ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 82

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
5. maaliskuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2018/C 82/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8726 – Oney/4Finance/JV) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2018/C 82/02

Euron kurssi

2

 

Tilintarkastustuomioistuin

2018/C 82/03

Erityiskertomus nro 5/2018 – Uusiutuva energia ja maaseudun kestävä kehittäminen: merkittävästi mahdollisuuksia synergiaan, mutta ne jäävät useimmiten hyödyntämättä

3


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 82/04

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8772 – Borealis / NOVA Chemicals / TOTAL / JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

4

2018/C 82/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8799 – Marubeni-Itochu Steel / Sumitomo Corporation / JV) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

6


 

Oikaisuja

2018/C 82/06

Oikaisu komission ilmoitukseen tiettyjen Turkista, Venäjältä, Koreasta ja Malesiasta peräisin olevien putkien liitososien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta ( EUVL C 31, 27.1.2018 )

7


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

5.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 82/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8726 – Oney/4Finance/JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 82/01)

Komissio päätti 27. helmikuuta 2018 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32018M8726. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

5.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 82/2


Euron kurssi (1)

2. maaliskuuta 2018

(2018/C 82/02)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,2312

JPY

Japanin jeniä

129,77

DKK

Tanskan kruunua

7,4479

GBP

Englannin puntaa

0,89320

SEK

Ruotsin kruunua

10,1643

CHF

Sveitsin frangia

1,1512

ISK

Islannin kruunua

123,90

NOK

Norjan kruunua

9,6178

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

25,409

HUF

Unkarin forinttia

313,88

PLN

Puolan zlotya

4,1944

RON

Romanian leuta

4,6595

TRY

Turkin liiraa

4,6998

AUD

Australian dollaria

1,5885

CAD

Kanadan dollaria

1,5858

HKD

Hongkongin dollaria

9,6397

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,7014

SGD

Singaporen dollaria

1,6261

KRW

Etelä-Korean wonia

1 334,84

ZAR

Etelä-Afrikan randia

14,7068

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,8121

HRK

Kroatian kunaa

7,4445

IDR

Indonesian rupiaa

16 963,47

MYR

Malesian ringgitiä

4,8267

PHP

Filippiinien pesoa

64,033

RUB

Venäjän ruplaa

70,3851

THB

Thaimaan bahtia

38,770

BRL

Brasilian realia

4,0096

MXN

Meksikon pesoa

23,3041

INR

Intian rupiaa

80,3205


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


Tilintarkastustuomioistuin

5.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 82/3


Erityiskertomus nro 5/2018

”Uusiutuva energia ja maaseudun kestävä kehittäminen: merkittävästi mahdollisuuksia synergiaan, mutta ne jäävät useimmiten hyödyntämättä”

(2018/C 82/03)

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tiedottaa, että erityiskertomus nro 5/2018 ”Uusiutuva energia ja maaseudun kestävä kehittäminen: merkittävästi mahdollisuuksia synergiaan, mutta ne jäävät useimmiten hyödyntämättä” on juuri julkaistu.

Kertomus on luettavissa ja ladattavissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla (http://eca.europa.eu).


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

5.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 82/4


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8772 – Borealis / NOVA Chemicals / TOTAL / JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 82/04)

1.

Komissio vastaanotti 23. helmikuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Borealis AG (Borealis, Itävalta), joka on yritysten Mubadala Investment Company (Mubadala, Abu Dhabi) ja OMV AG (Itävalta) yhteisessä määräysvallassa

NOVA Chemicals Corporation (NOVA, Kanada), joka on kokonaan yrityksen Mubadala omistuksessa

Total SA (Total, Ranska)

Bayport Polymers LLC (JV, Yhdysvallat).

Borealis, Nova ja Total hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yhteisyrityksessä JV.

Keskittymä toteutetaan ostamalla uuden yhteisyrityksen osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Borealis: polyolefiinin, peruskemikaalien ja lannoitteiden tuotanto ja kaupan pitäminen

—   NOVA: eteenin, polyeteenin, styreenin ja niiden sivutuotteiden tuotanto ja myynti

—   Total: toiminta öljy- ja kaasuteollisuuden alalla ja muilla energia-aloilla

—   JV: polyeteenin tuotanto ja myynti.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8772 – Borealis / NOVA Chemicals / TOTAL / JV

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 2296401

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


5.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 82/6


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8799 – Marubeni-Itochu Steel / Sumitomo Corporation / JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 82/05)

1.

