csipkerek

Vas

Nick

Vas

Csögle

Veszprém

Nyárád

Veszprém

Csönge

Vas

Nyőgér

Vas

Dabronc

Veszprém

Óhíd

Zala

Dabrony

Veszprém

Olaszfa

Vas

Dáka

Veszprém

Ostffyasszonyfa

Vas

Dénesfa

Győr-Moson-Sopron

Oszkó

Vas

Doba

Veszprém

Pácsony

Vas

Döbröce

Zala

Pakod

Zala

Dötk

Zala

Páli

Győr-Moson-Sopron

Duka

Vas

Pápoc

Vas

Edve

Győr-Moson-Sopron

Pókaszepetk

Zala

Egeralja

Veszprém

Rábakecöl

Győr-Moson-Sopron

Egervár

Zala

Rábapaty

Vas

Egervölgy

Vas

Rábasebes

Győr-Moson-Sopron

Egyed

Győr-Moson-Sopron

Rábaszentandrás

Győr-Moson-Sopron

Egyházashetye

Vas

Répcelak

Vas

Egyházaskesző

Veszprém

Répceszemere

Győr-Moson-Sopron

Gérce

Vas

Rigács

Veszprém

Gógánfa

Veszprém

Rum

Vas

Gősfa

Zala

Sárvár

Vas

Győrvár

Vas

Sitke

Vas

Hetyefő

Veszprém

Sobor

Győr-Moson-Sopron

Hosszúpereszteg

Vas

Somlójenő

Veszprém

Hosztót

Veszprém

Somlószőlős

Veszprém

Ikervár

Vas

Somlóvásárhely

Veszprém

Iszkáz

Veszprém

Somlóvecse

Veszprém

Jákfa

Vas

Sótony

Vas

Jánosháza

Vas

Sümeg

Veszprém

Káld

Vas

Sümegcsehi

Zala

Kám

Vas

Szalapa

Zala

Kamond

Veszprém

Szany

Győr-Moson-Sopron

Káptalanfa

Veszprém

Szemenye

Vas

Karakó

Vas

Szentimrefalva

Veszprém

Karakószörcsök

Veszprém

Szergény

Vas

Keléd

Vas

Szil

Győr-Moson-Sopron

Kemendollár

Zala

Tekenye

Zala

Kemeneshőgyész

Veszprém

Tokorcs

Vas

Kemeneskápolna

Vas

Türje

Zala

Kemenesmagasi

Vas

Tüskevár

Veszprém

Kemenesmihályfa

Vas

Ukk

Veszprém

Kemenespálfa

Vas

Uraiújfalu

Vas

Kemenessömjén

Vas

Vág

Győr-Moson-Sopron

Kemenesszentmárton

Vas

Vámoscsalád

Vas

Kemenesszentpéter

Veszprém

Várkesző

Veszprém

Kenyeri

Vas

Vásárosfalu

Győr-Moson-Sopron

Kerta

Veszprém

Vásárosmiske

Vas

Kisberzseny

Veszprém

Vasboldogasszony

Zala

Kiscsősz

Veszprém

Vashosszúfalu

Vas

Kisgörbő

Zala

Vasvár

Vas

Kispirit

Veszprém

Veszprémgalsa

Veszprém

Kissomlyó

Vas

Vid

Veszprém

Kisvásárhely

Zala

Vinár

Veszprém

Kisszőlős

Veszprém

Vönöck

Vas

Köcsk

Vas

Zalabér

Zala

Külsővat

Veszprém

Zalaerdőd

Veszprém

Lakhegy

Zala

Zalagyömörő

Veszprém

Magyargencs

Veszprém

Zalameggyes

Veszprém

Magyarkeresztúr

Győr-Moson-Sopron

Zalaszegvár

Veszprém

Marcalgergelyi

Veszprém

Zalaszentgrót

Zala

Marcaltő

Veszprém

Zalavég

Zala

Megyer

Veszprém

Zsennye

Vas

Toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen yläraja on maanpinta ja alaraja 5 000 m Itämeren pinnan alapuolella.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävään alueeseen eivät kuulu hiilivetyvaroihin osoitettujen kaivosalueiden vuoksi raivatut alueen osat.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen nurkkapisteisiin voi tutustua Unkarin EOV-järjestelmässä (kansallinen koordinaattijärjestelmä), kun taas tietoihin toimiluvan kattamaan alueeseen kuulumattomista, hiilivetyvaroihin osoitettujen kaivosalueiden takia raivatuista alueen osista voi tutustua MBFSZ:n kotisivulla (www.mbfsz.gov.hu) pudotusvalikosta ”Koncesszió” (Toimiluvat) sekä kansallisesta kehityksestä vastaavan ministeriön kotisivulla (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen suuruus: 1 871 km2.

