ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 104

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
3. huhtikuu 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2017/C 104/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2017/C 104/02

Asia C-604/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa — Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen — Asetus (EY) N:o 1/2003 — 23 artiklan 2 kohta — Liikevaihtoon perustuva 10 prosentin yläraja — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Taannehtivuuskiellon periaate — Täyden harkintavallan käyttäminen — Menettelyn kohtuuton kesto)

2

2017/C 104/03

Asia C-609/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajina Duravit AG, Duravit SA ja Duravit BeLux SPRL/BVBA sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa — Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen — Asetus (EY) N:o 1/2003 — 31 artikla — Perusteluvelvollisuus)

2

2017/C 104/04

Asia C-611/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajina Hansa Metallwerke AG ym. sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa — Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen — Asetus (EY) N:o 1/2003 — 23 artiklan 2 kohta — Liikevaihtoon perustuva 10 prosentin yläraja — Perusteluvelvollisuus — Luottamuksensuoja)

3

2017/C 104/05

Asia C-613/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Keramag Keramische Werke GmbH, aiemmin Keramag Keramische Werke AG, ym. (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa — Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen — Perusteluvelvollisuus)

3

2017/C 104/06

Asia C-614/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajina Masco Corp. ym. ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa — Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Perusteluvelvollisuus)

4

2017/C 104/07

Asia C-618/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Zucchetti Rubinetteria SpA ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa — Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen — Asetus (EY) N:o 1/2003 — 23 artiklan 2 kohta — Liikevaihtoon perustuva 10 prosentin yläraja)

5

2017/C 104/08

Asia C-619/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Mamoli Robinetteria SpA ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa — Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen — Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskeva ohjelma — Asetus (EY) N:o 1/2003 — 23 artiklan 2 kohta — Liikevaihtoon perustuva 10 prosentin yläraja — Täyden harkintavallan käyttäminen)

5

2017/C 104/09

Asia C-625/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Villeroy & Boch ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa — Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Hintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä kilpailusääntöjen rikkominen — Näyttö — Sakot — Täysi harkintavalta — Kohtuullinen aika — Oikeasuhteisuus)

6

2017/C 104/10

Asia C-626/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Villeroy & Boch Austria GmbH ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa — Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Hintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä kilpailusääntöjen rikkominen — Näyttö — Sakot — Täysi harkintavalta — Kohtuullinen aika — Oikeasuhteisuus)

6

2017/C 104/11

Asia C-636/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Roca Sanitario SA ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa — Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Perusteluvelvollisuus — Yhdenvertaisen kohtelun periaate — Oikeasuhteisuus — Täyden harkintavallan käyttäminen)

7

2017/C 104/12

Asia C-637/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Laufen Austria AG ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa — Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen — Asetus (EY) N:o 1/2003 — 23 artiklan 2 kohta — Liikevaihtoon perustuva 10 prosentin yläraja — Sakkojen laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Perusteluvelvollisuus — Yhdenvertaisen kohtelun periaate — Täyden harkintavallan käyttäminen)

7

2017/C 104/13

Asia C-638/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Roca SARL ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa — Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen — Sakkojen laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — Yhdenvertaisen kohtelun periaate — Täyden harkintavallan käyttäminen)

8

2017/C 104/14

Asia C-642/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Villeroy & Boch – Belgium ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa — Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Hintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä kilpailusääntöjen rikkominen — Näyttö — Sakot — Täysi harkintavalta — Kohtuullinen aika — Oikeasuhteisuus)

8

2017/C 104/15

Asia C-644/13 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Villeroy et Boch SAS ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa — Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artiklan rikkominen — Hintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä kilpailusääntöjen rikkominen — Näyttö — Sakot — Täysi harkintavalta — Kohtuullinen aika — Oikeasuhteisuus)

9

2017/C 104/16

Asia C-421/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander – Espanja) – Banco Primus SA v. Jesús Gutiérrez García (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 93/13/ETY — Elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset sopimukset — Kohtuuttomat sopimusehdot — Lainasopimus, jonka vakuutena on kiinteistökiinnitys — Kiinnitetyn kiinteistön ulosmittausmenettely — Preklusiivinen määräaika — Kansallisten tuomioistuinten tehtävät — Oikeusvoima)

9

2017/C 104/17

Asia C-560/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 9.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supreme Court – Irlanti) – M v. Minister for Justice and Equality, Irlanti ja Attorney General (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Direktiivi 2004/83/EY — Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi koskevat vähimmäisvaatimukset — Toissijaista suojelua koskeva hakemus — Sen kansallisen menettelyn lainmukaisuus, jota on noudatettu sellaisen toissijaista suojelua koskevan hakemuksen käsittelyssä, joka on tehty pakolaisaseman myöntämiseksi tehdyn hakemuksen hylkäämisen jälkeen — Oikeus tulla kuulluksi — Laajuus — Oikeus puhutteluun — Oikeus kutsua todistajia ja kuulustella vastapuolen todistajia)

11

2017/C 104/18

Asia C-573/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 31.1.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Belgia) – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides v. Mostafa Lounani (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue — Turvapaikka — Direktiivi 2004/83/EY — Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi koskevat vähimmäisvaatimukset — 12 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 12 artiklan 3 kohta — Pakolaisaseman myöntämättä jättäminen — Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisten tekojen käsite — Ulottuvuus — Terroristijärjestön johtava jäsen — Terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta saatu rikosoikeudellinen tuomio — Tapauskohtainen tarkastelu)

12

2017/C 104/19

Asia C-606/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 1.2.2017 – Valittajana Portovesme Srl ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Italian tasavallan Portovesme Srl:lle myöntämä tuki — Sähkön suosituimmuustariffijärjestelmä — Päätös, jossa tukitoimenpide todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi)

13

2017/C 104/20

Yhdistetyt asiat C-247/15 P, C-253/15 P ja C-259/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.1.2017 – Valittajina Maxcom Ltd, Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto sekä muina osapuolina Chin Haur Indonesia PT, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja Maxcom Ltd (Muutoksenhaku — Polkumyynti — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 501/2013 — Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta ja Tunisiasta lähtöisin olevien polkupyörien tuonti — Kiinasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentaminen kyseisiin tuonteihin — Asetus (EY) N:o 1225/2009 — 13 artikla — Kiertäminen — 18 artikla — Yhteistyön puuttuminen — Näyttö — Yhtäpitävien seikkojen kokonaisuus)

13

2017/C 104/21

Yhdistetyt asiat C-248/15 P, C-254/15 P ja C-260/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.1.2017 – Valittajina Maxcom Ltd, Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto sekä muina osapuolina City Cycle Industries, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja Maxcom Ltd (Muutoksenhaku — Polkumyynti — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 501/2013 — Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta ja Tunisiasta lähtöisin olevien polkupyörien tuonti — Kiinasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentaminen kyseisiin tuonteihin — Asetus (EY) N:o 1225/2009 — 13 artikla — Kiertäminen — 18 artikla — Yhteistyön puuttuminen — Näyttö — Yhtäpitävien seikkojen kokonaisuus — Perustelujen ristiriitaisuus — Puutteelliset perustelut — Menettelyllisten oikeuksien loukkaaminen)

14

2017/C 104/22

Asia C-283/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – X v. Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyyntö — Verolainsäädäntö — Tulovero — Jäsenvaltion kansalainen, joka saa tuloja kyseisen jäsenvaltion alueelta ja kolmannen valtion alueelta ja joka asuu jonkin muun jäsenvaltion alueella — Veroetu, jolla on tarkoitus ottaa huomioon hänen henkilö- ja perhekohtainen tilanteensa)

15

2017/C 104/23

Asia C-373/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Ranskan tasavalta sekä muina osapuolina Espanjan kuningaskunta ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) — Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Asetus (EY) N:o 1698/2005, asetus (EY) N:o 1975/2006 ja asetus (EY) N:o 796/2004 — Maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteet — Luonnonhaitta-alueet — Paikalla tehtävät tarkastukset — Eläintiheyden kerroin — Eläinten laskeminen)

16

2017/C 104/24

Asia C-392/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 1.2.2017 – Euroopan komissio v. Unkari (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — SEUT 49 artikla — Sijoittautumisvapaus — Notaarit — Kansalaisuutta koskeva edellytys — SEUT 51 artikla — Liittyminen julkisen vallan käyttöön)

16

2017/C 104/25

Asia C-430/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 1.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supreme Court of the United Kingdom – Yhdistynyt kuningaskunta) – Secretary of State for Work and Pensions v. Tolley (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaaliturva — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — Vammaisen elämisavustuksen (disability living allowance) hoito-osa — Vanhuuden varalta vakuutettu henkilö, joka on kokonaan lopettanut työnteon — Sairausetuuden ja työkyvyttömyysetuuden käsitteet — Maastavietävyys)

17

2017/C 104/26

Asia C-441/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 9.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Bremen – Saksa) – Madaus GmbH v. Hauptzollamt Bremen (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Tariffiluokittelu — Yhdistetty nimikkeistö — Nimikkeet 3824 90 97 ja 2106 90 92 — Jauhemainen tuote, joka koostuu kalsiumkarbonaatista (95 %) ja muunnetusta tärkkelyksestä (5 %))

18

2017/C 104/27

Asia C-506/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 26.1.2017 – Espanjan kuningaskunta v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) — Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Asetus (EY) N:o 1698/2005, asetus (EY) N:o 1975/2006 ja asetus (EY) N:o 796/2004 — Maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteet — Luonnonhaitta-alueet — Paikalla tehtävät tarkastukset — Eläintiheyden kerroin — Eläinten laskeminen)

18

2017/C 104/28

Asia C-562/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour d’appel de Paris – Ranska) – Carrefour Hypermarchés SAS v. ITM Alimentaire International SASU (Ennakkoratkaisupyyntö — Vertaileva mainonta — Direktiivi 2006/114/EY — 4 artikla — Direktiivi 2005/29/EY — 7 artikla — Hintojen puolueeton vertailu — Harhaanjohtava mainitsematta jättäminen — Mainonta, jossa vertaillaan erikokoisissa tai erityyppisissä myymälöissä myytävien tuotteiden hintoja toisiinsa — Sallittavuus — Olennainen tieto — Tiedon laajuus ja tiedon viestintään käytettävä väline)

19

2017/C 104/29

Asia C-585/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 9.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgia) – Raffinerie Tirlemontoise SA v. Belgian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Sokeri — Tuotantomaksut — Keskimääräisen tappion laskeminen — Tuotantomaksujen laskeminen — Asetus (EY) N:o 2267/2000 — Pätevyys — Asetus (EY) N:o 1993/2001 — Pätevyys)

20

2017/C 104/30

Asia C-21/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 9.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) – Portugali) – Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal v. Autoridade Tributária e Aduaneira (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 131 ja 138 artikla — Yhteisöluovutuksen verovapautuksen edellytykset — Arvonlisäverotietojen vaihtojärjestelmä (VIES) — Hankkijaa ei ole rekisteröity — Verovapautuksen epääminen — Hyväksyttävyys)

21

2017/C 104/31

Asia C-144/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 1.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal – Portugali) – Município de Palmela v. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações (Ennakkoratkaisupyyntö — Teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavat menettelyt — Direktiivit 83/189/ETY ja 98/34/EY — Teknistä määräystä koskeva ehdotus — Ilmoittaminen Euroopan komissiolle — Jäsenvaltioiden velvollisuudet — Laiminlyönti — Seuraukset)

21

2017/C 104/32

Asia C-283/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 9.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England and Wales), Family Division – Yhdistynyt kuningaskunta) – M. S. v. P. S. (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 4/2009 — 41 artiklan 1 kohta — Päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano sekä yhteistyö elatusvelvoitteita koskevissa asioissa — Päätöksen täytäntöönpano jäsenvaltiossa — Hakemuksen esittäminen suoraan täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle — Kansallinen lainsäädäntö, jossa edellytetään kääntymistä täytäntöönpanevan jäsenvaltion keskusviranomaisen puoleen)

22

2017/C 104/33

Asia C-45/16 P: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 26.1.2017 – d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Välityslauseke — Seitsemännessä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmassa (2007–2013) tehty sopimus Multi-level patient — specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat) — Sopimuksen purkaminen Euroopan komission kanssa tehdyn toisen sopimuksen toteuttamisessa havaittujen sääntöjenvastaisuuksien vuoksi — Vilpitön mieli — Perusteltu luottamus siihen, ettei sopimusta pureta)

23

2017/C 104/34

Asia C-53/16 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 24.1.2017 – Carsten René Beul v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Kumoamiskanne — Rahoitusmarkkinoiden toiminta — Vaatimukset, jotka koskevat yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilinpäätösten ja konsernitilinpäätösten lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamista — Asetus (EU) N:o 537/2004 — Säännöt, jotka koskevat lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen järjestäytymistä ja sitä, miten yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt toteuttavat lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen valinnan — Toimi ei koske valittajaa erikseen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

23

2017/C 104/35

Asia C-566/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 11.10.2016 – Dávid Vámos v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

24

2017/C 104/36

Asia C-593/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Korneuburg (Itävalta) on esittänyt 23.11.2016 – Admiral Casinos & Entertainment AG v. Alexander Holiczky

24

2017/C 104/37

Asia C-613/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Köln (Saksa) on esittänyt 28.11.2016 – Juhler Holding A/S v. Bundeszentralamt für Steuern

25

2017/C 104/38

Asia C-629/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 7.12.2016 – CX

26

2017/C 104/39

Asia C-642/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 14.12.2016 – Junek Europ-Vertrieb GmbH v. Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

26

2017/C 104/40

Asia C-649/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 19.12.2016 – Peter Valach ym. v. Waldviertler Sparkasse Bank AG ym.

27

2017/C 104/41

Asia C-664/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) on esittänyt 21.12.2016 – Lucrețiu Hadrian Vădan v. Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor ja Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

27

2017/C 104/42

Asia C-670/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Minden (Saksa) on esittänyt 29.12.2016 – Tsegezab Mengesteab v. Saksan liittotasavalta

28

2017/C 104/43

Asia C-673/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea Constituțională a României (Romania) on esittänyt 30.12.2016 – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton ja Asociația Accept v. Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne ja Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

29

2017/C 104/44

Asia C-681/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 27.12.2016 – Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group v. Orifarm GmbH

30

2017/C 104/45

Asia C-683/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 27.12.2016 – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V. v. Saksan valtio

31

2017/C 104/46

Asia C-684/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 27.12.2016 – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV v. Tetsuji Shimizu

32

2017/C 104/47

Asia C-2/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanja) on esittänyt 2.1.2017 – Instituto Nacional de la Seguridad Social v. Tesorería General de la Seguridad Social ja Jesús Crespo Rey

33

2017/C 104/48

Asia C-12/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Cluj (Romania) on esittänyt 10.1.2017 – Maria Dicu v. Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava ja Tribunalul Botoșani

33

2017/C 104/49

Asia C-16/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD) (Portugali) on esittänyt 13.1.2017 – TGE Gas Engineering GmbH:n Portugalin-sivuliike v. Autoridade Tributária e Aduaneira

34

2017/C 104/50

Asia C-27/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos apeliacinis teismas (Liettua) on esittänyt 19.1.2017 – flyLAL-Lithuanian Airlines, selvitystilassa oleva julkinen osakeyhtiö v. Starptautiskā lidosta Rīga VAS ja Air Baltic Corporation AS

35

2017/C 104/51

Asia C-34/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court (Irlanti) on esittänyt 24.1.2017 – Eamonn Donnellan v. Revenue Commissioners

35

2017/C 104/52

Asia C-43/17 P: Valitus, jonka Liam Jenkinson on tehnyt 25.1.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-602/15, Jenkinson v. neuvosto ym., 9.11.2016 antamasta määräyksestä

36

2017/C 104/53

Asia C-73/17: Kanne 9.2.2017 – Ranskan tasavalta v. Euroopan parlamentti

37

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 104/54

Yhdistetyt asiat T-14/14 ja T-87/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines ym. v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen — Varojen jäädyttäminen — Lainvastaisuusväite — Oikeudellinen perusta — Harkintavallan väärinkäyttö — Puolustautumisoikeudet — Luottamuksensuoja — Oikeusvarmuus — Ne bis in idem — Oikeusvoima — Oikeasuhteisuus — Ilmeinen arviointivirhe — Perusoikeudet)

39

2017/C 104/55

Asia T-191/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Lubrizol France v. neuvosto (Yhteinen tullitariffi — Tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien autonomisten tullien suspendoimista koskeva säännöstö — Olemassa olevia suspensioita koskeva vastalause — Tuotteiden vastaavuus — Vastalauseiden käsittelymenettely)

40

2017/C 104/56

Asia T-351/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – Construlink v. EUIPO – Wit-Software (GATEWIT) (Euroopan unionin tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin GATEWIT rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki wit software — Aikaisempi kansallinen toiminimi Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 4 kohta)

40

2017/C 104/57

Asia T-493/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – Mayer v. EFSA (Tilapäisesti siirretty kansallinen asiantuntija — EFSA:n säännöt tilapäisesti siirretyistä kansallisista asiantuntijoista — Päätös olla jatkamatta tilapäistä siirtoa — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Tutustumisoikeuden epääminen — Yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaa koskeva poikkeus — Henkilötietojen suoja — Asetus (EY) N:o 45/2001 — Vahvistamis- ja velvoittamisvaatimukset — Kannekirjelmää täydentävä kirjelmä — Vaatimusten muuttaminen — Tutkittavaksi ottaminen)

41

2017/C 104/58

Asia T-706/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Holistic Innovation Institute v. REA (Tutkimus ja teknologian kehittäminen — Euroopan unionin rahoittamat hankkeet tutkimuksen alalla — Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007–2013) — Hankkeet ZONeSEC ja Inachus — Päätös evätä kantajan osallistuminen — Kumoamiskanne ja vahingonkorvauskanne)

42

2017/C 104/59

Asia T-726/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – Novar v. EUIPO (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Aikaisemman tavaramerkin olemassaoloa, pätevyyttä ja sen suojan laajuutta koskeva näyttö — Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Päätös, jolla väite hylätään aikaisempaa oikeutta koskevan näytön puuttumisen vuoksi — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohta — Päätöksen uudelleentarkastelu — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 62 artiklan 2 kohta — Asianajokuluista koostuva vahinko — Syy-yhteys)

42

2017/C 104/60

Asia T-783/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – SolarWorld v. komissio (Polkumyynti — Tuet — Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonti — Vähimmäistuontihinnan alentamisen hyväksyminen polkumyynnin ja tukien vastaisen menettelyn yhteydessä hyväksytyn sitoumuksen perusteella — Unionin teollisuus — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 8 artiklan 1 kohta)

43

2017/C 104/61

Asia T-811/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – Unilever v. EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely) (Euroopan unionin tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Fair & Lovely rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset ja Benelux-sanamerkit FAIR & LOVELY — Kanteesta tehty ratkaisu — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohta — Oikeus tulla kuulluksi — Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan toinen virke — Hallinnollisen menettelyn keskeyttäminen — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 20 säännön 7 kohdan c alakohta ja 50 säännön 1 kohta — Perusteltu luottamus — Harkintavallan väärinkäyttö — Ilmeiset arviointivirheet)

44

2017/C 104/62

Asia T-71/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Jaguar Land Rover v. EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider) (Euroopan unionin tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Land Glider rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisemmat EU-tavaramerkeiksi rekisteröidyt sana- ja kuviomerkit sekä kansalliset sana- ja kuviomerkit LAND ROVER — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta)