Komissio vastaanotti 20. helmikuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Marubeni-Itochu Steel Inc. (MISI, Japani), joka on japanilaisten yritysten Itochu Corporation ja Marubeni Corporation määräysvallassa

Sumitomo Corporation (Sumitomo, Japani)

Hiroshima Steel Center Co. Ltd (Hiroshima Steel, Japani), joka on tällä hetkellä yrityksen MISI määräysvallassa.

MISI ja Sumitomo hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä Hiroshima Steel.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   MISI: rauta- ja terästuotteiden tuonti, vienti, valmistus, jalostus ja myynti

—   Sumitomo: kaupankäynti ja sijoittaminen useilla talouden aloilla, kuten metallituotteiden alalla

—   Hiroshima Steel: terästuotteiden jalostus ja myynti.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.8799 – Marubeni-Itochu Steel / Sumitomo Corporation / JV

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi: +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


Oikaisuja

5.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 82/7


Oikaisu komission ilmoitukseen tiettyjen Turkista, Venäjältä, Koreasta ja Malesiasta peräisin olevien putkien liitososien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta

( Euroopan unionin virallinen lehti C 31, 27. tammikuuta 2018 )

(2018/C 82/06)

Kansilehdellä ja sivulla 16, otsikossa:

on:

”Ilmoitus tiettyjen Turkista, Venäjältä, Koreasta ja Malesiasta peräisin olevien putkien liitososien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta”

pitää olla:

”Ilmoitus tiettyjen Turkin tasavallasta, Venäjän federaatiosta, Korean tasavallasta ja Malesiasta peräisin olevien putkien liitososien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta”

Sivulla 16, alaviitteessä 1:

on:

EUVL C 466, 14.12.2016, s. 20.”

pitää olla:

EUVL C 214, 4.7.2017, s. 8, ja EUVL C 146, 11.5.2017, s. 9.”

Sivulla 16, ensimmäisessä kohdassa:

on:

”Julkaistuaan ilmoituksen (1) tiettyjen Turkista, Venäjältä, Koreasta ja Malesiasta peräisin olevien putkien liitososien tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8. kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (2), jäljempänä ’perusasetus’, 11 artiklan 2 kohdan mukaisen tarkastelupyynnön.”

pitää olla:

”Julkaistuaan kaksi ilmoitusta (1) tiettyjen Turkin tasavallasta, Venäjän federaatiosta, Korean tasavallasta ja Malesiasta peräisin olevien putkien liitososien tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on vastaanottanut polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8. kesäkuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 (2), jäljempänä ’perusasetus’, 11 artiklan 2 kohdan mukaisen tarkastelupyynnön.”

Sivulla 16, 2 kohdassa:

on:

”Tarkastelun kohteena ovat Turkista, Venäjältä, Koreasta ja Malesiasta peräisin olevat raudasta tai teräksestä (ei kuitenkaan ruostumattomasta teräksestä) valmistetut putkien liitososat (muut kuin valetut osat, laipat ja kierteitetyt osat), joiden suurin ulkoläpimitta on enintään 609,6 mm ja joita käytetään tyssähitsauksessa tai muihin tarkoituksiin ja jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ja ex 7307 99 80 (Taric-koodit 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 ja 7307998098), jäljempänä ’tarkastelun kohteena oleva tuote’.”

pitää olla:

”Tarkastelun kohteena ovat Turkin tasavallasta, Venäjän federaatiosta, Korean tasavallasta ja Malesiasta peräisin olevat raudasta tai teräksestä (ei kuitenkaan ruostumattomasta teräksestä) valmistetut putkien liitososat (muut kuin valetut osat, laipat ja kierteitetyt osat), joiden suurin ulkoläpimitta on enintään 609,6 mm ja joita käytetään tyssähitsauksessa tai muihin tarkoituksiin ja jotka luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ja ex 7307 99 80 (Taric-koodit 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 ja 7307998098), jäljempänä ’tarkastelun kohteena oleva tuote’.”