Toimiluvan nojalla hyödynnettävään alueeseen eivät kuulu ne kaivosalueiden osat, joiden yläraja on korkeammalla kuin toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen yläraja ja joiden alaraja on samalla tasolla tai alempana kuin toimiluvan nojalla hyödynnettävän alueen alaraja.

5.

Toimiluvasta maksettava nettokorvaus on vähintään 342 000 000 Unkarin forinttia (kolmesataaneljäkymmentäkaksi miljoonaa Unkarin forinttia) + alv. Myös suurempi summa voidaan tarjota. Tarjouskilpailun tulosten julkaisemisen jälkeen tarjouskilpailun voittajan on maksettava toimiluvasta toimilupasopimuksessa vahvistetun suuruinen lupamaksu sopimuksessa vahvistetulla tavalla ja siinä vahvistetussa määräajassa.

6.

Toimiluvasta tehtyjen tarjousten kelpoisuusedellytyksenä on osallistumismaksun maksaminen. Maksun nettomäärä on 10 000 000 Unkarin forinttia (kymmenen miljoonaa Unkarin forinttia) + alv. Maksutapa selviää tarjouskilpailuasiakirjoista.

7.

Jotta tarjous voitaisiin ottaa huomioon, osallistumismaksun lisäksi tarjousten esittäjien on maksettava vakuutena ja osoituksena tarjouksen sitovuudesta 50 000 000 Unkarin forinttia (viisikymmentä miljoonaa Unkarin forinttia) viimeistään tarjousten esittämiselle asetettua määräaikaa edeltävänä päivänä. Tarjouskilpailun järjestäjä pidättää vakuuden itsellään, jos tarjoaja peruuttaa tarjouksensa tai jos tarjouskilpailun voittaja ei tee sopimusta tai ei maksa tarjottua summaa toimilupasopimuksessa vahvistetun suuruisena, siinä vahvistetulla tavalla ja siinä vahvistettuun määräaikaan mennessä. Tarjouskilpailussa maksettavan vakuuden maksutapa esitetään tarjouskilpailuasiakirjoissa.

8.

Toimilupasopimuksen perusteella tavanomaisten hiilivetyjen tuotannosta maksettavan kaivosmaksun suuruus on – ministerin päätöksellä – vähintään 16 prosenttia, mutta myös suurempi summa voidaan tarjota. Kyseinen suurempi summa kirjataan toimilupasopimukseen, ja se on maksettava toimiluvan voimassaolon ajan. Poikkeuksena ovat kaivoslain 20 §:n 3 momentin e ja i kohdassa ja 5 momentissa määritellyt tapaukset, jolloin ohjenuorana on kaivoslaissa määritelty kulloinkin voimassa oleva kaivosmaksun suuruus.

9.

Tarjouskilpailuun liittyvät oikeudelliset, taloudelliset, tekniset ja muut vaatimukset ja tiedot esitetään tarjouskilpailuasiakirjoissa.

10.

Tarjouskilpailuasiakirjat voi noutaa tarjouskilpailun päättymistä edeltävään päivään saakka MBFSZ:n asiakaspalvelutoimistosta (Columbus utca 17–23, 1145 Budapest, Unkari, p. +36 13012900) arkipäivisin klo 8–14 esittämällä asianmukaisen todisteen siitä, että tarjouskilpailuasiakirjat on maksettu. MBFSZ antaa ostajalle tämän nimissä olevan todistuksen.

Tarjouskilpailuasiakirjojen oston yhteydessä on täytettävä yhteydenpitoa ja tiedotusta varten yhteystietolomake, jonka voi ladata MBFSZ:n kotisivulta (www.mbfsz.gov.hu) pudotusvalikon ”Koncesszió” kautta.

11.