44

2017/C 104/63

Asia T-145/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Romania v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Pinta-alaperusteiset toimenpiteet — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Kiinteämääräiset rahoitusoikaisut — Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 52 artikla — Perusteluvelvollisuus — Oikeasuhteisuus)

45

2017/C 104/64

Asia T-513/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Gruppe Nymphenburg Consult v. EUIPO (Limbic® Map) (Euroopan unionin tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Limbic® Map rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Kuvailevuuden puuttuminen — Ehdoton hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

46

2017/C 104/65

Asia T-516/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Gruppe Nymphenburg Consult v. EUIPO (Limbic® Types) (Euroopan unionin tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Limbic® Types rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Kuvailevuuden puuttuminen — Ehdoton hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

46

2017/C 104/66

Asia T-517/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Gruppe Nymphenburg Consult v. EUIPO (Limbic® Sales) (Euroopan unionin tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Limbic® Sales rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Kuvailevuuden puuttuminen — Ehdoton hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

47

2017/C 104/67

Asia T-18/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – DMC v. EUIPO – Etike’ International (De Giusti ORGOGLIO) (Euroopan unionin tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin De Giusti ORGOGLIO rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ORGOGLIO — Suhteellinen hylkäysperuste — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

47

2017/C 104/68

Asia T-871/16: Kanne 8.12.2016 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor v. INEA

48

2017/C 104/69

Asia T-22/17: Kanne 16.1.2017 – Portugalin tasavalta v. komissio

49

2017/C 104/70

Asia T-23/17: Kanne 17.1.2017 – Barnett v. ETSK

50

2017/C 104/71

Asia T-31/17: Kanne 20.1.2017 – Portugalin tasavalta v. komissio

51

2017/C 104/72

Asia T-33/17: Kanne 20.1.2017 – Amicus Therapeutics UK ja Amicus Therapeutics v. EMA

51

2017/C 104/73

Asia T-37/17: Kanne 23.1.2017 – Bank Tejarat v. neuvosto

52

2017/C 104/74

Asia T-38/17: Kanne 20.1.2017 – DQ ym. v. parlamentti

53

2017/C 104/75

Asia T-39/17: Kanne 20.1.2017 – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) v. komissio

54

2017/C 104/76

Asia T-50/17: Kanne 30.1.2017 – Mackevision Medien Design v. EUIPO (TO CREATE REALITY)

55

2017/C 104/77

Asia T-60/17: Kanne 31.1.2017 – Safe Skies v. EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK)

55

2017/C 104/78

Asia T-64/17: Kanne 1.2.2017 – Lions Gate Entertainment v. EUIPO (DIRTY DANCING)

56

2017/C 104/79

Asia T-67/17: Kanne 1.2.2017 – Italytrade v. EUIPO – Tpresso (tèespresso)

57

2017/C 104/80

Asia T-68/17: Kanne 1.2.2017 – Italytrade v. EUIPO – Tpresso (teaespresso)

57

2017/C 104/81

Asia T-69/17: Kanne 3.2.2017 – Constantin Film Produktion v. EUIPO (Fack Ju Göhte)

58

2017/C 104/82

Asia T-70/17: Kanne 31.1.2017 – TenneT Holding v. EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

59

2017/C 104/83

Asia T-72/17: Kanne 3.2.2017–Schmidt v. EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

59

2017/C 104/84

Asia T-78/17: Kanne 30.1.2017 – Jumbo Africa v. EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

60

2017/C 104/85

Asia T-86/17: Kanne 10.2.2017 – Le Pen v. parlamentti

61

2017/C 104/86

Asia T-87/17: Kanne 8.2.2017 – Kuka Systems v. EUIPO (Matrix light)

62


FI

 


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan unionin tuomioistuin

3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/1


Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

(2017/C 104/01)

Viimeisin julkaisu

EUVL C 95, 27.3.2017

Luettelo aiemmista julkaisuista

EUVL C 86, 20.3.2017

EUVL C 78, 13.3.2017

EUVL C 70, 6.3.2017

EUVL C 63, 27.2.2017

EUVL C 53, 20.2.2017

EUVL C 46, 13.2.2017

Nämä tekstit ovat saatavilla:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Ilmoitukset

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

Unionin Tuomioistuin

3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-604/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa - Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen - Asetus (EY) N:o 1/2003 - 23 artiklan 2 kohta - Liikevaihtoon perustuva 10 prosentin yläraja - Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat - Taannehtivuuskiellon periaate - Täyden harkintavallan käyttäminen - Menettelyn kohtuuton kesto))

(2017/C 104/02)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG (edustajat: H. Janssen ja T. Kapp, Rechtsanwälte)

Muut osapuolet: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Castillo de la Torre ja L. Malferrari, avustajanaan A. Böhlke, Rechtsanwalt) ja Euroopan unionin neuvosto

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 24, 25.1.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajina Duravit AG, Duravit SA ja Duravit BeLux SPRL/BVBA sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-609/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa - Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen - Asetus (EY) N:o 1/2003 - 31 artikla - Perusteluvelvollisuus))

(2017/C 104/03)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittajat: Duravit AG, Duravit SA ja Duravit BeLux SPRL/BVBA (edustajat: U. Soltész ja C. von Köckritz, Rechtsanwälte)

Muut osapuolet: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Castillo de la Torre ja L. Malferrari, avustajanaan A. Böhlke, Rechtsanwalt) ja Euroopan unionin neuvosto

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Duravit AG, Duravit SA ja Duravit BeLux SPRL/BVBA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 71, 8.3.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajina Hansa Metallwerke AG ym. sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-611/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa - Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen - Asetus (EY) N:o 1/2003 - 23 artiklan 2 kohta - Liikevaihtoon perustuva 10 prosentin yläraja - Perusteluvelvollisuus - Luottamuksensuoja))

(2017/C 104/04)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittajat: Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium ja Hansa Austria GmbH (edustajat: S. Cappellari, H.-J. Hellmann ja C. Malz, Rechtsanwälte)

Muut osapuolet: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Malferrari ja R. Sauer) ja Euroopan unionin neuvosto

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium ja Hansa Austria GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 52, 22.2.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/3


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Keramag Keramische Werke GmbH, aiemmin Keramag Keramische Werke AG, ym.

(Asia C-613/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa - Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen - Perusteluvelvollisuus))

(2017/C 104/05)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek ja J. Norris-Usher)

Muut osapuolet: Keramag Keramische Werke GmbH, aiemmin Keramag Keramische Werke AG, Koralle Sanitärprodukte GmbH, Koninklijke Sphinx BV, Allia SAS, Produits Céramiques de Touraine SA (PCT), Pozzi Ginori SpA ja Sanitec Europe Oy (edustajat: J. Killick, Barrister, P. Lindfelt, advokat ja K. Struckmann, Rechtsanwalt)

Tuomiolauselma

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen 16.9.2013 antaman tuomion Keramag Keramische Werke ym. v. komissio (T-379/10 ja T-381/10, EU:T:2013:457) tuomiolauselman 1 ja 2 kohta kumotaan.

2)

Valitus hylätään muilta osin.

3)

Liitännäisvalitus hylätään.

4)

Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen siltä osin kuin kyse on unionin yleisen tuomioistuimen 16.9.2013 antaman tuomion Keramag Keramische Werke ym. v. komissio (T-379/10 ja T-381/10, EU:T:2013:457) nyt annettavalla tuomiolla kumottavasta osasta.

5)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


(1)  EUVL C 52, 22.2.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajina Masco Corp. ym. ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-614/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa - Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen - Perusteluvelvollisuus))

(2017/C 104/06)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA/NV ja Hüppe BV (edustajat: D. Schroeder ja S. Heinz, Rechtsanwälte, sekä B. Fischer, advocate, J. Temple Langin, solicitor, valtuuttamana)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Malferrari ja F. Ronkes Agerbeek, avustajanaan B. Kennelly, barrister)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GesmbH, Hüppe Belgium SA/NV ja Hüppe BV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 24, 25.1.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Zucchetti Rubinetteria SpA ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-618/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa - Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen - Asetus (EY) N:o 1/2003 - 23 artiklan 2 kohta - Liikevaihtoon perustuva 10 prosentin yläraja))

(2017/C 104/07)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Zucchetti Rubinetteria SpA (edustajat: M. Condinanzi, P. Ziotti ja N. Vasile, avvocati)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Malferrari ja F. Ronkes Agerbeek)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Zucchetti Rubinetteria SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 45, 15.2.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/5


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Mamoli Robinetteria SpA ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-619/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa - Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen - Sakoista vapauttamista tai niiden lieventämistä koskeva ohjelma - Asetus (EY) N:o 1/2003 - 23 artiklan 2 kohta - Liikevaihtoon perustuva 10 prosentin yläraja - Täyden harkintavallan käyttäminen))

(2017/C 104/08)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Mamoli Robinetteria SpA (edustajat: F. Capelli ja M. Valcada, avvocati)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Malferrari ja F. Ronkes Agerbeek, avustajanaan F. Ruggeri Laderchi, avvocato)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Mamoli Robinetteria SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 45, 15.2.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Villeroy & Boch ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-625/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa - Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artiklan rikkominen - Hintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä kilpailusääntöjen rikkominen - Näyttö - Sakot - Täysi harkintavalta - Kohtuullinen aika - Oikeasuhteisuus))

(2017/C 104/09)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Villeroy & Boch AG (edustajat: M. Klusmann ja T. Kreifels, Rechtsanwälte, avustajanaan professori S. Thomas)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Malferrari, F. Castillo de la Torre ja F. Ronkes Agerbeek)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Villeroy & Boch AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 39, 8.2.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Villeroy & Boch Austria GmbH ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-626/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa - Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artiklan rikkominen - Hintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä kilpailusääntöjen rikkominen - Näyttö - Sakot - Täysi harkintavalta - Kohtuullinen aika - Oikeasuhteisuus))

(2017/C 104/10)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Villeroy & Boch Austria GmbH (edustajat: A. Reidlinger ja J. Weichbrodt, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Kellerbauer, L. Malferrari ja F. Ronkes Agerbeek)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Villeroy & Boch Austria GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 39, 8.2.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Roca Sanitario SA ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-636/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa - Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen - Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat - Perusteluvelvollisuus - Yhdenvertaisen kohtelun periaate - Oikeasuhteisuus - Täyden harkintavallan käyttäminen))

(2017/C 104/11)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Roca Sanitario SA (edustajat: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez ja E. Navarro Varona, abogados)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre ja F. Jimeno Fernández)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Roca Sanitario SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 52, 22.2.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Laufen Austria AG ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-637/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa - Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen - Asetus (EY) N:o 1/2003 - 23 artiklan 2 kohta - Liikevaihtoon perustuva 10 prosentin yläraja - Sakkojen laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat - Perusteluvelvollisuus - Yhdenvertaisen kohtelun periaate - Täyden harkintavallan käyttäminen))

(2017/C 104/12)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Laufen Austria AG (edustaja: E. Navarro Varona, abogada)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre ja F. Jimeno Fernández)

Tuomiolauselma

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen 16.9.2013 antama tuomio Laufen Austria vastaan komissio (T-411/10, EU:T:2013:443) kumotaan.

2)

Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä ratkaisee Laufen Austria AG:n vaatimuksen, joka koskee määrätyn sakon määrän alentamista.

3)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


(1)  EUVL C 52, 22.2.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/8


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Roca SARL ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-638/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa - Myyntihintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen - Sakkojen laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat - Yhdenvertaisen kohtelun periaate - Täyden harkintavallan käyttäminen))

(2017/C 104/13)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Roca SARL (edustaja: P. Vidal Martínez, abogada)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre ja F. Jimeno Fernández)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Roca SARL velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 52, 22.2.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/8


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Villeroy & Boch – Belgium ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-642/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa - Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artiklan rikkominen - Hintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä kilpailusääntöjen rikkominen - Näyttö - Sakot - Täysi harkintavalta - Kohtuullinen aika - Oikeasuhteisuus))

(2017/C 104/14)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Valittaja: Villeroy & Boch Belgium SA (edustajat: O. W. Brouwer ja N. Lorjé, advocaten)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Malferrari ja F. Ronkes Agerbeek)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Villeroy & Boch Belgium SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 45, 15.2.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/9


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Villeroy et Boch SAS ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-644/13 P) (1)

((Muutoksenhaku - Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Kylpyhuonekalusteiden markkinat Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa ja Itävallassa - Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 53 artiklan rikkominen - Hintojen yhteensovittaminen ja arkaluonteisten liiketoimintatietojen vaihtaminen - Yhtenä kokonaisuutena pidettävä kilpailusääntöjen rikkominen - Näyttö - Sakot - Täysi harkintavalta - Kohtuullinen aika - Oikeasuhteisuus))

(2017/C 104/15)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Villeroy & Boch SAS (edustaja: J. Philippe, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan komissio, asiamiehinään F. Castillo de la Torre, L. Malferrari ja F. Ronkes Agerbeek

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Villeroy & Boch SAS velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 45, 15.2.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/9


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.1.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander – Espanja) – Banco Primus SA v. Jesús Gutiérrez García

(Asia C-421/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Direktiivi 93/13/ETY - Elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset sopimukset - Kohtuuttomat sopimusehdot - Lainasopimus, jonka vakuutena on kiinteistökiinnitys - Kiinnitetyn kiinteistön ulosmittausmenettely - Preklusiivinen määräaika - Kansallisten tuomioistuinten tehtävät - Oikeusvoima))

(2017/C 104/16)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de Primera Instancia no 2 de Santander

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Banco Primus SA

Vastaaja: Jesús Gutiérrez García

Tuomiolauselma

1)

Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY 6 ja 7 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä kiinnitysvelallisten suojan vahvistamisesta, velan uudelleenjärjestelystä ja sosiaalisesta vuokrasta 14.5.2013 annetun lain 1/2013 (Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social) neljännen siirtymäsäännöksen kaltaiselle kansalliselle säännökselle, jonka mukaan kuluttajien, joiden osalta ennen mainitun lain voimaantuloa on aloitettu kiinnitetyn kiinteistön ulosmittausmenettely, mutta ei saatettu sitä päätökseen, on käytettävä oikeuttaan vastustaa pakkotäytäntöönpanoa sopimusehtojen väitetyn kohtuuttomuuden perusteella kuukauden pituisessa preklusiivisessa määräajassa, joka lasketaan päivästä, joka seuraa tämän lain julkaisemispäivää.

2)

Direktiiviä 93/13 on tulkittava siten, ettei se ole esteenä siviiliprosessista 7.1.2000 annetun lain 1/2000 (Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil), sellaisena kuin se on muutettuna lailla nro 1/2013 ja kiireellisistä verotuksellisista, talousarviota koskevista ja tutkimusta, kehitystä ja innovaatiota edistävistä toimenpiteistä 28.6.2013 annetulla asetuksella 7/2013 (Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación) sekä konkurssiasioita koskevista kiireellisistä toimenpiteistä 5.9.2014 annetulla asetuksella 11/2014 (Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal), 207 §:ään perustuvan kaltaiselle kansalliselle säännölle, jolla kansallista tuomioistuinta kielletään tutkimasta viran puolesta sopimusehtojen kohtuuttomuutta, jos sopimuksen kaikkien ehtojen lainmukaisuus kyseiseen direktiivin nähden on jo ratkaistu oikeusvoimaisella ratkaisulla.

Jos sitä vastoin yhden tai useampien sopimusehtojen mahdollista kohtuuttomuutta ei ole tutkittu riidanalaista sopimusta koskevassa aiemmassa tuomioistuinvalvonnassa, jonka päätteeksi on annettu oikeusvoimainen ratkaisu, direktiiviä 93/13 on tulkittava siten, että kansallisen tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi kuluttaja on sääntöjenmukaisesti saattanut vastustuksensa, on arvioitava asianosaisten pyynnöstä tai viran puolesta, jos sen käytettävissä on tätä varten tarpeelliset oikeudelliset seikat ja tosiseikat, näiden ehtojen mahdollista kohtuuttomuutta.

3)

Direktiivin 93/13 3 artiklan 1 kohtaa ja 4 artiklaa on tulkittava seuraavasti:

elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä tehdyn sopimuksen sopimusehdon mahdollisen kohtuuttomuuden tutkinta edellyttää sen selvittämistä, luodaanko ehdolla kuluttajan vahingoksi huomattava epätasapaino sopimusosapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien välille. Tässä tutkinnassa on otettava huomioon kansalliset säännöt, joita sovellettaisiin, jos osapuolet eivät olisi tehneet sopimusta, ja keinot, joita kuluttajalla kansallisen lainsäädännön mukaan on käytettävissään tämäntyyppisten ehtojen käytön lopettamiseksi, sekä sopimuksen kohteena olevien tavaroiden ja palvelujen luonne ja kaikki sopimuksen tekemiseen liittyvät olosuhteet

jos kansallinen tuomioistuin katsoo, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaista tavanomaisten korkojen laskentatapaa koskevaa sopimusehtoa ei ole laadittu mainitun direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla selkeästi ja ymmärrettävästi, sen on tutkittava, onko kyseinen ehto direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla kohtuuton. Tässä tutkinnassa kansallisen tuomioistuimen on erityisesti vertailtava mainitussa sopimusehdossa määrättyä tavanomaisten korkojen laskentatapaa ja tästä aiheutuvan koron tosiasiallista määrää tavanomaisesti käytettyihin laskentatapoihin ja lailliseen korkotasoon sekä korkotasoon, jota markkinoilla sovellettiin pääasiassa kyseessä olevan sopimuksen tekohetkellä lainoissa, jotka olivat määrältään ja kestoltaan vastaavanlaisia kuin kyseessä oleva laina, ja

kun kansallinen tuomioistuin arvioi sellaisen ehdon mahdollista kohtuuttomuutta, joka koskee ennenaikaista erääntymistä siitä syystä, että velallinen on laiminlyönyt velvoitteensa lyhyen ajanjakson ajan, sen on tutkittava, riippuuko elinkeinonharjoittajan mahdollisuus määrätä koko laina erääntymään siitä, että kuluttaja laiminlyö velvoitteen, joka on kyseisessä sopimussuhteessa olennainen; onko kyseisestä mahdollisuudesta määrätty sellaisia tilanteita varten, joissa laiminlyönti on riittävän vakava lainasopimuksen kestoon ja lainan määrään nähden; onko tällainen mahdollisuus poikkeus yleisesti sovellettavista oikeussäännöistä, joita alalla sovelletaan erityisten sopimusmääräysten puuttuessa, ja säädetäänkö kansallisessa oikeudessa riittävistä ja tehokkaista keinoista, joiden avulla kuluttaja, johon tällaista ehtoa sovelletaan, voi välttää lainan irtisanomisen vaikutukset.

4)

Direktiiviä 93/13 on tulkittava siten, että se on esteenä tuomioistuinten tavalle tulkita lain 1/2000, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 7/2013, 693 §:n 2 momentin kaltaista kansallisen oikeuden säännöstä, joka koskee lainasopimusten ennenaikaista erääntymistä koskevia ehtoja, siten, että sillä kielletään kansallista tuomioistuinta, joka toteaa tällaisen sopimusehdon kohtuuttomaksi, julistamasta sitä pätemättömäksi ja jättämästä sitä soveltamatta, jos elinkeinonharjoittaja ei tosiasiassa ole soveltanut kyseistä ehtoa vaan on noudattanut mainitussa kansallisen oikeuden säännöksessä säädettyjä edellytyksiä.


