ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 108

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
6. huhtikuu 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2017/C 108/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8419 – Segro / PSPIB / SELP / Target assets) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2017/C 108/02

Euron kurssi

2

2017/C 108/03

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 18. heinäkuuta 2016 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.39824 – Kuorma-autot – Esittelijä: Latvia

3

2017/C 108/04

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus – Kuorma-autot (AT.39824)

4

2017/C 108/05

Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.39824 – Kuorma-autot) (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 4673)

6

 

Tilintarkastustuomioistuin

2017/C 108/06

Erityiskertomus nro 5/2017 – Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n toimintapolitiikat tuottaneet tulosta? Nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen arviointi

9

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2017/C 108/07

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

10

2017/C 108/08

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

10

2017/C 108/09

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

11


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

EFTAn tuomioistuin

2017/C 108/10

Tuomioistuimen tuomio, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016, asiassa E-25/15 – EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti (EFTA-valtion velvollisuuksien laiminlyönti – Valtiontuki – Valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 14 artiklan 3 kohta – Sääntöjenvastaisesti myönnetyn tuen takaisinperinnän laiminlyönti)

12

2017/C 108/11

Tuomioistuimen tuomio, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016, asiassa E-30/15 – EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti (EFTA-valtion velvollisuuksien laiminlyönti – Täytäntöönpanon laiminlyönti – Direktiivi 2011/62/EU ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta)

13

2017/C 108/12

Tuomioistuimen tuomio, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016, asiassa E-31/15 – EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti (EFTA-valtion velvollisuuksien laiminlyönti – Täytäntöönpanon laiminlyönti – Direktiivi 2011/77/EU tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta)

14

2017/C 108/13

Tuomioistuimen tuomio, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016, asiassa E-32/15 – EFTAn valvontaviranomainen vastaan Liechtensteinin ruhtinaskunta (EFTA-valtion velvollisuuksien laiminlyönti – Täytäntöönpanon laiminlyönti – Direktiivi 2006/126/EY – Direktiivi 2011/94/EU – Direktiivi 2012/36/EU)

15

2017/C 108/14

EFTAn valvontaviranomaisen 1 päivänä helmikuuta 2017 Islantia vastaan nostama kanne (Asia E-2/17)

16

2017/C 108/15

EFTAn valvontaviranomaisen 1 päivänä helmikuuta 2017 Islantia vastaan nostama kanne (Asia E-3/17)

17

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2017/C 108/16

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8312 – Panasonic Corporation / Ficosa International) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

18

2017/C 108/17

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8391 – Toyota Industries Europe / Vive) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

19

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2017/C 108/18

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

20


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8419 – Segro / PSPIB / SELP / Target assets)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 108/01)

Komissio päätti 29. maaliskuuta 2017 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32017M8419. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/2


Euron kurssi (1)

5. huhtikuuta 2017

(2017/C 108/02)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,0678

JPY

Japanin jeniä

118,49

DKK

Tanskan kruunua

7,4354

GBP

Englannin puntaa

0,85510

SEK

Ruotsin kruunua

9,5748

CHF

Sveitsin frangia

1,0708

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

9,1665

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

27,058

HUF

Unkarin forinttia

309,91

PLN

Puolan zlotya

4,2315

RON

Romanian leuta

4,5397

TRY

Turkin liiraa

3,9404

AUD

Australian dollaria

1,4085

CAD

Kanadan dollaria

1,4291

HKD

Hongkongin dollaria

8,2957

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,5319

SGD

Singaporen dollaria

1,4948

KRW

Etelä-Korean wonia

1 202,72

ZAR

Etelä-Afrikan randia

14,6327

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,3638

HRK

Kroatian kunaa

7,4578

IDR

Indonesian rupiaa

14 227,37

MYR

Malesian ringgitiä

4,7314

PHP

Filippiinien pesoa

53,532

RUB

Venäjän ruplaa

59,6596

THB

Thaimaan bahtia

36,860

BRL

Brasilian realia

3,2974

MXN

Meksikon pesoa

20,0177

INR

Intian rupiaa

69,2930


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/3


Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 18. heinäkuuta 2016 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.39824 – Kuorma-autot

Esittelijä: Latvia

(2017/C 108/03)

1.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä komission kanssa siitä, että päätösluonnoksessa tarkoitetussa kilpailunvastaisessa toiminnassa on kyse SEUT-sopimuksen 101 artiklassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklassa tarkoitetuista yritysten välisistä sopimuksista ja/tai yhdenmukaistetuista menettelytavoista.

2.

Neuvoa-antava komitea yhtyy päätösluonnoksessa esitettyyn komission arvioon sopimusten ja/tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen kohteena olevasta tuotteesta ja niiden maantieteellisestä laajuudesta.

3.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä komission kanssa siitä, että yritykset, joita päätösluonnos koskee, ovat osallistuneet SEUT-sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan yhteen ja jatkuvaan rikkomiseen.

4.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että päätösluonnoksessa kuvattujen sopimusten ja/tai yhdenmukaistettujen menettelytapojen tavoitteena on ollut SEUT-sopimuksen 101 artiklassa ja ETA-sopimuksen 53 artiklassa tarkoitettu kilpailun rajoittaminen.

5.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että päätösluonnoksessa kuvatut sopimukset ja/tai yhdenmukaistetut menettelytavat ovat voineet vaikuttaa tuntuvasti EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

6.

Neuvoa-antava komitea yhtyy komission arvioon päätösluonnoksessa kuvatun rikkomisen kestosta.

7.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä komission kanssa yrityksistä, joille päätösluonnos on osoitettu.

8.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, että yrityksille, joille päätösluonnos on osoitettu, on määrättävä sakko.

9.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta vuonna 2006 annettujen suuntaviivojen soveltamisesta päätösluonnoksen osalta.

10.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä päätösluonnoksessa määrättyjen sakkojen laskennassa käytetyn myynnin arvon määrittelystä.

11.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä päätösluonnoksessa käytetyistä sakkojen perusmääristä.

12.

Neuvoa-antava komitea on samaa mieltä keston määrittämisestä päätösluonnoksessa sakkojen laskemista varten.

13.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, ettei rikkomiseen liity raskauttavia seikkoja.

14.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä siitä, ettei rikkomiseen liity lieventäviä seikkoja.

15.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sakkojen lieventämisestä päätösluonnoksen osalta sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä vuonna 2006 annetun tiedonannon perusteella.

16.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä sovintomenettelystä päätösluonnoksen osalta vuonna 2008 annetun tiedonannon perusteella.

17.

Neuvoa-antava komitea on komission kanssa samaa mieltä päätösluonnoksessa käytetyistä sakkojen lopullisista määristä.

18.

Neuvoa-antava komitea suosittelee tämän lausunnon julkaisemista Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/4


Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (1)

Kuorma-autot

(AT.39824)

(2017/C 108/04)

(1)

Tässä kertomuksessa käsitellään kartelliin liittyvää sovintomenettelyä koskevaa, asetuksen N:o 773/2004 (2) 10 a artiklan nojalla annettavaa päätöstä, jäljempänä ’päätösluonnos’.

(2)

Päätösluonnos on osoitettu 15 oikeushenkilölle, jäljempänä ’yritykset, joille päätösluonnos on osoitettu’, jotka kaikki kuuluvat seuraaviin viiteen yritykseen: MAN, Volvo, Daimler, Iveco ja DAF, jäljempänä ’sovintomenettelyyn osallistuvat yritykset’ (3).

