ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 351

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

59. vuosikerta
27. syyskuu 2016


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2016/C 351/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8019 – Advent International / Nuplex Industries) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2016/C 351/02

Euron kurssi

2

 

Tilintarkastustuomioistuin

2016/C 351/03

Erityiskertomus nro 23/2016 – EU:n meriliikenne vaikeuksissa – paljon tuloksettomia ja kestämättömiä investointeja

3


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2016/C 351/04

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8174 – Talanx / Aberdeen / Escala Vila Franca / PNH Parque) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

4


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 


II Tiedonannot

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

Euroopan komissio

27.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/1


Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen

(Asia M.8019 – Advent International / Nuplex Industries)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2016/C 351/01)

Komissio päätti 1. syyskuuta 2016 olla vastustamatta edellä mainittua keskittymää ja todeta sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. Päätös perustuu neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Päätöksen koko teksti on saatavissa ainoastaan englanniksi, ja se julkistetaan sen jälkeen kun siitä on poistettu mahdolliset liikesalaisuudet. Päätös on saatavilla

komission kilpailun pääosaston verkkosivuilla (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/); sivuilla on monenlaisia hakukeinoja sulautumapäätösten löytämiseksi, muun muassa yritys-, asianumero-, päivämäärä- ja alakohtaiset hakemistot,

sähköisessä muodossa EUR-Lex-sivustolta (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi) asiakirjanumerolla 32016M8019. EUR-Lex on Euroopan unionin oikeuden online-tietokanta.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan komissio

27.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/2


Euron kurssi (1)

26. syyskuuta 2016

(2016/C 351/02)

1 euro =


 

Rahayksikkö

Kurssi

USD

Yhdysvaltain dollaria

1,1262

JPY

Japanin jeniä

113,11

DKK

Tanskan kruunua

7,4539

GBP

Englannin puntaa

0,87090

SEK

Ruotsin kruunua

9,6075

CHF

Sveitsin frangia

1,0905

ISK

Islannin kruunua

 

NOK

Norjan kruunua

9,1318

BGN

Bulgarian leviä

1,9558

CZK

Tšekin korunaa

27,021

HUF

Unkarin forinttia

306,52

PLN

Puolan zlotya

4,3045

RON

Romanian leuta

4,4498

TRY

Turkin liiraa

3,3563

AUD

Australian dollaria

1,4751

CAD

Kanadan dollaria

1,4825

HKD

Hongkongin dollaria

8,7342

NZD

Uuden-Seelannin dollaria

1,5513

SGD

Singaporen dollaria

1,5316

KRW

Etelä-Korean wonia

1 246,11

ZAR

Etelä-Afrikan randia

15,3985

CNY

Kiinan juan renminbiä

7,5105

HRK

Kroatian kunaa

7,5030

IDR

Indonesian rupiaa

14 674,39

MYR

Malesian ringgitiä

4,6501

PHP

Filippiinien pesoa

54,365

RUB

Venäjän ruplaa

71,9272

THB

Thaimaan bahtia

38,967

BRL

Brasilian realia

3,6522

MXN

Meksikon pesoa

22,3599

INR

Intian rupiaa

75,0600


(1)  Lähde: Euroopan keskuspankin ilmoittama viitekurssi.


Tilintarkastustuomioistuin

27.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/3


Erityiskertomus nro 23/2016

”EU:n meriliikenne vaikeuksissa – paljon tuloksettomia ja kestämättömiä investointeja”

(2016/C 351/03)

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tiedottaa, että erityiskertomus nro 23/2016 ”EU:n meriliikenne vaikeuksissa – paljon tuloksettomia ja kestämättömiä investointeja” on juuri julkaistu.

Kertomus on luettavissa ja ladattavissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolla (http://eca.europa.eu) tai EU-Bookshop-sivustolla (https://bookshop.europa.eu).


V Ilmoitukset

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

Euroopan komissio

27.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 351/4


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.8174 – Talanx / Aberdeen / Escala Vila Franca / PNH Parque)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2016/C 351/04)

1.

Komissio vastaanotti 21. syyskuuta 2016 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys Talanx AG (Talanx) ja alankomaalainen yritys Aberdeen Infrastructure (Holdco) B.V. (Aberdeen) hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan portugalilaisissa yrityksissä Escala Vila Franca – Sociedade Gestora do Edifício, SA (Escala Vila Franca) ja PNH – Parque do Novo Hospital, SA (PNH Parque) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Talanx: ensivakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta noin 150 maassa

—   Aberdeen: sijoitusrahasto, joka hoitaa infrastruktuuriin tehtäviä pääomasijoituksia ja osallistuu infrastruktuurihankkeisiin liikenteen, terveydenhuollon, majoituksen, jätehuollon ja rautateiden aloilla

—   Escala Vila Franca: toimiluvan haltija, joka vastaa Villa Franca -sairaalan infrastruktuurin suunnittelusta, hankehallinnosta, rakentamisesta, hallinnoinnista, toiminnasta, korjauksesta ja ylläpidosta 30 vuoden ajan

—   PNH Parque: alihankkija, joka vastaa Vila Franca -sairaalan pysäköintialueiden hoidosta.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksilla (+32 22964301), sähköpostitse osoitteeseen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu tai postitse viitteellä M.8174 – Talanx / Aberdeen / Escala Vila Franca / PNH Parque seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.