(1)  EUVL C 421, 24.11.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/11


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 9.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supreme Court – Irlanti) – M v. Minister for Justice and Equality, Irlanti ja Attorney General

(Asia C-560/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue - Direktiivi 2004/83/EY - Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi koskevat vähimmäisvaatimukset - Toissijaista suojelua koskeva hakemus - Sen kansallisen menettelyn lainmukaisuus, jota on noudatettu sellaisen toissijaista suojelua koskevan hakemuksen käsittelyssä, joka on tehty pakolaisaseman myöntämiseksi tehdyn hakemuksen hylkäämisen jälkeen - Oikeus tulla kuulluksi - Laajuus - Oikeus puhutteluun - Oikeus kutsua todistajia ja kuulustella vastapuolen todistajia))

(2017/C 104/17)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court

Pääasian asianosaiset

Kantaja: M

Vastaajat: Minister for Justice and Equality, Irlanti ja Attorney General

Tuomiolauselma

Oikeus tulla kuulluksi, sellaisena kuin sitä sovelletaan kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY puitteissa, ei lähtökohtaisesti edellytä, että silloin, kun pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa kansallisessa lainsäädännössä säädetään kahdesta erillisestä toisiaan seuraavasta menettelystä yhtäältä pakolaisasemaa koskevan hakemuksen ja toisaalta toissijaista suojelua koskevan hakemuksen käsittelemiseksi, toissijaista suojelua hakevalla henkilöllä on oikeus hakemustaan koskevaan puhutteluun ja oikeus kutsua todistajia tai kuulustella vastapuolen todistajia tämän puhuttelun yhteydessä.

Puhuttelu on sen sijaan järjestettävä, jos erityiset olosuhteet, jotka liittyvät toimivaltaisen viranomaisen käytettävissä oleviin seikkoihin tai henkilökohtaiseen tai yleiseen tilanteeseen, johon toissijaista suojelua koskeva hakemus liittyy, sitä edellyttävät, jotta viranomainen voi käsitellä hakemuksen kaikista seikoista tietoisena, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkistettava.


(1)  EUVL C 81, 9.3.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/12


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 31.1.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Belgia) – Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides v. Mostafa Lounani

(Asia C-573/14) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue - Turvapaikka - Direktiivi 2004/83/EY - Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi koskevat vähimmäisvaatimukset - 12 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 12 artiklan 3 kohta - Pakolaisaseman myöntämättä jättäminen - Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisten tekojen käsite - Ulottuvuus - Terroristijärjestön johtava jäsen - Terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta saatu rikosoikeudellinen tuomio - Tapauskohtainen tarkastelu))

(2017/C 104/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Vastapuoli: Mostafa Lounani

Tuomiolauselma

1)

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä 29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/83/EY 12 artiklan 2 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että siinä säädettyyn pakolaisaseman myöntämättä jättämisen perusteeseen vetoaminen ei edellytä sitä, että kansainvälisen suojelun hakija olisi tuomittu jostakin terrorismin torjumisesta 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta terrorismirikoksesta.

2)

Direktiivin 2004/83 12 artiklan 2 kohdan c alakohtaa ja 12 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että sellaiset teot, joilla osallistutaan terroristiryhmän toimintaan, kuten ne, joista pääasian vastapuoli on tuomittu, voivat olla pakolaisaseman myöntämättä jättämisen peruste, vaikka ei ole osoitettu, että kyseinen henkilö on tehnyt, yrittänyt tehdä tai uhannut tehdä Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa täsmennetyn terroriteon. Kun tarkastellaan tapauskohtaisesti tosiseikkoja, joiden nojalla voidaan arvioida, onko vakavaa aihetta epäillä, että henkilö on syyllistynyt Yhdistyneiden kansakuntien tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisiin tekoihin, yllyttänyt tällaisiin tekoihin tai muulla tavoin osallistunut niihin, sillä seikalla, että jäsenvaltion tuomioistuimet ovat tuominneet tämän henkilön osallistumisesta terroristiryhmän toimintaan, on erityinen merkitys, samoin kuin sillä seikalla, että mainittu henkilö oli tämän ryhmän johtava jäsen, eikä ole välttämätöntä osoittaa, että tämä sama henkilö on itse yllyttänyt terroritekoihin tai osallistunut niihin muulla tavoin.


(1)  EUVL C 46, 9.2.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/13


Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 1.2.2017 – Valittajana Portovesme Srl ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-606/14 P) (1)

((Muutoksenhaku - Italian tasavallan Portovesme Srl:lle myöntämä tuki - Sähkön suosituimmuustariffijärjestelmä - Päätös, jossa tukitoimenpide todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi))

(2017/C 104/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Portovesme Srl (edustajat: G. Dore, M. Liberati, A. Vinci ja F. Ciulli, avvocati)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: V. Di Bucci ja É. Gippini Fournier)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Portovesme Srl velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 89, 16.3.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/13


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.1.2017 – Valittajina Maxcom Ltd, Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto sekä muina osapuolina Chin Haur Indonesia PT, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja Maxcom Ltd

(Yhdistetyt asiat C-247/15 P, C-253/15 P ja C-259/15 P) (1)

((Muutoksenhaku - Polkumyynti - Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 501/2013 - Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta ja Tunisiasta lähtöisin olevien polkupyörien tuonti - Kiinasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentaminen kyseisiin tuonteihin - Asetus (EY) N:o 1225/2009 - 13 artikla - Kiertäminen - 18 artikla - Yhteistyön puuttuminen - Näyttö - Yhtäpitävien seikkojen kokonaisuus))

(2017/C 104/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Asia C-247/15 P

Valittaja: Maxcom Ltd (edustajat. L. Ruessmann, avocat, ja J. Beck, solicitor)

Muut osapuolet: Chin Haur Indonesia PT (edustajat: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, ja F.-C. Laprévote, avocat), Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi S. Boelaert, sitten H. Marcos Fraile ja B. Driessen, avustajinaan R. Bierwagen ja C. Hipp, Rechtsanwälte) ja Euroopan komissio (asiamiehet: J.-F. Brakeland ja M. França)

Asia C-253/15 P

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J.-F. Brakeland ja M. França)

Muut osapuolet: Chin Haur Indonesia PT (edustajat: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, ja F.-C. Laprévote, avocat), Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi S. Boelaert, sitten H. Marcos Fraile ja B. Driessen, avustajinaan R. Bierwagen ja C. Hipp, Rechtsanwälte) ja Maxcom Ltd (edustajat. L. Ruessmann, avocat, ja J. Beck, solicitor)

Asia C-259/15 P

Valittaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi S. Boelaert, sitten H. Marcos Fraile ja B. Driessen, avustajinaan R. Bierwagen ja C. Hipp, Rechtsanwälte)

Muut osapuolet: Chin Haur Indonesia PT (edustajat: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, ja F.-C. Laprévote, avocat), Euroopan komissio (asiamiehet: J.-F. Brakeland ja M. França) ja Maxcom Ltd (edustajat. L. Ruessmann, avocat, ja J. Beck, solicitor)

Tuomiolauselma

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen 19.3.2015 antama tuomio Chin Haur Indonesia vastaan neuvosto (T-412/13, EU:T:2015:163) kumotaan.

2)

Chin Haur Indonesia PT:n unionin yleisessä tuomioistuimessa asiassa T-412/13 nostama kumoamiskanne hylätään.

3)

Chin Haur Indonesia PT velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan Maxcom Ltd:lle ja Euroopan unionin neuvostolle ensimmäisessä oikeusasteessa asiassa T-412/13 käydyssä oikeudenkäynnissä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut sekä muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

4)

Chin Haur Indonesia PT velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle asiassa C-253/15 P muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

5)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan muutoksenhakumenettelyssä asioissa C-247/15 P ja C-259/15 P sekä ensimmäisessä oikeusasteessa asiassa T-412/13 käydyssä oikeudenkäynnissä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 262, 10.8.2015. EUVL C 254, 3.8.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/14


Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.1.2017 – Valittajina Maxcom Ltd, Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto sekä muina osapuolina City Cycle Industries, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja Maxcom Ltd

(Yhdistetyt asiat C-248/15 P, C-254/15 P ja C-260/15 P) (1)

((Muutoksenhaku - Polkumyynti - Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 501/2013 - Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta ja Tunisiasta lähtöisin olevien polkupyörien tuonti - Kiinasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentaminen kyseisiin tuonteihin - Asetus (EY) N:o 1225/2009 - 13 artikla - Kiertäminen - 18 artikla - Yhteistyön puuttuminen - Näyttö - Yhtäpitävien seikkojen kokonaisuus - Perustelujen ristiriitaisuus - Puutteelliset perustelut - Menettelyllisten oikeuksien loukkaaminen))

(2017/C 104/21)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Asia C-248/15 P

Valittaja: Maxcom Ltd (edustajat. L. Ruessmann, avocat, ja J. Beck, solicitor)

Muut osapuolet: City Cycle Industries (edustajat: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, ja F.-C. Laprévote, avocat), Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi S. Boelaert, sitten H. Marcos Fraile ja B. Driessen, avustajinaan R. Bierwagen ja C. Hipp, Rechtsanwälte) ja Euroopan komissio (asiamiehet: J.-F. Brakeland ja M. França)

Asia C-254/15 P

Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J.-F. Brakeland ja M. França)

Muut osapuolet: City Cycle Industries (edustajat: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, ja F.-C. Laprévote, avocat), Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi S. Boelaert, sitten H. Marcos Fraile ja B. Driessen, avustajinaan R. Bierwagen ja C. Hipp, Rechtsanwälte) ja Maxcom Ltd (edustajat. L. Ruessmann, avocat, ja J. Beck, solicitor)

Asia C-260/15 P

Valittaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi S. Boelaert, sitten H. Marcos Fraile ja B. Driessen, avustajinaan R. Bierwagen ja C. Hipp, Rechtsanwälte)

Muut osapuolet: City Cycle Industries (edustajat: T. Müller-Ibold, Rechtsanwalt, ja F.-C. Laprévote, avocat), Euroopan komissio (asiamiehet: J.-F. Brakeland ja M. França) ja Maxcom Ltd (edustajat. L. Ruessmann, avocat, ja J. Beck, solicitor)

Tuomiolauselma

1)

Asioissa C-248/15 P, C-254/15 P ja C-260/15 P tehdyt valitukset hylätään.

2)

Maxcom Ltd, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan ja ne velvoitetaan korvaamaan City Cycle Industriesille ensimmäisessä oikeusasteessa asiassa T-413/13 käydyssä oikeudenkäynnissä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut sekä muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 262, 10.8.2015.

EUVL C 254, 3.8.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/15


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – X v. Staatssecretaris van Financiën

(Asia C-283/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Verolainsäädäntö - Tulovero - Jäsenvaltion kansalainen, joka saa tuloja kyseisen jäsenvaltion alueelta ja kolmannen valtion alueelta ja joka asuu jonkin muun jäsenvaltion alueella - Veroetu, jolla on tarkoitus ottaa huomioon hänen henkilö- ja perhekohtainen tilanteensa))

(2017/C 104/22)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hoge Raad der Nederlanden

Pääasian asianosaiset

Valittaja: X

Vastapuoli: Staatssecretaris van Financiën

Tuomiolauselma

1)

SEUT 49 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että jäsenvaltio, jonka verolainsäädännössä sallitaan asuntoon liittyvien ”negatiivisten tulojen” vähentäminen, epää oikeuden tähän vähennykseen ulkomailla asuvalta itsenäiseltä ammatinharjoittajalta, jos hän saa mainitun jäsenvaltion alueelta 60 prosenttia kokonaistuloistaan eikä saa sen jäsenvaltion alueelta, jossa hänen asuntonsa sijaitsee, tuloja, joista hän voisi vaatia tehtäväksi vastaavan vähennyksen.

2)

Ensimmäiseen kysymykseen annetusta vastauksesta ilmenevä kielto koskee kaikkia työskentelyjäsenvaltioita, joiden alueelta itsenäinen ammatinharjoittaja saa tuloja, joiden perusteella hän voi vedota oikeuteensa vastaavaan vähennykseen, siinä suhteessa, kuinka suuri osa mainituista tuloista on saatu kunkin työskentelyjäsenvaltion alueelta. Tässä yhteydessä ”työskentelyjäsenvaltiona” pidetään kaikkia jäsenvaltioita, joilla on toimivalta verottaa ulkomailla asuvan henkilön niitä työskentelystään saamia tuloja, jotka on saatu kyseisen jäsenvaltion alueelta, riippumatta siitä, missä tätä toimintaa on tosiasiallisesti harjoitettu.

3)

Sillä seikalla, että ulkomailla asuva verovelvollinen saa osan veronalaisista tuloistaan kolmannen valtion alueelta eikä jonkin jäsenvaltion alueelta, ei ole merkitystä toiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta.


(1)  EUVL C 294, 7.9.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/16


Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 26.1.2017 – Valittajana Ranskan tasavalta sekä muina osapuolina Espanjan kuningaskunta ja Euroopan komissio

(Asia C-373/15 P) (1)

((Muutoksenhaku - Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) - Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot - Asetus (EY) N:o 1698/2005, asetus (EY) N:o 1975/2006 ja asetus (EY) N:o 796/2004 - Maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteet - Luonnonhaitta-alueet - Paikalla tehtävät tarkastukset - Eläintiheyden kerroin - Eläinten laskeminen))

(2017/C 104/23)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Ranskan tasavalta (asiamiehet: aluksi F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas ja C. Candat, sitten de Bergues, Colas, F. Fize ja A. Daly)

Muut osapuolet: Espanjan kuningaskunta (asiamies: M. A. Sampol Pucurull) ja Euroopan komissio (asiamiehet: D. Bianchi ja G. von Rintelen)

Tuomiolauselma

1)

Unionin yleisen tuomioistuimen 30.4.2015 asiassa Ranska vastaan komissio (T-259/13, ei julkaistu, EU:T:2015:250) antama tuomio kumotaan.

2)

Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen.

3)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.


(1)  EUVL C 294, 7.9.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/16


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 1.2.2017 – Euroopan komissio v. Unkari

(Asia C-392/15) (1)

((Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - SEUT 49 artikla - Sijoittautumisvapaus - Notaarit - Kansalaisuutta koskeva edellytys - SEUT 51 artikla - Liittyminen julkisen vallan käyttöön))

(2017/C 104/24)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: H. Støvlbæk ja K. Talabér-Ritz)

Vastaaja: Unkari (asiamiehet: M. Fehér, G. Koós ja M. Tátrai)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Tšekin tasavalta (asiamiehet: M. Smolek, J. Vláčil ja D. Hadroušek)

Tuomiolauselma

1)

Unkari ei ole noudattanut SEUT 49 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on asettanut kansalaisuusedellytyksen notaarin ammattiin pääsylle.

2)

Unkari velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Tšekin tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 302, 14.9.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/17


Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 1.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supreme Court of the United Kingdom – Yhdistynyt kuningaskunta) – Secretary of State for Work and Pensions v. Tolley

(Asia C-430/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Sosiaaliturva - Asetus (ETY) N:o 1408/71 - Vammaisen elämisavustuksen (disability living allowance) hoito-osa - Vanhuuden varalta vakuutettu henkilö, joka on kokonaan lopettanut työnteon - Sairausetuuden ja työkyvyttömyysetuuden käsitteet - Maastavietävyys))

(2017/C 104/25)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supreme Court of the United Kingdom

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Secretary of State for Work and Pensions

Vastapuoli: Tolley

Tuomiolauselma

1)

Vammaisten elämisavustuksen (disability living allowance) hoito-osa on sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna 8.2.1999 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 307/1999, tarkoitettu sairausetuus.

2)

Asetuksen N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna neuvoston asetuksella N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 307/1999, 13 artiklan 2 kohdan f alakohtaa on tulkittava siten, että se, että henkilölle on kertynyt vanhuuseläkeoikeuksia niiden vakuutusmaksujen perusteella, jotka on suoritettu tietyllä ajanjaksolla jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään, ei ole esteenä sille, että tämän jäsenvaltion lainsäädäntöä voidaan myöhemmin lakata soveltamasta kyseiseen henkilöön. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on käsiteltävänään olevassa asiassa vallitsevien olosuhteiden ja sovellettavien kansallisten oikeussääntöjen perusteella ratkaista se, millä hetkellä tätä lainsäädäntöä ei enää voitu soveltaa mainittuun henkilöön.

3)

Asetuksen N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna neuvoston asetuksella N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 307/1999, 22 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että toimivaltaisen valtion lainsäädännössä asetetaan pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen avustuksen saamiselle edellytys asumisesta ja oleskelusta tämän jäsenvaltion alueella.

Asetuksen N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna neuvoston asetuksella N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 307/1999, 22 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 22 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa oleva henkilö säilyttää oikeutensa saada ensin mainitussa säännöksessä tarkoitettuja etuuksia siirrettyään asuinpaikkansa johonkin muuhun jäsenvaltioon kuin toimivaltaiseen valtioon, edellyttäen, että hän on saanut tähän luvan.


(1)  EUVL C 320, 28.9.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/18


Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 9.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Bremen – Saksa) – Madaus GmbH v. Hauptzollamt Bremen

(Asia C-441/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Yhteinen tullitariffi - Tariffiluokittelu - Yhdistetty nimikkeistö - Nimikkeet 3824 90 97 ja 2106 90 92 - Jauhemainen tuote, joka koostuu kalsiumkarbonaatista (95 %) ja muunnetusta tärkkelyksestä (5 %)))

(2017/C 104/26)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Bremen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Madaus GmbH

Vastaaja: Hauptzollamt Bremen

Tuomiolauselma

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I, sellaisena kuin se on muutettuna 4.10.2013 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1001/2013, olevaa yhdistettyä nimikkeistöä on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen tuote, jota käytetään tavallisten tablettien, poretablettien ja purutablettien muodossa olevien kalsiumtablettien valmistukseen ja joka koostuu jauhemaisesta kemiallisesti määritellystä kalsiumkarbonaatista ja siihen tabletoitavuuden parantamiseksi lisätystä muunnetusta tärkkelyksestä sekä jonka tärkkelyspitoisuus on alle 5 painoprosenttia, on luokiteltava tämän nimikkeistön nimikkeeseen 2106.


(1)  EUVL C 398, 30.11.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/18


Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 26.1.2017 – Espanjan kuningaskunta v. Euroopan komissio

(Asia C-506/15 P) (1)

((Muutoksenhaku - Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) - Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot - Asetus (EY) N:o 1698/2005, asetus (EY) N:o 1975/2006 ja asetus (EY) N:o 796/2004 - Maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteet - Luonnonhaitta-alueet - Paikalla tehtävät tarkastukset - Eläintiheyden kerroin - Eläinten laskeminen))

(2017/C 104/27)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: M. A. Sampol Pucurull)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: I. Galindo Martín ja G. von Rintelen)

Väliintulija, joka tukee valittajan vaatimuksia: Ranskan tasavalta (asiamiehet: D. Colas ja A. Daly)

Tuomiolauselma

1)

Valitus hylätään.

