ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 369

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
30. lokakuuta 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2017/C 369/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2017/C 369/02

Lausunto 1/17: Belgian kuningaskunnan SEUT 218 artiklan 11 kohdan nojalla esittämä lausuntopyyntö

2

2017/C 369/03

Asia C-218/17 P: Valitus, jonka Natural Instinct Ltd on tehnyt 26.4.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-30/16, M. I. Industries v. EUIPO – Natural Instinct, 15.2.2017 antamasta tuomiosta

2

2017/C 369/04

Asia C-447/17 P: Valitus, jonka Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan unionin tuomioistuin, on tehnyt 25.7.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-673/15, Guardian Europe v. Euroopan unioni, 7.6.2017 antamasta tuomiosta

3

2017/C 369/05

Asia C-479/17 P: Valitus, jonka Guardian Europe Sàrl on tehnyt 8.8.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-673/15, Guardian Europe v. Euroopan unioni, 7.6.2017 antamasta tuomiosta

4

2017/C 369/06

Asia C-481/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) on esittänyt 9.8.2017 – Nikolay Yanchev v. Direktor na direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika (ODOP) Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie (TSU) na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP)

5

2017/C 369/07

Asia C-495/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Prahova (Romania) on esittänyt 14.8.2017 – Cartrans Spedition SRL v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova ja Direcția Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

6

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 369/08

Asiat T-107/15 ja T-347/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.9.2017 – Uganda Commercial Impex v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Kongon demokraattiseen tasavaltaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Luettelo henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, jotka ovat rikkoneet Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa — Kantajan nimen pysyttäminen luettelossa)

7

2017/C 369/09

Asia T-327/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.9.2017 – Kreikka v. komissio (EMOTR — Ohjausosasto — Taloudellisen tuen alentaminen — Toimenpideohjelma — Oikeudellinen perusta — Siirtymäsäännökset — Rahoitusoikaisujen soveltaminen asianomaisen ohjelma-ajan jälkeen — Olennaisten menettelymääräysten rikkominen — Päätöksen tekemiselle asetetun määräajan noudattamatta jättäminen — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tulla kuulluksi — Oikeusvarmuus — Luottamuksensuoja — Ne bis in idem — Oikeasuhteisuus)

8

2017/C 369/10

Asia T-393/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2017 – Università del Salento v. komissio (Välityslauseke — Perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelma — Rikosoikeutta koskeva erityisohjelma — Rahamäärien, jotka komissio on maksanut avustussopimuksen panemiseksi täytäntöön, periminen takaisin — Saatavien kuittaus — Kanteen osittainen uudelleenluokittelu — Vaatimus sen toteamisesta, ettei sopimukseen perustuvaa saatavaa ole)

8

2017/C 369/11

Asia T-734/15 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – Valittajana komissio ja muuna osapuolena FE (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Avoin kilpailu — Varallaololuetteloon merkitseminen — Nimittävän viranomaisen päätös olla ottamatta kilpailun läpäissyttä hakijaa palvelukseen — Valintalautakunnan ja nimittävän viranomaisen toimivalta — Kilpailuun osallistumisen edellytykset — Työkokemuksen vähimmäiskesto — Laskentatavat — Palvelukseen ottamista koskevan mahdollisuuden menettäminen — Vahingonkorvausvaatimus)

9

2017/C 369/12

Asia T-751/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2017 – Contact Software v. komissio (Kilpailu — Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö — Tietokoneavusteiseen suunnitteluun tarkoitettujen ohjelmistojen ja niiden käyttöliittymätietojen markkinat — Päätös kantelun hylkäämisestä — Merkitykselliset markkinat — Ilmeinen arviointivirhe — Unionin edun puuttuminen)

9

2017/C 369/13

Asia T-768/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.9.2017 – RP Technik v. EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — EU-kuviomerkki RP ROYAL PALLADIUM — Aiempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki RP — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

10

2017/C 369/14

Asia T-86/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.9.2017 – Codorníu v. EUIPO – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin ANA DE ALTUN rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki ANNA — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta — Perusteluvelvollisuus)

11

2017/C 369/15

Asia T-103/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2017 – Aldi Einkauf v. EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Alpenschmaus rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ALPEN — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

11

2017/C 369/16

Asia T-276/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – Viridis Pharmaceutical v. EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki Boswelan — Menetetyksi julistaminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta — Tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttuminen — Tavaramerkin käyttämättä jättämisen pätevien syiden puuttuminen)

12

2017/C 369/17

Asia T-305/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – Lidl Stiftung v. EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki LOVE TO LOUNGE — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Kuvailevuus — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla — Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta — Asetuksen N:o 207/2009 76 artikla)

13

2017/C 369/18

Asia T-315/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.9.2017 – Tamasu Butterfly Europa v. EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Butterfly rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ja aiempi kansallinen kauppanimi Butterfly — Suhteelliset hylkäysperusteet — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta sekä 4 ja 5 kohta)

13

2017/C 369/19

Asia T-421/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Oma) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Beste Oma rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

14

2017/C 369/20

Asia T-422/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Mama) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Beste Mama rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

14

2017/C 369/21

Asia T-449/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – sheepworld v. EUIPO (Bester Opa) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Bester Opa rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

15

2017/C 369/22

Asia T-450/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Freunde) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Beste Freunde rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

15

2017/C 369/23

Asia T-451/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – sheepworld v. EUIPO (Bester Papa) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Bester Papa rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

16

2017/C 369/24

Asia T-452/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Freundin) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Beste Freundin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

16

2017/C 369/25

Yhdistetyt asiat T-504/16 ja T-505/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2017 – Bodson ym. v. EIP (Henkilöstö — EIP:n henkilöstö — Palkkaus — Peruspalkka-asteikon vuosittainen mukautus — Laskentamenetelmä — Talous- ja finanssikriisi)

17

2017/C 369/26

Asia T-585/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – Skareby v. EUH (Henkilöstö — Virkamiehet — Sananvapaus — Lojaalisuusvelvollisuus — Vakava uhka unionin oikeutetulle edulle — Artikkelin julkaisemisen epääminen — Kehotus muuttaa tekstiä — Henkilöstösääntöjen 17 a artikla — Kanteen kohde — Hallinnollisen valituksen hylkäävä päätös)

18

2017/C 369/27

Asia T-116/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2017 – Saksa v. komissio (Kumoamiskanne — EAKR — Taloudellisen tuen vähentäminen — Nordrhein-Westfalen-ohjelma — Päätöksen tekemistä koskevan määräajan noudattamatta jättäminen — Olennaisten menettelymääräysten rikkominen — Kanne, joka on selvästi hyväksyttävä)

18

2017/C 369/28

Asia T-90/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.9.2017 – Gelinova Group v. EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Väitteen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

19

2017/C 369/29

Asia T-117/17 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 3.7.2017 – Proximus v. neuvosto (Väliaikainen oikeussuoja — Julkiset hankinnat — Neuvottelumenettely — Välitoimihakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

19

2017/C 369/30

Asia T-527/17: Kanne 8.8.2017 – Waisman ym. v. SRB

20

2017/C 369/31

Asia T-529/17: Kanne 10.8.2017 – Blasi Gómez ym. v. SRB

21

2017/C 369/32

Asia T-530/17: Kanne 11.8.2017 – López Campo ym. v. SRB

21

2017/C 369/33

Asia T-531/17: Kanne 9.8.2017 – Promociones Santa Rosa v. SRB

22

2017/C 369/34

Asia T-535/17: Kanne 7.8.2017 – Asociación de Consumidores de Navarra Irache v. SRB

22

2017/C 369/35

Asia T-539/17: Kanne 11.8.2017 – EIP v. Syyria

23

2017/C 369/36

Asia T-540/17: Kanne 11.8.2017 – EIP v. Syyria

24

2017/C 369/37

Asia T-541/17: Kanne 11.8.2017 – EIP v. Syyria

25

2017/C 369/38

Asia T-542/17: Kanne 11.8.2017 – EIP v. Syyria

26

2017/C 369/39

Asia T-543/17: Kanne 11.8.2017 – EIP v. Syyria

28

2017/C 369/40

Asia T-544/17: Kanne 5.8.2017 – Imabe Ibérica v. SRB

29

2017/C 369/41

Asia T-552/17: Kanne 16.8.2017 – Maña ym. v. SRB

29

2017/C 369/42

Asia T-560/17: Kanne 16.8.2017 – Fortischem v. parlamentti ja neuvosto

30

2017/C 369/43

Asia T-572/17: Kanne 21.8.2017 – UC v. parlamentti

31

2017/C 369/44

Asia T-574/17: Kanne 23.8.2017 – UD v. komissio

32

2017/C 369/45

Asia T-588/17: Kanne 30.8.2017 – EIP v. Syyria

32

2017/C 369/46

Asia T-589/17: Kanne 30.8.2017 – EIP v. Syyria

33

2017/C 369/47

Asia T-590/17: Kanne 30.8.2017 – EIP v. Syyria

34

2017/C 369/48

Asia T-591/17: Kanne 30.8.2017 – EIP v. Syyria

35

2017/C 369/49

Asia T-604/17: Kanne 5.9.2017 – Thun v. EUIPO (kalaa esittävä kuvio)

35

2017/C 369/50

Asia T-608/17: Kanne 6.9.2017 – Grupo Bimbo v. EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

36

2017/C 369/51

Asia T-612/17: Kanne 11.9.2017 – Google ja Alphabet v. komissio

37

2017/C 369/52

Asia T-624/17: Kanne 13.9.2017 – Puola v. komissio

38

2017/C 369/53

Asia T-629/17: Kanne 18.9.2017 – Tšekki v. komissio

39


FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(2017/C 369/01)

Viimeisin julkaisu

EUVL C 357, 23.10.2017

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 347, 16.10.2017

EUVL C 338, 9.10.2017

EUVL C 330, 2.10.2017

EUVL C 318, 25.9.2017

EUVL C 309, 18.9.2017

EUVL C 300, 11.9.2017

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/2


Belgian kuningaskunnan SEUT 218 artiklan 11 kohdan nojalla esittämä lausuntopyyntö

(Lausunto 1/17)

(2017/C 369/02)

Oikeudenkäyntikieli: kaikki viralliset kielet

Pyynnön esittäjä

Belgian kuningaskunta (asiamiehet: C. Pochet, L. Van den Broeck ja M. Jacobs)

Unionin tuomioistuimelle esitetty kysymys

Onko 30.10.2016 Brysselissä allekirjoitetun Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen kahdeksannen luvun (”Sijoitukset”) F jakso (”Sijoittajien ja valtioiden välisten sijoitusriitojen ratkaiseminen”) yhteensopiva perussopimusten, perusoikeudet mukaan lukien, kanssa?


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/2


Valitus, jonka Natural Instinct Ltd on tehnyt 26.4.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-30/16, M. I. Industries v. EUIPO – Natural Instinct, 15.2.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-218/17 P)

(2017/C 369/03)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Natural Instinct Ltd (edustaja:t C. Spintig, Rechtsanwalt, S. Pietzcker, Rechtsanwalt ja B. Brandreth, barrister)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja M. I. Industries, Inc.

Unionin tuomioistuin (kuudes jaosto) on 7.9.2017 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/3


Valitus, jonka Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan unionin tuomioistuin, on tehnyt 25.7.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-673/15, Guardian Europe v. Euroopan unioni, 7.6.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-447/17 P)

(2017/C 369/04)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan unionin tuomioistuin (asiamiehet: J. Inghelram ja K. Sawyer)

Muut osapuolet: Guardian Europe Sàrl; Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1 kohdan

hylkää perusteettomana Guardian Europen ensimmäisessä oikeusasteessa esittämän vaatimuksen, jossa se vaatii 936 000 euroa pankkitakauskuluista korvauksena siitä vahingosta, jonka se väitteensä mukaan kärsi sen johdosta, että asiassa T-82/08 rikottiin oikeudenkäynnin kohtuulliseen kestoon liittyviä vaatimuksia, tai toissijaisesti alentaa mainitun korvauksen 299 251,64 euron suuruiseksi hyvityskorkoineen, jotka lasketaan ottamalla huomioon se seikka, että kyseinen summa koostuu eri aikoina erääntyneistä eri summista

velvoittaa Guardian Europen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi neljään valitusperusteeseen.