Tarjouskilpailuasiakirjat maksavat 100 000 Unkarin forinttia (satatuhatta Unkarin forinttia) + alv. Summa maksetaan MBFSZ:n tilille nro 10032000-01417179-00000000. Maksun viestikenttään on merkittävä koodi ZACHDV ja tarjouskilpailuasiakirjojen ostajan nimi. Tarjouskilpailuasiakirjoista perittävää maksua ei voi maksaa käteisellä, eikä sitä voida korvata osittain eikä kokonaan. Jos tarjouskilpailuasiakirjat eivät saavu ostajalle, tarjouskilpailuasiakirjoista peritty maksu palautetaan maksajalle viiden päivän kuluessa tarjousten toimittamisen määräpäivästä.

12.

Tarjouksen voi jättää ainoastaan, jos on ostanut tarjouskilpailuasiakirjat sekä maksanut osallistumismaksun ja vakuuden. Jos useampi taho esittää yhdessä tarjouksen, riittää, että yksi tarjoajista ostaa tarjousasiakirjat.

13.

Tarjous on jätettävä henkilökohtaisesti 27. syyskuuta 2018 klo 10–12 MBFSZ:n asiakaspalvelutoimistoon (osoite: Columbus utca 17–23, 1145 Budapest, Unkari) unkarin kielellä ja tarjouskilpailuasiakirjoissa esitettyjen ehtojen mukaisesti.

14.

Tarjous on sitova tarjouksen jättämisestä tarjouskilpailun päättymiseen saakka. Tarjouksen esittäjä ei voi perua tarjoustaan.

15.

Ministerillä on oikeus jättää tarjouskilpailu ratkaisematta. Jos tarjouskilpailu jätetään ratkaisematta, ministeriä, ministerin edustamaa Unkarin valtiota tai ministerin alaisuudessa toimivaa kansallisen kehityksen ministeriötä vastaan ei voida esittää vaateita.

16.

Tarjouskilpailun voittaja saa – toimiluvan saaneen, tätä tarkoitusta varten pakollisesti perustetun yrityksen välityksellä – yksinoikeuden hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon toimiluvan kattamalla alueella toimiluvan voimassaolon ajaksi. Kun kaivosalueen vahvistavasta päätöksestä tulee lainvoimainen, toimilupa rajoittuu etsintäalueen osalta kaivosalueen maaperään.

17.

Kukin tarjouksen esittäjä voi jättää vain yhden tarjouksen.

18.

Toimiluvasta tehtyjen tarjousten arvioinnin määräaika: 90 päivän kuluessa tarjousten tekemiselle asetetun määräajan päättymisestä.

19.

Tarjouskilpailun järjestäjä varmistaa kilpailun tasapuolisuuden eikä suosi ketään valintaperusteissa.

20.

Tarjousten arviointiperusteet:

I)

Toimiluvan kattamaan toimintaan liittyvän etsintäsuunnitelman sisältöä koskevat arviointiperusteet:

Etsintäsuunnitelman ammattimaisuus (suunnitelmat hiilivetyjen etsimiseksi parhaalla mahdollisella tavalla).

Aika, jonka etsintöjen arvioidaan kestävän.

Etsintäsuunnitelman toteuttamiseksi otettava rahoitusvelka.

Ehdotettujen teknisten ratkaisujen nykyaikaisuus.

Toimiluvan kattaman toiminnan aikana ympäristön suojelemiseksi sekä vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi toteutettavat toimet.

Se, kuinka paljon nopeammin tuotanto voidaan käynnistää kuin lainsäädännössä vahvistetussa viiden vuoden määräajassa.

II)

Arviointiperusteet, jotka liittyvät tarjouksen tekijän valmiuksiin toteuttaa toimilupasopimus:

Tarjouksen esittäjän taloudellinen tilanne, suunnitelmat toimiluvan kattaman toiminnan rahoittamiseksi, oma rahoitusosuus.

Hiilivetyihin liittyvän kaivostoiminnan kokonaisarvo kolmen vuoden aikana ennen tarjouskilpailua.

III)

Toimilupasopimuksessa tehtäviin maksusitoumuksiin liittyvät arviointiperusteet:

Ministerin määrittämään toimilupamaksun vähimmäismäärään verrattuna tarjottu nettosumma.

Ministerin määrittämään kaivosmaksun vähimmäismäärään verrattuna tarjottu kaivosmaksu.

Yksityiskohtaiset arviointiperusteet ja säännökset, jotka liittyvät toimiluvan piiriin kuuluvaa toimintaa koskeviin lupamenettelyihin, toiminnan harjoittamiseen ja sen lopettamiseen, esitetään tarjouskilpailuasiakirjoissa.