Sivulla 16, 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:

on:

”Tällä hetkellä voimassa olevat toimenpiteet ovat lopullinen polkumyyntitulli, joka on otettu käyttöön täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1283/2014 (3), sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/306 (4), Koreasta ja Malesiasta peräisin olevan tuonnin osalta, ja lopullinen polkumyyntitulli, joka on otettu käyttöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 78/2013 (5) Venäjältä ja Turkista peräisin olevan tuonnin osalta.”

pitää olla:

”Tällä hetkellä voimassa olevat toimenpiteet ovat lopullinen polkumyyntitulli, joka on otettu käyttöön täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1283/2014 (3), sellaisena kuin se on muutettuna täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/306 (4), Korean tasavallasta ja Malesiasta peräisin olevan tuonnin osalta, ja lopullinen polkumyyntitulli, joka on otettu käyttöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 78/2013 (5) Venäjän federaatiosta ja Turkin tasavallasta peräisin olevan tuonnin osalta.”

Sivulla 16, 3 kohdan toisessa alakohdassa:

on:

”Voimassa on myös Kiinasta peräisin olevaa, tarkastelun kohteena olevaa tuotetta koskevia toimenpiteitä, jotka on ulotettu koskemaan Taiwania, Indonesiaa, Sri Lankaa ja Filippiinejä (6).”

pitää olla:

”Voimassa on myös Kiinan kansantasavallasta peräisin olevaa, tarkastelun kohteena olevaa tuotetta koskevia toimenpiteitä, jotka on ulotettu koskemaan Taiwania, Indonesian tasavaltaa, Sri Lankan demokraattista sosialistista tasavaltaa ja Filippiinien tasavaltaa (6).”

Sivulla 17, 4.1 kohdan kolmannessa alakohdassa:

on:

”Polkumyynnin todennäköistä toistumista Korean osalta koskeva väite perustuu kotimarkkinahinnan ja Yhdysvaltoihin suuntautuvaa vientiä varten myydyn, tarkastelun kohteena olevan tuotteen vientihinnan (noudettuna lähettäjältä -tasolla) vertailuun, koska Koreasta ei tuoda merkittäviä määriä kyseistä tuotetta unioniin.”

pitää olla:

”Polkumyynnin todennäköistä toistumista Korean tasavallan osalta koskeva väite perustuu kotimarkkinahinnan ja Amerikan yhdysvaltoihin suuntautuvaa vientiä varten myydyn, tarkastelun kohteena olevan tuotteen vientihinnan (noudettuna lähettäjältä -tasolla) vertailuun, koska Korean tasavallasta ei tuoda merkittäviä määriä kyseistä tuotetta unioniin.”

Sivulla 17, 4.1 kohdan neljännessä alakohdassa:

on:

”Koska Malesian kotimarkkinahinnoista ei ole saatavilla luotettavaa tietoa ja koska Malesiasta ei tuoda merkittäviä määriä kyseistä tuotetta unioniin, polkumyynnin toistumisen todennäköisyyttä koskeva väite perustuu Malesian osalta määritetyn laskennallisen arvon (tuotantokustannukset, myynti-, yleis- ja hallintokustannukset sekä voitto) ja Yhdysvaltoihin suuntautuvaa vientiä varten myydyn, tarkastelun kohteena olevan tuotteen vientihinnan (noudettuna lähettäjältä -tasolla) väliseen vertailuun.”

pitää olla:

”Koska Malesian kotimarkkinahinnoista ei ole saatavilla luotettavaa tietoa ja koska Malesiasta ei tuoda merkittäviä määriä kyseistä tuotetta unioniin, polkumyynnin toistumisen todennäköisyyttä koskeva väite perustuu Malesian osalta määritetyn laskennallisen arvon (tuotantokustannukset, myynti-, yleis- ja hallintokustannukset sekä voitto) ja Amerikan yhdysvaltoihin suuntautuvaa vientiä varten myydyn, tarkastelun kohteena olevan tuotteen vientihinnan (noudettuna lähettäjältä -tasolla) väliseen vertailuun.”