1)

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkitessaan jatkuvan vahingon vanhentumiseen sovellettavia oikeussääntöjä siltä osin kuin se katsoi, että oikeus vaatia korvausta aineellisesta vahingosta, joka muodostui yli viisi vuotta ennen vahingonkorvauskanteen nostamista aiheutuneiden pankkitakauskulujen maksamisesta, ei ollut vanhentunut.

2)

Toisen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkitessaan syy-yhteyden käsitettä siltä osin kuin se katsoi, että oikeudenkäynnin kohtuulliseen kestoon liittyvien vaatimusten rikkominen oli väitetyn aineellisen vahingon, joka johtui pankkitakauskulujen maksamisesta, ratkaiseva syy, vaikka vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan näiden kulujen maksamisen ratkaiseva syy on yrityksen itsensä tekemä päätös olla maksamatta sakkoa odotettaessa unionin tuomioistuimissa käytävän menettelyn päättymistä.

3)

Kolmannen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen määrittäessään sen ajanjakson, jonka aikana väitetty aineellinen vahinko aiheutui, ja laiminlöi perusteluvelvollisuutensa, kun se perusteluja esittämättä katsoi, että se ajanjakso, jonka aikana väitetty pankkitakauskulujen maksamisesta muodostuva aineellinen vahinko aiheutui, saattoi olla eri ajanjakso kuin se, jonka aikana unionin yleisen tuomioistuimen mukaan lainvastainen menettely, joka väitteen mukaan aiheutti kyseisen vahingon, tapahtui.

4)

Neljännen valitusperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen määrätessään liikaa hyvityskorkoa, kun se määräsi valittajan maksamaan korvaukselle hyvityskorkoa siitä päivästä lukien, jona valittajalla ei vielä ollut vahingonkorvausvelvollisuutta.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/4


Valitus, jonka Guardian Europe Sàrl on tehnyt 8.8.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-673/15, Guardian Europe v. Euroopan unioni, 7.6.2017 antamasta tuomiosta

(Asia C-479/17 P)

(2017/C 369/05)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Guardian Europe Sàrl (edustajat: C. O’Daly, solicitor ja F. Louis, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan unionin tuomioistuin ja Euroopan komissio)

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

1)

kumoaa tuomion siltä osin kuin tuomiolauselman 3 kohdassa hylättiin osittain Guardian Europen SEUT 268 artiklaan ja 340 artiklan toiseen kohtaan perustuva vahingonkorvausvaatimus

2)

toteaa, että unionin tuomioistuin voi itse ratkaista asian kantajan vahingonkorvausvaatimusten osalta ja tämän johdosta

a)

velvoittaa Euroopan unionin, jota edustaa Euroopan unionin tuomioistuin, korvaamaan niiden vahinkojen johdosta, jotka aiheutuivat Guardian Europelle siitä, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisia oikeudenkäynnin kohtuulliseen kestoon liittyviä vaatimuksia, seuraavat summat: (i) vaihtoehtokustannuksista/tulonmenetyksestä 1 388 000 euroa, (ii) ylimääräisistä takauskuluista 143 675,78 euroa ja (iii) aineettomista vahingoista asianmukainen prosenttiosuus siitä sakkojen määrästä, joka Guardianille määrättiin päätöksessä

b)

velvoittaa Euroopan unionin, jota edustavat komissio ja Euroopan unionin tuomioistuin, korvaamaan niiden vahinkojen johdosta, jotka aiheutuivat Guardian Europelle siitä, että komissio ja unionin yleinen tuomioistuin loukkasivat yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, seuraavat summat: (i) vaihtoehtokustannuksista tai tulonmenetyksestä 7 712 000 euroa ja (ii) aineettomista vahingoista asianmukainen prosenttiosuus siitä sakkojen määrästä, joka Guardianille määrättiin päätöksessä

c)

määrää hyvityskoron a alakohdassa mainituille summille (27.7.2010 alkaen tämän valituksen johdosta annettavan unionin tuomioistuimen tuomion julistamispäivään saakka) ja b alakohdassa mainituille summille (19.11.2010 alkaen tämän valituksen johdosta annettavan unionin tuomioistuimen tuomion julistamispäivään saakka) Eurostatin siinä jäsenvaltiossa (Luxemburg), johon Guardian Europe on sijoittautunut, kyseisen ajanjakson osalta toteaman vuotuisen inflaatioprosentin mukaisesti.

d)

määrää viivästyskoron a ja b alakohdassa mainituille summille tämän valituksen johdosta annettavan unionin tuomioistuimen tuomion julistamispäivästä alkaen siihen saakka, kunnes summat on maksettu kokonaan sen korkokannan mukaisesti, jonka Euroopan keskuspankki (EKP) on vahvistanut perusrahoitusoperaatioillensa, korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä

3)

jos on tarpeellista, 2 kohdan a–d alakohdan sijasta palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimeen käsiteltäväksi ja

4)

velvoittaa vastaajat korvaamaan valittajalle tästä valituksesta ja oikeudenkäynnistä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1)

Unionin yleinen tuomioistuin rikkoi tuomiossaan SEUT 268 artiklaa ja 340 artiklan toista kohtaa ja sovelsi virheellisesti unionin oikeudessa olevaa yrityksen käsitettä, kun se katsoi, ettei Guardian Europelle aiheutunut lainkaan tulonmenetystä siitä, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asiassa T-82/08, Guardian Industries Corp. ja Guardian Europe Sàrl v. komissio, oikeudenkäynnin kohtuulliseen kestoon liittyviä vaatimuksia.

2)

Unionin yleinen tuomioistuin rikkoi tuomiossaan SEUT 268 artiklaa ja 340 artiklan toista kohtaa, sovelsi virheellisesti unionin oikeudessa olevaa yrityksen käsitettä ja teki aineellisesti virheellisiä päätelmiä – tämä virheellisyys ilmenee unionin yleiselle tuomioistuimelle toimitetuista asiakirjoista –, kun se katsoi, että Guardian Europelle aiheutui vain 82 prosentin suuruinen menetys takauskuluista, jotka oli maksettava siltä ajalta, jona unionin yleinen tuomioistuin ei asiassa T-82/08, Guardian Industries Corp. ja Guardian Europe Sàrl v. komissio, antanut tuomiota kohtuullisen ajan kuluessa.

3)

Unionin yleinen tuomioistuin rikkoi tuomiossaan SEUT 268 artiklaa ja 340 artiklan toista kohtaa, kun se katsoi, ettei Guardian Europelle aiheutunut aineetonta vahinkoa siitä, että asiassa T-82/08, Guardian Industries Corp. ja Guardian Europe Sàrl v. komissio rikottiin oikeudenkäynnin kohtuulliseen kestoon liittyviä vaatimuksia.

4)

Unionin yleinen tuomioistuin rikkoi tuomiossaan SEUT 268 artiklaa ja 340 artiklan toista kohtaa ja sovelsi virheellisesti unionin oikeudessa olevaa yrityksen käsitettä, kun se katsoi, ettei Guardian Europelle aiheutunut tulonmenetystä siitä, että komission päätöksessä K(2007) 5791 lopullinen (1) – Tasolasi ja unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-82/08 antamassa tuomiossa Guardian Industries Corp. ja Guardian Europe Sàrl v. komissio loukattiin yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

5)

Unionin yleinen tuomioistuin rikkoi tuomiossaan SEUT 268 artiklaa ja 340 artiklan toista kohtaa, kun se katsoi, ettei Guardian Europelle aiheutunut aineetonta vahinkoa siitä, että komission päätöksessä K(2007) 5791 lopullinen – Tasolasi ja unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-82/08 antamassa tuomiossa Guardian Industries Corp. ja Guardian Europe Sàrl v. komissio loukattiin yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

6)

Unionin yleinen tuomioistuin rikkoi tuomiossaan SEUT 268 artiklaa ja 340 artiklan toista kohtaa, kun se katsoi, että vain ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen – ei siten unionin yleisen tuomioistuimen – antama tuomio voi aiheuttaa vahingonkorvausvastuun unionin oikeuden rikkomisesta.


(1)  [EY] 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 28.11.2007 tehty komission päätös K(2007) 5791 lopullinen (Asia COMP/39165 – Tasolasi).


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/5


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) on esittänyt 9.8.2017 – Nikolay Yanchev v. Direktor na direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” (ODOP) Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie (TSU) na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP)

(Asia C-481/17)

(2017/C 369/06)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Nikolay Yanchev

Vastaaja: Direktor na direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” (ODOP) Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie (TSU) na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP)

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko komission päätöksen 16 kohtaa tulkittava siten, että kun otetaan huomioon yhtäältä komission toimivalta ja toisaalta menettelyllisen itsemääräämisoikeuden ja oikeusvarmuuden periaatteet, on sallittua soveltaa kansallista lainsäädäntöä, jonka mukaan päätöksen 16 kohdassa mainittua, myönnetyn valtiontuen edellytysten täyttymiseen kohdistuvan valvonnan määräaikaa on pidettävä ainoastaan ohjeellisena eikä preklusiivisena määräaikana?

2)

Onko komission päätöksen 7, 8, 14 ja 45 kohtaa tulkittava yhdessä ja teleologisesti suhteellisuusperiaate huomioon ottaen siten, että tuen lainmukaisen saamisen / lainmukaisen käytön edellytykseksi asetetaan ainoastaan nimenomaisesti kyseisessä päätöksessä mainittujen kansallisten säännösten, joiden mukaisesti valtiontukea sovelletaan, noudattaminen, vai onko sallittua edellyttää myös sellaisten muiden, kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen edellytysten noudattamista, joiden tavoitteet eivät vastaa valtiontuen myöntämisen tavoitteita?


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Prahova (Romania) on esittänyt 14.8.2017 – Cartrans Spedition SRL v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova ja Direcția Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

(Asia C-495/17)

(2017/C 369/07)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Prahova

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Cartrans Spedition SRL

Vastaajat: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova ja Direcția Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) mukaan tavaroiden maastavientiin liittyviä toimenpiteitä ja niihin liittyviä kuljetuspalveluiden suorituksia koskevaa arvonlisäverovapautusta varten määrämaan tullitoimipaikan vahvistaman TIR-carnet’n katsottava olevan kuljetuksen kohteena olleiden tavaroiden maastaviennistä todistava asiakirja, kun otetaan huomioon TIR-menettelyn passituskäsikirjassa (Euroopan komission verotuksen ja tulliliiton pääosaston alaisen tullikoodeksikomitean passitusjaoston laatima asiakirja TAXUD/1873/2007) vahvistettu kyseistä passitusasiakirjaa koskeva järjestelmä?

2)

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 153 artikla esteenä sellaiselle verotuskäytännölle, jossa verovelvollinen velvoitetaan näyttämään kuljetuksen kohteena olevien tavaroiden maastavienti toteen yksinomaan vientitullausilmoituksella ja evätään oikeus arvonlisäveron vähentämiseen ilman vientitullausilmoitusta toteutettujen maastavietyjen tavaroiden kuljetuspalveluiden suoritusten osalta, vaikka määrämaan tullin vahvistama TIR-carnet olisi olemassa?


(1)  EUVL 2006, L 347, s. 1.


Unionin yleinen tuomioistuin

30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/7


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.9.2017 – Uganda Commercial Impex v. neuvosto

(Asiat T-107/15 ja T-347/15) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Kongon demokraattiseen tasavaltaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet - Varojen jäädyttäminen - Luettelo henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, jotka ovat rikkoneet Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa - Kantajan nimen pysyttäminen luettelossa))

(2017/C 369/08)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Uganda Commercial Impex Ltd (Kampala, Uganda) (edustajat: asiassa T-107/15 S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, A. Meskarian ja K. Mittal, solicitors, sekä R. Blakeley, barrister, ja asiassa T-347/15 S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, K. Mittal ja R. Blakeley)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: asiassa T-107/15 aluksi B. Driessen ja E. Dumitriu-Segnana, sitten B. Driessen ja M. Veiga, ja asiassa T-347/15 B. Driessen, E. Dumitriu-Segnana ja M. Veiga)

Oikeudenkäynnin kohde

Asiassa T-107/15 SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus saada kumotuiksi 1.12.2014 annettu neuvoston täytäntöönpanopäätös 2014/862/YUTP Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP täytäntöönpanosta (EUVL 2014, L 346, s. 36) ja 1.12.2014 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1275/2014 tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan annetun asetuksen (EY) N:o 1183/2005 9 artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta (EUVL 2014, L 346, s. 3) ja tarvittaessa SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus sen toteamisesta, että tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan 18.7.2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1183/2005 (EUVL 2005, L 193, s. 1) 9 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta kantajaan, ja asiassa T-347/15 SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus saada kumotuiksi 20.4.2015 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2015/620 Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/788/YUTP muuttamisesta (EUVL 2015, L 102, s. 43) ja 20.4.2015 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/614 asetuksen N:o 1183/2005 9 artiklan 4 kohdan täytäntöönpanosta (EUVL 2015, L 102, s. 10) ja tarvittaessa SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus sen toteamisesta, että asetuksen N:o 1183/2005 9 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta kantajaan.