(3)

Päätösluonnoksen mukaan yritykset, joille päätösluonnos on osoitettu, osallistuivat salaisiin yhteistoimintajärjestelyihin, jotka koskivat keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen hintoja ja bruttohintojen korotuksia Euroopan talousalueella sekä keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen tarkistettujen päästöstandardien edellyttämien päästövähennystekniikoiden käyttöönoton ajankohtaa ja kustannusten siirtämistä eteenpäin.

(4)

Asia sai alkunsa hakemuksesta, joka koski sakoista vapauttamista. Komissio teki tarkastuksia alkuvuodesta 2011, minkä jälkeen se sai kolme sakkojen lieventämistä koskevaa hakemusta.

(5)

Komissio aloitti 20. marraskuuta 2014 asetuksen (EY) N:o 773/2004 2 artiklan mukaisen menettelyn, joka koski sovintomenettelyyn osallistuvia yrityksiä sekä yhtä muuta yritystä, jäljempänä ’kuudes yritys’. Tätä kertomusta laadittaessa kuudetta yritystä koskeva menettely on meneillään asetuksen (EY) N:o 773/2004 yleisten (muuta kuin sovintomenettelyä) koskevien säännösten mukaisesti (4).

(6)

Komissio antoi samoin 20. marraskuuta 2014 asiassa AT.39824 väitetiedoksiannon, jäljempänä ’väitetiedoksianto’. Väitetiedoksianto toimitettiin 20.–24. marraskuuta 2014 yrityksille, joille päätösluonnos on osoitettu, sekä kolmelle yritykselle, jotka kuuluvat kuudenteen yritykseen, jäljempänä ’yritykset, joille väitetiedoksianto on osoitettu’.

(7)

Kaikki yritykset, joille väitetiedoksianto on osoitettu, pyysivät saada tutustua komission tutkinta-aineistoon. Kilpailun pääosasto antoi joulukuussa 2014 saatavilla olevan aineiston pääosat tutustuttaviksi yrityksille, joille väitetiedoksianto on osoitettu. Kilpailun pääosasto järjesti rajattuja tutustumismenettelyjä (kilpailun pääosaston tiloissa ja muualla) siitä osasta komission aineistoa, johon oli asianmukaista soveltaa erityisiä salassapitotoimia. Menettelyjen avulla ulkopuoliset juristit pystyivät yksilöimään asiakirjat, joista he pyysivät ei-luottamuksellisia versioita asiakkaidensa puolesta. Nämä rajatut tutustumismenettelyt aloitettiin joulukuussa 2014. Niissä yksilöityjen asiakirjojen ei-luottamuksellisia versioita koskevat pyynnöt toimitettiin kilpailun pääosastolle helmi- ja maaliskuussa 2015. Kilpailun pääosasto toimitti nämä ei-luottamukselliset versiot helmikuussa 2016.

(8)

Komissiolla oli 1 September 2015 and 3 June 2016 sovintoon tähtääviä keskusteluja niiden yritysten kanssa, joille väitetiedoksianto on osoitettu ja jotka olivat July 2015lähestyneet komissiota epävirallisesti ja ilmaisseet olevansa mahdollisesti kiinnostuneita esittämään sovintoehdotuksen asetuksen (EY) N:o 773/2004 10 a artiklan mukaisesti.

(9)

Yritykset, joille väitetiedoksianto on osoitettu, esittivät komissiolle sovintoehdotuksen asetuksen (EY) N:o 773/2004 10 a artiklan 2 kohdan mukaisesti 15 and 21 June 2016 välisenä aikana. Kussakin ehdotuksessa oli muiden tietojen lisäksi maininta siitä, että asianomainen yritys, joille päätösluonnos on osoitettu, oli ollut riittävän tietoinen komission sitä vastaan esittämistä väitteistä ja että sille oli annettu tarpeeksi mahdollisuuksia esittää omat näkemyksensä komissiolle.

(10)

En ole saanut tähän asiaan liittyviä pyyntöjä tai valituksia (5).

(11)

Olen tutkinut päätöksen 2011/695/EU 16 artiklan mukaisesti, käsitelläänkö päätösluonnoksessa ainoastaan sellaisia väitteitä, joista yrityksille, joille päätösluonnos on osoitettu, on annettu mahdollisuus esittää näkemyksensä. Katson, että asia on näin.

(12)

Katson edellä esitetyn perusteella, että yritysten, joille päätösluonnos on osoitettu, menettelylliset oikeudet ovat toteutuneet tosiasiallisesti tässä asiassa.

Bryssel 18. heinäkuuta 2016.

Wouter WILS


(1)  Laadittu kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tehtävästä ja toimivaltuuksista tietyissä kilpailuasioita koskevissa menettelyissä 13 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan komission puheenjohtajan päätöksen 2011/695/EU (EUVL L 275, 20.10.2011, s. 29), 16 ja 17 artiklan mukaisesti.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 773/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18), sellaisena kuin se on muutettuna erityisesti komission asetuksella (EU) N:o 622/2008 (EUVL L 171, 1.7.2008, s. 3), jäljempänä ’asetus (EY) N:o 773/2004’. Ks. myös komission tiedonanto sovintomenettelyn toteuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 7 ja 23 artiklan mukaisten päätösten tekemiseksi kartelliasioissa (EUVL C 167, 2.7.2008, s. 1), jäljempänä ’sovintomenettelyä koskeva tiedonanto’.

(3)  Yritykset, joille päätösluonnos on osoitettu, ovat sovintomenettelyyn osallistuvan yrityksen mukaan ryhmiteltynä seuraavat: (i) MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH; (ii) AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks SAS; (iii) Daimler AG; (iv) Fiat Chrysler Automobiles N.V, CNH Industrial NV, Iveco SpA, Iveco Magirus AG; (v) PACCAR Inc., DAF Trucks NV ja DAF Trucks Deutschland GmbH.

(4)  Ks. sovintomenettelyä koskevan tiedonannon 2.2 jakso, erityisesti 19 kohta.

(5)  Päätöksen 2011/695/EU 15 artiklan 2 kohdan mukaan kartelleja koskevissa asioissa menettelyn osapuolet, jotka aloittavat sovintoon tähtäävät neuvottelut asetuksen (EY) N:o 773/2004 10 a artiklan mukaisesti, voivat saattaa asian kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan tutkittavaksi missä tahansa sovintomenettelyn vaiheessa varmistaakseen menettelyllisten oikeuksiensa tosiasiallisen toteutumisen. Ks. myös sovintomenettelyä koskevan tiedonannon 18 kohta ja päätöksen 2011/695/EU 3 artiklan 7 kohta.


6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/6


Tiivistelmä komission päätöksestä,

annettu 19 päivänä heinäkuuta 2016,

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä

(Asia AT.39824 – Kuorma-autot)

(tiedoksiannettu numerolla C(2016) 4673)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2017/C 108/05)

Komissio antoi 19. heinäkuuta 2016 päätöksen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä. Komissio julkaisee osapuolten nimet ja päätöksen olennaisen sisällön sekä mahdollisesti määrättävät seuraamukset neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003  (1) 30 artiklan säännösten mukaisesti. Se ottaa huomioon yritysten oikeutetut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta.

1.   JOHDANTO

(1)

Päätös koskee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan yhtä jatkuvaa rikkomista.