Sivulla 17, 4.1 kohdan viidennessä alakohdassa:

on:

”Edellä mainitut vertailut osoittavat polkumyyntiä esiintyvän kyseisten neljän maan tapauksessa, kuten pyynnön esittäjä väitti, minkä vuoksi komissio katsoo, että polkumyynti Turkista ja Venäjältä todennäköisesti jatkuisi ja Koreasta ja Malesiasta todennäköisesti toistuisi.”

pitää olla:

”Edellä mainitut vertailut osoittavat polkumyyntiä esiintyvän kyseisten neljän maan tapauksessa, kuten pyynnön esittäjä väitti, minkä vuoksi komissio katsoo, että polkumyynti Turkin tasavallasta ja Venäjän federaatiosta todennäköisesti jatkuisi ja Korean tasavallasta ja Malesiasta todennäköisesti toistuisi.”

Sivulla 17, 4.2 kohdan toisessa alakohdassa:

on:

”Pyynnön esittäjä osoitti tässä yhteydessä, että unionin tuotannonalan tilanne on vielä rakenneuudistuksen jälkeenkin heikko. Jos Turkista, Venäjältä, Koreasta ja Malesiasta peräisin olevaan tuontiin kohdistuvat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet kumottaisiin, jo ennestään vaikea tilanne kävisi vielä hankalammaksi.”

pitää olla:

”Pyynnön esittäjä osoitti tässä yhteydessä, että unionin tuotannonalan tilanne on vielä rakenneuudistuksen jälkeenkin heikko. Jos Turkin tasavallasta, Venäjän federaatiosta, Korean tasavallasta ja Malesiasta peräisin olevaan tuontiin kohdistuvat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet kumottaisiin, jo ennestään vaikea tilanne kävisi vielä hankalammaksi.”

Sivulla 17, 5.1 kohdan toisessa virkkeessä:

on:

”Vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden arvioinnin kannalta merkittäviä suuntauksia tarkastellaan kaudella, joka ulottuu 1. päivästä tammikuuta 2014 tutkimusajanjakson loppuun, jäljempänä ’tarkastelujakso’.”

pitää olla:

”Vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden arvioinnin kannalta merkittäviä suuntauksia tarkastellaan kaudella, joka ulottuu 1. päivästä tammikuuta 2014 tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson loppuun, jäljempänä ’tarkastelujakso’.”

Sivulla 18, 5.2.1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:

on:

”Menettely, jolla valitaan vientiä harjoittavat tuottajat tutkimukseen Turkissa, Venäjällä, Koreassa ja Malesiassa”

pitää olla:

”Menettely, jolla valitaan vientiä harjoittavat tuottajat tutkimukseen Turkin tasavallassa, Venäjän federaatiossa, Korean tasavallassa ja Malesiassa”

Sivulla 18, 5.2.2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:

on:

”Venäjältä, Turkista, Koreasta ja Malesiasta unioniin tulevan, tarkastelun kohteena olevan tuotteen etuyhteydettömiä tuojia, myös niitä jotka eivät toimineet yhteistyössä tutkimuksessa, joka johti voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon, pyydetään osallistumaan tähän tutkimukseen.”

pitää olla:

”Venäjän federaatiosta, Turkin tasavallasta, Korean tasavallasta ja Malesiasta unioniin tulevan, tarkastelun kohteena olevan tuotteen etuyhteydettömiä tuojia, myös niitä jotka eivät toimineet yhteistyössä tutkimuksessa, joka johti voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon, pyydetään osallistumaan tähän tutkimukseen.”