2)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

3)

Ranskan tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 381, 16.11.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/19


Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour d’appel de Paris – Ranska) – Carrefour Hypermarchés SAS v. ITM Alimentaire International SASU

(Asia C-562/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Vertaileva mainonta - Direktiivi 2006/114/EY - 4 artikla - Direktiivi 2005/29/EY - 7 artikla - Hintojen puolueeton vertailu - Harhaanjohtava mainitsematta jättäminen - Mainonta, jossa vertaillaan erikokoisissa tai erityyppisissä myymälöissä myytävien tuotteiden hintoja toisiinsa - Sallittavuus - Olennainen tieto - Tiedon laajuus ja tiedon viestintään käytettävä väline))

(2017/C 104/28)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Paris

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Carrefour Hypermarchés SAS

Vastapuoli: ITM Alimentaire International SASU

Tuomiolauselma

Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/114/EY 4 artiklan a ja c alakohtaa, luettuina yhdessä sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) 7 artiklan 1–3 kohdan kanssa, on tulkittava siten, että ensin mainitun säännöksen mukaan lainvastaista saattaa olla pääasiassa kyseessä olevan kaltainen mainonta, jossa vertaillaan erityyppisten tai erikokoisten myymälöiden hintoja toisiinsa, kun nämä myymälät kuuluvat liikeketjuihin, joilla kullakin on erikokoisia ja erityyppisiä myymälöitä, ja kun mainostaja vertaa oman liikeketjunsa sellaisissa myymälöissä sovellettavia hintoja, jotka ovat kooltaan tai tyypiltään suurempia, kilpailijoiden liikeketjuihin kuuluvissa sellaisissa myymälöissä sovellettaviin hintoihin, jotka ovat kooltaan tai tyypiltään pienempiä, ellei kuluttajille ilmoiteta selkeästi ja itse mainoksessa, että vertailu on tehty mainostajan liikeketjun kooltaan tai tyypiltään suuremmissa myymälöissä sovellettavien hintojen ja kilpailevien liikeketjujen kooltaan tai tyypiltään pienemmissä myymälöissä sovellettavien hintojen välillä.

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tällaisen mainonnan lainmukaisuutta arvioidessaan selvitettävä, onko niin, että pääasiassa kyseessä olevat olosuhteet huomioon ottaen kyseessä oleva mainonta ei täytä vertailun puolueettomuuden vaatimusta ja/tai se on harhaanjohtavaa, kun otetaan huomioon yhtäältä se, miten tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tuotteet, ja toisaalta kyseisessä mainoksessa mainitut tiedot ja erityisesti mainostajan liikeketjuun kuuluvia myymälöitä ja kilpailijoiden liikeketjuihin kuuluvia myymälöitä, joiden hintoja on vertailtu, koskevat tiedot ja yleisemmin kaikki mainoksen osatekijät.


(1)  EUVL C 27, 25.1.2016.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/20


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 9.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgia) – Raffinerie Tirlemontoise SA v. Belgian valtio

(Asia C-585/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Sokeri - Tuotantomaksut - Keskimääräisen tappion laskeminen - Tuotantomaksujen laskeminen - Asetus (EY) N:o 2267/2000 - Pätevyys - Asetus (EY) N:o 1993/2001 - Pätevyys))

(2017/C 104/29)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Raffinerie Tirlemontoise SA

Vastaaja: Belgian valtio

Tuomiolauselma

1)

Sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13.9.1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2038/1999 33 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että keskimääräisen tappion laskemiseksi kyseisen säännöksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vientitukiin liittyvien todellisten kustannusten kokonaismäärä on jaettava kyseisten tuotteiden vietyjen määrien kokonaismäärällä riippumatta siitä, onko kyseisille määrille tosiasiallisesti maksettu vientitukea vai ei.

2)

Mainitun asetuksen 33 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tuotantomaksujen kokonaismäärän laskemiseksi on otettava huomioon keskimääräinen tappio, joka lasketaan jakamalla kyseisen säännöksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden vientitukiin liittyvien todellisten kustannusten kokonaismäärä kyseisten tuotteiden vietyjen määrien kokonaismäärällä riippumatta siitä, onko kyseisille määrille tosiasiallisesti maksettu vientitukea vai ei.

3)

Tuotantomaksujen ja lisämaksun kertoimen laskemisen vahvistamisesta sokerialalla markkinointivuodeksi 1999/2000 12.10.2000 annettu komission asetus (EY) N:o 2267/2000 ja sokerialan tuotantomaksumäärien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2000/2001 11.10.2001 annettu komission asetus (EY) N:o 1993/2001 ovat pätemättömiä.


(1)  EUVL C 38, 1.2.2016.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/21


Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 9.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) – Portugali) – Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Asia C-21/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Arvonlisävero - Direktiivi 2006/112/EY - 131 ja 138 artikla - Yhteisöluovutuksen verovapautuksen edellytykset - Arvonlisäverotietojen vaihtojärjestelmä (VIES) - Hankkijaa ei ole rekisteröity - Verovapautuksen epääminen - Hyväksyttävyys))

(2017/C 104/30)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal

Vastaaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tuomiolauselma

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 131 artiklaa ja 138 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että jäsenvaltion verohallinto kieltäytyy vapauttamasta yhteisöluovutusta arvonlisäverosta yksinomaan sillä perusteella, että tämän luovutuksen toteuttamishetkellä hankkijaa, jolla oli kotipaikka määräjäsenvaltiossa ja tässä jäsenvaltiossa toteutettavia liiketoimia varten voimassa oleva arvonlisäverotunniste, ei ollut rekisteröity arvonlisäverotietojen vaihtojärjestelmään eikä se ollut yhteisöhankintoja koskevan verotusjärjestelmän alainen, jos ei ole mitään varteenotettavaa todistetta veropetoksesta ja jos on osoitettu, että vapautusta koskevat aineelliset edellytykset täyttyvät. Tällaisessa tapauksessa arvonlisäverodirektiivin 138 artiklan 1 kohta, tulkittuna suhteellisuusperiaatteen valossa, on esteenä tällaiselle kieltäytymiselle myös, kun myyjä on ollut tietoinen arvonlisäveron soveltamista koskevaan hankkijan tilanteeseen liittyvistä seikoista ja on ollut vakuuttunut siitä, että hankkija rekisteröidään myöhemmin yhteisötoimijaksi taannehtivin vaikutuksin.


(1)  EUVL C 118, 4.4.2016.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/21


Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 1.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal – Portugali) – Município de Palmela v. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

(Asia C-144/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavat menettelyt - Direktiivit 83/189/ETY ja 98/34/EY - Teknistä määräystä koskeva ehdotus - Ilmoittaminen Euroopan komissiolle - Jäsenvaltioiden velvollisuudet - Laiminlyönti - Seuraukset))

(2017/C 104/31)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Município de Palmela

Vastapuoli: Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações

Tuomiolauselma

Teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 28.3.1983 annetun neuvoston direktiivin 83/189/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna asiakirjalla Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, 8 artiklan 1 kohtaa, ja teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22.6.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 20.7.1998 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/48/EY, 8 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että seuraamus, jonka mukaan turvallisuusmääräyksistä, joita on noudatettava leikki- ja oleskelupaikkojen sekä niiden telineiden ja turva-alueiden sijainnissa, asentamisessa, suunnittelussa ja toiminnallisessa järjestämisessä, annetun asetuksen (Regulamento que estabelece as condições de segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, respetivamente, equipamento e superfícies de impacto), joka on liitetty 27.12.1997 annettuun asetukseen (Decreto-Lei) nro 379/97, sellaisena kuin se on muutettuna 19.5.2009 annetulla asetuksella (Decreto-Lei) nro 119/2009, 16 §:n 1 ja 2 momentin kaltaiseen ilmoittamatta jätettyyn tekniseen määräykseen ei voida vedota, koskee ainoastaan mainittua teknistä määräystä eikä koko sitä säädöstä, johon se sisältyy.


(1)  EUVL C 211, 13.6.2016.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/22


Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 9.2.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England and Wales), Family Division – Yhdistynyt kuningaskunta) – M. S. v. P. S.

(Asia C-283/16) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Asetus (EY) N:o 4/2009 - 41 artiklan 1 kohta - Päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano sekä yhteistyö elatusvelvoitteita koskevissa asioissa - Päätöksen täytäntöönpano jäsenvaltiossa - Hakemuksen esittäminen suoraan täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle - Kansallinen lainsäädäntö, jossa edellytetään kääntymistä täytäntöönpanevan jäsenvaltion keskusviranomaisen puoleen))

(2017/C 104/32)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice (England and Wales), Family Division

Pääasian asianosaiset

Hakija: M. S.

Vastapuoli: P. S.

Tuomiolauselma

1)

Toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa 18.12.2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 IV luvun säännöksiä ja erityisesti kyseisen asetuksen 41 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että elatusvelkoja, joka on saanut jäsenvaltiossa hänen hyväkseen annetun päätöksen ja joka haluaa, että päätös pannaan täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, voi esittää hakemuksensa suoraan viimeksi mainitun jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, kuten erityistuomioistuimelle, eikä hänellä voi olla velvollisuutta esittää hakemuksensa tälle viranomaiselle täytäntöönpanevan jäsenvaltion keskusviranomaisen välityksellä.

2)

Jäsenvaltioiden on varmistettava asetuksen N:o 4/2009 41 artiklan 1 kohdassa säädetyn oikeuden täysimääräinen tehokkuus muuttamalla tarvittaessa menettelysääntöjään. Joka tapauksessa kansallisen tuomioistuimen on sovellettava kyseisen 41 artiklan 1 kohdan säännöksiä jättämällä tarvittaessa soveltamatta sen kanssa ristiriidassa olevia kansallisen oikeuden säännöksiä ja näin ollen sallittava elatusvelkojan tekevän hakemuksensa suoraan täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, vaikkei kansallisessa oikeudessa niin säädetä.


(1)  EUVL C 279, 1.8.2016.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/23


Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 26.1.2017 – d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis v. Euroopan komissio

(Asia C-45/16 P) (1)

((Muutoksenhaku - Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla - Välityslauseke - Seitsemännessä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmassa (2007–2013) tehty sopimus ”Multi-level patient - specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training (ARTreat)” - Sopimuksen purkaminen Euroopan komission kanssa tehdyn toisen sopimuksen toteuttamisessa havaittujen sääntöjenvastaisuuksien vuoksi - Vilpitön mieli - Perusteltu luottamus siihen, ettei sopimusta pureta))

(2017/C 104/33)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Valittaja: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (edustaja: K. Damis, dikigoros)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamies: R. Lyal)

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 98, 14.3.2016.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/23


Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 24.1.2017 – Carsten René Beul v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-53/16 P) (1)

((Muutoksenhaku - Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla - Kumoamiskanne - Rahoitusmarkkinoiden toiminta - Vaatimukset, jotka koskevat yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilinpäätösten ja konsernitilinpäätösten lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamista - Asetus (EU) N:o 537/2004 - Säännöt, jotka koskevat lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen järjestäytymistä ja sitä, miten yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt toteuttavat lakisääteisten tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen valinnan - Toimi ei koske valittajaa erikseen - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen))

(2017/C 104/34)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Carsten René Beul (edustajat: H.-M. Pott ja T. Eckhold, Rechtsanwälte)

Muut osapuolet: Euroopan parlamentti (asiamiehet: D. Warin ja P. Schonard) ja Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Balta ja R. Wiemann)

Määräysosa

1)

Valitus hylätään.

2)

Carsten René Beul velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 191, 30.5.2016.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/24


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 11.10.2016 – Dávid Vámos v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Asia C-566/16)

(2017/C 104/35)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Dávid Vámos

Vastaaja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Ennakkoratkaisukysymys

Onko sellainen kansallinen oikeussääntö ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jonka perusteella veroviranomainen voi jälkitarkastuksessa evätä verovelvolliselle kuuluvan mahdollisuuden subjektiiviseen verovapauteen vetoamalla siihen, että verovelvollisella on tämä valintamahdollisuus vain siinä yhteydessä, kun se ilmoittaa verollisen toiminnan aloittamisesta?


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/24


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Korneuburg (Itävalta) on esittänyt 23.11.2016 – Admiral Casinos & Entertainment AG v. Alexander Holiczky

(Asia C-593/16)

(2017/C 104/36)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Korneuburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Admiral Casinos & Entertainment AG

Vastaaja: Alexander Holiczky

Unionin tuomioistuimen 7.2.2017 antamalla määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/25


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Köln (Saksa) on esittänyt 28.11.2016 – Juhler Holding A/S v. Bundeszentralamt für Steuern

(Asia C-613/16)

(2017/C 104/37)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Juhler Holding A/S

Vastaaja: Bundeszentralamt für Steuern

Ennakkoratkaisukysymykset

I)

Onko EY 43 artikla, luettuna yhdessä EY 48 artiklan kanssa, (nyt SEUT 49 artikla luettuna yhdessä SEUT 54 artiklan kanssa) esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle verosäännökselle, jossa evätään ulkomaiselta emoyhtiöltä, joka on määräämättömäksi ajaksi erotettu holgingyhtiöksi sen asuinvaltiossa samoin asuvasta aktiivisesti toimivasta konsernista, vapautus voitonjaoista pidätettävästä pääomatuloverosta,

jos siinä on osallisina henkilöitä, joilla ei ole oikeutta palautukseen tai vapautukseen, kun he saavat tulot suoraan ja

1)

ulkomaisen emoyhtiön käytön taloudelliset tai muuten merkittävät syyt puuttuvat tai

2)

ulkomainen emoyhtiö saa enintään 10 prosenttia kyseisen tilikauden bruttotuloistaan omasta taloudellisesta toiminnastaan (mitä ei tapahdu muun muassa silloin, jos ulkomainen yhtiö saa bruttotulonsa taloushyödykkeiden hallinnoinnista) tai

3)

ulkomainen emoyhtiö ei osallistu toimintansa tarkoituksen kannalta tarkoituksenmukaisella liiketoiminnalla yleiseen taloudelliseen vaihdantaan, kun taas kotimaisille holdingyhtiöille myönnetään vapautus pääomatuloverosta ilman edellä mainittuja edellytyksiä?

II)

Onko direktiivin 90/435/ETY (1) 5 artiklan 1 kohta, luettuna yhdessä 1 artiklan 2 kohdan kanssa, esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle verosäännökselle, jossa evätään ulkomaiselta emoyhtiöltä, joka on määräämättömäksi ajaksi erotettu holgingyhtiöksi sen asuinvaltiossa asuvasta aktiivisesti toimivasta konsernista, vapautus voitonjaoista pidätettävästä pääomatuloverosta,

jos siinä on osallisina henkilöitä, joilla ei ole oikeutta palautukseen tai vapautukseen, kun he saavat tulot suoraan ja

1)

ulkomaisen emoyhtiön käytön taloudelliset tai muuten merkittävät syyt puuttuvat tai

2)

ulkomainen emoyhtiö saa enintään 10 prosenttia kyseisen tilikauden bruttotuloistaan omasta taloudellisesta toiminnastaan (mitä ei tapahdu muun muassa silloin, jos ulkomainen yhtiö saa bruttotulonsa taloushyödykkeiden hallinnoinnista) tai

3)

ulkomainen emoyhtiö ei osallistu toimintansa tarkoituksen kannalta tarkoituksenmukaisella liiketoiminnalla yleiseen taloudelliseen vaihdantaan, kun taas kotimaisille emoyhtiöille myönnetään vapautus pääomatuloverosta ilman edellä mainittuja edellytyksiä?


(1)  Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 23.7.1990 annettu neuvoston direktiivi 90/435/ETY (EYVL 1990, L 225, s. 6).


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/26


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 7.12.2016 – CX

(Asia C-629/16)

(2017/C 104/38)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: CX

Vastapuoli: Bezirkshauptmannschaft Schärding

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko unionin oikeus, erityisesti Euroopan talousyhteisön ja Turkin välinen assosiaatiosopimus (64/733/ETY, EYVL 1964, 217, 29.12.1964, s. 3687/64), assosiointisopimuksen lisäpöytäkirja (EYVL 1972, L 293, 29.12.1972, s. 3) sekä tulliliiton viimeisen vaiheen aloittamisesta 22.12.1995 tehty EY–Turkki-assosiointineuvoston päätös N:o 1/95 (96/142/EY, EYVL 1996, L 35, 13.2.1996, s. 1), esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan tavarankuljetusyritykset, joiden kotipaikka on Turkin tasavallassa, saavat kuljettaa moottoriajoneuvoilla tavaroita kaupallisesti rajojen yli Itävallan tasavallan alueelle tai sen kautta ainoastaan, jos niillä on moottoriajoneuvoilleen todistukset, jotka annetaan Itävallan ja Turkin välisessä bilateraalisessa sopimuksessa vahvistettujen kiintiöiden mukaisesti, tai jos niille myönnetään lupa yksittäiseen tavarankuljetukseen, jolloin yksittäiseen tavarankuljetukseen on liityttävä huomattava yleinen etu ja hakijan on esitettävä riittävä näyttö siitä, ettei matkaa voida välttää organisatorisin toimenpitein eikä valitsemalla toinen liikenneväline?


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/26


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 14.12.2016 – Junek Europ-Vertrieb GmbH v. Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

(Asia C-642/16)

(2017/C 104/39)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Junek Europ-Vertrieb GmbH

Vastapuoli: Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Ennakkoratkaisukysymys

Onko asetuksen (EY) N:o 207/2009 (1) 13 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus estää toisesta jäsenvaltiosta tuodun lääkinnällisen laitteen edelleen myyminen alkuperäisessä sisemmässä ja ulommassa pakkauksessa, johon maahantuoja on lisännyt ylimääräisen ulkoisen etiketin, paitsi jos

näytetään toteen, että tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä varustetun tuotteen, johon on lisätty uusi etiketti, myynnin, johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä

osoitetaan, että uuden etiketin lisääminen ei voi muuttaa pakkauksessa olevaa tuotetta siitä, millainen tuote on alun perin ollut

pakkauksessa selvästi ilmoitetaan uuden etiketin lisääjän ja tuotteen valmistajan nimet

uudella etiketillä varustetun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta; etiketti ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen; ja

maahantuoja ilmoittaa ennen sellaisen tuotteen, johon on lisätty uusi etiketti, markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimittaa tälle tämän pyynnöstä näytteen kyseisestä tuotteesta.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1).


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/27


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 19.12.2016 – Peter Valach ym. v. Waldviertler Sparkasse Bank AG ym.

(Asia C-649/16)

(2017/C 104/40)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Peter Valach, Alena Valachová, Europa SC ZV II a.s., Europa SC LV a.s., VAV Parking a.s., Europa SC BB a.s. ja Byty A s.r.o.

Vastapuolet: Waldviertler Sparkasse Bank AG, Československá obchodná banka a.s. ja Stadt Banská Bystrica

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 (1) 1 artiklan 2 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että sopimuksenulkoiseen vastuuseen perustuva vahingonkorvauskanne, joka velkojatoimikunnan jäseniä vastaan on nostettu sillä perusteella, että niiden äänestyskäyttäytyminen maksukyvyttömyysmenettelyssä esitetyn yrityssaneeraussuunnitelman osalta on ollut lainvastaista, ja jonka ovat nostaneet ensimmäisenä ja toisena kantajana velallisen yhtiöosuuksien haltijat ja kantajina 3–7 velallisen kanssa liikesuhteessa olevat hankkeita toteuttavat yhtiöt, liittyy asetuksen N:o 1215/2012 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla maksukyvyttömyysmenettelyyn ja jää siten kyseisen asetuksen aineellisen soveltamisalan ulkopuolelle?