(2)

Päätös on osoitettu seuraaville yrityksille: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, yhdessä ’MAN’; Daimler AG, jäljempänä ’Daimler’; Fiat Chrysler Automobiles NV, CNH Industrial NV, Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, jäljempänä ’Iveco’; AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, yhdessä ’Volvo/Renault’ sekä PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks NV ja DAF, yhdessä ’DAF’.

2.   ASIAN KUVAUS

2.1   Menettely

(3)

MANin esitettyä 20. syyskuuta 2010 sakoista vapauttamista koskevan hakemuksen komissio teki tarkastuksia 18.–21. tammikuuta 2011 eri kuorma-autonvalmistajien toimitiloissa. Volvo/Renault haki sakkojen lieventämistä 28. tammikuuta 2011, Daimler 10. helmikuuta 2011 kello 10.00 ja Iveco 10. helmikuuta 2011 kello 22.22.

(4)

Komissio aloitti 20. marraskuuta 2014 asetuksen (EY) N:o 1/2003 11 artiklan 6 kohdan mukaisen menettelyn yrityksiä DAF, Daimler, Iveco, MAN ja Volvo/Renault vastaan ja antoi väitetiedoksiannon, jonka se toimitti kyseisille yrityksille.

(5)

Väitetiedoksiannon antamisen jälkeen yritykset, joille tämä päätös on osoitettu, lähestyivät komissiota epävirallisesti ja pyysivät, että asiaa jatkettaisiin sovintomenettelyssä. Komissio päätti aloittaa asiaa koskevan sovintomenettelyn sen jälkeen kun kaikki väitetiedoksiannon saajat olivat vahvistaneet halukkuutensa osallistua sovintoon tähtääviin keskusteluihin. Tämän jälkeen MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault ja Iveco jättivät komissiolle virallisen pyynnön aloittaa komission asetuksen (EY) N:o 773/2004 (2) 10 a artiklan 2 kohdan mukainen sovintomenettely.

(6)

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi asiasta myönteisen lausunnon 18. heinäkuuta 2016, ja komissio antoi päätöksen 19. heinäkuuta 2016.

2.2   Yritykset, joille päätös on osoitettu, ja rikkomisen kesto

(7)

Yritykset, joille päätös on osoitettu, ovat osallistuneet kilpailunvastaiseen yhteistyöhön ja/tai ovat siitä vastuussa. Ne ovat rikkoneet näin SEUT-sopimuksen 101 artiklaa seuraavassa esitettyjen ajanjaksojen aikana. Sakkojen laskennasta annettujen suuntaviivojen 26 kohdan mukaisesti Volvo/Renault vapautettiin osittain sakoista ajanjakson 17. tammikuuta 1997–15. tammikuuta 2001 osalta.

Yritys

Kesto

MAN SE,

MAN Truck & Bus AG,

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

17. tammikuuta 1997–20. syyskuuta 2010

Daimler AG

17. tammikuuta 1997–18. tammikuuta 2011

Fiat Chrysler Automobiles NV.,

CNH Industrial NV.,

Iveco S.p.A.,

Iveco Magirus AG

17. tammikuuta 1997–18. tammikuuta 2011

AB Volvo (publ),

Volvo Lastvagnar AB,

Renault Trucks SAS,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH,

17. tammikuuta 1997–18. tammikuuta 2011

PACCAR Inc.,

DAF Trucks Deutschland GmbH,

DAF Trucks NV.

17. tammikuuta 1997–18. tammikuuta 2011

2.3   Yhteenveto rikkomisesta

(8)

Rikkomisen kohteena ovat 6–16 tonnia painavat kuorma-autot (keskiraskaat) ja yli 16 tonnia painavat (raskaat) perävaunuttomat kuorma-autot ja vetoautot, joista jäljempänä käytetään yhdessä nimitystä ’kuorma-auto’ (3). Asia ei koske myynninjälkeistä tai muuta palvelua eikä käytettyjen kuorma-autojen tai muiden tavaroiden tai palvelujen myyntiä.

(9)

Rikkomus koostui salaisista yhteistoimintajärjestelyistä, jotka koskivat hinnoittelua ja bruttohintojen korotuksia kuorma-automarkkinoilla ETA-alueella sekä keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen Euro 3–6 -standardien edellyttämien päästövähennystekniikoiden käyttöönoton ajankohtaa ja kustannusten siirtämistä eteenpäin. Yritysten, joille päätös on osoitettu, päätoimipaikat olivat suoraan mukana hintaa, hinnankorotuksia ja uusien päästöstandardien käyttöönottoa koskevissa keskusteluissa vuoteen 2004 asti. Viimeistään elokuusta 2002 keskusteluja käytiin saksalaisten tytäryritysten kautta, jotka raportoivat eriasteisesti kukin omalle päätoimipaikalleen. Niitä käytiin sekä monen- että kahdenvälisesti.

(10)

Salaisiin yhteistoimintajärjestelyihin sisältyi sopimuksia ja/tai yhdenmukaistettuja menettelytapoja, jotka koskivat hintoja ja bruttohintojen korotuksia bruttohintojen mukauttamiseksi ETA-alueella sekä Euro 3–6 -standardien edellyttämien päästövähennystekniikoiden käyttöönoton ajankohtaa ja kustannusten siirtämistä eteenpäin.

(11)

Rikkomus kattoi koko ETA-alueen ja kesti 17. päivästä tammikuuta 199718. päivään tammikuuta 2011.

2.4   Korjaustoimenpiteet

(12)

Päätöksessä sovelletaan sakkojen laskentaa koskevia suuntaviivoja (4) vuodelta 2006. Päätöksessä määrätään sakkoja kaikille (7) kohdassa mainituille yrityksille paitsi MANille.

2.4.1.   Sakon perusmäärä

(13)

Sakkojen määrää määrittäessään komissio otti huomioon asianomaisten yritysten raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen, sellaisina kuin ne on määriteltyinä (8) kohdassa, myynnin ETA-alueella viimeisenä vuonna ennen rikkomisen loppumista, sen, että hintojen koordinointi on yksi vakavimmista kilpailunrajoituksista, rikkomisen keston, yritysten, joille päätös on osoitettu, suuren markkinaosuuden raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen markkinoista Euroopassa, sen, että rikkominen kattoi koko ETA-alueen, sekä lisämäärän, jolla yrityksiä estetään harjoittamasta hintojen koordinointia tulevaisuudessa.

2.4.2.   Perusmäärään tehtävät mukautukset

(14)

Komissio katsoo, että asiaan ei liity raskauttavia eikä lieventäviä seikkoja.

2.4.3.   Sakoista vapauttamisesta ja sakkojen lieventämisestä annetun tiedonannon soveltaminen

(15)

Komissio vapautti MANin kokonaan sakoista. Volvo/Renaultin sakkoja lievennettiin 40 prosenttia, Daimlerin sakkoja lievennettiin 30 prosenttia ja Ivecon sakkoja lievennettiin 10 prosenttia.

2.4.4.   Sovintomenettelyä koskevan tiedonannon soveltaminen

(16)

Sovintomenettelyä koskevan tiedonannon soveltamisen johdosta kaikkien yritysten, joille päätös on osoitettu, sakkoja lievennettiin 10 prosenttia.