21.

Toimilupasopimus

Toimilupasopimus on tehtävä 90 päivän kuluessa tarjouskilpailun tulosten julkaisemisesta. Ministeri voi pidentää tätä määräaikaa kerran enintään 60 päivällä.

Tarjouskilpailun voittaja saa harjoittaa toimiluvan nojalla hyväksyttyä, valtion yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvaa taloudellista toimintaa laillisesti toimiluvan voimassaolon ajan hiilivetyjen etsintään, hyödyntämiseen ja tuotantoon varatulla alueella asiaan liittyvien voimassa olevien säännösten ja toimilupasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Tarjousten esittäjien on tarjouksia jättäessään otettava huomioon kaivoslain 22/A §:n 13 momentti, jonka mukaan kaivosyhtiöllä oleva hiilivetyjen etsintäoikeus tai -lupa koskee yhteensä enintään 15 000 km2 etsintäaluetta. Etsintäalueen perustamisen aikana on otettava huomioon myös etsintäoikeuden tai -luvan haluavassa kaivosyhtiössä siviililain mukaisesti määräysvaltaa käyttävän kaivosyhtiön etsintäalueet. Jos useampi taho esittää yhdessä tarjouksen, kaikkien tarjoajien on erikseen täytettävä tämä kriteeri.

Toimilupasopimuksen tekstiluonnos on tarjouskilpailuasiakirjojen liitteenä.

22.

Tietoja voidaan tarjouskilpailun yhteydessä pyytää yksinomaisesti unkarin kielellä kirjallisesti sen jälkeen, kun tarjouskilpailuasiakirjat on ostettu, ja tarjouskilpailuasiakirjoissa vahvistetulla tavalla. MBFSZ lähettää vastauksensa kaikille osapuolille sähköpostiosoitteeseen, joka on tarjouskilpailuasiakirjojen ostohetkellä merkitty yhteystietolomakkeeseen.

Budapest, … … 2018.

Tri Miklós SESZTÁK

Ministeri


(1)  Kansallisesta kehityksestä vastaava ministeri on tämän tarjouskilpailun julkaisuhetkellä eräiden ministereiden ja hallituksen jäsenten tehtävistä ja valtuuksista 6 päivänä kesäkuuta 2014 annetun hallituksen asetuksen 152/2014 109 §:n 3 ja 5 momentin nojalla valtion omaisuuden valvonnasta ja kaivosasioista vastaava hallituksen jäsen.


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

22.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 218/34


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8823 – Neste / Demeter Animal Fats and Proteins)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 218/12)

1.   

Komissio vastaanotti 15. kesäkuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Neste Oyj (Suomi)

Int. Handelsmaatschappij Demeter BV (Alankomaat), joka on yrityksen Demeter Holding BV määräysvallassa.

Neste Oyj (Neste) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä Int. Handelsmaatschappij Demeter ja järjestää uudelleen Demeter-yhtymän eläinrasvojen ja -proteiinien hankinnan ja toimituksen.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Neste: Neste on vähäpäästöisiin ja korkealaatuisiin polttoaineisiin keskittyvä öljynjalostus- ja markkinointiyritys. Neste käyttää uusiutuvien polttoaineiden tuotannossaan erilaisia jäte- ja tähderaaka-aineita kuten eläinrasvoja.

—   Demeter: Demeter ostaa ja jälleenmyy jalostettuja eläinrasvoja ja -proteiineja.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8823 – Neste / Demeter Animal Fats and Proteins

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

22.6.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 218/36


Ilmoitus Myrna Ajijul Mabanzalle ja Abdulpatta Escalon Abubakalle, joiden nimet on lisätty tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 2, 3 ja 7 artiklassa tarkoitettuun luetteloon komission asetuksella (EU) 2018/888

(2018/C 218/13)

1.   

Neuvoston päätöksessä (YUTP) 2016/1693 (1) unionia pyydetään jäädyttämään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267(1999) ja 1333(2000) mukaisesti laaditussa luettelossa, jota YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1267(1999) mukaisesti perustettu YK:n komitea säännöllisesti päivittää, mainittujen ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjen jäsenten sekä muiden niitä lähellä olevien henkilöiden, ryhmien, yritysten ja yhteisöjen varat ja muut taloudelliset resurssit.

