ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 204

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
28. kesäkuu 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2017/C 204/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8497 – Sibur/TechnipFMC/Linde/JV) ( 1 )

1

2017/C 204/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8433 – Zalando / Bestseller United / JV) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2017/C 204/03

Neuvoston päätös, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan nimittämisestä

2

 

Euroopan komissio

2017/C 204/04

Euron kurssi

4

2017/C 204/05

Komission ilmoitus glyfosaatin EU:n tasolla yhdenmukaistetusta luokituksesta ja merkinnästä annetun Euroopan kemikaaliviraston riskinarviointikomitean lausunnon saapumispäivästä

5

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2017/C 204/06

5 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot – Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) muuttaminen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, ( EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19 ) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1302/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta)

6


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2017/C 204/07

Ehdotuspyynnöt, jotka liittyvät avustuksia koskevaan työohjelmaan Euroopan laajuisten televiestintäverkkojen alalla Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa (2014–2020) (komission täytäntöönpanopäätös C(2017) 696)

7

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2017/C 204/08

Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnissa unioniin voimassa olevista polkumyyntitoimenpiteistä: sellaisen yrityksen nimenmuutos, johon sovelletaan yhteistyössä toimineisiin mutta otoksen ulkopuolisiin yrityksiin sovellettavaa polkumyyntitullia

8


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

28.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 204/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8497 – Sibur/TechnipFMC/Linde/JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 204/01)

Komissio päätti 19. kesäkuuta 2017 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32017M8497. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


28.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 204/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8433 – Zalando / Bestseller United / JV)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 204/02)

Komissio päätti 16. kesäkuuta 2017 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32017M8433. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

28.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 204/2


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä kesäkuuta 2017,

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan nimittämisestä

(2017/C 204/03)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10 päivänä helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75 ja erityisesti sen 4 artiklan (1),

ottaa huomioon Tanskan hallituksen esittämän ehdokkaan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto nimitti 14 päivänä heinäkuuta 2015 (2) ja 14 päivänä syyskuuta 2015 (3) hyväksymillään päätöksillä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenet 18 päivänä syyskuuta 2015 alkavaksi ja 17 päivänä syyskuuta 2018 päättyväksi toimikaudeksi.

(2)

Kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenen paikka hallitusten edustajien ryhmässä on Tanskan käytettävissä Lars MORTENSENin erottua.

(3)

Edellä mainitun keskuksen johtokuntaan olisi nimitettävä jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 17 päivänä syyskuuta 2018,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään seuraava henkilö Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 17 päivään syyskuuta 2018:

HALLITUSTEN EDUSTAJAT:

TANSKA

Lise Lotte TOFT

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan tiedoksi Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 26 päivänä kesäkuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. MIZZI


(1)  EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.

(2)  EUVL C 232, 16.7.2015, s. 2.

(3)  EUVL C 305, 16.9.2015, s. 2.


Euroopan komissio

28.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 204/4


Euron kurssi (1)

27. kesäkuuta 2017

(2017/C 204/04)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1278

JPY

Japanin jeniä

126,16

DKK

Tanskan kruunua

7,4357

GBP

Englannin puntaa

0,88370

SEK

Ruotsin kruunua

9,7678

CHF

Sveitsin frangia

1,0883

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

9,5200

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

26,270

HUF

Unkarin forinttia

309,40

PLN

Puolan zlotya

4,2151

RON

Romanian leuta

4,5635

TRY

Turkin liiraa

3,9525

AUD

Australian dollaria

1,4819

CAD

Kanadan dollaria

1,4895

HKD

Hongkongin dollaria

8,7972

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,5431

SGD

Singaporen dollaria

1,5626

KRW

Etelä-Korean wonia

1 283,79

ZAR

Etelä-Afrikan randia

14,5572

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,6853

HRK

Kroatian kunaa

7,4070

IDR

Indonesian rupiaa

15 007,64

MYR

Malesian ringgitiä

4,8360

PHP

Filippiinien pesoa

56,653

RUB

Venäjän ruplaa

66,5530

THB

Thaimaan bahtia

38,289

BRL

Brasilian realia

3,7216

MXN

Meksikon pesoa

20,1288

INR

Intian rupiaa

72,7545


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


28.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 204/5


Komission ilmoitus glyfosaatin EU:n tasolla yhdenmukaistetusta luokituksesta ja merkinnästä annetun Euroopan kemikaaliviraston riskinarviointikomitean lausunnon saapumispäivästä

(2017/C 204/05)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1056 (1) pidennettiin tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän voimassaoloaikaa siten, että se on 6 kuukautta siitä päivästä, jona komissio on saanut Euroopan kemikaaliviraston riskinarviointikomitean lausunnon, tai 31. joulukuuta 2017, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Kyseisen asetuksen johdanto-osan 7 kappaleessa komissio toteaa, että heti kun komissio on saanut Euroopan kemikaaliviraston riskinarviointikomitean lausunnon, se ilmoittaa kyseisen päivämäärän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Komissio sai 15. kesäkuuta 2017 Euroopan kemikaaliviraston riskinarviointikomitean lausunnon, jossa ehdotetaan glyfosaatin yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintää.