3.   PÄÄTELMÄT

(17)

Asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan nojalla määrättiin seuraavat sakot:

a)

0 euroa

MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH yhteisvastuullisesti.

b)

670 448 000 euroa

AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB ja Renault Trucks SAS; tästä määrästä

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH on yhteisvastuussa 468 855 017 euron määrästä.

c)

1 008 766 000 euroa

Daimler AG.

d)

494 606 000 euroa

Iveco S.p.A.; tästä määrästä

1)

Fiat Chrysler Automobiles NV on yhteisvastuussa 156 746 105 euron määrästä,

2)

Fiat Chrysler Automobiles NV ja Iveco Magirus AG ovat yhteisvastuussa 336 119 346 euron määrästä ja

3)

CNH Industrial NV ja Iveco Magirus AG ovat yhteisvastuussa 1 740 549 euron määrästä.

e)

752 679 000 euroa

PACCAR Inc. ja DAF Trucks NV yhteisvastuullisesti; tästä määrästä

DAF Trucks Deutschland GmbH on yhteisvastuussa 376 118 773 euron määrästä.


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 123, 27.4.2004, s. 18.

(3)  Sotilaskäyttöön tarkoitettuja kuorma-autoja lukuun ottamatta.

(4)  Suuntaviivat asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta (EUVL L 1, 4.1.2003, s. 1).


Tilintarkastustuomioistuin

6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/9


Erityiskertomus nro 5/2017

”Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n toimintapolitiikat tuottaneet tulosta? Nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen arviointi”

(2017/C 108/06)

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tiedottaa, että erityiskertomus nro 5/2017 ”Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n toimintapolitiikat tuottaneet tulosta? Nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen arviointi” on juuri julkaistu.

Kertomus on luettavissa ja ladattavissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen internet-sivustolla (http://eca.europa.eu) tai EU-Bookshop-sivustolla (https://bookshop.europa.eu).


JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/10


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

(2017/C 108/07)

Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti on tehty päätös seuraavassa taulukossa määritellyn kalastuksen lopettamisesta:

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä ja kellonaika

16.2.2017

Kesto

16.2.2017–31.12.2017

Jäsenvaltio

Ranska

Kalakanta tai kalakantaryhmä

SBR/678-

Laji

Pilkkupagelli (Pagellus bogaraveo)

Alue

Unionin ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII ja VIII

Kalastusalustyyppi/-tyypit

Viitenumero

04/TQ2285


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.


6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/10


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

(2017/C 108/08)

Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti on tehty päätös seuraavassa taulukossa määritellyn kalastuksen lopettamisesta:

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä ja kellonaika

1.1.2017

Kesto

1.1.2017–31.12.2017

Jäsenvaltio

Espanja

Kalakanta tai kalakantaryhmä

BUM/ATLANT

Laji

Sinimarliini (Makaira nigricans)

Alue

Atlantin valtameri

Kalastusalustyyppi/-tyypit

Viitenumero

05/TQ127


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.


6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/11


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

(2017/C 108/09)

Yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti on tehty päätös seuraavassa taulukossa määritellyn kalastuksen lopettamisesta:

Kalastuksen lopettamisen päivämäärä ja kellonaika

1.1.2017

Kesto

1.1.2017–31.12.2017

Jäsenvaltio

Espanja

Kalakanta tai kalakantaryhmä

WHM/ATLANT

Laji

Valkomarliini (Tetrapturus albidus)

Alue

Atlantin valtameri

Kalastusalustyyppi/-tyypit

Viitenumero

06/TQ127


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

EFTAn tuomioistuin

6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/12


TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016,

asiassa E-25/15

EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti

(EFTA-valtion velvollisuuksien laiminlyönti – Valtiontuki – Valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 14 artiklan 3 kohta – Sääntöjenvastaisesti myönnetyn tuen takaisinperinnän laiminlyönti)

(2017/C 108/10)

Asiassa E-25/15, EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti, on esitetty HAKEMUS, jossa pyydetään tuomioistuinta toteamaan, että koska Islanti ei ole toteuttanut säädetyssä määräajassa kaikkia tarvittavia toimia periäkseen tuensaajilta takaisin valtiontukea, joka on Islannin pääomasijoitusten kannustinjärjestelmästä8 päivänä lokakuuta 2014 annetun EFTAn valvontaviranomaisen päätöksen N:o 404/14/KOL 2–5 artiklassa todettu ETA-sopimuksen toimintaan soveltumattomaksi, ja koska se ei ole peruuttanut säädetyssä määräajassa kyseisen päätöksen 7 artiklan kolmannessa virkkeessä tarkoitettuja mahdollisesti jäljellä olevia maksuja ja koska se ei ole toimittanut säädetyssä määräajassa EFTAn valvontaviranomaiselle kaikkia kyseisen päätöksen 8 artiklassa esitettyjä tietoja, Islanti on laiminlyönyt valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 14 artiklan 3 kohdan ja EFTAn valvontaviranomaisen päätöksen N:o 404/14/KOL 6–8 artiklan mukaiset velvoitteensa. EFTAn tuomioistuin, toimien kokoonpanossa Carl Baudenbacher, presidentti, ja tuomarit Per Christiansen (esittelevä tuomari) ja Páll Hreinsson, on antanut 29 päivänä heinäkuuta 2016 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

Tuomioistuin

1.

toteaa, että Islanti on laiminlyönyt valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 14 artiklan 3 kohdan ja Islannin pääomasijoitusten kannustinjärjestelmästä 8 päivänä lokakuuta 2014 annetun EFTAn valvontaviranomaisen päätöksen N:o 404/14/KOL 6–8 artiklan mukaiset velvoitteensa, koska se ei ole toteuttanut säädetyssä määräajassa kaikkia tarvittavia toimia periäkseen tuensaajilta takaisin valtiontukea, joka on kyseisen päätöksen 3–5 artiklassa todettu ETA-sopimuksen toimintaan soveltumattomaksi, ja koska se ei ole peruuttanut kyseisen päätöksen 7 artiklan kolmannessa virkkeessä tarkoitettuja mahdollisesti jäljellä olevia maksuja ja koska se ei ole toimittanut EFTAn valvontaviranomaiselle kaikkia kyseisen päätöksen 8 artiklassa esitettyjä tietoja.

2.

määrää Islannin maksamaan oikeudenkäyntikulut.


6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/13


TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016,

asiassa E-30/15

EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti

(EFTA-valtion velvollisuuksien laiminlyönti – Täytäntöönpanon laiminlyönti – Direktiivi 2011/62/EU ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta)

(2017/C 108/11)

Asiassa E-30/15, EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti, on esitetty HAKEMUS, jossa pyydetään tuomioistuinta toteamaan, että Islanti on laiminlyönyt Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä II olevan XIII luvun 15q kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/62/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse väärennettyjen lääkkeiden pääsyn estämisestä lääkkeiden lailliseen toimitusketjuun), sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen sen pöytäkirjalla 1, sekä ETA-sopimuksen 7 artiklan mukaiset velvoitteensa, koska se ei ole määräajassa hyväksynyt tarvittavia toimenpiteitä säädöksen panemiseksi täytäntöön eikä ilmoittanut kyseisistä toimenpiteistä EFTAn valvontaviranomaiselle. EFTAn tuomioistuin, toimien kokoonpanossa Carl Baudenbacher, presidentti, sekä tuomarit Per Christiansen (esittelevä tuomari) ja Páll Hreinsson, on antanut 29 päivänä heinäkuuta 2016 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

Tuomioistuin

1.

toteaa, että Islanti on laiminlyönyt Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä II olevan XIII luvun 15q kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/62/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse väärennettyjen lääkkeiden pääsyn estämisestä lääkkeiden lailliseen toimitusketjuun), sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen sen pöytäkirjalla 1, sekä ETA-sopimuksen 7 artiklan mukaiset velvoitteensa, koska se ei ole määräajassa hyväksynyt tarvittavia toimenpiteitä säädöksen panemiseksi täytäntöön;

2.

määrää Islannin maksamaan oikeudenkäyntikulut.