(1)  EUVL 2012, L 351, s. 1.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/27


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) on esittänyt 21.12.2016 – Lucrețiu Hadrian Vădan v. Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor ja Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

(Asia C-664/16)

(2017/C 104/41)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Alba Iulia

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Lucrețiu Hadrian Vădan

Vastapuolet: Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor ja Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko direktiiviä 2006/112 (1) yleisesti ja sen 167, 168, 178, 179 ja 273 artiklaa erityisesti sekä suhteellisuusperiaatetta ja neutraalisuusperiaatetta tulkita siten, että niissä annetaan verovelvolliselle, joka täyttää arvonlisäveron vähentämisen aineelliset edellytykset, mahdollisuus käyttää vähennysoikeuttaan siinä tapauksessa, että hän ei kykene pääasian oikeudenkäynnin kohteena olevassa erityisessä asiayhteydessä esittämään näyttöä tavaroiden luovutuksesta ja palvelujen suorituksesta vaihdannan aikaisemmassa vaiheessa maksetuista rahamääristä esittämällä laskut?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, voidaanko direktiiviä 2006/112 sekä suhteellisuusperiaatetta ja neutraalisuusperiaatetta tulkita siten, että epäsuora arviointi, jonka riippumaton asiantuntija on tehnyt epäsuorasti (tukeutumalla tuomioistuimen hankkimaan asiantuntijalausuntoon) lausunnosta ilmenevän töiden määrän tai rakennuksella työskentelevän työvoiman määrän perusteella, voi olla hyväksyttävä ja asianmukainen toimenpide vähennysoikeuden laajuuden määrittämiseen siinä tapauksessa, että tavaroiden (rakennusmateriaalien) luovutukset ja palvelujen suoritukset (kiinteistöjen rakentamiseen tarvittava työvoima) ovat peräisin arvonlisäverovelvollisilta?


(1)  Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/28


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Minden (Saksa) on esittänyt 29.12.2016 – Tsegezab Mengesteab v. Saksan liittotasavalta

(Asia C-670/16)

(2017/C 104/42)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Minden

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Tsegezab Mengesteab

Vastaaja: Saksan liittotasavalta

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voiko turvapaikanhakija vedota hakemuksen käsittelyä koskevan vastuun siirtymiseen pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle sen vuoksi, että määräaika vastaanottopyynnön esittämiselle (asetuksen N:o 604/2013 (1) 21 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta) on päättynyt?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: voiko turvapaikanhakija vedota hakemuksen käsittelyä koskevan vastuun siirtymiseen myös silloin, jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on edelleen valmis ottamaan hänet vastaan?

3)

Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: voidaanko pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion nimenomaisesta tai hiljaisesta hyväksymisestä (asetuksen N:o 604/2013 22 artiklan 7 kohta) päätellä, että pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on edelleen valmis ottamaan turvapaikanhakijan vastaan?

4)

Voiko asetuksen N:o 604/2013 21 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetty kahden kuukauden määräaika päättyä saman artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn kolmen kuukauden määräajan jälkeen, jos pyynnön esittänyt jäsenvaltio tekee haun Eurodac-tietokannasta vasta yli kuukauden kuluttua kolmen kuukauden määräajan alkamisesta?

5)

Katsotaanko kansainvälistä suojelua koskeva hakemus jätetyksi jo silloin, kun annetaan ensimmäisen kerran todistus turvapaikanhakijaksi ilmoittautumisesta, vai vasta, kun virallinen turvapaikkahakemus kirjataan asetuksen N:o 604/2013 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla? Erityisesti:

a)

Onko todistus turvapaikanhakijaksi ilmoittautumisesta asetuksen N:o 604/2013 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemus tai kirjaaminen?

b)

Onko asetuksen N:o 604/2013 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen viranomainen, joka vastaa hakemuksen vastaanottamisesta tai sen kirjaamisesta, vai viranomainen, joka vastaa turvapaikkahakemuksesta päättämisestä?

c)

Onko toimivaltainen viranomainen saanut viranomaisten suorittaman hakemuksen kirjaamisen myös silloin, kun sille on ilmoitettu hakemuksen tai kirjaamisen keskeinen sisältö, vai onko sille toimitettava tätä varten alkuperäiset kirjatut tiedot tai jäljennös niistä?

6)

Voivatko viivästykset turvapaikan ensimmäisen kerran tapahtuvan pyytämisen tai turvapaikanhakijaksi ilmoittautumista koskevan todistuksen ensimmäisen antamisen ja vastaanottopyynnön esittämisen välillä johtaa hakemuksen käsittelyä koskevan vastuun siirtymiseen pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle, kun sovelletaan analogisesti asetuksen N:o 604/2013 21 artiklan 1 kohdan kolmatta alakohtaa, tai velvoittaa pyynnön esittäneen jäsenvaltion käyttämään asetuksen N:o 604/2013 17 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettyä oikeuttaan ottaa vastuu hakemuksen käsittelystä?

7)

Jos kuudenteen kysymykseen vastataan myöntävästi jommankumman vaihtoehdon osalta: miten pitkän ajan kuluttua vastaanottopyynnön esittämisen on katsottava viivästyneen kohtuuttomasti?

8)

Onko vastaanottopyyntö, jossa pyynnön esittänyt jäsenvaltio ilmoittaa ainoastaan päivämäärän, jona henkilö on saapunut pyynnön esittäneeseen jäsenvaltioon, ja päivämäärän, jona virallinen turvapaikkahakemus on jätetty, muttei myös päivämäärää, jona turvapaikkaa on ensimmäisen kerran pyydetty, tai päivämäärää, jona todistus turvapaikanhakijaksi ilmoittautumisesta on ensimmäisen kerran annettu, esitetty asetuksen N:o 604/2013 21 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyssä määräajassa, vai onko tällainen pyyntö ”pätemätön”?


(1)  Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 25.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013 (EUVL 2013, L 180, s. 31).


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/29


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea Constituțională a României (Romania) on esittänyt 30.12.2016 – Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton ja Asociația Accept v. Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne ja Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

(Asia C-673/16)

(2017/C 104/43)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea Constituțională a României

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton ja Asociația Accept

Vastaajat: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne ja Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Sisältääkö direktiivin 2004/38 (1) 2 artiklan 2 alakohdan a alakohdan käsite ”aviopuoliso”, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 9, 21 ja 45 artiklan kanssa, Euroopan unionin kansalaisen samaa sukupuolta olevan aviopuolison, joka on lähtöisin valtiosta, joka ei ole Euroopan unionin jäsenvaltio, ja jonka kanssa kansalainen on muun jäsenvaltion kuin vastaanottavan jäsenvaltion lain nojalla laillisesti avioitunut?

2)

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, edellytetäänkö direktiivin 2004/38 3 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklan 1 kohdassa, luettuina yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 9, 21 ja 45 artiklan kanssa, että vastaanottava jäsenvaltio myöntää oleskeluoikeuden yli 3 kuukaudeksi omalla alueellaan Euroopan unionin kansalaisen samaa sukupuolta olevalle aviopuolisolle?

3)

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, voidaanko Euroopan unionin kansalaisen samaa sukupuolta olevaa aviopuolisoa, joka on lähtöisin valtiosta, joka ei ole Euroopan unionin jäsenvaltio, ja jonka kanssa kansalainen on muun jäsenvaltion kuin vastaanottavan jäsenvaltion lain nojalla laillisesti avioitunut, pitää direktiivin 2004/38 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ”muuna perheenjäsenenä” tai direktiivin 2004/38 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna ”kumppanina, jonka kanssa unionin kansalainen on asianmukaisesti todistetussa pysyvässä suhteessa”, jolloin vastaanottavalla valtiolla on velvollisuus helpottaa tämän maahanpääsyä ja oleskelua, vaikka vastaanottava valtio ei tunnusta samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisiä avioliittoja eikä se ole säätänyt muistakaan oikeudellisen tunnustamisen vaihtoehtoisista muodoista, kuten rekisteröidyistä parisuhteista?

4)

Mikäli kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi, edellytetäänkö direktiivin 2004/38 3 artiklan 2 kohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa, luettuina yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 9, 21 ja 45 artiklan kanssa, että vastaanottava jäsenvaltio myöntää oleskeluoikeuden yli 3 kuukaudeksi omalla alueellaan Euroopan unionin kansalaisen samaa sukupuolta olevalle aviopuolisolle?


(1)  Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY (EUVL 2004, L 158, s. 77).


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/30


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 27.12.2016 – Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group v. Orifarm GmbH

(Asia C-681/16)

(2017/C 104/44)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group

Vastaaja: Orifarm GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voiko Saksan liittotasavaltaa varten myönnetyn lisäsuojatodistuksen haltija erityisjärjestelyn määräyksiin vedoten estää tuotteiden tuonnin liittymisvaltioista eli Tšekistä, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Unkarista, Puolasta, Sloveniasta, Slovakiasta, Bulgariasta, Romaniasta ja Kroatiasta (vuoden 2003 liittymisasiakirjan liite IV (EUVL 2003, L 236, s. 797), sellaisena kuin se on muutettuna EUVL:ssä 2004, L 126, s. 4, Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Slovenian, Unkarin, Slovakian ja Tšekin osalta; vuoden 2005 liittymisasiakirjan I osa, liitteessä V (EUVL 2005, L 157, s. 268) oleva 1 kohta Romanian ja Bulgarian osalta; vuoden 2011 liittymisasiakirjan liite IV (EUVL 2012, L 112, s. 60) Kroatian osalta) Saksan liittotasavaltaan, jos lisäsuojatodistusta on haettu Saksan liittotasavallassa ajankohtana, jona liittymisvaltioissa olivat jo voimassa vastaavan lisäsuojatodistuksen saamista koskevat säännökset mutta Saksan liittotasavaltaa varten myönnetyn lisäsuojatodistuksen haltija ei voinut hakea tällaista todistusta kyseisessä liittymisvaltiossa tai todistusta ei voitu myöntää sille, koska siltä puuttui lisäsuojatodistuksen saamiseen vaadittava peruspatentti liittymisvaltiossa?

2)

Onko ensimmäiseen kysymykseen vastaamisen kannalta merkitystä sillä, että koska liittymisvaltiossa ei ollut saatu peruspatenttia, vastaavaa suojaa ei ollut mahdollista saada ajankohtana, jona Saksan liittotasavaltaa varten myönnettyä peruspatenttia haettiin, mutta kyseinen suoja oli mahdollista saada Saksan liittotasavaltaa varten myönnetyn peruspatentin perustana olleen hakemuksen julkaisemisajankohtaan mennessä?

3)

Voiko Saksan liittotasavaltaa varten myönnetyn lisäsuojatodistuksen haltija erityisjärjestelyn määräyksiin vedoten estää tuotteiden tuonnin liittymisvaltioista eli Tšekistä, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Unkarista, Puolasta, Sloveniasta, Slovakiasta, Bulgariasta, Romaniasta ja Kroatiasta Saksan liittotasavaltaan, jos tuotteet tuotiin alkuperäisessä myöntämispäätöksessä vahvistetun lisäsuojatodistuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen mutta ennen lastenlääkkeistä sekä asetuksen (ETY) N:o 1768/92, direktiivin 2001/20/EY, direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1901/2006 (1) nojalla kuudella kuukaudella jatketun lisäsuojatodistuksen voimassaoloajan päättymistä?

4)

Onko kolmanteen kysymykseen vastaamisen kannalta Kroatian osalta merkitystä sillä, että Kroatian vuonna 2013 tapahtuneen liittymisen perusteella sovellettava erityisjärjestely tuli voimaan vasta sen jälkeen, kun asetus N:o 1901/2006 oli tullut voimaan 26.1.2007 – toisin kuin ennen 26.1.2007 unioniin liittyneissä muissa jäsenvaltioissa eli Tšekissä, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Puolassa, Sloveniassa, Slovakiassa, Bulgariassa ja Romaniassa?


(1)  EUVL 2006, L 378, s. 1.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/31


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 27.12.2016 – Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V. v. Saksan valtio

(Asia C-683/16)

(2017/C 104/45)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V.

Vastaaja: Saksan valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

1.

Onko yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 (1) 11 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä jäsenvaltion omaan suvereniteettiinsa tai lainkäyttövaltaansa kuuluvilla vesillä soveltamille toimenpiteille, jotka ovat tarpeen luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY (2) 6 artiklan mukaisten jäsenvaltion velvoitteiden täyttämiseksi ja jotka vaikuttavat muiden jäsenvaltioiden kalastusaluksiin ja joilla kielletään kattavasti Natura 2000 -alueilla ammattimainen merikalastus pohjaa koskettavilla pyydyksillä ja ankkuroiduilla verkoilla (verkoilla ja pussiverkoilla)?

Erityisesti tiedustellaan seuraavaa:

a)

Onko yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 11 artiklaa tulkittava siten, että säilyttämistoimenpiteiden käsitteeseen sisältyvät ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä mainitut pyyntimenetelmät?

b)

Onko yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1380/2013 11 artiklaa tulkittava siten, että käsitteeseen ”muiden jäsenvaltioiden kalastusalukset” sisältyvät myös muun jäsenvaltion kalastusalukset, jotka purjehtivat Saksan liittotasavallan lipun alla?

c)

Onko yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 11 artiklaa tulkittava siten, että ilmaisulla ”vastaavat asiaan liittyvässä unionin lainsäädännössä – – asetettua tavoitetta” tarkoitetaan myös sellaisia jäsenvaltion hyväksymiä toimenpiteitä, joilla pelkästään edistetään siinä mainitussa unionin lainsäädännössä esitettyjä tavoitteita?

2.

Onko yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 11 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä jäsenvaltion omaan suvereniteettiinsa tai lainkäyttövaltaansa kuuluvilla vesillä soveltamille toimenpiteille, jotka ovat tarpeen ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY (3) mukaisten jäsenvaltion velvoitteiden noudattamiseksi?

3.

Jos ensimmäiseen tai toiseen ennakkoratkaisukysymykseen tai niihin molempiin vastataan kieltävästi:

Onko Euroopan unionin yksinomainen toimivalta, joka koskee meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä osana yhteistä kalastuspolitiikkaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti, esteenä sille, että jäsenvaltio hyväksyy edellä mainitut toimenpiteet?


(1)  EUVL 2013, L 354, s. 22.

(2)  EYVL 1992, L 206, s. 7.

(3)  EUVL 2004, L 143, s. 56.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/32


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 27.12.2016 – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV v. Tetsuji Shimizu

(Asia C-684/16)

(2017/C 104/46)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesarbeitsgericht

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

Vastapuoli: Tetsuji Shimizu

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY (1) 7 artiklan 1 kohta tai Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohta esteenä lomaoikeudesta annetun liittovaltion lain (Bundesurlaubsgesetz) 7 §:n kaltaiselle kansalliselle säännökselle, jossa säädetään edellytyksenä lepoa varten annettavaa lomaa koskevan oikeuden käyttämiselle, että työntekijän on anottava lomaa ja ilmoitettava siinä yhteydessä toiveensa loman ajankohdasta, jotta lomaoikeus ei jää korvaamatta viiteajanjakson päättyessä, ja jossa työnantajaa ei siten velvoiteta vahvistamaan yksipuolisesti ja työntekijää sitovasti loman ajankohtaa viiteajanjaksolla?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

onko näin myös silloin, jos kyseessä on yksityisten oikeussubjektien välinen työsuhde?


(1)  EUVL 2003, L 299, s. 9.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/33


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanja) on esittänyt 2.1.2017 – Instituto Nacional de la Seguridad Social v. Tesorería General de la Seguridad Social ja Jesús Crespo Rey

(Asia C-2/17)

(2017/C 104/47)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Vastapuolet: Tesorería General de la Seguridad Social ja Jesús Crespo Rey

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko vakuutusmaksuperusteiden, jotka perustuvat sellaisen Espanjan kansallisen oikeussäännön soveltamiseen, jonka mukaan kotimaahan palannut siirtotyöläinen, jonka Espanjassa viimeksi maksamat todelliset eläkevakuutusmaksut olivat vähimmäismaksuperusteiden mukaisia suuremmat, voi tehdä sopimuksen ainoastaan vähimmäismaksuperusteiden mukaisten eläkevakuutusmaksujen säilyttämisestä, vaikka hänelle olisi tarjottu mahdollisuutta tehdä tällainen sopimus korkeammilla vakuutusmaksuperusteilla, jos hän olisi pysynyt kotimaassaan, katsottava jäävän sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (1) liitteen XI Espanjaa koskevan osan 2 kohdan ilmaisun ”Espanjan vakuutusmaksuperusta, joka on ajallisesti lähimpänä viitekausia” ulkopuolelle?

2)

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, voidaanko siirtotyöläiselle aiheutunut vahinko 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 liitteen XI Espanjaa koskevan osan 2 kohtaa rikkomatta korvata asianmukaisesti siten, että huomioon otetaan Espanjassa viimeksi maksetut todelliset eläkevakuutusmaksut asianmukaisesti tarkistettuna ja aikaa, jolloin henkilö maksoi vakuutusmaksuperusteiden säilyttämisestä tehdyn sopimuksen mukaisia eläkevakuutusmaksuja, pidetään neutraalina tai laskelman ulkopuolelle jäävänä ajanjaksona?


(1)  EUVL 2004, L 166, s. 1.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/33


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Cluj (Romania) on esittänyt 10.1.2017 – Maria Dicu v. Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava ja Tribunalul Botoșani

(Asia C-12/17)

(2017/C 104/48)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Cluj

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Maria Dicu

Vastaajat: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava ja Tribunalul Botoșani

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivin 2003/88/EY (1) 7 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä kansallisen lainsäädännön säännökselle, jonka mukaan työntekijän loman kestoa määritettäessä työssäoloaikana ei pidetä vanhempainvapaata, jolla työntekijä on, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta?


(1)  Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY (EUVL 2003, L 299, s. 9).


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/34


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD) (Portugali) on esittänyt 13.1.2017 – TGE Gas Engineering GmbH:n Portugalin-sivuliike v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Asia C-16/17)

(2017/C 104/49)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: TGE Gas Engineering GmbH:n Portugalin-sivuliike

Vastaaja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 44 ja 45 artiklaa, 132 artiklan 1 kohdan f alakohtaa sekä 167–169, 178, 179, 192 a, 193, 194 ja 196 artiklaa, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä 15.3.2011 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 (2) 10 ja 11 artiklaa sekä verotuksen neutraalisuuden periaatetta tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että Portugalin veroviranomainen epää arvonlisäveron vähennysoikeuden saksalaisen yhtiön sivuliikkeeltä tilanteessa, jossa

saksalainen yhtiö sai erillistoimenpiteen suorittamista varten eli yhtiöosuuksien hankkimiseksi Portugalissa yhteisötunnuksen ulkomaisena yksikkönä, jolla ei ole maassa kiinteää toimipaikkaa

minkä jälkeen saksalaisen yhtiön sivuliike merkittiin Portugalissa rekisteriin, ja sille annettiin oma yhteisötunnus saksalaisen yhtiön kiinteänä toimipaikkana

saksalainen yhtiö teki sitten ensin mainittua yhteisötunnusta käyttäen toisen yrityksen kanssa sopimuksen agrupamento complementar de empresas -muotoisen yhteenliittymän muodostamiseksi urakkasopimuksen toteuttamiseksi Portugalissa

minkä jälkeen sivuliike teki omaa yhteisötunnustaan käyttäen yhteenliittymän kanssa aliurakkasopimuksen, jossa sovittiin vastavuoroisista suoritteista sivuliikkeen ja yhteenliittymän välillä siten, että yhteenliittymä laskuttaisi sille aiheutuneet kulut aliurakoitsijoilta osakkuussuhteidensa mukaisesti,

yhteenliittymä ilmoitti sivuliikkeelle osoittamissaan kululaskuissa sivuliikkeen yhteisötunnuksen ja peri sivuliikkeeltä arvonlisäveron

sivuliike vähensi laskuissa ilmoitetun arvonlisäveron verotuksessaan

yhteenliittymän harjoittama toiminta koostuu (aliurakoinnin kautta) sivuliikkeen ja yhteenliittymän toisen osakasyrityksen toiminnasta ja nämä ovat laskuttaneet yhteenliittymää koko summalla, jonka se on laskuttanut rakennuttajalta?