(1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1056, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2016, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen glyfosaatti hyväksynnän voimassaoloajan pidentämiseksi (EUVL L 173, 30.6.2016, s. 52).


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

28.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 204/6


5 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot

Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY) muuttaminen

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1302/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 1082/2006 muuttamisesta)

(2017/C 204/06)

I.1   EAYY:n nimi ja osoite

Rekisteröity nimi: Aquitaine/Euskadi/Navarra Eurorégion

Kotipaikka:

I.2   Uuden jäsenen liittymisen kesto:

Yhtymän toiminnan kesto: Perustettu määräämättömäksi ajaksi.

I.3   Ensimmäinen julkaisu EUVL:ssä:6/12/2012 – OJ/S S234

I.4   Uuden jäsenen nimi ja yhteystiedot:

Navarre

Mikel Irujo: mirujoam@navarra.es


V Ilmoitukset

HALLINNOLLISET MENETTELYT

Euroopan komissio

28.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 204/7


Ehdotuspyynnöt, jotka liittyvät avustuksia koskevaan työohjelmaan Euroopan laajuisten televiestintäverkkojen alalla Verkkojen Eurooppa -välineen puitteissa (2014–2020)

(komission täytäntöönpanopäätös C(2017) 696)

(2017/C 204/07)

Euroopan komissioon kuuluva viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto käynnistää neljä ehdotuspyyntöä avustusten myöntämiseksi hankkeisiin niiden painopisteiden ja tavoitteiden mukaisesti, jotka on määritelty Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevassa vuoden 2017 työohjelmassa Verkkojen Eurooppa -välineen (2014–2020) puitteissa.

Ehdotuksia pyydetään seuraaviin neljään tutkimusaiheeseen:

 

CEF-TC-2017-3: Sähköinen laskutus – eInvoicing

 

CEF-TC-2017-3: Sähköinen kääntäminen – eTranslation

 

CEF-TC-2017-3: Euroopan digitaalinen kirjasto – Europeana

 

CEF-TC-2017-3: Julkinen avoin data

Valittuja ehdotuksia varten käytettävissä oleva ohjeellinen kokonaisbudjetti on 24 miljoonaa euroa.

Ehdotukset on jätettävä viimeistään 28. marraskuuta 2017.

Ehdotuspyyntöjä koskevat asiakirjat ovat saatavissa Verkkojen Eurooppa -välineen televiestintäsivustolta:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals


YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

28.6.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 204/8


Ilmoitus Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnissa unioniin voimassa olevista polkumyyntitoimenpiteistä: sellaisen yrityksen nimenmuutos, johon sovelletaan yhteistyössä toimineisiin mutta otoksen ulkopuolisiin yrityksiin sovellettavaa polkumyyntitullia

(2017/C 204/08)

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden, jäljempänä ’pöytäesineet’, tuonnissa sovelletaan lopullista polkumyyntitullia, joka on otettu käyttöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 412/2013 (1), annettu 13 päivänä toukokuuta 2013, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien keraamisten pöytä- ja keittiöesineiden tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta, jäljempänä ’asetus (EU) N:o 412/2013’.

Yksi Kiinan kansantasavallassa sijaitseva yritys, Taric (2)-lisäkoodi B521, jonka unioniin suuntautuvaan pöytäesineiden vientiin sovelletaan yhteistyössä toimineisiin mutta otoksen ulkopuolisiin yrityksiin sovellettavaa 17,9 prosentin polkumyyntitullia, on ilmoittanut komissiolle muuttaneensa nimensä siten kuin jäljempänä esitetään.

Yritys pyysi komissiota vahvistamaan, että nimenmuutos ei vaikuta sen oikeuteen hyötyä tullista, jota siihen sovellettiin, kun sillä oli vielä vanha nimensä.

Komissio totesi toimitettuja tietoja tarkasteltuaan, ettei nimenmuutos vaikuta millään tavoin asetuksen (EU) N:o 412/2013 päätelmiin.

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 412/2013 liitteessä I olevia viittauksia yritykseen

Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

B521

olisi pidettävä viittauksina yritykseen

Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd

B521

Taric-lisäkoodia B521, joka annettiin aiemmin yritykselle Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd, sovelletaan nyt yritykseen Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd.


(1)  EUVL L 131, 15.5.2013, s. 1.

(2)  Euroopan unionin yhtenäistariffi.