6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/14


TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016,

asiassa E-31/15

EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti

(EFTA-valtion velvollisuuksien laiminlyönti – Täytäntöönpanon laiminlyönti – Direktiivi 2011/77/EU tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta)

(2017/C 108/12)

Asiassa E-31/15, EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti, on esitetty HAKEMUS, jossa pyydetään tuomioistuinta toteamaan, että Islanti on laiminlyönyt Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XVII olevan 9f kohdan luetelmakohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/77/EU, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta), sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen sen pöytäkirjalla 1, sekä ETA-sopimuksen 7 artiklan mukaiset velvoitteensa, koska se ei ole määräajassa hyväksynyt tarvittavia toimenpiteitä säädöksen panemiseksi täytäntöön eikä ilmoittanut kyseisistä toimenpiteistä EFTAn valvontaviranomaiselle. EFTAn tuomioistuin, toimien kokoonpanossa Carl Baudenbacher, presidentti, sekä tuomarit Per Christiansen (esittelevä tuomari) ja Páll Hreinsson, on antanut 29 päivänä heinäkuuta 2016 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

Tuomioistuin

1.

toteaa, että Islanti on laiminlyönyt Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XVII olevan 9f kohdan luetelmakohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/77/EU, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta), sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen sen pöytäkirjalla 1, sekä ETA-sopimuksen 7 artiklan mukaiset velvoitteensa, koska se ei ole määräajassa hyväksynyt tarvittavia toimenpiteitä säädöksen panemiseksi täytäntöön;

2.

määrää Islannin maksamaan oikeudenkäyntikulut.


6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/15


TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,

annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016,

asiassa E-32/15

EFTAn valvontaviranomainen vastaan Liechtensteinin ruhtinaskunta

(EFTA-valtion velvollisuuksien laiminlyönti – Täytäntöönpanon laiminlyönti – Direktiivi 2006/126/EY – Direktiivi 2011/94/EU – Direktiivi 2012/36/EU)

(2017/C 108/13)

Asiassa E-32/15, EFTAn valvontaviranomainen vastaan Liechtensteinin ruhtinaskunta, on esitetty HAKEMUS, jossa pyydetään tuomioistuinta toteamaan, että Liechtensteinin ruhtinaskunta on laiminlyönyt Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XIII olevassa 24f kohdassa tarkoitettujen säädösten (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti), komission direktiivi 2011/94/EU, annettu 28 päivänä marraskuuta 2011, direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta sekä komission direktiivi 2012/36/EU, annettu 19 päivänä marraskuuta 2012, direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta), sellaisina kuin ne ovat mukautettuina ETA-sopimukseen sen pöytäkirjalla 1, sekä ETA-sopimuksen 7 artiklan mukaiset velvoitteensa, koska se ei ole määräajassa hyväksynyt tarvittavia toimenpiteitä säädösten panemiseksi täytäntöön eikä ilmoittanut kyseisistä toimenpiteistä EFTAn valvontaviranomaiselle. EFTAn tuomioistuin, toimien kokoonpanossa Carl Baudenbacher, presidentti, sekä tuomarit Per Christiansen (esittelevä tuomari) ja Páll Hreinsson, on antanut 29 päivänä heinäkuuta 2016 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:

Tuomioistuin

1.

toteaa, että Liechtensteinin ruhtinaskunta on laiminlyönyt Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XIII olevassa 24f kohdassa tarkoitettujen säädösten (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajokorteista (uudelleenlaadittu teksti), komission direktiivi 2011/94/EU, annettu 28 päivänä marraskuuta 2011, direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta sekä komission direktiivi 2012/36/EU, annettu 19 päivänä marraskuuta 2012, direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta), sellaisina kuin ne ovat mukautettuina ETA-sopimukseen sen pöytäkirjalla 1, sekä ETA-sopimuksen 7 artiklan mukaiset velvoitteensa, koska se ei ole määräajassa hyväksynyt tarvittavia toimenpiteitä säädösten panemiseksi täytäntöön;

2.

määrää Liechtensteinin ruhtinaskunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/16


EFTAn valvontaviranomaisen 1 päivänä helmikuuta 2017 Islantia vastaan nostama kanne

(Asia E-2/17)

(2017/C 108/14)

EFTAn valvontaviranomainen, Rue Belliard 35, 1040 Bryssel, Belgia, asiamiehinään Carsten Zatschler ja Maria Moustakali, nosti 1 päivänä helmikuuta 2017 EFTAn tuomioistuimessa kanteen Islantia vastaan.

EFTAn valvontaviranomainen on pyytänyt EFTAn tuomioistuinta toteamaan, että

1.

pitämällä voimassa i) lain nro 25/1993 10 §:ssä sekä asetuksen (IS) N:o 448/2012 3 §:n e momentissa ja 4 §:ssä säädetyn kaltaisen raakojen munien ja raakojen munatuotteiden tuontilupajärjestelmän; ii) pastöroimattoman maidon ja pastöroimattomasta maidosta jalostettujen maitotuotteiden tuontilupajärjestelmän ja lisävaatimukset, sellaisina kuin ne on vahvistettu lain nro 25/1993 10 §:ssä ja asetuksen (IS) N:o 448/2012 3 §:n f momentissa sekä 4 ja 5 §:ssä, sekä maahantuotujen pastöroimattomasta maidosta jalostettujen maitotuotteiden kaupan pitämiskiellon, sellaisena kuin se on vahvistettu asetuksen (IS) N:o 104/2010 7 a §:ssä; ja iii) asetuksen (IS) N:o 448/2012 soveltamisen yhteydessä vahvistetun kaltaisen hallinnollisen käytännön, jossa maahantuojat velvoitetaan tekemään ilmoitus ja hankkimaan hyväksyntä käsiteltyjen muna- ja maitotuotteiden tuontiin, Islanti on laiminlyönyt velvoitteensa, jotka johtuvat ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.1.1 kohdassa mainitusta säädöksestä neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1989, eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten, sellaisena kuin se on muutettuna ja sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen sopimuksen pöytäkirjalla 1 ja alakohtaisilla mukautuksilla liitteeseen I, ja erityisesti kyseisen direktiivin 5 artiklasta.

2.

Islannin on maksettava oikeudenkäyntikulut.

Oikeusperusta ja taustatiedot sekä kanteen tueksi esitetyt oikeusseikkoja koskevat väitteet:

EFTAn valvontaviranomainen toteaa, että Islanti on rikkonut direktiivin 89/662/ETY mukaisia velvoitteitaan i) pitämällä voimassa raakojen munien ja raakojen munatuotteiden tuontilupajärjestelmän; ii) pitämällä voimassa pastöroimattoman maidon ja pastöroimattomasta maidosta jalostettujen maitotuotteiden tuontilupajärjestelmän ja lisävaatimukset, sekä maahantuotujen pastöroimattomasta maidosta jalostettujen maitotuotteiden kaupan pitämiskiellon; ja iii) pitämällä voimassa hallinnollisen käytännön, jossa maahantuojat velvoitetaan tekemään ilmoitus ja hankkimaan hyväksyntä käsiteltyjen muna- ja maitotuotteiden tuontiin.