Tuomiolauselma

1)

Asiat T-107/15 ja T-347/15 yhdistetään tuomion antamista varten.

2)

Kanteet hylätään.

3)

Uganda Commercial Impex Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 171, 26.5.2015.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/8


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.9.2017 – Kreikka v. komissio

(Asia T-327/15) (1)

((EMOTR - Ohjausosasto - Taloudellisen tuen alentaminen - Toimenpideohjelma - Oikeudellinen perusta - Siirtymäsäännökset - Rahoitusoikaisujen soveltaminen asianomaisen ohjelma-ajan jälkeen - Olennaisten menettelymääräysten rikkominen - Päätöksen tekemiselle asetetun määräajan noudattamatta jättäminen - Puolustautumisoikeudet - Oikeus tulla kuulluksi - Oikeusvarmuus - Luottamuksensuoja - Ne bis in idem - Oikeasuhteisuus))

(2017/C 369/09)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Helleenien tasavalta (asiamiehet: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou ja A. Vasilopoulou)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Aquilina ja D. Triantafyllou)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus saada kumotuksi 25.3.2015 tehty komission täytäntöönpanopäätös C(2015) 1936 final rahoitusoikaisujen soveltamisesta EMOTR:n ohjausosaston tukeen, jota on myönnetty toimenpideohjelmalle CCI 2000GR061PO021 (Kreikka – Tavoite 1 – Maaseudun rakenneuudistus).

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Helleenien tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 279, 24.8.2015.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/8


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2017 – Università del Salento v. komissio

(Asia T-393/15) (1)

((Välityslauseke - Perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelma - Rikosoikeutta koskeva erityisohjelma - Rahamäärien, jotka komissio on maksanut avustussopimuksen panemiseksi täytäntöön, periminen takaisin - Saatavien kuittaus - Kanteen osittainen uudelleenluokittelu - Vaatimus sen toteamisesta, ettei sopimukseen perustuvaa saatavaa ole))

(2017/C 369/10)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Università del Salento (Lecce, Italia) (edustaja: asianajaja F. Vetrò)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi L. Di Paolo, F. Moro, L. Cappelletti ja O. Verheecke, sitten L. Di Paolo, F. Moro ja O. Verheecke)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus, jonka mukaan ensinnäkin on kumottava 4.5.2015 tehty komission päätös D/C4 – B.2 – 005817 kantajan saatavan, joka koskee sopimuksen täyttämistä ensimmäisen hankkeen ”Entice” (Explaining the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises) yhteydessä, ja kantajan velan, joka koskee sopimuksen täyttämistä toisen hankkeen ”Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution” yhteydessä, välisestä kuittauksesta; toiseksi on kumottava kaikki muut kyseistä päätöstä edeltävät, sen jälkeen toteutetut tai joka tapauksessa siihen liittyvät toimet, ja kolmanneksi komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle hankkeen Entice toteuttamisen perusteella kuuluvat rahamäärät, ja toisaalta SEUT 272 artiklaan perustuva vaatimus sen toteamisesta, että saatavaa, jota komissio vaatii jälkimmäisen hankkeen toteuttamisen perusteella, ei ole.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Università del Salento velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 311, 21.9.2015.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/9


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – Valittajana komissio ja muuna osapuolena FE

(Asia T-734/15 P) (1)

((Muutoksenhaku - Henkilöstö - Virkamiehet - Avoin kilpailu - Varallaololuetteloon merkitseminen - Nimittävän viranomaisen päätös olla ottamatta kilpailun läpäissyttä hakijaa palvelukseen - Valintalautakunnan ja nimittävän viranomaisen toimivalta - Kilpailuun osallistumisen edellytykset - Työkokemuksen vähimmäiskesto - Laskentatavat - Palvelukseen ottamista koskevan mahdollisuuden menettäminen - Vahingonkorvausvaatimus))

(2017/C 369/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Simonetti ja G. Gattinara)

Muu osapuoli: FE (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) 6.10.2015 antamasta tuomiosta FE v. komissio (F-119/14, EU:F:2015:116) tehty valitus, jossa vaaditaan tämän tuomion kumoamista

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) 6.10.2015 antaman tuomion FE v. komissio (F-119/14) tuomiolauselman 1, 2 ja 4 kohta kumotaan.

2)

FE:n asiassa F-119/14 virkamiestuomioistuimessa nostama kanne hylätään.

3)

Asianosaiset vastaavat muutoksenhakumenettelyyn liittyvistä oikeudenkäyntikuluistaan.

4)

FE velvoitetaan vastaamaan virkamiestuomioistuimessa käydystä menettelystä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista, mukaan lukien Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 68, 22.2.2016.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/9


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2017 – Contact Software v. komissio

(Asia T-751/15) (1)

((Kilpailu - Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö - Tietokoneavusteiseen suunnitteluun tarkoitettujen ohjelmistojen ja niiden käyttöliittymätietojen markkinat - Päätös kantelun hylkäämisestä - Merkitykselliset markkinat - Ilmeinen arviointivirhe - Unionin edun puuttuminen))

(2017/C 369/12)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Contact Software GmbH (Bremen, Saksa) (edustajat: asianajajat J.-M. Schultze, S. Pautke ja C. Ehlenz)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Vollrath, I. Zaloguin ja L. Wildpanner)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Dassault systèmes (Vélizy-Villacoublay, Ranska) (edustajat: asianajaja R. Snelders ja J. Messent, barrister)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus saada osittain kumotuksi 9.10.2015 tehty komission päätös C(2015) 7006 final, jolla hylätään kantajan tekemä kantelu SEUT 102 artiklan rikkomisista, joihin Dassault systèmesin ja Parametric Technology Corp:n väitetään syyllistyneen tietyillä tietokoneavusteiseen suunnitteluun tarkoitettujen ohjelmistojen markkinoilla ja tietyillä näiden ohjelmistojen käyttöliittymätietojen markkinoilla (asia COMP/39846 – Contact v. Dassault & Parametric).

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Contact Software GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

3)

Dassault systèmes vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 68, 22.2.2016.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/10


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.9.2017 – RP Technik v. EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)

(Asia T-768/15) (1)

((EU-tavaramerkki - Väitemenettely - EU-kuviomerkki RP ROYAL PALLADIUM - Aiempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki RP - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaaran puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2017/C 369/13)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: RP Technik GmbH Profilsysteme (Bönen, Saksa) (edustaja: asianajaja P.-J. Henrichs)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: A. Schifko)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa: Tecnomarmi Snc Di Gatto Omar & C. (Treviso, Italia)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n toisen valituslautakunnan 14.10.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 2061/2014-2), joka koskee osapuolten RP Technik ja Tecnomarmi välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

RP Technik GmbH Profilsysteme velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 78, 29.2.2016.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/11


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.9.2017 – Codorníu v. EUIPO – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN)

(Asia T-86/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin ANA DE ALTUN rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aiempi kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki ANNA - Suhteelliset hylkäysperusteet - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta - Perusteluvelvollisuus))

(2017/C 369/14)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Codorníu SA (Esplugues de Llobregat, Espanja) (edustajat: asianajajat M. Ceballos Rodríguez ja J. Güell Serra)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: E. Zaera Cuadrado)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Bodegas Altun SL (Baños de Ebro, Espanja) (edustaja: asianajaja M. Escribano Uzcudun)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n toisen valituslautakunnan 9.12.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 199/2015-2), joka koskee osapuolten Codorníu ja Bodegas Altun välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toisen valituslautakunnan 9.12.2015 tekemä päätös (asia R 199/2015-2) kumotaan.

2)

EUIPO ja Bodegas Altun SL vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja ne kumpikin velvoitetaan korvaamaan puolet Codorníu SA:n oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 136, 18.4.2016.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/11


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2017 – Aldi Einkauf v. EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus)

(Asia T-103/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin Alpenschmaus rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aiempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ALPEN - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2017/C 369/15)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Saksa) (edustajat: asianajajat N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen ja N. Bertram)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: aluksi E. Strittmatter ja A. Folliard-Monguiral, sitten A. Schifko)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Weetabix Ltd (Kettering, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat M. Finger ja T. Farkas)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 12.1.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 2725/2014-4), joka koskee osapuolten Weetabix ja Aldi Einkauf välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG velvoitetaan korvaamaan tästä oikeudenkäynnistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 156, 2.5.2016.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/12


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – Viridis Pharmaceutical v. EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan)

(Asia T-276/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Menettämismenettely - EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki Boswelan - Menetetyksi julistaminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta - Tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttuminen - Tavaramerkin käyttämättä jättämisen pätevien syiden puuttuminen))

(2017/C 369/16)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Viridis Pharmaceutical Ltd (Tortola, Brittiläiset Neitsytsaaret, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat C. Spintig, S. Pietzcker ja M. Prasse)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: S. Hanne)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Hecht-Pharma GmbH (Hollnseth, Saksa) (edustajat: asianajajat C. Sachs ja J. Sachs)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 29.2.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 2837/2014-5), joka koskee osapuolten Hecht-Pharma ja Viridis Pharmaceutical välistä menettämismenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Viridis Pharmaceutical Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 251, 11.7.2016.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/13


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – Lidl Stiftung v. EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE)

(Asia T-305/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki LOVE TO LOUNGE - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta - Kuvailevuus - Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta - Perusteluvelvollisuus - Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla - Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta - Asetuksen N:o 207/2009 76 artikla))

(2017/C 369/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Saksa) (edustajat: asianajajat M. Kefferpütz ja A. Berger)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: S. Bonne)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Primark Holdings (Dublin, Irlanti) (edustajat: B. Brandreth, barrister, ja G. Hussey, solicitor)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n toisen valituslautakunnan 9.3.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 489/2015-2), joka koskee osapuolten Lidl Stiftung ja Primark Holdings välistä mitättömyysmenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Lidl Stiftung & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 287, 8.8.2016.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/13


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.9.2017 – Tamasu Butterfly Europa v. EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly)

(Asia T-315/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin Butterfly rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aiempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ja aiempi kansallinen kauppanimi Butterfly - Suhteelliset hylkäysperusteet - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta sekä 4 ja 5 kohta))

(2017/C 369/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Tamasu Butterfly Europa GmbH (Moers, Saksa) (edustaja: asianajaja C. Röhl)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: R. Pethke ja D. Hanf)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Saksa) (edustaja: asianajaja P. Koch Moreno)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 17.3.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 221/2015-1), joka koskee osapuolten Tamasu Butterfly Europa ja adp Gauselmann välistä väitemenettelyä.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Tamasu Butterfly Europa GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 287, 8.8.2016.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/14


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Oma)

(Asia T-421/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Beste Oma rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2017/C 369/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: sheepworld AG (Ursensollen, Saksa) (edustaja: asianajaja S. von Rüden)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: M. Fischer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 13.5.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 91/2016-4), joka koskee hakemusta sanamerkin Beste Oma rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Sheepworld AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 343, 19.9.2016.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/14


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Mama)

(Asia T-422/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Beste Mama rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2017/C 369/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: sheepworld AG (Ursensollen, Saksa) (edustaja: asianajaja S. von Rüden)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: M. Fischer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 13.5.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 95/2016-4), joka koskee hakemusta sanamerkin Beste Mama rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Sheepworld AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 343, 19.9.2016.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/15


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – sheepworld v. EUIPO (Bester Opa)

(Asia T-449/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Bester Opa rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2017/C 369/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: sheepworld AG (Ursensollen, Saksa) (edustaja: asianajaja S. von Rüden)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: M. Fischer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 26.5.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 92/2016-4), joka koskee hakemusta sanamerkin Bester Opa rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Sheepworld AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/15


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Freunde)

(Asia T-450/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Beste Freunde rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2017/C 369/22)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: sheepworld AG (Ursensollen, Saksa) (edustaja: asianajaja S. von Rüden)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: M. Fischer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 26.5.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 93/2016-4), joka koskee hakemusta sanamerkin Beste Freunde rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Sheepworld AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/16


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – sheepworld v. EUIPO (Bester Papa)

(Asia T-451/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Bester Papa rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2017/C 369/23)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: sheepworld AG (Ursensollen, Saksa) (edustaja: asianajaja S. von Rüden)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: M. Fischer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 26.5.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 94/2016-4), joka koskee hakemusta sanamerkin Bester Papa rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Sheepworld AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/16


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – sheepworld v. EUIPO (Beste Freundin)

(Asia T-452/16) (1)

((EU-tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Beste Freundin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2017/C 369/24)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: sheepworld AG (Ursensollen, Saksa) (edustaja: asianajaja S. von Rüden)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: M. Fischer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 26.5.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 96/2016-4), joka koskee hakemusta sanamerkin Beste Freundin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Sheepworld AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/17


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2017 – Bodson ym. v. EIP

(Yhdistetyt asiat T-504/16 ja T-505/16) (1)

((Henkilöstö - EIP:n henkilöstö - Palkkaus - Peruspalkka-asteikon vuosittainen mukautus - Laskentamenetelmä - Talous- ja finanssikriisi))

(2017/C 369/25)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Jean-Pierre Bodson (Luxemburg, Luxemburg) ja 485 muuta kantajaa, joiden nimet luetellaan tuomion liitteessä (asia T-504/16) ja Esther Badiola (Luxemburg) sekä 15 muuta kantajaa, joiden nimet luetellaan tuomion liitteessä (asia T-505/16) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (EIP) (asiamiehet: aluksi T. Gilliams ja G. Nuvoli, sitten G. Faedo ja T. Gilliams, avustajanaan asianajaja. A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 270 artiklaan perustuva vaatimus yhtäältä kumota helmikuun 2013 ja myöhempien kuukausien palkkalaskelmiin sisältyvät päätökset, joissa kantajiin sovelletaan EIP:n hallintoneuvoston 18.12.2012 tekemää päätöstä ja EIP:n hallituksen 29.1.2013 tekemää päätöstä, 5.2.2013 verkkoon ladattua artikkelia ja 15.2.2013 päivättyä tiedotetta, joissa henkilöstölle ilmoitettiin näiden kahden päätöksen tekemisestä, ja toisaalta velvoittaa EIP suorittamaan kantajille edellä mainittujen päätösten mukaisen palkkamäärän ja EIP:n hallintoneuvoston 22.9.2009 tekemään päätökseen perustuvan järjestelmän mukaisen palkkamäärän välisen erotuksen sekä korvauksen vahingosta, jonka kantajat väittävät kärsineensä ostovoimansa heikkenemisen ja palkkakehitykseensä liittyvän epävarmuuden vuoksi.

Tuomiolauselma

1)

Yhtäältä Jean-Pierre Bodsonin ja muiden EIP:n henkilöstön jäsenten, joiden nimet mainitaan asiassa T-504/16 toimitetussa liitteessä, ja toisaalta Esther Badiolan ja muiden EIP:n henkilöstön jäsenten, joiden nimet mainitaan asiassa T-505/16 toimitetussa liitteessä, helmikuun 2013 ja sitä myöhempien kuukausien palkkalaskelmiin sisältyvät Euroopan investointipankin (EIP) päätökset, joissa sovelletaan EIP:n hallintoneuvoston 18.12.2012 tekemää päätöstä ja EIP:n hallituksen 29.1.2013 tekemää päätöstä, kumotaan.

2)

Kanteet hylätään muilta osin.

3)

EIP velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 207, 20.7.2013. (asia on alkujaan rekisteröity Euroopan unionin virkamiestuomioistuimessa asianumerolla F-41/13, ja siirretty Euroopan unionin yleiseen tuomioistuimeen 1.9.2016).


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/18


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.9.2017 – Skareby v. EUH

(Asia T-585/16) (1)

((Henkilöstö - Virkamiehet - Sananvapaus - Lojaalisuusvelvollisuus - Vakava uhka unionin oikeutetulle edulle - Artikkelin julkaisemisen epääminen - Kehotus muuttaa tekstiä - Henkilöstösääntöjen 17 a artikla - Kanteen kohde - Hallinnollisen valituksen hylkäävä päätös))

(2017/C 369/26)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Carina Skareby (Leuven, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) (asiamies: S. Marquardt, avustajinaan asianajajat M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire ja S. Moya Izquierdo)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 270 artiklaan perustuva kanne, jossa vaaditaan kumoamaan yhtäältä EUH:n 5.6.2015 antama päätös, jolla evättiin artikkelin julkaiseminen ja kehotettiin muuttamaan ehdotetun tekstin kahta kappaletta, ja toisaalta ”tarpeellisilta osin” EUH:n 18.12.2015 antama päätös, jolla hylättiin alkuperäisestä päätöksestä tehty valitus

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Carina Skareby velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 191, 30.5.2016. (asia on alkujaan rekisteröity Euroopan unionin virkamiestuomioistuimessa asianumerolla F-15/16, ja siirretty Euroopan unionin yleiseen tuomioistuimeen 1.9.2016).


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/18


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2017 – Saksa v. komissio

(Asia T-116/10) (1)

((Kumoamiskanne - EAKR - Taloudellisen tuen vähentäminen - Nordrhein-Westfalen-ohjelma - Päätöksen tekemistä koskevan määräajan noudattamatta jättäminen - Olennaisten menettelymääräysten rikkominen - Kanne, joka on selvästi hyväksyttävä))

(2017/C 369/27)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: aluksi J. Möller, sitten J. Möller ja T. Henze, avustajanaan asianajaja U. Karpenstein)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: B.-R. Killmann, B. Conte ja A. Steiblytė)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus saada kumotuksi 23.12.2009 tehty komission päätös K(2009) 10675 Saksan liittotasavallassa tavoitteen 2 piiriin kuuluvalle Nordrhein-Westfalen-ohjelmalle (1997–1999) 7.5.1997 tehdyn komission päätöksen K(97) 1120 nojalla myönnetyn Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuen määrän vähentämisestä

Määräysosa

1)

Kumotaan 23.12.2009 tehty komission päätös K(2009) 10675 Saksan liittotasavallassa tavoitteen 2 piiriin kuuluvalle Nordrhein-Westfalen-ohjelmalle (1997–1999) 7.5.1997 tehdyn komission päätöksen K(97) 1120 nojalla myönnetyn Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuen määrän vähentämisestä.

2)

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 134, 22.5.2010.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/19


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.9.2017 – Gelinova Group v. EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale)

(Asia T-90/17) (1)

((EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Väitteen peruuttaminen - Lausunnon antamisen raukeaminen))

(2017/C 369/28)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Gelinova Group Srl (Tezze di Vazzola, Italia) (edustajat: asianajajat A. Tornato ja D. Hazan)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: L. Rampini)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa: Cloetta Italia Srl (Cremona, Italia)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n toisen valituslautakunnan 12.12.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 207/2016-2), joka koskee osapuolten Cloetta Italia Srl ja Gelinova Group Srl (aiemmin Milk & Fruit Srl) välistä väitemenettelyä.

Määräysosa

1)

Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2)

Gelinova Group Srl vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 121, 18.4.2017.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/19


Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 3.7.2017 – Proximus v. neuvosto

(Asia T-117/17 R)

((Väliaikainen oikeussuoja - Julkiset hankinnat - Neuvottelumenettely - Välitoimihakemus - Kiireellisyysedellytys ei täyty))

(2017/C 369/29)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Proximus SA/NV (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja B. Schutyser)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: A. Jaume ja S. Cholakova, avustajinaan asianajajat P. de Bandt, P. Teerlinck ja M. Gherghinaru)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 278 ja SEUT 279 artiklaan perustuva hakemus, jossa vaaditaan toteuttamaan välitoimia, joiden tarkoituksena on yhtäältä lykätä neuvoston sen päätöksen täytäntöönpanoa, jolla päätettiin valita toinen tarjoaja puitesopimuksen sopimuspuoleksi, ja toisaalta keskeyttää neuvoston ja sopimuspuoleksi valitun välillä tehdyn puitesopimuksen täytäntöönpano

Määräysosa

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/20


Kanne 8.8.2017 – Waisman ym. v. SRB

(Asia T-527/17)

(2017/C 369/30)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantajat: Alejandro Claudio Waisman ja 158 muuta kantajaa (Buenos Aires, Argentiina) (edustajat: asianajajat J. De Castro Martín, M. Azpitarte Sánchez ja J. Ruiz de Villa Jubany)

Vastaaja: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Kantajat vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

toteaa SEUT 263 artiklan perusteella pätemättömäksi yhteisen kriisinratkaisuneuvoston päätöksen SRB/EES/2017/08, joka koskee Banco Popular Españolia

velvoittaa yhteisen kriisinratkaisuneuvoston korvaamaan SEUT 340 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 3 kohdan perusteella kantajille asetuksen N:o 806/2014 67 artiklassa tarkoitetusta kriisinratkaisurahastosta vahingot, jotka ovat välitön seuraus Banco Popular Españolia koskevasta päätöksestä ja joiden suuruus vastaa pankkilaitoksen pääomainstrumenttien markkina-arvoa päätöksen täytäntöönpanoa edeltävänä päivänä (6.7.2017); ja toissijaisesti siltä varalta, ettei unionin yleinen tuomioistuin hyväksy edellä muotoiltua korvausvaatimusta, että se velvoittaa yhteisen kriisinratkaisuneuvoston maksamaan kantajille korvauksen, joka muodostuu kantajien veloistaan mainitun päätöksen soveltamisen perusteella saamien maksujen ja niiden summien välisestä erotuksesta, jonka ne olisivat saaneet tavanomaisessa maksukyvyttömyysmenettelyssä, ja jota koskevan arvostuksen suorittaa asetuksen N:o 806/2014 20 artiklan 16 kohdassa tarkoitettu puolueeton henkilö

velvoittaa yhteisen kriisinratkaisuneuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samanlaiset kuin ne, joihin on vedottu asiassa T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. SRB, asiassa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno ja SFL v. SRB, asiassa T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. komissio ja SRB, asiassa T-483/17, García Suárez ym. v. komissio ja SRB, asiassa T-484/17, Fidesban ym. v. SRB, asiassa T-497/17, Sáchez del Valle ja Calatrava Real State 2015 v. komissio ja SRB sekä asiassa T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. komissio ja SRB.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/21


Kanne 10.8.2017 – Blasi Gómez ym. v. SRB

(Asia T-529/17)

(2017/C 369/31)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Carlos Blasi Gómez (Tarragona, Espanja), María Dolores Cruells Torelló (Sabadell, Espanja), Asociación Independiente de Afectados por el Popular (AIAP) (Madrid, Espanja) (edustaja: asianajaja D. Pineda Cuadrado)

Vastaaja: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

Kumoamaan yhteisen kriisinratkaisuneuvoston 7.6.2017 tekemän päätöksen SRB/EES/2017/08;

toissijaisesti, jos edellä esitetty vaatimus hylättäisiin, kumoamaan kyseisen toimen osittain laitoksen arvostuksen osalta, ja itse arvostamaan Banco Popular Españolin tai määräämään oikean, todellisen ja kohtuullisen arvostamisen toimitettavaksi, ja määräämään, että kaikille kyseisen laitoksen osakkeenomistajille ja velkojille on korvattava niille aiheutettu vahinko uuden arvostuksen mukaisesti;

toissijaisesti, jos edellä esitetyt vaatimukset hylättäisiin, kumoamaan kyseisen toimen osittain laitoksen arvostuksen osalta, ja itse arvostamaan Banco Popular Españolin tai määräämään oikean, todellisen ja kohtuullisen arvostamisen toimitettavaksi, ja määräämään, että kantajille kyseisen laitoksen osakkeenomistajina ja velkojina on korvattava niille aiheutettu vahinko uuden arvostuksen mukaisesti;

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samoja seuraavissa asioissa esitettyjen oikeudellisten perusteiden ja pääasiallisten perustelujen kanssa: asia T- 478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. SRB, asia T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán ja Bueno ja SFL v. SRB, asia T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. komissio ja SRB, asia T-483/17, García Suárez ym. v. komissio ja SRB, asia T-484/17, Fidesban ym. v. SRB, asia T-497/17, Sáchez del Valle ja Calatrava Real State 2015 v. komissio ja SRB sekä asia T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. komissio ja SRB.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/21


Kanne 11.8.2017 – López Campo ym. v. SRB

(Asia T-530/17)

(2017/C 369/32)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Mario López Campo (Pontevedra, Espanja) ja 8 muuta kantajaa (edustaja: asianajaja F. Cabadas García)

Vastaaja: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan yhteisen kriisinratkaisuneuvoston 7.6.2017 tekemän päätöksen SRB/EES/2017/08, jolla Banco Popular Espanol S.A. -niminen laitos asetettiin kriisinratkaisumenettelyyn 7.6.2017 lukien, ja määräämään, että yhteisen kriisinratkaisuneuvoston on korvattava kantajille aiheutettu vahinko kannekirjelmästä ilmenevillä määrillä;

toissijaisesti kumoamaan yhteisen kriisinratkaisuneuvoston 7.6.2017 tekemän päätöksen SRB/EES/2017/08, jolla Banco Popular Espanol S.A. -niminen laitos asetettiin kriisinratkaisumenettelyyn 7.6.2017 lukien, ja määräämään, että yhteisen kriisinratkaisuneuvoston on korvattava kantajille aiheutettu vahinko määrällä, joka saadaan kun kantajien omistamien osakkeiden lukumäärä kerrotaan viimeisellä päätöksen SRD/EES/2017/08 tekemistä edeltäneellä pörssinoteeratulla hinnalla.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Tämän kanteen kohteena on 7.6.2017 tehty yhteisen kriisinratkaisuneuvoston päätös (SRB/EES/2017/08), jolla Banco Popular Español, S.A:n asetettiin kriisinratkaisumenettelyyn.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samoja seuraavissa asioissa esitettyjen oikeudellisten perusteiden ja pääasiallisten perustelujen kanssa: asia T- 478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. SRB, asia T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán ja Bueno ja SFL v. SRB, asia T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. komissio ja SRB, asia T-483/17, García Suárez ym. v. komissio ja SRB, asia T-484/17, Fidesban ym. v. SRB, asia T-497/17, Sáchez del Valle ja Calatrava Real State 2015 v. komissio ja SRB sekä asia T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. komissio ja SRB.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/22


Kanne 9.8.2017 – Promociones Santa Rosa v. SRB

(Asia T-531/17)

(2017/C 369/33)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Promociones Santa Rosa (Madrid, Espanja) (edustaja: asianajaja L. Carrión Matamoros)

Vastaaja: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan yhteisen kriisinratkaisuneuvoston tekemän päätöksen SRB/EES/2017/08, jolla Banco Popular Espanol S.A. -niminen laitos asetettiin kriisinratkaisumenettelyyn, koska kyseisellä päätöksellä rikotaan asetuksen (EU) N:o 806/2014 7 artiklaa, 18 artiklan 1 kohtaa ja 20 artiklaa ja koska niitä välittömiä syitä, jotka antoivat aiheen kyseiselle asettamiselle, on vääristelty.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samoja seuraavissa asioissa esitettyjen oikeudellisten perusteiden ja pääasiallisten perustelujen kanssa: asia T- 478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. SRB, asia T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán ja Bueno ja SFL v. SRB, asia T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. komissio ja SRB, asia T-483/17, García Suárez ym. v. komissio ja SRB, asia T-484/17, Fidesban ym. v. SRB, asia T-497/17, Sáchez del Valle ja Calatrava Real State 2015 v. komissio ja SRB sekä asia T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. komissio ja SRB.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/22


Kanne 7.8.2017 – Asociación de Consumidores de Navarra ”Irache” v. SRB

(Asia T-535/17)

(2017/C 369/34)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Asociación de Consumidores de Navarra ”Irache” (Pamplona, Espanja) (edustaja: asianajaja J. Sanjurjo San Martín)

Vastaaja: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

toteaa kanteen kohteena olevan päätöksen pätemättömäksi ja toteutetut toimenpiteet tehottomiksi palauttamalla Banco Popular Español, S.A.:n omistuksen sen osakkaille ja velkakirjojen haltijoille, sellaisena kuin se oli ennen toimenpiteiden toteuttamista;

ellei tämä ole mahdollista, toteaa velkakirjojen osakkeiksi muuntamisen tehottomaksi pysyttämällä velkakirjojen haltijoiden aseman sellaisena kuin se oli 6.6.2017 ja korvaa osakkeenomistajille pankin ja osakkeiden reaaliarvon maksun 30.6.2016.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samanlaiset kuin ne, joihin on vedottu asiassa T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. SRB, asiassa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno ja SFL v. SRB, asiassa T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. komissio ja SRB, asiassa T-483/17, García Suárez ym. v. komissio ja SRB, asiassa T-484/17, Fidesban ym. v. SRB, asiassa T-497/17, Sáchez del Valle ja Calatrava Real State 2015 v. komissio ja SRB sekä asiassa T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. komissio ja SRB.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/23


Kanne 11.8.2017 – EIP v. Syyria

(Asia T-539/17)

(2017/C 369/35)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan investointipankki (EIP) (asiamiehet: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran, F. de Borja Oxangoiti Briones, asianajaja D. Arts ja solicitor T. Cusworth)

Vastaaja: Syyrian arabitasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta velvoittamaan Syyrian

maksamaan sijaantulo-oikeuden perusteella Euroopan unionille kaikki Al Thawra -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla maksettavat summat seuraavasti:

404 792,06 euroa, 954 331,07 Englannin puntaa, 29 130 433,00 Japanin jeniä ja 1 498 184,58 Yhdysvaltain dollaria, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi EU:lle 9.8.2017 ja jotka käsittävät pääoman, korot sekä sopimusperusteiset viivästyskorot (eräpäivän ja 9.8.2017 väliseltä ajalta)

sopimusperusteiset ylimääräiset 3.02. artiklan mukaisen vuotuisen korkokannan perusteella lasketut viivästyskorot todelliseen maksupäivään asti

kaikki eräpäivästä maksupäivään kertyneet verot, tullit, tuontimaksut ja asiantuntijoiden kustannukset mukaan lukien nyt käytävään menettelyyn liittyvät kulut

edellä esitettyyn nähden vaihtoehtoisesti, ja mikäli unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että Euroopan unionilla ei ole Euroopan investointipankkiin nähden sijaantulo-oikeutta, maksamaan kaikki Al Thawra -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla EIP:lle maksettavat summat seuraavasti:

404 792,06 euroa, 954 331,07 Englannin puntaa, 29 130 433,00 Japanin jeniä ja 1 498 184,58 Yhdysvaltain dollaria, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi EU:lle 9.8.2017 ja jotka käsittävät pääoman, korot sekä sopimusperusteiset viivästyskorot (eräpäivän ja 9.8.2017 väliseltä ajalta)

sopimusperusteiset ylimääräiset 3.02. artiklan mukaisen vuotuisen korkokannan perusteella lasketut viivästyskorot todelliseen maksupäivään asti

kaikki eräpäivästä maksupäivään kertyneet verot, tullit, tuontimaksut ja asiantuntijoiden kustannukset mukaan lukien nyt käytävään menettelyyn liittyvät kulut

maksamaan joka tapauksessa tilanteesta riippuen joko Euroopan unionille tai Euroopan investointipankille summat niiden lainaerien osalta, jotka erääntyvät tämän kanteen nostamisen jälkeen ja joita Syyria ei maksa, seuraavasti:

kunkin lainaerän pääoma korkoineen

sopimusperusteiset ylimääräiset 3.02. artiklan mukaisen vuotuisen korkokannan perusteella lasketut viivästyskorot eräpäivästä alkaen siihen asti, kunnes Syyria on suorittanut maksun.

maksamaan kaikki tähän menettelyyn liittyvät kulut työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen.

Ainoa kanneperuste koskee sitä, että Syyria on rikkonut Al Thawra -lainasopimuksen 3.01 ja 4.01 artiklan mukaiset sopimusvelvoitteensa maksaa Al Thawra -lainasopimuksen lainaerät määräajassa ja Al Thawra –lainasopimuksen 3.02 artiklan mukaisen velvoitteensa maksaa kustakin maksamatta jääneestä erääntyneestä lainaerästä viivästyskorkoa sopimuksessa määrätyn vuotuisen korkokannan mukaisesti. Näin ollen Syyrialla on sopimuksenmukainen velvollisuus maksaa Al Thawra -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla kaikki erääntyneet summat.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/24


Kanne 11.8.2017 – EIP v. Syyria

(Asia T-540/17)

(2017/C 369/36)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran, F. de Borja Oxangoiti Briones, asianajaja D. Arts ja solicitor T. Cusworth)

Vastaaja: Syyrian arabitasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta velvoittamaan Syyrian

maksamaan sijaantulo-oikeuden perusteella Euroopan unionille kaikki Electricity Distribution -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla maksettavat summat seuraavasti:

52 657 141,77 euroa, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi EU:lle 9.8.2017 ja jotka käsittävät pääoman, korot sekä sopimusperusteiset viivästyskorot (eräpäivän ja 9.8.2017 väliseltä ajalta)

muu sopimusperusteinen viivästyskorko, joka lasketaan seuraavista korkeimman vuotuisen korkokannan perusteella (minkä tahansa merkityksellinen ajanjakson osalta): i) pankkienvälinen korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä) tai ii) 3.01 artiklan nojalla maksettava korkokanta korotettuna 0,25 prosentilla (25 peruspistettä), todelliseen maksupäivään asti

kaikki eräpäivästä maksupäivään kertyneet verot, tullit, tuontimaksut ja asiantuntijoiden kustannukset mukaan lukien nyt käytävään menettelyyn liittyvät kulut

vaihtoehtoisesti i) kohtaan nähden, ja mikäli unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että Euroopan unionilla ei ole Euroopan investointipankkiin nähden sijaantulo-oikeutta, maksamaan kaikki Electricity Distribution -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla EIP:lle maksettavat summat seuraavasti:

536 657 141,77 euroa, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi EU:lle 9.8.2017 ja jotka käsittävät pääoman, korot sekä sopimusperusteiset viivästyskorot (eräpäivän ja 9.8.2017 väliseltä ajalta);

muu sopimusperusteinen viivästyskorko, joka lasketaan seuraavista korkeimman vuotuisen korkokannan perusteella (minkä tahansa merkityksellinen ajanjakson osalta): i) pankkienvälinen korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä) tai ii) 3.01 artiklan nojalla maksettava korkokanta korotettuna 0,25 prosentilla (25 peruspistettä), todelliseen maksupäivään asti

kaikki eräpäivästä maksupäivään kertyneet verot, tullit, tuontimaksut ja asiantuntijoiden kustannukset mukaan lukien nyt käytävään menettelyyn liittyvät kulut

maksamaan joka tapauksessa tilanteesta riippuen joko Euroopan unionille tai Euroopan investointipankille summat niiden lainaerien osalta, jotka erääntyvät tämän kanteen nostamisen jälkeen ja joita Syyria ei maksa, seuraavasti:

kunkin lainaerän pääoma korkoineen

sopimusperusteinen, viivästyskorko, joka lasketaan seuraavista korkeimman vuotuisen korkokannan perusteella (minkä tahansa merkityksellinen ajanjakson osalta): i) pankkienvälinen korko korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä) tai ii) 3.01 artiklan nojalla maksettava korotettuna 0,25 prosentilla (25 peruspistettä), eräpäivästä alkaen siihen asti, kunnes Syyria on suorittanut maksun.

maksamaan kaikki tähän menettelyyn liittyvät kulut työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen.