YK:n komitean laatimassa luettelossa mainitaan

ISIL (Daesh) ja al-Qaida;

ISILiä (Daeshia) ja al-Qaidaa lähellä olevia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä, elimiä ja ryhmiä; sekä

oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja elimiä, jotka ovat näiden edellä mainittuja tahoja lähellä olevien henkilöiden, yhteisöjen, elinten tai ryhmien omistuksessa tai määräysvallassa tai jotka muutoin tukevat niitä.

Muun muassa seuraavat teot tai seuraava toiminta osoittavat, että yksittäinen henkilö, ryhmä, yritys tai yhteisö on ”lähellä” ISILiä (Daeshia) ja al-Qaidaa:

a)

osallistuminen ISILin (Daeshin) ja al-Qaidan tai minkä tahansa niiden solun, liittolaisen tai niistä irtautuneen tai muodostuneen ryhmän tekojen tai toiminnan rahoittamiseen, suunnitteluun, edistämiseen, valmisteluun tai suorittamiseen yhdessä niiden kanssa, niiden nimissä, niiden puolesta tai niitä tukien;

b)

aseiden ja niihin liittyvän materiaalin toimittaminen, myynti tai siirtäminen jollekin niistä;

c)

värväystoiminta niiden puolesta; tai

d)

niiden tekojen tai toiminnan tukeminen muulla tavoin.

2.   

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 18. kesäkuuta 2018 Myrna Ajijul Mabanzan ja Abdulpatta Escalon Abubakan lisäämisen ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-pakotekomitean luetteloon.

Myrna Ajijul Mabanza ja Abdulpatta Escalon Abubaka voivat koska tahansa jättää YK:n oikeusasiamiehelle mahdollisesti asiakirjoin perustellun pyynnön harkita uudelleen päätöstä sisällyttää heidät edellä mainittuun YK:n luetteloon. Pyyntö on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

United Nations - Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Puh: +1 2129632671

Faksi: +1 2129631300/3778

Sähköposti: ombudsperson@un.org

Lisätietoja: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

3.   

Komissio on 2 kohdassa mainitun YK:n päätöksen johdosta antanut asetuksen (EU) 2018/888 (2), jolla muutetaan tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (3) liitettä I. Muutoksella, joka tehdään asetuksen (EY) N:o 881/2002 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 a artiklan 1 kohdan nojalla, lisätään Myrna Ajijul Mabanzan ja Abdulpatta Escalon Abubakan nimet kyseisen asetuksen liitteessä I olevaan luetteloon (jäljempänä ’liite I’).

Liitteessä I mainittuihin henkilöihin ja yhteisöihin sovelletaan seuraavia asetuksessa (EY) N:o 881/2002 tarkoitettuja toimenpiteitä:

1)

kyseisille henkilöille ja yhteisöille kuuluvien taikka heidän/niiden omistamien tai hallussa olevien varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen sekä kielto luovuttaa suoraan tai välillisesti heille/niille tai heidän/niiden hyväksi varoja ja muita taloudellisia resursseja (2 ja 2 a artikla); sekä

2)

kielto suoraan tai välillisesti antaa, myydä, toimittaa tai siirtää kyseisille henkilöille ja yhteisöille sotilaalliseen toimintaan liittyvää teknistä neuvontaa, apua tai koulutusta (3 artikla).

4.   

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 7 a artiklassa säädetään tarkastelumenettelystä, jonka mukaan luetteloon otetut voivat esittää huomautuksia luetteloon ottamisen syistä. Henkilöt ja yhteisöt, jotka on lisätty liitteeseen I asetuksella (EU) 2018/888, voivat tiedustella komissiolta syitä tähän. Tiedustelu on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

“Restrictive measures”

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Kyseisillä henkilöillä ja yhteisöillä on myös mahdollisuus riitauttaa asetus (EU) 2018/888 Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan neljännessä ja kuudennessa kohdassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.

6.   

Liitteessä I mainituilla henkilöillä ja yhteisöillä on mahdollisuus tehdä asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä II luetelluille asianomais(t)en jäsenvaltio(ide)n toimivaltaisille viranomaisille hakemus jäädytettyjen varojen ja taloudellisten resurssien käyttämisestä asetuksen 2 a artiklassa tarkoitettuihin perustarpeisiin tai tiettyihin maksuihin.


(1)  EUVL L 255, 21.9.2016, s. 25.

(2)  EUVL L 158 I, 21.6.2018, s. 1.

(3)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.