EFTAn valvontaviranomainen toteaa, että ETA:n sisäiseen kauppaan tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden kauppaa ja eläinlääkärintarkastuksia koskevat säännöt on yhdenmukaistettu ETA:n tasolla. Neuvoston direktiivissä 89/662/ETY säädetään eläinlääkärintarkastuksista eläinperäisten tuotteiden ETA:n sisäisessä kaupassa. Sen tärkeimpänä tavoitteena on eläinlääkärintarkastusten poistaminen ETA:n sisärajoilla samalla kun vahvistetaan alkuperäpaikassa tehtäviä tarkastuksia. Määräpaikkana olevan ETA-valtion toimivaltaiset viranomaiset voivat ainoastaan tarkastaa pistotarkastuksilla, joilla ei syrjitä ketään, että asiaa koskevaa ETA:n lainsäädäntöä noudatetaan.

EFTAn valvontaviranomainen toteaa, että pitämällä voimassa nykyiset toimenpiteet, Islanti asettaa lisävaatimuksia, jotka eivät ole sallittuja eläinlääkärintarkastusten yhdenmukaistetussa kehyksessä.

EFTAn valvontaviranomaisen mukaan EFTAn tuomioistuin on jo todennut tällaisten vaatimusten olevan ETA:n lainsäädännön vastaisia asiassa E-17/15, Ferskar kjötvörur ehf. vs. Islannin valtio, antamassaan tuomiossa, joka koskee rajoituksia raa’an lihan tuonnissa Islantiin. Islannin lainsäädännössä on vastaavia rajoituksia, jotka koskevat muna- ja maitotuotteita.


6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/17


EFTAn valvontaviranomaisen 1 päivänä helmikuuta 2017 Islantia vastaan nostama kanne

(Asia E-3/17)

(2017/C 108/15)

EFTAn valvontaviranomainen, Rue Belliard 35, 1040 Bryssel, Belgia, asiamiehinään Carsten Zatschler ja Maria Moustakali, nosti 1 päivänä helmikuuta 2017 EFTAn tuomioistuimessa kanteen Islantia vastaan.

EFTAn valvontaviranomainen on pyytänyt EFTAn tuomioistuinta toteamaan, että

1.

pitämällä voimassa lain nro 25/1993 10 §:ssä sekä asetuksen (IS) N:o 448/2012 3, 4 ja 5 §:ssä säädetyn kaltaisen tuoretta lihaa ja lihatuotteita koskevan lupajärjestelmän Islanti on laiminlyönyt velvoitteensa, jotka johtuvat ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 1.1.1 kohdassa mainitusta säädöksestä neuvoston direktiivi 89/662/ETY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1989, eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten, sellaisena kuin se on muutettuna ja sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen sopimuksen pöytäkirjalla 1 ja alakohtaisilla mukautuksilla liitteeseen I, ja erityisesti kyseisen direktiivin 5 artiklasta.

2.

Islannin on maksettava oikeudenkäyntikulut.

Oikeusperusta ja taustatiedot sekä kanteen tueksi esitetyt oikeusseikkoja koskevat väitteet:

EFTAn valvontaviranomainen toteaa, että Islanti on rikkonut direktiivin 89/662/ETY mukaisia velvoitteitaan pitämällä voimassa tuontilupajärjestelmän, joka koskee muun muassa tuoretta lihaa ja lihatuotteita.

EFTAn valvontaviranomainen toteaa, että ETA:n sisäiseen kauppaan tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden kauppaa ja eläinlääkärintarkastuksia koskevat säännöt on yhdenmukaistettu ETA:n tasolla. Neuvoston direktiivissä 89/662/ETY säädetään eläinlääkärintarkastuksista eläinperäisten tuotteiden ETA:n sisäisessä kaupassa. Sen tärkeimpänä tavoitteena on eläinlääkärintarkastusten poistaminen ETA:n sisärajoilla samalla kun vahvistetaan alkuperäpaikassa tehtäviä tarkastuksia. Määräpaikkana olevan ETA-valtion toimivaltaiset viranomaiset voivat ainoastaan tarkastaa pistotarkastuksilla, joilla ei syrjitä ketään, että asiaa koskevaa ETA:n lainsäädäntöä noudatetaan.

EFTAn valvontaviranomainen toteaa, että pitämällä voimassa lupajärjestelmän tuotaessa tuoretta lihaa ja lihatuotteita Islanti asettaa lisävaatimuksia, jotka eivät ole sallittuja eläinlääkärintarkastusten ETA:n tasolla yhdenmukaistetussa kehyksessä.

EFTAn valvontaviranomaisen mukaan EFTAn tuomioistuin on jo todennut lisävaatimusten asettamisen olevan ETA:n lainsäädännön vastaista asiassa E-17/15, Ferskar kjötvörur ehf. v. Islannin valtio, antamassaan tuomiossa.


KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/18


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8312 – Panasonic Corporation / Ficosa International)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 108/16)

1.

Komissio vastaanotti 27. maaliskuuta 2017 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla japanilainen yritys Panasonic Corporation (Panasonic) hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan espanjalaisessa yrityksessä Ficosa International (Ficosa) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Panasonic kehittää ja suunnittelee sähköistä teknologiaa ja sähköisiä ratkaisuja useilla aloilla.

Ficosan päätoimialoja ovat erityyppisissä ajoneuvoissa käytettävien järjestelmien ja komponenttien kehittäminen, valmistus ja markkinoille saattaminen ja niihin liittyvä tutkimustoiminta.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.8312 – Panasonic Corporation / Ficosa International seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/19


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8391 – Toyota Industries Europe / Vive)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2017/C 108/17)

1.

Komissio vastaanotti 29. maaliskuuta 2017 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla japanilaisen Toyota Industries Corporationin (TICO) kokonaan omistama tytäryhtiö Toyota Industries Europe AB hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan alankomaalaisessa yrityksessä Vive B.V. (Vive) ostamalla osakkeita. Vive on Vanderlande Industries Holding B.V.:n (Vanderlande) ainoa osakas.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   TICO: autojen, moottorien, autojen ilmastointilaitteiden kompressorien, valuosien, elektroniikkakomponenttien, materiaalinsiirtolaitteiden ja tekstiilikoneiden valmistus ja myynti sekä logistiikkapalvelut

—   Vive/Vanderlande: lentoasemilla sekä varastointi- ja paketinkäsittelytoiminnoissa käytettävien prosessinsäätö- ja automaatiolaitteiden suunnittelu, valmistus, myynti ja integrointi.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.8391 – Toyota Industries Europe / Vive seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


MUUT SÄÄDÖKSET

Euroopan komissio

6.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 108/20


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

(2017/C 108/18)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa hakemusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) 51 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

”ΠΕΥΚOΘΥΜΑΡΟΜΕΛΟ ΚΡΗΤΗΣ” (PEFKOTHYMAROMELO KRITIS)

EU-nro: PDO-EL-02142 – 17.5.2016

SAN ( X ) SMM ( )

1.   Nimi (nimet)

”Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης” (Pefkothymaromelo Kritis)

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Kreikka

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1.   Tuotetyyppi

Luokka 1.4. Muut eläinperäiset tuotteet (munat, hunaja, erilaiset maitotuotteet paitsi voi, jne.)