Ainoa kanneperuste koskee sitä, että Syyria on rikkonut Electricity Distribution –lainasopimuksen 3.01 ja 4.01 artiklan mukaiset sopimusvelvoitteensa maksaa Electricity Distribution –lainasopimuksen lainaerät määräajassa ja Electricity Distribution –lainasopimuksen 3.02 artiklan mukaisen velvoitteensa maksaa kustakin maksamatta jääneestä erääntyneestä lainaerästä viivästyskorkoa sopimuksessa määrätyn vuotuisen korkokannan mukaisesti. Näin ollen Syyrialla on sopimuksenmukainen velvollisuus maksaa Electricity Distribution –lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla kaikki erääntyneet summat.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/25


Kanne 11.8.2017 – EIP v. Syyria

(Asia T-541/17)

(2017/C 369/37)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran, F. de Borja Oxangoiti Briones, asianajaja D. Arts ja solicitor T. Cusworth)

Vastaaja: Syyrian arabitasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta velvoittamaan Syyrian

maksamaan sijaantulo-oikeuden perusteella Euroopan unionille kaikki Electricity Transmission -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla maksettavat summat seuraavasti:

3 383 971,66 Sveitsin frangia ja 38 934 400,51 euroa, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi EU:lle 9.8.2017 ja jotka käsittävät pääoman, korot sekä sopimusperusteiset viivästyskorot (eräpäivän ja 9.8.2017 väliseltä ajalta)

muu sopimusperusteinen viivästyskorko sen vuotuisen korkokannan perusteella, joka on seuraavien kokonaismäärä: (i) 2,5 prosenttia (250 peruspistettä) ja ii) 3.01 artiklan nojalla maksettava korkokanta, todelliseen maksupäivään asti

kaikki eräpäivästä maksupäivään kertyneet verot, tullit, tuontimaksut ja asiantuntijoiden kustannukset mukaan lukien nyt käytävään menettelyyn liittyvät kulut

edellä esitettyyn nähden vaihtoehtoisesti, ja mikäli unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että Euroopan unionilla ei ole Euroopan investointipankkiin nähden sijaantulo-oikeutta, maksamaan kaikki Electricity Transmission -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla EIP:lle maksettavat summat seuraavasti:

3 383 971,66 Sveitsin frangia ja 38 934 400,51 euroa, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi EU:lle 9.8.2017 ja jotka käsittävät pääoman, korot sekä sopimusperusteiset viivästyskorot (eräpäivän ja 9.8.2017 väliseltä ajalta)

muu sopimusperusteinen viivästyskorko sen vuotuisen korkokannan perusteella, joka on seuraavien kokonaismäärä: (i) 2,5 prosenttia (250 peruspistettä) ja ii) 3.01 artiklan nojalla maksettava korkokanta, todelliseen maksupäivään asti

kaikki eräpäivästä maksupäivään kertyneet verot, tullit, tuontimaksut ja asiantuntijoiden kustannukset mukaan lukien nyt käytävään menettelyyn liittyvät kulut

maksamaan joka tapauksessa tilanteesta riippuen joko Euroopan unionille tai Euroopan investointipankille summat niiden lainaerien osalta, jotka erääntyvät tämän kanteen nostamisen jälkeen ja joita Syyria ei maksa, seuraavasti:

kunkin lainaerän pääoma korkoineen

sopimusperusteinen viivästyskorko sen vuotuisen korkokannan perusteella, joka on seuraavien kokonaismäärä: (i) 2,5 prosenttia (250 peruspistettä) ja ii) 3.01 artiklan nojalla maksettava korkokanta, eräpäivästä alkaen siihen asti, kunnes Syyria on suorittanut maksun.

maksamaan kaikki tähän menettelyyn liittyvät kulut työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen.

Ainoa kanneperuste koskee sitä, että Syyria on rikkonut Electricity Transmission –lainasopimuksen 3.01 ja 4.01 artiklan mukaiset sopimusvelvoitteensa maksaa Electricity Transmission –lainasopimuksen lainaerät määräajassa ja Al Thawra –lainasopimuksen 3.02 artiklan mukaisen velvoitteensa maksaa kustakin maksamatta jääneestä erääntyneestä lainaerästä viivästyskorkoa sopimuksessa määrätyn vuotuisen korkokannan mukaisesti. Näin ollen Syyrialla on sopimuksenmukainen velvollisuus maksaa Electricity Transmission –lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla kaikki erääntyneet summat.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/26


Kanne 11.8.2017 – EIP v. Syyria

(Asia T-542/17)

(2017/C 369/38)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran, F. de Borja Oxangoiti Briones, asianajaja D. Arts ja solicitor T. Cusworth)

Vastaaja: Syyrian arabitasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta velvoittamaan Syyrian

maksamaan sijaantulo-oikeuden perusteella Euroopan unionille kaikki Port of Tartous -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla maksettavat summat seuraavasti:

20 609 429,45 euroa, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi EU:lle 9.8.2017 ja jotka käsittävät pääoman, korot sekä sopimusperusteiset viivästyskorot (eräpäivän ja 9.8.2017 väliseltä ajalta)

muu sopimusperusteinen viivästyskorko, joka lasketaan seuraavista korkeimman vuotuisen korkokannan perusteella (minkä tahansa kuukauden pituisen ajanjakson osalta): i) EURIBOR-korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä) tai ii) 3.01 artiklan nojalla maksettava korkokanta korotettuna 0,25 prosentilla (25 peruspistettä), todelliseen maksupäivään asti

kaikki eräpäivästä maksupäivään kertyneet verot, tullit, tuontimaksut ja asiantuntijoiden kustannukset mukaan lukien nyt käytävään menettelyyn liittyvät kulut

vaihtoehtoisesti i) kohtaan nähden, ja mikäli unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että Euroopan unionilla ei ole Euroopan investointipankkiin nähden sijaantulo-oikeutta, maksamaan kaikki Port of Tartous -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla EIP:lle maksettavat summat seuraavasti:

20 609 429,45 euroa, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi EU:lle 9.8.2017 ja jotka käsittävät pääoman, korot sekä sopimusperusteiset viivästyskorot (eräpäivän ja 9.8.2017 väliseltä ajalta);

muu sopimusperusteinen viivästyskorko sen vuotuisen korkokannan perusteella, joka on seuraavista korkeampi: (i) EURIBOR-korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä) tai ii) 3.01 artiklan nojalla maksettava korkokanta korotettuna 0,25 prosentilla (25 peruspistettä), todelliseen maksupäivään asti

kaikki eräpäivästä maksupäivään kertyneet verot, tullit, tuontimaksut ja asiantuntijoiden kustannukset mukaan lukien nyt käytävään menettelyyn liittyvät kulut

maksamaan joka tapauksessa tilanteesta riippuen joko Euroopan unionille tai Euroopan investointipankille summat niiden lainaerien osalta, jotka erääntyvät tämän kanteen nostamisen jälkeen ja joita Syyria ei maksa, seuraavasti:

kunkin lainaerän pääoma korkoineen

muu sopimusperusteinen viivästyskorko sen vuotuisen korkokannan perusteella, joka on seuraavista korkeampi: (i) EURIBOR-korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä) tai ii) 3.01 artiklan nojalla maksettava korkokanta korotettuna 0,25 prosentilla (25 peruspistettä), kunkin lainaerän eräpäivästä alkaen siihen asti, kunnes Syyria on suorittanut maksun.

maksamaan kaikki tähän menettelyyn liittyvät kulut työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen.

Ainoa kanneperuste koskee sitä, että Syyria on rikkonut Port of Tartous –lainasopimuksen 3.01 ja 4.01 artiklan mukaiset sopimusvelvoitteensa maksaa Port of Tartous –lainasopimuksen lainaerät määräajassa ja Port of Tartous –lainasopimuksen 3.02 artiklan mukaisen velvoitteensa maksaa kustakin maksamatta jääneestä erääntyneestä lainaerästä viivästyskorkoa sopimuksessa määrätyn vuotuisen korkokannan mukaisesti. Näin ollen Syyrialla on sopimuksenmukainen velvollisuus maksaa Port of Tartous –lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla kaikki erääntyneet summat.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/28


Kanne 11.8.2017 – EIP v. Syyria

(Asia T-543/17)

(2017/C 369/39)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran, F. de Borja Oxangoiti Briones, asianajaja D. Arts ja solicitor T. Cusworth)

Vastaaja: Syyrian arabitasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta velvoittamaan Syyrian

maksamaan sijaantulo-oikeuden perusteella Euroopan unionille kaikki Syrian Healthcare -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla maksettavat summat seuraavasti:

62 646 209,04 euroa ja 3 582 381,15 Yhdysvaltain dollaria, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi EU:lle 9.8.2017 ja jotka käsittävät pääoman, korot sekä sopimusperusteiset viivästyskorot (eräpäivän ja 9.8.2017 väliseltä ajalta)

muu sopimusperusteinen viivästyskorko, joka lasketaan seuraavista korkeimman vuotuisen korkokannan perusteella (minkä tahansa kuukauden pituisen ajanjakson osalta): i) EURIBOR-korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä) (paitsi Yhdysvaltain dollareissa suoritettavien maksujen osalta LIBOR-korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä)) tai ii) 3.01 artiklan nojalla maksettava korkokanta korotettuna 0,25 prosentilla (25 peruspistettä), todelliseen maksupäivään asti

kaikki eräpäivästä maksupäivään kertyneet verot, tullit, tuontimaksut ja asiantuntijoiden kustannukset mukaan lukien nyt käytävään menettelyyn liittyvät kulut

vaihtoehtoisesti i) kohtaan nähden, ja mikäli unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että Euroopan unionilla ei ole Euroopan investointipankkiin nähden sijaantulo-oikeutta, maksamaan kaikki Syrian Healthcare -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla EIP:lle maksettavat summat seuraavasti:

62 646 209,04 euroa ja 3 582 381,15 Yhdysvaltain dollaria, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi EU:lle 9.8.2017 ja jotka käsittävät pääoman, korot sekä sopimusperusteiset viivästyskorot (eräpäivän ja 9.8.2017 väliseltä ajalta);

muu sopimusperusteinen viivästyskorko, joka lasketaan seuraavista korkeimman vuotuisen korkokannan perusteella (minkä tahansa kuukauden pituisen ajanjakson osalta): i) EURIBOR-korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä) (paitsi Yhdysvaltain dollareissa suoritettavien maksujen osalta LIBOR-korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä)) tai ii) 3.01 artiklan nojalla maksettava korkokanta korotettuna 0,25 prosentilla (25 peruspistettä), todelliseen maksupäivään asti

kaikki eräpäivästä maksupäivään kertyneet verot, tullit, tuontimaksut ja asiantuntijoiden kustannukset mukaan lukien nyt käytävään menettelyyn liittyvät kulut

maksamaan joka tapauksessa tilanteesta riippuen joko Euroopan unionille tai Euroopan investointipankille summat niiden lainaerien osalta, jotka erääntyvät tämän kanteen nostamisen jälkeen ja joita Syyria ei maksa, seuraavasti:

kunkin lainaerän pääoma korkoineen

muu sopimusperusteinen viivästyskorko, joka lasketaan seuraavista korkeimman vuotuisen korkokannan perusteella (minkä tahansa kuukauden pituisen ajanjakson osalta): i) EURIBOR-korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä) (paitsi Yhdysvaltain dollareissa suoritettavien maksujen osalta LIBOR-korkokanta korotettuna kahdella prosentilla (200 peruspistettä)) tai ii) 3.01 artiklan nojalla maksettava korkokanta korotettuna 0,25 prosentilla (25 peruspistettä), kunkin lainaerän eräpäivästä alkaen siihen asti, kunnes Syyria on suorittanut maksun.

maksamaan kaikki tähän menettelyyn liittyvät kulut työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen.