(1)  EUVL 2006, L 347, s. 1.

(2)  EUVL 2011, L 77, s. 1.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/35


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos apeliacinis teismas (Liettua) on esittänyt 19.1.2017 – flyLAL-Lithuanian Airlines, selvitystilassa oleva julkinen osakeyhtiö v. Starptautiskā lidosta Rīga VAS ja Air Baltic Corporation AS

(Asia C-27/17)

(2017/C 104/50)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos apeliacinis teismas

Pääasian asianosaiset

Kantaja: flyLAL-Lithuanian Airlines, selvitystilassa oleva julkinen osakeyhtiö

Vastaajat: Starptautiskā lidosta Rīga VAS ja Air Baltic Corporation AS

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko käsiteltävän asian olosuhteissa Bryssel I -asetuksen (1) 5 artiklan 3 alakohtaan sisältyvän käsitteen ”paikkakunta, missä vahinko sattui” tulkittava tarkoittavan paikkaa, jossa tehtiin vastaajien EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan c alakohdan (SEUT 102 artiklan c alakohdan) vastainen sopimus, vai paikkaa, jossa toteutettiin toimet, joilla kyseisestä sopimuksesta saatua taloudellista etua hyödynnettiin saalistushinnoittelun (ristiintukemisen) avulla kilpailtaessa kantajan kanssa samoilla merkityksellisillä markkinoilla?

2)

Voidaanko käsiteltävässä asiassa kantajalle vastaajien määritettyjen lainvastaisten toimien vuoksi aiheutunutta vahinkoa (tulonmenetystä) pitää Bryssel I -asetuksen 5 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettuna vahinkona?

3)

Onko käsiteltävän asian olosuhteissa Air Baltic Corporationin Liettuan tasavallassa sijaitsevan sivuliikkeen toimintaa pidettävä Bryssel I -asetuksen 5 artiklan 5 alakohdassa tarkoitettuna sivuliikkeen toimintana?


(1)  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1).


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/35


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court (Irlanti) on esittänyt 24.1.2017 – Eamonn Donnellan v. Revenue Commissioners

(Asia C-34/17)

(2017/C 104/51)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Eamonn Donnellan

Vastaaja: Revenue Commissioners

Ennakkoratkaisukysymykset

Ovatko direktiivin 2010/24/EU (1) 14 artiklan 1 ja 2 kohta esteenä sille, että High Court of Ireland, kun se määrittää, voidaanko Irlannissa panna täytäntöön Patrasin tullitoimipaikan 14.11.2012 antama täytäntöönpanon mahdollistava yhdenmukainen asiakirja, joka koskee yhteensä 1 097 505,00 euron suuruista hallinnollista seuraamusmaksua, joka määrättiin 15.7.2009 salakuljetuksesta, jonka väitetään tapahtuneen 26.7.2002, [ja jonka määrä nousi 1 507 971,88 euroon korko- ja sakkomaksujen vuoksi] [– –],

i)

soveltaa täytäntöönpanopyynnön suhteen Irlannin ja Euroopan unionin kansalaisen oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kohtuullisessa ajassa [(ks. perusoikeuskirjan 47 artikla ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ja 13 artikla, jotka vastaavat Irlannin perustuslain 34, 38 ja 40.3 §:ssä vahvistettuja kansalaisoikeuksia) tilanteessa, jossa vireille pantu menettely selitettiin [kantajalle] ensimmäisen kerran vasta Kreikan tasavallan valtiovarainministeriön Pireuksen yksikön Irish Revenue Commissionersille ja [kantajan] Irlannissa toimiville asianajajille lähettämään [29.12.2015] päivättyyn kirjeeseen sisältyneessä ”epävirallisessa” englanninkielisessä käännöksessä (englannin kieli on virallinen kieli Irlannissa, jossa [kantaja] on aina asunut); [– –]

ii)

ottaa huomioon direktiivin 2010/24/EU tavoitteet, jotka ovat keskinäisen avunannon tarjoaminen (direktiivin 2010/24/EU johdanto-osan 20 perustelukappale) ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen perustuvaa laajempaa avunantoa koskevan velvoitteen noudattaminen (direktiivin 2010/24 johdanto-osan 17 perustelukappale), kuten tehokkaita oikeussuojakeinoja koskevan oikeuden takaaminen kansalaisille perusoikeuskirjan 47 artiklan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 artiklan mukaisesti;

iii)

ottaa huomioon yhteisön oikeuden täysimääräisen tehokkuuden varmistamisen sen kansalaisiin nähden [ja erityisesti 14.1.2010 annetun tuomion Kyrian v. Celní úřad Tábor, C-233/08, EU:C:2010:11, 63 kohdan]?


(1)  Keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä 16.3.2010 annettu neuvoston direktiivi 2010/24/EU (EUVL 2010, L 84, s. 1).


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/36


Valitus, jonka Liam Jenkinson on tehnyt 25.1.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-602/15, Jenkinson v. neuvosto ym., 9.11.2016 antamasta määräyksestä

(Asia C-43/17 P)

(2017/C 104/52)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Liam Jenkinson (edustajat: N. de Montigny ja J.-N. Louis, avocats)

Muut osapuolet: Euroopan ulkosuhdehallinto, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja Eulex Kosovo

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen 9.11.2016 asiassa T-602/15 antaman määräyksen siltä osin kuin siinä on jätetty tutkimatta kantajan kanne ja velvoitettu kantaja korvaamaan oikeudenkäyntikulut

ratkaisee kanteen

velvoittaa vastaajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut molemmissa oikeusasteissa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja riitauttaa sen, että unionin yleinen tuomioistuin on katsonut olevansa toimivaltainen ainoastaan kantajan viimeistä määräaikaista sopimusta koskevan oikeusriidan osalta.

Siinäkin tapauksessa, että unionin yleisen tuomioistuimen perustelut tältä osin olisivat vastoin valittajan käsitystä oikeat, valittaja riitauttaa sen, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole lausunut useista hänen vaatimuksistaan, jotka perustuvat riidanalaisen sopimussuhteen päättymiseen ja siten viimeiseen määräaikaiseen sopimukseen. Valituksenalaisen määräyksen lainvastaisuus nimittäin ilmenee sen perustelujen lyhytsanaisuudesta, sillä perustelut ovat niin niukat, ettei niiden perusteella ole mahdollista ymmärtää, miten unionin yleinen tuomioistuin on voinut oikeudenkäyntiaineiston asiasisältöä tutkimatta päätyä katsomaan pelkästään välityslausekkeen olemassaolon perusteella, ettei se ollut toimivaltainen muutoin kuin viimeistä määräaikaista sopimusta koskevan oikeusriidan osalta, vaikka valittaja oli riitauttanut kanteessaan välityslausekkeen pätevyyden ja laillisuuden.

Valittaja riitauttaa myös sen, että määräyksessä on jätetty huomiotta kaikki hänen perustelunsa, jotka koskivat toimielinten virheellistä menettelyä sellaisten oikeussääntöjen puuttumisen vuoksi, joilla annettaisiin valittajalle ja unionin perustamien oikeudellisten operaatioiden koko henkilöstölle takeet siitä, että heidän kaikkein perustavanlaatuisimpia työoikeudellisia oikeuksiaan, kuten oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ja oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, kunnioitetaan.

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on näin ollen rikkonut

sopimusoikeudellisiin riita-asioihin sovellettavan lain määrittämisessä sovellettavaa Euroopan unionin oikeutta

Belgian työoikeuden säännöksiä

määräaikaiseen työhön yhteisön tasolla sovellettavia vähimmäissääntöjä

perusoikeuskirjassa taattuja oikeuksia

perusteluvelvollisuutta

kanteen ulkopuolisesta seikasta lausumisen kieltoa.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/37


Kanne 9.2.2017 – Ranskan tasavalta v. Euroopan parlamentti

(Asia C-73/17)

(2017/C 104/53)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ranskan tasavalta (asiamiehet: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda ja E. de Moustier)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan parlamentin 30.11.2016 pidetyn istunnon esityslista (asiakirja P8_0J (2016)11-30) on kumottava siltä osin kuin siinä mainitaan täysistunnossa käytävä keskustelu sovittelukomitean hyväksymästä esityksestä yleiseksi talousarvioksi; 1.12.2016 pidetyn istunnon esityslista (P8_0J (2016)12-01) on kumottava siltä osin kuin siinä mainitaan äänestys ja sitä seuraava äänestysselvitys esityksestä yleiseksi talousarvioksi; Euroopan parlamentin 1.12.2016 päivätty lainsäädäntöpäätöslauselma esityksestä yleiseksi talousarvioksi (asiakirja TS-0475/2016, väliaikaisena versiona P8_TA-PROV(2016)0475) ja asiakirja, jolla Euroopan parlamentin puhemies totesi SEUT 314 artiklan 9 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti, että yleinen talousarvio oli lopullisesti hyväksytty, on kumottava

asiakirjan, jolla Euroopan parlamentin puhemies totesi, että Euroopan unioni yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 on hyväksytty, vaikutukset on pidettävä voimassa siihen saakka, kunnes talousarvio hyväksytään perussopimuksen mukaisella toimella kohtuullisessa ajassa tuomion antamisen jälkeen

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1.

Ranskan hallitus vaatii kanteellaan kumottavaksi neljää Euroopan parlamentin Brysselissä 30.11. ja 1.12.2016 pidetyssä ylimääräisessä täysistunnossa budjettivaltaa käyttäessään antamaa toimea.

2.

Ensimmäinen ja toinen toimi, joita Ranskan hallitus vaatii kumottaviksi, ovat Euroopan parlamentin keskiviikkona 30.11.2016 ja torstaina 1.12.2016 pidettyjen istuntojen esityslistat siltä osin kuin niissä määrätään täysistunnossa käytäväksi keskustelu esityksestä varainhoitovuoden 2017 yleiseksi talousarvioksi ja äänestys ja sitä seuraava äänestysselvitys tästä esityksestä yleiseksi talousarvioksi.

3.

Kolmas kumottavaksi vaadittu toimi on Euroopan parlamentin 1.12.2016 päivätty lainsäädäntöpäätöslauselma esityksestä yleiseksi talousarvioksi.

4.

Ranskan hallitus vaatii kumottavaksi myös toimea, jolla Euroopan parlamentin puhemies totesi SEUT 314 artiklan 9 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti, että yleinen talousarvio on lopullisesti hyväksytty. Kuten Euroopan parlamentin 1.12.2016 pidetyn istunnon pöytäkirjoista ilmenee, kyse on Euroopan parlamentin puhemiehen julistuksesta ja hänen yleiseen talousarvioon liittämästään allekirjoituksesta, jotka toteutettiin sen jälkeen, kun lainsäädäntöpäätöslauselmasta, joka koski esitystä yleiseksi talousarvioksi, oli äänestetty.

5.

Ainoassa kanneperusteessaan Ranskan hallitus katsoo, että neljä riitautettua toimea on kumottava, koska niillä rikotaan EU- ja EUT-sopimuksen liitteenä olevaa pöytäkirjaa N:o 6 ja Euratomin perustamissopimuksen liitteenä olevaa pöytäkirjaa N:o 3, jotka koskevat Euroopan unionin toimielinten ja tiettyjen elinten, laitosten ja yksikköjen kotipaikan sijainnista.

6.

Toimielinten kotipaikan sijaintia koskevista pöytäkirjoista ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä nimittäin ilmenee, että Euroopan parlamentti ei voi käyttää sille SEUT 314 artiklassa myönnettyä budjettivaltaa Brysselissä pidettävissä ylimääräisissä täysistunnoissa, vaan sitä on käytettävä Strasbourgissa pidettävissä tavanomaisissa täysistunnoissa.

7.

Koska Euroopan parlamentin puhemiehen toimen laillisuutta ei ole riitautettu toimen päämäärän tai sisällön johdosta vaan yksinomaan siitä syystä, että kyseinen toimi olisi pitänyt tehdä Strasbourgissa pidettävässä tavanomaisessa täysistunnossa, Ranskan hallitus katsoo, että tarve taata eurooppalaisen julkishallinnon jatkuvuus ja eräät oikeusvarmuuteen liittyvät merkittävät perusteet oikeuttavat kyseisen toimen oikeudellisten vaikutusten pitämisen voimassa siihen saakka, kunnes uusi perussopimusten mukainen toimi annetaan.


Unionin yleinen tuomioistuin

3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/39


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines ym. v. neuvosto

(Yhdistetyt asiat T-14/14 ja T-87/14) (1)

((Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen - Varojen jäädyttäminen - Lainvastaisuusväite - Oikeudellinen perusta - Harkintavallan väärinkäyttö - Puolustautumisoikeudet - Luottamuksensuoja - Oikeusvarmuus - Ne bis in idem - Oikeusvoima - Oikeasuhteisuus - Ilmeinen arviointivirhe - Perusoikeudet))

(2017/C 104/54)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran) ja kymmenen muuta kantajaa, joiden nimet luetellaan tuomion liitteessä (edustajat: F. Randolph, QC, P. Pantelis, solicitor, M. Lester, barrister, ja M. Taher, solicitor)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bishop ja V. Piessevaux)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia asiassa T-87/14: Euroopan komissio (asiamiehet: D. Gauci ja T. Scharf)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanteet, joissa on kyse asian T-14/14 osalta SEUT 263 artiklaan perustuvasta, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 10.10.2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/497/YUTP (EUVL 2013, L 272, s. 46) ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 muuttamisesta 10.10.2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 971/2013 (EUVL 2013, L 272, s. 1) kumoamisvaatimuksesta siltä osin kuin kyseiset toimet koskevat kantajia ja asian T-87/14 osalta yhtäältä SEUT 277 artiklaan perustuvasta, päätöksen 2013/497 ja asetuksen N:o 971/2013 soveltumattomaksi toteamista koskevasta vaatimuksesta ja toisaalta SEUT 263 artiklaan perustuvasta, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta 26.11.2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/685/YUTP (EUVL 2013, L 316, s. 46) ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta 26.11.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1203/2013 (EUVL 2013, L 316, s. 1) kumoamisvaatimuksesta siltä osin kuin kyseiset toimet koskevat kantajia

Tuomiolauselma

1)

Kanteet hylätään.

2)

Islamic Republic of Iran Shipping Lines ja muut kantajat, joiden nimet ovat liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan ja ne velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 71, 8.3.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/40


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Lubrizol France v. neuvosto

(Asia T-191/14) (1)

((Yhteinen tullitariffi - Tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien autonomisten tullien suspendoimista koskeva säännöstö - Olemassa olevia suspensioita koskeva vastalause - Tuotteiden vastaavuus - Vastalauseiden käsittelymenettely))

(2017/C 104/55)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Lubrizol France SAS (Rouen, Ranska) (edustajat: R. MacLean, solicitor, B. Hartnett, barrister, ja asianajaja A. Bochon)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: F. Florindo Gijón ja M. Balta)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi A. Caeiros ja M. Clausen, sitten A. Caeiros ja A. Lewis)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus kumota tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta ja asetuksen (EU) N:o 1344/2011 kumoamisesta 17.12.2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1387/2013 (EUVL 2013, L 354, s. 201) 1 ja 4 artikla siltä osin kuin näillä säännöksillä kantajalta evättiin kolme suspensiota, jotka sille oli aiemmin myönnetty Taric-koodien 2918 2900 80, 3811 2900 10 ja 3811 9000 30 mukaisesti

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Lubrizol France SAS vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

3)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 151, 19.5.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/40


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – Construlink v. EUIPO – Wit-Software (GATEWIT)

(Asia T-351/14) (1)

((Euroopan unionin tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin GATEWIT rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki wit software - Aikaisempi kansallinen toiminimi Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA - Suhteellinen hylkäysperuste - Sekaannusvaara - Merkkien samankaltaisuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 4 kohta))

(2017/C 104/56)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Construlink – Tecnologias de Informação, SA (Lissabon, Portugali) (edustajat: asianajajat M. Lopes Rocha ja A. Bertrand)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: A. Lukošiūtė ja D. Hanf)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA (Lissabon, Portugali) (edustajat: asianajajat F. Teixeira Baptista ja C. Tomás Pedro)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 6.3.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 1059/2013-1), joka koskee Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA:n ja Construlink – Tecnologias de Informação, SA:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Construlink – Tecnologias de Informação, SA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) tässä oikeudenkäynnissä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut sekä Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA:lle valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 261, 11.8.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/41


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – Mayer v. EFSA

(Asia T-493/14) (1)

((Tilapäisesti siirretty kansallinen asiantuntija - EFSA:n säännöt tilapäisesti siirretyistä kansallisista asiantuntijoista - Päätös olla jatkamatta tilapäistä siirtoa - Oikeus tutustua asiakirjoihin - Asetus (EY) N:o 1049/2001 - Tutustumisoikeuden epääminen - Yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaa koskeva poikkeus - Henkilötietojen suoja - Asetus (EY) N:o 45/2001 - Vahvistamis- ja velvoittamisvaatimukset - Kannekirjelmää täydentävä kirjelmä - Vaatimusten muuttaminen - Tutkittavaksi ottaminen))

(2017/C 104/57)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Saksa) (edustaja: asianajaja T. Mayer)

Vastaaja: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (asiamies: D. Detken, avustajinaan asianajajat R. Van der Hout ja A. Köhler)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kanne, jolla riitautetaan EFSA:n päätökset, joilla yhtäältä hylättiin kantajan vaatimus jatkaa hänen tilapäistä siirtoaan kansallisena asiantuntijana EFSA:ssa ja joilla toisaalta hylättiin kantajan vaatimus saada tutustua EFSA:n hallussa oleviin asiakirjoihin

Tuomiolauselma

1)

Kanne jätetään tutkimatta.