Sivulla 22, liitteessä I olevassa ensimmäisessä otsikossa:

on:

”TURKISTA, VENÄJÄLTÄ, KOREASTA JA MALESIASTA PERÄISIN OLEVIEN PUTKIEN LIITOSOSIEN TUONTIA KOSKEVA POLKUMYYNNIN VASTAINEN MENETTELY”

pitää olla:

”TIETTYJEN TURKIN TASAVALLASTA, VENÄJÄN FEDERAATIOSTA, KOREAN TASAVALLASTA JA MALESIASTA PERÄISIN OLEVIEN PUTKIEN LIITOSOSIEN TUONTIA KOSKEVA POLKUMYYNNIN VASTAINEN MENETTELY”

Sivulla 22, liitteessä I olevassa toisessa otsikossa:

on:

”TIETOJA TURKISSA, VENÄJÄLLÄ, KOREASSA JA MALESIASSA TOIMIVIEN VIENTIÄ HARJOITTAVIEN TUOTTAJIEN OTOKSEN VALINTAA VARTEN”

pitää olla:

”TIETOJA TURKIN TASAVALLASSA, VENÄJÄN FEDERAATIOSSA, KOREAN TASAVALLASSA JA MALESIASSA TOIMIVIEN VIENTIÄ HARJOITTAVIEN TUOTTAJIEN OTOKSEN VALINTAA VARTEN”

Sivulla 22, liitteessä I olevassa ensimmäisessä kohdassa:

on:

”Tämä lomake on tarkoitettu Turkin, Venäjän, Korean ja Malesian vientiä harjoittavien tuottajien avuksi vireillepanoilmoituksen 5.2.1. kohdassa pyydettyjen otantaa koskevien tietojen toimittamista varten.”

pitää olla:

”Tämä lomake on tarkoitettu Turkin tasavallan, Venäjän federaation, Korean tasavallan ja Malesian vientiä harjoittavien tuottajien avuksi vireillepanoilmoituksen 5.2.1. kohdassa pyydettyjen otantaa koskevien tietojen toimittamista varten.”

Sivulla 24, liitteessä II olevassa ensimmäisessä otsikossa:

on:

”TURKISTA, VENÄJÄLTÄ, KOREASTA JA MALESIASTA PERÄISIN OLEVIEN PUTKIEN LIITOSOSIEN TUONTIA KOSKEVA POLKUMYYNNIN VASTAINEN MENETTELY”

pitää olla:

”TIETTYJEN TURKIN TASAVALLASTA, VENÄJÄN FEDERAATIOSTA, KOREAN TASAVALLASTA JA MALESIASTA PERÄISIN OLEVIEN PUTKIEN LIITOSOSIEN TUONTIA KOSKEVA POLKUMYYNNIN VASTAINEN MENETTELY”

Sivulla 24, liitteessä II olevan 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä:

on:

”Ilmoittakaa vireillepanoilmoituksen 5.1 kohdassa määritellyn tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson osalta yrityksen kokonaisliikevaihto euroina (euroa) sekä liikevaihto vireillepanoilmoituksessa määritellyn, asianomaisesta maasta peräisin olevan, tarkastelun kohteena olevan tuotteen unioniin (2) suuntautuneen tuonnin osalta ja Turkista, Venäjältä, Koreasta tai Malesiasta tuonnin jälkeen unionin markkinoilla tapahtuneen jälleenmyynnin osalta sekä vastaava määrä.”

pitää olla:

”Ilmoittakaa vireillepanoilmoituksen 5.1 kohdassa määritellyn tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson osalta yrityksen kokonaisliikevaihto euroina (euroa) sekä liikevaihto vireillepanoilmoituksessa määritellyn, asianomaisesta maasta peräisin olevan, tarkastelun kohteena olevan tuotteen unioniin (2) suuntautuneen tuonnin osalta ja Turkin tasavallasta, Venäjän federaatiosta, Korean tasavallasta tai Malesiasta tuonnin jälkeen unionin markkinoilla tapahtuneen jälleenmyynnin osalta sekä vastaava määrä.”

Sivulla 24, liitteessä II olevassa 2 kohdassa olevan taulukon ensimmäisen sarakkeen kolmannella rivillä:

on:

”Tarkastelun kohteena olevan tuotteen jälleenmyynti unionin markkinoilla Turkista, Venäjältä, Koreasta tai Malesiasta tuonnin jälkeen”

pitää olla:

”Tarkastelun kohteena olevan tuotteen jälleenmyynti unionin markkinoilla Turkin tasavallasta, Venäjän federaatiosta, Korean tasavallasta tai Malesiasta tuonnin jälkeen”