3.2.   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Pefkothymaromelo Kritis on timjamihunajan ja mäntyhunajan luonnollinen sekoitus, jota tuotetaan Kreetalla. Tuote saadaan, kun mehiläispesiä hoidetaan tietyllä tavalla ja/tai kun samanaikaisesti tapahtuu kaksi asiaa: timjami kukkii myöhään ja yleensä turkinmännyssä (Pinus brutia Ten) ja alepponmännyssä (Pinus halepensis Mill) asustava loishyönteinen Marchalina hellenica L. erittää mesikastetta.

Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet:

Sähkönjohtavuus ≥ 0,600 mS/cm, glukoosin ja fruktoosin summa ≥ 50 prosenttia, sakkaroosipitoisuus ≤ 3 prosenttia, suhteellinen kosteus ≤ 17 prosenttia, diastaasiaktiivisuus ≥ 8 DN, hydroksimetyylifurfuraalipitoisuus (HMF) ≤ 25 mg/kg, vapaiden happojen pitoisuus 20–50 meq/kg, veteen liukenemattomat kiinteät aineet ≤ 0,1 g / 100 g. Väri on vakaa, sen vaihteluväli on 70–130 mm Pfundin asteikolla. Tuotteessa ei juurikaan havaita hyönteismyrkkyjen tai kasvinsuojeluaineiden jäämiä, analyysiherkkyyden raja on 10 μg/kg.

Mikroskooppiset ominaisuudet:

Pefkothymaromelo Kritis -hunajalla on ominaisuuksia, joiden perusteella se voidaan luokitella mesikastehunajaksi (metsähunaja). Sen lisäksi se sisältää siitepölyhiukkasia lukuisista eri mesikasveista, jotka vaihtelevat kussakin hunajanäytteessä ja jotka voivat olla peräisin jopa 20:stä eri lajista. Tärkein näistä lajeista on sykerötimjami (Coridothymus capitatus l.), jonka siitepölyhiukkasten osuus on kaikissa näytteissä ≥ 10 prosenttia kaikista mesikasvien siitepölyhiukkasista.

Mesikasteen osuus siitepölyhiukkasten kokonaismäärästä (HDE/P) vaihtelee 0,5–6,5. Mesikaste sisältää myös Cladosporium- ja Fumago-homesienten sekä harvemmin Altenaria- ja Stemphylium-homesienten itiöitä. Mesikaste ei sisällä Coleosporium-heimon itiöitä, jotka ovat muodoltaan teräväkärkisiä ja joita on paljon muissa mäntyhunajaa sisältävissä hunajan sekoituksissa.

Aistinvaraiset ominaisuudet:

Tuotteelle ominainen aromi on pääasiassa peräisin timjamihunajan aromiaineista. Tuotteen kevyt suussa pitkään viipyvä maku sekä keskitasoinen kirkkaus ja makeus ovat puolestaan mäntyhunajan ansiota. Aromissa on kukkaisia vivahteita sekä hento puun ja pihkan aromi. Tuoksu on keskivoimakas ja siinä on kevyitä hedelmien ja vahan vivahteita. Hunaja säilyy juoksevana vähintään vuoden sadonkorjuupäivästä.

3.3.   Rehu (vain eläinperäiset tuotteet) ja raaka-aineet (vain jalostetut tuotteet)

Mehiläisiä ruokitaan ainoastaan sen vuoksi, että ne säilyvät hengissä, ja ruokinta lopetetaan vähintään kuukautta ennen kukinta-aikaa tai aikaa, jolloin mesikastetta on saatavilla. Mehiläishoitajat ruokkivat mehiläisiä sokerisiirapilla, joka on valmistettu sokerijuurikkaasta, sokerimassasta ja proteiiniravinnosta (siitepölykakku), silloin kun mehiläiset eivät pääse luontoon keräämään ravintoa (mesi, siitepöly). Mehiläisten ravinto voi olla peräisin muulta maantieteelliseltä alueelta kuin hunajan tuotantoalue. Mehiläisten ruokinta ei kuitenkaan missään tapauksessa vaikuta hunajan ominaisuuksiin tai laatuun.

3.4.   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Kaikkien tuotantovaiheiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella. Tuotteen laadun ja ainutlaatuisuuden säilyttämiseksi mehiläispesät siirretään mäntymetsään, kun mehiläiset ovat keränneet meden timjamista, tai alueille, joilla timjami kukkii myöhään ja männyissä on saatavilla mesikastetta. Mehiläispesiä savutetaan mahdollisimman vähän hunajan korjuussa, joka tapahtuu silloin, kun vähintään kolme neljäsosaa kennoista on vahakerroksen peitossa. Hunaja poistetaan kennoista linkoamalla, siirretään selkeytysaltaisiin ja lämmitetään korkeintaan 45 celsiusasteeseen. Tauteja ehkäistään ja hoidetaan hyvällä hygienialla ja käyttämällä tarvittaessa mehiläisystävällisiä hyväksyttyjä aineita.

3.5.   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, viipalointia, raastamista ja pakkaamista koskevat erityiset säännöt

Tuote pakataan yksilöidyllä maantieteellisellä alueella, joka mainitaan kohdassa 4. Tämä vaatimus on tarpeen, jotta voidaan valvoa ja varmistaa hunajan alkuperä, pienentää sekoittumisriskiä muihin hunajiin, estää nimen väärinkäyttö muilta alueilta peräisin olevien hunajien myynnissä ja varmistaa kohdassa 3.6 esitettyjen erityisten sääntöjen noudattaminen. Vaatimuksella pyritään myös estämään hunajan fysikaalis-kemiallisten muutosten (HMF-pitoisuus, diastaasientsyymi) ja aistinvaraisten ominaisuuksien muutosten riskit, jotka johtuvat korkeista lämpötiloista erityisesti kesäkuukausina sekä merikuljetuksesta Kreetan saarelta.

3.6.   Tuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkitsemistä koskevat erityiset säännöt

Tuotteen laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi kaikkien mehiläishoitajien ja tuotetta myyvien yritysten on käytettävä merkkiä (logo), jossa on kuva Kreetan saaresta ja Málian mehiläisriipuksesta sekä sanat ”Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης ΠΟΠ” (Pefkothymaromelo Kritis SAN) (kuva 1). Merkin myöntävät tämän hakemuksen allekirjoittaneet mehiläishoitajaryhmittymät. Tuottajille annetaan myös tunnusnumerot, joista käy ilmi hunajan jokainen tuotantoerä, tuotantopaikka sekä mehiläishoitajan rekisterinumero. Merkki, tunnusnumero ja kaikki edellä mainitut tiedot esitetään myös etiketissä. Mehiläishoitajaryhmittymät ilmoittavat valvontaelimille etikettien jakelua koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Nämä säännöt eivät kuitenkaan saa millään tavoin syrjiä tuottajia, jotka tuottavat Pefkothymaromelo Kritis -hunajaa asianmukaisia sääntöjä noudattaen mutta jotka eivät kuulu mehiläishoitajaryhmittymiin.

Image

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Koko Kreetan saari eli Iráklion, Lasíthin, Réthymnon ja Chanián prefektuurit.