Ainoa kanneperuste koskee sitä, että Syyria on rikkonut Syrian Healthcare –lainasopimuksen 3.01 ja 4.01 artiklan mukaiset sopimusvelvoitteensa Syrian Healthcare –lainasopimuksen lainaerät määräajassa ja Syrian Healthcare –lainasopimuksen 3.02 artiklan mukaisen velvoitteensa maksaa kustakin maksamatta jääneestä erääntyneestä lainaerästä viivästyskorkoa sopimuksessa määrätyn vuotuisen korkokannan mukaisesti. Näin ollen Syyrialla on sopimuksenmukainen velvollisuus maksaa Syrian Healthcare –lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 ja 8.02 artiklan nojalla kaikki erääntyneet summat.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/29


Kanne 5.8.2017 – Imabe Ibérica v. SRB

(Asia T-544/17)

(2017/C 369/40)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Imabe Ibérica SA (Madrid, Espanja) (edustaja: asianajaja C. Aguirre de Cárcer Moreno)

Vastaaja: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

ottaa tutkittavaksi kanteen yhteisen kriisinratkaisuneuvoston johdon laajennetussa kokoonpanossa 7.6.2017 tekemästä päätöksestä SRB/EES/2017/08, jolla hyväksyttiin kriisinratkaisumääräys yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta 15.7.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2914 29 artiklan mukaisesti ja myöntämällä ensin oikeuden tutustua asian aineistoon kokonaisuudessaan ja näin mahdollisuuden muotoilla lisävaatimuksia, kumoaa tai peruuttaa riitautetun päätöksen ja palauttaa kantajan varallisuusaseman hyväksymällä sen vaatimukset täydestä korvauksesta.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samanlaiset kuin ne, joihin on vedottu asiassa T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. SRB, asiassa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno ja SFL v. SRB, asiassa T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. komissio ja SRB, asiassa T-483/17, García Suárez ym. v. komissio ja SRB, asiassa T-484/17, Fidesban ym. v. SRB, asiassa T-497/17, Sáchez del Valle ja Calatrava Real State 2015 v. komissio ja SRB sekä asiassa T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. komissio ja SRB.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/29


Kanne 16.8.2017 – Maña ym. v. SRB

(Asia T-552/17)

(2017/C 369/41)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantajat: Maña SL ja 113 muuta kantajaa (Teo, Espanja) (edustaja: asianajaja P. Rúa Sobrino)

Vastaaja: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

ottaa tutkittavaksi Banco Popular Español S.A.:a (oikeushenkilöllisyyttä osoittava tunnus 80H66LPTVDLM0P28XF25) koskevan kriisinratkaisusuunnitelman hyväksymisestä 7.6.2017 tehdystä yhteisen kriisinratkaisuneuvoston johdon istunnon päätöksestä nostetun kumoamiskanteen

kumoaa riitautetun päätöksen

toteaa, että asetuksen (EU) N:o 806/2014 18 ja 29 artiklaa ei voida soveltaa ja että ne ovat lainvastaisia

velvoittaa yhteisen kriisinratkaisuneuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut ovat samanlaiset kuin ne, joihin on vedottu asiassa T-478/17, Mutualidad de la Abogacía ja Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos v. SRB, asiassa T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno ja SFL v. SRB, asiassa T-482/17, Comercial Vascongada Recalde v. komissio ja SRB, asiassa T-483/17, García Suárez ym. v. komissio ja SRB, asiassa T-484/17, Fidesban ym. v. SRB, asiassa T-497/17, Sáchez del Valle ja Calatrava Real State 2015 v. komissio ja SRB sekä asiassa T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda v. komissio ja SRB.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/30


Kanne 16.8.2017 – Fortischem v. parlamentti ja neuvosto

(Asia T-560/17)

(2017/C 369/42)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Fortischem a.s. (Nováky, Slovakia) (edustajat: asianajajat C. Arhold, P. Hodál ja M. Staroň)

Vastaajat: Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta 17.5.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/852 (1) liitteessä III olevan I osan d alakohdan

velvoittamaan vastaajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisen säännös on kumottava, koska sillä loukataan luottamuksensuojan periaatetta sen vuoksi, että elohopeakennojen tuotantolaitosten toimijoilta evätään mahdollisuus määräajan pidennykseen parhaan käytettävissä olevan tekniikan käyttämiseksi, kun teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) 24.11.2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaiset edellytykset täyttyvät.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan riidanalainen säännös on kumottava, koska sillä loukataan suhteellisuusperiaatetta sen vuoksi, että (i) siinä säädetään elohopeakennojen tuotannon lopettamista koskevasta kiinteästä määräajasta, joka päättyy paljon ennen elohopeaa koskevan kansainvälisen säännöstön mukaista määräaikaa, ja tarjoamatta mahdollisuutta pidennykseen/vapautukseen erityistapauksissa, (ii) siinä edistetään lainsäädäntöä, jossa ei voida tarjota minkäänlaisia merkityksellisiä ympäristöhyötyjä suurelle yleisölle mutta aiheutetaan samalla merkittäviä haittoja talouden toimijoille, ja (iii) siinä ei oteta huomioon lainsäädäntöä, jossa jo säädetään selkeistä lopettamista ja pidennyksiä/vapautuksia koskevista säännöistä, ja se ei itsessään sisällä kohtuullistamislausekkeita.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan riidanalainen säännös on kumottava, sillä se aiheuttaa kantajan liiketoiminnalle tappioita, mikä merkitsee Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisen omaisuudensuojan loukkaamista, koska riidanalainen säännös ei ole oikeassa suhteessa sillä tavoiteltavaan päämäärään nähden ja koska päämäärä voidaan saavuttaa vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä.


(1)  Elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta 17.5.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2017/852 (EUVL 2017, L 137, s. 1).


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/31


Kanne 21.8.2017 – UC v. parlamentti

(Asia T-572/17)

(2017/C 369/43)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: UC (edustaja: asianajaja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että kanne otetaan tutkittavaksi ja että se on perusteltu

ja tämän johdosta

kumoamaan kantajan arviointikertomuksen vuodelta 2015 ja päätöksen, jolla kantajalle myönnettiin vain kaksi ansiopistettä kyseistä vuotta koskevassa arvioinnissa

kumoamaan 9.5.2017 tehty nimittävän viranomaisen päätös, jolla hylättiin kantajan 13.1.2017 tekemä valitus

velvoittamaan vastaajan suorittamaan kantajalle vahingonkorvauksena kohtuulliseksi katsottava 9 000 euroa henkisestä kärsimyksestä

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan yhtäältä perusoikeuskirjan 41 artiklaa ja henkilöstösääntöjen 25 artiklaa on rikottu ja toisaalta perusteluvelvollisuutta ja kantajan puolustautumisoikeuksia on loukattu.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan oikeutta tulla kuulluksi on loukattu ja perusoikeuskirjan 41 artiklaa on rikottu.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan on tehty ilmeinen arviointivirhe.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/32


Kanne 23.8.2017 – UD v. komissio

(Asia T-574/17)

(2017/C 369/44)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: UD (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja T. Martin)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että

2.11.2016 annettu päätös, jolla komissio epäsi kantajan terveydenhoitokustannusten korvaamista koskevan ennakkosuostumuksen, kumotaan

komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, jonka mukaan on tehty ilmeinen arviointivirhe, koska korvauksen epäämistä koskeva peruste perustuu siihen, että riidanalainen hoitotoimenpide ei vastaajan mukaan ole tieteellisesti perusteltu.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/32


Kanne 30.8.2017 – EIP v. Syyria

(Asia T-588/17)

(2017/C 369/45)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran, F. de Borja Oxangoiti Briones, asianajaja D. Arts ja solicitor T. Cusworth)

Vastaaja: Syyrian arabitasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta velvoittamaan Syyrian

maksamaan kaikki Euphrates Drainage and Irrigation -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ja 9.02 artiklan nojalla maksettavat summat seuraavasti:

2 184 271,58 euroa, jotka 25.8.2017 käsittävät pääoman, korot sekä sopimusperusteiset viivästyskorot (eräpäivän ja 25.8.2017 väliseltä ajalta)

muu sopimusperusteinen viivästyskorko 3,5 prosentin (300 peruspistettä) vuotuisen korkokannan perusteella, todelliseen maksupäivään asti

kaikki eräpäivästä maksupäivään kertyneet verot, tullit, tuontimaksut ja asiantuntijoiden kustannukset mukaan lukien nyt käytävään menettelyyn liittyvät kulut

maksamaan joka tapauksessa summat niiden lainaerien osalta, jotka erääntyvät tämän kanteen nostamisen jälkeen ja joita Syyria ei maksa, seuraavasti:

kunkin lainaerän pääoma korkoineen

muu sopimusperusteinen viivästyskorko 3,5 prosentin (300 peruspistettä) vuotuisen korkokannan perusteella kunkin lainaerän eräpäivästä alkaen siihen asti, kunnes Syyria on suorittanut maksun.

maksamaan kaikki tähän menettelyyn liittyvät kulut työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen.

Ainoa kanneperuste koskee sitä, että Syyria on rikkonut Euphrates Drainage and Irrigation –lainasopimuksen 3.01 ja 4.01 artiklan mukaiset sopimusvelvoitteensa maksaa Euphrates Drainage and Irrigation –lainasopimuksen lainaerät määräajassa ja Euphrates Drainage and Irrigation –lainasopimuksen 3.02 artiklan mukaisen velvoitteensa maksaa kustakin maksamatta jääneestä erääntyneestä lainaerästä viivästyskorkoa sopimuksessa määrätyn vuotuisen korkokannan mukaisesti. Näin ollen Syyrialla on sopimuksenmukainen velvollisuus maksaa Euphrates Drainage and Irrigation –lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ja 9.02 artiklan nojalla kaikki erääntyneet summat.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/33


Kanne 30.8.2017 – EIP v. Syyria

(Asia T-589/17)

(2017/C 369/46)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran, F. de Borja Oxangoiti Briones, asianajaja D. Arts ja solicitor T. Cusworth)

Vastaaja: Syyrian arabitasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta velvoittamaan Syyrian

maksamaan kaikki Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ja 9.02 artiklan nojalla maksettavat summat seuraavasti:

820 451,35 euroa, jotka 25.8.2017 käsittävät pääoman, korot sekä sopimusperusteiset viivästyskorot (eräpäivän ja 25.8.2017 väliseltä ajalta)

muu sopimusperusteinen viivästyskorko 3,5 prosentin (350 peruspistettä) vuotuisen korkokannan perusteella, todelliseen maksupäivään asti

kaikki eräpäivästä maksupäivään kertyneet verot, tullit, tuontimaksut ja asiantuntijoiden kustannukset mukaan lukien nyt käytävään menettelyyn liittyvät kulut

maksamaan joka tapauksessa summat niiden lainaerien osalta, jotka erääntyvät tämän kanteen nostamisen jälkeen ja joita Syyria ei maksa, seuraavasti:

kunkin lainaerän pääoma korkoineen

muu sopimusperusteinen viivästyskorko 3,5 prosentin (300 peruspistettä) vuotuisen korkokannan perusteella kunkin lainaerän eräpäivästä alkaen siihen asti, kunnes Syyria on suorittanut maksun.

maksamaan kaikki tähän menettelyyn liittyvät kulut työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen.

Ainoa kanneperuste koskee sitä, että Syyria on rikkonut Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term –lainasopimuksen 3.01 ja 4.01 artiklan mukaiset sopimusvelvoitteensa maksaa Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Irrigation –lainasopimuksen lainaerät määräajassa ja Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term –lainasopimuksen 3.02 artiklan mukaisen velvoitteensa maksaa kustakin maksamatta jääneestä erääntyneestä lainaerästä viivästyskorkoa sopimuksessa määrätyn vuotuisen korkokannan mukaisesti. Näin ollen Syyrialla on sopimuksenmukainen velvollisuus maksaa Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term –lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ja 9.02 artiklan nojalla kaikki erääntyneet summat.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/34


Kanne 30.8.2017 – EIP v. Syyria

(Asia T-590/17)

(2017/C 369/47)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran, F. de Borja Oxangoiti Briones, asianajaja D. Arts ja solicitor T. Cusworth)

Vastaaja: Syyrian arabitasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta velvoittamaan Syyrian

maksamaan Water Supply Sweida Region -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ja 9.02 artiklan nojalla maksettavat summat seuraavasti:

726 942,81 euroa, jotka 25.8.2017 käsittävät pääoman, korot sekä sopimusperusteiset viivästyskorot (eräpäivän ja 25.8.2017 väliseltä ajalta)

muu sopimusperusteinen viivästyskorko 3,5 prosentin (350 peruspistettä) vuotuisen korkokannan perusteella, todelliseen maksupäivään asti

kaikki eräpäivästä maksupäivään kertyneet verot, tullit, tuontimaksut ja asiantuntijoiden kustannukset mukaan lukien nyt käytävään menettelyyn liittyvät kulut

maksamaan joka tapauksessa summat niiden lainaerien osalta, jotka erääntyvät tämän kanteen nostamisen jälkeen ja joita Syyria ei maksa, seuraavasti:

kunkin lainaerän pääoma korkoineen

muu sopimusperusteinen viivästyskorko 3,5 prosentin (350 peruspistettä) vuotuisen korkokannan perusteella kunkin lainaerän eräpäivästä alkaen siihen asti, kunnes Syyria on suorittanut maksun.

maksamaan kaikki tähän menettelyyn liittyvät kulut työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen.

Ainoa kanneperuste koskee sitä, että Syyria on rikkonut Water Supply Sweida Region –lainasopimuksen 3.01 ja 4.01 artiklan mukaiset sopimusvelvoitteensa maksaa Water Supply Sweida Region –lainasopimuksen lainaerät määräajassa ja Water Supply Sweida Region –lainasopimuksen 3.02 artiklan mukaisen velvoitteensa maksaa kustakin maksamatta jääneestä erääntyneestä lainaerästä viivästyskorkoa sopimuksessa määrätyn vuotuisen korkokannan mukaisesti. Näin ollen Syyrialla on sopimuksenmukainen velvollisuus maksaa Water Supply Sweida Region –lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ja 9.02 artiklan nojalla kaikki erääntyneet summat.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/35


Kanne 30.8.2017 – EIP v. Syyria

(Asia T-591/17)

(2017/C 369/48)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan investointipankki (asiamiehet: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran, F. de Borja Oxangoiti Briones, asianajaja D. Arts ja solicitor T. Cusworth)

Vastaaja: Syyrian arabitasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta velvoittamaan Syyrian

maksamaan kaikki Water Supply Deir Ez Zor Region -lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ja 9.02 artiklan nojalla maksettavat summat seuraavasti:

404 425,58 euroa, jotka 25.8.2017 käsittävät pääoman, korot sekä sopimusperusteiset viivästyskorot (eräpäivän ja 25.8.2017 väliseltä ajalta)

muu sopimusperusteinen viivästyskorko 3,5 prosentin (350 peruspistettä) vuotuisen korkokannan perusteella, todelliseen maksupäivään asti

kaikki eräpäivästä maksupäivään kertyneet verot, tullit, tuontimaksut ja asiantuntijoiden kustannukset mukaan lukien nyt käytävään menettelyyn liittyvät kulut

maksamaan joka tapauksessa summat niiden lainaerien osalta, jotka erääntyvät tämän kanteen nostamisen jälkeen ja joita Syyria ei maksa, seuraavasti:

kunkin lainaerän pääoma korkoineen

muu sopimusperusteinen viivästyskorko 3,5 prosentin (350 peruspistettä) vuotuisen korkokannan perusteella kunkin lainaerän eräpäivästä alkaen siihen asti, kunnes Syyria on suorittanut maksun.

maksamaan kaikki tähän menettelyyn liittyvät kulut työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen.

Ainoa kanneperuste koskee sitä, että Syyria on rikkonut Water Supply Deir Ez Zor Region –lainasopimuksen 3.01 ja 4.01 artiklan mukaiset sopimusvelvoitteensa maksaa Water Supply Deir Ez Zor Region –lainasopimuksen lainaerät määräajassa ja Water Supply Deir Ez Zor Region –lainasopimuksen 3.02 artiklan mukaisen velvoitteensa maksaa kustakin maksamatta jääneestä erääntyneestä lainaerästä viivästyskorkoa sopimuksessa määrätyn vuotuisen korkokannan mukaisesti. Näin ollen Syyrialla on sopimuksenmukainen velvollisuus maksaa Water Supply Deir Ez Zor Region –lainasopimuksen 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 ja 9.02 artiklan nojalla kaikki erääntyneet summat.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/35


Kanne 5.9.2017 – Thun v. EUIPO (kalaa esittävä kuvio)

(Asia T-604/17)

(2017/C 369/49)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Thun SpA (Bolzano, Italia) (edustaja: asianajaja B. Giordano)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen malli: Yhteisömalli (kalaa esittävä kuvio) – Rekisteröintihakemus nro 336 805-0059

Riidanalainen päätös: EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 9.6.2017 asiassa R 1680/2016-3 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

hyväksyy menetetyn määräajan palauttamista koskevan pyynnön

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Yhteisömallista annetun asetuksen (EY) N:o 6/2002 67 artiklan rikkominen.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/36


Kanne 6.9.2017 – Grupo Bimbo v. EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

(Asia T-608/17)

(2017/C 369/50)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Grupo Bimbo, SAB de CV (México, Meksiko) (edustaja: asianajaja N. Fernández Fernández-Pacheco)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: DF World of Spices GmbH (Dissen, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki TAKIS FUEGO – Rekisteröintihakemus nro 11 841 087

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 4.7.2017 asiassa R 2300/2016-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa muun osapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/37


Kanne 11.9.2017 – Google ja Alphabet v. komissio

(Asia T-612/17)

(2017/C 369/51)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Google Inc. (Mountain View, Kalifornia, Yhdysvallat) ja Alphabet Inc. (Mountain View) (edustajat: asianajajat T. Graf, R. Snelders ja C. Thomas, K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitor, R. O’Donoghue, barrister ja D. Piccinin, barrister)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan SEUT 102 artiklaa ja ETA-sopimuksen 54 artiklaa koskevan 27.6.2017 annetun komission päätöksen (AT.39741 – Google Search (Shopping))

vaihtoehtoisesti täyden harkintavaltansa nojalla kumoamaan kantajille määrätyn sakon tai alentamaan sitä ja

joka tapauksessa velvoittamaan komission korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut tässä oikeudenkäyntimenettelyssä.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat kuuteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan riidanalaisessa päätöksessä on virhe, koska siinä katsotaan, että Google suosi Googlen hintaseurantapalvelua näyttämällä ryhmiteltyjä tuotteiden hakutuloksia (Product Universals).

Kantajat väittävät, että riidanalaisessa päätöksessä esitetään tosiseikat väärin. Kantajien mukaan Google lanseerasi ryhmitellyt tuotteiden hakutulokset parantaakseen laatua, ei ohjatakseen hakuliikennettä Googlen hintaseurantapalveluun.

Lisäksi kantajat väittävät, että riidanalaisessa päätöksessä on virhe, koska siinä katsotaan, että siinä, että tuotteiden hakutuloksia ja yleisiä hakutuloksia kohdeltiin eri tavalla, oli kyse suosimisesta, vaikka todellisuudessa syrjintää ei ollut.

Lopuksi kantajat väittävät, että riidanalaisessa päätöksessä ei arvioida oikeudellisesti riittävällä tavalla Googlen objektiivisia perusteluja, jotka liittyvät Product Universalsien näyttämiseen.

2)

Toisen kanneperusteen mukaan riidanalaisessa päätöksessä on virhe, koska siinä katsotaan, että Google suosii Googlen hintaseurantapalvelua näyttämällä ryhmiteltyjä tuotemainoksia (Shopping Units).

Kantajat väittävät, että riidanalaisessa päätöksessä on virhe, koska siinä katsotaan, että siinä, että ryhmiteltyjä tuotemainoksia ja ilmaisia yleisiä hakutuloksia kohdellaan eri tavalla, on kyse suosimisesta, vaikka todellisuudessa syrjintää ei ole.

Lisäksi kantajat väittävät, että riidanalaisessa päätöksessä on virhe, koska siinä katsotaan, että Googlen hintaseurantapalvelu hyötyy Shopping Unitseissa olevista tuotemainoksista.

Lopuksi kantajat väittävät, että riidanalaisessa päätöksessä ei arvioida oikeudellisesti riittävällä tavalla Googlen objektiivisia perusteluja, jotka liittyvät Shopping Unitsien näyttämiseen.

3)

Kolmannen kanneperusteen mukaan riidanalaisessa päätöksessä on virhe, koska siinä katsotaan, että määräävän markkina-aseman väitetty väärinkäyttö ohjasi Googlen hakuliikennettä toisaalle.

Kantajat väittävät, että riidanalaisessa päätöksessä ei osoiteta, että määräävän markkina-aseman väärinkäyttö vähensi Googlen hakuliikennettä muihin hintaseurantapalveluihin.

Lisäksi kantajat väittävät, että riidanalaisessa päätöksessä ei osoiteta, että määräävän markkina-aseman väärinkäyttö lisäsi hakuliikennettä Googlen hintaseurantapalveluun.

4)

Neljännen kanneperusteen mukaan riidanalaisessa päätöksessä on virhe, koska siinä katsotaan, että määräävän markkina-aseman väärinkäytöllä on todennäköisesti kilpailunvastaisia vaikutuksia.

Kantajat väittävät, että riidanalaisessa päätöksessä on virhe, koska siinä spekuloidaan mahdollisista kilpailunvastaisista vaikutuksista tutkimatta todellista markkinatilannetta.

Lisäksi kantajat väittävät, että riidanalaisessa päätöksessä ei oteta asianmukaisesti huomioon verkkokauppojen aiheuttamaa kilpailupainetta.

Lopuksi kantajat väittävät, että vaikka kilpailuanalyysi voitaisiin rajata koskemaan hintaseurantapalveluja, riidanalaisessa päätöksessä ei osoiteta kilpailunvastaisia vaikutuksia.

5)

Viidennen kanneperusteen mukaan riidanalaisessa päätöksessä on virhe, koska siinä katsotaan, että laadun kehittäminen, joka on laatukilpailua, on määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Kantajat väittävät, että päätöksessä katsotaan virheellisesti, että Googlen yleisiä hakuja koskeva tuotekehittely on nostevaikutuksen väärinkäyttöä.

Lisäksi kantajat väittävät, että riidanalaisessa päätöksessä edellytetään, että Google tarjoaa muille hintaseurantapalveluille pääsyn sen tuotekehittelyyn, vaikka siihen liittyvät oikeudelliset edellytykset eivät täyty.

6)

Kuudennen kanneperusteen mukaan riidanalaisessa päätöksessä on sakon määräämistä koskeva virhe.

Kantajat väittävät, että määrätty sakko ei ollut perusteltu, koska komissio esitti uuden, vahvistamattoman teorian, aloitti asiassa sitoumusmenettelyn ja hylkäsi aikaisemmin korjaustoimenpiteen, jonka suorittamista se nyt edellyttää.

Lisäksi kantajat väittävät, että riidanalaisessa päätöksessä on sakon laskemista koskeva virhe.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/38


Kanne 13.9.2017 – Puola v. komissio

(Asia T-624/17)

(2017/C 369/52)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Puolan tasavalta (asiamies: B. Majczyna)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission 30.6.2017 tekemän päätöksen, joka koskee Puolan vähittäiskauppaveron yhteydessä myöntämää valtiontukea SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) ja joka on annettu tiedoksi asiakirjanumerolla C(2017) 4449, ja

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että Puolan vähittäiskauppavero on virheellisesti luokiteltu SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi valtiontueksi sen vuoksi, että valikoivuusedellytystä on arvioitu ilmeisen virheellisesti.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu riidanalaisen päätöksen puutteelliseen ja riittämättömään perustelemiseen.


30.10.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 369/39


Kanne 18.9.2017 – Tšekki v. komissio

(Asia T-629/17)

(2017/C 369/53)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Asianosaiset

Kantaja: Tšekin tasavalta (edustaja: M. Smolek, J. Vláčil ja T. Müller)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 6.7.2017 tehdyn komission täytäntöönpanopäätöksen C(2017) 4682 final, jolla peruutettiin osittain Euroopan sosiaalirahastosta myönnetty tuki Kilpailukykyä koskeva koulutus -toimenpideohjelmalle, joka kuuluu tavoitteisiin ”Lähentyminen” ja ”Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys” Tšekin tasavallassa, ja Euroopan aluekehitysrahastosta myönnetty tuki Tutkimus ja kehittäminen innovointia varten -toimenpideohjelmille, jotka kuuluvat tavoitteisiin ”Lähentyminen” Tšekin tasavallassa, sekä tekninen tuki, joka kuuluu tavoitteisiin ”Lähentyminen” ja ”Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys” Tšekin tasavallassa, ja

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen, jonka mukaan Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11.7.2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) 1083/2006 (1) 99 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, luettuna yhdessä julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (2) 16 artiklan b alakohdan kanssa, on rikottu. Komissio teki rahoitusoikaisuja sellaisissa julkisissa hankinnoissa väitetysti esiintyneiden sääntöjenvastaisuuksien osalta, joissa kuitenkin on kyse direktiivin 2004/18 16 artiklan b alakohdassa hyväksytystä menettelystä. Komissio katsoo virheellisesti, että ohjelmien sisältöä koskevaa direktiivin 2004/18 16 artiklan b alakohdassa säädettyä poikkeusta julkisia hankintoja koskevista säännöistä sovelletaan ainoastaan sellaisiin hankintaviranomaisiin, jotka ovat radio- ja televisiotoiminnan harjoittajia.


(1)  EUVL 2006, L 210, s. 25.

(2)  EUVL 2004, L 134, s. 114.