2)

Ingrid Alice Mayer velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien välitoimimenettelyyn liittyvät oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 329, 22.9.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/42


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Holistic Innovation Institute v. REA

(Asia T-706/14) (1)

((Tutkimus ja teknologian kehittäminen - Euroopan unionin rahoittamat hankkeet tutkimuksen alalla - Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007–2013) - Hankkeet ZONeSEC ja Inachus - Päätös evätä kantajan osallistuminen - Kumoamiskanne ja vahingonkorvauskanne))

(2017/C 104/58)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Espanja) (edustajat: aluksi asianajaja R. Muñiz García, sitten asianajaja J. Marín López)

Vastaaja: Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) (asiamiehet: S. Payan Lagrou ja V. Canetti, avustajanaan asianajaja J. Rivas)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus kumota REA:n johtajan 24.7.2014 tekemä päätös [ARES (2014) 2461172], jolla päätettiin neuvottelut kantajan kanssa ja evättiin tämän osallistuminen EU:n hankkeisiin Inachus ja ZONeSEC, ja toisaalta SEUT 268 artiklaan perustuva vaatimus niiden vahinkojen korvaamiseksi, joita kantajalle väitetysti aiheutui siitä, että tämä jätettiin mainittuihin hankkeisiin osallistumisen ulkopuolelle ja että tätä koskevia tietoja välitettiin mainitun päätöksen antamisen jälkeen

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Holistic Innovation Institute, SLU velvoitetaan korvaamaan tässä oikeudenkäynnissä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

3)

Asianosaiset vastaavat välitoimimenettelystä aiheutuneista omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 421, 24.11.2014.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/42


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – Novar v. EUIPO

(Asia T-726/14) (1)

((Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu - Aikaisemman tavaramerkin olemassaoloa, pätevyyttä ja sen suojan laajuutta koskeva näyttö - Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti - Päätös, jolla väite hylätään aikaisempaa oikeutta koskevan näytön puuttumisen vuoksi - Asetuksen (EY) N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohta - Päätöksen uudelleentarkastelu - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 62 artiklan 2 kohta - Asianajokuluista koostuva vahinko - Syy-yhteys))

(2017/C 104/59)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Novar GmbH (Albstadt, Saksa) (edustaja: asianajaja R. Weede)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: S. Hanne)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 268 artiklaan perustuva kanne, jossa vaaditaan korvaamaan kantajan aineellinen vahinko, jonka sille väitetään syntyneen asianajokuluista sen valittaessa väiteosaston päätöksestä, jonka väitetään olevan yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ja yleisten oikeusperiaatteiden vastainen

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

Novar GmbH ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 7, 12.1.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/43


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – SolarWorld v. komissio

(Asia T-783/14) (1)

((Polkumyynti - Tuet - Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonti - Vähimmäistuontihinnan alentamisen hyväksyminen polkumyynnin ja tukien vastaisen menettelyn yhteydessä hyväksytyn sitoumuksen perusteella - Unionin teollisuus - Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 8 artiklan 1 kohta))

(2017/C 104/60)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: SolarWorld AG (Bonn, Saksa) (edustajat: asianajaja L. Ruessmann ja J. Beck, solicitor)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Maxian Rusche ja A. Stobiecka-Kuik)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus Kiinan koneiden ja elektroniikan tuonti- ja vientikauppakamarille osoitettuun 15.9.2014 päivättyyn kirjeeseen viitenumerolla Trade/H4 (2014) 3328168 sisältyneen sellaisen komission päätöksen kumoamiseksi, joka koski maasta vientiä harjoittavien kiinalaisten valmistajien valmistamien aurinkosähkömoduulien ja -kennojen maahantuonnin vähimmäistuontihinnan alentamista, jonka edellytyksenä oli 1.10.2014 voimaan tullut hintasitoumus vuoden 2014 viimeisen vuosineljänneksen osalta

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

SolarWorld AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 73, 2.3.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/44


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.2.2017 – Unilever v. EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely)

(Asia T-811/14) (1)

((Euroopan unionin tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin Fair & Lovely rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aikaisemmat kansalliset ja Benelux-sanamerkit FAIR & LOVELY - Kanteesta tehty ratkaisu - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohta - Oikeus tulla kuulluksi - Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan toinen virke - Hallinnollisen menettelyn keskeyttäminen - Asetuksen (EY) N:o 2868/95 20 säännön 7 kohdan c alakohta ja 50 säännön 1 kohta - Perusteltu luottamus - Harkintavallan väärinkäyttö - Ilmeiset arviointivirheet))

(2017/C 104/61)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Unilever NV (Rotterdam, Alankomaat) (edustaja: A. Fox, solicitor)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: D. Hanf ja A. Folliard-Monguiral)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Technopharma Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: C. Scott, barrister)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 6.10.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 1004/2013-4), joka koskee Technopharma Ltd:n ja Unilever NV:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 6.10.2014 tekemä päätös (asia R 1004/2013-4), joka koskee Technopharma Ltd:n ja Unilever NV:n välistä väitemenettelyä, kumotaan.

2)

EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Unilever NV:n oikeudenkäyntikuluista.

3)

Technopharma Ltd vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Unilever NV:n oikeudenkäyntikuluista.


(1)  EUVL C 73, 2.3.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/44


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Jaguar Land Rover v. EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider)

(Asia T-71/15) (1)

((Euroopan unionin tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin Land Glider rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aikaisemmat EU-tavaramerkeiksi rekisteröidyt sana- ja kuviomerkit sekä kansalliset sana- ja kuviomerkit LAND ROVER - Suhteellinen hylkäysperuste - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta))

(2017/C 104/62)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Jaguar Land Rover Ltd (Coventry, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: asianajaja R. Ingerl)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: J. Garrido Otaola)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Nissan Jidosha KK (Jokohama, Japani) (edustaja: asianajaja A. Franke)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 9.12.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 1415/2013-4), joka koskee Jaguar Land Rover Ltd:n ja Nissan Jidosha KK:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 9.12.2014 tekemä päätös (asia R 1415/2013-4) kumotaan.

2)

EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Jaguar Land Rover Ltd:n oikeudenkäyntikulut.

3)

Nissan Jidosha KK vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 118, 13.4.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/45


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Romania v. komissio

(Asia T-145/15) (1)

((Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto - Pinta-alaperusteiset toimenpiteet - Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot - Kiinteämääräiset rahoitusoikaisut - Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 52 artikla - Perusteluvelvollisuus - Oikeasuhteisuus))

(2017/C 104/63)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Asianosaiset

Kantaja: Romania (asiamiehet: aluksi R.-H. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea ja T. Crainic, sitten R.-H. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea ja T. Crainic)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Biolan ja G. von Rintelen)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklan toiseen kohtaan perustuva kanne, jossa vaaditaan Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 16.1.2015 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/103 (EUVL 2015, L 16, s. 33) osittaista kumoamista

Tuomiolauselma

1)

Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 16.1.2015 annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/103 kumotaan siltä osin kuin se koskee Romaniaa.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Romanian oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 178, 1.6.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/46


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Gruppe Nymphenburg Consult v. EUIPO (Limbic® Map)

(Asia T-513/15) (1)

((Euroopan unionin tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Limbic® Map rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Kuvailevuuden puuttuminen - Ehdoton hylkäysperuste - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

(2017/C 104/64)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Gruppe Nymphenburg Consult AG (München, Saksa) (edustajat: asianajajat R. Kunze ja G. Würtenberger)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: M. Fischer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 23.6.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 1973/2014-1), joka koskee hakemusta sanamerkin Limbic® Map rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) 23.6.2015 tekemä päätös (asia R 1973/2014-1) kumotaan.

2)

EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Gruppe Nymphenburg Consult AG:n oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 354, 26.10.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/46


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Gruppe Nymphenburg Consult v. EUIPO (Limbic® Types)

(Asia T-516/15) (1)

((Euroopan unionin tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Limbic® Types rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Kuvailevuuden puuttuminen - Ehdoton hylkäysperuste - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

(2017/C 104/65)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Gruppe Nymphenburg Consult AG (München, Saksa) (edustajat: asianajajat R. Kunze ja G. Würtenberger)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: M. Fischer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 23.6.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 1974/2014-1), joka koskee hakemusta sanamerkin Limbic® Types rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) 23.6.2015 tekemä päätös (asia R 1974/2014-1) kumotaan.

2)

EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Gruppe Nymphenburg Consult AG:n oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 354, 26.10.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/47


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – Gruppe Nymphenburg Consult v. EUIPO (Limbic® Sales)

(Asia T-517/15) (1)

((Euroopan unionin tavaramerkki - Hakemus sanamerkin Limbic® Sales rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Kuvailevuuden puuttuminen - Ehdoton hylkäysperuste - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

(2017/C 104/66)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Gruppe Nymphenburg Consult AG (München, Saksa) (edustajat: asianajajat R. Kunze ja G. Würtenberger)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: M. Fischer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 23.6.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 1972/2014-1), joka koskee hakemusta sanamerkin Limbic® Sales rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi

Tuomiolauselma

1)

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) 23.6.2015 tekemä päätös (asia R 1972/2014-1) kumotaan.

2)

EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Gruppe Nymphenburg Consult AG:n oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 354, 26.10.2015.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/47


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.2.2017 – DMC v. EUIPO – Etike’ International (De Giusti ORGOGLIO)

(Asia T-18/16) (1)

((Euroopan unionin tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin De Giusti ORGOGLIO rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ORGOGLIO - Suhteellinen hylkäysperuste - Merkkien samankaltaisuus - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

(2017/C 104/67)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: DMC Srl (San Vendemiano, Italia) (edustaja: asianajaja B. Osti)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamies: L. Rampini)

Muu osapuoli EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulija unionin yleisessä tuomioistuimessa: Etike’ International Srl (Baronissi, Italia) (edustaja: asianajaja V. Fiorillo)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 5.11.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 1764/2013-5), joka koskee Etike’ International Srl:n ja DMC Srl:n välistä väitemenettelyä

Tuomiolauselma

1)

Kanne hylätään.

2)

DMC Srl velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 90, 7.3.2016.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/48


Kanne 8.12.2016 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor v. INEA

(Asia T-871/16)

(2017/C 104/68)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amsterdam, Alankomaat) (edustaja: asianajaja Y. de Vries)

Vastaaja: Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa vastaajan 17.7.2015 antaman päätöksen, jolla hylätään kantajan ehdotus vastauksena Verkkojen Eurooppa -välineen yhteydessä vuonna 2014 hyväksytyn monivuotisen työohjelman perusteella tehtyyn ehdotuspyyntöön

määrää vastaajan antamaan kantajan ehdotuksesta uuden päätöksen, jossa otetaan huomioon kannekirjelmässä mainittu unionin yleisen tuomioistuimen tuomio, kolmen kuukauden kuluessa tuomion antamisesta ja

velvoittaa vastaajaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että kantajan ehdotusta on arvioitu ilmeisen virheellisesti.

Kantaja esittää syyt, joiden vuoksi vastaajan kantajan ehdotuksesta tekemä arviointi merkityksellisyyttä, vaikutusta ja laatua koskevien myöntämisperusteiden kannalta on sen mielestä virheellinen.

2.

Toinen kanneperuste, joka perustuu yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen

Kantaja esittää syyt, joiden vuoksi vastaaja teki sen mielestä asiattoman eron sen päästöjen vähentämistekniikkaa koskevan ehdotuksen ja sellaisten sen kilpailijoiden tekemien samankaltaisten ehdotusten välillä, jotka on valittu rahoitettaviksi.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/49


Kanne 16.1.2017 – Portugalin tasavalta v. komissio

(Asia T-22/17)

(2017/C 104/69)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Portugalin tasavalta (asiamiehet: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão ja J. Saraiva de Almeida)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 15.11.2016 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2018 (EUVL L 312, s. 26) siltä osin kuin siinä jätetään unionin rahoituksen ulkopuolelle 1 990 810,30 euron summa, joka koskee Portugalin ”Maaseudun kehittäminen, maaseuturahasto, investoinnit – yksityiset tuensaajat” -toimenpiteenä ilmoittamia menoja varainhoitovuosille 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21.6.2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (EUVL 2005, L 209, s. 1) 31 artiklan 4 kohdan c alakohdan rikkomiseen.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu perustelujen puuttumiseen. Tämä kanneperuste jaetaan kolmeen osaan.

Ensimmäisessä osassa kantaja väittää, että komissio ei ole esittänyt näyttöä vakavista ja perustelluista epäilyistä;

toisessa osassa kantaja väittää, ettei 23.12.1997 päivättyyn asiakirjaan VI/5330/97 sisältyviä suuntaviivoja voida soveltaa nyt käsiteltävässä asiassa;

kolmannessa osassa kantaja väittää, että komissio ei ole määritellyt tosiseikkoja 23.12.1997 päivätyssä asiakirjassa VI/5330/97 vahvistetut 5 prosentin suuruisen oikaisun soveltamisedellytykset huomioon ottaen.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/50


Kanne 17.1.2017 – Barnett v. ETSK

(Asia T-23/17)

(2017/C 104/70)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Inge Barnett (Roskilde, Tanska) (edustajat: asianajajat S. Orlandi ja T. Martin)

Vastaaja: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

vahvistamaan, että

ensisijaisesti virkamiestuomioistuimen 22.9.2015 antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi 21.3.2016 tehty päätös, jolla kantajalta evätään oikeus ilman eläkeoikeuksien vähentämistä maksettavaan varhaiseläkkeeseen, kumotaan

toissijaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitea velvoitetaan maksamaan kantajalle 207 994,14 euroa kantajan kärsimästä aineellisesta vahingosta, korotettuna eräpäivästä alkaen laskettavilla viivästyskoroilla, jotka lasketaan käyttämällä EKP:n perusrahoitusoperaatioihinsa soveltamaa korkokantaa, korotettuna 3 prosenttiyksiköllä, sekä 25 000 euron kiinteä summa kantajalle aiheutuneesta aineettomasta vahingosta

joka tapauksessa Euroopan talous- ja sosiaalikomitea velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee SEUT 267 artiklan rikkomista siltä osin kuin vastaaja ei ole ottanut huomioon virkamiestuomioistuimen 22.9.2015 antamassa tuomiossa Barnett v. ETSK (F-20/14, jäljempänä virkamiestuomioistuimen tuomio), EU:F:2015:107) perusteluja täytäntöönpanotoimien vahvistamiseksi. Riidanalaisen päätöksen perusteluista käy ilmi erityisesti se, että vastaaja ei ole noudattanut yleisiä täytäntöönpanosääntöjä kantajan hakemuksen väitetyn uudelleentutkimisen suorittamiseksi. Riidanalaisella päätöksellä ei missään tapauksessa ole korjattu virkamiestuomioistuimen toteamaa lainvastaisuutta eli sitä, että ETSK:n yleisissä täytäntöönpanosäännöissä ei määritellä yksikön etua.

2)

Toinen kanneperuste, joka koskee sitä, että riidanalaisessa päätöksessä on useita ilmeisiä arviointivirheitä, jotka koskevat vuonna 2013 olemassa olevaksi väitettyä yksikön etua

3)

Kolmas kanneperuste, joka koskee sitä, että ETSK:lta on puuttunut toimivalta tehdä uusi päätös ilman eläkeoikeuksien vähentämistä maksettavasta varhaiseläkkeestä sen vuoksi, että henkilöstösääntöjen liitteessä VIII oleva 9 artiklan 2 kohta on kumottu Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta 22.10.2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella N:o 1023/2013 (EUVL 2013, L 287, s. 15). Tämän seurauksena virkamiestuomioistuimen tuomiossa todetun lainvastaisuuden seurauksena kantajalta on lopullisesti evätty oikeus kyseessä olevaan järjestelyyn. Näin ollen tämä on korvattava kantajalle täysimääräisesti.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/51


Kanne 20.1.2017 – Portugalin tasavalta v. komissio

(Asia T-31/17)

(2017/C 104/71)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Portugalin tasavalta (asiamiehet: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão ja J. Saraiva de Almeida)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 15.11.2016 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2018 (EUVL L 312, s. 26) siltä osin kuin siinä jätetään unionin rahoituksen ulkopuolelle 660 202,73 euron summa, joka koskee Azoreita koskevan POSEI-ohjelman teknisen avun otsakkeella Portugalin ilmoittamia menoja varainhoitovuosille 2012 ja 2013.

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu luottamuksensuojan periaatteen loukkaamiseen.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä 30.1.2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 (EUVL 2006, L 42, s. 1) 12 artiklan c alakohdan rikkomiseen.

3)

Kolmas kanneperuste, joka perustuu perustelujen puuttumiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten hyväksymisen sekä maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta 21.6.2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 885/2006 (EUVL 2006, L 171, s. 90) 11 artiklan rikkomiseen.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/51


Kanne 20.1.2017 – Amicus Therapeutics UK ja Amicus Therapeutics v. EMA

(Asia T-33/17)

(2017/C 104/72)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Amicus Therapeutics UK Ltd (Gerrards Cross, Yhdistynyt kuningaskunta) ja Amicus Therapeutics, Inc. (Cranbury, New Jersey, Yhdysvallat) (edustajat: L. Tsang, solicitor, J. Mulryne, solicitor, ja F. Campbell, barrister)

Vastaaja: Euroopan lääkevirasto (EMA)

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan kliinisen tutkimusraportin AT-1001-011 tutustuttavaksi antamisesta asetuksen (EY) N:o 1049/2001 nojalla tehdyn päätöksen, jonka vastaaja on saattanut kantajien tietoon 14.12.2016

toissijaisesti palauttamaan päätöksen vastaajalle sen uudelleen arvioimiseksi sen jälkeen, kun kantajille on varattu tilaisuus yksilöityjen huomautusten esittämiseen kliinisen tutkimusraportin tietyistä osista, jotka olisi poistettava ennen raportin antamista tutustuttavaksi

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kantajille tästä asiasta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut ja muut kulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantajat vetoavat kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että kyseessä oleva kliininen tutkimusraportti kuuluu asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdassa säädetyn yleisen salassapito-olettaman soveltamisalaan, kun otetaan huomioon (i) asiassa sovellettavan unionin alakohtaisen lainsäädännön rakenne ja sanamuoto, (ii) unionin toimielinten velvollisuus täyttää teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 3 kappaleen mukaiset velvoitteet sekä (iii) kantajien yksityisyyden suojaa ja omistusoikeutta koskeville perusoikeuksille kuuluva merkitys.

2)

Toinen kanneperuste, joka perustuu toissijaisesti siihen, että asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdassa säädetyn asianmukaisen intressivertailun ainoa oikeudellisesti hyväksyttävä lopputulos olisi ollut kyseessä olevan kliinisen tutkimusraportin ilmaisematta jättäminen, kun otetaan huomioon (i) kantajien erittäin painava intressi siihen, ettei asiakirjaa ilmaista, koska sen ilmaiseminen vahingoittaisi omistusoikeuteen ja liiketoimintaan liittyviä perustavanlaatuisia oikeuksia, ja (ii) ilmaisemista puoltavan yleisen edun epämääräisyys ja yleisluonteisuus, koska mikään riittävän ylivoimainen yleinen etu ei edellytä ilmaisemista.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/52


Kanne 23.1.2017 – Bank Tejarat v. neuvosto

(Asia T-37/17)

(2017/C 104/73)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Bank Tejarat (Teheran, Iran) (edustajat: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal ja A. Meskarian, Solicitors, sekä T. Otty, R. Blakeley, V. Zaiwalla ja H. Leith, Barristers)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

velvoittamaan neuvoston maksamaan kantajalle korvausta vahingosta, joka tälle on aiheutunut siitä, että neuvosto on määrännyt rajoittavia toimenpiteitä seuraavilla toimilla Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä: 23.1.2012 annettu neuvoston päätös 2012/35/YUTP (EUVL 2012, L 19, s. 22), 23.1.2012 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 54/2012 (EUVL 2012, L 19, s. 1), 23.3.2012 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 267/2012 (EUVL 2012, L 88, s. 1), 2.8.2012 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 709/2012 (EUVL 2012, L 208, s. 2), 7.4.2015 annettu neuvoston päätös (YUTP) 2015/556 (EUVL L 92, 8.4.2015, s. 101) ja 7.4.2015 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/549 (EUVL 2015, L 92, s. 12); kantajalle on maksettava seuraavat summat: 1 494 050 000 USD aineellisesta vahingosta ja 1 000 000 EUR muusta kuin aineellisesta vahingosta korkoineen

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen.