5.   Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Luontoon liittyvät tekijät:

Kreetan maaperän monimuotoisen morfologian sekä Kreetan erityisen ilmaston (saarella vallitsevat sekä Välimeren että Pohjois-Afrikan ilmastot) ja maantieteellisen sijainnin ansiosta siellä on paljon erilaisia kasvilajeja. Tuoreiden tietojen mukaan saaren noin 1 800 kasvilajista 180 on kotoperäisiä. Hunajakasvien runsaus on johtanut siihen, että mehiläisten määrä on kasvanut voimakkaasti. Saaren mehiläispesästiheys onkin yksi maailman suurimmista: 33 pesää neliökilometrillä.

Runsaassa kasvistossa on myös paljon aromaattisia kesä-heinäkuussa kukkivia kasveja. Joillakin alueilla kukinta-aika jatkuu elokuulle. Aromaattisista kasveista tärkein on Coridothymus capitatus -lajiin kuuluva sykerötimjami. Kukinta-aikana sataa hyvin vähän, koska alueen ilmasto on kuuma ja kuiva. Tämän vuoksi mettä on vähän ja tuotettu hunaja on paksua ja erittäin aromaattista. Kun Marchalina hellenica -hyönteiset erittävät samaan aikaan mesikastetta, mehiläishoitajilla on erityislaatuinen mahdollisuus tuottaa kahden eri hunajan (timjami- ja mäntyhunaja) luonnollista sekoitusta. Kyseessä on omalaatuinen tuote, jossa yhdistyvät kahden eri tuotteen ominaisuudet. Hunajaa tuottava loishyönteinen asuu turkinmännyssä (Pinus brutia Ten) ja alepponmännyssä (Pinus halepensis Mill), ja sitä tavataan ainoastaan Kreikassa ja Turkissa.

Inhimilliset tekijät

Mehiläistuottajat, jotka tuntevat mehiläisten käyttäytymisen ja saarella syksyllä vallitsevat erityiset olot, soveltavat erityistä tuotantotekniikkaa. Mehiläiset jätetään lisääntymään vapaasti (sikiöinti) pesän alalaatikoihin, joiden päällä olevien laatikoiden kennostoihin ne varastoivat timjamista keräämänsä meden. Tässä vaiheessa mehiläishoitajat tyhjentävät kennoja valikoivasti, ts. vain puhdasta timjamihunajaa sisältävät kennot. Siinä vaiheessa, kun mehiläiset keräävät mesikastetta mäntyjen hyönteisistä, mehiläisten määrä vähenee siitepölyn puuttumisen vuoksi, ja parven koko pienenee luonnostaan. Mehiläishoitajat eivät puutu tähän vaan antavat pesien vähentää sikiöintiä, jotta mehiläiset varastoivat enemmän hunajaa. Tämä on mahdollista, koska lämpötilat ovat saarella korkeat myös syksyllä. Näin mehiläiset voivat yhdyskuntansa kasvattamiseksi kerätä mettä syksyllä kukkivista lajeista, kuten johanneksenleipäpuu (Ceratonia siliqua), muratti (Hedera helix), parsa (Αsparagus officinalis) ja merisipuli (Urginea maritima). Jos mehiläisten määrä ei kasvaisi syksyllä, yhdyskunnat eivät selviytyisi talvesta. Saarella vallitsevien erityisten ilmasto-olojen, runsaasti siitepölyä ja mettä tuottavien kasvien runsauden sekä mehiläisten käyttäytymisen ansiosta kreetalaiset mehiläishoitajat voivat hoitaa mehiläisiä tällä poikkeavalla tavalla. Pefkothymaromelo Kritis on myös tulos Kreetan saarelle tavallisesta luonnonilmiöstä eli siitä, että timjami kukkii myöhään ja mäntyloinen erittää samaan aikaan mesikastetta.

Tuotteen erityisyys:

Pefkothymaromelo Kritis -hunajan erityisyys johtuu sen fysikaalis-kemiallisista, mikroskooppisista ja aistinvaraisista ominaisuuksista.

—   fysikaalis-kemialliset ominaisuudet: sähkönjohtavuus (≥ 0,600 mS/cm), kosteus (≤ 17 %), glukoosin ja fruktoosin summa (≥ 50 %) ja väri (70–130 mm Pfund);

—   mikroskooppiset ominaisuudet: timjamin siitepöly ≥ 10 prosenttia, ei Coleosporium-heimon itiöitä;

—   aistinvaraiset ominaisuudet: omaleimainen aromi ja miellyttävä, ei kovin makea maku.

Tuotteen laatu ja sen erityisyys perustuvat alhaiseen HMF-pitoisuuteen (≤ 25 mg/kg), alhaiseen sakkaroosipitoisuuteen (≤ 3 %) ja mitättömän pieniin hyönteismyrkkyjen tai kasvinsuojeluaineiden jäämiin (≤ 10 μg/kg).

Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen tuotteen laatuun tai ominaisuuksiin

Saari on kautta aikojen ollut aromaattisten kasvien ja timjamin peittämä, ja mesikastetta erittävä männyn loishyönteinen Marchalina hellenica L. on tunnettu jo ainakin 1800-luvulta alkaen (Gennadius, 1883). Kun männyn loishyönteinen Marchalina hellenica L. erittää mesikastetta timjamin kukkimisen (meden tuotannon) päätyttyä tai kun mettä ja mesikastetta on joillakin alueilla tarjolla yhtä aikaa, tuloksena on timjamihunajan ja mäntyhunajan luonnollinen sekoitus. Tämä ainutlaatuinen tuote liittyy kiinteästi alueeseen, jolta se on peräisin. Sähkönjohtavuus, glukoosin ja fruktoosin summa, kevyt maku ja hidas kiteytyminen ovat peräisin männyn mesikasteesta. Sen sijaan aromiaineet ja timjamin siitepölyhiukkasten pitoisuus hunajassa johtuvat siitä, että saarella on paljon kukkivia kotoperäisiä aromaattisia kasvilajeja, jotka tuottavat saaren kuumassa ja kuivassa ilmastossa vähän, mutta paksua ja aromaattista mettä. Lopputuloksena saatu Pefkothymaromelo Kritis on alhaisen kosteuspitoisuutensa johdosta paksu aromaattinen hunaja, joka sisältää lukuisten kreetalaisten kukkien siitepölyä ja jolla on edellä kuvatut ominaisuudet.

Mehiläishoitajat ovat kehittäneet erityisen tekniikan, jolla hyödynnetään maaperä- ja ilmasto-oloja, alueen kasvillisuutta, männyssä saatavilla olevaa mesikastetta ja mehiläisten luontaista käyttäytymistä Pefkothymaromelo Kritis -hunajan tuottamiseksi. Tämä tekniikka perustuu sukupolvelta toiselle siirtyneeseen tietoon, kun mehiläishoitajat ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa ympäristöön, mehiläisten käyttäytymiseen ja ilmasto-oloihin. Mehiläispesien hoitaminen oikein on olennaisen tärkeää, mutta lopputuote erottuu edukseen myös laatuominaisuuksiensa vuoksi, minkä vahvistavat HMF-indeksi, sakkaroosipitoisuus ja hyönteismyrkkyjen tai kasvinsuojeluaineiden jäämien puuttuminen.

Eritelmän julkaisutiedot

(tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta)

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/prod_pefkothimaromelo_kriti.pdf


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.