Kantaja väittää, että se, että neuvosto kohdisti kantajaan rajoittavia toimenpiteitä, merkitsi riittävän vakavaa sellaisten velvoitteiden rikkomista, joiden tarkoituksena on antaa yksityisille oikeuksia, mikä on synnyttänyt Euroopan unionille sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun. Kyseinen rikkominen oli välitön syy kantajalle aiheutuneelle merkittävälle aineelliselle ja muulle kuin aineelliselle vahingolle, josta kantajalla on oikeus saada korvausta.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/53


Kanne 20.1.2017 – DQ ym. v. parlamentti

(Asia T-38/17)

(2017/C 104/74)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: DQ ja 13 muuta kantajaa (edustaja: asianajaja M. Casado García-Hirschfeld)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että tämä kanne otetaan tutkittavaksi

velvoittamaan vastaajan maksamaan 92 200 euroa korvauksena aiheutuneesta aineellisesta vahingosta

velvoittamaan vastaajan korvaamaan kaikki tämän asian oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kuuteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan vastaajan hallinto syyllistyi erilaisiin virheisiin ja laiminlyönteihin, joista aiheutui kantajille aineellista vahinkoa eli kaikki asianajokulut, joita heille aiheutui heidän 24.1.2014 tekemästään, virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 24 artiklan 1 kohdan mukaisesta avustamispyynnöstään.

2)

Toinen kanneperuste, jonka mukaan kantajien yksikönpäällikön toiminta oli heidän mukaansa sääntöjenvastaista – muun muassa unionin etuihin nähden vahingollista korruptiota hakijoiden valintamenettelyissä – ja merkitsi kantajiin kohdistettua epäasianmukaista ja pelottelevaa toimintaa heidän päivittäisten työtehtäviensä hoitamisen yhteydessä.

3)

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan tällä toiminnalla on loukattu kantajien ihmisarvoa sekä heidän fyysistä ja psyykkistä koskemattomuuttaan, mistä heille on aiheutunut työuraan ja perhe-elämään kohdistuvaa haitta.

4)

Neljäs kanneperuste, jonka mukaan kantajille on aiheutunut aineellista vahinkoa, joka on jo syntynyt ja on edelleen olemassa ja jolla on kiinteä yhteys parlamentin heihin väitetysti kohdistamaan häirintään sekä useisiin toimenpiteisiin, joihin he ovat joutuneet ryhtymään, muun muassa tapeeseen turvautua asianajajan apuun.

5)

Viides kanneperuste, jonka mukaan kantajien esimiehet eivät reagoineet kiireellisyydestä ja niiden tekojen vakavuudesta huolimatta, joihin kantajat ovat vedonneet. Kantajat katsovat erityisesti, että näiden seikkojen vuoksi esimiesten olisi pitänyt ryhtyä toimenpiteisiin, jotta olisi saatu päätökseen

lainvastainen toiminta

heidän yksikönpäällikkönsä epäasianmukainen ja pelotteleva toiminta sekä kohtuuttoman pitkä aika, joka hallinnolta kului toimenpiteiden toteuttamiseen

epämiellyttävät olot, joissa kantajat työskentelivät, minkä avulla kantajien asianajajan jatkuva väliintulo olisi voitu välttää.

6)

Kuudes kanneperuste, jonka mukaan poikkeukselliset olosuhteet johtivat siihen, että asianajajan väliintulo oli tarpeellinen ja jopa välttämätön kantajien oikeuksien turvaamiseksi ja jotta nimittävä viranomainen saadaan ryhtymään toimenpiteisiin kantajien kohtaamaa työpaikkakiusaamista ja seksuaalista häirintää koskevien väitteiden johdosta. Kantajien asianajajan väliintulo oli perusteltua myös heidän todistajanlausuntojensa luottamuksellisuuden varmistamista varten ja heidän esimiestensä oikeudellisilta ristiriitaisuuksilta ja laiminlyönneiltä suojautumista varten, jotta heidän sietämättömät työolonsa saadaan loppumaan.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/54


Kanne 20.1.2017 – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) v. komissio

(Asia T-39/17)

(2017/C 104/75)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) (Brest, Ranska) (edustaja: asianajaja J. Vanden Eynde)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

ottamaan kanteen käsiteltäväksi ja toteamaan sen perustelluksi sekä tämän seurauksena

kumoamaan Euroopan komission 22.11.2016 antaman päätöksen C(2016) 7755 final sen kantajan alkuperäisen vaatimuksen hyväksymiseksi, jonka mukaan ”Ensimmäiseksi allekirjoittajat toivovat saavansa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 nojalla kattavan jäljennöksen kyselylomakkeesta ja vastauksista, joihin komissio viittasi Euroopan unionin virallisessa lehdessä 19.8.2016 julkaistussa ilmoituksessa 2016/C 302/03,

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste perustuu siihen, että ylivoimainen yleinen etu edellyttää kerättyjen tietojen ilmaisemista. Komissio katsoi näin ollen kantajan mukaan virheellisesti, ettei kantaja ollut osoittanut tällaista ylivoimaista yleistä etua, vaikka sen osoittavat unionin perussopimukset eli Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 10 artiklan 3 kohta ja 11 artiklan 2 kohta mutta myös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 298 artiklan 1 ja 2 kohta sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 42 artikla.

2)

Toinen kanneperuste perustuu unionin perussopimusten ja perusoikeuskirjan etusijaan suhteessa asetukseen N:o 1049/2001. Kantaja katsoo, että mainittua asetusta, jossa säädetään lakisääteisistä rajoituksista avoimuutta ja osallistumista koskeviin periaatteisiin, on tulkittava ja sovellettava erittäin suppeasti siten, että huomioon otetaan säädöstekstien ja perusoikeuskirjan antamisjärjestys. Niinpä kantaja katsoo, ettei vastaajan olisi yhtäältä pitänyt soveltaa yleistä olettamaa, jonka mukaan tarkastustoimenpiteiden tavoitteiden suojan periaatetta loukattiin, koska nyt käsiteltävässä asiassa on kyse poikkileikkaustutkimuksesta, ja että toisaalta vastaajan olisi pitänyt todeta, etteivät jäsenvaltiot olleet pyytäneet tällaista suojaa.

3)

Kolmas kanneperuste perustuu perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan ja 42 artiklan, joissa taataan oikeus tutustua niihin asiakirjoihin, joilla on vaikutusta asianosaiseen, rikkomiseen.

4)

Neljäs kanneperuste perustuu Euroopan ihmisoikeussopimuksen, jossa edellytetään asianosaisten puolustautumisoikeuksien turvaamiseksi tasapuolista oikeutta tutustua riita-asian – myös hallintoriita-asian – asiakirjoihin, ja erityisesti sen 6 ja 13 artiklan rikkomiseen.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/55


Kanne 30.1.2017 – Mackevision Medien Design v. EUIPO (TO CREATE REALITY)

(Asia T-50/17)

(2017/C 104/76)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Mackevision Medien Design GmbH Stuttgart (Stuttgart, Saksa) (edustaja: asianajajat E. Stolz, U. Stelzenmüller ja J. Weiser)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Unionin sanamerkki ”TO CREATE REALITY” – Rekisteröintihakemus nro 15 098 106

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 20.12.2016 asiassa R 995/2016-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/55


Kanne 31.1.2017 – Safe Skies v. EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK)

(Asia T-60/17)

(2017/C 104/77)

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Safe Skies LLC (New York, New York, Yhdysvallat) (edustaja: asianajaja V. Schwepler)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Travel Sentry, Inc. (Windermere, Florida, Yhdysvallat)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-sanamerkki ”TSA LOCK” – EU-tavaramerkki nro 4 530 168

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 24.11.2016 asiassa R 233/2016-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja velvoittaa (mahdollisen) väliintulijan korvaamaan valituslautakunnassa käydystä hallinnollisesta menettelystä aiheutuneet kulut

määrää ajankohdan suulliselle käsittelylle sen varalta, että unionin yleinen tuomioistuin ei voi ratkaista asiaa ilman suullista käsittelyä.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaa yhdessä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaa yhdessä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaa yhdessä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan kanssa on rikottu.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/56


Kanne 1.2.2017 – Lions Gate Entertainment v. EUIPO (DIRTY DANCING)

(Asia T-64/17)

(2017/C 104/78)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Lions Gate Entertainment Inc. (Santa Monica, Kalifornia, Yhdysvallat) (edustajat: C. Hall, barrister ja D. Farnsworth, solicitor)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki DIRTY DANCING – Rekisteröintihakemus nro 13 930 102

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 1.12.2016 asiassa R 331/2016-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan kulut asian käsittelystä valituslautakunnassa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja 7 artiklan 3 kohtaa on rikottu.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/57


Kanne 1.2.2017 – Italytrade v. EUIPO – Tpresso (tèespresso)

(Asia T-67/17)

(2017/C 104/79)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Italytrade Srl (Bari, Italia) (edustaja: asianajaja N. Clemente)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Tpresso SA (Zürich, Sveitsi)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”tèespresso” – Rekisteröintihakemus nro 13 543 517

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 29.11.2016 asiassa R 959/2016-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

muuttaa riidanalaista päätöstä siten kuin asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohdassa ja voimassa olevissa säännöksissä on säädetty

velvoittaa unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan nojalla EUIPO:n ja mahdolliset väliintulijat korvaamaan Italytrade srl:lle tästä menettelystä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut

velvoittaa unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan nojalla asian hävinneet EUIPO:n ja väliintulijan korvaamaan valituslautakunnassa ja väiteosastossa aiheutuneet kulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa on rikottu.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/57


Kanne 1.2.2017 – Italytrade v. EUIPO – Tpresso (teaespresso)

(Asia T-68/17)

(2017/C 104/80)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Italytrade Srl (Bari, Italia) (edustaja: asianajaja N. Clemente)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Tpresso SA (Zürich, Sveitsi)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”teaespresso” – Rekisteröintihakemus nro 13 543 475

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 29.11.2016 asiassa R 1099/2016-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

muuttaa riidanalaista päätöstä, siten kuin asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohdassa ja voimassa olevissa säännöksissä on säädetty

velvoittaa unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan nojalla EUIPO:n ja mahdolliset väliintulijat korvaamaan Italytrade srl:lle tästä menettelystä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut

velvoittaa unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan nojalla asian hävinneet EUIPO:n ja väliintulijan korvaamaan valituslautakunnassa ja väiteosastossa aiheutuneet kulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohtaa on rikottu.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/58


Kanne 3.2.2017 – Constantin Film Produktion v. EUIPO (Fack Ju Göhte)

(Asia T-69/17)

(2017/C 104/81)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Constantin Film Produktion GmbH (München, Saksa) (edustajat: asianajajat E. Saarmann ja P. Baronikians)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-sanamerkki ”Fack Ju Göhte” – Rekisteröintihakemus nro 13 971 163

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 1.12.2016 asiassa R 2205/2015-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

kumoaa Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston 25.9.2015 tekemän päätöksen N:o 013971163

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan f alakohtaa on rikottu.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/59


Kanne 31.1.2017 – TenneT Holding v. EUIPO – Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)

(Asia T-70/17)

(2017/C 104/82)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: TenneT Holding BV (Arnhem, Alankomaat) (edustaja: asianajaja K. Limperg)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Ngrid Intellectual Property Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää sanaosat NorthSeaGrid – Rekisteröintihakemus nro 12 223 517

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 21.11.2016 asiassa R 1607/2015-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdan rikkominen.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/59


Kanne 3.2.2017–Schmidt v. EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Asia T-72/17)

(2017/C 104/83)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Gabriele Schmid (Halbenrain, Itävalta) (edustaja: asianajaja B. Kuchar)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Itävalta)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Muu osapuoli valituslautakunnassa

Riidanalainen tavaramerkki: Tavaramerkin Steirisches Kürbiskernöl Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Kansainvälinen rekisteröinti nro 900 100

EUIPO:ssa käyty menettely: Menettämismenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 7.12.2016 asiassa R 1768/2015-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

muuttaa riidanalaista päätöstä ja julistaa tavaramerkin nro IR 900 100 menetetyksi EU:n kannalta kaikkien tavaroiden osalta

toissijaisesti

kumoaa riidanalaisen päätöksen sillä perusteella, että asiassa on jätetty esittämättä todiste siitä, että IR nro 900 100:taa on käytetty tavaramerkkinä, ja palauttaa menettelyn EUIPO:n käsiteltäväksi

joka tapauksessa velvoittaa tavaramerkin haltijan korvaamaan kantajalle EUIPO:ssa ja tässä oikeudenkäynnissä aiheutuneet ja aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkominen

Asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdan rikkominen


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/60


Kanne 30.1.2017 – Jumbo Africa v. EUIPO – ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)

(Asia T-78/17)

(2017/C 104/84)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Jumbo Africa, SL (L'Hospitalet de Llobregat, Espanja) (edustajat: asianajajat M. Buganza González y E. Torner Lasalle)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: ProSiebenSat.1 Licensing GmbH (Unterföhring, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ”Jumbo” – EU-tavaramerkki nro 10 492 131

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 26.10.2016 asiassa R 227/2016-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklaa on rikottu. Kantaja väittää, että tavaramerkki ”Jumbo” ei kuulu minkään kyseisen 7 artiklan 1 kohdassa säädetyn kiellon alaan. Kyseinen tavaramerkki ei kuvaile sillä varustettuja tavaroita.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/61


Kanne 10.2.2017 – Le Pen v. parlamentti

(Asia T-86/17)

(2017/C 104/85)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marine Le Pen (Saint-Cloud, Ranska) (edustajat: asianajajat M. Ceccaldi ja J.–P. Le Moigne)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan parlamentin pääsihteerin 5.12.2016 tekemän päätöksen joka tehtiin ”Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeista”19.5. ja 9.7.2008 tehdyn Euroopan parlamentin puhemiehistön päätöksen 2009/C 159/01, sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla ja jossa todetaan, että kantajaan kohdistuu 298 497,87 euron suuruinen saatava parlamentin jäsenten avustajiin liittyvinä aiheettomasti maksettuina määrinä, perustellaan saatavan takaisinperintä ja määrätään toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle tehtäväksi periä tämä summa takaisin Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden 68 artiklan nojalla ja varainhoitoasetuksen 66, 78, 79 ja 80 artiklan nojalla,

kumoamaan 6.12.2016 päivätyn veloitusilmoituksen nro 2016–1560, jossa kantajalle ilmoitettiin, että häneen kohdistuva 298 497,87 euron suuruinen saatava oli todettu 5.12.2016 päivätyllä pääsihteerin päätöksellä, joka koski parlamentin jäsenten avustajiin liittyvien aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintää parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden 68 artiklan ja varainhoitoasetuksen 66, 78, 79 ja 80 artiklan nojalla,

velvoittamaan Euroopan parlamentin korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut

velvoittamaan Euroopan parlamentin maksamaan Le Penille korvattavina oikeudenkäyntikuluina 50 000 euroa

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa 12 kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee toimenpiteen antajan toimivallan puuttumista. Kantaja katsoo, että Euroopan parlamentin pääsihteerin 5.12.2016 tekemä päätös (jäljempänä riidanalainen päätös) kuuluu Euroopan parlamentin puhemiehistön toimivaltaan ja ettei päätöksen allekirjoittaja ole osoittanut, että hän olisi saanut minkäänlaista valtuutusta.

2)

Toinen kanneperuste, joka koskee riidanalaisen päätöksen väitetysti puuttuvia perusteluita, joita koskevasta vaatimuksesta määrätään Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa.

3)

Kolmas kanneperuste, joka koskee olennaisten menettelymääräysten rikkomista siltä osin kuin riidanalaisessa päätöksessä viitataan Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksesta, joka saatettiin päätökseen 26.7.2016, laadittuun loppukertomukseen, jota ei väitetysti luovutettu kantajalle. Näin ollen kantajaa ei kuultu eikä hän voinut pätevästi esittää puolustustaan, koska pääsihteeri hänen mukaansa kieltäytyi luovuttamasta hänelle riidanalaisen päätöksen perusteena olevia asiakirjoja.

4)

Neljäs kanneperuste, jonka mukaan Euroopan parlamentin pääsihteeri ei arvioinut asiakirja-aineistoa henkilökohtaisesti. Kantaja väittää, että tämä viimeksi mainittu vain toisti omissa nimissään OLAFin kertomuksen eikä koskaan arvioinut hänen tilannettaan henkilökohtaisesti.

5)

Viides kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisen päätöksen tueksi esitetyt tosiseikat ja siihen liittyvä veloitusilmoitus (jäljempänä riidanalaiset toimet) ovat vailla perusteita, koska todetut tosiseikat ovat virheellisiä.

6)

Kuudes kanneperuste, joka koskee todistustaakan kääntämistä. Kantaja katsoo tästä, ettei hänen tehtävänsä ole esittää näyttöä hänen avustajansa työstä vaan että toimivaltaisten viranomaisten on osoitettava asian olevan toisin.

7)

Seitsemäs kanneperuste, joka koskee suhteellisuusperiaatteen loukkaamista siltä osin kuin kantajan vaatimaa summaa ei ole perusteltu sen yksityiskohtien osalta eikä laskumenetelmän osalta ja siltä osin kuin siinä oletetaan, ettei avustaja ole koskaan työskennellyt kantajan palveluksessa.

8)

Kahdeksas kanneperuste, joka koskee harkintavallan väärinkäyttöä, koska riidanalaiset toimet annettiin siinä tarkoituksessa, että kantajalta, joka on Euroopan parlamentin jäsen, evätään edustajantoimessaan toimimisen edellytykset.

9)

Yhdeksäs kanneperuste, joka koskee menettelyn väärinkäyttöä. Kantaja katsoo, että välttyäkseen toimittamasta hänelle OLAFin kertomusta, pääsihteeri toimitti sitä koskevan tutustumispyynnön lainvastaisella tavalla OLAFille, joka ei väitetysti luovuttanut sitä.

10)

Kymmenes kanneperuste, joka koskee syrjintää ja fumus persecutionisia, koska tässä riita-asiassa kyseessä oleva tilanne koskee ainoastaan kantajaa ja hänen puoluettaan.

11)

Yhdestoista kanneperuste, joka koskee parlamentin jäsenen riippumattomuuden loukkaamista ja sitovien toimintaohjeiden puuttumisen seurauksia. Riidanalaisilla toimilla pyrittiin kantajan mukaan selvästi rajoittamaan hänen vapauttaan harjoittaa edustajantoimeaan epäämällä häneltä taloudelliset resurssit, jotka ovat tarpeen hänen tehtävänsä suorittamista varten. Parlamentin jäsen katsoo myös, ettei pääsihteeri voi antaa taloudellisten seuraamusten uhalla määräyksiä siitä, millä tavalla hänen on edustajantoimeaan hoidettava.

12)

Kahdestoista kanneperuste, jonka mukaan OLAF ei ole riippumaton elin, koska se ei tarjoa minkäänlaisia takeita puolueettomuudestaan tai rehellisyydestään ja on kantajan mukaan riippuvainen Euroopan komissiosta.


3.4.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 104/62


Kanne 8.2.2017 – Kuka Systems v. EUIPO (Matrix light)

(Asia T-87/17)

(2017/C 104/86)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Kuka Systems GmbH (Augsburg, Saksa) (edustajat: asianajajat B. Maneth ja C. Huch-Hallwachs)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-sanamerkki ”Matrix light” – Rekisteröintihakemus nro 14 779 714

Riidanalainen päätös: EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 1.12.2016 asiassa R 886/2016-4 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen.

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen.